Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Γενικής Παιδείας.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Γενικής Παιδείας."

Transcript

1 MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Ενιαίου Λυκείου

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Φως Η θεωρία με Ερωτήσεις 1 Ερωτήσεις 4 Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων 9 Ασκήσεις & Προβλήματα 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ατομικά Φαινόμενα Η θεωρία με Ερωτήσεις 17 Ερωτήσεις 21 Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων 29 Ασκήσεις & Προβλήματα 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πυρηνικά Φαινόμενα Η θεωρία με Ερωτήσεις 41 Ερωτήσεις 45 Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων 52 Ασκήσεις & Προβλήματα 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Λαμπτήρες Η θεωρία με Ερωτήσεις 63 Ερωτήσεις 64

3

4 Κεφάλαιο 1 Το Φως 1 Το Φως Κεφάλαιο 1 Η Θεωρία με Ερωτήσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η Φύση του Φωτός Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Ποια χαρακτηριστικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την απλή αρμονική ταλάντωση που εκτελεί το σύστημα ελατήριο μάζα; 2. Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή να αναφέρετε τις ποιο σημαντικές θεωρίες που διατυπώθηκαν για τη φύση του φωτός. Τι πιστεύουμε σήμερα για την φύση του φωτός; 3. Τι υποστηρίζει η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell για την κυματική φύση του φωτός; 4. Τι είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 5. Ποια είναι η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής; Να εξηγήσετε τα φυσικά μεγέθη που υπεισέρχονται στην εξίσωση. 6. Ποια φαινόμενα δεν μπορούσε να ερμηνεύσει η κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού; 7. Τι δέχεται η θεωρία των κβάντα για την σωματιδιακή φύση του φωτός; Με τι είναι ίση η ενέργεια ενός φωτονίου; 8. Πως ερμηνεύεται με την θεωρία των κβάντα το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο;

5 Κεφάλαιο 1 Το Φως 2 Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Σημειώσεις Ερωτήσεις 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ασκήσεις - Προβλήματα 9 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μήκος Κύματος & Συχνότητα Φωτός κατά τη Διάδοση του Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Περιγράψτε τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης. Ποιος είναι ο νόμος της ανάκλασης; Που οφείλεται το φαινόμενο της διάθλασης; 2. Ποια είναι η πορεία των διαθλώμενων ακτίνων σε σχέση με τη κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια των δυο μέσων στις περιπτώσεις όπου n 1 < n 2 και n 1 > n 2 ; 3. Πως ορίζεται ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού μέσου; Γιατί πάντα n > 1; Πότε n = 1; 4. Να εξηγήσετε γιατί, όταν το φως διαπερνά τη διαχωριστική επιφάνεια δυο υλικών μέσων, η συχνότητα του παραμένει αμετάβλητη. λ 0 5. Να αποδείξετε ότι λ όπου λ, λ 0 τα μήκη κύματος στο υλικό μέσο και στο κενό αντίστοιχα. n 6. Να αποδείξετε ότι το μήκος κύματος μιας μονοχρωματικής ακτίνας σε οπτικά πυκνότερο μέσο έχει μικρότερη τιμή από αυτή σε οπτικά αραιότερο. Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Σημειώσεις Ερωτήσεις 6, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Παραδείγματα 2 (σ19) Ασκήσεις - Προβλήματα 2, 3, 4, 5 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ανάλυση Λευκού Φωτός & Χρώματα Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Να παραστήσετε γραφικά την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης ενός οπτικού μέσου σε σχέση με το μήκος κύματος λ 0 της ακτινοβολίας στο κενό; 2. Τι ονομάζουμε φάσμα λευκού φωτός; Εξηγήστε με τη βοήθεια σχήματος με πρίσμα το φάσμα λευκού φωτός. Ποια γωνία ονομάζεται γωνία εκτροπής; Πως εξαρτάται η γωνία εκτροπής από το μήκος κύματος; 3. Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηματισμού του ουράνιου τόξου; Υπό ποιες προϋποθέσεις εμφανίζεται;

6 Κεφάλαιο 1 Το Φως 3 4. Τι είναι υπεριώδης ακτινοβολία; Να αναφέρετε τις ιδιότητες της υπεριώδους ακτινοβολίας. 5. Τι είναι υπέρυθρη ακτινοβολία; Να αναφέρετε τις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τι είναι οι φωρατές υπερύθρου; 6. Να αναφέρετε χρήσεις της υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας. Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Ερωτήσεις 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22 Ασκήσεις - Προβλήματα 10, 11, 12 Σημειώσεις 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Γενικές Ασκήσεις Προβλήματα Σημειώσεων Ασκήσεις - Προβλήματα 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

7 Κεφάλαιο 1 Το Φως 4 Ερωτήσεις 1. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η θεωρία αυτή: α) αποδείχθηκε λανθασμένη. β) ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας με την ύλη, όπως π.χ. το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. γ) δεν μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως. δ) δέχεται ότι κάθε άτομο εκπέμπει και απορροφά φωτόνια. 2. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα ενός φωτεινού κύματος που διαδίδεται στο κενό, τότε α) ελαττώνεται η ταχύτητα του στο μισό. β) ελαττώνεται το μήκος κύματος του στο μισό. γ) διπλασιάζεται το πλάτος του. δ) διπλασιάζεται η περίοδος του. 3. Κατά τη διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, όταν σε κάποια θέση η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται μέγιστη, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου γίνεται α) ελάχιστη. β) μέγιστη. γ) μηδέν. δ) τίποτα από τα παραπάνω. 4. Το ηλεκτρομαγνητικά κύμα α) μεταφέρει ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, όχι όμως και ενέργεια μαγνητικού πεδίου. β) μεταφέρει ενέργεια μαγνητικού πεδίου, όχι όμως και ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. γ) μεταφέρει ενέργεια ηλεκτρικού και ενέργεια μαγνητικού πεδίου. δ) δε μεταφέρει ενέργεια. 5. Η θεωρία των κβάντα α) κατέρριψε την παλαιότερή της ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell. β) δέχεται ότι κάθε άτομο απορροφά και εκπέμπει ενέργεια κατά συνεχή τρόπο. γ) δέχεται ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητά τους. δ) ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας με την ύλη. 6. Η ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου και η ένταση Β του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος α) είναι κάθετες μεταξύ τους. β) διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός. γ) έχουν αντίθετη φάση. δ) έχουν την ίδια διεύθυνση με τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 7. α) Το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία ξεκινούν από τη φωτεινή πηγή και διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις. β) Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο, όταν προσπίπτει κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην επιφάνεια των μετάλλων εκπέμπονται ηλεκτρόνια από την επιφάνεια τους. γ) το φωτόνιο έχει και κυματικές ιδιότητες. δ) όταν ένα άτομο ακτινοβολεί, εκπέμπει συνεχώς κύματα, τα οποία ονομάζονται κβάντα φωτός ή φωτόνια. ε) Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι αντιστρόφως ανάλογη του μήκους κύματος λ την ακτινοβολίας. 8. α) Η ταχύτητα του φωτός στο κενό εξαρτάται από τη συχνότητά του. β) Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται μόνο από τη συχνότητά τους. γ) Κατά τον Maxwell το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

8 Κεφάλαιο 1 Το Φως 5 δ) Η θεωρία των κβάντα λέει ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανάλογη με την συχνότητα τους. ε) Λέγοντας το φως έχει διπλή φύση υποδηλώνουμε και ότι το φως είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος. 9. Που πρέπει να διαδίδεται μια μονοχρωματική ακτινοβολία ώστε το μήκος κύματος της να έχει τη μεγαλύτερη τιμή; 10. Να αιτιολογήσετε γιατί ο δείκτης διάθλασης ενός οποιουδήποτε οπτικού μέσου για μια μονοχρωματική ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τη μονάδα. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2001) 11. Ποια από τα φυσικά μεγέθη: μήκος κύματος, ταχύτητα, συχνότητα, περίοδος και ενέργεια φωτονίου μεταβάλλονται και ποια παραμένουν σταθερά όταν η ακτινοβολία αλλάζει μέσο διάδοσης; 12. Κατά τη διάθλαση του φωτός, οι διαθλώμενες ακτίνες α) πλησιάζουν πάντοτε την κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια. β) απομακρύνονται πάντοτε από την κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια. γ) πλησιάζουν προς την κάθετο, όταν διαδίδονται από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο μέσο. δ) πλησιάζουν προς την κάθετο, όταν διαδίδονται από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο. 13. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός μεταβαίνει από ένα διαφανές μέσο σε άλλο, χωρίς να αλλάζει διεύθυνση διάδοσης. Αυτό συμβαίνει διότι η γωνία πρόσπτωσης είναι: α) 90 β) 30 γ) 0 δ) Αν ένα οπτικό μέσο Α με δείκτη διάθλασης n Α είναι πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό μέσο Β με δείκτη διάθλασης n Β και τα μήκη κύματος του φωτός στα δύο μέσα είναι λ Α και λ Β, αντίστοιχα, τότε ισχύει: α) n Α > n Β και λ A > λ Β β) n A < n Β και λ Α > λ Β. γ) n Α > n Β και λ Α < λ Β. δ) n Α < n Β και λ Α < λ Β. 15. Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνάει από ένα οπτικό μέσο Α σε ένα άλλο οπτικό μέσο Β, που έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης (n B < n A ). To γράφημα που παριστάνει τη διάδοση του κύματος είναι το 16. Όταν φωτεινά κύματα διαδίδονται από τον αέρα στο νερό, τότε α) η ταχύτητα αυξάνεται και η συχνότητα ελαττώνεται. β) η ταχύτητα παραμένει η ίδια και η συχνότητα αυξάνεται. γ) η ταχύτητα ελαττώνεται και το μήκος κύματος αυξάνεται. δ) η ταχύτητα ελαττώνεται και το μήκος του κύματος ελαττώνεται. ε) το μήκος κύματος ελαττώνεται και η συχνότητα αυξάνεται. 17. Για το γυαλί ο δείκτης διάθλασης μπορεί να είναι: α) 0 β) 1 γ) 1,5 δ) 0,9 (Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου 2004) 18. Όταν ένα φωτόνιο διαδίδεται σε διαφορετικά οπτικά μέσα: α) η ταχύτητα του παραμένει σταθερή. β) η ενέργεια του παραμένει σταθερή. γ) το μήκος κύματος του παραμένει σταθερό. δ) κανένα από τα παραπάνω δεν παραμένει σταθερό. (Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου 2003) 19. α) Ο λόγος για τον οποίο το φως αλλάζει διεύθυνση διάδοσης κατά τη διάθλαση του οφείλεται

9 Κεφάλαιο 1 Το Φως 6 στο ότι η ταχύτητα διάδοσης του έχει διαφορετική τιμή στα δύο οπτικά μέσα. β) Όταν φως διαπερνά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων, τότε η συχνότητα του f δεν αλλάζει, γιατί ο αριθμός των μηκών κύματος που προσπίπτουν στη διαχωριστική επιφάνεια σε ορισμένο χρόνο είναι ίσος με τον αριθμό των μηκών κύματος που τη διαπερνούν στον ίδιο χρόνο. γ) To οπτικά πυκνότερο μέσο είναι αυτό που έχει τον μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. δ) Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι ίδια με την ταχύτητα κάθε ηλεκτρομαγνητικού κύματος. ε) Η ταχύτητα του φωτός μειώνεται, όταν αυτό περνάει από οπτικά πυκνότερο μέσο σε αραιότερο. στ) Κάθε μονοχρωματική ακτίνα φωτός όταν διαδίδεται σε ένα συγκεκριμένο οπτικό μέσο χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό μήκος κύματος. 20. α) Όταν το κίτρινο φως περνάει από τον αέρα στο γυαλί, η ταχύτητά του αυξάνεται. β) Αν αυξήσουμε τη γωνία πρόσπτωσης ακτίνας φωτός που προσπίπτει πλάγια στην οριζόντια επιφάνεια νερού, τότε ο δείκτης διάθλασης του νερού ελαττώνεται. γ) Όταν ακτίνες φωτός, συχνότητας f, προσπέσουν από τον αέρα στο γυαλί, η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από τη γωνία διάθλασης. δ) To διαμάντι είναι οπτικά πυκνότερο μέσο από το χαλαζία. Συνεπώς, μονοχρωματική ακτίνα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στο χαλαζία από ότι στο διαμάντι. ε) Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνάει από ένα οπτικό μέσο Α σε ένα άλλο οπτικό μέσο Β, το οποίο έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης (n B <n A ). Τότε, λ Α > λ Β. 21. Δύο μονοχρωματικές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Α και Β με συχνότητες, αντίστοιχα, f A και f B τέτοιες, ώστε f B = 2f A, διαδίδονται στο κενό. Αν λ Α είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Α, τότε το μήκος κύματος λ Β της ακτινοβολίας Β είναι ίσο με: α) 2λ Α, β) λ Α /2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2002) 22. Μονοχρωματικό φως διαδίδεται σε δύο οπτικά μέσα για τα οποία ισχύει n 1 = 2n 2, όπου n 1 και n 2 οι δείκτες διάθλασης των δύο μέσων. Τότε ισχύει: α) λ 1 = 2λ 2 β) c 1 = 2c 2 γ) f 1 = 2f 2 δ) λ 2 = 2λ Δυο ακτίνες φωτός, μια κόκκινη και μια ιώδη, όταν διαδίδονται στο κενό έχουν μήκη κύματος λ 01 = 700 nm και λ 02 = 400 nm αντίστοιχα. Η κόκκινη ακτίνα εισέρχεται σε οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης n =7/4. Α. Το μήκος κύματος αυτής της ακτίνα μέσα στο οπτικό μέσο θα είναι: α) 700 nm β) 400 nm γ) 500 nm. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Β. Το χρώμα αυτής της ακτίνας μέσα στο οπτικό μέσο θα είναι: α) κόκκινο β) ιώδες γ) λευκό. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου 2004) 24. Δυο μονοχρωματικές φωτεινές ακτίνες διαδίδονται στην ίδια ευθεία. Να προτείνετε ένα τρόπο διαχωρισμού τους. 25. Ποια η διαφορά μεταξύ λευκού και μονοχρωματικού φωτός; 26. Στο νερό διαδίδονται δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες, μία πράσινη και μια κόκκινη. Ποια έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος; Ποια διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα; 27. Η τιμή του δείκτη διάθλασης ενός οπτικού μέσου, α) μειώνεται, όταν μειώνεται το μήκος κύματος λ 0 στο κενό. β) για το ιώδες χρώμα παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή. γ) άλλοτε μειώνεται και άλλοτε αυξάνεται, όταν αυξάνεται το μήκος κύματος λ 0 στο κενό. δ) οποιουδήποτε οπτικού μέσου έχει την ίδια τιμή για το κόκκινο χρώμα. 28. Η υπεριώδης ακτινοβολία: α) είναι ορατή με γυμνό μάτι.

10 Κεφάλαιο 1 Το Φως β) δεν προκαλεί αμαύρωση των φωτογραφικών πλακών. γ) συμμετέχει στην μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον. δ) δε προκαλεί το φθορισμό σε διαφορά σώματα. 7 (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2002) 29. α) Τα χρώματα του ορατού φάσματος δεν αναλύονται σε άλλα απλούστερα. β) Η τιμή του δείκτη διάθλασης ενός οπτικού μέσου μειώνεται, όταν μειώνεται το μήκος κύματος λ 0 στο κενό. γ) Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου έχει την ίδια τιμή για κάθε χρώμα. δ) Όταν μια ακτίνα λευκού φωτός διαθλάται, το χρώμα που υφίσταται τη μεγαλύτερη εκτροπή είναι το ιώδες. ε) Κατά το σχηματισμό του ουρανίου τόξου, η φύση συνδυάζει τα φαινόμενα διασκεδασμό και ανάλυση. 30. α) Οι υπεριώδεις ακτίνες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα από τις υπέρυθρες. β) Η καλύτερη εξήγηση του φαινομένου της ανάλυσης του λευκού φωτός από ένα πρίσμα είναι ότι μέσα στο πρίσμα οι διάφορες ακτίνες (χρώματα) του λευκού φωτός διαδίδονται με διαφορετική ταχύτητα. γ) To ερυθρό φως έχει μικρότερη συχνότητα από το ιώδες. Συνεπώς, όταν το ερυθρό φως περνάει από τον αέρα στο γυαλί, η ταχύτητά του αυξάνεται. δ) Τα πρίσματα αναλύουν το λευκό φως και όχι το μονοχρωματικό. ε) To ερυθρό φως εκτρέπεται περισσότερο από το κυανό, όταν περνάει από τον αέρα στο γυαλί. 31. α) Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός με μήκος κύματος στο νερό 700 nm είναι ορατή. β) To ερυθρό φως εκτρέπεται εντονότερα από το πράσινο, όταν περνάει από τον αέρα στο γυαλί. γ) Τα φωτόνια της ιώδους ακτινοβολίας μεταφέρουν περισσότερη ενέργεια από φωτόνια κόκκινης δ) Η ταχύτητα διάδοσης, στο κενό, των υπεριωδών ακτίνων είναι μεγαλύτερη από αυτή των υπέρυθρων. ε) Μια ακτίνα φωτός που περνάει από τον αέρα στο γυαλί εκτρέπεται περισσότερο αν είναι υπεριώδης παρά ιώδης. 32. α) Οι υπέρυθρες ακτίνες έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τις ερυθρές. β) Η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλούν τη θέρμανση των σωμάτων από τα οποία απορροφώνται. γ) Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει μήκη κύματος μεγαλύτερα των 700 nm και η υπεριώδης μικρότερα των 400 nm. δ) Η υπεριώδης ακτινοβολία καταστρέφει το όζον στην ατμόσφαιρα. ε) Η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν έχει χημική δράση, δεν προκαλεί φωσφορισμό και απορροφάται επιλεκτικά από τα διαφορά σώματα τα οποία και θερμαίνει. 33. α) Οι υπέρυθρες και οι υπεριώδεις ακτίνες δεν ανήκουν στις ηλεκτρομαγνητικές. β) Η υπεριώδεις ακτίνες διαθλώνται εντονότερα από τις ιώδεις, όταν περνούν από αέρα σε γυαλί. γ) Οι φωρατές είναι όργανα που ανιχνεύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία και η λειτουργία τους βασίζεται στην απορρόφηση των υπέρυθρων ακτινοβολιών και στην μετατροπή τους στη συνέχεια σε ορατές. δ) Οι υπεριώδεις ακτίνες προκαλούν φθορισμό. ε) Τα χρώματα του ορατού φάσματος αν ανασυντεθούν, θα δώσουν λευκό φως. 34. α) Η υπέρυθρη ακτινοβολία διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα. β) Η ταχύτητα με τη οποία διαδίδεται στο κενό η ορατή ακτινοβολία είναι μεγαλύτερη από εκείνη της υπέρυθρης. γ) Διασκεδασμός είναι η ανάκλαση του φωτός προς κάθε διεύθυνση. δ) Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί χημική δράση και βλάπτει τα κύτταρα του δέρματος. ε) Η ενέργεια ενός φωτονίου κατά την διάδοση του σε διαφορετικό οπτικό μέσο μεταβάλλεται μόνο όταν έχουμε απορρόφηση της ακτινοβολίας από το οπτικό μέσο.

11 Κεφάλαιο 1 Το Φως Δύο μονοχρωματικές ακτίνες φωτός μια κόκκινη και μια μπλε, πέφτουν υπό την ίδια γωνία και στο ίδιο σημείο της διαχωριστικής επιφάνειας νερού-αέρα. Οι ακτίνες διέρχονται από τον αέρα στο νερό. Δίνονται λ οκ > λ ομ όπου λ οκ και λ ομ τα μήκη κύματος της κόκκινης και της μπλε ακτινοβολίας στον αέρα αντίστοιχα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α) Ο δείκτης διάθλασης του νερού για την κόκκινη ακτινοβολία είναι μεγαλύτερος από το δείκτη διάθλασης του νερού για την μπλε ακτινοβολία. β) Η ενέργεια του φωτονίου της μπλε ακτινοβολίας είναι μικρότερη από την ενέργεια του φωτονίου της κόκκινης τόσο στο νερό όσο και στον αέρα. γ) Η ταχύτητα της κόκκινης ακτινοβολίας στο νερό είναι μικρότερη από την ταχύτητα της μπλε στο νερό. δ) To μήκος κύματος της κόκκινης ακτινοβολίας στο νερό είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος της μπλε στο νερό. 36. α) Διασκεδασμός ονομάζεται η εξάρτηση της... του φωτός και του... από το μήκος κύματος. β) Όταν μια δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει πάνω σε πρίσμα, οι ακτίνες που εξέρχονται από το πρίσμα εκτρέπονται και διασκορπίζονται στο χώρο εξόδου, ενώ ταυτόχρονα το λευκό φως... σε μια πολύχρωμη συνεχή ταινία που ονομάζεται...του λευκού φωτός. γ) Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει... συχνότητα από αυτήν της υπεριώδους ακτινοβολίας. δ) Ο δείκτης διάθλασης για την κόκκινη ακτινοβολία είναι... από εκείνον για την ιώδη. ε) Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου έχει... τιμή για κάθε χρώμα. στ) Η γωνία εκτροπής κάθε χρώματος, όταν αυτό διέρχεται από οπτικό μέσο, εξαρτάται από το... του χρώματος και όσο... είναι το μήκος κύματος τόσο... είναι η γωνία εκτροπής. 37. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει στο κενό μήκος κύματος λ 0 = 0,8μm. Η ακτινοβολία αυτή ανήκει: α) στο ορατό. β) στο υπεριώδες. γ) στο υπέρυθρο φως. δ) σε καμία από τις παραπάνω περιοχές. 38. Δυο παράλληλες ακτίνες μονοχρωματικού φωτός (Α) και (Β) προσπίπτουν σε πρίσμα εκτρέπονται, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποια ακτίνα φωτός έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2002) 39. Γυάλινο πρίσμα παρεμβάλλεται στην πορεία δύο παράλληλων μονοχρωματικών ακτινοβολιών με μήκη κύματος λ 01 και λ 02 στο κενό με λ 01 > λ 02. α) Ποια ακτινοβολία μεταφέρει την μεγαλύτερη ενέργεια ανά φωτόνιο; β) Ποια ακτινοβολία διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα στο πρίσμα; γ) Για ποια ακτινοβολία το πρίσμα εμφανίζει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης; δ) Ποια ακτινοβολία εκτρέπεται περισσότερο; 40. Ένα γυάλινο πρίσμα παρεμβάλλεται στην πορεία δυο παράλληλων μονοχρωματικών ακτινοβολιών με μήκη κύματος λ 1 και λ 2 στο κενό, όπου λ 1 < λ 2. Α. Αν n 1 και n 2 είναι οι δείκτες διάθλασης του υλικού του πρίσματος για τις δυο ακτινοβολίες αντίστοιχα, τότε: α) n 1 > n 2 β) n 1 < n 2 γ) n 1 = n 2. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Β. Αν c 1 και c 2 είναι οι ταχύτητες διάδοσης των ακτινοβολιών στο πρίσμα αντίστοιχα, τότε: α) c 1 > c 2 β) c 1 < c 2 γ) c 1 = c 2. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου 2003)

12 Κεφάλαιο 1 Το Φως Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων 9 1. Η ταχύτητα διάδοσης c μιας οποιασδήποτε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το μήκος κύματος λ και η συχνότητα f της ακτινοβολίας συνδέονται με τη σχέση: c λ f (θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής) 2. Η περίοδος Τ μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συνδέεται με τη συχνότητα f της ακτινοβολίας με τη σχέση: 1 T f 3. Το μήκος κύματος λ είναι η απόσταση που διανύει μια ακτινοβολία σε χρόνο ίσο με μια περίοδο ακτινοβολίας. Ισχύει: λ c T 4. Κάθε φωτόνιο μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας μεταφέρει ενέργεια Ε, η οποία δίνεται από τη σχέση. όπου h = 6, J s η σταθερά του Planck. E h f (Εξίσωση Einstein) 5. Η ισχύς Ρ μιας ακτινοβολίας που προσπίπτει επί χρόνο t σε μια επιφάνεια είναι ίση με το πηλίκο της συνολικής ενέργειας Ε ολ των φωτονίων της ακτινοβολίας προς το χρόνο t. Δηλαδή: E ολ P ή t ΝE φ Ν P ή P hf t t όπου Ν/t ο αριθμός των φωτονίων ανά μονάδα χρόνου που προσπίπτουν στην επιφάνεια. 6. Όταν το φως διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσο, διατηρεί σταθερή την ταχύτητα του, τη συχνότητα του και επομένως το μήκος κύματος του. Όταν, όμως, διαπερνά τη διαχωριστική επιφάνεια και διαδίδεται σε άλλο οπτικό μέσο, τότε αλλάζει η ταχύτητα του, ενώ διατηρείται σταθερή η συχνότητα του, η περίοδος Τ και η ενέργεια Ε φ. Στην περίπτωση αυτή, όπως προκύπτει από τη θεμελιώδη εξίσωση (c = λf), αλλάζει και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 7. Ο δείκτης διάθλασης n του υλικού ενός οπτικού μέσου ορίζεται ως το πηλίκο n = C C 0, όπου c 0 και c οι ταχύτητες του φωτός στο κενό και στο οπτικό μέσο, αντίστοιχα. Επειδή είναι πάντοτε c o > c, θα είναι n > 1. Μόνο για το κενό είναι n = Ως οπτικά πυκνότερο χαρακτηρίζεται το μέσο που έχει δείκτη διάθλασης n 1 μεγαλύτερο από το δείκτη n 2 ενός άλλου οπτικού μέσου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται οπτικά αραιότερο. 9. Από τη σχέση ορισμού του δείκτη διάθλασης (n = C C 0 ) για δυο υλικά με δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 προκύπτει n1 και από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής (c = λf) προκύπτει η σχέση: n 2 c c 2 1

13 Κεφάλαιο 1 Το Φως 10 λ 0 n λ Όταν το φως διαδίδεται σε δύο διαφορετικά υλικά με δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 και μήκη κύματος αντίστοιχα λ 1, και λ 2, ισχύει: n1 n 2 λ λ Το φως εκτελεί, σε κάθε µέσο πάχους d, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και ισχύει: d ct ή d t c 11. Ο αριθμός των μηκών κύματος μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε μήκος d είναι d x όπου λ το μήκος κύματος μέσα στο συγκεκριμένο οπτικό μέσο. λ 12. Κατά την ανάκλαση του φωτός στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων, η γωνία πρόσπτωσης θ π είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης θ α, δηλαδή: θ π = θ α (Νόμος της ανάκλασης) 13. Κατά την διάθλαση του φωτός η γωνία διάθλασης θ δ είναι μικρότερη της γωνίας πρόσπτωσης θ π, δηλαδή η διαθλώμενη ακτίνα πλησιάζει την κάθετο, όταν το φως περνά από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύει το αντίστροφο.

14 Κεφάλαιο 1 Το Φως 11 Ασκήσεις & Προβλήματα 1. α) Να βρείτε τη συχνότητα και την περίοδο μονοχρωματικής ακτινοβολίας που το μήκος κύματός της στον αέρα είναι 600 nm. β) Ποιος είναι ο λόγος της ενέργειας ενός φωτονίου με μήκος κύματος λ 1 = 450 nm (μπλε φως), προς την ενέργεια ενός φωτονίου με μήκος κύματος λ 2 = 630 nm (κόκκινο φως); [Απ: α) f= Ηz, T= s, β) 1,4/1] 2. To πιο αδύνατο φως που μπορεί να αισθανθεί το ανθρώπινο μάτι είναι περίπου 100 φωτόνια ανά δευτερόλεπτο. Πόση ολική ενέργεια ανά δευτερόλεπτο μπαίνει στο μάτι, για αυτόν το ρυθμό ροής φωτονίων, αν το φως έχει μήκος κύματος 600 nm; [Απ: 3, J] 3. Οι ακτινοβολίες Α και Β αποτελούνται από φωτόνια με αντίστοιχες ενέργειες Ε Α = 13, J και Ε Β = B J. Να υπολογίσετε το λόγο των μηκών κύματος λa διάδοση τους στον αέρα. λ των ακτινοβολιών αυτών κατά τη [Απ: 0,4] 4. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται σε δύο διαφορετικά είδη γυαλιού, που έχουν δείκτη διάθλασης n 1 = 1,4 και n 2 = 1,6. Να βρείτε το λόγο των ταχυτήτων διάδοσης της ακτινοβολίας στα παραπάνω είδη γυαλιού. [Απ: 8/7] 5. Φως μιας ορισμένης συχνότητας έχει μήκος κύματος λ=600 nm στο νερό. Πόσο είναι το μήκος κύματος αυτού του φωτός μέσα σε διθειάνθρακα; Δίνονται οι δείκτες διάθλασης του διθειάνθρακα n Δ = 5/3 και του νερού n Ν = 4/3. [Απ: 480 nm] 6. Μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ 0 περνάει από τον αέρα σε διαφανές υλικό, μέσα στο οποίο το μήκος κύματός της μειώνεται κατά το 1/3 της αρχικής του τιμής. Να βρείτε: α) το δείκτη διάθλασης του διαφανούς υλικού. β) την ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο διαφανές υλικό. γ) το λόγο της περιόδου της ακτινοβολίας στο διαφανές υλικό προς την περίοδό της στον αέρα. [Απ: α)1,5 β) m/s γ) 1] 7. Ένας σταθμός FM εκπέμπει με μήκος κύματος 3 m. Να υπολογίσετε: α) την ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας αυτής. β) τον αριθμό των φωτονίων που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο, αν η ισχύς που ακτινοβολείται είναι 6,6 kw. [Απ: α) 6, J β) ] 8. Το φλας μιας φωτογραφικής μηχανής εκπέμπει φως με μήκος κύματος 660nm. Να βρείτε τον αριθμό των φωτονίων που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο, αν η ισχύς που ακτινοβολείται είναι Ρ = 3 KW. Δίνονται: h = 6, J s και η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = m/s. [Απ: Ν=10 22 φωτ.] 9. Μια δέσμη φωτός έχει μήκος κύματος 500 nm στον αέρα. α) Πόση είναι η ταχύτητα του φωτός μέσα σε γυαλί, του οποίου ο δείκτης διάθλασης είναι 5/3;

15 Κεφάλαιο 1 Το Φως 12 β) Ποιο είναι το μήκος κύματος του φωτός αυτού μέσα στο γυαλί; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στον αέρα: c 0 = 3 10 m/s. [Απ: α) c=1, m/s β) λ=300nm] 10. Ποία είναι η ταχύτητα του φωτός μήκους κύματος 600 nm στον αέρα, όταν διαδίδεται σε λιωμένο χαλαζία; Ο λιωμένος χαλαζίας παρουσιάζει γι' αυτήν την ακτινοβολία δείκτη διάθλασης n = 1,5. Πόση είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στον αέρα: c 0 = 3 10 m/s. [Απ: c= m/s, f= Hz] 11. Οι δείκτες διάθλασης της στεφανυάλου και της πυριτυάλου, για κάποια συχνότητα φωτεινής ακτινοβολίας, είναι 3/2 και 5/3, αντίστοιχα. Πόσο μειώνεται η ταχύτητα μιας φωτεινής ακτινοβολίας αυτής της συχνότητας όταν διέρχεται από τη στεφανύαλο στην πυριτύαλο; [Απ: m/s] 12. Πόσα φωτόνια μιας ακτινοβολίας μήκους κύματος 400 nm στο κενό μεταφέρουν την ενέργεια που απαιτείται για να ανυψωθεί ένα λεπτό φύλλο αλουμινίου μάζας m = 2mg, κατά h = 2mm. Δίνονται: η σταθερά του Planck h = 6, J s, η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = m/s και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s 2. [Απ: Ν= φωτ.] 13. Πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εκπέμπει φωτόνια µε μήκη κύματος 1,5m. Να υπολογίσετε: α) την ενέργεια φωτονίου αυτής της ακτινοβολίας. β) τον αριθμό των φωτονίων που εκπέμπονται σε 1/10 του δευτερολέπτου, αν η ισχύς που ακτινοβολείται είναι 6,63KW. γ) το λόγο της ενέργειας αυτού του φωτονίου προς την ενέργεια ενός φωτονίου µε μήκος κύματος 450nm. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στον αέρα c 0 = m/s και h = 6, J s. [Απ: α) 13, J β) φωτ. γ) Ε 1 /Ε 2 = ] 14. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει συχνότητα f = Hz και διαπερνά κάθετα μια επίπεδη γυάλινη διάφανη πλάκα πάχους d = 20 cm. Να υπολογίσετε τον αριθμό των μηκών κύματος της ακτινοβολίας αυτής μέσα στη γυάλινη πλάκα. Δίνονται: Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού n = 1,5 και η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = m/s. [Απ: Κ= μήκη κυμ.] 15. Στρώμα νερού πάχους d 1 =2cm βρίσκεται πάνω σε μια γυάλινη πλάκα πάχους d 2 = 8cm. Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαπερνά κάθετα το στρώμα του νερού και την πλάκα σε χρόνους t 1 και t 2 αντίστοιχα. Οι δείκτες διάθλασης είναι για το νερό n 1 = 4/3 και για το γυαλί n 2 = 8/5. Να υπολογίσετε: α) Το λόγο της περιόδου της ακτινοβολίας στο νερό προς την περίοδο τη ακτινοβολίας στο γυαλί. β) Το λόγο t 1 / t 2. [Απ: α) 1 β) 5/24] 16. Μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα c 0 = m/s. Κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης της δέσμης τοποθετείται γυάλινη επίπεδη πλάκα πάχους d = 30cm. Αν ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι n = 1,5, να βρείτε τη χρονική καθυστέρηση που προκαλείται στη διάδοση της δέσμης από την παρεμβολή της γυάλινης πλάκας. [Απ: t= s] 17. Μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας διέρχεται μέσα από δοχείο με νερό πάχους d = 90cm, μέσα σε χρόνο t 1. Αν η ίδια ακτινοβολία χρειάζεται χρόνο t 2 για να διαπεράσει το ίδιο δοχείο με

16 Κεφάλαιο 1 Το Φως 13 διθειάνθρακα αντί για νερό, να βρείτε τη χρονική διαφορά t 2 t 1. Δίνονται οι δείκτες διάθλασης του νερού n Ν = 4/3 και τον διθειάνθρακα n Δ = 5/3 και η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = m/s. [Απ: Δt=10-9 s] 18. Φως που διαδίδεται στο κενό έχει μήκος κύματος λ 0 = 600nm. Όταν το ίδιο φως διαδίδεται στη μεθανόλη και στο βενζόλιο έχει μήκος κύματος 451nm και 400nm αντίστοιχα. α) Ποια είναι η συχνότητα του φωτός στα τρία μέσα; β) Ποιος είναι ο λόγος του δείκτη διάθλασης της μεθανόλης προς το δείκτη διάθλασης του βενζολίου για το φως αυτό; Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στον αέρα: c 0 = m/s. [Απ: α) f= Hz β) 0,887] 19. Μονοχρωματικό φως εισέρχεται από ένα οπτικό μέσο (1) με δείκτη διάθλαση n 1 σε ένα άλλο οπτικό μέσο (2) με δείκτη διάθλαση n 2. α) Αλλάζει η αίσθηση του χρώματος της μονοχρωματικής ακτινοβολίας κατά τη διάδοση της στα δυο οπτικά υλικά σε σχέση με την αίσθηση του χρώματος στο κενό; n1 n 2 β) Να δείξετε ότι η ταχύτητα της ακτινοβολίας μεταβάλλεται κατά Δc c 0 όπου c 0 η n1n 2 ταχύτητα του φωτός στο κενό. γ) Αν το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στον αέρα είναι λ 0 = 500nm και n 1 = 4/3, n 2 = 3/2 να βρείτε πόσα μήκη κύματος αυτής της ακτινοβολίας περιλαμβάνονται σε 1,5 cm αέρα και σε 2 cm οπτικού μέσου (2). δ) Να βρείτε την ταχύτητα της ακτινοβολίας στο οπτικό μέσο (1) αν η ταχύτητα της ακτινοβολίας στο οπτικό μέσο (2) είναι c 2 = m/s. 20. Μονοχρωματικό φως με μήκος κύματος στο κενό λ 0 = 600nm εισέρχεται από το κενό σε δύο οπτικά μέσα πάχους d = 1mm ταυτόχρονα. Αν οι δείκτες διάθλασης των δύο υλικών είναι αντίστοιχα n 1 = 1,5 και n 2 = 1,2 να υπολογίσετε: α) Πόσο μειώνεται η ταχύτητα του φωτός κατά τη μετάβασή του από το κενό σε κάθε μέσο. β) Πόσο καθυστερεί χρονικά το φως να εξέλθει από το μέσο με δείκτη διάθλασης n 1 σε σχέση μ' αυτό που έχει δείκτη διάθλασης n 2. γ) Πόσα επιπλέον μήκη κύματος της ακτινοβολίας περιλαμβάνονται στο πρώτο μέσο σε σχέση με το δεύτερο. δ) Πόση ενέργεια έχουν τα φωτόνια της ακτινοβολίας σε κάθε μέσο. ε) Αν η πηγή που παράγει το φως έχει ισχύ Ρ = 6,6 W, πόσα φωτόνια εκπέμπει ανά δευτερόλεπτο; [Απ: α) m/s, 0, m/s β) s γ) 500 δ) J ε) φωτ.] 21. Ένα γυάλινο ποτήρι περιέχει νερό. Το πάχος του γυάλινου πυθμένα του ποτηριού είναι x = 4cm ενώ το νερό που βρίσκεται στο ποτήρι έχει ύψος h = 16cm. Μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας που διαδίδεται στον αέρα µε ταχύτητα m/s διαπερνά κάθετα το νερό που βρίσκεται μέσα στο ποτήρι και το γυάλινο πυθμένα του. Ο δείκτης διάθλασης για το νερό είναι 4/3 ενώ το γυαλί είναι 8/5. Να υπολογιστούν: α) η ταχύτητα της δέσμης στο νερό και στο γυαλί. β) ο χρόνος κίνησης της δέσμης στο νερό και στο γυαλί. γ) η χρονική καθυστέρηση στη διάδοση της δέσμης στον αέρα από την παρεμβολή του ποτηριού µε το νερό. δ) ο λόγος της περιόδου της ακτινοβολίας στο νερό προς την περίοδο της ακτινοβολίας στο γυαλί. [Απ: α) c ν =2, m/s, c γ =1, m/s β) t ν =7, s, t γ =2, s γ) Δt=2, s δ) 1] 22. Πηγή μονοχρωματικού φωτός µε συχνότητα f = Hz βρίσκεται μέσα σε διαφανές µέσο που έχει δείκτη διάθλασης n 1 = 5/4 και απέχει από διάφραγμα απόσταση l = 1m. Μεταξύ πηγής και

17 Κεφάλαιο 1 Το Φως 14 α) η ταχύτητα του μονοχρωματικού φωτός στο διαφανές µέσο (c). β) το μήκος κύματος του μονοχρωματικού φωτός στη διαφανή πλάκα (λ 2 ). γ) ο λόγος των ενεργειών των φωτονίων του μονοχρωματικού φωτός στο διαφανές µέσο και στη διαφανή πλάκα. δ) ο αριθμός των μηκών κύματος που χωράνε μεταξύ πηγής και διαφράγματος. Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό: c 0 = 3 10 m/s. [Απ: α) c=2, m/s β) λ 2 = m γ) 1 δ) N ολ =4, μηκ. κυμ.] 23. Μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται στο κενό µε μήκος κύματος λ 0 = 600nm περνά μέσα από διαφανές ορυκτό που έχει δείκτη διάθλασης n = 6/5. α) Ποια η ταχύτητα της μονοχρωματικής ακτίνας στο διαφανές ορυκτό; β) Αν το πάχος του διαφανούς ορυκτού είναι 10cm, µε πόσα μήκη κύματος της μονοχρωματικής ακτίνας όταν διαδίδεται στο ορυκτό, ισοδυναμεί το πάχος του; γ) Ποια μεταβολή θα έχουμε στην ενέργεια του κάθε φωτονίου κατά το πέρασμά του από τον αέρα στο διαφανές ορυκτό; δ) Πόση είναι η ισχύς που απορροφά ένα φωτοκύτταρο, όταν προσπίπτουν πάνω του 10 5 φωτόνια αυτής της μονοχρωματικής ακτινοβολίας για χρόνο 6,6s; ε) Η ίδια μονοχρωματική ακτινοβολία διέρχεται μέσα από υλικό άγνωστης προέλευσης, χάνοντας το 1/5 της ταχύτητάς του σε σχέση µε την ταχύτητά του στο κενό. Να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του άγνωστου αυτού υλικού. Δίνονται: c 0 = m/s και h = 6, J s. [Απ: α) c=2, m/s β) Ν= μηκ. κυμ. γ) 0 δ) W ε) 5/4] 24. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός, με συχνότητα f = Hz, διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα c 0 = m/s. Στην πορεία της ακτίνας παρεμβάλλεται κάθετα διαφανές υλικό πάχους d = 8 cm, μέσα στο οποίο η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι c = m/s. α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ 0 του μονοχρωματικού φωτός στο κενό. β) Να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης n του διαφανούς υλικού. γ) Αν λ το μήκος κύματος του μονοχρωματικού φωτός στο διαφανές υλικό, με πόσα τέτοια μήκη κύματος είναι ίσο το πάχος d του διαφανούς υλικού; Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 [Απ: α) m β) n=3/2 γ) μηκ. κυμ.] 25. Ακτίνα ορατής μονοχρωματικής ακτινοβολίας συχνότητας Hz, διέρχεται από τον αέρα σε γυάλινη πλάκα. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την παραπάνω ακτινοβολία είναι 1,5. α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας λ 0 στο κενό. β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας μέσα στο γυαλί. γ) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας λ μέσα στο γυαλί. δ) Να βρείτε πόσο διαφέρει η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας στο κενό από την ενέργεια του φωτονίου αυτού, όταν η ακτίνα βρίσκεται μέσα στο γυαλί. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = m/s. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2003 [Απ: α) m β) m/s γ) λ=10-6 /3m δ) ΔΕ=0] 26. Δέσμη φωτός, που διαδίδεται στο κενό, αποτελείται από δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες: την ιώδη με μήκος κύματος λ 0ι = 400 nm και την ερυθρά με μήκος κύματος λ 0ε =700 nm. Η δέσμη φωτός εισέρχεται σε γυαλί. Το γυαλί εμφανίζει για την ιώδη ακτινοβολία δείκτη διάθλασης n ι και για την ερυθρά ακτινοβολία δείκτη διάθλασης n ε με λόγο ni 8. Το μήκος κύματος της ιώδους ακτινοβολίας n ε 7 στο γυαλί είναι 200 nm. α) Να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την ιώδη ακτινοβολία.

18 Κεφάλαιο 1 Το Φως 15 β) Να δειχθεί ότι το μήκος κύματος της ερυθράς ακτινοβολίας στο γυαλί είναι ίσο με το μήκος κύματος της ιώδους ακτινοβολίας στο κενό. γ) Παρατηρείται αλλαγή του χρώματος της ερυθράς ακτινοβολίας κατά τη διάδοσή της μέσα στο γυαλί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. δ) Έστω Ν ι και Ν ε οι αριθμοί των φωτονίων της ιώδους και της ερυθράς ακτινοβολίας αντίστοιχα, που προσπίπτουν στο γυαλί στη μονάδα του χρόνου. Να βρεθεί ο λόγος, ώστε ο ρυθμός με τον οποίο προσπίπτει η ενέργεια της ιώδους ακτινοβολίας στο γυαλί να είναι ίσος με το ρυθμό, με τον οποίο προσπίπτει η ενέργεια της ερυθράς ακτινοβολίας στο γυαλί. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2005 [Απ: α) 2 γ) όχι δ) 4/7]

19

20 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα 17 Ατομικά Φαινόμενα Κεφάλαιο 2 Η Θεωρία με Ερωτήσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ατομικές Θεωρίες Ατομικά Φάσματα Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Ποια ήταν τα βασικά σημεία της ατομικής θεωρίας του Δημόκριτου; 2. Ποιο είναι το πρότυπο που πρότεινε ο Thomson για το άτομο; Ποια σημαντική ανακάλυψη τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το άτομο δεν είναι άτμητο; 3. Με ποιο πείραμα ο Rutherford διερεύνησε την εσωτερική δομή του ατόμου; Τι θα ανέμενε κανείς σύμφωνα με το πρότυπο του Thomson από το πείραμα; 4. Ποια ήταν τα αποτελέσματα από το πείραμα που πραγματοποίησε ο Rutherford; Ποιο πρότυπο για το άτομο πρότεινε ο Rutherford; 5. Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε το φάσμα εκπομπής ενός αερίου; Τι μορφή έχει το φάσμα αυτό; Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία που να έχουν τον ίδιο φάσμα εκπομπής; 6. Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε το φάσμα απορρόφησης ενός αερίου; Τι μορφή έχει το φάσμα αυτό; 7. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξε η πειραματική μελέτη των φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης των αερίων; 8. Για ποιους λόγους το ατομικό πρότυπο του Rutherford αδυνατούσε να ερμηνεύσει τα γραμμικά φάσματα των αερίων;

21 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα 18 Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Σημειώσεις Ερωτήσεις 3, 21, 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το πρότυπο του Bohr για το άτομο του Υδρογόνου Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Πώς ορίζεται η στροφορμή ενός σωματιδίου που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση; 2. Σε ποιες παραδοχές στηρίζεται το ατομικό πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου; 3. Να αποδείξετε το τύπο υπολογισμού της γραμμικής ταχύτητας περιστροφής του ηλεκτρόνιου στο άτομο του υδρογόνου. 4. Να αποδείξετε τους τύπους υπολογισμού της κινητικής, της δυναμικής και την ολικής ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου σε συνάρτηση με την ακτίνα της τροχιάς του. 5. Τι ονομάζεται ακτίνα του Bohr; Ποια σχέση συνδέει τις ακτίνες των επιτρεπόμενων τροχιών του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου με την ακτίνα του Bohr. 6. Ποια είναι η ελάχιστη ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου; Ποια σχέση συνδέει τις επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου με την ελάχιστη ενέργεια; Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Σημειώσεις Ερωτήσεις 7, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Παραδείγματα 1 (σ50) Ασκήσεις - Προβλήματα 1, 2 1, 2, 3, 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διακριτές Ενεργειακές Στάθμες Μηχανισμός Παραγωγής & Απορρόφησης Φωτονίων Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Τι ονομάζονται ενεργειακές στάθμες και τι ενεργειακές καταστάσεις για το άτομο του Υδρογόνου; Ποια κατάσταση ονομάζεται θεμελιώδης και ποιες διεγερμένες; 2. Να σχεδιαστεί ποιοτικά το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών για το άτομο του υδρογόνου. Σε τι αντιστοιχεί η απόσταση μεταξύ δυο ενεργειακών σταθμών;

22 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα Τι ονομάζεται διέγερση ενός ατόμου και τι ενέργεια διέγερσης; Τι ακολουθεί μετά τη διέγερση του ατόμου; 4. Τι ονομάζεται ιονισμός ενός ατόμου και τι ενέργεια ιονισμού. Με τι είναι ίση η ενέργεια ιονισμού; 5. Η διεγερμένη κατάσταση ενός ατόμου είναι κατάσταση σταθερή ή σταθερή; Τι ακολουθεί μετά την διέγερση του ατόμου; 6. Να περιγράψετε το μηχανισμό διέγερσης του ατόμου του υδρογόνου με κρούση. 7. Να περιγράψετε το μηχανισμό διέγερσης του ατόμου με απορρόφηση ακτινοβολίας. 8. Γιατί το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου παρουσιάζει μια φωτεινή γραμμή στη θέση της σκοτεινής γραμμής του φάσματος απορρόφησης; Τι συμβαίνει όταν λευκό φως διέρχεται μέσα από αέριο υδρογόνο; 9. Να αποδείξετε τους τύπους υπολογισμού της συχνότητας και το μήκους κύματος του φωτονίου που εκπέμπεται από το άτομο του υδρογόνου όταν ηλεκτρόνιο μεταπηδά από αρχική τροχιά ενέργειας Ε α σε τελική τροχιά μικρότερης ενέργειας Ε τ. 10. Ποια άτομα ονομάζονται υδρογονοειδή; Ποια γραμμικά φάσματα μπορεί να ερμηνεύσει το πρότυπο του Bohr και ποια όχι; Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Ερωτήσεις 23, 24, 32 Παραδείγματα 2, 3, 4 (σ55) Ασκήσεις - Προβλήματα 3, 4, 5, 6, 10, 11 Σημειώσεις 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ακτίνες Χ Βασικές Ερωτήσεις Θεωρίας 1. Να περιγράψετε τη διάταξη παραγωγής των ακτίνων Χ καθώς και την διαδικασία παραγωγής αυτών. 2. Ποια είναι η φύση των ακτίνων Χ; 3. Να περιγραφεί το φάσμα των ακτίνων Χ. Πως ερμηνεύεται το γραμμικό φάσμα των ακτίνων Χ; Γιατί τα ηλεκτρόνια που προκαλούν το γραμμικό φάσμα των ακτίνων Χ πρέπει να έχουν μεγάλη ενέργεια; 4. Πως ερμηνεύεται το συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ; 5. Να αποδείξετε τον τύπο υπολογισμού του ελάχιστου μήκους κύματος των ακτίνων Χ. Για ποιο λόγο το μήκος κύματος των ακτίνων Χ έχει μια ελάχιστη τιμή; 6. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απορρόφηση των ακτίνων Χ όταν διαπερνούν ένα υλικό μέσο, και με ποιο τρόπο;

23 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα Να αναφέρεται τη χρησιμότητα των ακτίνων Χ στην ιατρική και στην βιομηχανία; 8. Ποιες είναι οι βιολογικές βλάβες που προκαλούν οι ακτίνες Χ στους οργανισμούς. Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Προβλήματα Σχολικό Βιβλίο Σημειώσεις Ερωτήσεις 18, 26, 27, 33 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Παραδείγματα 5, 6 (σ60) Ασκήσεις - Προβλήματα 7, 8, 9, 12 20, 21, 22, 23, 24 Γενικές Ασκήσεις Προβλήματα Σημειώσεων Ασκήσεις - Προβλήματα 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

24 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα 21 Ερωτήσεις 1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του ατομικού πρότυπου του Thomson και εκείνου του Rutherford; 2. Σε τι διαφέρει το φάσμα εκπομπής ενός αερίου από το φάσμα απορρόφησης του ιδίου του αερίου; 3. Να εξηγήσετε πώς τα γραμμικά φάσματα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός στοιχείου. 4. Ο Rutherford κατά το βομβαρδισμό λεπτού φύλλου χρυσού με σωμάτια α παρατήρησε ότι: α) κανένα σωμάτιο α δεν εκτρέπεται από την πορεία του. β) όλα τα σωμάτια α εκτρέπονται κατά 180. γ) λίγα σωμάτια α εκτρέπονται κατά 180. δ) τα σωμάτια α έχουν αρνητικό φορτίο. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2003) 5. Πραγματοποιώντας πειράματα σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού, ο Rutherford διατύπωσε την άποψη ότι στο άτομο υπάρχει θετικός πυρήνας, διότι μόνον έτσι είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί το ότι: α) η ύλη είναι ηλεκτρικά ουδέτερη β) τα περισσότερα από τα σωμάτια α διέρχονται από το στόχο σχεδόν ανεπηρέαστα. γ) ορισμένα από τα σωμάτια α αποκλίνουν κατά μεγάλες γωνίες. δ) τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα. 6. Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford α) τo φάσμα εκπομπής από ένα άτομο πρέπει να είναι συνεχές. β) το θετικό φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο μέσα στο άτομο. γ) η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι κβαντωμένη. δ) η ακτίνα του πυρήνα είναι της τάξης μεγέθους m. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2004) 7. Αν ανάμεσα σε μια πηγή που εκπέμπει λευκό φως και σε ένα πρίσμα τοποθετήσουμε γυάλινο δοχείο που περιέχει κάποιο αέριο, τότε το φάσμα που παίρνουμε α) γραμμικό φάσμα εκπομπής. β) γραμμικό φάσμα απορρόφησης. γ) συνεχές φάσμα εκπομπής. δ) συνεχές φάσμα απορρόφησης. 8. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, ένα φορτίο δεν ακτινοβολεί ενέργεια, όταν η κίνηση του είναι: α) ευθύγραμμη ομαλή. β) ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. γ) κυκλική ομαλή. δ) καμπυλόγραμμη ομαλή. 9. α) Το πρότυπο του Rutherford μπορεί να ερμηνεύσει τα γραμμικά φάσματα τα αερίων. β) Τα πειράματα σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού που πραγματοποίησε ο Rutherford οδήγησαν το πρότυπο του Thomson σε απόρριψη. γ) Πραγματοποιώντας πειράματα σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού, ο Rutherford έδειξε ότι τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα. δ) Αν ήταν σωστό το ατομικό πρότυπο του Thomson, στο πείραμα της σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού, τα σωμάτια α έπρεπε να αποκλίνουν κατά μεγάλη γωνία. ε) Σύμφωνα με το πρότυπο του Thomson, το άτομο έχει άνισες ποσότητες θετικού και αρνητικού φορτίου.

25 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα α) Το πρότυπο Rutherford αποτελεί ικανοποιητικό μοντέλο για τα άτομα σήμερα. β) Το γραμμικό φάσμα εκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των στοιχείων που περιέχονται σε μια ουσία, γιατί δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία που να έχουν το ίδιο φάσμα εκπομπής. γ) Το φάσμα εκπομπής ενός αερίου είναι γραμμικό, ενώ το φάσμα απορρόφηση του ίδιου αερίου είναι συνεχές. δ) Αν επιθέσουμε τα φωτεινά τμήματα του φάσματος εκπομπής και του φάσματος απορρόφησης ενός αερίου, θα προκύψει το συνεχές φάσμα του λευκού φωτός. ε) Τα πειράματα σκέδασης σωματίων α από λεπτό φύλλο χρυσού που πραγματοποίησε ο Rutherford έδειξαν ότι το θετικό φορτίο και σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένα σε μια πολύ μικρή περιοχή. 11. α) Ένα από τα συμπεράσματα των πειραμάτων του Thomson είναι ότι τα άτομα της ύλης είναι ηλεκτρικά... β) Τα μήκη κύματος που περιέχει το γραμμικό φάσμα εκπομπής ενός αερίου είναι... του στοιχείου που εκπέμπει το φως. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία που να έχουν το ίδιο... Το δεδομένο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των...που περιέχονται σε μια ουσία. γ) To φάσμα απορρόφησης ενός αερίου παρουσιάζει... γραμμές στη θέση των... γραμμών του φάσματος εκπομπής του. 12. Να κάνετε σχηματική απεικόνιση του ατόμου του υδρογόνου, σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr, στο οποίο να φαίνονται τα διανύσματα της δύναμης Coulomb που ασκείται στο ηλεκτρόνιο, της ταχύτητας περιφοράς του και της στροφορμής του. 13. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ του πρότυπου του Rutherford και του πρότυπου Bohr για το άτομο; 14. Μια από τις παραδοχές του προτύπου του Bohr είναι ότι όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου κινείται σε μια από τις επιτρεπόμενες τροχιές δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Με ποια θεωρία έρχεται σε αντίθεση αυτή η παραδοχή και τι θα συνέβαινε σύμφωνα με αυτή τη θεωρία; 15. Ποια η φυσική σημασία του αρνητικού προσήμου της ολικής ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου και πώς μεταβάλλεται η ολική ενέργεια όταν αυξάνεται η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου; 16. Γιατί η έννοια της κβάντωσης της ενέργειας θεωρείται σημαντική για την ερμηνεία του φάσματος εκπομπής και απορρόφησης των αερίων; 17. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου: α) το ηλεκτρόνιο εκπέμπει συνεχώς ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. β) η στροφορμή του ηλεκτρονίου μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. γ) το άτομο αποτελείται από μια σφαίρα θετικού φορτίου ομοιόμορφα κατανεμημένου. δ) το ηλεκτρόνιο κινείται μόνο σε επιτρεπόμενες τροχιές. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000) 18. Η ακτίνα του Bohr στο άτομο του υδρογόνου είναι η ακτίνα της επιτρεπόμενης τροχιάς του ηλεκτρονίου, για την οποία α) το μέτρο της στροφορμής του είναι μέγιστο. β) η κινητική του ενέργεια είναι ελάχιστη. γ) η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη. δ) η ολική του ενέργεια είναι ελάχιστη. 19. Όταν το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση α) εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία. β) το ηλεκτρόνιό έχει τη μέγιστη ολική ενέργεια. γ) δεν είναι δυνατόν να διεγερθεί. δ) πρέπει να απορροφήσει ενέργεια για να ιονισθεί.

26 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα Αν Κ η κινητική ενέργεια, U η δυναμική ενέργεια και Ε η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου, όταν το ηλεκτρόνιο κινείται σε ορισμένη επιτρεπόμενη τροχιά, τότε ισχύει: α) Ε = Κ U β) Ε = 2U γ) Ε = U/2 δ) Ε = - Κ 21. Αν U 1 η δυναμική ενέργεια που έχει το ηλεκτρόνιο στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1) και U 2 η δυναμική ενέργεια στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση (n = 2), θα ισχύει: α) U 2 = 2U 1 β) U 2 = U 1 /4 γ) U 2 = 4U 1 δ) U 2 = U 1 /2 22. α) Ακτίνα του Bohr στο άτομο του υδρογόνου ονομάζεται η ακτίνα του ατόμου. β) Σύμφωνα με το πρότυπο Bohr για το άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο όταν μεταπηδήσει από τη θεμελιώδη τροχιά σε άλλη επιτρεπόμενη τροχιά, τότε εκπέμπεται ένα φωτόνιο. γ) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου είναι αρνητική, γιατί απαιτείται προσφορά ενέργειας για την απομάκρυνση του από το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα. δ) Σύμφωνα με το πρότυπο Bohr για το άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο του μπορεί να κινείται μόνο σε επιτρεπόμενες τροχιές. ε) Η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρόνιου στο άτομο του υδρογόνου είναι διπλάσια της ολικής του ενέργειας. 23. α) To πρότυπο του Bohr μπορεί να ερμηνεύσει το γραμμικό φάσμα εκπομπής του υδρογόνου. β) Όταν ένα άτομο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση έχει τη χαμηλότερη τιμή ενέργειας. γ) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονίου και του πυρήνα. δ) Η ταχύτητα του ηλεκτρόνιου στο άτομο του υδρογόνου δίνεται από την σχέση: υ e ε) Σύμφωνα με το πρότυπο Bohr για το άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο περιφέρεται γύρω από του πυρήνα με την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. 24. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός n, που χαρακτηρίζει την κατάσταση του ατόμου, τόσο: α) η δυναμική ενέργεια U του ηλεκτρονίου ελαττώνεται. β) η ταχύτητα του ηλεκτρονίου ελαττώνεται. γ) η ολική ενέργεια του ατόμου αυξάνεται. δ) η διαφορά ενέργειας μεταξύ των ενεργειακών σταθμών ελαττώνεται. 25. Στο άτομο του υδρογόνου, σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr, όταν το ηλεκτρόνιο κινείται στην τροχιά με κβαντικό αριθμό n = 1, η ολική ενέργεια είναι Ε 1 και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι r 1. Όταν το ηλεκτρόνιο κινείται στην τροχιά με κβαντικό αριθμό n, με n=2,3,... η ολική ενέργεια είναι Ε η και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι r n. Να δείξετε ότι: E n r n = E 1 r 1. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2001) 26. Στο ατομικό πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο, αν Κ 1, Κ 2 είναι οι κινητικές ενέργειες και L 1, L 2 τα μέτρα των στροφορμών των ηλεκτρονίων στις επιτρεπόμενες τροχιές με κβαντικό αριθμό n = 1 και n = 2, τότε ισχύει: α) K 1 L 2 και 1 1 β) K 1 L 4 και 1 1 γ) K 1 4 και L 1 2. K 2 L2 2 K 2 L2 2 K 2 L2 Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2004) 27. Στο ατομικό πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, αν υ 1 είναι η ταχύτητα του ηλεκτρόνιου στην επιτρεπόμενη τροχιά με κβαντικό αριθμό n = 1 και υ 4 είναι η ταχύτητα του ηλεκτρόνιου στην επιτρεπόμενη τροχιά με κβαντικό αριθμό n = 4, τότε ισχύει: α) υ 4 = 4υ 1 β) υ 4 = υ 1 /16 γ) υ 1 = 4υ 4. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2005) n k mr n

27 Κεφάλαιο 2 Ατομικά Φαινόμενα Να σχεδιάσετε ποιοτικά το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών για το άτομο του υδρογόνου. Σε τι αντιστοιχεί η απόσταση μεταξύ δυο ενεργειακών σταθμών; Πώς συμβολίζεται η μετάβαση του ηλεκτρονίου από μια τροχιά σε μια άλλη; 29. Η σύγχρονη ατομική θεωρία εξηγεί την εκπομπή φωτός από άτομα με α) την εκπομπή σωματιδίων α. β) τη μεταπήδηση ηλεκτρονίων σε τροχιές χαμηλότερης ενέργειας. γ) τον ιονισμό του ατόμου. δ) την ύπαρξη νετρονίων στον πυρήνα. (Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου 2000) 30. Σε ένα διεγερμένο άτομο υδρογόνου το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην κατάσταση με n = 5. Σε ποια κατάσταση πρέπει να μεταπηδήσει το ηλεκτρόνιο, για να μας δώσει ορατό φως; α) στην κατάσταση με n = 1. β) στην κατάσταση με n = 2. γ) στην κατάσταση με n = 3. δ) στην κατάσταση με n = Στο διάγραμμα ενεργειακών σταθμών για το άτομο του υδρογόνου, καθώς η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού αυξάνεται, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών. α) αυξάνεται. β) μειώνεται. γ) παραμένει σταθερή. δ) αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 32. Ένα άτομο υδρογόνου διεγείρεται, απορροφώντας ένα φωτόνιο μήκους κύματος λ 1 και αμέσως επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση, εκπέμποντας διαδοχικά δύο φωτόνια με μήκη κύματος λ 2 και λ 3. Ποια από τις ακόλουθες σχέσεις είναι λανθασμένη; α) λ 2 > λ 1 β) λ 3 > λ 1 γ) λ 1 = λ 2 + λ 3 δ) 33. Υδρογονοειδή ονομάζονται τα άτομα ή τα ιόντα α) που έχουν μόνον ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα. β) που διεγείρονται μόνο με κρούση. γ) που διεγείρονται μόνο με απορρόφηση ακτινοβολίας. δ) που δίνουν γραμμικό φάσμα εκπομπής πανομοιότυπο με αυτό του ατόμου του υδρογόνου. 34. Το πρότυπο του Bohr περιγράφει το γραμμικό φάσμα 1 λ λ 2 λ 3 α) όλων των αερίων. β) μόνον των ευγενών αερίων. γ) μόνον του υδρογόνου. δ) μόνον του υδρογόνου και των υδρογονοειδών. 35. Διεγερμένα άτομα υδρογόνου βρίσκονται σε κατάσταση που αντιστοιχεί στον κβαντικό αριθμό n = 4. To γραμμικό φάσμα που θα προκύψει κατά την αποδιέγερσή τους θα περιέχει: α) μια φασματική γραμμή. β) τέσσερις φασματικές γραμμές. γ) έξι φασματικές γραμμές. δ) δύο φασματικές γραμμές. 36. Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Το άτομο απορροφά ενέργεια και διεγείρεται στην δεύτερη διεγερμένη κατάσταση (n = 3). α) Η ενέργεια που απορρόφησε το άτομο είναι ίση με την Ε 3. β) Κατά την αποδιέγερσή του από την Ε 3 το άτομο μπορεί να εκπέμψει μόνο ένα φωτόνιο. γ) Η ενέργεια που έχει το άτομο στην δεύτερη διεγερμένη κατάσταση (n = 3) είναι αρνητική. δ) Για να ιονιστεί το άτομο όταν βρίσκεται στην τροχιά n = 3 χρειάζεται να πάρει ενέργεια ίση με 13,6 ev. 37. Κατά την αποδιέγερση ατόμου υδρογόνου στη θεμελιώδη του κατάσταση, το φωτόνιο που εκπέμπεται έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, όταν η αποδιέγερση γίνεται από την τροχιά με κβαντικό αριθμό: α) n = 5 β) n = 4 γ) n = 3 δ) n = 2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1)

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1) Φως 1 1 Φως 11 Η φύση του φωτός Το φως είναι το μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διεγείρει τα κωνία και τα ραβδία του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού μας Αυτό έχει μήκος κύματος από λ 400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η θεωρία αυτή α. δέχεται ότι κάθε φωτεινή πηγή εκπέμπει φωτόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-11-2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με Προτεινόµενα Θέµατα Γ Λυκείου Οκτώβριος 20 Φυσική ΘΕΜΑ A γενιικής παιιδείίας Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η υπεριώδης ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 -ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 1

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 -ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 1 Διαγώνισμα Φυσικής Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -5 να επιλέξετε τη σωστή ) Όταν μονοχρωματικό φως διαδίδεται σε δυο διαφορετικά υλικά τότε: α) Το μήκος κύματος έχει μικρότερη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm.

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΦΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Με τον όρο ότι το φως έχει διπλή φύση εννοούμε ότι: α. είναι εγκάρσιο κύμα. β. αποτελείται από μικρά σωματίδια. γ. συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέµατα Εξετάσεων 2 Το Φως 1) έσµη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσµατος όπως δείχνει το σχήµα και κατά την έξοδο από το πρίσµα η δέσµη αναλύεται.

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 04-05 ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΑΣ. Β. Στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Άτομα αερίου υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), διεγείρονται με κρούση από δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν επιταχυνθεί από διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Για τους δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 ισχύει: n 2 = (11 / 10)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 ΘΕΜΑ B Σχέσεις μεταξύ κινητικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Στις ερωτήσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q 1=10μC και Q 2=40μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=3m.να βρείτε: A) το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ Θέµα 1 ο 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: α) το ηλεκτρόνιο εκπέµπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 05/0/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Η ταχύτητα του φωτός στο κενό ή στον αέρα είναι σταθερή και ίση με c o =3.10 8 m/s Η ταχύτητα του φωτός οπουδήποτε αλλού είναι c και ισχύει πάντα ότι c

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο Προλογοσ Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι δύο τελευταίες ενότητες («Το φως» και «Ατομικά φαινόμενα») της διδακτέας ύλης της Φυσικής γενικής παιδείας της B Λυκείου. Σε κάθε κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα B _70 Β. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = ), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε.Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

2000 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000, ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

2000 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000, ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 2000 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000, ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΘΕΜΑ 2 ο Γ. Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ο Planck εισήγαγε τη ϑεωρία των κβάντα ϕωτός, για να ερµηνεύσει : (δ) την ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις -, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΠ. ΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΣ/Γ ΛΥΚΙΟΥ ΣΙΡΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ: 09/0/ ΛΥΣΙΣ ΘΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΟ ΦΩΣ,( ΚΕΦ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΚΕΦ.3 Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την σωστή πρόταση χωρίς να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.. Οι Huygens

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ Δ Ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛ / Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατοµικά Φαινόµενα

ΓΛ / Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατοµικά Φαινόµενα ΓΛ / Μ 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατοµικά Φαινόµενα ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ Α] Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Πρόκειται για μια σύνθεση που μπορεί να περιγραφεί με όρους ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Πράγματι τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 201 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε ένα λαµπτήρα πυρακτώσεως βολφραµίου: α. παράγεται κατά κύριο λόγο ορατό φως από την αποδιέγερση των ατόµων του βολφραµίου.

3. Σε ένα λαµπτήρα πυρακτώσεως βολφραµίου: α. παράγεται κατά κύριο λόγο ορατό φως από την αποδιέγερση των ατόµων του βολφραµίου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΙΟΥ 013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 05/0/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 8 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 013 - ΕΞΕΤΑΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Φως

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Φως ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο Φως Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο του φωτός πρέπει: Να γνωρίζει πως εξελίχθηκε ιστορικά η έννοια του φωτός και ποια είναι η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο Προλογοσ Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι δύο τελευταίες ενότητες («Το φως» και «Ατομικά φαινόμενα») της διδακτέας ύλης της Φυσικής γενικής παιδείας της B Λυκείου. Σε κάθε κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5 2002 5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συµπληρώνει σωστά καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. γ. Η αιτία δηµιουργίας του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι η... κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. 1. Ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Απεικόνιση ηλεκτρονίων ατόμων σιδήρου ως κύματα, διατεταγμένων κυκλικά σε χάλκινη επιφάνεια, με την τεχνική μικροσκοπικής σάρωσης σήραγγας. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΘΕΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 03 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικά φάσματα εκπομπής

Γραμμικά φάσματα εκπομπής Γραμμικά φάσματα εκπομπής Η Ηe Li Na Ca Sr Cd Οι γραμμές αντιστοιχούν σε ορατό φως που εκπέμπεται από διάφορα άτομα. Ba Hg Tl 400 500 600 700 nm Ποιο φάσμα χαρακτηρίζεται ως γραμμικό; Σχισμή Πρίσμα Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜ ΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΣ Γ ΤΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙ ΕΠΛ (ΟΜΔ Β ) ΚΥΡΙΚΗ 13/04/2014 - ΕΞΕΤΖΟΜΕΝΟ ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα