åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ - åðéëáéòþôèôá ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [ΦΥΛΛΟ 45] ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΝΕΚΑ Υπουργείο ργός Υγείας: Πέντε μήνες απραξίας Από αυτήν εδώ τη στήλη, πολλές φορές κατά το παρελθόν σταθήκαμε κριτικά απέναντι στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσπαθώντας να είμαστε όσο χειρο το δυνατόν δίκαιοι και αναγνωρίζοντας πάντοτε το συντελεστή δυσκολίας χάραξης πολιτικής υγείας, ιδιαίτερα μετά την υπαγωγή της χώρας στη βάσανο των μνημονίων. Από τον Ιούνιο που η χώρα απέκτησε νέα κυβέρνηση όμως, το υπουργείο Υγείας φαίνεται να έχει πέσει σε ύπνο βαθύ. Με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται καθημερινά και τους πολίτες να έχουν περιέλθει σε απόγνωση μιας και καλούνται πλέον να αυτασφαλίζονται εξολοκλήρου, αφού το δημιούργημα του ΕΟΠΠΥ δείχνει να παραπαίει οδεύοντας προς διάλυση, το υπουργείο Υγείας κατόρθωσε μόλις χτες να διορίσει τους νέους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από πέντε μήνες ουσιαστικής ακυβερνησίας των εποπτευομένων μονάδων τους. Σελ. 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από πρόταση της που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20e, γίνεται 5e 2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους ανέργους νοσηλευτές και τα μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, μειώνεται στα 20e 3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e. Καμία διάκριση ΤΙ ΙΣΧYΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤAΛΗΨΗ ΘEΣΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ Στο παρόν φύλλο παρατίθενται όλες οι σχετικές διατάξεις, οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι, η κατάληψη των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών, μπορεί να γίνει, τόσο από τους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από εκείνους της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς την εισαγωγή κάποιας μορφής διάκρισης μεταξύ των. Οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και ασκούν το ίδιο επάγγελμα ως υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου ΝΠΔΔ. Επομένως, η ειδικότητά τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά ταυτόσημη, ώστε να μην μπορεί να υποστηριχθεί, ότι οι λειτουργίες των νοσηλευτικών υπηρεσιών απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου. Με βάση το σύνολο των παρατηρήσεων που καταγράφονται στο εν λόγο άρθρο, καθίσταται σαφές ότι, είναι εφικτή και νομικώς, αλλά και συνταγματικώς ανεκτή η καθιέρωση, δυνάμει των οικείων οργανισμών, της δυνατότητας κατάληψης των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων διαζευκτικώς από νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς να συντρέχει εν προκειμένω το προβάδισμα των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα. Σελ. 4-5 ΛΕΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ Διορίστηκε υποδιοικήτρια της 6 ης ΥΠΕ HΛένα Αλμπάνη, πρόεδρος του 7ου Π.Τ της και Γεν. Γραμματέας της ΠΑΣΥΝΟ Αχαΐας, διορίστηκε στη θέση της Υποδιοικήτριας της 6 ης ΥΠΕ. Της ευχόμαστε καλή δύναμη και είμαστε σίγουροι ότι η αποφασιστικότητά της και οι ικανότητες που διαθέτει θα βγάλουν ασπροπρόσωπο όλο τον κλάδο των Νοσηλευτών. Συνέχεια στη σελ. 6

2 2 ðåòéåøþíåîá Οκτώβριος 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Καμία διάκριση Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Νόμου 3839/2010, «με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την... Σελ. 4-5 Β Α Ε Σχετικά με τους δικαιούχους Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 465/24/02/2012) περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας... Σελ.6 Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία Αρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι βασική προϋπόθεση της διενέργειας μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία είναι η ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης. Μη υπαρχούσης παρόμοιας θέσεως, κωλύεται, κατ αρχήν, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης. Ειδικώς, βέβαια, για την τρέχουσα χρονική περίοδο υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 5 του Νόμου 4024/2011, «από την έναρξη του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια ργός εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των.. Σελ. 7 Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ρ Ο Γεράσιμος Βώκος: ΠΕΝΤΕΛΗ χειρο Ακρόαση παλμών εμβρύων Αναφορικά με την εισήγηση πρωτοβουλία διευθυντή γυναικολόγου του νοσοκομείου «Ελ. Βενιζέλου» περί της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης νοσηλευτών, προκειμένου αυτοί να καταστούν ικανοί παρακολούθησης ακρόασης και αξιολόγησης των παλμών των εμβρύων των επίτοκων γυναικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των νοσηλευτών, όσο και των μαιευτών περιγράφονται με σαφήνεια από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ως άνω ΠΔ, οι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων, ενώ έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Στη συνέχεια των παραπάνω διατάξεων γίνεται περιγραφή των ειδικότερων αντικειμένων και δραστηριοτήτων των νοσηλευτών, από την οποία προκύπτει ότι τα καθήκοντά τους είναι αμιγώς νοσηλευτικά Σελ.9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης Δάγλας Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου 102, Γλυφάδα Τηλ: , Fax: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος Δόντσιος Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος Μπίζας Λάμπρος Ταμίας Αβραμίδης Γεώργιος Οργανωτικός Γραμματέας Μπελαλή Κωνσταντία Αναπληρωτής Γραμματέας Πιστόλας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Αρβανίτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Ποντισίδης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Κωτσής Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Ριζόπουλος Ρίζος Μέλος Δ.Σ. Δημητρέλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Γιάκης Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Σπυράτος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Δημήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS Α.Ε.B.E. CREDIT: visualphotos.com ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: Σελ Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Οκτώβριος κα editorial γραψαν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Πέντε μήνες απραξίας Aπό αυτήν εδώ τη στήλη, πολλές φορές κατά το παρελθόν σταθήκαμε κριτικά απέναντι στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσπαθώντας να είμαστε όσο το δυνατόν δίκαιοι και αναγνωρίζοντας πάντοτε το συντελεστή δυσκολίας χάραξης πολιτικής υγείας, ιδιαίτερα μετά την υπαγωγή της χώρας στη βάσανο των μνημονίων. Από τον Ιούνιο που η χώρα απέκτησε νέα κυβέρνηση όμως, το υπουργείο Υγείας φαίνεται να έχει πέσει σε ύπνο βαθύ. Με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται καθημερινά και τους πολίτες να έχουν περιέλθει σε απόγνωση μιας και καλούνται πλέον να αυτασφαλίζονται εξολοκλήρου, αφού το δημιούργημα του ΕΟΠΠΥ δείχνει να παραπαίει οδεύοντας προς διάλυση, το υπουργείο Υγείας κατόρθωσε μόλις χτες να διορίσει τους νέους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από πέντε μήνες ουσιαστικής ακυβερνησίας των εποπτευομένων μονάδων τους. Επιπλέον, με μουδιασμένα τα φτερά της επιχειρούμενης αναμόρφωσης του ΕΣΥ και με ανύπαρκτη ουσιαστικά νομοθετική παραγωγή, οι περασμένοι πέντε μήνες μπορούν να χαρακτηριστούν άνετα χαμένοι, χωρίς κάτι να δείχνει ότι θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Οι πολυθρύλητες και μακροσκελείς συζητήσεις για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων που απ ό,τι φαίνεται διεξάγονται χωρίς σοβαρό σχέδιο υλοποίησης, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να διασπείρουν τον πανικό μεταξύ των εργαζομένων στα προς συγχώνευση νοσοκομεία, ναρκοθετώντας κάθε ργός διάθεση για ειλικρινή διάλογο και ενισχύοντας την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα, ακόμα και αν οι κρατούντες είχαν καλή πρόταση να αντιτείνουν στις δικαιολογημένες ανησυχίες των εργαζομένων. χειρο Το ΕΣΥ (ή τουλάχιστον τ απομεινάρια του), υποστελεχωμένο, ρικνό και ημιθανές, καθημερινά οδηγείται στη βάσανο της απαξίωσης και της επικείμενης κατάργησης, απειλώντας να τινάξει στον αέρα χιλιάδες προϋπολογισμούς νοικοκυριών, με το επιτελείο του αρμόδιου υπουργείου να περιορίζεται στο ρόλο του απαθούς θεατή Μέσα σ όλα αυτά λοιπόν, το ΕΣΥ (ή τουλάχιστον τ απομεινάρια του), υποστελεχωμένο, ρικνό και ημιθανές, καθημερινά οδηγείται στη βάσανο της απαξίωσης και της επικείμενης κατάργησης, απειλώντας να τινάξει στον αέρα χιλιάδες προϋπολογισμούς νοικοκυριών, με το επιτελείο του αρμόδιου υπουργείου να περιορίζεται στο ρόλο του απαθούς θεατή. Οι πέντε χαμένοι μήνες λοιπόν φαίνεται πως θα γίνουν δέκα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη σύνθεση των πολυάριθμων συμβούλων της ηγετικής ομάδας του υπουργού και αν επιτέλους δεν αντιληφθούν οι υπεύθυνοι ότι δε μπορείς να ζητάς από αρτοποιούς να κατασκευάσουν διαστημόπλοια Και ο Θεός βοηθός Αριστείδης Δάγλας, Γενικός Γραμματέας

4 4 åðéëáéòþôèôá Οκτώβριος 2012 ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καμία διάκριση ργός Γράφει ο Αλέξης Παραράς, Δικηγόρος- Δημοσιολόγος χειρο Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Νόμου 3839/2010, «με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων». Δυνάμει των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων τίθεται ένα απόλυτο κριτήριο όσον αφορά τον προσδιορισμό των κλάδων των εν δυνάμει προϊσταμένων, σχετιζόμενο με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των οργανικών μονάδων. Συναφείς είναι και οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του Νόμου 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες «με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων». Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, είναι αδύνατος ο αποκλεισμός των υπαλλήλων μιας από τις ίδιες κατηγορίες που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον οργανισμό καθορίστηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου του Νόμου 2071/1992 (Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας, ΦΕΚ Α 123/1992), «θέσεις νοσηλευτών, καταλαμβάνουν μόνο όσοι φέρουν τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή. Οργανικές θέσεις νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, δεν μεταφέρονται σε υποδεέστερο κλάδο. Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοση-

5 Οκτώβριος åðéëáéòþôèôá λευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως». Εκ των ανωτέρω ειδικών διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι ργός ο νομοθέτης επιθυμεί την κατάληψη των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών τόσο από τους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από εκείνους της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς την εισαγωγή χειρο κάποιας μορφής διάκρισης μεταξύ των. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 2 Α του Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 217/1985), «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ)( )». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει την απονομή του ίδιου επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, προφανώς, την ομοιότητα των τυπικών προσόντων τους. Επιπλέον, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως ΝΠΔΔ και δη ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3 2 του Νόμου 3252/2004, «τακτικά μέλη της είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A. E. I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ)( )». Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει ή άλλως διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο και της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγγραφούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο ΝΠΔΔ υποδηλώνει, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση εξομοίωσης αυτών εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων και εν γένει ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 1 του Νόμου 3868/2010 (Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία «στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και ασκούν το ίδιο επάγγελμα ως υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου - ΝΠΔΔ. Επομένως, η ειδικότητά τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά ταυτόσημη, ώστε να μην μπορεί να υποστηριχθεί, ότι οι λειτουργίες των νοσηλευτικών υπηρεσιών απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου. ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α') προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.». Χαρακτηριστική εν προκειμένω είναι η διατύπωση της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης εν σχέσει με την προπαρατεθείσα ρύθμιση, που αναφέρει τα εξής: «Η προτεινόμενη διάταξη για την θέσπιση καταλόγου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, τίθεται προκειμένου ν α κ α θ ι ε ρ ω θ ο ύ ν ενιαίοι κανόνες άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος προς διευκόλυνση του έργου τους και να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους, ως επαγγελματιών υγείας». Εν προκειμένω ο νομοθέτης, ομιλώντας περί νοσηλευτικού προσωπικού και ενιαίων κανόνων άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, προφανώς αναφέρεται εις όλους τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, ανεξαρτήτως κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, τους οποίους και αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και ασκούν το ίδιο επάγγελμα ως υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου ΝΠΔΔ. Επομένως, η ειδικότητά τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά ταυτόσημη, ώστε να μην μπορεί να υποστηριχθεί, ότι οι λειτουργίες των νοσηλευτικών υπηρεσιών απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου. Με βάση το σύνολο των παραπάνω παρατηρήσεων, είναι εφικτή και νομικώς, αλλά και συνταγματικώς ανεκτή η καθιέρωση, δυνάμει των οικείων οργανισμών, της δυνατότητας κατάληψης των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων διαζευκτικώς από νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς να συντρέχει εν προκειμένω το προβάδισμα των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα.

6 6 åðéëáéòþôèôá Οκτώβριος 2012 Η Λένα Αλμπάνη διορίστηκε υποδιοικήτρια της 6 ης ΥΠΕ HΛένα Αλμπάνη, πρόεδρος του 7ου Π.Τ της και Γεν. Γραμματέας της ΠΑΣΥΝΟ Αχαΐας, διορίστηκε στη θέση της Υποδιοικήτριας της 6 ργός ης ΥΠΕ. Της ευχόμαστε καλή δύναμη και είμαστε σίγουροι ότι η αποφασιστικότητά της και οι ικανότητες που διαθέτει θα βγάλουν ασπροπρόσωπο όλο τον κλάδο των Νοσηλευτών. Ακολουθεί το απόσπασμα της σχετικής απόφασης, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις χειρο του άρθρου 77, παρ. 5 και άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου, παρ. 4 και παρ. 5, εδ. 4 του Ν. 3527/07, διορίζεται η ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ , πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ως Υποδιοικήτρια της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας 6607/ )». ΜΕΤAΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛHΛΟΥ Όπως είναι ήδη γνωστό, στις περισσότερες περιπτώσεις μετατάξεων απαιτείται ως διαδικαστικός τύπος η εκφορά γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με άλλα λόγια, οι εν λόγω διαδικασίες μετάταξης δεν δύνανται να ολοκληρωθούν νομίμως εφόσον δεν έχει υπάρξει η σχετική γνώμη. Στις περιπτώσεις αυτές το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο, η γνώμη, δε, που εκφέρει είναι απλή, δοθέντος ότι εκ των κείμενων διατάξεων δεν χαρακτηρίζεται ως σύμφωνη. Κατά πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η εκφορά απλής γνώμης ουδόλως δεσμεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο δύναται είτε να εκδώσει πράξη σε συμφωνία με την γνώμη, είτε να εκδώσει πράξη αντιθέτου περιεχομένου με την γνώμη, παραθέτοντας ειδική προς τούτο αιτιολογία, είτε να μην εκδώσει καθόλου πράξη. Στην επίμαχη περίπτωση αποφασίζον όργανο είναι το οικείο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν βαρύνεται με την υποχρέωση συμμόρφωσης και εκτέλεσης της γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά συνέπεια, το διοικητικό συμβούλιο δύναται ακόμη και να απορρίψει την αίτηση μετάταξης, παραθέτοντας ειδική αιτιολογία, η οποία ελέγχεται, βέβαια, ως προς τη νομιμότητά της από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Σχετικά με το επίδομα ΒΑΕ Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 465/24/02/2012) περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία Α σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών. β) Οι απασχολούμενοι στην Α Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το επίδομα του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011 αφορά μόνον τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β βαθμού και όχι τους απασχολουμένους σε ΝΠΙΔ, ήτοι σε φορείς ιδιωτικού δικαίου.

7 Οκτώβριος åðéëáéòþôèôá ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ργός βασική προϋπόθεση της διενέργειας μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία είναι η ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης. Aρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι βασική προϋπόθεση της διενέργειας μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία είναι η ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης. Μη υπαρχούσης παρόμοιας θέσεως, κωλύεται, κατ αρχήν, η χειρο ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης. Ειδικώς, βέβαια, για την τρέχουσα χρονική περίοδο υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 5 του Νόμου 4024/2011, «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος». Με τις παραπάνω διατάξεις και ειδικώς για την περίοδο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης με την καθιέρωση της δυνατότητας της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι διατάξεις του άρθρου 70 καθιερώνουν αναμφίβολα ένα δικαίωμα υπέρ των φιλομαθών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την διάρκεια της υπαλληλικής σταδιοδρομίας τους απέκτησαν πτυχίο, ήτοι τυπικό προσόν, ανώτερης κατηγορίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας. Κατά την εκφορά κρίσης γνώμης επί των αιτήσεων αυτών τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια υποχρεούνται, μάλιστα, να ερευνήσουν αν είναι δυνατή η σύσταση προσωρινού κλάδου, που να ανήκει σε κατηγορία ανάλογη με το τυπικό προσόν που κατέχουν οι αιτούντες υπάλληλοι και στον οποίο θα μπορούσαν αυτοί να μεταταχθούν (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2697/1987). Με άλλα λόγια, αν ελλείπει η απαιτούμενη κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, η υπηρεσία δεν δύναται να αποστερήσει αμέσως το δικαίωμα του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλά οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, ερευνώντας το ενδεχόμενο δημιουργίας προσωρινού κλάδου, που να ανταποκρίνεται στο τυπικό προσόν του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και το ανώτερο τυπικό προσόν του υπαλλήλου να τελεί σε σχέση συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας του. Αν δεν προηγηθεί η ως άνω έρευνα, τότε η απόρριψη της σχετικής αιτήσεως μετάταξης είναι δυνατόν να ακυρωθεί δικαστικώς, κατόπιν προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω νομολογιακών πορισμάτων, οι διατάξεις περί της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία θα πρέπει να ερμηνεύονται πάντα προς όφελος των φιλομαθών υπαλλήλων. Αυτονόητη υποχρέωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών είναι, φυσικά, η άμεση διαβίβαση πάσης αιτήσεως μετάταξης προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει κατ άρθρον 70 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Η μη προώθηση των ως άνω αιτήσεων στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο δύναται να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις παντός εμπλεκομένου υπαλλήλου. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 70 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια, ότι στις περιπτώσεις μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, αφενός ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό που κατέχει, αφετέρου η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό εξαρτάται από τον χρονική στιγμή απόκτησης του ανώτερου πτυχίου, που απαιτείται ως τυπικό προσόν για την διενέργεια της μετάταξης. Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, εφόσον ένας υπάλληλος ανήκει στην κατηγορία ΔΕ, έχει τον Β βαθμό με 2 έτη προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό και κατέχει τον ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο ΤΕΙ) 1 έτος, σε περίπτωση μετάταξής του σε θέση της κατηγορίας ΤΕ θα μεταταγεί με τον βαθμό που κατέχει, ήτοι τον Β βαθμό, πλην όμως θα του αναγνωριστεί 1 έτος ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό, ήτοι χρόνος ίσος με τον χρόνο κατοχής του ανώτερου τίτλου σπουδών.

8 8 åðéëáéòþôèôá Οκτώβριος 2012 AΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟY ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985, «με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους ργός Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χειρο και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων». Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων δεν υπήρξε έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει εισέτι ρυθμιστεί με κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια το ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού έργου από τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Ομοίως δεν έχει υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων. Ομοίως δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της άσκησης «συμβουλευτικής» νοσηλευτικής, αν και ο συγκεκριμένος όρος δεν έχει σαφές περιεχόμενο, δοθέντος ότι η άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος συνδέεται άρρηκτα με την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων και όχι απλώς με την παροχή συμβουλών. AΔΕΙEΣ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛHΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟY ΔΙΚΑIΟΥ Στο άρθρο μόνο της υπ αριθμ.33894/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1276), ορίζεται: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ /83 απόφασή μας ως εξής: α) Στους εργαζόμενους μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο απ αυτό (περιλαμβάνονται και οι μαθητές των Σχολών Μαθητείας του ΟAΕΔ) που απέχουν από την εργασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από τον χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους. β) Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους μαθητές σπουδαστές - φοιτητές που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθούν, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Εκ των ανωτέρω κανόνων προκύπτει ποιες κατηγορίες υπαλλήλων δικαιούνται την ειδική αυτή μορφή άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις. Στους υπαλλήλους που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους η εν λόγω άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος δεν έχει υπερβεί πέραν των δύο (2) ετών την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που παρακολουθεί. Για παράδειγμα, αν παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών μιας σχολής, που διαρκεί τέσσερα (4) έτη, τότε μετά την συμπλήρωση έξι (6) ετών σπουδών και εφόσον έχει υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του δεν θα δικαιούται πλέον την ειδική άδεια. ΒΑΕ νοσηλευτών οικοτροφείων Όπως είναι ήδη γνωστό στις εξεδόθη η υπ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929 (ΦΕΚ Β' 2778/02/12/2011) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί του προσδιορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών (ΒΑΕ). Η ως άνω απόφαση ισχύει από την 1η Η βασική φιλοσοφία που ακολουθείται, προκειμένου να ενεργείται ο καθορισμός των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών,στηρίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες, ήτοι τον χώρο εργασίας απασχόλησης και την ειδικότητα. Τα δύο ως άνω στοιχεία, η ταυτόχρονη συνδρομή των οποίων είναι απαραίτητη, θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμα για την υπαγωγή ή μη ενός απασχολουμένου στο καθεστώς των ΒΑΕ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την περίπτωση 31 της ως άνω υπουργικής απόφασης, υπάγονται στα ΒΑΕ οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, σε Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια και σε Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών. Κατά συνέπεια, προκειμένου ένας νοσηλευτής να υπαχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ, θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του εις έναν εκ των περιοριστικώς ανωτέρω αναφερομένων φορέων απασχόλησης. Είναι, δε, αδιάφορο ποιο είναι το εποπτεύον υπουργείο των ως άνω φορέων. Αν ερμηνευτικώς το οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης δύναται να ενταχθεί στο εννοιολογικό περιεχόμενο κάποιου από τους ανωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενους φορείς απασχόλησης, όπως π.χ. την κλινική, τότε οι εκεί απασχολούμενοι νοσηλευτές υπάγονται στα ΒΑΕ. Δοθέντος, λοιπόν, ότι ανακύπτει ζήτημα ερμηνευτικής προσέγγισης και ανάλυσης εννοιών, στο υποβληθέν ερώτημα μπορεί να χωρούν διαφορετικές απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση η υποστηρίζει, ότι όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές, που ασκούν το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέχοντας υπηρεσίες φροντίδας και υγείας σε νοσούντες συνανθρώπους μας, θα πρέπει να υπάγονται στα ΒΑΕ. Αυτό επιτάσσει η αρχή της ισότητας, που υπαγορεύει την ίση αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων.

9 Οκτώβριος åðéëáéòþôèôá ργός Aναφορικά με την εισήγηση πρωτοβουλία διευθυντή γυναικολόγου του νοσοκομείου «Ελ.Βενιζέλου» περί της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης νοσηλευτών,προκειμένου αυτοί να καταστούν ικανοί παρακολούθησης χειρο ακρόασης και αξιολόγησης των παλμών των εμβρύων των επίτοκων γυναικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των νοσηλευτών,όσο και των μαιευτών περιγράφονται με σαφήνεια από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ως άνω ΠΔ, οι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων, ενώ έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Στη συνέχεια των παραπάνω διατάξεων γίνεται περιγραφή των ειδικότερων αντικειμένων και δραστηριοτήτων των νοσηλευτών, από την οποία προκύπτει ότι τα καθήκοντά τους είναι αμιγώς νοσηλευτικά. Στο άρθρο 2 του ιδίου ως άνω ΠΔ γίνεται περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μαιευτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τούτου, οι μαιευτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας της επιτόκου, λεχώνας και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ακρόαση παλμών εμβρύων «Οι νοσηλευτές, λόγω των αμιγώς νοσηλευτικών καθηκόντων τους, αδυνατούν να παρακολουθούν επιτόκους γυναίκες, και δη νοσηλευόμενες σε μαιευτικά τμήματα, και να αξιολογούν τον παλμό των εμβρύων σε ειδικά μηχανήματα» νεογνού, καθώς και της γυναικολογικής αρρώστου. Ειδικότερα, μεταξύ των καθηκόντων των μαιευτών συμπεριλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου, στο νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοντολόγιο, η διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης, η παρακολούθηση, φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό, ο έλεγχος της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ.λ.), η έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης κλπ. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, την ευθύνη για την παρακολούθηση της επιτόκου και του εμβρύου φέρουν οι υπάλληλοι του κλάδου των μαιευτών μαιών, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους και της ειδικότητας της εκπαιδεύσεώς τους. Αντιστρόφως οι νοσηλευτές, λόγω των αμιγώς νοσηλευτικών καθηκόντων τους, αδυνατούν να παρακολουθούν επιτόκους γυναίκες, και δη νοσηλευόμενες σε μαιευτικά τμήματα, και να αξιολογούν τον παλμό των εμβρύων σε ειδικά μηχανήματα. Συναφώς προβάλλεται,ότι δεν νοείται ένταξη των νοσηλευτών σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα,προκειμένου να αποκομίσουν γνώσεις διάφορες των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Εξάλλου, η διά του άρθρου 47 του Υπαλληλικού Κώδικα κατοχυρούμενη υπηρεσιακή εκπαίδευση συνδέεται κατ ανάγκη με τα υπηρεσιακά καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας,όπου ανήκει έκαστος υπάλληλος. Περαιτέρω, οι νοσηλευτικές ειδικότητες, ήτοι οι τομείς εξειδίκευσης των νοσηλευτών, αναφέρονται περιοριστικώς στις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985 και είναι οι εξής : α) Ειδικότητα νοσηλευτικής παθολογικής. β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής. γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής. δ) Ειδικότητα νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη εξουσιοδοτική διάταξη περί της εκδόσεως προεδρικού διατάγματος, δυνάμει του οποίου να ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες. Μέχρι σήμερα παρόμοιο ΠΔ δεν έχει εκδοθεί, ενώ η έκδοσή του δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αποφάσεις ιατρών διευθυντών,που επιχειρούν κατά πρωτοφανή, εξ απόψεως προχειρότητας και νομιμότητας, τρόπο να δημιουργήσουν εν τοις πράγμασι νέες νοσηλευτικές ειδικότητες.

10 10 πιστήμη åêåìýêåé κριθη Οκτώβριος 2012 Τυπορυχείο υθέτω ws ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα Παρασκευή, Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη Τρίτη σοβαρότερη αιτία τύφλωσης η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ Αυξάνονται τα κρούσματα της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Η πάθηση αποτελεί την τρίτη σοβαρότερη αιτία τύφλωσης και μέχρι το 2020 αναμένεται να διπλασιαστεί ο αριθμός των πασχόντων εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης. Στην Ελλάδα, από τη σοβαρή αυτή νόσο υπολογίζεται ότι πάσχουν άτομα. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενή, αφού δεν μπορεί να εκτελεί αυτόνομα απλές και καθημερινές δραστηριότητες. Η αδυναμία αυτή αποτελεί και την κύρια αιτία εμφάνισης ψυχικών διαταραχών με κυριότερη την κατάθλιψη. Συναγερμός για τον ιό «Αρμαγεδδών» Πηγή: ΕΘΝΟΣ ργώ Συναγερμός για τον ερχομό του θανατηφόρου ιού «Αρμαγεδδών» έχει σημάνει στη Βρετανία. Επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία ότι ο ιός, ο οποίος θυμίζει πολύ το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), θα είναι η επόμενη πανδημία που θα απειλήσει την ανθρωπότητα μέσα σε πέντε χρόνια και μάλιστα θα αφανίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Μετά τον θάνατο ενός 38χρονου άντρα στη Γλασκόβη, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστου ετοιμότητας για τον ιό, ο οποίος πιθανότατα έχει μεταφερθεί από ζώα, ίσως κατοικίδια και άγρια ζώα της Αφρικής και της Ασίας, και προκαλεί άμεσα έντονα συμπτώματα, πονοκέφαλο, εμετούς, στομαχικούς πόνους και υψηλό πυρετό. Τα χαρακτηριστικά του θανατηφόρου ιού περιλαμβάνουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και ταχύτατη προσβολή του ανθρώπινου οργανισμού. κα ργός Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης: 21 ερωτήσεις δείχνουν... πόσο κινδυνεύετε Πηγή: ΕΘΝΟΣ Μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ εμφανίζουν όσοι διατηρούν τον εγκέφαλό τους σε εγρήγορση. Οι ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης καθυστερούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την εμφάνισή της νόσου και βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητες των ασθενών με ήπια συμπτώματα. Τα σταυρόλεξα και τα σουντόκου αποτελούν τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης. Η ανάγνωση εφημερίδων, οι επισκέψεις σε μουσεία, η ακρόαση ραδιοφώνου και άλλες δραστηριότητες που γυμνάζουν το μυαλό μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στην πρόληψη ή τη συντήρηση της νόσου σε πρώιμο στάδιο. Τέτοιου είδους ασκήσεις πραγματοποιούνται ατομικά ή ομαδικά στα Κέντρα Ημέρας Ανοϊκών ασθενών και σε ειδικά ιατρεία μνήμης που λειτουργούν στις νοσηλευτικές μονάδες. Τα «κουρασμένα» λιποκύτταρα αιτία της παχυσαρκίας Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ ποχή Τα «κουρασμένα» λιπώδη κύτταρα ίσως αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες της παχυσαρκίας. Η σύνδεση μεταξύ αύξησης του βάρους και έλλειψης ύπνου είχε γίνει και στο παρελθόν, ωστόσο κανένας δεν γνώριζε τον μηχανισμό που υπάρχει πίσω της. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου μελέτησαν λιπώδη κύτταρα για ορισμένο χρονικό διάστημα σε εθελοντές που είχαν κοιμηθεί 8,5 ώρες τη νύχτα και στη συνέχεια όταν είχαν κοιμηθεί μόλις 4,5 ώρες. Ανακάλυψαν ότι μετά από τις νύχτες έλλειψης ύπνου τα λιπώδη κύτταρα του ίδιου εθελοντή εμφάνιζαν 30% μικρότερη απόκριση στην ινσουλίνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές εάν τα λιποκύτταρα στερούνται τον ύπνο τότε σταματούν να λειτουργούν κανονικά με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο μηχανισμός ρύθμισης της όρεξης και να εμφανίζεται αύξηση του βάρους. γραψαν Ο καφές προστατεύει απ' τους καρκίνους της μήτρας και του προστάτη Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ χειρο Τέσσερα έως έξι φλιτζάνια καφέ την ημέρα μπορεί να προστατεύουν τις γυναίκες από τον καρκίνο της μήτρας και τους άντρες από τον καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με νέα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Η προστατευτική δράση του καφέ παρατηρήθηκε τόσο με τον κανονικό, όσο και με τον ντεκαφεϊνέ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καφεΐνη δεν είναι το συστατικό του που παρέχει αυτή την προστασία. Στην πραγματικότητα, η συστηματική κατανάλωσή του έχει σχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο εκδηλώσεως διαφόρων νοσημάτων, όπως ο τύπου 2 διαβήτης, η χολολιθίαση, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ακόμα και η νόσος του Πάρκινσον.Όποιος κι αν είναι ο μηχανισμός δράσης, οι ειδικοί λένε πως ο καφές φαίνεται να ωφελεί την υγεία αρκεί να μην προσθέτει κανείς ζάχαρη και κρέμα σε κάθε φλιτζάνι, διότι οι έξτρα θερμίδες μπορεί να ακυρώσουν κάθε όφελος από τον καφέ.

11 Οκτώβριος 2012 πιστήμη åêåìýêåé κριθη 11 Υγιής καρδιά με ένα τσίμπημα Επιστήμονες στην Αμερική πιστεύουν ότι υπάρχει η δυνατότητα, με τη βοήθεια ενός εμβολίου να μειωθούν κατά πολύ οι θάνατοι που προκαλούνται από καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Το εμβόλιο (κωδική ονομασία REGN727) γίνεται είτε στο χέρι είτε στο στομάχι και ξεμπλοκάρει τις αρτηρίες, μειώνοντας τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης, «καθαρίζοντας» σχεδόν τα τρία τέταρτα της LDL από τον οργανισμό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η δράση του είναι πιο αποτελεσματική από κάθε άλλη θεραπεία που υπάρχει σήμερα. Το εμβόλιο αναμένεται να κυκλοφορήσει το νωρίτερο σε τρία χρόνια.οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το εμβόλιο θα βοηθήσει τους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν βελτίωση με τη χορήγηση στατινών, οι οποίες ωστόσο βοηθούν τους περισσότερους ασθενείς. Πιο «βαρύ» το έμφραγμα για τις γυναίκες Πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ Οι γυναίκες παθαίνουν σπανιότερα εμφράγματα σε σχέση από τους άνδρες, αλλά κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από αυτά. Σύμφωνα με νέα γαλλική έρευνα οι γυναίκες είναι πιο πιθανό, σε σχέση με τους άνδρες, να αποβιώσουν μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επίσης, μετά από ένα μη θανατηφόρο έμφραγμα, οι γυναίκες παρουσιάζουν περισσότερες επιπλοκές από ό,τι οι άνδρες, μένουν περισσότερες ημέρες στο νοσοκομείο και γενικά η θεραπεία τους καθυστερεί πιο πολύ. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγρήγορση για τυχόν πόνους στο στήθος τους και να αναζητούν αμέσως ιατρική βοήθεια, ώστε να μειωθεί ο χρόνος του ισχαιμικού επεισοδίου». υθέτω Reuters: Οι ασθένειες του Τρίτου Κόσμου «κτυπούν» την Ελλάδα Πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ ργώ Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters «ένα τσίμπημα κουνουπιού μπορεί να μεταδώσει στον άνθρωπο εξωτικές/τροπικές λοιμώξεις, όπως είναι η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός chikungunya και ο δάγκειος πυρετός, σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης που έχει αλλάξει το κλίμα και η ζέστη διαρκεί περισσότερο». «Ήδη η ελονοσία, μια ασθένεια που εξαλείφθηκε από την Ελλάδα το 1974,δεν επέστρεψε απλώς κα Πολλά βιβλία στα 4, γερό μυαλό στα 18 Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ Θέλετε το παιδί σας όταν μεγαλώσει να γίνει εξυπνότερο και να μπορεί να χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις και τον κόσμο γύρω του; Αν ναι, δώστε του φυσικά αγάπη και στοργή αλλά κυρίως διαβάστε του βιβλία, από τα πρώτα του κιόλας χρόνια. Μελέτη διαπίστωσε ότι όσο περισσότερα πνευματικά ερεθίσματα ργός έχει ένα παιδί στην ηλικία των 4 ετών τόσο καλύτερα ανεπτυγμένος είναι ο εγκέφαλός του στα 18, χαρίζοντάς του υψηλότερη νοημοσύνη και καλύτερες γνωσιακές λειτουργίες. χειρο Τα ευρήματα έρχονται να υπογραμμίσουν, σφραγίζοντας με τη «βούλα» της εγκεφαλικής τομογραφίας, την τεράστια σημασία που έχουν οι εμπειρίες της πρώτης παιδικής ηλικίας αργότερα στη ζωή. μέσα από τους τουρίστες και τους μετανάστες όπως συμβαίνει εδώ καιρό σε καιρό στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά μεταδίδεται από άτομο σε άτομο εντός των ελληνικών συνόρων», σημειώνει το Reuters, τονίζοντας πως «ο αριθμός των νεκρών φέτος από ιό του Δυτικού Νείλου, μια ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια Culex modestus, ανήλθε στους 16 στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία της 11ης Οκτωβρίου». «Σημάδι των καιρών ότι Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, μια παγκόσμια ιατρική φιλανθρωπική ομάδα που συνήθως συνδέεται με την πάλη να σώσει τις ζωές των μωρών στην υποσαχάρια Αφρική, εργάζεται τώρα με πλήρη απασχόληση σε περιοχές της νοτίου Ελλάδας»,τονίζει το πρακτορείο,σχολιάζοντας παράλληλα εκτενώς την κατάρρευση του συστήματος υγείας στη χώρα μας. «Σε μια χώρα που την επισκέπτονται 16 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως και όπου τα μέτρα λιτότητας πλήττουν έως και το 30% του πληθυσμού που αγωνίζεται για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, είναι αναγκαίο τα μολυσματικά δαγκώματα από τα κουνούπια να μειωθούν στο ελάχιστο», αναφέρει μεταξύ άλλων το Reuters. ws ποχή Αλλαγή δεδομένων: η εφηβεία σε αγόρια και κορίτσια, έρχεται πολύ νωρίτερα Πηγή:http://www.iatropedia.gr/ γραψαν Η είσοδος στην εφηβεία έρχεται πολύ ενωρίτερα από όσο πιστεύουν οι γονείς. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως η εφηβεία εισβάλει κατά πολύ νωρίτερα στη ζωή των μικρών παιδιών σε σχέση πάντα με το παρελθόν. Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, τα αγόρια μπαίνουν πια πρόωρα στην εφηβεία,έξι μήνες έως δύο χρόνια νωρίτερα από ότι συνέβαινε στις προηγούμενες γενιές. Συνεπώς,η τάση πρόωρης έναρξης της εφηβείας δεν αφορά πλέον μόνο τα κορίτσια, κάτι που είχε διαπιστωθεί ήδη προ καιρού. Με βάση τη νέα μελέτη,οι αλλαγές στα γεννητικά όργανα αρχίζουν κατά μέσο όρο στην ηλικία των εννέα έως δέκα ετών και η πλήρης ωριμότητα επιτυγχάνεται στην ηλικία των 15 έως 16 ετών, ενώ οι πρώτες τρίχες είναι εμφανείς μεταξύ των δέκα και 11,5 ετών. Οι αιτίες της πρόωρης εφηβείας στην εποχή μας και οι επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης είναι ασαφείς. Οι ανθυγιεινές αλλαγές στη διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές αιτίες (π.χ. χημικές ουσίες με δράση ανάλογη των ορμονών) μπορεί να παίζουν ρόλο.

12 12 κα γραψαν Àòõòá / åðéóôïìû Οκτώβριος 2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Αναζητώντας λύσεις... Eπιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, απέστειλε ο κ. Θεόδωρος Βατσάλης, νοσηλευτής ΤΕ στο Νοσοκομείο της Δράμας με θέμα την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τη φορολόγηση ργός των ελεύθερων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ. Ο νοσηλευτής υποστηρίζει πως «έστω και για τελευταία φορά μπορεί να δοθεί το δώρο Χριστουγέννων στον κλάδο μας, αρκεί να αποφασιστεί μία ρεαλιστική περικοπή δαπανών, την οποία το Υπουργείο Υγείας θα έχει την πολιτική χειρο βούληση να εφαρμόσει. Η εργασία μας μπορεί να συγκριθεί μόνο αυτή των σωμάτων ασφαλείας. Είναι όμως πιο δύσκολη, γιατί ο Νοσηλευτής είναι συνέχεια στην πρώτη γραμμή. Οι αστυνομικοί θα επέμβουν αφού κληθούν...». Ο κ. Βατσάλης τονίζει πως, «οι πιο σκληρά εργαζόμενοι του δημοσίου χρειάζονται στιγμές εξόδου από την ένταση της δουλειάς και ψυχαγωγία για να αποφύγουμε μία γενική και μόνιμη επαγγελματική εξουθένωση», υποστηρίζοντας πως, την ψυχαγωγία αυτή δεν την προσφέρει η τηλεόραση ή η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά οι διακοπές κατά την περίοδο των εορτών.«ευκαιρίες ξεκούρασης του νου και του σώματος δίδονται σε εορτές όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και οι θερινές διακοπές. Για να αλλάξει όμως παραστάσεις ο υπάλληλος εκτός από ελεύθερος χρόνος απαιτείται και διαθέσιμο χρήμα προς κατανάλωση. Άλλωστε οι εορτές αυτές στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχουν συνδεθεί και με αγορές και ανταλλαγή δώρων,που προσφέρουν μία επιπλέον διάθεση χαράς.απότομη διακοπή αυτής της συνήθειας αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε παρά φύση προσαρμογή του κόσμου στη νέα κατάσταση», αναφέρει. Και συνεχίζει: «Το δώρο Χριστουγέννων, έστω και για τελευταία φορά, πρέπει να δοθεί ακόμη και μισό. Έχουμε διαβιώσει τη χειρότερη χρονιά από τη δεκαετία του 50 χωρίς να φταίμε σε τίποτα και δικαιούμαστε τουλάχιστον μία μικρή όαση ανακούφισης και απαλλαγής από τη σκληρή πραγματικότητα». Οι προτάσεις «Αφού λοιπόν το δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας είναι ασύμφορα για τον προϋπολογισμό, τότε μπορούν να αντικατασταθούν από το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων που δίνεται στις ΔΟΥ, η χορήγηση του οποίου θα γίνεται όπως και των επιδομάτων εορτών και αδείας και στα ίδια ποσά. Αυτή η διαδικασία φυσικά θα γίνεται μέσω της αξιολόγησης και κατά το δυνατό θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη». Ο κ. Βοτσάλης αναφέρει στην επιστολή του μερικές προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων, όπως είναι η ενοικίαση σε ιδιώτες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι του ΣΕΥΥΠ.(Σώμα Επιθεωρητών Υγείας), για θέματα που αφορούν τις προμήθειες (αχρησιμοποίητα μηχανήματα κτλ), αλλά και η συμμετοχή των ΥΠΕ στον έλεγχο τον υλικό μέσω της διατήρησης σχετικού αρχείου ανά νοσοκομείο κτλ. Σύμφωνα με τον νοσηλευτή, αυτά και άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την εξοικονόμηση πόρων, μπορούν άμεσα να αποδώσουν και να αποτρέψουν τις προγραμματισμένες περικοπές στα δώρα των εργαζομένων. Ο κ. Βατσάλης τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συζητήσει με τους νοσηλευτές που εκπροσωπούνται από την ΠΑΣΥ- ΝΟ και την, όλους τους τρόπους και μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την περικοπή των δώρων Χριστουγένων-Πάσχα και των επιδομάτων άδειας ή που θα επιτρέψουν τη χορήγηση ενός εξορθολογισμένου επιδόματος που θα λαμβάνουν όσοι αξίζουν.

13 Οκτώβριος ξελίξει åëäèìñóåé μπνεύσει Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας- Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. Ιωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 > 12 o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Titania, Αθήνα. Era Ltd, Τηλ: , Fax: , > 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατ Οίκον Νοσηλείας International Research Institute for Telemedicine and Home Care Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο Τηλεϊατρικής και Κατ Οίκον Νοσηλείας. Αθήνα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Βύρωνος 58, Πεύκη. Τηλ , > 3 η Πειραϊκή Ογκολογική Διημερίδα «Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος: Πολύπλευρη προσέγγιση για εξατομικευμένη αντιμετώπιση» Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental, Λεωφ. Συγγρού 89-93, , Αθήνα, Ελλάδα. Β Παθολογική Ογκολογική Κλινική Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά. «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη». Σε συνεργασία με τις Ουρολογικές Κλινικές: Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας. Τηλ: , Διοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε. > Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Νοεμβρίου 2012, Πάτρα. Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία SYNEDRA. Πληροφορίες: Τηλ.: , > 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών. Τηλ: , > 23 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22/11/ /11/2012, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης - Helexpo, Θεσσαλονίκη. Φορέας: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Πληροφορίες:VitaCongress, τηλ , πιστήμη υθέτω ργώ κα ργός χειρο > 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: Global Events, κριθη Τηλ: , Φαξ: , > Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής: Περιφερικό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ, ws PCO: SYNEDRA. Πληροφορίες: Τηλ.: , > 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένες Θεραπείες 29 Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, ποχή Αθήνα, Ελλάδα. Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. Διοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.. Τηλ: > 6 ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη - «Χειρουργική & Καρκίνος» 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου γραψαν 2012, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα. Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία». Πληροφορίες: Τηλ: , > 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας 30 Νοεμβρίου εως 2 Δεκεμβρίου 2012, Λουτράκι. Διοργανωτής: Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Πληροφορίες: ΤΗΛ.: , ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 > 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος με Διεθνή Συμμετοχή 1-4/11/2012, Θεσσαλονίκη. Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος. Τηλ: (2310) & , > The First Interdisciplinary Congress "Psychiatry and Related Sciences" 29 Νοεμβρίου-02 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα. Διοργανωτής:World Psychiatric Association Thematic & International Neuropsychiatric Association. Πληροφορίες: Τηλ: ,

14

15

16

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 E- mail :

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 :210-3648048 Φαξ :210-3648049 E- mail : info@enne.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS Ακαδημίας 91 93, 10677 τηλ/fax 2103228979 91 93 Akadimias street Athens 10677 HELLAS url: http://www.ergotherapists.gr e mail: info@ergotherapists.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 Π ΑΣ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0063 Αριθμ. Συν/ση 9η/27.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/07/2016. Αρ. Πρωτ.637. Προς: - Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 19/07/2016. Αρ. Πρωτ.637. Προς: - Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργό Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2017. Αρ. Πρωτ: 827

Αθήνα, 12/06/2017. Αρ. Πρωτ: 827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 :210-3648048 Φαξ :210-3648049 E- mail : info@enne.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 11.351,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο: Fax:

Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. 41136 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: Σκύδρα 20/12/2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ) Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: 06/11/2009 Έγγραφο προς τη Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 29-2-204 Αριθμός Πρωτ: 3526 ΟΑΕΔ - Π. Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )»

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3617859 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/12/2015 Αρ.Πρωτ:1031. Προς: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας ΘΕΜΑ: «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕ» Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Αθήνα, 09/12/2015 Αρ.Πρωτ:1031. Προς: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας ΘΕΜΑ: «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕ» Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μαγείρων και του Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 11/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 11/04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, /04/06 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 703 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πάτρα: 04/08/2016 Aρ. Πρωτ.: 16469 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Α.Φ.Μ : 999100816 Διεύθυνση : Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ενημερωτικό Υλικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ενημερωτικό Υλικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ενημερωτικό Υλικό Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας Στόχος: Κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ( ΑΚΕ- Τ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:2105285302 FAX:2105285316 E-mail:dake-d@nd.gr Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα).

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα). ΠΡΟΣ Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα). -------------------- ------------------- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Μου τέθηκαν από την ΟΕΝΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα: 04-05-2017 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994 Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520 &

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 102/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 102/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 102/28-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝIΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα 10 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες την παρούσα ΣΣΕ, αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα, 23/11/2016 Α.Π. 44/2016 Βουλή των Ελλήνων Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Οι Σύγκλητοι καλούνται να προσδιορίσουν τους «χώρους του ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα