ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α"

Transcript

1 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 379,64 379, Μισθώµατα ,00 379,64 379, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) ,00 379,64 379,64 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,00 0,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) ,00 472,30 472, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 0,00 0, Τέλος ύδρευσης ,00 472,30 472, Τέλος ύδρευσης ,00 472,30 472, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 0,00 0, Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0, Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ , , ,45 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) ,00 480,00 480, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.000,00 0,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού 3.000,00 480,00 480, ικαίωµα ενταφιασµού 3.000,00 480,00 480, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 0,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 0,00 0, Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 0,00 0, Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 0,00 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 0,00 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 0,00 0, Έσοδα από σφαγεία 6.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 0,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,00 737,39 737, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ,00 737,39 737, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,00 663,96 663, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ ,00 165,29 165,29 Ν 2130/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 3.500,00 165,29 165, /93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ,00 498,67 498,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων ,00 498,67 498,67 και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα ,00 23,10 23, Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών 7.500,00 0,00 0, Εκµετάλλευση παραλιών ,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0, ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 0,00 0, /89, άρθρο 57 Ν 2218/94) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 0,00 0, /89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0,5% 2.500,00 23,10 23,10 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 92,75 92, Φόροι ,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

2 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 052 Εισφορές ,00 92,75 92, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 8.000,00 92,75 92, Λοιπές εισφορές 4.500,00 0,00 0, Τέλος έκδοσης Οικοδοµικών αδειών (ποσοστό 2%) 4.500,00 0,00 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων ,00 0,00 0,00 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β)) Είσπραξη τροφείων του ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,85 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,85 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ,34 0,00 0, ΚΑΠ - Οφειλές ηµοσίου ΠΟΕ για Επενδύσεις - Έργα (Ν. 3756/ ,34 0,00 0,00 άρθρο 27) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,60 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,60 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 4.000,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/ ,60 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,24 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών 5.000,00 0,00 0,00 πολιτικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕ 5.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές , , ,00 δαπάνες 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων , , , ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των ήµων , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές ,00 0,00 0,00 δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του , , ,86 Ν.3274/2004) ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ :Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά µήκος της , , ,08 παραλίας Νειµποριού για πρόσβαση πεζών στο ήµο Άνδρου ΘΗΣΕΑΣ-Μετατροπή κοιν. κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε ηµαρχείο , , ,78 µε αίθουσα πολαπλών χρήσεων-συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου, στη 6.680,00 0,00 0,00 θέση Καππαριά (Κορθίου) Εκπόνηση Στατιστικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου,στη 3.390,00 0,00 0,00 θέση Καππαριά (Κόρθι) Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου στη 2.095,31 0,00 0,00 θέση Καππαριά ΘΗΣΕΑΣ - Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην ήµο Κορθίου Ν ,47 0,00 0,00 Άνδρου 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,65 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ,74 0,00 0, Πειφέρεια - Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου ,19 0,00 0, Περ. Ταµείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης ,55 0,00 0,00 λυµάτων ήµου Άνδρου 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ ,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση προγράµµατος LIFE από την Ε.Ε ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ,91 0,00 0, Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασία και διάθεση λυµάτων και αγωγοί ,72 0,00 0,00 µεταφοράς. Άνδρου ΕΠΠΕΡΑΑ Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια Χώρας 'Ανδρου ,30 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας ,00 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για το έργο διάθεσης λυµάτων µεταφοράς χώρας Άνδρου ,20 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

3 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ψηφιακή σύγκλιση - δηµιουργία ψηφιακού µουσείου στο ήµο Άνδρου ,78 0,00 0, ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Γαυρίου ήµου Άνδρου ,45 0,00 0, ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ/σης ενέργειας στο Γυµν. Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0,00 Υποέργο Εργα Ενεργ. Αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας στο Γυµνάσιο µε τάξεις λυκείου ,00 0,00 0,00 Γαυρίου Άνδρου -Έργα ενεργειακής αναβάθµισης ΕΣΠΑ Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός διαχείρισης στερεών ,26 0,00 0,00 αποβλήτων ήµου Άνδρου Ψηφιοποίηση τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της ,00 0,00 0,00 Καειρίου Βιβλιοθήκης ΕΣΠΑ/Τεχνική βοήθεια του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,72 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,60 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,80 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.100,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελέτητεύχη δηµοπράτησης) ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.600,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελ ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.610,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Στα ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,50 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας κοµποστοποί ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 3.616,20 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,10 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού ανακύκλωσης ήµου Ά ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 8.756,74 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική µελέτη για τις εγκ/σεις κ ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ /Περιφέρεια: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ,54 0,00 0,00 ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισµού Στενιών. Άνδρου ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) ,00 0,00 0,00 ήµου 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 500,00 0,00 0, ωρεές 500,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 500,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, , , ,25 ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 8.000,00 507,71 507,71 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

4 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 75,44 75, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο ,00 0,00 0,00 12 Ν 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν ,00 0,00 0, /86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ , , ,79 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και , , ,79 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.500,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ,00 806,22 806, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ,00 806,22 806, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1.000,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 2.000,00 0,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,37 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ , , ,37 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα , , ,00 οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.382, ,19 53, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , ,70 961, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 910,87 202, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα , , ,37 οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,37 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ,77 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.500,00 63,92 63,92 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.500,00 63,92 63,92 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ ,00 0,00 0, Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ ,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , ,13 576, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , ,13 576, ΦΠΑ (χαµ.συντ/στης) σε τέλος χρήσης ύδρευσης,αποχ/σης 0, , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 752,40 752, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 752,40 752,40 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0,00 0, Επιστροφές χρηµάτων ,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,92 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,92 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

5 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 6.248, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,32 έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,77 ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν ,45 0,00 0,00 γένει δαπανών του δήµου. - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,62 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5

6 ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,57 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,57 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,17 299,88 299, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 299,88 299, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 299,88 299, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ ,17 0,00 0, /61 και 33 νδ 5441/66) ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 & 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) ,88 0,00 0, ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) ,29 0,00 0, απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0,00 0, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ,00 0,00 0,00 του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή για την επανασχεδίαση της ιστοσελίδας του ήµου 3.000,00 0,00 0, ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) ,00 0,00 0,00 ήµου 612 απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή , , ,40 προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρο , , ,40 230,242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών-τοπικών κοινοτήτων ,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης προέδρων.σ και προέδρων των ηµοτικών και Τοπικών ,00 0,00 0,00 Κοινοτήτων(άρθρο 4 Ν.2539/97) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 5.169,00 413,29 413,29 παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.029,00 78,58 78, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ 4.140,00 334,71 334,71 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Επικοινωνίες ,00 0,00 0, Ταχυδροµικά Τέλη ,00 0,00 0, Ταχυδροµικά τέλη - ΕΛΤΑ ,00 0,00 0, Ταχυµεταφορές δηµοτικών εγγράφων - Courier 8.000,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά,τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες ,00 0,00 0,00 κινητής τηλεφωνίας Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες κινητής ,00 0,00 0,00 τηλεφωνίας 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών στο εσωτερικό 2.000,00 0,00 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) ,00 0,00 0, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου ,00 0,00 0, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου ,00 0,00 0, LIFE- Λειτουργία ιστοσελίδας προγράµµατος LIFE 8.000,00 0,00 0, LIFE - ιοργάνωση εκδηλώσεων για τη προβολή του προγράµµατος 7.000,00 0,00 0, LIFE- Προβολή προγράµµατος - φωτογραφήσεις 5.000,00 0,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000,00 0,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000,00 0,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 500,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 500,00 0,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 6

7 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές 3.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0, Συνδροµές 4.200,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ,00 0,00 0, Συνδροµές internet 1.000,00 0,00 0, Συνδροµή για την φιλοξενία ιστοσελίδας ήµου 1.000,00 0,00 0, Λοιπές συνδροµές 1.200,00 0,00 0, Συνδροµή του ήµου στο πρόγραµµα Γαλάζιες σηµαίες ,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,00 0,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 0,00 0, Υπηρεσίες καταγραφής και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων στον ,00 0,00 0,00 ήµο 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,00 0,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη ,00 0,00 0,00 λειτουργικών δαπανών) 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,00 0,00 0, Τοκοχρεολυτική δόση δανείου ΤΠ ,00 0,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 2.600,00 0,00 0,00 επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.600,00 0,00 0, Προµήθειες και έξοδα τραπεζών 2.600,00 0,00 0,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις ,84 0,00 0,00 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα ,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 0,00 0, Απόδοση σε ηµοτικό Στάδιο 8.000,00 0,00 0, Απόδοση σε αθλητικούς Οργανισµούς 8.000,00 0,00 0, Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ,00 0,00 0, Επιχορήγηση του Νοµικού προσώπου του ήµου ,00 0,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,84 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 3.772,31 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ ,53 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου ,00 0,00 0, Κ Κ) Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου ,00 0,00 0,00 Κ Κ) 68 Λοιπά έξοδα ,00 0,00 0, Έκτακτα έξοδα ,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,28 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,28 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,06 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 7

8 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ(αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,72 493,16 493, /2008) Εισφορά Υγιεον. Πειθαλψης 1.295,76 230,07 230, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου (0822) ,28 947,71 947, Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 762,21 63,52 63, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 8.342,22 624,95 624, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,22 624,95 624, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 632,04 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 632,04 0,00 0, Παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 632,04 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Αµοιβές λογιστών ,00 0,00 0, Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµών ετών ,00 0,00 0,00 του ήµου LIFE -Αµοιβή ορκωτού λογιστή για πιστοποίηση δαπανών έως την 7.000,00 0,00 0,00 ενδιάµεση εκθεση Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού ,00 0,00 0, Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού ,00 0,00 0, απάνες για την εφαρµογή του διπλογραφικού και τη σύνταξη οικονοµικών ,00 0,00 0,00 καταστάσεων ετών 2013,2014 και Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία απάνη για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος ,00 0,00 0, απάνη για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 2012 (συνεχιζόµενη 9.860,00 0,00 0,00 σύµβαση από το 2014) απάνη για τη µηχ/κη υποστήριξη ήµου (δίκτυα - server, σταθµοί ,00 0,00 0,00 εργασίας κλπ) 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 3.500,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.500,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 7.000,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση κ επισκευή λοιπών µονίµων εγκ/σεων - ηλεκτρ. εγκ/σεων δηµ ,00 0,00 0,00 κτιρίων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 6266 απάνες συντήρησης και αναβάθµισης λογισµικών εφαρµογών ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου απάνες συντήρησης υφιστάµενων εφαρµογών και εκπαίδευση - τεχνική ,00 0,00 0,00 υποστήριξη προσωπικού απάνες συντήρησης κ επισκευής των Η/Υ του ήµου Άνδρου 3.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.500,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών 2.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 2.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει. Αφορά τη δαπάνη µεταφορικών - φορτωτικών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 0, Αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισµούς του 2.000,00 0,00 0,00 ήµου 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 200,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων 200,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 8

9 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Άνδρου 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Άνδρου 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Κορθίου 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε 4.000,00 0,00 0,00 Υδρούσας 664 Καύσιµα και λιπαντικά 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 7.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Άνδρου 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Υδρούσας 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Κορθίου 2.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Άνδρου 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,11 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και ,00 0,00 0,00 λογισµικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,00 0,00 0, Προµήθεια Προγραµµάτων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου 7.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια µηχ/τος καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας 1.000,00 0,00 0,00 χαρτονοµισµάτων. 73 Έργα ,11 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,11 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,11 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - Μετατροπή κοινοτικού κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε ,11 0,00 0,00 ηµαρχείο µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χ ΣΑΤΑ - Επισκευή δηµοτικών κτιρίων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 2.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή Κοινοτικού Καταστήµατος Μεσσαριάς 6.308,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,26 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,26 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6.319,94 524,41 524, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ ΚΥ 3.165,00 263,75 263, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 344,88 28,74 28, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ. Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το µόνιµο προσωπικό του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 2.257,46 188,12 188,12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 9

10 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 552,60 43,80 43, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.493,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.493,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 5.493,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,78 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,78 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,78 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Ψηφιακή Σύγκλιση - Ανάπτυξη και διάχυση πολ/κου περιεχοµένου µέσω ,78 0,00 0,00 δηµιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο ήµο Άνδρου Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της ,00 0,00 0,00 Καιρειου Βιβλιοθήκης 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίων για Αγροτικά Ιατρεία 4.265,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 7.000,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιµακίου Άνδρου ,00 0,00 0,00 στη Τ.Κ.Απροβάτου 625 Ασφάλιστρα 1.130,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.130,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.130,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης των λειτουργούντων σχολείων του δήµου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Άνδρου 3.000,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Υδρούσας 3.000,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500,00 0,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 500,00 0,00 0,00 υπηρεσίες Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 500,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.000,00 0,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 3.000,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.000,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.000,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6.700,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 800,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 1.000,00 0,00 0,00 Παιδικού Σταθµού 664 Καύσιµα και λιπαντικά 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 300,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 300,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 300,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικών συν/σης και επισκευής γηπέδων του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου. Το ποσό αφορά δαπάνη για τον Παιδικό Σταθµό. 100,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,43 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικής χαράς Μπατσίου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικών χαρών της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 10

11 73 Έργα ,43 0,00 0, απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 4.927,86 0,00 0, απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 4.927,86 0,00 0, ΣΑΤΑ- Βελτίωση χώρων στο Εµπειρίκειο Γυµναστήριο ήµου 4.927,86 0,00 0,00 Άνδρου.(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4ου λογαριασµου) 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής 6.788,00 0,00 0,00 χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.788,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Περίφραξη Γυµνασίου-Λυκείου Γαυρίου της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.788,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7.000,00 0,00 0, Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 7.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες συντήρησης και εξωραισµού αύλειου χώρου και γηπέδου 7.000,00 0,00 0,00 ηµοτικού Σχολείου Μπατσίου 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,57 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ ,57 0,00 0, ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,45 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.100,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.600,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο ,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ/ΣΑΤΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας και ΑΠΕ ,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.610,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,72 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,60 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,80 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,00 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη ανέγερσης κτιρίου Παιδικού Σταθµού Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη αθλητικού πολυχώρου Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0, Λοιπές µελέτες ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη εκσυγχρονισµού και πιστοποίησης παιδικών χαρών της ,00 0,00 0,00 ηµ. Κοιν. Άνδρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,05 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,05 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,22 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,89 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 11

12 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ(αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,00 233,63 233, /2008) Εισφορά υπέρ του ηµοσίου (0822) ,00 200,11 200, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,44 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,44 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) ,44 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Απεντόµωση-µυοκτονία ,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 6.916,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.916,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.916,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σων στα κτίρια του ήµου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Αντικατάσταση λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου υπόγειου ηµ. φωτισµού (καλωδίωση, σύνδεση, ,00 0,00 0,00 φρεάτια Εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Υπηρεσίες δεµατοποίησης απορ/των ,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Άνδρου. Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Κορθίου.Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Υδρούσας. Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους Ε ,00 0,00 0,00 Ανδρου. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00.Ε Κορθίου. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00.Ε Υδρούσας. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00 ήµου Άνδρου 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Υδροχρωµατισµοί δρόµων ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις στολισµού 3.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 9.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 12

13 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας( αφορά την προµήθεια 5.000,00 0,00 0,00 σακούλων απορ/των κλπ για την υπηρεσία καθαριότητας). 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Υδρούσας Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Άνδρου (φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Κορθίου. (φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Υδρούσας(φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ειδών καθαρισµού και απόσµησης κάδων και απορριµατοφόρων ,00 0,00 0,00 οχηµάτων 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ελαστικά Μεταφορικών µέσων ,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,99 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, Προµήθεια καλωδίων ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Υδρούσας ,00 0,00 0,00 73 Έργα ,80 0,00 0, Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,80 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις ΕΣΠΑ ,80 0,00 0, ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας κοµποστοποί ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,10 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού ανακύκλωσης ήµου Ά ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Στα ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,26 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Έργο Αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Σταυρο ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,50 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 3.616,20 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 8.756,74 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική µελέτη για τις εγκ/σεις κ ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,19 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,19 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,19 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) Περιφέρεια - Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου ,19 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,97 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,97 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 13

14 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, ,00 0,00 0, Tακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 1.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). και εφάπαξ αποζηµίωση λόγω θανάτου 1 υπαλλήλου 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,00 331,97 331, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 7.691,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 5.582,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 879,00 0,00 0, /2008) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (0822) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.401,00 331,97 331, Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α ,00 331,97 331, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.496,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος 3.496,00 0,00 0,00 ) Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ) 3.496,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Έλεγχος-αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Άνδρου 4.000,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Κορθίου 2.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 4.620,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 4.620,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 1.350,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.350,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.350,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Συντήρηση - Επισκευή ικτύου ύδρευσης.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Συντήρηση - Επισκευή ικτύου Ύδρευσης.Ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες Συντήρησης Μονάδας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και ,00 0,00 0,00 Βοθρολυµάτων ηµ. Ενότητας Κορθίου 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων της υπηρεσίας ύδρευσης ,00 0,00 0,00 αποχέτευσης Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ψηφιακών συστηµάτων δεξαµενών και αντλιών 2.690,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Άνδρου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 14

15 απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Έλεγχος ποιότητας νερού ,00 0,00 0, Έλεγχος ποιότητας θαλασσίων υδάτων. Ποσό που υπολογίζουµε ότι θα 1.500,00 0,00 0,00 δαπανηθεί για την ανάλυση των θαλασσίων υδάτων, ακτών του ήµου µας. 63 Φόροι - Τέλη 1.100,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.100,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 4.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ελαστικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,31 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Υδρούσας ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αυτόµατων χλωριωτών για τις ,00 0,00 0,00 δεξαµενές του ήµου Άνδρου 73 Έργα ,76 0,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής ,00 0,00 0,00 χρήσεως 7323 Οδοί - οδοστρώµατα ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή φρεατίων οµβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Όρµου ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ - Κατασκευή φρεατίων οµβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επέκταση δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εκµετάλευση γεώτρησης στην περιοχή Αγ.Αντωνίου της Τοπ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Απροβάτου 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Παλαιόπολης ΣΑΤΑ- Καλιέργεια πηγών Φίκου,Α.Ιωάννη και Σιδόντα της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Μακροταντάλου ΣΑΤΑ - Επισκευή παραδοσιακών βρυσών της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Καππαριάς 5.400,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Κοχύλου 3.699,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Συνετίου 5.015,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Βουρκωτής 3.189,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Αποικίων 4.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 15

16 ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. κοιν ,00 0,00 0,00 Λαµύρων ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. κοιν ,00 0,00 0,00 Μεσσαριάς ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού ΣΑΤΑ- Αναπαλαίωση και συντήρηση στις µαρµάρινες βρύσες της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,76 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,76 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για της πράξης κατασκευή εγκ/σης ,20 0,00 0,00 επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων και αγωγών Χώρας Άνδρου Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ : Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυµάτων και ,72 0,00 0,00 αγωγoύ διάθεσης των λυµάτων Χώρας Άνδρου Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ: Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων ,30 0,00 0,00 Χώρας Άνδρου ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ Συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας. (Αφορά το έργο ,00 0,00 0,00 Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυµάτων και αγωγού διάθεσης των λυµάτων Χώρας Άνδρου) ΕΣΠΑ /Περιφέρεια/ ΣΑΤΑ: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ,54 0,00 0,00 ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισµού Στενιών. Άνδρου 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,55 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,55 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,55 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) Περ. Ταµείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης ,55 0,00 0,00 λυµάτων ήµου Άνδρου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Μελέτη για δίκτυα αποχ/σης & εγκ/σεις Επεξ. & ,00 0,00 0,00 διάθεσης λυµάτων οικ. Γαυρίου & Μπατσίου ήµου Άνδρου ΣΑΤΑ - Εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης συστήµατος ύδρευσης 5.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,14 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,14 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,55 τακτικά επιδόµατα).το ποσό αφορά τη µισθοδοσία 5 µονίµων υπαλλήλων 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,24 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 9.031,00 752,56 752, Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 6.907,00 575,59 575, Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,00 115,29 115, /2008) 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.327,00 742,91 742, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.327,00 742,91 742,91 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 1.530,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.530,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.530,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Υδρούσας (Τακτικά: ,00 0,00 0, ,00 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 9.600,00 ) Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε Υδρούσας (ΤΑΚΤΙΚΑ : ,00, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ,00 ) ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 16

17 Εργασίες καθαρισµού περιπατητικών µονοπατιών 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 800,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών µηχ/των). 800,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών µηχ/των). 800,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Άνδρου 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Κορθίου 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Υδρούσας 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Άνδρου Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Κορθίου Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Υδρούσας 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,87 0,00 0,00 73 Έργα ,30 0,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής ,30 0,00 0,00 χρήσεως 7323 Οδοί - οδοστρώµατα ,70 0,00 0, Τσιµεντοστρώσεις & µικρά τεχνικά έργα στο Άνω Γαυρίου, Κατακοίλου ,70 0,00 0,00 και Άρνης (τόκοι υπερηµερίας6η & 7η εντολή) ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµου στους Κυρτασαίους από την Εκκλησία 4.677,00 0,00 0,00 έως οικία Κακλαµάνη της Τοπ. Κοιν. Άρνης ΣΑΤΑ -Τσιµεντόστρωση σε δυσκολα σηµεία στο οδικό δίκτυο προς 6.420,00 0,00 0,00 Κούρταλη και Πισωλιµνιώνα και βελτίωση τεχνικού οµβρίων υδάτων παραλίας Φελλού προς Κούρτ ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικών σε Σιδόντα,Βαρίδι της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Μακροταντάλου ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού στην θέση Κάτω Βιτάλι 2.381,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στήριξης στην θέση Γέφυρα στην 2.910,00 0,00 0,00 Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τοιχείο στήριξης στην περιοχή Κάµπος της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµων της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 6.691,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τοπ. Κοιν. Αποικίων 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Στενιών 3.128,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Λαµύρων 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού στην περιοχή Κασαµπά της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού αποροής οµβρίων υδάτων στην περιοχή 6.800,00 0,00 0,00 Ανεµόµυλοι-Πευκάκια της ηµ. Κοιν. Άνδρου ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού απορροής οµβρίων υδάτων στον οικισµό 4.000,00 0,00 0,00 Γίδες της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Κατακοίλου 5.697,00 0,00 0, Πεζοδρόµια 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Πλακοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,60 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ : Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά µήκος της ,60 0,00 0,00 παραλίας Νειµποριού για πρόσβαση πεζών στο ήµο Άνδρου. ΘΗΣΕΑΣ: ,04 ΚΑΙ ΣΑΤΑ: ΣΑΤΑ - Μελέτη Ανάπλασης και διαµόρφωσης εισόδων Μπατσίου 4.148,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ρέµα Σαρίζης Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Αποικίων ΣΑΤΑ - Κατασκευή επενδυτικού τοιχίου µε πέτρα στην θέση Γυάλια της 5.800,00 0,00 0,00 Τοπ. Κοιν. Στενιών ΣΑΤΑ- Ανάπλαση χώρου στην περιοχή Παραπόρτι της ηµ. Κοιν. Άνδρου 6.800,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 17

18 ΣΑΤΑ - Ανάπλαση-διαµόρφωση εισόδου Όρµου Κορθίου 4.800,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 2.106,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Ανάπλαση πλατειών Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου 2.106,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώµατα ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή φθορών οδικού δικτύου Αµµολόχου 2.593,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή φθορών οδικού δικτύου Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Παλαιόπολης ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της ηµ. Κοιν. Άνδρου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή πεζογέφυρας στο δρόµο προς Ευαγγελίστρια της 6.800,00 0,00 0,00 ηµ. Κοιν. Άνδρου 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - ιαµόρφωση χώρου πάρκινγκ της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 4.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση αναβαθµίδων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή παλαιού γεφυριού Φαλίκων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή τοιχίου άνωθεν οικίας Γεωργίου Λάβδα της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,00 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις ΕΣΠΑ ,00 0,00 0, ΕΣΠΑ - Τεχνική Βοήθεια του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,57 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,57 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,57 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) ΣΑΤΑ - Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάνοιξη δρόµων στην 9.031,00 0,00 0,00 Τ.Κ Συνετίου ΘΗΣΕΑΣ- Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην ήµο Κορθίου Ν ,47 0,00 0,00 Άνδρου Εκπόνηση µελέτης βελτίωσης της χάραξης σε έξι σηµεία του επαρχιακού ,00 0,00 0,00 δικτύου από Βουρκωτή προς Γαύριο για την αποκατάσταση των ζηµιών θεοµηνίας ΣΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ «Σύνταξη Περιβαλλοντικής Έκθεσης της Αγροτικής 3.158,10 0,00 0,00 Οδοποιίας Φάλλικα Βραχνού Άνδρου» ΣΑΤΑ -Μελέτη ανακατασκευής πλατείας(πρώην Ελικοδρόµιο) της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου ΣΑΤΑ - Μελέτη διάνοιξης αγροτικού δρόµου στη Τοπ. Κοιν. Συνετίου 1.000,00 0,00 0, Λοιπές µελέτες 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Μελέτη ανάπλασης χώρου στην περιοχή Αγία Θαλασσινή της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,77 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.604,00 215,77 215, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.604,00 215,77 215, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ,00 175,00 175, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ. 504,00 40,77 40,77 62 Παροχές τρίτων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 500,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 800,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά 500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 300,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 300,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 300,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ , , ,05 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,05 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,28 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 18

19 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.210,00 350,77 350, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.210,00 350,77 350, Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε. Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο αυτό ,00 350,77 350,77 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ,30 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,30 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.230,00 179,30 179, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.230,00 179,30 179, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 1.715,00 142,88 142, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 515,00 36,42 36, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 875,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 875,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 875,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση νεκροθαλάµου Μπατσίου 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E. Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E ,00 0,00 0,00 Υδρούσας Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E. Κορθίου 7.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9.200,00 0,00 0,00 73 Έργα 9.200,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 9.200,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 9.200,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.200,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,31 0,00 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου ,00 0,00 0,00 επαγγελµατία LIFE - Αµοιβή υπεύθυνου συστήµατος διαχείρισης ZEΠ ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή βοηθού υπεύθυνου συστήµατος διαχείρισης ZEΠ ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή συντονιστή δράσεων επικοινωνίας ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή υπεύθυνου οικονοµικών και διαχείρισης προγράµµατος ,00 0,00 0, LIFE-Αµοιβή Φροντιστή Πεδίου ,00 0,00 0, LIFE - Καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων ,00 0,00 0, LIFE-Αµοιβή Βοηθού Φροντιστή Πεδίου ,00 0,00 0, Εργασίες επιθεώρησης Ειδικού Επιστήµονα Τροφίµων για την επάρκεια των 1.845,00 0,00 0,00 σφαγείων ήµου Άνδρου 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 7.725,00 0,00 0, Μίσθωση χώρων στάθµευσης στην Χώρα και στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Υψηλού 7.725,00 0,00 0,00 και χώρου τοποθέτησης αναµεταδότη στην Καππαριά Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 4.762,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων (αναµεταδότες) 762,00 0,00 0, LIFE - Μισθώµατα κτιρίων 4.000,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) 5.000,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 9.741,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 995,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών Έργων 995,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.746,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.246,00 0,00 0, LIFE- Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (αυτοκίνητο & σκάφος) 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ελικοδροµίου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 19

20 Προσαρµογή ηλεκτ/κης εγκ/σης ψυκτικού θαλάµου, εγκ/ση ηλεκτρ/τριας, 2.500,00 0,00 0,00 διάφορες επισκ/κες ηλεκτρολ. εργασίες σφαγείου LIFE - Παρεµβάσεις στους υγροτόπους - χωµατουργικά ,00 0,00 0, LIFE - Εργασίες ανακαίνισης περιστεριώνων 5.500,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας - διαµόρφωσης παραλιών.ε Υδρούσας 8.000,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας - διαµόρφωσης παραλιών Ε Κορθίου 5.000,00 0,00 0, Εργασίες επισκευής και συντήρησης σφαγείων ήµου Άνδρου 6.400,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση ξυλοδιαδρόµου και λοιπών εγκαταστάσεων 8.000,00 0,00 0,00 παραλίας Μπατσίου ΣΑΤΑ - Εργασίες συντήρησης Τουριστικού καταφυγίου σκαφών Μπατσίου 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, LIFE - Συντήρηση και επισκευή σκάφους 4.000,00 0,00 0, LIFE - Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητου και τρακτέρ 2.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.600,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.600,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0, Life - Tέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου και σκάφους 1.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει ,00 0,00 0, Μεταφορά Σφάγειων ,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 3.500,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων LIFE - Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχ/σης κ πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0, LIFE- Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα δηµοτικά 5.000,00 0,00 0,00 σφαγεία Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα δηµοτικά 5.000,00 0,00 0,00 σφαγεία. 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών ,00 0,00 0,00 µέσων 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 3.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια πινακίδων προγράµµατος 1.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια αναλωσίµων κέντρου πρώτων βοηθειών 2.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σφαγείων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σφαγείων 3.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Προµήθεια υλικών συντήρησης οχηµάτων και λοιπού ,00 0,00 0,00 εξοπλισµού εθελοντών δασοπυροσβεστών 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,31 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια εξοπλισµού κέντρου πρώτων βοηθειών 5.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια κλωβών και θαλάµων για κέντρο περίθαλψης 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας δυναµικότητας περίπου 20 KWA για τις 5.000,00 0,00 0,00 ανάγκες του σφαγείου Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών για την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα 6.000,00 0,00 0,00 "Γαλάζιες Σηµαίες" 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,31 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,31 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,31 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου, στη θέση Καππαριά (Κόρθι) 6.680,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα