Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσεως ανιχνευτή µετάλλων White's 6000 PRO XL Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ... 7 Seite 1 von 7

2 1. Γενικά Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως, καί θα επιτύχετε έτσι τα όσον το δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα. 2. Συναρµολόγηση Βάλτε τον ένα σωλήνα µέσα στον άλλο καί στερεώστε µε βίδα τον κυρτό σωλήνα κάτω από το χερούλι τού κουτιού ηλεκτρονικών. Βάλτε στο πίσω µέρος το στήριγµα τού βραχιονίου καί στερεώστε το µε βίδα. Προσαρµώστε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης µε βίδα καί ροδέλες στο πλαστικό κοµµάτι. Τυλίξτε πρώτα το καλώδιο γύρω από τον σωλήνα, βάλτε το φις στο κουτί ηλεκτρονικών καί στρίψτε µετά την βίδα στο σπείρωµα στο κουτί ηλεκτρονικών. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στο δοχείο µπαταριών (προσέξτε την πολικότητα +/-) καί βάλτε το δοχείο στο κουτί ηλεκτρονικών. 3. Λειτουργία των κουµπιών χειρισµού POWER - Κουµπί λειτουργίας/µη λειτουργίας τού µηχανήµατος καί φίλτρου ορυκτών, καθώς καί ελέγχου µπαταρίας TUNER SIG.BAL. MODE DISC. - Κουµπί ρύθµισης τού τόνου ελέγχου. Πριν αρχίσετε µε την ανίχνευση, ρυθµίζετε πάντα τον τόνο ελέγχου έτσι ώστε µόλις να ακούγεται. - Προσαρµογή τού εισερχοµένου σήµατος στην µορφολογία τού εδάφους. - Ορίζει τον τρόπο εργασίας τού ανιχνευτή, όπως τον τρόπο λειτουργίας όλα τα µέταλλα ή τρόπο λειτουργίας διευκρίνιση. Στον τρόπο λειτουργίας όλα τα µέταλλα εντοπίζονται όλα τα µέταλλα, στον τρόπο λειτουργίας διευκρίνιση τα πολυτιµότερα. - Με το κουµπί αυτό µπορείτε να διαλέξετε, ποιά είδη µετάλλων θα δεχθούν ή δεν θα δεχθούν από το µηχάνηµα. AUTO G.E.B. - Ρύθµιση τού φίλτρου εδάφους. Ορυκτογενή εδάφη (µαγνητικά ή αγώγιµα ποσοστά) µπορούν να αποφιλτραριστούν. Η ρύθµιση αυτή ορίζει επίσης, εάν το φίλτρο εδάφους εργάζεται στατικά (LOCK) ή εάν επακολουθεί αυτόµατη προσαρµογή (AUTO TRAC). Η αυτόµατη προσαρµογή προσαρµόζει την ρύθ- µιση στις φυσικές αλλαγές τού εδάφους. ιακόπτης κάτω από την ένδειξη - Συντονισµός εδάφους καί έλεγχος µπαταρίας. Είναι σπουδαίο να ξέρετε, ποιές δυνατότητες ρύθµισης έχετε µε τα κουµπιά χειρισµού. Γιά µία πρώτη δοκιµή βάλτε όλα τα κουµπιά στο P. Αργότερα χειρισθήτε τις δυνατότητες για ακριβείς ρυθµίσεις: Ακριβείς ρυθµίσεις 1. Βάλτε όλα τα κουµπιά στο P (µε αυτό είναι το µηχάνηµα σε λειτουργία). Κρατείστε την βολί-δα περίπου 5 εκατ. πάνω από το έδαφος. Πατείστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδει-ξη. Με αυτό κάνετε έναν συντονισµό. 2. Με το κουµπί TUNER ρυθµίζετε έναν σιγανό τόνο ελέγχου (τόνος κατωφλίου). Αφήστε τον διακόπτη. Με αυτό έχετε κάνει την βασική ρύθµιση. Seite 2 von 7

3 3. Κρατήστε το πηνίο αναζήτησης τού ανιχνευτή περίπου ένα µέτρο ψηλά στον αέρα. Κρατή-στε τον διακόπτη AUTO GEB στη θέση AIR τόσο, µέχρις ότου δώσει ο ανιχνευτής ένα σήµα τόνου. Αµέσως µετά το σήµα αυτό χαµηλώστε την βολίδα µέχρι περίπου 5 εκατ. πάνω από το έδαφος καί βάλτε τον διακόπτη στη θέση GND AUTO/TRAC. Κρατήστε την βολίδα σταθερά, µέχρι να ξαναδώσει ο ανιχνευτής ένα σήµα τόνου. Εάν συµπτωµατικά χαµηλώσετε την βολίδα ακριβώς επάνω από ένα µεταλλικό αντικείµενο, θα διαπιστώσετε ότι ο ανιχνευτής δίνει καί άλλα σήµατα τόνου, εάν αποµακρύνετε την βολίδα από το σηµείο αυτό. Προσπαθείστε τότε την ίδια διαδικασία σε έναν άλλο τόπο. 4. Πατήστε καί κρατήστε σταθερά το κουµπί κάτω από την ένδειξη, σηκώστε την βολίδα από το έδαφος καί ελέγξετε εάν ακούτε σηµαντικές αλλαγές στον τόνο ελέγχου. Εάν ο τόνος ελέγχου δεν έχει αλλάξει σηµαντικά, είναι ο ανιχνευτής συντονισµένος σωστά καί έτοιµος γιά ανίχνευση. Αφήστε το κουµπί ελεύθερο καί προχωρήστε στο Εάν ο τόνος ελέγχου αλλάζει σηµαντικά καί στο έδαφος δεν βρίσκονται µεταλλικά αντικεί-µενα (κινήστε γιά δοκιµή την βολίδα), γυρίστε λίγο το κουµπί SIG BAL στην διεύθυνση BAD GND (κακό έδαφος) καί επαναλάβετε το βήµα 3 καί 4. Επαναλάβετε αυτό µέχρι πού να µην ακούγεται καµµία ή µιά πολύ µικρή αλλαγή τού τόνου ελέγχου. a. Εάν αυτή η διαδικασία ρύθµισης τελείωσε έτσι, ώστε να έχει γυριστεί το κουµπί SIG BAL εντελώς στη διεύθυνση BAD GND ή εάν δεν σας είναι δυνατόν να σταθεροποιήσετε τον τόνο ελέγχου, έχετε ενδεχοµένως πάρα πολύ µέταλλο στο έδαφος. Προσπαθήστε τότε να εκτελέσετε τις ρυθµίσεις αυτές σε ένα άλλο µέρος. b. Ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν, να εκτελέσετε τις ρυθµίσεις, εάν το έδαφος είναι προσµιγµένο µε άλµη ή αποτελείται από µαύρη αγωγιµατική άµµο. Γιά αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυνατότητες, πού θα περιγραφούν αργότερα. 6. Εάν δεν ακούγεται καµµία σηµαντική αλλαγή τού τόνου ελέγχου όταν ανασηκώνεται η βο-λίδα καί το κουµπί SIG BAL είναι βαλµένο στο P, γυρίστε λίγο προς τα δεξιά το SIG BAL (δεξιόστροφα). Πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη καί επαναλάβετε τα βήµατα 3 καί 4. Φθάνοντας δεξιόστροφα στην ανώτατη ρύθµιση τού SIG BAL, η οποία δεν επιφέρει καµµία αλλαγή τού τόνου ελέγχου, έχετε φθάσει καί στην ανωτάτη ρύθµιση της ανίχνευσης εν βάθος. A. Εάν διαπιστώσετε µία σηµαντική αλλαγή τού τόνου ελέγχου, γυρίστε το SIG BAL πάλι λίγο πίσω προς διεύθυνση BAD GND καί επαναλάβετε τα βήµατα 3 καί 4. Μία ρύθµιση προς διεύθυνση BAD GND µπορεί να γίνει απαραίτητη, εάν ηλεκτρικές παρενοχλήσεις (παράσητα) δεν επιτρέπουν µία σωστή εργασία µε το µηχάνηµα. 7. Ο 6000 PRO XL µπορεί τώρα να χρησιµοποιηθεί. Ο χειριστής πρέπει παρ όλα αυτά να πάρει σοβαρές αποφάσεις γιά το πώς θα πρέπει να δουλέψει ο ανιχνευτής. Πάντοτε όταν φέρετε το κουµπί MODE σε µία άλλη θέση, πατήστε γιά λίγο το κουµπί κάτω από τη ένδειξη καί συγχρόνως κρατείστε την βολίδα στο ύψος γοφών. Αυτό εξασφαλίζει έναν καινούργιο συντονισµό τού ανιχνευτή. a. GEB/NORM (Τρόπος λειτουργίας όλα τα µέταλλα, κανονικη λειτουργία) χρησι- µοποιήται, γιά ανίχνευση σε περιοχές χωρίς πολλά παλιοσίδερα ή ορυκτά καί γιά εξεύρεση σιδηρών αντικειµένων. Ο ανιχνευτής εργάζεται στον "Non-Motion-Modus". Μία κίνηση της βολίδας δεν είναι απαραίτητη. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να πατιέται κάθε µερικά λεπτά γιά λίγο ο διακόπτης κάτω από την ένδειξη. Seite 3 von 7

4 b. GEB/SAT (Τρόπος λειτουργίας όλα τα µέταλλα, αυτορυθµιζόµενος τόνος ελέγχου). Οταν αναζητούνται όλα τα είδη µετάλλων (συστήνεται, όταν αναζητούνται φυσικός χρυσός, σβώλοι (nuggets) από χαλκό ή ασήµι, µετεωρόλιθοι καί αρχαι-ολογικά), είναι αυτός ο σωστός τρόπος λειτουργίας. Η βολίδα ανίχνευσης πρέπει να κινήται σιγά-σιγά. Γιά να εξακριβώσετε ακριβώς τον τόπο (pinpoint), πρέπει να κινήται συνεχώς η βολίδα σε µορφή-χ. Μία άλλη δυνατότητα είναι, να µεταλάξετε στο GEB/NORM. Στον τρόπο λειτουργίας GEB-/SAT µπορούν να εντοπισθούν αντικείµενα από ατσάλι (π.χ. χαλυβοσωλήνες). Στον τρόπο λειτουργίας DISC, αποφιλτράρονται τέτοια υλικά καί δεν αναγνωρίζονται. c. GEB/DISC (διευκρίνηση). Εάν λιγότερο πολύτιµα µέταλλα όπως καρφιά, πώµατα µπουκαλιών, γλώσσες κουτιών (παλιοσίδερα) κλπ πρόκειται να αποφιλτραριστούν (ξεδιαλεχτούν), πρέπει να διαλεχτεί ο τρόπος λειτουργίας GEB/DISC. Εδώ εργάζεται ο ανιχνευτής στον τρόπο λειτουργίας "Motion-Mode" = κίνηση. Αυτό σηµαίνει, η βολίδα πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση, γιά να µπορέσει να ανιχνεύσει κάτι. Βάλτε ένα νόµισµα καί ένα πώµα µπουκαλιού επάνω στο έδαφος καί δοκιµάστε. Αποκτάτε γρήγορα ένα συναίσθηµα γιά το πώς καί µε ποιά ταχύτητα πρέπει να κινήται η βολίδα. Εάν την κινήτε αργά, δεν αντιδρά πιά ο ανιχνευτής. Το βέλτιστον είναι µία ταχύτητα κινήσεως από 2-3 δευτερόλ. κατά παλµό. Προσέξετε επίσης, ότι το νόµισµα προκαλεί έναν πιό µαλακό τόνο, από ότι το πώµα. Από µεγάλα κοµµάτια παλιοσιδερικών στην επιφάνεια µπορεί το από την βολίδα προκαλούµενο µαγνητικό πεδίο να εισέλθει σε ένα στάδιο κορεσµού. Σε µιά τέτοια περίπτωση κρατείστε την βολίδα λίγο ψηλότερα πάνω από το έδαφος. Εάν γιά δοκιµή παραχώσετε ένα αντικείµενο, πρέπει να ξέρετε, ότι θα λάβετε άλλα αποτελέσµατα, από το ότι εάν το ίδιο αντικείµενο βρίσκεται χρόνια στό έδαφος. Αυτό το φαινόµενο προκύπτει από το ότι η ανασκαβοµένη γή είναι κάτι άλλο από τη γή πού περιβάλλει τα αντικείµενα αυτά. Τέτοιες περιοχές αναλογούν µε ορυκτολογικά εδάφη καί γιά αυτό αποφιλτράρονται. Αλλοι παράγοντες, όπως η αντιστάθµιση εδάφους, παίζουν ένα κύριο ρόλλο σχετικά µε ακρίβεια διευκρίνισης καί βάθος ανίχνευσης. d. TR/DISC (Transmit Receive Diskriminierung ιευκρίνιση εκποµπής καί λήψης) Κατά την ανίχνευση σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη (ξερή άµµος, ξυλώδες υπέδαφος), εδάφη λοιπόν, πού επιτρέπουν, να ρυθµιστεί πολύ ψηλά το SIG BAL, πρέπει να επωφεληθήτε το πλεονέκτηµα τού TR/DISC. Σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη προσφέρει TR/DISC το µεγαλύτερο βάθος ανίχνευσης καί συγχρόνως την καλύτερη αποφίλτρωση παλιοσιδερικών, γιατί ο ανιχνευτής εργάζεται εν κινήσει. Εάν είναι το έδαφος πολύ ορυκτογενές, είναι η ανίχνευση βάθους µε το GEB/DISC καλύτερη. Αφού βάλτε το µηχάνηµα στο TR/DISC, κρατήστε την βολίδα περίπου 3 εκ.πάνω από το έδαφος, πατήστε λίγο το πλήκτρο Trigger κάτω από την ένδειξη. Ανιχνεύετε µε την βολίδα όσο το δυνατόν πιό κοντά στο έδαφος. Αυτό είναι γιά τον τρόπο λειτουργίας TR/DISC πολύ σηµαντικό. Προσοχή: Η χρήση τού TR/DISC σε πολύ ορυκτογενή εδάφη (πού χρειάζεται µία ρύθµιση τού SIG BAL σε διεύθυνση BAD GND) έχει σαν αποτέλεσµα ένα µικρότερο βάθος ανίχνευσης. Υπάρχει µία µέθοδος ρύθµισης τού TR/DISC γιά πολύ ορυκτογενή εδάφη. Αυτή η µέθοδος περιγράφεται στό επιπρόσθετες µέθοδοι (σηµείο 5). 8. Στο GEB/DISC ή TR/DICS είναι ο διευκρινιστής ενεργός. Τα ακόλουθα είναι σηµαντικά: a. Συστήνεται η ρύθµιση στο P. Ετσι αποφιλτράρονται τα πράγµατα πού εµφανίζονται πολύ συχνά, όπως καρφιά, αλουµινόχαρτα καί µεταλλικά καπάκια καί δείχνονται τα πολύτιµα αντικείµενα. υστυχώς δείχνονται τότε ακόµη µερικές γλώσσες κουτιών ή πώµατα από µπουκάλια. Η ένδειξη βάθους µπορεί να προσφέρει εδώ πολύτιµη βοήθεια, γιατί αντικείµενα πού βρίσκονται βαθυά είναι συνήθως πιό πολύτιµα. b. Γυρίζοντας το κουµπί περιστροφής DISK προς τα αριστερά, έχετε µία µικρότερη αποφίλτρωση παλιοσιδερικών. αχτυλίδια από λευκόχρυσο ή πλατίνα απαιτούν τυπικά µία χαµηλότερη ρύθµιση της διευκρίνισης. Seite 4 von 7

5 Προσοχή: Κατά την ανίχνευση σε αµµουδιές αλµυρού νερού, πρέπει η ρύθ- µιση DISC να µην βρίσκεται κατω από το SALT. Υγρό αλάτι στο έδαφος είναι τόσο αγώγιµο, ώστε να µην µπορεί να αποφιλτραριστεί µε συνηθισµένα µέσα. Γυρίζοντας το DISC πρός τα δεξιά, µπορεί µέχρι ένα ορισµένο βαθµό να εξαλειφτεί το αλάτι. c. Εάν γυρίσετε το κουµπί DISC από τη θέση P προς τα δεξιά, αποφιλτράρονται πιό πολλά παλιοσιδερικά. Σε έδαφος όπου υπάρχουν πάρα πολλά παλιοσιδερικά υπάρχει κίνδυνος να ρυθµιστεί το DISK τόσο ψηλά, ώστε να αποφιλτράρονται ακόµη καί ασήµι, χαλκός καί µπρούντζος. Προσοχή: Μία πολύ υψηλή ρύθµιση τού DISC οδηγεί στο να αποφιλτράρονται ακόµη καί χρυσά ή νικέλινα αντικείµενα! d. Θα θέλατε να ρωτήσετε, "Πώς µπορεί να επιτευχθεί µία βέλτιστη ρύθµιση?" Η απάντηση είναι, "Χρησιµοποιήστε την ρύθµιση P καί προσέχετε την ένδειξη." Με λίγη πείρα θα µάθετε πολύ γρήγορα να ξεχωρίζετε, εάν πρόκειται γιά παλιοσίδερα ή γιά ένα αντικείµενο, γιά το οποίο αξίζει τον κόπο να σκάψει κανείς. 4. Μέθοδος αναζήτησης Κουνάτε την βολίδα ανίχνευσης πάντα στο ίδιο ύψος περίπου 3 5 εκατ. πάνω από το έδαφος. Οταν πλησιάζει η βολίδα ένα µεταλλικό αντικείµενο, δυναµώνει ο τόνος στό µεγάφωνο ή στα ακουστικά. Κουνάτε το µηχάνηµα σιγά σιγά πέρα δώθε καί προχωράτε αργά προς τα εµπρός. Κρατάτε τον ανιχνευτή πάντα στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος. Οταν δώσει το µηχάνηµα έναν τόνο κλήσεως, µπορείτε να καταλάβαιτε, εαν πρόκειται γιά ένα µικρό ή µεγάλο µεταλλικό αντικείµενο: Βραχύς τόνος: µικρό αντικείµενο. υνατός τόνος πάνω από µεγάλη επιφάνεια: µεγάλο αντικεί- µενο. υνατός τόνος: αντικείµενο βρίσκεται στην επιφάνεια, σιγανός τόνος: αντικείµενο βρίσκεται σε βάθος. 5. Επιπρόσθετες µέθοδοι I. Υπάρχουν πολλές "τεχνικές γιά προχωρηµένους", πού µπορούν να εφαρµοσθούν µε τούς σηµερινούς µοντέρνους ανιχνευτές µετάλλων. Μόλις καταλάβαιτε αυτές τις οδηγίες καί αρχίσετε µε την ανίχνευση, θα ανήκουν για σας οι τεχνικές αυτές στον συνηθεισµένο χειρισµό τού µηχανήµατος. A. Στην αρχή βάλτε όλες τις ρυθµίσεις στο P, µε εξαίρεση MODE, DISC. καί AUTO GEB. Βάλτε το MODE στη θέση TR/DISC. Βάλτε το DISC στη µέση τού τµήµατος, πού είναι σηµαδεµένο µε GND REJ (ground reject ή εξαλείφηση αδάφους). Βάλτε AUTO GEB στη θέση LOCK. Πατήστε καί κρατήστε σταθερά τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη καί συγχρόνως κρατήστε την βολίδα στο ύψος γοφών. Ρυθµίστε τον TUNER έτσι, ώστε να ακούτε έναν σιγανό βασικό τόνο. Αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη. B. Χαµηλώστε τώρα την βολίδα προς το έδαφος, καί συγχρόνως προσέχετε τον τόνο. Ο τόνος ή θα δυναµώσει, θα χαµηλώσει ή θα παραµείνει ο ίδιος. Σκοπός είναι, να βρεθεί το σηµείο διευκρίνησης (DISC), πού επιτρέπει να χαµηλώσετε την βολίδα, χωρίς να γίνει αντιληπτή µία αλλαγή τού τόνου. Αυτό σηµαίνει, ότι η επιρροή τού εδάφους αγνοείται. C. Εάν δυναµώσει ο τόνος, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε λίγο το κουµπί περιστροφής DISC προς τα αριστερά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. Seite 5 von 7

6 D. Εάν χαµηλώσει ο τόνος, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε λίγο το κουµπί περιστροφής DISC προς τα δεξιά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. E. Εάν ο τόνος καί δυναµώνει αλλά καί χαµηλώνει, εάν λοιπόν πάλλεται, όταν χαµηλώνεται η βολίδα προς το έδαφος, γυρίστε SIG BAL λίγο προς τα αριστερά, σηκώστε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη. Ξαναχαµηλώστε την βολίδα, γιά να ελέγξετε τον τόνο. Ενας ελαφρός παλµός (όσο λιγότερο, τόσο το καλύτερο) µπορεί να είναι γιά µιά ορισµένη µορφολογία εδάφους αποδεκτός καί απαρέτητος. F. Επαναλάβετε τις προηγούµενες οδηγίες, µέχρις ότου ακούγεται καµµία ή µία πολύ ελαφρή αλλαγή. Στη ρύθµιση DISC έχουν µικρές αλλαγές σχετικά µεγάλες επιρροές! II. Ο ανιχνευτής είναι τώρα βέλτιστα ρυθµισµένος προς χρήσην καί αντιδρά παρόµοια, όπως µε την ρύθµιση GEB/NORM, όµως µε µία ανώτερη ικανότητα προς κατάπνιξη ορυκτολογικών εδαφών. Ο ανιχνευτής έχει πότε-πότε σε αυτή την ρύθµιση την κλίση προς διολίσθηση. Σηκώστε τότε την βολίδα µέχρι το ύψος γοφών καί πατήστε γιά λίγο τον διακόπτη κάτω από την ένδειξη γιά έναν καινούργιο συντονισµό. Αλλαγές στο έδαφος, όπως απο ξερή άµµο σε αµµουδιά αλµυρού νερού, έχουν επίσης επιπτώσεις. Προσπαθήστε να ανιχνεύετε µε µία ορισµένη ρύθµιση, µία περιοχή µε την ίδια µορφολογία καί σύνθεση εδάφους. Σε περιοχές, όπου η σύνθεση αλλάζει γρήγορα, δεν µπορείτε να εργασθήτε µε αυτή την µέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερα να εργάζεστε µε το GEB/SAT. A. Η ρύθµιση SIGNAL BAL (SIG. BAL.) έχει επίδραση στον τρόπο λειτουργίας TR/DISC. Ετσι όπως στο GEB/NORM, πρέπει καί το κουµπί περιστροφής SIG. BAL. να ρυθµιστεί µέχρι τό σηµείο πού επιτρέπει ακόµη έναν συντονισµό εδάφους. Εναν καλά εργαζόµενο συντονισµό εδάφους αναγνωρίζετε στο ότι ο βασικός τόνος αλλάζει όσο το δυνατον πιό λίγο, όταν η βολίδα χαµηλώνεται προς το έδαφος. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την διευκρίνιση, είναι δυνατόν να αλλάξει ο βασικός τόνος, όταν χα- µηλώνετε την βολίδα. Σε αυτή την περίπτωση γυρίστε το SIG BAL λίγο προς τα δεξιά. Το µηχάνηµα αντιδρά ευαίσθητα στις διάφορες επιδράσεις. Εάν γυρίστε το SIG BAL προς τα αριστερά, θα επιτύχετε µία πιό ήσυχη ρύθµιση. 6. Μπαταρίες Το µηχάνηµα χρειάζεται 8Χ1,5-βόλτ-µπαταρίες (αλκαλικές). Ελεγχος µπαταριών: Βάλτε το κουµπί περιστροφής POWER στη θέση BATT. CHECK, πατήστε καί κρατήστε πατηµένο τον διακόπτη στον πίνακα ενδείξεων, ο δείκτης πρέπει να φθάσει στο 80. Το δοχείο µπαταριών βρίσκεται επάνω στο περικάλλυµα ηλεκτρονικών. Γιά βάλσιµο ή αλλαγή µπαταριών λύστε τούς δύο γάντζους καί ανοίξτε το καπάκι. Seite 6 von 7

7 7. Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης κατά την ανασκαφή Προσέξετε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις: Εάν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάτι, σκεφθήτε ότι αντί γιά ένα πολύτιµο αντικείµενο µπορεί να πρόκειται γιά πυροµαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες. Η ανασκαφή καί ανασυρά του ευρήµατος έγκειται τελείως στήν ευθύνη σας. Κατασκευαστής καί πωλητής τού ανιχνευτή δεν φέρουν καµµία ευθύνη γιά ζηµιές. Η χρήση ανιχνευτών µετάλλων από παιδιά, πρέπει να γίνεται µόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων. Η εκταφή αντικειµένων επιτρέπεται να γίνεται οπωςδήποτε µόνο από ενηλίκους. 8. Εγγύηση Εγγύηση ανταλλακτικών (βλέπε κάρτα εγγύησης) γιά βλάβες, πού παρουσιάζονται σε νορµάλ µεταχείρηση. Εξαιρούνται βλάβες από χηµεικά (π.χ. από οξέα) ή βλάβες από κατάχρηση (π.χ. εφαρµογή βίας). 9. ικαιώµατα καί χρέη To κυνήγι θησαυρών είναι ένα χόµπυ, πού φέρνει πολύ χαρά και συναρπαστικές εµπειρίες. Παρακαλούµε προσέξτε όµως, ότι σε κάθε χώρα αλλά καί σε κάθε οµόσπονδο κρατίδιο της Γερµανίας, υπάρχουν ειδικοί νόµοι καί διατάξεις γιά το κυνήγι καί την ανεύρεση θησαυρών. Εγκειται λοιπόν στο ενδιαφέρον σας, να πληροφωρηθήτε γιά τα περί αυτού. Στην Γερµανία βασικά δεν απαγορεύεται η χρήση ενός ανιχνευτή µετάλλων. Χρειάζεστε όµως την συγκατάθεση τού οικοπεδούχου. Μην εισέρχεστε σε πολύτιµους αρχαιολογικούς χώρους, εάν δεν είστε εξουσιοδοτηµένοι. Εάν ψάχνετε συγκεκριµένα γιά αρχαιολογικά ή εάν βρείτε τέτοια, παρακαλούµε να έρθετε σε επαφή µε την γιά το οµόσπονδο κρατίδιο πού βρίσκεσθε αρµόδια αρχή διατηρήσεως µνηµείων Μετά την ανασκαφή ενός αντικειµένου, ξανακλείστε τις τρύπες πού ανοίξατε. Αναχωµατίσετε µετά το σκάψιµο τις τρύπες πού ανοίξατε καί πατήστε σταθερά το χώµα. Καλή επιτυχία. (C) Copyright: Αυτή η οδηγία χρήσεως υπόκειται στην προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας. εν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της DTI να µεταφραστεί,να πολλαπλασιαστεί, να επανασκευαστεί ή να διαδοθεί. Seite 7 von 7

8 Detector Trade International GmbH & Co KG +49 (0) Hamburger Str Dormagen Germany

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s AF 101

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s AF 101 Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s AF 101 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 4. ΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2 6. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60)

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60) Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 60 (BC 60) Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250

Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250 Oδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250 Περιεχόµενα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ...2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...2 ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...3 ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 150...3 ΟΘΟΝΗ DISPLAY ACE 150...3 ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 250...4 ΟΘΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόµος ευθύνης προιόντων µας υποχρεώνει, να σας υποδείξουµε τα ακόλουθα. Παρακαλούµε προσέξετε οπωσδήποτε αυτές τίς υποδείξεις.

Ο νόµος ευθύνης προιόντων µας υποχρεώνει, να σας υποδείξουµε τα ακόλουθα. Παρακαλούµε προσέξετε οπωσδήποτε αυτές τίς υποδείξεις. Οδηγίες χρήσεως GARRET GTΑx 1250 Σηµαντική υπόδειξη: Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως και κατά δυνατότητα και αυτές του πρωτοτύπου, συναρµολογήστε µετά το µηχάνηµα καί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTP 1350

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTP 1350 Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTP 1350 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. DISPLAY/ΟΘΟΝΗ... 3 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ MENU... 3 6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500 Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. ΟΘΟΝΗ/ DISPLAY... 3 5. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ... 4 6. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 4 (BC 4)

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 4 (BC 4) Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White s Beachcomber 4 (BC 4) Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 2 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής μετάλλων White' s Spectrum XLT Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 2 2. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ... 2 3. ΡΥΘΜΙΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ... 5 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus

Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus 1 Οδηγίες χρήσεως Ανιχνευτής µετάλλων White s 3900 D PRO Plus Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 4. ΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3 5. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1250.. Περιγραφή συσκευής Η επίτοιχη μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B4706.1-2005/6B4706.10-2003 Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματική λειτουργία ανίχνευσης...11 Προετοιμασία...11 Τρόπος ισορροπίας εδάφους...12 Τρόπος διάκρισης...12

Πραγματική λειτουργία ανίχνευσης...11 Προετοιμασία...11 Τρόπος ισορροπίας εδάφους...12 Τρόπος διάκρισης...12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Με τον ανιχνευτή μετάλλων σας MD-5008DTS, μπορείτε να κυνηγήσετε νομίσματα, παλιά αντικείμενα, κοσμήματα, χρυσό, και ασήμι, κ.λπ., σχεδόν οπουδήποτε. Ο ανιχνευτής μετάλλων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχο Γκονγκ 1200.. 1 Περιγραφή συσκευής Το επίτοιχο γκονγκ είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Εξυπηρετεί στην πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Recumbent Bike

Magnet Power, Recumbent Bike Magnet Power, Recumbent Bike 44286 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44286 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως.

GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως. GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως. 1. Επιλέξετε μια κεραία: 75MHz - μήκος 1,5m, - βάθος 6,0m, - ανάλυση 1,5m 100MHz - " 1,0m, - " 5,0m, - " 1,0m 150MHz - " 0,75m, - " 4,0m, - " 0,8m 250MHz - " 0,5m, - " 2,0m,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον δονητή αµαλγάµατος διπλής τάσης, ο οποίος έχει ένα χρονόµετρο υψηλής ακρίβειας που ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό 1281.. Περιγραφή συσκευής Η στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 060- Κολάρο Φέρμας Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. Σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε...3 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...3 4. Λειτουργία της συσκευής...4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ X-FIT 2125

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ X-FIT 2125 ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ X-FIT 2125 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1. Αποθηκεύστε το X-FIT 2125 σε καθαρό και στεγνό μέρος. 2. Εάν το X-FIT 2125 παραμείνει αποθηκευμένο για 1 χρόνο ή περισσότερο, προς αποφυγή καταστροφής του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Θέση σε λειτουργία. Περιεχόμενα. Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταριών. Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης. Θέση σε λειτουργία. Περιεχόμενα. Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταριών. Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής. Προσέξτε ιδιαίτερα την ενότητα "Υποδείξεις για την ασφάλεια". Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με 3πλό Μπουτόν Κλήσης 1261 65/66/67 1272 65/66/67 Περιγραφή συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Crypt. Οδηγίες χρήσης και manual στην Ελληνική

Crypt. Οδηγίες χρήσης και manual στην Ελληνική Οδηγίες χρήσης και maual στην Ελληνική ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πιθανόν είναι ο μοναδικός ανιχνευτής απόστασης και όχι μόνο, που στηρίζετε στην αλλοίωση της τάσεως εξόδου, ενός συγκεκριμένου υπερύθρου αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων....3 Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών....4 Τεχνικά χαρακτηριστικά....4

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο γυμναστικής Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας X-FIT 1003 ΜΗΧΑΝΗ SMITH Λίστα υλικών μηχανής SMITH Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44266

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Upright Bike

Magnet Power, Upright Bike Magnet Power, Upright Bike 44214 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44214 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το ποδήλατο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και έχει εκδοθεί για τους χρήστες για να γνωρίζουν περισσότερα για τις οδηγίες χειρισμού και τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

LORENZ DEEPMAX Z1 εξοπλισμός & αξεσουάρ

LORENZ DEEPMAX Z1 εξοπλισμός & αξεσουάρ LORENZ DEEPMAX Z1 εξοπλισμός & αξεσουάρ Δίσκος 26 εκ. TIMH 300 EΥΡΩ Αυτός ο δίσκος βασικά εξελίχθηκε στους ανιχνευτές μετάλλων LORENZ DEEPMAX Z1 για εντοπισμό πολύ μικρών μεταλλικών αντικειμένων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ελλειπτικό C-140 Περιεχόμενα Οδηγίες Λειτουργίας.......... 2 Ασκήσεις Προθέρμανσης. 3-4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) Διαβάστε όλες τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: IGE S.A. Τηλ: 210-8092500 e-mail: info@igegroup.gr FCC Δήλωση: Αυτή η συσκευή ακολουθεί τους FCC κανονισμούς. Η λειτουργία της μηχανής υπόκειται στις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

W9791.

W9791. W9791 Οχηματάκι Κάθεται & Ταξινομεί Στράτα Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Για ηλικίες 9-36 μηνών και έως 20 κιλά. Απαιτείται συναρμολόγηση από

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραμμών λέιζερ. Με το δέκτη μπορεί να γίνει λήψη μόνο παλμικής διαμόρφωσης ακτινών λέιζερ

Διαβάστε περισσότερα

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου Πληροφορίες προϊόντος Κιτ αυτοκινήτου Μικρόφωνο Κοντό µικρόφωνο 1 Πρίζα 12 V 2 Σύνδεση µικροφώνου 3 Πλήκτρο σύνδεσης 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε/κόκκινο) 5 Κουµπί κλήσης 6 Κουµπί έντασης + Χρήση 1 7 Κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , ,

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , , Οδηγίες συναρμολόγησης Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας 1371 00, 1372 00, 1373 00 Περιγραφή συσκευής Στην ευέλικτη στήλη λειτουργίας μπορούν να εγκατασταθούν μαζί στον τοίχο πολλές μεμονωμένες συσκευές με ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ Για την παρασκευή κολλοειδή αργύρου θα χρειαστούμε : 1. Δύο (2) κροκοδειλάκια (κόκκινο μαύρο ) τα οποία τα ενώνουμε με ένα κομμένο συνδετήρα μπαταρίας τηλεκοντρόλ (πλακέ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα