Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ... 7 Seite 1 von 7

2 1. Γενικά Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως, καί θα επιτύχετε έτσι τα όσον το δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα. 2. Συναρµολόγηση Βάλτε τον ένα σωλήνα µέσα στον άλλο καί στερεώστε µε βίδα τον κυρτό σωλήνα κάτω από το χερούλι τού κουτιού ηλεκτρονικών. Βάλτε στο πίσω µέρος το στήριγµα τού βραχιονίου καί στερεώστε το µε βίδα. Προσαρµώστε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης µε βίδα καί ροδέλες στο πλαστικό κοµµάτι. Τυλίξτε πρώτα το καλώδιο γύρω από τον σωλήνα, βάλτε το φις στο κουτί ηλεκτρονικών καί στρίψτε µετά την βίδα στο σπείρωµα στο κουτί ηλεκτρονικών. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στο δοχείο µπαταριών (προσέξτε την πολικότητα +/-) καί βάλτε το δοχείο στο κουτί ηλεκτρονικών. 3. Λειτουργία των κουµπιών χειρισµού POWER - Κουµπί λειτουργίας/µη λειτουργίας τού µηχανήµατος καί φίλτρου ορυκτών, καθώς καί ελέγχου µπαταρίας TUNER SIG.BAL. MODE DISC. - Κουµπί ρύθµισης τού τόνου ελέγχου. Πριν αρχίσετε µε την ανίχνευση, ρυθµίζετε πάντα τον τόνο ελέγχου έτσι ώστε µόλις να ακούγεται. - Προσαρµογή τού εισερχοµένου σήµατος στην µορφολογία τού εδάφους. - Ορίζει τον τρόπο εργασίας τού ανιχνευτή, όπως τον τρόπο λειτουργίας όλα τα µέταλλα ή τρόπο λειτουργίας διευκρίνιση. Στον τρόπο λειτουργίας όλα τα µέταλλα εντοπίζονται όλα τα µέταλλα, στον τρόπο λειτουργίας διευκρίνιση τα πολυτιµότερα. - Με το κουµπί αυτό µπορείτε να διαλέξετε, ποιά είδη µετάλλων θα δεχθούν ή δεν θα δεχθούν από το µηχάνηµα. AUTO G.E.B. - Ρύθµιση τού φίλτρου εδάφους. Ορυκτογενή εδάφη (µαγνητικά ή αγώγιµα ποσοστά) µπορούν να αποφιλτραριστούν. Η ρύθµιση αυτή ορίζει επίσης, εάν το φίλτρο εδάφους εργάζεται στατικά (LOCK) ή εάν επακολουθεί αυτόµατη προσαρµογή (AUTO TRAC). Η αυτόµατη προσαρµογή προσαρµόζει την ρύθ- µιση στις φυσικές αλλαγές τού εδάφους. ιακόπτης κάτω από την ένδειξη - Συντονισµός εδάφους καί έλεγχος µπαταρίας. Είναι σπουδαίο να ξέρετε, ποιές δυνατότητες ρύθµισης έχετε µε τα κουµπιά χειρισµού. Γιά µία πρώτη δοκιµή βάλτε όλα τα κουµπιά στο P. Αργότερα χειρισθήτε τις δυνατότητες για ακριβείς ρυθµίσεις: Ακριβείς ρυθµίσεις 1. Βάλτε όλα τα κουµπιά στο P (µε αυτό είναι το µηχάνηµα σε λειτουργία). Κρατείστε την βολί-δα περίπου 5 εκατ. πάνω από το έδαφος. Πατείστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδει-ξη. Με αυτό κάνετε έναν συντονισµό. 2. Με το κουµπί TUNER ρυθµίζετε έναν σιγανό τόνο ελέγχου (τόνος κατωφλίου). Αφήστε τον διακόπτη. Με αυτό έχετε κάνει την βασική ρύθµιση. Seite 2 von 7

3 3. Κρατήστε το πηνίο αναζήτησης τού ανιχνευτή περίπου ένα µέτρο ψηλά στον αέρα. Κρατή-στε τον διακόπτη AUTO GEB στη θέση AIR τόσο, µέχρις ότου δώσει ο ανιχνευτής ένα σήµα τόνου. Αµέσως µετά το σήµα αυτό χαµηλώστε την βολίδα µέχρι περίπου 5 εκατ. πάνω από το έδαφος καί βάλτε τον διακόπτη στη θέση GND AUTO/TRAC. Κρατήστε την βολίδα σταθερά, µέχρι να ξαναδώσει ο ανιχνευτής ένα σήµα τόνου. Εάν συµπτωµατικά χαµηλώσετε την βολίδα ακριβώς επάνω από ένα µεταλλικό αντικείµενο, θα διαπιστώσετε ότι ο ανιχνευτής δίνει καί άλλα σήµατα τόνου, εάν αποµακρύνετε την βολίδα από το σηµείο αυτό. Προσπαθείστε τότε την ίδια διαδικασία σε έναν άλλο τόπο. 4. Πατήστε καί κρατήστε σταθερά το κουµπί κάτω από την ένδειξη, σηκώστε την βολίδα από το έδαφος καί ελέγξετε εάν ακούτε σηµαντικές αλλαγές στον τόνο ελέγχου. Εάν ο τόνος ελέγχου δεν έχει αλλάξει σηµαντικά, είναι ο ανιχνευτής συντονισµένος σωστά καί έτοιµος γιά ανίχνευση. Αφήστε το κουµπί ελεύθερο καί προχωρήστε στο Εάν ο τόνος ελέγχου αλλάζει σηµαντικά καί στο έδαφος δεν βρίσκονται µεταλλικά αντικεί-µενα (κινήστε γιά δοκιµή την βολίδα), γυρίστε λίγο το κουµπί SIG BAL στην διεύθυνση BAD GND (κακό έδαφος) καί επαναλάβετε το βήµα 3 καί 4. Επαναλάβετε αυτό µέχρι πού να µην ακούγεται καµµία ή µιά πολύ µικρή αλλαγή τού τόνου ελέγχου. a. Εάν αυτή η διαδικασία ρύθµισης τελείωσε έτσι, ώστε να έχει γυριστεί το κουµπί SIG BAL εντελώς στη διεύθυνση BAD GND ή εάν δεν σας είναι δυνατόν να σταθεροποιήσετε τον τόνο ελέγχου, έχετε ενδεχοµένως πάρα πολύ µέταλλο στο έδαφος. Προσπαθήστε τότε να εκτελέσετε τις ρυθµίσεις αυτές σε ένα άλλο µέρος. b. Ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν, να εκτελέσετε τις ρυθµίσεις, εάν το έδαφος είναι προσµιγµένο µε άλµη ή αποτελείται από µαύρη αγωγιµατική άµµο. Γιά αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυνατότητες, πού θα περιγραφούν αργότερα. 6. Εάν δεν ακούγεται καµµία σηµαντική αλλαγή τού τόνου ελέγχου όταν ανασηκώνεται η βο-λίδα καί το κουµπί SIG BAL είναι βαλµένο στο P, γυρίστε λίγο προς τα δεξιά το SIG BAL (δεξιόστροφα). Πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη καί επαναλάβετε τα βήµατα 3 καί 4. Φθάνοντας δεξιόστροφα στην ανώτατη ρύθµιση τού SIG BAL, η οποία δεν επιφέρει καµµία αλλαγή τού τόνου ελέγχου, έχετε φθάσει καί στην ανωτάτη ρύθµιση της ανίχνευσης εν βάθος. A. Εάν διαπιστώσετε µία σηµαντική αλλαγή τού τόνου ελέγχου, γυρίστε το SIG BAL πάλι λίγο πίσω προς διεύθυνση BAD GND καί επαναλάβετε τα βήµατα 3 καί 4. Μία ρύθµιση προς διεύθυνση BAD GND µπορεί να γίνει απαραίτητη, εάν ηλεκτρικές παρενοχλήσεις (παράσητα) δεν επιτρέπουν µία σωστή εργασία µε το µηχάνηµα. 7. Ο 6000 PRO XL µπορεί τώρα να χρησιµοποιηθεί. Ο χειριστής πρέπει παρ όλα αυτά να πάρει σοβαρές αποφάσεις γιά το πώς θα πρέπει να δουλέψει ο ανιχνευτής. Πάντοτε όταν φέρετε το κουµπί MODE σε µία άλλη θέση, πατήστε γιά λίγο το κουµπί κάτω από τη ένδειξη καί συγχρόνως κρατείστε την βολίδα στο ύψος γοφών. Αυτό εξασφαλίζει έναν καινούργιο συντονισµό τού ανιχνευτή. a. GEB/NORM (Τρόπος λειτουργίας όλα τα µέταλλα, κανονικη λειτουργία) χρησι- µοποιήται, γιά ανίχνευση σε περιοχές χωρίς πολλά παλιοσίδερα ή ορυκτά καί γιά εξεύρεση σιδηρών αντικειµένων. Ο ανιχνευτής εργάζεται στον "Non-Motion-Modus". Μία κίνηση της βολίδας δεν είναι απαραίτητη. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να πατιέται κάθε µερικά λεπτά γιά λίγο ο διακόπτης κάτω από την ένδειξη. Seite 3 von 7

4 b. GEB/SAT (Τρόπος λειτουργίας όλα τα µέταλλα, αυτορυθµιζόµενος τόνος ελέγχου). Οταν αναζητούνται όλα τα είδη µετάλλων (συστήνεται, όταν αναζητούνται φυσικός χρυσός, σβώλοι (nuggets) από χαλκό ή ασήµι, µετεωρόλιθοι καί αρχαι-ολογικά), είναι αυτός ο σωστός τρόπος λειτουργίας. Η βολίδα ανίχνευσης πρέπει να κινήται σιγά-σιγά. Γιά να εξακριβώσετε ακριβώς τον τόπο (pinpoint), πρέπει να κινήται συνεχώς η βολίδα σε µορφή-χ. Μία άλλη δυνατότητα είναι, να µεταλάξετε στο GEB/NORM. Στον τρόπο λειτουργίας GEB-/SAT µπορούν να εντοπισθούν αντικείµενα από ατσάλι (π.χ. χαλυβοσωλήνες). Στον τρόπο λειτουργίας DISC, αποφιλτράρονται τέτοια υλικά καί δεν αναγνωρίζονται. c. GEB/DISC (διευκρίνηση). Εάν λιγότερο πολύτιµα µέταλλα όπως καρφιά, πώµατα µπουκαλιών, γλώσσες κουτιών (παλιοσίδερα) κλπ πρόκειται να αποφιλτραριστούν (ξεδιαλεχτούν), πρέπει να διαλεχτεί ο τρόπος λειτουργίας GEB/DISC. Εδώ εργάζεται ο ανιχνευτής στον τρόπο λειτουργίας "Motion-Mode" = κίνηση. Αυτό σηµαίνει, η βολίδα πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση, γιά να µπορέσει να ανιχνεύσει κάτι. Βάλτε ένα νόµισµα καί ένα πώµα µπουκαλιού επάνω στο έδαφος καί δοκιµάστε. Αποκτάτε γρήγορα ένα συναίσθηµα γιά το πώς καί µε ποιά ταχύτητα πρέπει να κινήται η βολίδα. Εάν την κινήτε αργά, δεν αντιδρά πιά ο ανιχνευτής. Το βέλτιστον είναι µία ταχύτητα κινήσεως από 2-3 δευτερόλ. κατά παλµό. Προσέξετε επίσης, ότι το νόµισµα προκαλεί έναν πιό µαλακό τόνο, από ότι το πώµα. Από µεγάλα κοµµάτια παλιοσιδερικών στην επιφάνεια µπορεί το από την βολίδα προκαλούµενο µαγνητικό πεδίο να εισέλθει σε ένα στάδιο κορεσµού. Σε µιά τέτοια περίπτωση κρατείστε την βολίδα λίγο ψηλότερα πάνω από το έδαφος. Εάν γιά δοκιµή παραχώσετε ένα αντικείµενο, πρέπει να ξέρετε, ότι θα λάβετε άλλα αποτελέσµατα, από το ότι εάν το ίδιο αντικείµενο βρίσκεται χρόνια στό έδαφος. Αυτό το φαινόµενο προκύπτει από το ότι η ανασκαβοµένη γή είναι κάτι άλλο από τη γή πού περιβάλλει τα αντικείµενα αυτά. Τέτοιες περιοχές αναλογούν µε ορυκτολογικά εδάφη καί γιά αυτό αποφιλτράρονται. Αλλοι παράγοντες, όπως η αντιστάθµιση εδάφους, παίζουν ένα κύριο ρόλλο σχετικά µε ακρίβεια διευκρίνισης καί βάθος ανίχνευσης. d. TR/DISC (Transmit Receive Diskriminierung ιευκρίνιση εκποµπής καί λήψης) Κατά την ανίχνευση σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη (ξερή άµµος, ξυλώδες υπέδαφος), εδάφη λοιπόν, πού επιτρέπουν, να ρυθµιστεί πολύ ψηλά το SIG BAL, πρέπει να επωφεληθήτε το πλεονέκτηµα τού TR/DISC. Σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη προσφέρει TR/DISC το µεγαλύτερο βάθος ανίχνευσης καί συγχρόνως την καλύτερη αποφίλτρωση παλιοσιδερικών, γιατί ο ανιχνευτής εργάζεται εν κινήσει. Εάν είναι το έδαφος πολύ ορυκτογενές, είναι η ανίχνευση βάθους µε το GEB/DISC καλύτερη. Αφού βάλτε το µηχάνηµα στο TR/DISC, κρατήστε την βολίδα περίπου 3 εκ.πάνω από το έδαφος, πατήστε λίγο το πλήκτρο Trigger κάτω από την ένδειξη. Ανιχνεύετε µε την βολίδα όσο το δυνατόν πιό κοντά στο έδαφος. Αυτό είναι γιά τον τρόπο λειτουργίας TR/DISC πολύ σηµαντικό. Προσοχή: Η χρήση τού TR/DISC σε πολύ ορυκτογενή εδάφη (πού χρειάζεται µία ρύθµιση τού SIG BAL σε διεύθυνση BAD GND) έχει σαν αποτέλεσµα ένα µικρότερο βάθος ανίχνευσης. Υπάρχει µία µέθοδος ρύθµισης τού TR/DISC γιά πολύ ορυκτογενή εδάφη. Αυτή η µέθοδος περιγράφεται στό επιπρόσθετες µέθοδοι (σηµείο 5). 8. Στο GEB/DISC ή TR/DICS είναι ο διευκρινιστής ενεργός. Τα ακόλουθα είναι σηµαντικά: a. Συστήνεται η ρύθµιση στο P. Ετσι αποφιλτράρονται τα πράγµατα πού εµφανίζονται πολύ συχνά, όπως καρφιά, αλουµινόχαρτα καί µεταλλικά καπάκια καί δείχνονται τα πολύτιµα αντικείµενα. υστυχώς δείχνονται τότε ακόµη µερικές γλώσσες κουτιών ή πώµατα από µπουκάλια. Η ένδειξη βάθους µπορεί να προσφέρει εδώ πολύτιµη βοήθεια, γιατί αντικείµενα πού βρίσκονται βαθυά είναι συνήθως πιό πολύτιµα. b. Γυρίζοντας το κουµπί περιστροφής DISK προς τα αριστερά, έχετε µία µικρότερη αποφίλτρωση παλιοσιδερικών. αχτυλίδια από λευκόχρυσο ή πλατίνα απαιτούν τυπικά µία χαµηλότερη ρύθµιση της διευκρίνισης. Seite 4 von 7

5 Προσοχή: Κατά την ανίχνευση σε αµµουδιές αλµυρού νερού, πρέπει η ρύθ- µιση DISC να µην βρίσκεται κατω από το SALT. Υγρό αλάτι στο έδαφος είναι τόσο αγώγιµο, ώστε να µην µπορεί να αποφιλτραριστεί µε συνηθισµένα µέσα. Γυρίζοντας το DISC πρός τα δεξιά, µπορεί µέχρι ένα ορισµένο βαθµό να εξαλειφτεί το αλάτι. c. Εάν γυρίσετε το κουµπί DISC από τη θέση P προς τα δεξιά, αποφιλτράρονται πιό πολλά παλιοσιδερικά. Σε έδαφος όπου υπάρχουν πάρα πολλά παλιοσιδερικά υπάρχει κίνδυνος να ρυθµιστεί το DISK τόσο ψηλά, ώστε να αποφιλτράρονται ακόµη καί ασήµι, χαλκός καί µπρούντζος. Προσοχή: Μία πολύ υψηλή ρύθµιση τού DISC οδηγεί στο να αποφιλτράρονται ακόµη καί χρυσά ή νικέλινα αντικείµενα! d. Θα θέλατε να ρωτήσετε, "Πώς µπορεί να επιτευχθεί µία βέλτιστη ρύθµιση?" Η απάντηση είναι, "Χρησιµοποιήστε την ρύθµιση P καί προσέχετε την ένδειξη." Με λίγη πείρα θα µάθετε πολύ γρήγορα να ξεχωρίζετε, εάν πρόκειται γιά παλιοσίδερα ή γιά ένα αντικείµενο, γιά το οποίο αξίζει τον κόπο να σκάψει κανείς. 4. Μέθοδος αναζήτησης Κουνάτε την βολίδα ανίχνευσης πάντα στο ίδιο ύψος περίπου 3 5 εκατ. πάνω από το έδαφος. Οταν πλησιάζει η βολίδα ένα µεταλλικό αντικείµενο, δυναµώνει ο τόνος στό µεγάφωνο ή στα ακουστικά. Κουνάτε το µηχάνηµα σιγά σιγά πέρα δώθε καί προχωράτε αργά προς τα εµπρός. Κρατάτε τον ανιχνευτή πάντα στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος. Οταν δώσει το µηχάνηµα έναν τόνο κλήσεως, µπορείτε να καταλάβαιτε, εαν πρόκειται γιά ένα µικρό ή µεγάλο µεταλλικό αντικείµενο: Βραχύς τόνος: µικρό αντικείµενο. υνατός τόνος πάνω από µεγάλη επιφάνεια: µεγάλο αντικεί- µενο. υνατός τόνος: αντικείµενο βρίσκεται στην επιφάνεια, σιγανός τόνος: αντικείµενο βρίσκεται σε βάθος. 5. Επιπρόσθετες µέθοδοι I. Υπάρχουν πολλές "τεχνικές γιά προχωρηµένους", πού µπορούν να εφαρµοσθούν µε τούς σηµερινούς µοντέρνους ανιχνευτές µετάλλων. Μόλις καταλάβαιτε αυτές τις οδηγίες καί αρχίσετε µε την ανίχνευση, θα ανήκουν για σας οι τεχνικές αυτές στον συνηθεισµένο χειρισµό τού µηχανήµατος. A. Στην αρχή βάλτε όλες τις ρυθµίσεις στο P, µε εξαίρεση MODE, DISC. καί AUTO GEB. Βάλτε το MODE στη θέση TR/DISC. Βάλτε το DISC στη µέση τού τµήµατος, πού είναι σηµαδεµένο µε GND REJ (ground reject ή εξαλείφηση αδάφους). Βάλτε AUTO GEB στη θέση LOCK. Πατήστε καί κρατήστε σταθερά τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη καί συγχρόνως κρατήστε την βολίδα στο ύψος γοφών. Ρυθµίστε τον TUNER έτσι, ώστε να ακούτε έναν σιγανό βασικό τόνο. Αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη. B. Χαµηλώστε τώρα την βολίδα προς το έδαφος, καί συγχρόνως προσέχετε τον τόνο. Ο τόνος ή θα δυναµώσει, θα χαµηλώσει ή θα παραµείνει ο ίδιος. Σκοπός είναι, να βρεθεί το σηµείο διευκρίνησης (DISC), πού επιτρέπει να χαµηλώσετε την βολίδα, χωρίς να γίνει αντιληπτή µία αλλαγή τού τόνου. Αυτό σηµαίνει, ότι η επιρροή τού εδάφους αγνοείται. C. Εάν δυναµώσει ο τόνος, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε λίγο το κουµπί περιστροφής DISC προς τα αριστερά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. Seite 5 von 7

6 D. Εάν χαµηλώσει ο τόνος, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε λίγο το κουµπί περιστροφής DISC προς τα δεξιά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. E. Εάν ο τόνος καί δυναµώνει αλλά καί χαµηλώνει, εάν λοιπόν πάλλεται, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε SIG BAL λίγο προς τα αριστερά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. Ενας ελαφρός παλµός (όσο λιγότερο, τόσο το καλύτερο) µπορεί να είναι γιά µιά ορισµένη µορφολογία εδάφους αποδεκτός καί απαρέτητος. F. Επαναλάβετε τις προηγούµενες οδηγίες, µέχρις ότου ακούγεται καµµία ή µία πολύ ελαφρή αλλαγή. Στη ρύθµιση DISC έχουν µικρές αλλαγές σχετικά µεγάλες επιρροές! II. Ο ανιχνευτής είναι τώρα βέλτιστα ρυθµισµένος προς χρήσην καί αντιδρά παρόµοια, όπως µε την ρύθµιση GEB/NORM, όµως µε µία ανώτερη ικανότητα προς κατάπνιξη ορυκτολογικών εδαφών. Ο ανιχνευτής έχει πότε-πότε σε αυτή την ρύθµιση την κλίση προς διολίσθηση. Σηκώστε τότε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη γιά έναν καινούργιο συντονισµό. Αλλαγές στο έδαφος, όπως απο ξερή άµµο σε αµµουδιά αλµυρού νερού, έχουν επίσης επιπτώσεις. Προσπαθήστε να ανιχνεύετε µε µία ορισµένη ρύθµιση, µία περιοχή µε την ίδια µορφολογία καί σύνθεση εδάφους. Σε περιοχές, όπου η σύνθεση αλλάζει γρήγορα, δεν µπορείτε να εργασθήτε µε αυτή την µέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερα να εργάζεστε µε το GEB/SAT. A. Η ρύθµιση SIGNAL BAL (SIG. BAL.) έχει επίδραση στον τρόπο λειτουργίας TR/DISC. Ετσι όπως στο GEB/NORM, πρέπει καί το κουµπί περιστροφής SIG. BAL. να ρυθµιστεί µέχρι τό σηµείο πού επιτρέπει ακόµη έναν συντονισµό εδάφους. Εναν καλά εργαζόµενο συντονισµό εδάφους αναγνωρίζετε στο ότι ο βασικός τόνος αλλάζει όσο το δυνατον πιό λίγο, όταν η βολίδα χαµηλώνεται προς το έδαφος. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την διευκρίνιση, είναι δυνατόν να αλλάξει ο βασικός τόνος, όταν χα- µηλώνετε την βολίδα. Σε αυτή την περίπτωση γυρίστε το SIG BAL λίγο προς τα δεξιά. Το µηχάνηµα αντιδρά ευαίσθητα στις διάφορες επιδράσεις. Εάν γυρίστε το SIG BAL προς τα αριστερά, θα επιτύχετε µία πιό ήσυχη ρύθµιση. 6. Μπαταρίες Το µηχάνηµα χρειάζεται 8Χ1,5-βόλτ-µπαταρίες (αλκαλικές). Ελεγχος µπαταριών: Βάλτε το κουµπί περιστροφής POWER στη θέση BATT. CHECK, πατήστε καί κρατήστε πατηµένο τον διακόπτη στον πίνακα ενδείξεων, ο δείκτης πρέπει να φθάσει στο 80. Το δοχείο µπαταριών βρίσκεται επάνω στο περικάλλυµα ηλεκτρονικών. Γιά βάλσιµο ή αλλαγή µπαταριών λύστε τούς δύο γάντζους καί ανοίξτε το καπάκι. Seite 6 von 7

7 7. Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης κατά την ανασκαφή Προσέξετε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις: Εάν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάτι, σκεφθήτε ότι αντί γιά ένα πολύτιµο αντικείµενο µπορεί να πρόκειται γιά πυροµαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες. Η ανασκαφή καί ανασυρά του ευρήµατος έγκειται τελείως στήν ευθύνη σας. Κατασκευαστής καί πωλητής τού ανιχνευτή δεν φέρουν καµµία ευθύνη γιά ζηµιές. Η χρήση ανιχνευτών µετάλλων από παιδιά, πρέπει να γίνεται µόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων. Η εκταφή αντικειµένων επιτρέπεται να γίνεται οπωςδήποτε µόνο από ενηλίκους. 8. Εγγύηση Εγγύηση ανταλλακτικών (βλέπε κάρτα εγγύησης) γιά βλάβες, πού παρουσιάζονται σε νορµάλ µεταχείρηση. Εξαιρούνται βλάβες από χηµεικά (π.χ. από οξέα) ή βλάβες από κατάχρηση (π.χ. εφαρµογή βίας). 9. ικαιώµατα καί χρέη To κυνήγι θησαυρών είναι ένα χόµπυ, πού φέρνει πολύ χαρά και συναρπαστικές εµπειρίες. Παρακαλούµε προσέξτε όµως, ότι σε κάθε χώρα αλλά καί σε κάθε οµόσπονδο κρατίδιο της Γερµανίας, υπάρχουν ειδικοί νόµοι καί διατάξεις γιά το κυνήγι καί την ανεύρεση θησαυρών. Εγκειται λοιπόν στο ενδιαφέρον σας, να πληροφωρηθήτε γιά τα περί αυτού. Στην Γερµανία βασικά δεν απαγορεύεται η χρήση ενός ανιχνευτή µετάλλων. Χρειάζεστε όµως την συγκατάθεση τού οικοπεδούχου. Μην εισέρχεστε σε πολύτιµους αρχαιολογικούς χώρους, εάν δεν είστε εξουσιοδοτηµένοι. Εάν ψάχνετε συγκεκριµένα γιά αρχαιολογικά ή εάν βρείτε τέτοια, παρακαλούµε να έρθετε σε επαφή µε την γιά το οµόσπονδο κρατίδιο πού βρίσκεσθε αρµόδια αρχή διατηρήσεως µνηµείων Μετά την ανασκαφή ενός αντικειµένου, ξανακλείστε τις τρύπες πού ανοίξατε. Αναχωµατίσετε µετά το σκάψιµο τις τρύπες πού ανοίξατε καί πατήστε σταθερά το χώµα. Καλή επιτυχία. (C) Copyright: Αυτή η οδηγία χρήσεως υπόκειται στην προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας. εν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της DTI να µεταφραστεί,να πολλαπλασιαστεί, να επανασκευαστεί ή να διαδοθεί. Seite 7 von 7

8 Detector Trade International GmbH & Co KG +49 (0) Hamburger Str Dormagen Germany

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60)

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60) Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60) Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 2. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ... 2 3. ΡΥΘΜΙΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ... 5 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500 Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. ΟΘΟΝΗ/ DISPLAY... 3 5. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ... 4 6. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250

Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250 Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250 Περιεχόµενα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ...2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...2 ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...3 ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 150...3 ΟΘΟΝΗ DISPLAY ACE 150...3 ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 250...4 ΟΘΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΟΔΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Τα κράματα των μετάλλων που έχουν μείνει θαμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σαπίζουν και μπορεί κάποια φορά να δώσουν σήμα χρυσού.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1143 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1143 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1143 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα: THERA-vital THERA-live. Οδηγίες χειρισμού

Μοντέλα: THERA-vital THERA-live. Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χειρισμού Μοντέλα: THERA-vital THERA-live Blumenweg 8 D-88454 Hochdorf Τηλ.: +49 7355-9314-0 Fax: +49 7355-9314-15 E-mail: info@thera-trainer.de www.thera-trainer.de A000-995 (Software 2.0.x) Rev.03/2010

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di uso e

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αγαπητέ πελάτη, θέλουμε καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που δείξατε στα προϊόντα μας και ευχόμαστε η χρήση του νέου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης

Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Chek Mobile ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. Οδηγίες χρήσης

Accu-Chek Mobile ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. Οδηγίες χρήσης Accu-Chek Mobile ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Οδηγίες χρήσης Φυλάσσετε το σύστημα μέτρησης γλυκόζης αίματος μαζί με όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, εάν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5920 / ΚΜ 5930 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους 03 Calios_el 19.03.2007 13:15 Uhr Seite 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5-7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πρόλογος 5 Υποδείξεις για τη χρήση 5-6 Υποδείξεις ασφαλείας 7 Περιβάλλον 7 Η συσκευασία 7 Μπαταρίες και συσσωρευτές 7 Το προϊόν 8-13

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού

Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού SATO Group of Companies www.satoworldwide.com SATO INTERNATIAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: 65-6271-2122 Fax: 65-6271-2151

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Αγαπητέ Πελάτη! Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι τα προϊόντα μας είναι εμπιστοσύνης. Οι οδηγίες έχουν συγκροτηθεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης ΝοFrost FN 12827 S ed (Ανοξείδωτες συσκευές) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα