ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

2 Ο Ήλιος είναι ένα κοινό αστέρι της Κυρίας Ακολουθίας, (νάνος αστέρας) φασματικού τύπου G2V και ενεργού θερμο-κρασίας 5780 Κ. Η απόστασή του από τη Γη κυμαίνεται μετα-ξύ Km. Η μέση τιμή της απόστασης αυτής, δηλαδή η μέση απόσταση Γης-Ήλιου μας παρέχει μία άλλη μονάδα μέτρησης των διαπλανητικών αποστάσεων, που ονομάζεται αστρονομική μονάδα: Αστρονομική Μονάδα (1A.U) = 149,6 x 10 6 Km Η Γη βρίσκεται στο αφήλιο και απέχει από τον Ήλιο Km Η Γη βρίσκεται στο περιήλιο και απέχει από τον Ήλιο Km

3 Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Θεωρώντας ότι η χημική σύσταση του πριν από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις ήταν: 72% Η, 26% He, 2% ΜΕΤΑΛΛΑ ενώ έχοντας υπολογίσει ότι η σημερινή περιεκτικότητα του πυρήνα του σε υδρογόνο Η είναι 36% Η, και γνωρίζοντας επιπλέον τους ρυθμούς καύσης του υδρογόνου Η, συμπεραίνουμε ότι η ηλικία του Ήλιου είναι t = 4,5 x 10 9 years Η χρόνος παραμονής του Ήλιου στην κυρία ακολουθία μπορεί να προκύψει από την περιεκτικότητα του σε υδρογόνο σε συνδυασμό με τις αλλαγές που υφίστανται στη δομή ενός αστέρα κατά την καύση του στοιχείου αυτού, και είναι: t KA = 9 x 10 9 years

4 ΣΤΕΜΜΑ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

5 Διάμετρος = 1, Km, Επιφάνεια S = 6,087 x km 2 Όγκος V = 1,412 x Km 3 Η βαρύτητα στην επιφάνεια του άστρου είναι πολύ μεγάλη, ως αποτέλεσμα της μεγάλης μάζας του, και ισούται με 27,9 φορές τη γήινη βαρύτητα. Το φαινόμενο οπτικό μέγεθος του Ήλιου είναι m v = -26,8, δηλαδή ο Ήλιος αποτελεί το πιο λαμπρό αστέρι για τη Γη (αλλά και για όλους τους πλανήτες του πλανητικού μας συστήματος) και η φαινόμενη διάμετρος του είναι φ = 32. Οι δείκτες χρώματος του είναι B-V= 0,7 και U -V = 0,8.

6 Η περιστροφή του Ήλιου γύρω από τον άξονα του αποτελεί επίσης ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Ο Ήλιος περιστρέφεται κατά την ορθή φορά (αντίθετα δηλαδή προς την κίνηση των δεικτών του ρολογιού), ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ Άξονας περιστροφής Εκλειπτική Ουράνια σφαίρα 7 ο 15 Ο άξονας περιστροφής του σχηματίζει γωνία ω με τον άξονα της εκλειπτικής ω = 7 ο 15

7 Διαφορική περιστροφή (Περιγραφή φαινομένου ανάλογα με το ηλιογραφικό πλάτος) Από τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις, έ-χουμε διαπιστώσει πως η ταχύτητα περι-στροφής του Ήλιου μεταβάλλεται ανάλογα με το ηλιογραφικό πλάτος. Έτσι οι ζώνες που βρίσκονται κοντά: στους ηλιακούς πόλους περιστρέφονται αργά (ΜΕΓΑΛΑ ΗΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΤΗ) 34 days στον ισημερινό περιστρέφονται γρήγορα (ΜΙΚΡΑ ΗΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΤΗ ) 25 days Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαφορική περιστροφή του Ήλιου και μαζί με το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου είναι τα αίτια της δημιουργίας πολλών ηλιακών φαινομένων. Όπως έχει αποδειχθεί, η γωνιώδης ταχύτητα (Ω) του Ήλιου, συναρτήσει του ηλιογραφικού πλάτους (φ), δίνεται από τη σχέση: Ω = 14,38 ο 2,77φ

8 Το αίτιο της διαφορικής περιστροφής του Ήλιου δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα, όμως, σύμφωνα με θεωρητικές απόψεις, αυτό συνίσταται στο ότι οι ηλιακές στιβάδες που βρίσκονται κάτω από τη φωτόσφαιρα είναι πιο θερμές στους πόλους απ ότι στον ισημερινό. Έτσι, οι ηλιακές μάζες ανυψώνονται στην περιοχή των πόλων και στη συνέχεια κινούνται προς τον ισημερινό, όπου και βυθίζονται προς το εσωτερικό του Ήλιου. ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η διαφορική περιστροφή του Ήλιου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα δευτερεύον αποτέλεσμα της δημιουργίας αυτών των μεσημβρινών ρευμάτων. (Ωστόσο στην πράξη, δεν έχουμε παρατηρήσει διαφορετικές θερμοκρασίες στους πόλους και στον ισημε-ρινό).

9 Ο αριθμός των νετρίνο που προέρχονται από τον Ήλιο, είναι πολύ πιο μικρός από τον θεωρητικά προβλεπόμενο. Έτσι ανακαλύψουμε ότι μία αρκετά εκτεταμένη κεντρική σφαιρική περιοχή του Ήλιου, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα περιστροφής πολύ πιο γρήγορα απ ότι τα εξωτερικά του στρώματα. Δηλαδή έχουμε μία διαφορική περιστροφή του Ήλιου που δεν μεταβάλλεται μόνο με το ηλιογραφικό πλάτος αλλά και με το βάθος. Ακόμα έχουμε ανακαλύψει ότι, μία εξωτερική περιοχή της ηλιακής σφαίρας πάχους περίπου km πάλλεται (ανάπαλση), με αποτέ-λεσμα το πάχος της ν αυξομειώνεται κατά 25 km / 5 min. Πιθανό αίτιο: τα περιοδικά κύματα πίεσης, που δημιουργούνται εξαιτίας του αναβρασμού της ζώνης μεταφοράς. Στον Ήλιο παρατηρείται ακόμα μία ταλάντωση με περίοδο Τ=2h 40, που πιθανότατα οφείλεται σε μία περιοδική μεταβολή του ρυθμού της αντίδρασης πρωτονίου - πρωτονίου στον πυρήνα του Ήλιου.

10 ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ο Ήλιος παράγει στο εσωτερικό του ε- νέργεια η οποία διαδίδεται στον περιβάλλοντα χώρο του. Έτσι ένα μέρος της ακτινοβολίας του καταλήγει και στη Γη, ίσο με: Hp / Km 2 Υπολογίζουμε σήμερα, πως κάθε τετραγωνικό εκατοστό επιφάνειας τοποθετημένης κάθετα στις η-λιακές ακτίνες στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας, δέχεται ανά sec, ροή ηλιακής ενέργειας: S = F λ dλ = 1,36 x 10 6 erg / cm 2 / sec = 1,3 x 10 3 Watt/m 2 0 Η ροή αυτή της ακτινοβολίας στη Γη ονομάζεται ηλιακή σταθερά και πρέπει να διατηρείται σταθερή. Αυτή, μπορεί να μετρηθεί επακριβώς με ειδικά όργανα και μας παρέχει με αυτό τον τρόπο έναν μέσο υπολογισμό της ηλιακής ενεργειας. Ωστόσο, δεν είναι σταθερή αλλά υπόκειται σε περιοδικές διακυμάνσεις.

11 Θέση του Ήλιου στο διάγραμμα Η-R και στάδια εξέλιξης Η καμπύλη ΟΑ παριστάνει την παρελθοντική πορεία του Ήλιου και η ABCDE τη μελλοντική. Η σημερινή θέση του πάνω στο διάγραμμα H-R είναι η Α, δηλαδή ο Ήλιος βρίσκεται στην Κυρία Ακολουθία (Στην κυρία ακολουθία θα παρα-μείνει όσο καίει το υδρογόνο του πυρήνα του) Illustration de Davis

12 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ Ο Ήλιος βρίσκεται σε μία από τις σπείρες του Γαλαξία μας, στη σπεί-ρα του Τοξότη και απ-έχει από το κέντρο του Γαλαξία έτη φωτός.

13 ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

14 Ο Ήλιος μπορούμε να πούμε ότι από-τελείται από διάφορα στρώματα, τα οποία τον περιβάλλουν από μέσα προς τα έξω όπως οι φλοιοί ενός κρεμμυδιού. Αυτά, ξεκινώντας από το κέντρο είναι: 1. Ο πυρήνας (Core), 2. Η ζώνη ακτινοβολίας (Radiative zone) ή περίβλημα, 3. Η ζώνη μεταφοράς (Convective zone), 4. Η φωτόσφαιρα (Photosphere), 5. Η χρωμόσφαιρα (Chromosphere) και 6. Η μεταβατική ζώνη (Transition zone), 7. το στέμμα (Corona). (Οι 3 τελευταίοι φλοιοί και τμήμα της φωτόσφαιρας αποτελούν την ατμόσφαιρα του Ήλιου, ενώ τα 3 πρώτα και το υπόλοιπο τμή-μα της φωτόσφαιρας αποτελούν το εσωτερικό του.) Ο διαχωρισμός σε ζώνες 5

15 6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Άνω στρώμα της χρωμόσφαιρας. Τ = Κ 5. ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Εκτείνεται έως Km πάνω από τη Φωτόσφαιρα. Είναι πολύ αραιή, ελάχιστα λαμπρή και έχει πορτοκαλοκόκκινη λάμψη, που είναι ορατή μόνο στις ηλιακές εκλείψεις. Τ = Κ 4. ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ Επιφάνεια του ορατού Ήλιου. Εντοπίζε-ται στα τελευταία 500 Km (<<0.1R ), όπου πέφτει πολύ γρήγορα η αδιαφά-νεια και η ενέργεια που φθάνει ως εκεί δε φρενάρει, αλλά διαχέεται στο περιβάλλον). Στη ζώνη αυτή όσο μετατοπιζό-μαστε προς τα έξω, έχουμε βαθμιαία μείωση της πυκνότητας. Συμπεριφέρεται ως ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ δίνοντας ΣΥΝΕΧΕΣ ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ θερμοκρασίας 5780Κ. Στα τελευταία όμως χιλιόμετρα, όπου αυτή δε διαχωρί-ζεται από την ατμόσφαιρα, και όπου το υλικό είναι πολύ αραιό, 7. ΣΤΕΜΜΑ Tο Στέμμα αποτελεί το εξωτερικό τμήμα της ατμόσφαιρας του Ήλιου. Εκτείνεται έως αρκετές ηλιακές ακτίνες, R. Δεν είναι ο- ρατό παρά μόνο στις ηλιακές εκλείψεις, ή με στεμματογράφους. Τ = Κ 2. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Εκτείνεται έως 0.85 R. Εδώ, η ενέργεια του πυρήνα μεταδίδεται με ακτινοβολία σε διάστημα έως ετών, καθώς αυτή απορροφάται από κάθε πυκνό στρώμα του περιβλήματος και επανεκπέμπεται στο επόμενο, ξανά και ξανά σε κάθε cm βάθους. Τ = Κ 3. ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εκτείνεται από το Περίβλημα ως την επιφάνεια του ορατού Ήλιου. Η διάδοση της ενέργειας γίνεται με μεταφορά (με τα ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ). 1. ΠΥΡΗΝΑΣ Τ = Κ Η ακτίνα του είναι περίπου ίση με το 25% της ηλιακής, R. Περιέχει το 10% της μάζας του Ήλιου. Η πίεση του ανέρχεται σε P = 1, dyn/cm = 1, atm, ενώ η πυκνότητα του εκτιμάται γύρω στα ρ = 160 gr/cm 3. Από αυτόν ακτινοβολείται ενέργεια υπό μορφή φωτονίων, ακτίνων γ και ακτίνων X. καθώς και νετρίνο που απελευθερώνονται κατά την αντίδραση p+ - p+. Τ = Κ

16 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟΥ Ακτινοβολία και διάχυση Μεταφορά με τα ανοδικά ρεύματα Ακτινοβολία

17 ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Ανοδικό ρεύμα μεταφοράς ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 μήνες ΖΩΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ πρόσληψη και επανεκπομπή ακτινοβολίας σε κάθε cm βάθους έτη ΠΥΡΗΝΑΣ (παραγωγή ενέργειας) έτη ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (ποικίλει από στρώμα σε στρώμα) Συνολικά για να φτάσει στη ζώνη μεταφοράς απαιτούνται έτη. Στη ζώνη μεταφοράς η ενέργεια από τα προηγούμενα στρώματα καθυστερεί μόνο κατά 2 μήνες προτού φτάσει την επιφάνεια του Ήλιου (φωτόσφαιρα), απ όπου διαχέεται στα άλλα στρώματα της ατμόσφαιρας του.

18 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

19 Η ηλιακή ατμόσφαιρα αποτελείται από 3 στρώματα: το μεγαλύτερο μέρος της φωτόσφαιρας, τη χρωμόσφαιρα και τη μεταβατική ζώνη (που θεωρείται ως άνω τμήμα της χρωμόσφαιρας), το στέμμα. Μόνο αυτά τα μέρη του άστρου που μπορούμε να παρατηρήσουμε με τηλεσκόπιο (αφού, το εσωτερικό του είναι αδιαφανές). Η παρατήρηση όμως πραγματοποιείται σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος, γιατί σε κάθε στρώμα δημιουργούνται φαινόμενα και σχηματισμοί που απελευθερώνουν διαφορετικού τύπου ακτινοβολία, είτε κυματική, όπως ακτίνες-χ, ακτίνες γ, ραδιοακτινοβολία, ορατή, υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία (Η/Μ φάσμα), είτε σωματιδιακή όπως ηλεκτρόνια, πρωτόνια και

20 ΟΡΑΤΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΡΑΔΙΟΑΚΤΙ- ΝΟΒΟΛΙΑ ΝΕΤΡΙΝΟ ΡΑΔΙΟΑΚΤΙ- ΝΟΒΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ και γ ΑΚΤΙΝΕΣ-Χ

21 Όσον αφορά το Η/Μ φάσμα, εξετάζουμε τον Ήλιο σε περιορισμένες περιοχές μηκών κύματος, εκτός από τη φωτόσφαιρα που παρατηρείται στο συνεχές τόσο περιορισμένες, που θεωρούμε ότι είναι μονοχρωματικές. Ανάλογα λοιπόν με το μήκος κύματος που μελετάμε, απεικονίζουμε και διαφορετική περιοχή της ατμόσφαιρας του αστέρα και μόνον αυτή. ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ : (έντονο πορτοκαλί) Οπτική περιοχή του φάσματος (συνεχές φάσμα) ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ: Γραμμές - Η κυρίως στην Η α Å (αμυδρό πορτοκαλί) Γραμμές - C a II, Α Å (γραμμικό φάσμα) ΣΤΕΜΜΑ : Περιοχή ακτίνων Χ Περιοχή ραδιοφωνικών μηκών κύματος RF (γραμμικό και συνεχές φάσμα)

22 Όταν παρατηρούμε τον Ήλιο στο γραμμικό φάσμα, σε κάθε μήκος κύματος βλέπουμε διαφορετική περιοχή της ατμόσφαιρας του, και α- φού κάθε μία από τις περιοχές αυτές εκτείνεται σε διαφορετική απόσταση από το κέντρο του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να K K K K K FeXII 1242 Å MgX Å OV Å NV Å cont Å βλέπουμε σε κάθε περίπτωση τον Ήλιο με άλλες δια-στάσεις (με μικρότερη αυτή της φωτόσφαιρας και με-γαλύτερη αυτή του στέμματος).

23 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον Ήλιο κατανέμεται σε όλη σχεδόν την περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αφού κάθε στρώμα του εκπέμπει διαφορετικού τύπου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (δηλαδή ενέργεια), αναλόγως της θερμοκρασίας του.. ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΟΡΑΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ Ε Ν Τ Α Σ Η Α Κ Τ Ι Ν ΟΒ Ο ΛΙ ΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΑΤΙΟΥ Το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ωστόσο, εκπέμπεται στην ορατή περιοχή του φάσματος ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (nm)

24 ΤΟ ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

25 Ηλιακό φάσμα στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας Ηλιακό φάσμα στο επίπεδο της θάλασσας ΡΟΗ ΑΚΤΙ- ΝΟΒΟ -ΛΙΑΣ

26 Mε εφαρμογή του φαινομέ-νου D-F κατά την περιστρο-φή του Ήλιου: Θεωρούμε 2 αντιδιαμετρικά σημεία του Ήλιου (ανατολικό και δυτικό χείλος) κατά τη διάρκεια της μεσουράνησης του, όπου η σχετική ταχύτητα του τόπου απ όπου γίνεται η παρατήρηση είναι κάθετη στην οπτική ακτίνα, και λαμβάνουμε το φάσμα τους. ΔΥΤΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ Οπτική ακτίνα ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Α ΓΗ Δ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΣΗ ΗΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ Στη συνέχεια τοποθετούμε τα 2 φάσματα το ένα πάνω στο άλλο. Τότε βλέπουμε πως οι φασματικές γραμμές του Ήλιου έχουν μετατοπισθεί λόγω του φαινομένου D-F, του ενός χείλους προς το ιώδες (αυτό που φαίνεται να προσεγγίζει ακτινικά τον παρατηρητή) και του άλλου προς το ερυθρό (αυτό που φαίνεται να απομακρύνεται ακτινικά από τον παρατηρητή). Οι φασματικές γραμμές της Γης όμως δεν έχουν μετατοπισθεί και έτσι μπορούμε να τις διαχωρίσουμε.

27 Με άμεση σύγκριση του φάσματος Ήλιου, κατά την ανατολή και κατά τη μεσουράνηση του. Η διαφοροποίηση τότε των φασματικών γραμμών της Γης και του Ήλιου έγκειται στην ένταση τους. Όταν ο Ήλιος ανατέλλει το ηλιακό φως διανύει μεγαλύτερο πάχος ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση των γραμμών του φάσματος του, ενώ κατά τη μεσουράνηση του Ήλιου το φως διανύει μικρότερη απόσταση με αποτέλεσμα οι ηλιακές γραμμές να είναι μεγάλης έντασης. Οι φασματικές γραμμές της Γης έχουν πάντα την ίδια ένταση ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΓΗ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΣΗ ΗΛΙΟΥ Τότε στο φάσμα που λαμβάνεται κατά την ανατολή του Ήλιου οι γήινες φασματικές γραμμές θα είναι μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με αυτές του Ήλιου, ενώ στο φάσμα που λαμβάνεται κατά τη μεσουράνηση οι γήινες φασματικές γραμμές θα είναι μικρότερης έντασης σε σχέση με αυτές του Ήλιου. Από τη σύγκριση των 2 φασμάτων μπορούμε να διαχωρίσουμε τις γήινες φασματικές γραμμές.

28

29 Η Ηλιακή ατμόσφαιρα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ Σε κάθε στιβάδα της ατμόσφαιρας του Ήλιου, δημιουργείται κάτω από τις συνήθεις συνθήκες πλήθος διαφορετικών σχη-ματισμών που παρουσιάζουν μόνιμο χαρακτήρα, τους οποίους χαρακτηρίζουμε στο σύνολό τους ως φαινόμενα ήρεμου Ήλιου. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία διακρίνονται ανάλογα με το στρώμα της ατμόσφαιρας στο οποίο παρουσιάζονται, εξε-τάζουμε στη συνέχεια.

30 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ Ηλιακή ζώνη Σχηματισμός Κοκκίαση ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ Υπερκοκκίαση Αμαύρωση χείλους ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡ Α Χρωμοσφαιρικό δίκτυο Ακίδες ή πίδακες. ΣΤΕΜΜΑ Θέρμανση Στέμματος Αμαύρωση κέντρου Ηλιακός άνεμος

31 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ 1. Φωτόσφαιρα

32 ΚΟΚΚΙΑΣΗ Το στρώμα του Ήλιου που καλείται φωτόσφαιρα, καλύπτεται κατά το ή- μισυ από φωτεινούς σχηματισμούς που ονομάζονται κόκκοι (granules) και έχουν μέση έκταση Km,που διαχωρίζονται από σκοτεινές ζώνες πλάτους έως περίπου 300 Km km 1000 km Το φαινόμενο αυτό που είναι γνωστό ως κοκκίαση (granulation), δεν είναι στατικό. Οι κόκκοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ : t = 8min ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Km ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : C μεγαλύτερη από αυτή των γύρω περιοχών.

33 Θ Οι κόκκοι αποτελούν τα ανώτατα σημεία πιδάκων που εξορμούνται από τη ζώνη μεταφοράς διοχετεύοντας προς τα πάνω υλικό θερμότερο κατά C, άρα και λαμπρότερο από αυτό των γύρω περιοχών. Αυτά τα ρεύματα μεταφοράς αφού αποβάλλουν την ενέργεια τους βυθίζονται και πάλι στο εσωτερικό του Ήλιου. Τα σημεία βύθισης φαίνονται πιο σκοτεινά λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα οι κόκκοι να περιβάλλονται και να διαχωρίζονται από τις σκοτεινές ζώνες, πλάτους έως 300 Km.. ΚΟΚΚΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΣΗΜΕΙΑ ΒΥΘΙΣΗΣ) Φωτόσφαιρα Φωτόσφαιρα Ανοδικό ρεύμα μεταφοράς

34 Ο θερμός πάτος της κατσαρόλας

35 Το «ηλιακό» ανάλογο ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ κόκκος Σκοτεινές περιοχές, σημεία βύθισης ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΔΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ

36 Αριθμητική προσομοίωση των ανοδικών ρευμάτων

37 Τρισδιάστατη απεικόνιση της επιφάνειας του Ήλιου (φωτόσφαιρα)

38 ΥΠΕΡΚΟΚΚΙΑΣΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Η υπερκοκκίαση (supergranulation) είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό της κοκκίασης, μόνο που αναφέρεται σε πίδακες που προέρχονται από βαθύτερα στρώματα του Ή-λιου. Αυτό σημαίνει πως το υλικό που αναβλύζει είναι θερμότερο από το αντίστοιχο της κοκκίασης, άρα και λαμπρότερο, γεγονός που έχει ως α- ποτέλεσμα να σχηματίζονται πάνω στη φωτόσφαιρα περιοχές πολύ πλατιές και πολύ λαμπρές. Αυτές έχουν : d = Km ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ : t = 1-2 days ΤΑΧΥΤΗΤΑ : υ = 0.5 km/sec. Καθώς οι πίδακες ανέρχονται σε μεγαλύτερα ύψη, διανύουν και μεγαλύτερη οριζόντια απόσταση πάνω στην φωτόσφαιρα πριν βυθιστούν και πάλι στο εσωτερικό του Ήλιου, με την παραπάνω ταχύτητα.

39 ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υπερκοκκίαση ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ κοκκίαση ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ

40 Dopplergram

41 ΑΜΑΥΡΩΣΗ ΧΕΙΛΟΥΣ Όταν παρατηρούμε τον Ήλιο στο οπτικό παράθυρο θα δούμε τον ηλιακό δίσκο ν απεικονίζεται: στο κέντρο λαμπρός Α στο χείλος λιγότερο λαμπρός Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως αμαύρωση χείλους, οφείλεται στο γεγονός ότι το φως στο κέντρο του ηλιακού Γ δίσκου προέρχεται και από βαθύτερα στρώματα που έχουν υψηλότερη θερμοκρασία (8.000Κ), ενώ το φως στο χείλος προέρχεται μόνο από τα επιφανειακά στρώματα, τα οποία έχουν χαμηλότερη Α1 θερμοκρασία (4.300Κ), άρα και μειωμένη Γ1 λαμπρότητα. Όλα αυτά, που δημιουργούνται λόγω γεωμετρικών φαινομένων και εξαιτίας της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Β Β1

42 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ 2. Χρωμόσφαιρα

43 Η χρωμόσφαιρα είναι στιβάδα της ατμόσφαιρας του Ήλιου που δε μπορεί να θεαθεί κάτω από κανονικές συνθήκες, παρά μόνο κατά τη διάρκεια των ηλιακών εκλείψεων (τεχνητών και μη). Αυτό συμβαίνει γιατί ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας της δεν εκπέμπεται στην ορατή περιοχή του φάσματος. Όταν έχουμε έκλειψη του Ήλιου δε βλέπουμε το φως της φωτόσφαιρας (έντονο πορτοκαλί), αλλά το φως της χρωμόσφαιρας (αμυδρό πορτοκαλί), καθώς η φωτόσφαιρα καλύπτεται εξ ολοκλήρου και μπορούμε έτσι να παρατηρήσουμε τις πολύ αραιές και ε- λάχιστα λαμπρές περιοχές που τη διαδέχονται. Όταν όμως έχουμε έκλειψη, καθίσταται δυνατό να παρατηρήσουμε το μικρό εκείνο τμήμα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται στο οπτικό παράθυρο, καθώς ακόμη και ακτινοβολία που προέρχεται από ένα άλλο φαινόμενο, αυτό του αστραπιαίου φάσματος (Flash spectrum).

44 Το αστραπιαίο φάσμα (Flash spectrum) Το φαινόμενο του αστραπιαίου φάσματος αφορά την περίπτωση εκείνη όπου το φάσμα απορρόφησης γίνεται φάσμα εκπομπής. Πρόκειται για ένα στιγμιαίο φαινόμενο που επιβεβαιώνει το νόμο αναστροφής των φασματικών γραμμών και αναγκάζει τη χρωμόσφαιρα να εκπέμψει στα μήκη κύματος που απορροφά (οι γραμμές απορρόφησης του ηλιακού φάσματος οφείλονται στο κατώτερο τμήμα της χρωμόσφαιρας γνωστό ως ανατρεπτική ή απορροφητική στιβάδα: Ηα λ=6.565α και CaII λ=3.934a και λ=3.968a).

45 Όταν παρατηρούμε τον η- λιακό δίσκο με ηθμό βλέπουμε τον Ήλιο με ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις, εφόσον μπορούμε να δούμε και την περιοχή της χρωμόσφαιρας που εκτείνεται πέρα από αυτή της φωτόσφαιρας. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε πως ανάλογα με τον ηθμό που χρησιμοποιούμε μελετάμε κάθε φορά συγκεκριμένο βάθος της χρωμόσφαιρας, αφού, κάθε περιοχή της αναλόγως του βάθους εμφανίζει και άλλη τιμή θερμοκρασίας, άρα εκπέμπει και απορροφά σε άλλα μήκη κύματος Å = 630,2 nm Ca IΙ Å Å = 854,2 nm Ca II Å Ηe II 304 Å Å = 1083,0 nm Hα Å Η Ι Å Hα 6.565Å

46 ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Chromospheric Network) Αποτελείται από σχηματισμούς που πιθανώς είναι προέκταση της υ- περκοκκίασης (η οποία παρατηρείται στη φωτόσφαιρα). Πρόκειται για φωτεινές περιοχές που αγκαλιάζονται από ασύμμετρους δακτυλίους, οι οποίοι συνιστούν ένα σκοτεινό περίγραμμα. Οι διαστάσεις τους είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από αυτές των σχηματισμών της υπερκοκκίασης, αφού όταν τα ανοδικά ρεύματα φθάνουν στο υψηλότερο σημείο τους μέσα στη χρωμόσφαιρα, ανοίγουν με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το εύρος τους Έτσι τα χαρακτηριστικά τους είναι: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : d Km ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ : t = 17 hours ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : μέσω φασματοηλιογραφήματος στην περιοχή της Ηα

47 ΑΚΙΔΕΣ Η ΠΙΔΑΚΕΣ Είναι φωτεινοί σχηματισμοί με ινώδη μορφή. Βρίσκονται μόνο στα όρια των φωτεινών σχηματισμών του χρωμοσφαιρικού δικτύου. Πιθανότατα, αποτελούν τις κορυφές των ανοδικών ρευμάτων της υπερκοκκίασης. Τα χαρακτηριστικά τους είναι: ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : d = Km ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ : ΥΨΟΣ : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : t = 8 min h = km T = Κ TAXYTHTA: στρώματα διαπλανητικό χώρο.) υ = 25 km/sec (Ταχύτατα και σχεδόν κατακόρυφα ανοδικά ρεύματα υλικού, εκτοξεύονται από χαμηλά της χρωμόσφαιρας προς τον ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στις φασματικές περιοχές των γραμμών Η (σειρά Balmer κυρίως στην Η α ),

48 Μεταβατική ζώνη Τη ζώνη της χρωμόσφαιρας διαδέχεται μία άλλη ζώνη 1000 Km, που καλείται μεταβατική ζώνη (transition zone) και θεωρείται ως άνω στρώμα της χρωμόσφαιρας. Αυτή έχει ως χαρακτηριστι-κό γνώρισμα την απότομη αύξηση της θερμο-κρασίας (έτσι ώστε αυτή να ανέρχεται τελικά στην τάξη των 10 6 Κ). Καθώς όμως η ενέργεια του Ήλιου μεταδίδεται, όπως είναι γνωστό, από τα εσωτερικά στρώματα προς τα έξω, το παραπάνω γεγονός συνεπάγεται πως η ενέργεια τούτη μεταδίδεται από ΨΥΧΡΟΤΕΡΕΣ προς ΘΕΡΜΟ-ΤΕΡΕΣ περιοχές, δηλαδή, αντίθετα με αυτό που επικρατεί υπό κανονικές συνθήκες. Πως εξηγεί-ται όμως το παράδοξο αυτό φαινόμενο; Όλα έ-χουν να κάνουν με την έννοια της θερμοκρασίας: C IV ( O C) S VI ( O C) Παρατήρηση

49 Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε: : mυ 2 = fkt T = mυ 2 / kf = ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ συνολική μάζα θερμοδυναμικοί (έχει μονάδες ενέργειας) σωματιδίων βαθμοί δεν ανταποκρίνεται στη ταχύτητας υ ελευθερίας μακροσκοπική έννοια της θερμοκρασίας

50 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ 3. Στέμμα

51 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Με έκταση έως και δέκα ηλιακές ακτίνες (10 R), μια άλως λευκού γενικά χρώματος που ονομάζεται στέμμα (corona), περιβάλλει τη χρωμόσφαιρα, από τα Km και πάνω. Η πυκνότητα και η λαμπρότητα της ζώνης αυτής κυμαίνονται μόνο γύρω στο 10% των αντίστοιχων μεγεθών της χρωμόσφαιρας, γι αυτό και μπορούμε να την παρατηρήσουμε μόνο σε κατάσταση ολικής έκλειψης. Η θερμοκρασία του στέμματος είναι της τάξης του 10 6 Κ, ενώ σε απόσταση 2 ηλιακών ακτίνων, R είναι: ½ mυ 2 = ½fkT T = mυ 2 /kf = Κ = ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

52 Fe IX,X Fe XII Fe XV He II Το 97% των γραμμών εκπομπής του στέμματος προέρχονται από ιόντα μεγάλου δυναμικού ιονισμού, εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και της χαμηλής πυκνότητας της ύλης που επικρατεί στην περιοχή αυτή. Οι φασματικές γραμμές εκπομπής ιόντων υψηλού ιονισμού αξιοποιούνται στη μελέτη του στέμματος σε διαφορετικά βάθη, καθώς είναι ενδεικτικές της θερμοκρασίας που επικρατεί σε κάθε περιοχή και α- φού αυτή μεταβάλλεται με το βάθος, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να φωτογραφίζουν την αντίστοιχη περιοχή.

53 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ Σ Υ Ν Ι Σ Τ Ω Σ Ε Σ Σ Τ Ε Μ Μ Α Τ Ο Σ Στέμμα Κ ή Στέμμα ηλεκτρονίων (Κontinuum corona) Εντοπίζεται στην περιοχή 1,03-2,3 R και οφείλεται στη διάχυση του φωτός της φωτόσφαιρας από ελεύθερα ηλεκτρόνια. Οι πολύ υψηλές ταχύτητες προκαλούν μεγάλη διεύρυνση των φασματικών γραμμών (D-F). Επομένως έχει συνεχές φάσμα και είναι πολωμένο. Συνιστώσα F ή Ψευδοστέμμα (Fraunhofer corona) Αυτή δε δημιουργείται μέσα στο στέμμα από το υλικό του στέμματος, αλλά οφείλεται στην περίθλαση του φωτός του Ήλιου από στερεά σωματίδια που βρίσκονται διασκορπισμένα στο μεσοδιάστημα ΓΗΣ-ΗΛΙΟΥ, πάνω στο επίπεδο της εκλειπτικής. Δίνει συνεχές φάσμα, με γραμμές απορρόφησης Fraunhofer. Στέμμα Ε (Emission corona) Είναι η μόνη που παράγεται μέσα στο στέμμα. Αυτή δεν απεικονίζεται σε τεχνητή έκλειψη, καθώς δίνει γραμμικό φάσμα εκπομπής. Τούτο συμβαίνει, γιατί η μάζα των ιόντων που έχουν απομείνει στο στέμμα χωρίς να έχουν χάσει όλα τα ηλεκτρόνια τους (Ca, Fe) είναι πολύ μεγάλη, επομένως η ταχύτητα τους είναι πολύ μικρή και δίνουν μικρό εύρος στις γραμμές εκπομπής, που έτσι ξεχωρίζουν. Μπορεί να παρατηρηθεί μονοχρωματικά (π.χ. Green corona)

54 ΦΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Στην περιοχή των ακτίνων X οι φασματικές γραμμές εκπομπής που προέρχονται από αυτές καθαυτές τις στεμματικές περιοχές είναι πολυάριθμες και έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε το στέμμα χωρίς να απαιτούνται συνθήκες έ- κλειψης. ΦΑΣΜΑ RF (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ) Το στέμμα μπορούμε επίσης να το παρατηρήσουμε στην περιοχή RF των ραδιοσυχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ο Ή- λιος που απεικονίζεται στις συχνότητες αυτές έχει ιδιαίτερη ονομασία και καλείται Ραδιοήλιος. Το στέμμα μπορούμε να το παρατηρήσουμε ακόμα και στο μακρινό υπεριώδες.

55 ΡΑΔΙΟΗΛΙΟΣ Ο όρος ραδιοήλιος αναφέρεται στο ποσό της ακτινοβολίας του Ήλιου, που ανιχνεύεται σε μήκη κύματος που κυμαίνονται από 8 mm έως 18 Km, δηλαδή στο παράθυρο των ραδιοκυμάτων. Η ακτινοβολία αυτή προέρχεται από την ατμόσφαιρά του και μεταβάλλεται με το βάθος (όσο αυξάνεται το βάθος τόσο μειώνεται μήκος κύματος). Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: ανάλογα με το μήκος κύματος που παρατηρούμε στα ραδιοκύματα, απεικονίζουμε και διαφορετικό τμήμα της ατμόσφαιρας του Ήλιου. Δηλαδή απεικονίζουμε, για μήκος κύματος: λ = της τάξης των mm - cm ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΣΤΕΜΜΑ λ 10 cm ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ λ = της τάξης των m ΥΨΗΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Ο ραδιοήλιος αφού ο ραδιοήλιος απεικονίζει και τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του Ήλιου, θα είναι μεγαλύτερος από τον ορατό Ήλιο (ο οποίος απεικονίζει κυρίως τη φωτόσφαιρά του). Έτσι για μήκος κύματος λ = 3 m θα ισχύει : R λ = 2R Ο ορατός Ήλιος

56 ΑΜΑΥΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΡΑΔΙΟΗΛΙΟΣ) Αν παρατηρήσουμε τον ηλιακό δίσκο σε μήκος κύματος λ = 10 cm (ραδιοήλιος), θα δούμε να εμφανίζεται το αντίστροφο φαινόμενο από την αμαύρωση χείλους (η οποία εμφανίζεται στο οπτικό παράθυρο). Το νέο αυτό φαινόμενο ονομάζεται αμαύρωση κέντρου, καθώς παρατηρείται μια αύξηση της λαμπρότητας από το κέντρο προς την περιφέρεια (ή αντίστροφα μια μείωση της λαμπρότητας από την περιφέρεια προς το κέντρο). Το αίτιο του φαινομένου αυτού εντοπίζεται στη στιβάδα προέλευσης της απεικονιζόμενης ακτινοβολίας. Στις περιοχές του χείλους, η ακτινοβολία προέρχεται από εξωτερικές περιοχές της χρωμόσφαιρας, που είναι πολύ θερμές, άρα και πολύ λαμπρές. Α Γ Β Στις περιοχές του κέντρου, η ακτινοβολία προέρχεται και από πιο εσωτερικές περιοχές της χρωμόσφαιρας που είναι πιο ψυχρές, επομένως λιγότερο λαμπρές. Α1 Γ1 Β1

57 ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Οπτικό παράθυρο Συνεχές φάσμα ( Å) Παράθυρο RF Γραμμικό Φάσμα λ = 10cm Α Β Α Β Γ Γ Α1 Β1 Α1 Β1 Γ1 Γ1 αμαύρωση χείλους (φωτόσφαιρα) αμαύρωση κέντρου (στέμμα)

58 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Οι θερμοκρασίες που διαπιστώνονται στο στέμμα είναι της τάξης των Τ=1-4x10 6 Κ, τιμές που δεν δύναται να εξηγηθούν με τις συνήθεις παραδοχές. Έπειτα από μελέτη των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο στέμμα, πιστεύουμε ότι στη θέρμανση του στέμματος συμβάλλουν κυρίως 2 παράγοντες: Η μετατροπή των ΜΗD (μαγνητοϋδροδυναμικών κυμάτων) σε θερμότητα. Πρόκειται για διαδιδόμενες ταλαντώσεις πλάσματος που πηγάζουν στη φωτόσφαιρα και διαδίδονται προς την ατμόσφαιρα του Ήλιου, μέσω των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του. Η ροή ενέργειας (μηχανικής ενέργειας) μέσω ακουστικών (κρουστικών) κυμάτων πυκνότητας από ρεύματα μεταφοράς, η οποία δίνεται από τη σχέση:

59 F w = υ w υ m 2 ρ Μέση ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων του κύματος. Εσωτερικό ήλιου Ταχύτητα διάδοσης του κύματος Ο μηχανισμός δημιουργίας των ακουστικών κυμάτων εξηγείται από την Στέμμα παραπάνω σχέση αφού, όταν κατά τη διέλευση του κύματος έχουμε: ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ F w = σταθ. (δεν υπάρχουν απώλειες) Πυκνότητα ρευστού ενώ ρ (απότομη μείωση πυκνότητας στα εξωτερικά αραιότερα στρώματα) τότε έχουμε υ w και υ m συγκρούσεων Τ. Η μεγάλη δηλαδή αύξηση της ταχύτητας ταλάντωσης υ w οδηγεί στο σχηματισμό κρουστικού κύματος (shock wave), το οποίο αποδίδει άμεσα τη μηχανική του ενέργεια στο στέμμα καθώς έχουμε αύξηση των συγκρούσεων, προκαλώντας τη θέρμανση του (αύξηση της θερμοκρασίας Τ).

60 ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ο ηλιακός άνεμος (solar wind) είναι αυτό ακριβώς που μαρτυρά το όνομα του: μια ροή αερίων από τον Ήλιο προς τον διαπλανητικό χώρο, τα οποία αποτελούνται από ηλεκτρικώς φορτισμένα σωματίδια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια και ιονισμένα βαρέα άτομα) που ταξιδεύουν με ταχύτητες της τάξης των Km/sec (μετρούμενη σε απόσταση 1 A.U. από τον Ήλιο). Τα σωματίδια αυτά εξέρχονται συνεχώς από τον Ήλιο.

61

62 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ Κοκκίαση t = 8 min d = 1000Km T = 200 o C > από αυτή των γύρω περιοχών Δημιουργείται από ρεύματα μεταφοράς που εξορμούνται από επιφανειακά στρώματα της ζώνης μεταφοράς. Φ Ω Τ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α Υπερκοκκίαση Αμαύρωση χείλους t = 1-2 days d = Km υ α = 0,5 Km/sec, η ταχύτητα των ανοδικών ρευμάτων που δημιουργούν το φαινόμενο Στο κέντρο η ακτινοβολία προέρχεται και από βαθύτερα στρώματα που είναι πιο λαμπρά (Τ = 8.000Κ), ενώ στο χείλος προέρχεται μόνο από επιφανειακά στρώματα, που είναι λιγότερο λαμπρά (Τ = 4.300Κ) Δημιουργείται από ανοδικά ρεύματα μεταφοράς που εξορμούνται από βαθύτερα στρώματα της ζώνης μεταφοράς. Είναι προβολικό, γεωμετρικό φαινόμενο, που κάνει τον Ήλιο να φαίνεται σκοτεινός στο χείλος του, στην οπτική περιοχή του φάσματος. Οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. υπερκοκκίαση κοκκίαση Α Α1 ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ μεσοκοκκίαση ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ Γ1 Β Β1

63 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ Χ Ρ Ω Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α Χρωμοσφαιρικό δίκτυο Ακίδες ή πίδακες t = 17 days d = Km ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: στην περιοχή της Ηα, του Η Ι, του Ca II και του He ΙΙ. t = 8min d = 1000Km h = Km T = K υ α = 25 Km/sec ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σειρά Balmer κυρίως Ηα Είναι πολύ λαμπρές περιοχές στη χρωμόσφαιρα που πιθανώς αποτελούν προέκταση της υπερκοκκίασης. Είναι ινώδεις σχηματισμοί (κοντά στο η- λιακό χείλος) που ο- φείλουν την ύπαρξη τους στις κορυφές α- νοδικών ρευμάτων που πιθανότατα αποτελούν προέκταση της υπερκοκκίασης. (Το θέμα ερευνάται)

64 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΡΕΜΟΥ ΗΛΙΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ Θέρμανση Στέμματος Μετατροπή των ΜΗD κυμάτων σε θερμότητα. Ροή (μηχανικής) ενέργειας μέσω ακουστικών κυμάτων πυκνότητας. F w = ½ υ w υ m 2 ρ Οφείλεται σε φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις διάφορα στρώματα του Ήλιου, τα οποία προκαλούν κινητικές θερμοκρασίες στο Στέμμα της τάξης των εκατομμυρίων βαθμών Κ. Εσωτερικ ό Ήλιο Α υ ΦΩΤΟΣΦΑΙΡ Στέμμα Σ Τ Ε Μ Μ Α Αμαύρωση κέντρου Στο χείλος η ακτινοβολία προέρχεται από εξωτερικές περιοχές της χρωμόσφαιρας που είναι πολύ θερμές, άρα και πολύ λαμπρές, ενώ στο κέντρο και από πιο εσωτερικές περιοχές της χρωμόσφαιρας που είναι πιο ψυχρές άρα λιγότερο λαμπρές. Είναι προβολικό, γεωμετρικό φαινόμενο, που κάνει τον Ήλιο να φαίνεται σκοτεινός στο κέντρο του, στην περιοχή των ραδιοκυμάτων (λ=10cm). Οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Α Α1 Γ Γ1 Β1 Β Ηλιακός άνεμος ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: υ ΗΑ = 400Km/s ΠΟΛΟΙ: υ ΗΑ = 800Km/s Ροή αερίων (ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματιδίων δηλ. πρωτονίων, ηλεκτρονιων και ιονισμένων βαρέων ατόμων) από τον Ήλιο προς τον διαπλανητικό χώρο.

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Εικ 1 Μετόπη από το ναό της Αθηνάς στην Τροία με ανάγλυφη παράσταση του Ήλιου πάνω στο άρμα του. (Staatliche Museen, Βερολίνο) ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Μέση Απόσταση = 21.392.000 x 10 33 gr ΜD

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου «Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος Γενικά Ο ήλιος είναι μια θερμή σφαίρα αερίων στο εσωτερικό της οποίας γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι η παραγωγή ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό του Ήλιου. Κεφάλαιο 2. Το Εσωτερικό Του Ήλιου

Το εσωτερικό του Ήλιου. Κεφάλαιο 2. Το Εσωτερικό Του Ήλιου Κεφάλαιο 2 Το Εσωτερικό Του Ήλιου 33 Ο Ήλιος αποτελείται από διάφορα στρώ- µατα, τα οποία απλώνονται από µέσα προς τα έξω, όπως οι φλοιοί ενός κρεµ- µυδιού. Αυτά, ξεκινώντας από το κέντρο, είναι: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ατµόσφαιρα του Ήλιου. Κεφάλαιο

Η ατµόσφαιρα του Ήλιου. Κεφάλαιο Κεφάλαιο 3 Η ατµόσφαιρα του Ήλιου 43 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η ατµόσφαιρα του Ήλιου αποτελείται από τρία στρώµατα: το µεγαλύτερο µέρος της φωτόσφαιρας, τη χρωµόσφαιρα µε τη µεταβατική ζώνη που θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Πληροφοριακό υλικό Κέντρο Επισκεπτών Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του;

Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του; 9 Ο Γενικό Λύκειο Πατρών Τάξη Α' Τμήμα Ερευνητικής Εργασίας 1 Κυρίως Θέμα: Ήλιος πηγή ενέργειας & ζωής Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του; Από την ομάδα Darkangels:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Απλά το αναρτήσαμε για την δική σας διευκόλυνση. Μόλις βρείτε τις απαντήσεις που γνωρίζετε και τις σημειώσετε σ αυτό το έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Η ηλιόσφαιρα 285 Η ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ Ο Ήλιος κατέχει το 99,87% της συνολικής µάζας του ηλιακού συστήµατος. Ως σώµα κυριαρχεί βαρυτικά στον χώρο του και το µαγνητικό του πεδίο απλώνεται πολύ µακριά.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Αστρικό σμήνος είναι 1 ομάδα από άστρα που Καταλαμβάνουν σχετικά μικρό χώρο στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Η ενέργεια στον Ήλιο (και στα άλλα αστέρια της Κύριας Ακολουθίας ) παράγεταi μέσω αντιδράσεων σύντηξης. Σύντηξη: πυρηνική αντίδραση μέσω της οποίας βαρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή πετρώδεις: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και 4 εξωτερικούς: Δίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην κβαντομηχανική και στην ατομική Φυσική ΦΩΣ = Ηλεκτρομαγνητικό κύμα με σωματιδιακές ιδιότητες (δυική φύση) Τα «σωματίδια» του φωτός ονομάζονται ΦΩΤΟΝΙΑ και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 1. Ο Σείριος Α, έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος mv - 1.47 και ακτίνα R1.7𝑅 και αποτελεί το κύριο αστέρι ενός διπλού συστήματος σε απόσταση 8.6

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 -

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ H Γη είναι ένας πλανήτης από τους οκτώ συνολικά του ηλιακού μας συστήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα του Γαλαξία μας, ο οποίος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 130 Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. α, β 2. γ 3. ε 4. β, δ 5. γ 6. α, β, γ, ε Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. η αρχαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΚΟΜΗΤΕΣ)

ΠΛΑΝΗΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΚΟΜΗΤΕΣ) ΠΛΑΝΗΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΚΟΜΗΤΕΣ) Κατά τη δημιουργία του πλανητικού μας συστήματος με τη διαδικασία της συσσώρευσης ύλης προς σχηματισμό πλανητοειδών και ακολούθως πλανητών, υπήρξαν πλανητοειδείς με κύριο συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φασματοσοπία. Δρ Μάνος Δανέζης-Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής-Τμήμα Φυσικής -ΕΚΠΑ

Εισαγωγή στη Φασματοσοπία. Δρ Μάνος Δανέζης-Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής-Τμήμα Φυσικής -ΕΚΠΑ Εισαγωγή στη Φασματοσοπία Δρ Μάνος Δανέζης-Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής-Τμήμα Φυσικής -ΕΚΠΑ Η Αστρονομία είναι μια από τις αρχαιότερες επιστήμες και ως αντικείμενό της είχε και έχει την μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Βο ύ λγα ρη ς Αρισ τ ε ίδη ς Π ρό ε δρο ς τ ο υ Ο μίλο

Διαβάστε περισσότερα

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus)

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus) Παρατηρησιακά χαρακτηριστικά αστέρων Α. Πόσο μακρυά βρίσκονται τα αστέρια; Μέση απόσταση Γης-'Ηλιου=1AU=149597870,7 km Απόσταση αστέρα: 206264 d= AU ή p'' d= 1 pc, p' ' όπου p είναι η παράλλαξη του αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το παραπάνω σχήμα που αναφέρεται στο φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Η φυσική υψηλών ενεργειών µελετά το µικρόκοσµο, αλλά συνδέεται άµεσα µε το µακρόκοσµο Κοσµολογία - Μελέτη της δηµιουργίας και εξέλιξης του

Διαβάστε περισσότερα

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου. 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 Αστρονομία στο Υπέρυθρο - Ένας Αθέατος Κόσμος Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου

Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου Ήλιος Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου Μάζα: 332,830 γήινες µάζες Μέση πυκνότητα: 1.410 gm/cm 3 Περίοδος περιστροφής: 25 έως 36 µέρες Μέση θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Εισαγωγή Η πιο κάτω παρουσίαση είναι η αρχή του δρόµου στη µακριά λεωφόρο της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω: 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα και το κομπιουτεράκι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα