ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία διοργανώνει την τρίτη σειρά µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων, µέσω ιαδικτύου (Internet). Με απλά λόγια, αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να παρακολουθήσετε µια εκπαιδευτική συνάντηση δίχως να χρειαστεί να µετακινηθείτε από το ιατρείο σας ή το σπίτι σας. Η φαρµακευτική εταιρεία GlaxoSmithKline έχει αναλάβει την υλοποίηση των µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων µε την παροχή της απαραίτητης ηλεκτρονικής πλατφόρµας Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης µέσω ιαδικτύου. Προκειµένου λοιπόν να είµαστε σύµφωνοι µε την νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να υπογράψετε την επισυναπτόµενη φόρµα την οποία θα επιστρέψετε στην εταιρεία GlaxoSmithKline. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης µέσω ιαδικτύου της GlaxoSmithKline ( GSK ) απευθύνεται µόνον σε επαγγελµατίες υγείας στην Ελλάδα. Όταν προβείτε σε εγγραφή για χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης θα παραλάβετε από την GSK έναν προσωπικό κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τους οποίους πρέπει να κρατήσετε εµπιστευτικούς και να µην αποκαλύψετε σε κανένα άλλο άτοµο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όταν συµµετέχετε σε κάποια συνεδρία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, το όνοµά σας θα είναι εµφανές στους άλλους συµµετέχοντες. Η GSK θα χρησιµοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε παρακάτω, προκειµένου να καταστήσει δυνατή την πρόσβασή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και για να απαντά στα ερωτήµατά σας. Με την υπογραφή σας για χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, συναινείτε στην µεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών για τους προαναφερθέντες σκοπούς στην GSK. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά µε τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε την GSK στην διεύθυνση: e-business, GlaxoSmithKline, Λ. Κηφισίας 248, Τ.Κ , Χαλάνδρι. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούµε για εσάς, επικοινωνώντας µε το τµήµα e-business της GSK στα τηλέφωνα: , ,

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ e -LEARNING Για να συµµετάσχετε στο µάθηµα, ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: Bήµα 1 : Bήµα 2 : Βήµα 3 : Βήµα 4 : Βήµα 5 : Στον Η/Υ σας, εκκινήστε τον Internet Explorer Γράψτε τον αριθµό /gsk στο πεδίο Address ( ιεύθυνση) Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε την σελίδα Εισαγωγής του e-learning Γράψτε το Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης, που σας έχουν ήδη δοθεί, και κάντε κλικ στο Enter για να ανοίξετε την Αρχική Σελίδα του e-learning «Το Πρόγραµµά µου» Στην σελίδα αυτή, θα δείτε τον τίτλο του µαθήµατος που πρόκειται να παρακολουθήσετε. Κάτω ακριβώς από τον τίτλο, επίλέξτε τη λέξη «Συµµετοχή» µε µικρά µπλέ γράµµατα, και κάντε κλικ, για να εισέλθετε µέσα στην ηλεκτρονική αίθουσα του µαθήµατος Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλώ να επικοινωνήσετε µε το τµήµα e-business της GlaxoSmithKline στα τηλέφωνα: , , OΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σας στο e-learning είναι: ο υπολογιστής σας να διαθέτει ηχεία και µικρόφωνο να υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet XOÑÇÃÏÓ

3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Å Ë Ë Ç Í É Ê Ç Ä É Á Â Ç Ô Ï Ë Ï Ã É Ê Ç Å Ô Á É Ñ Å É Á Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΜΕΤΕΚΠAI ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2009

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ µέρους του.σ. της ΕΠΕ µε χαρά σας ανακοινώνουµε την έναρξη του 3ου κύκλου µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων Πνευµονολογίας διαµέσου του ιαδικτύου. Το.Σ. της ΕΠΕ οργανώνοντας αυτά τα µαθήµατα εµπλουτίζει το εύρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της µε τη χρήση του πιο σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, του ιαδικτύου. Το ιαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του καθενός µας, στο σπίτι του, στο γραφείο του, χωρίς χρονοβόρες µετακινήσεις. ίνει ακόµη τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τους εισηγητές (interactive) κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, καθώς και αποθήκευσης αυτού για χρήση των πληροφοριών του στην άσκηση των ιατρικών καθηκόντων µας. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η γρήγορη ενηµέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων Πνευµονολόγων, σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος και η επικοινωνία τους µε ειδικούς επιστήµονες. Τα µαθήµατα θα διεξάγονται κάθε δεύτερη Πέµπτη κάθε µήνα και ώρα 14:00 µέχρι 15:00. (Με εξαίρεση το Μάρτιο, όπου τα µαθήµατα θα διεξαχθούν την πρώτη και τέταρτη Πέµπτη του µήνα). Για να πάρετε µέρος στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα δηλώστε συµµετοχή συµπληρώνοντας την επισυναπτόµενη φόρµα για να αποκτήσετε τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Τέλος, το.σ. της ΕΠΕ εκ µέρους όλων των Ελλήνων Πνευµονολόγων, ευχαριστεί θερµά την GlaxoSmithKline για την αµέριστη αρωγή της σ αυτήν την εκπαιδευτική προσπάθειά µας. Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ Κ. Γουργουλιάνης Ο υπεύθυνος του e-learning της ΕΠΕ Μ. Τουµπής

5 # ÍÝá Ýíäåéîç: ôþñá êáé óôç ìýôñéá ÁÐ (FEV 1 <60% ôçò ðñïâëåðüìåíçò ôéìþò) Ãéá íá Ý ïõí ìßá êáëþ çìýñá, ìßá êáëþ åâäïìüäá, Ýíáí êáëü ìþíá, ìßá êáëþ ñïíéü Ôï Seretide åßíáé ï ìüíïò óõíäõáóìüò ICS/LABA ðïõ Ý åé ðüñåé Ýíäåéîç ãéá ôç ìýôñéá êáé óïâáñþ ÁÐ.* Ç TORCH, ç ìåãáëýôåñç ðñïïðôéêþ ìåëýôç óôç ÁÐ ðïõ Ý åé ðñáãìáôïðïéçèåß ðïôý, Ý åé áðïäåßîåé üôé ôï Seretide, óå óýãêñéóç ìå ôç èåñáðåßá åëýã ïõ âåëôéþíåé êáé äéáôçñåß ôçí ðïéüôçôá æùþò ôùí áóèåíþí ãéá äéüóôçìá 3 åôþí. 1 ïñçãþíôáò, ëïéðüí, Seretide, ìðïñåßôå íá âïçèþóåôå ôïõò áóèåíåßò óáò íá áéóèüíïíôáé êáëýôåñá ãéá ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá, Ýíáíôé ôçò ïìüäáò åëýã ïõ. *Ôï Seretide 500 ìg åíäåßêíõôáé óå óõìðôùìáôéêïýò áóèåíåßò ìå FEV 1 <60% ôçò ðñïâëåðüìåíçò ôéìþò (ðñï âñïã ïäéáóôïëþò), ðïõ åìöáíßæïõí ðáñïîõóìïýò, ðáñü ôçí ôáêôéêþ âñïã ïäéáóôáëôéêþ áãùãþ salmeterol/fluticasone propionate Ζήσε τη ζωή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Seretide Diskus 50/100 μικρογραμμάρια/δόση κόνις για εισπνοή σε δόσεις Seretide Diskus 50/250 μικρογραμμάρια/ δόση κόνις για εισπνοή σε δόσεις Seretide Diskus 50/500 μικρογραμμάρια/δόση κόνις για εισπνοή σε δόσεις Seretide Inhaler 25/50 μικρογραμμάρια/δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση Seretide Inhaler 25/125 μικρογραμμάρια/δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση Seretide Inhaler 25/250 μικρογραμμάρια/δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Seretide Diskus: Κάθε εφάπαξ δόση Seretide παρέχει: 50 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης (ως σαλμετερόλη υδρόξυναφθοϊκή) και 100, 250 ή 500 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης. Seretide Inhaler: Κάθε δόση Seretide παρέχει: 25 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης (ως σαλμετερόλη υδρόξυναφθοϊκή) και 50, 125 ή 250 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης (παρεχόμενα από την βαλβίδα). Αυτό είναι ισοδύναμο με 21 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης και 44, 110 ή 220 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης παρεχόμενα από την συσκευή (παρεχόμενη δόση). ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Άσθμα: Το Seretide ενδείκνυται ως τακτική θεραπεία του βρογχικού άσθματος, όπου η χρήση συνδυασμού (β2 διεγέρτη μακράς δράσης και εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς) είναι κατάλληλη. Ασθενείς οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και κατ επίκληση χρήση εισπνεόμενων β2 διεγερτών βραχείας δράσης ή Ασθενείς οι οποίοι ήδη ελέγχονται με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και β2 διεγέρτες μακράς δράσης. Το Seretide Diskus 50/100 μικρογραμμάρια δεν είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά με σοβαρό άσθμα. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Το Seretide ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία ασθενών με ΧΑΠ με FEV1 < 60%της αναμενόμενης φυσιολογικής τιμής (προ βρογχοδιαστολής) και ιστορικό επανειλημμένων παροξυσμών που έχουν σημαντικά συμπτώματα παρά την τακτική βρογχοδιασταλτική θεραπεία. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του Seretide σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. AΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Seretide αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία σε οποιαδήποτε από τις δραστικές ουσίες του ή τα έκδοχα. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Επειδή το Seretide περιέχει σαλμετερόλη και προπιονική φλουτικαζόνη, αναμένεται, ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών να συνδέεται με κάθε ένωση ξεχωριστά. Δεν υπάρχει επιπλέον επίπτωση πρόσθετων ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την από κοινού χορήγηση των δύο ενώσεων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη σαλμετερόλη ή τη προπιονική φλουτικαζόνη δίδονται παρακάτω αναφερόμενες ανά οργανικό σύστημα και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (( 1/10), συχνές ( 1/100 και <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 και <1/100) και πολύ σπάνιες (<1/10.000) περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών. Οι πολύ συχνές, συχνές και οι όχι συχνές ανεπιθύμητες καταστάσεις υπολογίσθηκαν από στοιχεία κλινικών μελετών. Η συχνότητα εμφάνισης στο εικονικό φάρμακο (placebo) δεν λήφθηκε υπόψη. Οι πολύ σπάνιες καταστάσεις υπολογίσθηκαν από στοιχεία αυθόρμητων αναφορών μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Μολύνσεις και λοιμώξεις: Μονιλίαση στο στόμα και το φάρυγγα (Συχνές). Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: με τις ακόλουθες εκδηλώσεις (Όχι συχνές), Δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (Όχι συχνές), Αγγειοοίδημα (κυρίως οίδημα προσώπου και στοματοφάρυγγα). Αναπνευστικά συμπτώματα (δύσπνοια και/ή βρογχόσπασμος). Αναφυλακτικές αντιδράσεις (Πολύ σπάνιες). Ενδοκρινικές διαταραχές: Επινεφριδιακή καταστολή, καθυστέρηση της ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους, μείωση της οστικής πυκνότητας, καταρράκτη και γλαύκωμα (Πολύ σπάνιες). Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Κεφαλαλγία (*Πολύ συχνές), Τρόμος (Συχνές). Καρδιακές διαταραχές: Αίσθημα παλμών (Συχνές), Ταχυκαρδία (Όχι συχνές), Καρδιακές αρρυθμίες (περιλαμβανομένων του κολπικού πτεριγισμού, της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας και των έκτακτων συστολών) (Πολύ σπάνιες). Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές: Ερεθισμός του στοματοφάρυγγα (Συχνές), Βράγχος φωνής/δυσφωνία (Συχνές), Παράδοξος βρογχόσπασμος (Πολύ σπάνιες). Μυοσκελετικές διαταραχές και διαταραχές των συνδετικών ιστών: Επώδυνες μυϊκές συσπάσεις (Συχνές), Αρθραλγίες (Πολύ σπάνιες), Μυαλγίες (Πολύ σπάνιες). *Αναφέρθηκαν συχνά με το placebo. Οι φαρμακολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες των βήτα-2-αγωνιστών, όπως τρόμος, αίσθημα παλμών και κεφαλαλγία, έχουν αναφερθεί αλλά τείνουν να είναι παροδικές και να μειώνονται με τη συνέχιση της θεραπείας. Λόγω του συστατικού προπιονική φλουτικαζόνη σε ορισμένους ασθενείς έχει εμφανισθεί βράγχος φωνής και μονιλίαση (άφθες) στο στόμα και το φάρυγγα. Τόσο ο βράγχος φωνής όσο και η συχνότητα εμφάνισης της μονιλίασης μπορεί να υποχωρήσουν με ξέπλυμα του στόματος με νερό, μετά τη χρήση του προϊόντος. Η συμπτωματική μονιλίαση θεραπεύεται με τοπικά αντιμυκητιασικά χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία με το Seretide. Πιθανές συστηματικές δράσεις που περιλαμβάνουν καταστολή των επινεφριδίων, αναστολή της ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων, μείωση της οστικής μάζας, καταρράκτη και γλαύκωμα (βλέπε ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση). Όπως με άλλες εισπνεόμενες θεραπείες, μπορεί να εμφανισθεί παράδοξος βρογχόσπασμος (βλέπε ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση) KATOXOΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε., Λεωφ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι , Αθήνα, Τηλ: Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος. ΤΙΜΕΣ: SERETIDE DISKUS (50+100)MCG N.Τ. 24,25, Λ.Τ. 41,01 SERETIDE DISKUS (50+250)MCG N.Τ. 33,20, Λ.Τ. 56,15 SERETIDE DISKUS (50+500)MCG N.Τ. 44,64, Λ.Τ. 75,50 SERETIDE INH.SUSP 120DOSESx(25+50)MCG N.Τ. 25,51, Λ.Τ. 43,14 SERETIDE INH.SUSP 20DOSESx(25+125)MCG N.Τ. 36,04, Λ.Τ. 60,96 SERETIDE INH.SUSP 20DOSESx(25+250)MCG N.Τ. 46,96, Λ.Τ. 79,43 Βιβλιογραφία: 1. Calverley PMA et al. New Engl J Med 2007; 356(8):

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηµεροµηνία ΘΕΜΑ Εισηγητές 5/03/2009 ιάγνωση και αντιµετώπιση υποκλινικής φυµατίωσης Ε. Γερογιάννη 26/03/2009 Αξιολόγηση µελέτης ύπνου Μ. Αλχανάτης 09/04/2009 Ύπνος και αναπνευστικές παθήσεις Σ. Σχίζα 14/05/2009 Χρόνια χρήση µη επεµβατικού µηχανικού αερισµού. Γεωργόπουλος 11/06/2009 Από την ακτινογραφία θώρακος στο PET για τη διάγνωση και αξιολόγηση πνευµονικών νοσηµάτων 10/09/2009 Συντηρητική και υποστηρικτική αγωγή καρκινοπαθούς Λ. Θάνος Α. Παπαγιάννης 08/10/2009 Αντιµετώπιση εξάρσεων ΧΑΠ Ε. Κοσµάς 12/11/2009 Αντιµετώπιση πνευµονίας της κοινότητας Ι. Κιουµής 10/12/2009 ιακοπή καπνίσµατος Χ. Γκράτζιου

7 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Γερογιάννη Ειρήνη Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας Αλχανάτης Μάνος Πνευµονολόγος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Σχίζα Σοφία Πνευµονολόγος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεωργόπουλος ηµήτριος Εντατικολόγος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης Θάνος Λουκάς Ακτινολόγος, ιευθυντής Ακτινολογικού Τµήµατος ΓΝΝΘΑ Παπαγιάννης Αντώνιος Πνευµονολόγος Κοσµάς Επαµεινώνδας Πνευµονολόγος, ιευθυντής 3ης Πνευµονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ Κιουµής Ιωάννης Πνευµονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Γκράτζιου Χριστίνα Πνευµονολόγος, Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

8 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ να µε εγγράψετε στα µαθήµατα Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης που διεξάγει µέσω ιαδικτύου η Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία. Αποδέχοµαι ότι η χρήση από µέρους µου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης γίνεται µε τους ανωτέρω όρους. Ονοµατεπώνυµο... Ειδικότητα... ιεύθυνση εργασίας... Τ.Κ... Πόλη... Νοµός... Τηλέφωνο/ Κινητό Θα επιθυµούσα ενηµέρωση µέσω του µου, σε θέµατα που αφορούν στο Internet και στην Ιατρική Υπογραφή Γνωρίζω και συµφωνώ, βασει του νόµου 2472/97 «δηµιουργία αρχείων προσωπικών δεδοµένων», την καταχώρηση των στοιχείων µου στα αρχεία της εταιρείας σας.

Μ ε Χ ρ ή σ η τ ο υ Δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ

Μ ε Χ ρ ή σ η τ ο υ Δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Β Η Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ι α τ ρ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2011-2012. 26/10/11 Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από το ASBMR Π. ΜΑΚΡΑΣ - Ενδοκρινολόγος

Πρόγραμμα 2011-2012. 26/10/11 Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από το ASBMR Π. ΜΑΚΡΑΣ - Ενδοκρινολόγος Πρόσκληση Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο), σας προσκαλώ να συμμετέχετε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠIΣTHMONIKO ΣYMΠOΣIO ΓENIKHΣ IATPIKHΣ

ΕΠIΣTHMONIKO ΣYMΠOΣIO ΓENIKHΣ IATPIKHΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Γ. Π. Ν. Τ. «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Κ. Υ. ΑΣΤΡΟΥΣ YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8ο ΕΠIΣTHMONIKO ΣYMΠOΣIO ΓENIKHΣ IATPIKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rolenium κόνις για εισπνοή σε δόσεις (250+50)mcg, (500+50)mcg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flixotide Nebules. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (φύσιγγα) περιέχει 0.5mg ή 2mg προπιονικής φλουτικαζόνης.

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 18 20 ΜΑΪΟΥ 2012 COSTA NAVARINO

1 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 18 20 ΜΑΪΟΥ 2012 COSTA NAVARINO ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 8 0 ΜΑΪΟΥ 0 COSTA NAVARINO ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Λεωφόρος Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δόση (ψεκασμός) περιέχει 250mcg Fluticasone propionate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pulmoton κόνις για εισπνοή σε δόσεις 100/6mcg, 200/6mcg, 400/12 mcg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AEROLIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σαλβουταμόλη (ως θειϊκό άλας) 2.5mg/2.5ml & 5mg/2.5ml 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INUVAIR 100/6 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό. Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Foster 100/6 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό. Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Pulmicort 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Budesonide (Βουδεσονίδη) Έκδοχα: Disodium edetate, sodium chloride, polysorbate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Relenza 5 mg/δόση, κόνις για εισπνοή, σε δόσεις 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση της σκόνης για εισπνοή (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORMAXA 12μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα σκληρό καψάκιο (μετρούμενη δόση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aridol, κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 καψάκιο περιέχει 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το PULMIHAL ενδείκνυται σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το PULMIHAL ενδείκνυται σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα και σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ Η βουδεσονίδη είναι γλυκοκορτικοστεροειδές με ισχυρή τοπική αντιφλεγμονώδη δράση. Έχει δείξει αντιαναφυλακτική και αντιφλεγμονώδη δράση σε μελέτες πρόκλησης επί πειραματόζωων και ασθενών που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία FORMAXA 12 μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Διϋδρική φουμαρική φορμοτερόλη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως. Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προσαρμογή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως. Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προσαρμογή ADV1/DIF/04.2014 1. Louie TJ et al. N Engl J Med 2011; 364(5): 422 431. 2. Cornely OA et al. Lancet Infect Dis 2012; 12: 281 289. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

Ενήλικοι και παιδιά άνω των 12 ετών για την προφύλαξη και θεραπεία της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας.

Ενήλικοι και παιδιά άνω των 12 ετών για την προφύλαξη και θεραπεία της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας. Flutarzole Fluticasone propionate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Flutarzole ρινικό εκνέφωµα, εναιώρηµα 50mcg/dose. 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Fluticasone

Διαβάστε περισσότερα

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος.

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat 2,5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2,5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2 εισπνοές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2.5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:: ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΓΗΤΗΣ: : ΑΝΤΩΝΙΙΑΔΗΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ 2 Πρόλογος Στις απαρχές του 21 ου αιώνα το αίτημα για γρήγορη άμεση και κυρίως αποτελεσματική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 1: Συστήνεται να γίνεται σπιρομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gadopentetate dimeglumine

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gadopentetate dimeglumine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ M a g n e v i s t ενέσιμο διάλυμα 469,01 mg/ml Gadopentetate dimeglumine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Aridol, κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια Mανιτόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα