Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)"

Transcript

1 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Ποια στοιχεία αντλούµε από το ποίηµα για την κοινωνία της Σιδώνας του 400 µ.χ.; 2. Τι κοινό µπορεί να έχει, κατά τη γνώµη σας, η Σιδώνα του 400 µ.χ. µε την εποχή του ποιητή; 3. Ποιο είναι το περιεχόµενο του επιγράµµατος του Αισχύλου; 4. Ποια γνωρίσµατα της γραφής του Καβάφη προκύπτουν από το ποίηµα; 5. Πώς αξιοποιεί ο Καβάφης την ιστορική του γνώση στο ποίηµα; 2.2. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί- µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Σε ποιο χώρο και χρόνο «σκηνοθετεί» ο ποιητής όσα διαδραµατίζονται στο ποίηµα; 2. Ποια είναι τα πρόσωπα του ποιήµατος; Πού βρίσκονται; Πώς διασκεδάζουν; 3. Σε ποια χρονικά επίπεδα αναφέρεται το ποίηµα; 4. Το ποίηµα αρχίζει in medias res (από τη µέση της υπόθεσης). Τι κερδίζει µε αυτό τον τρόπο το ποίηµα; 5. Με ποια εκφραστικά µέσα ζωντανεύει ο ποιητής την ατµόσφαιρα του «συµποσίου»; 6. Να συγκρίνετε το α µέρος του ποιήµατος (στ. 1-13) µε το β (στ.14-26) ως προς την τεχνική (αφήγηση, περιγραφή κ.ά), το είδος του λόγου (ευθύ, πλάγιου) και το χρόνο των ρηµάτων και να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας. Τι δείχνει ο ίσος αριθµός στίχων κάθε µέρους; 60

2 7. Σε ποια σηµεία του ποιήµατος συναντάµε τη γνωστή καβαφική ειρωνεία; 8. Ποια είναι τα θεατρικά στοιχεία του ποιήµατος; 2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Γιατί νοµίζετε ότι ο ποιητής τοποθετεί τη συζήτηση των πέντε νέων στη Σιδώνα; 2. Πώς αξιοποιεί ποιητικά ο Καβάφης το επιτύµβιο επίγραµµα του Αισχύλου; 3. Τι είδους ποίηση απαγγέλλει ο ηθοποιός; 4. Τι τόνισε ιδιαίτερα ο ηθοποιός κατά την απαγγελία του επιγράµµατος του Αισχύλου; 5. Τι έκανε το «ζωηρό» νέο να δυσανασχετήσει; 6. α) Ποιο έργο του έπρεπε να προβάλει περισσότερο ο Αισχύλος, κατά το νέο; β) Με ποια λέξη χαρακτηρίζει ο νέος τη στάση του Αισχύλου απέναντι στο έργο του; Ποια η σηµασία της; 7. Πώς πρέπει να αντιµετωπίζει την τέχνη του ένας ποιητής, σύµφωνα µε το σιδώνιο νέο; 8. Ποια έργα του Αισχύλου θεωρεί ο νέος άξια «µνήµης»; 9. Αλεξάνδρεια - Σιδώνα - Μαραθώνας: πώς συνδέονται οι πόλεις αυτές µε το ποίηµα; 10. Βλέπετε κάποια κοινά στοιχεία ανάµεσα στον Καβάφη (που ως γνωστό ήταν αφοσιωµένος στην τέχνη του) µε το νέο της Σιδώνας; Αιτιολογήστε τη γνώµη σας. 11. Στους δύο πρώτους στίχους ο ηθοποιός διαβάζει «εκλεκτά επιγράµµατα». Στο στίχο 7 βλέπουµε ότι τα επιγράµµατα είναι ελασσόνων ποιητών της ελληνιστικής εποχής, κατά τύχη ίσως επιλεγµένων 1, ενώ στο στ. 9 προβάλλει και ο Αισχύλος. Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγετε σχετικά µε την πνευµατική και αισθητική καλλιέργεια των νέων; 12. α) Πώς κρίνετε το χαρακτήρα του σιδώνιου νέου; β) Ποιες εκφράσεις του σας βοηθούν ιδιαίτερα στο χαρακτηρισµό του; 13. Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, ο στόµφος και η «προπέτεια» του νέου; 61

3 14. Πώς δικαιολογείται µέσα από το ίδιο το ποίηµα ο χαρακτηρισµός του νέου ως «φανατικού για γράµµατα»; 15. Ο νέος δεν φαίνεται να είναι απόλυτος στις απόψεις του, παρά το ποµπώδες ύφος του. Μπορείτε να εντοπίσετε τις λέξεις που µετριάζουν τη θέση που παίρνει απέναντι στον Αισχύλο; 16. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής υπογραµµίζει τη λέξη «µόνο»; 17. Οι πέντε νέοι φαίνεται να αποτελούν ένα κύκλο εστέτ 2. Πώς το συµπεραίνουµε αυτό; 18. Σε µια συζήτησή του µε το Μαλάνο λέει ο Καβάφης: «Είσαι πολύ νέος, κι αυτό µόνο αργότερα θα το καταλάβεις. Ο τεχνίτης, και όταν ακόµη γηράσει, µπορεί να βρίσκει ενδιαφέρον και θέρµη στη ζωή, χάρις στο ίδιο του το έργο. Είναι µέσω του έργου του που θα παρηγορηθεί, για το κακό που του επιφυλάσσουν τα χρόνια του γήρατος. Εκεί που οι πιότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν παρά ερείπια µόνον, ο τεχνίτης έχει το έργο του, που συγκινεί, συζητείται, αρέσει». Να συσχετίσετε τα λόγια αυτά του ποιητή µε το περιεχόµενο του ποιήµατος. 19. Πώς ερµηνεύετε τους στίχους 16-19; 20. Με ποιον ταυτίζεται, κατά τη γνώµη σας, ο Καβάφης: µε το σιδώνιο νέο ή µε τον Αισχύλο; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας Θα µπορούσε το ποίηµα αυτό να θεωρηθεί «δύσκολο» στην κατανόησή του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1 Ο Ελύτης σηµειώνει την «ευφωνιστική αλχηµεία» των τριών ονοµάτων Μελέαγρος -Κριναγόρας - Ριανός. 2 «Eστέτ» (γαλλ. esthéte): πρόσωπο που θεωρεί την τέχνη ως αυτόνοµη αξία («η τέχνη για την τέχνη»). Βλ. Κ. Μπαλάσκα, Νεοελληνική ποίηση, Επικαιρότητα 1980, σ Για το ερώτηµα αυτό, που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο, έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες. Πολλοί µελετητές δέχονται µε επιφύλαξη την άποψη ότι ο Καβάφης ταυτίζεται µε ένα στοµφώδη, γεµάτο έπαρση νέο που δε διστάζει να απορρίψει το επιτύµβιο του Αισχύλου (την άποψη αυτή δεχόταν και ο Καβάφης, κατά το Λεχωνίτη), αλλά δεν θεωρούν πιθανή ούτε την άποψη του Ξενόπουλου ότι ο ποιητής κατηγορηµατικά τάσσεται υπέρ του Αισχύλου και εγκρίνει την πράξη του να τονίσει µόνο την πατριωτική του δράση. Ίσως τελικά ο Καβάφης να εκφράζει, µέσω του νέου, το δικό του προβληµατισµό στο ζήτηµα της προτεραιότητας των πολεµικών άθλων ή των άθλων της τέχνης. 62

4 2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: Κ. Καρυωτάκη, «Όλοι µαζί...» «Όλοι µαζί κινούµε, συρφετός, γυρεύοντας οµοιοκαταληξία Μια τόσο ευγενικιά φιλοδοξία έγινε της ζωής µας ο σκοπός. Αλλάζουµε µε ήχους και συλλαβές τα αισθήµατα στη χάρτινη καρδιά µας, δηµοσιεύουµε τα ποιήµατά µας για να τιτλοφορούµεθα ποιητές (...)» Πώς αντιµετωπίζει ο Καβάφης τη σχέση τέχνης και ζωής στο εξεταζόµενο ποίηµα; Πώς βλέπει το ίδιο θέµα ο ποιητής Κ. Καρυωτάκης στις στροφές που ακολουθούν; 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Να διαβάσετε το ποίηµα του Καβάφη «Το πρώτο σκαλί» και να συσχετίσετε τη γνώµη του ποιητή για την αξία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας στο ποίηµα αυτό µε το ποίηµα «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» Σύµφωνα µε κάποιους µελετητές η συζήτηση των νέων γίνεται σ ένα συµπόσιο. Ποια στοιχεία του ποιήµατος µας οδηγούν σ αυτό το συµπέρασµα; 3. Ποια είναι σηµαντικότερη, κατά τη γνώµη σας, η ηρωική πολεµική δράση του Αισχύλου στο Μαραθώνα ή οι τραγωδίες του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 4. Ποιες εντυπώσεις σάς δηµιούργησε το ποίηµα; Τι αποκοµίσατε γενικά από την ποίηση του Καβάφη; 5. Ποια γνωρίσµατα και ήθη ελληνικά αναγνωρίζουµε στη φοινικική Σιδώνα; 6. Είναι γνωστό ότι ο Καβάφης επεξεργαζόταν µε µεγάλο ζήλο τα ποιήµατά του και τα υπέβαλλε σε κριτικό έλεγχο, διακινώντας τα σε φίλους 5. Παρόµοια και ο ιονύσιος Σολωµός δούλευε το έργο του σε πολλές παραλλαγές και 4 Για την εξέλιξη της «καλλιτεχνικής αγωνίας» του Καβάφη, µε αναφορές στους κυριότερους αισθητικούς σταθµούς του ποιητή, από «Το πρώτο σκαλί» στο «Απολλώνιος ο Τυρανεύς εν Ρόδω», βλ. Γ. άλλα, Καβάφης και ιστορία, Ερµής 1974, σσ Ο ποιητής σηµειώνει κάπου: «Μετά τον οριστικό τερµατισµό της ιορθώσεως θα πρέπει να γίνεται Φιλοσοφικός Έλεγχος των ποιηµάτων µου. Πασίδηλες ασυνέπειες, άλογες δυνατότητες, γελοίες υπερβολές µέσα στα ποιήµατα θα πρέπει βεβαίως ν ανασκευάζονται, και όπου η ανασκευή δεν µπορεί να γίνει θα πρέπει τα ποιήµατα να θυσιάζονται...» (βλ. περ. χάρτης 5/6 (1983), αφιέρωµα στον Καβάφη, σ. 527). 63

5 σχεδιάσµατα. Να συγκρίνετε τη στάση των δύο ποιητών απέναντι στην ποίηση, καθώς και τον τρόπο που επεξεργάζονταν το έργο τους. 7. Αφού µελετήσετε παράλληλα µε το ποίηµα του Καβάφη το ποίηµα του Μ. Αναγνωστάκη «Νέοι της Σιδώνος, 1970» 6, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: α) Ποιο νόηµα δίνει, κατά τη γνώµη σας, στους σιδώνιους νέους ο Αναγνωστάκης 7 ; β) Να συσχετίσετε τους σιδώνιους νέους του 400 µ.χ. µε τους νέους του Τι κοινό υπάρχει στις δύο εποχές; γ) Σε ποια σηµεία του ποιήµατος του Αναγνωστάκη είναι εµφανής η ειρωνεία; Τι στηλιτεύει γενικά; 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Να επισηµάνετε την επίδραση που άσκησε το ποίηµα αυτό του Καβάφη στα δύο ποιήµατα «Πραµατευτής από τη Σιδώνα» του Γ. Σεφέρη και «Νέοι της Σιδώνος, 1970» του Μ. Αναγνωστάκη Να παρακολουθήσετε τη σχέση τέχνης και ιστορικών συγκυριών στο ποίηµα του Καβάφη «Ο αρείος» και να συγκρίνετε το Φερνάζη µε το σιδώνιο νέο. 3. Να µελετήσετε όλα τα ποιήµατα του Καβάφη που περιέχονται στο βιβλίο σας και να γράψετε ένα δοκίµιο περίπου 300 λέξεων σχολιάζοντας τα ακόλουθα θέµατα: α) Ποια στοιχεία φανερώνουν τη βαθιά µόρφωση και τον πλούτο των εµπειριών του ποιητή; β) Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές έµπνευσής του; γ) Ποια στοιχεία κάνουν την ποίησή του εντελώς προσωπική; δ) Τι, κατά τη γνώµη σας, έκανε το έργο του Καβάφη να αποκτήσει «παγκόσµια προβολή και αναγνώριση»; ε) Σας άρεσε η ποίηση του Καβάφη; Αιτιολογήστε τη γνώµη σας. 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6 Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ Βλ. Γ. άλλα, «ύο καταβολές του Καβάφη στη νεότερη ποίηση», περ. χάρτης, σ Βλ. το άρθρο του Γ. άλλα, «ύο καταβολές του Καβάφη στη νεότερη ποίηση», περ. χάρτης 5/6 (1983), σσ

6 Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά περίπου) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..... ΤΑΞΗ:...ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κ. Π. Καβάφη, «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Πώς αξιοποιεί στο ποίηµα ο Καβάφης την ιστορική του γνώση; Μονάδες 4 2. Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε ανάµεσα στην εποχή του σιδώνιου νέου και τη δική µας εποχή ως προς το θέµα που θίγει το συγκεκριµένο ποίηµα; Μονάδες 6 3. Ποια είναι η δοµή του ποιήµατος; Ποια η σχέση των δύο βασικότερων µερών; Ποιες οι διαφορές τους ως προς τη µορφή; Μονάδες 4 4. Πώς κρίνετε τις απόψεις του Σιδώνιου νέου; Συµφωνείτε µαζί του; Μονάδες 6 65

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 1 15 ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Οι «ρεπόρτερς» του εκπαιδευτικού προγράμματος Zoom στο Παρασκήνιο της Στέγης αναζήτησαν τον Κ.Π Καβάφη παντού. Στα ποιήματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1. Προετοιµασία για τη Συνέντευξη 2. Συνηθισµένες Ερωτήσεις Συνεντεύξεων 3. Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» των Συνεντεύξεων Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Πριν τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής*

Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής* Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής* Είναι γεγονός αναμφισβήτητο: ο κριτικός λόγος στον τόπο μας, έτσι τουλάχιστον όπως προσλαμβάνεται σήμερα, δηλ. μορφοποιημένος σε κείμενα ειδικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη Αντώνης Δρακόπουλος Things fall apart; the center cannot

Διαβάστε περισσότερα

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ (19ος αιώνας) «Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία I Κρητική λογοτεχνία Η παρουσία του νησιού στη νεοελληνική λογοτεχνία αρχίζει με τα δημοτικά τραγούδια. Τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών

Διαβάστε περισσότερα