χρονικό Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο ιανέµεται µε τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 εκεµβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN X

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χρονικό Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο ιανέµεται µε τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 εκεµβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN 1986-048X"

Transcript

1 χρονικό ιανέµεται µε τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 εκεµβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN X Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο

2

3 Της ρος Στέλλας εµέστιχα, Επίκουρης Καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Κύπρου. 4 Τι είναι η ενάλια αρχαιολογία Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο: µια 6σύντοµη ιστορία µε πολλούς ήρωες Η διδασκαλία της ενάλιας αρχαιολογίας 9στο Πανεπιστήµιο Κύπρου 11 Το ναυάγιο του Μαζωτού Εβδοµαδιαία Έκδοση της Εφηµερίδας Η συντήρηση ενάλιων αρχαιοτήτων από 16το Τµήµα Αρχαιοτήτων Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Αρκτίνος Λτδ ΕΚ ΟΤΗΣ: Γιάννης Παπαδόπουλος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: ιονύσης ιονυσίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χάρης Νικολαΐδης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ: Μαρία Κωνσταντή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Μιχάλης Φενερίδης ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ: MPD LTD ΕΚΤΥΠΩΣΗ: PRINTCO LTD 19 Το Ίδρυµα Θέτις Κυριακή 11 εκεµβρίου 3

4 Τοποθέτηση αµφορέων σε δεξαµενές στο Εργαστήριο Συντήρησης για τη σταδιακή αφαλάτωση τους πριν από το στέγνωµα (φωτο: , Μ. Κατσουροµάλη, Πανεπιστήµιο Κύπρου). Η συντήρηση ενάλιων αρχαιοτήτων από το Τµήµα Αρχαιοτήτων Της Ελένης Λοϊζίδου Συντηρήτριας Τµήµατος Αρχαιοτήτων. Το Τµήµα Αρχαιοτήτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1935 όταν θεσπίστηκε ο Περί Αρχαιοτήτων Νόµος, αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη διαχείριση και διατήρηση του αρχαιολογικού πλούτου της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Ανάµεσα στις κύριες αρµοδιότητες του Τµήµατος περιλαµβάνονται η διεξαγωγή ανασκαφών, συστηµατικών και σωστικών, η ίδρυση, λειτουργία και εµπλουτισµός κρατικών αρχαιολογικών µουσείων και η προστασία, αποκατάσταση και προβολή αρχαίων µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπρόσθετα, η συντήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων, είτε από ανασκαφές ή από τις υφιστάµενες συλλογές του Τµήµατος, συνιστά ένα σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων του Τµήµατος. Η προβολή, προστασία και διατήρηση της ενάλιας αρχαιολογικής κληρονοµιάς του νησιού αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των πιο πάνω αρµοδιοτήτων. Κατανοώντας την σηµασία της προώθησης και ανάπτυξης του κλάδου και της συντήρησης και µελέτης του αρχαιολογικού πλούτου που απορρέει από αυτόν, το Τµήµα Αρχαιοτήτων στηρίζει υποβρύχιες αρχαιολογικές επισκοπήσεις και έρευνες, οι οποίες συµβάλλουν σηµαντικά στη διεύρυνση της αρχαιολογικής γνώσης και αποτελούν προϋπόθεση για τη µελέτη της µακροχρόνιας ναυτικής παράδοσης της Κύπρου. Η ανακάλυψη, το 2006, του Ναυαγίου του Μαζωτού και η έκτοτε ανασκαφική έρευνα που πραγµατοποιείται από το Πανεπιστήµιο Κύπρου σηµατοδότησε ένα καινούργιο κεφάλαιο για την ενάλια αρχαιολογία του νησιού. Αναγνωρίζοντας τη µεγάλη σηµασία του ευρήµατος και συµµετέχοντας ενεργά στην πρώτη υποβρύχια αρχαιολογική ανασκαφή που διενεργείται από αποκλειστικά κυπριακούς φορείς, το Τµήµα Αρχαιοτήτων στηρίζει την έρευνα αυτή χορηγώντας την απα- 16 Κυριακή 11 εκεµβρίου

5 Μηχανικός καθαρισµός για αποκάλυψη ξύλου που σώζεται πάνω στη µολύβδινη άγκυρα (φωτο: Τµήµα Αρχαιοτήτων). ραίτητη άδεια ανασκαφής. Επιπρόσθετα, διαθέτοντας την επιστηµονική τεχνογνωσία και επενδύοντας στην απαραίτητη υποδοµή, έχει αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης όλων των ευρηµάτων που ανελκύονται από το ναυάγιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τµήµα Αρχαιοτήτων οργάνωσε πρόσφατα, το πρώτο Εργαστήριο Συντήρησης Ενάλιων Αρχαιοτήτων σε εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα, θέτοντας έτσι γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα συντήρησης ενάλιων ευρηµάτων. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης που προκύπτουν από τυχαίες ανακαλύψεις ή τακτικές ενάλιες ανασκαφές µε κύρια, προς το παρόν, πηγή αρχαιολογικού υλικού, το Ναυάγιο του Μαζωτού. Η ύπαρξη ενός τέτοιου Εργαστηρίου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη των υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών στο νησί αφού θα αποτελεί το σηµείο εξειδικευµένης θεραπείας ευρηµάτων από µελλοντικές ανασκαφές ή έρευνες. Διαθέτοντας την υποδοµή αυτή επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στον τοµέα της συντήρησης και δηµιουργεί τις συνθήκες για την ευρύτερη εξέλιξη του κλάδου της υποβρύχιας αρχαιολογίας του νησιού.. Συνεπάγεται ότι οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό αλλά και σε ανθρώπινο δυναµικό µε συντηρητές που στελεχώνουν ένα τέτοιο Εργαστήριο είναι µεγάλες και, ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στη Λάρνακα εξοπλίζονται και εξελίσσονται ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από τα ευρήµατα. Η συντήρηση των εναλίων ευρηµάτων Η συντήρηση αποτελεί µία απαραίτητη διαδικασία, έστω και αν µερικές φορές αποδεικνύεται χρονοβόρα και δαπανηρή. Χωρίς αυτήν κινδυνεύει να χαθεί ολοκληρωτικά πολύτιµο αρχαιολογικό υλικό και µαζί του όλες οι πληροφορίες που αυτό εµπεριέχει. Στόχος των επεµβάσεων που εφαρ- µόζονται είναι να διαφυλαχτεί ένα αντικείµενο αποτρέποντας την περαιτέρω φθορά του, αναστέλλοντας τους υφιστάµενους φθοροποιούς παράγοντες και µηχανισµούς και διασώζοντας όσο το περισσότερο αυθεντικό υλικό είναι δυνατόν. Στα πλαίσια της ενεργής συντήρησης, δηλαδή όλων εκείνων των ενεργειών που ασκούνται άµεσα πάνω σε ένα αρχαιολογικό εύρηµα εφαρµόζονται θεραπείες οι οποίες στοχεύουν στην αναστολή της φθίνουσας πορείας στην οποία βρίσκεται το αντικείµενο λόγω του περιβάλλοντος ταφής του, ενώ άλλες διαδικασίες θα διασφαλίσουν τη σταθερότητά του και την ανάδειξη και διατήρηση του αρχικού σχήµατος και διαστάσεων του. Οι προκλήσεις στον τοµέα της συντήρησης ενάλιων αρχαιοτήτων είναι πολλαπλές αφού πρόκειται για ευρήµατα από διάφορα υλικά (µέταλλο, ξύλο, κεραµικό, οργανικά κ.α.), τα οποία έχουν υποστεί την φθοροποιό επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα οποία, µε την ανέλκυση τους, είναι Κυριακή 11 εκεµβρίου 17

6 ιδιαίτερα ευπαθή και απαιτούν άµεση προστασία και επεµβάσεις. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των ενάλιων ευρηµάτων η εφαρµογή σωστών διαδικασιών συντήρησης από την πρώτη στιγµή ανέλκυσης τους είναι πρωταρχικής σηµασίας. Για τους λόγους αυτούς η συντήρηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της διατήρησης και µελέτης τέτοιου υλικού και ως εκ τούτου συνεισφέρει ενεργά στην προώθηση και εµπλουτισµό της αρχαιολογικής γνώσης. Φθοροποιοί Παράγοντες Πέραν από την µηχανική ζηµιά που µπορεί να έχει συµβεί κατά τη διάρκεια της βύθισης ενός ναυαγίου, όπως αυτό του Μαζωτού, ή της µετατόπισης των καταλοίπων κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο βυθό της θάλασσας, ο κύριος φθοροποιός παράγοντας είναι η δράση του αλµυρού νερού, το οποίο ενθαρρύνει τη δηµιουργία χηµικών και βιολογικών αντιδράσεων, οδηγώντας στην αποσύνθεση και φθορά των υλικών. Η απορρόφηση του άλατος από πορώδη υλικά, όπως για παράδειγµα οι αµφορείς, οδηγεί στην αποδυνάµωση του υλικού ενώ το νερό, µε την κίνηση που δηµιουργείται από τα υπόγεια ρεύµατα, διαβρώνει και µηχανικά την επιφάνεια αντικειµένων. Η παρουσία µικρο-οργανισµών, αλλά και ψαριών, τα οποία πιθανώς να ψάξουν καταφύγιο πάνω και µέσα στα κατάλοιπα, συντείνουν στη µηχανική και χηµική φθορά των αντικειµένων δηµιουργώντας επικαθίσεις, προκαλώντας λεκέδες, µετακινώντας αντικείµενα, κτλ. Από την άλλη πλευρά όµως ο θαλάσσιος βυθός αποτελεί, σε µερικές περιπτώσεις, το ιδανικό περιβάλλον για τη διατήρηση συγκεκριµένων υλικών, τα οποία σπάνια συναντώνται σε χερσαίες ανασκαφές. Οργανικά υλικά, όπως π.χ. ξύλο, σώζονται σε καλή κατάσταση, συχνά διατηρώντας το αρχικό τους σχήµα και διαστάσεις έστω και αν η δράση του νερού έχει διυλίσει τα συστατικά του υλικά και ουσιαστικά οδηγήσει στη φθορά του πυρήνα του. Επιπρόσθετα, η σταδιακή ταφή µε άµµο δηµιουργεί τέτοιες συνθήκες που µέσα σε αυτή να µπορούν να διατηρηθούν, σε πολύ καλή κατάσταση, διάφορα ευρήµατα. Διαδικασίες Συντήρησης Σηµαντικότατο στοιχείο στη συντήρηση ενάλιων αρχαιοτήτων είναι η διατήρηση τους, αµέσως µετά την ανέλκυση τους, σε συνθήκες παρόµοιες µε αυτές του περιβάλλοντος ταφής αποφεύγοντας απότοµες και ραγδαίες αλλαγές. Το γεγονός ότι τα αντικείµενα, ιδιαίτερα τα πορώδη, έχουν κορεστεί µε αλάτι, συνεπάγεται ότι αυτά δεν µπορούν να αφεθούν να στεγνώσουν χωρίς προηγούµενη σταδιακή αφαλάτωση τους, αφού οι δυνάµεις που θα ασκηθούν στο σώµα τους από την κρυσταλλοποίηση των αλάτων κατά το στέγνωµα θα προκαλέσουν µη αντιστρέψιµη ζηµιά. Ως εκ τούτου τα αντικείµενα πρέπει να διατηρούνται υγρά µέσα σε µε θαλασσινό νερό από την πρώτη στιγµή ανέλκυσης τους. Η συνεργασία µεταξύ όλων των συντελεστών (αρχαιολόγων, συντηρητών, δυτών, κτλ) σε µια ανασκαφή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή διατήρηση των ευρηµάτων. Έτσι για παράδειγµα τα κεραµικά αντικείµενα αφαλατώνονται σταδιακά µε την µέθοδο της εµβάπτισης και η επιφάνειά τους καθαρίζεται µηχανικά, ενώ µετά το στέγνωµά τους ενδέχεται να απαιτούν σταθεροποίηση ή συγκόλληση, σε περίπτωση θραυσµάτων. Η επιλογή της µεθόδου συντήρησης για τα υδατοκορεσµένα οργανικά υλικά εξαρτάται και από την ποσότητα που έχει ανευρεθεί αφού ορισµένες διαδικασίες απαιτούν εξειδικευµένο εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Ενδεχόµενο στέγνωµα, χωρίς προηγούµενη επέµβαση συντήρησης, θα οδηγήσει στη σκεύρωση και ολοκληρωτική αποσύνθεση του υλικού. Ένας τρόπος συντήρησης π.χ. ξύλου, είναι η ενίσχυση του φθαρµένου πυρήνα µε υλικό το οποίο θα στερεοποιηθεί κατά το στέγνωµα, διατηρώντας έτσι το υφιστάµενο σχήµα και διαστάσεις του. Το PEG (πολυεθυλική γλυκόλη) είναι ένα είδος συνθετικού κεριού το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς παγκοσµίως στη συντήρηση υδατοκορεσµένων οργανικών, όπως και στη συντήρηση του Καραβιού της Κερύνειας. Μία άλλη κατηγορία υλικών είναι τα µέταλλα, για τον καθαρισµό των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µηχανικά και χηµικά µέσα, αποµακρύνοντας τα προϊόντα διάβρωσης και αποκαλύπτοντας την αυθεντική τους επιφάνεια. Η συντήρηση δεν περιορίζεται µόνο στις θεραπείες που εφαρµόζονται πάνω στα ευρήµατα. Η λήψη προληπτικών µέτρων που θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και έκθεσης (έλεγχος περιβαλλοντικών παραµέτρων) των ευρηµάτων είναι εξίσου σηµαντική για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας διατήρησης τους. Για τους πιο πάνω λόγους το Τµήµα Αρχαιοτήτων έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία συντήρησης των ευρηµάτων από την παροχή πρώτων βοηθειών µέχρι τη φύλαξη, προστασία και µελλοντική έκθεση τους µετά τη συντήρηση τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην υποβρύχια αρχαιολογία αποδεικνύουν ότι ο κλάδος αυτός προσελκύει αυξηµένο ενδιαφέρον και συνάµα διαθέτει σηµαντική προοπτική ανάπτυξης. Το Τµήµα Αρχαιοτήτων θα συνεχίζει να ενθαρρύνει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες στην ενάλια αρχαιολογία και θα εξακολουθεί να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιστηµονική εξέλιξη της ενάλιας αρχαιολογίας του νησιού και στον εµπλουτισµό της αρχαιολογικής γνώσης. 18 Κυριακή 11 εκεµβρίου

χρονικό Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο Διανέμεται με τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN 1986-048X

χρονικό Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο Διανέμεται με τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN 1986-048X χρονικό Διανέμεται με τον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου 2011 Τεύχος 194 ISSN 1986-048X Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο Της Δρος Στέλλας Δεμέστιχα, Επίκουρης Καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΑΚΛΗ * ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ Μαρίνα Γρηγορίου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών Έκδοση 1.3 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας 3 Μαρτίου 2004 Minerva Οδηγός Καλών Πρακτικών 1 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5 Εισαγωγή... 8 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 1.1. Ταξινόμηση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς... 16 1.2. Στοιχεία Πολιστικής Κληρονομιάς και

Διαβάστε περισσότερα

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΪΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Μ. 4068 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΥΡΤΩ Α.Μ.4243 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιβλέπων καθηγητής Κος Φραγκούλης Αντώνιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "CRESCENT" Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιµης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων, µε σκοπό την ολοκληρωµένη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε .1. Ει σ αγ ω γ ή.1.1. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με τα Φρούρια και το οικιστικό σύνολο, είναι μία ζωντανή πόλη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και συγχρόνως τις ευαισθησίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πρόταση επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου στο

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΕΑΜ: Με βαθύ σεβασµό στο παρελθόν και το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον» ρ Μεταξία Τσιποπούλου, ιευθύντρια, ιεύθυνση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 69 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 2 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr 2 ebooks4greeks.gr Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση Πολιτιστικού Περιεχοµένου Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες Έκδοση 1.0 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕΜ: ΞΕ 1435 Επιβλέπων Δρ.

Διαβάστε περισσότερα