Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012"

Transcript

1 Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012 Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Επιμέλεια: Εμμανουήλ Τελώνης, [Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη] Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Σάκη Καράγιωργα 22 Ερμούπολη / /

2 Περιεχόμενα Μέρος Α Αρμοδιότητες Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και αρμοδιότητες αυτού.. 3 Μέρος Β Τομείς Αρμοδιοτήτων Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Απολογιστικά Στοιχεία 3 Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στο ΕΣΠΑ Απολογιστικά Στοιχεία 4 8 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Απολογιστικά Στοιχεία 9 17 Περιβάλλον Νερά-Λύματα-Απορρίμματα Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλάδων Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου Περιφερειακό Συμβούλιο Απολογιστικά Στοιχεία. 58 Οικονομική Επιτροπή Απολογιστικά Στοιχεία.59 Μέρος Γ Άλλες Αρμοδιότητες Άλλες Αρμοδιότητες 59 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Απολογιστικά στοιχεία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων Απολογιστικά στοιχεία.61 Μέρος Δ Ημερίδες Συναντήσεις Συγκεντρωτικά Στοιχεία 61 2

3 Μέρος Α Αρμοδιότητες Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και αρμοδιότητες αυτού Με την αρ.πρωτ.οικ. 79/ (ΦΕΚ 408/Β/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη, ορίζονται οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης, Γεώργιος Μακρυωνίτης του Νικολάου, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού, επιχειρησιακών σχεδίων, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (άρθρο 4 του Π.Δ. 130/2010) καθώς και των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2010). Μέρος Β Τομείς Αρμοδιοτήτων Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Απολογιστικά Στοιχεία Ο Αντιπεριφερειάρχης συντόνισε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ /315/ Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που κατέληξε στη ψήφισή του τόσο από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και από τα μέλη των άλλων αρμόδιων οργάνων για την κατάρτισή του, δηλαδή της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και στη διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). 3

4 Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στο ΕΣΠΑ Απολογιστικά Στοιχεία Εκτός από τα τεχνικά έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται, και τα έργα που υποστηρίζει σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), η Περιφέρεια στο σύνολο σχεδόν των νησιών έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το ΕΣΠΑ, πιλοτικές και πρωτοποριακές περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, όπως αναλύονται παρακάτω. 2 Συνημμένοι Πίνακες πράξεων που εντάχθηκαν εντός του 2012 με δικαιούχο την ΠΝΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ») 2 Συνημμένοι Πίνακες ενταγμένων πράξεων με δικαιούχο την ΠΝΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη » και 1.Η πράξη: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης», συνολικού προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 29/06/2011. Περιλαμβάνει τα υποέργα: 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 2. Προμήθεια ειδών κομποστοποίησης και ανακύκλωσης 3. Προμήθεια μηχανημάτων ανακύκλωσης και 4. Προμήθεια δύο μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Το Υποέργο 1 δημοπρατήθηκε στις 21/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 14/05/2012, όπου υποβλήθηκαν τρεις προσφορές και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Το Υποέργο 2 δημοπρατήθηκε στις 16/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 21/05/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη και πάλι άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Εστάλη πλήρης φάκελος με το ιστορικό του υποέργου στη νεοσυσταθείσα Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία με την υπ.αριθμ.19/2013 Απόφασή της ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το Υποέργο 3 δημοπρατήθηκε στις 19/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 22/05/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές στο Διαγωνισμό, από τις οποίες η μια αποκλείστηκε. Η προμήθεια αφορά σε τρεις ανεξάρτητες ομάδες. Από την προσφορά, που έγινε τελικά δεκτή στο Διαγωνισμό, η προσφορά της μίας ομάδας κρίθηκε ακατάλληλη και 4

5 απορρίφθηκε. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (ένα στάδιο πριν την υπογραφή της Σύμβασης) για τις δύο ομάδες και σε στάδιο διαπραγμάτευσης (εφόσον αυτό εγκριθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία έχουν σταλεί σχετικά στοιχεία) για την τρίτη ομάδα. Το Υποέργο 4 δημοπρατήθηκε 20/03/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές στο Διαγωνισμό και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή, αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς Δήμους, οι οποίοι ενέταξαν στο ΕΣΠΑ και υλοποιούν ανάλογες δράσεις, όπως: α)προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου, β)πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης, γ)εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού και προώθηση της ανακύκλωσης στο Δ. Λειψών, δ)κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου, ε)αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάτμου, στ)αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Λυγαριά και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Κύθνου, ζ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Τήνου, η)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Άνδρου, θ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Τσίγγουνας" και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Λέρου, ι)αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Γλυφωνιές" και προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σύμης, κ)πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σικίνου, λ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και σύστημα μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης Δ. Κάσου, μ)υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Σίφνου, ν)αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μήλου. Διάγραμμα, που αναπαριστά τα οφέλη του Προγράμματος. 1.Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση 2.Κίνητρα Μείωση παραγόμενων απορριμμάτων Μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού 1.Οικιακή Κομποστοποίηση 2.Κομποστοποίηση για επιχειρήσεις Απορρίμματα Αδρανή- Μη ανακυκλώσιμα υλικά (Υπόλειμμα) Ανακύκλωση 1.Γυαλί 2.Χαρτί 3.Συσκευασίες Ανακύκλωση 1.Λάδι 2.Λαμπτήρες 3.Ρούχα 4.Ελαστικά 5.Μπαταρίες 6.Ηλ. Συσκευές 5

6 Διάγραμμα που αναπαριστά τα οφέλη του Προγράμματος. 2.Η πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού ,00 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 05/12/2011. Η Πράξη Δημοπρατήθηκε 02/10/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορών στο Διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης βαθμολογίας των προσφορών. 3.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού», συνολικού προϋπολογισμού ,00, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 24/09/2012 ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της παραπάνω πράξης και σε άλλα νησιά. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 6 η /03/2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή αποτέλεσε πρότυπο για ανάλογες δράσεις που υλοποιούν Δήμοι στο Νότιο Αιγαίο, όπως ο Δήμος Κύθνου, που εγκατέστησε 2 μονάδες, ο Δήμος Καλυμνίων, που έχει θέσει σε λειτουργία τις πρώτες 9 από τις συνολικά 22 μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν στο νησί και ο Δήμος Τήνου, που συντάσσει τη μελέτη για την προμήθεια 8 μονάδων. 4.Η πράξη: «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σικίνου, προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », στις 16/05/2012 και βρίσκεται σε στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 5.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου. Κατασκευή Συνοδών έργων», προϋπολογισμού ,00, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », στις 07/03/2012 θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα λειψυδρίας του νησιού. Δημοπρατήθηκε 11/12/2012, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές στο Διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 6.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης ν. Χάλκης. Κατασκευή Συνοδών έργων», προϋπολογισμού ,10, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 24/09/2012. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 23η/03/

7 7.Η πράξη «Προμήθεια συστημάτων προσβασιμότητας Ατόμων με αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου», προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » στις 23/03/2012. Δημοπρατήθηκε στις 11/09/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε 8/11/2012. Υποβλήθηκε μια προσφορά στο Διαγωνισμό, ο οποίος δεν διεξήχθη λόγω στάσης εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Τροποποιήθηκε/επικαιροποιήθηκε η μελέτη. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 30η/01/2013. Αμφίβιο αμαξίδιο, διάδρομος κίνησης του αμαξιδίου και χώρος Αποδυτηρίων- Αποχωρητηρίων ΑμεΑ στη Βάρη της Σύρου Η πράξη «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», προϋπολογισμού ,30, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » στις 31/10/2011. Περιλαμβάνει 5 υποέργα: 1. Προμήθεια υπολογιστών (επιτραπέζιων και φορητών), μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου, εικόνας και διαδραστικών πινάκων 2. Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού ειδών φυσιοθεραπείας, εξοπλισμού εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, οργάνων παιδικής χαράς, παραϊατρικού εξοπλισμού και διάφορων ετερόκλητων ειδών 3. Προμήθεια ειδών εργαστηρίου 4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης και 5. Προμήθεια εξοπλισμού ειδών γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής. Το Υποέργο 1 δημοπρατήθηκε 25/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 24/09/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη εκ νέου άγονος, διότι απορρίφθηκε η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου. Το Τμήμα Προμηθειών προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 2 δημοπρατήθηκε στις 26/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 25/09/2012. Η

8 μοναδική υποβληθείσα προσφορά αφορούσε μόνο μια από τις έξι ομάδες, οπότε ο διαγωνισμός βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης για την ομάδα αυτή, ενώ απέβη εκ νέου άγονος για τις υπόλοιπες πέντε και ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 3 δημοπρατήθηκε στις 27/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι απορρίφθηκε η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου. Επαναδημοπρατήθηκε στις 26/09/2012, όπου ο Διαγωνισμός απέβη εκ νέου άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Το Τμήμα Προμηθειών προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 4 δημοπρατήθηκε 28/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 27/09/2012. Η μοναδική υποβληθείσα προσφορά αφορούσε μόνο μια από τις δύο ομάδες, οπότε ο διαγωνισμός βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης για την ομάδα αυτή, ενώ απέβη εκ νέου άγονος για την άλλη ομάδα και ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 5 δημοπρατήθηκε 29/06/2012. Υποβλήθηκε μια προφορά στο Διαγωνισμό και βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής Σύμβασης. Όλες οι προμήθειες είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιούνται με την διαδικασία του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού (αποστολή προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Οι διαγωνισμοί, που αφορούν παροχή υπηρεσίας, διενεργήθηκαν με Πρόχειρο Διαγωνισμό. 8

9 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ιδιωτικές Επενδύσεις Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μέσα από τα Τμήματα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Κυκλάδων & Δωδεκανήσου, έχει και την ευθύνη Παρακολούθησης και Υλοποίησης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέσω των εκάστοτε Αναπτυξιακών- Επενδυτικών Νόμων. Ο σε ισχύ Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, «ανοίγει» δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), για την υποδοχή των Επενδυτικών Προτάσεων στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, ένα στην έδρα κάθε Νομού, στη Σύρο και στη Ρόδο. Ειδικότερα, για το Νομό Κυκλάδων, κατά τις δύο περιόδους λειτουργίας, εντός του 2012, του Επενδυτικού νόμου υποβλήθηκαν τρία (3) Επενδυτικά Σχέδια, δύο (2) στον τομέα του Τουρισμού και ένα (1) στον τομέα της Μεταποίησης, προτεινόμενου προϋπολογισμού ,13, αιτούμενης Επιχορήγησης ,22, και φορολογικής απαλλαγής ,43. Για το Νομό Δωδεκανήσου, κατά τις δύο περιόδους λειτουργίας, εντός του 2012, του Επενδυτικού νόμου υποβλήθηκαν τρία (3) Επενδυτικά Σχέδια στον τομέα του Τουρισμού προτεινόμενου προϋπολογισμού ,00, αιτούμενης Επιχορήγησης ,30, και φορολογικής απαλλαγής ,70. Οι Αποφάσεις Υπαγωγής των ήδη αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης περιόδου του 2012 (Απριλίου Μαΐου), δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, λόγω της δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος, όπως οι εγκρίσεις δανειοδότησης των Επιχειρήσεων να μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της κατάρτισης του Τελικού Πίνακα Κατάταξης (27/08/2012), προκειμένου να διευκολύνονται οι Επενδυτές κατά την αρχική υποβολή των Προτάσεων τους (και να μην αποτελεί λόγο αποκλεισμού, η μη υποβολή της έγκρισης του δανείου). Η Προθεσμία Υποβολής, της περιόδου του Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, παρατάθηκε καταρχάς έως τις 31/12/2012 και θα εξακολουθήσει να παραμένει «ανοικτή» έως και την έναρξη εφαρμογής του Νέου Επενδυτικού Νόμου, δεδομένου ότι ο Νέος Νόμος -του οποίου η δημόσια διαβούλευση έχει ήδη ολοκληρωθεί- θα είναι «ανοικτός» για Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων όλη τη διάρκεια του Έτους. Συνημμένοι Πίνακες με τις υποβληθείσες Προτάσεις, Παράρτημα 1 9 Επισημαίνεται ότι, εντός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΝΑ, λειτουργούν όπως προαναφέρθηκε και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία

10 Εξυπηρέτησης Επενδυτών, ένα (1) στις Κυκλάδες στη Σύρο και ένα (1) στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο, τα οποία και πληροφορούν τους υποψήφιους Επενδυτές, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, για όλα τα Προγράμματα Επιδοτήσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων, έχει υποδεχτεί ερωτήματα για το έτος 2012, από 18 υποψήφιους Επενδυτές στα οποία έχει ανταποκριθεί δίδοντας απαντήσεις και πολλές φορές τα Στελέχη του, επανέρχονται σε επικοινωνία, με τους Επενδυτές, για πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση σε θέματα που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασία, ή που αφορούν σε επιδοτήσεις προγραμμάτων εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου. Συνημμένος Πίνακας με Ερωτήματα υποψήφιων Επενδυτών στις Κυκλάδες, Παράρτημα 2: Παραλείπεται για ευνόητους λόγους. Η ΔΙ.Α.Π. έχει στην αρμοδιότητά της και την Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους Επενδυτικούς Νόμους (όπως του Νόμου 3299/2004, του Νόμου 2601/1998 κλπ). Ο Νόμος 3299/2004 χωρίζεται σε δύο περιόδους λειτουργίας : Α Περίοδος έναρξης ισχύος, από την Άνοιξη του 2004 μέχρι τον Δεκέμβριο του Β Περίοδος από Ιούλιο του 2007 μέχρι τον Δεκέμβριο του Κατά την Α Περίοδο Για το Νομό Κυκλάδων υποβλήθηκαν είκοσι πέντε (25) Επενδυτικές Προτάσεις, από τις οποίες οι δέκα επτά (17) έχουν ήδη Ολοκληρωθεί, δύο (2) βρίσκονται σε Φάση Υλοποίησης, τρεις (3) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τρεις (3) Ανακλήθηκαν κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των Επενδυτών. Για το Νομό Δωδεκανήσου υποβλήθηκαν ενενήντα εννέα (99) Επενδυτικές Προτάσεις, από τις οποίες οι εβδομήντα μια (71) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δεκαέξι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, δέκα (10) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και δύο (2) Ανακλήθηκαν. Κατά την Β Περίοδο Για το Νομό Κυκλάδων υποβλήθηκαν Σαράντα επτά (47) Επενδυτικές Προτάσεις από τις οποίες οι δέκα επτά (17) έχουν ήδη Ολοκληρωθεί, οι δέκα τέσσερις (14) βρίσκονται σε Φάση Υλοποίησης, δώδεκα (12) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τέσσερις (4) Ανακλήθηκαν, είτε επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της Υπαγωγής είτε επειδή το αιτήθηκαν οι ίδιοι οι Επενδυτές. 10

11 Για το Νομό Δωδεκανήσου υποβλήθηκαν εξήντα επτά (67) Επενδυτικές προτάσεις από τις οποίες οι είκοσι τρείς (23) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οι τριάντα (30) βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, και δέκα τέσσερις (14) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας. Συνημμένος Πίνακας και γραφήματα (πίτες), της Πορείας των Επενδύσεων του Νόμου 3299/2004, Παράρτημα 3 Ο Νόμος 2601/1998 ίσχυε από το 1998 έως το 2004 : Κατά την περίοδο ισχύος του Νόμου είχαν υποβληθεί στο Νομό Κυκλάδων 152 Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία Ολοκληρώθηκαν τα 75, τα 26 βρίσκονται σε Αδράνεια, τα 8 είναι σε Εξέλιξη, ενώ 27 τέθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τα 16 Ανακλήθηκαν. Στο Νομό Δωδεκανήσου είχαν υποβληθεί εκατόν τριάντα μία (131) Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία Ολοκληρώθηκαν τα εξήντα πέντε (65), ενώ τα εξήντα έξι (66) βρίσκονται σε φάση Εξέλιξης και σε φάση Αδράνειας. Συνημμένοι Πίνακες και γραφήματα (πίτα) της Εξέλιξης των Επενδύσεων του Ν.2601/1998, Παράρτημα 4 Πληρωμές Επιδοτήσεων Επενδυτικών Νόμων έτους 2012 Κατά το έτος 2012, πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙ.Α.Π. για το Νομό Κυκλάδων, πληρωμές Επιχορηγήσεων (ανάλογα με τη Φάση εξέλιξης κάθε Επενδυτικού Σχεδίου), σε έξι (6) Επιχειρήσεις, συνολικού ύψους ,36, ενώ για το Νομό Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές ύψους ,19. Συνημμένοι Πίνακες Πληρωμών, Ανά Επενδυτικό Νόμο, Παράρτημα 5 Διενεργηθέντες Έλεγχοι σε Ιδιωτικές Επενδύσεις Κατά το έτος 2012 συγκροτήθηκαν Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου κυρίως από Στελέχη της ΔΙ.Α.Π., τα οποία πραγματοποίησαν στο Νομό Κυκλάδων πέντε (5) αυτοψίες, προκειμένου να Πιστοποιηθεί η Πορεία Υλοποίησης των Ενταγμένων Επενδυτικών Σχεδίων (Φυσικό - Οικονομικό Αντικείμενο), σε ισάριθμες Επιχειρήσεις, ενώ στο Νομό Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκαν δέκα εννέα (19) αυτοψίες. Συνημμένοι Πίνακες Ελέγχων / Αυτοψιών σε Επενδύσεις των Νομών της ΠΝΑ, Παράρτημα 6 11

12 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Η ΔΙ.Α.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει και την ευθύνη Κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) στις οποίες είναι εγγεγραμμένα όλα τα Έργα (Συγχρηματοδοτούμενα & Χρηματοδοτούμενα από αμιγώς Εθνικούς Πόρους), που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, έχει την ευθύνη των Τροποποιήσεων των Οικονομικών Στοιχείων των Έργων/Μελετών σύμφωνα με την Πορεία Υλοποίησης/Εκπόνησής τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμη έχει την ευθύνη της Παρακολούθησης των Χρηματορροών των : Έργων ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ) είτε αυτά είναι Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αποκλειστικά χρηματοδοτούμενα αμιγώς από Εθνικούς Πόρους. Κατά το τρέχον έτος η ΔΙ.Α.Π. διαχειρίστηκε / εκτέλεσε Χρηματοδοτήσεις ύψους ,45, μέσα από την Παρακολούθηση δέκα τεσσάρων (14) Συλλογικών Αποφάσεων της Π.Ν.Α., σε σύνολο 346 Έργων/Μελετών. Από τις προαναφερθείσες Χρηματοδοτήσεις πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές ύψους ,77. Συνημμένος Αναλυτικός Πίνακας Παρακολούθησης Έργων με αναφορά στις Πληρωμές ανά ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ Χρηματοδότησης, Παράρτημα 7 Συνημμένος Συνοπτικός Πίνακας, Ανά ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ Παρακολούθησης Έργων, Παράρτημα 8 Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), Παραβόλων κ.λπ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα). Συνημμένος Συγκεντρωτικός Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ. στο σύνολο της Περιφέρειας), Παράρτημα 9 ΠΕ Κυκλάδων : Κατά το 2012 η Δ.Ι.Α.Π. κατάρτισε σε συνεργασία και με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων το Τεχνικό Πρόγραμμα Κυκλάδων, πραγματοποίησε οκτώ (8) Τροποποιήσεις του Προγράμματος καθώς επίσης παρακολούθησε και εκτέλεσε, μέσω του ελέγχου και της έκδοσης Σύμφωνης Γνώμης, τις Χρηματορροές των Έργων/Μελετών του Προγράμματος. Ειδικότερα, για τις ΠΕ Κυκλάδων (μέσω του ΤΠ των ΚΑΠ, Παραβόλων κ.λ.π.) Παρακολουθούνται οι Χρηματορροές 186 Έργων συνολικού Προϋπολογισμού ,60 και πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2012, Πληρωμές ύψους ,47. 12

13 Συνημμένος Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ ΠΕ Κυκλάδων, Παράρτημα 9α ΠΕ Δωδεκανήσου : Για τις ΠΕ Δωδεκανήσου, (μέσω του ΤΠ των ΚΑΠ, Παραβόλων κ.λ.π.) Χρηματοδοτούνται 207 Έργα συνολικού Προϋπολογισμού ,30 και πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2012, Πληρωμές ύψους ,95. Συνημμένος Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ ΠΕ Δωδεκανήσου, Παράρτημα 9β Παρακολούθηση Οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη) έργων της ΠΝΑ του ΠΔΕ Η ΔΙ.Α.Π. στο πλαίσιο Παρακολούθησης των Χρηματορροών του ΠΔΕ, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει αναλυτικά και συγκεντρωτικά Στοιχεία Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Αναφορών Οφειλών (Ληξιπρόθεσμων και μη) Έργων της ΠΝΑ του ΠΔΕ προς όλες τις εμπλεκόμενες συναρμόδιες Υπηρεσίες Παρακολούθησής τους: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠΑΑΥΜΕΔΙ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο κατά το προηγούμενο έτος 2011 όσο και κατά το τρέχον έτος 2012 η Περιφέρεια μέσα από συντονισμένες ενέργειες της, προγραμμάτισε, αιτήθηκε, χρηματοδοτήθηκε & εξόφλησε το σύνολο των Οφειλών της σε κάθε Έργο, από οποιαδήποτε ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ και αν χρηματοδοτείται. Παρακολούθηση Ηλεκτρονικής εφαρμογής οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Ο.Δ.Ε.) Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός του 2012, ξεκίνησε η προετοιμασία για την Ηλεκτρονική Καταγραφή Οφειλών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν : Εκπαίδευση χρηστών ΠΣΥΠΟΔΕ σε σεμινάριο στην Αθήνα Ορισμός Στελεχών της ΔΙΑΠ, ως Συντονιστές της Περιφέρειας Αναζήτηση και καταγραφή από τη ΔΙΑΠ όλων ων Υπολόγων των Φορέων που πραγματοποιούν Πληρωμές στο ΠΔΕ και ενημέρωση για το ρόλο τους, ως χρηστών. Χρέωση των Έργων στους Υπολόγους, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών στους χρήστες Επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΥΠΑΑΥΜΕΔΙ) 13

14 Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΠ, Παράβολα, κλπ.) Επίσης, μέσα από τον Προγραμματισμό και την Διαχείριση των Πόρων της, ΚΑΠ, Παράβολων κλπ, έχει χρηματοδοτήσει όλα τα εγγεγραμμένα, στο Τεχνικό της Πρόγραμμα, Έργα χωρίς να υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις Λογαριασμών Έργων. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OTS) παρακολούθησης έργων ΠΝΑ Η ΔΙ.Α.Π. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταχώριση των στοιχείων των Έργων στη Βάση Δεδομένων της OTS, προκειμένου από το 2013 να έχουν καταχωριστεί όλα τα στοιχεία των Έργων που Υλοποιούνται στην ΠΝΑ, σε Α Φάση του Τεχνικού Προγράμματος με χρηματοδότηση από ΚΑΠ & Ιδίων Πόρων και των ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ σε επίπεδο ΠΕ Κυκλάδων και σε Β Φάση και των Έργων αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν: Συσκέψεις με Στελέχη της OTS για εμπλουτισμό / αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΠΝΑ Ενημερώσεις / Επιμορφώσεις Στελεχών της ΠΝΑ για την χρήση της Βάσης Δεδομένων της OTS από Στελέχη της, στην έδρα της ΠΝΑ. 14

15 Παρακολούθηση Προγραμμάτων Δομών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» / Αποπληρωμές έτους 2012 Η ΔΙ.Α.Π. διαχειρίστηκε και για το έτος 2012, τις αποπληρωμές των Δομών των Προγραμμάτων, «Βοήθεια Στο Σπίτι», του 2011, που αφορούσε στη Χρηματοδότηση 35 Δομών στο Νότιο Αιγαίο. Τα Προγράμματα είχαν ξεκινήσει με τη Χρηματοδότηση των Δομών από το έτος 2010, μέσω Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Φορείς Υλοποίησης των Ο.Τ.Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, όπως προαναφέρθηκε, είχε αναλάβει και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης, της χρηματοδότησης των Δομών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», καλύπτοντας το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου), καθώς και έως 5% (επί του κόστους μισθοδοσίας) για λειτουργικά έξοδα, μείον του ποσού της Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ (Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού έτους % - Σύμβαση με ΕΕΤΤΑ). Για τις Δομές που ενώ προσήλθαν στο Διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ αλλά δεν προχώρησαν σε υπογραφή σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα τους, το ανωτέρω λειτουργικό κόστος καλύπτεται αποκλειστικά με χρηματοδότηση μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το τρέχον έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι επί των δικαιολογητικών για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2011 και πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές συνολικού ύψους (Α Δόση και Αποπληρωμή κόστους λειτουργίας 2011). Συνημμένος Πίνακας Παρακολούθησης Πληρωμών Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», Παράρτημα 10 15

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) (2012)2013-(2014)2015 ΠΝΑ & Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) 2013 (Προσχέδιο) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ), κατά το 2012 προέβει στην κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) (2012)2013 (2014)2015 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 2013 (Προσχεδίου). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Η Πρώτη Φάση αφορούσε στην σύνταξη της Ενότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ / 1η Ενότητα, στον οποίο περιγράφεται και αξιολογείται η Υφιστάμενη Κατάσταση της Περιφέρειας, καθώς επίσης αποτυπώνονται τόσο η Στρατηγική όσο και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες που θα ακολουθήσει. Η Φάση αυτή υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Η Δεύτερη Φάση, περιελάμβανε την Σύνταξη της 2ης και της 3ης Ενότητας, του «Επιχειρησιακού Προγραμματισμού», του «Οικονομικού Προγραμματισμού και Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης» αντίστοιχα, του ΕΠ της ΠΝΑ. Ακολούθως, καταρτίστηκε και το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» της ΠΝΑ, για το έτος 2013 (σε Προσχέδιο). Η Δεύτερη Φάση της συλλογής Στοιχείων, της Σύνταξης, της Παρουσίασης και της λήψης των απαιτούμενων Εγκρίσεων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ, αλλά και του Προσχεδίου Δράσης για το έτος 2013, υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από την ΔΙΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παρουσίαση και έγκριση του ΕΠ της ΠΝΑ στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28ης/09/2012 όλοι, τόσο οι Πολιτικοί Προϊστάμενοι, όσο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους με επαινετικά σχόλια για το έργο που επιτελέστηκε από τα Στελέχη της ΔΙ.Α.Π., και μάλιστα χωρίς τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των προθεσμιών που είχαν τεθεί από το ΥΠΕΣ. Επισυνάπτεται η Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ όπως αυτή εγκρίθηκε με την με Αριθμό 88/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που συνεδρίασε στην Σύρο στις 28/09/2012 Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης του ΕΠ ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015, Παράρτημα 11 16

17 Συμμετοχή της ΔΙ.Α.Π. σε συναντήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ, για θέματα ανάπτυξης των νησιών ΠΕ Κυκλάδων Η ΔΙΑΠ, κατά το έτος 2012 συμμετείχε ανελλιπώς με Στελέχη της σε Συναντήσεις που προγραμματίστηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της ΠΝΑ με εκπροσώπους των ΟΤΑ Α & Β Βαθμού σε Πολιτικό και Υπηρεσιακό Επίπεδο, με στόχο την αλληλοενημέρωση, την καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων και που απαιτούν συνέργειες για την επίλυση και προώθηση λύσεων με στόχο την ανάπτυξη των Νησιών και την ευημερία των κατοίκων τους. Κατά τις Συναντήσεις προετοιμάστηκε Ενημερωτικό Υλικό με τα θέματα και τις αρμοδιότητες της ΔΙ.Α.Π. και διανεμήθηκε, κατά τη Σύσκεψη, στους παρευρισκόμενους. Συνημμένος Πίνακας των Συναντήσεων ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, ΠΕ Κυκλάδων, Παράρτημα 12 Αλλαγή έδρας της ΔΙ.Α.Π. Η ΔΙΑΠ, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο, απέστειλε και το με ΑΠ οικ. : 17116/322/ έγγραφο με τη νέα Διεύθυνση, τα νέα Τηλέφωνα και τις νέες Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου των Στελεχών της, σε όλους τους Φορείς, Υπηρεσίες, Φυσικά Πρόσωπα, Επενδυτές κ.λπ. με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της. Η ΔΙ.Α.Π. στο Διαδίκτυο Η ΔΙΑΠ, για την εύκολη πρόσβαση των Φορέων και Φυσικών Προσώπων κλπ και για την άμεση άντληση στοιχείων σχετικά με τα θέματα και τις αρμοδιότητές της, έχει δημιουργήσει / αναπτύξει ειδικό χώρο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ. Συνημμένη Σελίδα «Η ΔΙΑΠ στο Διαδίκτυο», Παράρτημα 13 17

18 Περιβάλλον Νερά-Λύματα-Απορρίμματα Νερά Καθόλη τη διάρκεια του έτους κατεβλήθησαν σημαντικές προσπάθειες για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ έργων αφαλατώσεων θαλασσινού νερού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Η αφαλάτωση σε αυτήν την ατυχή συγκυρία για τη χώρα μας προβάλλει ως η πλέον αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, τη στιγμή που η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και ως εκ τούτου καθίσταται αμφίβολη η συνέχισή της. Ωστόσο η διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης, τη λήψη σημαντικού αριθμού αδειοδοτήσεων και την τελική υλοποίηση των έργων αυτών αποδείχτηκε εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα. Με το Νέο Νόμο 4014/2011 και τις πρόσφατες Διυπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν με τη δική μας παρέμβαση (Φ15/4187/266/ΦΕΚ 1275/ Β/ και 3137/191/Φ15/ΦΕΚ 1048/Β/ ) θεωρητικά απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης ιδιαίτερα για έργα Β κατηγορίας (έργα που δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον). Παρόλα αυτά απαιτείται πολύς χρόνος και επίπονες διαδικασίες, που πολλές φορές λειτουργούν απαγορευτικά στην υλοποίηση ακόμα και μικρών κοινωφελών έργων, όπως η εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής νερού <1.000 m3/ημέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διαδικασίες για μονάδες παραγωγής νερού <1.000 m3/ημέρα, για τις οποίες δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Απαιτούνται όμως τα παρακάτω: 1. Εξασφάλιση του χώρου, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η Νομοθεσία. 2. Για εκτάσεις αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, απαιτείται γνωμοδότηση και παραχώρηση από την αντίστοιχη Υπηρεσία 3. Έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία 4. Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης για τη μονάδα και τα Συνοδά Έργα 5. Γνωμοδότηση από Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το Νόμο 3028/2011, και συγκεκριμένα: ΚΑ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η γνωμοδότηση δίνεται πάντα μετά από αυτοψία, η οποία καθυστερεί πολλούς μήνες. 18

19 6. Για εκτός οικισμού περιοχές και περιοχές εκτός ΖΟΕ (συνήθεις περιπτώσεις) απαιτείται γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ. 7. Άδεια εκσκαφών 8. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για τη διέλευση των αγωγών λήψης και απόρριψης νερού. Για την εν λόγω έκδοση παραχώρησης απαιτούνται: α. γνωμοδότηση των Υπηρεσιών Πολιτισμού (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), β. Γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, γ. Γνωμοδότηση Υπουργείου Εμπορικού Ναυτικού. Χρονοβόρα διαδικασία. 9. Χορήγηση αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 10. Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης (Επισυνάπτεται η Άδεια Εγκατάστασης (ΑΔΑ: Β4ΓΤ7ΛΞ-60Φ) για τη μονάδα αφαλάτωσης της Χάλκης, όπου φαίνεται το μέγεθος της γραφειοκρατίας) 11. Εγγραφή της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ας σημειωθεί ότι για το έτος 2012 υπήρχε απαλλαγή, αλλά θα ισχύσει ξανά από Χρονοβόρα διαδικασία. 12. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα ΕΣΠΑ απαιτείται: α. Υποβολή Φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ και έκδοση απόφασης ένταξης β. Προέγκριση δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, γ. Έγκριση υπογραφής σύμβασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 13. Η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών απαιτεί 3 διακριτά στάδια με αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί 2 έργα αφαλατώσεων «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων» και «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης νήσου Χάλκης και κατασκευή συνοδών έργων», τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών και σε στάδιο δημοπράτησης αντίστοιχα και έχει αναλάβει το συντονισμό της συνολικής προσπάθειας, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα, όπου παρατίθενται τα στοιχεία των ενταγμένων, υπό ένταξη, σε λειτουργία, σε στάδιο υλοποίησης, ανενεργών και χαμηλής ωριμότητας έργων, καθώς και από την αποτύπωση των στοιχείων αυτών σε χάρτη. 19

20 Ενταγμένες αφαλατώσεις (4 νησιά) Υπό ένταξη αφαλατώσεις Αφαλατώσεις σε λειτουργία (11 νησιά) Ανενεργές αφαλατώσεις (2 νησιά) Συνολικά m 3. Θέσεις: Ερμούπολη, Κίνι, Βάρη, Ποσειδωνία «Χαμηλής ωριμότητας» αφαλατώσεις (5 νησιά) Στάδιο υλοποίησης (2 νησιά) 1.000m 3. Θέση: Άγιος Φωκάς 6.750m 3. Θέση: Κόρφος. 600m 3.Θέση: Γήπεδο ποδοσφαίρου Μέριχα. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ m 3. Θέση: Νάουσα. Αναμένεται να λειτουργήσουν 2 Χ 1250 m 3 (2500m 3 ) μ/α στον Παράσπορο Παροικιάς. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 150m 3. Θέση: Ελικοδρόμιο (Κάμπος Παναγιάς). Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ m 3.Θέση: Καμάρες και Πλατύ Γιαλό. Αναμένεται υποβολή πρότασης για μ/α 750m 3 στις Καμάρες. 600m 3.Θέση: Άγιος Αντώνιος. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ m 3.Θέση: Συκιά Τριοβασάλου. 600m 3.Θέση:Σιφναίϊκο. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 700m 3. Θέση: Καραβοστάση. Ιδιωτική χορηγία, Ίδρυμα «Προποντίς». Κατάσταση αφαλατώσεων στα νησιά της ΠΝΑ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη 200m 3. Θέση: Χώρα. Ιδιωτική χορηγία, «Ομάδα Αιγαίου». Προετοιμασία φακέλου για επέκταση 200m m 3. Πλωτή. Θέση: Υδριάδα. Προετοιμασία φακέλου από ΠΝΑ για 300 m 3 στη θέση Χωράφι Αγίου Γεωργίου. 140m 3. Θέση: Ρίβα. Λιμάνι Θηρασιάς. 600m 3. Θέση: Παριανός. ΠΝΑ 100m 3. Θέση: Μερσίνη. Δημοπρατήθηκε η προμήθεια μ/α από τη ΓΓΝΠ για επέκταση 400m 3 στις 27/12/ m 3. Θέση: Μυλοπότας. Σε εξέλιξη μ/α 1000m 3 στo Ελικοδρόμιο. Στάδιο ολοκλήρωσης συνοδών έργων. 600m 3. Θέση: Δ. Σχολείο Καταπόλων. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 450m 3. Θέση: Αιγιάλη από ΓΓΝΠ. Το έργο δημοπρατήθηκε 28/08/2012. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών m 3. Θέσεις: Οία, Κατοικίες και Έξω Γυαλός Φηρών. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μ/α 250m3 για το Ακρωτήρι. Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 20

21 1.200m 3. Θέση: Δεξαμενές Σινοδινού-Σκάλα. ΓΓΝΠ. Στάδιο υπογραφής συμφωνητικού. 80m 3. Θέση: Λιμάνι. ΠΝΑ. Ενταγμένες αφαλατώσεις (1 νησί) Υπό ένταξη αφαλατώσεις (1 νησί) Αφαλατώσεις σε λειτουργία (4 νησιά) 200m 3. Θέση: Παρθένι. Για 2000m 3 μ/α έχει υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ για τη θέση Λεπίδα. 100m 3. Τέλνδος. Θέση: Τέλενδος 2. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1.020m3. Θέση: Λουτρά. Θέση: Κατεργόμολος. Προετοιμασία φακέλου για μ/α 600m 3. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ. «Χαμηλής ωριμότητας» αφαλατώσεις (5 νησιά) Στάδιο υλοποίησης (2 νησιά) 100m 3. Ψέριμος. Θέση: Άγιοι Ταξιάρχες. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ m 3. Θέση: Βαλανίδια. Προετοιμασία φακέλου για 80m3 στη θέση Ιερά Μονή Πανορμίτη. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ. 600m 3. Θέση: Κάνια. ΠΝΑ. Κατάσταση αφαλατώσεων στα νησιά της ΠΝΑ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη 20m 3 με φ/β σύστημα 10KWp. Θέση: Στρογγύλη. ΠΝΑ. 31/10/2012 ο Διαγωνισμός. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 300m 3 Θέση: Παλαιό Αντλιοστάσιο. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 21

22 Μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού Στον τομέα της Διαχείρισης του Νερού, αξίζει να αναφερθεί και η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του έργου: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» (MIS ), με το οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν 32 μονάδες σε 22 νησιά κάτω των κατοίκων, προϋπολογισμού ,00 και του αντίστοιχου ενταγμένου έργου: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» (MIS ), με το οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν 23 μονάδες σε 9 νησιά άνω των κατοίκων, προϋπολογισμού ,00. Το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα, που πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλει και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νησιωτών, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας με τα στοιχεία από τη λειτουργία της πρώτης κιόλας μονάδας να είναι εντυπωσιακά, αφού σε ένα χρόνο φαίνεται ότι εξοικονομήθηκαν: πλαστικά μπουκάλια 1,107 εκατομμύρια λίτρα νερού 13,28 τόνοι πετρελαίου 22,14 τόνοι CO στους πολίτες. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί νησιά: την εν λόγω δράση στα παρακάτω Αστυπάλαια μονάδες:2 Πάτμος μονάδες:3 Μεγίστη μονάδα:1 Τήλος μονάδα:1 Νίσυρος μονάδα:1 Κάσος μονάδα:1 Αγαθονήσι μονάδα:1 Σύμη μονάδες:2 Σίκινος μονάδα:1 Φολέγανδρος μονάδα:1 Αντίπαρος μονάδα:1 Κέα μονάδες:2 Κύθνος μονάδες:2 Σέριφος μονάδες:2 Σίφνος μονάδες:2 Αμοργός μονάδες:2 Ίος μονάδες:2 Δονούσα μονάδα:1 Ηρακλειά μονάδα:1 Κουφονήσι μονάδα:1 Σχοινούσα μονάδα:1 22

23 Θηρασιά μονάδα:1 Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται τα νησιά της Χάλκης και της Ανάφης, για τα οποία έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μονάδων στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων» (έγκριση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », αρ.πρωτ.28882/2868/ ), η Κίμωλος που δεν ενέκρινε τη δράση το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. Απόφασης 86/2011) και οι Λειψοί, που σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 2395/ έγγραφο, δεν εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεκτείνει τη δράση και στα παρακάτω νησιά: Σύρος μονάδες:3 Νάξος μονάδες:3 Θήρα μονάδες:3 Πάρος μονάδες:3 Άνδρος μονάδες:3 Μύκονος μονάδες:2 Λέρος μονάδες:2 Κάρπαθος μονάδες:2 Μήλος μονάδες:2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή αποτέλεσε πρότυπο για ανάλογες δράσεις που υλοποιούν Δήμοι στο Νότιο Αιγαίο, όπως ο Δήμος Κύθνου, που εγκατέστησε 2 μονάδες, ο Δήμος Καλυμνίων, που έχει θέσει σε λειτουργία τις πρώτες 9 από τις συνολικά 22 μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν στο νησί και ο Δήμος Τήνου, που συντάσσει τη μελέτη για την προμήθεια 8 μονάδων. Ευρωπαϊκή διάκριση για τις μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Από τις 20 Ιουλίου 2011 βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου ENNEREG (Κοινότητες: Ανοίγοντας το δρόμο για μια βιώσιμη Ευρώπη) φωτογραφίες από τις μονάδες, που εγκαταστάθηκαν στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας, συνοδευόμενες από εγκωμιαστικά σχόλια για το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα. Τα εντυπωσιακά μεγέθη της εξοικονόμησης, αλλά και της ανταπόκρισης από τους κατοίκους της Σύρου, έφεραν τη δράση στις πρώτες θέσεις της διαδικτυακής αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο έργο. Έτσι, η δράση έχει πάρει τη θέση της ανάμεσα σε μια σειρά αξιόλογων ευρωπαϊκών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 23

24 Μονάδες Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού (το πρόγραμμα υλοποιείται συνολικά σε 31 νησιά) Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 24

25 Μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. 25

26 Λύματα Έργα Ε.Ε.Λ. και Δικτύων Αποχέτευσης που υλοποιούνται/προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271. Στον πίνακα του Παραρτήματος Α καταγράφονται οι οικισμοί Γ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι Καλλικρατικοί Δήμοι (ή οι ΔΕΥΑ) που είναι δικαιούχοι των έργων κατασκευής ΕΕΛ & Δικτύων Αποχέτευσης. Έως σήμερα και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. έχει γίνει η ένταξη 15 έργων που αφορούν σε έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 151,9 εκ.. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί και 3 έργα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 10,35 εκ.. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα 2 αναγράφονται λοιπά έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,7 εκ. ). Στους Πίνακες 3 και 4 αναγράφονται τα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και σε φάση προγραμματισμού αντίστοιχα. Τέλος, στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται και λοιπά έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πίνακας 1. Ενταγμένα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 26

27 α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας ν. Κω Δήμος Κω ,00 Στάδιο υπογραφής σύμβασης 2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας ν. Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου. 3. Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Δικαίου Κω ΔΕΥΑ Κω ,60 Το έργο των ΕΕΛ δημοπρατήθηκε 13/12/2011 και είναι σε στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Τα δίκτυα δημοπρατήθηκαν 3/4/2012 και είναι σε στάδιο υπογραφής σύμβασης) 4. Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς Χώρας Άνδρου Δήμος Άνδρου ,92 Το υποέργο της ΕΕΛ δημοπρατήθηκε 13/12/2011 και είναι σε στάδιο αξιολόγησης (2ο Πρακτικό - B Φάση) Το υποέργο κατασκευής των αγωγών συμβασιοποιήθηκε 22/06/ Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Στάδιο υλοποίησης 27

28 6. Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Βάρης και Μέγα Γιαλού Βάρης προς την ΕΕΛ Ερμούπολης Δήμος Σύρου- Ερμούπολης ,47 Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης και ανάθεσης υποστηρικτικών μελετών 7. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αποχέτευσης Οικισμού Φοινικιάς Οίας ν. Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 8. Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Εμπορείου Νήσου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Σε στάδιο υπογραφής σύμβασης. 9 Διαχείριση αστικών λυμάτων Αντιμάχειας - Κεφάλου νήσου Κω ΔΕΥΑ Κω ,13 Στάδιο εκπόνησης μελετών. 10. Αποχέτευση και ΕΕΛ Πηγαδίων Καρπάθου Εγνατία Οδός ΑΕ ,01 Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 11. Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Καρδάμαινας Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω Δήμος Κω ,97 Το έργο ολοκληρώθηκε. 12. Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων από Αρχάγγελο στις ΕΕΛ Δ. Ρόδου - Α' Φάση (Ολοκλήρωση Α' Φάσης) 13. Β Φάση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μυκόνου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,74 Το έργο ολοκληρώθηκε ,20 Το έργο ολοκληρώθηκε Αύξηση δυναμικότητας ΕΕΛ Ρόδου / Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Αρχαγγέλου - Αφάντου και αγωγοί αποχέτευσης Κολυμπιών ΔΕΥΑ Ρόδου ,23 Το υποέργο εκπόνησης της μελέτης των αγωγών αποχέτευσης Κολυμπιών είναι σε στάδιο προέγκρισης τευχών

29 15. Αποχέτευση και ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Σίφνου 16. Αποχέτευση και ΕΕΛ Αδάμαντα Μήλου 17. Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Χάλκης 18. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα Διάθεσης πόλης Τήνου Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ δημοπράτησης. Το υποέργο εκπόνησης της προμελέτης ΕΕΛ είναι σε στάδιο προέγκρισης τευχών δημοπράτησης. Το υποέργο κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων Αρχαγγέλου Αφάντου είναι σε στάδιο επικαιροποίησης της μελέτης ,66 Εκπονούνται μελέτες με ανάθεση από Δήμο. Σε στάδιο υποβολής ΜΠΕ για την έκδοση Π.Ο ,80 Οι μελέτες (προμελέτη ΕΕΛ και οριστική μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης) έχουν ανατεθεί από το Δήμο και είναι υπό εκπόνηση ,70 Τροποποιούνται οι μελέτες με ανάθεση από την Εγνατία Οδός ΑΕ ,46 Σε στάδιο έγκρισης μελετών από την ΔΤΕ Κυκλάδων. 29

30 ΣΥΝΟ ΛΟ ,89 Πίνακας 2. Ενταγμένα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Γαυρίου και Μπατσίου Νήσου Άνδρου Δήμος Άνδρου ,63 Δημοπρατήθηκε 15/5/2012 το υποέργο εκπόνησης των μελετών - σε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. 2. Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,31 Δημοπρατήθηκε 18/9/2012. Σε στάδιο ανάθεσης. 3. Έργα διαχείρισης λυμάτων Σερίφου Δήμος Σερίφου ,98 Σε στάδιο εκπόνησης τευχών για δημοπράτηση του Τεχν. Συμβούλου. ΣΥΝΟΛΟ ,92 Πίνακας 3. Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (σε στάδιο αξιολόγησης) α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης Λάρδου ν. Ρόδου Δήμος Ρόδου ,00 Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση. 2. ΕΕΛ και Δίκτυο αποχέτευσης ν. Σύμης Εγνατία Οδός Α.Ε ,00 Μελέτες υπό εκπόνηση. 3. Επέκταση ΔΕΥΑ Σύρου ,00 Μελέτες υπό 30

31 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σύρου εκπόνηση. ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πίνακας 4. Προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Αναβάθμιση ΕΕΛ και δίκτυο αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου Εγνατία Οδός Α.Ε ,50 Τροποποιούνται οι μελέτες με ανάθεση από Εγνατία ΑΕ 2. Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Λακκίου και Αγίας Μαρίνας ν. Λέρου ΔΕΥΑ Λέρου ,00 Μελέτες υπό εκπόνηση 3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Χώρας Ίου Δήμος Ιητών ,00 Υπάρχει επικαιροποιημένη μελέτη. 4. ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης Άνω Μεράς Μυκόνου ΔΕΥΑ Μυκόνου ,00 Υπάρχουν μελέτες. Εκκρεμεί η απόκτηση της γης. 5. Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης Κρεμαστής ν. Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου ,00 Μελέτη υπό ανάθεση. ΣΥΝΟΛΟ ,50 Πίνακας 5. Λοιπά προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Αναβάθμιση ΕΕΛ ν. Κιμώλου Εγνατία Οδός Α.Ε ,00 Υπάρχει μελέτη. Έχουν λήξει οι Π.Ο. (σε στάδιο 31

32 αξιολόγησης) 2. Τμήμα ΚΑΑ από Σάλακο έως Καλαβάρδα Δήμος Ρόδου ,00 Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση. ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ (με πληθυσμό αιχμής πάνω από 2000 κατοίκους): έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και/ή δικτύων αποχέτευσης ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ <2.000 ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΕΛ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ /Π1/ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ ΤΗΝΟΣ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΒΑΡΗ ΒΑΡΗ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 5 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ 6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΗΤΩΝ ΙΟΣ ΙΟΣ 7 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΟΙΑ ΟΙΑ 8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ 9 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 10 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΣΑ ΠΕΡΙΣΣΑ 12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 32

33 13 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΑΡΔΟΣ ΛΑΡΔΟΣ 15 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΙΓΚΑΚΙ ΤΙΓΚΑΚΙ 17 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΜΑΡΜΑΡΙ ΜΑΡΜΑΡΙ 18 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΖΗΠΑΡΙΟΝ ΖΗΠΑΡΙΟΝ 19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΥΛΙΟΝ ΠΥΛΙΟΝ 20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣ 21 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 22 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 23 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ ΣΥΜΗ 24 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΑΓIA ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ ΑΓIA ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ 25 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΙ ΛΑΚΙ 26 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 27 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 28 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ 33

34 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα έργα Ε.Ε.Λ. και Δικτ. Αποχέτευσης που υλοποιούνται/προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (κατασκευή, επέκταση, βελτίωση) και δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και όμβριων (κατασκευή, αντικατάσταση, αναβάθμιση). Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις και δημοσιοποίησε σχετικές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ καλώντας τελικούς δικαιούχους της Περιφέρειας να υποβάλουν προτάσεις για αξιολόγηση και ένταξη σε αυτό. Κατόπιν θετικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε η ένταξη των παρακάτω (4) έργων συνολικού προϋπολογισμού 11,14 εκ. (1) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Λιβάδια ν. Αστυπάλαιας (336 χιλ. ), (δημοπρατήθηκε 15/5/2012, σε στάδιο υπογραφής σύμβασης). (2) Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντιπάρου (6, 53 εκ. ), (φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ, τα δίκτυα δημοπρατήθηκαν 22/5 και είναι σε στάδιο υπογραφής σύμβασης, ο διαγωνισμός για την ΕΕΛ έγινε 24/7/2012 και 28/8/2012 και ήταν άγονος). (3) Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Θηρασιάς (2,28 εκ. ), (σε στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης ΕΕΛ και συμπλήρωσης μελέτης των δικτύων) (4) Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (2 εκ. ), (σε στάδιο υποβολής των τευχών δημοπράτησης). Προγραμματισμός / Ωριμότητα Έργων Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζονται να υποβληθούν προς ένταξη την προγραμματική περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου τα παρακάτω έργα: (1) Αποχέτευση ν. Ανάφης (1 εκ. ), (χαμηλή ωριμότητα, σε διαδικασία χωροθέτησης) 34

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 177 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/4/10587/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΟΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΑ Ημ/νία γέννησης: 29/09/1969 Πατρώνυμο: Ισίδωρος Τόπος διαμονής: Χρούσσα - Σύρος Οικ. κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Τηλέφωνα: 22810 86863, 6937131792

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 18/03/2015 Α.Π. : οικ. 1301 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 81400 ΛΗΜΝΟΣ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 18/03/2015 Α.Π. : οικ. 1301 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 81400 ΛΗΜΝΟΣ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Φ7ΛΚ-ΧΔ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41Φ7ΛΚ-ΧΔ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΞ-ΟΔΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΞ-ΟΔΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 Αριθ. Πρωτ : 81 Ταχ. Δ/νση : Οδός Γεωργίου Μαύρου 2 Πρός : Ως Πίναξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΣΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΣΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25-08-2011 (ως προς τον κωδικό ΣΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλάντης Ξυδιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ57ΛΗ-45Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ57ΛΗ-45Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», MIS: ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», MIS: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΛΑΜΙΑ Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Παρουσίαση ενεργών προσκλήσεων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2015 Ενεργές Προσκλήσεις Π/Υ (Δ/Δ) Δικαιούχοι ΕΚΤ-04 Δράση 8.v.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα