«Εγκατάσταση νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου των "Τεσσάρων Εστεμμένων" υπ' αρ. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εγκατάσταση νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου των "Τεσσάρων Εστεμμένων" υπ' αρ. 5"

Transcript

1 Κύριοι, Στην ιστοσελίδα ew=article&id=410:e q-q---5-&catid=2: &itemi d=3 εδημοσιεύθη η ακόλουθη ανάρτηση: «Εγκατάσταση νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου των "Τεσσάρων Εστεμμένων" υπ' αρ. 5 Sunday, 04 November :07 Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 έλαβε χώρα στην έδρα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα, παρουσία του Υπάτου Μεγ. Ταξιάρχου Κραταιοτ. αδ. Ραφαήλ ντε Σιγούρα, η εγκατάσταση νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου των "Τεσσάρων Εστεμμένων" υπ' αρ. 5 το οποίο εργάζεται κατά το τυπικό του Ερεδώμ (Heredom). Στον κατάμεστο Τεκτονικό Ναό παρεκάθησαν αδελφοί από όλα τα εν Αθήναις Περιστύλια του Σκωτικού Τύπου, καθώς και επισκέπτες από τα Ύπατα Συμβούλια της Κύπρου και της Αγγλίας. Ο νέος Σοφώτατος Ηγεμών μετά την ενθρόνισή του διεξήγαγε -συνεπικουρούμενος από το Συμβούλιο των Αξιωματικών του- υποδειγματική μύηση στον 18ο βαθμό του ΑΑΣΤ κατά το Τυπικό του Πρίγκηπος Ροδοσταύρου του Ερεδώμ. Η βραδιά πλην της ιδιαίτερης συγκίνησης απάντων των παρευρισκομένων είχε δύο μοναδικά χαρακτηριστικά: αφ' ενός τη μύηση εξέχοντος Έλληνος ιερωμένου και αφ' ετέρου τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου τυπικού Ροδοσταυρικής μυήσεως για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ελλάδα από της εγκαθιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος το 1872.» Κατόπιν της ανωτέρω γνωστοποιήσης της οποίας αμφισβητούμε την αλήθεια περί «μυήσεως εξέχοντος έλληνος ιερωμένου» και παρά την άτεχνη προσπάθεια να περιπλακή και να ακυρωθή η σημασία της αρχικής Ανακοίνωσης και επειδή πάγια είναι η τακτική της Στοάς να οικειοποιήται τετιμημένα πρόσωπα του Εκκλησιαστικού βίου μετά τον θάνατον αυτών όταν δεν δύνανται να αντιλέξουν, για την προώθησι των σκοπών της, Σας καλούμε ως ύπατο Διοικητικό Οργανισμό της εν Ελλάδι Μασονίας να αποκαλύψετε τα στοιχεία του «μυηθέντος εξέχοντος Έλληνος ιερωμένου» διότι άλλως προσβάλλετε καταφώρως την Ορθόδοξο Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος διαδίδοντες ψεύδη εις βάρος Αυτής εφ' όσον η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία έχει καταδικάσει την Μασονία με Απόφασι της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το έτος 1933 η οποία διαλαμβάνει τα ακόλουθα: «Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος... επιληφθείσα της... εξετάσεως της Μασονίας, του διεθνούς τούτου μυστικού οργανισμού,... κατέληξε ομοφώνως εις τα επόμενα... συμπεράσματα: Η Μασονία δεν είναι απλή τις φιλανθρωπική ένωσις ή φιλοσοφική Σχολή, αλλ' αποτελεί μυσταγωγικόν σύστημα, όπερ υπομιμνήσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας... Αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, όλως διάφορος... και ξένη της Χριστιανικής Θρησκείας...» και η οποία επανελήφθη υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας των ετών 1968, 1972 και 1996.

2 Επομένως διά Σας τους «φιλαλήθεις» και «χρηστοήθεις» του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου για την Ελλάδα, συμβαίνει ένα εκ των δύο ή ψεύδεσθε ασυστόλως κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία του φερομένου ως μυηθέντος «εξέχοντος έλληνος ιερωμένου» ουσιωδώς αποδεικνυόμενοι κοινοί συκοφάνται της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος της οποία εξέχον μέλος, δηλ. Μητροπολίτης (;) Αυτής κατά την δήλωσί Σας εμυήθη στον 18ο βαθμό του ΑΑΣΤ κατά το Τυπικό του Πρίγκηπος Ροδοσταύρου του Ερεδώμ και όπως διαδίδεται εις τας «αγυιάς και τας ρίμας» είναι ο κατά σειράν τέταρτος Αρχιερεύς Αυτής που εισέρχεται εις τον φρικώδη εωσφορικό τεκτονισμό ή προσελάβατε εις την σκοτεινή μασονική στοά έναν ριψάσπιδα που εζήλωσε τον κλήρο του Ισκαριώτου Ιούδα, του προδότου δηλαδή και αρνητού του αποκαλυφθέντος αιωνίου Θεού γιατί τι άλλο είναι, εάν είναι υπαρκτό πρόσωπο από χυδαίος και αίσχιστος προδότης της αληθείας και της Εκκλησίας, η οποία τον ανύψωσε στον ύπατο βαθμό της Αρχιερωσύνης αυτός ο αθλιότατος και ελεεινότατος ανθρωπίσκος που παρά την διακηρυσσομένη πίστι της Εκκλησίας έχει την ανανδρία και την ακροτάτη ευτέλεια να παραμένη στο φως της ημέρας Αρχιερεύς του Θεού του υψίστου και στο σκότος της νύκτας μύστης της διαβολικής και εωσφορικής μασονίας. Επομένως κύριοι του Υπάτου Συμβουλίου βρίσκεσθε σε αδιέξοδο και καλείσθε να απαντήσετε για να επιβεβαιώσετε για μία εισέτι φορά πόσο «φιλαλήθεις και χρηστοήθεις» είστε και για να εξηγούμεθα μπορείτε να μας πείτε γιατί κρύβεσθε πίσω από το δήθεν φιλανθρωπικό και πνευματικό σωματείο «Τεκτονική Ένωσις»; Τι Σωματείο είναι και τι φιλανθρωπία κάνει η «Τεκτονική Ένωσις» που δεν αποτελεί πρόσωπο αλλά προσωπείο γιατί όπισθεν κρύπτεσθε εσείς το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού; Η Μασονική Εγκυκλοπαίδεια Ν. Χ. Λάσκαρη που κυκλοφορεί με την άδεια της Μ. Στ., της Ελλάδος και του Συμβουλίου Σας, στο λήμμα: «Θρησκεία και Τεκτονισμός» γράφει μεταξύ άλλων: «η Τεκτονική θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις. Δέχεται εις τους φιλόξενους κόλπους της, άνδρας παντός δόγματος, ουδέν δε απολύτως θρησκευτικόν δόγμα ευνοεί ή αποδοκιμάζει. Ο Τεκτονισμός δεν είναι Ιουδαισμός ως ηθέλησαν να τον παρουσιάσουν τινές, καίτοι δεν περικλείει εν εαυτώ τίποτε το δυνάμενον να θίξη τον Ιουδαισμόν. Δεν είναι ούτε Χριστιανισμός, καίτοι δεν διδάσκει τίποτα το δυνάμενον να θίξη έναν Χριστιανόν. Η θρησκεία του Τεκτονισμού είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως - της κληροδοτηθείσης ημίν υπό αρχαίου τινός και πατριαρχικού ιερατείου - εν τη οποία όλοι οι άνθρωποι δύνανται να συμφωνήσουν. Διδάσκει την άσκησιν της αρετής, αλλά δεν προσφέρει τρόπον απολυτρώσεως εκ της αμαρτίας. Υποδεικνύει εις τους οπαδούς της την ατραπόν της δικαιοσύνης, αλλά δεν ισχυρίζεται ότι αποτελεί «την αλήθειαν και, την ζωήν». Αποτελεί όμως αναμφισβητήτως την πύλην διά της οποίας εισάγονται οι πιστοί εις τον Ναόν της Θείας Αληθείας»! To κείμενο αυτό είναι η φωτογραφία - η έγχρωμη φωτογραφία - του θεού της Μασονίας Μ.Α.Τ.Σ. (Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος) σε όλα του τα ονόματα:

3 Εωσφόρος Διάβολος, Σατανάς, Βεελζεβούλ, Βελίαλ, Μπαφομέτ, Δαίμονας κ.α., όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ως προεκήρυξεν από της γενέσεώς της η Μασονία πιστεύει στην ύπαρξιν μιάς δημιουργικής αρχής (Principe Createur) υπό το όνομα: «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος». Το ίδιο ορίζεται και στο άρθρο 1 του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος της 20/12/1949: «ο Ελευθεροτεκτονισμός πιστεύει εις την ύπαρξιν του Θεού, υπό την προσωνυμίαν «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος». Ποιός είναι λοιπόν αυτός ο θεός και υπάρχει ίχνος σοβαρότητος και εντιμότητος στον ισχυρισμό της Μασονίας ότι «δεν διδάσκει τίποτα το δυνάμενον να θίξει ένα χριστιανόν», όταν η μασονική θρησκεία στο σύνολό της, αποτελεί διαστρέβλωση και άρνηση όλης της χριστιανικής διδασκαλίας; Ποιός είναι ο Θεός της μασονικής θρησκείας, αποκαλύπτουν οι μασόνοι συγγραφείς, Κωστής Μελισσαρόπουλος του 33ου βαθμού, στο βιβλίο του «Επτά Τεκτονικαί Όμιλίαι εις 18ον», στο κεφάλαιο: «η έννοια του Μ. Α. Συμπ.» όπως με φρίκη παρουσιάζεται και ο Δημ. Στεφ. Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Κυανούς Τεκτονισμός», στο κεφ. «Η απόκρυφος Χιραμική παράδοσις», απολύτως σύμφωνοι και οι δύο για την σχετική μασονική παράδοση! Τα Λάντμαρκς είναι οι 25 Θεμελιώδεις Διατάξεις, νόμοι η αρχαί, της θρησκείας του Σατανά, Μασονίας, που όπως διά μακρών αναπτύσσεται στο «Τεκτονικόν Δελτίον» (επίσημο όργανο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τεύχος υπ' αριθ Ιουλ-Αυγ- Σεπτ.-Οκτωβ. 1967, σελ ), είναι το δογματικό στήριγμα της μασονικής θρησκείας και γι' αυτό «ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις δύναται να τα θίξη ή τροποποίηση... ο,τι υπήρξαν προ αιώνων, θα απομείνωσι διά παντός και θα εξακολουθούν να ισχύωσιν, εφ' όσον εξακολουθεί να υφίσταται και ο Ελεύθερος Τεκτονισμός»! Η μοίρα λοιπόν της Μασονίας είναι στενά δεμένη με τα 25 αυτά δόγματα, ανάμεσα στα οποία και το υπ' αριθμ. 3 που αναφέρεται στην μυστική παράδοση του Γ' Βαθμού (Διδασκάλου) που καθιερώνει ως θεό της Μασονίας τον Εωσφόρο ή Σατανά ή Διάβολο! Μασονία χωρίς τα 25 αυτά δόγματα δεν νοείται! Το υπ' αριθμ. 3 Landmark είναι, για τον λόγο αυτό, το κλειδί για την πλήρη αποκάλυψη του μυστικού της Μασονίας, ορίζοντας τα εξής: «Η παράδοσις του 3ου. Δεν υπάρχει Τεκτονικός Τύπος εν τω οποίω να μη διδάσκονται τα κυριότερα σημεία της παραδόσεως ταύτης. Άλλωστε, οιοσδήποτε τύπος, ο οποίος θα παρέλειπεν ή θα ετροποποίει την παράδοσιν ταύτην, θα έπαυε να λέγεται Ελευθεροτεκτονικός»! Η λατρεία λοιπόν του Εωσφόρου, ως Θεού της Μασονίας, που αποκαλύπτεται στην μυστική παράδοση του 3ου βαθμού (του βαθμού του Διδασκάλου) επιβεβαιώνεται στο υπ' αριθμ. 3 Landmark, το οποίο είναι απαραβίαστο! Η Μασονία «βάφτισε» τον Θεό: Μέγα Αρχιτέκτονα του σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)! Καί το ερώτημα είναι: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να δίδει άλλο όνομα στον Θεό, όταν ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλύψει το αληθινό του όνομα; Ο Ι. Χριστός είπε προσευχόμενος προς τον Πατέρα Toυ: «Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις ούς δέδοκάς μοι εκ του κόσμου».

4 Το όνομα αυτό αποτελεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος: Το όνομα του ΠΑΤΡΟΣ και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αυτό είναι η βάση της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, εναντίον της οποίας βάλλουν όλα τα δαιμόνια, ατομικά και συλλογικά, που αρνούνται την θεότητα του Ι. Χριστού, και πρώτη βέβαια η Μασονία, που τον θεωρεί Μύστη και όχι «Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού»! Με ποιό δικαίωμα λοιπόν η Μασονία, που ιδρύθηκε και δρα μέσα στο Χριστιανικό κόσμο, αγνόησε το αληθινό όνομα του Θεού και επέβαλλε την νεφελοκοκκυγία του «Μ.Α.Τ.Σ.»; Ποιά άλλη ερμηνεία μπορεί να έχει το θρασύ αυτό τόλμημα, παρά το μίσος της Μασο νίας κατά του Ι. Χριστού και γενικά κατά της Αγίας Τριάδος, της οποίας την ύπαρξη θέλησε τόσο ωμά να αγνοήση; Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτό. Με την εισαγωγή του ονόματος της φαντασιοπληξίας του «Μ.Α.Τ.Σ.», οι μασόνοι των Στοών μπλέχτηκαν στα ήξεις αφήξεις της αμπελοφιλοσοφίας της Μασονίας, της Θεοσοφίας, του αποκρυφισμού, του Πνευματισμού, της Μαγείας, χάνοντας τον ίδιο τον εαυτό τους μέσα σ' αυτά! Αναφέρομε τα κάτωθι ντοκουμέντα: α) «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ» του ALBEPT PIKE. ο Αλβέρτος Πάικ ( ) Boston Massachusetts, U.S.A., μασόνος, έγραψε το βιβλίο «Ηθική και Δόγμα» (MORALS AND DOGMA) το οποίο θεωρείταιβαθυστόχαστο από την μασονία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα αλλοπρόσαλλο, δόλιο, σατανιστικό κείμενο, που αρνείται την Χριστια νική αλήθεια, αλλά το λέει με τρόπο (σταυρολεξικό για ευνόητους λόγους! Μεταφράστηκε στα Ελληνι κα από τον «Ιω. Α. Μαργαρίτη 32ο τ. Σεβ.. της Σ.. Στ. ΠΡΟΜΗ-ΘΕΥΣ εν ΑΝ. Αθηνών, εγκριθέν υπό της Μεγ. Στ. της Ελλάδος διά του υπ' αριθ. 63/51 Πίνακος Αυτής». Λόγω της μεγάλης σημασίας του έργου του για τον Μασονισμό και του αξιώματός του (Ύπατος Ταξιάρχης, της Μασονίας) ο Αλβέρτος Πάικ όταν ζούσε αποκλήθηκε «Πάπας του Διαβόλου»! Επίσης στο έργο του Bataille: «Le Diable du xix siιcle = Ο διάβολος του 19ου αιώνα», ο Α. Πάικ σε φανταστική εικόνα παρουσιάζεται τέτοιος! (Εγκυκλοπαίδεια Ελευθέρας Τεκτονικής Ν.Χ. Λάσκαρη σελ. 292), Τι λέει λοιπόν το εγκεκριμένο από τη Μασονία αυτό βιβλίο; Παραθέτομε ένα χαρακτηριστικό δείγμα: «Χλευάζομεν τους Μάντεις. Ο χλευασμός είναι πολύ εύκολον πράγμα, όσον δύσκολον είναι, ν' αντιλαμβανόμεθα κάτι καλώς. Αλλ' ήτο δυνατόν ποτέ, ν' αφήση ο Θεός τον κόσμον εν τω σκότει επί δύο εικοσάδας αιώνων, διά να φωτίση μόνον μίαν μικράν γωνίαν της Παλαιστίνης και έναν αμαθή και αγνώμονα λαόν; Διατί να συκοφαντώμεν τον Θεόν και τα Ιερά αυτού; Διατί να νομίζωμεν ότι προϋπήρξαν μόνον πανούργοι ιερείς; Δεν ήτο άραγε δυνατόν, να υπάρξουν ειλικρινείς και τίμιοι άνθρωποι, μεταξύ των ιεροφαντών της Δήμητρος και της Αρτέμιδος, του Διονύσου και του Απόλλωνος, του Ερμού και του Μίθρα; Ή θέλετε να δεχθώ μεν ότι όλοι αυτοί απατώντο επί σειράν αιώνων; Η απάτη όμως, δεν είναι τι το μη αποκαλυπτόμενον, ουδέ αθάνατος. Κατά τους Καβαλιστάς, το αληθές όνομα του Σατανά είναι Yahaveh προφερόμενον αντιστρόφως, διότι εθεωρείτο ως η άρνησις του Θεού και ουχί ως Μαύρη θεότης.

5 Διά τους Μύστας δεν απετέλεσε ποτέ προσωπικότητα, αλλά δύναμιν δημιουργηθείσαν διά το Καλόν, αλλ' ήτις δύναται να χρησιμοποιηθή διά το Κακόν. Είναι το όργανον της Ελευθερίας ή της Ελευθέρας βουλήσεως. Αντιπροσωπεύει μίαν προεξέχουσαν φυσικήν δύναμιν, ήτις εις την Μυθολογίαν εσυμβολίσθη ως ο Κερασφόρος Θεός Παν! Εκείθεν δε προήλθεν η θεότης με κεφαλήν Τράγου, αδελφή Θεότης του προιστορικού Όφεως και του Φωσφόρου, του κομίσαντος το Φως, τον οποίον οι Ποιηταί μετέβαλον εις τον μυθικόν Εωσφόρον (Lucifer)»!»Ο Τεκτονισμός, όπως και αι θρησκείαι, τα Μυστήρια, ο Ερμητισμός και η Αλχημεία, αποκρύπτει και δεν αποκαλύπτει τα μυστικά του, εκτός μόνον εις τους Ειδήμονας, τους Σοφούς και Εκλεκτούς του»! Ο γνωστός Διευθυντής, επί πολλά έτη του Θεοσοφικού Περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» Κωστής Μελισσαρόπουλος, Θεοσοφιστής και μασόνος 33ο εξέδωσε το 1974 το βιβλίο του: «Ε ΠΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ εις 18ον» ανάμεσα στις οποίες και η ομιλία για τον ΜΑΤΣ, με τον εν επικεφαλίδι τίτλο: «η έννοια του Μ.Α.Τ.Σ.», την οποία λόγω της μεγάλης σημασίας της για την αποκάλυψη της μασονικής συνωμοσίας σε βάρος της Ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας αναφέρεται για να αντιληφθούμε που βρίσκεται η ρίζα και η πηγή του σατανισμού και της σαταναλατρείας που πλήττει τον σημερινό κόσμο και τη Χώρα μας. «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Μ.Α.Τ.Σ. Ποιά είναι η έννοια του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος; Ο Τεκτονισμός αναφέρει εις όλους τους βαθμούς και επικαλείται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμον των εργασιών του το όνομα του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Αλλά δεν δίδει εις ουδένα βαθμόν την ανάλυσιν της έννοιάς του. Καί πολύ ορθώς. Διότι εάν εδίδετο ένας ορισμός διά τον Μέγαν Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, ο ορισμός αυτός δεν θα ήτο επιτυχής. Το απροσδιόριστον δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή. Το ανέκφραστον δεν είναι δυνατόν να εκφρασθή. Το απροσμέτρητον δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθή.»αλλά και άλλος είναι ο λόγος διά τον οποίον δεν είναι δυνατόν να δοθή από τον Τεκτονισμόν η έννοια του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Η ανάπτυξις της οιασδήποτε εννοίας θα απηυθύνετο προς την διανοητικήν αντίληψιν των ακροατών. Αλλά ο Τεκτονισμός - και γενικώτερον τα Μυστήρια - δεν απευθύνεται εις την διάνοιαν, αλλά εις την καρδίαν. Όχι εις την σκέψιν, αλλά εις το ψυχικόν Είναι του ανθρώπου. Συνεπώς δεν ανήκει εις την φύσιν του Τεκτονισμού να αναπτύση εννοίας, αλλά να τας υποβάλη εις την αντίληψιν των Μυστών του, διά των τελετουργιών των Μυήσεων, διά των συμβόλων και αλληγοριών.»την μέθοδον ταύτην είμαι και εγώ υποχρεωμένος να ακολούθη σω. Δεν πρόκειται, λοιπόν, να αναπτύξω την έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος, αλλά να επιστήσω την προσοχήν εις τα σημεία των Τυπικών του, τα οποία αναφέρονται εις την έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Καί ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.

6 »Η αληθής έννοια του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος είναι όπως το περίφημον «Μυστικόν του Τεκτονισμού». Ενδέχεται μερικοί από τους νεωτέρους να μη έχουν επιστήσει την προσοχήν των εις το σημείον τούτο. Αλλά κατά τα παλαιότερα Τυπικά, εις τον βαθμόν του Διδασκάλου, «απεκαλύπτετο» το Μυστικόν του Τεκτονι σμού. Η σχετική περικοπή του Τυπικού είναι η ακόλουθη:» Ουδείς Τεκτονικός βαθμός διδάσκει ή αποκαλύπτει την Αλήθειαν. Έκαστος Τέκτων σχίζει μόνος του το παραπέτασμα υπό το οποίον κρύπτεται αύτη. Το μυστικόν του Ελευθεροτεκτονισμού είναι, ως εξ αυτής της φύσεώς του, απαραβίαστον. Διότι ο Τέκτων όστις το γνωρίζει δεν είναι δυνατόν ή να το διέγνωσε μόνος του. Το ανεκάλυψε φοιτών εις Στοάς σοφών Τεκτόνων, παρατηρών, παραβάλλων, κρίνων. Καί όταν κατορθώση τις να το διάγνωση, θα το τηρήσει βεβαίως δι' εαυτόν και δεν θα το καταστήσει γνωστόν ούτε εις εκείνον εκ των Αδελφών προς τον οποίον τρέφει την μεγαλυτέραν εμπιστοσύνην. Διότι αφού ούτος δεν ήτο ικανός να το εννοήση μόνος του, θα είναι επίσης ανίκανος να επωφεληθή αυτού, εάν το μάθη παρ' άλλου».»αυτά έγγραφον τα παλαιότερα τυπικά του Γ βαθμού. Καί ορθώς έγραφον. Διότι η Αλήθεια εις τα Μυστήρια δεν αποκαλύπτεται εις τους Μύστας, αλλά προσφέρεται εις την ανακάλυψίν των. Καί ανήκει εις τους επιμελείς και μελετηρούς Μύστας να την ανακαλύψουν, σχίζαντες το παραπέτασμα, αφού φοιτήσουν εις Στοάς Σοφών Τεκτόνων, παρατηρούντες, παραβάλλοντες, κρίνοντες.» Συμβαίνει ο καθένας - και πριν μυηθή εις τον Τεκτονισμόν, αλλά και αφού μυηθή - να έχη σχηματίσει μερικάς αντιλήψεις, μερικάς πεποιθήσεις, σχετικώς με την έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέ κτονος του Σύμπαντος. Ενδέχεται να είναι στεναί, ενδέχεται να είναι ευρείαι. Ενδέχεται να προέρχονται από ανεξέταστον παραδοχήν ξένων αντιλήψεων, ενδέχεται να είναι προιόν ιδίας μελέτης και επεξεργασίας. Αλλά η έρευνα δεν μπορεί ποτέ να σταματήση. Καί η είσοδος εις το Τεκτονικόν Τάγμα αποτελεί μίαν νέαν ευκαιρίαν, μίαν νέαν αφετηρίαν ερεύνης, όπως και η αύξησις φωτός εις έκαστον βαθμόν.»εις τον 4ον βαθμόν του Μυστικού Διδασκάλου ακούομεν ότι «το λυκαυγές της πρωίας αποδιώκει τα σκότη και το φως της ημέρας αρχίζει να αναφαίνεται». Καί ο Μυστικός Διδάσκαλος ορκίζεται: «Θα συντελέσω εν τω μέτρω των δυνάμεών μου ίνα εξαλείψω τα σοφί σματα, άτινα εμποδίζουν την ελευθέραν ανάπτυξιν της διανοίας». Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχη μεταξύ των Μυστών του Φιλοσοφικού Τεκτονισμού αντίρρησις διά την συνεχή έρευναν της εννοίας του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Διότι η έννοια αυτή συνεχώς δύναται να τελειοποιείται και να διευρύνεται από το προσδιορισμένον εις το απροσμέτρητον, από το συγκεκριμένον εις το ανέκφραστον, από το προσωπικόν εις το απρόσωπον. Άλλωστε εις τον βαθμόν του Μυστικού Διδασκάλου διδασκόμεθα «την αιωνίαν πάλην της προόδου κατά της αμαθείας, τον διαρκή αγώνα του φωτός κατά του σκότους, τον αδιάλειπτον πόλεμον της αληθείας κατά της πλάνης».»επομένως, πρέπει να είμεθα σύμφωνοι ότι διαρκώς πρέπει να παλαίωμεν κατά της αμαθείας, κατά του σκότους, κατά της πλάνης, αναζητούντες την πρόοδον, το φως, την αλήθειαν, επομένως και την πληρεστέραν έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος.Ένα τοιούτον αγώνα πρέπει διαρκώς να διεξάγομεν κατά των σκοτει νων τάσεων του εαυτού μας, εάν πράγματι θέλωμεν να ατενίσωμεν το φως και την αλήθειαν.

7 »Η έρευνα, συνεπώς, πρέπει να είναι συνεχής. Ας ερευνήσωμεν εις τα τυπικά μας διά την έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Ίσως ανεύρωμεν σημαντικάς νύξεις, διά να σχίσωμεν το παραπέτασμα και να προσπελάσίομεν προς την ανακάλυψίν της προ σφερόμενης εις την ανακάλυψίν μας αποκαλύψεως.»ο Συμβολικός Τεκτονισμός τηρεί σκόπιμον αοριστίαν σχετικώς με την έννοιαν και την φύσιν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος.»Ευθύς εξ αρχής, από του Α βαθμού, διακηρύσσει ότι αφήνει εις έκαστον την ελευθερίαν των δοξασιών του και ουδέν θέτει όριον εν τη αναζητήσει της Αληθείας. Αναγνωρίζει όμως και διακηρύττει την ύπαρξιν του Θεού, τον οποίον δεν καθορίζει, αλλ' ονομάζει «Μέγαν Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος», συνοψίζουν τα προς Αυτόν καθήκοντα εις το «Σέβας».»Εάν επιστήσωμεν την προσοχήν μας εις την έννοιαν της λέξως «Αρχιτέκτων», ίσως παρατηρήσωμεν ότι οι αρχιτέκτονες δεν δημιουρ γούν εκ του μη όντος, αλλά χρησιμοποιούν υπάρχοντα υλικά, διευθετούντες αυτά συμφώνως προς σχέδιον το οποίον έχουν καταρτίσει.»κάποια απόπειρα προσδιορισμού της εννοίας του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος γίνεται εις το τέλος της τελετής της Μυήσεως, κατά την απονομήν ευχαριστιών, όπου ο Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος ονομάζεται «γόνιμος και αιωνία πηγή φωτός.»εις τον Β βαθμόν το Τυπικόν αναγράφει: «ο Φωτοβόλος Αστήρ είναι η εικών ήτις υπενθυμίζει εις ημάς το μυστηριώδες αίτιον τοσού των θαυμασίων κόσμων». Καί προστίθεται ότι «ο Φωτοβόλος Αστήρ είναι το σύμβολον της ανεξαρτήτου διανοίας, ήτις είναι απηλλαγμένη προλήψεων και δεισιδαιμονιών».»εις τον Γ βαθμόν το Τυπικόν ομιλεί περί υπάρξεως «δύο μεγά λων και εις άκρον αντιθέτων αρχών, αίτινες ιθύνουν τον κόσμον: Το καλόν και το κακόν, το φως και το σκότος».»καί λέγει ότι ο Σολομών «ανήγειρε Ναόν εις δόξαν του Ιεχωβά» και ότι η Βασίλισσα της Σαβά ωδηγήθη «εις τον μεγαλοπρεπή Ναόν του Πατρός της Φύσεως». Ονομάζεται, λοιπόν, ευστοχώτατα ο Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος «Πατήρ της φύσεως».»ουδείς άλλος υπαινιγμός γίνεται εις τον Συμβολικόν Τεκτονισμόν σχετικώς με την έννοιαν και την φύσιν του «Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος», εις δόξαν του οποίου διεξάγο νται όλαι μας αι εργασίαι. Εν τούτοις, πλην των επισήμων Τυπικών, υπάρχει και «η πλήρης παράδοσις του Γ βαθμού», η οποία αναφέρει πολλά και περίεργα. Είμαι υποχρεωμένος να τα υπενθυμίσω εις εκείνους οι οποίοι τα γνωρίζουν και να τα εκθέσω εις εκείνους οι οποίοι τυχόν τα αγνοούν. Καί θα προ σπαθήσω να δώσω την ερμηνείαν των.»αναφέρει, λοιπόν, η πλήρης παράδοσις του Γ' βαθμού ότι ο άγγελος του φωτός Εβλίς, το Πνεύμα του Πυρός, ηράσθη της Εύας, ήτις ενέδωσεν εις τον έρωτά του και ούτω εγεννήθη ο Κάιν, απείρως υπέρτερος του Άβελ. Ότι ο Θεός Αδωνάι, φθονών

8 τον Κάιν διά το πνεύμα όπερ μετέδωσεν εις αυτόν ο άγγελος του φωτός Εβλίς, εξώρισε τον Αδάμ και την Εύαν εκ της Εδέμ. Ότι ο ζηλότυπος ούτος θεός είχε ζυμώσει ιλύν διά να πλάση τον Αδάμ και τω είχε δώσει ψυχήν δουλικήν. Εφοβείτο δε την ελευθέραν και ανεξάρτητον ψυχήν του Κάιν. Ότι ο Κάιν, εξωργισθείς εκ της αδικίας του Αδωνάι, εθανάτωσε τον Άβελ, ο δε Αδωνάι, ο θεός όστις έμελλε να πνίξη τόσας χιλιάδας ανθρώπων εις τα ύδατα του κατακλυσμού, εχαρακτήρισε τον φόνον του Άβελ ως έγκλημα ασυγχώρητον. Ότι ο αμνησίκακος απόγονος του Κάιν Χιράμ, υιός των Πνευμάτων του Πυρός, καταβάλλει όλην του την μεγαλοφυίαν και ενεργητικότητα προς οικοδόμησιν του Ναού, τον οποίον η υπερηφά νεια του Σολομώντος ανεγείρει εις τον αμείλικτον θεόν Αδωνάι, του οποίου το μίσος καταδιώκει από αιώνων το γένος του Κάιν. Ότι μετά την καταστροφήν της χάλκινης θαλάσσης, ο Χιράμ άγεται υπό του προγόνου του Τουβαλκάιν, εν μέσω του πυρός, εις το κέντρον της γης, εν τη ψυχή του κόσμου, εις το Βασίλειον του Εβλίς και του Κάιν, εκεί όπου παύει η τυραννία του φθονερού Αδωνάι και γεύονται των καρπών του δέντρου της Επιστήμης. Ο Χιράμ εισάγεται εις το άδυτον του πυρός και ο Τουβαλκάιν του εξηγεί τας αδυναμίας και τα ταπεινά πάθη του θεού Αδωνάι, του μισούντος το πλάσμα του και καταδικάσαντος αυτό να αποθνήσκη, όπως εκδικηθή διά τα ευεργετήματα, τα οποία τα πνεύματα του Πυρός τω επεδαψίλευσαν. Τέλος, ο Τουβαλκάιν προφητεύει την επικράτησιν των απογόνων του Χιράμ, οίτινες θα καθιερώσουν καθ' όλην την γην την λατρείαν του Πυρός, καταρρίπτοντες την τυραννίαν του Αδωνάι.»Όσοι διά πρώτην φοράν ακούουν όλα αυτά, θα με δικακόσουν διότι μεταχειρίσθην την λέξιν «περίεργα».»ποία είναι η ερμηνεία αυτών όλων, τα οποία θα ανεστάτωναν κάθε αγαθόν θρησκόληπτον, αν τα ήκουε;»κατά την ταπεινήν μου γνώμην είναι πρώτον η προσπάθεια να απαλλαγούν οι Ελεύθεροι Τέκτονες από κάθε φανατισμόν και θρησκοληψίαν. Είναι η προσπάθεια να καταστούν πραγματικά ελεύθεροι εις την σκέψιν και ανεξάρτητοι από κάθε γνώμην που είχον σχηματίσει ανεξετάστως, από κάθε προκατάληψιν, από κάθε μισσαλοδοξίαν. Να μάθουν να ακούουν ατάραχοι και τα τελείως αντίθετα από εκείνα τα οποία έως τώρα εγνώριζον.»δεύτερον, είναι η προσπάθεια να αναθεωρήσουν όσας ιδέας είχον σχηματίσει από παιδικής ηλικίας, σχετικώς με την υπερτάτην δύναμιν ήτις διευθύνει τον κόσμον, ιδέας τας οποίας εσχημάτισαν από την ανερμήνευτον ανάγνωσιν ενός κατ' εξοχήν συμβολικού και κρυ-πτογραφικού κειμένου, όπως είναι η Γένεσις.

9 »Τρίτον, είναι η προσπάθεια να εξαρθή η Ελευθερία της σκέψεως και συνειδήσεως, η οποία είναι απαραίτητον να διακρίνη κάθε Ελεύθερον Τέκτονα, και μάλιστα εις τον βαθμόν του Διδασκάλου. Είναι επίσης η υπογράμμισις της υπεροχής του πνεύματος απέναντι της ύλης, της ανεξικακίας απέναντι της εκδικήσεως, της μεγαλοφροσύνης απέναντι του φθόνου», του δικαίου απέναντι της αδικίας, της ελευθερίας απέναντι της τυραννίας, της ελευθέρας και ανεπηρεάστου ερεύνης απέναντι της προκαταλήψεως και της δεισιδαιμονίας. Τοιαύται είναι αι ερμηνείαι τας οποίας δίδει εις τα Τεκτονικά κείμενα η ταπεινή μου κατανόησις.»αυτά σχετικώς με την θέσιν την οποίαν λαμβάνει ο Συμβολικός Τεκτονισμός ως προς την έννοιαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος» Καί κλείεται ούτω το κεφάλαιον του Κ.Μ. Μελισσαρόπουλου για το ποιός είναι ο Μ.Α.Τ.Σ. Στις παραπάνω οφθαλμοφανείς σατανοεμπευσμένες πλάνες σας και κακοδοξίες σας παρατηρούμε τα εξής: 1) Πόση σοβαρότητα έχει η Μασονία και πόσο σοβαροί είναι οι μεγαλόσχημοι της πολιτικής, των γραμμάτων και του πλούτου, που γίνονται και παραμένουν μέλη της, είναι το γεγονός ότι, πιστεύουν, προσεύχονται και περιμένουν βοήθεια και αγιασμό, από έναν θεό, ανθρωποποίητο. 2) Είναι τραγική η άποψη ότι η Μασονία δίδει στα μέλη της, εικόνες παραστάσεις και σύμβολα και αφήνει σ' αυτά να τα ερμηνεύσουν και κατανοήσουν, ανάλογα με την «διανοητικήν αντίληψιν» του καθενός! Το θέμα είναι αμείλικτο: Αν η Μασονία ξέρει τι πιστεύει γιατί το κρατάει μυστικό, αν η ίδια αγνοεί τι πιστεύει, πως περιμένει να το βρούν τα μέλη της; Αλλά η αλήθεια είναι άλλη: Η Μασονία ξέρει πολύ καλά το αφεντικό στο οποίο δουλεύει, αλλά δεν τολμά να το πεί καθαρά, γιατί φοβάται τις αντιδράσεις! Το λέει λοιπόν στα μέλη της μέσα σε σύμβολα τέτοιας υφής, ώστε να οδηγού νται αναγκαστικά στο μονόδρομο του Σατανά. Αυτή είναι η αλήθεια, το μεγάλο μυστικό της Μασονίας! Μιά παγίδα καθαρά σατανική: Παγιδεύει χωρίς να εκτίθεται! Την ευθύνη της παγίδευσης την φορτώνεται το ίδιο το θύμα, που νομίζει, αυταπατώμενο, ότι μόνο του ανεκάλυψε την «αλήθεια», αφού ο δρόμος της Μασονίας είναι φτιαγ μένος για κεί! Αυτό σημαίνει η φράση του κειμένου»: «Διότι η Αλήθεια εις τα Μυστήρια δεν αποκαλύπτεται εις τους Μύστας, αλλά προσφέρεται εις την ανακάλυψίν των»! 3) Διαβάζομε στο κείμενο: «Επομένως, πρέπει να είμεθα σύμφω νοι ότι διαρκώς πρέπει να παλαίωμεν κατά της αμαθείας, κατά του σκότους, κατά της πλάνης, αναζητούντες την πρόοδον, το φως, την αλήθειαν, επομένως και την πληρεστέραν έννοιαν του Μεγάλου Αρ χιτέκτονος του Σύμπαντος»! Ρωτάμε την Μασονία: Πως αυτά μπορούν να ταιριάξουν με την απάντηση του Χριστού στους μαθητές του: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ειμή δι' εμού»; (Ιω. 14, 5-6). Μπορεί ένας πιστός Χριστιανός να αμφιβάλλει για την αλήθεια του Ι. Χριστού και να παραμένει Χριστιανός; Η λογική του κειμένου ταιριάζει σ' όλες τις θρησκείες που έχουν ανθρωποποίητους θεούς. Αλλά σ' ένα Θεό αληθινό, με χίλιες αποδείξεις αληθινό, όπως ο Θεός της Αγίας Τριάδος, στον οποίο πιστεύει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τι νόημα έχουν τα λόγια του κειμένου;

10 Θα βάλομε λοιπόν στην ίδια γραμμή τον Ι.Χριστό, με τον Αλλάχ, τον Βούδα, τον Δία, τον Βισνού, τον Κρίσνα, τον ΜΑΤΣ, χωρίς αυτό να σημαίνει άρνηση της Αγίας Τριάδος; Μπορείς να πιστεύεις στο Χριστό «ως Θεό αληθινό εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο» και συνάμα ν' αμφιβάλλεις γι' αυτά και να ψάχνεις να βρείς την αλήθεια στους γραώδεις μύθους της Ειδωλολατρείας, όπως κάνει η Μασονία; 4) Σε ποιό κανόνα του Πολιτισμού, της Δημοκρατίας, της Επιστή μης μπορεί να στηριχτεί και να σταθεί «η σκόπιμος αοριστία» που τηρεί ο Συμβολικός Τεκτονισμός σχετικώς με την έννοιαν και την φύσιν του «Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος», ενός θέματος θεμελιακού για την επίγεια και αιώνια πορεία του ανθρώπου; Γιατί «σκόπιμη αοριστία» σ' ένα θέμα που χρειάζεται όσο γίνεται περισσότερο φως και σαφήνεια; Πως όμως οι Χριστιανοί να πούμε ότι δεν την ξέρουμε, όταν: «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αλη θείας» (Ιω). 1,14); 5) Πρέπει να προσέξομε τα όσα περιέχει «η πλήρης παράδοσις του Γ Βαθμού» (Διδασκάλου) της Μασονίας, τα οποία είναι όντως «πολλά και περίεργα» όπως ο συγγραφέας ομολογεί, αλλά εμείς θα λέγαμε πολλά και φρικτά! Πλήρης ανατροπή και διαστροφή της Αγίας Γραφής! Καθαρά σατανιστική διδασκαλία! Και αυτά σε μια Χριστιανική Χώρα ενώπιον υποτίθεται χριστιανών, που έγιναν μασόνοι για να βρούν την αλήθεια στο δρόμο του Εωσφόρου, και απαλλα γούν από την τυραννία «του φθονερού Αδωνάι»! 6) Γιά περισσότερη κατανόηση του φοβερού αυτού κειμένου, κατά την Μασονία μερικών λέξεων: α) Άγγελος του φωτός Εβλίς: Αραβικόν όνομα του πρίγκηπος των αποστατών αγγέλων, του κατακρημνισθέντος εκ του ουρανού, διότι ηρνήθη να υπακούση εις τον Ύψιστον και να προσκυνήσει τον Αδάμ, ισχυριζόμενος ότι αυτός μεν είναι κατασκευασμένος εξ αιθερίου πυρός, ενώ ο Αδάμ εδημιουργήθη εξ ιλύος. Ο Εβλίς εξομοιούται προς τον Εωσφόρον και τον Αζαλήλ των Εβραίων. Κατά την αποκρυφιστικήν παράδοσιν όταν ακόμα οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα ευρίσκοντο εις τον κήπον της Εδέμ, ο Εβλίς, ο άγγελος του φωτός, δεν ηδυνήθη να ίδη το κάλλος της πρώτης γυναικός, χωρίς να συλλάβει προς αυτήν αίσθημα έρωτος. Ούτε και η Εύα ηδυνήθη ν' αντιστεί εις τον έρωτα ενός αγγέλου. Ο Κάιν υπήρξε καρπός του έρωτος τούτου, οι δ' απόγονοι είναι τέκνα του φωτός, ενώ οι εκ του Αδάμ απόγονοι είναι τέκνα της ιλύος»! (Εγκυκλοπαί δεια της Ελευθέρας Τεκτονικής υπό Ν.Χ.Λάσκαρη Έκδοσις Στ.. ΟΜΗΡΟΣ Αθηνών, ΑΘΗΝΑΙ 1951 σελ. 329). β) Χάλκινη Θάλασσα: Μέγας στρογγυλός λουτήρας στον Ναό του Σολομώντος έργο του Χιράμ. Ύψος πέντε πήχεις, περίμετρο τριάντα και στήριγμα δώδεκα χάλκινα βόδια, τρία σε κάθε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. γ) Αδωνάι: Εβραική ονομασία του Θεού, την οποία οι Ιουδαίοι χρησιμοποιούσαν από σεβασμό, για να μη χρησιμοποιούν τη λέξη «Ιεχωβά». δ) Τουμπαλκάιν. Τεχνίτης επεξεργασίας των μετάλλων, όπως ο Ήφαιστος στην Αρχαία Ειδωλολατρεία. Εδώ θεωρείται συνεργάτης του Εβλίς (Εωσφόρου).

11 ε) Χιράμ. Το πλέον συνδεδεμένο με την Μασονία πρόσωπο. Ήτο ο γενικός υπεύθυνος για την οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος. Στο τέλος έγινε θρύλος, αντιπρόσωπος «λαικού Σύριου θεού εναντίον του οποίου ηγωνίζοντο διαρκώς οι οπαδοί του Ιεχωβά...» (Εγκυκλο παίδεια, ως άνω, σελ. 779)! Το Τυπικό του 3ου βαθμού αποκαλεί τους μασόνους τέκνα του Χιράμ. Καί έχει μεγάλη σημασία η «προφητεία» του σκοτεινού Τουμπαλκάιν ότι «οι απόγονοι του Χιράμ» δηλαδή οι Μασόνοι, θα επικρατήσουν και θα καθιερώσουν σ' όλη τη γη την λατρεία του Εωσφόρου, «καταρρίπτοντες την τυραννία του Αδωνάι»! Ο Θεός λοιπόν του Ευαγγελίου, που όπως γράφει ο Ιωάννης «αγάπη εστίν και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ» (Α Ιω. 4,16), ο μασόνος, μυούμενος στον Τρίτο Βαθμό (Διδάσκαλος) μαθαίνει ότι ο Θεός αυτός είναι φθονερός, τύραννος, ζηλότυπος, σαδιστής και κακούργος (κατακλυσμός)! Πλη ρης διαστροφή της Αγίας Γραφής, καθαρά σατανογέννητη, για να επιρρίψει στο Θεό της αγάπης, όλα τα δεινά που επεσώρευσε στην ανθρωπότητα η κακία του Διαβόλου και η επιπολαιότητα του ανθρώπου. 7) Είναι χαρακτηριστικό δείγμα φανατισμού και σατανισμού, η ευκολία με την οποία ο Μασόνος συγγραφέας του ως άνω κειμένου, αποκαλεί «θρησκόληπτο», τον Χριστιανό, που θα διάβα ζε τα παραπάνω και θ' αγανακτούσε! Καταλάβατε; Νάσαι Χριστιανός, να διαβάζεις ότι η Εύα εμοίχευσε, ότι ο Κάιν ήτο «απείρως υπέρτερος του Άβελ», ότι ο Εωσφόρος και η αμαρτία της μοιχείας έδωσαν καλύτερο τύπο ανθρώπου, από αυτόν που έπλασε ο Θεός, ότι ο Θεός ζήλεψε για το κατόρθωμα του Εωσφόρου και να μην εξανίστασε! Ο,τι ο απόγονος του σατανογέννητου Κάιν, Χιράμ, ήτο «αμνησίκακος» αφού δέχτηκε να βοηθήσει στην οικοδόμηση του Ναού στον «αμείλικτο Θεό Αδωνάι του οποίου το μίσος καταδιώκει από αιώνων το γένος του Κάιν»! Ο,τι η πλευρά του Σατανά είναι ηθικά ανώτερη από την πλευρά του Θεού! Να βλέπεις την άνω ποταμών μασονική υποστήριξη και συμπαράσταση στους δαίμονες, τους οποίους παρουσιάζουν θύματα του θεού σε βάρος του οποίου καταλογίζουν τα πάντα: ο Θεός είναι κακός, φθονερός, άδικος! Ο Σατανάς και οι δαίμονες είναι ανώτεροι, αμνησίκακοι, δημοκράτες, ελευθερωτές, που τους καταδιώκει η κακία του Θεού! Να βλέπεις όλη αυτήν την δαιμονική όντως διαστροφή της αλήθειας και να μη μιλάς! Να βλέπεις τα Σόδομα και τα Γόμορα και συ να είσαι ήρεμος, σα να μην συμβαίνει τίποτα! Καί έρχεται στο νού η καθημερινή πραγματικότητα: Κάθε ζηλω της χριστιανός ν' αποκαλείται φανατικός, αγράμματος και γραφικός και οι στυγνοί εγκληματίες και μεγάλοι απατεώνες, σχεδόν ν' αντιμετωπίζονται σαν ήρωες! Κι' η φωνή του προφήτη: «Επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσι και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι και ιάσομαι αυτούς», ηχεί εις ώτα μη ακουόντων! Και το κακό αντί να σταματά, μεγαλώνει! Ποιός φταίει γι' αυτό; Δεν φταίει ο άνθρωπος; Όχι, απαντά ο διάβολος!

12 Φταίει ο Θεός! Κι' η Μασονία τον πιστεύει και πολλοί άλλοι, που όλοι τους μιλάνε την ίδια γλώσσα! 8) Σκοπός του αντίχριστου ως άνω μασονικού κειμένου είναι να κλονισθεί η πίστη των Χριστιανών στον θεό της Αγίας Τριάδος και να τους κάμει «ν' αναθεωρήσουν όσας ιδέας είχον σχηματίσει από παι δικής ηλικίας σχετικώς με την υπερτάτην δύναμιν ήτις διευθύνει τον κόσμον»! Να πάψουν δηλαδή να πιστεύουν στον Θεό του Ευαγγελίου και να πιστέψουν στον Θεό της Μασονίας Εωσφόρο, Διάβολο και Σατανά! Καί ύστερα απορούμε γιατί απλώθηκε στον κόσμο και στην Χώρα μας η Σατανολατρεία και όλη η θρησκευτική υποκουλτούρα της Ειδωλολατρείας, της Θεοσοφίας, της Μαγείας, του αποκρυφισμού, του Πνευματισμού, της Αστρολογίας, της Νέας Εποχής κ.α.! Είναι αποκαλυπτικό του σκοτεινού πνευματικού χαρακτήρος της Μασονίας το βιβλίο του αμερικανού συγγραφέα ED. DECKER: «THE QUESTION OF FREEMASONRY» που αναλύει τα Τυπικά της Μασονίας όπως εκτίθενται στο ανωτέρω αναφερόμενο βιβλίο του A. PIKE "Morals and Dogma" στο οποίο περιληπτικά περιέχονται τα ακόλουθα: 1. Η Μασονία είναι ο χώρος φύλαξης και διατήρησης απ' την εποχή του Ενώχ, όλων των μεγάλων φιλοσοφικών και θρησκευτικών αληθειών, άγνωστων στο ευρύ κοινό, που παραδίδονται από γενιά σε γενιά, κρυμμένα σε σύμβολα, εμβλήματα και αλληγορίες! 2. Κάθε μασονικός ναός, είναι ναός θρησκείας και τα διδάγματά του είναι θρησκευτικές οδηγίες. 3. Η Μασονία είναι η παγκόσμια, αιώνια και αμετάβλητη θρη σκεία έτσι όπως ο θεός την τοποθέτησε στην καρδιά της ανθρωπότητας! 4. Ο πρώτος μασόνος νομοθέτης του οποίου η μύηση τιμάται σε μας ήταν ο Βούδας, που 1000 χρόνια πριν τον Χριστό, αναπροσάρμοσε τη θρησκεία του Manous. 5. Η Μασονία τρέφει σεβασμό σ' όλους τους μεγάλους μεταρρυθ μιστές, όπως ο Μωϋσής, ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο άραβας εικονομάχος (Μωάμεθ) και αφήνει στον κάθε «αδελφό» να πιστεύει σ' όποια από αυτές τις θεικές προσωπικότητες θέλει! 6. Η Μασονία, όλα τα χριστιανικά δόγματα, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους, τους Βραχμάνους, τους πιστούς του Κομφούκιου και του Ζωροάστρη, τους συνενώνει όλους στην προσευχή κάτω από το όνομα Βααλείμ! (η λέξη Βααλείμ είναι πληθυντικός του Βάαλ, που σημαίνει ψευδής θεός, είδωλο. Βααλείμ = ψευδείς θεοί, είδωλα! Ο μασόνος του 33ου Α. Πάικ, σ' αυτήν την κατηγορία κατατάσσει και τον θεό των Χριστιανών! Η προσθήκη της παρένθεσης είναι δική μας). 7. Οι Διδάσκαλοι ακόμα και της Χριστιανοσύνης είναι οι περισ σότερο ανίδεοι του αληθινού νοήματος αυτών που διδάσκουν. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να ξέρουμε τόσα λίγα όσο η Βίβλος.

13 8. Όλες οι αληθινές δογματικές θρησκείες προέρχονται από την Καββάλα και επιστρέφουν σ' αυτήν. Όλες οι μασονικές οργανώσεις χρεωστούν σ' αυτήν τα μυστικά τους και τα σύμβολά τους. Η Καββάλα αποδείχνει την συμφωνία της Παγκόσμιας Αιτιότητας και του Θείου Λόγου. Η Βίβλος με τις κατηγορίες που περιέχει, εκφράζει, μ' ένα ελλιπή και κεκαλυμμένο τρόπο, την θρησκευτική πίστη των Εβραίων, τα δόγματα του Μωϋσή και των Προφητών, όμοια κατά βάθος μ' εκείνα των αρχαίων Αιγυπτίων, επίσης έχουν τα εξωτερικά νοήματα και τα πέπλα τους. Τα εβραικά βιβλία έχουν γραφεί μόνο για να επαναφέ ρουν στη μνήμη τις παραδόσεις και ήταν γραμμένα με σύμβολα ακατανόητα για τον αμύητο... Έτσι γεννήθηκε μια δεύτερη Βίβλος, άγνωστη ή μάλλον ακατανόητη απ' τους Χριστιανούς, μια συλλογή λένε από τερατώδεις ασυναρτησίες. Ο οποιοσδήποτε γεμίζει με θαυμασμό εισχωρώντας στα άδυτα της Καββάλα, καθώς βλέπει ένα δόγμα τόσο λογικό, τόσο απλό και την ίδια στιγμή τόσο απόλυτο. (Σχόλιο του Ε. DECKER σ' αυτά: Η Καββάλα είναι ένα βιβλίο αρχαίου εβραικού μυστικισμού και Μαγείας!) 9. Κάθε τι καλό στη Φύση έρχεται από τον Όσιρι: Τάξη, αρμονία, ευνοικές θερμοκρασίες, ουράνιοι περίοδοι. 10. Η Μασονία, όπως όλες οι θρησκείες, όλα τα Μυστήρια, Αλχημεία και Ερμητισμός, αποκρύπτει τα μυστικά της από όλους, εκτός από τους δικούς της. 11. Ο Σεβάσμιος, είναι η Κεφαλή, κι' ο Αρχηγός της Στοάς. Η πηγή του φωτός, της Γνώσης και Καθοδηγητής της Μασονίας. Το πρωταρχικό καθήκον του Μασόνου είναι να υπακούει ασυζητητί στον Αρχηγό. 12. Γιά να εμποδίσουν, οι δαίμονες, το φως να ξεχυθεί μονομιάς, απαγόρευσαν στον Αδάμ να φάει το φρούτο της γνώσης του Καλού και του Κακού, απ' το οποίο θα γνώριζε την Εξουσία του Φωτός και την Εξουσία του Σκότους! Αυτός υπάκουσε. Τότε ένας Άγγελος του Φωτός τον ώθησε σε παράβαση και του έδωσε τα μέσα της νίκης! Όμως οι Δαίμονες δημιούργησαν την Εύα, η οποία τον παρέσυρε σε μια πράξη αισθησιασμού, που τον αποδυνάμωσε και τον ξανάδεσε στα δεσμά της ύλης! Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε ζώντα άνθρωπο. Ο Άγγελος αυτός του Φωτός πήρε ανθρώπινο σώμα και ονομάσθηκε Μεσσίας Χριστός, για να μπορέσει να προσαρμοστεί στη γλώσσα των Εβραίων. Το φως πέτυχε στο έργο του, αποσπώντας τους Εβραίους από τη λατρεία της Σατανικής Αρχής και τους Παγανιστές από την λατρεία των Δαιμόνων. Αλλά ο Αρχηγός των Σκοτεινών Δυνάμεων τον άφησε να σταυρωθεί από τους Εβραίους, αν και πάλι υπέφερε μόνο επιφανειακά... (Σχόλιο του Ε.DECKER: Αυτά όλα είναι άκρως αντίθετα με τη Βίβλο: Τοποθετεί την δύναμη της σωτηρίας και τη θέση του Ιησού Χριστού στα πόδια του Εωσφόρου και ονομάζει τον Άγιο Θεό Δαίμονα! Αρνείται όλη την σημασία της θυσίας του Ιησού Χριστού στο σταυρό και αντίθετα, τοποθετεί εκεί τον Εωσφόρο!). 13. «Όταν ο Μασόνος καταλάβει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η σωστή χρησιμοποίηση της ζωτικής ενέργειας, τότε έχει κατα νοήσει το μυστικό της τέχνης του: Οι μεγάλες δυνάμεις του Εωσφόρου είναι στα χέρια του και προτού προχωρήσει μπροστά πρέπει ν' αποδείξει ότι ξέρει να χρησιμοποιεί καλά αυτή την ενέργεια» (Locked Keys of Freemasonry, Manly P. Hall, Page 48)!

14 14. «Ναί, ο Εωσφόρος είναι θεός! Αυτό που πρέπει να πούμε στο πλήθος είναι: Λατρεύουμε ένα θεό, αλλά είναι θεός που λατρεύεται χωρίς προκατάληψη. «Σε σένα, Υπέρτατε Μεγάλε Γενικέ Επιθεωρητή, (σ.σ. έτσι λέγεται ο 33ος Βαθμός της Μασονίας), λέμε αυτό που πρέπει να επαναλάβεις στην Αδελφότητα του 32ου, 31ου και 30ου Βαθμού: Η Μασονική θρησκεία πρέπει να κρατήσει και να διατηρή σει, μέσω υμών των υψηλοβάθμων, την καθαρότητα του Εωσφορικού Δόγματος: «Εάν ο Εωσφόρος δεν ήταν θεός, θα μπορούσε ο Αδωνάι (ο Θεός των Χριστιανών) του οποίου οι πράξεις αποδείχνουν την σκληρότητα, περιφρόνηση και μίσος για τον άνθρωπο, βαρβαρότητα και απέχθεια για την επιστήμη, να στρέφεται εναντίον του και να τον διαβάλει τόσο αυτός όσο κι' οι ιερείς του; Ναί, ο Εωσφόρος είναι θεός και δυστυχώς ο Αδωνάι είναι επίσης θεός. Ο αιώνιος νόμος λέει ότι δεν υπάρχει φως χωρίς σκιά, ομορφιά χωρίς ασκήμια, μαύρο χωρίς άσπρο, γιατί το απόλυτο μπορεί να υπάρξει μονάχα σαν Θεός με δύο όψεις: Το σκότος είναι αναγκαίο για το φως για να χρησιμεύει σαν αντίθεσή του. Έτσι όλα τα περί Σατανισμού είναι λάθος. Η αληθινή και φιλοσοφημένη θρησκεία είναι η πίστη στον Εωσφόρο, τον ισότιμο του Αδωνάι! Αλλά ο Εωσφόρος, θεός του φωτός και θεός του Καλού, παλεύει χάριν της ανθρωπότητας, εναντίον του Αδωνάι, θεού του Κακού και του Σκότους! (Οδηγίες για το 23 Ύπατο Παγκόσμιο Συμβούλιο, ALBERT PIKE, Ύπατου Αρμοστή, Υπέρτατου Επισκόπου της Διεθνούς Μασονίας, 14 Ιουλίου 1889)! 15. Η Μασονία ασχολείται με την επανεύρεση του ονόματος του Θεού το οποίο υποτίθεται, χάθηκε, κατά την διάρκεια του χτισίματος του Ναού του Σολομώντος, με τον φόνο του Αρχιτέκτονα Χιράμ Αμπίφ, αναζήτηση που συνεχίζεται μέχρι το βαθμό της «Βασιλικής Αψίδος». Εδώ το χαμένο αυτό όνομα ξαναβρίσκεται και είναι το όνομα: «JAOBULON». Όπου JAO είναι η απόδοση του Εβραικού θεού «ΙΕΧΩΒΑ», «ΒΟΥΔ» είναι η απόδοση του Βαβυλωνικού θεού «ΒΑΑΛ» και «ΟΝ» είναι η απόδοση του Αιγυπτιακού θεού «ΟΣΙΡΙΣ»! Το Τυπικό της τελετής έχει τυπωμένα τα γράμματα J.B.O. που σημαί νει: Εμείς οι τρεις συμφωνούμε να φυλάξουμε την ιερή λέξη. Έτσι κανένας μασόνος της Βασιλικής Αψίδος δεν μπορεί να προφέρει όλο το ιερό όνομα μόνος του: Το προφέρουν κι' οι τρεις μαζί προφέροντας καθένας διαδοχικά μια από τις τρεις συλλαβές. Στο κλείσιμο της Τελετής μυήσεως στο Βαθμό της Βασιλικής Αψίδος ο υποψήφιος ερωτάται: Αδελφέ Επόπτα τι είσαι; Κι' αυτός απαντά: «Είμαι ο ων»! Μπορείτε να το φαντασθείτε αυτό; Όταν ο Μωϋσής ζήτησε από τον θεό το όνομά Του, ο Θεός είπε: «Είμαι ο ων»! Πείτε μου, πως ένας Χριστιανός που είναι μασόνος της Βασιλικής Αψίδος μπορεί να ονομασθεί με το όνομα του Θεού του Ισραήλ; Ο Θεός της χριστιανικής πίστεως είπε: «Μην πλανάστε Ιουδαίοι. Ευθύς εξ αρχής δεν ακούσατε προφητείες που σας είπα και που όλες εξεπληρώθησαν; Μάρτυρές μου λοιπόν είστε σείς ότι (βάσει των προφητειών αυτών) δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εμού»; (Ησ. 44, 8-9). 16. Αλλά δεν βεβηλώνουν μονάχα την Αγία Τριάδα, οι μασόνοι, βεβηλώνουν και την αιώνια Ιερωσύνη του Ιησού Χριστού): Στον 19ο Βαθμό: «Μέγας Ποντίφηξ», ο Σεβάσμιος αφού αλοίφει τον υποψήφιο με λάδι του λέει: «Γίνε λοιπόν για πάντα ένας επίσκοπος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ!» Κι' αφού του ανακοινωθεί το σύνθημα (Εμμα-νουήλ) και η Ιερή λέξη (Αλληλούια), τον ντύνουν με μια ρόμπα από άσπρο λινό και του φορούν ένα στέμμα κόκκινο με 12 άστρα που αντιπροσωπεύουν τις 12 πύλες της Νέας Πόλης, τα 12 σημάδια του Ζωδιακού κύκλου, τα 12 φρούτα του

15 δένδρου της ζωής, τις 12 φυλές του Ισραήλ και τους 12 Αποστόλους (Scottish Rite Masonry lieustrated, The Complete Ritual, Vol. 2, Pages 26-27, E. Cook Pub lications, 1974). Είναι ολοφάνερο ότι η τελετή αυτή είναι η η Μασονική Εωσφορική Ιερωσύνη, απομίμηση της Ιερωσύνης του Ιησού Χριστού, αφού είναι γνωστό από την Αγία Γραφή ότι η Ιερωσύνη έχει δοθεί αποκλειστικά και μόνο στον Ιησού Χριστό. Η ως άνω λοιπόν τελετή παίρνει την Ιερωσύνη αυτή από τον Ι. Χριστό και την δίδει σ' έναν άνθρωπο αμαρτωλό που φορά ένα στέμμα που μεταξύ των άλλων αντιπροσωπεύει τα δώδεκα σημεία του Ζωδιακού κύκλου, την στιγμή που ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την προσφυγή του πιστού στα Ζώδια, για να γνωρίσει το μέλλον (Οιωνοσκοπία, Αστρολογία) (Δευτ. 18, 10-12)! Η δύναμη της Ιερωσύνης του Χριστού, δίδεται στο Σατανά, τον θεό της Μασονίας! 17. Στον 17ο Βαθμό: «Ιππότης της Ανατολής και Δύσεως», αφού έχει ολοκληρωθεί η μύηση και αφού έχει δοθεί στον μυηθέντα η εισητήριος λέξις ΜΥΟΛΥΟΒΑΖ (διαβάζεται από το τέλος) = ΖΑ ΒΟΥΛΟΥΜ και η ιερή λέξη ΝΩΔΔΑΒΑ (διαβάζεται από το τέλος) = ΑΒΑΔΔΩΝ, ο υποψήφιος οδηγείται σε ανυψωμένο θεωρείο στα δεξιά του Υπάτου Επιθεωρητού. Η σκηνή αναπαριστά το τέλος του κόσμου, όταν όλοι οι καλοί μασόνοι παίρνουν τον μισθό τους οδηγού μενοι σ' ένα θρόνο στα δεξιά του Παντεπόπτη, έχοντας εξαγνιστεί αφού έχουν πλύνει τα ρούχα τους, στο αίμα τους. Στην συνομιλία που ακολουθεί μεταξύ του Παντεπόπτη και του Πρεσβύτερου Φύλακα, το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες που κανένας δεν μπορεί ν' ανοίξει (Αποκ. 5,4-5), έχει διαστρεβλωθεί και παριστάνει «Μιά Στοά την οποία ο Παντεπόπτης μόνο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί και να ανοίγει». Η τέταρτη σφραγίδα, αναπαρίσταται από ένα κρανίο και πληροφορούμαστε ότι αυτή είναι η εικόνα ενός αδελφού που αποκλείσθηκε από τη Στοά! Η 5η Σφραγίδα αναπαρίσταται από ένα πανί βουτηγμένο στο αίμα. Ο Παντεπόπτης το ερμηνεύει αυτό ως σύμβολο του χρέους να χύσουμε το αίμα μας για το καλό της Μασονίας (Scottish Rite., ενθ. ανωτ. 18)! Τι φρικτή διαστροφή του Ιερού Λόγου του Θεού! Πρώτα, μονάχα ο Ι.Χριστός μπορεί ν' ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Εδώ βλέπουμε την εξουσία αυτή να την παίρνει ο Μασόνος! Αυτό πράγματι είναι το πνεύμα του Αντίχριστου! Αλλά και ένα άλλο στοιχείο της σατανολατρείας της Μασονίας αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του αγγέλου της Αβύσσου Αβαδδών: «Έχουσι βασιλέα επ' αυτών τον άγγελον της αβύσσου. Όνομα αυτώ Εβραιστί Αβαδδών, εν δε τη Ελληνική όνομα έχει Απόλλύων». (Αποκ. 9, 11)! Κατόπιν των ανωτέρω κύριοι του Υπάτου Συμβουλίου αποδεικνύεσθε Σατανολάτραι και Εωσφορισταί και εάν μείνετε αμεταμέλλητοι υπόκεισθε στα αναθέματα και τας αράς της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας αφωρισμένοι από του ζώντος Θεού, υπόδικοι και ένοχοι του πυρός της γεένης. Συνεπώς η πανηγυρική διακήρυξή Σας εφ' όσον όπως είναι βέβαιον δεν πρόκειται να απαντήσετε στην επιστολή μου με υποχρεώνει: 1. Να Σας καταμηνύσω στις ποινικές Αρχές της Χώρας για συκοφαντική δυσφήμιση της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και 2. Να υποβάλλω στην προσεχή Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος νέο ψήφισμα

16 καταδίκης της φρικώδους Μασονίας ως αποκρυφιστικής παγανιστικής λατρείας πολεμίου της αμωμήτου πίστεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θεός - φύση - άνθρωπος

Θέμα: Θεός - φύση - άνθρωπος Θέμα: Θεός - φύση - άνθρωπος Ομάδα: Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα Μαρίνου Τίνα Ξηρού Ελένη Υπεύθυνοι καθηγητές: Παναγιώτης Ανδριόπουλος (θεολόγος) Εμμανουέλα Φραγκουλοπούλου (πληροφορικής) Σχέση θεολογίας-οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β Τετραμήνου με θέμα Θρησκεία και Διαδίκτυο

Ερευνητική Εργασία Β Τετραμήνου με θέμα Θρησκεία και Διαδίκτυο Ερευνητική Εργασία Β Τετραμήνου με θέμα Θρησκεία και Διαδίκτυο Γεωργακλής Γιάννης, Α1 Γναρδέλλης Δημήτρης, Α1 Ρομποτής Γιώργος, Α3 Τούντα Κατερίνα, Α4 Τσάμη Δήμητρα, Α4 Υπεύθυνοι καθηγητές : Ανδριόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Ιουνίου ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ώστε ο µεν νόµος είναι άγιος, και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή.» Ρωµαίους 7/ζ 12. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»;

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»; ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»; Μάιος 2014 τάξη Γ Γυμνασίου Η εργασία με τίτλο «ευ αγωνίζεσθαι: δεδομένο ή ζητούμενο»; αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης των αρχών του Ολυμπισμού

Διαβάστε περισσότερα

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου του David Batty Εγχειρίδιο Μαθητών Έκδοση 5 Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Εγχειρίδιο Μαθητών 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος)

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) +Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου Η θεωρία των ψευδαισθήσεων α. Η θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι μυροφόρες γυναίκες έπεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα