ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις, 13 ώρες προετοιμασία μικροδιδασκαλίας, 70 ώρες μελέτη υλικού) (Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα) Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενήλικων διοργανώνει Σεμινάρια προετοιμασίας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι πρόκειται άμεσα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίες διοργανώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Συγκεκριμένα, τα Σεμινάρια της Ένωσης απευθύνονται σε όσους έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι όσοι: α. Είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β. έχουν διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών ή/και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π έχει αναρτήσει την Τράπεζα Θεμάτων που περιέχει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσουν οι υποψήφιοι και επάνω σε αυτά θα γίνουν οι εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π /10/2012ΦΕΚ2844, τ. Β, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν: α) Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισμό της εκπαιδευόμενης ομάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών εποπτικών μέσων. β) Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών για την αξιολόγηση του σχεδιασμού, των επιλογών και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας. 1

2 Οι Εκπαιδευτές των Σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι και ιδιαίτερα έμπειροι, με διεθνή εμπειρία, εκπαιδευτές εκπαιδευτών. Στόχος και Περιεχόμενο των Σεμιναρίων Τα Σεμινάρια προετοιμασίας της Ένωσης έχουν στόχο να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευομένους στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στην παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας και τη σχετική συνέντευξη. Γι αυτό τα Σεμινάρια περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, τα εξής: - Πριν την έναρξη κάθε Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι εκπαιδευτές μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό των εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). - Λαμβάνουν από την Ένωση οδηγίες για την εκπόνηση του σχεδίου της μικροδιδασκαλίας τους. Επιπλέον, λαμβάνουν προς μελέτη, παραδείγματα βιντεοσκοπημένων μικροδιδασκαλιών, μαζί με τον σχεδιασμό τους. - Μέχρι να έλθουν στη δια ζώσης συνάντηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να στέλνουν ενδεχόμενες απορίες τους στον/στην εκπαιδευτή/τρια τους και θα λαμβάνουν άμεσα ανατροφοδότηση. - Τρεις τουλάχιστον εβδομάδες μετά την εγγραφή στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες έρχονται στη δια ζώσης συνάντηση (Σαββατοκύριακο), στην οποία συμμετέχουν 20 άτομα (μέγιστος αριθμός). - Στη διάρκεια της διά ζώσης συνάντησης θα δοθεί έμφαση στην επεξεργασία διαφόρων «μελετών περίπτωσης» που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και για τις οποίες δεν υπάρχει απάντηση στην Τράπεζα Θεμάτων. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση μικροδιδασκαλίας από καθέναν συμμετέχοντα και στο σχολιασμό αυτής, δεδομένου ότι οι μικροδιδασκαλίες αποτελούν συστατικό στοιχείο των εξετάσεων πιστοποίησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ [Οι ώρες έναρξης και λήξης θα τηρηθούν με ακρίβεια. Εάν ορισμένοι συμμετέχοντες επιθυμούν, θα μπορούν να μη συμμετάσχουν είτε τις ώρες του Σαββάτου είτε τις ώρες της Κυριακής]. Σάββατο: : Γνωριμία των μελών ομάδας και συζήτηση επί των διαδικασιών πιστοποίησης : Επίλυση αποριών και συζήτηση για τα θέματα και τις διαδικασίες της γραπτής εξέτασης. Επεξεργασία «μελετών περίπτωσης» : Διάλειμμα : Υλοποίηση 4 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων. Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα. 2

3 : Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα : Υλοποίηση 3 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων. Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα : Διάλειμμα : Υλοποίηση 2 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων. Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα. Αξιολόγηση της πρώτης ημέρας. Κυριακή: : Υλοποίηση 4 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων. Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα : Διάλειμμα : Υλοποίηση 4 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων. Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα : Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα : Υλοποίηση 3 μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων : Συζήτηση και ανάλυση με την ομάδα Αξιολόγηση του προγράμματος Επόμενα «βήματα» Κόστος /Δηλώσεις Συμμετοχής - Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι 150 ευρώ και για τα μη μέλη 180 ευρώ. - Στους συμμετέχοντες θα δίνονται γραπτές οδηγίες, ασκήσεις, εφαρμογές και παραδείγματα μικροδιδασκαλιών. - Οι πόλεις στις οποίες θα υλοποιηθούν προγράμματα είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων (16 άτομα). - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1qntot-ub1cjetkhs2egg4qbcapzcdq-hgdrkhzy3fhk/viewform?usp=send_form - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου (θα υπάρξουν εναλλακτικές ημερομηνίες για καθεμία από τις παραπάνω πόλεις) θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε. αμέσως μόλις ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε. Γιαννακοπούλου (Αθήνα) Δ. Δεληγιάννης (Λάρισα) Κ. Κεδράκα (Αλεξανδρούπολη) Γ. Κουλαουζίδης (Θεσσαλονίκη) Κ. Μάγος (Βόλος) Δ. Πάντα (Θεσσαλονίκη) Δ. Πατρώνας (Αθήνα) Μ. Τερλιξίδου (Αθήνα) Σ. Φραγκούλης (Ηράκλειο) 4

5 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Ελένη Γιαννακοπούλου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Paris V και έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα είναι καθηγήτριασύμβουλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει διδάξει σε προγράμματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών συμβούλων που οργανώθηκαν από το 2006 μέχρι σήμερα από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της ΓΓΕΕ, του ΕΚΕΠΙΣ του Κ.ΑΝ.Ε.Π. και του Ι.Ν.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Υπήρξε εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012) Έχει πολλές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις συνεδρίων σε θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την ίδρυση της. Ο Δημήτρης Δεληγιάννης είναι υποψήφιος Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ και εκπαιδευτής εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων σε πολλά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και Εργασίας και σε φορείς όπως το ΚΕΘΕΑ, η ΓΣΕΒΕΕ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ΣΔΕ Φυλακών, ΕΚΕΠΙΣ κ.λπ Υπήρξε εκπαιδευτής των αξιολογητών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012). Είναι Φιλόλογος και νομικός και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στον Κοινωνικό Σχεδιασμό και στην Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση. Εργάστηκε για δέκα χρόνια στο χώρο της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 1998 ανέλαβε Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ενώ από το 2000 ο ίδιος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, την πρώτη εκπαιδευτική δομή για ενήλικους πρώην χρήστες στη χώρα μας. Συντονιστής των πρώτων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε Θεραπευτική Κοινότητα σε συνεργασία με το δημόσιο ΙΕΚ και υπεύθυνος για την οργάνωση πρότυπης πιλοτικής εκπαιδευτικής δομής για ανήλικους κρατουμένους στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας. Είναι τακτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Κατερίνα Κεδράκα είναι μέλος ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Οι βασικές της σπουδές είναι στα Παιδαγωγικά κι έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η διδακτορική της διατριβή αναφέρεται στις σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες. Είναι τακτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) και έχει πάρει μέρος ως εκπαιδεύτρια σε πολλά προγράμματα και σεμινάρια για ενηλίκους που έχει διοργανώσει η ΕΕΕΕ, το ΕΚΔΔΑ, το ΕΑΠ και άλλοι φορείς. Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται σε θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Επαγγελματική Συμβουλευτική, τους εκπαιδευτικούς, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι συγγραφέας μέρους του εκπαιδευτικού υλικού για τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης. Έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης/ εμπειρογνώμων με ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθώς 5

6 και με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τη δια βίου μάθηση. Ο Γιώργος Κουλαουζίδης σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (University of Surrey) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με θέμα την επίδραση του βιογραφικού παραδείγματος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αντίληψη τους αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Συμμετείχε στην ομάδα που σχεδίασε και υλοποίησε το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Υπήρξε εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012).Εργάστηκε στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΑΔΕΔΥ ενώ σχεδίασε και έγραψε εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Έχει μεταφράσει τρία βιβλία μεταξύ των οποίων το βιβλίο του Jack Mezirow για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, και των Ira Shor & Paulo Freire για την Απελευθερωτική Παιδαγωγική. Κείμενα και άρθρα του φιλοξενούνται σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Συνεργάζεται με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το Ο Κώστας Μάγος σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης. Εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2005 ως σήμερα συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Έχει εργασθεί ως επιμορφωτής σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων, με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό σχετικών άρθρων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην έρευνα-δράση και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η Δήμητρα Πάντα σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκε στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Συγκριτική Παιδαγωγική με έμφαση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) καθώς και στο πρόγραμμα κατάρτισης των αξιολογητών των επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2008 έως και σήμερα ως μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα "Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Είναι καθηγήτρια Παιδαγωγικής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 6

7 Ο Δημήτριος Σ. Πατρώνας σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (MBA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και μελέτησε Διείσδυση σε Νέες Αγορές και Στρατηγικό Σχεδιασμό στη Ιαπωνία. Ενεργοποιείται στην κατάρτιση στελεχών από το 1983, έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικό με το Μάνατζμεντ για τα στελέχη των τραπεζών και συμμετείχε σε έρευνα σχετικά με τη δημιουργία Διατραπεζικού Τραπεζικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου. Εργάστηκε ως Εκπαιδευτής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μιας μεγάλης τράπεζας για 16 χρόνια και στη συνέχεια ως Υποδιευθυντής και επικεφαλής των Εκπαιδευτών για άλλα 5, πριν επιστρέψει στις εργασίες κορμού της τράπεζας. Συνέχισε να εκπαιδεύει, σε επίπεδο μερικής απασχόλησης, τα στελέχη της τράπεζας τόσο στο Εθνικό όσο και το Διεθνές Δίκτυο του εξωτερικού. Διετέλεσε Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για πέντε χρόνια, διδάσκοντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στον τομέα της στρατηγικής και το γενικό μάνατζμεντ που τον έχουν οδηγήσει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική, καθώς επίσης και στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, πεδία στα οποία συνεχίζει να εκπαιδεύει μέχρι σήμερα. Τα παραπάνω ενδιαφέροντά τον έχουν οδηγήσει στη συμμετοχή του σε μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως για παράδειγμα Equal, Leonardo, Grundtvig, κ.α.). Η Μαρία Τερλιξίδου είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ψυχολογία και Παιδαγωγική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Master s degree London University) και Counseling (μεταπτυχιακό επίπεδο - Boston College, ΗΠΑ). Έλαβε ευρύτατη επαγγελματική επιμόρφωση στη διοίκηση και ανάπτυξη προσωπικού, με έμφαση: στην επιμόρφωση στελεχών και στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning). Είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει τα ανωτέρω, στην 12ετή θητεία της ως Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας ( ). Ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( ) δίδαξε στη μεταπτυχιακή θεματική ενότητα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ως μέλος επιστημονικής ομάδας, μετείχε στο σχεδιασμό και υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ( ) και ειδικά στην επιλογή και εκπαίδευση των πρώτων 250 Eκπαιδευτών των Εκπαιδευτών. Υπήρξε εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (2012). Ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκλέγεται συνεχώς Γραμματέας του Δ.Σ. από το Ο Σήφης Φραγκούλης σπούδασε παιδαγωγικά στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Αγωγή, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η διδακτορική του διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της περιβαλλοντικής αγωγής και της διδακτικής ενηλίκων. Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων ως επιστημονικός υπεύθυνος, εκπαιδευτής και αξιολογητής προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2003 έως και σήμερα ως μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα "Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές στην Εκπαίδευση". Υπήρξε εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (2012). Είναι Επίκουρος Καθηγητής διδακτικής μεθοδολογίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και υπεύθυνος του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Κρήτης. 7

8 Τηλέφωνο επικοινωνίας : WEBSITE: 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία

Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) και τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα