Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω:"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δομή Προγράμματος Διδακτορικού επιπέδου Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω: 5 Μαθήματα Χ 9 ECTS 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα 1 Μάθημα Επιλογής 1 Μάθημα Έρευνας Περιεκτική Εξέταση (εξέταση σε 5 μαθήματα) 33 Ερευνητικό Στάδιο (4 στάδια Χ 30 ECTS) 120 Συγγραφικό Στάδιο Ι 30 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ 30 ΣΥΝΟΛΟ Σημ.: Από το Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ και μετά θα πιστώνονται 0 π.μ. Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε συναφείς επαγγελματίες να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής. Για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα απαιτείται: Mεταπτυχιακό σε κατεύθυνση σχετική με το συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα ή στις Eπιστήμες της Aγωγής. Δομή Διδακτορικού Προγράμματος Η επιλογή των μαθημάτων να γίνεται πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, ο οποίος θα είναι και ο/η συντονιστής της κάθε κατεύθυνσης που ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια Υποχρεωτικά Μαθήματα (27 ects) Θρησκευτική Παιδεία ΕΠΑ 530 Θεολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 534 Σχολική Θρησκευτική Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 535 Μαθησιακές Προσεγγίσεις της Σχολικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (9 ects) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ects)

2 ΕΠΑ 618 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 641Φύλο και Εκπαίδευση (9 ects) Νηπιοσχολική Αγωγή ΕΠΑ 560 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Αντιλήψεις στο χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 561 Οι πολλαπλές Διαστάσεις στο Παιχνίδι (9 ects) ΕΠΑ 562 Η ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (9 ects) ΕΠΑ 563 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας στην Προσχολική Ηλικία (9 ects) ΕΠΑ 564 Τρόποι Μελέτης της Ανάπτυξης των Παιδιών Νηπιοσχολικής Ηλικίας (9 ects) ΕΠΑ 565 Σημειωτική Προσέγγιση της Μάθησης των Μαθηματικών στην Νηπιοσχολική Ηλικία (9 ects) Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης ΕΠΑ 555 Μεταμοντέρνοι Φιλόσοφοι, Ετερότητα και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 556 Προχωρημένο Σεμινάριο σε Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 601 Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής ΕΠΑ 570 Έρευνα και Θεωρία της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 571 Μοντέλα Διδασκαλίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 572 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 573 Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Φυσική Αγωγή (9 ects) ΕΠΑ 574 Ανάλυση της Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή (9 ects) ΕΠΑ 623 Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (9 ects) ΕΠΑ 631 Αποτελεσματικότητα και Σχολική Βελτίωση (9 ects) ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 780 Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα (9 ects) ΕΠΑ 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου (9 ects) Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΕΠΑ 580 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Προβλήματα και Προοπτικές (9 ects) ΕΠΑ 581 Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Πορίσματα και Εφαρμογές (9 ects) ΕΠΑ 582 Δόμηση Ερευνητικών Προτάσεων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (9 ects) Μαθήματα Επιλογής (9 ECTS) (επιλογή ενός μαθήματος) ΕΠΑ 524 Θεωρίες Κειμένου-Πολυγραμματισμοί (9 ects) ΕΠΑ 529 Μονόγλωσση, Δίγλωσση, Πολύγλωσση Εκπαίδευση: Στάσεις, Τάσεις, Προοπτικές (9 ects) ΕΠΑ 531 Οι Θρησκείες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης (9 ects) ΕΠΑ 532 Θέματα Ηθικής (9 ects) ΕΠΑ 533 Αγωγή Ζωής. Δια Βίου Μάθηση (9 ects) ΕΠΑ 536 Θρησκείες και Φύλο (9 ects)

3 ΕΠΑ 542 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο (9 ects) ΕΠΑ 548 Σύγχρονες Τάσεις στην Ενιαία Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ects) ΕΠΑ 566 Κοινωνικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης του Παιδιού (9 ects) ΕΠΑ 567 Κριτικοί Αναστοχασμοί στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 598 Μεταποιακή Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα (9 ects) ΕΠΑ 601 Φιλoσoφικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 611 Θεωρητικό Υπόβαθρο των Αναλυτικών Προγραμμάτων (9 ects) EΠA 618 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 625 Οι Εφαρμογές των Νέων Tεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (9 ects) ΕΠΑ 637 Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 641 Φύλο και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 643 Οι Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων (9 ects) ΕΠΑ 646 Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 647 Χριστιανικός Προσωποκεντρισμός και Σύγχρονος Κόσμος (9 ects) EΠA 662 Nέες Τεχνολογίες και Μάθηση στις Φυσικές Eπιστήμες (9 ects) ΕΠΑ 676 Σύγχρονη Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (9 ects) ΕΠΑ 689 Εξατομικευμένη Μελέτη (κάθε κατεύθυνσης) (9 ects) Μαθήματα Έρευνας (9 ECTS) (επιλογή ενός μαθήματος) ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων (9 ects) ΕΠΑ 780 Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα (9 ects) ΕΠΑ 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου (9 ects) AΞIOΛOΓHΣH KAI ΩPEΣ EPΓAΣIAΣ ANA MAΘHMA/9 ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Aξιολόγηση: 1. Παρουσίαση στην τάξη, επιμέρους εργασίες, εξέταση 40% του τελικού βαθμού 2. Eρευνητική εργασία ή τελική Εξέταση 60% του τελικού βαθμού Kατανομή ωρών εργασίας: 1. Παρακολούθηση μαθημάτων 40 ώρες 2. Mελέτη βιβλιογραφίας και προετοιμασία για συμμετοχή στο μάθημα 50 ώρες 3. Mελέτη βιβλιογραφίας και εκπόνηση παρουσίασης 50 ώρες 4. Eρευνητική εργασία 150+ώρες Σύνολο 290+ώρες (μπορεί να διαφέρει κατά πρόγραμμα) Συντονιστές Διδακτορικού Προγράμματος: Θρησκευτική Παιδεία

4 Σταύρος Φωτίου Aναπληρωτής Καθηγητής Tηλ.: Φαξ: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μιράντα Χρίστου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Νηπιοσχολική Αγωγή Ελένη Λοΐζου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Ιλιάδα Ηλία Λέκτορας Τηλ.: Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευση Μαριάννα Παπαστεφάνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Ζέλεια Γρηγορίου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής Νίκη Τσαγγαρίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ: Φαξ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαρούλα Αγγελή Βαλανίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ:

5 Διδάσκοντες στα Διδακτορικά Προγράμματα: Ολο το Ακαδημαϊκό Προσωπικού του Τμήματος

6 Περιγραφές Νέων Μαθημάτων ΕΠΑ 520 Γλωσσική Εθνογραφία (9 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της γλωσσικής εθνογραφίας όπως αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από τις σπουδές του νέου γραμματισμού και τις κοινωνιογλωσσολογικές και ανθρωπολογικές τάσεις στη μελέτη της γλώσσας. Θα γίνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ξεκινώντας από ερευνητικές προσεγγίσεις από την ανθρωπολογία, προχωρώντας στη δεκαετία του 60 όπου το κοινωνικο-πολιτισμικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών επέφερε μια μετα-δομιστική αλλαγή στη μελέτη της γλώσσας συνδέοντας τη γλωσσική χρήση και τη γλωσσική ποικιλότητα με τις κοινωνικές αξίες ομάδων και περιοχών. Η αναδρομή αυτή θα καταλήξει στη σημερινή εποχή και στην αντιμετώπιση της γλώσσας ως ενός πολυδύναμου, σημειωτικού συστήματος βασισμένου στις αρχές της συστημικότητας και της λειτουργικότητας. Θα μελετηθούν έρευνες από ποικίλα κοινωνικο-πολιτικά συγκείμενα και θα αναλυθούν σε βάθος μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που εντάσσονται στη φιλοσοφία της γλωσσικής εθνογραφίας (π.χ. ανάλυση λόγου, εθνογραφική παρατήρηση), καθώς και θέματα ερευνητικής δεοντολογίας. EΠA 530 Θεολογικές Διαστάσεις της Eκπαίδευσης (9 ECTS) Θεολογική προσέγγιση της αγωγής, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Oντολογίες και αγωγή. Kριτική προσέγγιση της σκοποθεσίας, του περιεχομένου, της μεθοδολογίας, της αξιολόγησης και άλλων παραμέτρων διαφόρων μορφών εκπαίδευσης. EΠA 531 Oι θρησκείες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης (9 ECTS) Oι θρησκείες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Kοσμοείδωλα των θρησκειών. Oι μεγάλες θρησκείες και το θρησκευτικό φαινόμενο σήμερα. EΠΑ 532 Θέματα Ηθικής (9 ECTS) Oντολογίες και ηθική. H Hθική στο νεωτερισμό και στο μετανεωτερισμό. Βασικά θέματα ηθικής. EΠA 533 Aγωγή Zωής (9 ECTS) H Aγωγή Zωής ως διά βίου μάθηση. Παράγοντες και φορείς αγωγής σήμερα. Βασικοί σταθμοί της Aγωγής Zωής. EΠA 534 Σχολική Θρησκευτική Eκπαίδευση (9 ECTS) Iστορία, σκοποί, περιεχόμενα, μεθοδολογίες κ.ά. της Σχολικής Θρησκευτικής Aγωγής. H θέση της στο κυπριακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα. EΠΑ 535 Mαθησιακές Προσεγγίσεις της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης (9 ECTS) H θεολογική, φιλοσοφική, ψυχολογική, κοινωνιολογική και ιστορική διάσταση της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης. Σκοποθεσία, αναλυτικά προγράμματα, αρχές μάθησης, εγχειρίδια, αξιολόγηση κ.ά. διαφόρων μορφών της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης. ΕΠΑ 536 Θρησκείες και Φύλο (9 ECTS) Ιερό και Φύλο. Θρησκευτική Μητριαρχία. Θρησκευτική Πατριαρχία. Το φύλο στα μεγάλα παγκόσμια θρησκεύματα. Ορθοδοξία και φύλο. Δυτικός Χριστιανισμός και φύλο. Θρησκευτικές μεταμφιέσεις του φύλου σε μια εκκοσμικευμένη κοινωνία.

7 ΕΠΑ 540 Η Αναπηρία στην Ελληνική και Ξένη Γραμματεία (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η κριτική ανάλυση της έννοιας της αναπηρίας όπως αυτή κατασκευάζεται μέσα από την Ελληνική και ξένη γραμματεία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται κείμενα και ποιήματα που πραγματεύονται θέματα αναπηρίας. Οι ιδέες που αναπτύσσονται εξετάζονται σε σχέση με την εποχή συγγραφής του έργου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής αυτής (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό και πνευματικό πλαίσιο). Εξετάζεται η συμβολή των κειμένων αυτών στη διαμόρφωση στερεοτύπων για την αναπηρία (καταπιεστική ρητορική προς τα ανάπηρα άτομα, μείωση της αξίας της ζωής του ανάπηρου ατόμου, απόρριψη του ανάπηρου σώματος ως αντιαισθητικού, ανικανότητα και παθητικότητα του ανάπηρου ατόμου). Μέσα από τις αναλύσεις αυτές, επιχειρείται ο προβληματισμός σε σχέση με τις ρίζες των σύγχρονων αντιλήψεων περί αναπηρίας ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται δεξιότητες επιλογής κειμένων που θίγουν θέματα αναπηρίας στη σχολική τάξη χωρίς να μειώνουν τα ανάπηρα άτομα. ΕΠΑ 549 Σπουδές περί Αναπηρίας και Εκπαίδευση (9 ECTS) Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά θέματα που προκύπτουν από τις Σπουδές περί Αναπηρίας και βρίσκουν εφαρμογή στη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης. Τέτοια θέματα είναι η κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας (πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική κατασκευή), η αντιπαράθεση του ιατρικού και του κοινωνικού μοντέλου σκέψης, η προσωπική εμπειρία της αναπηρίας και η αξιοποίησή της σε πολιτικό επίπεδο και η κατασκευή της ρητορικής της αναπηρίας σε σχέση με την κουλτούρα και την ιστορία ενός τόπου. Αναλύονται σε βάθος κλασσικά και σύγχρονα κείμενα ανάπηρων ακτιβιστών, ακαδημαϊκών και θεωρητικών και ενθαρρύνεται η συσχέτιση της σκέψης τους με ζητήματα της ενιαίας εκπαίδευσης, όπως η ανακατασκευή της έννοιας της αναπηρίας, η απομυθοποίηση της παντοδυναμίας των ειδικών, η αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος, η αναδόμηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ECTS) Μέσα από ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων, το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην παραγωγή σύγχρονων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Το μάθημα αναλύει τις δομικές, συστημικές και ψυχολογικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και επιχειρεί να επισημάνει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή αλλά και την υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού. ΕΠΑ 555 Μεταμοντέρνοι Φιλόσοφοι, Ετερότητα και Εκπαίδευση(9 ECTS) Μέσα από μια ευρεία και σε βάθος μελέτη του έργου φιλοσόφων και θεωρητικών όπως o Levinas, o Lyotard, η Kristeva, ο Derrida, η Butler, η Spivak, κ.ά., αναλύονται οι πολλαπλές προσεγγίσεις στην ετερότητα (ηθικές, γλωσσολογικές, ψυχαναλυτικές, κ.ά.) και αναδεικνύεται η σχέση με την ετερότητα ως διαδικασία υποκειμενικοποίησης, ανάπτυξης σχέσεων με το οικείο και το ανοίκειο, εσωτερικότητας και εξωτερικότητας, συγκρότησης και αποδόμησης νοήματος. Αναδεικνύοντας την πολλαπλότητα των σχέσεων με την ετερότητα, το μάθημα διευρύνει τις προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά θέματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, ο κοσμοπολιτισμός, η συγκρότηση υποκειμένων και καθεστώτων κανονικότητας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαδικασίες φυλετικοποίησης, συγκρότησης και μετασχηματισμών έμφυλων ορίων και επιθυμιών, η διδασκαλία κειμένων, η διάσχιση ορίων, η μνήμη και η γραφή μετά την καταστροφή, κ.ά..

8 ΕΠΑ 556 Προχωρημένο Σεμινάριο σε Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (9 ECTS) Σε βάθος μελέτη του έργου συγκεκριμένου φιλόσοφου ή συγκεκριμένης σχολής θεωρητικής σκέψης ή ανταλλαγής ανάμεσα σε φιλόσοφους αναφορικά με συγκεκριμένη διαμάχη ή διαλόγου ανάμεσα σε φιλόσοφους, και παράλληλη διερεύνηση εκπαιδευτικών ιδεών, ιδεωδών, σκοπών και πρακτικών. Βασικός στόχος η εντρύφηση σε σχετικά με την εκπαίδευση κείμενα φιλοσοφίας και θεωρίας και ο απεγκλωβισμός της εκπαιδευτικής σκέψης από αλγοριθμικές προσλήψεις λόγων που σχετίζονται με ζητήματα ηθικής, ιστοριογραφίας, κειμενικότητας, επιστημολογίας, κλπ. ΕΠΑ 560 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Αντιλήψεις στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία για μελέτη, διερεύνηση και αναθεώρηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, θεωρητικών, διδακτικών και ερευνητικών τάσεων στο χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα συζητηθούν οι ιδεολογικές επιρροές και η επιστημονικά κατοχυρωμένη δράση στο πεδίο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα μελετηθεί η πολυμορφία και πολυφωνία επιστημολογικών αρχών και προσεγγίσεων (π.χ. μοντέρνο-μεταμοντέρνο, φεμινισμός, αποδόμηση-deconstruction, reconceptualism, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ηθική κ.ά.) και θα εξεταστούν κριτικά με στόχο την αναθεώρηση των ιδεών, των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα γίνει αναφορά στην ταυτότητα του παιδιού, από τη βρεφική μέχρι τη σχολική ηλικία, μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές αντιλήψεις και σχολικές πρακτικές. Με ερευνητικούς και διδακτικούς προβληματισμούς οι φοιτητές θα οδηγηθούν σε μια αναθεωρημένη αντίληψη του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. ΕΠΑ 561 Οι πολλαπλές Διαστάσεις στο Παιχνίδι (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό αρχικά θα επισημανθεί η σημασία που έχει το παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με τη μελέτη σύγχρονων θεωριών και ερευνών και τη σημασία που έχει παραδοσιακά το παιχνίδι στον τομέα της Νηπιοσχολικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια το παιχνίδι θα εξεταστεί ως μέσο μετάδοσης αλλά και δημιουργίας κουλτούρας και κοινωνικών δομών με στόχο την προώθηση μιας κριτικής παιδαγωγικής. ΕΠΑ 562 Η Ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (9 ECTS) Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: Έννοια και σημασία της μαθηματικής σκέψης στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Στάδια ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης σε διαφορετικές έννοιες και διαδικασίες. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Ρόλος των αναπαραστάσεων και του συμβολισμού στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και δομών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνεισφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία. Μέθοδοι διερεύνησης και αξιολόγησης της μαθηματικής σκέψης και της ανάπτυξής της σε μικρά παιδιά. Εντοπισμός ερευνητικών κατευθύνσεων που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης στο συγκεκριμένο θέμα. ΕΠΑ 563 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας στην Νηπιοσχολική Ηλικία (9 ECTS) Με το μάθημα αυτό εξετάζονται διάφορες μορφές δημιουργικής έκφρασης-σκέψης μέσα από μια παιδαγωγική και κοινωνικοπολιτιστική προοπτική. Μέσα όπως το παραμύθι, τα εικονογραφημένα βιβλία, την ποίηση, τα κόμικς, τα ανέκδοτα, τα λίμερικς, τις εικόνες, ταινίες, τα παιχνίδια-αντικείμενα κ.ά. θα αναλυθούν ως προς το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών ως χρηστών και κριτών του δημιουργικού περιεχομένου που αποδέχονται. Θα μελετηθούν θεωρητικές και εμπειρικές εργασίες στον θέμα αυτό με στόχο την ανάπτυξη ενός

9 επιστημονικού πλαισίου μέσα στο οποίο να πραγματώνεται η κατάλληλη χρήση των διάφορων μέσων για τη δημιουργική καλλιέργεια των παιδιών κατά τη νηπιοσχολική περίοδο. ΕΠΑ 564 Τρόποι Μελέτης της Ανάπτυξης και Μάθησης των Παιδιών Νηπιοσχολικής Ηλικίας (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τους διάφορους τρόπους και μέσα μελέτης των παιδιών νηπιοσχολικής ηλικίας. Μερικά από τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα παιδιά, την παρατήρηση των παιδιών ατομικά και σε ομάδες, τους τρόπους έκφρασης των παιδιών, την αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών. Οι φοιτητές θα μελετήσουν υπάρχοντα εργαλεία στο χώρο, θα δημιουργήσουν και θα εφαρμόσουν δικούς τους τρόπους μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νηπιοσχολικής ηλικίας. ΕΠΑ 565 Σημειωτική Προσέγγιση της Μάθησης των Μαθηματικών στην Προσχολική Ηλικία (9 ECTS) Το μάθημα θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα: Έννοια και σημασία των σημειωτικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις. Ταξινόμηση αναπαραστάσεων. Συζήτηση διαφορετικών θεωριών για τις αναπαραστάσεις, την ανάπτυξή τους και τη μάθηση των μαθηματικών με έμφαση στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος των πολλαπλών αναπαραστάσεων στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος από μικρά παιδιά. Εικονικές αναπαραστάσεις των παραμυθιών και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Η σημασία της χρήσης των χειρονομιών από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό στη μάθηση των μαθηματικών. Ερευνητικές εφαρμογές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και της εξέλιξής τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών και της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος. ΕΠΑ 566 Κοινωνικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης του Παιδιού (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν θέματα ανάπτυξης και κατ επέκταση μάθησης του παιδιού μέσα από το φακό των κοινωνικοπολιτισμικών περιβαλλόντων που πλαισιώνουν τη ζωή του (π.χ. οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο, φίλοι, παιχνιδότοπος κ.ά.). Μέσα από κοινωνικές επιστημολογικές αρχές στο χώρο της εκπαίδευσης και ψυχολογίας μάθησης (Vygotsky, Rogoff κ.ά.) αλλά και τις αμφισβητήσεις θεωριών θα αναλυθούν τα στοιχεία που επηρεάζουν τις κοινωνικές ταυτότητες του παιδιού και τη σημασία που προδίδουν στην ανάπτυξη του. Θα μελετηθούν και θα συζητηθούν σύγχρονες έρευνες στο χώρο με στόχο την κριτική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην προσφορά των καταλληλότερων εμπειριών και ευκαιριών για το παιδί μέσα στη διαφοροποιημένη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε. ΕΠΑ 567 Κριτικοί Αναστοχασμοί στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Εκπαίδευσης (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν οι ιδεολογικές επιρροές και η επιστημονικά κατοχυρωμένη δράση στο πεδίο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα μελετηθεί η πολυμορφία και πολυφωνία επιστημολογικών αρχών και προσεγγίσεων (π.χ. μοντέρνο-μεταμοντέρνο, φεμινισμός, αποδόμηση-deconstruction, reconceptualism, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ηθική κ.ά.) και θα εξεταστούν κριτικά με στόχο την αναθεώρηση των ιδεών, των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. EΠA 570 Έρευνα και Θεωρία της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην έρευνα, τη θεωρία, και τη μεθοδολογία της φυσικής αγωγής. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση και κριτική ανάλυση της υπάρχουσας βάσης γνώσεων

10 της παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ιστορική και σύγχρονη ανάλυση στην έρευνα, τη θεωρία, και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη φυσική αγωγή. EΠA 571 Μοντέλα Διδασκαλίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Παρουσίαση και ανάλυση διαφόρων μοντέλων φυσικής αγωγής. Περιγραφή διδακτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων που μεγιστοποιούν την μάθηση των παιδιών και βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Μελέτη και κριτική ανάλυση ερευνητικών προγραμμάτων και μοντέλων που εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο. ΕΠΑ 572 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε επίκαιρα θέματα και σύγχρονες τάσεις που αφορούν την παιδαγωγική της φυσικής αγωγής. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα ζητήματα που περιβάλλουν τη φυσική αγωγή στα σχολεία, αναλύει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις, συζητά τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις και αναλύει την ποιότητα και την αποτελεσματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής. ΕΠΑ 573 Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Φυσική Αγωγή (9 ECTS) Αρχές, μέθοδοι και διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού προγραμμάτων στην φυσική αγωγή. Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών μαθησιακών εμπειριών και προσεγγίσεων που επιτρέπουν την επίτευξη σημαντικών εκπαιδευτικών στόχων. Μελέτη του standards-based physical education curriculum και ανάπτυξη προγραμμάτων βάσει αυτού του μοντέλου. ΕΠΑ 574 Ανάλυση της Διδασκαλία στην Φυσική Αγωγή (9 ECTS) Παρουσίαση συστημάτων παρακολούθησης και ανάλυσης της διδασκαλίας στην φυσική αγωγή. Έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένους παράγοντες και μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιοτική διδασκαλία. Έρευνες για την αποτελεσματική διδασκαλία στη φυσική αγωγή. ΕΠΑ 580 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Προβλήματα και Προοπτικές (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν τον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, της εξέλιξης των θεωριών αυτών, των προβλημάτων και προοπτικών τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις διερεύνησης ερευνητικών ερωτημάτων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των θεωρητικών πλαισίων. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες ή τα κενά διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων και τεκμηριώνεται η ανάγκη της ανάπτυξης μιας σφαιρικής και συστηματικής αντιμετώπισης όλων των θεμάτων της σύγχρονης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, όπως θεμάτων που σχετίζονται με σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας, μάθησης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, των πτυχών του κοινωνικο-τεχνικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνουν ή παρεμποδίζουν την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με αναζήτηση των κατάλληλων διαδικασιών για τη δημιουργία αποδοτικών ενιαίων γνωστικών συστημάτων (joint cognitive systems) που διερευνούν και αξιοποιούν τα πορίσματα της οικοδόμησης της γνώσης, της θεωρίας της δραστηριότητας και της διανεμημένης νόησης. ΕΠΑ 581 Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Πορίσματα και Eφαρμογές (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών ερευνητικών προσπαθειών (διεθνών ή τοπικών), τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών, με στόχο την ανάδειξη των θετικών και

11 αρνητικών πτυχών (ή των περιορισμών) τους και τη χρησιμότητά τους. Με την προσπάθεια αυτή επιδιώκεται η επισήμανση της συμπληρωματικότητας των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων, αλλά και η αξιοποίηση των πορισμάτων των προσπαθειών αυτών για την εκπαιδευτική διαδικασία ή για την καθοδήγηση μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών. Η αξιολόγηση των πορισμάτων των συγκεκριμένων ερευνών επιχειρείται με αυστηρά ερευνητικά κριτήρια δειγματοληψίας, αξιοπιστίας, εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας και άλλων και σημαντικών κριτηρίων, ώστε να εντοπίζονται και νέοι ερευνητικοί προσανατολισμοί που στηρίζονται στην υπάρχουσα ερευνητική μαρτυρία. ΕΠΑ 582 Δόμηση Ερευνητικών Προτάσεων στην Εκπαιδευτκή Τεχνολογία (9 ECTS) Εντοπισμός ερευνητικών κατευθύνσεων και ερωτημάτων που χρήζουν συστηματικής ερευνητικής διερεύνησης με στόχο τεκμηριωμένες απαντήσεις στη βάση ερευνητικών δεδομένων. Θεωρητικό πλαίσιο και ένταξη της έρευνας στη διεθνή ερευνητική προσπάθεια. Οργάνωση και σημασία της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα και η σημασία των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, ώστε να καθορίζονται οι λειτουργικοί ορισμοί τους και να διευκολύνεται η μέτρησή τους και η επικοινωνία μεταξύ όλων των ερευνητών. Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών). Τα πορίσματα της έρευνας η εκπαιδευτική και θεωρητική τους σημασία και εφαρμογή. ΕΠΑ 684 Εθνογραφική προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (9 ECTS) Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές στην εθνογραφική εκπαιδευτική έρευνα. Στο μάθημα εξετάζονται θέματα όπως, η εθνογραφική έρευνα και η προέλευσή της, η εθνογραφική έρευνα στην εκπαίδευση (ιστορική αναδρομή και θεωρητικές καταβολές), βασικές ομοιότητες/διαφορές με άλλα είδη εκπαιδευτικής έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα στα οποία απαντά η εθνογραφική έρευνα, σχεδιασμός και διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, θέματα ηθικής και δεοντολογίας κατά τη διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, συλλογή και διαχείριση εθνογραφικών δεδομένων (συνέντευξη, παρατήρηση, ανάλυση αρχειακών δεδομένων, βιντεοσκόπηση), ο ρόλος του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, προσεγγίσεις ανάλυσης εθνογραφικών δεδομένων, συγγραφή εθνογραφικών εκπαιδευτικών ερευνών και κριτήρια αξιολόγησης τέτοιων ερευνών. Περισσότερες περιγραφές μαθημάτων προσφέρονται στα πλαίσια των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. 24 Ιουλίου 2012 /ΧΓΜ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ www.toposbooks.gr Έδρα-Κεντρική διάθεση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα τηλ.: 210 8222835 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε:«αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα