Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο. Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.4.1. Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο. Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus"

Transcript

1 «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus Λεμεσός,

2 «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» Το πρόγραμμα εντάχθηκε βάση της Κ3_01_03 στις στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος , με συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συστημάτων υδροπονίας σε θερμοκήπια για δύο σημαντικά λαχανικά, την τομάτα και το μαρούλι, η ανάπτυξη συστήματος μαζικής εκτροφής δύο σημαντικών ωφελίμων εντόμων, καθώς και η εκπαίδευση των γεωργών στη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πειραματικές μελέτες επικοινωνήστε με την Δρ Αγγελική Μαρτίνου (Τηλ ή τον Δρ Μενέλαο Σταυρινίδη (Τηλ

3 Εισαγωγικά Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης είτε ανοιχτών είτε θερμοκηπιακών καλλιεργειών πρέπει να πραγματοποιούνται συγκρίσεις/μετρήσεις των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα ωφέλιμα έντομα που είτε βρίσκονται ως γηγενείς πληθυσμοί στην καλλιέργεια είτε απελευθερώνονται στο πλαίσιο προγράμματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα δύο μελετών. Η πρώτη μελέτη εξετάζει την επίδραση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus. Η δεύτερη μελέτη εξετάζει την επίδραση των ουσιών thiacloprid και chlorantraniliprole στη λειτουργική αντίδραση του Macrolophus pygmaeus. 1 η Μελέτη: Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus Στη λεκάνη της Μεσογείου, γηγενείς πληθυσμοί του αρπακτικού εντόμου Macrolophus pygmaeus (Heteroptera: Miridae) συναντώνται στις καλλιέργειες αλλά και πληθυσμοί του M. pygmaeus εξαπολύονται από τους παραγωγούς (Perdikis et al., 2000). Το γένος Macrolophus περιλαμβάνει περίπου 30 είδη εντόμων και κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (Perdikis et al., 2000). Το M. pygmaeus διέρχεται από 5 νυμφικά στάδια, έως ότου ολοκληρώσει την ανάπτυξη του και μεταβεί στο στάδιο του ενηλίκου. Ως ενήλικο διάρκεια ζωής από 25 έως 35 ημέρες. Η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από παράγοντες, όπως η θερμοκρασία η υγρασία, η φωτοπερίοδος, η επάρκεια τροφής και το φυτό ξενιστής (Castané, 2004) (Εικόνα 1 α & β). Εικόνα 1α & β: Νύμφη πέμπτου σταδίου του αρπακτικού εντόμου Μ. pygmaeus. Ακμαίο άτομο του εντόμου, με τις χαρακτηριστικές πτέρυγες. 3

4 Το Μ. pygmaeus κατά κύριο λόγο απαντάται σε φυτά της οικογένειας Solanaceae (Lykouressis et al., 2000). Καλλιεργούμενα φυτά ξενιστές του εντόμου είναι η τομάτα (Solanum lycopersicum- Solanaceae), ο καπνός (Nicotiana tabacum-solanaceae), η μελιτζάνα (Solanum melongena-solanaceae), καθώς και αρκετά ζιζάνια, όπως ο στύφνος (Solanum nigrum-solanaceae) (Lykouressis et al., 2000). Όπως όλα τα είδη του γένους Macrolophus έτσι και το Μ. pygmaeus είναι πολυφάγο αρπακτικό (Malausa et al., 1987). Το Μ. pygmaeus τρέφεται με πληθώρα εχθρών. Ως παράγοντας βιολογικής αντιμετώπισης σε καλλιέργειες τομάτας, έχει χρησιμοποιηθεί με σκοπό να μειώσει πληθυσμούς των αλευρωδών (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci Hemiptera: Aleurodidae) (Arno et al., 2010). Επιπλέον, έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πληθυσμού αφίδων (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae Hemipera: Aphididae) (Lykouressis et al ), θριπών (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis- Thysanoptera: Thripidae) (Montserrat et al., 2000) και ακάρεων (Tetranychus urticae - Prostigmata: Tetranychidae) (Enkegaard, 2001). Το Μ. pygmaeus έχει την δυνατότητα να τρέφεται με έντομα φυλλορύκτες της τομάτας καθώς και με ωά διαφόρων λεπιδoπτέρων όπως το εισβλητικό είδος Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) (Desneux et al., 2010). Όπως και όλα τα είδη του γένους Macrolophus, πέρα από το μεγάλο εύρος εχθρών που είναι ικανό να αντιμετωπίσει, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ότι είναι ικανό να επιβιώνει ακόμα και σε απουσία θηράματος (Perdikis et al., 2000). Αυτό συμβαίνει γιατί έχει την δυνατότητα να τρέφεται, μυζώντας χυμούς από το φυτό ξενιστή, χωρίς να προκαλεί ζημιά στο φυτό. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η συνεχής εξαπόλυση του στις καλλιέργειες, μιας και θα υπάρχει ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός από τα έντομα που επιβίωσαν πάνω στα φυτά ξενιστές. Γι αυτό το λόγο, καθίσταται ως ένας σημαντικός βιολογικός παράγοντας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης (Perdikis et al., 2000). Στο πλαίσιο του προγράμματος Hydroflies μελετήθηκαν οι επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια τομάτας, στο αρπακτικό M. pygmaeus. Σύμφωνα με τους Perdikis et al. (2000) πραγματοποιείται εξαπόλυση του εντόμου και για αυτό είναι σημαντικό να 4

5 γνωρίζουμε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δρουν ως παράγοντας θνησιμότητας για το ωφέλιμο αυτό αρπακτικό. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω: Το STEWARD 30 W.G. (indoxacarb 30%), DUPONT είναι ένα εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων. Το σκεύασμα είναι σε μορφή βρέξιμο κόκκων (W.G.), πραγματοποιείται αραίωση του σε νερό και εφαρμόζεται για ψεκασμούς καλύψεως του φυλλώματος. Ο ψεκασμοί εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής και επαναλαμβάνονται μετά από 10 έως 14 ημέρες. Σε κάθε καλλιεργητική περίοδο μπορούν να λάβουν χώρα μέχρι τρεις εφαρμογές και απαιτείται διάστημα μίας ημέρας για την συγκομιδή του καρπού τομάτας από την ημέρα εφαρμογής του. Το indoxacarb δρα στο νευρικό σύστημα και η δράση του οφείλεται στην προσκόλληση του στις πρωτεϊνικές υπομονάδες των διαύλων ιόντων νατρίου στους άξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτή η προσκόλληση του έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ιόντων νατρίου και καλίου στο περιβάλλον των νευρικών κυττάρων. Έχει κατά κύριο λόγο επίδραση στις προνύμφες των εντόμων, όπου παρατηρείται αναστολή της δραστηριότητας τους, οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται, παραλύουν και στο τέλος πεθαίνουν (Ζιώγας και Μάρκογλου, 2007). To Coragen 20 SC (chlorantraniliprole 20%), DUPONT είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση διαφόρων λεπιδοπτέρων. Η δραστική ουσία είναι chlorantraniliprole και δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της ryanodine (ryanodine receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων. Το σκεύασμα είναι σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC), γίνεται αραίωση του σε νερό και ακολουθεί ψεκασμός καλύψεως του φυλλώματος. Η εφαρμογή του μπορεί να επαναλαμβάνεται μετά από 14 μέρες και οι συνολικοί ψεκασμοί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο πρέπει να είναι μέχρι δύο. Συμφώνα με τις οδηγίες εφαρμογής του προϊόντος η τελευταία επέμβαση μπορεί να εφαρμόζεται μέχρι μία ημέρα πριν την συγκομιδή. Το Affirm 0.95 SG (emamectin benzoate 0.95%), Syngenta είναι ένα εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του εντόμου Τuta absoluta στην καλλιέργεια της τομάτας (θερμοκηπίου και υπαίθρου). Η δραστική του ουσία είναι emamectin benzoate, η οποία παρουσιάζει διελασματική δράση. Έχει την δυνατότητα να 5

6 αποικοδομείται ταχέως στην επιφάνεια των φύλλων και δεν έχει διασυστηματική δράση. Το σκεύασμα είναι σε μορφή υδατοδιαλυόμενων κόκκων (SG), πραγματοποιείται αραίωση του σε νερό ακολουθεί ψεκασμός καλύψεως του φυλλώματος. Η εφαρμογή του μπορεί να επαναλαμβάνεται μετά από εφτά ημέρες και οι συνολικοί ψεκασμοί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο πρέπει να είναι μέχρι τρείς. Η τελευταία επέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συγκομιδή. Σύμφωνα με τους Ζιώγας και Μάρκογλου (2007) η emamectin benzoate είναι συνθετικό παράγωγο των Αβερμεκτινών και των Μιλμπεμυκινών και ο τρόπος δράσης της είναι η αυξημένη ροή και διατάραξη της ισορροπίας των ιόντων χλωρίου στους μετασυναπτικούς δενδρίτες του νευρικού συστήματος και τελικά προκαλείται η παράλυση και ο θάνατος του εντόμου (Ζιώγας και Μάρκογλου, 2007). Το Alverde 24 SC (Metaflumizone 24%), BASF είναι εντομοκτόνο που ενεργεί κυρίως δια της κατάποσης από το έντομο. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων και κολεοπτέρων. Η δραστική του ουσία είναι Metaflumizone η οποία προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν να τρέφονται μετά την εφαρμογή του και να έτσι να θανατώνονται. Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι η αφυδάτωση που προκαλεί στα έντομα στόχους μετά από δυο ημέρες. Το σκεύασμα είναι σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC), γίνεται αραίωση του σε νερό και ακολουθεί ψεκασμός καλύψεως του φυλλώματος. Η εφαρμογή του επαναλαμβάνεται μετά από εφτά ημέρες και οι συνολικοί ψεκασμοί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, πρέπει να είναι μέχρι δύο. Η τελευταία επέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συγκομιδή. Το CaLypso 480 SC (thiacloprid 48%), Bayer ανήκει στη χημική οικογένεια των νεονικοτινοειδών. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς των νευρικών ερεθισμάτων στα έντομα. Δρα ανταγωνιστικά ως προς την ακετυλοχολίνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των νευρικών σημάτων στα έντομα και δεσμεύεται αντί αυτής στους υποδοχείς της που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις. Η δραστική του ουσία είναι thiacloprid και προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τελικά θάνατος του εντόμου. Το σκεύασμα είναι σε μορφή 6

7 συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC), γίνεται αραίωση του σε νερό και ακολουθεί ψεκασμός καλύψεως του φυλλώματος. Η εφαρμογή του επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες και οι συνολικοί ψεκασμοί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο πρέπει να είναι μέχρι τρείς. Η τελευταία επέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συγκομιδή. Οι συνολικοί ψεκασμοί σε κάθε καλλιεργητική περίοδο πρέπει να είναι πρέπει να είναι μέχρι δυο. Η τελευταία επέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συγκομιδή. Το CHAMP 36.3 SC (Υδροξείδιο του Χαλκού 36.3%), NUFARM είναι ανόργανο χαλκούχο μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο σε υγρή μορφή. Συντελεί στην παρεμπόδιση της βλάστησης των σπορίων των μυκήτων. Χρησιμοποιείται για ψεκασμούς καλύψεως, αφού πραγματοποιηθεί διάλυση του σε νερό. Το TRACER* 48 SC (Spinosad 480), Dow AgroSciences είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση εντόμων των τάξεων Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Thysanoptera, και κάποια Coleoptera σε διάφορες καλλιέργειες και δευτερευόντως για μυζητικά έντομα και ακάρεα. Υποβαθμίζεται γρήγορα στο έδαφος και δεν μεταφέρεται στο έδαφος. Σύμφωνα με τους Βασίλειος Ζιώγας και Αναστάσιος Μάρκογλου (2007) το Spinosad αποτελείται από τις ενώσεις σπινοσινών A και D. Οι σπινοσίνες προσκολλώνται σε πρωτεϊνικές υπομονάδες των υποδοχέων τις ακετυλοχολίνης, με αποτέλεσμα την διατάραξη της κανονικής μετάδοσης των νευρικών σημάτων (Ζιώγας και Μάρκογλου, 2007). Υλικά και Μέθοδοι Τα έντομα και φυτικοί ιστοί τομάτας ψεκάστηκαν με τη βοήθεια μηχανήματος ακριβείας Potter spray tower στο εργαστήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 7

8 Πίνακας 1: Πληροφορίες για τα σκευάσματα και δραστικές ουσίες καθώς και δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΊΑ ΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε 100 ml ΝΕΡΟ CHAMP 36.3 SC υδροξείδιο του χαλκού 36.3% w/w 250 μl NUFARM Affirm 0.95 SG emamectin benzoate 0.95% β/β 0.15 gr Syngenta TRACER* 48 SC spinosad 480 gr/lt 15 μl Dow AgroSciences Coragen 20 SC chlorantraniliprole 20% β/ο 20 μl DUPONT metaflumizone 24% β/ο 1OO μl AgroLan indoxacarb 30% w/w gr DUPONT CaLypso 480 SC thiacloprid 48% β/ο 30 μl Bayer Εικόνα 2: Τμήμα του Potter Spray Tower 8

9 Γράφημα 1: Τοξικότητα που προκαλείται από τα διάφορες δραστικές ουσίες σε σχέση με το μάρτυρα. Διαφορετικά γράμματα δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές βάσει τεστ Tukey HSD Βάση της παρούσας μελέτης σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης το chlorantraniliprole θα μπορούσε να εφαρμόζεται γιατί όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζεται ως ακίνδυνο. Ακόμα σημαντικά όπλα απέναντι στους έχθρους της τομάτας μπορούν να είναι το spinosad και το indoxacarb. Βάση της παρούσας μελέτης χαρακτηρίζονται ως ελαφρώς επιβλαβή, αλλά αν αναλογιστούμε και τις απώλειες που θα υπάρχει στην φύση τότε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ακίνδυνα. Εξάλλου το Spinosad είναι ένα σκεύασμα που έχει έγκριση για την βιολογική γεωργία. Όσο αφορά το emamectin benzoate μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αλλά καλό είναι να ελέχθη περεταίρω η δράση του μιας και μπορεί να έχει αλλάξει κάτι μετά την επανακυκλοφορία του σε κάποιες χώρες. Αντίθετα με τα παραπάνω φυτοπροστατευτικά σκευάσματα το Metaflumizone θα πρέπει να αποφεύγεται στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γιατί λόγω του ιδιαίτερου τρόπου δράσης (ασιτία) προκαλεί σημαντικά προβλήματα στους οργανισμούς μη στόχους. Επίσης το φυτοπροστατευτικό προϊόν αυτό που θα πρέπει να αποφεύγεται στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι το thiacloprid γιατί προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στους οργανισμούς μη 9

10 στόχους. Το thiacloprid έχει την δυνατότητα να εισέρχεται εντός των φυτικών ιστών και να παραμένει ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι αφού οι οργανισμοί τρέφονται ή έρχονται σε επαφή με τους φυτικούς ιστούς θανατώνονται πιο εύκολα και σε πιο έντονο βαθμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δεν θα ήταν καλό να μην γίνεται εφαρμογή του Υδροξειδίου του Χαλκού. Αυτό είναι αδύνατον λόγο ότι ο χαλκός είναι το μόνο μέσω αντιμετώπισης των βακτηριακών ασθενειών καθώς και αρκετών μυκητολογικών, σε κάθε μορφή διαχείρισης της γεωργίας. Η μόνη λύση για να μην δημιουργούνται προβλήματα στα έντομα από την χρήση του χαλκού είναι να περιοριστεί η εφαρμογή τους και να εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα. Προηγούμενη μελέτη έδειξε ουσίες όπως η αζαδιραχτίνη είναι σχετικά αβλαβείς όσον αφορά τη θνησιμότητα που προκαλεί στο M. pygmaeus αλλά μπορεί να έχει επίδραση στην αναπαραγωγική του ικανότητα (Arnó & Gabarra, 2011). 2 η Μελέτη: Επίδραση του thiacloprid και του chlorantraniliprole στην λειτουργική αντίδραση του M. pygmaeus Εξετάστηκε η συμπεριφορά του ωφέλιμου αρπακτικού M. pygmaeus κατά την έκθεση του σε ψεκασμένη επιφάνεια τριβλίων με μισή από την συνιστώμενη δόση των προϊόντων chlorantraniliprole και thiacloprid, κι η αντίδραση του σε διαφορετικές πυκνότητες αυγών του θηράματος Ephestia kuehniella. Χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικές πυκνότητες θηράματος. Εξετάστηκε η λειτουργική αντίδραση του M. pygmaeus σε πυκνότητες 4, 8, 16, 32, 64, 128. Στο thiacloprid παρατηρήθηκε η μικρότερη κατανάλωση θηράματος. Ο μέγιστος ρυθμός επίθεσης παρατηρήθηκε στο μάρτυρα (control). Η Εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της λειτουργικής αντίδρασης τύπου ΙΙ είναι : Na = ant t / (1 + ant h ) όπου Na είναι ο αριθμός θηράματος το οποίο καταναλώθηκε, a ο ρυθμός των επιτυχών επιθέσεων, N η πυκνότητα του θηράματος/λείας, T t ο συνολικός χρόνος έκθεσης του αρπακτικού στο θήραμα και T h ο χρόνος χειρισμού του θηράματος/λείας. 10

11 Thiacloprid Chlorantraniliprole Εικόνα 3: Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος και πειραματικός κλωβός εκτροφής του M. pygmaeus Το chlorantraniliprole είχε λιγότερες επιδράσεις στο M. pygmaeus. Συμπερασματικά το thiacloprid θα πρέπει να αποφεύγεται στις καλλιέργειες καθώς αποτελεί κίνδυνο για τα ωφέλιμα αρπακτικά των καλλιεργειών. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών ουσιών ακόμα και σε δόσεις που δεν είναι τοξικές και προκαλούν θνησιμότητα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την συμπεριφορά των ωφέλιμων εντόμων κι ιδιαίτερα την προσπάθεια ενός ωφέλιμου εντόμου όπως το M. pygmaeus για την ανεύρεση θηράματος. 11

12 Γράφημα 2: Λειτουργική αντίδραση του M. pygmaeus σε διαφορετικές πυκνότητες θηράματος. 12

13 Πίνακας 2: Οι μεταχειρίσεις (δραστικές ουσίες και μάρτυρας) και ο μέγιστος ρυθμός επίθεσης στο θήραμα για λειτουργική αντίδραση τύπου ΙΙ M. pygmaeus Μεταχείριση δ.ο. Λειτουργική Αντίδραση Μέγιστος ρυθμός επίθεσης T/Th thiacloprid ΙΙ 3.5 μάρτυρας ΙΙ 7.3 chlorantraniliprole ΙΙ 7.8 Βιβλιογραφία Arnó, J. & Gabarra, R Side effects of selected insecticides on the Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) predators Macrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae). Journal of Pest Science, vol.84, pp Castané, C., Alomar, O., Goula, M. & Gabarra, R Colonization of tomato greenhouses by the predatory mirid bugs Macrolophus caliginosus and Dicyphus tamaninii, Biological Control, vol.30, no.3, pp Enkegaard, A., Brødsgaard, H.F. & Hansen, D.L Macrolophus caliginosus: Functional response to whiteflies and preference and switching capacity between whiteflies and spider mites, Entomologia Experimentalis et Applicata, vol.101, no.1, pp Lykouressis, D.P., Perdikis, D.Ch. & Chalkia, Ch.A The effects of natural enemies on aphid populations on processing tomato. Entomologia Hellenica, vol.13, pp Lykouressis, D., Perdikis, D. & Tsagarakis, A Polyphagous mirids in Greece: Host plants and abundance in traps placed in some crops, Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri, vol.56, pp

14 Malausa, J.C., Drescher, J. & Franco, E Perspectives for the use of a predaceous bug Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae) on glasshouses crops, Bull. OILB/SROP, vol.10, no.2, pp Perdikis, D. & Lykouressis, D Effects of various items, host plants and temperatures on the development and survival of Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera: Miridae), Biological Control, vol.17, no.1, pp Ζιώγας, Β.Ν. & Μαρκόγλου Α.Ν Γεωργική Φαρμακολογία: Βιοχημεία, Φυσιολογία, Μηχανισμοί Δράσης και Χρήσεις των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, 2 η έκδοση, Αθήνα, σελ

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 10: Μέθοδοι & μέτρα καταπολέμησης τωνζωικώνεχθρών(συνέχεια) Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προτύπου Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων Τομάτας και Μαρουλιού

Βασικές Αρχές Προτύπου Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων Τομάτας και Μαρουλιού Βασικές Αρχές Προτύπου Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων Τομάτας και Μαρουλιού στo πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ» HYDROFLIES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2.

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2. Λοιπές ομάδες εντομοκτόνων Πυραζόλια Οξαδιαζίνες Παρεμποδιστές Ανάπτυξης 1. Ανάλογα Νεανικής Ορμόνης 2. Αναστολείς Σύνθεσης Χιτίνης 3. Ανταγωνιστές Εκδυσόνης Ανάλογα Φυτικών Προϊόντων 1. Νεονικοτινοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φράουλα. φυτοπροστασίας

Φράουλα. φυτοπροστασίας Φράουλα Πλήρης οδηγός φυτοπροστασίας Η Syngenta είναι μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 90 χώρες, αφιερωμένους στο σκοπό μας: «Να φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών Αίθουσα Α Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερµανός HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ B. TABACI.

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ B. TABACI. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΉΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ B. TABACI. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Εµµανουήλ Ροδιτάκης

Διαβάστε περισσότερα

o νέο, κ ι α νοτόµο εντοµοκτόνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

o νέο, κ ι α νοτόµο εντοµοκτόνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ To νέο, καινοτόµο εντοµοκτόνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1 2 Εισαγωγή Το Teppeki με δραστική ουσία το flonicamid είναι ένα νέο καινοτόμο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, προϊόν έρευνας της Ishihara Sangyo

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της σελ. 16 σελ. 22 Ortano F1 Κολοκυθολούλουδα γεμιστά Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση

τα νέα της σελ. 16 σελ. 22 Ortano F1 Κολοκυθολούλουδα γεμιστά Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 19 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012 σελ. 3 Syngenta Crop Demo nstration Day Βουδαπέστη «Θέλουμε να σκεπτόμαστε όπως ο παραγωγός» σελ. 4 To FFA2012 καλεί για μια φιλόδοξη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ, Κηφισίας 182, ΜΑΡΟΥΣΙ Υπό την Αιγίδα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτηµα Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Ένας πλανήτης σελ. 6

τα νέα της Ένας πλανήτης σελ. 6 τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 21 XEIMΩΝΑΣ 2013 σελ. 6 EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Παρουσίαση της νέας γραμμής παραγωγής one-dose συσκευασιών σελ. 8 Η Syngenta Mέγας Χορηγός της Farmacon σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2092/91 Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Μαρουλιού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ Lobesia botrana (Denis and Schiffermueller)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Το κρεμμύδι (Allium cepa)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Ενημερωτικό ελτίο Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Επιμέλεια Έκδοσης Μαρία Παππά ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αντώνιος Μιχαηλάκης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ιονύσιος Περδίκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ιαχείριση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στο ήµο Φοίνικα Νοµού Ρεθύµνης Ευτυχία Αλεβυζάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 2: Αρπακτικά εντόμων A Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Ασθένειες Επιτραπέζια Ροδάκινα Καρκίνος των ριζών (Βακτήριο) Προσοχή όταν αγοράζουμε δενδρύλλια Νηματώδεις σκώληκες Αδρομυκώσειςβερτιτσιλλίωση Ο μύκητας ενδημεί

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της σελ. 2 10 χρόνια Syngenta σελ. 4 Δυνατή παρουσία στη Φυτοπροστασία της Τομάτας σελ. 7 Τώρα Torry! Σύμμαχος με τον παραγωγό και τον έμπορo

τα νέα της σελ. 2 10 χρόνια Syngenta σελ. 4 Δυνατή παρουσία στη Φυτοπροστασία της Τομάτας σελ. 7 Τώρα Torry! Σύμμαχος με τον παραγωγό και τον έμπορo τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 16 ΑΝΟΙΞ 2011 σελ. 2 10 χρόνια Syngenta σελ. 4 Δυνατή παρουσία στη Φυτοπροστασία της Τομάτας σελ. 7 Τώρα Torry! Σύμμαχος με τον παραγωγό και τον έμπορo σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιεχόμενα i ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ii 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Υπό την Αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χορηγοί: ΒΑSF DOW AGROSCIENCES

Διαβάστε περισσότερα