Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω:"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δομή Προγράμματος Διδακτορικού επιπέδου Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω: 5 Μαθήματα Χ 9 ECTS 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα 1 Μάθημα Επιλογής 1 Μάθημα Έρευνας Περιεκτική Εξέταση (εξέταση σε 5 μαθήματα) 33 Ερευνητικό Στάδιο (4 στάδια Χ 30 ECTS) 120 Συγγραφικό Στάδιο Ι 30 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ 30 ΣΥΝΟΛΟ Σημ.: Από το Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ και μετά θα πιστώνονται 0 π.μ. Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε συναφείς επαγγελματίες να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής. Για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα απαιτείται: Mεταπτυχιακό σε κατεύθυνση σχετική με το συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα ή στις Eπιστήμες της Aγωγής. Δομή Διδακτορικού Προγράμματος Η επιλογή των μαθημάτων να γίνεται πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, ο οποίος θα είναι και ο/η συντονιστής της κάθε κατεύθυνσης που ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια Υποχρεωτικά Μαθήματα (27 ects) Θρησκευτική Παιδεία ΕΠΑ 530 Θεολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 534 Σχολική Θρησκευτική Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 535 Μαθησιακές Προσεγγίσεις της Σχολικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (9 ects) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ects)

2 ΕΠΑ 618 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 641Φύλο και Εκπαίδευση (9 ects) Νηπιοσχολική Αγωγή ΕΠΑ 560 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Αντιλήψεις στο χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 561 Οι πολλαπλές Διαστάσεις στο Παιχνίδι (9 ects) ΕΠΑ 562 Η ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (9 ects) ΕΠΑ 563 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας στην Προσχολική Ηλικία (9 ects) ΕΠΑ 564 Τρόποι Μελέτης της Ανάπτυξης των Παιδιών Νηπιοσχολικής Ηλικίας (9 ects) ΕΠΑ 565 Σημειωτική Προσέγγιση της Μάθησης των Μαθηματικών στην Νηπιοσχολική Ηλικία (9 ects) Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης ΕΠΑ 555 Μεταμοντέρνοι Φιλόσοφοι, Ετερότητα και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 556 Προχωρημένο Σεμινάριο σε Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (9 ects) ΕΠΑ 601 Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής ΕΠΑ 570 Έρευνα και Θεωρία της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 571 Μοντέλα Διδασκαλίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 572 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 573 Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Φυσική Αγωγή (9 ects) ΕΠΑ 574 Ανάλυση της Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή (9 ects) ΕΠΑ 623 Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (9 ects) ΕΠΑ 631 Αποτελεσματικότητα και Σχολική Βελτίωση (9 ects) ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 780 Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα (9 ects) ΕΠΑ 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου (9 ects) Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΕΠΑ 580 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Προβλήματα και Προοπτικές (9 ects) ΕΠΑ 581 Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Πορίσματα και Εφαρμογές (9 ects) ΕΠΑ 582 Δόμηση Ερευνητικών Προτάσεων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (9 ects) Μαθήματα Επιλογής (9 ECTS) (επιλογή ενός μαθήματος) ΕΠΑ 524 Θεωρίες Κειμένου-Πολυγραμματισμοί (9 ects) ΕΠΑ 529 Μονόγλωσση, Δίγλωσση, Πολύγλωσση Εκπαίδευση: Στάσεις, Τάσεις, Προοπτικές (9 ects) ΕΠΑ 531 Οι Θρησκείες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης (9 ects) ΕΠΑ 532 Θέματα Ηθικής (9 ects) ΕΠΑ 533 Αγωγή Ζωής. Δια Βίου Μάθηση (9 ects) ΕΠΑ 536 Θρησκείες και Φύλο (9 ects)

3 ΕΠΑ 542 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο (9 ects) ΕΠΑ 548 Σύγχρονες Τάσεις στην Ενιαία Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ects) ΕΠΑ 566 Κοινωνικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης του Παιδιού (9 ects) ΕΠΑ 567 Κριτικοί Αναστοχασμοί στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ects) ΕΠΑ 598 Μεταποιακή Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα (9 ects) ΕΠΑ 601 Φιλoσoφικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 611 Θεωρητικό Υπόβαθρο των Αναλυτικών Προγραμμάτων (9 ects) EΠA 618 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 625 Οι Εφαρμογές των Νέων Tεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (9 ects) ΕΠΑ 637 Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (9 ects) EΠA 641 Φύλο και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 643 Οι Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων (9 ects) ΕΠΑ 646 Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός και Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 647 Χριστιανικός Προσωποκεντρισμός και Σύγχρονος Κόσμος (9 ects) EΠA 662 Nέες Τεχνολογίες και Μάθηση στις Φυσικές Eπιστήμες (9 ects) ΕΠΑ 676 Σύγχρονη Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (9 ects) ΕΠΑ 689 Εξατομικευμένη Μελέτη (κάθε κατεύθυνσης) (9 ects) Μαθήματα Έρευνας (9 ECTS) (επιλογή ενός μαθήματος) ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (9 ects) ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων (9 ects) ΕΠΑ 780 Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα (9 ects) ΕΠΑ 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου (9 ects) AΞIOΛOΓHΣH KAI ΩPEΣ EPΓAΣIAΣ ANA MAΘHMA/9 ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Aξιολόγηση: 1. Παρουσίαση στην τάξη, επιμέρους εργασίες, εξέταση 40% του τελικού βαθμού 2. Eρευνητική εργασία ή τελική Εξέταση 60% του τελικού βαθμού Kατανομή ωρών εργασίας: 1. Παρακολούθηση μαθημάτων 40 ώρες 2. Mελέτη βιβλιογραφίας και προετοιμασία για συμμετοχή στο μάθημα 50 ώρες 3. Mελέτη βιβλιογραφίας και εκπόνηση παρουσίασης 50 ώρες 4. Eρευνητική εργασία 150+ώρες Σύνολο 290+ώρες (μπορεί να διαφέρει κατά πρόγραμμα) Συντονιστές Διδακτορικού Προγράμματος: Θρησκευτική Παιδεία

4 Σταύρος Φωτίου Aναπληρωτής Καθηγητής Tηλ.: Φαξ: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μιράντα Χρίστου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Νηπιοσχολική Αγωγή Ελένη Λοΐζου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Ιλιάδα Ηλία Λέκτορας Τηλ.: Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευση Μαριάννα Παπαστεφάνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Ζέλεια Γρηγορίου Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ: Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής Νίκη Τσαγγαρίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ: Φαξ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαρούλα Αγγελή Βαλανίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ.: Φαξ:

5 Διδάσκοντες στα Διδακτορικά Προγράμματα: Ολο το Ακαδημαϊκό Προσωπικού του Τμήματος

6 Περιγραφές Νέων Μαθημάτων ΕΠΑ 520 Γλωσσική Εθνογραφία (9 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της γλωσσικής εθνογραφίας όπως αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από τις σπουδές του νέου γραμματισμού και τις κοινωνιογλωσσολογικές και ανθρωπολογικές τάσεις στη μελέτη της γλώσσας. Θα γίνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ξεκινώντας από ερευνητικές προσεγγίσεις από την ανθρωπολογία, προχωρώντας στη δεκαετία του 60 όπου το κοινωνικο-πολιτισμικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών επέφερε μια μετα-δομιστική αλλαγή στη μελέτη της γλώσσας συνδέοντας τη γλωσσική χρήση και τη γλωσσική ποικιλότητα με τις κοινωνικές αξίες ομάδων και περιοχών. Η αναδρομή αυτή θα καταλήξει στη σημερινή εποχή και στην αντιμετώπιση της γλώσσας ως ενός πολυδύναμου, σημειωτικού συστήματος βασισμένου στις αρχές της συστημικότητας και της λειτουργικότητας. Θα μελετηθούν έρευνες από ποικίλα κοινωνικο-πολιτικά συγκείμενα και θα αναλυθούν σε βάθος μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που εντάσσονται στη φιλοσοφία της γλωσσικής εθνογραφίας (π.χ. ανάλυση λόγου, εθνογραφική παρατήρηση), καθώς και θέματα ερευνητικής δεοντολογίας. EΠA 530 Θεολογικές Διαστάσεις της Eκπαίδευσης (9 ECTS) Θεολογική προσέγγιση της αγωγής, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Oντολογίες και αγωγή. Kριτική προσέγγιση της σκοποθεσίας, του περιεχομένου, της μεθοδολογίας, της αξιολόγησης και άλλων παραμέτρων διαφόρων μορφών εκπαίδευσης. EΠA 531 Oι θρησκείες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης (9 ECTS) Oι θρησκείες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Kοσμοείδωλα των θρησκειών. Oι μεγάλες θρησκείες και το θρησκευτικό φαινόμενο σήμερα. EΠΑ 532 Θέματα Ηθικής (9 ECTS) Oντολογίες και ηθική. H Hθική στο νεωτερισμό και στο μετανεωτερισμό. Βασικά θέματα ηθικής. EΠA 533 Aγωγή Zωής (9 ECTS) H Aγωγή Zωής ως διά βίου μάθηση. Παράγοντες και φορείς αγωγής σήμερα. Βασικοί σταθμοί της Aγωγής Zωής. EΠA 534 Σχολική Θρησκευτική Eκπαίδευση (9 ECTS) Iστορία, σκοποί, περιεχόμενα, μεθοδολογίες κ.ά. της Σχολικής Θρησκευτικής Aγωγής. H θέση της στο κυπριακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα. EΠΑ 535 Mαθησιακές Προσεγγίσεις της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης (9 ECTS) H θεολογική, φιλοσοφική, ψυχολογική, κοινωνιολογική και ιστορική διάσταση της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης. Σκοποθεσία, αναλυτικά προγράμματα, αρχές μάθησης, εγχειρίδια, αξιολόγηση κ.ά. διαφόρων μορφών της Σχολικής Θρησκευτικής Eκπαίδευσης. ΕΠΑ 536 Θρησκείες και Φύλο (9 ECTS) Ιερό και Φύλο. Θρησκευτική Μητριαρχία. Θρησκευτική Πατριαρχία. Το φύλο στα μεγάλα παγκόσμια θρησκεύματα. Ορθοδοξία και φύλο. Δυτικός Χριστιανισμός και φύλο. Θρησκευτικές μεταμφιέσεις του φύλου σε μια εκκοσμικευμένη κοινωνία.

7 ΕΠΑ 540 Η Αναπηρία στην Ελληνική και Ξένη Γραμματεία (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η κριτική ανάλυση της έννοιας της αναπηρίας όπως αυτή κατασκευάζεται μέσα από την Ελληνική και ξένη γραμματεία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται κείμενα και ποιήματα που πραγματεύονται θέματα αναπηρίας. Οι ιδέες που αναπτύσσονται εξετάζονται σε σχέση με την εποχή συγγραφής του έργου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής αυτής (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό και πνευματικό πλαίσιο). Εξετάζεται η συμβολή των κειμένων αυτών στη διαμόρφωση στερεοτύπων για την αναπηρία (καταπιεστική ρητορική προς τα ανάπηρα άτομα, μείωση της αξίας της ζωής του ανάπηρου ατόμου, απόρριψη του ανάπηρου σώματος ως αντιαισθητικού, ανικανότητα και παθητικότητα του ανάπηρου ατόμου). Μέσα από τις αναλύσεις αυτές, επιχειρείται ο προβληματισμός σε σχέση με τις ρίζες των σύγχρονων αντιλήψεων περί αναπηρίας ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται δεξιότητες επιλογής κειμένων που θίγουν θέματα αναπηρίας στη σχολική τάξη χωρίς να μειώνουν τα ανάπηρα άτομα. ΕΠΑ 549 Σπουδές περί Αναπηρίας και Εκπαίδευση (9 ECTS) Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά θέματα που προκύπτουν από τις Σπουδές περί Αναπηρίας και βρίσκουν εφαρμογή στη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης. Τέτοια θέματα είναι η κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας (πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική κατασκευή), η αντιπαράθεση του ιατρικού και του κοινωνικού μοντέλου σκέψης, η προσωπική εμπειρία της αναπηρίας και η αξιοποίησή της σε πολιτικό επίπεδο και η κατασκευή της ρητορικής της αναπηρίας σε σχέση με την κουλτούρα και την ιστορία ενός τόπου. Αναλύονται σε βάθος κλασσικά και σύγχρονα κείμενα ανάπηρων ακτιβιστών, ακαδημαϊκών και θεωρητικών και ενθαρρύνεται η συσχέτιση της σκέψης τους με ζητήματα της ενιαίας εκπαίδευσης, όπως η ανακατασκευή της έννοιας της αναπηρίας, η απομυθοποίηση της παντοδυναμίας των ειδικών, η αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος, η αναδόμηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. ΕΠΑ 550 Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (9 ECTS) Μέσα από ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων, το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην παραγωγή σύγχρονων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Το μάθημα αναλύει τις δομικές, συστημικές και ψυχολογικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και επιχειρεί να επισημάνει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή αλλά και την υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού. ΕΠΑ 555 Μεταμοντέρνοι Φιλόσοφοι, Ετερότητα και Εκπαίδευση(9 ECTS) Μέσα από μια ευρεία και σε βάθος μελέτη του έργου φιλοσόφων και θεωρητικών όπως o Levinas, o Lyotard, η Kristeva, ο Derrida, η Butler, η Spivak, κ.ά., αναλύονται οι πολλαπλές προσεγγίσεις στην ετερότητα (ηθικές, γλωσσολογικές, ψυχαναλυτικές, κ.ά.) και αναδεικνύεται η σχέση με την ετερότητα ως διαδικασία υποκειμενικοποίησης, ανάπτυξης σχέσεων με το οικείο και το ανοίκειο, εσωτερικότητας και εξωτερικότητας, συγκρότησης και αποδόμησης νοήματος. Αναδεικνύοντας την πολλαπλότητα των σχέσεων με την ετερότητα, το μάθημα διευρύνει τις προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά θέματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, ο κοσμοπολιτισμός, η συγκρότηση υποκειμένων και καθεστώτων κανονικότητας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαδικασίες φυλετικοποίησης, συγκρότησης και μετασχηματισμών έμφυλων ορίων και επιθυμιών, η διδασκαλία κειμένων, η διάσχιση ορίων, η μνήμη και η γραφή μετά την καταστροφή, κ.ά..

8 ΕΠΑ 556 Προχωρημένο Σεμινάριο σε Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (9 ECTS) Σε βάθος μελέτη του έργου συγκεκριμένου φιλόσοφου ή συγκεκριμένης σχολής θεωρητικής σκέψης ή ανταλλαγής ανάμεσα σε φιλόσοφους αναφορικά με συγκεκριμένη διαμάχη ή διαλόγου ανάμεσα σε φιλόσοφους, και παράλληλη διερεύνηση εκπαιδευτικών ιδεών, ιδεωδών, σκοπών και πρακτικών. Βασικός στόχος η εντρύφηση σε σχετικά με την εκπαίδευση κείμενα φιλοσοφίας και θεωρίας και ο απεγκλωβισμός της εκπαιδευτικής σκέψης από αλγοριθμικές προσλήψεις λόγων που σχετίζονται με ζητήματα ηθικής, ιστοριογραφίας, κειμενικότητας, επιστημολογίας, κλπ. ΕΠΑ 560 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Αντιλήψεις στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία για μελέτη, διερεύνηση και αναθεώρηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, θεωρητικών, διδακτικών και ερευνητικών τάσεων στο χώρο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα συζητηθούν οι ιδεολογικές επιρροές και η επιστημονικά κατοχυρωμένη δράση στο πεδίο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα μελετηθεί η πολυμορφία και πολυφωνία επιστημολογικών αρχών και προσεγγίσεων (π.χ. μοντέρνο-μεταμοντέρνο, φεμινισμός, αποδόμηση-deconstruction, reconceptualism, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ηθική κ.ά.) και θα εξεταστούν κριτικά με στόχο την αναθεώρηση των ιδεών, των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα γίνει αναφορά στην ταυτότητα του παιδιού, από τη βρεφική μέχρι τη σχολική ηλικία, μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές αντιλήψεις και σχολικές πρακτικές. Με ερευνητικούς και διδακτικούς προβληματισμούς οι φοιτητές θα οδηγηθούν σε μια αναθεωρημένη αντίληψη του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. ΕΠΑ 561 Οι πολλαπλές Διαστάσεις στο Παιχνίδι (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό αρχικά θα επισημανθεί η σημασία που έχει το παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με τη μελέτη σύγχρονων θεωριών και ερευνών και τη σημασία που έχει παραδοσιακά το παιχνίδι στον τομέα της Νηπιοσχολικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια το παιχνίδι θα εξεταστεί ως μέσο μετάδοσης αλλά και δημιουργίας κουλτούρας και κοινωνικών δομών με στόχο την προώθηση μιας κριτικής παιδαγωγικής. ΕΠΑ 562 Η Ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (9 ECTS) Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: Έννοια και σημασία της μαθηματικής σκέψης στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Στάδια ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης σε διαφορετικές έννοιες και διαδικασίες. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Ρόλος των αναπαραστάσεων και του συμβολισμού στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και δομών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνεισφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία. Μέθοδοι διερεύνησης και αξιολόγησης της μαθηματικής σκέψης και της ανάπτυξής της σε μικρά παιδιά. Εντοπισμός ερευνητικών κατευθύνσεων που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης στο συγκεκριμένο θέμα. ΕΠΑ 563 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας στην Νηπιοσχολική Ηλικία (9 ECTS) Με το μάθημα αυτό εξετάζονται διάφορες μορφές δημιουργικής έκφρασης-σκέψης μέσα από μια παιδαγωγική και κοινωνικοπολιτιστική προοπτική. Μέσα όπως το παραμύθι, τα εικονογραφημένα βιβλία, την ποίηση, τα κόμικς, τα ανέκδοτα, τα λίμερικς, τις εικόνες, ταινίες, τα παιχνίδια-αντικείμενα κ.ά. θα αναλυθούν ως προς το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών ως χρηστών και κριτών του δημιουργικού περιεχομένου που αποδέχονται. Θα μελετηθούν θεωρητικές και εμπειρικές εργασίες στον θέμα αυτό με στόχο την ανάπτυξη ενός

9 επιστημονικού πλαισίου μέσα στο οποίο να πραγματώνεται η κατάλληλη χρήση των διάφορων μέσων για τη δημιουργική καλλιέργεια των παιδιών κατά τη νηπιοσχολική περίοδο. ΕΠΑ 564 Τρόποι Μελέτης της Ανάπτυξης και Μάθησης των Παιδιών Νηπιοσχολικής Ηλικίας (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τους διάφορους τρόπους και μέσα μελέτης των παιδιών νηπιοσχολικής ηλικίας. Μερικά από τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα παιδιά, την παρατήρηση των παιδιών ατομικά και σε ομάδες, τους τρόπους έκφρασης των παιδιών, την αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών. Οι φοιτητές θα μελετήσουν υπάρχοντα εργαλεία στο χώρο, θα δημιουργήσουν και θα εφαρμόσουν δικούς τους τρόπους μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νηπιοσχολικής ηλικίας. ΕΠΑ 565 Σημειωτική Προσέγγιση της Μάθησης των Μαθηματικών στην Προσχολική Ηλικία (9 ECTS) Το μάθημα θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα: Έννοια και σημασία των σημειωτικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις. Ταξινόμηση αναπαραστάσεων. Συζήτηση διαφορετικών θεωριών για τις αναπαραστάσεις, την ανάπτυξή τους και τη μάθηση των μαθηματικών με έμφαση στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος των πολλαπλών αναπαραστάσεων στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος από μικρά παιδιά. Εικονικές αναπαραστάσεις των παραμυθιών και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Η σημασία της χρήσης των χειρονομιών από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό στη μάθηση των μαθηματικών. Ερευνητικές εφαρμογές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και της εξέλιξής τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών και της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος. ΕΠΑ 566 Κοινωνικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης του Παιδιού (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν θέματα ανάπτυξης και κατ επέκταση μάθησης του παιδιού μέσα από το φακό των κοινωνικοπολιτισμικών περιβαλλόντων που πλαισιώνουν τη ζωή του (π.χ. οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο, φίλοι, παιχνιδότοπος κ.ά.). Μέσα από κοινωνικές επιστημολογικές αρχές στο χώρο της εκπαίδευσης και ψυχολογίας μάθησης (Vygotsky, Rogoff κ.ά.) αλλά και τις αμφισβητήσεις θεωριών θα αναλυθούν τα στοιχεία που επηρεάζουν τις κοινωνικές ταυτότητες του παιδιού και τη σημασία που προδίδουν στην ανάπτυξη του. Θα μελετηθούν και θα συζητηθούν σύγχρονες έρευνες στο χώρο με στόχο την κριτική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην προσφορά των καταλληλότερων εμπειριών και ευκαιριών για το παιδί μέσα στη διαφοροποιημένη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε. ΕΠΑ 567 Κριτικοί Αναστοχασμοί στο Χώρο της Νηπιοσχολικής Εκπαίδευσης (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν οι ιδεολογικές επιρροές και η επιστημονικά κατοχυρωμένη δράση στο πεδίο της Νηπιοσχολικής Αγωγής. Θα μελετηθεί η πολυμορφία και πολυφωνία επιστημολογικών αρχών και προσεγγίσεων (π.χ. μοντέρνο-μεταμοντέρνο, φεμινισμός, αποδόμηση-deconstruction, reconceptualism, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ηθική κ.ά.) και θα εξεταστούν κριτικά με στόχο την αναθεώρηση των ιδεών, των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών του χώρου της Νηπιοσχολικής Αγωγής. EΠA 570 Έρευνα και Θεωρία της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην έρευνα, τη θεωρία, και τη μεθοδολογία της φυσικής αγωγής. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση και κριτική ανάλυση της υπάρχουσας βάσης γνώσεων

10 της παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ιστορική και σύγχρονη ανάλυση στην έρευνα, τη θεωρία, και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη φυσική αγωγή. EΠA 571 Μοντέλα Διδασκαλίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Παρουσίαση και ανάλυση διαφόρων μοντέλων φυσικής αγωγής. Περιγραφή διδακτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων που μεγιστοποιούν την μάθηση των παιδιών και βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Μελέτη και κριτική ανάλυση ερευνητικών προγραμμάτων και μοντέλων που εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο. ΕΠΑ 572 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (9 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε επίκαιρα θέματα και σύγχρονες τάσεις που αφορούν την παιδαγωγική της φυσικής αγωγής. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα ζητήματα που περιβάλλουν τη φυσική αγωγή στα σχολεία, αναλύει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις, συζητά τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις και αναλύει την ποιότητα και την αποτελεσματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής. ΕΠΑ 573 Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Φυσική Αγωγή (9 ECTS) Αρχές, μέθοδοι και διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού προγραμμάτων στην φυσική αγωγή. Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών μαθησιακών εμπειριών και προσεγγίσεων που επιτρέπουν την επίτευξη σημαντικών εκπαιδευτικών στόχων. Μελέτη του standards-based physical education curriculum και ανάπτυξη προγραμμάτων βάσει αυτού του μοντέλου. ΕΠΑ 574 Ανάλυση της Διδασκαλία στην Φυσική Αγωγή (9 ECTS) Παρουσίαση συστημάτων παρακολούθησης και ανάλυσης της διδασκαλίας στην φυσική αγωγή. Έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένους παράγοντες και μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιοτική διδασκαλία. Έρευνες για την αποτελεσματική διδασκαλία στη φυσική αγωγή. ΕΠΑ 580 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Προβλήματα και Προοπτικές (9 ECTS) Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν τον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, της εξέλιξης των θεωριών αυτών, των προβλημάτων και προοπτικών τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις διερεύνησης ερευνητικών ερωτημάτων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των θεωρητικών πλαισίων. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες ή τα κενά διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων και τεκμηριώνεται η ανάγκη της ανάπτυξης μιας σφαιρικής και συστηματικής αντιμετώπισης όλων των θεμάτων της σύγχρονης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, όπως θεμάτων που σχετίζονται με σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας, μάθησης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, των πτυχών του κοινωνικο-τεχνικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνουν ή παρεμποδίζουν την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με αναζήτηση των κατάλληλων διαδικασιών για τη δημιουργία αποδοτικών ενιαίων γνωστικών συστημάτων (joint cognitive systems) που διερευνούν και αξιοποιούν τα πορίσματα της οικοδόμησης της γνώσης, της θεωρίας της δραστηριότητας και της διανεμημένης νόησης. ΕΠΑ 581 Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Πορίσματα και Eφαρμογές (9 ECTS) Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών ερευνητικών προσπαθειών (διεθνών ή τοπικών), τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών, με στόχο την ανάδειξη των θετικών και

11 αρνητικών πτυχών (ή των περιορισμών) τους και τη χρησιμότητά τους. Με την προσπάθεια αυτή επιδιώκεται η επισήμανση της συμπληρωματικότητας των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων, αλλά και η αξιοποίηση των πορισμάτων των προσπαθειών αυτών για την εκπαιδευτική διαδικασία ή για την καθοδήγηση μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών. Η αξιολόγηση των πορισμάτων των συγκεκριμένων ερευνών επιχειρείται με αυστηρά ερευνητικά κριτήρια δειγματοληψίας, αξιοπιστίας, εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας και άλλων και σημαντικών κριτηρίων, ώστε να εντοπίζονται και νέοι ερευνητικοί προσανατολισμοί που στηρίζονται στην υπάρχουσα ερευνητική μαρτυρία. ΕΠΑ 582 Δόμηση Ερευνητικών Προτάσεων στην Εκπαιδευτκή Τεχνολογία (9 ECTS) Εντοπισμός ερευνητικών κατευθύνσεων και ερωτημάτων που χρήζουν συστηματικής ερευνητικής διερεύνησης με στόχο τεκμηριωμένες απαντήσεις στη βάση ερευνητικών δεδομένων. Θεωρητικό πλαίσιο και ένταξη της έρευνας στη διεθνή ερευνητική προσπάθεια. Οργάνωση και σημασία της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα και η σημασία των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, ώστε να καθορίζονται οι λειτουργικοί ορισμοί τους και να διευκολύνεται η μέτρησή τους και η επικοινωνία μεταξύ όλων των ερευνητών. Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών). Τα πορίσματα της έρευνας η εκπαιδευτική και θεωρητική τους σημασία και εφαρμογή. ΕΠΑ 684 Εθνογραφική προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (9 ECTS) Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές στην εθνογραφική εκπαιδευτική έρευνα. Στο μάθημα εξετάζονται θέματα όπως, η εθνογραφική έρευνα και η προέλευσή της, η εθνογραφική έρευνα στην εκπαίδευση (ιστορική αναδρομή και θεωρητικές καταβολές), βασικές ομοιότητες/διαφορές με άλλα είδη εκπαιδευτικής έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα στα οποία απαντά η εθνογραφική έρευνα, σχεδιασμός και διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, θέματα ηθικής και δεοντολογίας κατά τη διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, συλλογή και διαχείριση εθνογραφικών δεδομένων (συνέντευξη, παρατήρηση, ανάλυση αρχειακών δεδομένων, βιντεοσκόπηση), ο ρόλος του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή εθνογραφικών ερευνών, προσεγγίσεις ανάλυσης εθνογραφικών δεδομένων, συγγραφή εθνογραφικών εκπαιδευτικών ερευνών και κριτήρια αξιολόγησης τέτοιων ερευνών. Περισσότερες περιγραφές μαθημάτων προσφέρονται στα πλαίσια των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. 24 Ιουλίου 2012 /ΧΓΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ Ε Εκπαίδευση και Φύλο Τ.. Α

ΕΠΑ Ε Εκπαίδευση και Φύλο Τ.. Α Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2016-17 Προκαταρκτικά μαθήματα (Δεν είναι τελικό πρόγραμμα και πιθανό να σημειωθούν αλλαγές κυρίως σε μέρες και ώρες) Βlock MAM Kωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9 ΤΡΙΤΗ 5/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 11:00-15:30 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή» Τα σημερινά μας θέματα Το περίγραμμα του μαθήματος η ερευνητική περιοχή της «Διδακτικής της Βιολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου (15/01/18-04/05/18) Eνδεικτικό

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου (15/01/18-04/05/18) Eνδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 (15/01/18-04/05/18) 201801 Eνδεικτικό Block MAM Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS Μέρα Ώρες 1ο νηπιαγωγοί 12636 ΕΠΑ 102 1 Αγωγή στ Βρεφική Ηλικία(0-3χρ) 5.00

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πρόγραμμα σπουδών ακαδ 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν από την ενότητα της Παιδαγωγικής: 15 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 2016 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Η Διδακτική στα πλαίσια της παραδοσιακής Παιδαγωγικής Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Διδάσκουσα: Μαρία Δασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φ.Π.Ψ. Θεματική του μαθήματος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 2η: Η Διδακτική της Φυσικής στο σύγχρονο πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13. Πρόλογος... 17. Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ

Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13. Πρόλογος... 17. Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ Περιεχόμενα Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13 Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ Η Νέα Εποχή και τα χαρακτηριστικά της... 31 Μια νέα εποχή... 31 Η παγκοσμιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ64Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα