«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»"

Transcript

1 Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων θεσµών και οργάνων στο κεντρικό και το περιφερειακό επίπεδο. Τούτο αποτελεί φαινόµενο συνυφασµένο µε την αδυναµία της κοινωνίας των πολιτών, τη διαφθορά, τις αγκυλώσεις της κρατικής γραφειοκρατίας και τα πάσης φύσεως εµπόδια στην οικονοµική ανάπτυξη. Το κύριο όργανο της κυβέρνησης στην εφαρµογή του πολιτικού - κυβερνητικού της προγράµµατος είναι ο κρατικός µηχανισµός, ο οποίος όµως εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραµµές και πλην εξαιρέσεων υπερτροφικός και αναποτελεσµατικός. Παράλληλα, η συσσώρευση των προβληµάτων που καλείται να αντιµετωπίσει και να επιλύσει η κυβέρνηση οδηγεί σε πολλαπλασιασµό των κρατικών οργάνων και υπηρεσιών, συνεχή αύξηση του προσωπικού και σε πολυνοµία. ιαµορφώνεται έτσι µια σύνθετη και αλληλοτροφοδοτούµενη σχέση ανάµεσα στα προβλήµατα που εµφανίζονται στο επίπεδο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, από τη µια πλευρά, και στην αδυναµία ή την αναποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων πολιτικών και διοικητικών µέσων για την επίλυσή τους, από την άλλη. Στο µέτρο δε που τα τελευταία αστοχούν ή αποτυγχάνουν στην αποστολή τους, µετατρέπονται από µέρος της επίλυσης του 1

2 προβλήµατος σε µέρος -και µάλιστα ουσιώδες- του ίδιου του προβλήµατος που πρέπει να αντιµετωπισθεί. Στην ακραία της εκδοχή η κατάσταση αυτή µπορεί να οδηγήσει στο φαινόµενο της «δηµοσκλήρωσης» (demosclerosis). Της αδυναµίας δηλαδή της δηµοκρατίας και των δηµοσίων θεσµών να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Το κύριο ζήτηµα, λοιπόν, εντοπίζεται στην πλάνη ότι η επέκταση µε τη µια ή την άλλη µορφή του κράτους, µε τη µορφή που αυτό έχει και λειτουργεί στη χώρα µας µετά την µακρά «σοσιαλιστική» διακυβέρνηση, µπορεί να επιφέρει τις ενδεδειγµένες και απαιτούµενες λύσεις. Αντιθέτως, εκείνο που συνηθέστερα συµβαίνει είναι ότι η ατελέσφορη κρατική παρέµβαση διογκώνει και πολλαπλασιάζει τα προβλήµατα. Σ αυτό συνίσταται η µεγάλη χίµαιρα του «κυβερνητισµού», που πολλούς συναρπάζει και αιχµαλωτίζει µε την απατηλή της σαγήνη. Θα ήταν, συνεπώς, λάθος να επιδιωχθεί σε βάθος χρόνου οποιαδήποτε ανορθωτική προσπάθεια για την ελληνική κοινωνία µε µεθόδους και νοοτροπίες που είναι συνυφασµένες µε τον «κυβερνητισµό» που κληρονοµήσαµε από το παρελθόν, και του οποίου, µοιραία, είµαστε αιχµάλωτοι. Η λύση εξαρτάται από τη βούληση και τη δυνατότητα της µεταρρύθµισης, που είναι πολιτική υπόθεση µείζονος σηµασίας. Το έργο αυτό ανήκει στην πολιτική εξουσία, η οποία καλείται να πάρει την αναγκαία «απόσταση από τον εαυτό της» και να δει κριτικά τα ζητήµατα. Κυρίως να λάβει τη στρατηγική απόφαση για τη µείωση αντί την αύξηση του κρατικού παρεµβατισµού και της γραφειοκρατίας. Εκείνο που χρειάζεται είναι η εξισορρόπηση κράτους και κοινωνίας πολιτών, η προαγωγή των συνθηκών ανάπτυξης της τελευταίας και η εισαγωγή στο ίδιο το κράτος και τη διοίκηση 2

3 πολιτιστικών αρχών που είναι συνυφασµένες µε την κοινωνία πολιτών. Έτσι θα καλλιεργήσουµε τον «πολιτικό πολιτισµό» για τον οποίο υπάρχει µεγάλη ανάγκη στον τόπο. Για τους λόγους αυτούς προέχει η «επανίδρυση του κράτους», όπως ορθά αναφέρει µε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός. Τούτο είναι κάτι για το οποίο η νέα διακυβέρνηση δεσµεύτηκε προεκλογικά και αποτελεί την conditio sine qua non οποιασδήποτε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Μετά την απογραφή και την κατάδειξη των ανοιχτών πληγών της οικονοµίας, οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια που αποσκοπεί στη γενική ανόρθωση της οικονοµικής ζωής, του κράτους, της εκπαίδευσης - όλων των τοµέων που έχουν µείνει πίσω - µπορεί να επιτευχθεί µε στρατηγικά επιλεγµένες και εστιασµένες πρωτοβουλίες, όχι µε περισσότερες κρατικές παρεµβάσεις. Η µεγάλη πλάνη η οποία θα πρέπει να αποφευχθεί είναι να επιχειρηθεί η ουσιαστική µεταρρύθµιση της διοίκησης και του κράτους µε νοοτροπίες και µεθόδους που είναι συνυφασµένες µε την παράδοση του κρατισµού και του υπερβάλλοντος κυβερνητισµού, που κληρονοµήσαµε. Η προτεραιότητα της επανίδρυσης επιβάλλεται λογικά και πολιτικά και σε βάθος χρόνου στη στρατηγική της µεταρρύθµισης του κράτους και των θεσµών. ΙΙ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η στρατηγική της µεταρρύθµισης δεν περιορίζεται µόνο στο κράτος και τη δηµόσια διοίκηση, αλλά αφορά όλη την κοινωνία. Σηµασία έχει η ανόρθωση της οικονοµίας και η ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού. Όµως τούτο δεν θα επιτευχθεί µε περισσότερες κρατικές παρεµβάσεις και διοικητικές 3

4 ρυθµίσεις αλλά µε λιγότερες και καλύτερα εστιασµένες πολιτικές πρωτοβουλίες µε σκοπό τη γενική ανόρθωση του τόπου. Για το λόγο αυτόν απαιτούνται πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας δίχως αποκλεισµούς και ευνοιοκρατία, την προαγωγή των παραγωγικών και όχι των παρασιτικών στοιχείων στην οικονοµική και την κοινωνική ζωή. Αναγκαίες είναι οι ορθές επιλογές παντού. Φυσικά προέχει η επανίδρυση του κράτους και τούτο για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τον ίδιο τον ρόλο του κράτους στην κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. Έτσι όπως έχουν τα πράγµατα στη χώρα είναι περίπου αδύνατος ο κοινωνικός εκσυγχρονισµός δίχως ριζική και ουσιαστική αναµόρφωση του ίδιου του κράτους, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί το υπόδειγµα και να θέτει τα standards (benchmarking) για τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους, πράγµα σχεδόν αδύνατο προς το παρόν. Ο δεύτερος έχει να κάνει µε τις γνωστές και µακροχρόνιες αδυναµίες του κρατικο-διοικητικού µηχανισµού, πάνω στην ατελή λειτουργία του οποίου και εξ αιτίας αυτής εκτρέφονται φαινόµενα «κυβερνητισµού» και «δηµοσκλήρωσης». Αν επιδιωχθεί η γενική κοινωνική και πολιτική αναµόρφωση µε έναν τέτοιο µη αναµορφωµένο κρατικο-διοικητικό µηχανισµό, είναι πιθανό να αποτύχει το όλο εγχείρηµα και να επιδεινωθεί το πρόβληµα. Το νέο κρασί ίσως δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε παλαιούς αλλά σε νέους ασκούς. ΙΙΙ Η νέα διακυβέρνηση έλαβε µια σαφή εντολή από το εκλογικό σώµα -να δοθεί τέλος στη διαπλοκή, τη διαφθορά και τον παρασιτισµό στην οικονοµία. Αν, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 4

5 52% των νοικοκυριών είναι οικονοµικώς στενάχωρα, ή έτσι αισθάνονται και δηλώνουν, αυτό αντανακλά περισσότερο ένα αίσθηµα «αδικίας» και όχι τόσο απόλυτης «φτώχειας». Και η «αδικία» δεν αφορά µόνο στην ανισότητα εισοδηµάτων, αλλά κυρίως την (ανισο)κατανοµή µεταξύ παραγωγικών και παρασιτικών, δηµιουργικών και κρατικοδίαιτων απασχολήσεων: από διαπλεκόµενες εταιρείες έως τις αργοµισθίες που κάποιοι εισπράττουν κατά µεγάλες ή µικρές προσόδους από το παναρµόδιο κράτος. Οι οικονοµικώς ασθενέστεροι, οι καινούργιοι «µη προνοµιούχοι» αλλά και οι δυναµικότεροι συµµέτοχοι στην οικονοµική ανάπτυξη απέρριψαν στις τελευταίες εκλογές αυτό το µοντέλο πολιτικής και οικονοµικής ζωής. Οι «νέοι µη προνοµιούχοι», που ως εργαζόµενοι δεν ευνοούνται από κρατικές προσλήψεις, αργοµισθίες κ.λπ., και οι επιχειρηµατίες που δεν ωφελούνται από την κοµµατική και την κρατική εύνοια, αποτελούν το υγιές, µη διαπλεκόµενο, µη ευνοούµενο τµήµα του πληθυσµού και συγχρόνως το δυναµικότερο στοιχείο, όπως δείχνουν οι αναλύσεις των εκλογικών αποτελεσµάτων. Το δυναµικότερο τµήµα ψηφοφόρων που έχουν προσδοκίες από την υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου αποτελείται από πολίτες που ζητούν µια άλλη, υγιέστερη µέθοδο διεξαγωγής της πολιτικής, κυρίως σε σχέση µε την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό. Το ζήτηµα είναι ότι αυτό το τµήµα του πληθυσµού δεν αναζητεί την καλυτέρευση της ζωής του µέσα από την πολιτική εύνοια που µπορεί να εξασφαλίσει από τους κρατούντες. Άρα, η ανορθωτική προσπάθεια θα πρέπει να βασιστεί σε αυτό το τµήµα και ο κρατικός µηχανισµός να αναµορφωθεί µε 5

6 γνώµονα την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του παραγωγικού δυναµικού, που καλύπτει τον «νέο κεντρώο χώρο»

Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο

Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο Δουράνος Δ.Γεώργιος Α.Μ: 0814 Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ / LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιβλέπων: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας Χρίστος Παπαθεοδώρου - Περικλής Πολυζωίδης Αθήνα 2008 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για Σχέδιο-πρόταση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε την ευκαιρία της σύγκλησης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αθήνα, Ιανουάριος 2004 1 Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

09/04/12-Παρουσίαση Πολιτικής Πρότασης Δημοκρατικής Αριστεράς

09/04/12-Παρουσίαση Πολιτικής Πρότασης Δημοκρατικής Αριστεράς Πολιτική Πρόταση για µια Προοδευτική ιέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 1. Η ΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΥΣΗ. 5 Α) ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 5 Β) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188

«Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκρέκας Νεκτάριος Βασίλειος ΑΜ:188 ΘΕΜΑ: Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις;

Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις; Σ Η Μ Ε I Ω Μ Α Τ Η Σ Ε Κ O Τ Ρ Ι Α Σ Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις; Σ υµπληρώνεται σε λίγες εβδοµάδες ένας χρόνος από την υπογραφή του Μνηµονίου. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του δεν δικαιώνουν τους συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος σελ. 7. Επίλογος σελ. 81

Περιεχόμενα. Πρόλογος σελ. 7. Επίλογος σελ. 81 Περιεχόμενα Πρόλογος σελ. 7 Ενότητα 1η Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του ΑΚΕΛ σελ. 9 Ενότητα 2η Το ΑΚΕΛ πρωτοπόρο στους κοινωνικους αγώνες σελ. 23 Ενότητα 3η Προτάσεις του ΑΚΕΛ πρός την κοινωνία σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005 Αθήνα Ιούλιος 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η διαφορά διαχείρισης και διακυβέρνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

aξιοπιστη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙXΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

aξιοπιστη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙXΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ PR ESS ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΟ.87 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 aξιοπιστη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ P O ST (X+7) 018430 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ...3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ...7 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα