Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ"

Transcript

1 Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009

2

3 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο. και οι Ενώσεις - µέλη της αναγνωρίζουν και δύνανται να συνεργάζονται µε φορείς ή όργανα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, όπως ειδικότερα η Οµοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ), αλλά έχουν τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο. να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες από την τεχνική περιοχή, έργο του δε είναι η υπεύθυνη προετοιµασία, εκγύµναση και εν γένει αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών κάθε οµάδος. ΑΡΘΡΟ 2 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς Το επάγγελµα του προπονητή ποδοσφαίρου στο οργανωµένο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλ. στα πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις ενώσεις - µέλη της έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν: Α) Οι ιπλωµατούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Β) Οι κάτοχοι διπλώµατος αναγνωρισµένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA. Γ) Οι κάτοχοι διπλωµάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. - Ε.Π.Ο. όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του µνηµονίου των οκτώ θέσεων UEFA Ε.Π.Ο.

4 2 ) Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων φυσικής αγωγής και Αθλητισµού ( Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) των ελληνικών πανεπιστηµίων µε κύρια ειδικότητα στο άθληµα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιµίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του µνηµονίου των οκτώ θέσεων UEFA Ε.Π.Ο. Ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλµατος προπονητή ποδοσφαίρου για µεν τους έλληνες είναι η εγγραφή, ως µέλος σε Σύνδεσµο ή Σωµατείο Προπονητών - Μέλος της Οµοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ), για δε τους αλλοδαπούς η τήρηση των όρων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από αλλοδαπούς 1. εν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού (εκτός των επιτρεποµένων από τη Σύµβαση της UEFA) προπονητή από ερασιτεχνικά σωµατεία. 2. Η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπού προπονητή σε οµάδες επαγγελµατικών κατηγοριών, επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. α) Να είναι κάτοχος ισότιµου διπλώµατος PRO-UEFA των σχολών της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA. β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε οµάδα εθνικών κατηγοριών για µία (1) τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική οµάδα. γ) Να έχει ηλικία µέχρι εβδοµήντα πέντε (75) ετών. δ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, του καταστατικού και των κανονισµών της Ε.Π.Ο. και της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και να δηλώνει µε το ιδιωτικό συµφωνητικό, που καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και στον Σύνδεσµο ή Σωµατείο Προπονητών ή αν δεν υπάρχει στην ΟΠΠΕ, ότι αυτό είναι το µόνο που αναγνωρίζει, συνοµολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5 3 ε) Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 4 Ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης προπονητή 1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης µεταξύ του προπονητή και της Π.Α.Ε. ή του σωµατείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρµόδια.ο.υ., επίσηµο δε αντίγραφο του κατατεθέντος στην.ο.υ. συµφωνητικού κατατίθεται, για µεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο. και την ΟΠΠΕ, για δε τα σωµατεία τοπικών κατηγοριών στην οικεία τοπική ένωση και τον τοπικό Σύνδεσµο Προπονητών, σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από της υπογραφής του. 2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό υποχρεωτικά περιλαµβάνει: α) Στοιχεία των συµβαλλοµένων β) ιάρκεια ισχύος της σύµβασης γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή δ) Ρήτρα σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεωτικά συµφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των τυχόν µεταξύ τους οικονοµικών διαφορών, τις αρµόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. ε) Συνιστάται στην Ε.Π.Ο. Επιτροπή Αποτίµησης Αξίας ιδιωτικών συµφωνητικών προπονητών αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο. που διορίζεται από το.σ. αυτής ως Πρόεδρο και από έναν (1) εκπρόσωπο των: Super League, Ένωσης Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Β'- Γ' Εθνικής Κατηγορίας, Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) και ΟΠ.Π.Ε. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η εκτίµηση, µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους και συντελεστές, της αξίας του προπονητή και του καθορισµού των κατωτάτων ορίων αποζηµίωσης ανάλογα και µε την κατηγορία διπλώµατος που αυτός κατέχει και την κατηγορία που ανήκει η ΠΑΕ ή το σωµατείο µε το οποίο έχει συµβληθεί.

6 4 ΑΡΘΡΟ 5 Κατηγορίες προπονητών Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι ΕΠΟ Α, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA A ELITE YOUTH και PRO-UEFA. ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα εργασίας ανάλογα µε κατηγορία Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου Ετήσια σεµινάρια 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν το επάγγελµα αυτό ανάλογα µε την κατηγορία τους ως εξής: α) Οι PRO-UEFA, σε σωµατεία και Π.Α.Ε. όλων των κατηγοριών. β) Οι UEFA A ELITE YOUTH, στις οµάδες των νέων και των έφηβων της SUPER LEAGUE. γ) Οι UEFA A, σε ερασιτεχνικά σωµατεία και Τ.Α.Π. και στις Ακαδηµίες των οµάδων Β και Γ Εθνικής κατηγορίας. δ) Οι UEFA B σε ερασιτεχνικά σωµατεία µέχρι Α 1 και Α κατηγορίας τοπικών ενώσεων και στις Μικτές οµάδες των Ενώσεων. ε) Οι UEFA C σε ακαδηµίες των Σωµατείων ερασιτεχνικών κατηγοριών και σε ακαδηµίες των µικτών οµάδων των ενώσεων. στ) Οι ΕΠΟ Α σε ερασιτεχνικά σωµατεία Β και Γ κατηγορίας των τοπικών ενώσεων και σε ακαδηµίες οµάδων τοπικών ενώσεων. 2. Τα προσόντα των τακτικών εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές ποδοσφαίρου, πέραν της κατοχής διπλώµατος προπονητή PRO-UEFA, καθορίζονται µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο. ( υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένης σχολής πανεπιστηµίου µε διδακτική και συγγραφική εµπειρία στο άθληµα του ποδοσφαίρου και να έχουν ονοµασθεί καθηγητές ποδοσφαίρου από το.σ. της Ε.Π.Ο, µετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συµβουλίου ). 3. Η Ε.Π.Ο. δύναται να διοργανώνει κάθε χρόνο µετά τη λήξη και πριν την έναρξη ποδοσφαιρικής περιόδου, αλλά και στην διάρκεια αυτής, επιµορφωτικά σεµινάρια προπονητών. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και προς την ΟΠΠΕ ή τους

7 5 Συνδέσµους µέλη της, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η απαραίτητη έγκριση της Ε.Π.Ο. και οι διδάσκοντες θα ορίζονται από την Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωµατεία 1. Οι Π.Α.Ε. και τα σωµατεία υποχρεούνται να προσλαµβάνουν και να απασχολούν προπονητή της Α ποδοσφαιρικής τους οµάδας, κάτοχο διπλώµατος, ανάλογο των αναφεροµένων στο άρθρο 6 παρ Από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ερασιτεχνικά σωµατεία Β, Γ κατηγορίας των Ε.Π.Σ.. Με απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο. καθορίζεται για τις οµάδες των τοπικών πρωταθληµάτων κάθε χρόνο η υποχρέωση πρόσληψης ή µη προπονητή µε δίπλωµα ανάλογο των αναφεροµένων στο άρθρο 6 παρ Από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ερασιτεχνικά σωµατεία Α' κατηγορίας των Ε.Π.Σ. εφόσον στον οικείο Νοµό δεν υπάρχουν προπονητές µε ίπλωµα UEFA σε αριθµό διπλάσιο, τουλάχιστον, από τον αριθµό των οµάδων της κατηγορίας. 4. Σε περίπτωση ανόδου Π.Α.Ε. ή σωµατείου δύνανται η Π.Α.Ε. ή το σωµατείο να διατηρήσουν τον προπονητή της προηγούµενης περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία του διπλώµατος που αυτός κατέχει. ΑΡΘΡΟ 8 Επιτροπές Επίλυσης Οικονοµικών ιαφορών 1. Οι οικονοµικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ προπονητών και ερασιτεχνικών σωµατείων επιλύονται από το Τακτικό ιαιτητικό ικαστήριο της Ε.Π.Ο. 2. Οι οικονοµικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. επιλύονται από την Α ΕΕΟ της ΕΠΟ. Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλονται σε δεύτερο βαθµό ενώπιον του ιαιτητικού ικαστηρίου της Ε.Π.Ο.

8 6 3. Ως µέλη δικαστές των διαιτητικών οργάνων, το εκπαιδευτικό συµβούλιο της Ε.Π.Ο., προτείνει αυτούς που υποδεικνύει η ΟΠΠΕ. ΑΡΘΡΟ 9 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µε αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που περιγράφονται στον παρόντα κανονισµό. 2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη εκ των οποίων δύο (2) προπονητές µε δίπλωµα PRO UEFA κατηγορίας που ορίζονται από το.σ. της Ε.Π.Ο. Από τους δύο προπονητές µε δίπλωµα UEFA PRO, ο ένας υποχρεωτικά θα είναι ο διευθυντής εκπαίδευσης - υπεύθυνος των σχολών. ΑΡΘΡΟ 10 Επιτροπή Ισοτιµιών Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της αλλοδαπής και η ισοτιµία τους προς τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ηµεδαπής και η κατάταξη σε ανάλογη κατηγορία, λαµβανοµένων υπόψη των κανονισµών των διεθνών συνοµοσπονδιών, γίνεται από Επιτροπή Ισοτιµιών της Ε.Π.Ο. στην οποία συµµετέχουν: α) Ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο., ως Πρόεδρος, β) Ένας (1) εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, γ) Ένας εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο., δ) ύο (2) µέλη που υποδεικνύονται από το.σ. της ΟΠΠΕ. Η Επιτροπή ορίζεται από το.σ. της Ε.Π.Ο., εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος αυτής. ΑΡΘΡΟ 11 Μητρώο προπονητών - Ταυτότητα προπονητή - ελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). 1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται µητρώο προπονητών ανά κατηγορία. 2. Η Ε.Π.Ο. εκδίδει τις ταυτότητες προπονητών, οι οποίες έχουν τριετή διάρκεια. Η ταυτότητα προπονητή, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση αµοιβαίας

9 7 αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, πρέπει να αναθεωρείται εντός τριετίας από την ηµεροµηνία έκδοσής της µετά από διαδικασία που προβλέπεται από την ως άνω Σύµβαση (Συµµετοχή - παρακολούθηση από τον προπονητή σχετικού σεµιναρίου αναθεώρησης τουλάχιστον 15 ωρών). 3. Μετά την απόκτηση του ιπλώµατος προπονητή ποδοσφαίρου, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και από τη Σύµβαση αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικής προσόντων της UEFA, ο προπονητής πλέον της έκδοσης ταυτότητας προπονητή ποδοσφαίρου ΕΠΟ-UEFA, υποχρεούται να εκδώσει και Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλµατος Προπονητή Ποδοσφαίρου από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 4. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα και οι Ε.Π.Σ. για τα τοπικά πρωταθλήµατα και την ' Εθνική εκδίδουν δελτίο εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). 5. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή ο οποίος δεν κατέχει την ως άνω ταυτότητα και το δελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ταυτότητας προπονητή είναι, µεταξύ των άλλων και η προσκόµιση βεβαιώσεως ότι ο ενδιαφερόµενος, είναι µέλος της ΟΠΠΕ ή Συνδέσµου - Μέλους αυτής. ΑΡΘΡΟ 12 Κυρώσεις σε σωµατεία και Π.Α.Ε. Σωµατεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου ως ακολούθως: α) Σωµατεία τοπικών κατηγοριών µε χρηµατικό πρόστιµο από 400 έως ευρώ β) Σωµατεία Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από 600 έως ευρώ γ) Π.Α.Ε. Γ Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ

10 8 δ) Π.Α.Ε. Β Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ ε) Π.Α.Ε. Α Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του οικείου φορέα (Ε.Π.Ο. Ε.Π.Σ.), η ποινή του χρηµατικού προστίµου µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου διπλασιάζεται. ΑΡΘΡΟ 13 Πειθαρχικός έλεγχος 1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισµούς τιµωρούµενοι από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα. Η άσκηση της δίωξης και παραποµπή γίνεται και µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. 2. Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισµού το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο δύναται να εισηγείται προς το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο την επιβολή των προβλεποµένων από τον πειθαρχικό κώδικα ποινών. 3. ιπλωµατούχοι προπονητές δεν έχουν το δικαίωµα να κάθονται στον πάγκο των αναπληρωµατικών και την τεχνική περιοχή µε ιδιότητα άλλη, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί και καταθέσει το δίπλωµά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή κάθονται στον πάγκο ή στην τεχνική περιοχή µε άλλη ιδιότητα πλην του προπονητή, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από καταγγελία, υποχρεωτικά ανακαλείται το δίπλωµά τους. ΑΡΘΡΟ 14 Το.Σ. της Ε.Π.Ο. µε απόφασή του καθορίζει κάθε έτος, το ποσοστό παρακράτησης επί των αµοιβών των προπονητών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό της και στους κανονισµούς της.

11 9 ΑΡΘΡΟ Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό αποφασίζει σχετικά το.σ. της Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. 2. Ο παρών κανονισµός που έχει εναρµονιστεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση αµοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την και στην Αθήνα την , ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το.σ. της Ε.Π.Ο. στις και επικυρώθηκε στις µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων Μελών της Ε.Π.Ο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αθήνα 13 Ιουνίου 2009 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ Dr.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Επωνυμία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα Σκοπός... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Διοίκηση Σχολής Κατηγορίες Σεμινάρια....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σπουδαστές: Ανωγειανάκη Αργυρώ Καµπαναράκη Καλλιόπη Τσιριγωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 971 26 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση της διαδικασίας για την αναγνώρι ση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα