Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74)"

Transcript

1 1. ΚΕΙΜΕΝO Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Το ποίηµα ανήκει σε συλλογή µε τον τίτλο Στόχος. Πιστεύετε ότι ο τίτλος αυτός εναρµονίζεται µε το περιεχόµενο του ποιήµατος 1 ; 2. α) Πού παραπέµπει ο τίτλος του ποιήµατος; β) Ποια ιδιαίτερη λειτουργία έχει, κατά τη γνώµη σας, η διευκρίνιση µ.χ.; 3. Σε ποιες περιόδους της ιστορίας µας αναφέρονται οι ιστορικοπολιτικοί υπαινιγµοί του ποιήµατος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4. Τράπεζα Συναλλαγών - Τουριστικά γραφεία - πρακτορεία µεταναστεύσεων - τόσα τροχοφόρα : Ποια φαινόµενα που σηµάδεψαν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδας στη δεκαετία θίγει ο συγγραφέας µέσα απ αυτές τις αναφορές; 5. Μερικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Μ. Αναγνωστάκη είναι ο έντονος κοινωνικοπολιτικός της χαρακτήρας ο σταθερός εξοµολογητικός και απαισιόδοξος τόνος που πολλές φορές γίνεται αιχµηρός και διδακτικός, σατυρικός και σαρκαστικός 2. Σε ποια σηµεία του ποιήµατος µπορείτε να εντοπίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά; 1 Για την απάντηση βλ. π.χ. Μπαλάσκας Κ., Νεοελληνική Ποίηση, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1980, σσ Καρβέλης Τ., Νεότερη Ποίηση, εκδ. Κώδικας, Αθήνα 1983, σ

2 2.2. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Το ποίηµα διακρίνεται σε δύο νοηµατικά επίπεδα: στο πρώτο περιγράφεται το παρόν και στο δεύτερο υπάρχουν υπαινιγµοί που αναφέρονται στο παρελθόν. Να διακρίνετε τα σηµεία του ποιήµατος που αφορούν κάθε επίπεδο. 2. Το ποίηµα στηρίζεται σε δύο χρονικούς άξονες: παρόν παρελθόν. Πώς γίνεται η µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο; 3. α) Ποιος αφηγείται στο ποίηµα; β) Ποιες αφηγηµατικές τεχνικές χρησιµοποιεί; γ) Σε ποιους απευθύνεται; 4. α) Ποιο αίσθηµα µεταφέρει στον αναγνώστη η φράση: πληµµύρες, καταποντισµοί, σεισµοί (στ. 8) µε την οποία αποδίδει ο ποιητής τις συνθήκες στις οποίες ανδρώθηκαν τα παιδιά; β) Πώς αντιλαµβάνεστε τη χρήση του β πληθυντικού προσώπου ξέρατε (στ. 5); 5. Εγώ, εσύ, αυτός (στ. 15), Εµείς, εσείς, αυτοί (στ. 17): Πώς ερµηνεύετε την αλλαγή από τον ενικό του στ. 15 στον πληθυντικό του στ. 17; 6. Ποιο ρόλο έχει στο ποίηµα η παρέκβαση των στίχων 5-14; 7. Κατά µία άποψη 3 ο αναγνώστης του Αναγνωστάκη είναι ο έντιµος µε πολιτική και ηθική συνείδηση και ευαισθησία πολίτης που πονά για τον άνθρωπο, για τον τόπο του και για τη µοίρα του. Γιατί, θα πρέπει, κατά τη γνώµη σας, αυτές οι αρετές να διακρίνουν τον αναγνώστη του συγκεκριµένου ποιήµατος; 8. Γνωρίσµατα της ποίησης του Αναγνωστάκη, ως προς τη µορφή, είναι ο κουβεντιαστός τόνος και η πεζολογική έκφραση. Να εντοπίσετε τα σηµεία του ποιήµατος που τεκµηριώνουν αυτή την άποψη. 3 Μπαλάσκας Κ., ό.π., σσ

3 2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Το ποίηµα προχωρεί από το συγκεκριµένο του α στίχου: Στην οδό Αιγύπτου, στο ευρύτερο του τελευταίου στίχου: Η Ελλάς των Ελλήνων. Πώς ερµηνεύετε αυτή τη διεύρυνση; Πού τοποθετείται η Θεσσαλονίκη του 1969 µ.χ. σε σχέση µε τα δύο αυτά άκρα; 2. α) Πρώτη πάροδος δεξιά (στ. 1): Ποια είναι η σηµασία αυτής της συγκεκριµένης αναφοράς; β) υψώνεται (στ. 2, 14): Πώς δικαιολογείτε την επιλογή αυτού του ρήµατος; γ) Τράπεζα Συναλλαγών (στ. 2): Τι υποδηλώνει, κατά τη γνώµη σας, η γραφή των λέξεων µε κεφαλαίο; 3. Γιατί αναφέρεται, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής στα παιδιά; 4. Θυµούνται τα λόγια στα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους, (στ. 9-13): Να σχολιάσετε το βαθύτερο νόηµα αυτών των στίχων α) Ποια είναι η σηµασία του εννοείται στο στίχο 7; β) Τι εξυπηρετεί η επανάληψη του επιθέτου ωραία στο στίχο 19; Πώς συνδέεται µε τον προηγούµενο και τον επόµενο στίχο του ποιήµατος; 6. α) Ο Ποιητής 5 (στ. 18): Τι υποδηλώνει, κατά τη γνώµη σας, η γραφή της λέξης µε κεφαλαίο; β) Να σχολιάσετε την έννοια Ελλάδα / Ελλάς στους τρεις τελευταίους στίχους του ποιήµατος. 7. Το ποίηµα διαπνέεται από ένα αίσθηµα πίκρας και απογοήτευσης. Τι το προκαλεί στον ποιητή; 4 Βλ. σχετικά και Βιβλίο του Καθηγητή, Κ.Ν.Λ. Γυµνασίου - Λυκείου, Ποίηση 4, σ. 99 και σ Οι στίχοι αυτοί συνδέονται επίσης έµµεσα και µε τον τρόπο κοινωνικοποίησης των νέων και την αλυσιδωτή αναπαραγωγή της ισχύουσας ιδεολογίας. 5 Ενν. ο Γιώργος Σεφέρης. Βλ. σχετικά και την άποψη του. Ν. Μαρωνίτη, Βιβλίο του Καθηγητή, ό.π., σ

4 2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: Γ. Σεφέρης: Με τον τρόπο του Γ.Σ. 6 Στο µεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολοένα ταξιδεύει κι αν ορώµεν ανθούν πέλαγος Αιγαίον νεκροίς 7 είναι εκείνοι πού θέλησαν να πιάσουν το µεγάλο καράβι µε το κολύµπι εκείνοι που βαρέθηκαν να περιµένουν τα καράβια που δεν µπορούν να κινήσουν την ΕΛΣΗ τη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ τον ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ. Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει στον Πειραιά σφυρίζουν ολοένα σφυρίζουν µα δεν κουνιέται κανένας αργάτης καµιά αλυσίδα δεν έλαµψε βρεµένη στο στερνό φως που βασιλεύει ο καπετάνιος µένει µαρµαρωµένος µες στ άσπρα και στα χρυσά. Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα µε πληγώνει παραπετάσµατα βουνών αρχιπέλαγα γυµνοί γρανίτες το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937. (απόσπασµα) Ποια στάση ζωής ακολουθούν εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το µεγάλο καράβι ; Να τη συγκρίνετε µε εκείνη που ακολουθούν οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη του 1969 µ.χ. 6 Σεφέρης Γ., Ποιήµατα, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα , σσ Μετάφραση: Βλέπουµε ν ανθίζει νεκρούς το Αιγαίο. 128

5 Γ. Σεφέρης: Το σπίτι κοντά στη θάλασσα 8 Τα σπίτια που είχα µου τα πήραν. Έτυχε να ναι τα χρόνια δίσεχτα πόλεµοι χαλασµοί ξενιτεµοί κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά κάποτε δεν τα βρίσκει το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια µου, πήραν πολλούς τα σκάγια οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνουνται στα καταφύγια. (απόσπασµα) Με ποιο από τα θέµατα που θίγονται στο ποίηµα Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. συνδέονται οι παραπάνω στίχοι; Κλ. Κύρου: Κραυγές της νύχτας 9 Μιλώ µε σπασµένη φωνή δεν εκλιπαρώ Τον οίκτο σας µέσα µου µιλούν χιλιάδες στόµατα Που κάποτε φώναζαν οργισµένα στον ήλιο Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώµατά της Κουνώντας λάβαρα πανηγυριού σειώντας σπαθιά Γράφοντας στίχους εξαίσιους µιας πρώτης νεότητας Ποτίζοντας τα σπαρτά µε περίσσιο αίµα Μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος τ ουρανού. Η γενιά µου ήταν µια αστραπή που πνίγηκε Η βροντή της η γενιά µου καταδιώχτηκε Σα ληστής σύρθηκε στο συρµατόπλεγµα Μοίρασε σαν αντίδωρο τη ζωή και το θάνατο... (απόσπασµα) Πώς συσχετίζεται το παραπάνω απόσπασµα µε το εξεταζόµενο ποίηµα; 8 Σεφέρης Γ., ό.π., σ Κύρου Κλ., από τη συλλογή Κραυγές της νύχτας, απόσπασµα 15, Η ελληνική ποίηση, Η πρώτη µεταπολεµική γενιά, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα, σ

6 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Με βάση τους υπαινιγµούς του ποιήµατος, να προσπαθήσετε να ανασυνθέσετε την εικόνα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης του 1969 µ.χ. 2. Με βάση το ποίηµα να προσπαθήσετε να ανασυνθέσετε την εικόνα του παρελθόντος στην οδό Αιγύπτου, τότε που οι ενήλικες του 1969 µ.χ. ήταν παιδιά. Πώς ζούσαν, τι προβλήµατα αντιµετώπισαν, ποιες ήταν οι ελπίδες τους και ποια τα όνειρά τους; 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά περίπου) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΤΑΞΗ:.ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969, µ.χ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Πώς φαντάζεστε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης του 1969 µ.χ.; 2. Ποια αντίθεση υπάρχει στους στίχους 6-7 και 8; Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργεί η αντίθεση αυτή; 130

7 3. Τι πιστεύετε ότι συµβολίζει για τον ποιητή η οδός Αιγύπτου; 4. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους και σε ποιους κυρίως στίχους διαφαίνεται η διάψευση των ελπίδων; 131

Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.χ.

Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.χ. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.χ. Α Μανόλης Αναγνωστάκης Π Ρ Ο Τ Σ Η Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε. Γ Λυκείου Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Θεσσαλονίκη, 1960 Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181)

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 ΜΑΪΟΥ 2009 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 18 Μαΐου 2015 8.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ : σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς «Ποίηση 1948» (Νίκος Εγγονόπουλος) και Στον Νίκο Ε. (Μανόλης Αναγνωστάκης): Ένας ποιητικός διάλογος γύρω από τη σχέση της ποίησης με

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189)

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ Ψήγματα Μνήμης Φωτογραφίες 1936-2000 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 2011 Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου Ένα πρωινό του 1958 στη Θάσο ο Κλείτος Κύρου πήρε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου - Τεύχος Α Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 8.00

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Προτεινόμενα σχέδια μαθήματος ως ερευνητική εργασία με τη μέθοδο project Βασιλική Ι. Παπακίτσου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ. Π. Καβάφη, τον Α. Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τεύχος Β Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» της Κικής Δημουλά

«Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» της Κικής Δημουλά 1 «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» της Κικής Δημουλά Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία η τάξη να σωπαίνει - έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Ομάδα εργασίας: Βενετία Αποστολίδου (συντονίστρια) Βασίλης Βασιλειάδης Ειρήνη Γαμβρού Αγάθη Γεωργιάδου Νικολίνα Κουντουρά Γρηγόρης Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα

2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2.α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα 2.α.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Στην εγκυκλοπαίδεια βρίσκετε το ακόλουθο βιογραφικό σηµείωµα για το αγαπηµένο σας µουσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείµενο Ποίηση 1948 τούτη εποχή του εµφυλίου σπαραγµού δεν είναι εποχή για ποίηση κι άλλα παρόµοια σαν πάει κάτι να γραφεί είναι ως αν να γράγονταν από την

Διαβάστε περισσότερα

«Πίνοντας ήλιο κορινθιακό»

«Πίνοντας ήλιο κορινθιακό» Οδυσσεασ Ελυτης (1911-1996) «Πίνοντας ήλιο κορινθιακό» 1 Ο ποιητής 1.1. Η ζωή και η τέχνη του Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε το 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε νομικά, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Η έννοια Ρωμιοσύνη χρησιμοποιείται ως ευρύτερη και λαϊκότερη της έννοιας ελληνισμός ή ελληνικότητα. Η «Ρωμιοσύνη», σε σχέση με τη λέξη «Ελληνισμός», που παραπέμπει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί μ' αγάπησες» Ένα τυπικό δείγμα ενός ακραιφνούς λυρισμού - η ποίηση υπάρχει σε αναφορά με τον άλλο. Από τα τραγούδια της Μαρίας δεν ήξερα κι ακόμα δεν καλοξέρω παρά μόνο ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπολεµική ποίηση Brno 10-04-08

Μεταπολεµική ποίηση Brno 10-04-08 Μεταπολεµική ποίηση Brno 10-04-08 Τάκης Σινόπουλος «Φίλιππος» Εδώ στοχάζοµαι δεν θα ξανά ρθει ο Φίλιππος σε τούτη την ακίνητη κοιλάδα. Πολλά του τάξαµε από λάφυρα και από σειρήνες. Μα κείνος ήτανε στραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α : σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ο Γιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1924, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Ήρθε στην Αθήνα, στη Νομική σχολή, αλλά ποτέ

Διαβάστε περισσότερα