Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών."

Transcript

1 Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, Περίληψη Οι αλλαγές στην ποιότητα και στην ποσότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προκύπτουν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των χρηστών. Οι βιβλιοθήκες είτε θα βρουν τρόπους να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες τους ή οι χρήστες θα απευθυνθούν σε πηγές εκτός βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες εκείνες που δεν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους είναι αμφίβολο αν θα επιβιώσουν τελικά. Η παρουσία του ψηφιακού περιβάλλοντος και οι αλλαγές που συνεχώς υφίσταται, ωθεί στον επαναπροσδιορισμό του όρου «ανάπτυξη συλλογής» διότι παρόλο το μεγάλο διαθέσιμο αριθμό έντυπης πληροφορίας, οι πηγές και οι συλλογές σε ψηφιακή μορφή αυξάνουν καθημερινά στο σημερινό περιβάλλον πληροφόρησης. Μια από τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι βιβλιοθήκες είναι και η διάθεση της γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της επιστήμης της γεωγραφίας παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των γεωγραφικών εννοιών σε πολλές θεματικές περιοχές και κατά προέκταση την πρόταση νέων υποθέσεων και θεωριών σε διάφορες επιστήμες. Ο πολλαπλασιασμός της έκδοσης γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, η ανάπτυξη υπολογιστών χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με την εξάπλωση και τη δημοτικότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) Geographic Information Systems (GIS), δημιουργούν στις βιβλιοθήκες νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την αξιολόγηση για την επιλογή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση και εκπαίδευση στη διαχείριση μιας νέας μορφής πληροφορίας καθώς και στις μεθόδους διανομής της, την πρόσβαση σε αυτήν αλλά και τη διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής που θα τη διέπει. Οι βιβλιοθήκες μέσα από αυτή τη νέα για αυτές τεχνολογία έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν την πληροφορία για ένα χάρτη σε μια πιο δυναμική, σε σχέση με την έντυπη, μορφή, να αυξήσουν τα πληροφοριακά ερωτήματα των χρηστών τους αλλά και να απεικονίσουν την τρέχουσα πληροφορία στη μορφή που εκείνοι επιθυμούν. Η συγκεκριμένη εργασία σκοπό έχει να γνωστοποιήσει τα GIS στο χώρο των βιβλιοθηκών και να τονίσει τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν από τη χρήση τους. Στη συνέχεια, στοχεύουμε να επισημάνουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φορέα που επιθυμεί να υιοθετήσει το σύστημα αυτό για παροχή υπηρεσιών, και να θίξουμε κάποιες σημαντικές παραμέτρους, όπως εκείνες που αφορούν το προσωπικό και την πολιτική ανάπτυξης συλλογής. Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Γεωγραφική πληροφορία, Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογής, Προσωπικό Γ ΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Η επιστήμη της γεωγραφίας ενσωματώνει μεθόδους και τεχνικές που σχετίζουν την μελέτη της με ποικίλες επιστήμες, όπως την ανθρωπολογία, γεωλογία, οικολογία, αρχαιολογία, πολιτική 1

2 επιστήμη, υγεία, μηχανική αλλά και με τη βιβλιοθηκονομία και τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Η γεωγραφική πληροφορία (ΓΠ) θεωρείται βασική συνιστώσα της πληροφορίας του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) για δύο κυρίως λόγους: 1) έχει σημαντική οικονομική αξία, στοιχείο που απεικονίστηκε επαρκώς σε μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Pira e.a, 2000), η οποία εκτίμησε την οικονομική αξία της ΠΔΤ στην Ευρώπη σε δις ΕΥΡΩ ετησίως, από τα οποία πάνω από το ήμισυ αφορούσε τη ΓΠ (χαρτογράφηση, γη και ιδιοκτησία, μετεωρολογικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικά δεδομένα) 2) έχει πολιτική αξία καθώς επιτρέπει την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των στρατηγικών σε διάφορους τομείς (γεωργία, μεταφορές, περιβάλλον, περιφερειακή ανάπτυξη) 1. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της επιστήμης της γεωγραφίας, παρέχει την ευκαιρία στους επιστήμονες και ερευνητές του πεδίου αυτού να εφαρμόσουν τις γεωγραφικές έννοιες σε πολλές θεματικές περιοχές γεγονός που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την πρόταση νέων θεωριών σε διαφορετικές επιστήμες. Οι βιβλιοθήκες έχουν αποτελέσει έναν σημαντικό αρωγό στην ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών στην επιστήμη της γεωγραφίας, της χαρτογραφίας αλλά και συναφών θεμάτων. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, οι γεωγραφικές συλλογές αποτελούν ολοκληρωμένα τμήματα σε ακαδημαϊκές, δημόσιες, και ομοσπονδιακές βιβλιοθήκες όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, η Βιβλιοθήκη της American Geographical Society στο University of Wisconsin, αλλά και πολλές άλλες. Αυτές οι συλλογές περιλαμβάνουν χάρτες, αεροφωτογραφίες, τρισδιάστατα μοντέλα, άτλαντες και άλλου είδους υλικό που περιγράφει την χωρική, γεωγραφική, γεωλογική και χρονολογική διάσταση της γης. Κατά κανόνα, στο παραδοσιακό περιβάλλον πληροφόρησης οι βιβλιοθήκες συλλέγουν και παρέχουν πληροφοριακές υπηρεσίες βασισμένες σε έντυπες πηγές πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων χαρτών και στατιστικών δεδομένων εκτός των βιβλίων και περιοδικών. Στατιστικά στοιχεία (π.χ. δημογραφικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά) που μπορούν να αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία έχουν διασκορπιστεί μέσα στη συλλογή, εξαρτώμενα από παράγοντες που σχετίζονται με τα θέματα, τον τύπο υλικού, κλπ. Οι έντυποι χάρτες και οι στατιστικές εκδόσεις αποτελούν στατικές πηγές και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για τον ερευνητή να συγχωνεύσει, να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει αυτές τις πηγές. Το μέσο ανταπόκρισης και ικανοποίησης τέτοιου είδους απαιτήσεων καθώς προσφέρουν τις τεχνικές απόκρισης σε ένα συγκεκριμένο αριθμό πληροφοριακών ερωτήσεων που σχετίζονται με τη γεωγραφία είναι τα GIS (Abbott and Argenati 1995). Ο ΡΙΣΜΟΣ Γ ΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον, συνοδευόμενη από τις συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών και των επικοινωνιών, έχει αλλάξει σημαντικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία αλλά και για την αρχειοθέτηση και την ευρετηρίασή της. Τα GIS, μπορούν να διαχειριστούν τον πολύ μεγάλο αριθμό ψηφιακών δεδομένων που διατίθενται συνεχώς για χρήση ως αποτέλεσμα ερευνών, καθώς αποτελούν ένα εξελιγμένο πολυμεσικό λογισμικό που ενσωματώνει μια ευρύτατη ποικιλία τεχνολογιών σ ένα σύστημα ανάπτυξης και πρόσβασης ψηφιακών βιβλιοθηκών (Lutz 1995). Συνθέτουν έτσι, ένα υπολογιστικό σύστημα ικανό για τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάκτηση και απεικόνιση της γεωγραφικής πληροφορίας (Abbott and Argentati 1995). Τα GIS αποτελούν ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων νομικής, διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, το οποίο από τη μια αποτελείται από 1 Στρατηγικές για τη Γεωγραφική Πληροφορία στην Ευρώπη: κατευθυντήριες γραμμές gis.org/ginie/doc/dp_final_el.pdf 2

3 μια βάση δεδομένων (ΒΔ) που περιέχει για μια έκταση στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με τη γη και από την άλλη, αποτελείται από διαδικασίες και τεχνικές για τη συστηματική συλλογή, ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή των στοιχείων. Η βάση ενός GIS είναι ένα ενιαίο σύστημα γεωγραφικής αναφοράς, το οποίο διευκολύνει τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους καθώς και τη σύνδεση με άλλα συστήματα που περιέχουν στοιχεία για τη γη (Federation Internationale des Geometres). Σε σύγκριση με τους απλούς χάρτες, ένα σύστημα GIS έχει το πλεονέκτημα ότι η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να μπορούν να αναπαρασταθούν με διαφορετικούς τρόπους π.χ. μπορούμε να μεγεθύνουμε τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να εμφανίσουμε συγκεκριμένες μόνο περιοχές, να κάνουμε υπολογισμούς αποστάσεων μεταξύ τοποθεσιών, να δημιουργήσουμε πίνακες που να δείχνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του χάρτη, να υπερθέσουμε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη (Κωστάρας 2000). Πέραν της δυνατότητας σχεδίασης και χειρισμού χαρτών, ένα σύστημα GIS μπορεί να συνδέει εξωτερικές ΒΔ με αντικείμενα που ανήκουν στο χάρτη. Αυτή η σύνδεση επιτρέπει όποιες αλλαγές γίνονται στις ΒΔ να φαίνονται αμέσως στο χάρτη καθώς και την υποβολή ερωτήσεων στη ΒΔ απευθείας από το χάρτη. Επίσης, διαθέτει ένα σύνολο από εργαλεία που μπορούν να διαχωρίσουν τα διάφορα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις εξωτερικές ΒΔ, εμφανίζοντας αντικείμενα ή περιοχές που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια με διαφορετικά χρώματα ή σχήματα. Η πληροφορία αποθηκεύεται ως ιδιότητa (attribute) του γραφικά παρουσιαζόμενου χαρακτηριστικού σε μια Βάση Δεδομένων (ΒΔ). Για κάθε χαρακτηριστικό (feature) αποθηκεύονται τρεις βασικές πληροφορίες στη ΒΔ: η γεωγραφική πληροφορία, η προβολή (projection) πάνω στην οποία εκφράζεται η γεωγραφική πληροφορία και η ιδιότητά του, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με το τι χαρακτηριστικό είναι, που βρίσκεται και πως σχετίζεται με άλλα χαρακτηριστικά (ESRI 1990). Τα δεδομένα οργανώνονται σε θεματικά επίπεδα (layers, coverage) όπου το κάθε επίπεδο αναπαριστά ένα κοινό χαρακτηριστικό (feature). Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά (π.χ. όλο το οδικό δίκτυο) θεωρούνται ως ένα στρώμα (layer) (ESRI 1990 ; MapInfo Corporation). Τοποθετώντας αυτές τις διαφάνειες τη μια πάνω στην άλλη δημιουργούμε έναν πλήρη χάρτη. Το GIS σύστημα συνδυάζει διάφορα στρώματα για να απαντήσει σε συγκεκριμένες χωρικές ερωτήσεις. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται μεταξύ τους, όπως π.χ. ποτάμια και κανάλια, θα μπορούν να εμφανίζονται σε ένα στρώμα, ενώ υποδομή, όπως δρόμοι, να εμφανίζονται σε άλλο στρώμα. Όταν κάποια χαρακτηριστικά δεν ενδιαφέρουν το χρήστη σε κάποια χρονική στιγμή, θα μπορεί να τ αποκρύπτει εμφανίζοντας μόνο την πληροφορία που τον ενδιαφέρει (Gillings and Wise 1990). Τα δεδομένα αυτά, συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial data) και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα (attribute data) που τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. Τα χωρικά δεδομένα είναι συνήθως σε δυο μορφές. Η πρώτη είναι σε μορφή ψηφιδωτού (raster data), όπως δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλα είδη πλαισίων όπου η πληροφορία συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixels) των εικόνων. Η δεύτερη μορφή είναι τα διανυσματικά δεδομένα (vector data), τα οποία οργανώνονται σε ψηφιακή μορφή: Σημείων (points) π.χ. αεροδρόμια, σπίτια, πόλεις, δέντρα κλπ Γραμμών (lines) π.χ. δρόμοι, ποτάμια, σωληνώσεις, κλπ, και Πολυγώνων (areas) π.χ. κομμάτια γης, αστικές περιοχές, περιφέρειες κλπ. (Γκατζόφλιας 2007). 3

4 Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας των GIS, όπου οι επιμέρους θεματικές βαθμίδες χαρτογραφικής πληροφορίας συνδυάζονται σε μία και μόνο οπτική απεικόνιση, η οποία συνδέεται με βάση δεδομένων για το σύνολο των χαρακτηριστικών που αυτή η απεικόνιση περιλαμβάνει (Γκαγιαλής 2008). Σχ.1 : Αρχή λειτουργίας GIS (Γκαγιαλής 2008) Χ ΡΗΣΗ ΤΩΝ GIS Τα τελευταία χρόνια η χρήση των GIS διευκόλυνε τη μελέτη γεωχωρικών φαινομένων τόσο στο ανθρώπινο όσο και στο φυσικό περιβάλλον σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημών συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών επιστημών. Επιστήμονες θεωρούν πως οι ποικίλες εφαρμογές των GIS στην έρευνα μπορούν να οδηγήσουν σε νέες κατευθύνσεις τις επιστημονικές διερευνήσεις (Abresch et al. 2008). Ενδεικτικά, από ένα μεγάλο αριθμό δυνατών εφαρμογών, μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο 2 : πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, καταγραφή, προστασία και διαχείριση ιδιωτικής, δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας, δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο κλπ), παρακολούθηση και προστασία περιβάλλοντος, σχεδιασμός και προγραμματισμός χρήσεων γης, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση (Μανιάτης 2006). Όσον αφορά το χώρο των βιβλιοθηκών τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως: για τη δημιουργία γεωγραφικών συλλογών (Boisse and Larsgaard 1995; Hyland 2002 ; Pfander and Carlock 2004), για τη δημιουργία διαθεματικών συλλογών που περιλαμβάνουν γεωγραφικές πληροφορίες (Todd 2008 ; ESRI), 2 Μελέτες από εκτιμήσεις αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης απέδειξαν ότι περίπου το 90% των αποφάσεων που παίρνονται σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο σχετίζονται με τη γεωγραφία (Μανιάτης, 2006) 4

5 για εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (π.χ. χαρτογράφηση της συλλογής) (Xia 2004 ; Phadke 2006, 29). Οι εφαρμογές των GIS είναι ευρύτατες και πολλαπλές με αποτέλεσμα την αξιοποίησή τους από πολλές επιστήμες. Για παράδειγμα στην ιατρική μπορούν να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ ασθενειών και περιβαλλοντικών παραγόντων, στο εμπόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του κατάλληλου σημείου για μια επιχείρηση, ενώ στην εγκληματολογία μπορούν να συσχετίσουν εγκληματικές ενέργειες με παράγοντες όπως η δημογραφία (Pfander and Carlock, 2004). GIS ΣΤΙΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η ιδέα της οργάνωσης και συστηματοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε τελικά στην εμφάνιση των GIS τη δεκαετία του Η επανάσταση που έφεραν οι υπολογιστές στη διαχείριση της πληροφορίας άργησε να αγγίξει τον τομέα της χωρικής πληροφορίας κυρίως για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις σε γραφικά. Όταν όμως τη δεκαετία του 1990 ξεπεράστηκαν τα τεχνικά εμπόδια και όταν το κόστος των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έπαψε να είναι απαγορευτικό, η ευρεία χρήση τους οδήγησε στην ανάπτυξη των GIS και στη σταδιακή δημιουργία των απαραίτητων χωρικών δεδομένων για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών (Γκαγιαλής 2008). Παρότι τα GIS χρησιμοποιούνταν αρχικά από γεωγράφους, εμφανίστηκαν στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των ΗΠΑ τη δεκαετία του 80, ενώ συχνότερη χρήση τους έγινε τη δεκαετία του 90 όταν άρχισαν να είναι προσβάσιμα από τις βιβλιοθήκες στατιστικά δημογραφικά στοιχεία, τα TIGER files (Topologically Integrated Geographic Encoding and Reference). Τα GIS μετατράπηκαν έτσι από ένα εργαλείο που χρησίμευε κυρίως σε γεωγραφικές βιβλιοθήκες σε ένα εργαλείο που μπορούσε να διαχειριστεί μεγάλο όγκο ψηφιακής πληροφορίας που εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να παράγεται από κυβερνητικούς οργανισμούς (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, τοπογραφικά δεδομένα) και να χρησιμοποιηθεί από το πληροφοριακό τμήμα όλων των βιβλιοθηκών προκειμένου να καλύψει διεπιστημονικές ανάγκες (Lutz 1995 ; French 2001). Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι το 1984 στις ΗΠΑ μόνο σε τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα γίνονταν μαθήματα για GIS. Μέσα σε λίγα όμως χρόνια η κατάσταση αυτή σε πολλές χώρες διαφοροποιήθηκε δραστικά, με αποτέλεσμα σε τμήματα όπου η βασική επιστήμη σχετίζεται με την ανάλυση, τη μελέτη και το σχεδιασμό του χώρου (π.χ. μηχανικοί, γεωπόνοι, περιφερειολόγοι, συγκοινωνιολόγοι, γεωγράφοι, πολεοδόμοι, κ.ά.), να υπάρχουν όχι μόνο προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά τμήματα 3 (Μανιάτης 2006). Μεγάλη ώθηση στη χρήση των GIS δόθηκε το 1992 από την American Research Libraries (ARL) με το πρόγραμμα ARL GIS Literacy Project όπου εφαρμόστηκε εκείνη την εποχή σε συνεργασία με την ESRI τη δημιουργό εταιρεία του κορυφαίου λογισμικού για τα GIS του ArcGIS. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να μυηθούν οι βιβλιοθήκες στη χρήση των GIS και να αποτελέσουν φορείς εκπαίδευσης αυτών. Πέραν των βιβλιοθηκών που πήραν μέρος στο πρόγραμμα, μεγάλος αριθμός, διαφόρων τύπων βιβλιοθηκών εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις προκειμένου να εισαγάγει τα GIS στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχει αλλά και για να αποκτήσει ειδικό και εκπαιδευμένο προσωπικό (GIS Librarian) (French 2001). Το 1994, αντιπρόσωποι 34 αμερικάνικων πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών οργανισμών σε συνάντησή τους ίδρυσαν το University Consortium for Geographic Information Science 3 Στην Ελλάδα, η πρώτη εισαγωγή μαθήματος GIS σε προπτυχιακό επίπεδο έγινε το 1986, στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. 5

6 (UCGIS) 4, έναν οργανισμό που θα είναι «αφιερωμένος στην ανάπτυξη και χρήση θεωριών, μεθόδων, τεχνολογιών και δεδομένων για την κατανόηση των γεωγραφικών διαδικασιών, σχέσεων και προτύπων (Mark 1999). Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου εισήλθε σε ένα πρόγραμμα τριών ετών προκειμένου να προβάλλει τη χρήση των GIS μέσω ενός Κέντρου για τη Γεωγραφική Πληροφορία (Center for Geographic Information). Τα GIS είναι άλλη μια απόδειξη εφαρμογής νέων τεχνολογιών από τις βιβλιοθήκες ως συνέπεια της ανταπόκρισής τους στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών τους στην εύρεση πληροφοριών. Η επίδραση των χρηστών αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών με βάση τη βιβλιογραφία. Παρότι οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αρχικά, ανέπτυξαν τη τεχνολογία των GIS συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της ARL, απ όπου και χρηματοδοτήθηκαν, εν τούτοις η αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους χρήστες τους, φοιτητές και διδακτικό προσωπικό, ήταν οι λόγοι που τους οδήγησαν σύμφωνα με την έρευνα των Pfander and Carlock (2004) να επεκτείνουν τις εφαρμογές και να παρέχουν και διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτές προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Στην έρευνα των Kinikin and Hench (2005) για την εφαρμογή των GIS σε μικρές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σημειώνεται πως οι κύριοι χρήστες των συστημάτων αυτών προέρχονταν από τα τμήματα της γεωλογίας και γεωγραφίας (σημείο που συμφωνεί με την έρευνα των Hill e.a.,2000) και ακολουθούσαν οι χρήστες των περιβαλλοντικών επιστημών. Στη λίστα περιλαμβάνονταν χρήστες ακαδημαϊκών τμημάτων που σχετίζονταν με την οικονομία, μηχανολογία, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες, βιολογία, αρχιτεκτονική, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ιστορία και νοσηλευτική. Το πανεπιστήμιο του Stanford πάλι, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές γνώσεις που μπορεί να έχουν οι χρήστες σχετικά με αυτά τα συστήματα, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες πραγματοποιεί διερευνητικές συνεντεύξεις προκειμένου να οργανώσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Sweetkind Singer and Williams, 2001). Τα GIS συνιστούν μέρος των αλλαγών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στις βιβλιοθήκες με την μετατροπή σε ψηφιακή μορφή πολλών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης (π.χ. LAN s Local Area Networks, CD Rom indexes, αποθετήρια κλπ) (Boisse and Larsgaard 1995). Π ΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GIS Τα GIS απαρτίζουν ένα εξελιγμένο πολυμεσικό σύστημα, που ενσωματώνει μια ευρύτατη ποικιλία τεχνολογιών σ ένα σύστημα ανάπτυξης και πρόσβασης ψηφιακών βιβλιοθηκών. Καθώς σχετίζονται με μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε ετερογενείς μορφές (εικόνες, κείμενα, πίνακες κλπ) παρέχουν ταχύτατη πρόσβαση σε κατανεμημένη πληροφορία από διαφορετικές πλατφόρμες. Τα συστήματα αυτά παρέχουν επίσης ένα επίπεδο νοημοσύνης στην ανάλυση της πληροφορίας και μπορεί να εξατομικευθούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών (Lutz 1995). Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση των GIS μπορούν να συνοψισθούν στα κάτωθι: διαχειρίζονται ξεχωριστά την αποθήκευση των δεδομένων από την οπτική αναπαράσταση των χαρτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να μπορούν να αποτυπωθούν με διαφορετικούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούμε να μεγεθύνουμε τον ψηφιακό χάρτη ή να εμφανίσουμε συγκεκριμένα μόνο επίπεδα (layers) της ψηφιακής πληροφορίας Ένα τέτοιο παράδειγμα συναντάται στις γνωστές εφαρμογές χαρτών της Google όπου ο χρήστης επιλέγει είτε μόνο τον πολιτικό χάρτη, είτε το γεωφυσικό χάρτη (φωτογραφία από δορυφόρο) είτε και τους δύο μαζί και πάνω σε αυτούς μπορεί να εμφανίσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τον ενδιαφέρει και είναι διαθέσιμη: δρόμοι, πόλεις, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. 6

7 προσδιορίζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες στο γεωγραφικό χώρο. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται «γεωκωδικοποίηση» (geocoding) και ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης της είναι ο αυτόματος μετασχηματισμός της διεύθυνσης ενός ατόμου σε συντεταγμένες ενός σημείου στον ψηφιακό χάρτη της αντίστοιχης πόλης (Γκαγιαλής 2008) παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων δεδομένων από τη διαχείριση ήδη υπαρχόντων δεδομένων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να δημιουργήσουν απεριόριστο αριθμό γεωγραφικών απεικονίσεων, η χρήση τους από τις βιβλιοθήκες ανοίγει νέους δρόμους και τους παρέχει ευκαιρίες για συμβολή στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων στο πεδίο διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας την οποία δε διέθεταν νωρίτερα, μέσω αυτών είναι δυνατή η απάντηση σε ερωτήσεις που τίθενται από χρήστες διαφόρων επιστημών, δίνεται η ευκαιρία στις βιβλιοθήκες να αναλάβουν διάφορα έργα που σχετίζονται με τη χαρτογραφία και την ανάλυσή της, χρησιμοποιώντας τα GIS και βάσεις δεδομένων οι βιβλιοθήκες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες συμβούλων και να διευκολύνουν τους χρήστες στην εξαγωγή δεδομένων (Cox and Gifford 1997). Επιπρόσθετα σημειώνουμε και τη δυνατότητα χρήσης των συστημάτων αυτών στη διοίκηση των βιβλιοθηκών από τη στιγμή που αποτελούν συστήματα ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες πηγές πληροφόρησης, και ενδεικτικά αναφέρουμε το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών, τη μέτρηση της χρήσης των υπηρεσιών πληροφόρησης ή ακόμα το μάρκετινγκ της βιβλιοθήκης (Koontz 1997). Οι Koontz και Jue (1996) σε εργασία τους σχετικά με τις δημόσιες βιβλιοθήκες αναφέρουν τη χρήση των GIS προκειμένου η βιβλιοθήκη να αυξήσει τη χρήση της από μη παραδοσιακούς χρήστες και μετανάστες. Π ΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GIS Η εισαγωγή ενός συστήματος GIS στις νέες υπηρεσίες που προσφέρει μια βιβλιοθήκη είναι σαφές ότι θα φέρει πολλές νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες μάθησης. Οι παράγοντες που σύμφωνα με τις Abbott και Argentati (1995) οφείλει να εξετάσει ο οργανισμός είναι: 1) ο σκοπός της βιβλιοθήκης, 2) τα οικονομικά, 3) το προσωπικό, 4) τη τεχνολογική υποδομή, 6 και 5) τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετεί. Στα παραπάνω, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας στη στρατηγική μελέτη που πραγματοποίησε προκειμένου να αναπτύξει υπηρεσίες GIS προσθέτει: τη συνεργασία με τους δημιουργούς των δεδομένων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, την ανάπτυξη GIS ειδικότητας στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα αλλά και τη γενικότερη εκπαίδευση του προσωπικού στα συστήματα αυτά, τη διερεύνηση των αδειών πρόσβασης και αναπαραγωγής υλικού, και τέλος την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας (O Connor 1996). Π ΡΟΣΩΠΙΚΟ Τα GIS προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για τις οποίες ο χρήστης χρειάζεται καθοδήγηση, π.χ. από τη δημιουργία ενός χάρτη έως και την πολύπλοκη γεωχωρική και στατιστική ανάλυση, γεγονός που προϋποθέτει πως ο βιβλιοθηκονόμος θα είναι αφενός γνώστης γεωγραφικών εννοιών και αφετέρου θα διαθέτει και ικανότητες χειρισμού του λογισμικού ώστε 6 Στη τεχνολογική υποδομή συγκαταλέγονται τόσο οι υπολογιστές, όσο και το απαραίτητο λογισμικό που θα επιλέξει ο φορέας (π.χ. ArcGis, MapServer κλπ). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και πολλά open source λογισμικά από διάφορες κοινότητες χρηστών GIS. 7

8 ν ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ερωτήσεις των χρηστών (Suh and Lee 1999). Η χρήση των GIS από τους βιβλιοθηκονόμους υπαγορεύει την εφαρμογή πολλών δεξιοτήτων από αυτές που ήδη διαθέτουν σαν επαγγελματίες όπως επεξεργασία υλικού, αξιολόγηση υλικού για πρόσκτηση, σχεδιασμό και οργάνωση υπηρεσιών, αξιολογήσεις υπηρεσιών κλπ. (Abresch et al. 2008). Παρόλα αυτά όμως, η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και μάθησης είναι απαραίτητη. Η σημασία που δίνεται από τους φορείς όσον αφορά τα προσόντα του βιβλιοθηκονόμου που ασχολείται με τα GIS αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες θέσεις (π.χ. Librarian for Spatial and Numeric Data Services) που σχετίζονται με καθήκοντα ανάλογα των υπηρεσιών που προσφέρουν, με κύρια θέση αυτή του GIS Librarian (Argentati 1997). Ο GIS Βιβλιοθηκονόμος είναι ένας επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος με γνώσεις οργάνωσης και αναπαράστασης χωρικών οντοτήτων, εννοιών και τεχνολογιών GIS αλλά και γνώσεις της βιβλιοθηκονομικής επιστήμης, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις για τη συλλογή, οργάνωση, διάδοση και διατήρηση γεωγραφικών δεδομένων, να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες για τα GIS καθώς και για τον τρόπο παρουσίασής τους (Geographic Information Systems (GIS) GeoBlog). Όπως αναφέρει η Sorice (2006) σε έρευνά της για τη χρηστικότητα των ιστοσελίδων αμερικάνικων πανεπιστημίων που παρέχουν υπηρεσίες GIS, σε πολλά ιδρύματα οι τίτλοι που αναφέρονται για το προσωπικό είναι κυρίως GIS Librarian (π.χ. Stanford University 7, Cornell University 8, κ.ά). Π ΟΛΙΤΙΚΗ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Δ ΕΔΟΜΕΝΑ Η Πολιτική ανάπτυξης συλλογής αποτελεί ένα εργαλείο που δημιουργεί και εφαρμόζει ο βιβλιοθηκονόμος και που όχι μόνο διευκρινίζει τη συλλογή αλλά παράλληλα είναι και ένας συνεχιζόμενος οδηγός για τη διαχείρισή της. Οι Evans και Saponaro, (2005, 70) χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη συλλογής «ως μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η βιβλιοθήκη εκπληρώνει τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετεί, με τρόπο έγκαιρο και οικονομικό, χρησιμοποιώντας πληροφοριακές πηγές που παράγονται τόσο μέσα όσο και έξω από τον οργανισμό στον οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη». Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχημένη υλοποίηση και χρήση ενός GIS είναι η ύπαρξη των κατάλληλων γεωγραφικών δεδομένων, τα οποία όταν συνδυαστούν με τα υπόλοιπα δεδομένα ενός οργανισμού, δύναται να υποστηρίξουν πολλές λειτουργίες ή και τη λήψη των αποφάσεων. Τέτοια γεωγραφικά δεδομένα μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να δημιουργηθούν εξαρχής με τη χρήση ειδικών διατάξεων ψηφιοποίησης των χαρτών. Η συστηματική διερεύνηση του «ποιος» θα χρησιμοποιήσει τη συλλογή, τι ανάγκες θέλει να καλύψει, ποιες υπηρεσίες χρειάζεται, θεωρείται προαπαιτούμενο για την ορθολογική απόκτηση των δεδομένων. Η έρευνα για δεδομένα και η τελική πρόσκτησή τους είτε πρόκειται για αγορά είτε πρόκειται για οργάνωση ήδη υπαρχόντων δεδομένων ή ακόμα και για δημιουργία νέων, αποτελεί μια χρονοβόρα αλλά και δαπανηρή διαδικασία προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια υπηρεσία βασιζόμενη σε GIS σε ένα φορέα. Η βιβλιογραφία αναφέρει παραδείγματα πανεπιστημίων, (π.χ. Πανεπιστήμιο του Michigan) που προκειμένου να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών στους χρήστες τους αναπτύσσουν συλλογές συνδυάζοντας δεδομένα από τοπικές και κυβερνητικές πηγές, δεδομένα που παράγονται τοπικά από τα ίδια τα πανεπιστήμια, αλλά και δεδομένα που δημιουργούνται από εταιρείες (Stone 1999). Αξιοσημείωτη πηγή δεδομένων, όπως τονίζεται από πολλούς μελετητές και βιβλιοθηκονόμους που ασχολούνται με τις υπηρεσίες GIS, μπορεί να αποτελέσει και η ανάπτυξη συνεργασιών με 7 sul.stanford.edu/depts/gis/services.html 8 us/staff divisions 8

9 δημόσιους (π.χ. τμήματα γεωγραφίας) ή εμπορικούς οργανισμούς που δημιουργούν γεωχωρικά δεδομένα. Μια τέτοια συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεγάλων συλλογών αλλά και στην εφαρμογή νέων εργαλείων πρόσβασης (Argentati 1997 ; Howser and Callahan 2004 ; Cox and Gifford 1997). Παρόμοια είναι και η διαπίστωση των Gabaldon και Repplinger (2006) η οποία προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποίησαν για τη χρήση των GIS σε βιβλιοθήκες δύο κοινοπραξιών 9. Η αύξηση της χρήσης των GIS αποδόθηκε στη συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο συνεργατικό σχήμα, όπου μέσω αυτού είχαν πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων και με κόστος που δεν είχε σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό τους. Στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, μόνο η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) προσέφερε αξιόπιστα και σχετικά πλήρη γεωγραφικά δεδομένα για τον Ελλαδικό χώρο, αν και αυτά υστερούσαν στο επίπεδο των αστικών περιοχών (εντός των πόλεων). Σήμερα, η ανάπτυξη των συστημάτων πλοήγησης και η αυξανόμενη διείσδυση των GIS στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχουν οδηγήσει στην παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων αλλά και οικονομικών γεωγραφικών δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο (Γκαγιαλής 2008). Σαφώς ζητήματα που σχετίζονται με τεκμηρίωση και μεταδεδομένα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία. Τα γεωχωρικά μεταδεδομένα περιλαμβάνουν πεδία που σχετίζονται με το σύστημα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα δεδομένα, τις μορφές αποθήκευσής τους, τις μεθόδους συλλογής στοιχείων, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα καθώς και τη περιγραφή του γεωγραφικού όρου που αναφέρουν. Το κυριότερο, από τα πρότυπα GIS μεταδεδομένων, είναι το FGDC (Gluck and Yu, 2000). Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Η χρήση συστημάτων GIS είναι πολύ διαδεδομένη σε δημόσιες και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (New York Public Library) όπου μέσω υπολογιστών και εύχρηστου λογισμικού οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χάρτες της πόλης, δημογραφικά στοιχεία και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα. Αρκετές είναι επίσης οι βιβλιοθήκες που παρέχουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα GIS, όπως η University of Virginia Library που έχει δημιουργήσει το Geostat (University of Virginia Library). Μέσω αυτού του κέντρου, απευθύνεται σε φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό με κύριο σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών και πηγών για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της έρευνας και της διοίκησης του ιδρύματος. Την ίδια τακτική ακολουθεί και το Stanford University παρέχοντας δυνατότητες εκπαίδευσης σε ανάλογα λογισμικά. Οργανώνοντας τις πηγές του σε ξεχωριστούς συνδέσμους δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διακρίνουν ποιες πηγές προέρχονται από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης και ποιες αποτελούν εξωτερικές πηγές (βλ.εικ.1) 9 Οι κοινοπραξίες ήταν η Oberlin Group και η Orbis Cascade Alliance οι οποίες περιλαμβάνουν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 9

10 Εικ. 1: Geographic Information Systems at Branner Library Stanford University Π ΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Τα GIS προτείνονται ως ένα νέο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες για την ανάλυση, διαχείριση και απεικόνιση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων. Για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά όμως, απαιτείται η κατανόηση της πολυπλοκότητάς του από το προσωπικό, η επαρκής εκπαίδευσή του σε αυτό, καθώς και η δέσμευση της διοίκησης για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα παρέχεται στους χρήστες. Η εξασφάλιση ικανού προϋπολογισμού για την ανάπτυξη ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη οργάνωσής του, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα προμηθειών (υλικοτεχνικής υποδομής, προσωπικού, εκπαίδευσης, πρόσκτησης δεδομένων, αδειοδοτήσεις) και αυτός αποτελεί έναν από τους λόγους που οι συνεργασίες της βιβλιοθήκης, τόσο με ανάλογα τμήματα του ιδρύματος που ανήκει, όσο και με άλλες βιβλιοθήκες, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, αυτή αποτελεί μια πρακτική στην οποία επιτυχώς έχουν δοκιμαστεί οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ε ΠΙΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές Ακαδημαϊκές (και όχι μόνο) Βιβλιοθήκες συνεπικουρούμενες από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει τεράστια βήματα στην παροχή υπηρεσιών για τους χρήστες τους. Προκειμένου να διατηρήσουν το ρόλο τους στη διάδοση της γνώσης, οφείλουν να εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες τους με νέα εργαλεία, να επεκτείνουν τη χρήση της ήδη υπάρχουσας πληροφορίας και να την κάνουν διαθέσιμη στους χρήστες τους με διαφορετικούς τρόπους κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα. Η τεχνολογία των GIS εμφανίζεται να μπορεί να καλύψει τις δυνητικές γεωγραφικές ανάγκες των χρηστών μιας βιβλιοθήκης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκαγιαλής, Σ Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και οι Χρήσεις τους. management.gr/index.php?id=3644 (accessed July 25, 2009). Γκατζόφλιας, Δ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο: μελέτη περίπτωσης MapServer. (accessed July 2, 2009). 10

11 Κωστάρας, Γ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. (accessed July 15, 2009). Μανιάτης, Γ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Γης Κτηματολογίου. Θεσσαλονίκη: Ζήτης. Abbott, L.T. and C.D. Argenati GIS: a new component of public services. The Journal of Academic Librarianship (July): Abresch, John, Ardis Hanson, Susan Heron, and Pete Reehling Integrating Geographic Information systems into Library Service: a guide for academic libraries. Hershey, New York: Information Science Publishing. Argenati, C.D Expanding horizons for GIS services in academic libraries. The Journal of Academic Librarianship (November): Bernhardsen T , NY: John Wiley. Geographic Information Systems An Introduction. 2 nd ed. New York Boisse, J. and M. Larsgaard GIS in Academic libraries: a managerial perspective. The Journal of Academic Librarianship (July): Cox, A. and F. Gifford An overview to GIS. The Journal of Academic Librarianship (November): ESRI official website. (accessed June 22, 2009). ESRI Understanding GIS The ARC/INFO Method. Environmental Systems Research Institute Inc. ESRI. White Paper. October Geography matters. (accessed June 22, 2009). Evans, G. and M. Saponaro Developing library and information center collections. 5 th ed. Englewood, CO: Libraries Unlimited. Federation Internationale des Geometres. (accessed June 23, 2009). French, M Creating support mechanisms for library GIS services: a perspective. Current Studies in Librarianship 25(1/2): Gabbaldon, C. and Repplinger, J GIS and the Academic Library: a survey of libraries offering GIS services in two consortia. Issue in Science and Technology Librarianship, fall/refereed.html (accessed July 29, 2009) Geographic Information Systems (GIS) GeoBlog GIS Librarian librarian.html (accessed June 29, 2009). Gillings, Mark and Alisia Wise, eds GIS Guide to Good Practice. Oxford, Eng, Oakville, CT: Oxbow Books, David Brown Book Co. Gluck,M. and Yu,L Geographic Information Systems: background, frameworks and use in libraries. Advances in Librarianship, 23:1 38 Howser, M. and Callahan,J Beyond locating data: academic libraries role in providing GIS services. ESRI Conference Proceedings. (accessed June 29, 2009). Hyland, N.C GIS and data sharing in libraries: considerations for digital libraries. INSPEL 36(3): Kinikin, J.N. and Hench, K Survey of GIS implementation and use within smaller academic libraries. spring/refereed 1.html (accessed July 15, 2009). Koontz, Christine Library facility sitting and location handbook. Westport, CT: Greenwood. Koontz, C., Dean K. J. and Lance, K.C Final Performance Report. Market based adult lifelong learning performance measures for public libraries serving lower income and majority minority 11

12 markets. September 1, 1996 August 31, (accessed July 15, 2009). Lutz, M Making GIS a part of library service. Information Technology and Libraries (June): MapInfo Corporation. MapXtreme Guide. (accessed July 15, 2009). Mark, D.M Geographic information science: critical issues in an emerging cross disciplinary research domain. Paper presented at the meeting of the NSF workshop to assess the needs for basic research in Geographic Information Science and Technology, January (accessed July 15, 2009). New York Public Library. GIS Data. New York City Digital Geospatial Data. data. (accessed June 18, 2009). O Connor, M Strategic considerations in establishing a GIS in a library. Paper presented at 1996 Victorian Association for Library Automation (VALA) Biennial Conference, January 31, in Melbourne, Australia. (accessed June 18, 2009). (accessed June 18, 2009). Pettijohn, P. and T. Neville Collection development and acquisitions. In Building a virtual library, ed. A. Hanson and B.L. Levin, Hershey, PA: IDEA Group Publishing. Pfander, J. and D. Carlock The Arizona Electronic Atlas: a new reference and instructional tool. Issues in Science and Technology Librarianship (Fall), fall/article1.html (accessed July 5, 2009). Phadke, D.N Geographical Information Systems (GIS) in library and information services. New Delhi: Concept Publishing Company. Sorice, M An analysis of GIS services websites in academic libraries. MSc diss., School of Information and Library Science of the University of North Carolina. (accessed July 1, 2009). Stone, J Stocking your GIS data library. Issues in Science and Technology Librarianship (Winter), winter/article1.html (accessed July 5, 2009). Suh, H. and A. Lee Embracing GIS services in libraries: The Washington State University experience. The Reference Librarian 64: 125. Sweetkind Singer, J. and Williams, M Supporting information needs of Geographic Information Systems users in an academic library. Science & Technology Libraries, 21(3/4): Todd, J.L GIS and libraries. Online 32(5): University of Virginia Library. Geostat Center. (accessed June 5, 2009) Xia, J Library space management: a GIS proposal. Library Hi Tech 22(4):

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Τζελέπης Νικόλαος Κρασανάκης Βασίλειος Νάκος Βύρωνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χαροκόπειο Πανεπ./ Τμ. Γεωγραφίας Η επιστήμη των Γεωγραφικών πληροφοριών ή γεωπληροφορική είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Βασικές αρχές στο QGIS & στη λειτουργία GPS Πρόγραμμα 30 ωρών (5 ημερών) 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιπλωµατική Εργασία ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ της ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Οι βάσεις των ΣΓΠ, όσον αφορά το πληροφορικό τους τµήµα, τέθηκαν τις δεκαετίες 1950-1960 µετηνανάπτυξη λογισµικών και τεχνικών αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας. Το εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Μία πρόταση για τη διδασκαλία των τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Ανδριανή Σκοπελίτη, Βύρων Αντωνίου, Λύσανδρος Τσούλος Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 Εθνικό Kέντρο Κoινωνικών Ερευνών 2 Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και Προοπτικές

Προβλήματα και Προοπτικές Τα ΓΣΠ στον Ελληνικό Χώρο Προβλήματα και Προοπτικές Πουλίκος Πραστάκος Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Ηρακλειο poulicos@iacm.forth.gr 2810-391767 Τεχνολογία ΓΣΠ Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Διακυβέρνηση. ο ρόλος των βιβλιοθηκών

Ανοιχτή Διακυβέρνηση. ο ρόλος των βιβλιοθηκών Ανοιχτή Διακυβέρνηση ο ρόλος των βιβλιοθηκών Αντί προλόγου Γαλλική Επανάσταση On the Public Nature of Official Documents, Σουηδία, 1766 Β Παγκόσμιος Πρόλογος 1960 και μετά: FOIAs ΤΠΕ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Λογισμικά WEBGIS. Διδάσκοντες: Ανδρουλακάκης Ν., Βαλαδάκη Κ., Ζήσου Α., Κάτσιος Ι., Τσάτσαρης Α.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Λογισμικά WEBGIS. Διδάσκοντες: Ανδρουλακάκης Ν., Βαλαδάκη Κ., Ζήσου Α., Κάτσιος Ι., Τσάτσαρης Α. Λογισμικά WEBGIS Λογισμικά WEBGIS Ο Παγκόσμιος λοιπόν Ιστός προσφέρεται σαν το καλύτερο μέσο για διάχυση δημοσιοποίηση χαρτών και χωρικών δεδομένων. Τις μέρες αυτές αλλά και στην επόμενη διετία συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 3886/2010) Της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Κατά.

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 3886/2010) Της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Κατά. ΠΡΟΣ Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθηνά Οδός Βασ. Σοφίας 06 7, Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα