Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα"

Transcript

1 Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ενότητα 10: ΨΑ βρεφικής και προσχολικής ηλικίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Τα τεστ για παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν μέτρια εγκυρότητα στην πρόγνωση της μεταγενέστερης απόδοσης στα τεστ νοημοσύνης ---ενώ τα τεστ για τα βρέφη δεν έχουν σχεδόν καθόλου προγνωστική εγκυρότητα ---τα τεστ που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής έχουν ανύπαρκτη έως ελάχιστη προγνωστική αξία ---τα τεστ βρεφικής ηλικίας παρουσιάζουν κάποια εγκυρότητα στην πρόγνωση του ΔΝ στην προσχολική ηλικία (3-4χρον) αλλά μετά τον 5ο μήνα οι συσχετίσεις παρουσιάζουν πτώση ---μετά την ηλικία των 18 μηνών η εγκυρότητα του τεστ νοημοσύνης βελτιώνεται αρκετά

5 Υπάρχουν εξαιρέσεις ---τα βρεφικά τεστ έχουν μεγαλύτερη προγνωστική αξία όταν αφορούν κλινικούς πληθυσμούς ---πιο συγκεκριμένα οι συντελεστές εγκυρότητας της τάξης των.60 και.70 αναφέρονται σε παιδιά που ο αρχικός τους ΔΝ ήταν κάτω από [ 80 ] καθώς και σε παιδιά που παρουσιάζουν νευρολογικές διαταραχές τα τεστ βρεφικής ηλικίας φαίνεται ότι είναι χρήσιμα εργαλεία προς τη διάγνωση της προβληματικής εξέλιξης

6 ---όταν δεν υφίσταται οργανική παθολογία παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην πρόγνωση του ΔΝ από τα τεστ μετά τους πρώτους 18 μήνες ζωής η πρόγνωση βελτιώνεται σημαντικά όταν οι τιμές των τεστ συνδυάζονται με τους δείκτες του κοινωνικοικονομικού επιπέδου της οικογένειας ---η έλλειψη συσχέτισης οφείλεται κατά πολλούς στο ότι η νοημοσύνη κατά τη βρεφική περίοδο είναι ποιοτικά διαφορετική από τη νοημοσύνη στην παιδική ηλικία

7 ----ο όρος εξελικτικοί μετασχηματισμοί περιγράφει όλες τις αλλαγές που επέρχονται στα αντίστοιχα εξελεγκτικά στάδια των νοητικών ικανοτήτων ---μέσα από την αναγνώριση συμπεριφορών που αντιστοιχούν σε αυτά τα εξελεγκτικά στάδια η εννοιολογική και η προγνωστική εγκυρότητα της νοητικής αξιολόγησης της πρώιμης παιδικής ηλικίας μπορούν να μελετηθούν αποτελεσματικά ---τα τελευταία χρόνια οι μελετητές της βρεφικής περιόδου έχουν εστιάσει στη βελτίωση της προγνωστικής αξίας των ψυχολογικών τεστ για βρέφη ένας τρόπος βελτίωσης της προγνωστικής εγκυρότητας είναι μέσα από την παρακολούθηση των εξελεγκτικών τάσεων με την επανάληψη των τεστ σε τακτά χρονικά διαστήματα

8 ---στην Αμερική δημιουργήθηκαν ορισμένα διαμεσολαβητικά αντισταθμιστικά θεραπευτικά προγράμματα προκειμένου να αντισταθμίσουν μερικές κοινωνικές & εκπαιδευτικές ανεπάρκειες ---τα πιο γνωστά αλλά αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν τα προγράμματα Head Start (Stanley 1972) ---τα προγράμματα αυτά δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών που προέρχονταν από μειονεκτούντα περιβάλλοντα αλλά στην συνέχεια κρίθηκαν ανεπαρκή τόσο ως προς τον τρόπο εφαρμογής όσο και ως προς τον τρόπο εκτίμησης των αποτελεσμάτων τους ---η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται τόσο από την ποιότητα μεθοδολογικών διαδικασιών αλλά και από την συμβολή των γονέων

9 Baley Scales of Infant development = οι κλίμακες αυτές αποτελούν ένα καταξιωμένο εργαλείο αξιολόγησης της βρεφικής περιόδου επανέκδοση Βaley II και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από ενός μηνός έως 3,5 χρόνων ---αποτελούνται από δύο κλίμακες τη νοητική και την κινητική οι οποίες παρέχουν τυπικές τιμές με μέσο όρο 100 και τυπική απόκλιση η νοητική κλίμακα αποτελείται από ερωτήματα που παρουσιάζονται με σειρά ωριμότητας τα ερωτήματα αυτά αφορούν τη διάκριση σχημάτων την παράταση προσοχής τη διατήρηση αντικειμένου τη μνήμη την εκμάθηση την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων τις λεκτικές ικανότητες και την πρώιμη αφαιρετική ικανότητα

10 Η κινητική κλίμακα = αποτελείται από ερωτήματα τα οποία καλύπτουν λεπτούς και αδρούς κινητικούς χειρισμούς όπως το κάθισμα την όρθια στάση το πήδημα το περπάτημα και το πιάσιμο ---υπάρχει η κλίμακα βαθμολόγησης συμπεριφοράς η οποία αποτελείται από μια ενότητα κλιμάκων βαθμολόγησης για κοινωνικό προσανατολισμό, συναισθηματικό τόνο, προσανατολισμό αντικειμένου, έκταση προσοχής, κατεύθυνση προς έναν στόχο εστίαση ενδιαφερόντων,ενεργητικότητα & αντιπροσωπευτικότητα απόδοσης στο τεστ ---στην πράξη η καταχώριση της συμπεριφοράς του βρέφους χρησιμοποιείται σπάνια μολονότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην αξιολόγηση βρεφών υψηλού κινδύνου

11 ---το δείγμα στάθμισης έγινε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του αμερικανικού πληθυσμού σε σχέση με τη φυλή/εθνικότητα, τη γεωγραφική περιοχή και την εκπαίδευση των γονέων [το δείγμα στάθμισης ήταν βρέφη από ενός έως 47 μηνών ] --η χορήγηση του BSID συγκριτικά με άλλα τεστ όπως το Denver Developmental Screening test δεν είναι τόσο απλές & αυτός είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιείται συχνά και δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο ρουτίνας ---Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III) =αποτελεί διεξοδική μπαταρία η οποία αποτελείται από 5 κλίμακες που εκτιμούν ελλείμματα στην γνωστική ανάπτυξη στην γλωσσική στην κινητική ικανότητα, στην κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη και στην προσαρμοστική συμπεριφορά

12 ---η 3η έκδοση των κλιμάκων της Βaley έχει βελτιωθεί συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση ως προς τα εξής = Η κλίμακα βαθμολόγησης συμπεριφοράς αντικαταστάθηκε με μια προσαρμοσμένη εκδοχή του Greenspan Social Emotional Growth Chart το οποίο είναι ένα ερωτηματολόγιο διαλογής για βρέφη και μικρά παιδιά Ενσωμάτωσε το Parent/primary caregiver fοrm of the Adoptive behavior assessment system BSID-III προσφέρει νόρμες με μεσοδιαστήματα των 10 ημερών για βρέφη από 16 ημερών έως 5 μηνών Μια άλλη σημαντική βελτίωση στην νέα έκδοση είναι η ενσωμάτωση των αναπτυξιακών τιμών που συμβάλλουν στην κλινική χρησιμότητα του εργαλείου

13 5. Το υλικό βελτιώθηκε ως προς την ποιότητα των παιχνιδιών και με την επέκταση των ανώτατων και κατώτατων ορίων των υποδοκιμασιών Ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού & της οικογένειας = Οι Πολλαπλές μέθοδοι αξιολόγησης της συμπεριφοράς μας παρέχουν μια εναλλακτική πρακτική λύση στις πιο κλασσικές μεθόδους όπως τα ερωτηματολόγια Αυτοαναφοράς & οι προβολικές τεχνικές Οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης τείνουν να είναι πολύπλοκοι έμμεσοι, ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης κα συχνά δεν αποτελούν μέρος της θεραπείας

14 --η μοναδικότητα των μεθόδων αξιολόγησης της συμπεριφοράς αντικατροπτίζεται = α) στην εφαρμογή των πολυμεθοδικών τεχνικών, β) στην ευέλικτη χρήση ανάλογων μεθόδων μέσα από ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων γ) στην έμφαση & στη χρήση εργαλείων αξιολόγησης των οποίων το περιεχόμενο αντιπροσωπεύει ένα δείγμα των συμπεριφορών ή ένα δείγμα γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων & Δ) στη χρήση εργαλείων αξιολόγησης και μετρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα Η επιλογή των μεθόδων συνδυάζει την ποσότητα των δεδομένων της αξιολόγησης με την ποιότητα

15 ---η επιλογή αυτή εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι ο σκοπός της αξιολόγησης, η φύση της προβληματικής συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παιδιού, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, το πλαίσιο αξιολόγησης, τα χαρακτηριστικά του εξεταστή & τα χαρακτηριστικά της μεθόδου ---οι σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς συνήθως περιλαμβάνουν παρατηρήσεις συμπεριφοράς, συνεντεύξεις ερωτηματολόγια της συμπεριφοράς, κλίμακες κατάταξης γονέων αδελφών δασκάλων φυσιολογικές και βιολογικές αξιολογήσεις ---οι γονείς κατ ανάγκην είναι η πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί & το ίδιο το παιδί

16 Κατάλογοι αξιολόγησης συμπεριφοράς Child Behavior Checklist (CBCL) =καλύπτει ηλικίες 6-18 χρόνων αποτελείται από την κλίμακα κοινωνικής ικανότητας & κλίμακα προβληματικής συμπεριφοράς ---η κλίμακα κοινωνικής ικανότητας καλύπτει 7 κατηγορίες πληροφόρησης = αθλητικά, ασχολίες & δραστηριότητες, όμιλοι & οργανώσεις, νοικοκυριό, φιλίες, σχολική εκπαίδευση ---η κλίμακα κοινωνικής ικανότητας δίνει τιμές για 3 παράγοντες =δραστηριότητες, κοινωνική ανάμειξη και σχολική επίδοση ---η κλίμακα της προβληματικής συμπεριφοράς καλύπτει τα προβλήματα που αφορούν τη συμπεριφορά καθώς επίσης και τα συναισθηματικά & σωματικά προβλήματα

17 Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διαφορετικές παραγοντικές τιμές και προφίλ συμπεριφοράς του παιδιού για 4 ηλικιακά διαστήματα ---οι τιμές αναφέρονται σε 9 κλίμακες ψυχοπαθολογίας =σχιζοειδής, αγχώδης, θλιμμένος ακοινώνητος, ψυχαναγκαστικός με σωματικά συμπτώματα, κοινωνική απομόνωση υπερκινητικός, επιθετικός, παραπτωματικός Conners = η πιο γνωστή κλίμακα αξιολόγησης της διαταραχής προσοχής η κλίμακα γονέων καλύπτει 3-17 χρόνων (Conners Parent Rating Scale-revised CPRS- R)δίνονται τιμές για παραγοντικές κλίμακες = προβλήματα συμπεριφοράς, μάθησης, ψυχοσωματικά, προβλήματα παρορμητικότητας-υπερκινητικότητα και άγχος

18 Το Conners αξιολογεί την διάσπαση προσοχής, αλλά και την ανταπόκριση τους στην θεραπεία ---έχουμε δύο άλλες μορφές = Conners teacher rating scale-revised, (4-12 ετών) δίνει 6 παραγοντικές τιμές =υπερκινητικότητα, πρόβλημα συμπεριφοράς, συναισθηματικός, συναισθηματικός, υπερεπιεικής αγχώδης-παθητικός ακοινώνητος και ονειροπόληση/παρακολούθηση Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνουν οι γονείς και αφορούν τη δική τους συμπεριφορά τους τρόπους πειθαρχίας, τις αντιλήψεις τους, τα δικά τους συναισθήματα για ορισμένα θέματα

19 Τα ερωτηματολόγια αυτά αφορούν = Τις στάσεις τους για τα παιδιά & την ανατροφή τους (parent attitude research instrument Schaefer & Bell, 1958; Belief scale Bristol 1983) Tην ικανοποίηση που αντλούν από τη/τον σύζυγο, τη σχέση γονέα παιδιού την εφαρμογή πειθαρχίας εντός οικογένειας και τον έλεγχο που ασκούν οι γονείς (parent satisfaction scale Guildubaldi & Cleminshaw,1985; Satisfaction with parenting scale Crnic & Greeberg, 1983) Την αυτοεκτίμηση των γονέων σε σχέση με την ικανοποίηση που αντλούν από τον γονεικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα τους ως γονείς (parent sense of competence scale Gibaud & Wallston 1978 self perceptions of the parental rle MacPhee et al., 1984)

20 4. Tις προσδοκίες τους σε σχέση με την εξέλιξη και τις μελλοντικές συμπεριφορές του παιδιού (parent opinion survey azar et al. 1984; Child Development questionnaire Mash & Johnston Την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν καθημερινές συμπεριφορές του παιδιού καθώς και τις συνθήκες διαπαιδαγώγησης (parent problem solving instrument Wasik et al., 1980) 6. Tην ενσυναίσθηση γενικά και ειδικότερα σε σχέση με τον ρόλο τους ως γονέων 7. Τη συναισθηματική αναγνώριση (Kropp & Haynes, 1987)

21 Yπάρχουν πληθώρα ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς για παιδιά τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος της κλινικής αξιολόγησης και ειδικότερα της αξιολόγησης της συμπεριφοράς του παιδιού το περιεχόμενο αυτών των ερωτηματολογίων ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και καλύπτει τομείς όπως διαστάσεις προσωπικότητας κοινωνικές σχέσεις και διεκδικητικότητα αυτοεκτίμηση και εικόνα εαυτού, άγχος, κατάθλιψη και επιθετικότητα Children s personality questionnaire (Porter & Cattell 1975); California psychological inventory (Gough 1957; 1987); State-Trait anxiety inventory for children (Spielberger 1973); Revised Children s Manifest Anxiety scale (Reynolds & Richmond, 1987); CDI (Kovacs 1981)

22 Eρωτηματολόγιο το οποίο το παιδί συμπληρώνει & αφορά τη σχέση με τους γονείς Parent Perception Inventory (Hazzart et al. 1981) ---το παιδί βαθμολογεί τον κάθε γονέα χωριστά στα ίδια τα ερωτήματα τα οποία παρουσιάζονται γραπτά για τα μεγαλύτερα παιδιά, με εικόνες για τα μικρότερα (φιαλίδια με διαφορετική ποσότητα υγρού το καθένα χωριστά) και είναι η ποσότητα υγρού στο καθένα φιαλίδιο αντιστοιχεί στις απαντήσεις «ποτέ», «λίγο», μερικές φορές», «συχνά», «πολλές φορές» ---υπάρχουν 4 υποκλίμακες = θετική αντίληψη, αρνητική αντίληψη

23 ---το CDI αξιολογεί καταθλιπτικά συμπτώματα σε παιδιά ηλικίας 6-17 χρόνων & αποτελείται από 27 ερωτήματα κάθε ερώτημα βαθμολογείται σε μία κλίμακα διαβάθμισης 0,1,2 Το CDI είναι απλό σε χορήγηση & διαρκεί 10 σταθμίστηκε σε παιδιά ηλικίας το internalising symptoms scale for children = αξιολογεί τα εσωτερικευμένα προβλήματα καθώς και το θεωρητικό/αρνητικό συναίσθημα σε παιδιά 8-12 ετών είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο αξιολογεί τα εσωτερικευμένα συμπτώματα και το συναίσθημα και θεωρείται ότι διευκολύνει τη διάκριση και παρατήρηση αγχωδών παιδιών -

24 ---ο Kazdin κατέγραψε 3 γενικές ομάδες κωδίκων συμπεριφοράς οι οποίοι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για άμεση παρατήρηση της παιδικής κατάθλιψης ---κοινωνική δραστηριότητα =ομιλία παιχνίδι συμμετοχή σε ομαδική δραστηριότητα ---μοναχική συμπεριφορά = παίζει μόνος του, έχει ακαδημαϊκή απασχόληση, τακτοποίηση του δωματίου του περιποίηση ---συναισθηματικές εκφράσεις =χαμόγελα, συνοφρυώνεται καβγαδίζει, παραπoνιέται

25 ---τα ερωτηματολόγια του Reynolds αξιολογούν το άγχος και την κατάθλιψη σε διαφορετικές ηλικίες = Revised children s manifest anxiety scale για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών αποτελείται από 37 ερωτήματα που απαντώνται με ΝΑΙ-ΌΧΙ και κατασκευάστηκε για την αξιολόγηση του trait anxiety η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την υποκλίμακα του οργανικού άγχους και την υποκλίμακα ψεύδους Reynolds Child Depression Scale =είναι ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί κλίμακα 4 σημείων διαβάθμισης ξεκινώντας από το σχεδόν ποτέ καταλήγοντας στο πάντα

26 Analogue Behavioral Assessment ABΑ = ορίζεται ως η μέτρηση της συμπεριφοράς του ατόμου σε τεχνητές συνθήκες δηλ. επινοημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανάλογες με τις συνθήκες του φυσικού του περιβάλλοντος ---το είδος της αξιολόγησης περιλαμβάνει τεστ δραμματοποίησης κοινωνικών δεξιοτήτων τεστ αποφυγής συμπεριφοράς, συνομιλίες μεταξύ ζευγαριών ή μεταξύ εφήβων και γονέων παρατήρηση αλληλεπίδρασης γονέαπαιδιού κατά τη διάρκεια καθορισμένων καθηκόντων, παρατήρηση της απόδοσης μιας ακαδημαϊκής άσκησης ---οι τεχνικές αυτές διαφέρουν ως προς τις οδηγίες τους τα ερεθίσματα και τον τρόπο παρουσίασης τους

27 τα δείγματα συμπεριφοράς που αξιολογούνται καθώς και τη μέθοδο βαθμολόγησης τους ---η μέθοδος της παρατήρησης συχνά εφαρμόζεται στην αξιολόγηση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι παιδικοί φόβοι και άγχη διαταραχές της διάσπασης προσοχής και αφορούν το διάστημα 2-13 ετών ---η δοκιμασία αποφυγής της συμπεριφοράς (behavior avoidance tests BAT) ενώ αρχικά εφαρμοζόταν σε ενήλικες από το 1960 εφαρμόζεται και σε παιδιά οι τιμές του ΒΑΤ εκφράζουν μετρήσεις αποφυγής όπως ο βαθμός εγγύτητας προς το φοβικό αντικείμενο, το άγγιγμα ή ο χειρισμός του φοβικού ερεθίσματος ο χρόνος μαζί με το φοβικό αντικείμενο

28 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων παρατήρησης είναι ότι = Α) οι δομημένες μορφές παρατήρησης δεν χρησιμοποιούνται με συστηματικό τρόπο ούτε στην έρευνα ούτε σε κλινικά πλαίσια & β) οι αναλογικές αξιολογήσεις παραμένουν μέχρι σήμερα ψυχομετρικά υπανάπτυκτες πηγές τυχαίου σφάλματος στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάσουν την εγκυρότητα των μεθόδων παρατήρησης =περιλαμβάνουν= τα δείγματα συμπεριφοράς και τον τρόπο που αξιολογούνται & την ικανότητα του ατόμου να εκδραμματίσει έναν ρόλο, τα κίνητρα συμμετοχής του, την ικανότητα να κατανοήσει τον σκοπό της αξιολόγησης & την συνεργασία του με τον εξεταστή

29 Αξιολόγηση εξωτερικευμένων προβλημάτων = οι πιο γνωστές εξωτερικευμένες διαταραχές είναι =οι επιθετικές διαταραχές συμπεριφοράς & η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής /& Υπερκινητικότητας ---οι κλίμακες συμπεριφοράς που αξιολογούν την ΔΕΠ είναι πιο εξειδικευμένες και εμπεριέχουν περισσότερα ερωτήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη διαταραχή μία από τις πιο σύγχρονες είναι ADHD-Symptoms Rating Scale, Holland 2001 =αποτελείται από 56 ερωτήματα και αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της διαταραχής σύμφωνα με το DSM-IV παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων & συμπληρώνεται είτε από γονείς είτε από δασκάλους

30 Μία άλλη δοκιμασία αξιολόγησης της ADHD Attention Deficit Disorders Evaluation Scale-3rd Edition (ADDES-3) (McCarney & Arnaud, 2004)=η δοκιμασία αυτή διαφέρει από άλλες καθώς περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία που αξιολογούν τη συγκεκριμένη παθολογία έχει επανασταθμιστεί το 1995 προκειμένου τα ερωτήματα να εναρμονιστούν με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV Υπάρχουν 2 εκδόσεις του ADDES-3 =α) η μία αποτελείται από 46 ερωτήματα & συμπληρώνεται από τους γονείς & η β) αποτελείται από 60 ερωτήματα & συμπληρώνεται από δασκάλους ---τα ερωτήματα και των δύο εκδοχών εκφράζουν συμπεριφορές χαρακτηριστικές της ΔΕΠ/Υ (14-18 ετών)

31 Οι εξωτερικευμένες διαταραχές της προσωπικότητας μπορούν επίσης να αξιολογηθούν & μέσα από ορισμένα ερωτηματολόγια συμπεριφοράς τα πιο διαδεδομένα & τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι = Adolescent Psychopathology Scale, Child and Adolescent Self Report Forms of the Behavior Assessment System for Children, MMPI-A & Personality Inventory for Youth το APS, MMPI-A, PIY μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέθοδοι αξιολόγησης που όμως μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόγνωση της ψυχοπαθολογίας ---ο Quay κατέληξε σε 3 βασικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τα εξωτερικευμένα προβλήματα =

32 Αντικοινωνική επιθετική διαταραχή συμπεριφοράς Επιθετική συμπεριφορά ανυπακοή & προκλητική συμπεριφορά, νευρικά Ξεσπάσματα, καταστροφική συμπεριφορά, αυθάδης συμπεριφορά ή αγενής μη συνεργάσιμος, επιζητά την προσοχή, κυριαρχική απειλητική Συμπεριφορά, απαιτητική/διαταρακτική συμπεριφορά, θορυβώδης και απότομος, ευάξεπτος & εκρηκτικός, αρνητισμός, Ανησυχία & υπερκινητικότητα, ανεντιμότητα & αναξιοπιστία

33 Κοινωνικοποιημένη επιθετική διαταραχή συμπεριφοράς Κακές παρέες, φυγή από το σχολείο και το σπίτι, μέλος συμμοριών, Κλέβει σε συνεργασία με άλλους ή κλέβει από το σπίτι του, Ψεύδεται και εξαπατά, ξενυχτάει, πιστός σε παραβατικούς φίλους

34 ΔΕΠΥ = Ελλειμματική προσοχή, ονειροπόληση, αδεξιότητα, βλέμμα κενό και ανήσυχο, παθητικότητα & έλλειψη πρωτοβουλίας, νευρικότητα, Αδυναμία ολοκλήρωσης καθηκόντων, νωθρότητα και υπνηλία, Παρορμητισμός, περιορισμένα ενδιαφέροντα, ανία, υπερκινητικότητα

35 Ο Quay κατέληξε σε δύο βασικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τα εσωτερικευμένα προβλήματα = Α) άγχος-απόσυρση-δυσφορία, β) σχιζοειδής-απαθής Αγχώδης φοβισμένος Ντροπαλός συνεσταλμένος Θλιμμένος στενοχωρημένος, Διαταραγμένος, Υπερευαίσθητος πληγώνεται εύκολα Με αίσθημα μειονεξίας Σεμνότυφος μαζεμένος Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Εαυτό του, εύθικτος, Κλαίει συχνά, απόμακρος, ανησυχεί Δεν μιλά Αποσυρμένος Ντροπαλός άτολμος Ψυχρός απαθής Περιορισμένα ενδιαφέροντα Θλιμμένος Άδειο βλέμμα Αμήχανος Μυστικοπαθής Θέλει να μένει μόνος του

36 Σύμφωνα με το DSM-IV οι βασικές διαγνωστικές κατηγορίες των εσωτερικευμένων διαταραχών είναι = Διαταραχές διάθεσης Μείζων καταθλιπτική διαταραχή, δυσθυμική διαταραχή, Καταθλιπτική διαταραχή, διαταραχές διπολική 1 και 2 Κυκλοθυμική διαταραχή, διαταραχή διάθεσης ιατρικών προβλημάτων Αγχώδεις Διαταραχές Δ πανικού ανευ αγοροφοβίας, Δ πανικού με Α, αγοροφοβία Χωρίς ιστορικό κρίσης πανικού, συγκεκριμένη φοβία, Ψυχαναγκαστική Δ, μετατραυματικό άγχος, οξεία Δ άγχους, Δ γενικευμένου άγχους εξαιτίας ιατρικών προβλημάτων

37 Δ βρεφικής & παιδικής ηλικίας & της εφηβείας Δ άγχους αποχωρισμού Επιλεκτική αλαλία Σωματόμορφες Δ Δ σωματοποίησης Διαταραχή πόνου υποχονδρίαση

38 Η συνεργατική θεραπευτική αξιολόγηση CTA είναι ένα συνδυασμός αξιολόγησης & θεραπείας υπο την καθοδήγηση του θεραπευτή ---το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε προκειμένου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της ψυχολογικής αξιολόγησης & του feedback μετατρέποντας την αξιολόγηση σε μια ψυχοθεραπευτική προσπάθεια ---υποστηρίζεται η σημασία των κινήτρων μεταξύ υποκειμένου και θεραπευτή καθώς και η συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση του παιδιού τους στην προσπάθεια ουσιαστικών αλλαγών- ---οδηγεί σε νέους τρόπους κατανόησης και αντιμετώπισης ενδο-οικογενειακών προβλημάτων

39 ---το αυτό μοντέλο περιέχει αξίες = όπως η συνεργασία, η ταπεινοφροσύνη, ο σεβασμός, και η συμπόνια ---στην θεραπευτική αξιολόγηση τα τεστ δεν αντιμετωπίζονται ως δείκτες κάποιας αντικειμενικής αλήθειας για τον θεραπευόμενο αντίθετα θεωρούνται ως τρόποι μεγεθυντικής ενσυναίσθησης ---η θεραπευτική αξιολόγηση με παιδιά ΤΑ-C = περιλαμβάνει 8-10 συνεδρίες σε ένα διάστημα 2-3 μηνών τόσο οι συνεντεύξεις όσο και η αξιολόγηση τοποθετούν τους γονείς και το παιδί πίσω από ένα καθρέπτη μιας όψεως ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσίαση των γονέων κατά την διάρκεια της ψυχολογικής αξιολόγησης το παιδιού τους

40 Η μπαταρία αξιολόγησης της σύγκρουσης = conflict analysis battery = είναι διαγνωστικό θεραπευτικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που βασίζεται στην τυπική θεωρία συμπεριφοράς η οποία αντιλαμβάνεται το ασυνείδητο ως ένα μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων η σύγκρουση ορίζεται στη σχεσιακή της διάσταση ως κατάσταση παθητικότητας, ανταγωνισμού & αποξένωσης, η επίλυση επομένως είναι μια κατάσταση που ορίζεται βάσει των αντίστοιχων εναλλακτικών =ενεργητικότητα, συνεργασία, και αμοιβαίος σεβασμός και ολοκληρώνεται μέσω μιας αλληλουχίας έξι σημείων στρεσ, απάντηση, άγχος, άμυνα, αντιστροφή, συλλαβισμός

41 Η μπαταρία ανάλυσης της σύγκρουσης εξετάζει λοιπόν τη διεργασία επίλυσης της σύγκρουσης αποτελείται από την κλίμακα αξιολόγησης του τρόπου σχετίζεσθαι ένα ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το άτομο σχετίζεται με τους άλλους καθώς και από μια σειρά προβολικών τεχνικών = Το τεστ της διαφανούς μάσκας (δημιουργεί 3 μάσκες) Τα ποτρέτα μπαλονιών & Ιστορία (το άτομο σχεδιάζει τα μέλη της οικογένειας του με τη μορφή μπαλονιών Το τεστ των συγκρουσιακών αναμνήσεων όπου αποκαλύπτεται μια συγκρουσιακή παιδική ανάμνηση Το τεστ της δημιουργίας μεταφορών (όπου το άτομο δημιουργεί δύο μορφές κι αναπτύσσει έναν διάλογο μεταξύ τους Την ανάλυση ονείρου Το τεστ σπίτι δένδρο-άνθρωπος, το τεστ μουντζούρα

42 Το ενδιαφέρον για τα θετικά στοιχεία της ψυχικής λειτουργίας έχει κερδίσει την αυξανόμενη προσοχή των ειδικών τις τελευταίες δεκαετίες κάτι που αποδίδεται στο κίνημα της θετικής ψυχολογίας (possitive psychology Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ---το κίνημα αυτό καλεί τους ψυχολόγους να εστιάζουν στα βασικά και σημαντικά προσδιοριστικά στοιχεία μιας θετικής λειτουργίας ---οι Scheir & Carver (1993) προτείνουν ότι η θετική σκέψη είναι στο επίκεντρο της εμπιστοσύνης των ατόμων στο μέλλον ---Οι Kozma Stine & Stones (2000) περιγράφουν την θετικότητα ως μια γενική προδιάθεση του υποκειμενικού αισθήματος της ευεξίας αίσθημα που ευθύνεται =

43 για τη σταθερότητα της ευτυχίας Οι Caprara et al. (2010) μελέτησαν τις ομοιότητες μεταξύ αυτοεκτίμησης ικανοποίησης από τη ζωή και αισιοδοξίας οι έννοιες αυτές έχουν υψηλή συσχέτιση και αντανακλούν πτυχές της προσωπικής ευεξίας όπως την υγεία, την επαγγελματική επιτυχία και τις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις (Baumeister et al., 2003) ---η αξιολόγηση των θετικών στοιχείων γίνεται από την κλίμακα θετικότητας (P) προκειμένου να αξιολογηθεί ποσοτικά η τάση του ατόμου να βλέπει και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ή τις αντιξοότητες της ζωής με ένα θετικό τρόπο ---η κλίμακα P αποτελείται από 8 ερωτήματα που βασίζονται σε έννοιες της αυτοεκτίμησης

44 της ικανοποίησης από τη ζωή και της αισιοδοξίας ---πιο συγκεκριμένα οι Levak et al. (2011) περιγράφουν κατά πόσο η θεραπευτική παρέμβαση και το feedback μπορούν να βελτιωθούν λαμβάνοντας υπόψη 3 προσφορές από τη θετική ψυχολογία η συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί εν δυνάμει προσαρμοστική και οι παραδοσιακά παθολογικές συμπεριφορές μπορούν να επαναπροσδιοριστούν ως απλές αντιδράσεις σε δύσκολες ή αγχογόνες καταστάσεις το θεραπευτικό feedback είναι μη επικριτικό και γεμάτο ενσυναίσθηση από την πλευρά του θεραπευτή το θεραπευτικό feedback υπογραμμίζει την αυτοεκτίμηση και την αντοχή που αποκτώνται μέσα από την αυτοεπίγνωση

45 ----στην Ελλάδα υπάρχει από το 1998 η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας με πρόεδρο τον κ. Σταλίκα (εισαγωγή στην θετική Ψ, 2011) ---οι στόχοι της ΕΕΘΨ είναι οι εξής = η συμβολή στη γνώση (μελέτη των μηχανισμών λειτουργίας & αρχών της ΘΨ) ---αξιοποίηση των αρχών της θετικής Ψ στη μελέτη για την υποστήριξη της ανθρώπινης ανάπτυξης και ευημερίας ---ο προσδιορισμός, η βελτίωση και η ενδυνάμωση χαρακτηριστικών ποιοτήτων και διαδικασιών που συμβάλλουν την ευημερία ατόμων ομάδων και οργανισμών

46 η συμβολή στην έρευνα ---η ανάπτυξη & στάθμιση εργαλείων μέτρησης & καταγραφής προσωπικών χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και γενικότερα άλλων φαινομένων που σχετίζονται με την θετική ψυχολογία (μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί & σταθμιστεί 20 εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από ειδικούς ΨΥ) ----η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την εφαρμογή Θετικής Ψ η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ---η ενημέρωση & εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού των επαγγελματιών των επιστημόνων των οργανισμών για τις εφαρμογές & εξελίξεις στην ΘΨ ο σχεδιασμός & υλοποίηση ερευνητικών εκπαιδευτικών ενημερωτικών δράσεων

47 ---για τη διαπολιτισμική μελέτη θετικής Ψ - κλίμακα Ελπίδας που είναι διαδεδομένη αξιολογεί την ελπίδα και έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς, ομάδες ή εθνότητες ---η ελπίδα βρέθηκε να συνδέεται με την κοινωνική προσαρμοστικότητα των Μεξικανών μεταναστών, τη φυλετική και πολιτισμική ταυτότητα των εβραιοπαίδων και την προφύλαξη στις σεξουαλικές επαφές των ομοφυλόφιλων ανδρών ---το υποκείμενο αίσθημα ευεξίας έχει ερευνηθεί περισσότερο (Diener & Suh, 2000) World Values Study Group διαφορές βρέθηκαν σε επίπεδου ατομισμού, κολεκτιβισμού

48 Η θεωρία της ποιότητας της ζωής (Quality of Life QOL) έχει τις ρίζες της στο θεωρητικό μοντέλο της αυτοολοκλήρωσης η αντίληψη της καλής ζωής είναι συνδεδεμένη με την κουλτούρα του ατόμου ---για τα άτομα του δυτικού κόσμου καλή και επιτυχημένη ζωή θεωρείται η απόκτηση της ευτυχίας η ικανοποίηση των αναγκών η κοινωνική και η επαγγελματική καταξίωση και η απόκτηση υλικών αγαθών ---η θεωρία της ποιότητας ζωής θεωρεί ότι υπάρχουν 3 είδη ποιότητας ζωής =\ Α) η υποκειμενική ποιότητα ζωής το άτομο αξιολογεί από μόνο του την ποιότητα της ζωής του

49 Β) η υπαρξιακή ποιότητα ζωής σύμφωνα με αυτό το είδος το άτομο έχει μια άλλη πιο βαθιά φύση την οποία οφείλει να σεβαστεί και στην οποία οφείλει να προσαρμοστεί όπως η ικανοποίηση θρησκευτικών ή πνευματικών αξιών και εθίμων Γ) η αντικειμενική ποιότητα ζωής σύμφωνα με αυτό το είδος της ζωής το άτομο θεωρεί ποιοτικό ή καλό ότι συνάδει με το κοινωνικό σύνολο προσαρμογή στον τρόπο ζωής της κουλτούρας ή της κοινωνικής ομάδας ---η ποιότητα ζωής αξιολογείται από το Quality of Life QOL & υποκειμενικό αίσθημα ευεξίας Subjective Well Being SWB ---

50 Η συναισθηματική ευεξία είναι μια συγκεκριμένη διάσταση =ομολογημένη ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή και την ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων ---κλίμακες που αξιολογούν την ποιότητα ζωής Το QLQ αξιολογεί τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της ζωής του ατόμου και άλλες συμπεριφορές όπως φυσική και ψυχική υγεία ή η χρήση ουσιών τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν περιοχές της ζωής του ατόμου που πιθανόν να χρειάζονται αλλαγή ---το QLQ (Evans & Cope 1989) αποτελείται από 5 βασικούς τομείς και 16 κλίμακες

51 Οι 5 βασικοί τομείς είναι = Γενικό αίσθημα ευεξίας διαπροσωπικές σχέσεις οργανωτική δραστηριότητα Επαγγελματική δραστηριότητα Χαλάρωση και τρόπος ψυχαγωγίας Υποκλίμακες Υλιστικό αίσθημα ευεξίας σωματικό αίσθημα ευεξίας προσωπική ανάπτυξη Συζυγικές σχέσεις Σχέσεις γονέα-παιδιού

52 ευρύτερες οικογενειακές σχέσεις εξωοικογενειακές σχέσεις αλτρουιστική συμπεριφορά Πολιτική συμπεριφορά εργασιακά χαρακτηριστικά Επαγγελματικές σχέσεις εργασιακή ικανοποίηση δημιουργική αισθητική συμπεριφορά αθλητική δραστηριότητα συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διακοπών κοινωνική αποδοχή

53 Quality of Life Inventory (Frisch 1994) = βασίζεται στη θεωρία ότι το αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή είναι αποτέλεσμα της αντίφασης μεταξύ αυτών που το άτομο κατέχει και αυτών που θα επιθυμούσε σε αξιοσημείωτους τομείς της ζωής ---το μοντέλο της ποιότητας ζωής υποθέτει ότι υπάρχουν 4 στοιχεία που υποστηρίζουν το αίσθημα της ικανοποίησης σε 16 περιοχές ικανοποίησης ---τα στοιχεία αυτά είναι οι αντικειμενικές συνθήκες οι στάσεις απέναντι στις συνθήκες του άλλου, τα κριτήρια εκτίμησης της κατάστασης του άλλου, και η σημασία που αποδίδουμε σε έναν τομέα της ζωής ---χρησιμοποιούνται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και προτείνουν θεραπευτικές προσεγγίσεις

54 ---οι εξεταζόμενοι απαντούν με βάση μία κλίμακα έξι βαθμίδων από +3 έως -3 της οποίας όμως οι επιλογές δεν είναι διατυπωμένες με σαφήνεια π.χ. η διαφορά μεταξύ του «λίγο ικανοποιημένος» και του «λίγο ανικανοποίητος» μπορεί να μην είναι ευδιάκριτη ---μετα από την κατάταξη της ικανοποίησης ο εξεταζόμενος υποδεικνύει τη σχετική σημασία (0, 1, 2) που αποδίδει στην συγκεκριμένη περιοχή Ερωτηματολόγια που αξιολογούν την ποιότητα της συζυγικής σχέσης

55 ---the relationship closeness Inventory (3 κλίμακες, θεωρεί την έννοια της εγγύτητας ως αλληλεξάρτηση, η συχνότητα με την οποία το ένα άτομο επιδρά σε ένα άλλο, τις διαφορετικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες ένα άτομο επιδρά στο άλλο και τέλος την ισχύ της επίδρασης) ---Inclusion of other in the self scale

56 Τέλος Ενότητας

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ένα σύνολο μη γνωστικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου

Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου 80% των ατόμων με ADHD έχουν και δεύτερη διαταραχή και 60% αυτών έχουν δύο ή περισσότερες Σύμφωνα με το DSM-IV-TR: Στο 50 % των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται.

είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σοφία Μπάτσιου Απρίλιος 2012 είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠEPIEXOMENA Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 27 M. Zαφειροπούλου Eισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Οι μορφές της συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή το περιβάλλον τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Μετάφραση: Λιζέττα Κονσουλίδου Επιμέλεια μετάφρασης: Χρύσα Ξενάκη Εξώφυλλο: Ντίνα Κόφφα ISBN 978-960-9405-21-8

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI

ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI Ξεκινώντας από τη μελέτη της έννοιας της νοητικής υστέρησης θα δώσουμε έναν αρχικό ορισμό : «Ο αποδεκτός από την κυβέρνηση όρος για τη νοητική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος σκοπός Να γνωρίσετε τις μορφές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών των μαθητών που συναντάμε πιο συχνά στο σχολικό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια Μοντέλα Υγείας Βιοιατρικό Μοντέλο Ολιστικό, Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Αρχαία Ελλάδα (Ιπποκράτης 400π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδική αγωγή βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της ταυτότητάς της ανάμεσα στο «ειδικό» και το «ενταξιακό»,

Η ειδική αγωγή βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της ταυτότητάς της ανάμεσα στο «ειδικό» και το «ενταξιακό», Η ειδική αγωγή βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της ταυτότητάς της ανάμεσα στο «ειδικό» και το «ενταξιακό», ως αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Κινητό: +30-693-8512167 E-mail: m.androuli@gmail.com Ημερομηνία Γέννησης: 22/11/1985 Eκπαίδευση 08/2009-07/2010 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους:

Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους: Σάββατο 10 Μαΐου 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστημονικό σεμινάριο Εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους: ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διάγνωση και την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα