ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. Α1. Μέσα στο ίδιο δοχείο έχουµε τρία ιδανικά αέρια το Α, το Β και το Γ. Το περιεχόµενο του δοχείου βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας. Για τις γραµµοµοριακές µάζες των αερίων ισχύει: Μ Α >Μ Β >Μ Γ. Η σωστή σχέση διάταξης για τις µέσες µεταφορικές κινητικές ενέργειες είναι: α. K A< K B< KΓ β. K A> K B> KΓ γ. K A= K B< KΓ δ. K A= K B= KΓ Α. Αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται από σηµείο οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου µε ταχύτητα οµόρροπη των δυναµικών γραµµών του. Θεωρώντας ότι η µοναδική δύναµη που του ασκείται είναι η δύναµη του ηλεκτρικού πεδίου, η κίνηση που θα εκτελέσει είναι: α. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. β. ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη. γ. ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. δ. οµαλή κυκλική κίνηση. ÈÅÌÁÔÁ 01 Α3. Η απόδοση µια θερµικής µηχανής που πραγµατοποιεί τον κύκλο Carnot: α. Μειώνεται, όταν αυξηθεί η θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής. β. Αυξάνεται, όταν µειώνεται η θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής. γ. Αυξάνεται όταν αυξηθεί η θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής. δ. Μειώνεται, όταν µειωθεί η θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 6

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) Α4. Στο διπλανό σχήµα ο µεταγωγός Μ βρίσκεται αρχικά στη θέση Α και το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης. Μεταφέρουµε ακαριαία τον µεταγωγό Μ την χρονική στιγµή t o = 0s στη θέση Β. Το διάγραµµα που παριστάνει τη χρονική µεταβολή της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο είναι: i I 0 i 0 α t I 0 0 γ t i I 0 i 0 β t I 0 0 δ t Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. α. Η αυτεπαγωγή είναι η ιδιότητα των κυκλωµάτων αντίστοιχη µε την αδράνεια των σωµάτων. β. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. γ. Το έργο της δύναµης Lorenz κατά την κίνηση ενός φορτισµένου σωµατιδίου εντός οµογενούς µαγνητικού πεδίου είναι µηδέν σε κάθε περίπτωση. δ. Κατά τη διάρκεια µιας ισόχωρης θέρµανσης ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου αυξάνεται η θερµοκρασία και µειώνεται η πίεση του αερίου. ε. Ο κύκλος Carnot αποτελείται από ισοβαρείς και δυο αδιαβατικές µεταβολές. ÈÅÌÁÔÁ 01 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 6

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΘΕΜΑ Β Β1. ύο σηµειακά σωµατίδια Α και Β µε µάζες m Α =m και m Β =m και φορτία q Α =+q και q Β =+q αντίστοιχα, εισέρχονται ταυτόχρονα από το ίδιο σηµείο σε ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο (Ο.Μ.Π.) έντασης µέτρου Β, κάθετα στις δυναµικές γραµµές του Ο.Μ.Π. έχοντας ίσες ταχύτητες u 1 = u = u. 1. Ο λόγος των ακτίνων των κυκλικών τροχιών που θα διαγράψουν τα φορτία είναι: α. R R 1 = 1 4 β. R R 1 = 4 1 γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. R R 1 = 1 Μονάδες Μονάδες 3. Τα δύο σωµατίδια εξέρχονται από το µαγνητικό πεδίο µε διαφορά χρόνου: α. π m t = β. B q π m t = B q Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ÈÅÌÁÔÁ 01 γ. 3π m t = B q Μονάδες Μονάδες 3 B. Μεταλλικό πλαίσιο στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Στα άκρα του πλαισίου συνδέεται ωµικός αντιστάτης αντίστασης R. H παραγόµενη από το πλαίσιο εναλλασσόµενη τάση δίνεται από την εξίσωση v=00 ηµ(100πt) (S.I.). Αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα περιστροφής του πλαισίου, τότε η εξίσωση της τάσης είναι: α. v = 00 ηµ(00πt) ( S.I.) β. v = 400 ηµ(00πt) (S.I.) γ. v = 400 ηµ(100πt) (S.I.) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 3 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 6

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) Β3. Σηµειακό φορτισµένο σωµατίδιο Α µε µάζα m 1 =m και φορτίο q 1 =+Q είναι ακλόνητα στερεωµένο σε λείο µονωτικό οριζόντιο επίπεδο. Ένα άλλο σηµειακό φορτισµένο σωµατίδιο Β µάζας m =m και µε φορτίο q =+q συγκρατείται ακίνητο σε απόσταση d από το Α πάνω στο λείο µονωτικό οριζόντιο επίπεδο. Αφήνουµε το Β ελεύθερο να κινηθεί. Η ταχύτητά του Β όταν θα σταµατήσει να αλληλεπιδρά µε το Α, είναι : α. u = ΘΕΜΑ Γ k Q q d m β. u = k Q q d m γ. u= k Q q d 3m Όπου k η σταθερά του Coulomb. Να θεωρήσετε αµελητέες τυχόν βαρυτικές και µαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Στο κύκλωµα του σχήµατος, τα δυο οριζόντια σύρµατα Αx και Γy έχουν αµελητέα αντίσταση και συνδέονται στα άκρα Α και Γ µε αντιστάτη αντίστασης R 1 =8Ω. Ο αγωγός ΚΛ µήκους l=0,5m, µάζας m=100g και ωµικής αντίστασης R ΚΛ =R =Ω, µπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές µε τα άκρα του πάνω στα σύρµατα Αx και Γy. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου Β=Τ και φοράς όπως Μονάδες φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Ο αγωγός ΚΛ αρχικά είναι ακίνητος. Κάποια στιγµή αρχίζει να ενεργεί στον αγωγό οριζόντια σταθερή εξωτερική δύναµη µέτρου F=0,4N. ÈÅÌÁÔÁ 01 Γ1. Να µεταφέρετε το παραπάνω σχήµα στο τετράδιο σας και να σχεδιάσετε την πολικότητα της επαγωγικής ΗΕ που αναπτύσσεται στα άκρα του αγωγού ΚΛ (τοποθετώντας σωστά τα σύµβολα + και στα άκρα Κ,Λ), καθώς και όλες τις δυνάµεις που δέχεται ο αγωγός κατά τη διεύθυνση της κίνησής του, λίγο µετά την έναρξη της κίνησής του. x y F K Λ R B R 1 A Γ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 6

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) Γ. Να υπολογίσετε το µέτρο της σταθερής (οριακής) ταχύτητας που θα αποκτήσει ο αγωγός. Τη χρονική στιγµή που αγωγός κινείται µε ταχύτητα µέτρου Γ3. την τάση V ΚΛ, στα άκρα του αγωγού ΚΛ, Γ4. το µέτρο της επιτάχυνσης του αγωγού, υ= να υπολογίσετε: ÈÅÌÁÔÁ 01 υ oρ Γ5. το ρυθµό µε τον οποίο η προσφερόµενη στον αγωγό ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική (θερµική ισχύς). ΘΕΜΑ Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου µιας θερµικής µηχανής πραγµατοποιεί τη κυκλική αντιστρεπτή µεταβολή που φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα p T. Ο όγκος του αερίου όταν βρίσκεται στην κατάσταση Β και στην κατάσταση είναι ίσος µε V B = V = L. 1. Να προσδιορίσετε τις µεταβολές που πραγµατοποιεί το αέριο κατά τη διάρκεια του κύκλου δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. Μονάδες 6 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 5 ΑΠΟ 6

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε). Να υπολογίσετε τις τιµές της πίεσης και του όγκου για όσες καταστάσεις δεν δίνονται. Να παραστήσετε ποσοτικά την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα πίεσης όγκου (p-v). Μονάδες 6 3. Να υπολογίσετε το ωφέλιµο έργο που παράγεται κατά τη διάρκεια της κυκλικής αντιστρεπτής µεταβολής. Μονάδες 6 4. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής που εκτελεί τον παραπάνω κύκλο και να ελέγξετε αν µπορεί να υπάρχει στην πράξη. Μονάδες 7 3 J ίνονται : C V = R, R = 8,314, ln= 0,7, 1atm = 10 5 N/m, 1m 3 = 10 3 L mol K ÈÅÌÁÔÁ 01 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 6 ΑΠΟ 6

7 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Σε µια µηχανή Carnot: Qh α. ισχύει: e = carnot W ολικ ό Th β. ισχύει: ecarnot= 1 Tc γ. το αέριο εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από δύο ισόθερµες και δύο ισοβαρείς µεταβολές. Tc δ. ισχύει: ecarnot= 1 Th Α. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε θερµοκρασία Τ. Αν η θερµοκρασία του αερίου τετραπλασιαστεί, τότε η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου: α. θα παραµείνει η ίδια β. θα διπλασιαστεί γ. θα τετραπλασιαστεί δ. θα υποδιπλασιαστεί. Α3. Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο σε µια θερµική µηχανή: α. η θερµότητα µπορεί να µετατραπεί εξ ολοκλήρου σε µηχανικό έργο. β. η θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από ένα ψυχρό σώµα σε ένα θερµότερο χωρίς την δαπάνη ενέργειας. γ. µπορούµε να έχουµε απόδοση 100%. δ. τίποτε από τα παραπάνω. ÈÅÌÁÔÁ 011 Α4. Το πηνίο του σχήµατος διαρρέεται από χρονικά µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό ρεύµα και στα άκρα του αναπτύσσεται ΗΕ από αυτεπαγωγή. Η πολικότητα της ΗΕ θα είναι: Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 1

8 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 α. στο Α (+) και στο Γ (-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Α προς το Γ και η έντασή του αυξάνεται. β. στο Α (-) και στο Γ (+) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Γ προς το Α και η έντασή του µειώνεται. γ. στο Α (+) και στο Γ(-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Γ προς το Α και η έντασή του αυξάνεται. δ. στο Α (+) και στο Γ (-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Α προς το Γ και η έντασή του µειώνεται. Α5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. Στα άκρα µιας πηγής εναλλασσόµενης τάσης συνδέεται αντιστάτης αντίστασης R=0Ω. Η ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη γραφική παράσταση του σχήµατος. Για το εναλλασσόµενο ρεύµα ισχύουν: α. η περίοδος του ισούται µε 10 - s. β. η συχνότητα του ισούται µε 50 Ηz. γ. η µέγιστη τάση που παρέχει η πηγή ισούται µε 4V. δ. η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος ισούται µε 0, Α. ε. η χρονική εξίσωση της έντασης του ρεύµατος είναι i=0,ηµ(100πt) (SI). ÈÅÌÁÔÁ 011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

9 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ Β Β1. ύο όµοια φορτισµένα σωµατίδια φορτίου Q και µάζας m κινούνται µε αντίθετες ταχύτητες µέτρου υ στην ίδια ευθεία και πλησιάζουν µεταξύ τους. Αρχικά, τα δύο σωµατίδια βρίσκονται πολύ µακριά το ένα από το άλλο. Η κίνηση γίνεται πάνω σε λείο και µονωτικό επίπεδο. Βαρυτικές, µαγνητικές αλληλεπιδράσεις καθώς και εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, αµελητέες. Η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν µεταξύ τους τα δύο σωµατίδια είναι: mυ mυ kq kq α. β. γ. δ. kq kq mυ mυ Μονάδες Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 6 B. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις µεταβολές του διαγράµµατος, για το οποίο γνωρίζουµε ότι Τ Α =Τ. α. Να ονοµαστούν πλήρως οι παραπάνω µεταβολές Μονάδες β. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συµπληρώσετε: Α Β Γ Πίεση Ρ 1 P 1 Όγκος V 1 Θερµοκρασία T 1 4T 1 Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 3

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β3. Ιδανικό αέριο ξεκινά από κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α και εκτελεί τις παρακάτω διαδοχικές µεταβολές: ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση ΒΓ: ισόχωρη ψύξη ΓΑ: αδιαβατική συµπίεση. Αν δίνεται ότι Q ΑΒ = 70 J και U ΒΓ = 560 J τότε ο συντελεστής απόδοσης µιας θερµικής µηχανής που θα λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο θα ισούται µε: α. ΘΕΜΑ Γ 9 β. 9 7 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας γ. 7 9 Μονάδες 3 Σωµατίδιο, µάζας m= Kg και φορτίου q=1µc, αφήνεται σε σηµείο Ο οµογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου έντασης E. ÈÅÌÁÔÁ 011 Το φορτίο εισέρχεται από το σηµείο Α σε οµογενές µαγνητικό πεδίο ΚΛΜΝ, έντασης B µε ταχύτητα υ=10 3 m/s, κάθετα στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Το µαγνητικό πεδίο εκτείνεται στη διεύθυνση της ταχύτητας έχοντας πλάτος (ΚΛ)=D=0 cm και πολύ µεγάλο µήκος (ΚΝ). Το φορτίο εκτελεί ηµικύκλιο µέσα στο µαγνητικό πεδίο και εξέρχεται από σηµείο Γ, µε (ΑΓ)=40 cm. Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 4

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ1. Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου. Μονάδες 6 Γ. Αν το χρονικό διάστηµα µετάβασης από το σηµείο Ο στο Α είναι s, να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου. Μονάδες 6 Γ3. Να υπολογίστε το έργο της δύναµης Lorentz κατά την κίνηση του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο. Γ4. Να υπολογίσετε την µέγιστη ταχύτητα µε την οποία πρέπει να εκτοξεύσουµε το σωµατίδιο από το σηµείο Ο προς το Α, ώστε να διαγράψει ηµικύκλιο στο µαγνητικό πεδίο µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακτίνα. ΘΕΜΑ Μονάδες 8 Οι βαρυτικές έλξεις και η εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας να θεωρηθούν αµελητέες. ύο κατακόρυφοι µεταλλικοί αγωγοί, Αx και Γy, αµελητέας αντίστασης και πολύ µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ τους απόσταση l=0,5m. Τα πάνω άκρα των αγωγών συνδέονται µε σύρµα αντίστασης R 1 =0,8Ω. Ράβδος ΚΛ, µάζας m=κg και αντίστασης R=0,Ω, µπορεί να ολισθαίνει πάνω στους δύο κατακόρυφους αγωγούς, παραµένοντας συνεχώς οριζόντια. Στην κίνηση της ράβδου αντιτίθεται σταθερή δύναµη τριβής συνολικού µέτρου Τ=10Ν λόγω της επαφής της ράβδου µε τους κατακόρυφους αγωγούς. Το σύστηµα βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=Τ, όπως φαίνεται στο σχήµα. Κάποια στιγµή αφήνουµε την ράβδο να πέσει από το ύψος των άκρων Α και Γ των κατακόρυφων αγωγών. Να υπολογίσετε: ÈÅÌÁÔÁ α. την οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει η ράβδος και Μονάδες 6 β. την τάση στα άκρα της ράβδου όταν θα έχει αποκτήσει την οριακή της ταχύτητα. Μονάδες 6 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 5

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Τη χρονική στιγµή t 1, κατά τη οποία η ταχύτητα της ράβδου είναι υ 1 =6m/s, να υπολογίσετε: α. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της µαγνητικής ροής που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζουν οι κατακόρυφοι αγωγοί, ο αντιστάτης ΑΓ και η ράβδος ΚΛ. Μονάδες 3 β. το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου. Μονάδες 3 3. Να υπολογίσετε τη συνολική θερµότητα που θα παραχθεί στο σύστηµα, από τη στιγµή που αφέθηκε ελεύθερη η ράβδος µέχρι τη στιγµή που θα έχει διανύσει συνολική απόσταση 14m, γνωρίζοντας ότι στη θέση αυτή έχει ήδη αποκτήσει την οριακή της ταχύτητα. ίνεται: g=10m/s. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 6

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1. Η εσωτερική ενέργεια ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας εξαρτάται: α. µόνο από τη θερµοκρασία του. β. από την ποσότητα και τη θερµοκρασία του. γ. µόνο από την ποσότητά του. δ. µόνο από τον όγκο του.. Στο άτοµο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο κινείται κυκλικά γύρω από τον πυρήνα που τον θεωρούµε ακίνητο. Για να αποµακρύνουµε το ηλεκτρόνιο από την έλξη του πυρήνα: α. Πρέπει να προσφέρουµε ενέργεια ίση µε την ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος. β. Πρέπει να προσφέρουµε ενέργεια ίση µε την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου. γ. Πρέπει να προσφέρουµε ενέργεια τόση ώστε να µηδενιστεί η ολική ενέργεια του συστήµατος. δ. εν απαιτείται προσφορά ενέργειας. 3. Σε µια αδιαβατική εκτόνωση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου: α. Η θερµοκρασία του αερίου αυξάνεται. β. Το αέριο αποβάλλει θερµότητα στο περιβάλλον. γ. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου µειώνεται. δ. Η πίεση του αερίου αυξάνεται. ÈÅÌÁÔÁ Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται σε περιοχή όπου υπάρχει οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα που η κατεύθυνσή της σχηµατίζει γωνία φ µε την κατεύθυνση της έντασης του µαγνητικού πεδίου. α. Αν φ=0, η κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. β. Αν φ=180 ο, η κίνησή του είναι οµαλή κυκλική. γ. Αν φ=45 ο, η κίνησή του είναι ελικοειδής. δ. Αν φ=90 ο, η κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλή. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 1

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Με το θεώρηµα Carnot, µπορούµε να υπολογίσουµε την απόδοση οποιασδήποτε θερµικής µηχανής. β. Η επιτάχυνση που αποκτά ένα ηλεκτρόνιο µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητά του. γ. Σε αγωγό που περιστρέφεται σε επίπεδο παράλληλο στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου δεν αναπτύσσεται ΗΕ από επαγωγή. δ. Η ενεργός ένταση ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος µεταβάλλεται ηµιτονοειδώς µε το χρόνο. ε. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων ιδανικού αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης θερµοκρασίας του αερίου. ΘΕΜΑ ο 1. Η µεταλλική ράβδος ΚΛ µάζας m, µήκους l και αντίστασης R, µπορεί να κινείται χωρίς τριβές µε τα άκρα της σε επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς Ax και Γy. Οι κατακόρυφοι αγωγοί έχουν µεγάλο µήκος και αµελητέα αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται µεταξύ τους µε αντιστάτη αντίστασης R. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης B που οι δυναµικές του γραµµές είναι κάθετες στο επίπεδο των αγωγών και έχουν τη φορά που φαίνεται στο σχήµα. Τη χρονική στιγµή t 0 =0, εκτοξεύουµε τη ράβδο κατακόρυφα προς τα κάτω, µε ταχύτητα µέτρου υ. Κατά τη διάρκεια της κίνησης η ράβδος παραµένει οριζόντια και η ταχύτητά της δεν µεταβάλλεται. Α. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τη ράβδο ΚΛ είναι: 1. από το Κ προς το Λ. από το Λ προς το Κ ÈÅÌÁÔÁ 010 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. A K x R Μονάδα 1 Μονάδες 3 l B Γ Λ y g Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β. Το µέτρο υ της ταχύτητας της ράβδου είναι: 1. mgr υ= Bl mgr B l. υ= mgr B l 3. υ= Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδα 1 Μονάδες 3. ύο σφαίρες Σ 1 και Σ µε αµελητέες διαστάσεις, έχουν µάζες m 1 =m και m =m αντίστοιχα και φορτία q 1 =-q και q =+q αντίστοιχα. Αρχικά οι σφαίρες κρατούνται ακίνητες σε λείο, µονωτικό οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση d µεταξύ τους και η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι µj. Τη χρονική στιγµή t 0 =0 αφήνουµε ταυτόχρονα τις σφαίρες ελεύθερες. Α. Αµέσως µετά τη χρονική στιγµή t 0, το µέτρο της επιτάχυνσης της σφαίρας Σ 1 είναι: 1. Ίσο µε το µέτρο της επιτάχυνσης της Σ. Μεγαλύτερο από το µέτρο της επιτάχυνσης της Σ 3. Μικρότερο από το µέτρο της επιτάχυνσης της Σ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδα 1 Μονάδες Β. Τη στιγµή που η ταχύτητα της Σ 1 έχει µέτρο υ 1 = m/s, η ταχύτητα της Σ θα έχει µέτρο: 1. υ = m/s. υ =4 m/s 3. υ =1 m/s ÈÅÌÁÔÁ 010 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδα 1 Μονάδες 3 Γ. Τη στιγµή που η απόσταση µεταξύ των σφαιρών έχει υποδιπλασιαστεί, η κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι: 1. µj. 1 µj Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 3

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ µj Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδα 1 Μονάδες 3. Ένας µαγνήτης που έχει µάζα m=0,4 Kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγµή t 1 προς το εσωτερικό του πηνίου Π, από τη θέση Α µιας οριζόντιας επιφάνειας, µε αρχική ταχύτητα που έχει µέτρο υ 1 =10m/s. Η διεύθυνση της υ 1 συµπίπτει µε τη διεύθυνση του άξονα του πηνίου Π. Τα άκρα Κ και Λ του πηνίου συνδέονται µεταξύ τους µε αγωγό. Ο µαγνήτης περνά από το εσωτερικό του πηνίου χωρίς να έρθει σε επαφή µε τις σπείρες του και τη χρονική στιγµή t, φτάνει στη θέση Γ µε ταχύτητα µέτρου υ. N S (A) Κ Λ (Γ) Α. Η ταχύτητα του µαγνήτη στη θέση Γ µπορεί να έχει µέτρο: 1. υ =10 m/s. υ =5 m/s 3. υ =15 m/s Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Β. Η θερµότητα που εκλύεται στο κύκλωµα µπορεί να είναι: 1. 0 J. 5 J J ÈÅÌÁÔÁ 010 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. N S Μονάδα 1 Μονάδες Μονάδα 1 Μονάδες 3 Να θεωρήσετε ότι δεν συµβαίνουν απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών ή εξαιτίας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 4

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ 3 ο Ποσότητα n=1/r mol ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσµια σταθερά των αερίων σε µονάδες SI), βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 5 Α, όπου καταλαµβάνει όγκο V A = L και ασκεί πίεση p A = 4 10 N/m. Το αέριο, εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις παρακάτω διαδοχικές αντιστρεπτές µεταβολές: α) Αδιαβατική εκτόνωση από την κατάσταση Α µέχρι την κατάσταση Β στην οποία ο όγκος είναι V B =8V A. β) Ισόθερµη συµπίεση από την κατάσταση Β µέχρι την κατάσταση Γ. γ) Ισόχωρη θέρµανση από την κατάσταση Γ µέχρι την κατάσταση Α. Α. 1. Να παραστήσετε γραφικά (ποιοτικά) την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε άξονες p-v (πίεσης όγκου). Μονάδες. Να βρείτε τις τιµές πίεσης (p), όγκου (V) και απόλυτης θερµοκρασίας (T) των καταστάσεων Α, Β, και Γ. Μονάδες 8 3. Να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια του αερίου στην κατάσταση Γ. Μονάδες 4 Β. Μια ιδανική θερµική µηχανή λειτουργεί µε µέσο το παραπάνω αέριο, που εκτελεί το θερµοδυναµικό κύκλο ΑΒΓΑ. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης e της θερµικής µηχανής. Μονάδες 7 5 Γ. Μια θερµική µηχανή Carnot έχει συντελεστή απόδοσης e C = e και 4 λειτουργεί µεταξύ των απόλυτων θερµοκρασιών Τ C και Τ h, όπου T C και T h οι θερµοκρασίες της ψυχρής και της θερµής δεξαµενής της αντίστοιχα. Αν η T C είναι ίση µε την ελάχιστη θερµοκρασία του κύκλου ΑΒΓΑ, να υπολογίσετε την τιµή της T h της µηχανής Carnot. Μονάδες 4 ίνεται ότι για το παραπάνω αέριο, η ειδική γραµµοµοριακή θερµότητα υπό 3 σταθερό όγκο είναι CV = R και ln=0,7. ΘΕΜΑ 4 ο ÈÅÌÁÔÁ 010 Στη διάταξη του σχήµατος το τετράγωνο ΚΛΜΝ είναι η τοµή ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου που η έντασή του έχει µέτρο Β=1 T και οι δυναµικές γραµµές του είναι κάθετες στο επίπεδο της σελίδας. Ο πυκνωτής είναι επίπεδος και οι οπλισµοί του έχουν µήκος l, απέχουν µεταξύ τους d και είναι Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 5

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ κάθετοι στην ΛΜ. Μεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή υπάρχει οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E. Σωµατίδιο µάζας m και φορτίου q µε λόγο q 5 C = 10 m Kg εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ 0, κάθετα στις δυναµικές γραµµές και των δύο πεδίων, από ένα σηµείο Α, πολύ κοντά στο άκρο του αρνητικού οπλισµού του πυκνωτή. Το σωµατίδιο, αφού διαγράψει ηµικύκλιο στο µαγνητικό πεδίο, εισέρχεται στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή από ένα σηµείο Γ, που βρίσκεται στο µέσον της απόστασής τους. Στη συνέχεια, κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα 3 m σταθερού µέτρου υ 1 = 10 µέχρι την έξοδό του από το µαγνητικό πεδίο s και έπειτα αποκλίνει από την πορεία του και εξέρχεται τελικά από τον πυκνωτή περνώντας πολύ κοντά από το άκρο Ζ του θετικού οπλισµού του. Κ Ν Β υ 0 Γ Α υ Α. 1. Να βρείτε το είδος του ηλεκτρικού φορτίου του σωµατιδίου. Μονάδα 1 Λ Μ υ 1 l/. Να υπολογίσετε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο στο οµογενές µαγνητικό πεδίο. Μονάδες 3 ÈÅÌÁÔÁ 010 Β. 1. Να βρείτε τη φορά την έντασης του µαγνητικού πεδίου. Μονάδα 1. Να υπολογίσετε το µέτρο Ε της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Μονάδες 4 Ζ d/ υ Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 6

19 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ. 1. Να υπολογίσετε τον χρόνο κίνησης του σωµατιδίου στο οµογενές µαγνητικό πεδίο, από το σηµείο Α έως το σηµείο Γ. Μονάδες 4. Να υπολογίσετε τον χρόνο κίνησης του σωµατιδίου στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, από το σηµείο έως το σηµείο Ζ.. Αν το σωµατίδιο έχει µάζα m=10-14 Kg να βρείτε το έργο κάθε δύναµης που ασκείται σ αυτό, κατά την κίνησή του από το σηµείο Α έως το σηµείο Ζ. Μονάδες 7 Να θεωρήσετε ότι: 1. Η κίνηση του σωµατιδίου γίνεται εκτός βαρυτικού πεδίου και σε συνθήκες κενού.. Το ηλεκτρικό πεδίο περιορίζεται µόνο στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή και είναι οµογενές σε όλη την έκτασή του. 3. Για τις πράξεις π=3,14. ÈÅÌÁÔÁ 010 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 7

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια ενός συστήµατος δύο οµόσηµων ηλεκτρικών φορτίων α. αυξάνεται πάντα όταν τα φορτία αποµακρύνονται. β. σε άπειρη απόσταση έχει τη µέγιστη τιµή της. γ. είναι αρνητική. δ. είναι θετική.. Ωµική αντίσταση συνδέεται σε εναλλασσόµενη τάση ενεργού τιµής V εν για χρονικό διάστηµα t, οπότε παράγεται θερµότητα Q. Αν διπλασιάσουµε την ενεργό τάση, τότε η θερµότητα που παράγεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα είναι: α. Q. β. Q. γ. 4Q. δ. Q/. 3. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο τοποθετείται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο χωρίς αρχική ταχύτητα. Τότε το σωµατίδιο α. θα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. β. θα κάνει οµαλή κυκλική κίνηση. γ. θα παραµείνει ακίνητο. δ. θα κάνει ελικοειδή κίνηση. ÈÅÌÁÔÁ Όταν µία ποσότητα αερίου εκτονώνεται αδιαβατικά, τότε α. η εσωτερική του ενέργεια παραµένει σταθερή. β. η εσωτερική του ενέργεια µειώνεται. γ. η θερµοκρασία του αυξάνεται. δ. η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 1

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. α. Ο λόγος των ειδικών θερµοτήτων ιδανικού αερίου και οι ειδικές γραµµοµοριακές θερµότητές του C p και C v συνδέονται µε τη σχέση γ = C v / C p. β. Κατά τη µετακίνηση ενός ευθύγραµµου αγωγού µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, αναπτύσσεται πάντοτε Η.Ε. από επαγωγή στα άκρα του. γ. Τα επαγωγικά ρεύµατα έχουν τέτοια φορά ώστε να αντιτίθενται στο αίτιο που τα προκάλεσε. δ. Σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο η ένταση είναι σταθερή. ε. Φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Τότε το σχήµα της τροχιάς του είναι παραβολικής µορφής. ΘΕΜΑ ο 1. Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος η ηλεκτρεγερτική δύναµη της ηλεκτρικής πηγής είναι Ε = 60 V και η εσωτερική της αντίσταση r = Ω. Η τιµή της ωµικής αντίστασης του αντιστάτη είναι R = 4 Ω. Το πηνίο είναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = mh. A. Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη δ. Τη στιγµή αυτή η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα έχει τιµή: i) i = 15 A ii) i = 10 A iii) i = 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδα 1 Μονάδες 3 Β. Μετά από πολλή ώρα το ρεύµα στο κύκλωµα αποκτά σταθερή ένταση. Τότε η αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι i) U = 10-1 J ii) U = J iii) U = 0 ÈÅÌÁÔÁ 009 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. R L E,r Μονάδες 1 Μονάδες 3 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Για κάθε µία από τις δύο παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. Α. Για δύο θετικά φορτισµένα σωµατίδια Α και Β ισχύει q A = q B και m A = 4. m B. Τα σωµατίδια τοποθετούνται µέσα στο ίδιο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο και αφήνονται ελεύθερα. Για τις ηλεκτρικές δυνάµεις που δέχονται τα σωµατίδια ισχύει F A = 4. F B. Μονάδα 1 Β. Τα ίδια σωµατίδια εισέρχονται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναµικές γραµµές µε ταχύτητες ίσου µέτρου. Για τις ακτίνες των κυκλικών τροχιών στο µαγνητικό πεδίο ισχύει R A = 4R B Μονάδα 1 Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Μονάδες Τετραπλασιάζουµε την πίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου διατηρώντας σταθερό τον όγκο του. Τότε: ΘΕΜΑ 3 ο Α. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων λόγω της µεταφορικής κίνησής τους τετραπλασιάζεται. Β. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων διπλασιάζεται.. Για κάθε µία από τις δύο παραπάνω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. Μονάδες 1+1 Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου πραγµατοποιεί την κυκλική αντιστρεπτή µεταβολή που φαίνεται στο διπλανό σχήµα. ÈÅÌÁÔÁ 009 α. Να δώσετε το όνοµα κάθε µίας από τις αντιστρεπτές µεταβολές A B, B Γ, Γ, Α. Μονάδες 4 4V V o o Vo 0 V Μονάδες 3+4 o A B p o Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 3

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. Για τις καταστάσεις θερµοδυναµικής ισορροπίας Β,Γ και να υπολογίσετε τις τιµές πίεσης, όγκου και θερµοκρασίας που λείπουν, σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες τιµές p 0,V 0,T 0. Μονάδες 6 γ. Να γίνει η γραφική παράσταση της κυκλικής µεταβολής σε σύστηµα αξόνων P - V. Μονάδες 7 δ. Να υπολογίσετε τον θεωρητικό συντελεστή απόδοσης θερµικής µηχανής που εργάζεται µε βάση την προηγούµενη κυκλική µεταβολή. Μονάδες 8 ίνονται: ln = 0,7 και C v = 3R/ ΘΕΜΑ 4 ο Στη διάταξη του διπλανού σχήµατος οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy έχουν µεγάλο µήκος και αµελητέα ωµική αντίσταση. Ο αγωγός ΚΛ έχει µάζα m = 10 g, µήκος L = 1 m, αντίσταση R = 4 Ω και έχει τη δυνατότητα να κινηθεί µένοντας πάντοτε οριζόντιος µε τα άκρα του Κ και Λ σε επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς και χωρίς τριβές µε αυτούς. Η ηλεκτρική πηγή έχει στοιχεία Ε = V και r = 1 Ω. Ο αγωγός Ζ έχει αντίσταση R 1 = 1 Ω. Οι δυναµικές γραµµές του οµογενούς µαγνητικού πεδίου είναι οριζόντιες και κάθετες στο επίπεδο των αγωγών, ενώ η έντασή του έχει τιµή Β. Ο µεταγωγός µ αρχικά είναι τοποθετηµένος στη θέση (Ι) και ο αγωγός ΚΛ ισορροπεί. Α. Να υπολογίσετε: i) το µέτρο της δύναµης Laplace που ασκείται στον αγωγό. Μονάδες ii) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που κυκλοφορεί στο κύκλωµα. Μονάδες iii) το µέτρο της έντασης Β του οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Μονάδες Β. Τη χρονική στιγµή t = 0 µετακινούµε ακαριαία τον µεταγωγό µ στη θέση (ΙΙ). Να υπολογίσετε: i) την οριακή ταχύτητα υ ορ που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ. Μονάδες 6 ii) την τάση τότε στα άκρα του. Μονάδες 6 iii) το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειάς του τη στιγµή που κινείται µε ταχύτητα υ = υ ορ /. Μονάδες 7 ίνεται: g = 10 m/s ÈÅÌÁÔÁ 009 x (I) (II) R E,r R 1 B y Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 4

24 B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου ψύχεται µε σταθερή πίεση µέχρι να υποεννεαπλασιαστεί ο όγκος του. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου: α) θα τριπλασιαστεί β) θα υποτριπλασιαστεί γ) θα εννεαπλασιαστεί δ) θα υποεννεαπλασιαστεί. Σε κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος που περιέχει µόνο ωµική αντίσταση R, αν µε P µ συµβολίζουµε τη µέση ισχύ, µε Ρ max τη µέγιστη τιµή της στιγµιαίας ισχύος, τότε η σωστή σχέση µεταξύ τους είναι: α) P = β) P max = Pµ γ) Ρ µ = Ρ max δ) P P max µ Pmax = 3 3. Η δυναµική ενέργεια ενός µονωµένου συστήµατος δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων, που µετατοπίζονται το ένα σε σχέση µε το άλλο, µεταβάλλεται από U=-J σε U=-1J. Συνεπώς α) τα φορτία είναι οµόσηµα β) η απόσταση µεταξύ των φορτίων µειώνεται γ) η µεταβολή στη δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι θετική δ) η µετατόπιση των φορτίων γίνεται χωρίς προσφορά ενέργειας ÈÅÌÁÔÁ Πρωτόνιο µε µάζα m 1 =m και φορτίο q 1 =q βάλλεται µε αρχική ταχύτητα υ ο προς ακλόνητο σωµάτιο, που έχει µάζα m =4m και φορτίο q =+q. Η ταχύτητα του πρωτονίου, όταν βρεθεί στην ελάχιστη απόσταση από το σωµάτιο, θα είναι: υo α) 0 β) υo γ) 3 δ) υ o µ

25 5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Η δύναµη Lorentz που ασκείται σε φορτίο που κινείται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο είναι µέγιστη, όταν το φορτίο κινείται οµόρροπα προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου. β) Στην αντιστρεπτή ισόθερµη συµπίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου, η εσωτερική του ενέργεια ελαττώνεται. γ) Τα ηλεκτρόνια που εισέρχονται κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου διαγράφουν κυκλικές τροχιές, διαφορετικών περιόδων αλλά ίδιας ακτίνας. δ) Ο συντελεστής απόδοσης µιας µηχανής Carnot που λειτουργεί µεταξύ δύο ορισµένων θερµοκρασιών, εξαρτάται από το έργο που παράγει η µηχανή σε ένα κύκλο. ε) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου εξαρτάται από τα γεωµετρικά του χαρακτηριστικά. ΖΗΤΗΜΑ 1. Ένα σωµάτιο µάζας m και φορτίου q εισέρχεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης µέτρου Ε. Το πεδίο δηµιουργείται ανάµεσα στους οπλισµούς φορτισµένου πυκνωτή και το σωµάτιο εισέρχεται στο µέσο της µεταξύ τους απόστασης µε ταχύτητα υ και εξέρχεται εφαπτοµενικά του ενός οπλισµού. α) Σε ορθογώνιο σύστηµα αξόνων xoy, µε αρχή το σηµείο εισόδου και διεύθυνση του x παράλληλη στην υ, η σχέση που συνδέει τις συντεταγµένες x,y που προσδιορίζουν την θέση του φορτίου στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο είναι: E q x i) y= ii) mυ E q x E q x y = iii) y = 4 Κ mυ όπου Κ η κινητική ενέργεια εισόδου του σωµάτιου στο πεδίο Επιλέξτε την σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την απάντηση σας. ÈÅÌÁÔÁ 008 Μονάδες Μονάδες 3 β) Αν V η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στους οπλισµούς τότε η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα σηµεία εισόδου και εξόδου από το πεδίο V ' είναι: Επιλέξτε την σωστή απάντηση. i) V ' =V ii) V ' =V iii) V ' =V/ Μονάδες ικαιολογήστε την απάντηση σας. Μονάδες 3

26 . Ένα σωµάτιο µάζας m και φορτίου q εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β µε ταχύτητα υ 0 που σχηµατίζει γωνία φ (0<φ<90 0 ) µε τις δυναµικές του γραµµές α) Μετατοπίζεται το φορτίο κατά µήκος των δυναµικών γραµµών του πεδίου; ικαιολογήστε την απάντησή σας. i) ναι ii) όχι β) Η δύναµη που ασκείται στο φορτίο είναι i) κάθετη στις δυναµικές γραµµές ιι) παράλληλη στις δυναµικές γραµµές ιιι) πλάγια στις δυναµικές γραµµές Ποια είναι η σωστή απάντηση; ικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 1 Μονάδες Μονάδες 1 Μονάδες γ) Ο αριθµός των περιστροφών Ν που διαγράφει το σωµάτιο µέσα στο πεδίο, όταν µετατοπιστεί παράλληλα στις δυναµικές γραµµές κατά x, δίνεται από τη σχέση: i) x q B υ ο συνφ πm Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την απάντησή σας. 3. Ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και αντιστάτης µε αντίσταση R σε σειρά, αποτελούν δίπολο που συνδέεται µέσω ανοικτού αρχικά διακόπτη, µε πηγή σταθερής τάσης αµελητέας εσωτερικής αντίστασης. Κλείνουµε το διακόπτη δ τοποθετώντας τον στη θέση (1). O αντιστάτης θα διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι=Ε/R π q x ii) υ ο συνφ iii) Bm π R Μονάδες 1 Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 008 α) µόνο τη στιγµή που κλείνει ο διακόπτης β) σε κάθε χρονική στιγµή από τη στιγµή που κλείνει ο διακόπτης γ) από τη στιγµή που ο ρυθµός µεταβολής του ρεύµατος µηδενίζεται και µετά

27 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες Μονάδες 4 ΖΗΤΗΜΑ 3 Ποσότητα n=/r mol ιδανικού αερίου µε γ=3/ που βρίσκεται σε κατάσταση Α µε p A = 1x10 5 N/m και V A =10-3 m 3, υφίσταται τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές, όπως φαίνεται στο διάγραµµα: 1. ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ, µέχρι η εσωτερική ενέργεια του αερίου να διπλασιαστεί. ισόθερµη εκτόνωση ΒΓ, µέχρι να φτάσει σε όγκο V Γ =4V B 3. αδιαβατική εκτόνωση Γ, µέχρι την αρχική του θερµοκρασία 4. ισόθερµη συµπίεση Α, µέχρι την αρχική του κατάσταση. Για µια θερµική µηχανή που εκτελεί την παραπάνω κυκλική µεταβολή: α) Να υπολογισθούν οι τιµές πίεσης, όγκου και θερµοκρασίας στις καταστάσεις Α, Β, Γ,. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 008 β) Να υπολογισθεί ο συντελεστής απόδοσης του κύκλου. Μονάδες 7 γ) Μπορεί ο θερµοδυναµικός κύκλος που περιγράφεται να χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία θερµικής µηχανής; δ) Αν η παραπάνω θερµική µηχανή αποδίδει ωφέλιµη ενέργεια µε ρυθµό 080 J/s, πόσους κύκλους εκτελεί ανά δευτερόλεπτο; Μονάδες 6 ίνεται ln=0,7 και 5 =3.

28 ΖΗΤΗΜΑ 4 Ένας αγωγός σε σχήµα κατακόρυφου Π έχει το επίπεδο του κάθετο στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου έντασης Β = Τ. Τα κατακόρυφα τµήµατα του αγωγού εµφανίζουν αµελητέα ωµική αντίσταση και ακουµπούν σε οριζόντιο µονωτικό επίπεδο, ενώ το οριζόντιο τµήµα εµφανίζει αντίσταση R 1 = 8Ω. Ευθύγραµµο σύρµα µήκους l = 1m, µάζας m = 0,5Kg και ωµικής αντίστασης R έχει συνεχώς τα άκρα του σε επαφή µε τα κατακόρυφα τµήµατα του αγωγού και βρίσκεται πάνω στο µονωτικό επίπεδο. Τη R στιγµή t = 0s εκτοξεύουµε κατακόρυφα προς 1 τα πάνω µε αρχική ταχύτητα µέτρου υ ο = 5m/s το σύρµα. Η τάση στα άκρα του B σύρµατος τη στιγµή της εκτόξευσης είναι V = 8V. α) Να υπολογίσετε την Η.Ε.. από επαγωγή που αναπτύσσεται στο σύρµα τη στιγµή της εκτόξευσης και την τιµή της αντίστασης R. Μονάδες 6 β) Να δείξετε ότι το σύρµα επιβραδύνεται συνεχώς, κατά την άνοδό του. γ) Να βρείτε το µέτρο του ρυθµού µεταβολής i) της ταχύτητας του και ii) της κινητικής του ενέργειας όταν η ταχύτητα του σύρµατος έχει υποδιπλασιαστεί. Μονάδες 6 δ) Το σύρµα σταµατά στιγµιαία σε ύψος h =1m πάνω από το µονωτικό επίπεδο. Να βρείτε το συνολικό ποσό της θερµότητας που παράγεται στις αντιστάσεις R 1 και R µέχρι να ακινητοποιηθεί στιγµιαία το σύρµα. Μονάδες 8 ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s ÈÅÌÁÔÁ 008 l υ ο

29 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία του, τότε η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου: α.υποδιπλασιάζεται. β. παραµένει σταθερή. γ. διπλασιάζεται. δ. τετραπλασιάζεται. (5 Μονάδες). Το σύστηµα δύο αρχικά ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων έχει ηλεκτρική δυναµική ενέργεια U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος να γίνει U = + 0,8 J. Τα δυο φορτία: α.είναι οµόσηµα και η απόστασή τους υποδιπλασιάστηκε. β. είναι οµόσηµα και η απόστασή τους διπλασιάστηκε. γ. είναι ετερόσηµα και η απόστασή τους υποδιπλασιάστηκε. ÈÅÌÁÔÁ 007 δ.είναι ετερόσηµα και η απόστασή τους διπλασιάστηκε. (5 Μονάδες) Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 1

30 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Φορτισµένο σωµάτιο, αµελητέου βάρους, εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ r ο, παράλληλα προς τις δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η κίνηση του σωµατίου εντός του πεδίου είναι: α.ευθύγραµµη οµαλή. β.ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη. γ. οµαλή κυκλική. δ. ελικοειδής. (5 Μονάδες) 4. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναµικές γραµµές και διαγράφει κυκλική τροχιά. Αν η ταχύτητα εκτόξευσης του ηλεκτρονίου διπλασιαστεί, τότε ο χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσει µια περιστροφή: α.υποδιπλασιάζεται. β. παραµένει σταθερός. γ. διπλασιάζεται. δ. τετραπλασιάζεται. (5 Μονάδες) 5. Στο παρακάτω διάγραµµα p V απεικονίζεται η κυκλική µεταβολή ΑΒΓ Α ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου, στην οποία η µεταβολή ΑΒ είναι ισόθερµη και η µεταβολή Α αδιαβατική. ÈÅÌÁÔÁ p A B Γ V Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

31 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Να µεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τα κενά του µε (+), (-) ή (0), ανάλογα µε το αν τα µεγέθη θερµότητα (Q), µεταβολή εσωτερικής ενέργειας ( U) και έργο (W) της πρώτης στήλης είναι θετικά, αρνητικά ή δεν µεταβάλλονται αντίστοιχα. ΘΕΜΑ ο Q U W ΑΒ ΒΓ Γ Α ΑΒΓ Α 1. ύο φορτισµένα σωµάτια Σ 1 και Σ, µε µάζες m 1 και m αντίστοιχα, φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Τα σωµάτια εισέρχονται από το ίδιο σηµείο Ο, σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β r, µε την ίδια ταχύτητα υ r, κάθετα στις δυναµικές γραµµές, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Tα σωµάτια Σ 1 και Σ, αφού εκτελέσουν µισή περιστροφή, εξέρχονται από το πεδίο στα σηµεία Α και Γ αντίστοιχα, για τα οποία ισχύει (ΟΓ)=(ΟΑ) Α r Β r Ο υ Γ ÈÅÌÁÔÁ 007 r υ A r υ Γ (5 Μονάδες) Α. Nα προσδιορίσετε το είδος του φορτίου κάθε σωµατίου. ( Μονάδες) B. Ο λόγος των µαζών 1 m είναι: α. 1 m β. 1 γ. i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (1 Μονάδα) ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ( Μονάδες) Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 3

32 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ υ υ Γ. Ο λόγος των ταχυτήτων Α Γ µε τις οποίες εξέρχονται τα σωµάτια από το πεδίο είναι: α. 1 β. 1 γ. i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (1 Μονάδα) ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ( Μονάδες). Πρωτόνιο (p) και σωµάτιο (α), µε σχέση µαζών m α = 4m p και σχέση φορτίων q α =q p, εισέρχονται σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, που δηµιουργείται µεταξύ των οπλισµών πυκνωτή. Οι ταχύτητες εισόδου, υ r και p υ r α, είναι κάθετες στις δυναµικές γραµµές του πεδίου, ε- νώ για τα µέτρα τους ισχύει υ p =υ α. Αν και τα δύο σωµάτια εξέρχονται από τον πυκνωτή, τότε: α. Oι χρόνοι παραµονής των δύο σωµατίων µέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο είναι ίσοι. β. Το πρωτόνιο έχει διπλάσια επιτάχυνση από αυτήν που έχει το σωµάτιο α. i) Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις παραπάνω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή ως λανθασµένη (Λ). ( Μονάδες) ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (6 Μονάδες) 3. Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήµατος διατηρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά τους είναι παράλληλα. Ο δακτύλιος Α είναι ανοικτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας ραβδόµορφος µαγνήτης κινείται ανάµεσα στους δύο δακτυλίους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο ÈÅÌÁÔÁ 007 σχήµα, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραµένει κάθετος στα επίπεδα των δακτυλίων. Η ηλεκτροµαγνητική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο δακτυλίων, θεωρείται αµελητέα. Ν S Α r υ Β Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 4

33 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α. Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή αναπτύσσεται: α. στο δακτύλιο Α. β. στο δακτύλιο Β. γ. και στους δύο δακτυλίους. i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (1 Μονάδα) ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ( Μονάδες) Β. Επαγωγικό ρεύµα διαρρέει: α. το δακτύλιο Α. β. το δακτύλιο Β. γ. και τους δύο δακτυλίους. i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (1 Μονάδα) ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ( Μονάδες) Γ. Να µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας, να σχεδιάσετε τη φορά του επαγωγικού ρεύ- ΘΕΜΑ 3 ο µατος και να αιτιολογήσετε τον ισχυρισµό σας. ύο κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί, ΜΝ και ΡΣ, έχουν αµελητέα αντίσταση, µεγάλο µήκος και απέχουν µεταξύ τους µήκους l = 1m. Αγώγιµη ράβδος ΚΛ, µάζας m = 0,1 kg, l = 1m και αντίστασης R = 8 Ω, µπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές, µένοντας οριζόντια και σε ηλεκτρική επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς. Στο επάνω µέρος της διάταξης ένας διακόπτης δύο θέσεων, Α και Γ, συνδέει (3 Μονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 007 το άκρο Μ µε το άκρο Ρ, είτε µέσω πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναµης Ε και µηδενικής εσωτερικής αντίστασης (r = 0), είτε µέσω αντιστάτη αντίστασης R 1 = Ω. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έ- ντασης Β = 1 Τ, η διεύθυνση του οποίου είναι κάθετη στο A R 1 R B Λ g επίπεδο των αγωγών, µε φορά όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 5

34 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α. Αρχικά ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Α και η ράβδος ισορροπεί. Να υπολογίσετε την ΗΕ Ε της πηγής. (6 Μονάδες) Β. Μεταφέρουµε το διακόπτη στη θέση Γ. i) Πόση είναι η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει η ράβδος ; (6 Μονάδες) ii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση της ράβδου τη στιγµή κατά την οποία έχει ταχύτητα ίση µε το µισό της οριακής τιµής της. (6 Μονάδες) Γ. Να υπολογίσετε το διάστηµα που θα πρέπει να διανύσει η ράβδος κινούµενη µε την οριακή της ταχύτητα, ώστε να παραχθεί στο κύκλωµα θερµότητα Q = J. ίνεται : g = 10 m/s (7 Μονάδες) ΘΕΜΑ 4 ο Ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής, το οποίο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας Α, υπό πίεση p 5 = 4 10 N / m, όγκο A 3 3 = και θερµοκρασία T = A A V 10 m 400 K, υποβάλλεται στις ακόλουθες διαδοχικές αντιστρεπτές µεταβολές: ΑΒ: Ισοβαρής θέρµανση µέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία του. ΒΓ: Ισόθερµη εκτόνωση µέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του. Γ : Ισόχωρη ψύξη έως ότου το αέριο επανέλθει στην αρχική θερµοκρασία του. Α: Ισόθερµη συµπίεση µέχρι το αέριο να επανέλθει στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του. ÈÅÌÁÔÁ Κατάσταση Πίεση p ( N/m ) Όγκος ( m ) Θερµοκρασία Τ(Κ) A B Γ Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 6

35 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Α. 1. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συµπληρώσετε. (3 Μονάδες) β. Να παραστήσετε γραφικά (σε βαθµολογηµένους άξονες) τις προηγούµενες µεταβολές σε διαγράµµατα p V (πίεσης όγκου) και V T (όγκου απόλυτης θερµοκρασίας). (4 Μονάδες). Πόσο έργο παράγει το αέριο της θερµικής µηχανής στη διάρκεια µιας κυκλικής µεταβολής; (6 Μονάδες) 3. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. (6 Μονάδες) Β. Το συνολικό ποσό θερµότητας που αποβάλλεται σε κάθε κυκλική µεταβολή της θερµικής µηχανής, εισέρχεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας µίας θερµικής µηχανής Carnot, η οποία πραγµατοποιεί 3000 κύκλους ανά λεπτό. Αν η µηχανή Carnot λειτουργεί µεταξύ των θερµοκρασιών Th = 400 Κ και T = 00 Κ, να υπολογίσετε την ισχύ της. c ίνονται : ln= 0,7, ln4= 1,4 και για το αέριο C p = 5 R. (6 Μονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 007 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 7

36 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου θερµαίνεται σε δοχείο σταθερού όγκου µέχρι να τριπλασιαστεί η πίεσή του. Η θερµοκρασία του αερίου θα α. υποτριπλασιαστεί β. τριπλασιαστεί γ. παραµείνει σταθερή δ. εννεαπλασιαστεί. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται από σηµείο Α οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου µε ταχύτητα υ r 0, που έχει την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. α. Το ηλεκτρόνιο θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. β. Το ηλεκτρόνιο θα επιστρέψει στο σηµείο βολής του µε ταχύτητα µικρότερη από την αρχική. γ. Το έργο του ηλεκτρικού πεδίου µέχρι το ηλεκτρόνιο να επιστρέψει στο σηµείο βολής του θα είναι µηδέν. δ. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου συνεχώς µειώνεται. 3. Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση ορισµένης ποσότητας ενός ιδανικού αερίου α. η θερµοκρασία του αυξάνεται β. η πίεσή του αυξάνεται γ. ο όγκος του µειώνεται δ. η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου ελαττώνεται ÈÅÌÁÔÁ 006 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

37 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Σωµάτιο α, κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ, εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, µε τη κατεύθυνση της ταχύτητάς του να σχηµατίζει γωνία 30 µε την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών. Κατά την παραµονή του σωµατίου α στο οµογενές µαγνητικό πεδίο α. η κινητική του ενέργεια αυξάνεται β. η ορµή του παραµένει σταθερή γ. η δύναµη του µαγνητικού πεδίου δεν παράγει έργο δ. το βήµα της έλικας αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου ΘΕΜΑ ο 5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, µε το γράµ- µα Σ αν είναι σωστές και µε το γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες. α. Η αυτεπαγωγή είναι ιδιότητα των κυκλωµάτων αντίστοιχη µε την αδράνεια των σωµάτων. β. Φαινόµενο αµοιβαίας επαγωγής εµφανίζεται σ ένα κύκλωµα κάθε φορά που µεταβάλλεται η µαγνητική ροή που διέρχεται από το κύκλωµα. γ. Εναλλασσόµενη ονοµάζεται κάθε τάση της οποίας η πολικότητα και η τιµή µεταβάλλονται περιοδικά µε το χρόνο. δ. Ενεργός ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος ονοµάζεται η ένταση ενός συνεχούς ρεύµατος το οποίο προκαλεί το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα µε το εναλλασσόµενο ρεύµα, όταν διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη, στον ίδιο χρόνο. ε. Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου ενός πηνίου που διαρρέεται από ρεύµα υπολογίζεται από τη σχέση U B 1 = Li. 1. Θερµική µηχανή που πραγµατοποιεί τον κύκλο Carnot έχει απόδοση e. Αν W 1 είναι το έργο που παράγεται από το αέριο κατά την ισόθερµη εκτόνωση και W το έργο που καταναλώνει το αέριο κατά την ισόθερµη συµπίεση ισχύει: W W α. W1 = β. W = W1 ( e 1) γ. W1 = 1 e e 1 Να επιλέξετε ποια από τις παραπάνω σχέσεις είναι η σωστή και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ÈÅÌÁÔÁ 006. Αρχικά ακίνητος αγωγός ΚΛ, µάζας m, µήκους l και αντίστασης R, ξεκινά τη χρονική στιγµή t = 0, να κινείται χωρίς τριβές και µε σταθερή επιτάχυνση α, όπως φαίνεται στο σχήµα. Α R Β Κ α Γ Λ Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

38 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Η γραφική παράσταση της εξωτερικής δύναµης F που πρέπει να ασκείται στον αγωγό σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι: F F F Να επιλέξετε ποια από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις είναι η σωστή και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 3. ύο φορτισµένα σωµατίδια, µε µάζες m 1 και m = m 1 και φορτία q1= q, εκτοξεύονται ταυτόχρονα µε ίσες ταχύτητες, από σηµείο Ο οµογενούς µαγνητικού πεδίου έντασης Β, κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές του. Α. Να υπολογίσετε το λόγο των ακτίνων των κυκλικών τροχιών των δύο σωµατιδίων. Μονάδες 4 Β. Να εξετάσετε ποιο από τα δύο σωµατίδια θα επιστρέψει πρώτο στο σηµείο βολής Ο. Μονάδες 4 ΘΕΜΑ 3 ο 0 α t 0 β t 0 γ Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου εκτελεί την αντιστρεπτή µεταβολή ΑΒ, κατά την οποία ισχύει η σχέση: P = V( S.I ). Αν VA= m και VB= m τότε: 15 α) Να γίνει η γραφική παράσταση της µεταβολής σε διάγραµµα P-V. Μονάδες 6 β) Να υπολογιστεί το έργο του αερίου κατά τη µεταβολή ΑΒ. Μονάδες 6 UA γ) Να υπολογιστεί ο λόγος των εσωτερικών ενεργειών του αερίου UΒ στις καταστάσεις Α και B. δ) Θερµαίνουµε το αέριο αδιαβατικά από την κατάσταση Β σε µια κατάσταση Γ, στην οποία η πίεση του αερίου είναι P Γ = N/m. Να υπολογιστεί το έργο του αερίου κατά τη µεταβολή ΒΓ. Μονάδες 8 5 ίνεται γ= 3 ÈÅÌÁÔÁ 006 t Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

39 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ 4 ο ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1= 1µC και q= 4µC βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο και µονωµένο ηλεκτρικά επίπεδο και συνδέονται µέσω αβαρούς νήµατος µήκους l = m, µε το φορτίο q 1 ακλόνητα στερεωµένο (σχ. 1). Α. α) Να υπολογίσετε την τάση του νήµατος. Μονάδες 4 β) εξιά από το φορτίο q και πάνω στην ευθεία που διέρχεται από τα φορτία q1 και q, τοποθετείται ακλόνητο q q q 1 3 σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q 3,σε απόσταση d = m από το q (σχ. ). Να υπολογίσετε το φορτίο d q 3 ώστε η ηλεκτρική δυναµική Σχ. ενέργεια του συστήµατος των τριών φορτίων να είναι ίση µε το µηδέν. Μονάδες 4 Β. Αντικαθιστούµε το φορτίο q 3 µε άλλο ακλόνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q4= 4µC και ταυτόχρονα κόβουµε το νήµα που συγκρατεί τα φορτία q1 και q α) Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το φορτίο q ; Μονάδες 4 β) Να υπολογίσετε την απόσταση του φορτίου q από το φορτίο 1 που η ταχύτητα του φορτίου q µηδενίζεται στιγµιαία για πρώτη φορά. q τη στιγµή Μονάδες 6 γ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το φορτίο q κατά την κίνησή του. Μονάδες 7 Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις θεωρούνται αµελητέες. ίνεται K 9 c= 9.10 Nm / C. ÈÅÌÁÔÁ 006 q q 1 Σχ.1 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ- ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα για το σπίτι

ιαγώνισµα για το σπίτι ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο έργο αερίου, είναι σωστές; α. Όταν το αέριο εκτονώνεται, το έργο του είναι θετικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διαγωνίσματα 2014-2015 1 ο Διαγώνισμα Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό (Οριζόντια ολή Κυκλική Κίνηση Κρούσεις) Ημερομηνία 16 οεμβρίου 2014 Διάρκεια Επιμέλεια 2 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα