Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)"

Transcript

1 Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005 Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, κατανέµει ετησίως κονδύλια για το έντυπο υλικό που είναι αναγκαίο να προµηθεύεται µε σκοπό την ανάπτυξη της συλλογής της. Ένα τµήµα των σχετικών αυτών κονδυλίων διατίθεται για την αγορά βιβλίων. Με τη συγκεκριµένη έρευνα η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) παρέχει στις Βιβλιοθήκες ένα εργαλείο προσεγγιστικής εκτίµησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων, συµβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισµού τους. Η συγκεκριµένη µελέτη χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος παρέχονται πινακοποιηµένα στατιστικά στοιχεία µε τη µέση τιµή των ελληνικών βιβλίων ανά θεµατική κατηγορία για το έτος Στο δεύτερο µέρος παρέχονται πινακοποιηµένα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη µέση τιµή των ξενόγλωσσων βιβλίων ανά θεµατική κατηγορία για το ίνονται επίσης και δύο γραφήµατα που αφορούν στην κατανοµή του κόστους του δείγµατος των βιβλίων, ελληνικών (Γράφηµα 1) και ξενόγλωσσων (Γράφηµα 2). Για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας είναι αναγκαίο να επισηµανθούν τα εξής: I. Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση της έρευνας του µέσου κόστους ελληνικών βιβλίων αντλήθηκε από τη Βάση εδοµένων της Βιβλιονέτ (http://www.biblionet.gr) και σε αυτό συµπεριλήφθησαν όλα τα βιβλία που εκδόθηκαν το 2005 και βρίσκονται σε κυκλοφορία. II. Για τον υπολογισµό του µέσου κόστους των ξενόγλωσσων βιβλίων τα απαραίτητα στοιχεία αντλήθηκαν από τη Βάση εδοµένων της YBP Libraries Services (http://www.ybp.com). III. Στο δείγµα των ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων συµπεριλήφθηκαν µόνο τα βιβλία εκείνα µε µαλακό εξώφυλλο. IV. Η θεµατική ταξινόµηση των βιβλίων πραγµατοποιήθηκε µε βάση τη εκαδική Ταξινόµηση Dewey. Ειδικότερα, για τη θεµατική ταξινόµηση των ελληνικών βιβλίων χρησιµοποιήθηκαν οι δέκα βασικές τάξεις που παραθέτονται στον Dewey, ενώ η θεµατική ταξινόµηση των ξενόγλωσσων βιβλίων πραγµατοποιήθηκε µε βάση την εκατοστή υποδιαίρεση του Dewey. Υπενθυµίζονται οι δέκα βασικές τάξεις του Dewey: 000 Γενικά θέµατα 100 Φιλοσοφία και ψυχολογία 200 Θρησκεία 300 Κοινωνικές επιστήµες 400 Γλώσσα 500 Φυσικές επιστήµες και µαθηµατικά 600 Τεχνολογία (Εφαρµοσµένες επιστήµες) 700 Τέχνες Καλές και διακοσµητικές τέχνες 800 Λογοτεχνία και ρητορική 900 Γεωγραφία και ιστορία 2

3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 Από το δείγµα των βιβλίων που καταγράφθηκαν στη βάση δεδοµένων της Βιβλιονέτ για το έτος 2005, το 84,08% αφορά σε βιβλία µε µαλακό εξώφυλλο. Η µέση τιµή των Ελληνικών Βιβλίων µε µαλακό εξώφυλλο δίνεται στον αµέσως παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). Θεµατική ταξινόµηση Πίνακας 1 Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων έτους 2005 Μέση τιµή Βιβλίων 000 Γενικά θέµατα 17, Πληροφορική 34, Φιλοσοφία 17, Θρησκεία 18, Κοινωνικές επιστήµες 21, Γλώσσα 16, Φυσικές επιστήµες 27, Τεχνολογία 24, Καλές Τέχνες 12, Λογοτεχνία 12, Ιστορία & Γεωγραφία 19,15 ΣΥΝΟΛΑ: 17,56 Αναλυτικότερα, για τον υπολογισµό των παραπάνω τιµών χρησιµοποιήθηκε το δείγµα που παραθέτεται στον Πίνακα 2. Θεµατική ταξινόµηση Πίνακας 2 είγµα Ελληνικών Βιβλίων έτους 2005 Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος 000 Γενικά θέµατα , Πληροφορική , Φιλοσοφία , Θρησκεία , Κοινωνικές Επιστήµες , Γλώσσα , Φυσικές Επιστήµες 8 217, Τεχνολογία , Καλές Τέχνες 4 50, Λογοτεχνία , Ιστορία & Γεωγραφία ,75 ΣΥΝΟΛΑ: ,53 3

4 ΓΡΑΦ. 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2005 ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γενικά θέµατα Πληροφορική Φιλοσοφία 8,95% 11,37% 11,36% Θρησκεία Κοινωνικές Επιστήµες 0,88% 2,23% Γλώσσα 9,97% Φυσικές Επιστήµες Τεχνολογία Καλές Τέχνες 0,75% 0,17% 1,20% Λογοτεχνία 20,00% Ιστορία & Γεωγραφία 33,12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4

5 Εκτός των άλλων, πρέπει να τονιστεί ότι από το δείγµα των βιβλίων που καταγράφθηκαν στη βάση δεδοµένων της Βιβλιονέτ για το έτος 2005, το 15,91% αφορά σε βιβλία µε σκληρό εξώφυλλο, σε βιβλία µε εξώφυλλο από πανί ή δέρµα ή σπιράλ Πιο συγκεκριµένα, για τη δεύτερη αυτή κατηγορία βιβλίων ισχύουν τα εξής συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τη µέση τιµή τους: Πίνακας 3 ΒΙΒΛΙΑ: Μέση τιµή βιβλίου Σκληρό εξώφυλλο 25,59 Πανόδετα 45,86 ερµατόδετα 53,08 Άγνωστο δέσιµο 1 39,91 Σπειροειδές δέσιµο 17,60 ΣΥΝΟΛΑ: 28,61 Αναλυτικότερα, για τον υπολογισµό των παραπάνω τιµών χρησιµοποιήθηκε το δείγµα που παραθέτεται στον Πίνακα 4. ΒΙΒΛΙΑ: Πίνακας 4 Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος Σκληρό εξώφυλλο ,44 Πανόδετα ,71 ερµατόδετα ,02 Άγνωστο δέσιµο ,18 Σπειροειδές δέσιµο 5 88,00 ΣΥΝΟΛΑ: ,35 1 Η βιβλιοδεσία 11 τίτλων βιβλίων είναι άγνωστη, διότι δεν έχει ακόµη γίνει πλήρης καταλογογράφησή τους (Μάιος 2006). 5

6 ΜΕΡΟΣ 2 Ο : ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2005 Πίνακας 5 Μέση Τιµή Ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2005 Μέση τιµή βιβλίων 000 Γενικά θέµατα 61, Βιβλιογραφία 19, Βιβλιοθηκονοµία και επιστήµη πληροφόρησης 36, Γενικά εγκυκλοπαιδικά έργα 8, Γενικές περιοδικές εκδόσεις 10, Γενικοί οργανισµοί και µουσειολογία 16, Μέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογραφία, εκδοτική 37, Γενικές συλλογές 5, Χειρόγραφα και σπάνια βιβλία 6, : 60, Φιλοσοφία και ψυχολογία 32, Μεταφυσική 49, Γνωσιολογία, αιτιότητα, άνθρωπος 38, Παραφυσικά φαινόµενα 17, Συγκεκριµένες φιλοσοφικές σχολές 55, Ψυχολογία 43, Λογική 46, Ηθική 52, Αρχαία, µεσαιωνική, ανατολική φιλοσοφία 43, Σύγχρονη δυτική φιλοσοφία 68, : 53, Θρησκεία 34, Φιλοσοφία και θεωρία της θρησκείας 27, Αγία Γραφή 51, Χριστιανισµός, Χριστιανική θεολογία 37, Χριστιανική ηθική και λατρευτική θεολογία 14, Χριστιανικά τάγµατα 19, Κοινωνική και εκκλησιαστική θεολογία 25, Ιστορία του Χριστιανισµού 40, Χριστιανικά δόγµατα και σχισµατικές οµάδες 41, Συγκριτική θρησκειολογία και άλλες θρησκείες 32, : 37,44 6

7 Πίνακας 5 (συνέχεια) Μέση τιµή βιβλίων 300 Κοινωνικές επιστήµες 63, Συλλογές γενικών στατιστικών 8, Πολιτικές επιστήµες 45, Οικονοµική επιστήµη 54, ίκαιο 61, ηµόσια διοίκηση και στρατιωτικές επιστήµες 44, Κοινωνικά προβλήµατα και υπηρεσίες ενώσεις 32, Εκπαίδευση 39, Εµπόριο, επικοινωνίες, µεταφορές 57, Έθιµα, εθιµοτυπία, λαογραφία 59, : 53, Γλώσσα 375, Γλωσσολογία 61, Αγγλική και παλιά αγγλική 51, Γερµανικές γλώσσες, Γερµανική 89, Ροµανικές γλώσσες, Γαλλική 58, Ιταλική, ρουµανική, ραιτοροµανική 11, Ισπανική και πορτογαλική γλώσσα 58, Iταλογενείς γλώσσες, Λατινική 19, Ελληνικές γλώσσες, Αρχαία ελληνική 67, Άλλες γλώσσες 69, : 68, Φυσικές επιστήµες και µαθηµατικά 74, Μαθηµατικά 63, Αστρονοµία και συναφείς επιστήµες 49, Φυσική 103, Χηµεία και συναφείς επιστήµες 136, Γεωεπιστήµες 60, Παλαιοντολογία, Παλαιοζωολογία 42, Επιστήµες της ζωής, Βιολογία 102, Φυτά 49, Ζώα 79, : 93,34 7

8 Πίνακας 5 (συνέχεια) Μέση τιµή βιβλίων 600 Τεχνολογία (εφαρµοσµένες επιστήµες) 75, Ιατρικές επιστήµες, Ιατρική 59, Εφαρµοσµένη µηχανική και σχετικές λειτουργίες 93, Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες 60, Οικιακή οικονοµία, οικογενειακή διαβίωση 21, ιοικητική (µάνατζµεντ) 40, Χηµική µηχανική 137, Μεταποίηση 62, Βιοµηχανική παραγωγή προϊόντων για συγκεκριµένες χρήσεις 37, Κτίρια 53, : 69, Τέχνες, Καλές και διακοσµητικές τέχνες 30, Χωροταξία και αρχιτεκτονική τοπίου 16, Αρχιτεκτονική 57, Πλαστικές τέχνες, Γλυπτική 75, Σχέδιο και διακοσµητικές τέχνες 28, Ζωγραφική και έργα ζωγραφικής 37, Γραφικές τέχνες, Χαρακτική και χαρακτικά 14, Φωτογραφία και φωτογραφίες 25, Μουσική 34, Ψυχαγωγικές και παραστασιακές τέχνες 29, : 35, Λογοτεχνία και ρητορική 26, Αµερικανική λογοτεχνία στην αγγλική 18, Αγγλική και παλαιά αγγλική λογοτεχνία 30, Λογοτεχνίες των γερµανικών γλωσσών 35, Λογοτεχνίες των ροµανικών γλωσσών 18, Ιταλική, ρουµανική, ραιτοροµανική 37, Ισπανική και πορτογαλική 28, Λογοτεχνίες των ιταλογενών γλωσσών, Λατινική 41, Ελληνική λογοτεχνία 39, Λογοτεχνίες άλλων γλωσσών 36, : 26,33 8

9 Πίνακας 5 (συνέχεια) Μέση τιµή βιβλίων 900 Γεωγραφία και ιστορία 76, Γεωγραφία και ταξίδια 30, Βιογραφία, γενεαλογία, εµβλήµατα 39, Ιστορία του αρχαίου κόσµου έως το 499 µ.χ. 61, Γενική ιστορία της Ευρώπης 41, Γενική ιστορία της Ασίας, Α. Ανατολή 38, Γενική ιστορία της Αφρικής 33, Γενική ιστορία της Βόρειας Αµερικής 29, Γενική ιστορία της Νότιας Αµερικής 35, Γενική ιστορία άλλων περιοχών 32, : 40, : 53,59 9

10 Αναλυτικότερα, για τον υπολογισµό της µέσης τιµής των Ξενόγλωσσων Βιβλίων για το έτος 2005 χρησιµοποιήθηκε το δείγµα που παραθέτεται στον αµέσως παρακάτω Πίνακα. Πίνακας 6 Μέση Τιµή Ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2005 Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος 000 Γενικά θέµατα , Βιβλιογραφία , Βιβλιοθηκονοµία και επιστήµη πληροφόρησης , Γενικά εγκυκλοπαιδικά έργα , Γενικές περιοδικές εκδόσεις 8 251, Γενικοί οργανισµοί και µουσειολογία , Μέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογραφία, εκδοτική , Γενικές συλλογές , Χειρόγραφα και σπάνια βιβλία 4 251, : , Φιλοσοφία και ψυχολογία , Μεταφυσική , Γνωσιολογία, αιτιότητα, άνθρωπος , Παραφυσικά φαινόµενα , Συγκεκριµένες φιλοσοφικές σχολές , Ψυχολογία , Λογική , Ηθική , Αρχαία, µεσαιωνική, ανατολική φιλοσοφία , Σύγχρονη δυτική φιλοσοφία , : , Θρησκεία , Φιλοσοφία και θεωρία της θρησκείας , Αγία Γραφή , Χριστιανισµός, Χριστιανική θεολογία , Χριστιανική ηθική και λατρευτική θεολογία , Χριστιανικά τάγµατα , Κοινωνική και εκκλησιαστική θεολογία , Ιστορία του Χριστιανισµού , Χριστιανικά δόγµατα και σχισµατικές οµάδες , Συγκριτική θρησκειολογία και άλλες θρησκείες , : ,23 10

11 Πίνακας 6 (συνέχεια) Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος 300 Κοινωνικές επιστήµες , Συλλογές γενικών στατιστικών 4 234, Πολιτικές επιστήµες , Οικονοµική επιστήµη , ίκαιο , ηµόσια διοίκηση και στρατιωτικές επιστήµες , Κοινωνικά προβλήµατα και υπηρεσίες ενώσεις , Εκπαίδευση , Εµπόριο, επικοινωνίες, µεταφορές , Έθιµα, εθιµοτυπία, λαογραφία , : , Γλώσσα , Γλωσσολογία , Αγγλική και παλιά αγγλική , Γερµανικές γλώσσες, Γερµανική , Ροµανικές γλώσσες, Γαλλική , Ιταλική, ρουµανική, ραιτοροµανική , Ισπανική και πορτογαλική γλώσσα , Iταλογενείς γλώσσες, Λατινική 8 347, Ελληνικές γλώσσες, Αρχαία ελληνική , Άλλες γλώσσες , : , Φυσικές επιστήµες και µαθηµατικά , Μαθηµατικά , Αστρονοµία και συναφείς επιστήµες , Φυσική , Χηµεία και συναφείς επιστήµες , Γεωεπιστήµες , Παλαιοντολογία, Παλαιοζωολογία , Επιστήµες της ζωής, Βιολογία , Φυτά , Ζώα , : ,55 11

12 Πίνακας 6 (συνέχεια) Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος 600 Τεχνολογία (εφαρµοσµένες επιστήµες) , Ιατρικές επιστήµες, Ιατρική , Εφαρµοσµένη µηχανική και σχετικές λειτουργίες , Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες , Οικιακή οικονοµία, οικογενειακή διαβίωση , ιοικητική (µάνατζµεντ) , Χηµική µηχανική , Μεταποίηση , Βιοµηχανική παραγωγή προϊόντων για συγκεκριµένες χρήσεις , Κτίρια , : , Τέχνες, Καλές και διακοσµητικές τέχνες , Χωροταξία και αρχιτεκτονική τοπίου , Αρχιτεκτονική , Πλαστικές τέχνες, Γλυπτική , Σχέδιο και διακοσµητικές τέχνες , Ζωγραφική και έργα ζωγραφικής , Γραφικές τέχνες, Χαρακτική και χαρακτικά , Φωτογραφία και φωτογραφίες , Μουσική , Ψυχαγωγικές και παραστασιακές τέχνες , : , Λογοτεχνία και ρητορική , Αµερικανική λογοτεχνία στην αγγλική , Αγγλική και παλαιά αγγλική λογοτεχνία , Λογοτεχνίες των γερµανικών γλωσσών , Λογοτεχνίες των ροµανικών γλωσσών , Ιταλική, ρουµανική, ραιτοροµανική , Ισπανική και πορτογαλική , Λογοτεχνίες των ιταλογενών γλωσσών, Λατινική , Ελληνική λογοτεχνία , Λογοτεχνίες άλλων γλωσσών , : ,57 12

13 Πίνακας 6 (συνέχεια) Αριθµός τίτλων δείγµατος Συνολικό κόστος δείγµατος 900 Γεωγραφία και ιστορία , Γεωγραφία και ταξίδια , Βιογραφία, γενεαλογία, εµβλήµατα , Ιστορία του αρχαίου κόσµου έως το 499 µ.χ , Γενική ιστορία της Ευρώπης , Γενική ιστορία της Ασίας, Α. Ανατολή , Γενική ιστορία της Αφρικής , Γενική ιστορία της Βόρειας Αµερικής , Γενική ιστορία της Νότιας Αµερικής , Γενική ιστορία άλλων περιοχών , : , : ,98 13

14 ΓΡΑΦ.2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2005 ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γενικά Βιβλία 7,72% Φιλοσοφία 3,11% Θρησκεία 4,18% Κοινωνικές Επιστήµες 24,52% Γλώσσα 2,14% Φυσικές Επιστήµες 11,61% Τεχνολογία 28,73% Καλές Τέχνες 7,21% Λογοτεχνία Ιστορία & Γεωγραφία 5,56% 5,22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΥΣΤΗΜΑ DEWEY... 4 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ... 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DEWEY... 7 ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΕΚΤΌΣ DEWEY...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΥΣΤΗΜΑ DEWEY... 4 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ... 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DEWEY... 7 ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΕΚΤΌΣ DEWEY... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5ο ΓENIKO ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ DEWEY ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Κατάλογος Dewey

Θεματικός Κατάλογος Dewey Θεματικός Κατάλογος Dewey 000 Γενικά Συγγράμματα 001 Γνώση 002 Το Βιβλίο 003 Συστήματα 004 Επιστήμη Η/Υ 005 Προγραμματισμός, Προγράμματα, Βάσεις Δεδομένων 006 Ειδικές Μέθοδοι Η/Υ 007 [Κενό] 008 [Κενό]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΧΧ ΟΟ Μ ΕΕ ΝΝ ΑΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ9-ΖΒΖ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ9-ΖΒΖ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΑΘΗΝΑ 31 / 03 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθµός 3Π/2008 ιεξαγωγής διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δηγός πουδών Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Ο..5

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. 6/9/2015 Σχολές 1 ου Πεδίου

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. 6/9/2015 Σχολές 1 ου Πεδίου Σχολές 1 ου Πεδίου Ομάδες Σχολών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Βαλκανικών Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γλώσσας Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σέβη Μπουλαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνοµα από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984. Μεταξύ των προσωπικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές

Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές www.ucy.ac.cy Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά T.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Κύπρος Tηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Ταχ.: info@ucy.ac.cy Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Μελέτη ωρίμανσης δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007-2013». ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Μελέτη ωρίμανσης δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007-2013». ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Μελέτη ωρίμανσης δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007-2013». ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παραδοτέο Α Φάσης με τίτλο «Τεύχος Συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση χώρου πώλησης

Διαβάστε περισσότερα