14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC001964023 2014-04-03"

Transcript

1 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ελληνική ηµοκρατία ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Νοµός Σερρών 2014» ήµος Ηράκλειας Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟI Αρ. Μελέτης : 01/2014 Αρ. Πρωτ.: 6935 / Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ): «48.589,00» (39.504,50 πλέον ΦΠΑ 9.084,50 ) 14PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών». 2. Την υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ)(ΦΕΚ Τ.Β 185/ ) 3. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5. Τον Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν» 6. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 7. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος α 240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες α. τροφίµων β. αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου 1

2 καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 9. Τι αποφάσεις των νοµικών προσώπων του ήµου Ηράκλειας Η αριθµ 49/2013 απόφαση του Σ του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) Η απόφαση 61/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η) Η αριθµ. 79/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (.Ε.Υ.Α.Η) Η αριθµ. 10/2013 απόφαση σχολικής επιτροπής σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας Η αριθµ. 8/2013 απόφαση σχολικής επιτροπής σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας 10. Την αριθµ 343/2014 απόφαση ηµάρχου περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Την αριθµ 21/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθµ. 1/2014 µελέτη του ήµου Ηράκλειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού. Προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ (39.504,50 πλέον ΦΠΑ 9.084,50 ) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη του έτους ήτοι Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής θα γίνει µε Κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθ. 1/2014 µελέτη της προµήθειας, µε τους ακόλουθους όρους 2

3 ΆΡΘΡΟ 1o Αντικείµενο προµήθειας-προϋπολογισµός Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής περιλαµβάνει την προµήθεια διαφόρων καθαριστικών και άλλων ειδών σχετικά µε την καθαριότητα και την υγιεινή και έχουν χωριστεί σε υποοµάδες ως εξής : ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑ Α 4 23%) Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για πολιτιστικές δραστηριότητες Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας( µε ΦΠΑ 23%) ΟΜΑ Α 6 ΟΜΑ Α 7 ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες εκ των υποοµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε υποοµάδας ( άρθρο 3, παρ. 6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν 3

4 ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (σε ευρώ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε ευρώ) ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ τεµ 400 5, ,00 ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250 γρ µήκος 80 µ (συσκ 12 τεµ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ τεµ 420 2, ,45 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ τεµ 250 4, ,25 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΤ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η τεµ 150 8, ,25 ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΡΥΣΕΣ, ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τεµ 140 2,38 333,20 ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τεµ 150 1,53 229,50 ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡ 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Τεµ 149 1,53 227,97 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Τεµ 50 3,23 161,50 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 140 5,36 749,70 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ, ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 50 1,53 76,50 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ Τεµ 90 1,45 130,05 400γρ 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ Τεµ 90 7,48 673,20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ 13 ΚΕΖΑΠ Τεµ 40 1,15 45,90 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ Τεµ 50 1,19 59,50 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ Τεµ 50 2,68 133,88 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ Τεµ 200 0,72 144,50 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ Τεµ 200 0,68 136,00 ΙΑΣΤ (7Χ14) 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2 Τεµ 50 0,68 34,00 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ Τεµ 30 3,83 114,75 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Τεµ 50 3,83 191,25 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 300 2,89 867,00 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 75 4,55 341,06 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400γρ 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 60 2,76 165,75 ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Τεµ 45 0,72 32,51 4

5 ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 170 2,85 484,08 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ Τεµ 10 29,92 299,20 ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Τεµ 5 21,55 107,74 (ΑΝΤΑΛΛΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΙΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Τεµ 299 0,72 216,03 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56(20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Kg , ,50 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ10 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Τεµ 50 2,08 104,13 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Τεµ 40 7,44 297,50 ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250 ml 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεµ 50 4,63 231,63 ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ Τεµ 10 13,13 131,33 100Χ150 CM 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΚΑΠΑΚΙ Τεµ 10 11,26 112,63 ΧΩΡΗΤ 60 LT 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΜΕ Tεµ 10 7,23 72,25 ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 5 LIT 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεµ 10 3,06 30,60 ΙΑΣΤ 28Χ31 CM 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Τεµ 20 2,13 42,50 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ Τεµ 150 1,28 191, ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Τεµ 100 1,57 157,25 ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµ 14 11,31 158,27 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Kg 500 2, ,50 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ71 Σύνολο ,06 Στρογγυλοποίηση 1,09 Σύνολο ,15 ΦΠΑ 23% 3.552,85 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ , , , , , , , του προϋπολογισµού του ήµου του έτους 2014 ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Φορέα πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 150 gr 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ) 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 lt ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 lt 5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 48 ΑΧΙΩΝ) 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 95 Χ 110 cm ( ΣΕ ΣΥΣΚΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ) 8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 750 ml 10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml 11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4,8 ΚΙΛΩΝ 12 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ 75 gr 13 ΣΠΙΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ 14 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1000 gr 16 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΧΙΩΝ 17 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 400 ml 18 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 19 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 20 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 24 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 25 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 27 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr 28 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 500 ml 29 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 300 ml 30 ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1,20 816,00 3,20 320,00 2,48 496,00 2,96 740,00 2,07 155,25 0,48 172,80 1,98 415,80 12,00 600,00 1,49 67,05 1,61 56,35 17,99 287,84 0,56 56,00 0,35 2,10 1,20 26,40 3,99 79,80 1,97 39,40 2,30 253,00 1,43 21,45 3,08 30,80 4,44 44,40 1,20 72,00 6,89 27,56 1,23 73,80 3,74 112,20 2,93 146,50 2,65 26,50 0,70 25,20 4,31 107,75 1,96 7,84 0,45 4,50 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,26 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΦΠΑ 23 % 1.215,45 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.500,00 6

7 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου του έτους ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 ) 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΑΧΙΩΝ) 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ) 8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr 9 10 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 500 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ 50 2,43 121, ,72 212, ,84 85, ,35 141, ,62 48, ,81 16, ,10 66, ,70 107, ,05 31, ,94 135,80 11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ 12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ) 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm 15 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙ ΩΤΗ 16 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ) 17 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 m 19 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΑΧΙΩΝ ) 20 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 ml 21 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 22 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ) 25 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 26 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ) ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 12,90 51, ,50 15, ,92 29, ,21 12, ,30 34, ,13 41, ,40 40,80 5 2,60 16, ,62 48, ,73 14, ,22 12,20 5 2,52 12,60 5 2,35 11, ,81 16, ,85 28, ,93 87,90 7

8 27 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr ΑΧΙΟ 10 0,70 7,00 28 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΑΧΙΟ 10 3,00 30,00 29 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΧΙΟ 5 7,20 36,00 30 ΚΑ ΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΑΧΙΟ 6 10,00 60,00 30 ΠΙΓΚΑΛ ΑΧΙΟ 10 5,00 50,00 31 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΧΙΟ 10 3,00 30,00 32 ΚΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΧΙΟ 5 15,00 75,00 33 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΑΧΙΟ 5 2,50 12,50 ΣΥΝΟΛΟ ,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,22 ΣΥΝΟΛΟ ,02 ΦΠΑ 23 % 399,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.139,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.139,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρησης του ήµου Ηράκλειας του έτους 2014 ΟΜΑ Α 4 Προµήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών-Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΑΧΙΟ 4 3,49 13,96 ΣΥΝΟΛΟ 1 13,69 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,20 ΣΥΝΟΛΟ 2 14,16 ΦΠΑ 13 % 1,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 16,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 16,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου του έτους

9 ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για πολιτιστικές δραστηριότητες (ΜΕ ΦΠΑ 23%) Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΣΕ ΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ) ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ) ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 85 6,09 517, ,58 395, ,97 97, ,40 80,00 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΑΧΙΩΝ) 60 0,81 48,60 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ,10 27,50 ) ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,10 ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΦΠΑ 23 % 268,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.434,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.434,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου του έτους ΟΜΑ Α 6 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250 γρ µήκος 80µ (συσκ 12 τεµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Τεµ 50 5,95 297,50 9

10 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Τεµ 100 2,42 242,25 ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 ΓΡ 3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Τεµ 70 1,53 107,10 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Τεµ 40 1,53 61,20 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ. 500 ml 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Τεµ 30 1,53 45,90 PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ Τεµ 20 0,72 14,45 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) Τεµ 20 0,68 13,60 9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ML Τεµ 22 1,40 30,80 ΣΥΝΟΛΟ 1 812,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,21 ΣΥΝΟΛΟ 2 813,01 ΦΠΑ 23% 186,99 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας του έτους

11 ΟΜΑ Α 7 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 340 5, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 340 2,42 823,65 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 200 4,51 901,00 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 80 8,76 700,40 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 100 2,38 238,00 τεµ 40 1,53 61,20 τεµ 50 1,53 76,50 τεµ 25 3,23 80,75 τεµ 110 5,36 589,05 τεµ 30 1,53 45,90 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 70 1,45 101,15 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 60 7,48 448,80 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 20 1,15 22,95 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 20 1,19 23,80 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 20 2,68 53,55 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 150 0,72 108,38 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 80 0,68 54,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 20 0,68 13,60 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 20 3,83 76,50 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 10 3,83 38,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 150 2,89 433,50 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300gr τεµ 60 4,55 272,85 τεµ 60 2,76 165,75 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 40 0,72 28,90 11

12 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 150 2,85 427,13 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 5 29,92 149,60 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 5 21,55 107,74 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) τεµ 200 0,72 144,50 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 300 2,13 637,50 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 20 2,08 41,65 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 20 7,44 148,75 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 30 4,63 138,98 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 5 13,13 65,66 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 5 11,26 56,31 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 5 7,23 36,13 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 5 3,06 15,30 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 3 2,13 6,38 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 99 1,28 126,23 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 60 1,57 94,35 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 5 11,31 56,53 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 248 2,13 527,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,585 ΣΥΝΟΛΟ ,12 ΦΠΑ 23% 2.337,29 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του έτους

13 ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 150 5,95 892,50 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 150 2,42 363,38 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 100 4,51 450,50 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 40 8,76 350, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 2,38 119,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 30 1,53 45,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 30 1,53 45,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 13 3,23 41,99 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 5,36 267,75 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 15 1,53 22,95 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 20 1,45 28,90 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 7,48 224,40 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 10 1,15 11,48 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 10 1,19 11,90 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 10 2,68 26,78 16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 70 0,72 50,58 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 15 0,68 10,20 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 15 3,83 57,38 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 8 3,83 30,60 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 90 2,89 260,10 22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr τεµ 25 4,55 113,69 23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300gr τεµ 30 2,76 82,88 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 19 0,72 13,73 13

14 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 60 2,85 170,85 26 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 2 29,92 59,84 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 2 21,55 43,10 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΑΝΑ ΡΟΛΟ) τεµ 120 0,72 86,70 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 150 2,13 318,75 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 10 2,08 20,83 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 12 7,44 89,25 32 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 18 4,63 83,39 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 2 13,13 26,27 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 2 11,26 22,53 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 2 7,23 14,45 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 3 3,06 9,18 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 2 2,13 4,25 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 60 1,28 76,50 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 35 1,57 55,04 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 3 11,31 33,92 41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 100 2,13 212,50 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για όλο το έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της ευτεροβάθµιας Σχολικής επιτροπής του έτους 2014 ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,88 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΦΠΑ 23% 1.121,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 ΑΡΘΡΟ 2 Ο Τεχνικές προδιαγραφές Τα είδη της προµήθειας πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπάριθµ 1/2014 µελέτη του ήµου ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των οµάδων ειδών καθαριότητας του ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ήµου Ηράκλειας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο δήµος Ηράκλειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό 14

15 προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 2. Η παράδοση των ποσοτήτων των οµάδων ειδών καθαριότητας, και υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π... ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Φορέας πρόνοιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η ΚΕ..Η δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 4. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής της.ε.υ.α Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η.Ε.Υ.Α.Η. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 5. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Ηράκλειας θα γίνεται τµηµατικά στα σχολεία ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών καθαριότητας, και υγιεινής που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. ΆΡΘΡΟ 4 ο Αναθέτουσα αρχή-χρόνος και τόπος διαγωνισµού Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Επωνυµία: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ιεύθηνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Τηλ.Επικοινωνίας: ,ΦΑΞ: Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονική /νση:www.dimosiraklias.gr 15

16 Ως ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη Και ώρα π.µ. Την ίδια ηµέρα και ώρα θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού, στο ηµαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400, στον 1 Ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Η επιτροπή διαγωνισµού θα συνέλθει µισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης ήτοι την π.µ. Σε περίπτωση αναβολής για οποιαδήποτε λόγο της ηµεροµηνίας αποσφράγισης, η επιτροπή θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορά. ΆΡΘΡΟ 5 ο Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από την υπάλληλο Βλαχοπούλου Φωτεινή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο Τα έντυπα συµµετοχής, διακήρυξης κλπ. Θα διατίθενται δωρεάν από το Γραφείο Προµηθειών, 1 ος όροφος Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, αυτά παρέχονται σε αυτούς µέσα σε έξι ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Έφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες, από την ηµ/νία λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ήµου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα. ΆΡΘΡΟ 6 ο ικαιολογητικά συµµετοχής στον ιαγωνισµό Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ειδών καθαριότητας, και ειδών υγιεινής επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 1.ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) είτε για το µέρος της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από 16

17 κάθε διαγωνιζόµενο. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (4) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Βλέπε Υπόδειγµα). 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαχειρηστή σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (Ε.Ε) και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (α.ε) και των φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθµ 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/κεππα του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/εοκ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ), στ)απάτη ( Π.Κ), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ), η) πλαστογραφία ( ),θ) ψευδορκία (224 Π.Κ ), ι) δωροδοκία ( Π.Κ ), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ).Τα υπό ά-δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ τα υπό έ- κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 17

18 Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή ήµωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 9. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλαχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως 18

19 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 9. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και πρακτικό του.σ που να εγκρίνει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπο για την επίδοση της προσφοράς. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: Για τις ανώνυµες Εταιρείες, τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο Για τις οµόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους ιαχειριστές αυτών ( όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας). Για τους συνεταιρισµούς τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ( εφόσον υπάρχει) 19

20 Οι Α.Ε οφείλουν να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών, δηλαδή α) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου ( µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ( η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται) και β) πιστοποιητικό της εποπτεύουσας ( κατά τον Κ.Ν 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και προσωπικού και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 7. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή 20

21 ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές χρήσεις ή Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως πρόσφορο, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω για σοβαρό λόγο. 8. Για την απόδειξη της τεχνικής-επαγγελµατικής ικανότητας, κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Ο.Τ.Α Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από (1) εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουρούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα ( για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες), θα απευθύνονται στον ήµο Ηράκλειας και θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Βλέπε Υπόδειγµα). 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόµενο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη ( µε ποινή αποκλεισµού). 21

22 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και εκδίδεται υπερ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 8 ο Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο Ηράκλειας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του ιαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε τη προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9 ο Χρόνος ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Ηράκλειας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο ήµος Ηράκλειας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δε µπορεί να προβάλει καµία αξίωση. 22

23 ΑΡΘΡΟ 10 ο Αξιολόγηση Προσφορών για ανακήρυξη αναδόχου Ανάδοχος της προµήθειας για τα είδη καθαριότητας και ειδών υγιεινής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαµηλοτερη τιµή χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Φάκελος προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: Α) Η λέξη «Προσφορά», Β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια Γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης. ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Στον Κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, και η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίποτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 12 ο Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών 23

24 Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται από την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφεται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών. Κατά τη διαδικασία της Αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερόµενους ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Μετά την αποσφράγηση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ενστάσεις 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3886/2010, κατά της διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της σύµβασης, όπως οι πράξεις που αφορούν τους όρους που περιέχονται στη διακήρυξη, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των αποφάσεων αποκλεισµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα ( 10) ηµερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση παράνοµης πράξης ή παράληψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Ηράκλειας, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα του. εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν λόγω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η άσκηση της Προδικαστικής προσφυγής είναι προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, που αφορά την δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 24

25 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης 2) Κατά των πρακτικών της επιτροπής ιαγωνισµού ( α και β φάση όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης), κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και κατά των λοιπών µη εκτελεστών πράξεων του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων του άρθρου 15 παρ.β του ΕΚΠΟΤΑ στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Σύµβασης Στους προµηθευτές που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται από το ήµο Ηράκλειας και τα νοµικά πρόσωπα οι σχετικές συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Οι συµβάσεις συντάσσονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν είναι ίδιας διάρκειας, όπως προκύπτει από το άρθρο 1, όπου φαίνεται αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της κάθε υποοµάδας προµηθειών για το ήµο Ηράκλειας και κάθε νοµικό του πρόσωπο, και ηµεροµηνία λήξης ορίζεται η Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ο δήµος Ηράκλειας και τα νοµικά πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου ή του νοµικού προσώπου κάθε ποσότητα που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 15 ο Παραλαβή των υλικών 25

26 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 16 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές θα γίνει µε τµηµατικές πληρωµές ανά µήνα, µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, κατά περίπτωση ως εξής: 1) Οι προµηθευτές του ήµου Ηράκλειας, θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές του ήµου. 2) Οι προµηθευτές του Φορέα πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας, θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 4)Οι προµηθευτές της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 5) Οι προµηθευτές της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης- αποχέτευσης ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. 4) Οι προµηθευτές των Σχολικών Επιτροπών ήµου Ηράκλειας θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες επιτροπές. Κατά την πληρωµή γίνονται οι απαιτούµενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόµο. 26

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες, 15/04/. Αρ. Πρωτ. :4486 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541768 2015-01-26

15PROC002541768 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/14 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61013/30-09-2014 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 04-12-214 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ: 33.179 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προµήθεια: «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: 09132100-4, 09134100-8,09135100-5,09210000-4,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563128 2015-02-06

15PROC002563128 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Αικατερίνη Τηλ.:2831341026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ.

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ (Για την οµάδα ελαιολάδου, κατεψυγµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα