XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001"

Transcript

1 XL1600/XL2400/XL3200 XENYX Περιληπτικό Εγχειρίδιο A

2 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, η οποία εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.! Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προειδοποιώ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. + Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. + Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές διαφορές και διαφορές των εικόνων. Όλες οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην κατάσταση της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Η εταιρεία BEHRINGER δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Τα προϊόντα πωλούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Αυτή η οδηγία χειρισμού έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER International GmbH. 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. 7) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα. 9) Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10) Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. 11) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/ αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 12) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. 13) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 14) Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος. 15) Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. 16) Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. 17) Η έκθεση σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich-Muenchheide II, Γερμανία Τηλ , Φαξ

3 Ðåñéå ïìåíá 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Πριν ξεκινήσετε Παράδοση ναρξη λειτουργίας Δήλωση προϊόντος online Το εγχειρίδιο Γρήγορη έναρξη Παράδειγμα καλωδίωσης (είσοδοι και Inserts) Παράδειγμα καλωδίωσης (έξοδοι) Εγκατασταση Τοποθέτηση σε Rack Συνδέσεις ήχου Συνδέσεις Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Μονοφωνικές είσοδοι Στερεοφωνικές είσοδοι ξοδοι του τμήματος Main Συνδέσεις υποομάδων Συνδέσεις CD/Tape FX/Mon/Aux Sends Aux Returns Συνδέσεις φώτων και ακουστικών Στοιχεια χειρισμου Μονοφωνικά κανάλια FX, MON, AUX κατευθύνσεις αποστολής Fader καναλιού, ρυθμιστής Pan, διακόπτης Mute κτλ Στερεοφωνικά κανάλια Ισοσταθμιστής στερεοφωνικών καναλιών FX/Mon/Aux κατευθύνσεις αποστολής των στερεοφωνικών καναλιών Fader καναλιού, ρυθμιστής Pan, διακόπτης Mute κτλ Το τμήμα Main Τμήμα MAIN A Οι ενδείξεις στάθμης Οι υποομάδες λλες λειτουργίες στο τμήμα Master Talk Back Solo CD/TAPE Τμήμα PHONES/SPEAKER Τμήμα MAIN B Το τμήμα FX Master Το τμήμα Monitor Send Το τμήμα AUX Master Μετατροπές Mon/Aux Sends > Post-EQ Direct Out > Pre-Fader...14 Συγχαρητήρια! Με το XENYX διαθέτετε ένα μοντέρνο μείκτη, ο οποίος θέτει νέα κριτήρια. Από την αρχή, στόχος μας ήταν να κατασκευάσουμε μια επαναστατική συσκευή, η οποία θα ήταν κατάλληλη για πολλές χρήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν: Ένας αξεπέραστος ισχυρότατος μείκτης με κορυφαίο εξοπλισμό, καθώς και με άπειρες δυνατότητες σύνδεσης και επέκτασης. Η BEHRINGER είναι μια επιχείρηση που ασχολείται με τον τομέα των επαγγελματικών τεχνικών ηχογραφήσεων σε στούντιο. Εδώ και αρκετά χρόνια παράγουμε με επιτυχία προϊόντα για στούντιο και ζωντανές εμφανίσεις. Στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται μικρόφωνα και κάθε είδους συσκευές των 19" (συμπιεστές, μηχανήματα ενίσχυσης ήχου, Noise Gates, επεξεργαστές αγωγών, ενισχυτές ήχου ακουστικών, ψηφιακές συσκευές εφέ, κουτιά DI κτλ.), κουτιά εποπτείας και ήχου, καθώς και επαγγελματικές συσκευές μείξης για ζωντανές εμφανίσεις ή ηχογραφήσεις. Ο μείκτης XENYX που διαθέτετε περικλείει όλη μας την τεχνογνωσία. 1.1 Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Το προϊόν αυτό συσκευάστηκε προσεκτικά στο εργοστάσιο, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής του μεταφορά. Εάν παρόλα αυτά η συσκευασία παρουσιάζει κάποια φθορά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για τυχόν εξωτερικές ζημιές. ++ Σε περίπτωση πιθανής βλάβης παρακαλείσθε να ΜΗΝ μας στείλετε πίσω τη συσκευή, αλλά πρώτα να ενημερώσετε σχετικά τον πωλητή και τη μεταφορική εταιρεία, ειδάλλως υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε κάθε δικαίωμα αποκατάστασης της ζημιάς. ++ Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη προστασία του της συσκευής, κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της μεταφοράς του, σάς συνιστούμε τη χρήση μιας βαλίτσας. ++ Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε πάντα την αρχική συσκευασία, για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. ++ Μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν χωρίς επίβλεψη τη συσκευή ή τη συσκευασία. ++ Παρακαλούμε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία Έναρξη λειτουργίας Φροντίστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα και να μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τυχόν υπερθέρμανσης της συσκευής. ++ Οι καμένες ασφάλειες θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται με ασφάλειες με τις κατάλληλες τιμές! Τις κατάλληλες τιμές θα τις βρείτε στο κεφάλαιο Τεχνικα στοιχεια. Η σύνδεση με το ρεύμα πραγματοποιείται με το καλώδιο που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή και διαθέτει σύνδεση για ψυχρές συσκευές, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας. ++ Προσέξτε να είναι οπωσδήποτε γειωμένες όλες οι συσκευές. Για τη δική σας προστασία, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρείτε ή να απενεργοποιείτε τη γείωση των συσκευών ή των καλωδίων τροφοδοσίας. Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένη με την ανέπαφη γείωση του Ηλεκτρικού Δικτύου. 7. Τεχνικα χαρακτηριστικα...15 Εισαγωγή 3

4 ++ Θέλουμε να επιστήσουμε στην προσοχή σας, ότι η υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή ή/και στα ακουστικά σας. Η τελική βαθμίδα (-ες) πρέπει να ενεργοποιείται πάντα στην αρχή ή στο τέλος, ώστε να αποφεύγονται οι θόρυβοι κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μείκτη ή άλλων συσκευών. Προσέξτε ιδιαίτερα την κατάλληλη ένταση του ήχου. Σημαντικεσ υποδειξεισ για την εγκατασταση στον υπολογιστη ++ Εντος περιοψης ισψθρων σταθμων ραδιοφωνικης αναμεταδωσης και πηγες θψζηλης Σθχνοτητας μπορει να παρουσιαστει εζασθενιση της ποιοτητας του Ηχου. Αυζηστ ε την αποσταση μεταζυ σταθμων μεταδοσης υψηλης σθχνοτητας και Ηχητικου εζοπλισμου χρησιμοποιωντας σε ολες τις συνδεσεις καλης ποιοτητας μονωμενα καλωδια Δήλωση προϊόντος online Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νέα σας συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση στο Internet και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης. Η εταιρεία BEHRINGER παρέχει εγγύηση για χρονικό διάστημα ενός έτους* από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα υλικού και επεξεργασίας. Μπορείτε να πάρετε τους όρους της εγγύηση στα ελληνικά από την ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ behringer.com ή να τους ζητήσετε με τηλεφωνικώς στο Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχετε αγοράσει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείτε να απευθυνθείτε και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία της συσκευής σας (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία. Αν η συσκευή σας έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! *Στούς πελάτες των χωρών της ΕΕ μπορούν να ισχύσουν διαφορετικοί κανονισμοί. 1.2 Το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο έχει τέτοια δομή, ώστε να λαμβάνετε μία επισκόπηση για τα χειριστήρια και ταυτόχρονα να έχετε τις λεπτομερείς πληροφορίες για την εφαρμογή τους. Για να μπορείτε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στα στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους, συνοψίσαμε τα χειριστήρια σε ομάδες, ανάλογα με τη χρήση τους. Αν χρειαστείτε λεπτομερείς εξηγήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, τότε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Στις σελίδες πληροφοριών των προϊόντων μας, καθώς και σε ένα γλωσσάρι στο ULTRANET, θα βρείτε πιο λεπτομερείς επεξηγήσεις για πολλές τεχνικές έννοιες στον τομέα της τεχνολογίας του ήχου. 4 Εισαγωγή

5 XENYX XL1600/XL2400/XL Γρήγορη έναρξη 2.1 Παράδειγμα καλωδίωσης (είσοδοι και Inserts) Εικ. 2.1: Καλωδίωση των καναλιών (είσοδοι και Inserts) Γρήγορη έναρξη 5

6 2.2 Παράδειγμα καλωδίωσης (έξοδοι) Εικ. 2.2: Καλωδίωση των καναλιών (έξοδοι) 6 Γρήγορη έναρξη

7 3. Εγκατασταση 3.1 Τοποθέτηση σε Rack Στη συσκευασία της κονσόλας σας θα βρείτε δύο γωνίες τοποθέτησης 19", οι οποίες τοποθετούνται στις πλαϊνές πλευρές της κονσόλας μίξης. Για να στερεώσετε τις γωνίες τοποθέτησης στην κονσόλα σας, παρακαλούμε να απομακρύνετε πρώτα τις βίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλαϊνή πλευρά της κονσόλας. Στη συνέχεια τοποθετήστε με αυτές τις βίδες τις δύο γωνίες. Λάβετε υπόψη σας ότι ή κάθε γωνία ταιριάζει μόνο σε μία πλευρά. Μετά την τοποθέτηση των γωνιών, η κονσόλα μπορεί πλέον να τοποθετηθεί σε κοινά Racks εμπορίου 19". Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. ++ Για την τοποθέτηση των γωνιών Rack 19" παρακα-λούμε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις βίδες που υπάρχουν στις πλαϊνές πλευρές της κονσόλας μίξης. 3.2 Συνδέσεις ήχου Οι είσοδοι και έξοδοι των βυσμάτων της κονσόλας μίξης BEHRINGER XENYX είναι, εκτός από τις συμμετρικές εισόδους Line των μονοφωνικών και στερεοφωνικών καναλιών και των συνδέσεων Main Out, ασύμμετρες υποδοχές μονοφωνικών βυσμάτων. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και με συμμετρικά αλλά και με ασύμμετρα βύσματα. Οι είσοδοι και έξοδοι CD/TAPE είναι συνδέσεις Stereo-Cinch. ++ Προσέξτε ώστε η εγκατάσταση και η χρήση της συσκευής να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια και μετά από την εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία επαρκής γείωση των υπεύθυνων ατόμων για το χειρισμό, επειδή σε αντίθετη περίπτωση και λόγω των ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων μπορεί να προκύψουν βλάβες στις ιδιότητες λειτουργίας. Εικ. 3.3: Στερεοφωνική υποδοχή βύσματος για το πλήκτρο ποδιού Εικ. 3.4: Στερεοφωνικό βύσμα Insert-Send-Return Εικ. 3.1: Συνδέσεις XLR Εικ. 3.5: Στερεοφωνικό βύσμα ακουστικών Εικ. 3.6: Καλώδιο Cinch/RCA Εικ. 3.2: Στερεοφωνικό βύσμα 6,3 mm Εγκατασταση 7

8 4. Συνδέσεις Ας αρχίσουμε από την πίσω πλευρά: Εδώ βρίσκοναι οι περισσότερες είσοδοι και έξοδοι. Εικ. 4.1: Το πίσω πεδίο συνδέσεων 4.1 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ IEC Η σύνδεση με το ρεύμα πραγματοποιείται μέσω ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ IEC. Στη συσκευασία π ε ρ ι έ χ ε τ α ι έ ν α κατάλληλο καλώδιο. ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Στην ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ της συσκευής μπορείτε να αντικαθιστάτε τις ασφάλειες. Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τύπο ασφάλειας. Γι αυτό προσέξτε τα στοιχεία που δίνονται στο κεφάλαιο Τεχνικα στοιχεια. POWER Με το διακόπτη POWER βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή. Ο διακόπτης POWER θα πρέπει να είναι κλειστός, αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολα πρόσβαση στο φις για το ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε Rack, φροντίστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης αποσύνδεσής της από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω φις ή ολοπολικού διακόπτη δικτύου. ++ Παρακαλώ προσέξτε τα ακόλουθα: Ο διακόπτης POWER δεν αποσυνδέει πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, βγάλτε την από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Γι αυτό, τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ Αριθμός σειράς της κονσόλας μίξης. 4.2 Μονοφωνικές είσοδοι MIC Συμμετρική είσοδος XLR για τη σύνδεση μικροφώνων, DI-Boxes ή Multicores. (Τα Multicores είναι πολυκάναλα καλώδια, που συγκεντρώνουν όλα τα κανάλια στη σκηνή σε ένα λεγόμενο Stagebox και τα καθοδηγούν στην κονσόλα μίξης.) ++ Πριν θέσετε σε λειτουργία την τροφοδοσία Phantom, συνδέστε το μικρόφωνο και κλείστε τον ήχο σε όλες τις εξόδους της κονσόλας μίξης. Έτσι θα αποφύγετε τους θορύβους ενεργοποίησης του μικροφώνου. Περιμένετε μετά την ενεργοποίηση περ. ένα λεπτό, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η τάση. Ρυθμίστε μετά την ενίσχυση εισόδου. ++ Προσοχή! Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση ασύμμετρες συνδέσεις XLR (PIN 1 και 3 συνδεδεμένα) στις υποδοχές εισόδου MIC, όταν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη φαντασμική τροφοδοσία. +48 V Τροφοδοσία Phantom για τη λειτουργία μικροφώνων πυκνωτή. Μια ενδεικτική λυχνία δίπλα από το διακόπτη ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία Phantom. Στην επιφάνεια χειρισμού της κονσόλας μίξης υπάρχει άλλη μία ενδεικτική λυχνία στο τμήμα Trim κάθε καναλιού. Κατά κανόνα είναι δυνατή η τοποθέτηση δυναμικών μικροφώνων, αρκεί να έχουν συμμετρική ενεργοποίηση. Εάν αμφιβάλλετε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του μικροφώνου! LINE Βύσμα 6,3-mm για σύνδεση πηγών σήματος με στάθμη Line (π.χ. Keyboards, CD-Player, δέκτες ασύρματων μικροφώνων κτλ.). Η είσοδος είναι συμμετρική (στερεοφωνικό βύσμα), μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και ασύμμετρα βύσματα (μονοφωνικό βύσμα). INSERT Η σύνδεση INS(ert) (στερεοφωνικό βύσμα 6,3-mm) είναι ένα σημείο σύνδεσης για εξωτερικούς επεξεργαστές σήματος. Συνδέστε εδώ έναν συμπιεστή, Noise Gate ή ισοσταθμιστή, για να επεξεργαστείτε το σήμα ενός μεμονωμένου καναλιού. Αυτό το σημείο σύνδεσης βρίσκεται πριν από το Fader, το EQ και το Aux Send. Χρησιμοποιήστε για τη σύνδεση ένα καλώδιο Insert. DIRECT OUT Αυτό το μονοφωνικό βύσμα 6,3-mm είναι μια απευθείας έξοδο, που λαμβάνει το σήμα αμέσως πίσω από το Fader καναλιού, για να το εγγράψει π.χ. σε ένα πολυκάναλο Recorder. Με μια τροποποίηση στην πλακέτα στο εσωτερικό της συσκευής, η λήψη μπορεί να γίνει και μέσω pre-fader (μετατροπή βλ. κεφ. 6). 8 Συνδέσεις

9 4.3 Στερεοφωνικές είσοδοι LINE L (MONO), LINE R Αυτά τα στερεοφωνικά κανάλια διαθέτουν δύο εισόδους Line (βύσματα 6,3-mm) για το αριστερό και το δεξιό κανάλι. Οι είσοδοι είναι συμμετρικές (στερεοφωνικό βύσμα), μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και με ασύμμετρα βύσματα (μονοφωνικό βύσμα). Το κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μονοφωνικό, χρησιμοποιώντας μόνο την υποδοχή με την επιγραφή "L". Για να συνδέσετε ένα μονοφωνικό σήμα, χρησιμοποιήστε μόνο την υποδοχή με την επιγραφή L (αριστερά). MIC Και οι στερεοφωνικές είσοδοι διαθέτουν εισόδους XLR για τη σύνδεση μικροφώνων, DI-Boxes ή Multicores. +48 V Τροφοδοσία Phantom για τη λειτουργία μικροφώνων πυκνωτή, μέσω ενδεικτικής λυχνίας δίπλα από το διακόπτη και στο τμήμα Trim των στερεοφωνικών καναλιών. 4.4 Έξοδοι του τμήματος Main OUT A Οι έξοδοι OUT A καθοδηγούν το συνολικό σήμα (MAIN A) και είναι συμμετρικές υποδοχές XLR με ονομαστική στάθμη +4 dbu. OUT B Οι έξοδοι OUT B καθοδηγούν το σήμα MAIN B, το οποίο διαθέτει δική του ρύθμιση έντασης ήχου. INSERT Στις συνδέσεις Insert μπορείτε (όπως και από τα Inserts καναλιών) να συνδέσετε έναν επεξεργαστή δυναμικών εφέ ή έναν ισοσταθμιστή, με τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής επεξεργασίας του συνολικού σήματος του OUT A άλλη μία φορά. 4.5 Συνδέσεις υποομάδων 4.6 Συνδέσεις CD/Tape IN Αυτές είναι οι υποδοχές Cinch CD/TAPE INPUT για τη σύνδεση CD Player, Tape Deck ή παρόμοιων πηγών Line. Η ένταση του ήχου του σήματος καθορίζεται από το ρυθμιστή TO MAIN. OUT Στις συνδέσεις CD/TAPE υπάρχει το συνολικό σήμα. Εδώ μπορείτε για παράδειγμα να συνδέσετε ένα Tape Deck ή μια συσκευή εγγραφής DAT, για να κάνετε εγγραφή της μίξης σας. Το σήμα λαμβάνεται από το Main Fader (pre Fader), έτσι ώστε να παραμένει ανεπηρέαστο από πιθανές κινήσεις του Fader. 4.7 FX/Mon/Aux Sends FX 1 και 2 Στις εξόδους FX 1 και 2 μπορείτε να λάβετε τα σήματα των διαύλων εφέ 1 και 2 και να τα προσθέσετε σε εξωτερικές συσκευές εφέ. Στη συνέχεια μπορείτε να επιστρέψετε το σήμα εφέ π.χ. μέσω των εισόδων AUX-RETURN ή μέσω ανεξάρτητων καναλιών εισόδου. MON 1 και 2 Στις εξόδους μόνιτορ 1 και 2 μπορείτε να λάβετε τα σήματα των διαύλων μόνιτορ και να τα προσθέσετε στα ηχεία της σκηνής. Οι έξοδοι είναι συμμετρικές συνδέσεις XLR, επειδή οι αποστάσεις των καλωδίων από την κονσόλα μίξης μέχρι τη σκηνή συχνά είναι μεγάλες. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται οι παραμβολές. Ταυτόχρονα έχετε αμέσως το σωστό τύπο βύσματος, όταν εργάζεστε με Multicores. AUX 1 και 2 Στις εξόδους AUX 1 και 2 μπορείτε να λάβετε τα σήματα των διαύλων AUX 1 και 2. Δεδομένου ότι αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τις συνδέσετε pre/postfader, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά για εφέ ή για μόνιτορ. 4.8 Aux Returns AUX RETURN GROUP OUT 1-4 Τα σήματα των μεμονωμένων υποομάδων βρίσκονται σε αυτές τις τέσσερις υποδοχές βύσματος GROUP OUT. Συνδέστε αυτές τις εξόδους με τις εισόδους μιας συσκευής καταγραφής πολλών διαύλων, σε περίπτωση που επιθυμείτε εγγραφή πολλών διαύλων INSERT Κάθε υπομονάδα διαθέτει μια σύνδεση Insert, που φέρει την επιγραφή INS. Συνδέστε εδώ ένα Noise Gate, έναν συμπιεστή ή ισοσταθμιστή, για να επεξεργαστείτε το σήμα της υποομάδας στο σύνολό του. Εάν π.χ. έχετε δημιουργήσει μια υποομάδα από όλους τους τραγουδιστές Background, μπορείτε να "πλησιάσετε" με έναν συμπιεστή τις φωνές, ώστε να ακούγονται περισσότερο σαν χορωδία παρά σαν μεμονωμένοι σόλο τραγουδιστές. Το σημείο σύνδεσης βρίσκεται πριν από το ομαδικό Fader. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα ιδανικής ρύθμισης του σημείου λειτουργίας δυναμικών επεξεργαστών (Noise Gate, συμπιεστής κτλ.) και λειτουργεί ακόμη και όταν τροποποιείται η ένταση ήχου από το ομαδικό Fader. Χρησιμοποιήστε για τη σύνδεση ένα καλώδιο Insert. SPEAKERS Οι έξοδοι SPEAKERS αναπαράγουν το ίδιο σήμα, όπως οι έξοδοι ακουστικών. Σε αυτές τις εξόδους μπορείτε να συνδέσετε μόνιτορ συνακρόασης. Αυτό χρειάζεται για παράδειγμα όταν η κονσόλα μίξης δεν βρίσκεται στην αίθουσα, αλλά σε ξεχωριστό χώρο (π.χ. στο τμήμα σκηνοθεσίας του τηλεοπτικού σταθμού). Σε αυτό το σημείο υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης ενός μόνιτορ σκηνής, για να μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα ο ήχος των μόνιτορ στη σκηνή. Για το σκοπό αυτό, το είδος κατασκευής του συνδεδεμένου μόνιτορ θα πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στη σκηνή. Μέσω των στερεοφωνικών εισόδων AUX 1 και 2 μπορείτε να τροφοδοτήσετε πρόσθετες συσκευές (συσκευές αναπαραγωγής, επεξεργαστές εφέ, υπομίκτες κτλ.) στην κονσόλα μίξης. Προστίθενται στο συνολικό σήμα. FX RETURN Στις στερεοφωνικές υποδοχές FX RETURN 1 και 2 συνδέονται οι έξοδοι εξωτερικών επεξεργαστών εφέ. Προστίθενται, ανάλογα με το Routing, στις υποομάδες ή στο Main Mix. 4.9 Συνδέσεις φώτων και ακουστικών LAMPS Στις συνδέσεις LAMPS μπορείτε να συνδέσετε φωτιστικά με λαιμό με ντουί BNC. Η τροφοδοσία ανέρχεται στα 12 V _, η συνολική τιμή σύνδεσης 5 Watt ανά λυχνία. PHONES Στις εξόδους PHONES (στερεοφωνικό βύσμα 6,3-mm) μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Συνδέσεις 9

10 5. Στοιχεια χειρισμου Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα διάφορα χειριστήρια του μείκτη σας. Όλοι οι ρυθμιστές και οι συνδέσεις εξηγούνται λεπτομερώς. 5.1 Μονοφωνικά κανάλια +48 V +48 V: Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία Phantom. Ο διακόπτης βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Trim Με το ποτενσιόμετρο TRIM μπορείτε να ρυθμίσετε την ενίσχυση εισόδου. ++ Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση μιας πηγής σήματος σε κάποια είσοδο αυτός ο ρυθμιστής πρέπει να βρίσκεται πάντα στο αριστερό τέρμα. Η κλίμακα διαθέτει 2 διαφορετικές περιοχές τιμών: Η πρώτη περιοχή τιμών από 0 έως +60 αναφέρεται στην είσοδο μικροφώνου και δείχνει την ενίσχυση για τα τροφοδοτούμενα σε αυτό το σημείο σήματα. Η δεύτερη περιοχή τιμών από -20 έως +40 db δείχνει την ενίσχυση για την είσοδο Line. Στη μεσαία θέση (θέση 12 η ώρα) δεν πραγματοποιείται ενίσχυση/ εξασθένηση στα σήματα Line. 80 Hz Πατώντας μία φορά το διακόπτη 80 Hz ενεργοποιείτε το φίλτρο παράκαμψης υψηλών, με το οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα χαμηλών συχνοτήτων σήματα παρεμβολής (-3 db στα 80 Hz, 18 db/οκτάβα). Ρύθμιση ήχου Όλα τα κανάλια εισόδου μόνιτορ διαθέτουν ρύθμιση ήχου 4 ζωνών με 2 ημιπαραμετρικά κέντρα. Οι ζώνες επιτρέπουν κάθε φορά μια μέγιστη αύξηση ή/και μείωση κατά 15 db, ενώ στη μεσαία θέση (0 db) ο ισοσταθμιστής είναι ουδέτερος. HIGH Οι υψηλές υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα φίλτρο Shelving, που επεμβαίνει πάνω από τα 12 khz. HIGH MID Η επεξεργασία των μεσαίων μεταξύ 400 Hz και 8 khz γίνεται από ένα ημιπαραμετρικό φίλτρο Peak. Με το ρυθμιστή FREQ επιλέγετε μια συχνότητα, την οποία αυξάνετε ή μειώνετε με το ρυθμιστή HIGH MID. LOW MID Η επεξεργασία της κάτω περιοχής μεσαίων γίνεται από ένα ακόμη ημιπαραμετρικό φίλτρο Peak. Με το ρυθμιστή FREQ επιλέγετε μια συχνότητα μεταξύ 100 Ηz και 2 khz, την οποία αυξάνετε ή μειώνετε με το ρυθμιστή HIGH MID. LOW Τα μπάσα υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα φίλτρο Shelving, που επεμβαίνει κάτω από τα 80 Hz. EQ Με το μπουτόν EQ ενεργοποιείται ο ισοσταθμιστής. Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση επιτρέπει μια γρήγορη σύγκριση μεταξύ μη επεξεργασμένου και επεξεργασμένου σήματος FX, MON, AUX κατευθύνσεις αποστολής Οι βοηθητικές κατευθύνσεις αναπαραγωγής FX, MON και AUX σας παρέχουν τη δυνατότητα, να αποσυνδέσετε τα σήματα ενός ή περισσότερων καναλιών και να τα καθοδηγήσετε σε μια σειρά βοηθητικών εξόδων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε ανεξάρτητες μίξεις για εφέ (FX) ή για τους μουσικούς στη σκηνή (MON). Μέσω των εξόδων αποστολής FX/MON/AUX τροφοδοτείται τότε αυτή η μίξη στα ηχεία της σκηνής ή στους επεξεργαστές εφέ. FX 1 και FX 2 Οι δίαυλοι FX χρησιμεύουν ως δρόμοι αναπαραγωγής προς εξωτερικούς επεξεργαστές εφέ. Η λήψη του σήματος πραγματοποιείται ως συνήθως πίσω από το Fader καναλιού. Το σήμα εξαρτάται λοιπόν από τη θέση του Fader καναλιού. Με τους ρυθμιστές FX ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος του καναλιού προς τον επεξεργαστή εφέ. PRE Πατώντας το διακόπτη PRE αλλάζει η λήψη του σήματος για τους δύο δρόμους εφέ από "post-fader" σε "pre-fader". Με αυτόν τον τρόπο, η ένταση ήχου του σήματος εφέ δεν εξαρτάται πλέον από τη θέση του Fader καναλιού. Επιπρόσθετα του ρυθμιστή FX στο κανάλι, πρέπει να ανοίξετε τον αντίστοιχο ρυθμιστή Master FX SEND. Συνδέστε την υποδοχή FX-Send με την είσοδο του επεξεργαστή εφέ. Ως επιστροφή για το σήμα εφέ χρησιμεύουν στη συνέχεια τα FX Returns στο τμήμα Master. Monitor 1 και 2 Οι δίαυλοι μόνιτορ χρησιμεύουν ως δρόμοι αναπαραγωγής για μόνιτορ σκηνής. Τα Monitor-Sends είναι σταθερά συνδεδεμένα στο σημείο pre-fader. Η αναλογία της έντασης ήχου στη μίξη των μόνιτορ δεν αλλάζει επομένως, εάν μετακινήσετε το Fader καναλιού. Με τους ρυθμιστές MON ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος του καναλιού στο δίαυλο μόνιτορ. AUX Οι δίαυλοι AUX χρησιμεύουν ως πρόσθετοι, ευέλικτοι δρόμοι αναπαραγωγής για τις διάφορες εφαρμογές. Με τους ρυθμιστές AUX ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος του καναλιού στις υποδοχές Aux. Το άθροισμα όλων των σημάτων Aux ορίζεται με τους αντίστοιχους ρυθμιστές AUX SEND για το τμήμα Main. Από τις αντίστοιχες εξόδους AUX SEND μπορεί να γίνει λήψη των σημάτων. Και οι δύο δρόμοι Aux Send προσφέρουν μια ενίσχυση έως και +15 db και μπορούν να συνδεθούν στο τμήμα Main pre/post. Pre-Fader ή post-fader Για τις περισσότερες εφαρμογές, στις οποίες αναπαράγονται σήματα εφέ, θα πρέπει η λήψη του σήματος για το δρόμο Aux Send να γίνεται post-fader. Η ένταση ήχου του εφέ σε ένα κανάλι εξαρτάται πλέον σύμφωνα με τη θέση του Fader καναλιού. Διαφορετικά το σήμα εφέ του σχετικού καναλιού θα έπρεπε θα ακούγονταν ακόμη κι όταν το Fader θα ήταν τελείως κλειστό. Για εφαρμογές μόνιτορ, οι δρόμοι Aux Send συνδέονται συνήθως pre-fader, δηλαδή είναι ανεξάρτητοι από τη θέση του Fader καναλιού. Για μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία μπορούν να συνδεθούν οι δίαυλοι FX σε κάθε κανάλι pre-fader. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεση της υποδοχής AUX στο τμήμα Main γενικά από pre- σε pοst-fader. Με αυτόν τον τρόπο έχετε στη διάθεσή σας το πολύ 6 διαύλους 6 pre-fader, ή εναλλακτικά 4 post-fader- συν 2 διαύλους pre-fader. 10 Στοιχεια χειρισμου

11 5.1.2 Fader καναλιού, ρυθμιστής Pan, διακόπτης Mute κτλ. PAN Με το ρυθμιστή PAN ορίζετε τη θέση του σήματος εντός του στερεοφωνικού πεδίου. Η θέση αυτού του ρυθμιστή ορίζει επιπρόσθετα σε ποια υποομάδα θα τεθεί το σήμα. MUTE Με το διακόπτη MUTE διακόπτετε τον ήχο στο κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα του καναλιού δεν υπάρχει πλέον στο Main Mix και στις υποομάδες. Ταυτόχρονα διακόπτεται ο ήχος από όλους τους δρόμους FX-/Monitor και Aux του σχετικού καναλιού. Το αντίστοιχο MUTE-LED υποδηλώνει, ότι έχει διακοπεί ο ήχος στο κανάλι. SOLO Με τη λειτουργία Solo μπορείτε να "ακούσετε" ένα κανάλι. Πατήστε το διακόπτη SOLO σε ένα κανάλι, για να ακούσετε το σήμα στα ακουστικά. Ταυτόχρονα αλλάζει η ένδειξη της οθόνης 1/2 και εμφανίζεται το σήμα Solo. Έτσι μπορείτε να σταθμίσετε σωστά το σήμα. Το σήμα που πρόκειται να ακούσετε λαμβάνεται είτε πριν (PFL, mono) είτε μετά (AFL, stereo) το Fader καναλιού και το ρυθμιστή Panorama (εξαρτάται από τη θέση του διακόπτη PFL/AFL). Το αντίστοιχο LED ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Solo. CLIP Το CLIP-LED ανάβει όταν το κανάλι ενεργοποιείται πολύ υψηλά. Εάν συμβαίνει αυτό, μειώστε την ενίσχυση εισόδου του καναλιού με το ρυθμιστή TRIM. SIG Το SIG-LED ανάβει όταν στο κανάλι υπάρχει ένα σήμα υψηλότερο από -20 db. Αυτή η ένδειξη είναι ανεξάρτητη από το Fader, έτσι ώστε ακόμη και όταν είναι κλειστό το Fader ή κλειστός ο ήχος του καναλιού, να εμφανίζεται η ύπαρξη σήματος. Fader Το Fader καναλιού ορίζει τη στάθμη του σήματος στο Main Mix ή/ και στις υποομάδες. 1-2, 3-4, MIX Οι διακόπτες Routing καθοδηγούν το σήμα στις σχετικές υποομάδες και/ή στο Main-Mix. Το XENYX διαθέτει 4 υποομάδες. Με το ρυθμιστή PAN ορίζετε σε ποια από τις δύο ομάδες θα καταλήγει το σήμα (τέρμα αριστερά: Sub 1 ή/και 3, τέρμα δεξιά: Sub 2 ή/και 4). 5.2 Στερεοφωνικά κανάλια +48 V Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία Phantom. Ο διακόπτης βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. MIC TRIM Με το ρυθμιστή MIC TRIM ρυθμίζετε την ενίσχυση εισόδου της εισόδου του μικροφώνου. Η ενίσχυση ανέρχεται από 0 έως +60 db. ++ Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση μιας πηγής σήματος σε κάποια είσοδο αυτός ο ρυθμιστής πρέπει να βρίσκεται πάντα στο αριστερό τέρμα. 80 Hz Πατώντας μία φορά το διακόπτη 80 Hz ενεργοποιείτε το φίλτρο παράκαμψης υψηλών, με το οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα χαμηλών συχνοτήτων σήματα παρεμβολής (-3 db στα 80 Hz, 18 db/οκτάβα). LINE TRIM Με το ρυθμιστή LINE TRIM ρυθμίζετε την ενίσχυση εισόδου της εισόδου LINE. Η περιοχή ρύθμισης ανέρχεται από -20 έως +20 db. Στη μεσαία θέση (θέση 12 η ώρα) δεν πραγματοποιείται ενίσχυση/εξασθένηση Ισοσταθμιστής στερεοφωνικών καναλιών Όλα τα στερεοφωνικά κανάλια διαθέτουν ρύθμιση ήχου 4 ζωνών. Οι ζώνες επιτρέπουν κάθε φορά μια μέγιστη αύξηση/μείωση κατά 15 db, ενώ στη μεσαία θέση ο ισοσταθμιστής είναι ουδέτερος. HIGH Ο ρυθμιστής HIGH του τμήματος EQ ελέγχει την επάνω περιοχή συχνοτήτων του εκάστοτε καναλιού. Πρόκειται για ένα φίλτρο Shelving, που αυξάνει ή μειώνει όλες τις συχνότητες πάνω από τα 12 khz. HIGH MID Με το ρυθμιστή HIGH MID μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την περιοχή των μεσαίων. Πρόκειται για ένα φίλτρο Peak, που αυξάνει ή μειώνει την περιοχή συχνοτήτων στα 3 khz. LOW MID Με το ρυθμιστή LOW MID μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την περιοχή των μεσαίων. Αυτό το φίλτρο Peak επιτρέπει αύξηση ή/και μείωση στα 300 Hz. LOW Ο ρυθμιστής LOW επιτρέπει την αύξηση ή μείωση των συχνοτήτων των μπάσων. Πρόκειται για ένα φίλτρο Shelving, που αυξάνει ή μειώνει όλες τις συχνότητες κάτω από τα 80 Hz. EQ Με το μπουτόν EQ ενεργοποιείται ο ισοσταθμιστής. Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση επιτρέπει μια γρήγορη σύγκριση μεταξύ μη επεξεργασμένου και επεξεργασμένου σήματος FX/Mon/Aux κατευθύνσεις αποστολής των στερεοφωνικών καναλιών Στην ουσία οι δρόμοι Aux και FX των στερεοφωνικών καναλιών λειτουργούν ακριβώς όπως εκείνοι των μονοφωνικών καναλιών. Επειδή οι δίαυλοι Aux είναι μονοφωνικοί, το στερεοφωνικό σήμα μετατρέπεται πρώτα σε μονοφωνικό σήμα, πριν καταλήξει στους διαύλους Fader καναλιού, ρυθμιστής Pan, διακόπτης Mute κτλ. BAL(ANCE) Ο ρυθμιστής BAL(ANCE) καθορίζει το σχετικό ποσοστό ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξιό σήμα εισόδου, πριν οδηγηθούν τα δύο σήματα στο δίαυλο Stereo-Main Mix (ή σε δύο υποομάδες). MUTE Με το διακόπτη MUTE διακόπτετε τον ήχο στο κανάλι. Το αντίστοιχο MUTE-LED υποδηλώνει, ότι έχει διακοπεί ο ήχος στο κανάλι. SOLO Πατήστε το διακόπτη SOLO, για να ακούσετε το σήμα στα ακουστικά και ταυτόχρονα να εμφανιστεί στην ένδειξη της οθόνης 1/2. Το αντίστοιχο LED ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Solo. CLIP Το CLIP-LED ανάβει όταν το κανάλι ενεργοποιείται πολύ υψηλά. Εάν συμβαίνει αυτό, γυρίστε λίγο προς τα πίσω το ρυθμιστή TRIM, μέχρι να σταματήσει να ανάβει πλέον το LED. SIG Το SIG-LED ανάβει όταν στο κανάλι υπάρχει ένα σήμα υψηλότερο από -20 db. Αυτή η ένδειξη είναι ανεξάρτητη από το Fader, έτσι ώστε ακόμη και όταν είναι κλειστό το Fader ή κλειστός ο ήχος του καναλιού, να εμφανίζεται η ύπαρξη σήματος. Fader Το Fader καναλιού ορίζει τη στάθμη του σήματος στο Main Mix ή/ και στις υποομάδες. 1-2, 3-4, MAIN Οι διακόπτες Routing καθοδηγούν το σήμα στις σχετικές υποομάδες και/ή στο Main-Mix. Προσέξτε: Εάν τοποθετήσετε ένα στερεοφωνικό σήμα με τη βοήθεια των μπουτόν Routing στις υποομάδες, θα πρέπει ο ρυθμιστής Balance να βρίσκεται στη μεσαία θέση, για να φτάσει το σήμα σε δύο υποομάδες και να παραμείνει στερεοφωνικό. Στοιχεια χειρισμου 11

12 Το τμήμα Main Τμήμα MAIN A BAL(ANCE) Ο ρυθμιστής BAL(ANCE) καθορίζει το ποσοστό σήματος ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξιό σήμα εξόδου, πριν οδηγηθούν τα δύο σήματα στην έξοδο MAIN A. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικά αριστερά και δεξιά την ένταση ήχου της συνολικής μίξης, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από την ηχομόνωση. MAIN MUTE Όταν είναι πατημένος ο διακόπτης MAIN MUTE, δεν υπάρχει ήχος στη συνολική μίξη. Το ΜUTE-LED ανάβει όταν είναι πατημένος ο διακόπτης MUTE. Μόνο το σήμα των CD/Tape φθάνει στην κονσόλα Main Mix. Στις παύσεις μεταξύ των τραγουδιών ή για την αλλαγή του εξοπλισμού, μπορείτε να εμποδίσετε να φθάσει θόρυβος από τα μικρόφωνα στην εγκατάσταση ενίσχυσης ήχου, ο οποίος μπορεί ακόμη και να καταστρέψει τις μεμβράνες των ηχείων. Το μυστικό είναι, να παραμείνει ανοιχτό το ποτενσιόμετρο, ώστε να μπορείτε ταυτόχρονα να αναπαραγάγετε μουσική από κάποιο CD (μέσω των υποδοχών CD/TAPE INPUT). Τα ποτενσιόμετρα των καναλιών που βρίσκονται σε σίγαση διατηρούν τη ρύθμισή τους. MAIN A Το ακριβέστατο ποτενσιόμετρο MAIN A επιτρέπει τη ρύθμιση της στάθμης εξόδου από την κονσόλα Main Mix. MAIN B Ανάλογα με τη διαμόρφωση στο τμήμα MAIN B, η στάθμη εξόδου στην έξοδο Main B εξαρτάται από το MAIN A-Fader. 5.4 Οι ενδείξεις στάθμης Τέσσερις αλυσίδες LED υψηλής ανάλυσης δείχνουν τα σήματα εξόδου των διαύλων μόνιτορ και της συνολικής μίξης. Μόλις πατήσετε κάποιο διακόπτη Solo στην κονσόλα μίξης, η αλυσίδα LED μόνιτορ δείχνει αυτόματα το σήμα Solo. Ανεξάρτητα από αυτό, η ένδειξη του σήματος Master παραμένει πάντα ορατό. 1 MON 2 Οι ενδείξεις μόνιτορ δείχνουν τη στάθμη των διαύλων μόνιτορ 1 και 2. Στη λειτουργία Solo (SOLO-LED αναμμένο) εμφανίζεται εδώ το σήμα PFL (μονοφωνικό, μόνο αριστερή ένδειξη) ή το σήμα AFL (στερεοφωνικό, αριστερή και δεξιά ένδειξη). Αυτό εξαρτάται από τη θέση του διακόπτη PFL/ AFL στο τμήμα Solo. SOLO Εάν οπουδήποτε στην κονσόλα είναι πατημένος κάποιος διακόπτης SOLO, δεν ανάβει μόνο το αντίστοιχο LED δίπλα από τον πατημένο διακόπτη, αλλά ως πρόσθετη υπενθύμιση αυτό το μεγάλο, γενικό SOLO-LED. Έτσι στο άγχος που υπάρχει στα Live έχετε πάντα τον έλεγχο και δεν χρειάζεται πρώτα να παρατηρείτε προσεκτικά όλη την κονσόλα για να διαπιστώσετε ότι είναι πατημένος ακόμη ένας διακόπτης SOLO. Το LED αυτό δείχνει ταυτόχρονα, ότι οι ενδείξεις μόνιτορ βρίσκονται σε λειτουργία Solo. MAIN Η ακριβέστατη ένδειξη στάθμης παρέχει μια εξαιρετικά ακριβή θεώρηση της στάθμης του σήματος εξόδου. (MAIN OUT A). 5.5 Οι υποομάδες Το XENYX διαθέτει 4 υποομάδες, με τις οποίες μπορείτε να συγκεντρώσετε πολλά κανάλια σε μονοφωνικές ή στερεοφωνικές μίξεις. Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου τους μέσω του Fader υποομάδων. Δημιουργήστε π.χ. μία υποομάδα από όλα τα κανάλια φωνητικών ή σημάτων κρουστών και ρυθμίστε την ένταση ήχου από το Fader υποομάδων. Έτσι διατηρείτε πάντα τον έλεγχο και μπορείτε ταυτόχρονα να υλοποιήσετε μια κοινή επεξεργασία σήματος, π.χ. με συμπιεστή μέσω του Insert υποομάδων. Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξόδους υποομάδων ως δρόμους αναπαραγωγής, π.χ. προς μια πολυκάναλη συσκευή εγγραφής σε πολυκάναλες εγγραφές. PAN Με το ρυθμιστή PAN ορίζετε τη θέση του σήματος στη στερεοφωνική εικόνα. MAIN Με τη βοήθεια του διακόπτη MAIN τοποθετείτε το σήμα υποομάδων στο Main Mix. Σε συνδυασμό με το ρυθμιστή PAN μπορείτε να ορίσετε εάν το σήμα θα καταλήγει στην αριστερή στερεοφωνική πλευρά (PAN στραμμένο αριστερά), στη δεξιά στερεοφωνική πλευρά (PAN στραμμένο δεξιά) ή στις δύο πλευρές (PAN στο κέντρο) του Stereo-Main Mix. Εάν για παράδειγμα έχετε δημιουργήσει ένα Stereo-Submix με τις υποομάδες 1 και 2, τότε η ομάδα 1 πρέπει να καταλήγει στην αριστερή και η ομάδα 2 στη δεξιά στερεοφωνική πλευρά του Main Mix, για να διατηρηθεί η στερεοφωνική κατανομή. Εάν δημιουργήσατε ένα Mono-Submix με μόνο μία υποομάδα, τότε ο ρυθμιστής PAN πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο, για να μην ακούγεται το σήμα μόνο στη μία πλευρά. SOLO Ο διακόπτης SOLO χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση του σήματος υποομάδων στο δίαυλο PFL (λίστες Pre Fader) ή στο δίαυλο AFL (Solo In Place). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ακούσετε ένα σήμα καναλιού, χωρίς να επηρεαστεί από το σήμα εξόδου Main Out ή Sub Out. Το σήμα μετριέται από το ρυθμιστή Panorama και το ποτενσιόμετρο καναλιού (αυτό εξαρτάται από την θέση του διακόπτη SOLO/PFL), είτε πριν (PFL, μονοφωνικό), είτε μετά (Solo, στερεοφωνικό). Η λυχνία LED SOLO σηματοδοτεί ότι είναι πατημένος ο διακόπτης SOLO. CLIP Το CLIP-LED ανάβει όταν το σήμα υποομάδων είναι πολύ υψηλό. Εάν συμβαίνει αυτό ρυθμίστε προς τα πίσω το Fader των καναλιών, που είναι δρομολογημένα σε αυτήν την ομάδα. SIG Το SIG-LED ανάβει όταν στην υποομάδα υπάρχει ένα σήμα υψηλότερο από -20 db. ++ Η ένδειξη σήματος και Clip είναι ανεξάρτητη από το Fader, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ύπαρξη σήματος ακόμη και όταν είναι κλειστό το Fader υποομάδων. Fader Με το Fader υποομάδων ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος υποομάδων στην έξοδο των υποομάδων. Όταν είναι πατημένος ο διακόπτης MAIN, ρυθμίζετε και την ένταση ήχου της υποομάδας στο Main Mix. 12 Στοιχεια χειρισμου

13 5.6 Άλλες λειτουργίες στο τμήμα Master Talk Back Η λειτουργία Talk Back του XENYX επιτρέπει την επικοινωνία με άτομα που βρίσκονται στη σκηνή. Το σήμα Talk Back μπορεί να συνδεθεί σε διάφορες εξόδους διαύλων. MIC Εδώ μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για σκοπούς Talk Back. LEVEL Ο ρυθμιστής LEVEL ορίζει την ένταση ήχου του σήματος Talk Back. MON, AUX, GROUP, MAIN Με αυτά τα πλήκτρα (MON, AUX, GROUP και MAIN) ορίζετε σε ποιες εξόδους/ποιους διαύλους θέλετε να καταλήγει το σήμα Talkback. Ταυτόχρονα ενεργοποιείτε το μικρόφωνο Talkback. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν, όσο μιλάτε Solo SOLO LEVEL Ο ρυθμιστής SOLO LEVEL καθορίζει τη συνολική ένταση ήχου των σημάτων Solo στις εξόδους ακουστικών και ηχείων. PFL/AFL Πατώντας μία φορά το διακόπτη PFL/AFL αλλάζετε τη λειτουργία Solo από PFL Mono (pre-fader listen) σε AFL Stereo. Στο αντίστοιχο LED δίπλα από το διακόπτη εμφανίζεται η επιλεγμένη κατάσταση. Στη λειτουργία PFL, το σήμα λαμβάνεται πατώντας ένα διακόπτη Solo από το Fader. Στο AFL Stereo η ακρόαση του σήματος Solo γίνεται πίσω από το Fader στερεοφωνικά και επομένως σε σωστή θέση Pan. Όταν σταθμίζετε ένα σήμα με τη βοήθεια του ρυθμιστή TRIM, θα πρέπει να επιλέγετε τη λειτουργία PFL, για να μην εξαρτάται η εμφανιζόμενη στάθμη από τη θέση του Fader καναλιού CD/TAPE LEVEL Εάν έχετε συνδέσει στις υποδοχές εισόδου CD/Tape για παράδειγμα ένα CD Player, μπορείτε να ρυθμίσετε με το ρυθμιστή LEVEL την ένταση ήχου αυτού του σήματος στο Main Mix. MAIN Πατήστε το διακόπτη MAIN, για να δρομολογήσετε το σήμα CD στην έξοδο Main. Το σήμα CD ακούγεται ακόμη κι όταν είναι πατημένος ο διακόπτης MAIN MUTE, έτσι ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από CD στα διαλείμματα Τμήμα PHONES/SPEAKER PHONES A/B Με το ρυθμιστή PHONES A/B ορίζετε την ένταση ήχου στην έξοδο των ακουστικών. ++ Θέλουμε να επιστήσουμε στην προσοχή σας, ότι η υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή ή/και στα ακουστικά σας. Η τελική βαθμίδα (-ες) πρέπει να ενεργοποιείται πάντα στην αρχή ή στο τέλος, ώστε να αποφεύγονται οι θόρυβοι κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μείκτη ή άλλων συσκευών. Προσέξτε ιδιαίτερα την κατάλληλη ένταση του ήχου. SPKR Με το ρυθμιστή SPKR ορίζετε τη στάθμη εξόδου στις εξόδους SPEAKERS. SOURCE Με το μπουτόν SOURCE επιλέξτε την πηγή σήματος για τις εξόδους ακουστικών και ηχείων (σήμα Main ή CD/TAPE). Ανεξάρτητα από τη θέση του διακόπτη, οι έξοδοι αυτές αλλάζουν πάντα σε σήμα Solo, μόλις πατήσετε κάποιον διακόπτη Solo Τμήμα MAIN B Από την έξοδο MAIN B (12) μπορείτε να λάβετε επιπρόσθετα το σύνολο της μίξης και να το συνδέσετε σε μια ξεχωριστή τελική βαθμίδα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε πολλές ζώνες ηχομόνωσης ή διαφορετικές ομάδες ηχείων (π.χ. Center-Cluster, Front-Fills κτλ.). Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σύνδεση σε στερεοφωνικό σύστημα εγγραφής για μια εγγραφή Live. LEVEL Με το ρυθμιστή LEVEL ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος στην έξοδο MAIN B. STEREO/MONO Το σήμα Main B αλλάζει με το διακόπτη STEREO/MONO σε mono, για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων ηχομόνωσης. Ένα Center-Cluster τροφοδοτείται π.χ. τυπικά με ένα μονοφωνικό σήμα. PRE/POST Με το διακόπτη εναλλαγής PRE/POST ορίζετε, εάν το σήμα Main B θα λαμβάνεται πριν ή μετά το MAIN A-Fader. 5.7 Το τμήμα FX Master Αυτό το τμήμα διαθέτει πρόσθετες εισόδους, που είναι κατάλληλες για σήματα που δεν χρειάζονται άλλη επεξεργασία ήχου. Ιδανικά για τη σύνδεση επιστροφών εξωτερικών επεξεργαστών εφέ. Για αυτό οι είσοδοι αυτές λέγονται και FX Returns. Είναι δυνατό το Routing των σημάτων εφέ σε μόνιτορ και υποομάδες. Με αυτόν τον τρόπο παραμένουν ελεύθερα τα στερεοφωνικά κανάλια για πρόσθετα στερεοφωνικά σήματα όπως Keyboards κτλ. και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επεξεργαστές εφέ, για τη λήψη λειτουργιών όπως Fader, Routings, Solo και Mute για σήματα εφέ. FX SEND Αυτός εδώ είναι ο κύριος ρυθμιστής FX 1 (ή 2) SEND, με τον οποίο ρυθμίζετε την ένταση του ήχου όλων των σημάτων FX Send στις ανάλογες υποδοχές FX Send και στις εισόδους του εσωτερικού επεξεργαστή εφέ Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζετε το σύνολο όλων των σημάτων FX 1 ή FX 2 των καναλιών εισόδου. Εάν δεν είναι ανοικτός κανένας από τους ρυθμιστές FX SEND, τότε ο επεξεργαστής εφέ δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου. MON Με τους ρυθμιστές MON μπορείτε να μιξάρετε στους διαύλους μόνιτορ 1 και 2 ένα σήμα εφέ. Για την εφαρμογή αυτή πρέπει φυσικά ο επεξεργαστής εφέ να λάβει πρώτα ένα σήμα, δηλ. πρέπει να είναι ανοιχτοί οι σχετικοί ρυθμιστές Master FX SEND και οι ρυθμιστές FX Send στα κανάλια και να είναι τραβηγμένα τα Fader καναλιών. 1-2, 3-4 Με τη βοήθεια των διακοπτών Routing μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα εφέ στο Main Mix ή στις υποομάδες 1-2 ή 3-4. Εάν για παράδειγμα έχετε δημιουργήσει μία υποομάδα για μια χορωδία, θα πρέπει να τοποθετήσετε το εφέ με το οποίο γίνεται επεξεργασία των σημάτων φωνής στην ίδια υποομάδα, ώστε να μπορείτε να ρυθμίζετε ταυτόχρονα όλα τα σήματα. Διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν βοηθάει σε τίποτε ότι τα FX Sends είναι post-fader, όταν η ένταση ήχου της χορωδίας ρυθμίζεται με το Fader υποομάδων. Το σήμα εφέ θα ακούγονταν χωρίς μείωση στο Main Mix. MUTE Με το διακόπτη MUTE διακόπτετε τον ήχο της επιστροφής εφέ. Αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε για να απενεργοποιήσετε την ηχώ ενός τραγουδιστή όταν μιλάει ανάμεσα στα μουσικά κομάτια. Το αντίστοιχο MUTE-LED υποδηλώνει, ότι έχει διακοπεί ο ήχος στο κανάλι. Στοιχεια χειρισμου 13

14 SOLO Πατήστε το διακόπτη SOLO, για να ακούσετε το σήμα εφέ στα ακουστικά και/ή στις εξόδους των ηχείων και να εμφανιστεί στην ένδειξη της οθόνης 1/2. Το αντίστοιχο LED ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Solo. FX RETURN Ο FX Return-Fader ρυθμίζει την ένταση ήχου του επιστρεφόμενου σήματος εφέ στο Mainmix ή στις υποομάδες (ανάλογα με το ποιο διακόπτη Routing έχετε πατήσει). 5.8 Το τμήμα Monitor Send Στο τμήμα Monitor Send συγκεντρώνονται τα σήματα μόνιτορ όλων των καναλιών και προωθούνται στις εξόδους μόνιτορ. Οι Fader μόνιτορ επιτρέπουν ακριβή ρύθμιση και οπτικό έλεγχο των σημάτων εξόδου των μόνιτορ. SEND Οι SEND-Fader ρυθμίζουν τη στάθμη εξόδου των διαύλων μόνιτορ. Παρέχουν δρόμους ρύθμισης 60 mm και την εφεδρεία ενεργοποίησης 10 db που είναι σημαντική στο δρόμο μόνιτορ. MUTE Τα Monitor Sends είναι επίσης εξοπλισμένα με διακόπτη MUTE και αντίστοιχο MUTE-LED. SOLO Για τον ηχητικό έλεγχο του ήχου της σκηνής μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα μόνιτορ με τη βοήθεια του διακόπτη SOLO στην έξοδο ακουστικών και ηχείων. Εάν έχετε συνδέσει ένα μόνιτορ στις εξόδους Speakers, που είναι κατασκευαστικά ίδιο με αυτά στη σκηνή, μπορείτε να αξιολογήσετε με ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια τον ήχο της σκηνής. 5.9 Το τμήμα AUX Master Αυτό το τμήμα υποδιαιρείται σε μια περιοχή Aux Send (αριστερό τμήμα) και μια περιοχή Aux Return (δεξιά περιοχή). Οι διαδρομές Aux-Send 1 και 2 μπορούν να συνδεθούν από pre- σε post-fader, ανάλογα με τη χρήση τους ως μόνιτορ ή ως διαδρομή εφέ. Και τα δύο Aux-Master διαθέτουν όπως όλοι οι δρόμοι αναπαραγωγής εφεδρεία ενεργοποίησης 10 db καθώς και διακόπτη MUTE και SOLO. Στην περιοχή Aux Return ρυθμίζονται τα σήματα των συσκευών που υπάρχουν στις εισόδους Aux (CD Player, επεξεργαστής εφέ, υπομίκτες κτλ.) και τροφοδοτούνται στις υποδοχές μόνιτορ και στο Main Mix. PRE/POST Γενικός διακόπτης εναλλαγής PRE/POST για την υποδοχή Aux. Για τη μέγιστη δυνατή ευελιξία μπορείτε να αλλάξετε εδώ τη σύνδεση των διαύλων AUX από pre- σε pοst-fader. AUX SEND Αυτοί είναι οι ρυθμιστές Master AUX SEND 1 και 2, με τους οποίους ρυθμίζετε την ένταση ήχου των αντίστοιχων υποδοχών Aux Send. Ρυθμίζετε με αυτούς το σύνολο όλων των σημάτων AUX 1 ή/και AUX 2 των καναλιών εισόδου. MUTE Διακόπτης MUTE για σίγαση των εξόδων Aux. SOLO Μπορείτε να ακούτε και τα σήματα Aux Send μεμονωμένα με τη βοήθεια της λειτουργίας SOLO. MON Μπορείτε να προσθέσετε ένα σήμα συνδεδεμένο στο AUX RETURN με τη βοήθεια του ρυθμιστή MON στη μίξη της σκηνής. AUX RETURN Με το ρυθμιστή AUX RETURN ορίζετε την ένταση ήχου του σήματος Αux Return στο Main Mix. 6. Μετατροπές ++ Για τις τρεις μετατροπές που παρουσιάζονται στη συνέχεια πρέπει να έχετε κάποιες ικανότητες κόλλησης. Θα πρέπει πραγματικά να τις τολμήσετε μόνο εάν έχετε ήδη αρκετή πείρα στον τομέα αυτό. Σε περίπτωση αμφιβολιών είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Αλλά ακόμη και τότε ισχύει: με τη διενέργεια των μετατροπών παύει να ισχύει η εγγύηση. ++ Δεν μας αρέσει να το επαναλαμβάνουμε, αλλά χάρη σαφήνειας: μόλις ξεβιδώσετε την πρώτη βίδα από το περίβλημα, η BEHRINGER δεν έχει πλέον ευθύνη για τίποτε! Μήπως να περιμένατε άλλο ένα χρόνο για να κάνετε τις μετατροπές; ++ Μια επισήμανση για τους τολμηρούς: τα άκρα των γεφυρών, που πρόκειται να κολληθούν, δεν πρέπει να τα τοποθετείτε σε τρύπες, αλλά να τα κολλάτε επίπεδα από πάνω! Ανάμεσα στα δύο σημεία στήριξης, η γέφυρα θα πρέπει να είναι λυγισμένη ελαφρώς προς τα επάνω. Τέλειο είναι ένα σύρμα με πλαστικό περίβλημα με όσο το δυνατό πιο λίγο γυμνωμένα άκρα! 6.1 Mon/Aux Sends > Post-EQ Όλα τα συνδεδεμένα pre-fader Monitor- και Aux Sends λαμβάνονται πριν από τον ισοσταθμιστή. Θα προτιμούσατε Post-EQ; Αρχίστε τότε την επέμβαση! Δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε το σημείο της επέμβασης: πλησιάζοντας την πλακέτα από την κάτω πλευρά της συσκευής, θα βρείτε μια αντίστοιχη επιγραφή. ++Πριν ανοίξετε το περίβλημα, θέστε εκτός λειτουργία την κονσόλα μίξης και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 1) 2) 3) Κόψτε το καλώδιο PRE EQ. Κολλήστε μια γέφυρα POST-EQ. Πραγματοποιήστε αυτές τις μετατροπές σε όσα κανάλια θέλετε (σε όλα;). 6.2 Direct Out > Pre-Fader Θέλετε να χρησιμοποιείτε την απευθείας έξοδο όχι post-fader, αλλά pre-fader; Για αυτό το σκοπό πρέπει να αλλάξετε το σημείο λήψης που βρίσκεται πίσω από το Fader (post-fader), πριν το Fader (Pre-Fader). Για τη μετατροπή αυτή υπάρχει η επιγραφή DIR-OUT στην πλακέτα. ++Πριν ανοίξετε το περίβλημα, θέστε εκτός λειτουργία την κονσόλα μίξης και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 1) 2) Κόψτε το καλώδιο POST FADER. Κολλήστε μια γέφυρα PRE FADER. 3) Πραγματοποιήστε αυτή τη μετατροπή σε όσα κανάλια θέλετε. 14 Μετατροπές

15 7. Τεχνικα χαρακτηριστικα Μονοφωνικές είσοδοι Είσοδοι μικροφώνου (XENYX Mic Preamp) Σύνδεση XLR, ηλεκτρονικά συμμετρική, διακριτική βαθμίδα εισόδου Mic E.I.N 1. (20 Hz Ω αντίσταση πηγής -127 db / 129,7 db 50 Ω αντίσταση πηγής -126 db / 128,3 db 150 Ω αντίσταση πηγής -125 db / 126,5 db A-ισοσταθμ. Απόκριση συχνότητας To Direct Out <10 Hz - 50 khz (-1 db) <10 Hz khz (-3 db) To Insert Send <10 Hz - 90 khz (-1 db) <10 Hz khz (-3 db) Περιοχή ενίσχυσης 0 db έως +60 db Μέγ. στάθμη εισόδου db Gain 2 kω συμμετρική Λόγος σήματ./θορύβ. (SN) 120 db / 122 db A-ισοσταθμ. (0 dbu +22 db Gain) Παραμορφώσεις (THD+N) 0,0008 % Είσοδος Line υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, ηλεκτρονικά συμμετρική περίπου 20 kω συμμετρική, περίπου 10 kω μη συμμετρική Περιοχή ενίσχυσης -20 db έως +40 db Μέγ. στάθμη εισόδου db gain Εισαγωγές καναλιών (Inserts) υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, μησυμμετρική Μέγ. στάθμη εισόδου +22 dbu Channel direct out υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, συμμετρική Impedance 75 Ω balanced Μέγ. στάθμη εισόδου +22 dbu Απόσβεση εξασθένησης 2 (Απόσβεση παρεμβολής) Main-Fader κλειστός 100 db Κανάλι απομονωμένο 90 db Fader καναλιού κλειστό 85 db Απόκριση συχνότητας (Mic In Main Out) 20 Hz - 20 khz +0 db / -1 db Στερεοφωνικές είσοδοι Περιοχή ενίσχυσης Μέγ. στάθμη εισόδου CD/Tape in Μέγ. στάθμη εισόδου 2 x υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, συμμετρική περίπου 20 kω συμμετρική, 10 kω μη συμμετρική -20 db έως +20 db db gain βύσματα ομοαξονικού RCA περίπου 4,7 kω +22 dbu Αντισταθμιστης Μονοφωνικά κανάλια EQ ΧΑΜΗΛΟ 80 Hz / ±15 db Low Mid 100 Hz έως 2 khz / ±15 db High Mid 400 Hz έως 8 khz / ±15 db ΥΨΗΛΟ 12 khz / ±15 db Low Cut 80 Hz, 12 db/οκτάβα Στερεοφωνικά κανάλια EQ ΧΑΜΗΛΟ 80 Hz / ±15 db Low Mid 300 Hz / ±15 db High Mid 3 khz / ±15 db ΥΨΗΛΟ 12 khz / ±15 db AUX/MON Send 6,3 mm μονό βύσμα, μη συμμετρική 75 Ω Μέγ. στάθμη εισόδου +22 dbu FX Send Μέγ. στάθμη εισόδου FX Returns Μέγ. στάθμη εισόδου 6,3 mm μονό βύσμα, μη συμμετρική 75 Ω +22 dbu 6,3 mm μονό βύσμα, μη συμμετρική περίπου 20 kω +22 dbu Έξοδοι υποομάδας 6,3 mm μονό βύσμα, μη συμμετρική 75 Ω Μέγ. Στάθμη σήματος εξόδου +22 dbu Group inserts Μέγ. στάθμη εισόδου υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, μησυμμετρική +22 dbu Κύριες έξοδοι A/B Σύνδεση XLR, ηλεκτρονικά συμμετρική περίπου 240 Ω συμμετρική, 120 Ω μη συμμετρική Μέγ. Στάθμη σήματος εξόδου +25 dbu Main Inserts Μέγ. στάθμη εισόδου υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, μη συμμετρική +25 dbu Speakers υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, συμμετρική 75 Ω Μέγ. Στάθμη σήματος εξόδου +22 dbu Έξοδος Phones A/B υποδοχές βυσμάτων 6,3 mm, μη συμμετρική Μέγ. Στάθμη σήματος εξόδου +22 dbu / 600 Ω CD/Tape Out βύσματα ομοαξονικού RCA περίπου 1 kω Μέγ. Στάθμη σήματος εξόδου +15 dbu Στοιχεία συστήματος Main Mix 3 (Θόρυβος) Main -, Fader db / -114 db A-ισοσταθμ. Main 0 db, Fader db / -98 db A-ισοσταθμ. Main 0 db, Fader 0 db -92 db / -95 db A-ισοσταθμ. Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση ρεύματος XL W XL W XL W Ασφάλεια ( V~, 50/60 Hz) T 2,0 A H 250 V Σύνδεση δικτύου Στάνταρ σύνδεση συσκευών Διαστάσεις/Βάρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) XL mm x 495 mm x 540 mm XL mm x 705 mm x 540 mm XL mm x 910 mm x 540 mm Βάρος (καθαρό) XL kg XL kg XL kg Η εταιρία BEHRINGER προσπαθεί διαρκώς, να διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Γι αυτό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εικόνα της μονάδας μπορεί να παρεκκλίνουν από τα αρχικά στοιχεία ή τις εικόνες. 1) Equivalent Input Noise 2) 1 khz σε σχ. με 0 dbu, 20 Hz - 20 khz, είσοδ. Line, έξοδος Main, Unity 3) 20 Hz - 20 khz, μέτρηση στην έξοδο Main. Κανάλια 1-4 Unity, ρύθμ. ήχου ουδέτ., όλα τα κανάλια στο Main Mix, κανάλια 1/3 εντελώς αριστερά, κανάλια 2/4 εντελώς δεξιά. Αναφορά = +6 dbu Τεχνικα χαρακτηριστικα 15

16

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600 Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX XL3200/XL2400/XL1600 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier 2 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης A50-67030-22001 1990 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502 Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX 1202/1002/802/502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 502/802/1002/1202

XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Σας ευχαριστούμε Συγχαρητήρια! Με την αγορά της κονσόλας μίξης XENYX 502/802/1002/1202 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα που παρά το μικρό της μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer.

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer. Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ 2 XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

TUBE ULTRAGAIN MIC200

TUBE ULTRAGAIN MIC200 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX. Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX. Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor 2 EURORACK PRO RX1202FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική Αποκήρυξη...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο GUITAR UCG102 The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects 2 GUITAR LINK UCG102 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation 2 ULTRA-G GI100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 1002FX/1202FX Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor 2 XENYX 1002FX/1202FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2003 ULTRAVOICE DIGITAL VX2496

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2003 ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 ΚΑΝΟΝΕΣ FCC ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΛΑΣΗΣ Β Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμφωνεί με τους περιορισμούς ψηφιακής συσκευής κλάσης B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15/12 Woofer and Electro-Dynamic Driver Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver 2 EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. www.behringer.com. Περιεχομενα. Με την αγορά

PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. www.behringer.com. Περιεχομενα. Με την αγορά Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης PRO MIXER DJX750 Με την αγορά Περιεχομενα του PRO MIXER DJX750 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα μίξης DJ, με την οποία θα είστε πραγματικά μέσα στις νέες τάσεις. Τα πολυάριθμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800 Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp 2 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...4 1. Εισαγωγη...5 1.1 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.02.2015 Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Γενικές πληροφορίες...4 Συνδέσεις...5 Πλήκτρα ελέγχου και λειτουργίες...6 Τηλεχειριστήριο...7 Οδηγίες λειτουργίας...8

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Equalizing

Εισαγωγή στο Equalizing Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Με τον όρο equalizing εννοούμε την εξισορρόπηση των συχνοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα σήμα. Πρακτικά, το equalizing λαμβάνει χώρα για να «χρωματίσουμε»

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για ν αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS SC 600

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS SC 600 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS SC 600 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2.Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Τροφοδοσίας IMS SC 600 4 2.1 Δείκτες στην Πάνω Όψη 4 2.2 Δείκτες στην Πίσω Όψη 5 3. ΙMS SC 600Β Μονάδα Συνέδρου 6 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα