Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : ,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ) Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ Α/Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-3.3.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-1.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-2.1.Μ-Α 11 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α 12 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α 13 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ ΝΕΤ Α 14 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ ΝΕΤ Α 15 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση ΟΙΚ ΝΕΤ Α 16 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-1-Α 17 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-4.1.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ

2 Σελίδα 2 Α/Α 19 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 20 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α - ημιβραχώδες ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-4.1.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 22 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 23 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 24 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 25 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΥΔΡ ΝΕΤ-5.07.Μ-Α ΥΔΡ ΝΕΤ-5.04-Α ΥΔΡ ΝΕΤ-5.03-Α ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-1.2.Μ-Α ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α 26 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C8/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α 2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α 3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α 4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α 5 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α

3 Σελίδα 3 Α/Α 6 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C20/25 7 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 8 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 9 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C10/12 10 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α 11 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με ΕΛΟΤ ΤΠ σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΔΝ ΝΕΤ-Β Α ΕΛΟΤ ΤΠ Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, ΕΛΟΤ ΤΠ εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΔΝ ΝΕΤ-Β Α ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών ΕΛΟΤ ΤΠ τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 14 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α 15 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α 16 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΔΝ ΝΕΤ-Β Α ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΙΚ ΝΕΤ Α 17 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α 18 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

4 Σελίδα 4 19 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α 20 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α 21 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α 22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-51-Α 23 Πρόχυτα (προκατασκευασμένα) κράσπεδα από σκυρόδεμα για διαχωριστικά στοιχεία-περιθώρια, παρτέρια πλατειών, κήπους, μεμονωμένα δένδρα ή δενδροστοιχείες: Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους cm ΟΔΟ 301Ν.1 24 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) 25 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος 26 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 ΜΜ 27 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 ΜΜ, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη. 28 Προκατασκευασμένη πληροφοριακή πινακίδα από οπλισμένο σκυρόδεμα 29 Προκατασκευασμένο καθιστικό από οπλισμένο σκυρόδεμα 30 Προκατασκευασμένη βρύση από οπλισμένο σκυρόδεμα 31 Προκατασκευασμένο φωτιστικό από οπλισμένο σκυρόδεμα 32 Προκατασκευασμένος κάδος απορριμμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα 33 Προκατασκευασμένο κολονάκι παρεμπόδισης κυκλοφορίας οχημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα 34 Προκατασκευασμένο υποστύλωμα σκάλας από οπλισμένο σκυρόδεμα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΠΡΣ Β4.Ν1 ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΟΙΚ Ν1 ΟΙΚ Ν2 ΟΙΚ Ν3 ΟΙΚ Ν4 ΟΙΚ Ν5 ΟΙΚ Ν6 ΟΙΚ Ν7 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

5 Σελίδα 5 Α/Α 1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 2 Επιστρώσεις με με πλάκες δαπέδου γρανίτη ή χαλαζίτη ή ψαμμίτη τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες ημιλαξευτές διαστάσεων 15x15x5 εκ. 3 Επιστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου τοποθετημένους σε άμμο. 4 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες, ΑΜΕΑ κλπ) πλευράς 40x40 cm 5 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες διαστάσεων 20x40 cm 6 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm 7 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες λευκού μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm 8 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες καφέ γρανίτη 9 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαύρου μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ Α.Ν5 ΟΙΚ Ν1 ΟΙΚ Α0.Ν1 ΟΙΚ Α.Ν1 ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ Α.Ν1 ΟΙΚ Α.Ν ΟΙΚ Α.Ν2 10 Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α 11 Περίζωμα γύρω απ' τους λάκκους των 12 δένδρων με ημιλαξευτές πλάκες πάχους 8cm και πλάτους 40cm σε διάφορα μήκη Πωρόλιθος Ρούμελης Ρεθύμνου Κρήτης: Πλάτος 5-40 cm, μήκος ΟΙΚ Ν1 ελεύθερο: Πάχος 5 cm ΟΙΚ 096Ν.1.Δ 13 Διακοσμητική ποδιά με ορθογωνισμένες πλάκες Γαβαλοχωρίου πάχους 4cm 14 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 400 kg τσιμέντου 15 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 400 kg τσιμέντου 16 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 17 Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 18 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου 19 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 20 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ Ν11 ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

6 Σελίδα 6 21 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 22 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 23 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 24 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ με οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο) 25 Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 26 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 27 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών 29 Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος 30 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α σκληρό P.V.C ΗΜΧ Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων διαστάσεων 20cm X 20cm 32 Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 33 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 34 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 35 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 'Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως ΗΜΧ Ν ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-17.2-Α 160 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α 2 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ ΝΕΤ Α 3 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 4 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 5 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΝΕΤ-Ε-17.2-Α

7 Σελίδα 7 6 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' ΟΙΚ ΝΕΤ Α 7 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 '' ΟΙΚ ΝΕΤ Α 8 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο ΟΙΚ ΝΕΤ Α 9 Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού ΟΙΚ ΝΕΤ Α 10 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ ΝΕΤ Α 11 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων ΟΙΚ ΝΕΤ Α 12 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) ΟΙΚ ΝΕΤ Α 13 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ ΝΕΤ Α 14 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών ΟΙΚ ΝΕΤ Α 15 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου ΠΡΣ ΝΕΤ-Β10.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-1.Μ-Α 2 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ ΝΕΤ-Α6 3 Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΠΡΣ ΝΕΤ-Β1 4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ ΝΕΤ-Γ2 5 Δένδρα κατηγορίας Δ ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ1.3 6 Δένδρα κατηγορίας Δ ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ1.5 7 Θάμνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ2.3 8 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ3.3 9 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Προμήθεια κηπευτικού χώματος 3.2 ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ7 12 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ8 13 Προμήθεια κοπριάς ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ9 14 Προμήθεια τύρφης 3.4 ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ10 15 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ11 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

8 Σελίδα 8 16 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt 20 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt 21 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt 22 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.4 ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.5 ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.7 2,50 m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm ΗΛΜ ΝΕΤ Φωτιστικό σώμα κορυφής κατάλληλο για λαμπτήρα Na W 3 Ιστός τηλεσκοπικός από χάλυβα ύψους 3,5 m 4 Φωτιστικό χωνευτό με σώμα από χυτό αλουμίνιο 5 Επιτοίχιο φωτιστικό (στεγανό, χωνευτό) ενδεικτικού τύπου MP ILLUMINATION 6 Φωτιστικό σώμα μορφής τετράεδρου φαναριού με σώμα από φύλλο αλουμινίου 7 Ιστός τηλεσκοπικός ύψους 3,8 m περίπου 8 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 9 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm2 10 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm2 11 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ΜΜ 12 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπιράλ, Φ 25mm 13 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό, διατομής 3 Χ 10 mm2 γιά τοποθέτηση ΗΜΧ 9327Ν6 ΗΜΧ 9327Ν7 ΗΜΧ 9327Ν19 ΗΜΧ 9327Ν22 ΗΜΧ 9327Ν27 ΗΜΧ 9327Ν28 ΗΛΜ ΝΕΤ ΗΛΜ ΝΕΤ ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΗΜΧ Ν μέσα στο έδαφος ΗΜΧ

9 Σελίδα 9 14 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2 15 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 3 x 1,5 16 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 3 x 2,5 17 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 4 x 2,5 18 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 4 x 4 19 Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2 γιά τοποθέτηση ΗΛΜ ΝΕΤ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΠΡΣ ΝΕΤ-Η μέσα στο έδαφος ΗΜΧ Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 5 x 2,5 21 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3 23 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 4 24 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 25 Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 26 Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-59-Α ΠΡΣ ΝΕΤ-Η3.1.8 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η3.1.9 ΗΛΜ ΝΕΤ ΗΛΜ ΝΕΤ τάσεως 380/220 V εντάσεως 16 Α ΗΜΧ Φωτοηλεκτρικό κύτταρο ΗΜΧ 9345 ΑΡΔΕΥΣΗ 1 Τάφροι βάθους cm ΠΡΣ ΝΕΤ-Α9.2 2 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 3 Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ΠΡΣ ΝΕΤ-Η8.1.1 ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins ΗΜΧ Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4 5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 6 Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή με ελατήριο ή με άλλο μηχανισμό ΡΝ 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 7 Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης ΠΡΣ ΝΕΤ-Η5.1.2 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η5.1.3 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Μανόμετρο γλυκερίνης Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η5.13 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ

10 Σελίδα 10 9 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" κοντό Ενεργής επιφάνειας Φιλτραρίσματος 440 ( cm2) και παροχής 5( m3/h) 10 Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 11 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η7.2.2 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, DN/OD 110 ΜΜ 15 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, DN/OD 250 ΜΜ 16 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες ErgoWin δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, DN/OD 400 ΜΜ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η1.1.3 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η1.1.6 ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α ΥΔΡ ΝΕΤ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 6/TY 6 (..) εισηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα