Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)"

Transcript

1 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο απόσπασµα; β) Με ποια αφορµή έγραψε αυτές τις σκέψεις; 2. α) Ποια γνώµη έχει ο Μακρυγιάννης για την ανάµειξη των ξένων στα πολιτικά πράγµατα της χώρας του; β) Τι εξαίρει από τη δράση των αγωνιστών; 3. Ο Βλαχογιάννης επιγράφει το περιεχόµενο της ενότητας στην οποίαν ανήκει το εξεταζόµενο απόσπασµα Γενικές σκέψεις 1. Ανταποκρίνεται ο τίτλος αυτός στο περιεχόµενο της ενότητας; Εξηγήστε. 4. Τι δηλώνει ο υπότιτλος της ενότητας: [Τετοι αρετή έχουν τέτοια φώτα µας δίνουν]; Πώς συσχετίζεται µε το περιεχόµενο της εξεταζόµενης ενότητας; 5. α) Από πού νοµίζετε ότι αντλεί τη σοφία του ο Μακρυγιάννης; β) Με ποιο κριτήριο, κατά τη γνώµη σας, ανθολογήθηκε το συγκεκριµένο απόσπασµα από τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη; 6. Ο Σεφέρης στη µελέτη του για το Μακρυγιάννη 2 αναφέρει ότι: Η λαϊκή παιδεία δε σηµαίνει µόνο να διδάξουµε το λαό αλλά και να διδαχτούµε από το λαό. Πώς σχολιάζετε τη γνώµη αυτή µε βάση την παιδευτική αξία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος; 7. α) Ποια συναισθήµατα εκφράζει ο Μακρυγιάννης για την προγονική αρετή; β) Ποια είναι η συλλογιστική που ακολουθεί ο στοχασµός του; γ) Ποια επιµέρους θέµατα σχολιάζει; 8. Ποιος, κατά το Μακρυγιάννη, πρέπει να είναι ο ρόλος των προκοµµένων ανθρώπων στη ζωή του λαού; 1 Βλ. Γ κεφ: Αποµνηµονεύµατα Στρατηγού Μακρυγιάννη, επιµέλεια - εισαγωγή Ι. Βλαχογιάννη. 2 οκιµές, Α τόµος, εκδ. ΙΚΑΡΟΣ, Αθήνα, 1974: Ένας Έλληνας ο Μακρυγιάννης σσ

2 9. α) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γραφής του Μακρυγιάννη; β) ικαιολογούν την ιδιαίτερη θέση που έχουν τα αποµνηµονεύµατά του στη νεοελληνική πεζογραφία; 10. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης έγραψε στην εισαγωγή του για το κείµενο του Μακρυγιάννη: Ο Μακρυγιάννης γράφει τρόπον τινά δια της σπάθης και ουχί δια της γραφίδος. Πώς αντιλαµβάνεστε αυτή τη φράση µε βάση το συγκεκριµένο απόσπασµα; 11. Ο Γ. Θεοτοκάς γράφει για το Μακρυγιάννη: Η διήγηση του έχει τη ζωηρότητα, το νεύρο των βιωµένων ιστοριών. Έχει µαζί και τη πείρα του ανθρώπου που ήταν παρών σε όσα αναφέρει. Επαληθεύονται µέσα από το περιεχόµενο του εξεταζόµενου αποσπάσµατος οι παραπάνω παρατηρήσεις του Γιώργου Θεοτοκά; 12. Ο Κ. Θ. ηµαράς 3 γράφει: στο Μακρυγιάννη µιλεί ο αντίδικος κι ο λόγος του είναι ένα κοµµάτι από την ζωή των αγωνιστών. εν αφηγείται, δεν περιγράφει, αγωνίζεται. Το πάθος του για την πατρίδα, το πολιτικό του πάθος, σφραγίζει τα αποµνηµονεύµατα και τους δίνει έναν εντελώς µοναδικό χρωµατισµό. Να επαληθεύσετε τις απόψεις αυτές στο συγκεκριµένο απόσπασµα Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 1. Πότε και από ποιον εκδόθηκαν για πρώτη φορά τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη; 2. α) Πώς χαρακτηρίζεται ο λόγος του Μακρυγιάννη; β) Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του λόγου του Μακρυγιάννη; 3. Ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι εκφράζει στο απόσπασµα ο Μακρυγιάννης για ό,τι έχει προηγηθεί; Πώς χαρακτηρίζετε τις σκέψεις και το λόγο του; 4. Να αναφέρετε τις ενότητες και έναν επιγραµµατικό τίτλο που να συνοψίζει το νόηµα της καθεµιάς. 5. Ποιους συγκρίνει ο Μακρυγιάννης στην εξεταζόµενη ενότητα και ως προς τι; 3 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, 1965, εκδ. ΙΚΑΡΟΣ. 73

3 6. Ποια γνώµη έχει ο Μακρυγιάννης για τους Έλληνες, σύγχρονους και αρχαίους; 7. Ποια συγκεκριµένα στοιχεία του ήθους των Ευρωπαίων επικρίνει ο Μακρυγιάννης; 8. Ποια προβλήµατα προκάλεσε, σύµφωνα µε το κείµενο, η συµπεριφορά των Ευρωπαίων στους Έλληνες; 9. Ο Μακρυγιάννης έχει βαθιά ελληνική ιστορική συνείδηση, όπως έχει και βαθιά θρησκευτική πίστη 4. α) Από πού φαίνεται αυτή η συνείδηση στο εξεταζόµενο απόσπασµα; β) Ποια σηµεία αποκαλύπτουν τη θρησκευτική του πίστη; 2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Γιατί νοµίζετε ότι τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη θεωρούνται µνηµείο του νεοελληνικού λόγου; β) Πώς αποδεικνύεται η γνώµη αυτή από το περιεχόµενο της ενότητας; Αναφερθείτε σε συγκεκριµένα χωρία του αποσπάσµατος. 2. Είναι, κατά τη γνώµη σας, αντικειµενικός ο Μακρυγιάννης στην κρίση του για τους Ευρωπαίους; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 3. α) Ποια ήταν, κατά το Μακρυγιάννη, η στάση των Ευρωπαίων προς τους Έλληνες και το Σουλτάνο πριν και µετά την επανάσταση; β) Αξιολογεί, κατά τη γνώµη σας, αµερόληπτα τα ιστορικά γεγονότα; 4. Τι πιστεύει ο Μακρυγιάννης ότι πρόσφεραν οι αρχαίοι Έλληνες προς τους Ευρωπαίους και τι οι τελευταίοι προς τους σύγχρονους Έλληνες, Συµφωνείτε µε την άποψή του; 5. Ποια άποψη εκφράζει για την αρετή ο Μακρυγιάννης; Να σχολιάσετε τον τρόπο διατύπωσής της. 6. Ποια άποψη εκφράζει ο συγγραφέας για την αγωγή των ατόµων και πώς την συνδέει µε την ποδηγέτηση των λαών; 7. Ποια φράση του αποσπάσµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί ως επίλογος; Να σχολιάσετε το περιεχόµενό της και τον τρόπο που διατυπώνεται. 4 Τριαντάφυλλος ελής: Ερµηνευτικά σχεδιάσµατα κειµένων της Νεοελληνικής Γραµµατείας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1993, σσ

4 8. Ποια γνώµη διαµορφώσατε για τον αποµνηµονευµατογράφο; 9. Συµµερίζεστε την άποψη του Ι. Θ. Κακριδή ότι ο Μακρυγιάννης υπήρξε µια ελληνική καρδιά και γιατί; 2.4. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 1. Α. Όσα γράφει ο Μακρυγιάννης θα τα χαρακτηρίζατε ως (να επιλέξετε τη σωστή απάντηση): α) αφήγηση; β) σχολιασµό γεγονότων; Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Να σχολιάσετε τον τίτλο της ενότητας: [Τέτοι αρετή έχουν, τέτοια φώτα µας δίνουν]. 2. Σε ποια σηµεία του κειµένου ο Μακρυγιάννης χρησιµοποιεί το β πληθυντικό πρόσωπο; Σε ποιους απευθύνεται και τι νοµίζετε ότι εκφράζει µε αυτόν τον τρόπο; 3. Το κείµενο του Μακρυγιάννη χαρακτηρίζεται από νοηµατική πυκνότητα, παρατακτική σύνταξη, λιτότητα εκφραστικών µέσων, συναισθηµατική φόρτιση και ιδιότυπες λαϊκές λέξεις. Να εντοπίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά στο απόσπασµα δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα. 4. Αφού διαβάσετε το απόσπασµα από τη ιήγηση Συµβάντων της Ελληνικής Φυλής 5 του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, να συγκρίνετε τα κείµενα και να αναφερθείτε στις οµοιότητες και διαφορές που εντοπίσατε. 5 Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ

5 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Να µελετήσετε µε προσοχή το δοκίµιο του Ι. Θ. Κακριδή µε τον τίτλο: Μια ελληνική καρδιά (Μακρυγιάννης) 6 και να σχολιάσετε τις απόψεις του Κακριδή για: α) την αξία του λόγου του Μακρυγιάννη β) τις πολιτικές του απόψεις γ) το σκοπό της συγγραφής των αποµνηµονευµάτων του δ) την επίδραση της λαϊκής παράδοσης στο Μακρυγιάννη. 2. Αφού µελετήσετε τη δοκιµή του Γ. Σεφέρη Ένας Έλληνας - ο Μακρυγιάννης, 7 να γράψετε και να παρουσιάσετε στην τάξη δοκίµιο, δίνοντας έµφαση στο θέµα: Ο Μακρυγιάννης: Άνθρωπος στο ύψος του ανθρώπου. 3. Να ανασυνθέσετε τη µορφή και το έργο του Μακρυγιάννη µέσα από τα ποιήµατα που έγραψαν για το στρατηγό οι ποιητές: α) Άγγελος Σικελιανός: Μακρυγιάννης, β) Γ. Σεφέρης: Μνήµη Μακρυγιάννη Κυριακή 20 Αυγούστου 1939 και γ) Γιώργος Παυλόπουλος: Το Κατώγι - Μνήµη του Μακρυγιάννη - Στον Ποιητή Γιώργο Σεφέρη Απρίλης (Μπορείτε να εργαστείτε σε οµάδες). 4. Ο Μακρυγιάννης ανέθεσε στο λαϊκό ζωγράφο Π. Ζωγράφο να φιλοτεχνήσει µια σειρά έργων µε θέµα την Επανάσταση του Να βρείτε τα έργα αυτά και να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 6 Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ οκιµές, Α τόµος, εκδ. ΙΚΑΡΟΣ, Νεοελληνικά διδακτικά δοκίµια για το Λύκειο, Ν.. Τριανταφυλλόπουλου, Σειρά Β, εκδ. Παπαζήση, σσ

6 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΤΑΞΗ... ΤΜΗΜΑ... ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Με ποια σηµασία χρησιµοποιεί ο Μακρυγιάννης τη λέξη αρετή στο απόσπασµα αυτό; 2. Να εξηγήσετε πώς αντιλαµβάνονταν ο Μακρυγιάννης τους όρους Έλληνας και Ελλάς. 3. Και δεν αφήσετε κανέναν Έλληνα - πήρε ο καθένας σας το µερίδιο του και µας καταντήσατε µπαλαρίνες σας και µας λετε ανάξιους της λευτεριάς µας, ότι δεν αισθανόµαστε : Να σχολιάσετε τις παραπάνω απόψεις του Μακρυγιάννη. 77

7 4. Να βρείτε δυο µεταφορικές εκφράσεις από το κείµενο και να τις ερµηνεύσετε. 5. Κατά τον Λίνο Πολίτη: Ο λόγος (του Μακρυγιάννη) είναι απόλυτα λαϊκός, δίχως ίχνος λόγιας επίδρασης, µε τη ζωντάνια της προφορικής οµιλίας και τη θέρµη ενός ανθρώπου που δεν ήταν µονάχα αυτόπτης αλλά και πρωταγωνιστής των γεγονότων που ιστορεί. Μπορείτε να στηρίξετε τις παραπάνω κρίσεις µε συγκεκριµένες αναφορές στο απόσπασµα;... 78

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74)

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 1. ΚΕΙΜΕΝO Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316)

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153)

Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153) Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296)

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181)

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183)

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιήτρια Κική ηµουλά

Η ποιήτρια Κική ηµουλά Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΗΜΟΥΛΑ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Η ποιήτρια Κική ηµουλά (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 91-115) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ. 393 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Συγγραφή: Χρίστος Λ. Τσολάκης, Κυριακή Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Νίκος Γρηγοριάδης, Ανθούλα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α. 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39.

ΤΑΞΗ Α. 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39. ΤΑΞΗ Α 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39. Επισημάνσεις: Το κείμενο του Τζ. Ροντάρι «Η πέτρα στη λίμνη» (σ.12-17) μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Προτεινόμενα σχέδια μαθήματος ως ερευνητική εργασία με τη μέθοδο project Βασιλική Ι. Παπακίτσου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βιογραφικά είδη 1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία σελ. 103 2. Βιογραφικό σηµείωµα σελ. 109 α. Τα γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2.α.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Στην εγκυκλοπαίδεια βρίσκετε το ακόλουθο βιογραφικό σηµείωµα για το αγαπηµένο σας µουσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 862 15 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 77451/Δ2 Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλόλογος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Πολλοί από εμάς, όταν η Λογοτεχνία έγινε ένα από τα εξεταζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ενδυνάµωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Τίτλος: «Πρόσκληση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα