ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ενέργεια ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση είναι -13,6eV. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για τον ιονισμό του ατόμου είναι: α. 13,6eV β. 13,0eV γ. 13,7eV δ. -13,6eV Α2. Οι φασματικές γραμμές του φάσματος εκπομπής ενός αερίου αντιστοιχούν σε συχνότητες, οι οποίες: α. είναι ίδιες για όλα τα αέρια. β. είναι χαρακτηριστικές του αερίου. γ. είναι διαφορετικές από τις φασματικές γραμμές του φάσματος απορρόφησης του ίδιου αερίου. δ. εξαρτώνται από την πυκνότητα του αερίου. Α3. Σ ένα διεγερμένο άτομο υδρογόνου το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην κατάσταση με. Σε ποια κατάσταση πρέπει να μεταπηδήσει το ηλεκτρόνιο, για να μας δώσει ορατό φως; α. στην κατάσταση με. β. στην κατάσταση με. γ. στην κατάσταση με. δ. στην κατάσταση με. Α4. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο, α. όταν κινείται στη θεμελιώδη τροχιά, εκπέμπει ακτινοβολία. β. όταν κινείται σε ορισμένη επιτρεπόμενη τροχιά, εκτός από τη θεμελιώδη, εκπέμπει ακτινοβολία. γ. όταν μεταπηδήσει από τη θεμελιώδη τροχιά σε άλλη επιτρεπόμενη τροχιά, εκπέμπει ακτινοβολία. Σελίδα 1 από 8

2 δ. όταν μεταπηδήσει από μια επιτρεπόμενη τροχιά σε άλλη μικρότερης ακτίνας, εκπέμπει ακτινοβολία. Α.5 Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. α. Όσο μεγαλώνει ο κύριος κβαντικός αριθμός, η ολική ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου ελαττώνεται. β. Όταν ένα φωτόνιο προσπίπτει σε ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση, το άτομο μπορεί να απορροφήσει ένα ποσοστό της ενέργειας του φωτονίου και να διεγερθεί ή να ιονιστεί. γ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Thomson, όταν μια δέσμη σωματιδίων α διέρχεται από λεπτό φύλλο χρυσού, τα σωματίδια δεν αποκλίνουν σημαντικά από την αρχική διεύθυνση της κίνησής τους. δ. Το ατομικό πρότυπο του Bohr μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα άτομα ή ιόντα, που έχουν μόνον ένα ηλεκτρόνιο. ε. Το μοντέλο του Rutherford δε μπορούσε να εξηγήσει το γραμμικό φάσμα του υδρογόνου. Α1. α Α2. β Α3. β Α4. δ Α5. α. Λ, β. Λ, γ. Σ, δ. Σ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1. Αν το πηλίκο της ολικής ενέργειας του ηλεκτρονίου ενός ατόμου υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση προς την ολική του ενέργεια σε μια διεγερμένη κατάσταση είναι ίσο με 9, τότε το πηλίκο της ακτίνας της τροχιάς του στη θεμελιώδη κατάσταση προς την ακτίνα της τροχιάς του στη διεγερμένη κατάσταση είναι ίσο με: α. 9 β. γ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 2) Σελίδα 2 από 8

3 Β1. Σωστή απάντηση είναι η β. Ισχύει:. Συνεπώς το ζητούμενο πηλίκο υπολογίζεται από τη σχέση: Β2. Κατά τη μετάβαση του ηλεκτρονίου ενός ατόμου υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση σε μια άλλη διεγερμένη κατάσταση, το μέτρο της ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτρονίου: α. αυξάνεται. β. μειώνεται γ. παραμένει σταθερό. (Μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 5) Β2. Σωστή απάντηση είναι η β. Ισχύει: ή. Συνεπώς, κατά τη διέγερση του ηλεκτρονίου ενός ατόμου υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση με n=1, σε μια άλλη διεγερμένη κατάσταση με κβαντικό αριθμό n>1 το μέτρο της ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτρονίου μειώνεται. Β3. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου Α μεταβαίνει από τη θεμελιώδη κατάσταση στην τρίτη διεγερμένη κατάσταση με απορρόφηση ακτινοβολίας λ Α, ενώ το ηλεκτρόνιο ενός άλλου ατόμου υδρογόνου Β μεταβαίνει από την πρώτη διεγερμένη κατάσταση στην τέταρτη επιτρεπόμενη τροχιά με απορρόφηση ακτινοβολίας μήκους κύματος λ Β. Για τα μήκη κύματος λ Α και λ Β ισχύει: α. β. γ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 2) Σελίδα 3 από 8

4 Β3. Σωστή απάντηση είναι η α. Για το φωτόνιο μήκους κύματος λ Α ισχύει: (1) Για το φωτόνιο μήκους κύματος λ B ισχύει: (2) Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει: Β4. Ένα ηλεκτρόνιο που αρχικά ηρεμεί επιταχύνεται με τάση V. Στη συνέχεια συγκρούεται με ένα ακίνητο άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση με ενέργεια, οπότε το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου απορροφά όλη την ενέργεια του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου και διεγείρεται. Μετά την κρούση το άτομο του υδρογόνου συνεχίζει να παραμένει ακίνητο. Αν κατά την αποδιέγερση του ατόμου υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση, εκπέμπεται ένα μόνο φωτόνιο ενέργειας 12,09eV, τότε η τάση V που επιτάχυνε το ηλεκτρόνιο είναι ίση με: α. 13,6V β. 1,51V γ. 12,09V (Μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Β4. Σωστή απάντηση είναι η γ. Η κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου που επιταχύνεται με τάση V είναι:. Το άτομο του υδρογόνου απορροφά την ενέργεια Κ, διεγείρεται από την θεμελιώδη σε μια διεγερμένη κατάσταση και στη συνέχεια αποδιεγείρεται από την κατάσταση αυτή στην θεμελιώδη, εκπέμποντας ένα φωτόνιο ενέργειας. Άρα, έχουμε: Σελίδα 4 από 8

5 ΘΕΜΑ Γ Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται σε μια διεγερμένη κατάσταση είναι:. Γ1. Να υπολογίσετε τον κβαντικό αριθμό n που αντιστοιχεί στη διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου. Γ2. Να υπολογίσετε τη κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση. (Μονάδες 5) Γ3. Να υπολογίσετε το πηλίκο του μέτρου της στροφορμής του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση προς το μέτρο της στροφορμής του στη θεμελιώδη κατάσταση. Γ4. Να υπολογίσετε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ της τροχιάς της διεγερμένης κατάστασης στην οποία περιφέρεται το ηλεκτρόνιο και της θεμελιώδους τροχιάς του. (Μονάδες 6) Γ5. Να υπολογίσετε τη συχνότητα περιστροφής του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση. (Μονάδες 6) Δίνονται: Η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση:, η μάζα του ηλεκτρονίου:, η ακτίνα της θεμελιώδους τροχιάς του ηλεκτρονίου:,. Γ1. Ισχύει: ή ή ή. Γ2. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση με δίνεται από τη σχέση: (1) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση με δίνεται από τη σχέση: Σελίδα 5 από 8

6 (2) Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει: ή ή. Γ3. Ισχύει:. Γ4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της τροχιάς της διεγερμένης κατάστασης στην οποία περιφέρεται το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου και της θεμελιώδους τροχιάς του υπολογίζεται από τη σχέση: Γ5. Έστω f η συχνότητα και Τ η περίοδος περιστροφής του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση με. Ισχύει: (1) όπου το μέτρο της ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτρονίου και η ακτίνα της τροχιάς του στη διεγερμένη κατάσταση με. Η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου υπολογίζεται από τη σχέση: Το μέτρο της ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση υπολογίζεται από τη σχέση: Με αντικατάσταση των τιμών στη σχέση (1) έχουμε: ΘΕΜΑ Δ Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από την ηρεμία μέσω τάσης V και στη συνέχεια συγκρούεται με ένα ακίνητο άτομο υδρογόνου, που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου απορροφά το 75% της αρχικής κινητικής ενέργειας του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου και διεγείρεται. Μετά την ολοκλήρωση της κρούσης το άτομο του υδρογόνου συνεχίζει να παραμένει ακίνητο. Στη διεγερμένη κατάσταση η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίση με -1,7eV. Δ1. Να υπολογίσετε τον κβαντικό αριθμό n που αντιστοιχεί στη διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου. Σελίδα 6 από 8

7 Δ2. Να υπολογίσετε την τάση V που επιτάχυνε το ηλεκτρόνιο. Δ3. Nα σχεδιάσετε στο τετράδιο σας το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών και να δείξετε όλες τις δυνατές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη στη θεμελειώδη κατάσταση. Σε ποια από τις παραπάνω μεταβάσεις εκπέμπεται ακτινοβολία με τη μικρότερη συχνότητα; Να υπολογίσετε την τιμή της συχνότητας αυτής. Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο του μέτρου της δύναμης Coulomb που δέχεται το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση προς το μέτρο της δύναμης Coulomb που δέχεται το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση. (Μονάδες 5) Το ηλεκτρόνιο ενός δεύτερου ατόμου υδρογόνου, που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο ενέργειας Ε φ και διεγείρεται σε μια κατάσταση με κβαντικό αριθμό n, όπου το μέτρο της στροφορμής του έχει αυξηθεί κατά 400% σε σχέση με το μέτρο της αρχικής του στροφορμής. Δ5. Να υπολογίσετε: i. την ενέργεια Ε φ του φωτονίου που απορρόφησε το άτομο του υδρογόνου. ii. την % μεταβολή της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου κατά τη μετάβαση του από τη θεμελιώδη κατάσταση στη διεγερμένη κατάσταση με κβαντικό αριθμό n. Δίνονται: η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση: σταθερά του Planck: και ότι και η Δ1. Η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση δίνεται από τη σχέση: (1). Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση δίνεται από τη σχέση: (2). Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει: Σελίδα 7 από 8

8 ή ή ή ή ή. Δ2. Έστω η κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου. Ισχύει: ή ή. Δ3. Οι δυνατές μεταβάσεις που μπορεί να κάνει το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου κατά την αποδιέγερση του από τη στη φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. n 4 n 3 n 2 n 1 Η ελάχιστη τιμή της συχνότητας που μπορεί να εκπέμψει το άτομο του υδρογόνου κατά την αποδιέγερση του, αντιστοιχεί στη μετάβαση από τη στη. Συνεπώς ισχύει: ή ή ή. Δ4. Ισχύει: (3) και (4). Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (3) και (4) έχουμε: ή ή ( ) ή ( ) ή. Δ5. i. Ισχύει: ή ή. Συνεπώς η ενέργεια του φωτονίου που απορρόφησε το άτομο του υδρογόνου για να διεγερθεί υπολογίζεται από τη σχέση: ή ή ή. ii. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση με κβαντικό αριθμό δίνεται από τη σχέση: (5), ενώ η ολική του ενέργεια στην ίδια διεγερμένη κατάσταση δίνεται από τη σχέση: (6). Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (5) και (6) προκύπτει:. Συνεπώς, η % μεταβολή της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου κατά τη μετάβαση του από τη στη υπολογίζεται από τη σχέση: ή ή ή. Σελίδα 8 από 8

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου Σιώζος Φώτης Φυσικός Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 955. Ολοκληρώνοντας τις βασικές σ ουδές του εκεί, εισάγεται το 973 στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων. ιορίστηκε στη Μέση Εκ αίδευση το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Μία μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταβαίνει από

Διαβάστε περισσότερα

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης 1 Τετάρτη, 20 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα