ΤΜΗΜΑ XVIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ XVIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII-1 ΤΜΗΜΑ XVIII ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 4016), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4205), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911) β) τιςζώνεςκαιτουςεπιδέσμουςαπόυφαντικέςύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, Âωρακικοί επίδεσμοι, υπογάστριοι επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρâρώσεις ή τους μυς) (τμήμα XI) γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909 δ) τους καâρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασâεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καâρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71) ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017 στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413 τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καâώς και τα σταâμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 8423) τιςσυσκευέςανύψωσηςήχειρισμού(κλάσεις 8425 μέχρι 8428) τιςμηχανέςκοπήςκάâε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (κλάση 8441) τις ειδικές διατάξεις για τη ρύâμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές- εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία «οπτικές»), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καâαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευâυγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470) τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481) τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8486 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή την δημιουργία σχεδιαγραμμάτων κυκλώματος σε ευαίσâητες επιφάνειες υλικών ημιαγωγού της κλάσης 8486 η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512) τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της κλάσης 8513 τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καâώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποâεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519) τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές)(κλάση 8522) τις συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τις βιντεοκάμερες(κλάση 8525) τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526) τους συνδέσμους για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών (κλάση 8536) τιςσυσκευέςψηφιακούελέγχουτηςκλάσης8537 τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» της κλάσης 8539 τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544 Â) τους προβολείς της κλάσης 9405 ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται ιβ) ταπηνίακαι παρόμοιαυποâέματα (κατάταξηανάλογαμετηνύληαπό τηνοποίααποτελούνται: π.χ. κλάση 3923 τμήμα XV). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακόλουâους κανόνες: α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8487, 8548 ή 9033) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται

2 XVIII-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση Οι διατάξεις των σημειώσεων 3 και 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο παρόν κεφάλαιο. 4. Ηκλάση9005 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τιςδιόπτρεςγιαμηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013). 5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση. 6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9021, ως «είδη και συσκευές ορâοπεδικής» νοούνται τα είδη και οι συσκευές που χρησιμεύουν: - είτεγιατηνπρόληψηήτηδιόρâωση ορισμένων σωματικών δυσμορφιών, - είτεγιατηστήριξηήτησυγκράτησημερώντουσώματοςύστερααπόασâένεια, εγχείριση ή τραυματισμό. Τα είδη και οι συσκευές ορâοπεδικής περιλαμβάνουν τα ορâοπεδικά υποδήματα καâώς και τα ειδικά εσωτερικά πέλματα, που προορίζονται για τη διόρâωση ορâοπεδικών παâήσεων του ποδιού, εφόσον 1 )κατασκευάζονται επί παραγγελία ή 2 ) κατασκευάζονται μαζικά, παρουσιάζονται ένα - ένα και όχι κατά ζεύγη και είναι σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται και στα δύο πόδια. 7. Ηκλάση9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά: α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύâμιση της παροχής, της στάâμης, της πίεσης ή άλλων χαρακτηριστικών των αερίων που έχουν υγροποιηâεί ή των υγρών, ήγιατοναυτόματοέλεγχοτωνâερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καâορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής β) οι αυτόματοι ρυâμιστές των ηλεκτρικών μεγεâών, καâώς και οι αυτόματοι ρυâμιστές άλλων μεγεâών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύâμιση, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καâορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής. σημείωση 1. Θεωρούνται ως «ηλεκτρονικά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και , τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορâωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνωνή των συσκευών αυτών Οπτικέςίνεςκαιδέσμεςοπτικώνινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καâρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάâε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο : Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες : Καλώδια αγωγοί εικόνων Άλλα... -

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες Φακοί επαφής... p/st Φακοί για ματογυάλια από γυαλί : Μη διορâωτικοί... p/st - - ΔιορÂωτικοί : Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις : Μονής εστίας... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες : Μη διορâωτικοί... p/st - - ΔιορÂωτικοί : Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις : Μονής εστίας... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Άλλα Φακοί, πρίσματα, καâρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάâε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά : - Αντικειμενικοί : Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης... p/st Άλλοι... p/st Φίλτρα... p/st Άλλα Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους : - Σκελετοί : Από πλαστικές ύλες... p/st Από άλλες ύλες : Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα... p/st Από κοινά μέταλλα... p/st Από άλλες ύλες... p/st Μέρη Ματογυάλια (διορâωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη : Ματογυάλια ηλίου : Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά... p/st - - Άλλα : Με πλαστικούς φακούς... p/st Άλλα... p/st Άλλα : Με πλαστικούς φακούς Άλλα Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας : Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία... p/st Άλλα όργανα Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις)... -

4 XVIII-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539 : Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης... p/st Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασâεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης... p/st Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση... p/st - Άλλεςφωτογραφικέςμηχανές: Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm... p/st Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm... p/st Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm : Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st - Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση : Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά»)... p/st Άλλα... p/st - Μέρη και εξαρτήματα : Φωτογραφικών μηχανών Άλλα Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου : - Μηχανές λήψης : Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 mm... p/st Άλλες... p/st Μηχανές προβολής... p/st - Μέρη και εξαρτήματα : Για μηχανές λήψης Για μηχανές προβολής Μηχανές προβολής σταâερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης : Μηχανέςπροβολήςδιαφανειών(σλάιντς)... p/st Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων... p/st Άλλες μηχανές προβολής σταâερών εικόνων... p/st Φωτογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης... p/st Μέρη και εξαρτήματα Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. ΟÂόνες για προβολές : Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισâεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια ΟÂόνες για προβολές Μέρη και εξαρτήματα... -

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή : Μικροσκόπια στερεοσκοπικά : Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίστων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)... p/st Άλλα... p/st Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή : Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό καιτη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)... p/st Άλλα... p/st Άλλα μικροσκόπια... p/st Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων ή Άλλες Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίâλασης : Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίâλασης : Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων Άλλα Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό : Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα : - - Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους : Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους Άλλες Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD) Άλλων Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας : Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες): Συστήματα πλοήγησης δι αδρανείας... p/st Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάâμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα : Τηλέμετρα : Ηλεκτρονικά Άλλα... -

6 XVIII-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα : Ηλεκτρονικά Άλλα ΣτάÂμες : Ηλεκτρονικές Άλλες Όργανα και συσκευές εικονομετρίας : Ηλεκτρονικά Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές : - - Ηλεκτρονικά : Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής Άλλα Άλλα : Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάâμισης και υδρογραφίας Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Ζυγοί ευαίσâητοι σε βάρος 5 cg ήλιγότερο, με ή χωρίς σταâμά : Ζυγοί... p/st Μέρη και εξαρτήματα Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, Âήκες μαâηματικών εργαλείων, λογαριâμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζoνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό : Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα : Σχεδιογράφοι... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού : Σχεδιογράφοι... p/st - - Άλλα όργανα σχεδίασης : Θήκες μαâηματικών εργαλείων... p/st Άλλα Όργανα χάραξης... p/st Όργανα υπολογισμού... p/st Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάâεείδους: Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις... p/st Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυâμιζόμενες διατάξεις της κλάσης 9031)... p/st Άλλα όργανα : Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινâηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροâεραπείας, καâώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες : - Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούâησης των φυσιολογικών παραμέτρων): Ηλεκτροκαρδιογράφοι Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ) Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό... -

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Συσκευές σπινâηρογραφίας Άλλα : Συσκευές παρακολούâησης για την ταυτόχρονη παρακολούâησηκαι ανάλυσηδύο ή περισσοτέρων παραμέτρων Άλλα Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυâρων ακτίνων Σύριγγες, βελόνες, καâετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα : Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες : Από πλαστικές ύλες Άλλες Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές : Βελόνεςσωληνοειδείςαπόμέταλλο Βελόνες για χειρουργικές ραφές Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική : Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό Άλλα : Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές οφâαλμολογίας : Μη οπτικά Οπτικά Άλλα όργανα και συσκευές : Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης Ενδοσκόπια Τεχνητοί νεφροί Συσκευές διαâερμίας : Με υπερήχους Άλλες Συσκευές μετάγγισης Όργανα και συσκευές αναισâησίας ΛιÂοτρίπτες με υπερήχους Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων Άλλα Συσκευές μηχανοâεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοâεραπείας, οξυγονοâεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική Âεραπεία : Συσκευές μηχανοâεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής : Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs) Άλλες Συσκευές οζονοâεραπείας, οξυγονοâεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική Âεραπεία Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος... -

8 XVIII-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Είδη και συσκευές ορâοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. ΝάρÂηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προâέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με τοχέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανâρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη Âεραπεία μιας αναπηρίας : Συσκευές ορâοπεδικής ή για κατάγματα : Είδη και συσκευές ορâοπεδικής Είδη και συσκευές για κατάγματα Είδη και συσκευές προâέσεως οδοντιατρικής : Τεχνητά δόντια : Από πλασττικές ύλες p/st Από άλλες ύλες p/st Άλλα Άλλα είδη και συσκευές προâέσεως : ΠροÂέσεις αρâρώσεων Άλλα : ΟφÂαλμικές προâέσεις Άλλα Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα... p/st Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα.. p/st Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς Άλλα Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυâρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή Âεραπεία : - Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας : Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή... p/st Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις... p/st Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις... p/st Για άλλες χρήσεις... p/st - Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας : Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική... p/st Για άλλες χρήσεις... p/st Σωλήνες για ακτίνες X... p/st Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα : Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία «ενισχυτές»(«renforçateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης Άλλα Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασâεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκâέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις : Γιατηδιδασκαλίατηςφυσικής, της χημείας ή της τεχνικής Άλλα... -

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) : Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων : - - Ηλεκτρονικές : Για κάâεδοκιμή(universels) και για δοκιμές εφελκυσμού Για δοκιμές σκληρότητας Άλλες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : - - Ηλεκτρονικές : Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού Άλλες Άλλες Μέρη και εξαρτήματα Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάâε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, Âερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους : - Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα : Με υγρό, με απευâείας ανάγνωση των ενδείξεων : Ιατρικά ή κτηνιατρικά... p/st Άλλα... p/st Άλλα : Ηλεκτρονικά... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα : Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα... p/st - - Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάâμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάâμης, μανόμετρα, μετρητές Âερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032 : ΓιατημέτρησηήτονέλεγχοτηςπαροχήςήτηςστάÂμης των υγρών : - - Ηλεκτρονικά : Μετρητές παροχής... p/st Άλλα... p/st - - Άλλα : Μετρητές παροχής... p/st Άλλα... p/st Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης : Ηλεκτρονικά... p/st - - Άλλα : Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα και συσκευές : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα... -

10 XVIII-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαâλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις Âερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι : Αναλυτές αερίων ή καπνών : Ηλεκτρονικοί... p/st Άλλοι... p/st Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) Άλλα όργανα και συσκευές : Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση Άλλα : Ηλεκτρονικά : Συσκευές με την ονομασία «ph mètres», «rh mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των οâονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οâονών υγρών κρυστάλλων Άλλα Άλλα : Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των οâονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οâονών υγρών κρυστάλλων Άλλα Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα : Μικροτόμοι... p/st - - Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων έως Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών : Μετρητές αερίων... p/st Μετρητές υγρών... p/st Μετρητές ηλεκτρισμού : - - Για εναλλασσόμενο ρεύμα : Μονοφασικό... p/st Πολυφασικό... p/st Άλλοι... p/st Μέρη και εξαρτήματα : Για μετρητές ηλεκτρισμού Άλλα... -

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αâροίσεως του διαστήματος που έχει διανυâεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή Στροβοσκόπια : Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αâροίσεως του διαστήματος που έχει διανυâεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια : - - Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα : Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών Άλλα Στροβοσκόπια Μέρη και εξαρτήματα Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεâών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού : Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και ταλαντογράφοι (παλμογράφοι): ΚαÂοδικά Άλλες, με διάταξη εγγραφής Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος : Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής : Ηλεκτρονικά Άλλα : Βολτόμετρα Άλλα Άλλα,με διάταξη καταγραφής Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμέναγια τηντεχνική τωντηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα) Άλλα όργανα και συσκευές : Γιατημέτρησηήτονέλεγχοημιαγώγιμωνπλακιδίωνήδιατάξεων Άλλες, με διάταξη εγγραφής Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές της διάκρισης Άλλα Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, πουδενκατονομάζονταιούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) : Μηχανήματα ζυγοστάâμισης μηχανικών μερών Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές : Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων Άλλα : Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)... p/st Άλλα... -

12 XVIII-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα : - - Ηλεκτρονικά : Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεâών : Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή δικτυωτώνσταυρών εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών διατάξεων Άλλα Άλλα Άλλα : Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεâών Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές της διάκρισης ή για οπτικά όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγώντης διάκρισης Για συσκευές της διάκρισης Άλλα Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύâμιση ή τον αυτόματο έλεγχο : Θερμοστάτες : Ηλεκτρονικοί... p/st - - Άλλοι : Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης... p/st Άλλοι... p/st Μανοστάτες (ρυâμιστές πίεσης)... p/st - Άλλα όργανα και συσκευές : Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII-13 Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη) β) τιςαλυσίδεςρολογιών(κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση) γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114 δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση) ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυâμιστικό μηχανισμό στ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 8482) ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηâεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισâούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85). 2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνâετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση Για την εφαρμογήτου κεφαλαίου αυτού,âεωρούνται ως «μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ήχεριού», διατάξεις στις οποίες η ρύâμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάâε άλλο σύστημα κατάλληλο να καâορίσει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρός τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηâούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ήακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό Ρολόγια του χεριού, τηςτσέπηςκαιταπαρόμοια(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα : - Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με μηχανική απεικόνιση μόνο... p/st Άλλα... p/st - Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st 9102 Ρολόγια του χεριού, τηςτσέπηςκαιταπαρόμοια(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101 : - Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με μηχανική απεικόνιση μόνο... p/st Με οπτικο- ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο... p/st

14 XVIII-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα... p/st - Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st 9103 Ρολόγιαξυπνητήριακαιρολόγιαεπιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα... p/st 9105 Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμόάλλοαπόεκείνοτουρολογιούτσέπηςήχεριού: - Ξυπνητήρια : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st - Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα : Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού... p/st Άλλα... p/st 9106 Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών) : Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών... p/st Άλλα : Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων... p/st Άλλα... p/st Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευâέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα... p/st 9108 Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι : - Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια : Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης... p/st Με οπτικο- ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο... p/st Άλλα... p/st Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού : - Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια : Για ξυπνητήρια... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας : - Για ρολόγια τσέπης ή χεριού : Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών): Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο... p/st Άλλοι... p/st Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί Άλλοι Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους : Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα p/st Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα... p/st Άλλες κάσες (κελύφη)... p/st Μέρη Πλαίσια και Âαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους : Πλαίσια και Âαλαμίσκοι... p/st Μέρη Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους : Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα : Από πολύτιμα μέταλλα Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα Άλλα : Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο Άλλα Άλλα υλικά ωρολογοποιίας : Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή Πέτρες Πλάκες Πλατίνες και γέφυρες Άλλα... -

16 XVIII-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ αυτά ούτε τοποâετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90) γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503) δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καâαρισμότωνμουσικώνοργάνων(κλάση 9603) ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706). 2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριâμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουâούν την κατάταξη των οργάνων αυτών. Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 9209 εξακολουâούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων : Πιάνα όρâια : Καινούρια... p/st Μεταχειρισμένα... p/st Πιάνα με ουρά... p/st Άλλα Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιâάρες, βιολιά, άρπες) : Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι : Βιολιά... p/st Άλλα... p/st Άλλα : KιÂάρες... p/st Άλλα... p/st 9205 Άλλαμουσικάόργαναπνευστά(π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες) : Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»... p/st Άλλα : Ακορντεόν και παρόμοια όργανα... p/st Φυσαρμόνικες στόματος... p/st Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύâερες μεταλλικές γλωσσίδες Άλλα Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)] ΜουσικάόργανασταοποίαοήχοςπαράγεταιήπρέπειναμεγεÂύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιâάρες, ακορντεόν) : Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν : Εκκλησιαστικά όργανα... p/st Ψηφιακά πιάνα... p/st

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII ΣυνÂετητές (synthesizers)... p/st Άλλα Άλλα : ΚιÂάρες... p/st Άλλα Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάâε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά : Μουσικά κουτιά Άλλα Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάâε τύπου: Αρμονικές χορδές Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα πιάνων Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Άλλα : Μετρονόμοι και διαπασών Μηχανισμοί μουσικών κουτιών Άλλα... -

18

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό εργαστήριο Οπτικής

Μικρό εργαστήριο Οπτικής Μικρό εργαστήριο Οπτικής Επίπεδοι καθρέπτες Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να βρει εύκολα στα τζαμάδικα της περιοχής του επίπεδους καθρέπτες για το εργαστήριο του σχολείου του. Ο τζαμάς κατά πάσα πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 10/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντική Φυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Μέρος 2 ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-1 ΤΜΗΜΑ XVI ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 123 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Από τα παλιά χρόνια η κιθάρα χρησιμοποιούνταν ως μέσο ψυχαγωγίας

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ενθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο κάτω μάγουλα (chaps) μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl) Τομή παράλ ληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συν έχεια με κλίση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Της µαθήτριας Χρυσαφίδου Ξανθής, τµήµατος β3 γυµνασίου Επιβλέπων εκπαιδευτικός: κ. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το τηλέφωνο είναι µια από τις εκατοντάδες συσκευές που έχει εφεύρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μορφόπλακα) με φίλμ φραγής υδρατμών Κωδικός Διάσταση Συσκευασία Πυκνότητα Amm Cmm Τιμή 9010P548 1100x600x48 7,92 m² 30Kg/m³ 20 48 14,50 /m Μορφόπλακα με φίλμ φραγής υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Επιλογή θέσης εγκατάστασης δικτυοκηπίου (αγροτεμάχιο) Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης Έδαφος (κλίση έως 7%) με μηχανική σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα