Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012"

Transcript

1 Απολογιστικά στοιχεία έτους 2012 Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Επιμέλεια: Εμμανουήλ Τελώνης, [Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη] Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Σάκη Καράγιωργα 22 Ερμούπολη / /

2 Περιεχόμενα Μέρος Α Αρμοδιότητες Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και αρμοδιότητες αυτού.. 3 Μέρος Β Τομείς Αρμοδιοτήτων Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Απολογιστικά Στοιχεία 3 Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στο ΕΣΠΑ Απολογιστικά Στοιχεία 4 8 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Απολογιστικά Στοιχεία 9 17 Περιβάλλον Νερά-Λύματα-Απορρίμματα Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλάδων Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου Περιφερειακό Συμβούλιο Απολογιστικά Στοιχεία. 58 Οικονομική Επιτροπή Απολογιστικά Στοιχεία.59 Μέρος Γ Άλλες Αρμοδιότητες Άλλες Αρμοδιότητες 59 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Απολογιστικά στοιχεία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων Απολογιστικά στοιχεία.61 Μέρος Δ Ημερίδες Συναντήσεις Συγκεντρωτικά Στοιχεία 61 2

3 Μέρος Α Αρμοδιότητες Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη, Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και αρμοδιότητες αυτού Με την αρ.πρωτ.οικ. 79/ (ΦΕΚ 408/Β/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη, ορίζονται οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης, Γεώργιος Μακρυωνίτης του Νικολάου, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού, επιχειρησιακών σχεδίων, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (άρθρο 4 του Π.Δ. 130/2010) καθώς και των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2010). Μέρος Β Τομείς Αρμοδιοτήτων Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Απολογιστικά Στοιχεία Ο Αντιπεριφερειάρχης συντόνισε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ /315/ Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που κατέληξε στη ψήφισή του τόσο από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και από τα μέλη των άλλων αρμόδιων οργάνων για την κατάρτισή του, δηλαδή της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και στη διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). 3

4 Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων στο ΕΣΠΑ Απολογιστικά Στοιχεία Εκτός από τα τεχνικά έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται, και τα έργα που υποστηρίζει σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), η Περιφέρεια στο σύνολο σχεδόν των νησιών έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το ΕΣΠΑ, πιλοτικές και πρωτοποριακές περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, όπως αναλύονται παρακάτω. 2 Συνημμένοι Πίνακες πράξεων που εντάχθηκαν εντός του 2012 με δικαιούχο την ΠΝΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ») 2 Συνημμένοι Πίνακες ενταγμένων πράξεων με δικαιούχο την ΠΝΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη » και 1.Η πράξη: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης», συνολικού προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 29/06/2011. Περιλαμβάνει τα υποέργα: 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 2. Προμήθεια ειδών κομποστοποίησης και ανακύκλωσης 3. Προμήθεια μηχανημάτων ανακύκλωσης και 4. Προμήθεια δύο μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Το Υποέργο 1 δημοπρατήθηκε στις 21/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 14/05/2012, όπου υποβλήθηκαν τρεις προσφορές και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Το Υποέργο 2 δημοπρατήθηκε στις 16/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 21/05/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη και πάλι άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Εστάλη πλήρης φάκελος με το ιστορικό του υποέργου στη νεοσυσταθείσα Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία με την υπ.αριθμ.19/2013 Απόφασή της ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το Υποέργο 3 δημοπρατήθηκε στις 19/03/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 22/05/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές στο Διαγωνισμό, από τις οποίες η μια αποκλείστηκε. Η προμήθεια αφορά σε τρεις ανεξάρτητες ομάδες. Από την προσφορά, που έγινε τελικά δεκτή στο Διαγωνισμό, η προσφορά της μίας ομάδας κρίθηκε ακατάλληλη και 4

5 απορρίφθηκε. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (ένα στάδιο πριν την υπογραφή της Σύμβασης) για τις δύο ομάδες και σε στάδιο διαπραγμάτευσης (εφόσον αυτό εγκριθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία έχουν σταλεί σχετικά στοιχεία) για την τρίτη ομάδα. Το Υποέργο 4 δημοπρατήθηκε 20/03/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές στο Διαγωνισμό και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή, αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς Δήμους, οι οποίοι ενέταξαν στο ΕΣΠΑ και υλοποιούν ανάλογες δράσεις, όπως: α)προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου, β)πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης, γ)εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού και προώθηση της ανακύκλωσης στο Δ. Λειψών, δ)κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου, ε)αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάτμου, στ)αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Λυγαριά και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Κύθνου, ζ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Τήνου, η)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Άνδρου, θ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Τσίγγουνας" και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Λέρου, ι)αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Γλυφωνιές" και προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σύμης, κ)πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σικίνου, λ)αποκατάσταση ΧΑΔΑ και σύστημα μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης Δ. Κάσου, μ)υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Σίφνου, ν)αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μήλου. Διάγραμμα, που αναπαριστά τα οφέλη του Προγράμματος. 1.Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση 2.Κίνητρα Μείωση παραγόμενων απορριμμάτων Μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού 1.Οικιακή Κομποστοποίηση 2.Κομποστοποίηση για επιχειρήσεις Απορρίμματα Αδρανή- Μη ανακυκλώσιμα υλικά (Υπόλειμμα) Ανακύκλωση 1.Γυαλί 2.Χαρτί 3.Συσκευασίες Ανακύκλωση 1.Λάδι 2.Λαμπτήρες 3.Ρούχα 4.Ελαστικά 5.Μπαταρίες 6.Ηλ. Συσκευές 5

6 Διάγραμμα που αναπαριστά τα οφέλη του Προγράμματος. 2.Η πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού ,00 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 05/12/2011. Η Πράξη Δημοπρατήθηκε 02/10/2012. Υποβλήθηκαν δύο προσφορών στο Διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης βαθμολογίας των προσφορών. 3.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού», συνολικού προϋπολογισμού ,00, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 24/09/2012 ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της παραπάνω πράξης και σε άλλα νησιά. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 6 η /03/2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή αποτέλεσε πρότυπο για ανάλογες δράσεις που υλοποιούν Δήμοι στο Νότιο Αιγαίο, όπως ο Δήμος Κύθνου, που εγκατέστησε 2 μονάδες, ο Δήμος Καλυμνίων, που έχει θέσει σε λειτουργία τις πρώτες 9 από τις συνολικά 22 μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν στο νησί και ο Δήμος Τήνου, που συντάσσει τη μελέτη για την προμήθεια 8 μονάδων. 4.Η πράξη: «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σικίνου, προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », στις 16/05/2012 και βρίσκεται σε στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 5.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου. Κατασκευή Συνοδών έργων», προϋπολογισμού ,00, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », στις 07/03/2012 θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα λειψυδρίας του νησιού. Δημοπρατήθηκε 11/12/2012, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές στο Διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 6.Η πράξη: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης ν. Χάλκης. Κατασκευή Συνοδών έργων», προϋπολογισμού ,10, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στις 24/09/2012. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 23η/03/

7 7.Η πράξη «Προμήθεια συστημάτων προσβασιμότητας Ατόμων με αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου», προϋπολογισμού ,00, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » στις 23/03/2012. Δημοπρατήθηκε στις 11/09/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε 8/11/2012. Υποβλήθηκε μια προσφορά στο Διαγωνισμό, ο οποίος δεν διεξήχθη λόγω στάσης εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Τροποποιήθηκε/επικαιροποιήθηκε η μελέτη. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει δημοσιευτεί στον Τύπο) και ως ημερομηνία διεξαγωγής του έχει οριστεί η 30η/01/2013. Αμφίβιο αμαξίδιο, διάδρομος κίνησης του αμαξιδίου και χώρος Αποδυτηρίων- Αποχωρητηρίων ΑμεΑ στη Βάρη της Σύρου Η πράξη «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», προϋπολογισμού ,30, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » στις 31/10/2011. Περιλαμβάνει 5 υποέργα: 1. Προμήθεια υπολογιστών (επιτραπέζιων και φορητών), μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου, εικόνας και διαδραστικών πινάκων 2. Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού ειδών φυσιοθεραπείας, εξοπλισμού εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, οργάνων παιδικής χαράς, παραϊατρικού εξοπλισμού και διάφορων ετερόκλητων ειδών 3. Προμήθεια ειδών εργαστηρίου 4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης και 5. Προμήθεια εξοπλισμού ειδών γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής. Το Υποέργο 1 δημοπρατήθηκε 25/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 24/09/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη εκ νέου άγονος, διότι απορρίφθηκε η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου. Το Τμήμα Προμηθειών προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 2 δημοπρατήθηκε στις 26/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 25/09/2012. Η

8 μοναδική υποβληθείσα προσφορά αφορούσε μόνο μια από τις έξι ομάδες, οπότε ο διαγωνισμός βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης για την ομάδα αυτή, ενώ απέβη εκ νέου άγονος για τις υπόλοιπες πέντε και ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 3 δημοπρατήθηκε στις 27/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι απορρίφθηκε η μοναδική υποβληθείσα προσφορά, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου. Επαναδημοπρατήθηκε στις 26/09/2012, όπου ο Διαγωνισμός απέβη εκ νέου άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Το Τμήμα Προμηθειών προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 4 δημοπρατήθηκε 28/06/2012, αλλά ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Επαναδημοπρατήθηκε στις 27/09/2012. Η μοναδική υποβληθείσα προσφορά αφορούσε μόνο μια από τις δύο ομάδες, οπότε ο διαγωνισμός βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης για την ομάδα αυτή, ενώ απέβη εκ νέου άγονος για την άλλη ομάδα και ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το Υποέργο 5 δημοπρατήθηκε 29/06/2012. Υποβλήθηκε μια προφορά στο Διαγωνισμό και βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής Σύμβασης. Όλες οι προμήθειες είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιούνται με την διαδικασία του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού (αποστολή προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Οι διαγωνισμοί, που αφορούν παροχή υπηρεσίας, διενεργήθηκαν με Πρόχειρο Διαγωνισμό. 8

9 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Απολογιστικά Στοιχεία Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ιδιωτικές Επενδύσεις Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μέσα από τα Τμήματα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Κυκλάδων & Δωδεκανήσου, έχει και την ευθύνη Παρακολούθησης και Υλοποίησης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέσω των εκάστοτε Αναπτυξιακών- Επενδυτικών Νόμων. Ο σε ισχύ Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, «ανοίγει» δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), για την υποδοχή των Επενδυτικών Προτάσεων στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, ένα στην έδρα κάθε Νομού, στη Σύρο και στη Ρόδο. Ειδικότερα, για το Νομό Κυκλάδων, κατά τις δύο περιόδους λειτουργίας, εντός του 2012, του Επενδυτικού νόμου υποβλήθηκαν τρία (3) Επενδυτικά Σχέδια, δύο (2) στον τομέα του Τουρισμού και ένα (1) στον τομέα της Μεταποίησης, προτεινόμενου προϋπολογισμού ,13, αιτούμενης Επιχορήγησης ,22, και φορολογικής απαλλαγής ,43. Για το Νομό Δωδεκανήσου, κατά τις δύο περιόδους λειτουργίας, εντός του 2012, του Επενδυτικού νόμου υποβλήθηκαν τρία (3) Επενδυτικά Σχέδια στον τομέα του Τουρισμού προτεινόμενου προϋπολογισμού ,00, αιτούμενης Επιχορήγησης ,30, και φορολογικής απαλλαγής ,70. Οι Αποφάσεις Υπαγωγής των ήδη αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης περιόδου του 2012 (Απριλίου Μαΐου), δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, λόγω της δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος, όπως οι εγκρίσεις δανειοδότησης των Επιχειρήσεων να μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της κατάρτισης του Τελικού Πίνακα Κατάταξης (27/08/2012), προκειμένου να διευκολύνονται οι Επενδυτές κατά την αρχική υποβολή των Προτάσεων τους (και να μην αποτελεί λόγο αποκλεισμού, η μη υποβολή της έγκρισης του δανείου). Η Προθεσμία Υποβολής, της περιόδου του Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, παρατάθηκε καταρχάς έως τις 31/12/2012 και θα εξακολουθήσει να παραμένει «ανοικτή» έως και την έναρξη εφαρμογής του Νέου Επενδυτικού Νόμου, δεδομένου ότι ο Νέος Νόμος -του οποίου η δημόσια διαβούλευση έχει ήδη ολοκληρωθεί- θα είναι «ανοικτός» για Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων όλη τη διάρκεια του Έτους. Συνημμένοι Πίνακες με τις υποβληθείσες Προτάσεις, Παράρτημα 1 9 Επισημαίνεται ότι, εντός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΝΑ, λειτουργούν όπως προαναφέρθηκε και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία

10 Εξυπηρέτησης Επενδυτών, ένα (1) στις Κυκλάδες στη Σύρο και ένα (1) στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο, τα οποία και πληροφορούν τους υποψήφιους Επενδυτές, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, για όλα τα Προγράμματα Επιδοτήσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων, έχει υποδεχτεί ερωτήματα για το έτος 2012, από 18 υποψήφιους Επενδυτές στα οποία έχει ανταποκριθεί δίδοντας απαντήσεις και πολλές φορές τα Στελέχη του, επανέρχονται σε επικοινωνία, με τους Επενδυτές, για πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση σε θέματα που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασία, ή που αφορούν σε επιδοτήσεις προγραμμάτων εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου. Συνημμένος Πίνακας με Ερωτήματα υποψήφιων Επενδυτών στις Κυκλάδες, Παράρτημα 2: Παραλείπεται για ευνόητους λόγους. Η ΔΙ.Α.Π. έχει στην αρμοδιότητά της και την Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους Επενδυτικούς Νόμους (όπως του Νόμου 3299/2004, του Νόμου 2601/1998 κλπ). Ο Νόμος 3299/2004 χωρίζεται σε δύο περιόδους λειτουργίας : Α Περίοδος έναρξης ισχύος, από την Άνοιξη του 2004 μέχρι τον Δεκέμβριο του Β Περίοδος από Ιούλιο του 2007 μέχρι τον Δεκέμβριο του Κατά την Α Περίοδο Για το Νομό Κυκλάδων υποβλήθηκαν είκοσι πέντε (25) Επενδυτικές Προτάσεις, από τις οποίες οι δέκα επτά (17) έχουν ήδη Ολοκληρωθεί, δύο (2) βρίσκονται σε Φάση Υλοποίησης, τρεις (3) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τρεις (3) Ανακλήθηκαν κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των Επενδυτών. Για το Νομό Δωδεκανήσου υποβλήθηκαν ενενήντα εννέα (99) Επενδυτικές Προτάσεις, από τις οποίες οι εβδομήντα μια (71) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δεκαέξι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, δέκα (10) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και δύο (2) Ανακλήθηκαν. Κατά την Β Περίοδο Για το Νομό Κυκλάδων υποβλήθηκαν Σαράντα επτά (47) Επενδυτικές Προτάσεις από τις οποίες οι δέκα επτά (17) έχουν ήδη Ολοκληρωθεί, οι δέκα τέσσερις (14) βρίσκονται σε Φάση Υλοποίησης, δώδεκα (12) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τέσσερις (4) Ανακλήθηκαν, είτε επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της Υπαγωγής είτε επειδή το αιτήθηκαν οι ίδιοι οι Επενδυτές. 10

11 Για το Νομό Δωδεκανήσου υποβλήθηκαν εξήντα επτά (67) Επενδυτικές προτάσεις από τις οποίες οι είκοσι τρείς (23) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οι τριάντα (30) βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, και δέκα τέσσερις (14) τοποθετήθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας. Συνημμένος Πίνακας και γραφήματα (πίτες), της Πορείας των Επενδύσεων του Νόμου 3299/2004, Παράρτημα 3 Ο Νόμος 2601/1998 ίσχυε από το 1998 έως το 2004 : Κατά την περίοδο ισχύος του Νόμου είχαν υποβληθεί στο Νομό Κυκλάδων 152 Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία Ολοκληρώθηκαν τα 75, τα 26 βρίσκονται σε Αδράνεια, τα 8 είναι σε Εξέλιξη, ενώ 27 τέθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τα 16 Ανακλήθηκαν. Στο Νομό Δωδεκανήσου είχαν υποβληθεί εκατόν τριάντα μία (131) Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία Ολοκληρώθηκαν τα εξήντα πέντε (65), ενώ τα εξήντα έξι (66) βρίσκονται σε φάση Εξέλιξης και σε φάση Αδράνειας. Συνημμένοι Πίνακες και γραφήματα (πίτα) της Εξέλιξης των Επενδύσεων του Ν.2601/1998, Παράρτημα 4 Πληρωμές Επιδοτήσεων Επενδυτικών Νόμων έτους 2012 Κατά το έτος 2012, πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙ.Α.Π. για το Νομό Κυκλάδων, πληρωμές Επιχορηγήσεων (ανάλογα με τη Φάση εξέλιξης κάθε Επενδυτικού Σχεδίου), σε έξι (6) Επιχειρήσεις, συνολικού ύψους ,36, ενώ για το Νομό Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές ύψους ,19. Συνημμένοι Πίνακες Πληρωμών, Ανά Επενδυτικό Νόμο, Παράρτημα 5 Διενεργηθέντες Έλεγχοι σε Ιδιωτικές Επενδύσεις Κατά το έτος 2012 συγκροτήθηκαν Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου κυρίως από Στελέχη της ΔΙ.Α.Π., τα οποία πραγματοποίησαν στο Νομό Κυκλάδων πέντε (5) αυτοψίες, προκειμένου να Πιστοποιηθεί η Πορεία Υλοποίησης των Ενταγμένων Επενδυτικών Σχεδίων (Φυσικό - Οικονομικό Αντικείμενο), σε ισάριθμες Επιχειρήσεις, ενώ στο Νομό Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκαν δέκα εννέα (19) αυτοψίες. Συνημμένοι Πίνακες Ελέγχων / Αυτοψιών σε Επενδύσεις των Νομών της ΠΝΑ, Παράρτημα 6 11

12 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Η ΔΙ.Α.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει και την ευθύνη Κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) στις οποίες είναι εγγεγραμμένα όλα τα Έργα (Συγχρηματοδοτούμενα & Χρηματοδοτούμενα από αμιγώς Εθνικούς Πόρους), που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, έχει την ευθύνη των Τροποποιήσεων των Οικονομικών Στοιχείων των Έργων/Μελετών σύμφωνα με την Πορεία Υλοποίησης/Εκπόνησής τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμη έχει την ευθύνη της Παρακολούθησης των Χρηματορροών των : Έργων ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ) είτε αυτά είναι Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αποκλειστικά χρηματοδοτούμενα αμιγώς από Εθνικούς Πόρους. Κατά το τρέχον έτος η ΔΙ.Α.Π. διαχειρίστηκε / εκτέλεσε Χρηματοδοτήσεις ύψους ,45, μέσα από την Παρακολούθηση δέκα τεσσάρων (14) Συλλογικών Αποφάσεων της Π.Ν.Α., σε σύνολο 346 Έργων/Μελετών. Από τις προαναφερθείσες Χρηματοδοτήσεις πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές ύψους ,77. Συνημμένος Αναλυτικός Πίνακας Παρακολούθησης Έργων με αναφορά στις Πληρωμές ανά ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ Χρηματοδότησης, Παράρτημα 7 Συνημμένος Συνοπτικός Πίνακας, Ανά ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ Παρακολούθησης Έργων, Παράρτημα 8 Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), Παραβόλων κ.λπ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα). Συνημμένος Συγκεντρωτικός Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ. στο σύνολο της Περιφέρειας), Παράρτημα 9 ΠΕ Κυκλάδων : Κατά το 2012 η Δ.Ι.Α.Π. κατάρτισε σε συνεργασία και με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων το Τεχνικό Πρόγραμμα Κυκλάδων, πραγματοποίησε οκτώ (8) Τροποποιήσεις του Προγράμματος καθώς επίσης παρακολούθησε και εκτέλεσε, μέσω του ελέγχου και της έκδοσης Σύμφωνης Γνώμης, τις Χρηματορροές των Έργων/Μελετών του Προγράμματος. Ειδικότερα, για τις ΠΕ Κυκλάδων (μέσω του ΤΠ των ΚΑΠ, Παραβόλων κ.λ.π.) Παρακολουθούνται οι Χρηματορροές 186 Έργων συνολικού Προϋπολογισμού ,60 και πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2012, Πληρωμές ύψους ,47. 12

13 Συνημμένος Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ ΠΕ Κυκλάδων, Παράρτημα 9α ΠΕ Δωδεκανήσου : Για τις ΠΕ Δωδεκανήσου, (μέσω του ΤΠ των ΚΑΠ, Παραβόλων κ.λ.π.) Χρηματοδοτούνται 207 Έργα συνολικού Προϋπολογισμού ,30 και πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2012, Πληρωμές ύψους ,95. Συνημμένος Πίνακας παρακολούθησης Έργων Κ.Α.Π., Παράβολων κλπ ΠΕ Δωδεκανήσου, Παράρτημα 9β Παρακολούθηση Οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη) έργων της ΠΝΑ του ΠΔΕ Η ΔΙ.Α.Π. στο πλαίσιο Παρακολούθησης των Χρηματορροών του ΠΔΕ, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει αναλυτικά και συγκεντρωτικά Στοιχεία Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Αναφορών Οφειλών (Ληξιπρόθεσμων και μη) Έργων της ΠΝΑ του ΠΔΕ προς όλες τις εμπλεκόμενες συναρμόδιες Υπηρεσίες Παρακολούθησής τους: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠΑΑΥΜΕΔΙ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο κατά το προηγούμενο έτος 2011 όσο και κατά το τρέχον έτος 2012 η Περιφέρεια μέσα από συντονισμένες ενέργειες της, προγραμμάτισε, αιτήθηκε, χρηματοδοτήθηκε & εξόφλησε το σύνολο των Οφειλών της σε κάθε Έργο, από οποιαδήποτε ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ και αν χρηματοδοτείται. Παρακολούθηση Ηλεκτρονικής εφαρμογής οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Ο.Δ.Ε.) Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός του 2012, ξεκίνησε η προετοιμασία για την Ηλεκτρονική Καταγραφή Οφειλών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν : Εκπαίδευση χρηστών ΠΣΥΠΟΔΕ σε σεμινάριο στην Αθήνα Ορισμός Στελεχών της ΔΙΑΠ, ως Συντονιστές της Περιφέρειας Αναζήτηση και καταγραφή από τη ΔΙΑΠ όλων ων Υπολόγων των Φορέων που πραγματοποιούν Πληρωμές στο ΠΔΕ και ενημέρωση για το ρόλο τους, ως χρηστών. Χρέωση των Έργων στους Υπολόγους, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών στους χρήστες Επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΥΠΑΑΥΜΕΔΙ) 13

14 Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΠ, Παράβολα, κλπ.) Επίσης, μέσα από τον Προγραμματισμό και την Διαχείριση των Πόρων της, ΚΑΠ, Παράβολων κλπ, έχει χρηματοδοτήσει όλα τα εγγεγραμμένα, στο Τεχνικό της Πρόγραμμα, Έργα χωρίς να υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις Λογαριασμών Έργων. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OTS) παρακολούθησης έργων ΠΝΑ Η ΔΙ.Α.Π. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταχώριση των στοιχείων των Έργων στη Βάση Δεδομένων της OTS, προκειμένου από το 2013 να έχουν καταχωριστεί όλα τα στοιχεία των Έργων που Υλοποιούνται στην ΠΝΑ, σε Α Φάση του Τεχνικού Προγράμματος με χρηματοδότηση από ΚΑΠ & Ιδίων Πόρων και των ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ σε επίπεδο ΠΕ Κυκλάδων και σε Β Φάση και των Έργων αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν: Συσκέψεις με Στελέχη της OTS για εμπλουτισμό / αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΠΝΑ Ενημερώσεις / Επιμορφώσεις Στελεχών της ΠΝΑ για την χρήση της Βάσης Δεδομένων της OTS από Στελέχη της, στην έδρα της ΠΝΑ. 14

15 Παρακολούθηση Προγραμμάτων Δομών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» / Αποπληρωμές έτους 2012 Η ΔΙ.Α.Π. διαχειρίστηκε και για το έτος 2012, τις αποπληρωμές των Δομών των Προγραμμάτων, «Βοήθεια Στο Σπίτι», του 2011, που αφορούσε στη Χρηματοδότηση 35 Δομών στο Νότιο Αιγαίο. Τα Προγράμματα είχαν ξεκινήσει με τη Χρηματοδότηση των Δομών από το έτος 2010, μέσω Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Φορείς Υλοποίησης των Ο.Τ.Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, όπως προαναφέρθηκε, είχε αναλάβει και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης, της χρηματοδότησης των Δομών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», καλύπτοντας το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου), καθώς και έως 5% (επί του κόστους μισθοδοσίας) για λειτουργικά έξοδα, μείον του ποσού της Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ (Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού έτους % - Σύμβαση με ΕΕΤΤΑ). Για τις Δομές που ενώ προσήλθαν στο Διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ αλλά δεν προχώρησαν σε υπογραφή σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα τους, το ανωτέρω λειτουργικό κόστος καλύπτεται αποκλειστικά με χρηματοδότηση μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το τρέχον έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι επί των δικαιολογητικών για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2011 και πραγματοποιήθηκαν Πληρωμές συνολικού ύψους (Α Δόση και Αποπληρωμή κόστους λειτουργίας 2011). Συνημμένος Πίνακας Παρακολούθησης Πληρωμών Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», Παράρτημα 10 15

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) (2012)2013-(2014)2015 ΠΝΑ & Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) 2013 (Προσχέδιο) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ), κατά το 2012 προέβει στην κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) (2012)2013 (2014)2015 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 2013 (Προσχεδίου). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Η Πρώτη Φάση αφορούσε στην σύνταξη της Ενότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ / 1η Ενότητα, στον οποίο περιγράφεται και αξιολογείται η Υφιστάμενη Κατάσταση της Περιφέρειας, καθώς επίσης αποτυπώνονται τόσο η Στρατηγική όσο και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες που θα ακολουθήσει. Η Φάση αυτή υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Η Δεύτερη Φάση, περιελάμβανε την Σύνταξη της 2ης και της 3ης Ενότητας, του «Επιχειρησιακού Προγραμματισμού», του «Οικονομικού Προγραμματισμού και Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης» αντίστοιχα, του ΕΠ της ΠΝΑ. Ακολούθως, καταρτίστηκε και το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» της ΠΝΑ, για το έτος 2013 (σε Προσχέδιο). Η Δεύτερη Φάση της συλλογής Στοιχείων, της Σύνταξης, της Παρουσίασης και της λήψης των απαιτούμενων Εγκρίσεων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ, αλλά και του Προσχεδίου Δράσης για το έτος 2013, υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από την ΔΙΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παρουσίαση και έγκριση του ΕΠ της ΠΝΑ στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28ης/09/2012 όλοι, τόσο οι Πολιτικοί Προϊστάμενοι, όσο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους με επαινετικά σχόλια για το έργο που επιτελέστηκε από τα Στελέχη της ΔΙ.Α.Π., και μάλιστα χωρίς τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των προθεσμιών που είχαν τεθεί από το ΥΠΕΣ. Επισυνάπτεται η Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ όπως αυτή εγκρίθηκε με την με Αριθμό 88/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που συνεδρίασε στην Σύρο στις 28/09/2012 Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης του ΕΠ ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015, Παράρτημα 11 16

17 Συμμετοχή της ΔΙ.Α.Π. σε συναντήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ, για θέματα ανάπτυξης των νησιών ΠΕ Κυκλάδων Η ΔΙΑΠ, κατά το έτος 2012 συμμετείχε ανελλιπώς με Στελέχη της σε Συναντήσεις που προγραμματίστηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της ΠΝΑ με εκπροσώπους των ΟΤΑ Α & Β Βαθμού σε Πολιτικό και Υπηρεσιακό Επίπεδο, με στόχο την αλληλοενημέρωση, την καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων και που απαιτούν συνέργειες για την επίλυση και προώθηση λύσεων με στόχο την ανάπτυξη των Νησιών και την ευημερία των κατοίκων τους. Κατά τις Συναντήσεις προετοιμάστηκε Ενημερωτικό Υλικό με τα θέματα και τις αρμοδιότητες της ΔΙ.Α.Π. και διανεμήθηκε, κατά τη Σύσκεψη, στους παρευρισκόμενους. Συνημμένος Πίνακας των Συναντήσεων ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, ΠΕ Κυκλάδων, Παράρτημα 12 Αλλαγή έδρας της ΔΙ.Α.Π. Η ΔΙΑΠ, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο, απέστειλε και το με ΑΠ οικ. : 17116/322/ έγγραφο με τη νέα Διεύθυνση, τα νέα Τηλέφωνα και τις νέες Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου των Στελεχών της, σε όλους τους Φορείς, Υπηρεσίες, Φυσικά Πρόσωπα, Επενδυτές κ.λπ. με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της. Η ΔΙ.Α.Π. στο Διαδίκτυο Η ΔΙΑΠ, για την εύκολη πρόσβαση των Φορέων και Φυσικών Προσώπων κλπ και για την άμεση άντληση στοιχείων σχετικά με τα θέματα και τις αρμοδιότητές της, έχει δημιουργήσει / αναπτύξει ειδικό χώρο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ. Συνημμένη Σελίδα «Η ΔΙΑΠ στο Διαδίκτυο», Παράρτημα 13 17

18 Περιβάλλον Νερά-Λύματα-Απορρίμματα Νερά Καθόλη τη διάρκεια του έτους κατεβλήθησαν σημαντικές προσπάθειες για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ έργων αφαλατώσεων θαλασσινού νερού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Η αφαλάτωση σε αυτήν την ατυχή συγκυρία για τη χώρα μας προβάλλει ως η πλέον αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, τη στιγμή που η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και ως εκ τούτου καθίσταται αμφίβολη η συνέχισή της. Ωστόσο η διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης, τη λήψη σημαντικού αριθμού αδειοδοτήσεων και την τελική υλοποίηση των έργων αυτών αποδείχτηκε εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα. Με το Νέο Νόμο 4014/2011 και τις πρόσφατες Διυπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν με τη δική μας παρέμβαση (Φ15/4187/266/ΦΕΚ 1275/ Β/ και 3137/191/Φ15/ΦΕΚ 1048/Β/ ) θεωρητικά απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης ιδιαίτερα για έργα Β κατηγορίας (έργα που δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον). Παρόλα αυτά απαιτείται πολύς χρόνος και επίπονες διαδικασίες, που πολλές φορές λειτουργούν απαγορευτικά στην υλοποίηση ακόμα και μικρών κοινωφελών έργων, όπως η εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής νερού <1.000 m3/ημέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διαδικασίες για μονάδες παραγωγής νερού <1.000 m3/ημέρα, για τις οποίες δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Απαιτούνται όμως τα παρακάτω: 1. Εξασφάλιση του χώρου, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η Νομοθεσία. 2. Για εκτάσεις αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, απαιτείται γνωμοδότηση και παραχώρηση από την αντίστοιχη Υπηρεσία 3. Έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία 4. Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης για τη μονάδα και τα Συνοδά Έργα 5. Γνωμοδότηση από Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το Νόμο 3028/2011, και συγκεκριμένα: ΚΑ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η γνωμοδότηση δίνεται πάντα μετά από αυτοψία, η οποία καθυστερεί πολλούς μήνες. 18

19 6. Για εκτός οικισμού περιοχές και περιοχές εκτός ΖΟΕ (συνήθεις περιπτώσεις) απαιτείται γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ. 7. Άδεια εκσκαφών 8. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για τη διέλευση των αγωγών λήψης και απόρριψης νερού. Για την εν λόγω έκδοση παραχώρησης απαιτούνται: α. γνωμοδότηση των Υπηρεσιών Πολιτισμού (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), β. Γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, γ. Γνωμοδότηση Υπουργείου Εμπορικού Ναυτικού. Χρονοβόρα διαδικασία. 9. Χορήγηση αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 10. Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης (Επισυνάπτεται η Άδεια Εγκατάστασης (ΑΔΑ: Β4ΓΤ7ΛΞ-60Φ) για τη μονάδα αφαλάτωσης της Χάλκης, όπου φαίνεται το μέγεθος της γραφειοκρατίας) 11. Εγγραφή της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ας σημειωθεί ότι για το έτος 2012 υπήρχε απαλλαγή, αλλά θα ισχύσει ξανά από Χρονοβόρα διαδικασία. 12. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα ΕΣΠΑ απαιτείται: α. Υποβολή Φακέλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ και έκδοση απόφασης ένταξης β. Προέγκριση δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, γ. Έγκριση υπογραφής σύμβασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 13. Η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών απαιτεί 3 διακριτά στάδια με αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί 2 έργα αφαλατώσεων «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων» και «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης νήσου Χάλκης και κατασκευή συνοδών έργων», τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών και σε στάδιο δημοπράτησης αντίστοιχα και έχει αναλάβει το συντονισμό της συνολικής προσπάθειας, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα, όπου παρατίθενται τα στοιχεία των ενταγμένων, υπό ένταξη, σε λειτουργία, σε στάδιο υλοποίησης, ανενεργών και χαμηλής ωριμότητας έργων, καθώς και από την αποτύπωση των στοιχείων αυτών σε χάρτη. 19

20 Ενταγμένες αφαλατώσεις (4 νησιά) Υπό ένταξη αφαλατώσεις Αφαλατώσεις σε λειτουργία (11 νησιά) Ανενεργές αφαλατώσεις (2 νησιά) Συνολικά m 3. Θέσεις: Ερμούπολη, Κίνι, Βάρη, Ποσειδωνία «Χαμηλής ωριμότητας» αφαλατώσεις (5 νησιά) Στάδιο υλοποίησης (2 νησιά) 1.000m 3. Θέση: Άγιος Φωκάς 6.750m 3. Θέση: Κόρφος. 600m 3.Θέση: Γήπεδο ποδοσφαίρου Μέριχα. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ m 3. Θέση: Νάουσα. Αναμένεται να λειτουργήσουν 2 Χ 1250 m 3 (2500m 3 ) μ/α στον Παράσπορο Παροικιάς. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 150m 3. Θέση: Ελικοδρόμιο (Κάμπος Παναγιάς). Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ m 3.Θέση: Καμάρες και Πλατύ Γιαλό. Αναμένεται υποβολή πρότασης για μ/α 750m 3 στις Καμάρες. 600m 3.Θέση: Άγιος Αντώνιος. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ m 3.Θέση: Συκιά Τριοβασάλου. 600m 3.Θέση:Σιφναίϊκο. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 700m 3. Θέση: Καραβοστάση. Ιδιωτική χορηγία, Ίδρυμα «Προποντίς». Κατάσταση αφαλατώσεων στα νησιά της ΠΝΑ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη 200m 3. Θέση: Χώρα. Ιδιωτική χορηγία, «Ομάδα Αιγαίου». Προετοιμασία φακέλου για επέκταση 200m m 3. Πλωτή. Θέση: Υδριάδα. Προετοιμασία φακέλου από ΠΝΑ για 300 m 3 στη θέση Χωράφι Αγίου Γεωργίου. 140m 3. Θέση: Ρίβα. Λιμάνι Θηρασιάς. 600m 3. Θέση: Παριανός. ΠΝΑ 100m 3. Θέση: Μερσίνη. Δημοπρατήθηκε η προμήθεια μ/α από τη ΓΓΝΠ για επέκταση 400m 3 στις 27/12/ m 3. Θέση: Μυλοπότας. Σε εξέλιξη μ/α 1000m 3 στo Ελικοδρόμιο. Στάδιο ολοκλήρωσης συνοδών έργων. 600m 3. Θέση: Δ. Σχολείο Καταπόλων. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 450m 3. Θέση: Αιγιάλη από ΓΓΝΠ. Το έργο δημοπρατήθηκε 28/08/2012. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών m 3. Θέσεις: Οία, Κατοικίες και Έξω Γυαλός Φηρών. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μ/α 250m3 για το Ακρωτήρι. Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 20

21 1.200m 3. Θέση: Δεξαμενές Σινοδινού-Σκάλα. ΓΓΝΠ. Στάδιο υπογραφής συμφωνητικού. 80m 3. Θέση: Λιμάνι. ΠΝΑ. Ενταγμένες αφαλατώσεις (1 νησί) Υπό ένταξη αφαλατώσεις (1 νησί) Αφαλατώσεις σε λειτουργία (4 νησιά) 200m 3. Θέση: Παρθένι. Για 2000m 3 μ/α έχει υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ για τη θέση Λεπίδα. 100m 3. Τέλνδος. Θέση: Τέλενδος 2. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1.020m3. Θέση: Λουτρά. Θέση: Κατεργόμολος. Προετοιμασία φακέλου για μ/α 600m 3. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ. «Χαμηλής ωριμότητας» αφαλατώσεις (5 νησιά) Στάδιο υλοποίησης (2 νησιά) 100m 3. Ψέριμος. Θέση: Άγιοι Ταξιάρχες. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ m 3. Θέση: Βαλανίδια. Προετοιμασία φακέλου για 80m3 στη θέση Ιερά Μονή Πανορμίτη. 11/1/2013 η δημοπράτηση της προμήθειας από ΓΓΝΠ. 600m 3. Θέση: Κάνια. ΠΝΑ. Κατάσταση αφαλατώσεων στα νησιά της ΠΝΑ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη 20m 3 με φ/β σύστημα 10KWp. Θέση: Στρογγύλη. ΠΝΑ. 31/10/2012 ο Διαγωνισμός. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 300m 3 Θέση: Παλαιό Αντλιοστάσιο. Προετοιμασία φακέλου από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 21

22 Μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού Στον τομέα της Διαχείρισης του Νερού, αξίζει να αναφερθεί και η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του έργου: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» (MIS ), με το οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν 32 μονάδες σε 22 νησιά κάτω των κατοίκων, προϋπολογισμού ,00 και του αντίστοιχου ενταγμένου έργου: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» (MIS ), με το οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν 23 μονάδες σε 9 νησιά άνω των κατοίκων, προϋπολογισμού ,00. Το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα, που πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλει και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νησιωτών, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας με τα στοιχεία από τη λειτουργία της πρώτης κιόλας μονάδας να είναι εντυπωσιακά, αφού σε ένα χρόνο φαίνεται ότι εξοικονομήθηκαν: πλαστικά μπουκάλια 1,107 εκατομμύρια λίτρα νερού 13,28 τόνοι πετρελαίου 22,14 τόνοι CO στους πολίτες. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί νησιά: την εν λόγω δράση στα παρακάτω Αστυπάλαια μονάδες:2 Πάτμος μονάδες:3 Μεγίστη μονάδα:1 Τήλος μονάδα:1 Νίσυρος μονάδα:1 Κάσος μονάδα:1 Αγαθονήσι μονάδα:1 Σύμη μονάδες:2 Σίκινος μονάδα:1 Φολέγανδρος μονάδα:1 Αντίπαρος μονάδα:1 Κέα μονάδες:2 Κύθνος μονάδες:2 Σέριφος μονάδες:2 Σίφνος μονάδες:2 Αμοργός μονάδες:2 Ίος μονάδες:2 Δονούσα μονάδα:1 Ηρακλειά μονάδα:1 Κουφονήσι μονάδα:1 Σχοινούσα μονάδα:1 22

23 Θηρασιά μονάδα:1 Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται τα νησιά της Χάλκης και της Ανάφης, για τα οποία έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μονάδων στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων» (έγκριση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », αρ.πρωτ.28882/2868/ ), η Κίμωλος που δεν ενέκρινε τη δράση το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. Απόφασης 86/2011) και οι Λειψοί, που σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 2395/ έγγραφο, δεν εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεκτείνει τη δράση και στα παρακάτω νησιά: Σύρος μονάδες:3 Νάξος μονάδες:3 Θήρα μονάδες:3 Πάρος μονάδες:3 Άνδρος μονάδες:3 Μύκονος μονάδες:2 Λέρος μονάδες:2 Κάρπαθος μονάδες:2 Μήλος μονάδες:2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή αποτέλεσε πρότυπο για ανάλογες δράσεις που υλοποιούν Δήμοι στο Νότιο Αιγαίο, όπως ο Δήμος Κύθνου, που εγκατέστησε 2 μονάδες, ο Δήμος Καλυμνίων, που έχει θέσει σε λειτουργία τις πρώτες 9 από τις συνολικά 22 μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν στο νησί και ο Δήμος Τήνου, που συντάσσει τη μελέτη για την προμήθεια 8 μονάδων. Ευρωπαϊκή διάκριση για τις μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Από τις 20 Ιουλίου 2011 βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου ENNEREG (Κοινότητες: Ανοίγοντας το δρόμο για μια βιώσιμη Ευρώπη) φωτογραφίες από τις μονάδες, που εγκαταστάθηκαν στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας, συνοδευόμενες από εγκωμιαστικά σχόλια για το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα. Τα εντυπωσιακά μεγέθη της εξοικονόμησης, αλλά και της ανταπόκρισης από τους κατοίκους της Σύρου, έφεραν τη δράση στις πρώτες θέσεις της διαδικτυακής αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο έργο. Έτσι, η δράση έχει πάρει τη θέση της ανάμεσα σε μια σειρά αξιόλογων ευρωπαϊκών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 23

24 Μονάδες Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού (το πρόγραμμα υλοποιείται συνολικά σε 31 νησιά) Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Μακρυωνίτη Σύνταξη-Επιμέλεια: Μάνος Τελώνης 24

25 Μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. 25

26 Λύματα Έργα Ε.Ε.Λ. και Δικτύων Αποχέτευσης που υλοποιούνται/προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271. Στον πίνακα του Παραρτήματος Α καταγράφονται οι οικισμοί Γ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι Καλλικρατικοί Δήμοι (ή οι ΔΕΥΑ) που είναι δικαιούχοι των έργων κατασκευής ΕΕΛ & Δικτύων Αποχέτευσης. Έως σήμερα και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. έχει γίνει η ένταξη 15 έργων που αφορούν σε έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 151,9 εκ.. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί και 3 έργα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 10,35 εκ.. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα 2 αναγράφονται λοιπά έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,7 εκ. ). Στους Πίνακες 3 και 4 αναγράφονται τα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και σε φάση προγραμματισμού αντίστοιχα. Τέλος, στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται και λοιπά έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πίνακας 1. Ενταγμένα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 26

27 α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας ν. Κω Δήμος Κω ,00 Στάδιο υπογραφής σύμβασης 2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας ν. Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου. 3. Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Δικαίου Κω ΔΕΥΑ Κω ,60 Το έργο των ΕΕΛ δημοπρατήθηκε 13/12/2011 και είναι σε στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Τα δίκτυα δημοπρατήθηκαν 3/4/2012 και είναι σε στάδιο υπογραφής σύμβασης) 4. Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς Χώρας Άνδρου Δήμος Άνδρου ,92 Το υποέργο της ΕΕΛ δημοπρατήθηκε 13/12/2011 και είναι σε στάδιο αξιολόγησης (2ο Πρακτικό - B Φάση) Το υποέργο κατασκευής των αγωγών συμβασιοποιήθηκε 22/06/ Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Στάδιο υλοποίησης 27

28 6. Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Βάρης και Μέγα Γιαλού Βάρης προς την ΕΕΛ Ερμούπολης Δήμος Σύρου- Ερμούπολης ,47 Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης και ανάθεσης υποστηρικτικών μελετών 7. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αποχέτευσης Οικισμού Φοινικιάς Οίας ν. Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 8. Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Εμπορείου Νήσου Θήρας ΔΕΥΑ Θήρας ,00 Σε στάδιο υπογραφής σύμβασης. 9 Διαχείριση αστικών λυμάτων Αντιμάχειας - Κεφάλου νήσου Κω ΔΕΥΑ Κω ,13 Στάδιο εκπόνησης μελετών. 10. Αποχέτευση και ΕΕΛ Πηγαδίων Καρπάθου Εγνατία Οδός ΑΕ ,01 Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης. 11. Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Καρδάμαινας Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω Δήμος Κω ,97 Το έργο ολοκληρώθηκε. 12. Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων από Αρχάγγελο στις ΕΕΛ Δ. Ρόδου - Α' Φάση (Ολοκλήρωση Α' Φάσης) 13. Β Φάση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μυκόνου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,74 Το έργο ολοκληρώθηκε ,20 Το έργο ολοκληρώθηκε Αύξηση δυναμικότητας ΕΕΛ Ρόδου / Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Αρχαγγέλου - Αφάντου και αγωγοί αποχέτευσης Κολυμπιών ΔΕΥΑ Ρόδου ,23 Το υποέργο εκπόνησης της μελέτης των αγωγών αποχέτευσης Κολυμπιών είναι σε στάδιο προέγκρισης τευχών

29 15. Αποχέτευση και ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Σίφνου 16. Αποχέτευση και ΕΕΛ Αδάμαντα Μήλου 17. Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Χάλκης 18. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα Διάθεσης πόλης Τήνου Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ δημοπράτησης. Το υποέργο εκπόνησης της προμελέτης ΕΕΛ είναι σε στάδιο προέγκρισης τευχών δημοπράτησης. Το υποέργο κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων Αρχαγγέλου Αφάντου είναι σε στάδιο επικαιροποίησης της μελέτης ,66 Εκπονούνται μελέτες με ανάθεση από Δήμο. Σε στάδιο υποβολής ΜΠΕ για την έκδοση Π.Ο ,80 Οι μελέτες (προμελέτη ΕΕΛ και οριστική μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης) έχουν ανατεθεί από το Δήμο και είναι υπό εκπόνηση ,70 Τροποποιούνται οι μελέτες με ανάθεση από την Εγνατία Οδός ΑΕ ,46 Σε στάδιο έγκρισης μελετών από την ΔΤΕ Κυκλάδων. 29

30 ΣΥΝΟ ΛΟ ,89 Πίνακας 2. Ενταγμένα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Γαυρίου και Μπατσίου Νήσου Άνδρου Δήμος Άνδρου ,63 Δημοπρατήθηκε 15/5/2012 το υποέργο εκπόνησης των μελετών - σε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. 2. Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,31 Δημοπρατήθηκε 18/9/2012. Σε στάδιο ανάθεσης. 3. Έργα διαχείρισης λυμάτων Σερίφου Δήμος Σερίφου ,98 Σε στάδιο εκπόνησης τευχών για δημοπράτηση του Τεχν. Συμβούλου. ΣΥΝΟΛΟ ,92 Πίνακας 3. Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (σε στάδιο αξιολόγησης) α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης Λάρδου ν. Ρόδου Δήμος Ρόδου ,00 Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση. 2. ΕΕΛ και Δίκτυο αποχέτευσης ν. Σύμης Εγνατία Οδός Α.Ε ,00 Μελέτες υπό εκπόνηση. 3. Επέκταση ΔΕΥΑ Σύρου ,00 Μελέτες υπό 30

31 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σύρου εκπόνηση. ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πίνακας 4. Προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Οικισμών Γ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Αναβάθμιση ΕΕΛ και δίκτυο αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου Εγνατία Οδός Α.Ε ,50 Τροποποιούνται οι μελέτες με ανάθεση από Εγνατία ΑΕ 2. Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Λακκίου και Αγίας Μαρίνας ν. Λέρου ΔΕΥΑ Λέρου ,00 Μελέτες υπό εκπόνηση 3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Χώρας Ίου Δήμος Ιητών ,00 Υπάρχει επικαιροποιημένη μελέτη. 4. ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης Άνω Μεράς Μυκόνου ΔΕΥΑ Μυκόνου ,00 Υπάρχουν μελέτες. Εκκρεμεί η απόκτηση της γης. 5. Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης Κρεμαστής ν. Ρόδου ΔΕΥΑ Ρόδου ,00 Μελέτη υπό ανάθεση. ΣΥΝΟΛΟ ,50 Πίνακας 5. Λοιπά προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου α/α Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Π/Υ Παρατηρήσεις 1. Αναβάθμιση ΕΕΛ ν. Κιμώλου Εγνατία Οδός Α.Ε ,00 Υπάρχει μελέτη. Έχουν λήξει οι Π.Ο. (σε στάδιο 31

32 αξιολόγησης) 2. Τμήμα ΚΑΑ από Σάλακο έως Καλαβάρδα Δήμος Ρόδου ,00 Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση. ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ (με πληθυσμό αιχμής πάνω από 2000 κατοίκους): έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και/ή δικτύων αποχέτευσης ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ <2.000 ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΕΛ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ /Π1/ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ ΤΗΝΟΣ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΒΑΡΗ ΒΑΡΗ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 5 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ 6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΗΤΩΝ ΙΟΣ ΙΟΣ 7 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΟΙΑ ΟΙΑ 8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ 9 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 10 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΣΑ ΠΕΡΙΣΣΑ 12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 32

33 13 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΑΡΔΟΣ ΛΑΡΔΟΣ 15 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΙΓΚΑΚΙ ΤΙΓΚΑΚΙ 17 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΜΑΡΜΑΡΙ ΜΑΡΜΑΡΙ 18 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΖΗΠΑΡΙΟΝ ΖΗΠΑΡΙΟΝ 19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΥΛΙΟΝ ΠΥΛΙΟΝ 20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣ 21 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 22 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 23 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ ΣΥΜΗ 24 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΑΓIA ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ ΑΓIA ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ 25 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΙ ΛΑΚΙ 26 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 27 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 28 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ 33

34 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα έργα Ε.Ε.Λ. και Δικτ. Αποχέτευσης που υλοποιούνται/προγραμματίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (κατασκευή, επέκταση, βελτίωση) και δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και όμβριων (κατασκευή, αντικατάσταση, αναβάθμιση). Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις και δημοσιοποίησε σχετικές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ καλώντας τελικούς δικαιούχους της Περιφέρειας να υποβάλουν προτάσεις για αξιολόγηση και ένταξη σε αυτό. Κατόπιν θετικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε η ένταξη των παρακάτω (4) έργων συνολικού προϋπολογισμού 11,14 εκ. (1) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Λιβάδια ν. Αστυπάλαιας (336 χιλ. ), (δημοπρατήθηκε 15/5/2012, σε στάδιο υπογραφής σύμβασης). (2) Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντιπάρου (6, 53 εκ. ), (φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ, τα δίκτυα δημοπρατήθηκαν 22/5 και είναι σε στάδιο υπογραφής σύμβασης, ο διαγωνισμός για την ΕΕΛ έγινε 24/7/2012 και 28/8/2012 και ήταν άγονος). (3) Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Θηρασιάς (2,28 εκ. ), (σε στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης ΕΕΛ και συμπλήρωσης μελέτης των δικτύων) (4) Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (2 εκ. ), (σε στάδιο υποβολής των τευχών δημοπράτησης). Προγραμματισμός / Ωριμότητα Έργων Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζονται να υποβληθούν προς ένταξη την προγραμματική περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου τα παρακάτω έργα: (1) Αποχέτευση ν. Ανάφης (1 εκ. ), (χαμηλή ωριμότητα, σε διαδικασία χωροθέτησης) 34

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Μήνυμα Αναπληρωτή Περιφερειάρχη...

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR14)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR14) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR14) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2014 1 Αναθεωρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 84 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής & διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό»

«Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής & διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 2013 Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) Της Γενικής Γραμματέως Δήμητρας Γεωργακοπούλου - Μπάστα Σελίδα 1 α ό 54 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα