ΤΜΗΜΑ XVIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ XVIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII-1 ΤΜΗΜΑ XVIII ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 4016), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4205), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911) β) τιςζώνεςκαιτουςεπιδέσμουςαπόυφαντικέςύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, Âωρακικοί επίδεσμοι, υπογάστριοι επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρâρώσεις ή τους μυς) (τμήμα XI) γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909 δ) τους καâρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασâεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καâρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71) ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017 στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413 τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καâώς και τα σταâμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 8423) τιςσυσκευέςανύψωσηςήχειρισμού(κλάσεις 8425 μέχρι 8428) τιςμηχανέςκοπήςκάâε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (κλάση 8441) τις ειδικές διατάξεις για τη ρύâμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές- εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία «οπτικές»), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καâαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευâυγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470) τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481) τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8486 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή την δημιουργία σχεδιαγραμμάτων κυκλώματος σε ευαίσâητες επιφάνειες υλικών ημιαγωγού της κλάσης 8486 η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512) τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της κλάσης 8513 τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καâώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποâεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519) τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές)(κλάση 8522) τις συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τις βιντεοκάμερες(κλάση 8525) τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526) τους συνδέσμους για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών (κλάση 8536) τιςσυσκευέςψηφιακούελέγχουτηςκλάσης8537 τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» της κλάσης 8539 τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544 Â) τους προβολείς της κλάσης 9405 ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται ιβ) ταπηνίακαι παρόμοιαυποâέματα (κατάταξηανάλογαμετηνύληαπό τηνοποίααποτελούνται: π.χ. κλάση 3923 τμήμα XV). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακόλουâους κανόνες: α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8487, 8548 ή 9033) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται

2 XVIII-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση Οι διατάξεις των σημειώσεων 3 και 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο παρόν κεφάλαιο. 4. Ηκλάση9005 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τιςδιόπτρεςγιαμηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013). 5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση. 6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9021, ως «είδη και συσκευές ορâοπεδικής» νοούνται τα είδη και οι συσκευές που χρησιμεύουν: - είτεγιατηνπρόληψηήτηδιόρâωση ορισμένων σωματικών δυσμορφιών, - είτεγιατηστήριξηήτησυγκράτησημερώντουσώματοςύστερααπόασâένεια, εγχείριση ή τραυματισμό. Τα είδη και οι συσκευές ορâοπεδικής περιλαμβάνουν τα ορâοπεδικά υποδήματα καâώς και τα ειδικά εσωτερικά πέλματα, που προορίζονται για τη διόρâωση ορâοπεδικών παâήσεων του ποδιού, εφόσον 1 )κατασκευάζονται επί παραγγελία ή 2 ) κατασκευάζονται μαζικά, παρουσιάζονται ένα - ένα και όχι κατά ζεύγη και είναι σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται και στα δύο πόδια. 7. Ηκλάση9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά: α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύâμιση της παροχής, της στάâμης, της πίεσης ή άλλων χαρακτηριστικών των αερίων που έχουν υγροποιηâεί ή των υγρών, ήγιατοναυτόματοέλεγχοτωνâερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καâορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής β) οι αυτόματοι ρυâμιστές των ηλεκτρικών μεγεâών, καâώς και οι αυτόματοι ρυâμιστές άλλων μεγεâών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύâμιση, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καâορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής. σημείωση 1. Θεωρούνται ως «ηλεκτρονικά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και , τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορâωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνωνή των συσκευών αυτών Οπτικέςίνεςκαιδέσμεςοπτικώνινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καâρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάâε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο : Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες : Καλώδια αγωγοί εικόνων Άλλα... -

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες Φακοί επαφής... p/st Φακοί για ματογυάλια από γυαλί : Μη διορâωτικοί... p/st - - ΔιορÂωτικοί : Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις : Μονής εστίας... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες : Μη διορâωτικοί... p/st - - ΔιορÂωτικοί : Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις : Μονής εστίας... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Άλλα Φακοί, πρίσματα, καâρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάâε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά : - Αντικειμενικοί : Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης... p/st Άλλοι... p/st Φίλτρα... p/st Άλλα Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους : - Σκελετοί : Από πλαστικές ύλες... p/st Από άλλες ύλες : Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα... p/st Από κοινά μέταλλα... p/st Από άλλες ύλες... p/st Μέρη Ματογυάλια (διορâωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη : Ματογυάλια ηλίου : Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά... p/st - - Άλλα : Με πλαστικούς φακούς... p/st Άλλα... p/st Άλλα : Με πλαστικούς φακούς Άλλα Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας : Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία... p/st Άλλα όργανα Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις)... -

4 XVIII-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539 : Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης... p/st Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασâεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης... p/st Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση... p/st - Άλλεςφωτογραφικέςμηχανές: Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm... p/st Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm... p/st Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm : Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st - Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση : Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά»)... p/st Άλλα... p/st - Μέρη και εξαρτήματα : Φωτογραφικών μηχανών Άλλα Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου : - Μηχανές λήψης : Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 mm... p/st Άλλες... p/st Μηχανές προβολής... p/st - Μέρη και εξαρτήματα : Για μηχανές λήψης Για μηχανές προβολής Μηχανές προβολής σταâερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης : Μηχανέςπροβολήςδιαφανειών(σλάιντς)... p/st Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων... p/st Άλλες μηχανές προβολής σταâερών εικόνων... p/st Φωτογραφικές μηχανές μεγέâυνσης ή σμίκρυνσης... p/st Μέρη και εξαρτήματα Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. ΟÂόνες για προβολές : Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισâεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια ΟÂόνες για προβολές Μέρη και εξαρτήματα... -

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή : Μικροσκόπια στερεοσκοπικά : Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίστων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)... p/st Άλλα... p/st Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή : Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό καιτη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)... p/st Άλλα... p/st Άλλα μικροσκόπια... p/st Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων ή Άλλες Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίâλασης : Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίâλασης : Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων Άλλα Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό : Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα : - - Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους : Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους Άλλες Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD) Άλλων Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας : Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες): Συστήματα πλοήγησης δι αδρανείας... p/st Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάâμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα : Τηλέμετρα : Ηλεκτρονικά Άλλα... -

6 XVIII-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα : Ηλεκτρονικά Άλλα ΣτάÂμες : Ηλεκτρονικές Άλλες Όργανα και συσκευές εικονομετρίας : Ηλεκτρονικά Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές : - - Ηλεκτρονικά : Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής Άλλα Άλλα : Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάâμισης και υδρογραφίας Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Ζυγοί ευαίσâητοι σε βάρος 5 cg ήλιγότερο, με ή χωρίς σταâμά : Ζυγοί... p/st Μέρη και εξαρτήματα Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, Âήκες μαâηματικών εργαλείων, λογαριâμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζoνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό : Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα : Σχεδιογράφοι... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού : Σχεδιογράφοι... p/st - - Άλλα όργανα σχεδίασης : Θήκες μαâηματικών εργαλείων... p/st Άλλα Όργανα χάραξης... p/st Όργανα υπολογισμού... p/st Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάâεείδους: Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις... p/st Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυâμιζόμενες διατάξεις της κλάσης 9031)... p/st Άλλα όργανα : Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινâηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροâεραπείας, καâώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες : - Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούâησης των φυσιολογικών παραμέτρων): Ηλεκτροκαρδιογράφοι Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ) Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό... -

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Συσκευές σπινâηρογραφίας Άλλα : Συσκευές παρακολούâησης για την ταυτόχρονη παρακολούâησηκαι ανάλυσηδύο ή περισσοτέρων παραμέτρων Άλλα Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυâρων ακτίνων Σύριγγες, βελόνες, καâετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα : Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες : Από πλαστικές ύλες Άλλες Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές : Βελόνεςσωληνοειδείςαπόμέταλλο Βελόνες για χειρουργικές ραφές Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική : Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό Άλλα : Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές οφâαλμολογίας : Μη οπτικά Οπτικά Άλλα όργανα και συσκευές : Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης Ενδοσκόπια Τεχνητοί νεφροί Συσκευές διαâερμίας : Με υπερήχους Άλλες Συσκευές μετάγγισης Όργανα και συσκευές αναισâησίας ΛιÂοτρίπτες με υπερήχους Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων Άλλα Συσκευές μηχανοâεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοâεραπείας, οξυγονοâεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική Âεραπεία : Συσκευές μηχανοâεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής : Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs) Άλλες Συσκευές οζονοâεραπείας, οξυγονοâεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική Âεραπεία Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος... -

8 XVIII-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Είδη και συσκευές ορâοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. ΝάρÂηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προâέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με τοχέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανâρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη Âεραπεία μιας αναπηρίας : Συσκευές ορâοπεδικής ή για κατάγματα : Είδη και συσκευές ορâοπεδικής Είδη και συσκευές για κατάγματα Είδη και συσκευές προâέσεως οδοντιατρικής : Τεχνητά δόντια : Από πλασττικές ύλες p/st Από άλλες ύλες p/st Άλλα Άλλα είδη και συσκευές προâέσεως : ΠροÂέσεις αρâρώσεων Άλλα : ΟφÂαλμικές προâέσεις Άλλα Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα... p/st Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα.. p/st Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς Άλλα Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυâρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή Âεραπεία : - Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας : Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή... p/st Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις... p/st Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις... p/st Για άλλες χρήσεις... p/st - Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοâεραπείας : Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική... p/st Για άλλες χρήσεις... p/st Σωλήνες για ακτίνες X... p/st Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα : Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία «ενισχυτές»(«renforçateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης Άλλα Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασâεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκâέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις : Γιατηδιδασκαλίατηςφυσικής, της χημείας ή της τεχνικής Άλλα... -

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) : Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων : - - Ηλεκτρονικές : Για κάâεδοκιμή(universels) και για δοκιμές εφελκυσμού Για δοκιμές σκληρότητας Άλλες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : - - Ηλεκτρονικές : Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού Άλλες Άλλες Μέρη και εξαρτήματα Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάâε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, Âερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους : - Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα : Με υγρό, με απευâείας ανάγνωση των ενδείξεων : Ιατρικά ή κτηνιατρικά... p/st Άλλα... p/st Άλλα : Ηλεκτρονικά... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα : Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα... p/st - - Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάâμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάâμης, μανόμετρα, μετρητές Âερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032 : ΓιατημέτρησηήτονέλεγχοτηςπαροχήςήτηςστάÂμης των υγρών : - - Ηλεκτρονικά : Μετρητές παροχής... p/st Άλλα... p/st - - Άλλα : Μετρητές παροχής... p/st Άλλα... p/st Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης : Ηλεκτρονικά... p/st - - Άλλα : Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης... p/st Άλλα... p/st Άλλα όργανα και συσκευές : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα... -

10 XVIII-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαâλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις Âερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι : Αναλυτές αερίων ή καπνών : Ηλεκτρονικοί... p/st Άλλοι... p/st Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR) Άλλα όργανα και συσκευές : Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση Άλλα : Ηλεκτρονικά : Συσκευές με την ονομασία «ph mètres», «rh mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των οâονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οâονών υγρών κρυστάλλων Άλλα Άλλα : Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των οâονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οâονών υγρών κρυστάλλων Άλλα Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα : Μικροτόμοι... p/st - - Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές των διακρίσεων έως Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών : Μετρητές αερίων... p/st Μετρητές υγρών... p/st Μετρητές ηλεκτρισμού : - - Για εναλλασσόμενο ρεύμα : Μονοφασικό... p/st Πολυφασικό... p/st Άλλοι... p/st Μέρη και εξαρτήματα : Για μετρητές ηλεκτρισμού Άλλα... -

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αâροίσεως του διαστήματος που έχει διανυâεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή Στροβοσκόπια : Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αâροίσεως του διαστήματος που έχει διανυâεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια : - - Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα : Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών Άλλα Στροβοσκόπια Μέρη και εξαρτήματα Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεâών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού : Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και ταλαντογράφοι (παλμογράφοι): ΚαÂοδικά Άλλες, με διάταξη εγγραφής Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος : Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής : Ηλεκτρονικά Άλλα : Βολτόμετρα Άλλα Άλλα,με διάταξη καταγραφής Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμέναγια τηντεχνική τωντηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα) Άλλα όργανα και συσκευές : Γιατημέτρησηήτονέλεγχοημιαγώγιμωνπλακιδίωνήδιατάξεων Άλλες, με διάταξη εγγραφής Άλλα : Ηλεκτρονικά Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές της διάκρισης Άλλα Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, πουδενκατονομάζονταιούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) : Μηχανήματα ζυγοστάâμισης μηχανικών μερών Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές : Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων Άλλα : Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)... p/st Άλλα... -

12 XVIII-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα : - - Ηλεκτρονικά : Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεâών : Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή δικτυωτώνσταυρών εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών διατάξεων Άλλα Άλλα Άλλα : Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεâών Άλλα Μέρη και εξαρτήματα : Για συσκευές της διάκρισης ή για οπτικά όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγώντης διάκρισης Για συσκευές της διάκρισης Άλλα Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύâμιση ή τον αυτόματο έλεγχο : Θερμοστάτες : Ηλεκτρονικοί... p/st - - Άλλοι : Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης... p/st Άλλοι... p/st Μανοστάτες (ρυâμιστές πίεσης)... p/st - Άλλα όργανα και συσκευές : Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα Άλλα Μέρη και εξαρτήματα Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII-13 Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη) β) τιςαλυσίδεςρολογιών(κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση) γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114 δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση) ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυâμιστικό μηχανισμό στ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 8482) ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηâεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισâούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85). 2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνâετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση Για την εφαρμογήτου κεφαλαίου αυτού,âεωρούνται ως «μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ήχεριού», διατάξεις στις οποίες η ρύâμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάâε άλλο σύστημα κατάλληλο να καâορίσει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρός τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηâούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ήακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό Ρολόγια του χεριού, τηςτσέπηςκαιταπαρόμοια(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα : - Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με μηχανική απεικόνιση μόνο... p/st Άλλα... p/st - Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st 9102 Ρολόγια του χεριού, τηςτσέπηςκαιταπαρόμοια(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101 : - Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με μηχανική απεικόνιση μόνο... p/st Με οπτικο- ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο... p/st

14 XVIII-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα... p/st - Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο : Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st 9103 Ρολόγιαξυπνητήριακαιρολόγιαεπιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα... p/st 9105 Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμόάλλοαπόεκείνοτουρολογιούτσέπηςήχεριού: - Ξυπνητήρια : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st - Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα... p/st - Άλλα : Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια... p/st Άλλα : Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού... p/st Άλλα... p/st 9106 Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών) : Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών... p/st Άλλα : Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων... p/st Άλλα... p/st Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευâέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα... p/st 9108 Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι : - Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια : Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης... p/st Με οπτικο- ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο... p/st Άλλα... p/st Με αυτόματο κούρδισμα... p/st Άλλα... p/st 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού : - Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια : Για ξυπνητήρια... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας : - Για ρολόγια τσέπης ή χεριού : Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών): Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο... p/st Άλλοι... p/st Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί Άλλοι Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους : Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα p/st Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα... p/st Άλλες κάσες (κελύφη)... p/st Μέρη Πλαίσια και Âαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους : Πλαίσια και Âαλαμίσκοι... p/st Μέρη Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους : Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα : Από πολύτιμα μέταλλα Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα Άλλα : Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο Άλλα Άλλα υλικά ωρολογοποιίας : Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή Πέτρες Πλάκες Πλατίνες και γέφυρες Άλλα... -

16 XVIII-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ αυτά ούτε τοποâετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90) γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503) δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καâαρισμότωνμουσικώνοργάνων(κλάση 9603) ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706). 2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριâμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουâούν την κατάταξη των οργάνων αυτών. Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 9209 εξακολουâούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων : Πιάνα όρâια : Καινούρια... p/st Μεταχειρισμένα... p/st Πιάνα με ουρά... p/st Άλλα Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιâάρες, βιολιά, άρπες) : Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι : Βιολιά... p/st Άλλα... p/st Άλλα : KιÂάρες... p/st Άλλα... p/st 9205 Άλλαμουσικάόργαναπνευστά(π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες) : Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»... p/st Άλλα : Ακορντεόν και παρόμοια όργανα... p/st Φυσαρμόνικες στόματος... p/st Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύâερες μεταλλικές γλωσσίδες Άλλα Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)] ΜουσικάόργανασταοποίαοήχοςπαράγεταιήπρέπειναμεγεÂύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιâάρες, ακορντεόν) : Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν : Εκκλησιαστικά όργανα... p/st Ψηφιακά πιάνα... p/st

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVIII ΣυνÂετητές (synthesizers)... p/st Άλλα Άλλα : ΚιÂάρες... p/st Άλλα Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάâε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά : Μουσικά κουτιά Άλλα Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάâε τύπου: Αρμονικές χορδές Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα πιάνων Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Άλλα : Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης Άλλα : Μετρονόμοι και διαπασών Μηχανισμοί μουσικών κουτιών Άλλα... -

18

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-1 ΤΜΗΜΑ XVI ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XX ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ XX ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XX-1 ΤΜΗΜΑ XX ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 10/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013]

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013] ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ [ΕΤΟΥΣ 2013] ΕΤΟΣ CN4 ΠΕΡΙΓ ΧΩΡ ΠΕΡΙΓΡ ΑΞΙΑ_ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣ_ΕΙΣ ΑΞΙΑ_ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣ_ΕΞΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΑΝΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 28/7/2011

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 28/7/2011 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΔΕΒΙ 5/2010 ΔΙΕΘΝΕΣ 9831 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΘΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 16/9/2002 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/5/2013 213532 ΚΛΑΣΕΙΣ 35,40,41 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 639 Το ορθό σήμα είναι ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/7/2013 ΔΙΕΘΝΕΣ 43668

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XIV-1 ΤΜΗΜΑ XIV ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2443/9-5-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 /07-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 /07-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5176 /07-10-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XII-1 ΤΜΗΜΑ XII ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή...21 1.1 Μετρήσεις, αισθητήρες και συστήματα μέτρησης... 21 1.2 Μετρολογία... 22 1.3 Το διεθνές σύστημα μονάδων SI... 23 1.4 Η οργάνωση αυτού του βιβλίου... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 162 Μέρος D... 429 Μέρος M... 431

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 162 Μέρος D... 429 Μέρος M... 431 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 162 Μέρος D... 429 Μέρος M... 431 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος CTM B.2. 5 CTM Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3759/1-7-2014 Αθήνα 1-7-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Κατάλογος αναφερόµενος στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Κατάλογος αναφερόµενος στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(1-195) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI (196-197) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII (198-201) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (202-211) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κατάλογος αναφερόµενος στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου Συγγραφή και συνεργασία: Γιώργος Κουτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C. 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου.

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία Σύγχρονες μη συμβατικές εργαλειομηχανές κοπής. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Σπουδαστής: Iτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ. KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ

ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ. KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧΑΝH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧΑΝHΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ 106 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 2011

Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 2011 Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 2011 Περιεχόμενα Εμπορικές σχέσεις της Λ.Δ. Κίνας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 2011... 1 I. Γενικά στοιχεία... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε.

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε. 1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή της διάταξης ισχύος για την κατασκευή, της συσκευής παραγωγής άμορφων ταχέως ψυχομένων μαγνητικών ταινιών (συσκευή ribbons χάρη συντομίας) με την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα