ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α"

Transcript

1 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 379,64 379, Μισθώµατα ,00 379,64 379, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) ,00 379,64 379,64 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,00 0,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) ,00 472,30 472, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 0,00 0, Τέλος ύδρευσης ,00 472,30 472, Τέλος ύδρευσης ,00 472,30 472, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 0,00 0, Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0, Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ , , ,45 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) ,00 480,00 480, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.000,00 0,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού 3.000,00 480,00 480, ικαίωµα ενταφιασµού 3.000,00 480,00 480, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 0,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 0,00 0, Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 0,00 0, Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 0,00 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 0,00 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 0,00 0, Έσοδα από σφαγεία 6.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 0,00 0, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 0,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,00 737,39 737, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ,00 737,39 737, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,00 663,96 663, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ ,00 165,29 165,29 Ν 2130/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 3.500,00 165,29 165, /93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ,00 498,67 498,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων ,00 498,67 498,67 και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα ,00 23,10 23, Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών 7.500,00 0,00 0, Εκµετάλλευση παραλιών ,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0, ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 0,00 0, /89, άρθρο 57 Ν 2218/94) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 0,00 0, /89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0,5% 2.500,00 23,10 23,10 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 92,75 92, Φόροι ,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

2 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 052 Εισφορές ,00 92,75 92, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 8.000,00 92,75 92, Λοιπές εισφορές 4.500,00 0,00 0, Τέλος έκδοσης Οικοδοµικών αδειών (ποσοστό 2%) 4.500,00 0,00 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων ,00 0,00 0,00 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β)) Είσπραξη τροφείων του ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,85 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,85 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ,34 0,00 0, ΚΑΠ - Οφειλές ηµοσίου ΠΟΕ για Επενδύσεις - Έργα (Ν. 3756/ ,34 0,00 0,00 άρθρο 27) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,60 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,60 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 4.000,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/ ,60 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,24 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών 5.000,00 0,00 0,00 πολιτικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕ 5.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές , , ,00 δαπάνες 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων , , , ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των ήµων , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές ,00 0,00 0,00 δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του , , ,86 Ν.3274/2004) ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ :Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά µήκος της , , ,08 παραλίας Νειµποριού για πρόσβαση πεζών στο ήµο Άνδρου ΘΗΣΕΑΣ-Μετατροπή κοιν. κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε ηµαρχείο , , ,78 µε αίθουσα πολαπλών χρήσεων-συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου, στη 6.680,00 0,00 0,00 θέση Καππαριά (Κορθίου) Εκπόνηση Στατιστικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου,στη 3.390,00 0,00 0,00 θέση Καππαριά (Κόρθι) Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου στη 2.095,31 0,00 0,00 θέση Καππαριά ΘΗΣΕΑΣ - Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην ήµο Κορθίου Ν ,47 0,00 0,00 Άνδρου 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,65 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ,74 0,00 0, Πειφέρεια - Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου ,19 0,00 0, Περ. Ταµείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης ,55 0,00 0,00 λυµάτων ήµου Άνδρου 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ ,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση προγράµµατος LIFE από την Ε.Ε ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ,91 0,00 0, Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασία και διάθεση λυµάτων και αγωγοί ,72 0,00 0,00 µεταφοράς. Άνδρου ΕΠΠΕΡΑΑ Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια Χώρας 'Ανδρου ,30 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας ,00 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για το έργο διάθεσης λυµάτων µεταφοράς χώρας Άνδρου ,20 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

3 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ψηφιακή σύγκλιση - δηµιουργία ψηφιακού µουσείου στο ήµο Άνδρου ,78 0,00 0, ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Γαυρίου ήµου Άνδρου ,45 0,00 0, ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ/σης ενέργειας στο Γυµν. Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0,00 Υποέργο Εργα Ενεργ. Αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας στο Γυµνάσιο µε τάξεις λυκείου ,00 0,00 0,00 Γαυρίου Άνδρου -Έργα ενεργειακής αναβάθµισης ΕΣΠΑ Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός διαχείρισης στερεών ,26 0,00 0,00 αποβλήτων ήµου Άνδρου Ψηφιοποίηση τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της ,00 0,00 0,00 Καειρίου Βιβλιοθήκης ΕΣΠΑ/Τεχνική βοήθεια του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,72 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,60 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,80 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.100,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελέτητεύχη δηµοπράτησης) ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.600,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελ ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.610,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Στα ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,50 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας κοµποστοποί ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 3.616,20 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,10 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού ανακύκλωσης ήµου Ά ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 8.756,74 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική µελέτη για τις εγκ/σεις κ ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ /Περιφέρεια: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ,54 0,00 0,00 ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισµού Στενιών. Άνδρου ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) ,00 0,00 0,00 ήµου 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 500,00 0,00 0, ωρεές 500,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 500,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, , , ,25 ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 8.000,00 507,71 507,71 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

4 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 75,44 75, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο ,00 0,00 0,00 12 Ν 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν ,00 0,00 0, /86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ , , ,79 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και , , ,79 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.500,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ,00 806,22 806, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ,00 806,22 806, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1.000,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 2.000,00 0,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,37 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ , , ,37 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα , , ,00 οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.382, ,19 53, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , ,70 961, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 910,87 202, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα , , ,37 οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,37 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , ,77 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.500,00 63,92 63,92 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.500,00 63,92 63,92 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ ,00 0,00 0, Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ ,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , ,13 576, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , ,13 576, ΦΠΑ (χαµ.συντ/στης) σε τέλος χρήσης ύδρευσης,αποχ/σης 0, , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 752,40 752, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 752,40 752,40 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0,00 0, Επιστροφές χρηµάτων ,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,92 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,92 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

5 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 6.248, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,32 έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη , , ,77 ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν ,45 0,00 0,00 γένει δαπανών του δήµου. - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,62 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5

6 ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,57 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,57 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,17 299,88 299, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 299,88 299, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 299,88 299, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ ,17 0,00 0, /61 και 33 νδ 5441/66) ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 & 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) ,88 0,00 0, ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) ,29 0,00 0, απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0,00 0, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ,00 0,00 0,00 του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή για την επανασχεδίαση της ιστοσελίδας του ήµου 3.000,00 0,00 0, ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) ,00 0,00 0,00 ήµου 612 απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή , , ,40 προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρο , , ,40 230,242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών-τοπικών κοινοτήτων ,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης προέδρων.σ και προέδρων των ηµοτικών και Τοπικών ,00 0,00 0,00 Κοινοτήτων(άρθρο 4 Ν.2539/97) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 5.169,00 413,29 413,29 παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.029,00 78,58 78, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ 4.140,00 334,71 334,71 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Επικοινωνίες ,00 0,00 0, Ταχυδροµικά Τέλη ,00 0,00 0, Ταχυδροµικά τέλη - ΕΛΤΑ ,00 0,00 0, Ταχυµεταφορές δηµοτικών εγγράφων - Courier 8.000,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά,τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες ,00 0,00 0,00 κινητής τηλεφωνίας Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες κινητής ,00 0,00 0,00 τηλεφωνίας 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών στο εσωτερικό 2.000,00 0,00 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) ,00 0,00 0, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου ,00 0,00 0, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου ,00 0,00 0, LIFE- Λειτουργία ιστοσελίδας προγράµµατος LIFE 8.000,00 0,00 0, LIFE - ιοργάνωση εκδηλώσεων για τη προβολή του προγράµµατος 7.000,00 0,00 0, LIFE- Προβολή προγράµµατος - φωτογραφήσεις 5.000,00 0,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000,00 0,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000,00 0,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 500,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 500,00 0,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 6

7 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0, Συνέδρια και εορτές 3.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0, Συνδροµές 4.200,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ,00 0,00 0, Συνδροµές internet 1.000,00 0,00 0, Συνδροµή για την φιλοξενία ιστοσελίδας ήµου 1.000,00 0,00 0, Λοιπές συνδροµές 1.200,00 0,00 0, Συνδροµή του ήµου στο πρόγραµµα Γαλάζιες σηµαίες ,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,00 0,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 0,00 0, Υπηρεσίες καταγραφής και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων στον ,00 0,00 0,00 ήµο 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,00 0,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη ,00 0,00 0,00 λειτουργικών δαπανών) 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,00 0,00 0, Τοκοχρεολυτική δόση δανείου ΤΠ ,00 0,00 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 2.600,00 0,00 0,00 επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.600,00 0,00 0, Προµήθειες και έξοδα τραπεζών 2.600,00 0,00 0,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις ,84 0,00 0,00 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα ,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 0,00 0, Απόδοση σε ηµοτικό Στάδιο 8.000,00 0,00 0, Απόδοση σε αθλητικούς Οργανισµούς 8.000,00 0,00 0, Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ,00 0,00 0, Επιχορήγηση του Νοµικού προσώπου του ήµου ,00 0,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,84 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 3.772,31 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ ,53 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου ,00 0,00 0, Κ Κ) Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου ,00 0,00 0,00 Κ Κ) 68 Λοιπά έξοδα ,00 0,00 0, Έκτακτα έξοδα ,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,28 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,28 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,06 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 7

8 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ(αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,72 493,16 493, /2008) Εισφορά Υγιεον. Πειθαλψης 1.295,76 230,07 230, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου (0822) ,28 947,71 947, Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 762,21 63,52 63, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 8.342,22 624,95 624, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,22 624,95 624, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 632,04 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 632,04 0,00 0, Παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 632,04 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Αµοιβές λογιστών ,00 0,00 0, Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµών ετών ,00 0,00 0,00 του ήµου LIFE -Αµοιβή ορκωτού λογιστή για πιστοποίηση δαπανών έως την 7.000,00 0,00 0,00 ενδιάµεση εκθεση Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού ,00 0,00 0, Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού ,00 0,00 0, απάνες για την εφαρµογή του διπλογραφικού και τη σύνταξη οικονοµικών ,00 0,00 0,00 καταστάσεων ετών 2013,2014 και Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία απάνη για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος ,00 0,00 0, απάνη για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 2012 (συνεχιζόµενη 9.860,00 0,00 0,00 σύµβαση από το 2014) απάνη για τη µηχ/κη υποστήριξη ήµου (δίκτυα - server, σταθµοί ,00 0,00 0,00 εργασίας κλπ) 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 3.500,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.500,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 7.000,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση κ επισκευή λοιπών µονίµων εγκ/σεων - ηλεκτρ. εγκ/σεων δηµ ,00 0,00 0,00 κτιρίων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 6266 απάνες συντήρησης και αναβάθµισης λογισµικών εφαρµογών ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου απάνες συντήρησης υφιστάµενων εφαρµογών και εκπαίδευση - τεχνική ,00 0,00 0,00 υποστήριξη προσωπικού απάνες συντήρησης κ επισκευής των Η/Υ του ήµου Άνδρου 3.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.500,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών 2.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 2.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει. Αφορά τη δαπάνη µεταφορικών - φορτωτικών 2.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 0, Αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισµούς του 2.000,00 0,00 0,00 ήµου 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 200,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων 200,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 8

9 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Άνδρου 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Άνδρου 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Κορθίου 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε 4.000,00 0,00 0,00 Υδρούσας 664 Καύσιµα και λιπαντικά 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 7.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Άνδρου 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Υδρούσας 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Κορθίου 2.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Άνδρου 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,11 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και ,00 0,00 0,00 λογισµικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,00 0,00 0, Προµήθεια Προγραµµάτων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου 7.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια µηχ/τος καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας 1.000,00 0,00 0,00 χαρτονοµισµάτων. 73 Έργα ,11 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,11 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,11 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - Μετατροπή κοινοτικού κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε ,11 0,00 0,00 ηµαρχείο µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χ ΣΑΤΑ - Επισκευή δηµοτικών κτιρίων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 2.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή Κοινοτικού Καταστήµατος Μεσσαριάς 6.308,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,26 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,26 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6.319,94 524,41 524, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ ΚΥ 3.165,00 263,75 263, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 344,88 28,74 28, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ. Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το µόνιµο προσωπικό του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 2.257,46 188,12 188,12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 9

10 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 552,60 43,80 43, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.493,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.493,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 5.493,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,78 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,78 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,78 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Ψηφιακή Σύγκλιση - Ανάπτυξη και διάχυση πολ/κου περιεχοµένου µέσω ,78 0,00 0,00 δηµιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο ήµο Άνδρου Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της ,00 0,00 0,00 Καιρειου Βιβλιοθήκης 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίων για Αγροτικά Ιατρεία 4.265,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 7.000,00 0,00 0, Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιµακίου Άνδρου ,00 0,00 0,00 στη Τ.Κ.Απροβάτου 625 Ασφάλιστρα 1.130,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.130,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.130,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης των λειτουργούντων σχολείων του δήµου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Άνδρου 3.000,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Κορθίου 3.000,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Υδρούσας 3.000,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500,00 0,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 500,00 0,00 0,00 υπηρεσίες Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 500,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.000,00 0,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 3.000,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.000,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.000,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6.700,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 800,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 1.000,00 0,00 0,00 Παιδικού Σταθµού 664 Καύσιµα και λιπαντικά 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 300,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 300,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 300,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια υλικών συν/σης και επισκευής γηπέδων του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου. Το ποσό αφορά δαπάνη για τον Παιδικό Σταθµό. 100,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,43 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικής χαράς Μπατσίου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικών χαρών της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 10

11 73 Έργα ,43 0,00 0, απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 4.927,86 0,00 0, απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 4.927,86 0,00 0, ΣΑΤΑ- Βελτίωση χώρων στο Εµπειρίκειο Γυµναστήριο ήµου 4.927,86 0,00 0,00 Άνδρου.(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4ου λογαριασµου) 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής 6.788,00 0,00 0,00 χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.788,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Περίφραξη Γυµνασίου-Λυκείου Γαυρίου της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.788,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7.000,00 0,00 0, Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 7.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εργασίες συντήρησης και εξωραισµού αύλειου χώρου και γηπέδου 7.000,00 0,00 0,00 ηµοτικού Σχολείου Μπατσίου 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,57 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ ,57 0,00 0, ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,45 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.100,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.600,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο ,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 0,00 0,00 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ/ΣΑΤΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας και ΑΠΕ ,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής αναβάθµισης ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.610,00 0,00 0,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,72 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,60 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,80 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου ,00 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,00 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη ανέγερσης κτιρίου Παιδικού Σταθµού Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη αθλητικού πολυχώρου Χώρας Άνδρου ,00 0,00 0, Λοιπές µελέτες ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Μελέτη εκσυγχρονισµού και πιστοποίησης παιδικών χαρών της ,00 0,00 0,00 ηµ. Κοιν. Άνδρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,05 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,05 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,22 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,89 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 11

12 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ(αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,00 233,63 233, /2008) Εισφορά υπέρ του ηµοσίου (0822) ,00 200,11 200, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,44 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,44 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) ,44 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Απεντόµωση-µυοκτονία ,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 6.916,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.916,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.916,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σων στα κτίρια του ήµου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Αντικατάσταση λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου υπόγειου ηµ. φωτισµού (καλωδίωση, σύνδεση, ,00 0,00 0,00 φρεάτια Εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Υπηρεσίες δεµατοποίησης απορ/των ,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Άνδρου. Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Κορθίου.Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.ε Υδρούσας. Αφορά ,00 0,00 0,00 σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους Ε ,00 0,00 0,00 Ανδρου. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00.Ε Κορθίου. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00.Ε Υδρούσας. Αφορά σύµβαση έτους συνεχιζόµενο Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων ήµου Άνδρου ,00 0,00 0, απάνες για την Περισυλλογή απορριµµάτων για την Ανακύκλωση τους ,00 0,00 0,00 ήµου Άνδρου 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Υδροχρωµατισµοί δρόµων ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις στολισµού 3.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 0,00 0, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 9.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 12

13 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας( αφορά την προµήθεια 5.000,00 0,00 0,00 σακούλων απορ/των κλπ για την υπηρεσία καθαριότητας). 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου Προµήθεια λαµπτήρων για το δηµοτικό φωτισµό κοινοχρήστων χώρων.ε ,00 0,00 0,00 Υδρούσας Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Άνδρου (φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Κορθίου. (φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δηµοτικού δικτύου ,00 0,00 0,00 ηλεκτροδότησης της.ε Υδρούσας(φωτιστικά σώµατα κλπ) Προµήθεια ειδών καθαρισµού και απόσµησης κάδων και απορριµατοφόρων ,00 0,00 0,00 οχηµάτων 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ελαστικά Μεταφορικών µέσων ,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,99 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, Προµήθεια καλωδίων ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Προµήθεια στηλών ηλεκτρικού ρεύµατος.ε Υδρούσας ,00 0,00 0,00 73 Έργα ,80 0,00 0, Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,80 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις ΕΣΠΑ ,80 0,00 0, ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας κοµποστοποί ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,10 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού ανακύκλωσης ήµου Ά ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Στα ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,26 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Έργο Αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Σταυρο ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,50 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 3.616,20 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 8.756,74 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική µελέτη για τις εγκ/σεις κ ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,19 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,19 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,19 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) Περιφέρεια - Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου ,19 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,97 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,97 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 13

14 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, ,00 0,00 0, Tακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 1.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). και εφάπαξ αποζηµίωση λόγω θανάτου 1 υπαλλήλου 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,00 331,97 331, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 7.691,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 5.582,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 879,00 0,00 0, /2008) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (0822) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.401,00 331,97 331, Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α ,00 331,97 331, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.496,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος 3.496,00 0,00 0,00 ) Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ) 3.496,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Έλεγχος-αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Άνδρου 4.000,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Μέτρηση υδροµετρητών.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Υδρούσας 4.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση υδροµετρητών.ε Κορθίου 2.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 4.620,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 4.620,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 1.350,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.350,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.350,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύων αποχέτευσης της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Συντήρηση - Επισκευή ικτύου ύδρευσης.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Συντήρηση - Επισκευή ικτύου Ύδρευσης.Ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες Συντήρησης Μονάδας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και ,00 0,00 0,00 Βοθρολυµάτων ηµ. Ενότητας Κορθίου 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων της υπηρεσίας ύδρευσης ,00 0,00 0,00 αποχέτευσης Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Επισκευή - συντήρηση αντλιοστασίων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ψηφιακών συστηµάτων δεξαµενών και αντλιών 2.690,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Άνδρου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 14

15 απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού δεξαµενών της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Άνδρου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Κορθίου ,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων της.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Έλεγχος ποιότητας νερού ,00 0,00 0, Έλεγχος ποιότητας θαλασσίων υδάτων. Ποσό που υπολογίζουµε ότι θα 1.500,00 0,00 0,00 δαπανηθεί για την ανάλυση των θαλασσίων υδάτων, ακτών του ήµου µας. 63 Φόροι - Τέλη 1.100,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.100,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών υλικών.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια πλαστικών σωλήνων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 4.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ελαστικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,31 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ,00 0,00 0,00 Υδρούσας ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Προµήθεια αυτόµατων χλωριωτών για τις ,00 0,00 0,00 δεξαµενές του ήµου Άνδρου 73 Έργα ,76 0,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής ,00 0,00 0,00 χρήσεως 7323 Οδοί - οδοστρώµατα ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή φρεατίων οµβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Όρµου ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ - Κατασκευή φρεατίων οµβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επέκταση δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Εκµετάλευση γεώτρησης στην περιοχή Αγ.Αντωνίου της Τοπ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Απροβάτου 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Παλαιόπολης ΣΑΤΑ- Καλιέργεια πηγών Φίκου,Α.Ιωάννη και Σιδόντα της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Μακροταντάλου ΣΑΤΑ - Επισκευή παραδοσιακών βρυσών της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Κορθίου ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Καππαριάς 5.400,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Κοχύλου 3.699,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Συνετίου 5.015,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Βουρκωτής 3.189,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Αποικίων 4.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 15

16 ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. κοιν ,00 0,00 0,00 Λαµύρων ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. κοιν ,00 0,00 0,00 Μεσσαριάς ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού ΣΑΤΑ- Αναπαλαίωση και συντήρηση στις µαρµάρινες βρύσες της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,76 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,76 0,00 0, ΕΠΠΕΡΑΑ Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για της πράξης κατασκευή εγκ/σης ,20 0,00 0,00 επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων και αγωγών Χώρας Άνδρου Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ : Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυµάτων και ,72 0,00 0,00 αγωγoύ διάθεσης των λυµάτων Χώρας Άνδρου Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ: Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων ,30 0,00 0,00 Χώρας Άνδρου ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ Συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας. (Αφορά το έργο ,00 0,00 0,00 Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυµάτων και αγωγού διάθεσης των λυµάτων Χώρας Άνδρου) ΕΣΠΑ /Περιφέρεια/ ΣΑΤΑ: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ,54 0,00 0,00 ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισµού Στενιών. Άνδρου 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,55 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,55 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,55 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) Περ. Ταµείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης ,55 0,00 0,00 λυµάτων ήµου Άνδρου ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών -Μελέτη για δίκτυα αποχ/σης & εγκ/σεις Επεξ. & ,00 0,00 0,00 διάθεσης λυµάτων οικ. Γαυρίου & Μπατσίου ήµου Άνδρου ΣΑΤΑ - Εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης συστήµατος ύδρευσης 5.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,14 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,14 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,55 τακτικά επιδόµατα).το ποσό αφορά τη µισθοδοσία 5 µονίµων υπαλλήλων 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,24 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 9.031,00 752,56 752, Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 6.907,00 575,59 575, Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν ,00 115,29 115, /2008) 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.327,00 742,91 742, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4.327,00 742,91 742,91 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 1.530,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.530,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.530,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόµων.ε Υδρούσας (Τακτικά: ,00 0,00 0, ,00 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 9.600,00 ) Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Άνδρου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Κορθίου ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης ρεµάτων.ε Υδρούσας ,00 0,00 0, Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε ,00 0,00 0,00 Άνδρου Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε ,00 0,00 0,00 Κορθίου Εργασίες καθαρισµού χαντακιών απο την αυτοφυή βλάστηση στη.ε Υδρούσας (ΤΑΚΤΙΚΑ : ,00, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ,00 ) ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 16

17 Εργασίες καθαρισµού περιπατητικών µονοπατιών 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 800,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 800,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών µηχ/των). 800,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών µηχ/των). 800,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Άνδρου 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Κορθίου 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια µπετού, οπλισµού (σίδερα κλπ) και σχαρών.ε Υδρούσας 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Άνδρου Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Κορθίου Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την επισκευή και συντήρηση του 8.000,00 0,00 0,00 ασφάλτινου οδικού δικτύου της.ε Υδρούσας 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,87 0,00 0,00 73 Έργα ,30 0,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής ,30 0,00 0,00 χρήσεως 7323 Οδοί - οδοστρώµατα ,70 0,00 0, Τσιµεντοστρώσεις & µικρά τεχνικά έργα στο Άνω Γαυρίου, Κατακοίλου ,70 0,00 0,00 και Άρνης (τόκοι υπερηµερίας6η & 7η εντολή) ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµου στους Κυρτασαίους από την Εκκλησία 4.677,00 0,00 0,00 έως οικία Κακλαµάνη της Τοπ. Κοιν. Άρνης ΣΑΤΑ -Τσιµεντόστρωση σε δυσκολα σηµεία στο οδικό δίκτυο προς 6.420,00 0,00 0,00 Κούρταλη και Πισωλιµνιώνα και βελτίωση τεχνικού οµβρίων υδάτων παραλίας Φελλού προς Κούρτ ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικών σε Σιδόντα,Βαρίδι της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Μακροταντάλου ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού στην θέση Κάτω Βιτάλι 2.381,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στήριξης στην θέση Γέφυρα στην 2.910,00 0,00 0,00 Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τοιχείο στήριξης στην περιοχή Κάµπος της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµων της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 6.691,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντόστρωση δρόµων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τοπ. Κοιν. Αποικίων 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Στενιών 3.128,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Λαµύρων 2.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού στην περιοχή Κασαµπά της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού αποροής οµβρίων υδάτων στην περιοχή 6.800,00 0,00 0,00 Ανεµόµυλοι-Πευκάκια της ηµ. Κοιν. Άνδρου ΣΑΤΑ - Κατασκευή τεχνικού απορροής οµβρίων υδάτων στον οικισµό 4.000,00 0,00 0,00 Γίδες της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου ΣΑΤΑ - Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Κατακοίλου 5.697,00 0,00 0, Πεζοδρόµια 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Πλακοστρώσεις δρόµων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,60 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ : Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά µήκος της ,60 0,00 0,00 παραλίας Νειµποριού για πρόσβαση πεζών στο ήµο Άνδρου. ΘΗΣΕΑΣ: ,04 ΚΑΙ ΣΑΤΑ: ΣΑΤΑ - Μελέτη Ανάπλασης και διαµόρφωσης εισόδων Μπατσίου 4.148,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ρέµα Σαρίζης Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Αποικίων ΣΑΤΑ - Κατασκευή επενδυτικού τοιχίου µε πέτρα στην θέση Γυάλια της 5.800,00 0,00 0,00 Τοπ. Κοιν. Στενιών ΣΑΤΑ- Ανάπλαση χώρου στην περιοχή Παραπόρτι της ηµ. Κοιν. Άνδρου 6.800,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 17

18 ΣΑΤΑ - Ανάπλαση-διαµόρφωση εισόδου Όρµου Κορθίου 4.800,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 2.106,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Ανάπλαση πλατειών Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου 2.106,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώµατα ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή φθορών οδικού δικτύου Αµµολόχου 2.593,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή φθορών οδικού δικτύου Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Παλαιόπολης ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της ηµ. Κοιν. Άνδρου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή πεζογέφυρας στο δρόµο προς Ευαγγελίστρια της 6.800,00 0,00 0,00 ηµ. Κοιν. Άνδρου 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - ιαµόρφωση χώρου πάρκινγκ της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 4.750,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση αναβαθµίδων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή παλαιού γεφυριού Φαλίκων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή τοιχίου άνωθεν οικίας Γεωργίου Λάβδα της Τοπ. Κοιν ,00 0,00 0,00 Πιτροφού 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού ,00 0,00 0,00 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις ΕΣΠΑ ,00 0,00 0, ΕΣΠΑ - Τεχνική Βοήθεια του ήµου Άνδρου ,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,57 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,57 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων ,57 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) ΣΑΤΑ - Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάνοιξη δρόµων στην 9.031,00 0,00 0,00 Τ.Κ Συνετίου ΘΗΣΕΑΣ- Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην ήµο Κορθίου Ν ,47 0,00 0,00 Άνδρου Εκπόνηση µελέτης βελτίωσης της χάραξης σε έξι σηµεία του επαρχιακού ,00 0,00 0,00 δικτύου από Βουρκωτή προς Γαύριο για την αποκατάσταση των ζηµιών θεοµηνίας ΣΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ «Σύνταξη Περιβαλλοντικής Έκθεσης της Αγροτικής 3.158,10 0,00 0,00 Οδοποιίας Φάλλικα Βραχνού Άνδρου» ΣΑΤΑ -Μελέτη ανακατασκευής πλατείας(πρώην Ελικοδρόµιο) της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου ΣΑΤΑ - Μελέτη διάνοιξης αγροτικού δρόµου στη Τοπ. Κοιν. Συνετίου 1.000,00 0,00 0, Λοιπές µελέτες 6.800,00 0,00 0, ΣΑΤΑ- Μελέτη ανάπλασης χώρου στην περιοχή Αγία Θαλασσινή της ηµ ,00 0,00 0,00 Κοιν. Άνδρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,77 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.604,00 215,77 215, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.604,00 215,77 215, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ,00 175,00 175, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ. 504,00 40,77 40,77 62 Παροχές τρίτων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 500,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 800,00 0,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά 500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 300,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 300,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 300,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ , , ,05 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,05 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,28 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 18

19 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.210,00 350,77 350, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.210,00 350,77 350, Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε. Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο αυτό ,00 350,77 350,77 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ,30 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,30 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 2.230,00 179,30 179, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.230,00 179,30 179, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 1.715,00 142,88 142, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 515,00 36,42 36, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 875,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 875,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 875,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση νεκροθαλάµου Μπατσίου 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E. Άνδρου ,00 0,00 0, Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E ,00 0,00 0,00 Υδρούσας Συντήρηση- καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Νεκροταφείων.E. Κορθίου 7.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9.200,00 0,00 0,00 73 Έργα 9.200,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 9.200,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 9.200,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 3.000,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.200,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,31 0,00 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου ,00 0,00 0,00 επαγγελµατία LIFE - Αµοιβή υπεύθυνου συστήµατος διαχείρισης ZEΠ ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή βοηθού υπεύθυνου συστήµατος διαχείρισης ZEΠ ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή συντονιστή δράσεων επικοινωνίας ,00 0,00 0, LIFE - Αµοιβή υπεύθυνου οικονοµικών και διαχείρισης προγράµµατος ,00 0,00 0, LIFE-Αµοιβή Φροντιστή Πεδίου ,00 0,00 0, LIFE - Καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων ,00 0,00 0, LIFE-Αµοιβή Βοηθού Φροντιστή Πεδίου ,00 0,00 0, Εργασίες επιθεώρησης Ειδικού Επιστήµονα Τροφίµων για την επάρκεια των 1.845,00 0,00 0,00 σφαγείων ήµου Άνδρου 62 Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0,00 0, Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 7.725,00 0,00 0, Μίσθωση χώρων στάθµευσης στην Χώρα και στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Υψηλού 7.725,00 0,00 0,00 και χώρου τοποθέτησης αναµεταδότη στην Καππαριά Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 4.762,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων (αναµεταδότες) 762,00 0,00 0, LIFE - Μισθώµατα κτιρίων 4.000,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) 5.000,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα 9.741,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 995,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών Έργων 995,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.746,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.246,00 0,00 0, LIFE- Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (αυτοκίνητο & σκάφος) 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην ,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή ελικοδροµίου ,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 19

20 Προσαρµογή ηλεκτ/κης εγκ/σης ψυκτικού θαλάµου, εγκ/ση ηλεκτρ/τριας, 2.500,00 0,00 0,00 διάφορες επισκ/κες ηλεκτρολ. εργασίες σφαγείου LIFE - Παρεµβάσεις στους υγροτόπους - χωµατουργικά ,00 0,00 0, LIFE - Εργασίες ανακαίνισης περιστεριώνων 5.500,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας - διαµόρφωσης παραλιών.ε Υδρούσας 8.000,00 0,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας - διαµόρφωσης παραλιών Ε Κορθίου 5.000,00 0,00 0, Εργασίες επισκευής και συντήρησης σφαγείων ήµου Άνδρου 6.400,00 0,00 0, ΣΑΤΑ - Αποκατάσταση ξυλοδιαδρόµου και λοιπών εγκαταστάσεων 8.000,00 0,00 0,00 παραλίας Μπατσίου ΣΑΤΑ - Εργασίες συντήρησης Τουριστικού καταφυγίου σκαφών Μπατσίου 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, LIFE - Συντήρηση και επισκευή σκάφους 4.000,00 0,00 0, LIFE - Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητου και τρακτέρ 2.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.600,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.600,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0, Life - Tέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου και σκάφους 1.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0, Έξοδα µεταφορών ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει ,00 0,00 0, Μεταφορά Σφάγειων ,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 3.500,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων LIFE - Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχ/σης κ πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0, LIFE- Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα δηµοτικά 5.000,00 0,00 0,00 σφαγεία Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα δηµοτικά 5.000,00 0,00 0,00 σφαγεία. 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών ,00 0,00 0,00 µέσων 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 3.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια πινακίδων προγράµµατος 1.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια αναλωσίµων κέντρου πρώτων βοηθειών 2.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σφαγείων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σφαγείων 3.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Προµήθεια υλικών συντήρησης οχηµάτων και λοιπού ,00 0,00 0,00 εξοπλισµού εθελοντών δασοπυροσβεστών 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,31 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Προµήθειες παγίων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια εξοπλισµού κέντρου πρώτων βοηθειών 5.000,00 0,00 0, LIFE - Προµήθεια κλωβών και θαλάµων για κέντρο περίθαλψης 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας δυναµικότητας περίπου 20 KWA για τις 5.000,00 0,00 0,00 ανάγκες του σφαγείου Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών για την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα 6.000,00 0,00 0,00 "Γαλάζιες Σηµαίες" 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,31 0,00 0, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,31 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,31 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ - Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου, στη θέση Καππαριά (Κόρθι) 6.680,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 20

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.524.544,36 3.613.858,55 3.501.772,02 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 446.500,00 87.229,99 87.229,99 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 179/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2016 έως 31/01/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2016 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2016 ΕΣΟ Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2016 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 505.040,00 467.599,27 467.599,27 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2016 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2016 ΕΣΟ Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2016 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 531.684,68 529.059,28 529.059,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Σεπτέµβριο του 2015».

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Σεπτέµβριο του 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 13/10/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 15904 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 30 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα

Σελίδα 1 από 30 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 30 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα