ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

2 Ι. NOMOI A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ Ν. 409/03 ΦΕΚ A 6 / Ν. 40/03 ΦΕΚ A 7 / «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. ΔΓΠΠ/Φ.ΕΠ. /9/8569 ΦΕΚ B 33 /.0.03 «Κατανομή προσωπικού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (αρθ. 8 Ν. 4058/0)». B. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3 OIKONOMIKΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΔΑΔ ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 364 ΦΕΚ B 356 / 3..0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. 53./3/8β ΦΕΚ B 35 /.0.03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. /840/00 ΦΕΚ B 37 / «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων συγκρότησης και λειτουργίας τριμελούς Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του ν. 404/0». «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα () διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/00 (Α 63) κατ εφαρμογή της Οδηγίας 006/3/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α../866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/00 (ΦΕΚ 63/Α/3 5 00)». «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ της περ. της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/0 (Α )». Δεν περιλαμβάνονται οι Νόμοι που αφορούν στην κύρωση διακρατικών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (εκτός αυτών που αναφέρονται στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Οργάνωσης). - Όλες οι καταχωρίσεις των νομοθετημάτων γίνονται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Υπηρεσιακές μεταβολές Δ.Υ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. 36/ΣΤ5 ΦΕΚ B 44 / «Κατάργηση ενιαίου διοικητικού τομέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντίστοιχης θέσης Ειδικού Γραμματέα». IV. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρ / 4..0 ΦΕΚ B 356 / 3..0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Aρ. /9959/003/Α/ 8..0 ΦΕΚ B 356 / 3..0 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Οικ. 4/4/Φ.Γ ΦΕΚ B / ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Φ.80000/30559/09 / ΦΕΚ B 37 / ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Φ.0/9303/004 / ΦΕΚ B 37 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. 306 / ΦΕΚ B 40 / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. 53 / ΦΕΚ B 40 / «Στέγαση των εξ επαρχίας Βουλευτών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ή στην εκλογική τους περιφέρεια». «Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 03». «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 398/0, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. του άρθρου 5 του ν. 398/0 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών». «Λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από //03». «Υπαγωγή του Ε.Τ.Ε.Α. στις διατάξεις της παρ. του άρθρου του ν.86/979 (ΦΕΚ Α), όπως ισχύει». «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.404/0 (Α 09)». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 44/Γ ΚΠΣ 304/9 000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3/Β/ 00) «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, στην Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 3 Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. /300/ΔΥΕΠ / ΦΕΚ B 55 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ03 / ΦΕΚ B 69 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. 005 / ΦΕΚ B 77 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/4508/995/3/0..03 ΦΕΚ B 83 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/6708/46/4 / ΦΕΚ B 83 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ36/ ΦΕΚ B 0 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ37/ ΦΕΚ B 05 / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. 83 / ΦΕΚ B 06 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. 84 / ΦΕΚ B 06 / «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ0/9 0 0 (Β 88) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.». «Υποβολή του Εντύπου Έναρξης Μεταβολής Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.809/988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 35/005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Mε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου». «Εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου». «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων στη «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ». «Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων της «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ». Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν.404/0 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. Φ. 000/ΑΔ /Σ.65 ΦΕΚ B 3585 / 3..0 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. Φ. 000/ΑΔ /Σ. 63 ΦΕΚ B 3585 / 3..0 «Κατάργηση και διατήρηση Κενών Οργανικών Θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου του ΜΤΑ κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». «Κατάργηση και διατήρηση Κενών Οργανικών Θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Δ/458 ΦΕΚ B 3585 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. 5039/53 ΦΕΚ B 359 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Αρ ΦΕΚ B 359 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Αρ. 655 ΦΕΚ B 359 / 3..0 Αρ ΦΕΚ B 6 / Αρ ΦΕΚ B 6 / Αρ ΦΕΚ B 6 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ ΦΕΚ B 6 / KAI Αρ ΦΕΚ B 64 / KAI Αρ ΦΕΚ B 64 / KAI Αρ. 478 ΦΕΚ B 64 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. οικ ΦΕΚ B 65 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 470 ΦΕΚ B 66 / «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ/47/6..0 (ΦΕΚ 946/..0 τ.β ) διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0». «Τροποποίηση της αριθμ. 3874/80/5 0 απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που αφορά τη διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα «Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Δήμου Ζαχάρως και του πρώην Δήμου Φιγαλείας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0». «Τροποποίηση της 60/ 0 διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 344 τεύχος Β 30 0». στο Δήμο Κόνιτσας N. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Σκύδρας N. Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Λήμνου N. Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Ζηρού N. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Ζηρού N. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Κυθήρων Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Αιγιαλείας N. Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Καλυμίων N. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 ΚΑΙ Αρ. 470 ΦΕΚ B 66 / ΚΑΙ Αρ. 479 ΦΕΚ B 66 / Αρ ΦΕΚ B 67 / ΚΑΙ Αρ ΦΕΚ B 67 / ΚΑΙ Αρ ΦΕΚ B 67 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. ττ489 ΦΕΚ B 68 / Αρ. ττ488 ΦΕΚ B 68 / Αρ ΦΕΚ B 68 / Αρ. ττ4799 ΦΕΚ B 68 / Αρ. ττ4837 ΦΕΚ B 68 / Αρ. 43 ΦΕΚ B 8 / ΚΑΙ Αρ. 39 ΦΕΚ B 8 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 4 ΦΕΚ B 8 / στο Δήμο Μυλοποτάμου N. Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Παλαμά Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων N. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Ιητών N. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Δήμο Αστυπάλαιας N. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας» Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού» Νoμού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Δήμο Ιεράπετρας Noμού Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Δήμο Σερίφου Nομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου» N. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη N. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας» N. Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 36 ΦΕΚ B 8 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 40 ΦΕΚ B 86 /.0.03 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 37 ΦΕΚ B 86 /.0.03 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. 38 ΦΕΚ B 90 /.0.03 ΚΑΙ Αρ. 35 ΦΕΚ B 90 /.0.03 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. ΔΥα/Γ.Π. οικ. 367 ΦΕΚ B 90 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. 485 ΦΕΚ B 90 /.0.03 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» N. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στο Κέντρο Πρόνοιας Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» Δήμου Χανίων N. Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 404/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σάμου Ν. Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου N. Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 404/0, όπως ισχύει». «Τροποποίηση της αριθ. ΔΥα/Γ.Π.οικ.48600/0 5 0 (ΦΕΚ 585/Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ' εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν.404/0, όπως ισχύει». «Τροποποίηση πράξης περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 404/0». Εγκριτικές αποφάσεις βάσει της Π.Υ.Σ. 33/006 όπως ισχύει Κατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. ΔΓΠΠ/Φ.ΕΠ. /9/8569 ΦΕΚ B 33 /.0.03 «Κατανομή προσωπικού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (αρθ. 8 Ν. 4058/0)». Οργανισμοί Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ4α/530 ΦΕΚ B 40 / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. οικ.707/433 ΦΕΚ B 46 / «Τροποποίηση του Οργανισμού του «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ». Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ4α/οικ. 37 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. 684/488 ΦΕΚ B 63 / «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών». Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αρ. /989/00 ΦΕΚ B 353 / 3..0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. /88949/00 ΦΕΚ B 353 / 3..0 ΑΠΟΠΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ0β/Γ.Π.οικ ΦΕΚ B 356 / 3..0 ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ0β/Γ.Π ΦΕΚ B 356 / 3..0 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ ΦΕΚ B 3574 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. 9006/85 ΦΕΚ B 3575 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. 9005/84 ΦΕΚ B 3575 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. 9007/86 ΦΕΚ B 3575 / 3..0 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. 9008/87 ΦΕΚ B 3575 / 3..0 «Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ για το έτος 03». «Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ για το έτος 03». «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας». «Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για το έτος 03». «Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου». «Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 03». «Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το 03». «Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 03». «Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία του Υπουργού του Υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 03». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αρ. 4 ΦΕΚ B 3577 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αρ. 49 ΦΕΚ B 3577 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Αρ. 767/0 ΦΕΚ B 358 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Αρ. 558 ΦΕΚ B 358 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 3583 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 3583 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ ΦΕΚ B 3583 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. 0373/589 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. 349/7 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αρ. 46/0 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αρ. 54/8..0 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αρ. 55/8..0 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. 848 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΥ Αρ. 33/3..0 ΦΕΚ B 3587 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. 85/..0 ΦΕΚ B 3588 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. 84/..0 ΦΕΚ B 3588 / 3..0 «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του Δήμου Νικαίας Αγ. Ιωάννη Ρέντη». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης για το οικονομικό έτος 03». «Έγκριση υπερωριών για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής «. «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 03». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 03». «Υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 03». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Προσωπικό Αμαξοστασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς μέχρι ». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινών ωρών, νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων για το έτος 03 για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στο Δήμο Αμαρουσίου». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχου του Δήμου Αμαρουσίου από έως 3..03». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου από έως 3..03». «Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινής) πέραν της υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου Σάμου, για το έτος 03». «Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 54/7..004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος». «Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 8/7.8.0 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) Αρ. 95 /0 ΦΕΚ B 3589 / 3..0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Αρ. ΥΚ 38 ΦΕΚ B 4 / ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ 0β/Γ. Π. 5758/ ΦΕΚ B 36 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρ ΦΕΚ B 39 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρ ΦΕΚ B 39 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρ ΦΕΚ B 39 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Δ30/680/30 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Δ30/68/3 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Δ30/68/3 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. 89/778 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. 79/9 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. 3 ΦΕΚ B 55 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. 33 ΦΕΚ B 55 / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. 437/0 ΦΕΚ B 57 / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. 438/0 ΦΕΚ B 57 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. /74/00 ΦΕΚ B 75 / «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α., για το έτος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των μονίμων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας». «Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για το Α Εξάμηνο του έτους 03». «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους απασχολούμενους στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας τις Κυριακές αργίες και νυχτερινές ώρες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος Δεκέμβριος 03». «Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 03 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου». «Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες στο προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Κεντρικής Υπηρεσίας και του παραρτήματος Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 03 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου». «Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες στο προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 03 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου». «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. πρωτ /47/4 0 προηγούμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για έξι (6) άτομα του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών Καθαριότητας και Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας για το έτος 03». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συμβουλίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας». «Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως ». «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ.». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 0

11 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ /0/03 ΦΕΚ B 75 / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 75 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. 540/04565 ΦΕΚ B 80 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. 539/04564 ΦΕΚ B 80 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. 537/0456 ΦΕΚ B 80 / Αρ. 688 ΦΕΚ B 83 /.0.03 Αρ. 676 ΦΕΚ B 83 /.0.03 Αρ. 684 ΦΕΚ B 83 /.0.03 Αρ. 686 ΦΕΚ B 83 /.0.03 Αρ. 687 ΦΕΚ B 83 /.0.03 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ /506 ΦΕΚ B 84 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Αρ. ΦΕΚ B 84 /.0.03 «Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ για το Α' εξάμηνο του έτους 03». «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς». «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής, υπερωριακής νυχτερινής, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, εργασίας προς συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες και εργασίας νυχτερινής ή ημερήσιας Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των εποχικών υπαλλήλων (οχτάμηνη σύμβαση) της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 03 (ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους)». «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής, υπερωριακής νυχτερινής, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, εργασίας προς συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες και εργασίας νυχτερινής ή ημερήσιας Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των εποχικών υπαλλήλων (ασφαλιστικά) της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης από Ιανουάριο 03 έως και Ιούνιο 03». «Έγκριση υπερωριακής νυχτερινής, εργασίας εξαιρεσίμων ημερών και εργασίας προς συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης από Ιανουάριο 03 έως και Ιούνιο 03». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου και απασχόλησης του προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού σε 4ωρη βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου του Δήμου Πεντέλης». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ Αορίστου Χρόνου του Δήμου Πάτμου για το έτος 03». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Αρ. 9/0 ΦΕΚ B 84 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ Αρ. 55/0 ΦΕΚ B 84 /.0.03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. /6989/00 ΦΕΚ B 3593 / 3..0 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 84 /.0.03 «Καθιέρωση Υπερωριακής Απογευματινής Απασχόλησης για υπάλληλο του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) πέραν της υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου Φούρνων Κορσεών, μέχρι 3 03». «Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό της». «Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 3/VΙI/0* ΦΕΚ B 6 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμ. απόφ. 558/VΙI/03 ΦΕΚ B 9 /.0.03 «Η σύνταξη γνωμοδότησεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3959/0 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 399/0 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και στην Άσκηση Επαγγελμάτων» για επάγγελμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [λιανοπωλήτη προϊόντων καπνού (άλλως: καπνοπώλη)]». «Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/0, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ άρθρα 5 0 του ν. 3959/0». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα