ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ Α/Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ( ) ( ) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ ΝΕΤ Α Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-4.1.Μ-Α Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ ΝΕΤ-5.07.Μ-Α Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΥΔΡ ΝΕΤ-5.04-Α Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-1-Α Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ ΝΕΤ Α Σελίδα 1

2 15 16 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ( ) 20 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-2.1.Μ-Α Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.1.Μ-Α Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-3-Α Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-4-Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-8.1.Μ-Α ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 κατηγορίας C20/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας ΟΙΚ ΝΕΤ Α Σελίδα 2

3 34 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-51-Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως των 400kg τσιμέντου ΟΙΚ ΝΕΤ Α Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 400kg τσιμέντου ΟΙΚ ΝΕΤ Α Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400kg τσιμέντου και 0,08m3 ασβέστου ΟΙΚ ΝΕΤ Α Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης ΥΔΡ ΝΕΤ Α Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ ΝΕΤ Α Χρωματισμοί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ΟΙΚ ΝΕΤ Α Επιστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου τοποθετημένους σε άμμο ΟΙΚ Ν1 ( ) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες, ΑΜΕΑ κλπ) πλευράς 40x40 cm ΟΙΚ Α0.Ν1 ( ) χαλαζίτη ή ψαμμίτη ακανόνιστου σχήματος διαφόρων διαστάσεων πάχους 3,0-6,0 εκ ΟΙΚ Α.Ν2 ( ) χαλαζίτη ή ψαμμίτη τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες διαστάσεων 25x50x3 εκ ΟΙΚ Α.Ν2 ( ) χαλαζίτη ή ψαμμίτη τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες διαστάσεων 40x80x3 εκ ΟΙΚ Α.Ν3 ( ) χαλαζίτη ή ψαμμίτη τοπικής προέλευσης ορθογωνισμένες διαστάσεων 13x13x3 εκ ΟΙΚ Α.Ν4 ( ) Επένδυση πεζουλιών με ορθογωνισμένες πλάκες τύπου Γαβαλοχωρίου πάχους 3,00 έως 5,00 εκ ΟΙΚ Ν19 ( ) 55 Γλυφές διατομής 15x15 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματος στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Α --- Σελίδα 3

4 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-17.2-Α --- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α --- Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής ΟΙΚ ΝΕΤ Α Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα ΟΙΚ ΝΕΤ Α Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) ΟΙΚ ΝΕΤ Α Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων ΟΙΚ ΝΕΤ Α Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ ΝΕΤ Α Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών ΟΙΚ ΝΕΤ Α Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ ΝΕΤ Α Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-9.4-Α Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-10.1-Α Ξύλινο δάπεδο από iroko επί υπάρχοντος σκελετού ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Ν ( ) 72 Στάση λεωφορείου ΟΙΚ 5261Ν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ ΝΕΤ-Α Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΠΡΣ ΝΕΤ-Β Ξύλινος κάδος ΠΡΣ ΝΕΤ-Β Δένδρα κατηγορίας Δ ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Ποώδοι πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Προμήθεια κοπριάς ΠΡΣ ΝΕΤ-Δ Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 1,50 lt ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Σελίδα 4

5 84 85 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 4,00 lt ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 22,00 lt ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 86 Ταινία LED 14,4W/m-24V, IP HMX 9327N14 ( ) 87 Φωτιστικός προβολέας αλουμινίου ΗΜΧ 9327Ν15 ( ) 88 Φωτιστικό σώμα κορυφής κατάλληλο με ένα λαμπτήρα Na υψηλής πίεσης ΗΜΧ 9327Ν16 ( ) 89 Βραχίονας για επίτοιχη τοποθέτηση ΗΜΧ 9327Ν17 ( ) 90 Ιστός τηλεσκοπικός από χάλυβα ύψους 4m ΗΜΧ 9327Ν18 ( ) Κυλινδρικό εξάρτημα σύνδεσης του φωτιστικού στο βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό Φ60mm ΗΜΧ 9327Ν20 ( ) Εξάρτημα σύνδεσης των βραχιόνων στον ιστό Φ60mm ΗΜΧ 9327Ν21 ( ) Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα ΗΜΧ 9327Ν23 ( ) 94 Καμπυλόμορφος βραχίονας ΗΜΧ 9327Ν24 ( ) 95 Σύνδεσμος από αλουμίνιο ΗΜΧ 9327Ν25 ( ) 96 Εξάρτημα από αλουμίνιο για τοποθέτηση βραχίονα ΗΜΧ 9327Ν26 ( ) 97 Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο ΗΜΧ 9327Ν10 ( ) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) Αγωγός γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 6mm ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) Αγωγός γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 10mm ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) Αγωγός γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25mm ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής >=450Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ΜΜ ΥΔΡ ΝΕΤ ( ) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπιράλ, Φ25mm HMX N ( ) Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό, διατομής 5 x 10 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ΗΜΧ ( ) (mm2) 5 x 2, ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ( ) (mm2) 4 x 2, ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ( ) (mm2) 3 x 2, ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ( ) Σελίδα 5

6 (mm2) 2 x 2, ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ( ) Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3x1,5mm HΛΜ ΝΕΤ ( ) Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 ½ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η3.1.5 ( ) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-59-Α ( ) Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, διαστάσεων 110x150x70 mm, για αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 5 ή 6 εξόδων ΗΜΧ Ν ( ) Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 6 Α ΗΜΧ Ν ( ) 114 Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) 115 Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380/220V εντάσεως 16 Α ΗΜΧ ( ) 116 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο ΗΜΧ 9345 ( ) 117 Τροφοδοτικό ταινίας LED 200W/24V ΗΜΧ Ν ( ) 118 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm ΗΛΜ ΝΕΤ ( ) 119 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile irοn) ΥΔΡ ΝΕΤ Α ( ) ΑΡΔΕΥΣΗ 120 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος επισκέψιμος ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins ΗΜΧ Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή με ελατήριο ή με άλλο μηχανισμό ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Μανόμετρο γλυκερίνης Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10atm ονομαστικής διαμέτρου Φ1" κοντό ενεργής επιφάνειας φιλτραρίσματος 440(cm2) και παροχής 5(m3/h) ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Σελίδα 6

7 131 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Οι Κωδικοί ΕΤΕΠ εντός παρενθέσεως ισχύουν εν μέρει για τις δηλαδή μόνο για το μέρος των εργασιών που περιγράφεται στο αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών, καθώς και η αντίστοιχη για τα υλικά και τις εργασίες πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ, ΕΝ, DΙΝ, CE, κλπ. Για τις εργασίες που δεν αντιστοιχίζονται σε ΕΤΕΠ, ακολουθείται στην εφαρμογή το αναλυτικό τιμολόγιο, οι τεχνικές περιγραφές της μελέτης, τα σχέδια της μελέτης, οι υποδείξεις της υπηρεσίας, τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα. ΧΑΝΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Aφροδίτη Παπαδάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεώργιος Ευθυμίου Μηχανολόγος Μηχανικός Φραγκίσκος Τρουλάκης Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμ. Μελετών Σοφοκλής Τσιραντωνάκης Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Διευθυντής Τ.Υ. Δ.Χανίων Φλώρα Λίβα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Σελίδα 7

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.117,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 6/TY 6 (..) εισηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα