(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας :ΠΚ 51/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας :ΠΚ 51/9-12-10)"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας :ΠΚ 51/ ) Στην Αθήνα σήµερα 16 Οκτωβρίου οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.. ηµήτριος Ασηµακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατικών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Θεοφάνης Μπαϊράµης και Ανδρέας Βερδούλης, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων, Μοτοσυκλετών «Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ» και Ανδρουλάκης Γεώργιος και Σπυρίδων Στυλιαρογιάννης και Χαράλαµπος Τριανάφυλλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουµινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέροι οι Στεφανόπουλος Ιωάννης και Σταµατάκης Κων/νος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «Π.Ο.Ε.Μ» όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται, όλοι χωρίς εξαίρεση οι εργαζόµενοι, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι και βοηθοί τεχνιτών των κάθε είδους µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τµηµάτων αυτών που ασχολούνται στην παραγωγή επεξεργασία, επισκευή συναρµολόγηση, συσκευασία κ.λ.π µετάλλων όλης της χώρας ή σε τµήµατα επεξεργασίας κ.λ.π µετάλλου άλλων επιχειρήσεων ή εκµετάλλευσης ή εργολήπτες ή υποκατασκευαστές και εργολάβους που ασχολούνται µε εργασίες επι κάθε είδους µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων στις κατασκευές και επισκευές ποδηλάτων. Στην παρούσα υπάγονται και οι απόφοιτοι µέσων αναγνωρισµένων από το κράτος σχολών τεχνικής εκπαίδευσης. (.Α 24/2004). Η παρούσα ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στους εργαζόµενους που καλύπτονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύµβαση της ΠΟΒΑΚΩ (τεχνιτών και βοηθών τεχνιτών αργυροχρυσοχοίας, πολυτίµων µετάλλων και ωρολογοποιίας. Στην παρούσα υπάγονται και οι τεχνίτες που απασχολούνται στην θερµή εξέλαση και θερµή διέλαση. Επίσης οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι µετάλλου µε τις παρακάτω αναφερόµενες ειδικότητες ανεξάρτητα απο το είδος της επιχείρησης: 1

2 Ι- ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ 1. Όσοι τεχνίτες, εργάζονται σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως παραγωγής, επεξεργασίας, επισκευής, συναρµολόγησης, συσκευασίας κ.λ.π. κάθε είδους µετάλλου και σε τµήµατα επεξεργασίας µετάλλου άλλων επιχειρήσεων σε κατασκευές πλαισίων Αµαξωµάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και συνεργείων κάθε είδους επισκευής αυτοκινήτων, οχηµάτων, γεωργικών και σκαπτικών µηχανηµάτων και πάσης φύσεως µηχανηµάτων τεχνικών έργων, σε συναρµολογήσεις, κατασκευές, ή επισκευές δικύκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων παραγωγής ηλεκτροδίων, παραγωγή- επισκευή όπλων ή τµηµάτων όπλων ή οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών καθώς και εκρηκτικών, παραγωγή βιτρινών και φωτιστικών, παραγωγή -επισκευή εργαλείων και µηχανηµάτων κάθε είδους, στην παραγωγή και επισκευή οικιακών, επαγγελµατικών συσκευών, στην παραγωγή και επισκευή και συναρµολόγηση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καθώς και στην παραγωγή και επισκευή συσσωρευτών (µπαταρίες), στην παραγωγή, επισκευή µεταλλικών µικροαντικειµένων, οργάνων ακριβείας, αθλητικών οργάνων και σε είδους µηχανολογικές κατασκευές, πάσης φύσεως καλώδια, ελεγκτές ποιοτικού ελέγχου στην τοποθέτηση, επισκευή και συναρµολόγηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων παντός τύπου στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστηµάτων συναγερµού καθώς και λοιπών αισθητηρίων οργάνων- ήχου -αφής -πυρασφάλειας κ.λ.π., σε όλη τη χώρα. 2. Τεχνίτες: σιδηρουργοί, συγκολλητές πάσης φύσεως, ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, κοπής διαµόρφωσης µετάλλων, φλογοχειριστές, συναρµολογητές πλαισίων, µονταδόροι, πονταδόροι, φανοποιοί, βαφείς, ξυλουργοί, διακοσµητές, ταπετσέρηδες, τεχνίτες κλιµατισµού, βουρτσαδόροι, εφαρµοστές, χειριστές εργαλείο µηχανών (τόρνου, ράντιαλ, ρεκτιφιέ, πλάνης, φρεζοδράπανου, γραναζοκόπτη, µπόριγκ, παντογράφων κ.λ.π), τροχιστές, µηχανικοί αυτοκινήτων, µηχανικοί γεωργικών µηχανηµάτων, τεχνίτες φρένων, φανοποιοί, ηλεκτροτεχνίτες (ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων), µηχανοτεχνίτες µηχανών θαλάσσης, µηχανηµάτων τεχνικών έργων και πάσης φύσεως Μ.Ε.Κ.,ηλεκτρονικοί συσκευών θαλάσσης, ηλεκτρονικοί συσκευών ξηράς, τεχνίτες φωτιστικών, λευκοσιδηρουργοί, µαζγαλατζήδες, χύτες κάθε µετάλλου, πρακτικοί µηχανικοί, εργατοτεχνίτες καθαρισµού πλοίων, τεχνίτες συναρµολόγησης ηλεκτρολογικού υλικού. Λιπαντές και πλύντες, καµινευτές, στραντζαδόροι, χειριστές αυτοµάτων - ηµιαυτοµάτων χειροκινήτων πρεσσών, µηχανοξυλουργοί συντηρητές µηχανικού εξοπλισµού κτιρίων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, χειριστές µηχανηµάτων κοπής µετάλλου (ψαλλίδια), εργάτες 2

3 αποθηκών, υδραυλικοί αυτοκινήτων, χειριστές µηχανηµάτων φόρτισης µπαταριών (φορτιστές), αµµοβολιστές, υδροβολιστές και χρωµατιστές, τεχνίτες ελεγκτές ποιότητας, τεχνίτες κάθε είδους επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συναρµολόγηση, συσκευασία επι µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων κάθε είδους, (πίνακας τεχνίτες-τριες) ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ III ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ: 1.α) Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή σε διαλύσεις πλοίων β) σε διάφορες κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα γ) σε διάφορες επιχειρήσεις µετάλλου ή τµήµατα επεξεργασίας µετάλλου άλλων επιχειρήσεων. 2. Λεβητοποιοί, ελασµατουργοί και µονταδόροι ελασµατουργοί, οξυγονοκολλητές, µονταδόροι διαµορφωτές και µονταδόροι σωλήνων, σωληνουργοί, υδραυλικοί πλοίων, αµµοβολιστές, υδροβολιστές, µατσακονιστές, βαφείς, υφαλοχρωµατιστές, µανουβραδόροι, καθαριστές, σκαλωσατζήδες, ηλεκτροσυγκολλητές, φλογοχειριστές, µηχανουργοί, µηχανοτεχνίτες, εφαρµοστές και κάθε άλλη τεχνική ειδικότητα που αναφέρεται στην παρούσα (κατηγορία Ι ως άνω). IV ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 1. Εργάτες-τριες αυλής, ανειδίκευτοι εργάτες (µόνο οι εκτός παραγωγικής διαδικασίας), εργάτες -τριες καθαριότητας, αποθηκών, γραφείων. (Πίνακας «Εργάτες Αυλής Γενικών Καθηκόντων) 2. Εργάτες µονίµων ή πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών, που απασχολούνται στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαµενισµό, αποδεξαµενισµό κ.λ.π. των επισκευαζόµενων και ναυπηγούµενων πλωτών µέσων, καθώς και εργάτες που ασχολούνται µε τον ευπρεπισµό και συντήρηση πλωτών και µονίµων δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών, καθώς και εργάτες κίνησης πλοίου. 3. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στα εργοστάσια: Χαλυβδοφύλλων, χαλυβουργίας, κλπ µεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως και σε µεταλλουργικά τµήµατα οιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα αν είναι αυτή µεταλλουργική, µε τις παρακάτω ειδικότητες: 3

4 4. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε απλά, ηµιαυτόµατα ή αυτόµατα µηχανήµατα, που εργάζονται στα έλαστρα, κλιβάνους, ψαλίδια κοπής ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, µηχανήµατα διαµόρφωσης, γραµµές καθαρισµού και επιφανειών, αποξειδώσεις, συντήρηση πυρίµαχων επενδύσεων κλιβάνων και λοιποί εργαζόµενοι στις παραπάνω εργασίες. 5. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε επιχειρήσεις παραγωγής επεξεργασίας, συσκευασίας κλπ, κάθε είδους µετάλλου, σε τυπώσεις καρδιών, σε προτυποποιία', σε διακοσµήσεις παντός είδους, σε πλαστικοποιήσεις σε χυτήρια (σιδήρου, χαλκού, χυτοσιδήρου, ορειχάλκου, αλουµινίου, µολύβδου κ.λ.π). 6. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών: Σε µηχανήµατα λευκοσιδηρουργίας, κυτιοποιίας κουτίων µετάλλου, χυτόπρεσσες, σε σιδηρές κατασκευές, σε συναρµολογήσεις και αποσυναρµολογήσεις µεταλλικών κατασκευών σε µηχανολογικές κατασκευές κάθε είδους, σε κλειθροποιίες, σε συρµατουργία, σε καρφοβελονοποιία, σε βιδοποιία σε χαλκουργία, και ορειχαλκουργία σε παραγωγή και επεξεργασία αλουµινίου και αλουµινόχαρτου, σε πρέσσες χαλκού, σε πρέσσες προφίλ αλουµινίου, σε ηλεκτροδιαβρώσεις µητρών και σε διορθώσεις µητρών και εξέλκυσης πάσης φύσης µετάλλων σε µεταλλικά έπιπλα, σε γεωργικά εργαλεία, στην κατασκευή συρµατοπλεγµάτων, σε κάθε είδους δοµικών πλεγµάτων και πλεκτών συρµάτων µε αυτόµατη συγκόλληση ή µη, σε πλυντήρια και ευθυγραµµίσεις σύρµατος στην παραγωγή ηλεκτροδίων, φωτιστικών. 7. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε εµαγιέ, σε ανοπτήσεις λουτήρων, σε µπάνια πάσης φύσεως, χρωµιώσεις και ανοξειδώσεις, σε ψεκασµούς άνω και κάτω τύπων, σε βούρτσες, πάσης φύσεως µετάλλου, σε γαλβανισµούς. 8. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνίτες σε ηλεκτροπόντες, µήτρες σε βαφεία µετάλλου, σε επινικελωτήρια, σε επιµεταλλώσεις, σε µηχανές αυτοµάτου συγκόλλησης, σε συγκολλήσεις κασιτέρου, σε κάθε είδους συγκολλήσεις, σε τροχούς, σε µαζγαλάδες, σε πρέσσες παντός είδους, σε στράτζες, σε µολυβδουργία, σε κατασκευές εξαρτηµάτων πλοίων, σε αµµοβολές, υδροβολές, σε υδρογονοκολλήσεις κ.λ.π. 9. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών, σαν ελεγκτές ποιότητος (οπτικός και µηχανικός έλεγχος π.χ διαστάσεις επιφανειών, σκληρότητα υλικών καταστροφικός και µη καταστροφικός έλεγχος κ.λ.π.). 10. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή, επισκευή, 4

5 συντήρηση και συναρµολόγηση σε ηλεκτρονικές πλακέτες και σε κάθε τύπο ηλεκτρικών συσκευών και κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού. Σε εξαρτήµατα ηλεκτρονικών συσκευών θαλάσσης και ξηράς, καθώς και ολοκληρωµένων κατασκευών (ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεοράσεις, κουζίνες, ψυγεία (επαγγελµατικά, οικιακά αυτοκινήτων κ.λ.π), απορροφητήρες, τοστιέρες, φωτιστικά, θερµοσυσσωρευτές, θερµοσίφωνες, τηλεπικοινωνιακά ικριώµατα, συστήµατα ενδοσυνενόησης κ.λ.π.). 11. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στις επιχειρήσεις κάθε είδους µεταλλικών καλωδίων και µε οποιαδήποτε επένδυση ή κατασκευής µεταλλικών κουτιών, ή σε επιχειρήσεις φανοποιίας. 12. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στο πισσάρισµα κάθε αντικειµένου και κατασκευής, υφαλοχρωµατισµούς, υφαλοκαθαρισµούς, χρωµατισµούς, µατσακονισµούς, αµµοβολισµούς, καθαρισµούς, χειρισµούς πίεσης( αµµουδιέρηδες) κάθε µεταλλικής κατασκευής και αντικειµένου ξηράς, θαλάσσης και σε σωληνοποιίες. Στην ανέγερση και διάλυση ικριωµάτων παντός τύπου ξυλίνων ή µεταλλικών και σε οποιοδήποτε χώρο (ξηρά ή πλωτά µέσα), µεταφορές βαρέων αντικειµένων (µανουβραδόροι). 13. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε εργαλειοµηχανές πάσης φύσεως και εργαλειοεπισκευαστές πάσης φύσεως, που εργάζονται σε τόρνο, πλάνη, φρέζα, δράπανο, φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτη, ρεκτιφιέ, παντογράφο, µηχανές ζυγοστάθµισης, µπόρινγκ,µαζγαλά κ.λ.π. Ρυθµίσεις αυτοµάτων και ηµιαυτοµάτων µηχανών. 14. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών που απασχολούνται µε οποιοδήποτε τρόπο στην συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, συναρµολόγηση, δοκιµαστική λειτουργία κ.λ.π. των πάσης φύσεως κατηγορία και ιπποδύναµης µηχανών εσωτερικής- εξωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και των εξαρτηµάτων και λοιπών µηχανισµών αυτών, είτε αυτές είναι εγκατεστηµένες στην ξηρά, είτε σε κατασκευαζόµενα και επισκευαζόµενα πλωτά µέσα και δεξαµενές, είτε εγκαταστηµένες ή µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιούµενες σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναµης οχηµάτων αυτοκινήτων, τρίκυκλων, δικύκλων, πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχηµάτων κλάρκ, γεωργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων τεχνικών έργων. 15. Οι εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην συντήρηση και επισκευή κ.λ.π. πάσης φύσεως κατηγορίας και ιπποδύναµης µηχανολογικών εγκαταστάσεων (ξηράς- θάλασσας). 5

6 16. Οι εργαζόµενοι και οι βοηθοί τεχνιτών που επισκευάζουν και κατασκευάζουν ή συναρµολογούν στο πάγκο εξαρτήµατα µηχανών και µηχανηµάτων και εφαρµόζουν αυτά κατά περίπτωση. 17. Οι εργαζόµενοι και οι βοηθοί τεχνιτών στην κατασκευή και επισκευή παντός τύπου λέβητα. ιαµορφώσεις σωλήνων παντός υλικού, σε υδραυλικά πλοίων, σε συντηρήσεις κτιρίων και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε οξυγονοκοπές, σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης ελασµάτων, σε διαλυτήρια πλοίων, σε σιδηρουργία. 18. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στους καθαρισµούς πλοίων και πλωτών µέσων. 19. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή και επισκευή εργαλείων και µηχανηµάτων κάθε είδους, στην παραγωγή - επισκευή οικιακών και επαγγελµατικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην παραγωγή και επισκευή ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, στην παραγωγή - επισκευή συσσωρευτών. 20. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών σε πάσης φύσεως αµαξώµατα και σε συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, στην οδική βοήθεια και σταθµούς οδικής βοήθειας. 21. Στην παραγωγή και επισκευή τµηµάτων αυτοκινήτων (ψυγεία, εξατµίσεις, καταλύτες, καθίσµατα κ.λ.π.). 22. Εργάτες αποθήκης υλικών και µετάλλου σε αποθήκες ή σε χώρους εµπορίας ακατέργαστων, ηµιακατεργάστων ετοίµων προϊόντων µεταλλουργικών επιχειρήσεων. 23. Εργαζόµενοι και βοηθοί τεχνιτών στην επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση µηχανηµάτων κλιµατισµού - ανίχνευσης - αφής - πυρασφάλειας καθώς και στην τοποθέτηση συντήρηση ηχητικών συσκευών. (Οι εργαζόµενοι των παραγράφων 2-23 αµείβονται µε τον πίνακα «Τεχνίτες τεχνίτριες από 1/9/2011».. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση όπως είχαν διαµορφωθεί την , βάσει της υπογραφείσας στις 24/6/2008 συλλογικής σύµβασης εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν έως την

7 Α. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31/8/2011 αυξάνονται από 1/9/2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010 προσαυξηµένο κατά 0,5% για το έτος Β. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31/8/2012 αυξάνονται από 1/9/2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011 προσαυξηµένο κατά 0,5% για το έτος Για τους σκοπούς εφαρµογής ων παραγράφων Α και Β της παρούσας ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή της Ευρωζώνης όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 1/9/ /8/ Το κατώτατο ηµεροµίσθιο των Τεχνιτών-τριών (κεφ.ι) 39,68 ευρώ όπως διαµορφώθηκε από την και ισχύει έως την απο σε 38,34 ευρώ και απο σε 39,68 ευρώ. 2. Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών όλων των Ηλεκτροσυγκολλητών του κεφαλαίου II.ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: - Ηλεκτροσυγκολλητές Α Τάξης από έως ,91 ευρώ - Ηλεκτροσυγκολλητές Β τάξης από έως ,57 ευρώ 3. Οι έκτακτοι έως 5 χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ηµεροµίσθιο από έως ,73. Πάνω από 5 χρόνια προϋπηρεσίας κατώτερο ηµεροµίσθιο από έως ,27. - Εργαζόµενοι και βοηθοί των πιο πάνω αµείβονται µε κατώτερο ηµεροµίσθιο από έως ,14 ευρώ. Στα ηµεροµίσθια των ειδικοτήτων της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα 7

8 εκτός του επιδόµατος αναρρίχησης 15% καθώς και το επίδοµα επίβλεψης εργοδηγών -προϊσταµένων 20% 4. Οι εργαζόµενοι του κεφαλαίου IV εφ όσον έχουν συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι βοηθοί τεχνιτών έως τρία έτη υπηρεσίας, αµείβονται µε κατώτερο ηµεροµίσθιο από έως ,28. Όλοι όσοι περιλαµβάνονται και αναφέρονται ως βοηθοί τεχνιτών µε την συµπλήρωση τριών ετών γενικής προϋπηρεσίας θεωρούνται ως τεχνίτες και αµείβονται µε τους όρους αµοιβής των τεχνιτών (κεφάλαιο.1.) της ειδικότητάς τους. 5. Ανήλικοι εργαζόµενοι ηλικίας απο 15 έως και 17 ετών καθώς και οι µαθητευόµενοι που ειδικεύονται και είναι κάτω των 18 ετών αµείβονται όπως ορίζει η εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. 6. Οικειοθελείς παροχές, καταλογίζονται και συµψηφίζονται στα ελάχιστα όρια των νοµίµων αποδοχών που καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ κάθε ποσό που καταβάλλεται επιπλέον από τον εργοδότη. Ε ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 1. Τριετιών Σ' όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων της παρούσας χορηγείται επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 6% για τις 3 πρώτες τριετίες και 4% για τις 4 επόµενες και µέχρι 7 τριετίες. Όλα τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται πάνω το κατώτερο βασικό των διαφόρων ειδικοτήτων όλων των κατηγοριών. Απο την ως άνω ρύθµιση εξαιρούνται Α- Οι ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης των οποίων οι µισθοί προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας (7 τριετίες). Οι τρείς πρώτες τριετίες µε ποσοστό 6%, οι υπόλοιπες τέσσερις µε ποσοστό 5%. Σαν προϋπηρεσία υπολογίζεται από τον πρώτο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής του µη αδειούχου ηλεκτροσυγκολλητή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα της ηλεκτροσυγκόλλησης µέσα και έξω από τη χώρα, σε οποιονδήποτε εργοδότη (µόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές). Το επίδοµα τριετίας δίδεται µε τη µορφή τεθλασµένου συστήµατος. Ως βάση για τον υπολογισµό των ποσοστών του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας λαµβάνεται ο κατώτερος βασικός µισθός προσαυξηµένος κάθε φορά µε τις προηγούµενες τριετίες (µόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές). 8

9 Β) Οι εργαζόµενοι αυλής, καθαριότητας και οι ανειδίκευτοι εργάτες (εκτός παραγωγής) που παίρνουν 3 τριετίες από 6%. Τα ποσοστά των τριετιών, υπολογίζονται και στην περίπτωση αυτή πάνω στο κατώτερο βασικό των ως άνω ειδικοτήτων(σσε ). 2. Επίδοµα οικογενειακό Επίδοµα γάµου 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζοµένων για τον ή σύζυγο ανεξάρτητα αν εργάζεται ο ή η σύζυγος ή συνταξιοδοτείται. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται πάντα επί του προσαυξηµένου µε τις τριετίες µισθού ή ηµεροµισθίου. Το επίδοµα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται επίσης στους χήρους-ες, διαζευγµένες - ους, καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών (ΣΣΕ , η οποία παραπέµπει στην Σ.Σ.Ε 1991) 3. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Καταβάλλεται πάντα υπολογιζόµενο στα νέα κατώτερα ηµεροµίσθια ή µισθούς της παρούσας και στα ποσοστά ή τις ειδικότητες των απασχολουµένων εργατοτεχνιτών µετάλλου, (πλην των Ηλεκτροσυγκολλητών), όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες.α και ΣΣΕ του κλάδου κ.λ.π. 4. α-ηλεκτροσυγκολλητεσ Α και Β τάξης β-ηλεκτροσυγκολλητεσ άνευ πτυχίου Ο συνολικός µηναίος µισθός (βασικός συν τριετίες) προσαυξάνεται µε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20%. Α- Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται: Για τις παρακάτω ειδικότητες α- Σιδηρουργούς, σφυρήλατες και καµινευτές, υδρογονοκολλητές - µολυβδουργούς και εργάτες εµαγιέ. Καρδιολόγους που εργάζονται µέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιµασίες της άµµου και αποκοµιδής χυτών. β. Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος. Στις παρακάτω ειδικότητες του Ναυπηγοεπισκευααστικού κλάδου που εργάζονται στα υπο επισκευή ανέγερση και εξοπλισµό πλοία, πλωτές δεξαµενές, ναυπηγικές κλίνες κ.λ.π Μηχανοτεχνίτες, σωληνουργούς, εφαρµοστές σωληνουργούς, ελασµατουργούς, ελασµατουργούς - συναρµολογητές, πελεκητές, 9

10 καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), αµµοβολιστές, λεβητοποιούς, καθαριστές πλοίων, εργάτες και αναρριχώµένους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωµάτων. Εργάτες µεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδόροι). Στους µισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαµενές και ανήκουν οργανικά στα µόνιµα πληρώµατα τους. Στους µισθωτούς που απασχολούνται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων, µεταλλικών ή πλαστικών, και µονώσεων. Υφαλοχρωµατιστές, χρωµατιστές πλοίων και µατσακονιστές πλοίων. Β. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες Τυπωτές τύπων (καλούπια) απο άµµο, που απασχολούνται στα χυτήρια, ελαιοχρωµατιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται πιστολέτο. Βουρτσαδόρους, τροχιστές, γαλβανιστές-κασσιτερωτές, επιµεταλλωτές, επινικελλωτές, χειριστές µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης και πονταδόρους. Γ.. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας δίδεται στους εργαζόµενους σε κατασκευές και επισκευές πλαισίων αµαξωµάτων παντός τύπου και γεωργικών µηχανηµάτων και συνεργείων αυτών ως και των συνεργείων επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων όλης της χώρας. α. 15% επι των βασικών µισθών εις για τις παρακάτω ειδικότητες: οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους, µονταδόρους. β.12% επι των βασικών µισθών εις: σιδηρουργούς, φανοποιούς, διακοσµητές, εφαρµοστές µηχανουργείων, εφαρµοστές αµαξωµάτων, ξυλουργούς αµαξωµάτων, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, µηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτων και ταπετσέρηδες. γ10% επι των βασικών µισθών εις: α. πλύντας, λιπαντάς, εργάτες αυλής αποκοµιδής και συγκοµιδής απορριµάτων και καθαριστές αφοδευτηρίων. Εις τους βοηθούς και µαθητευόµενους των ως άνω ειδικοτήτων καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας20% δίδεται εις: Α. Τεχνίτες - τριες, εργάτες - τριες, που απασχολούνται σε εργοστάσια, 10

11 εργαστήρια και συνεργεία κατασκευής και επισκευής υγρών και ξηρών συσσωρευτών (µπαταριών, ξηρών ηλεκτρικών στήλων) σε όλη τη χώρα υπολογιζόµενο στα βασικά ηµεροµίσθια. Ε Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται: α. Εργαζόµενους εργάτες- βοηθοί) και τεχνίτες που απασχολούνται µε την εγκατάσταση επίβλεψη συντήρηση κλπ Ηλετρονικών Συσκευών Θαλάσσης β. Τεχνίτες και (εργάτες - βοηθοί) και εργαζόµενοι που απασχολούνται σε εργασίες γραφίτη. Ολα τα ανθυγιεινά επιδόµατα εκτός των τεχνιτών τα δικαιούνται και οι εργάτες και βοηθοί που απασχολούνται στις συγκεκριµένες εργασίες. ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, µε τις ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων παραγωγής µεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων και ειδών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, που οι υπόλοιποι εργαζόµενοι δικαιούνται άλλα ή µεγαλύτερα πάσης φύσεως επιδόµατα, λαµβάνουν και αυτοί τα ανάλογα αυτά επιδόµατα. Η. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους στις παρακάτω εργασίες Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης µετάλλου. Κλιβάνους δη εµφύσησης (L.D) Θερµή εξέλαση µετάλλου Κλιβάνους αναπυράκτωσης Κλιβάνους τήξης µε πετρέλαιο Απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσιδήρου Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερµού µετάλλου. Θ.. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούµενους στις υψικαµίνους και κωκερίες. 4. Επίδοµα εκαετίας στον ίδιο εργοδότη Στους εργαζόµενους όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδοµα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 5% υπολογιζόµενο επι των κατωτέρων µισθών-ηµεροµισθίων (ΣΣΕ1993) 5. Επίδοµα Αναρρίχησης Παίρνουν επιπλέον 15% επίδοµα αναρρίχησης επι των εκάστοτε κατά κατηγορία εργαζοµένου της παρούσης συνολικά διαµορφωµένων 11

12 ηµεροµισθίων και µισθών (βασικός + τριετίες) όσοι τεχνίτες και οι βοηθοί τους ή εργαζόµενοι ασκούν εργασία αναρριχώµενοι σε σκαλωσιές, σε πάσης φύσεως ικριώµατα, επι πλοίων, κτιρίων, οχηµάτων κλπ. (ΣΣΕ1993) 6. Επίδοµα Επίβλεψης Εργοδηγών - Προϊσταµένων Επιπλέον 20% υπολογιζόµενο επι του κατωτέρου ηµεροµισθίου τεχνιτών δικαιούνται εργοδηγοί - προϊστάµενοι (ΣΣΕ 1993). 7. Επίδοµα Αυτοµάτων ή Ηµιαυτοµάτων Συσκευών Ηλεκτροσυγκόλλησης µε αδρανή αέρια. Στους ηλεκτροσυγκολλητές καταβάλλεται επίδοµα 1,60 ευρώ ηµερησίως για το χειρισµό συσκευώνargon- Arcair. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνο για την ηµέρα που οι ηλεκτροσυγκολλητές χρησιµοποιούν αυτές τις συσκευές τουλάχιστον επι 5 ώρες ( Α 44/97). ΣΤ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων που αναφέρονται στην παρούσα πλην των απασχολουµένων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και των Χυτών, ορίζεται σε 5ηµερη εβδοµάδα, µε 40 ώρες δουλειάς χωρίς περικοπή αποδοχών. (Σ.Σ.Ε 1991) Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόµενους στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ορίζεται σε 37,5 ώρες την πενθήµερη εβδοµάδα, χωρίς περικοπές αποδοχών και για όσους δουλεύουν στα πλοία. Το ωράριο των χυτών παραµένει όπως ορίζει η προηγούµενη Σ.Σ.Ε ( 5ωρη απασχόληση ΕΝ 1457 σελ.1307). Για κάθε εργάσιµη ώρα πέραν του 5ωρου κατά την ηµέρα της χύτευσης, παίρνουν προσαύξηση 1/5 του 5ώρου συν 50% επ'αυτού. Στην προκύπτουσα διαφορά της 1ης ώρας στις επιχειρήσεις που έχουν χύτευση κάθε µέρα, ο εργοδότης µπορεί να απασχολεί τον εργαζόµενο για τη µία αυτή ώρα πριν τη χύτευση σε άλλη εργασία.(σ.σ.ε 1993 και 1991). 2. Ασθένεια - ατύχηµα και αναρρωτική άδεια. Απο την στιγµή που ο εργαζόµενος µετά απο ασθένεια ή ατύχηµα κριθεί ικανός προς εργασία και εφόσον η ανικανότητα του δεν διήρκεσε πάνω απο ένα χρόνο, ο εργοδότης εφόσον απασχολεί προσωπικό 20 ατόµων και άνω, του παρέχει εργασία στην επιχείρηση, στην ίδια ειδικότητα, όπως συνέβαινε πριν το περιστατικό που επέφερε την αναρρωτική άδεια. (ΣΣΕ 1993) 12

13 3. Συνδικαλιστικές άδειες Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές ανά µήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα και ταµία της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθµιας οργάνωσης του κλάδου. Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές δίνεται στον πρόεδρο, γενικό γραµµατέα και αντιπρόεδρο των πλέον αντιπροσωπευτικών πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ίδια άδεια χορηγείται σε πρόεδρο και γενικό γραµµατέα της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης της επιχείρησης. Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες άδειες µετ'αποδοχών εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν απο 30 εργαζόµενους και άνω. Εξακολουθούν να ισχύουν οι συνδικαλιστικές άδειες του Ν. 1264/82. Άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές ανά µήνα δίνεται σε αιρετούς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων που συµµετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη στα διοικητικά συµβούλια ΙΚΑ, ΑΟΕΚ, Εργατική Εστία, ΟΑΕ, ΤΑΠΕΜ. Αυτή η συγκεκριµένη άδεια δεν συµψηφίζεται µε τις άδειες του Ν. 1264/82 (ΣΣΕ1993). 4. Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις και δικαιώµατα Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν πιστά τα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στους χώρους δουλειάς και να τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Τα πρωτοβάθµια κλαδικά και εργοστασιακά σωµατεία, οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις και η ΓΣΕΕ, έχουν το δικαίωµα ελέγχου (µέσω εκπροσώπων τους) των επιχειρήσεων µαζί µε την επιθεώρηση εργασίας, το ΙΚΑ και το ΤΑΠΕΜ. Επιτρέπεται η είσοδος στις επιχειρήσεις συνδικαλιστικών οργάνων, (εκπροσώπων τους), κάθε βαθµίδας κατά την ώρα του διαλείµµατος και πέρα απο αυτό ύστερα απο συνεννόηση µε τον εργοδότη (ΣΣΕ 1993). 5. Εκτός έδρας Σε περίπτωση απασχολήσεως εργαζοµένου εκτός του εργοστασίου και όταν ακόµη η µετάβαση γίνεται µε µεταφορικό µέσο του εργοδότη ή της συγκοινωνίας, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται απο την στιγµή αναχώρησης απ' αυτό και η λήξη εργασίας είναι η στιγµή της επαναφοράς του. Για εργασία που εκτελείται πέραν των 60 χιλιοµέτρων απο την έδρα της επιχείρησης (έστω και µε επαναφορά στην έδρα του εργαζόµενου δηλ. χωρίς διανυκτέρευση), η διαδροµή εφόσον γίνεται εκτός του νόµιµου ωραρίου πληρώνεται υπερωριακώς. Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της επιχείρησης και 13

14 δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζοµένου αυθηµερόν στον τόπο διαµονής του, η επιχείρηση υποχρεούται, µε τα δικά της έξοδα, να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκηµα διαµονής και το ηµεροµίσθιο καταβάλλεται διπλό (προσαύξηση 100%). (ΣΣΕ 1993 και 1991). 6. Γάλα Οι εργαζόµενοι σε χώρους ή µε ειδικότητες που έχουν χαρακτηρισθεί απο το Συµβούλιο Κρίσεως Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων ως ΒΑΕ, δικαιούνται 1 (µία) φιάλη 1/2 λίτρου γάλα ηµερησίως µε δαπάνη του εργοδότη. (ΣΣΕ 1993). 7. Φόρµες Υποδήµατα- Μπουφάν εργασίας Ο εργοδότης εφοδιάζει όλους τους εργαζόµενους µε δύο φόρµες εργασίας το χρόνο και µε δύο ρόµπες εργασίας το χρόνο τις εργαζόµενες. Σε όλους τους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης, σε αδειούχους και µη αδειούχους, στους φλογοχειριστές, οξυγονοκολλητές, χύτες, αµµοβολιστές και υδροβολιστές, πάσης φύσεως γαλβανιστές, µπανιαδόρους, δίνεται ένα ζεύγος υποδήµατα απο βακέττα το χρόνο. Επίσης ένα ζεύγος υποδήµατα τα χρόνο παρέχεται σε όσους εργάζονται πάνω σε κάθε είδους πλωτά µέσα ανεξαρτήτου ειδικότητας (ΣΣΕ1993). Στους εργαζόµενους σε εξωτερικό περιβάλλον που είναι εκτεθειµένοι σε διάφορες καιρικές συνθήκες επιπλέον παρέχεται το χρόνο ένα µπουφάν εργασίας το οποίο έχει ειδική προστατευτική επένδυση (τζάκετ). ιατηρούνται σε ισχύ παροχές σε είδος (ποδιές, γάντια, γυαλιά, κράνη κ.λ.π), που δίνονται απο διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα ή ΣΣΕ και δεν θίγονται απο την παρούσα (ΣΣΕ1993). 8. Προσδιορισµός Προϋπηρεσίας Η προϋπηρεσία των εργαζοµένων για την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί αποδεικνύεται µε βεβαίωση των εργοδοτών ή µε νόµιµα έγγραφα που βεβαιώνει η επιθεώρηση εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας προσµετράται για τον υπολογισµό του µισθού ή ηµεροµισθίου από την ηµέρα κατάθεσής των. Η περίοδος άσκησης-εκπαίδευσης δεν προσµετράται στις τριετίες των τεχνιτών τα τρία πρώτα χρόνια εκπαίδευσης-άσκησης. 1. Πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα για τον προσδιορισµό της προϋπηρεσίας (κατά κατηγορία εργαζοµένων), ισχύουν και τα παρακάτω: 14

15 α) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών- Συναρµολογητών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του λεβητοποιού, του τεχνίτου κατασκευής και επισκευής ατµολεβητών και λεβήτων, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών, του ελασµατουργού, του ηλεκτροσυγκολλητή, του οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστού), του συνδέτου σιδηρών κατασκευών, του πελεκητού, του καρφωτού, του καλαφάτου, του καµιναδόρου, του κοντραδόρου και του πιστολαδόρου. β) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Συναρµολογητών και Ελασµατουργών Συνδετών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του συναρµολογητή συνδέτη, του ελασµατουργού συναρµολογητή, του ελασµατουργού, του λεβητοποιού, και του ελασµατουργού συνδέτη. γ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασµατουργών παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού, του ελασµατουργού συναρµολογητή, του συναρµολογητή συνδέτη και του ελασµατουργού συνδέτη. δ) Σαν προϋπηρεσία των Τεχνιτών Ελασµατουργών Μηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων κ.λ.π. παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού συναρµολογητή, του ελασµατουργού, του λεβητοποιού, του σιδηρουργού, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών και του εργάτου µεταφοράς βαρέων βαρών (µανουβραδόρου). ε) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών-µεταχαρακτών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασµατουργού συναρµολογητού, του λεβητοποιού, του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατµολεβητών και λεβήτων, του τεχνίτου σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού) του ελασµατουργού, του ηλεκτροσυγκολλητού, του φλογοχειριστού, του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, του καµιναδόρου, του πιστολαδόρου, του ελασµατουργού χαράκτου, του πελεκητή, του καρφωτή, του καλαφάτη και του κοντραδόρου. στ) Σαν προϋπηρεσία των Ελασµατουργών - Χαρακτών παίρνεται υπ'όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του χαράκτη, του µελετητή σχεδιαστή 15

16 ναυπηγικών γραµµών, του κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων, του ελασµατουργού µεταχαράκτη, του ελασµατουργού µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων και λοιπών µετάλλων, του ελασµατουργού συναρµολογητή. ζ) Σαν προϋπηρεσία των Μηχανουργών παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του σωληνουργού, του εφαρµοστού σωληνουργού και του υδραυλικού. η) Σαν προϋπηρεσία του Εφαρµοστή Σωληνώσεων παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες: του µηχανοτεχνίτου, του σωληνουργού, του υδραυλικού. θ) Σαν προϋπηρεσία του Σιδηρουργού παίρνεται υπ' όψιν και η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του σιδηρουργού, του καµιναδόρου και του πυρωτή. ι) Σαν προϋπηρεσία του Ορειχαλκουργού και χύτη ορειχάλκου - Σιδηροχύτου παίρνεται υπ' όψιν η πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε µία απο τις παρακάτω ειδικότητες του ορειχαλκουργού, του χύτη ορειχάλκου, του χύτη αλουµινίου. κ) Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, σαν προϋπηρεσία παίρνεται υπ' όψν αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα ή και σε συναφή ειδικότητα, στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη(σσε 1990). 2. Μετά απο έγγραφη αίτηση του µισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτόν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος(5 ηµέρες) πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωµα να περιλάβει σε αυτό οποιοδήποτε χαρακτηρισµό εις βάρος του εργαζόµενου. (ΣΣΕ1991). 9. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Εφαρµόζεται το Προεδρικό ιάταγµα υπ'αριθµ.95/78 (ΦΕΚ τεύχος Α20/78. Το Προεδρικό ιάταγµα για το θόρυβο και ο Ν. 1568/85. Σε κάθε επιχείρηση µε πάνω απο 20 απασχολούµενους και εφ όσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο, η ΠΟΕΜ στο εξής δύναται να ορίζει ένα (1) εργατοϋπάλληλο ως εκπρόσωπο των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Ν.1767/88. (ΣΣΕ1993). 16

17 Ο χρόνος παραµονής των εργαζοµένων κατά την εργασία τους (αµµοβολιστές κ.λ.π ειδικότητες), σε χώρους που υπάρχουν ή δηµιουργήθηκαν δυσµενείς συνθήκες εργασίας, δεν µπορεί να παραταθεί πέραν των 5 ωρών. Ο εργοδότης µπορεί να απασχολήσει τους εργαζόµενους αυτούς, για το υπόλοιπο διάστηµα του νοµίµου ωραρίου τους, σε σηµεία που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (ΣΣΕ 1991). 10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής µελών σωµατείου Στα πλαίσια της υλοποίησης της ΕΓΣΣΕ και ειδικά του άρθρου 5 απο κοινού συµφωνούµε ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και οι άλλες επιχειρήσεις που έχουν τµήµατα παραγωγής επεξεργασίας µετάλλου, είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν απο κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας του παραπάνω αναφερόµενου προσωπικού ανά µήνα το οριζόµενο κάθε φορά απο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΕΜ- Πρωτοβάθµια) ποσό σαν ελάχιστη συνδροµή για τα συνδικαλιστικά όργανα. Η συνδροµή αυτή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδεικνύουν απο κοινού η ΠΟΕΜ και το πρωτοβάθµιο σωµατείο. Η κατάθεση στην τράπεζα µπορεί να γίνεται κάθε τρείς ή έξι µήνες το αργότερο και θα αρχίζει µε τη γνωστοποίηση σχετικής δήλωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην επιχείρηση στην οποία θα γνωστοποιείται και ο συγκεκριµένος τραπεζικός λογαριασµός. Εργαζόµενος δύναται να αρνηθεί την πληρωµή συνδροµής, γι'αυτό απαιτείται έγγραφη δήλωση του στο πρωτοβάθµιο σωµατείο ή στην ΠΟΕΜ. Στην περίπτωση αυτή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις άµεσα γνωστοποιούν στην επιχείρηση την άρνηση του εργαζόµενου προκειµένου να µην παρακρατείται η συνδροµή (ΣΣΕ 1991). 11. Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση Όλοι οι εργαζόµενοι που καλύπτονται απο την παρούσα σύµβαση έχουν κύρια και επικουρική ασφάλιση στο ΙΚΑ καθώς και κλάδο πρόνοιας το ΤΑΠΕΜ. Εξαιρούνται τα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων καθώς και οι ηλεκτρολόγοι και οι βοηθοί αυτών. 12. Απόφοιτοι (Πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών σχολών Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων ταχύρυθµης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται µε την παρούσα Σ.Σ.Ε µε τις 17

18 ειδικότητες π.χ., α) µηχανοτεχνίτη, β) ελασµατουργού συναρµολογητή, γ) σιδηρουργού, δ) λεβητοποιού, ε) σιδηροχύτη, στ) βουρτσαδόρου κ.ά., µετά την αποφοίτηση τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητα τους και δικαιούνται το νόµιµο βασικό ηµεροµίσθιο του πίνακα τεχνίτες -τριες του κλιµακίου 3-6 της παρούσας. Η προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε ή πραγµατοποιείται µετά απο αυτά στην ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισµό του νόµιµου βασικού ηµεροµισθίου που δικαιούνται σύµφωνα µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. 13. Εκπαίδευση - Επανεκπαίδευση Προσωπικού Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζοµένων συµφωνούν στα πλαίσια της νέας Σ.Σ.Ε να αναλάβουν απο κοινού πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ορµητική είσοδος στην διαδικασία παραγωγής και επισκευής του µετάλλου, της σύγχρονης τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής, καθιστούν αναγκαία τα µέτρα για την εξύψωση των γνώσεων των εργαζοµένων.(σσε 1993). 14. Θεσµικοί όροι Οι όροι των ΕΓΣΣΕ που ρυθµίζουν θέµατα όπως, ετήσια άδεια, άδεια µητρότητας, άδεια γέννησης παιδιού για τον πατέρα, άδειες κάθε είδους για τον συνδυασµό της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, καθώς και αποζηµίωση απόλυσης των εργατοτεχνιτών, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή στο βαθµό που εισάγουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις. ( Α 21/2000). Οι όροι της ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζηµίωση καταγγελίας σύµβασης εργατοτεχνιτών (τριών), την ετήσια κανονική άδεια, την άδεια φροντίδας παιδιού, την πρόσθετη άδεια εργαζοµένου γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, την άδεια για την µετάγγιση αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης, την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, την προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά τη περίοδο της απεξάρτησης, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι απο τα ήδη ισχύοντα ( Α 10/2002). 15. Μεταβατική - Γενική ρύθµιση Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, και αµοιβές που προβλέπονται απο νόµους, 18

19 προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας, ή επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και ατοµικές συµβάσεις, δεν θίγονται µε την παρούσα Όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων διαιτητικών αποφάσεων και πρακτικών συµφωνίας) που δεν τροποποιούνται ρητά µε τους όρους της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ ( Α 21/2000). 16.Τα συµβαλλόµενα µέλη θωρούν αυτονόητο και συµφωνούν ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική ρύθµιση µεταξύ των κωδικοποιηµένων διατάξεων και αναφεροµένων σε παλαιότερες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, υπερισχύουν οι παλαιότερες ρυθµίσεις πλην βεβαίως των αναφεροµένων βασικών - ηµεροµισθίων και µισθών. 17. Λοιπές Ρυθµίσεις Αποφασίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν κοινή επιτροπή που θα ασχοληθεί µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των συµβαλλοµένων µερών π.χ. θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, µε την κατά το δυνατόν συναινετική συνολική διευθέτηση των εργασιακών διαφορών, γενικότερα προβλήµατα του κλάδου µε στόχο την προοπτική ανάπτυξη της βιοτεχνίας µετάλλου. Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους που θα ορίζονται από τις εκάστοτε εργοδοτικές οργανώσεις και την ΠΟΕΜ. Έναρξη λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται ο µήνας Οκτώβριος του Καταληκτική ηµεροµηνία της επιτροπής ορίζεται ο Φεβρουάριος του Η ισχύ της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την και λήγει την ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ Π.Ο.Ε.Μ. Θ. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΕΡ ΟΥΛΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΣΕΒΕΕ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Γ. ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 19

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 124/15-10-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 57/4-7-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 των εργαζομένων λιθογράφων στα λιθογραφεία και εργαστήρια γραφικών τεχνών όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 27/6/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/31081/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:40/22-5-2007 )

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:40/22-5-2007 ) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του

Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του Παρουσιάσθηκε στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρολόγων Το κόστος λειτουργίας ενός συνεργείου και πώς προσδιορίζεται Η έλλειψη ενός συστήματος κοστολόγησης οδηγεί στην κατασπατάληση εργατοωρών και υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σήµερα την 18η Ιουλίου 2000, στο Ηράκλειο Κρήτης ενώπιον του ιαιτητή του ΟΜΕ κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, οι υπογράφοντες: 1. Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, νόµιµα εκπροσωπούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΡΓΟ: ΦΥΤΩΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΤΟΣ 2014 10.000,00Ευρώ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2 Αριθ. Πρωτ. : 9273 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000 Ευρώ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων».

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων». ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων». Στην Αθήνα σήµερα την 12 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 1414/84 Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ. 10/Α/2-2-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν των κατωτέρω υπό της

Διαβάστε περισσότερα