ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

2 Ι. NOMOI A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ. Ν. / ΦΕΚ A 7 /.. 7. Ν. / ΦΕΚ A 9 /.. 9 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών». «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 9/ και π.δ. /». II. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.. ΦΕΚ A /.. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αρ. ΦΕΚ B 7 /.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φ./7Α /9/ Ζ /.9. ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. /.9. ΦΕΚ B /.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 7 Αρ. Δα//9/ΑΦ/.9. ΦΕΚ B 7 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. Φ.///Σ.7 /.9. ΦΕΚ B /.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 7. Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.//οικ. /.9. ΦΕΚ B /.9. «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου της υπ αριθμ. 7/.. Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α 9)». (Αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)») «Κατανομή οργανικών θέσεων στα Τμήματα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων». «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές». «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ Α 9)». (που αφορά δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης) «Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καθορισμός καθηκόντων των υπαλλήλων, που αποσπώνται στις θέσεις αυτές». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ./ /9/9 7 απόφασης «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές» (ΦΕΚ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και «Τροποποίηση της υπ αριθμ. /7// (ΦΕΚ 7/Β / ) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α και β βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. /99//7-7- (ΦΕΚ / Β/ 7-7-) όμοιά Της». Δεν περιλαμβάνονται οι Νόμοι που αφορούν στην κύρωση διακρατικών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (εκτός αυτών που αναφέρονται στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Οργάνωσης). - Όλες οι καταχωρίσεις των νομοθετημάτων γίνονται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

3 . ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Κ 79 οικ.: /.9. ΦΕΚ B /.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΩΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 9. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. / 7.9. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αρ. /VΙI/ ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Αρ. /7 /.9. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7Αρ. 77/ ΦΕΚ B 7 /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 7Αρ. οικ. 97/.9. ΦΕΚ B 7 /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 7 Αρ.ΔΑ 7 ΕΞ /.9. ΦΕΚ B 7 /.. «Τροποποίηση της απόφασης υπ αριθμ. Κ 9 οικ./ «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο». «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ)». «Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 99/ (ΦΕΚ 9/Α /..)». «Εισήγηση Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο, παρ. του Ν. /». «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β / )». (τακτική συνεδρίαση την η Σεπτεμβρίου ) «Εφαρμογή του άρθρου του Ν./ (ΦΕΚ /Α )». (που αφορούν Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Μεταφορά αρμοδιοτήτων) «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΑΕΞ/ 9 (Β ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.». Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων και του Ν./ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Αρ. 9 ΦΕΚ B 9 /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B /.9. φορέα «Δήμος Παλαμά», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Σιντικής N. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. /, όπως «Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλαμά» Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Δωρίδος Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ.α του Ν. /, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

4 . ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 9 ΦΕΚ B 9 /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 7 9 ΦΕΚ B 9 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 7 ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 9 ΦΕΚ B / ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πράξης 9/ ΦΕΚ B / 7.9. ΚΕΝΤΡΟΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πράξης 9/ ΦΕΚ B / ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πράξης 9/ ΦΕΚ B / ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πράξης 9/ ΦΕΚ B / ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. 9/ ΦΕΚ B / ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) Αρ. 9 ΦΕΚ B / ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 9 Αρ. /99 ΦΕΚ B 9 / 7.9. προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας Nομού Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Αλεξάνδρειας Nομού Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. /, όπως «Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Φολεγάνδρου N. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Θερμαϊκού N. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως ισχύει. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό του φορέα «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Φερών», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ /Α /7..)». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό του φορέα «Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ /Α /7..)». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό του φορέα «Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Τραϊανούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ /Α /7..)». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό του φορέα «ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ /Α /7..)». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό του φορέα «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ /Α /7..)». Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ν.Π.Δ.Δ.), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

5 . ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 9 Αρ. 99/9 ΦΕΚ B 9 / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 9 Αρ. 79 ΦΕΚ B 9 / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» 9 Αρ. 7 ΦΕΚ B 9 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 7 ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. 7 ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. 7 ΦΕΚ B / 7.9. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, κατ εφαρμογή της παρ. του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. φορέα ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού στο Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμανουήλ Παππά N. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μοσχάτου Ταύρου» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών Λάρισας» Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών N. Ροδόπης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Λάρισας» Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Θέρμου N. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας N. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

6 . ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. οικ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. 777/ΣΤ ΦΕΚ B / 7.9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Αρ. 9 ΦΕΚ B / Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Αρ. ΦΕΚ B / ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Αρ. ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 9. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 9 Αρ.. ΦΕΚ B 9 / 7.9. προσωπικού στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών N. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή Παιδεία Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Σερβίων Βελβεντού Ν. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως προσωπικού στο Δήμο Παιανίας Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. /, όπως «Τροποποίηση της αριθ. 7α/ΣΤ/7 (ΦΕΚ / τ.β / ) πράξης «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Τροποποίηση της με αριθ. 7/ απόφασης του Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Δήμου Παρανεστίου Νομού Δράμας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Δήμου Πρεσπών και Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Δήμου Επιδαύρου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Τ.Ε.Ι. Πάτρας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σάμου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ, που υπερβαίνουν το % των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 9 Αρ. 7 ΦΕΚ B 9 / ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 9 Αρ. ΦΕΚ B 9 / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ 9 Αρ. ΦΕΚ B 9 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. 77/7Δ/Φ, Φ ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. 99 ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. 9 ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. 7 ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αρ. / ΦΕΚ B / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΦΕΚ B / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΦΕΚ B / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. ΦΕΚ B /.. Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πανοράματος, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΚΑΠΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, που υπερβαίνουν το % των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύτηκαν στον «Δημοτικό Οργανισμό Θήβας» (ΝΠΔΔ του Δήμου Θηβαίων), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. /. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών θέσεων προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής, κατ εφαρμογή της παρ. του άρθρου του ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Αττικής, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του ν. «Ανάκληση αποφάσεων κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του φορέα Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης». φορέα Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Δήμου Χρυσούπολης (νυν Δημοτική Ενότητα Δήμου Νέστου), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Δήμου Ορεινού (νυν Δημοτική Ενότητα Δήμου Νέστου), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Δήμου Κεραμωτής (νυν Δημοτική Ενότητα Δήμου Νέστου), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Αρ. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αρ. 9 7 ΦΕΚ B 7 /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Αρ ΦΕΚ B 7 /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Aρ. /7 ΦΕΚ B /.. 7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. / ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Aρ. / ΦΕΚ B /.. 9. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ» Aρ. απόφ. / ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αρ. Φ../7 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Κ.Π.Π.Α «Η ΜΗΤΕΡΑ». Αρ. 99 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ «Βαρδάκειο & Πρώϊο» Αρ. 997 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. πράξ. ΦΕΚ B /.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΤΕΡΙΑΝΤ (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένου από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.) Αρ. 9 ΦΕΚ B /.. «Διαπιστωτική πράξη κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Παιδικού Σταθμού Λαιμού, Δήμου Πρεσπών, που υπερβαίνουν το % των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή παρ. α του άρθρου του Ν. Δήμου Πύλου Νέστορος, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. φορέα Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Ανάκληση της υπ αριθμ. 9/ απόφασης Δημάρχου, περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Αχαρνών». «Ανάκληση της υπ αριθμ. / απόφασης Δημάρχου, περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων Δήμου Αχαρνών, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Δήμου Αχαρνών, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ιδρύματος «Νοσοκομείο Καστρίου» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που υπερβαίνουν το % των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. ΤΕΙ Μεσολογγίου κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Τροποποίηση των αριθμ. / και 7/ διαπιστωτικών πράξεων για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Κ.Π.Π.Α «Η ΜΗΤΕΡΑ». «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του, της ΕΠΑ. Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο, που υπερβαίνουν το % των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του φορέα ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΤΕΡΙΑΝΤ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

9 Ιδιωτικοποιήσεις Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. /7/ ΦΕΚ B / 7.9. «Τροποποίηση κωδικοποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Οργανισμοί Κανονισμοί Λειτουργίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. ΦΕΚ B /.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. /7/ ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ Αρ. T.T.79/9 ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ. 7/9 ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ. ΦΕΚ B /.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ. 7/ ΦΕΚ B 9 /.. ΤΙΤΛΟΣ «Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.E.» και εκ νέου κωδικοποίησή του». «Τροποποίηση κωδικοποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμφιλοχίας». «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου». «Έγκριση της αριθμ. / απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» Νομού Κορινθίας που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου». Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. /Η ΦΕΚ B /.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ 9/ /7/ ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 77 ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. 79/ ΦΕΚ B /.9. «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού». «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους του Γραφείου Αναπλ. Υπουργού, του Γραφείου Γενικής Γραμματέως και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για επτά (7) υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για το έτος». «Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 . ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. ΔΙΔΚ/Φ.// ΦΕΚ B /.9.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. // ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. 7/+/ ΦΕΚ B / 7.9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Δα////Φ.Υπερ. ΦΕΚ B /.. 9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. 7/ΓΠ79 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. 9/ΓΠ799 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. οικ.9 ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. ΦΕΚ B /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ Αρ. ΦΕΚ B /.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7 Αρ. 99 ΦΕΚ B 7 /... ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. /7/ ΦΕΚ B 7 /.. «Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους». «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής και της Υπηρεσίας Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νεάπολης Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης». «Μερική ανάκληση απόφασης έγκρισης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ/νσης Δ της ΓΓΔΕ/ ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ». «Υπερωριακή εργασία μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου». «Υπερωριακή εργασία μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Βόλου». «Υπερωριακή εργασία Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών». «Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, για έναν () υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών Απασχόλησης». «Εγκριση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τμήματος Αγρ. Οικονομίας Νάξου, που ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε μόνιμους υπάλληλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, στα πλαίσια του έργου: «GRETA Georeferenc ing Resources for Environment oriented and Telecom munication based Applications», για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την (ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου)». «Διεύρυνση ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης που εργάζονται στις Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις». «Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό του Μουσείου Ελληνικής και Λαϊκής Τέχνης, για το έτος». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 432 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.000/ΑΔ. 13388/Σ. 5289/16 11 2011 διαπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα