ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 η Προκήρυξη ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / / ΑΡ.ΦΑΚ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 21

2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 1

3 ΠΡΟΣΟΧΗ ****ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**** Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά καθώς επίσης και τον Οδηγό του Σχεδίου Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη Αν σε οποιονδήποτε σημείο απαιτείται πρόσθετος χώρος για τις πληροφορίες που ζητούνται, να επισυνάπτεται δικό σας σημείωμα Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και αναφορά ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 21

4 ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο) Επίθετο : Όνομα : Α.Δ.Ταυτότητας: Υπηκοότητα : Ημερομ.Γέννησης : Φύλο (κυκλώστε ανάλογα): ΑΡΡΕΝ / ΘΥΛΗ Επιχείρηση (σημειώστε ανάλογα): Δραστηριότητα: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΕΑ Κύκλος Εργασιών: (κατά το τελευταίο έτος) Αρ. Απασχολούμενων: Διεύθυνση Παραγωγικής Μονάδας 1 Οδός & Αριθμός: Κωδικός GEO 2 : Δήμος /Κοινότητα: Επαρχία: Ταχ. Κώδικας: Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδ. Θυρίδας: Στοιχεία επικοινωνίας Σταθερό τηλ.: Κινητό τηλ.: Φάξ: Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία) Όνομα Ιδρύματος: Αρ. Λογαριασμού: Διεθνής Αρ. Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό) IBAN: Αριθμός ΦΠΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Να συμπληρώνεται MONO σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση της παραγωγικής μονάδας) Οδός & Αριθμός: Κωδικός GEO 2 : Δήμος /Κοινότητα: Επαρχία: Ταχ. Κώδικας: Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδ. Θυρίδας: 1 Πλήρης διεύθυνση παραγωγικής μονάδας - Σε περίπτωση νέων επιχειρήσεων να δηλωθεί η διεύθυνση επικοινωνίας 2 Να δηλωθεί ο κωδικός από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου (Περιοχές Χάρτη Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 2

5 1.1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο) Όνομα Εταιρείας : Αρ. Εγγραφής : Έτος Ίδρυσης: Επιχείρηση (σημειώστε ανάλογα): ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΕΑ Μορφή Επιχείρησης: (σημειώστε ανάλογα): Εμπορική Επωνυμία Eτ. Περιορισμένης Ευθύνης Συνεταιρισμός. Κύκλος Εργασιών: (κατά το τελευταίο έτος) Αρ. Απασχολούμενων : Δραστηριότητα: Διεύθυνση Παραγωγικής Μονάδας 1 Οδός & Αριθμός: Κωδικός GEO 2 : Δήμος /Κοινότητα: Ταχ. Κώδικας: Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα / Ταχ. Κώδ: Στοιχεία επικοινωνίας Σταθερό τηλ.: Κινητό τηλ.: Φάξ.: Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία) Όνομα Ιδρύματος: Αρ. Λογαριασμού: Διεθνής Αρ. Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό) IBAN: Αριθμός ΦΠΑ: Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης Ονοματεπώνυμο: Α.Δ.Τ: Τηλ.: Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου Σφραγίδα Εταιρείας. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (MONO σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση παραγωγικής μονάδας) Οδός & Αριθμός: Κωδικός GEO 2 : Δήμος /Κοινότητα: Ταχ. Κώδικας: Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα / Ταχ.Κωδ.: 1 Πλήρης διεύθυνση παραγωγικής μονάδας - Σε περίπτωση νέων επιχειρήσεων να δηλωθεί η διεύθυνση επικοινωνίας. 2 Να δηλωθεί ο κωδικός από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου (Περιοχές Χάρτη Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 3

6 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 1. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 2. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας. 3. Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο (από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Οι νέες επιχειρήσεις θα το υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους έργου. 4. Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την περίοδο της αίτησης (1-2 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης) και ότι η επιχείρηση έχει τακτοποιημένες τις εισφορές που αφορούν το προσωπικό της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για υφιστάμενες επιχειρήσεις). 5. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ( Φόρος Εισοδήματος ) ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει την Φορολογική της Δήλωση για το έτος 2008 και ότι έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές της υποχρεώσεις. 6. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τουλάχιστον μέχρι τις και ότι έχει τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί. 7. Εξηλεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησης για τα έτη 2007 και 2008 (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίοι να είναι υπογραμμένοι τόσο από τους Ελεγκτές όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 8. Για επενδύσεις σε κτίρια να υποβάλλονται: Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 4

7 Άδεια οικοδομής εφόσον υπάρχει (στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για Πολεοδομική Άδεια. Η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται πριν την πληρωμή της χορηγίας) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου / Γης Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου 9. Προσφορές για μηχανήματα / εξοπλισμό που να συνοδεύονται και από τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων όπου είναι δυνατό). Επενδύσεις για τις οποίες δεν θα υποβάλλονται προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας (Πίνακας Α). 10. Αναλυτική προσφορά για το κόστος αγοράς της τεχνογνωσίας. 11. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια, Υπουργείο Υγείας κ.α.) ανάλογα με τη δραστηριότητα. 12. Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται σχετική άδεια. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν παράγει υγρά απόβλητα, να υποβάλλεται μόνο σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή. 13. Τεχνοοικονομική μελέτη. Η μελέτη είναι απαραίτητη για προτάσεις που θα υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επιλέξιμη επένδυση θα είναι ψηλότερη των και από όλες τις προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται αυτές που θα ασχοληθούν με χειροτεχνικές δραστηριότητες με προτεινόμενη επένδυση χαμηλότερη από και με προσωπικό μέχρι και τρία άτομα. Στην τεχνοοικονομική μελέτη θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να παρουσιάζονται τουλάχιστον τα στοιχεία/πληροφορίες που φαίνονται στο Παράρτημα I. 14. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του επενδυτή να καταβάλει την συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καταθέσεις σε τράπεζες, κλπ). ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 5

8 15. Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για παραχώρηση δανείου στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος διάρκεια επιτόκιο εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων. 16. Πιστοποιητικά ποιότητας όπως ISO, HACCP ή άλλα (εάν υπάρχουν). ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 6

9 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα (Για νέες επιχειρήσεις να αναφέρονται οι μελλοντικές δραστηριότητες τους) Στοιχεία μετόχων ή συνεταίρων Όνομα Αριθμός Ταυτότητας/ Εγγ. Εταιρείας Διεύθυνση % Συμμετοχής Σημ: Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙ Στοιχεία επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον αιτητή μέσω κατοχής ποσοστού τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου. (Σε τέτοιες περιπτώσεις να υποβάλλονται οι οικονομικοί λογαριασμοί των δύο τελευταίων δωδεκάμηνων περιόδων (2007 & 2008), πιστοποιητικό μετόχων και βεβαίωση για τον αριθμό των απασχολουμένων) Όνομα Συμμετοχή Αρ. αιτητή (%) Εγγραφής Σημ.: Σε περίπτωση που οι μέτοχοι των πιο πάνω εταιρειών είναι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙΙ (ξεχωριστό έντυπο για κάθε εταιρεία). ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 7

10 1.2.4 Κύκλος εργασιών και προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια Π ω λ ή σ ε ι ς Ετος Βασικά Προϊόντα Εγχώρια αγορά Εξαγωγές Σύνολο (πρόβλεψη) 2011 (πρόβλεψη) Στοιχεία για καθορισμό του μεγέθους της επιχείρησης ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 (πρόβλεψη) ΕΤΟΣ 2011 (πρόβλεψη) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (περιλαμβανομένων και των διευθυντών) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) (Να περιλαμβάνει και την αμοιβή των συμβούλων) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 8

11 1.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Δώστε λεπτομέρειες για τις υφιστάμενες υποδομές) Πληρότητα παραγωγικών διαδικασιών Επίπεδο οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας (ύπαρξη τυποποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, ύπαρξη και επάρκεια ξεχωριστών χώρων παραγωγής και αποθήκευσης κτλ.) Τεχνολογικό επίπεδο εξοπλισμού Επίπεδο οργάνωσης τμήματος ανάπτυξης & σχεδιασμού προϊόντων Πληρότητα διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου Ύπαρξη πιστοποιητικού ποιότητας (ΙSO) ή άλλου Προτύπου ποιότητας (εάν υπάρχουν να επισυναφθούν) Επίπεδο διατιθέμενου εξοπλισμού και μέσων για ποιοτικό έλεγχο Επάρκεια διαδικασιών στελέχωση ποιοτικού ελέγχου Επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών Επίπεδο χρήσης πληροφορικής στις λειτουργίες της επιχείρησης Επίπεδο εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού Αξιοποίηση διαδικτύου για τις λειτουργίες της επιχείρησης. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 9

12 1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διοίκηση της επιχείρησης (αναφέρατε τα ονόματα / θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) Οργανωτική δομή της επιχείρησης Τα Τμήματα της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή (να επισυναφθεί οργανόγραμμα εάν υπάρχει) Μόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού Εμπειρίες των μετόχων / διευθυντών και του προσωπικού σε σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης Εξωτερικοί Συνεργάτες (να δοθούν διευκρινίσεις) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 10

13 1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επιστημονικό Αριθμός Αριθμός Προσωπικό 1. Διευθυντές (Διοίκηση) 2. Λογιστήριο και γραφείς 3. Παραγωγή 4. Διάθεση (διανομείς / εμπορία) 5. Άλλοι (να δίνονται διευκρινίσεις)... ΣΥΝΟΛΟ 1.6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν κρατικής χορηγίας κατά τα τελευταία τρία χρόνια Περιγραφή Επένδυσης (Κτίρια/ Μηχανήματα/ Υπηρεσίες) Σχέδιο Χορηγιών Έτος Επένδυσης Ποσό Χορηγίας ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 11

14 2. ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1 Σκοπιμότητα και κύριοι στόχοι της επένδυσης Περιγραφή ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου Κτίρια (ισχύει μόνο για μονάδες χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα)... Μηχανήματα και εξοπλισμός (να συμπληρωθεί ο Πίνακας A)... Μεταφορά τεχνογνωσίας... ΣΥΝΟΛO Μεταφορά τεχνογνωσίας Αναφέρατε το είδος της επένδυσης για μεταφορά τεχνογνωσίας, πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση, τα πλεονεκτήματα της και την συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 12

15 2.3.2 Στοιχεία / λεπτομέρειες τεχνογνωσίας (προέλευση, προμηθευτής και άλλες πληροφορίες) 2.4 Τεχνολογία της επένδυσης Η αναγκαιότητα της νέας επένδυσης και η συμβολή της στην ανάπτυξη της επιχείρησης Η συμβολή της νέας επένδυσης στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής και στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της Η συμβολή της στην διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και στην ενίσχυση των προοπτικών για την δημιουργία επίλεκτων θέσεων απασχόλησης ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 13

16 2.4.4 Αναφέρατε τις επιπτώσεις της νέας επένδυσης στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας, στην ανταγωνιστικότητα τους και στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής τους 2.5 Η συμβολή της νέας επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού της επιχείρησης. Δηλώστε κατά πόσο και πώς η νέα επένδυση συμβάλλει στα πιο κάτω: Μείωση της ρύπανσης εντός του εργοστασιακού χώρου Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος Εξοικονόμηση νερού ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 14

17 2.5.4 Εξοικονόμηση ενέργειας Ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων 2.6 Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν (δώστε λεπτομέρειες για τα πιο κάτω:) Προβλέψεις για το πρώτο έτος μετά την επένδυση Προϊόν Ποσότητα Αξία ( ) Συνολική αξία ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 15

18 2.6.2 Παραγωγή νέων προϊόντων ψηλής προστιθέμενης αξίας (σχολιάστε κατά πόσο η νέα επένδυση δημιουργεί δυνατότητες και προοπτικές για την παραγωγή νέων προϊόντων με ψηλή προστιθέμενη αξία τα οποία προηγουμένως η επιχείρηση αδυνατούσε να παράξει) Δηλώστε κατά πόσο τα προϊόντα που θα παράγονται θα προορίζονται για εξαγωγές ή/και για την εγχώρια αγορά (Να δοθούν λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία εάν υπάρχουν) Τόπος εγκατάστασης / μετεγκατάστασης μονάδας αιτιολόγηση επιλογής τόπου (αναφέρατε αν γειτνιάζει με την προμήθεια πρώτων υλών και αν απασχολείτε ή θα απασχολήσετε εργατικό δυναμικό από την γύρω περιοχή) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 16

19 2.9 Πρόβλεψη υλοποίησης της επένδυσης (Μήνας / Έτος) Προβλεπόμενη περίοδος:.../... Θα αναμένετε την τελική έγκριση της αίτησης για να αρχίσετε την υλοποίηση της επένδυσης σας; (κυκλώστε ανάλογα) ΝΑΙ / ΟΧΙ 2.10 Προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης στη μονάδα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επιστημονικό Αριθμός Αριθμός Προσωπικό Διευθυντές (διοίκηση) Λογιστήριο (γραφείς) Παραγωγή Διάθεση Άλλοι (να δίνονται διευκρινίσεις) ΣΥΝΟΛΟ Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης Τρόπος Κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής (α) Δάνεια... (β) Τρεχούμενοι λογαριασμοί (όριο)... (γ) Ιδία συμμετοχή Καταθέσεις σε τράπεζα... (δ) Αναμενόμενη κρατική χορηγία... ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 17

20 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 3.1 Υφιστάμενες ανταγωνιστικές μονάδες Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (δώστε λεπτομέρειες για τα πιο κάτω:) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Δυνατότητα προώθησης των νέων προϊόντων στην αγορά Η τάση των πωλήσεων της εταιρείας και οι προοπτικές της ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 18

21 3.3 Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές εξαγωγές προϊόντων Προβλήματα προοπτικές κλάδου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 4.1 Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας μετά και το νέο επενδυτικό σχέδιο (να γίνει αιτιολόγηση) ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 19

22 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης την δεσμεύω και δηλώνω υπεύθυνα τα πιο κάτω: 1. Να τηρεί / τηρήσει το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα τους Νόμους και Κανονισμούς που προκύπτουν από αυτούς που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου. 2. Να τηρεί όλη τη νομοθεσία που αφορά την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση και ιδιαίτερα του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου. 3. Να τηρεί όλες τις πρόνοιες που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού της έργου όσο και κατά την διάρκεια της πενταετίας που άρχεται από την ημερομηνία «Υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης». 4. Το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο Σχέδιο ενισχύσεων. 5. Δεν υφίσταται σε βάρος της επιχείρησης οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η οποία λήφθηκε σε λιγότερο χρονικό διάστημα των τριών ετών από σήμερα. 6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης της επιχείρησης μου και ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. Για το σκοπό αυτό αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα αίτηση. 7. Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο αναγνωρίζω το δικαίωμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις / συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Σχέδιο που τυχόν θα απαιτήσει η Διαχειριστική Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ημερομηνία:... Υπογραφή:... Όνομα Υπογράφοντος:... Θέση:..... Σφραγίδα εταιρείας Αρ. Ταυτότητας:... ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 20

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟTΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (αν ισχύει) ΕΥΡΩ ( ) (Α) ΝΑΥΛΟΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ (αν εφαρμόζεται) ( ) (Β) ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ( ) (Α)+(Β) Σημειώσεις: Το κόστος του ΦΠΑ να μη συμπεριλαμβάνεται. - Στην περίπτωση που τα μηχανήματα / εξοπλισμός θα εισαχθούν απευθείας από τον αιτητή, στο ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ να ΣΥΝΟΛΟ περιλαμβάνεται η τιμή CIF (κόστος αγοράς, ασφάλιστρο και μεταφορικά εισαγωγής). Σε περίπτωση όπου η τιμή προσφοράς δεν είναι CIF, τότε (αν εφαρμόζεται) το πλέον κόστος θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω ξεχωριστής προσφοράς για το ασφάλιστρο και μεταφορικά εισαγωγής. Σε περίπτωση όπου το ποσό της προσφοράς που υποβάλλεται είναι σε ξένο νόμισμα (π.χ. Αμερικανικό Δολάριο $) τότε, στην στήλη ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να αναγράφεται το ποσό σε Ξένο Νόμισμα και να υπολογίζεται σε Ευρώ στην αντίστοιχη στήλη του Πίνακα με βάση την ισοτιμία που ισχύει κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση όπου το κόστος προσφοράς περιλαμβάνει και έξοδα εγκατάστασης/εφαρμογής εξοπλισμού ή/και εκπαίδευσης ή/και άλλης υπηρεσίας από τον προμηθευτή/κατασκευαστή, τότε αυτά θα πρέπει να φαίνονται με αναλυτικά ποσά στην προσφορά που υποβάλλεται. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 21

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Γενικές Πληροφορίες για την επιχείρηση Ιστορικό Επιχείρησης Δραστηριότητα Εγκαταστάσεις και Υποδομές Επιχείρησης Μετοχικό Κεφάλαιο Οργάνωση και Διοίκηση Απασχολούμενο προσωπικό και Οργανόγραμμα Πελάτες Δίκτυο Διανομής 2. Αναλυτικά στοιχεία κλάδου / αγοράς Ανταγωνισμός Προβλήματα Προοπτικές 3. Ανάλυση Προτεινόμενης Επένδυσης Σκοπός και Στόχοι Τόπος Εγκατάστασης Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Τεχνολογία νέου εξοπλισμού / επένδυσης και τυχόν επιπτώσεις i. στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ii. στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής, iii. στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας iv. στην προστασία του περιβάλλοντος, v. στη δημιουργία δυνατοτήτων παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας vi. στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης 4. Χρηματοδότηση της Επένδυσης Ίδια Κεφάλαια Δανειακά Κεφάλαια 22

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 5. Ανάλυση μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας: i. Οικονομικές Προβλέψεις για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια μετά την επένδυση που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Λογαριασμό Αποτελεσμάτων / Κερδοζημιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί ( Πίνακας Ι) Κατάσταση Ταμειακής Ροής σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί Άλλους Συναφείς Πίνακες (Πίνακας ΙΙ) ii. Επεξηγηματική αναφορά και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας/υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών προβλέψεων. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να ακολουθούν την λογιστική πρακτική (σε θέματα αποσβέσεων κλπ) των προηγούμενων ελεγμένων οικονομικών εκθέσεων. 6. Αποτίμηση Επένδυσης / Συμπέρασμα 23

26 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΣΟΔΑ Κύκλος Εργασιών ΕΞΟΔΑ Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις Μεικτό Κέρδος Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων Αποσβέσεις Κέρδος από εργασίες Έξοδα Χρηματοδότησης Κέρδος πριν τη Φορολογία Εταιρικός Φόρος ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 24

27 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΕΙΣΡΟΕΣ Εισπράξεις από πωλήσεις Άλλα Έσοδα / Εισροές Σύνολο Εισροών ΕΚΡΟΕΣ Κόστος Πωλήσεων Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων Αποπληρωμή Δανείων Φορολογία Σύνολο Εκροών Πλεόνασμα Περιόδου 25

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Με την παρούσα βεβαιούται ότι: Α) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της αιτήτριας εταιρείας ΔΕΝ κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου σε άλλη επιχείρηση. Ονοματεπώνυμο μετόχου Β) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της αιτήτριας εταιρείας κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στις ακόλουθες εταιρείες: Ονοματεπώνυμο μετόχου Όνομα εταιρείας Δραστηριότητα % συμμετοχής Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης της επιχείρησης μου και ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης με βάση το παρόν Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. Υπογραφή: Όνομα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: Αρ. Ταυτότητας: Σφραγίδα Εταιρείας: Ημερομηνία

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Με την παρούσα βεβαιούται ότι: Α) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας ΔΕΝ κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου σε άλλη επιχείρηση. Ονοματεπώνυμο μετόχου Β) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στις ακόλουθες εταιρείες: Ονοματεπώνυμο μετόχου Όνομα εταιρείας Δραστηριότητα % συμμετοχής Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης της εταιρείας... που υπέβαλε με βάση το παρόν Σχέδιο, και ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. Υπογραφή: Όνομα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: Αρ. Ταυτότητας: Σφραγίδα Εταιρείας: Ημερομηνία

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.2014) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Οδηγός Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Φεβρουάριος 2011 2 η Πρόσκληση www.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας ΔΡΑΣΗ 3.1.2 Προσδιορισμός Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ένδυση και Υπόδηση Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 396 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα