Άρτα, 25 /11/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6676 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2013. ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη µειοδότη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρτα, 25 /11/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6676 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2013. ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη µειοδότη"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 25 /11/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6676 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: , FAX: Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2013 δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη µειοδότη µίσθωσης χώρου επιφανείας τουλάχιστον 360 τ.µ., κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Έχοντας υπόψη του τις διατάξεις : 1. Το Π.. 715/79 (ΦΕΚ Α 212) «Περί του τρόπου ενέργειας από τα Ν.Π... προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως αυτό ισχύει σήµερα. 2. Τις διατάξεις του Π.. 34/95 «Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων περί εµπορικών µισθώσεων», του άρθρου 7 του Ν.2741/99, και του ν. 3518/2006, άρθρο 63 παρ Το υπ αριθµ / /ΙΒ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε το οποίο εγκρίνεται η ανάληψης υποχρέωσης από τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος των επόµενων οικονοµικών ετών, 2014, 2015 & 2016, µε πίστωση του ΚΑΕ Την µε αριθµ. 18/ απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη µειοδότη µίσθωσης χώρου συνολικής επιφανείας τουλάχιστον 360 τ.µ., ευρισκόµενου εντός της πόλης της Άρτας, κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, µε ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος #2.500,00# ευρώ. Άρθρο 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα γίνει στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα ( ιεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. 1

2 Οι προσφορές υποβάλλονται από της δηµοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης µέχρι την ηµέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισµού. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες µετέχουν στον διαγωνισµό αυτοπροσώπως ή µε αντιπροσώπους τους, οι οποίοι διορίζονται µε απλή επιστολή µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία τους ανάλογους χώρους. Άρθρο 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη-αναδόχου για τη µίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 360 τ.µ., ο οποίος µπορεί να εκτείνεται και σε δύο ή τρία νόµιµα επίπεδα, που θα επικοινωνούν µεταξύ τους, ευρισκοµένου εντός της πόλης της Άρτας, κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, µε πρόσβαση ΑΜΕΑ. Οι εσωτερικές αλλαγές που θα απαιτηθούν στη µορφή και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου, καθώς και η δαπάνη αλλαγής χρήσης (οικοδοµική άδεια) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει ή να µπορούν να κατασκευασθούν (σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος και αποκλειστικά µε έξοδα του αναδόχου) τα εξής: 1. ιαµορφωµένο κλειστό χώρο κουζίνας περίπου τ.µ. µε δάπεδο από πλακάκια αντιολισθητικά και αντιβακτηριδιακά, και πλακάκια τοίχου µέχρι ύψος 1,80 µ. Εντός της κουζίνας θα υπάρχουν 2 ξεχωριστοί χώροι πλυσίµατος σκευών και πιάτων (πλυντήρια) και 1 ξεχωριστός χώρος κοπής σαλατών-φρούτων. 2. Αποθήκη τροφίµων περίπου 35 τ.µ. και αποθήκη απορρυπαντικών περίπου 5 τ.µ. 3. Τουαλέτες εργαζοµένων (δύο θέσεων τουλάχιστον), φοιτητών (σύµφωνα µε τον πληθυσµό και τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων) και ΑΜΕΑ (µιας θέσεως τουλάχιστον). Ειδικά ο χώρος για την τουαλέτα των ΑΜΕΑ θα πρέπει είναι σε θέση άµεσης πρόσβασης, µε προτιµότερο το ισόγειο. Η µία θέση τουαλέτας σηµαίνει λεκάνη νιπτήρας. 4. Αποδυτήρια εργαζοµένων (δύο χώροι). 5. Πρόσφατο χρωµατισµό. 6. Κλιµατισµό (ψύξη θέρµανση). 7. Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση για τριφασική παροχή Νο 6 από τη ΕΗ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια εγκατάσταση, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να προβεί στην αναβάθµιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του προς µίσθωση χώρου. Η αναβάθµιση συνίσταται στην αύξηση της διατοµής του καλωδίου πίνακα µετρητή και στην αλλαγή του ηλεκτρικού πίνακα για να µπορεί να τροφοδοτήσει τα µηχανήµατα που αναφέρονται στη συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο χώρος έχει παροχή Νο 6 από τη ΕΗ, ο πίνακάς του όµως δεν επαρκεί για την τροφοδότηση των µηχανηµάτων και συσκευών που θα τοποθετηθούν επ αυτού. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να προβεί στην ηλεκτρική τροφοδότηση όλων των µηχανηµάτων και συσκευών που θα τοποθετηθούν στην κουζίνα, τα οποία είναι όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, µε την αντίστοιχη ισχύ τους: Μία κουζίνα τεσσάρων εστιών µε φούρνο 19 kw Μία κουζίνα τριών εστιών (διπλών) µε φούρνο 22 kw ύο φριτέζες διπλές 28 kw Ένας φούρνος αερόθερµος 24 kw Ένας βραστήρας 150 lt 20 kw ύο τηγάνια ανατρεπόµενα 36 kw Τέσσερις θερµοσίφωνες 100 lt 6 kw Μία πατατοµηχανή 2 kw 2

3 Ένα µπεν µαρί έξι θέσεων 2 kw Ένας απορροφητήρας (φούσκα) 2 kw. ύο πλυντήρια (ένα πιάτων και ένα ποτηριών) 5 kw Ένα ψυγείο βιτρίνα (µονοφασικό), δύο ψυγεία ηµέρας (µονοφασικά), ένα ψυγείο (θάλαµος) λαχανικών (µονοφασικό), µία κατάψυξη (θάλαµος) κρεατικών (τριφασικό), και µία κατάψυξη (θάλαµος) λαχανικών (τριφασικό), συνολικά τα ψυγεία 8 kw. Οι ακριβείς θέσεις των προς τοποθέτηση µηχανηµάτων και συσκευών, θα προκύψει µετά από εξέταση του χώρου σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος. Τα φωτιστικά στο χώρο του Εστιατορίου θα είναι οροφής φθορισµού ή PL, ενώ στο χώρο της κουζίνας θα τοποθετηθούν φωτιστικά οροφής φθορισµού, στεγανά. Στους υπόλοιπους χώρους µπορούν να τοποθετηθούν είτε φωτιστικά φθορισµού, είτε πλαφονιέρες οροφής ή τοίχου, είτε σποτ οροφής ή ψευδοροφής µε λαµπτήρες οικονοµίας. Στο χώρο της κουζίνας, θα τοποθετηθούν σε εξωτερικά παράθυρα ή τοίχους αυτής, αξονικοί εξαεριστήρες µε αυτόµατες περσίδες, για την απαγωγή υδρατµών από αυτή. Οι διακόπτες στο χώρο της κουζίνας πρέπει να είναι στεγανοί. Στην κουζίνα θα τοποθετηθούν επίσης 6 µονοφασικοί ρευµατοδότες schuko στεγανοί, σε 3 κυκλώµατα καθώς και ένας ρευµατοδότης τριφασικός. Γενικότερα όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε τον ισχύοντα στην Ελλάδα Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 8. Υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση αποχέτευση) των µηχανηµάτων και συσκευών που θα τοποθετηθούν στην κουζίνα, τα οποία είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, µε τις αντίστοιχες διαµέτρους τους: Ύδρευση Αποχέτευση Νεροχύτης απλός ή διπλός Ζεστό-κρύο νερό PVC Φ 75 (4 τεµάχια) ιαµέτρου 1/2" ή ισοδύναµο Πλυντήρια Ζεστό-κρύο νερό PVC Φ 75 (2 τεµάχια) ιαµέτρου 1/2" ή ισοδύναµο Το νερό θα ζεσταίνεται τουλάχιστον µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα 100 lt, ξεχωριστό για κάθε νεροχύτη. Στο δάπεδο της κουζίνας, θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο σχάρες αποχέτευσης εκατέρωθεν της προβολής της φούσκας, για τον ευχερή καθαρισµό αυτής, µε αποχετευτικό σωλήνα PVC Φ 75. Στο τέλος της εγκατάστασης αποχέτευσης, πριν από τον τελικό αποδέκτη των λυµάτων, θα τοποθετηθεί λιποσυλλέκτης Η ακριβής θέση των υδραυλικών υποδοχέων της κουζίνας, θα προκύψει ανάλογα µε τον προσφερόµενο χώρο και σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος. Θα γίνει επίσης κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης, όπου αυτή δεν υπάρχει, ή απαιτείται ενίσχυσή της, για τους χώρους των W.C. (εργαζοµένων, σπουδαστών και ΑΜΕΑ). Γενικότερα η υδραυλική εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανονισµούς. Να βρίσκεται πλησίον του κέντρου, ή σε ικανοποιητική απόσταση από το κέντρο της πόλης της Άρτας, και ειδικότερα πλησίον δρόµου από τον οποίο διέρχεται αστική γραµµή λεωφορείου και η στάση του αστικού ΚΤΕΛ να βρίσκεται σε ακτίνα µέχρι 200 µέτρα από το οίκηµα. Ο χρόνος µίσθωσης θα ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι Ο χρόνος παράδοσης του κτιρίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης (κατασκευή και οικοδοµική άδεια ως εστιατόριο), θα είναι η 01/03/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία θα αρχίσει και η ισχύς της σύµβασης. 3

4 Άρθρο 3 Περιεχόµενο προσφορών Οι επιθυµούντες να µετάσχουν στο διαγωνισµό υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµων εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, µέχρι την ορισθείσα ηµέρα και ώρα, έγγραφη προσφορά. Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, όπου περιέχονται τα παρακάτω: 1. Φωτοαντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι ο προς µίσθωση χώρος θα είναι έτοιµος προς χρήση ως κατασκευή και οικοδοµική άδεια ως εστιατόριο, στην ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 3. Οικοδοµική άδεια του προς ενοικίαση χώρου, εγκεκριµένα σχέδια κάτοψης µε εσωτερικές διαστάσεις, στα οποία φαίνονται τυχόν εσωτερικά υποστυλώµατα ή άλλα στοιχεία. Υπεύθυνη δήλωση Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή του έχοντος τα νόµιµα προσόντα Υποµηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, ότι ο χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εστιατόριο. 4. Θα υποβληθούν επίσης, νέα σχέδια κατόψεων, όπου θα φαίνονται οι προτεινόµενοι χώροι, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Στις κατόψεις θα υπάρχει αναλυτική εµβαδοµέτρηση των προτεινόµενων χώρων. Η τελική µορφή της διαµόρφωσης, θα προκύψει κατόπιν συνεννοήσεως µε την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος. 5. Η αλλαγή χρήσης του χώρου, σε χρήση εστιατορίου, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του εστιατορίου, µετά την τοποθέτηση των µέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από τη Μελέτη Πυροπροστασίας και τον έλεγχο αυτών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι σε περίπτωση που θα καταστεί ανάδοχος, θα προβεί, εφόσον δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις στο προς µίσθωση κτίριο του όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2, µε δικά του έξοδα, στη συµπλήρωση των εγκαταστάσεων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 2, και ουδεµία απαίτηση θα έχει επ αυτού από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τόσο κατά την συµπλήρωση των εγκαταστάσεων, όσο και κατά την αποξήλωση αυτών, όταν λήξει η σύµβαση ενοικιάσεως. 7. Εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο µε το εικοστό του αιτούµενου ετησίου µισθώµατος, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα προσέλθουν εντός της προθεσµίας για τη σύνταξη του µισθωτηρίου συµβολαίου και θα παραδώσουν το µίσθιον στο ΤΕΙ Ηπείρου έτοιµο προς χρήση. Απαλλάσσονται από την εγγυοδοσία το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 8. Έγγραφη οικονοµική προσφορά συµµετοχής µε πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, η οποία θα φέρει την υπογραφή του. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι σαφής και να αναγράφει το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί τα #2.500,00# ευρώ. 9. ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 10. Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την διεξαγωγή τυχόν προφορικής µειοδοσίας (άρθρο 29 Π.. 715/79) Άρθρο 4 Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισµού Ενστάσεις Κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών προσφορών και συντάσσει πρακτικό µε αιτιολογηµένη απόφαση, για την αποδοχή ή την απόρριψη προσφορών, αν δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ορίζει την 4

5 ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα γίνει η επιτόπιος επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων προς µίσθωση ακινήτων. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων προς µίσθωση ακινήτων, συνεδριάζουσα παρουσία όλων των µελών της και αποφασίζουσα κατά πλειοψηφία, συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση για την καταλληλότητα ή µη τούτων. Αντίγραφο της αποφάσεως αυτής κοινοποιείται επί αποδείξει σε όλους τους συµµετάσχοντες στο διαγωνισµό και περίληψη αυτής τοιχοκολλάται σε πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί ένσταση ενώπιον του Συµβουλίου ΤΕΙ. Η ένσταση ασκείται σε προθεσµία σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση της αποφάσεως της Επιτροπής στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. Μετά την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν τελικώς κατάλληλα, καλούνται να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα, για την συνέχιση του διαγωνισµού µε προφορική µειοδοσία επί της µικρότερης εγγράφου προσφοράς. Η προφορική µειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφ όσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό κατώτερη από την µικρότερη έγγραφη προσφορά και κατά το ίδιο ποσοστό εξακολουθεί η µειοδοσία µέχρι τέλους του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προφορικής µειοδοσίας δεν γίνουν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται το µίσθωµα δια της µικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση ίσων εγγράφων προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού αποφασίζει για το πιο κατάλληλο ακίνητο. Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς γι αυτές. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους συµµετάσχοντες στο προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως της διενέργειας αυτού. Άρθρο 5 Κατακύρωση διαγωνισµού ή επανάληψη αυτού Μετά το τέλος της προφορικής µειοδοσίας η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει δια αιτιολογηµένης αποφάσεως στη Συνέλευση του ΤΕΙ τη µίσθωση του συγκεκριµένου ακινήτου. Το πρακτικό αυτό συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου, επισυναπτόµενων και των προσφορών των µειοδοτών, των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής. Η Συνέλευση του ΤΕΙ εντός δέκα πέντε ηµερών από την υποβολή του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή επανάληψη αυτού, εκτός και εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν αναβολή λήψεως της απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα. Εάν η Συνέλευση του ΤΕΙ θεωρεί ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα, ή ουδείς µειοδότης προσήλθε κατά τον προκηρυχθέντα διαγωνισµό, τότε ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. Για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισµού απαιτείται η δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης τουλάχιστον για δέκα ηµέρες. Άρθρο 6 Κατάρτιση συµβάσεως µισθώσεως Η απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γνωστοποιείται εγγράφως και επί αποδείξει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καλούµενο να προσέλθει µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως. Η σύµβαση µισθώσεως καταρτίζεται δια συµβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου, κατά την κρίση της Συνέλευσης του ΤΕΙ. Εάν στην προβλεπόµενη αυτή προθεσµία δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, ο ιδιοκτήτης κηρύσσεται έκπτωτος και εµπίπτει υπέρ του ΤΕΙ η κατατεθείσα εγγύηση. Άρθρο 7 5

6 Παράδοση και παραλαβή µισθίου Η παραλαβή του µισθίου από το ΤΕΙ, όπως και η απόδοσή του στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µισθώσεως, ενεργείται από τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο εις διπλούν, ένα απ τα οποία κατατίθεται στο ΤΕΙ και το άλλο λαµβάνει ο εκµισθωτής. Άρθρο 8 Λοιποί όροι 1. Το ΤΕΙ Ηπείρου σε ουδεµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτού υπόκειται για τις τυχόν βλάβες ή ζηµίες προκύψουν από τη συνήθη χρήση ή από κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία συµβούν. 2. Εάν το µίσθιο διαρκούσης της µισθώσεως περιέλθει καθ οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα, νοµή επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικώς στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. και αυτό θεωρείται εφεξής ως εκµισθωτής. 3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται όσο διαρκεί η µίσθωση να ενεργεί επί του µισθίου τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις από συνήθους χρήσεις φθορές µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τη σχετική ειδοποίηση από το ΤΕΙ. 4. Το ΤΕΙ Ηπείρου ως µισθωτής, µπορεί να προέλθει διαρκούσης της µισθώσεως άνευ ουδεµίας αποζηµίωσης του εκµισθωτού, σε µονοµερή λύση της µισθώσεως εάν: α) µεταφέρει τη στεγαζόµενη υπηρεσία του σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, β) προσφερθεί σε αυτό, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µισθώσεως γ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες ή να µην είναι απαραίτητο. 5. Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 715/ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας στο Κτίριο ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου και στα τηλ ή Η παρούσα διακήρυξη είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου 7. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ του εκµισθωτή και του ΤΕΙ Ηπείρου θα γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ ή από τα ικαστήρια Άρτας. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Άρτας Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 4. Τµήµα Προϋπολογισµού και απανών. 5. Ιστοσελίδα ΤΕΙ Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7642/Α2-4103

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 6444/Α2-3476

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015 ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015 Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 715/79 «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α:. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 01/11/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6650 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 6650/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ ) - Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ.Διακήρυξης : 14/2009 Χολαργός 16.12.09 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ/ΞΗΣ 57ΔΙΣ/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ/ΞΗΣ 57ΔΙΣ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 30-4-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45430 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 19-3-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 32089 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 6020 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 01/09/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Προδιαγραφές Μισθίου

Άρθρο 1 Προδιαγραφές Μισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707928 2015-04-15

15PROC002707928 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Συνολικής προϋπολογισθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Ελευθεριάδης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση :Αγ.Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 104009 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 11 / 06 /2015 Αρ. Πρωτ.: 119694 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 48 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. ΨΑΘΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210-22308

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Διακηρύττει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Διακηρύττει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 11/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 119733 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα