ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν."

Transcript

1 ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

2 Ο ρόλος λοιμωδών παραγόντων στην αιτιολογία των διαταραχών μυοσπασμάτων έχει εντοπιστεί Selling L. από τις αρχές του 20 ου αιώνα The role of infection in the etiology of tics. Arch Neurol Psychiatry 1929

3 Πρόσφατα έχει διερευνηθεί ο ρόλος των λοιμώξεων και ιδιαίτερα του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου της ομάδας Α στην εμφάνιση του συνδρόμου Tourette και των συναφών διαταραχών Oρισμένα παιδιά μετά από λοίμωξη με β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α, παρουσιάζουν tics/ιδεψυχαναγκαστικά συμπτώματα, στην εμφάνιση των οποίων θεωρείται σημαντικός ο ρόλος της αυτοανοσίας

4 Τα παιδιά αυτά αποτελούν υποομάδα του συνόλου των περπτώσεων Tourette και συναφών διαταραχών, που έχει επονομαστεί PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with group A Streptococcal infection) (Παιδιατρικές Αυτοάνοσες Νευροψυχιατρικές Διαταραχές σχετιζόμενες με λοίμωξη από Στρεπτόκοκκο της ομάδας Α)

5 Δύο παράλληλες γραμμές έρευνας οδήγησαν στην περιγραφή της ομάδας PANDAS 1 Η μία γραμμή έρευνας αφορούσε σε παιδιά με χορεία Sydenham (ποσοστό 60%-100% παρουσίασαν ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, που προηγήθηκαν 2-4 εβδομάδες των συμπτωμάτων της χορείας, κορυφώθηκαν σε ένταση παράλληλα με αυτά και υποχώρησαν με την αποδρομή της χορείας)

6 2 Η άλλη γραμμή έρευνας αφορούσε στην θεραπεία ΙΨΔ σε παιδιά Σε προοπτική μελέτη εντοπίστηκε μία υποομάδα παιδιών, πού χαρακτηρίζονταν από επαναλαμβανόμενα επεισόδια ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας ή συνδρόμου Tourette, με αιφνίδια και εκρηκτική έναρξη, των οποίων είχε συνήθως προηγηθεί στρεπτοκοκκική λοίμωξη

7 Τα επεισόδια αυτά συνοδεύονταν συχνά από συναισθηματική ευμεταβλητότητα, άγχος αποχωρισμού, νυκτερινή ενούρηση, υπερκινητικότητα, προβλήματα στην συγκέντρωση, διαταραχές του ύπνου (συμπτώματα που έχουν επίσης περιγραφεί στον ρευματικό πυρετό και στην χορεία Sydenham)

8 Βάσει αυτών των ευρημάτων διατυπώθηκε η υπόθεση, ότι : 1) Nευροψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν ως μεταστρεπτοκοκκικό επακόλουθο, ακόμη και απουσία χορείας 2) Oρισμένες μορφές ΙΨΔ και διαταραχών μυοσπασμάτων, θα μπορούσαν να οφείλονται σε αυτοάνοση διαταραχή του ΚΝΣ

9 Μοντέλο παθογένεσης της διαταραχής PANDAS: παθογόνος οργανισμός + ευπαθής ξενιστής = αυτοάνοση αντίδραση = χορεία Sydenham ή PANDAS (Swedo 1998)

10 Κριτήρια για τον καθορισμό της ομάδας PANDAS 1.Παρουσία Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής, ή Διαταραχής Μυοσπασμάτων (διαγνωστικά κριτήρια DSM-III-R ή DSM-IV) 2. Eναρξη των συμπτωμάτων πριν την εφηβεία, συνήθως μεταξύ 3 και 12 ετών. 3. Απότομη έναρξη (24-48ώρες). Tα συμπτώματα υποχωρούν σε διάστημα εβδομάδων η μηνών και συχνά εξαφανίζονται μεταξύ των υποτροπών

11 4. Χρονική συσχέτιση με λοίμωξη από Β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της λοίμωξης και Το χρονικό διάστημα μεταξύ της λοίμωξης και της εμφάνισης νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων είναι 7 ημέρες έως λίγες εβδομάδες Τα συμπτώματα πρέπει να παραμένουν πέραν της διάρκειας της ενεργής στρεπτοκοκκικής νόσου

12 5. Παρουσία νευρολογικών ανωμαλιών κατά την περίοδο έξαρσης των συμπτωμάτων. Το 95% των παιδιών της ομάδας PANDAS παρουσιάζουν χορειόμορφες κινήσεις που εκλύονται κατά την νευρολογική εξέταση Η παρουσία ρευματικού πυρετού/χορείας Sydenham αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από την ομάδα PANDAS.

13 Μέση ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων μικρότερη κατά 3 χρόνια σε σύγκριση με άλλες ομάδες παιδιών με ΙΨΔ και διαταραχή tics Περισσότερα αγόρια από κορίτσια (σε ηλικία άνω των 8 ετών 2,6:1, και κατω των 8 ετών 4,7:1) Υψηλή ψυχιατρική συνοσηρότητα : ΔΕΠ/Υ 40%, συναισθηματικές διαταραχές 42%, διαταραχές άγχους 32%

14

15 Αυτοανοσία προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα λανθασμένα αναγνωρίζει πρωτείνες του οργανισμού ως ξένες και προσπαθεί να τις καταστρέψει O οξύς ρευματικός πυρετός αποτελεί κλασσικό παράδειγμα αυτοάνοσης διαταραχής

16 Ρευματικός πυρετός Ρευματικός πυρετός μπορεί να παρουσιαστεί 1-5 εβδομάδες μετά από λοίμωξη με β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται αναγκαίο για την ανάπτυξη της αυτοάνοσης αντίδρασης Εκτός από τον στρεπτόκοκκο, καθοριστικοί παράγοντες θεωρούνται η ευπάθεια του ξενιστή και η ευαισθησία του οργάνου- στόχου

17 Χορεία Sydenham (ως πρότυπο αυτοάνοσης νευροψυχιατρικής διαταραχής) Η χορεία Sydenham αποτελεί μία από τις κύριες εκδηλώσεις του ρευματικού πυρετού Μπορεί να εμφανιστεί 1-7 μήνες μετά την στρεπτοκοκκική λοίμωξη Το χρονικό διάστημα μεταξύ της επόμενης στρεπτοκοκκικής λοίμωξης και νέας προσβολής χορείας είναι πολύ μικρότερο (ημέρες έως εβδομάδες)

18 Χαρακτηρίζεται από: Ακούσιες κινήσεις, μυική αδυναμία, μειωμένο έλεγχο της λεπτής κινητικότητας, δυσαρθρία (παύουν κατά τον ύπνο, επιτείνονται από την κούραση και το στρές) Αδέξιο βάδισμα, πέφτουν τα πράγματα από τα χέρια, ομιλία με εκρηκτικά ξεσπάσματα, αλλαγή γραφικού χαρακτήρα

19 Συνυπάρχουν διαταραχές της συμπεριφοράς και ψυχολογικά συμπτώματα, αλλά συχνά παραμένουν αδιάγνωστα Σε πολλές περιπτώσεις προηγείται ήπια ή αφανής η στρεπτοκοκκική λοίμωξη που δεν επισημαίνεται κλινικά Σε 10%-25% των ασθενών οι υποτροπές δεν σχετίζονται με στρεπτοκοκκική λοίμωξη

20 Το φύλο θεωρείται παράγοντας που επηρεάζει την έκφραση της κινητικής διαταραχής Τα οιστρογόνα σχετίζονται με την εμφάνιση χορείας. Τα κορίτσια παρουσιάζουν χορεία πολύ συχνότερα από τα αγόρια μετά την εφηβεία. Αντίθετα, η αυξημένη συχνότητα tics στους άνδρες, υποδυκνύει τα ανδρογόνα ως παράγοντα κινδύνου για τις διαταραχές μυοσπασμάτων και το σύνδρομο Tourette

21 Μηχανισμοί Αυτοανοσίας Όταν ένα εξωγενές αντιγόνο έχει κοινά χαρακτηριστικά με κάποιο συστατικό του οργανισμού, η ανοσολογική απάντηση κατά του εισβολέα, στρέφεται και κατά του εαυτού, μέσω διασταυρούμενης αντίδρασης Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται μοριακή μίμηση

22 Θεωρείται ότι ακολουθίες αμινοξέων του στρεπτοκοκκου είναι ομόλογες με ακολουθίες αμινοξέων στoν εγκεφαλικό ιστό και ιδιαίτερα στα βασικά γάγγλια Τα αντισώματα που παράγονται κατά του στρεπτοκόκκου στρέφονται και εναντίον πρωτεινών του εγκεφαλικού ιστού (αντινευρωνικά αντισώματα)

23 Οι Husby Kingston και Glynn το 1976, ανέφεραν μεγαλύτερη συχνότητα αντινευρωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με χορεία Sydenham (46%), απ ότι σε ασθενείς με ρευματική καρδίτιδα (14%) και σε άτομα της ομάδας ελέγχου (1,8%- 4%) Αυξημένος τίτλος αντινευρωνικών αντισωμάτων αποτελεί σταθερό εύρημα σε πολλές μελέτες ασθενών με χορεία Sydenham (Sweedo 1992, Kotby 1998, Church 2002)

24 Οι Kotby και συν εξέτασαν 40 παιδιά με χορεία Sydenham και 40 υγιή παιδιά για παρουσία αντινευρωνικών αντισωμάτων Οι ασθενείς με οξεία χορεία είχαν το υψηλότερο ποσοστό (100%), με χρόνια χορεία (διάρκειας άνω των 6 μηνών) 93%,και με ιστορικό χορείας χωρίς ενεργή νόσο 44%.

25 Αυξημένα αντινευρωνικά αντισώματα έχουν βρεθεί σε παιδιά με Tourette και ΙΨΔ, ιδίως όταν συνυπάρχει αιφνίδια έναρξη, ή μεγάλη διακύμανση στην ένταση των συμπτωμάτων (Murphy , Muller 2001, Wendlandt 2001, Cardona2001, Church 2003)

26 Άλλες έρευνες δεν επιβεβαίωσαν τον συσχετισμό νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων- αντινευρωνικών αντισωμάτων -στρεπτοκοκκικής λοίμωξης (Morshed 2001, Luo 2004, Singer 2004, Loiselle 2003)

27 Η παρουσία ή μη στρεπτοκοκκικής λοίμωξηςι είναι μία παράμετρος που διερευνάτα σε σχέση με την παρουσία συμτωμάτων Tourette και/η ΙΨΔ,

28 Επιβεβαίωση στρεπτοκοκικκής λοίμωξης Νόσηση με οστρακιά Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος Αντιστρεπτοκοκκικά αντισώματα (αντισώματα προς τα εξωκυτταρικά προιόντα του στρεπτοκόκκου της ομάδας Α: στρεπτολυσίνη- Ο, DNάση Β, υαλουρονιδάση, NADάση, και στρεπτοκινάση) Στρεπτοκοκκική λοίμωξη στο περιβάλλον

29 Τιμές αντι στρεπτολυσίνης-ο > μονάδων 240 και αντι DNάση-Β,κινούν >640 υποψία στρεπτοκοκκικής λοίμωξης. Τιμές ΑΣΟ >333 σε μεμονωμένη μέτρηση, ή αυξανόμενος τίτλος σε διαδοχικές μετρήσεις με χρονική απόσταση 2-3 εβδομάδων μεταξύ τους, επιβεβαιώνει την λοίμωξη Τα αντισώματα παραμένουν ανεβασμένα 3-4 εβδομάδες μετά την λοίμωξη

30 Μία μεγάλη επιδημιολογική μελέτη διεξάχθηκε σε πληθυσμό παιδιών ηλικίας 4-13 ετών ( ) 144 παιδιά πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα (πρώτο επεισόδιο ΙΨΔ/Tourette, άτομο ομάδας ελέγχου με ίδια ηλικία, φύλο, θεράποντα ιατρό συχνότητα αναζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, ιατρικά αρχεία διαθέσιμα)

31 Βρέθηκε διπλάσιος κίνδυνος έναρξης νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων 3 μήνες μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη, και τριπλάσιος κίνδυνος όταν υπήρχαν πολλαπλές στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις τους προηγούμενους 12 μήνες Τα αντινευρωνικά αντισώματα ήταν αυξημένα, ιδιαίτερα στα παιδιά με σύνδρομο Tourette. (Mell 2005)

32 Έρευνα Rizzo et al, 2006 Αυξημένη ΑΣΟ σε 59% των ασθενών Τourette και 19% της ομάδας ελέγχου (p=.000) Θετικά αντινευρωνικά αντισώματα (προς βασικά γάγγλια) σε 32% των ασθενών Τourette και 10% της ομάδας ελέγχου (p=.002) Αυξημένη ΑΣΟ σε 82% ασθενών Τourette + θετικά αντινευρωνικά αντισώματα και 47% ασθενών Τourette χωρίς θετικά αντινευρωνικά αντισώματα

33 Έρευνα Kurlan, Kaplan, Tourette Study Group, 2006 (PANDAS σε σύγκριση με χρόνιοtourette /ΙΨΔ) Συμπεραίνει: «Ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια PANDAS φαίνεται ότι αποτελούν μία υποομάδα ασθενών με Διαταραχές tics και ΙΨΔ, που πιθανόν είναι ευάλωτοι στην στρεπτοκοκκική λοίμωξη, ως εκλυτικό παράγοντα των συμπτωμάτων» Ο στρεπτόκοκκος δεν είναι ούτε ο μόνος, ούτε ο πιο συχνός εκλυτικός παράγων Απαιτούνται επί πλέον εντατικές μελέτες

34

35 Εκτός από την ομάδα PANDAS, έχουν περιγραφεί πρόσφατα και άλλες ομάδες με εξωπυραμιδικά και ψυχιατρικά συμπτώματα (Pavone 2008) Πιθανόν το φάσμα των μεταλοιμωδών διαταραχών είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει σημεία παρκινσονισμού, δυστονία, μυόκλονο, τριχοτιλλομανία, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, διαταραχές ύπνου και διατροφής

36 Το μοντέλλοpandas χρειάζεται να επιβεβαιωθεί σε δύο επίπεδα: 1) Επιδημιολογικά δεδομένα που να δείχνουν σαφή συσχέτιση μεταξύ στρεπτοκοκκικής λοίμωξης και νευροψυχιατρικής διαταραχής 2) Επιβεβαίωση της αυτοάνοσης αιτιολογίας της διαταραχής

37 Διερεύνηση PANDAS Αναγκαία η προοπτική μελέτη περιπτώσεων για την απόδειξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ λοίμωξης/νόσου Τεκμηρίωση στρεπτοκοκκικής λοίμωξης, σε δύο συνεχόμενα επεισόδια νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων Μπορεί να παρουσιαστούν υποτροπές των συμπτωμάτων, χωρίς προηγούμενη εμφανή στρεπτοκοκκική λοίμωξη

38 Ο στρεπτόκοκκος μπορεί να είναι ο αρχικός εκλυτικός παράγοντας της αυτοανοσίας και επόμενες υποτροπές να πυροδοτούνται από ιούς, άλλα βακτήρια, ή εμβολιασμούς Θετικοί τίτλοι αντιστρεπτοκοκκικών αντισωμάτων πρέπει να σχετίζονται με αναζωπύρωση των συμπτωμάτων, και αρνητικοί (ή μειούμενοι) τίτλοι να σχετίζονται με ύφεση των συμπτωμάτων

39 Κατά την ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων, πρέπει να ληφθούν υπ όψιν 1) μεθοδολογικοί παράμετροι, όπως: χρήση ορού ή ΙgG, φρέσκου ή κατεψυγμένου ιστού, συστατικό του ιστού, τύπος ανοσολογικής δοκιμασίας 2) διακυμάνσεις στην κλινική δραστηριότητα (αυξημένα αντισώματα στις φάσεις όξυνσης των συμπτωμάτων)

40 Θεραπεία ; Αντιβιωτικά Ανοσοθεραπείες (πλασμαφαίρεση, χορήγηση ανοσοσφαιρίνης Eχουν αναφερθεί περιστατικά βελτίωσης, κατόπιν αμυγδαλεκτομής

41 To PANDAS δεν αποτελεί διάγνωση αλλά αιτιολογική υπόθεση και ταυτοποίηση μιας ομοιογενους ομάδας ασθενών Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αλλά όχι επιβεβαίωση του ως κλινική οντότητα

42 Δεν συνιστώνται μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα παιδιά με tics/iψδ. Εάν κριθούν αναγκαίες, χρειάζεται ενημέρωση-συναίνεση των γονέων Δεν ενδείκνυται προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή Αντινευρωνικά αντισώματα καιαπεικονιστικές μέθοδοι (MRI) μόνο ως ερευνητικό εργαλείο

43 Αποτελει ίσως την παιδική ηλικία μελλοντικών ερευνών στην ψυχονευροανοσολογία Αναδεικνύει την περίπλοκη φύση και ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις νευροψυχιατρικές διαταραχές και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ειδικών Ανασκόπηση: Δελτίο Α Παιδιατρ Κλιν Παν Αθηνών, 2008;55:

44 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Οµιλία της Μάρθας Μπουρνιά σε διηµερίδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μπουρνιά Μάρθα Υπ. ιδάκτωρ του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού. Εργαστήριο Επιδημιολο ογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@meduoc gr ~ 1 ~ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Νίκος Τζανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος Παιδοψυχιατρική ή αλλιώς Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου. Από τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Σχιζοφρένειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Σχιζοφρένειας Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Σχιζοφρένειας Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ1¹, Β. ΜΠΟΖΙΚΑΣ², Ι. ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ³. ¹ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(3):263-279 Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ Φοιτήτρια: Λιόκου Λεμονιά, Α.Μ.: 12353 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Βιρβιδάκη Ελεάννα ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Τι είναι; Ο Ρευµατικός Πυρετός (ΡΠ) είναι ένα νόσηµα που εµφανίζεται µετά από λοίµωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 Αριθμός Διατριβής 1943 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΟΡΑΝΗ Ιατρού-Ουρολόγου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 Αριθμός Διατριβής 1943 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΟΥΡΗΣΗΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΟΡΑΝΗ Ιατρού-Ουρολόγου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 Αριθμός Διατριβής 1943

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη Θεοδωράκης Γιάννης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζουρμπάνος Νίκος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Παναγιώτα

Γεωργιάδου Παναγιώτα Γεωργιάδου Παναγιώτα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΗΛΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Τι είναι Σχιζοφρένεια...4 Επιδημιολογία..4 Παράγοντες Επικινδυνότητας...5 1. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 1.1 Γενετικοί παράγοντες. 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Γ.Ν. Νταλέκος, Κ. Ζάχου, Ν.Κ. Γατσέλης, Γ.Κ. Κουκούλης, Ι. Κοσκίνας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ II ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ.ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία: Ο λειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού - Ψυχολόγος Ιωάννα Καζάνη - Παιδοψυχίατρος Δρ. Νικόλαος Τριπόδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΑΛΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ ΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν ΥΓ ΕΙ Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο ΝΟΙΑΣ Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Νευροανάδραση ως θεραπευτική μέθοδος στην Διαταραχή. Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η αποτελεσματικότητα της

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Νευροανάδραση ως θεραπευτική μέθοδος στην Διαταραχή. Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η αποτελεσματικότητα της ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Νευροανάδραση ως θεραπευτική μέθοδος στην Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η αποτελεσματικότητα της Τσιώγκα Ευαγγελία Α.Μ. 11853 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Παϊλα

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων»

«Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων» «Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων» Επιμέλεια Ιωάννου Αργυρή Λαμπροπούλου Χρύσα Χρηστίδου Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Κα ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα