Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης"

Transcript

1 Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Καινής ιαθήκης [1]. Ο κανόνας Το ερώτηµα είναι, πότε τα Ευαγγέλια µαζί µε τις Επιστολές και τα λοιπά βιβλία της Κ. ιαθήκης καθιερώθηκαν ως «Γραφή», ως η «Κ. ιαθήκη». Μπορούµε να απαντήσουµε ότι κατά τα τέλη του 2ου αιώνα απαριθµούνται ως κανονικά τα περισσότερα από τα 27 βιβλία της Κ. ιαθήκης. Η κατάσταση του κανόνα της Κ. ιαθήκης στις αρχές του 3ου αιώνα απηχείται στα έργα του Ωριγένη, η µαρτυρία του οποίου έχει µεγάλη σηµασία, γιατί ταξίδεψε σε πολλές Εκκλησίες [Ελλάδα, Ρώµη, Μ. Ασία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη] και γνώρισε την πράξη των διαφόρων Εκκλησιών ως προς τα βιβλία της Κ. ιαθήκης. Ο όρος «Κ. ιαθήκη» µαρτυρείται από τα τέλη του 2ου αιώνα και επικρατεί οριστικά από τις αρχές του 3ου αιώνα και εξής. Τελικός σταθµός στην εξέλιξη και οριστική διαµόρφωση του κανόνα θεωρείται η 39η Εορταστική Επιστολή του Μ. Αθανασίου [367 µχ], στην οποία αναφέρονται ως κανονικά τα 27 βιβλία της Κ. ιαθήκης. Στη διαµόρφωση του κανόνα της Κ. ιαθήκης η Εκκλησία του Χριστού βοηθήθηκε σηµαντικά από την τακτική της Εκκλησίας στην παλαιά οικονοµία, της οποίας τόσο σε αυτό όσο και σε άλλα σηµεία υπήρξε κληρονόµος. Πρέπει να θυµηθούµε ότι για 20 περίπου χρόνια από την Ανάληψη του Ιησού Χριστού δεν είχε γραφτεί ούτε ένα βιβλίο της Κ. ιαθήκης. Οι πρώτοι εκείνοι Χριστιανοί, όπως είπαµε, ως Αγία Γραφή διάβαζαν τακτικά την Κυριακή στις συνάξεις τους τα βιβλία της Π. ιαθήκης. Τα βιβλία της Π. ιαθήκης πέρασαν, όπως είδαµε, τα ίδια στάδια που επρόκειτο να περάσουν και τα βιβλία της Κ. ιαθήκης. Εν τω µεταξύ όµως άρχισαν να κυκλοφορούν µεταξύ των κατά τόπους Εκκλησιών πραγµατείες και Επιστολές που είχαν γραφτεί από τους Αποστόλους και άλλους άνδρες της Εκκλησίας. Οι Επιστολές αυτές, ακόµη και όταν δεν υπήρχε ρητή εντολή του γράφοντος, σχεδόν αµέσως µετά τη λήψη τους άρχιζαν να κυκλοφορούν µεταξύ πολλών άλλων Εκκλησιών που δεν ήταν παραλήπτες. Η κάθε Εκκλησία, µάλιστα, άρχισε να σχηµατίζει για τον εαυτό της συλλογή τέτοιων Επιστολών. Αυτές οι συλλογές µε το χρόνο άρχισαν να αποκαλούνται «ο Απόστολος». Είναι άξιο πολλού ενδιαφέροντος, ότι ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους τέτοιες συλλογές Επιστολών του απ. Παύλου ήταν σε ευρεία χρήση στις διάφορες Εκκλησίες. Από τότε στη συνείδηση της Εκκλησίας θεωρούνταν ως «Γραφές» όπως µαρτυρεί ο απ. Πέτρος στη Β Επιστολή του 3:15,16: «Θεωρείστε τη µακροθυµία του Κυρίου µας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε κι ο αγαπητός µας αδελφός ο Παύλος, µε τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σ όλες του τις επιστολές, όταν αναφέρεται σ αυτό το θέµα. Υπάρχουν σ αυτές µερικά δυσνόητα σηµεία, τα οποία οι αµαθείς και ταλαντευόµενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και µε την υπόλοιπη Γραφή [τας λοιπάς γραφάς], µε αποτέλεσµα να προκαλούν την καταστροφή τους». Παράλληλα µε τις Επιστολές κυκλοφορούσαν στις Εκκλησίες από στόµα σε στόµα και άρχισαν να αποκρυσταλλώνονται σε ορισµένη µορφή οι διδασκαλίες του Κυρίου Ιησού Χριστού και οι αφηγήσεις σχετικά µε τη ζωή και τα θαύµατά Του. Όταν όµως οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ζήσει τις µέρες του Ιησού Χριστού, τον γνώρισαν προσωπικά και άκουσαν τις διδασκαλίες Του, άρχισαν να εκλείπουν, η Εκκλησία αισθάνθηκε τον κίνδυνο µήπως αποκοπεί από τις πηγές σε σχέση µε τα γεγονότα που αποτελούσαν τη βάση και το περιεχόµενο της πίστης της. Τότε άρχισαν να κυκλοφορούν µεταξύ των Εκκλησιών συλλογές αφηγήσεων για τη ζωή και το έργο του Ιησού Χριστού, πολύ περισσότερες στον αριθµό από τα σηµερινά τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτό µαρτυρεί ο ευαγγελιστής Λουκάς στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του: «Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν µια διήγηση για τα γεγονότα, που είναι βεβαιωµένο ότι συνέβησαν ανάµεσά µας, όπως µας τα

2 παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες µάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρµόσυνου µηνύµατος. Γι αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιµότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και µε ακρίβεια, να σου γράψω µε τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά» [Λουκάς 1: 1-4]. Όπως φαίνεται όµως από την ίδια αυτή περικοπή, από τις αρχαιότατες εκείνες µέρες η Εκκλησία άρχισε να ελέγχει τα διάφορα γραπτά, που κυκλοφορούσαν ως «Ευαγγέλια», και να απορρίπτει εκείνα για τα οποία υπήρχαν αµφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια του περιεχοµένου τους, ενώ άλλα τα αποδεχόταν και τα συνέλεγε. Έτσι βλέπουµε ότι, τόσο ως προς τα Ευαγγέλια όσο και ως προς τις Επιστολές, από τους αποστολικούς ήδη χρόνους τέθηκαν σε ενέργεια από την Εκκλησία τα κριτήρια επιλογής. Αυτά θα κατέληγαν στην αποκρυστάλλωση του κανόνα της Κ. ιαθήκης. Αυτό το έργο δεν ήταν εύκολο και η ευθύνη της Εκκλησίας γενικά ήταν πολύ µεγάλη γιατί, παράλληλα µε τα σηµερινά κανονικά βιβλία της Κ. ιαθήκης, κυκλοφορούσαν πολλά άλλα βιβλία, µερικά από τα οποία για πολύ καιρό κυµάνθηκαν στο µεταίχµιο της «κανονικότητας». Γίνονταν δεκτά ως κανονικά από µερικές µόνο Εκκλησίες και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Έτσι, πριν επικρατήσει στη συνείδηση της Εκκλησίας γενικά ο οριστικός κανόνας της Κ. ιαθήκης, παρουσιάστηκαν κατά περιοχές µικρότεροι κανόνες που είχαν κάποιες διαφορές µεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστική η επίδραση στη διαµόρφωση αυτών των κανόνων από τη µια µεριά του ελληνικού πνεύµατος και από την άλλη του ρωµαϊκού. Στο ελληνικό πνεύµα η κυριότερη γραµµή υπήρξε πάντοτε η αγάπη της ελευθερίας και η αποστροφή από δεσµεύσεις οποιασδήποτε προέλευσης και µορφής. Στο ρωµαϊκό πνεύµα αντίθετα η κυριότερη εκδήλωση ήταν ο νόµος, η τάξη και η πειθαρχία. Έτσι, στους κανόνες που προήλθαν από την Αλεξάνδρεια, το κέντρο του ελληνικού πνεύµατος για την Εκκλησία, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη ελαστικότητα στην επιλογή των βιβλίων. Αντίθετα, στους κανόνες που κυκλοφορούσαν σε περιοχές που επηρεάζονταν από τη Ρώµη, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη συντηρητικότητα, µε αποτέλεσµα λιγότερα βιβλία να γίνονται εκεί δεκτά ως κανονικά. Από τα βιβλία τα οποία για ορισµένο χρόνο φάνηκε να επικρατούν στη συνείδηση µερικών κατά τόπους Εκκλησιών τα κυριότερα είναι τα εξής: 1. Η ιδαχή των ώδεκα Αποστόλων. Γράφτηκε µεταξύ 100 και 150 µχ και προερχόταν από αρχαιότερο Εβραϊκό έργο που ονοµάζεται «Αι οδοί». Περιέχει συλλογή λόγων του Ιησού Χριστού καθώς και οδηγίες προς τις Εκκλησίες για τον τρόπο της λατρείας. Τόσο ο Κλήµης της Αλεξάνδρειας, όσο και ο Ωριγένης το χρησιµοποιούν ως τµήµα της Αγίας Γραφής και ως τέτοιο κυκλοφόρησε για αρκετό χρονικό διάστηµα στις Εκκλησίες της Αιγύπτου. 2. Η Επιστολή Βαρνάβα. Γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα µεταξύ 100 και 130 µχ Ενδιαφέρον έργο, χωρίς όµως µεγάλη εσωτερική αξία. Κι αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε για κάποιο χρόνο ως κανονικό στις Εκκλησίες της Αιγύπτου. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς ερµηνεύει την Επιστολή και ο Ωριγένης την αποκαλεί «Καθολική». Αργότερα απορρίφθηκε και από τις Εκκλησίες της Αιγύπτου. Παρέµεινε όµως µεταξύ των κανονικών βιβλίων στο µεγάλο Σιναϊτικό χειρόγραφο το Κ. ιαθήκης. 3. Η Επιστολή Κλήµεντος. Γράφτηκε από τον Κλήµεντα της Ρώµης περί τα 95 µχ και απευθύνεται προς την Εκκλησία της Κορίνθου. Ονοµάζεται συνήθως «Πρώτη Επιστολή Κλήµεντος» προς διάκριση από άλλες ψευδεπίγραφες επιστολές που αποδίδονται στον Κλήµεντα. Έργο υψηλού περιεχοµένου, ανάλογου προς τη µεγάλη ευσέβεια και το κύρος του συγγραφέα του. ιαβαζόταν µέχρι το 170 µχ στην Εκκλησία της Κορίνθου ως τµήµα της Αγ. Γραφής. Την ίδια τιµή απέδιδαν σ αυτό και οι Εκκλησίες της Αιγύπτου. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς την αποκαλεί έργο του «Αποστόλου Κλήµεντος». ιασώθηκε στο Αλεξανδρινό χειρόγραφο της Κ. ιαθήκης.

3 4. Ο Ποιµήν του Ερµά. Περιέχει Οράσεις, Εντολές και Παραβολές και γράφτηκε ίσως στη Ρώµη περί το 150 µχ. Ο Ειρηναίος, ο Τερτυλλιανός και ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς αναφέρονται σ αυτό µε µεγάλο σεβασµό, υποδηλώνοντας ότι το θεωρούσαν τµήµα της Αγ. Γραφής. Αµέσως µετά όµως απορρίφθηκε από τις µεγάλες Εκκλησίες της Ρώµης και της Καρθαγένης. ιασώθηκε στο Σιναϊτικό χειρόγραφο της Κ. ιαθήκης. 5. Η Αποκάλυψη του Πέτρου. Το έργο αυτό ανήκε στο πρώτο µισό του 2ου µχ αιώνος. Περιέχει αποκαλύψεις για το µέλλον και περιγραφές του Ουρανού και της Κόλασης, ιδίως της Κόλασης, µε λεπτοµερείς και αποκρουστικές περιγραφές των ποινών που θα επιβληθούν στις διάφορες κατηγορίες των αµαρτωλών. Για κάποιο χρονικό διάστηµα ήταν σε ευρεία κυκλοφορία στις Εκκλησίες της Ανατολής και διαβάζονταν στην Παλαιστίνη µέχρι το 430 µχ 6. Οι Πράξεις του Παύλου. Γράφτηκε γύρω στο 160 µχ Περιλαµβάνει τις «Πράξεις Παύλου και Θέκλης» και µια φανταστική αλληλογραφία µεταξύ του απ. Παύλου και της Εκκλησίας της Κορίνθου. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς και ο Ωριγένης αναφέρονται σ αυτό το έργο. Στις Εκκλησίες όµως της ύσης φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ δεκτό ως κανονικό. Υπήρξαν και πολλά άλλα βιβλία διαφόρων ειδών, Ευαγγέλια, Επιστολές, Αποκαλύψεις κ.λ.π. µεταγενέστερων συγγραφέων, που τα απέδιδαν σε διάφορους Αποστόλους, στα οποία όµως η Εκκλησία ποτέ δεν έδωσε σοβαρή σηµασία. ύο γεγονότα εκτός Εκκλησίας επιτάχυναν την αποκρυστάλλωση του κανόνα της Κ. ιαθήκης: 1. Η εµφάνιση της αίρεσης του Μαρκίωνα. Ο Μαρκίων ήταν γιος Επισκόπου της Σινώπης του Πόντου. Ο ίδιος ο πατέρας του τον απέκοψε από την κοινωνία της Εκκλησίας για τις αιρετικές του ιδέες, Φιλοδοξώντας να καταλάβει την πρώτη θέση στην Εκκλησία της Ρώµης, πήγε εκεί το 140 µχ και, µόλις εγκαταστάθηκε, ανέπτυξε το αιρετικό του σύστηµα. Ο Μαρκίων είχε έντονο αντιιουδαϊκό πνεύµα και γι αυτό ως Απόστολο αναγνώριζε µόνο τον Παύλο. Ο Μαρκίων κατάρτισε δικό του κανόνα. Απέρριψε εξ ολοκλήρου την Π. ιαθήκη και την Κ. ιαθήκη την διαίρεσε σε «Ευαγγέλιο» και «Απόστολο». Στο «Ευαγγέλιο» περιέλαβε µόνο το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κι αυτό αφού αφαίρεσε από αυτό όσα στοιχεία ο ίδιος θεωρούσε απαράδεκτα. Στον «Απόστολο» περιέλαβε µόνο τις Επιστολές του απ. Παύλου. Απέκλεισε όµως τις Ποιµαντορικές [Α και Β προς Τιµόθεο και προς τον Τίτο] και τις υπόλοιπες τις υπέβαλε σε αποκάθαρση από Ιουδαϊκά στοιχεία. Η εµφάνιση αυτού του ακρωτηριασµένου κανόνα, από τον οποίο έλειπαν πολλά βιβλία, τα οποία από καιρό είχαν επιβληθεί στη συνείδηση της Εκκλησίας, δηµιούργησε στην Εκκλησία επιτακτική την ανάγκη να επισπεύσει τον ακριβέστερο καθορισµό του δικού της κανόνα. 2. Το άλλο γεγονός που βοήθησε την Εκκλησία να επιταχύνει την αποκρυστάλλωση του Ιερού Κανόνα ήταν το διάταγµα του ιοκλητιανού [303 µχ] να καταστραφούν όλα τα ιερά βιβλία των Χριστιανών. Το σκληρό αυτό µέτρο εναντίον των Χριστιανών είχε ως αποτέλεσµα τον σαφέστερο διαχωρισµό των Ιερών Βιβλίων. Εξαιτίας αυτού του διωγµού διασώθηκαν ελάχιστα αποσπάσµατα χειρογράφων των πρώτων τριών αιώνων. [2]. Τα κριτήρια επιλογής των βιβλίων Το βασικό κριτήριο που εφάρµοσε η Εκκλησία σ αυτό το έργο της ήταν βέβαια η θεοπνευστία των υπό κρίση βιβλίων. Μόνο τα βιβλία που ήταν αποδεδειγµένα θεόπνευστα περιλαµβάνονταν στον Ιερό Κανόνα. Όλα τα άλλα, όσο καλά και αν ήταν, αποκλείονταν. Η θεοπνευστία όµως είναι κάτι το ασύλληπτο. εν εµπίπτει στις αισθήσεις. Έπρεπε λοιπόν η Εκκλησία να εφαρµόσει κάποια συγκεκριµένα κριτήρια µε τα οποία να διασφαλίσει τη θεοπνευστία. Τρία είναι τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν:

4 1. Η αποστολικότητα του υπό κρίση βιβλίου. Κατ αρχήν έγινε δεκτό ότι θα θεωρούνταν κανονικά µόνο τα βιβλία που γράφτηκαν από τους Αποστόλους ή από άνδρες που είχαν πολύ στενή σχέση µε τους Αποστόλους. Τέτοια σχέση µε τους Αποστόλους είχαν ο συγγραφέας του κατά Μάρκον µε τον Πέτρο και του κατά Λουκά και των Πράξεων µε τον Παύλο. 2. Η πνευµατικότητα του περιεχοµένου του βιβλίου. Τα περισσότερα από τα Απόκρυφα ή Ψευδεπίγραφα βιβλία αποκλείστηκαν από τον Κανόνα λόγω της κατωτερότητας του περιεχοµένου τους. 3. Η καθολικότητα της αποδοχής του βιβλίου. Για να γίνει δεκτό ως κανονικό ένα βιβλίο έπρεπε να γίνεται αποδεκτό από την πλειονότητα των Εκκλησιών. Το έργο αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια έως ότου οριστικοποιηθεί. Με τον Μέγα Αθανάσιο [ µχ] µπαίνουµε στην περίοδο των Συνόδων οι οποίες επικύρωσαν και επίσηµα τον Κανόνα των Ιερών βιβλίων, τα οποία η συνείδηση της Εκκλησίας γενικά, µε µερικές αµφιταλαντεύσεις, είχε ήδη αποδεχθεί. Ο Αθανάσιος ίσως είναι ο πρώτος που αποκάλεσε «Κανονικά» τα 27 βιβλία της Κ. ιαθήκης. Στην Εορταστική του Επιστολή 39 λέει: «Μηδείς τούτοις επιβαλλέτω µηδέ αφαιρέσθω τι». Η Σύνοδος της Λαοδίκειας [363 µχ] ίσως είναι η πρώτη Σύνοδος που ασχολήθηκε µε το ζήτηµα του Κανόνα. Ο 59ος κανόνας αυτής της Συνόδου ορίζει να διαβάζονται στην Εκκλησία µόνο τα κανονικά βιβλία της Π. και της Κ. ιαθήκης. Ο 60ος κανόνας της ίδιας Συνόδου δίνει κατάλογο των 26 βιβλίων της Κ. ιαθήκης αποκλείοντας την Αποκάλυψη. Αυτός όµως ο κανόνας αποδείχθηκε µη γνήσιος. Η Σύνοδος της Ρώµης [382 µχ], στην οποία πρωτοστάτησε ο Ιερώνυµος, ορίζει ως κανονικά τα βιβλία που αποδεχόταν στην Επιστολή του ο Μέγας Αθανάσιος, δηλ. όλα τα βιβλία της Κ. ιαθήκης. Η Τρίτη Σύνοδος της Καρθαγένης [397 µχ], στην οποία έλαβε µέρος και ο Αυγουστίνος, δέχεται ως κανονικά όλα τα βιβλία της σηµερινής Κ. ιαθήκης και ορίζει µόνο αυτά να διαβάζονται στις Εκκλησίες. Έτσι τερµατίζεται το έργο της Εκκλησίας µε το οποίο αναγνώρισε και κατοχύρωσε τα Ιερά βιβλία που αποτελούν τον Κανόνα. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα Ιερά βιβλία δεν τα όρισαν οι Σύνοδοι. Οι Σύνοδοι απλά τα περιέβαλαν µε το κύρος της επίσηµης πράξης τους. Η συνείδηση της Εκκλησίας γενικά µε την οδηγία του Αγίου Πνεύµατος είχε προ πολλού καταλήξει στα πορίσµατά της. [3]. Τα χειρόγραφα (οι Κώδικες) Η Κ. ιαθήκη γράφτηκε από οκτώ άνδρες. Οι τέσσερις ήταν Απόστολοι [Ματθαίος, Ιωάννης, Πέτρος, Παύλος]. Οι δυο ήταν σύντροφοι των Αποστόλων [Μάρκος και Λουκάς] και οι δυο ήταν οι αδελφοί του Κυρίου [Ιάκωβος και Ιούδας]. Γράφτηκε στην Ελληνική γλώσσα και σε διάφορους χρόνους µέσα στο δεύτερο µισό του πρώτου µ. Χ. αιώνα [50-100µ. Χ.]. Τα βιβλία της Κ. ιαθήκης είναι 27 [4 Ευαγγέλια, 1 Ιστορικό, οι Πράξεις των Αποστόλων, 1 Προφητικό, η Αποκάλυψη και 21 Επιστολές]. Υπάρχουν 5000 Ελληνικά χειρόγραφα της Κ. ιαθήκης. Τα δυο πιο σηµαντικά χρονολογούνται από το 350 µχ και είναι: 1. Ο Κώδικας του Βατικανού. Ο κυριότερος θησαυρός της Βιβλιοθήκης του Βατικανού. Αρχικά περιλάµβανε όλη την Αγ. Γραφή στην Ελληνική, µε εξαίρεση την Αποκάλυψη. Στην παρούσα κατάστασή του λείπουν από την Κ. ιαθήκη η προς Εβραίους Επιστολή από το κεφ.9:14, οι Ποιµαντορικές Επιστολές και η Επιστολή προς Φιλήµονα.

5 2. Ο Σιναϊτικός Κώδικας. Ανακαλύφθηκε το 1844 στη µονή της Αγ. Αικατερίνης στο Σινά όπου οι µοναχοί χρησιµοποιούσαν τα φύλλα του για να ανάβουν τη φωτιά στο µαγειρείο. ιασώθηκε από τον Tischendorf το 1859 και χαρίστηκε στον Τσάρο Αλέξανδρο Β. Με την ανατροπή του τσαρικού καθεστώτος, το χειρόγραφο αυτό πουλήθηκε από τις Ρωσικές αρχές για λίρες στο Βρετανικό Μουσείο, όπου βρίσκεται σήµερα. Είναι ο κυριότερος θησαυρός του Βρετανικού Μουσείου. Όπως ο Κώδικας του Βατικανού έτσι και αυτός ο Κώδικας ήταν κάποτε πλήρης µε ολόκληρη την Αγ. Γραφή στην Ελληνική. Σήµερα έχει ολόκληρη την Κ. ιαθήκη και µερικά από τα απόκρυφα βιβλία. Υπάρχουν άλλοι δυο Κώδικες µικρότερης σπουδαιότητας: 1. Ο Αλεξανδρινός Κώδικας. Αυτό τον Κώδικα τον πρόσφερε ως δώρο στο βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο Α ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Λούκαρις το Πιθανόν ο Πατριάρχης να τον απέκτησε από το Άγιο Όρος το Ο Κώδικας αυτός ανήκει στον 5ο αιώνα και περιλαµβάνει την Κ. ιαθήκη µαζί µε τις Επιστολές του Κλήµεντα. Βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 2.Ο Κώδικας του Beza. Πήρε το όνοµά του από τον µεγάλο αναµορφωτή και διάδοχο του Καλβίνου στη Γενεύη τον Θεόδωρο Beza. Αυτός τον χάρισε στο Πανεπιστήµιο του Cambridge της Αγγλίας το 1581 και βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου. Ο Κώδικας αυτός ανήκει στα τέλη του 5ου µε αρχές του 6ου αιώνα. Υπάρχουν ακόµη άλλοι δυο Κώδικες µικρότερης αξίας: Ο Παλίµψηστος Κώδικας Εφραΐµ του Σύρου και ο Κώδικας Κλαραµοντάνος. Τελευταία βρέθηκαν πάπυροι του 130 και 150 µχ Και τώρα προβάλλει το ερώτηµα: Πώς µπορούµε να εµπιστευθούµε γραπτά του 4ου και 5ου µ. Χ. αιώνα για γεγονότα που έλαβαν χώρα τον πρώτο αιώνα; Αρκεί να αναφέρουµε ότι η Ιστορία του Θουκυδίδη [ π.χ.] και του Ηροδότου [ π.χ.] µας είναι γνωστές από χειρόγραφα που ανήκουν στο 900 µχ και κανένας δεν αµφισβητεί τη γνησιότητά τους.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µεταφορά σε γραπτό λόγο δύο διαλέξεων, ενός από τους ειδικούς που διαθέτει η χώρα µας, σε ό,τι αφορά το πραγµατευόµενο θέµα: του Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πέτρος ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Ιησού ενώ ο Παύλος ήταν απόστολος στον μη εβραϊκό κόσμο, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Ο Πέτρος ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές του Ιησού ενώ ο Παύλος ήταν απόστολος στον μη εβραϊκό κόσμο, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Καινή Διαθήκη Από OrthodoxWiki Η Καινή Διαθήκη αποτελεί το δεύτερο μέρος της ιερής γραμματείας ή ιερών κειμένων των Χριστιανών. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν την Αγία Γραφή των Χριστιανών μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Δ.Θ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Copyright: Εκδόσεις Άθως Σωτήριος Δεσπότης Αθήνα 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως H Αγία Γραφή H συγγραφή και η επιβίωση των βιβλίων της Αγίας Γραφής Πηγή: http://www.iec.gr/holy_bible.htm A. H Kαινή ιαθήκη. α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. β) O κανόνας των βιβλίων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ENOTHTA I ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο G. Theissen 1 προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται σήμερα η Θεολογία και γενικότερα η Έρευνα της Κ.Δ. 2 ως εξής: 1) Αποστασιοποίηση από την κανονική

Διαβάστε περισσότερα

EÏÏËÓÔÚˆÌ Îfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ ÛÙË ÁË πûú Ï

EÏÏËÓÔÚˆÌ Îfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ ÛÙË ÁË πûú Ï final1 8-06-06 11:08 Page 7 ÈÛ ÁˆÁÈÎ Ì ı Ì Ù : ÎfiÛÌÔ ÛÙ ÚfiÓÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ -- ÈÓ È ı ÎË 1. EÏÏËÓÔÚˆÌ Îfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ ÛÙË ÁË πûú Ï Συγκρατώ τα κύρια σηµεία ÒÚ ÙË Ï ÈÛÙ ÓË Χωριζόταν σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... 2 Βραχυγραφίες...7 Β) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ... 7 Η ανάσταση και ο Oscar Cullmann (=OC).... 14 Ο Θάνατος εχθρός του

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου.

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου. Αγγελική Πολυζωΐδου Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού στα Aπόκρυφα Ευαγγέλια του Ιακώβου, του ψευδο- Ματθαίου και του Αρμενικού Ευαγγελίου της παιδικής ηλικίας. Συγκριτική μελέτη. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης που λόγω της δυναμικής προσωπικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Α' Ή σημασία τής Μικρός Ασίας για τήν ιστορία τής έξάπλωσης καί τής έδραίωσης τού χριστιανισμού είναι δύσκολο νά υποτιμηθεί. Ξεκινώντας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ, τά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία Η πορεία µου στην Ορθοδοξία ΠΛΑΚΙ ΑΣ DESEILLE Μετάφραση: Συµεών Κούτσας Εκδόσεις Ακρίτας Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΣΙΣΤΕΡΣΙΑΝΗ ΖΩΗ (1942-1966) ΤΟ ΑΒΒΑΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Στην ενότητα αυτή θα πάρεις πληροφορίες (για): την Πεντηκοστή και την κεντρική θέση της στη ζωή της Εκκλησίας τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος στην ίδρυση και τη διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης

ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης ΔΙΚΑΙΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η µεταµόρφωση της ρωµαϊκής έννοµης τάξης Γενεσιουργός αιτία της µεταµόρφωσης υπήρξε ο χωρισµός τους κράτους επί Διοκλητιανού (284-305) που πραγµατοποιήθηκε ενόψει των διαφορών ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας

Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας 210137 THRISKEYTIKA G GYMNASIOU 1-8.indd 1 27/3/2013 5:06:23 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΈΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΈΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

13 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύµα προς τις εκκλησίες.

13 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύµα προς τις εκκλησίες. Αποκάλυψη 3:1 Και προς τον άγγελο της εκκλησίας στις Σάρδεις γράψε: Αυτά λέει εκείνος που έχει τα επτά πνεύµατα του Θεού, και τα επτά αστέρια. Ξέρω τα έργα σου, ότι το όνοµα έχεις πως ζεις, και είσαι νεκρός.

Διαβάστε περισσότερα

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ16 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 τεύχος Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη Η μουσική απόδοση του Ψαλτηρίου Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο Ο Πρωτοψάλτης Χαράλαμπος Παπανικολάου Ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ἡ Πρός Τίτον ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» 1

«Ἡ Πρός Τίτον ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» 1 1 Δρ. Ἰωάννης Ν. Λίλης ἐκλ. Λέκτορας Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης «Ἡ Πρός Τίτον ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Η µελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας και προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Οι χαλεποί καιροί που διανύουμε χαρακτηρίζονται από μία συνεχή αμφισβήτηση των σταθερών βιβλικών αρχών που αφορούν άμεσα, την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σύγχρονοι νεωτεριστές θεολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Αρ. 1: Αρ. Αρ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *** 176 παρ. Βιβλίο της Γραφής Αριθμός 40 Κατά Ματθαίον ***

ΟΔΗΓΙΕΣ Αρ. 1: Αρ. Αρ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *** 176 παρ. Βιβλίο της Γραφής Αριθμός 40 Κατά Ματθαίον *** Ιαν: 7 14 21 28 ΟΔΗΓΙΕΣ Φεβ: 4 11 18 25 Μαρ: 4 11 18 25 Απρ: 1 8 15 22 29 Μαϊ: 6 13 20 27 Ιουν: 3 10 17 24 Ιουλ: 1 8 15 22 29 Αυγ: 5 12 19 26 Σεπτ: 2 9 16 23 30 Οκτ: 7 14 21 28 Νοε: 4 11 18 25 Δεκ: 2 9

Διαβάστε περισσότερα