ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΙΑΝ.2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΙΑΝ.2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΙΑΝ.2011 Από το πρακτικό 22/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14 η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 64/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ.1/2011 ΘΕΜΑ1ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1 ο θέμα είπε: Με την 34/2010 ΑΚΣ είχαμε αποδεχτεί την κληρονομιά που περιγράφεται στην με αριθμό δημόσια διαθήκη του εκλιπόντος συμπατριώτη μας Σπυρίδωνα Ψαρομμάτη που εγκαθιστά ως ένα από τους κληρονόμους του την Κοινότητα Ελαφονήσου και είχαμε διορίσει τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελαφονήσου κ. Λιάρο Χαράλαμπο να υποβάλλει την σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς και να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια της 1

2 εντολής αυτής. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Δημοτική Αρχή άλλαξε μετά τις εκλογές της 7 ης Νοεμβρίου 2010 και επίσης λόγω του ότι δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της ανωτέρω κληρονομιάς, θα πρέπει να ορίσουμε κάποιον για να ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες και προτίθεμαι ο ίδιος να αναλάβω την ευθύνη αυτή Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Δημάρχου, την 34/2010 ΑΚΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει τον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς που περιγράφεται στην με αριθμό δημόσια διαθήκη του Σπυρίδωνα Ψαρομμάτη και εγκαθιστά την Κοινότητα Ελαφονήσου (και τωρινό Δήμο) ως έναν από τους κληρονόμους του ήτοι να υποβάλλει την σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς, να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια της εντολής αυτής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 2/2011 Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε: Όπως γνωρίζετε με την ΚΥΑ Υ 3 α /ΓΠ94863/ το Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου χαρακτηρίστηκε ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με τις συνιστάμενες σε αυτό δέκα θέσεις για την κάλυψη των αναγκών του. Η Ελαφόνησος εκτός του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού του, φιλοξενεί πολυάριθμους παραθεριστές κατά την θερινή περίοδο αλλά και πολύ εργατικό δυναμικό που έρχεται από την γύρω περιοχή (οικοδόμοι, τεχνίτες, εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις κ.λ.π.) καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε θέματα ιατρικής περίθαλψης και την αντιμετώπιση των καθημερινών αλλά και έκτακτων περιστατικών είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένας μεγαλύτερος και πιο σύγχρονος χώρος. Το ιατρείο μέχρι τώρα και δεδομένου ότι υπηρετεί μόνον ένας αγροτικός ιατρός, στεγαζόταν στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου μας. Είναι βέβαιο ότι με την αναβάθμιση που προβλέπει η ανωτέρω απόφαση, δεν 2

3 επαρκεί ο συγκεκριμένος χώρος, ως εκ τούτου θα πρέπει να ζητήσουμε αφενός τη μεταστέγασή του σε κατάλληλο χώρο και αφετέρου την επάνδρωσή του με το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες υγειονομικές ανάγκες του Δήμου. Σας θέτω υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του Ιατρείου και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με την διατύπωση ανάλογου αιτήματος προς το Νοσοκομείο Μολάων προκειμένου στη συνέχεια να αναζητήσουμε τον κατάλληλο χώρο για την μεταστέγασή του. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εξεύρεση ενός χώρου που εκτός από κατάλληλος θα πρέπει να είναι και προσβάσιμος για τους ηλικιωμένους (Ο σύμβουλος Αρώνης Αντώνιος τονίζει ιδιαίτερα την σημασία της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την καταλληλότητα του χώρου) Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων, την ανάγκη μεταστέγασης του Ιατρείου Ελαφονήσου και την εξεύρεση και ενοικίαση άλλου χώρου κατάλληλου για τον σκοπό αυτό. Επίσης ζητά να προκηρυχτούν οι θέσεις για επάνδρωση του Ιατρείου με το απαραίτητο προσωπικό και σε πρώτη φάση με Ιατρό Γενικής Ιατρικής, δεύτερο Αγροτικό Ιατρό, Νοσηλευτή και Νοσοκόμους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/201 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ.3/2011 ΘΕΜΑ 3ο : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε ότι: Ύστερα από τις 41/2003, 57/2003 αποφάσεις του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου και την 95/2003 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βοιών, είχε υπογραφεί στις σύμβαση διαδημοτικής Συνεργασίας σύμφωνα με την οποία η ταμιακή υπηρεσία του δήμου Βοιών θα εξυπηρετούσε και την Κοινότητα Ελαφονήσου. Η ισχύς της σύμβασης άρχισε με την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών και 3

4 σύμφωνα με το άρθρο 5 και θα διαρκούσε μέχρι 31/12/2005. Μετά την 31/12/2005 η σύμβαση θα ανανεωνόταν ετησίως αυτόματα, εάν δεν καταγγελλόταν ένα εξάμηνο πριν τη λήξη της, από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων. Σε εφαρμογή και συνέχεια της σύμβασης αυτής, για την Ταμειακή εξυπηρέτηση της Κοινότητας Ελαφονήσου από τον Δήμο Βοιών και δεδομένου ότι σύμφωνα με το ν. 3852/10 οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από πρώην δήμους που συνενώθηκαν θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις και Δήμων που προέκυψαν από τον ανωτέρω νόμο, διαβιβάσαμε τις καταστάσεις πληρωμής του προσωπικού του Δήμου μας, για εξόφλησή τους από την ταμιακή υπηρεσία του νέου Δήμου Μονεμβασίας. Στα πλαίσια όμως της καλής συνεργασίας και συνεννόησης θεωρώ ότι είναι σωστό να συζητήσουμε με το νέο Δήμο Μονεμβασίας και να ζητήσουμε την εξυπηρέτησή μας από την ταμιακή του υπηρεσία και να αποφασίσουμε για την σύναψη νέας σύμβασης, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μέχρι κατάρτισης του νέου Ο.Ε.Υ και σύστασης δικής μας ταμιακής υπηρεσίας. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις, και μετά διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα Ζητά από τον Δήμο Μονεμβασίας την εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου από την ταμιακή του υπηρεσία, μέχρι την σύσταση της οικείας υπηρεσίας στην Ελαφόνησο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 4/2011 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ. Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε ότι: Στο ΦΕΚ 1199/ τεύχος Β, δημοσιεύτηκε ο ΟΕΥ της Κοινότητας Ελαφονήσου ο οποίος προέβλεπε μεταξύ άλλων την εξυπηρέτηση της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας από έναν υπάλληλο ΠΕ Διοικητικό Οικονομολόγο και δύο υπαλλήλους Δ.Ε. διοικητικού. Παρά τις επιβεβαιωμένες με ομόφωνες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου ανάγκες, για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία κάλυψης των θέσεων. 4

5 Από τις θέσεις αυτές του ΟΕΥ είναι κατειλημμένη μόνον η μία, παρότι το Κοινοτικό Συμβούλιο από το 2007, ομόφωνα αποφάσισε την πρόσληψη ενός ακόμη μόνιμου διοικητικού οικονομολόγου ΠΕ υπαλλήλου οπότε ακολούθησαν ενέργειες για την πλήρωσή της θέσης η τελευταία αλληλογραφία με τον ΑΣΕΠ, έγινε στις όπου και στάλθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τον έλεγχό της διακήρυξης πρόσληψης- αλλά τελικά λόγω και της αναστολής προσλήψεων του Υπουργείου, η θέση ακόμη είναι κενή. Το πρόβλημα που υπήρχε στη λειτουργία της Κοινότητας λόγω της έλλειψης προσωπικού τώρα πλέον έχει κορυφωθεί και αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα το στοιχειώδες προσωπικό είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθεί ο Δήμος στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις ανάγκες δόμησής του ως Δήμου και ανταπόκρισής του στις υποδείξεις, προθεσμίες κ.λ.π. που τίθενται από το Υπουργείο για την εύρυθμη εφαρμογή του «Καλλικράτη». Η άμεση ενίσχυση της διοικητικής υπηρεσίας είναι επιτακτική και θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Η αμεσότερη και η πλέον ενδεικνυόμενη λύση στο πρόβλημά μας η οποία θεωρούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι και εφικτή, είναι το να ξεκινήσουμε διαδικασία μετάταξης εμπείρου υπαλλήλου από άλλο δήμο ώστε να μπορέσει να είναι από την πρώτη μέρα αποδοτικός και να βοηθήσει ουσιαστικά στη λειτουργία του οργανισμού μας. Σας καλώ λοιπόν αφού λάβετε υπόψη σας όσα σας εξέθεσα, να αποφασίσουμε σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου έλαβε υπόψη του τις ανάγκες του Δήμου, τον προηγούμενο ΟΕΥ της Κοινότητας ο οποίος σύμφωνα με την εγκ. 55/2010 του ΥΠΕΣ θεωρείται αυτονόητο ότι ισχύει οπότε υπάρχουν σε αυτόν προβλεπόμενες κενές θέσεις και μετά διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία κάλυψης κενής οργανικής θέσης του ΟΕΥ της πρώην Κοινότητας Ελαφονήσου (Διοικητικού Οικονομολόγου ΠΕ ή διοικητικού ΔΕ) με τη μετάταξη υπαλλήλου από άλλον Δήμο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2011 5

6 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 5/2011 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 5ο θέμα είπε ότι: Ένα από τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, εντός και εκτός οικισμού. Με αρχή την ευθύνη που έχουμε για το νοικοκύρεμα και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να φροντίσουμε και για την απομάκρυνση αυτών. Είμαστε μικρός τόπος και λίγο πολύ γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες τους οποίους καταρχήν θα πρέπει να τους ενημερώσουμε για την υποχρέωση απομάκρυνσης των αυτοκινήτων από τους κοινόχρηστους χώρους. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε ξανά το λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 6/2011 Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 8ο θέμα είπε ότι: Από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Λακωνίας έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, Πρωτόκολλο κατεδάφισης και Πρωτόκολλο Καθορισμού Αυθαίρετης Χρήσης ποσού ,72 για α]το γήπεδο μπάσκετ, β]το τοιχίο από μπετόν που έχει κατασκευαστεί στη θέση Καλόγερα για την προστασία του γηπέδου ποδοσφαίρου. και γ]τους ογκόλιθους μπροστά από το στηθαίο στο δρόμο Κοντογωνιού γιατί αυτά ευρίσκονται στον αιγιαλό. Το πρόστιμο όπως βλέπετε είναι μεγάλο και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς είναι 6

7 συμφερότερο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ώστε να αποφύγουμε τις συνέπειες. Από την Κτηματική Υπηρεσία ήδη πολλοί συγχωριανοί μας έχουν λάβει παρόμοια έγγραφα και υπάρχει οξύ πρόβλημα στο θέμα αυτό στα παραλιακά καταστήματα που κάνουν χρήση αιγιαλού. Θέση μου είναι ότι εμείς ως Δήμος θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας και να κατεδαφίσουμε το γήπεδο μπάσκετ και το τοιχίο από μπετόν που έχει κατασκευαστεί. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια έκανε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ελήφθη υπόψη ότι το τοιχίο που είναι κατασκευασμένο στο επίμαχο σημείο, είχε κατασκευαστεί με σκοπό την προστασία του γηπέδου ποδοσφαίρου, ενός έργου πολύ σημαντικού για την άθληση των νέων και την υγιή απασχόλησή τους αλλά και τα ανωτέρω έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας, μετά το πέρας της οποίας Αποφασίζει ομόφωνα Να αποδεχθεί την υπόδειξη της Κτηματικής περί Κατεδάφισης των ανωτέρω κατασκευών οι οποίες ευρίσκονται στο χώρο του αιγιαλού, προκειμένου να αποφευχθεί η αναφερόμενη στο 3197/3198/ πρωτόκολλο της Κτηματικής Υπηρεσίας καταβλητέα αποζημίωση των ,72. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανομίτρη Διονύσιο να εισηγηθεί το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 7/2011 κ.λ.π. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το 7ο θέμα είπε ότι: Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δήμος θα πρέπει να συγκροτηθούν οι επιτροπές παραλαβής έργων- προμηθειών και εργασιών και ειδικότερα: 1. Σύμφωνα με το Π.Δ 171/87 [ΦΕΚ 84 Α /2-6-87] «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και 7

8 άλλες σχετικές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 16 τα έργα αξίας πάνω από 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ παραλαμβάνονται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και στην οποία μετέχει και ένας δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ανωτέρω Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99 [ΦΕΚ 194 Α ] τα μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης μέχρι του ποσού των 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωριστεί σε τομείς και να ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 209 του ΔΚΚ ν. 3463/2006 oι προμήθειες των Δήμων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ [ ΕΚΠΟΤΑ] που σημαίνει ότι από οι όποιες προμήθειες γίνονταν με το Π.Δ. 28/1980 θα γίνονται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Όμως μέχρι την έκδοση νέου Π.Δ. που προβλέπεται από τον νέο κώδικα θα εξακολουθήσει να ισχύει ως προς τις εργασίας και τις μεταφορές του παλιό Π.Δ. 28/1980 περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και Προμηθειών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής εργασιών μεταφορών που διενεργούνται με το ανωτέρω Προεδρικό διάταγμα όπου σύμφωνα με το άρθρο 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 η παραλαβή εκάστης δημοτικής εργασίας- μεταφοράς γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και από ένα δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ανομίτρη Διονυσίου έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, μετά διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών του Δήμου Ελαφονήσου για το οικ. έτος 2011 όπως παρακάτω : Α) Στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 Ευρώ, (χωρίς 8

9 ΦΠΑ) ορίζει Τακτικό μέλος το Δημ. Σύμβουλο κ. ΣΤΑΥΡΟ Χ. ΑΡΩΝΗ και αναπληρωματικό το Δημ. Σύμβουλο, κ. ΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ. Β) Στην επιτροπή Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού μέχρι και 5.869,41 Ευρώ ορίζει Τακτικά μέλη τους Δημ. Συμβούλους κ.κ. : ΜΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ και ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΡΩΝΗ και Αναπληρωματικά μέλη τους Δημ. Συμβούλους κ.κ. ΛΙΑΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ και ΑΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. Γ) Στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών μεταφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 (άρθρο 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 ), ορίζει σαν Τακτικό Μέλος την Δημοτική Σύμβουλο κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΩΝΗ με αναπληρωματική αυτής, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011 Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός αυτού του ορισμού μελών σχολικής επιτροπής (6 ο θέμα) λόγω του ότι αναμένονται διευκρινήσεις ύστερα από της εφαρμογή του ν. 3852/10, κυρήχθηκε η λήξη της συνεδρίασης και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γεώργιος Σ. Αρώνης Μαρία Σ.Αρώνη ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 9

10 10

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 11/4 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-2Σ1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-2Σ1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 Από το πρακτικό 2/13-1-2014 της Ειδικής Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25 ΜΑΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΘΕΜΑ Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 100/2013 Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 099/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα