22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ /2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου"

Transcript

1 Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 22/9/ /2015 Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα Οικονοµική Επιτροπή /νση Οικονοµικού/ Λογιστήριο ΘΕΜΑ: Οικονοµική Εγκύκλιος πρωταθλήµατος Γ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2015/2016 Κύριε Πρόεδρε, Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την Οικονοµική Εγκύκλιο, που θα ισχύσει για τους αγώνες του πρωταθλήµατος της Γ Εθνικής Κατηγορίας της περιόδου , και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της από τους παραλήπτες. Ακόµη σας παρακαλούµε, όπως αντίτυπο αυτής της εγκυκλίου παραδοθεί από τα σωµατεία στην διαχείριση των γηπέδων που χρησιµοποιούν (Εθνικά, ηµοτικά, Κοινοτικά, Ιδιωτικά κλπ.), για την έγκαιρη και σωστή ενηµέρωσή τους στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Εσωτερική ιανοµή: Αγωνιστικό, ιαιτησία, Γραµµατεία Προεδρείου, Πειθαρχική Επιτροπή, Μηχανογράφηση, Τµήµα Προµηθειών, Γραφείο Τύπου.

2 Οικονομική Εγκύκλιος Πρωταθλήματος Γ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2015/2016 Άρθρο 1: Οικονομική Επιστασία και εποπτεία / Υπεύθυνος Οικονομικής επιστασίας. α. Η οικονομική επιστασία και εποπτεία όλων των αγώνων του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής Κατηγορίας ανήκουν στην ΕΠΟ., ως διοργανώτριας του πρωταθλήματος. Οι διαδικασίες οργάνωσης και η διαχείριση της ορίζονται με τον Κανονισμό Αγώνων πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων (άρθρο 26), με την προκήρυξη του πρωταθλήματος και με την παρούσα οικονομική εγκύκλιο. β. Η ΕΠΟ αναθέτει την οικονομική επιστασία στις οικείες Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.). Ο υπεύθυνος για την Οικονομική Επιστασία είναι εκπρόσωπος/οι από την Ε.Π.Σ. του γηπεδούχου/χων Σωματείου/ων, για τους εντός έδρας αγώνες του/τους και ορίζεται από αυτή, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο έγγραφη ενημέρωση σε κάθε αγωνιστική από την Ε.Π.Ο.. Η ανάθεση στην Ε.Π.Σ. ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας θα πρέπει να προσέρχεται στο γήπεδο δύο (2) έως δυόμισι (2,5) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και να ενημερώνει αμέσως τον διαχειριστή της γηπεδούχου Ομάδας ότι αναλαμβάνει καθήκοντα οικονομικής επιστασίας, έχοντας μαζί του και το σχετικό έγγραφο της Διοργανώτριας με το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός του. Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα: α. Ελέγχει αν οι θύρες εισόδου στο γήπεδο είναι στελεχωμένες με τα αντίστοιχα άτομα, όπως προβλέπεται, για τον έλεγχο της εισόδου των φιλάθλων με έγκυρο εισιτήριο ή πρόσκληση για τον συγκεκριμένο αγώνα και την απαγόρευση εισόδου χωρίς την επίδειξη επίσημου διαπιστευτηρίου. Στους αγώνες δεν ισχύει καμία ταυτότητα, εκτός αυτής που εκδίδεται αποκλειστικά στο όνομα των υπαλλήλων της Ε.Π.Ο., και καμία ονομαστική λίστα ελευθέρας εισόδου. Ισχύουν οι ταυτότητες των πιστοποιημένων δημοσιογράφων από τις Ενώσεις τους. β. Προς επίρρωση του ελέγχου παίρνει δείγμα ενός εισιτηρίου και μιας πρόσκλησης από κάθε θύρα, για να γίνει έλεγχος αν είναι θεωρημένα σύμφωνα με το νόμο και τα αποστέλλει στην Υπηρεσία μαζί με την εκκαθάριση του αγώνα. γ. Εξυπηρετεί και διευκολύνει την πρόσβαση των εκπροσώπων της Φιλοξενούμενης Ομάδας (Μέλη Δ.Σ. κ.λ.π.) στις θέσεις τους καθώς επίσης και την πρόσβαση των ατόμων με επίσημα διαπιστευτήρια (εισιτήριο, πρόσκληση, διαπίστευση), στον χώρο των επισήμων. δ. Συντάσσει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης του γηπεδούχου σωματείου το φύλο εκκαθάρισης του αγώνα το οποίο υπογράφει και αποστέλλει στην Ε.Π.Ο. εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

3 Η ΕΠΟ, δια της Οικονομικής Επιτροπής, δύναται να εποπτεύει την οικονομική επιστασία σε αγώνες του πρωταθλήματος. γ. Τα εθνικά, δημοτικά, κοινοτικά καθώς και τα ιδιωτικά γήπεδα, που έχουν παραχωρηθεί σε σωματεία, ανήκουν, από της 12ης μεσημβρινής ώρα της ημέρας των αγώνων όταν αυτοί διεξάγονται απογευματινές ώρες, στη διοργανώτρια ΕΠΟ. Σε περίπτωση που οι αγώνες τελούνται το πρωί, τα γήπεδα ανήκουν στην Ε.Π.Ο. από την 8 η πρωινή ώρα. δ. Στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής απαγορεύεται η είσοδος θεατών στο γήπεδο σε κάθε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η γηπεδούχος ομάδα δεν εκδίδει εισιτήρια για αγώνα. Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 26 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων). Στην περίπτωση αυτή είσοδο στο γήπεδο θα δικαιούνται τριάντα (30) εκπρόσωποι κάθε ομάδας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται με ονομαστική κατάσταση των ομάδων που θα κατατίθεται έγκαιρα στη διοργανώτρια για έλεγχο και θα παραδίδεται στον παρατηρητή του αγώνα και σε περίπτωση που αυτός δεν είναι παρών στον υπεύθυνο οικονομικής επιστασίας, ο οποίος έχει και την ευθύνη εισόδου στο γήπεδο των προαναφερομένων εκπροσώπων. Άρθρο 2: Εισιτήρια πρωταθλήματος α. Τα εισιτήρια εκδίδονται από την διοργανώτρια του πρωταθλήματος(επο). Οι τιμές τους καθορίζονται πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της διοργανώτριας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πρωταθλήματος Γ Εθνικής Κατηγορίας. β. Σε περίπτωση που σωματείο επιθυμεί την διαφημιστική εκμετάλλευση των εισιτηρίων, είναι υποχρεωμένο να ζητά άδεια από την Ε.Π.Ο., προσκομίζοντας τη σχετική σύμβαση, οπότε υποχρεούται να αποδίδει στην ΕΠΟ το 5% του ποσού που θα εισπράττει από την πιο πάνω σύμβαση. γ. Για κάθε ένα από τους αγώνες, επίσημους ή φιλικούς, είναι υποχρεωτική η σύνταξη εκκαθάρισης. Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα Πρωταθλήματος Γ Εθνικής Κατηγορίας, ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο. δ. Τα γηπεδούχα Σωματεία βαρύνονται με τις εξής υποχρεώσεις σχετικά με τα εισιτήρια : Οφείλουν, για τα αριθμημένα εισιτήρια, να γράφουν τη σειρά και τον αριθμό θέσης. Για την τήρηση της υποχρεωτικής αρίθμησης των παραπάνω εισιτηρίων οφείλει το κάθε Σωματείο να φροντίσει για την αρίθμηση των θέσεων του γηπέδου του, με βάση τη νόμιμη χωρητικότητά του, όπως αυτή ορίζεται αρμοδίως. Οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι φίλαθλοι που έχουν αριθμημένα εισιτήρια, να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη με το εισιτήριο τους θέση. ε. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια διαπιστώσει ότι ομάδα διέθεσε σε φιλάθλους πλαστά εισιτήρια, ή σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη καθορισθείσα από τη διοργανώτρια, ή παραποιημένα ως προς τη θύρα εισόδου, ή ότι διέθεσε προσκλήσεις σε αριθμό μεγαλύτερο του επιτρεπομένου, ή παρέβη όρο της παρούσης,

4 επιβάλλονται σε αυτήν από την διοργανώτρια ( ΕΠΟ ) και ανεξάρτητα από τυχόν άλλα πειθαρχικά αδικήματα, οι προβλεπόμενες, για κάθε περίπτωση από τον Πειθαρχικό Κώδικα(άρθρο 30, παρ. 3) και τις υπόλοιπες διατάξεις, ποινές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σωματείων προς την προκήρυξη και την παρούσα οικονομική εγκύκλιο, η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα εισιτήρια και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται τα εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων. στ. Όλα τα εισιτήρια αγώνων αρμοδιότητας ΕΠΟ, εκτυπώνονται από αυτή και αποστέλλονται με αντικαταβολή στα γηπεδούχα σωματεία. Σε περίπτωση μη παραλαβής των εισιτηρίων από τα σωματεία, η ΕΠΟ θα καταλογίζει τα έξοδα σε βάρος τους, θα τα παρακρατεί από οποιοδήποτε έσοδό τους και επί πλέον θα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. πρόστιμο έως πεντακόσια (500,00) Euro, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής θα διπλασιάζεται. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο αγώνας θα διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρ. 26, παρ. 7 του Κ.Α.Π. Τα έξοδα αποστολής των εισιτηρίων για κάθε αγώνα θα βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο. Άρθρο 3: Τιμές εισιτηρίων Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν ελεύθερα τις τιμές, σε ποσοστό 60% επί του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων εισιτηρίων για κάθε αγώνα, με ελάχιστη τιμή 5,00 Euro. Οι τιμές στα υπόλοιπα εισιτήρια καθορίζονται ως εξής: α. Κοινά, μέχρι πέντε (5,00) Euro σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων εισιτηρίων για κάθε αγώνα. β. Αριθμημένα, μέχρι δέκα (10,00) Euro σε ποσοστό 20% γ. Εισιτήρια αξίας ενός (1,00) Εuro, μέχρι 100 εισιτήρια για κάθε αγώνα. Διευκρινίζεται ότι στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Άρθρο 4: Διανομή Εισιτηρίων Τα γηπεδούχα Σωματεία δύνανται να διαθέσουν εισιτήρια στα φιλοξενούμενα, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση και ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση της διοργανώτριας. Η Ε.Π.Ο. δύναται να παρακρατεί και να διαθέτει αριθμό εισιτηρίων οποιουδήποτε αγώνα, μέχρι του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων εισιτηρίων. Άρθρο 5: Διαρκή Εισιτήρια α. Τα σωματεία δικαιούνται να εκδίδουν και να διαθέτουν διαρκή εισιτήρια. Όλα τα διαρκή εισιτήρια που θα διατεθούν από το σωματείο, σφραγίζονται, υποχρεωτικά, από την διοργανώτρια πριν από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου. Τα αδιάθετα διαρκή εισιτήρια πρέπει να επιστρέφονται στη διοργανώτρια το αργότερο μέχρι την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου. Σωματεία που θα εκδίδουν διαρκή εισιτήρια και δεν ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδικασία, θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως δύο χιλιάδες (2.000,00) Euro. β. Οι κάτοχοι διαρκών εισιτηρίων θα μπαίνουν στο γήπεδο εφοδιασμένοι με εισιτήριο που θα αντιστοιχεί στη θύρα για την οποία εκδόθηκε, το οποίο θα προμηθεύονται από σημείο που θα απέχει είκοσι πέντε (25), τουλάχιστον, μέτρα από τη θύρα εισόδου, θα φέρει την ειδική ένδειξη «ανταλλαγή διαρκούς» και θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο

5 αγώνα. Δεν ισχύουν διαπιστεύσεις κάθε χρήσης που εκδίδονται από τα σωματεία, αθλητικές ταυτότητες κάθε είδους κ.λ.π. γ. Η ΕΠΟ διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα ελέγχου. Για περιπτώσεις παραβάσεων αποφυγής, απόκρυψης ή μη πλήρους συμμόρφωσης με τις παρούσες διατάξεις, επιβάλλει χρηματική ποινή μέχρι και του δεκαπλασίου της βεβαιουμένης από αυτή οικονομικής παράβασης. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή, μετά από καταγγελία της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Άρθρο 6: Προσκλήσεις Για κάθε αγώνα εκδίδονται μέχρι εκατό (100) προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις πρέπει να φέρουν έντυπη αρίθμηση από το 1 έως το 100, τόσο στο κύριο μέρος τους, όσο και στο απόκομμα. Στα δύο αυτά μέρη πρέπει να αναγράφεται, επίσης, ο αριθμός θέσης του δικαιούχου της πρόσκλησης. Πίνακας δικαιούχων των προσκλήσεων 1. Γηπεδούχο Σωματείο Προσκλήσεις Φιλοξενούμενο Σωματείο --// Τοπική Ε.Π.Σ. --// Ε.Π.Ο. --//-- 10 Σύνολο 100 Άρθρο 7: Θέσεις Επισήμων Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διακρατούν σε κάθε αγώνα, δέκα (10) θέσεις για το Δ.Σ. του φιλοξενούμενου σωματείου και δεκαπέντε (15) θέσεις στο χώρο των επισήμων για την εξυπηρέτηση των μελών της Ε.Ε. της ΕΠΟ, της οικείας ΕΠΣ, της ΚΕΔ/ΕΠΟ και της ΕΔ/ΕΠΣ. Αν κάποιο σωματείο αρνηθεί να εκτελέσει την παραπάνω υποχρέωση, υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο της ΕΠΟ, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΟ σχεδιάγραμμα του σταδίου που αγωνίζονται και του χώρου των θέσεων των επισήμων. Άρθρο 8: Εκκαθάριση εισπράξεων αγώνα Ως ακαθάριστες εισπράξεις νοούνται αυτές που πραγματοποιούνται συνολικά, ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που διατίθενται. Από τις ακαθάριστες εισπράξεις των αφαιρούνται κατά σειρά: α. Ποσοστό Φ.Π.Α. β. Ποσοστό υπέρ ΕΤΕΧ ή ΤΑΥΑΠ γ. Ποσοστό υπέρ Ε.Π.Ο. δ. Ποσοστό υπέρ ΕΠΣ ε. Ποσοστό υπέρ Ε.Λ.Π.Π. στ. Ποσοστό υπέρ γηπέδου 23% 5% (επί των ακαθαρίστων εισπράξεων) 1% (επί των καθαρών εισπράξεων) 4% --//-- 0,5% --//-- 15% πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Άρθρο 9: Έξοδα αγώνων Διανομή καθαρού προϊόντος Ως έξοδα αγώνων, πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 8 της παρούσας, θεωρούνται και συμπεριλαμβάνονται στο φύλλο εκκαθάρισης, τα κάτωθι : α. Η Δαπάνη διαιτησίας (ως εξοδολόγιο διαιτησίας και παρατηρητή διαιτησίας), β. Τα Έξοδα του παρατηρητή αγώνα, (ως εξοδολόγιο)

6 γ. Το ποσό του τιμολογίου για την εκτύπωση των εισιτηρίων, δ. Τα Δημοτικά Τέλη, μέχρι 0,0059 Euro για κάθε εισιτήριο που διατίθεται ε. Υπηρεσία γηπέδου: ταμίες, θυρωροί φύλακες : 20,00-15,00-15,00, αντίστοιχα στ. Η Αποζημίωση ιατρού αγώνα, 40,00 Euro, πλην των αγώνων πρωταθλημάτων των κατηγοριών Παίδων - Παμπαίδων, όπου η αποζημίωση είναι 25,00 ανά αγώνα. ζ. Δαπάνη για θερμά λουτρά, μέχρι 30,00 Euro, η. Έξοδα αποστολής των εισιτηρίων, βάσει εξοδολογίου. θ. Αποζημίωση των εκπροσώπων της Οικονομικής Επιτροπής: 30,00 έκαστος. Σημειωτέον ότι, οι αμοιβές που ορίζονται στο άρθρο αυτό, με τα στοιχεία β, ε & θ, εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Εργοσήμου (Ν 4225/2014, Άρθρ. 6). Το καθαρό προϊόν που απομένει, μετά την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα, περιέρχεται σε ποσοστό 100% στο γηπεδούχο σωματείο. ι. Προκειμένου για αγώνες κατάταξης που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο, το ποσοστό διανομής του καθαρού προϊόντος στους μεταξύ τους αγώνες, ορίζεται σε 50% για την κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης παθητικού, τα διαγωνιζόμενα σωματεία επιβαρύνονται κατά το ίδιο ποσοστό. Η εκκαθάριση (το πρωτότυπο) αποστέλλεται στην ΕΠΟ, πρέπει δε απαραίτητα να φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων του γηπεδούχου, του εκπροσώπου της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΠΟ ή της ΕΠΣ (εφ όσον βρίσκονται στον αγώνα), του εντεταλμένου προσώπου της Διοικούσας Επιτροπής του γηπέδου, αν αυτό είναι Εθνικό Στάδιο ή Δημοτικό και του Διαχειριστή του αγώνα. Κάτω από την υπογραφή του καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμό του. Οτιδήποτε άλλο, σχετικό με την εκκαθάριση των ανωτέρω αγώνων, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Άρθρο 10: Εκκαθάριση/απόδοση ποσοστών α Η εκκαθάριση του αγώνα πρέπει να περιέρχεται στην Ε.Π.Ο. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα τέλεσης του αγώνα, η οποία δεν υπολογίζεται. Με την παρούσα, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αναλογούντων ποσοστών υπέρ Ε.Π.Ο. ανά (4) τέσσερις εντός έδρας αγώνες. β. Τα οφειλόμενα ποσοστά θα αποδίδονται στην ΕΠΟ εντός τριών (3), το αργότερο, ημερών μετά την τέλεση και του 4 ου αγώνα. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, παραπέμπει την γηπεδούχο Ομάδα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. γ. Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια Ε.Π.Ο. πρέπει να κατατίθενται σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε λογαριασμό της Ε.Π.Ο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θα επισυνάπτεται αντίγραφο αποδεικτικού της Τράπεζας με συστημένη επιστολή, για την απόδειξη του 10ημέρου Άρθρο 11: Τηλεοπτικά δικαιώματα/χορηγίες α. Χορηγίες αγώνων και πρωταθλήματος Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε υπογραφή επ' ονόματί της συμβάσεων χορηγίας, είτε για μεμονωμένους είτε για το σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. β. Ράδιο/Τηλεοπτικά δικαιώματα

7 1.Τα Ραδιοτηλεοπτικά και Εμπορικά Δικαιώματα των αγώνων του Πρωταθλήματος Γ Εθνικής Κατηγορίας, ανήκουν στα Σωματεία, τα οποία υποχρεούνται να προσκομίζουν στην Ε.Π.Ο. τις σχετικές συμβάσεις που υπογράφουν με ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους για έγκριση και για την απόδοση του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) που δικαιούται η Ε.Π.Ο.. 2.Η προσκόμιση των συμβάσεων στην Ε.Π.Ο. θα γίνεται εντός πέντε (5), το αργότερο, εργασίμων ημερών από την υπογραφή τους και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των, προς ραδιοτηλεοπτική κάλυψη, αγώνων. 3. Συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων που δεν έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από την Ε.Π.Ο. δεν ισχύουν και απαγορεύεται η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Αν, παρά ταύτα, ο αγώνας μεταδοθεί η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας. Άρθρο 12: Τελικές Διατάξεις α. Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2015/2016 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης του πρωταθλήματος την οποία συμπληρώνει. Η ακριβής τήρηση όλων των παραπάνω όρων και λεπτομερειών αυτής της εγκυκλίου, είναι υποχρέωση των σωματείων που μετέχουν στο πρωτάθλημα. β. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα εγκύκλιο και την προκήρυξη του πρωταθλήματος θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. με βάση το καταστατικό και τους κανονισμούς στο πλαίσιο του δίκαιου και ορθού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ όψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο.

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµ ενα Προοίµιο... 1 Άρθρο 1 Ορισµοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συµµετοχή... 5 Άρθρο 5 Ποινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2015 Αριθ.πρωτ. 2663 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα