ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας) και κεντρικά γραφεία στην Νέα Ερυθραία Αττικής, στο 19 ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «KΑΛΟΤΑΞΗΒΗ» (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών των προϊόντων HBH που εμπορεύεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω τα «Προϊόντα»). 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Ενέργεια. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος ηλικίας. Σε περίπτωση που ανήλικος 14 και άνω ετών επιθυμεί να λάβει χώρα στην παρούσα Ενέργεια η συμπλήρωση της κατωτέρω φόρμας συμμετοχής θα πρέπει να λάβει χώρα από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού ή από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει ήδη λάβει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή τους ως προς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, με την υποβολή φόρμας συμμετοχής για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού, δια του παρόντος δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινούν στην συμμετοχή του στην Ενέργεια. Επίσης δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) Οι εργαζόμενοι της εταιρείας TASTY-FOODS A.B.Γ.E., (γ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «SOCIALAB E.Π.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία») (δ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «TRAVEL PLANET 24 S.A» και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α βαθμού και β βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) και (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 4. Διάρκεια του Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 15 Ιουλίου, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). 5. Συμμετέχοντα Προϊόντα: Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο Προωθητική Ενέργεια είναι τα εξής: Πορτοκαλάδα με ανθρακικό, Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, Λεμονάδα, Πορτοκαλάδα χωρίς Ζάχαρη και Λεμονάδα χωρίς Ζάχαρη. Κάτω από το καπάκι/δαχτυλίδι βρίσκεται ο 10ψήφιος κωδικός συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής τα «Προϊόντα»). 6. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στην Ενέργεια (περαιτέρω η «Φόρμα Συμμετοχής»), η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής οι συμμετέχοντες στο Ενέργεια θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ( ), το κινητό τηλέφωνό τους και ένα κωδικό πρόσβασης (password). Εν συνεχεία να καταχωρήσουν ένα μοναδικό 10/ψήφιο Κωδικό Αριθμό (περαιτέρω ο «Κωδικός Αριθμός») ο οποίος είναι αποτυπωμένος κάτω απο τα χρυσά καπάκια των μπουκαλιών 1,5 lt, 500ml καί 330ml και κάτω από τα ασημί δακτυλίδια των συσκευασιών 330ml των Προϊόντων, στο ειδικό πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο Κάθε Κωδικός Αριθμός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, ενώ επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με ξεχωριστούς Κωδικούς Αριθμούς κάθε φορά. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φυλάξουν τα καπάκια και τα δαχτυλίδια των συσκευασιών με τους Κωδικούς Αριθμούς που εισάγουν στην Ενέργεια, στο site καθώς και να διατηρήσουν αυτά για επίδειξη κατά την παράγραφο 9 κατωτέρω Η αποστολή της Φόρμας Συμμετοχής, η καταχώρηση του Κωδικού Αριθμού και η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστούν αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Οι Φόρμες Συμμετοχής, οι Κωδικοί Αριθμοί καταχωρούνται στο σύστημα τρίτου προσώπου, ο οποίος ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με σκοπό τον έλεγχο των Φορμών Συμμετοχής, των Κωδικών Συμμετοχής και την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά Προϊόντων, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην Ενέργεια δύναται να παραλάβει, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, άπαξ ένα Κωδικό Αριθμό, από τα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας («SOCIALAB Ε.Π.Ε.», οδός Ι. ΜΕΤΑΞΑ, αρ. 8, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, Τ.Κ ), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 10:00 μέχρι τις 17:00. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν ένα Κωδικό Αριθμό ταχυδρομικά, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημά τους

2 ταχυδρομικά, προς τη Διαφημιστική Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνσή της. Η σχετική επιστολή του συμμετέχοντα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για την Ενέργεια ΚΑΛΟΤΑΞΗΒΗ, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή/και τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό του με τις Φόρμες Συμμετοχής και τους Κωδικούς Αριθμούς των συμμετεχόντων στο Ενέργεια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε Φόρμας Συμμετοχής ή Κωδικού Αριθμού στην Ενέργεια από την πλατφόρμα της Ενέργειας και την εγκυρότητα της Φόρμας Συμμετοχής αυτής ή του Κωδικού Αριθμού αυτού. 7. Δώρα. Τα δώρα της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής: Α. Τα ακόλουθα Δώρα, για τα οποία θα ανακηρύσσεται ένα νικητής ανά εβδομάδα, για κάθε εβδομάδα διάρκειας της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Εβδομαδιαία Δώρα»): 12 διπλά μετ επιστροφής αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για την περίοδο από 015/04/2015 έως και 31/12/2015 προς και από οποιοδήποτε αεροδρόμιο εσωτερικού με αεροπορική εταιρία επιλογής της TRAVEL PLANET 24 υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας θέσεων για τις ημερομηνίες που θα επιλέξουν οι νικητές. Β. Τα ακόλουθα Δώρα, για τα οποία θα ανακηρύσσεται ένα νικητής ανά ημέρα (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή), για όλη τη διάρκεια της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Ημερήσια Δώρα»): 72 διπλά μετ επιστροφής ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την οικονομική θέση (χωρίς καμπίνα, χωρίς μεταφορικό μέσο) με εταιρία επιλογής της TRAVEL PLANET 24 για προορισμό τα Ελληνικά νησιά. Γ. Απεριόριστα ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια των 5 ευρώ, έκαστο, για κάθε Κωδικό Αριθμό, για κάθε αγορά αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της TRAVEL PLANET 24 (www.travelplanet24.com) ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων προς προορισμούς εντός Ελλάδος αξίας άνω των 80 ευρώ. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν ισχύουν για τηλεφωνικές αγορές και αγορές στα γραφεία της TRAVEL PLANET 24. Μετά την καταχώρηση του Κωδικού Αριθμού σύμφωνα με την παράγραφο 6.1. αποκαλύπτεται ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός τον οποίο ο συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποίησει στην ιστοσελίδα www travelplanet24.com για την εκπτωτική αγορά των εισιτηρίων σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της παραγράφου αυτής. Οι κρατήσεις/αγορές όλων των ως άνω εισιτηρίων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 15/04/ /09/2015 και η υλοποίηση πραγματοποίηση του ταξιδιού με τα ως άνω μέσα και όρους θα πρέπει να λάβει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος από 015/04/2015 έως την 31/12/2015. Για τα Εβδομαδιαία και Ημερήσια Δώρα ο ενήλικος νικητής μπορεί να ταξιδέψει με ένα άτομο της επιλογής του, ενήλικο ή ανήλικο εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για τέκνο του νικητή, ενώ ο ανήλικος νικητής μπορεί να ταξιδέψει με τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτού. 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Ενέργειας. Οι νικητές της Ενέργειας θα ανακηρυχθούν ως εξής: Οι νικητές των Εβδομαδιαίων και των Ημερήσιων Δώρων θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία των κληρώσεων. Οι κληρώσεις για τα Εβδομαδιαία Δώρα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Κυριακή, καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στις 00:30 και θα ανακοινώνονται στην επίσημη σελίδα της Ήβη (https://www.facebook.com/ivi), την Δευτέρα που ακολουθεί, μέχρι τις 17:00ενώ οι κληρώσεις των Ημερήσιων Δώρων θα γίνονται σε καθημερινή βάση, στις 00.30, με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης των Εβδομαδιαίων και Ημερήσιων Δώρων και θα ανακοινώνονται στην επίσημη σελίδα της Ήβη (https://www.facebook.com/ivi), την ημέρα που ακολουθεί, μέχρι τις 17:00. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών των Εβδομαδιαίων Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, ήτοι αυτών που έχουν συμμετάσχει στην Ενέργεια κατά την παράγραφο 6.1. κατά το διάστημα Δευτέρα Κυριακή που προηγείται της κάθε Εβδομαδιαίας κλήρωσης. Οι νικητές Ημερήσιου Δώρου δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου Ημερήσιο Δώρο, σε οποιαδήποτε ημέρα έπεται της ημέρας κατά την οποία αναδείχθηκαν νικητές. Οι νικητές Εβδομαδιαίου Δώρου δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου Εβδομαδιαίο Δώρο, σε οποιαδήποτε εβδομάδα έπεται εκείνης κατά την οποία αναδείχθηκαν νικητές.

3 9. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στην Ενέργεια σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών [όνομα χρήση (user name/ nickname)] στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές της Ενέργειας, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποίησαν δια της Φόρμας Συμμετοχής. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην TRAVEL PLANET 24 S.A από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. 9. Παράδοση των Δώρων. Αναφορικά με την παράδοση των Εβδομαδιαίων και Ημερησίων Δώρων οι νικητές θα επικοινωνούν με την TRAVEL PLANET 24. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η επίδειξη από το νικητή του Δώρου αυτού (ή σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον τυχόν επίτροπο αυτού) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του εν λόγω νικητή (ή/ και η σχέση του με το νικητή, εφόσον ο τελευταίος είναι ανήλικος), καθώς και η επίδειξη του τυχερού Κωδικού Αριθμού που βρίσκεται κάτω από το σχετικό καπάκι κατά την ανωτέρω παράγραφο Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές, ματαιώσεις αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση Φόρμας Συμμετοχής ή Κωδικών Αριθμών από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών ή η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή. 12. Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρίας: , από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17: Προσωπικά Δεδομένα. Όσον αφορά στους συμμετέχοντες στην Ενέργεια, στους νικητές της Ενέργειας και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ενέργειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 9, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στην Ενέργεια, στην ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας και στην απόδοση των Δώρων. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών ή και τυχόν επιλαχόντων της Ενέργειας θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο Ενέργεια γνωστοποιήσουν στο Διοργανωτή προσωπικά τους δεδομένα και δώσουν την ειδική προς τούτο συγκατάθεσή τους, ο Διοργανωτής, ή/ και τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω συμμετεχόντων και μόνο, με σκοπό την άμεση προώθηση των προϊόντων του Διοργανωτή και της TRAVEL PLANET 24 S.A, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή/ και την ενημέρωση των συνδρομητών αυτών για τυχόν παιχνίδια, νέες Ενέργειες ή εκδηλώσεις του Διοργανωτή και/ή της TRAVEL PLANET 24 S.A. Τόσο ο Διοργανωτής όσο και τα πρόσωπα τα οποία θα εκτελούν την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

4 Με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης της Ενέργειας, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του (στοιχεία δικαιούχων/νικητών), καθώς και διαφήμισης του Διοργανωτή στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των sites του Διοργανωτή, της Διαφημιστικής Εταιρίας και της TRAVEL PLANET 24 S.A χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στην Ενέργεια των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: Ανάκληση Προκήρυξης Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE_KALOTAKSIVI 1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» με έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22ο Χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, ) (εφεξής η «Εταιρεία»). 2. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 3. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους. 5. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

5 Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του. 6. Προκειμένου ο παρόν διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά το χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/ και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από την Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, της Εταιρείας μη υποχρεωμένης να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος. 7. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της ίδιας ή των προστηθέντων αυτής στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων. 9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων χρήσης αυτού. 10. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών. 11. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 12. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής προστασίας διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

6 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Pepsico ΗΒΗ Ε.Π.Ε.» και έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής (22ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Τηλέφωνο: [εφεξής η «Εταιρεία»]. 2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις. 3. Σκοπός της Επεξεργασίας Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής: α. ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, β. η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού/Ενέργειας, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού/Ενέργειας, καθώς και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. γ. ειδικότερα και όσον αφορά προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνετε από την Εταιρεία μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις της Εταιρείας κτλ, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς, δ. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για την διατύπωση ερωτημάτων/ παραπόνων κτλ, σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα εν λόγω ερωτήματα/ παράπονά σας και η τυχόν βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών. 4. Αποδέκτες των Δεδομένων Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί (β) για στοιχεία σχετικά με διαγωνισμούς που διενεργεί η Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου: σε πρόσωπα αρμόδια για την διοργάνωση των διαγωνισμών και την απόδοση των δώρων στους νικητές και (γ) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού

7 επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χορηγούς των Δώρων για την αποστολή από εκείνους Newsletters, μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις τους μόνον εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας. Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω. 5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο (Διεύθυνση: 22ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας). 6. Διατάξεις (Cookies) Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Πρόκειται για κατηγορίες διατάξεων (cookies), για τις οποίες δεν απαιτείται, βάσει της νομοθεσίας, η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. 7. Ειδικοί Σύνδεσμοι Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 8. Αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι κατά νόμο παράνομη. Κατά συνέπεια οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε τέτοια πρακτική στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 9. Ανήλικοι Τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. 10. Τροποποίηση των παρόντων όρων Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα