των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.:686 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ για Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ) ως Δικαιούχος των Πράξεων «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας», με ΚΩΔ. ΟΠΣ για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 και ΚΩΔ. ΟΠΣ για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ », προτίθεται να υλοποιήσει μια σειρά -1-

2 επιμορφωτικών παρεμβάσεων στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των συναδέλφων για μια σειρά επίκαιρων προσεγγίσεων σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα. Οι παρεμβάσεις βασίζονται στο συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων με πρακτικές εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, καθώς και στην αξιοποίηση σχετικών ερευνών και την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση όσων πρόκειται να συζητηθούν στις ομάδες εργασίας των επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Επιμορφωτών (εφεξής «Επιμορφωτές») για τις Επιμορφωτικές του Πρωτοβουλίες. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων οι επιμορφωτές θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, με το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις, που θα καταρτιστούν δεν αποτελούν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και δεν έχουν σε αυτές εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο ΙΚΑ. Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν τα προσόντα όπως ορίζονται παρακάτω, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο παρούσα. σύμφωνα με την Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής αιτήσεων, που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται παρακάτω, στο πλαίσιο της παρούσας. -2-

3 1. Σύντομη περιγραφή των Πράξεων 1.1. Οι Πράξεις (του Άξονα Προτεραιότητας 1 και 2) έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίες θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι Πράξεις περιλαμβάνουν τέσσερις κάθετες ενότητες δράσεων, καθώς και μια σειρά (υποστηρικτικών) οριζόντιων δράσεων Οι κάθετες ενότητες δράσεων αφορούν στην: Ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και ανάδειξη της εμπειρίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας Σχεδιασμός - Οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου Αποκεντρωμένες Δομές του ΙΠΕΜ/ ΔΟΕ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την παρακολούθηση, υποστήριξη και προώθηση των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των άμεσων (εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και έμμεσων (μαθητική κοινότητα, γονείς & κηδεμόνες) 1.3. Οι οριζόντιες ενότητες δράσεων αφορούν στην: Οργάνωση, διοίκηση, επιστημονικό συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης Εσωτερική Αξιολόγηση Εξωτερική αξιολόγηση Προβολή και Δημοσιότητα. -3-

4 2. Αντικείμενο της πρόσκλησης για τη Δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ 2.1. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τουλάχιστον τα προσόντα, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ Τα επιμορφωτικά αντικείμενα στο πλαίσιο των οποίων θα εκτυλιχτούν οι επιμορφωτικές δράσεις, είναι τα παρακάτω: Εκπαιδευτική Ηγεσία [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying) [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρακτική [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Έρευνα δράσης - Μελέτη περίπτωσης [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Βασικές έννοιες προσχολικής και σχολικής ψυχολογίας [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτισμός Σύνδρομο Asperger: Ανίχνευση, υποστήριξη, πρώτη παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] -4-

5 Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και διαπολιτισμική εκπαίδευση - Διαχείριση ετεροτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Οικογένεια και Σχολείο Διαχείριση Προβληματικής Συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου & Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Αρχές και τεχνικές Επικοινωνίας και Δημόσιου Λόγου [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Σύγχρονα θέματα κοινωνικής ασφάλισης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Ζητήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακές σχέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας] Τα περιγράμματα των γνωστικών αντικειμένων παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων βασίζεται στο μοντέλο της μεικτής μάθησης (blended learning) και αναπτύσσεται αξιοποιώντας επίκαιρες θεωρητικές προσεγγίσεις, παρουσίαση και ανάλυση πρακτικών και ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα βασίζονται σε προτεινόμενα σενάρια δράσης. Η επιμόρφωση θα διαρκέσει σαράντα (40) ώρες, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις (24) ώρες θα είναι από απόσταση και 16 δια ζώσης. Τέσσερις (4) ώρες από κάθε φάση (δηλαδή 8 συνολικά) θα αφιερωθούν σε ζητήματα της κάθε ενότητας που έχουν άμεση σχέση με -5-

6 τη σχολική πράξη και εφαρμογή και θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα από Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν μόνιμα σε Δημόσια Σχολεία. Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές θα ενταχθούν σε δύο διακριτές ομάδες του μητρώου, βάσει των προσόντων τους. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α) θα αφορά επιμορφωτές που θα αναπτύξουν την αντίστοιχη ενότητα θεωρητικά και εργαστηριακά (32 από τις συνολικά 40 ώρες), ενώ η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β) τους επιμορφωτές που θα αναπτύξουν θέματα της ενότητας αποκλειστικά με βάση τη σχολική πραγματικότητα (8 ώρες). Η δια ζώσης επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) 4ώρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι δύο πρώτες θα διεξαχθούν με την έναρξη του σεμιναρίου, ενώ οι άλλες δύο συναντήσεις προτείνεται να γίνουν στο τέλος του σεμιναρίου και μετά την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις δύο πρώτες συναντήσεις έχει προβλεφθεί και χρόνος ενημέρωσης για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.. Κάθε επιμορφωτική δράση διαρκεί έξι (6) εβδομάδες, εντός των οποίων θα έχουν πραγματοποιηθεί και η δια ζώσης (16 ώρες) και η εξ αποστάσεως (24 ώρες) εκπαίδευση Οι Επιμορφωτές θα συνάψουν συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, με το ΙΠΕΜ /ΔΟΕ, με βάση τους όρους της παρούσας στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης», των παραπάνω Πράξεων, αντικείμενο των οποίων είναι η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας Τα καθήκοντα των Επιμορφωτών που θα αναλάβουν τα τμήματα Επιμόρφωσης είναι: -6-

7 Α) Διδασκαλία και Υλικό Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα που ορίζει το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Το υλικό και οι δραστηριότητες που αξιοποιούνται στο σεμινάριο προτείνονται από τους επιμορφωτές και εμπλουτίζονται -εφόσον χρειαστεί- από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, καθώς επίσης και οι εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις (νόμοι, εγκύκλιοι κλ.π.), αλλά και οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Διαχείρισης.. Β) Επικοινωνία Συμμετοχή σε συναντήσεις του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ Συνεχής επικοινωνία με το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ ή άλλους εξωτερικούς φορείς. Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των σεμιναρίων. Γ) Τήρηση Διαδικασιών Αυστηρή τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των Επιμορφωτών και Επιμορφούμενων από το σεμινάριο. Τήρηση και ενημέρωση Φακέλου Υλοποίησης Επιμορφωτικής Παρέμβασης (παρουσιολόγια επιμορφούμενων/επιμορφωτών, στοιχεία επιμορφούμενων κ.λ.π) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ενότητα Παραδοτέα που ακολουθεί αποστολή του στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. και Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. -7-

8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων, στους οποίους διεξάγονται τα σεμινάρια, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών Προσαρμογή σε όποιες ανάγκες προκύψουν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. 3. Παραδοτέα 3.1. Τα παραδοτέα των Επιμορφωτών που θα αναλάβουν τα τμήματα Επιμόρφωσης είναι: Θέση Παραδοτέα Προθεσμία υποβολής Επιμορφωτές δια ζώσης εκπαίδευσης Φάκελος Μαθήματος (π.χ. Αρχεία προς τους Επιμορφούμενους, Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Εργασίες) Φάκελος Τμήματος Πλάνο Τμήματος- Ημερομηνία Υλοποίησης της συνάντησης τμήματος/ ύλη που καλύφτηκε, Αξιολογημένες εργασίες των επιμορφούμενων από τον επιμορφωτή Παρουσιολόγια Επιμορφούμενων/ Επιμορφωτών Αξιολογήσεις Επιμορφούμενων για το επιμορφωτικό σεμινάριο Αξιολόγηση επιμορφωτικού σεμιναρίου από 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του τμήματος στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ -8-

9 Θέση Παραδοτέα Προθεσμία υποβολής Επιμορφωτή μαζί με τις προτάσεις του για οποιαδήποτε βελτίωση Εργασίες που δόθηκαν Αξιολογημένες εργασίες των επιμορφούμενων από τον επιμορφωτή Επιμορφωτές εξ Αξιολόγηση του 15 ημέρες από την ολοκλήρωση αποστάσεως επιμορφωτικού του τμήματος στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ* εκπαίδευσης σεμιναρίου από Επιμορφωτή μαζί με τις προτάσεις του για οποιαδήποτε βελτίωση * Σε περίπτωση που ο επιμορφωτής επιθυμεί υλικό του, π.χ. παρουσιάσεις, σημειώσεις, εργασίες κλπ, να αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ θα πρέπει να το αποστείλει ηλεκτρονικά τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος, έτσι ώστε το υλικό να είναι έγκαιρα διαθέσιμο στην πλατφόρμα Εκτός των ανωτέρω παραδοτέων, ο εκάστοτε Επιμορφωτής θα συμμετέχει, ανάλογα με το περιεχόμενο των καθηκόντων του και στην εκπόνηση παραδοτέων, εκτελώντας ειδικότερα έργα, που αφορούν σε έκτακτες και τακτικές αναφορές προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΕΔΒΜ ή/και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΙΠΕΜ /ΔΟΕ. Η ανάθεση των ειδικότερων έργων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ λαμβανομένου υπόψη του περιεχόμενου της παρούσας και της σχετικής σύμβασης. 4. Παρακολούθηση Εκτέλεσης έργου Παραλαβή Παραδοτέων και Έργου Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης της σύμβασης και για την παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου των Επιμορφωτών, -9-

10 είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 9, η οποία έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (εφεξής «Επιτροπή») Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει εγγράφως παρατηρήσεις και υποδείξεις εφ όσον διαπιστώνει συγκεκριμένες πλημμέλειες στα Παραδοτέα και ο Επιμορφωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις παραπάνω εντός του τασσόμενου από την Επιτροπή χρόνου Η παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων του Επιμορφωτή επάγεται την οριστική παραλαβή του έργου του. 5. Προσόντα για τη συμμετοχή στο Μητρώο : 5.1. Τα προσόντα, που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόμενοι για την παραδεκτή υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Επιμορφωτών έχουν ως εξής: Θέση Προσόντα Επιμορφωτές Ομάδας Α του Μητρώου (Θεωρητική και Πρακτική ανάπτυξη της θεματικής ενότητας) Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών Διδακτική εμπειρία στο θέμα που θέλουν να διδάξουν τουλάχιστον 100 ωρών. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση -10-

11 Θέση Προσόντα Επιμορφωτές Ομάδας Β του Μητρώου (Θέματα σε σχέση με τη σχολική πρακτική και καθημερινότητα) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν μόνιμα σε Δημόσια Σχολεία Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών Εκπόνηση προγραμμάτων, projects, μελετών κ.λ.π. σχετικών με την θεματική ενότητα για την οποία υποβάλουν πρόταση Πιστοποίηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επισημαίνεται ότι: Οι Επιμορφωτές της Ομάδας Β μπορούν να ενταχθούν και στην Ομάδα Α, προσκομίζοντας επιπλέον εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στελέχη Εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι, μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτική περιφέρεια διαφορετική από την περιφέρεια που υπηρετούν Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. 6. Έγγραφα αίτησης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για την παραδεκτή υποβολή της αίτησής του, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει στο mail του ΙΠΕΜ την συννημένη αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα ακόλουθα: Α) Επαγγελματική εμπειρία όπως -11-

12 α.1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα α.2.αντίγραφα τίτλων σπουδών α.3. Αποδεικτικά επιστημονικού έργου α.4. Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας, όπως βεβαιώσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικούς φορείς, έγγραφο διορισμού κλπ. Β) Εκπαιδευτικό υλικό όπως β.1. Αναλυτικό διάγραμμα διδασκαλίας β.2. Περιγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την/τις εκπαιδευτική/ές ενότητα/ες για την/τις οποία/ες ενδιαφέρεται, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω και β.3. Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να καλύψει 3 διδακτικές ώρες. Προσοχή: Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτής ενδιαφέρεται για παραπάνω από μία εκπαιδευτικές ενότητες, το προς υποβολή υλικό θα αφορά όλες αυτές τις ενότητες. Ειδικότερα όσον αφορά τα πεδία α)επαγγελματική εμπειρία και β) Εκπαιδευτικό υλικό, οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν το σχετικό υλικό μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας Οδός Νίκης ΑΘΗΝΑ -12-

13 Όσοι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους σε προηγούμενες προσκλήσεις του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, δεν χρειάζεται να τα επανυποβάλλουν, εκτός αν οι προτάσεις τους αφορούν νέες θεματικές ενότητες. 7. Αμοιβή 7.1. Η αμοιβή του εκάστοτε επιμορφωτή αφορά το συνολικό έργο του, καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας εκτέλεσης αυτού και περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις. Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά για τον εκάστοτε Επιμορφωτή. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται η έκδοση των παραστατικών, που ορίζονται από τον ΚΦΑΣ. Επισημαίνεται ότι ο Επιμορφωτής δε δικαιούται οικονομική αποζημίωση για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία. Αντίστροφα σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας εκ μέρους του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, αυτό οφείλει να καταβάλει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της καταγγελίας. Λόγο καταγγελίας αποτελεί ιδίως η υπερβολική μείωση ή διακοπή κρατικής ή άλλης επιχορήγησης του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ Η μικτή αμοιβή των Επιμορφωτών ορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί: ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΘΕΣΗ /ώρα (Δια ζώσης εκπαίδευση) /ώρα (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση) Μέλος ΔΕΠ

14 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΘΕΣΗ /ώρα (Δια ζώσης εκπαίδευση) /ώρα (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση) Κάτοχος Διδακτορικού Κάτοχος Μεταπτυχιακού Κάτοχος Πτυχίου Προθεσμία Υποβολής αίτησης 8.1. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και λήγει την Δευτέρα, 12/01/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (www.ipem.gr). 9. Διαδικασία Αξιολόγησης 9.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στο μητρώο Επιμορφωτών καθώς και η επιλογή Επιμορφωτών από το Μητρώο προς σύναψη σύμβασης για την πιλοτική φάση της Επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΠΕΜ /ΔΟΕ. Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων, που υποβάλουν αίτηση είναι εμπιστευτική. -14-

15 9.2. Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης του Επιμορφωτή στο Μητρώο περιλαμβάνει : Έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης κατά τα ανωτέρω. Αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους προτείνοντες, των οποίων οι προτάσεις θεωρεί, ότι πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία, την επιστημονική εξειδίκευση που διαθέτουν και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν.. Εφόσον τα προσόντα του υποψηφίου κριθούν επαρκή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας, ο υποψήφιος εντάσσεται στο Μητρώο και συγκεκριμένα στην επιμέρους Ομάδα (Ομάδα Α ή Ομάδα Β), που αντιστοιχεί στα προσόντα/δικαιολογητικά του, με σχετική απόφαση του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης σύμβασης σε Επιμορφωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ έχει ως εξής: Κλήρωση μεταξύ των ενταγμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών, η οποία πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή στην έδρα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Εισήγηση στο Δ.Σ του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ για την αποδοχή των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Μετά την αποδοχή από το Δ.Σ του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ των ανωτέρω, ακολουθεί η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις εκάστοτε ανάγκες του έργου. -15-

16 10. Πληροφορίες / Διευκρινήσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στους κ.κ. Γ. Γιούρντα, Ν. Υφαντόπουλο, τηλ.: , Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:30 έως 13:30. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ) Εμμανουήλ Ανδρουλάκης -16-

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -17-

18 1. Εκπαιδευτική Ηγεσία Η ενότητα στοχεύει στην απόκτηση μιας ευρείας αντίληψης του εκπαιδευτικού οργανισμού και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν / αναλύουν βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 2. Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying) Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναλυθούν η έννοια της ενδοσχολικής βίας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού, οι τρόποι και οι μορφές εκδήλωσης τους, το ποιους αφορά και ποιοι εμπλέκονται. Θα αναλυθεί επίσης ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός (Cuber bullying): χαρακτηριστικά-μορφές και αίτια, στοιχεία και έρευνες, διαστάσεις του φαινομένου εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρίτο μέρος θα αναλυθούν εμπειρίες των εκπαιδευτικών από το συγκεκριμένο φαινόμενο και θα συζητηθούν τρόποι διαχείρισης των σχετικών προβλημάτων. -18-

19 3. Ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Αρχικά γίνεται αναφορά στο θεωρητικό παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο που διέπει τις ΤΠΕ και στη συνέχεια αναλύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές (ενδεικτικά αναφέρονται η εννοιολογική χαρτογράφηση, το ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων (φωτόδεντρο), καθώς και συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία και περιβάλλοντα (Web2.0). Τα παραπάνω θα αναλυθούν μέσω παραδειγμάτων και εφαρμογών στη σχολική καθημερινότητα. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση στοιχείων πληροφορικής. 4. Έρευνα δράσης - Μελέτη περίπτωσης Θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και θα επιχειρηθεί η σύνδεσή τους με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, μέσω συγκεκριμένων ερευνητικών εφαρμογών και παραδειγμάτων Το μάθημα θα έχει καθαρά εργαστηριακό - βιωματικό χαρακτήρα. 5. Βασικές έννοιες προσχολικής και σχολικής ψυχολογίας Η ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή της γνώσης της ψυχολογίας στην υπαρκτή σχολική πραγματικότητα. Περιλαμβάνει εφαρμογή των κύριων αρχών και τεχνικών της ψυχολογίας αναλύοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου. Εστιάζει στην ανάπτυξη της αντίληψης σε θέματα έρευνας και κριτικής ανάλυσης καθώς και στην αναγνώριση των επιπτώσεων της θεωρίας στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, δίνει έμφαση σε ζητήματα -19-

20 συναισθηματικής ανάπτυξης στην παιδική και εφηβική ηλικία, στο χώρο της οικογένειας και του σχολείου. 6. Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτισμός Σύνδρομο Asperger: Ανίχνευση, υποστήριξη, πρώτη παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον. Η ενότητα στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το τι σημαίνει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, στο ποια παιδιά ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ποια είναι λειτουργικά και ποια όχι, τι είναι το σύνδρομο Asperger, αντιμετώπιση των παιδιών αυτών σε μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. 7. Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και διαπολιτισμική εκπαίδευση - Διαχείριση ετεροτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών τόσο σε ζητήματα μετανάστευσης όσο και στην αναγκαιότητα ένταξης και εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών. Θα αναλυθούν η έννοια της ετερότητας στη εκπαίδευση, σε συνάρτηση με κοινωνικοπολιτισμικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια θα μελετηθούν περιπτώσεις διακρίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα αναλυθούν τεχνικές εντοπισμού και πρακτικές παρέμβασης στο χώρο του σχολείου. Θα μελετηθεί, αξιολογηθεί και εφαρμοστεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στο πλαίσιο βιωματικών εργαστηρίων θα αναλυθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και των δυνατών συνεργειών τους. -20-

21 8. Οικογένεια και Σχολείο Διαχείριση Προβληματικής Συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια. Αναλύονται οι έννοιες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, γίνεται ερμηνεία των προβληματικών συμπεριφορών (αίτια και παράγοντες), ενημέρωση σε θέματα επιθετικότητας, άγχους και πανικού, υπερκινητικότητας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και παρουσιάζεται ενημερωτικό υλικό και πρακτικές συμβουλές σε θέματα τεχνικών διαχείρισης και κανόνων συμπεριφοράς. 9. Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου & Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στις βασικές αλλαγές που έχουν προκληθεί στο εργατικό Δίκαιο της χώρας κυρίως μετά την είσοδο της Ελλάδας στη μνημονιακή εποχή. Ειδικότερα επιδιώκει να ενισχύσει τους εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις πιο σημαντικές νομοθετικές αλλαγές, δίνοντας έμφαση στους βασικούς νόμους που διέπουν την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της θεματικής αποτελεί η διαμόρφωση μια σφαιρικής εικόνας για το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη με στόχο την ενδυνάμωση της άσκησης του διδασκαλικού λειτουργήματος τόσο σε επίπεδο ατομικής καθημερινότητας όσο και σε επίπεδο συλλογικών διεκδικήσεων. -21-

22 10. Αρχές και τεχνικές Επικοινωνίας και Δημόσιου Λόγου Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στις βασικές αρχές της επικοινωνίας και τις τεχνικές ανάπτυξης και προβολής του δημόσιου λόγου (public speaking). Σκοπός της αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται οι εκπαιδευόμενοι/ες τις βασικές αρχές που διέπουν κάθε επικοινωνιακή πράξη, τις δεξιότητες που οφείλουν να διαθέτουν ώστε τα μηνύματά τους να γίνονται εύληπτα και κατανοητά, τις πρακτικές μέσω των οποίων θα καταστούν ενεργητικοί πομποί αλλά και δέκτες μηνυμάτων. Επιπροσθέτως, η θεματική αυτή αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με την ανάπτυξη του Δημόσιου λόγου σε συνθήκες αντιπροσώπευσης, διαχείρισης και εκπροσώπησης οργανωμένων συμφερόντων. 11. Σύγχρονα θέματα κοινωνικής ασφάλισης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων και τεκμηριωμένων πληροφοριών πάνω στις πρόσφατες αλλαγές των νόμων και των ρυθμίσεων σχετικά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. Επιχειρεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε ζητήματα τα σχετίζονται με την κατανόηση βασικής ορολογίας καθώς και την εμπέδωση μιας μεθοδολογίας προσέγγισης των πρόσφατων ασφαλιστικών νόμων με στόχο την απόκτηση μιας στοιχειώδους παιδείας για τα τρέχοντα ασφαλιστικά θέματα στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. -22-

23 12. Ζητήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακές σχέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τα όργανα και τους θεσμούς της διοίκησης της εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των γνώσεων τους πάνω στα βασικά δικαιώματα τα οποία παρέχονται μέσα στο υπάρχον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο με στόχο την πληρέστερη και επωφελέστερη άσκησή τους τους. Η θεματική περιλαμβάνει ζητήματα όπως η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και οι δικαιοδοσίες της, οι θεσμικές διαδικασίες διεκδίκησης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, ζητήματα διοικητικής ιεραρχίας, πρακτικές θεσμικής κάλυψης και προστασίας κ.α. -23-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Συνοπτική παρουσίαση πρότασης για τον Σχεδιασμό ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Επιμόρφωσης, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Β Φάση», προς ένταξη στο ΕΠ «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές πληροφορίες

1. Γενικές πληροφορίες Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Π.Ι. 7.7.09.13 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Tηλ: 22 402387, Φαξ: 22 480505 e-mail: eidiki@cyearn.pi.ac.cy 10 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της με αριθμ. πρωτ. 81870/Δ3/17-7-2012 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ: 9-3-07 ΑΡ..ΠΡΩΤ:8343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: Α) ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001920973 2014-03-13

14PROC001920973 2014-03-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα