Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αγγλία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αγγλία."

Transcript

1 Ν.Η.Ηλιάδης Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Μ.Eng., Structural Engineering, Concordia University, Montreal, Canada Ph.D., Industrial Education Organization and Management University of Maryland U.S.A, τ. Καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, τ.καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, τ.ειδικ.γραμματέας ΥΠΕΠΘ, τ.εκπρόσωπος των υπουργείων παιδείας και πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, τ. Εκπρόσωπος της χώρας στο Διοικητικό Συμβούλιο του CEDEFOP) κλ Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αγγλία. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Το Γραφείο για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση (OFSTED-http://www.ofsted.gov.uk/ ), επίσημα ονομάζεται «το Γραφείο του Προϊσταμένου Επιθεωρητή της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας στα σχολεία στην Αγγλία». Ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου Ο νόμος για την επιθεώρηση των σχολείων του 1996 ορίζει τα καθήκοντα Αρχιεπιθεωρητή της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας ( Her Majesty's Chief Inspector- HMCI). 1 H Εκπαίδευση Καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα του OFSTED. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης. Οι δύο (2) παραδοσιακές διαδρομές είναι το ταυτόχρονο μοντέλο ( ειδικότητα και παιδαγωγικά ) και το διαδοχικό μοντέλο. Το ταυτόχρονο μοντέλο παρέχεται από πανεπιστήμιο σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 4 έτη σπουδών Ο OFSTED έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση πάνω από σχολείων πρωτοβάθμιας,και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των ειδικών σχολείων. Η Αγγλία έχει ξεχωριστές οργανώσεις ελέγχου της ποιότητας της μεταδευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις αρμοδιότητες του OFSTED περιλαμβάνονται η προνηπιακή,η νηπιακή, η υποχρεωτική εκπαίδευση, οι έξι μορφές εκπαίδευσης μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση και 1

2 επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, της Νεολαίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων και χρηματοδοτείται από τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές. Ο OFSTED συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με την ποιότητα και την τήρηση των εκπαιδευτικών προτύπων σε ανεξάρτητα σχολεία. Στις αρμοδιότητες του OFSTED δεν περιλαμβάνονται τα κολέγια ανώτερης εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο OFSTED περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό και ένα διοικητικό σκέλος. Το επαγγελματικό σκέλος περιλαμβάνει 205 επιθεωρητές της αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας (HMI), (συμπεριλαμβανομένων και των 2 διευθυντών της Επιθεώρησης), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και για την ερμηνεία και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πορίσματα των επιθεωρήσεων. Το διοικητικό σκέλος είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του φάσματος των ρυθμιστικών και οικονομικών λειτουργιών εντός OFSTED. Ο OFSTED διευθύνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή της αυτής Μεγαλειότητας (HMCI). Ο Αρχιεπιθεωρητής υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση και την γραμματεία. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τους 2 διευθυντές της Επιθεώρησης, οι οποίοι αναφέρονται απευθείας στον 2 Αρχιεπιθεωρητή (HMCI) και είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του Γραφείου Εκπαιδευτικών Μέτρων και όλα τα ζητήματα πολιτικής.ο OFSTED περιλαμβάνει δέκα επτά τμήματα, στα οποία ανατίθενται συγκεκριμένες ευθύνες, και υποβάλλουν έκθεση στη Διεύθυνση. Κάθε τμήμα διευθύνεται από έναν μάνατζερ της ομάδας. Εκτός από τα κεντρικά γραφεία της Επιθεώρησης του Λονδίνου υπάρχει ένα δίκτυο 12 περιφερειακών γραφείων του OFSTED που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Αγγλία. Τα περιφερειακά γραφεία παρέχουν υποστήριξη για το έργο του Αρχιεπιθεωρητή και εργάζονται σε όλη την Αγγλία, με δεσμεύσεις που απαιτούνται και σε κεντρικό επίπεδο. Οι ομάδες ελέγχου των σχολείων στην Αγγλία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες των ανεξάρτητων επιθεωρητών : Εγγεγραμμένοι Επιθεωρητές (RGIS) που είναι επικεφαλείς των ομάδων και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν το «Πλαίσιο Επιθεώρησης» και διαμορφώθηκε από το OFSTED για να διεξάγονται οι επιθεωρήσεις των σχολείων για λογαριασμό των Επιθεωρητών της Αυτής Μεγαλειότητας. Το έργο των Εγγεγραμμένων Επιθεωρητών 2

3 παρακολουθείται από τους επιθεωρητές της Αυτής Μεγαλειότητας. Ο επικεφαλής επιθεωρητής της ομάδας αξιολόγησης σχολείου της κατηγορίας αυτής είναι υπεύθυνος για την ομάδα επιθεώρησης και για την σύνταξη και υποβολή της έκθεσης επιθεώρησης. Οι εγγεγραμμένοι Επιθεωρητές για τα Νηπιαγωγεία (RGNI) διεξάγουν τον έλεγχο για τα χρηματοδοτούμενα από το κράτος νηπιαγωγεία χωρίς τη βοήθεια μιας ομάδας και είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των εκθέσεων. Οι επαγγελματίες επιθεωρητές μέλη των ομάδων επιθεώρησης (Professional Team), είναι εκπαιδευμένοι επιθεωρητές οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σύστημα ελέγχου χωρίς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες της Εγγεγραμμένοι Ελεγκτή. Εχουν συνήθως εμπειρία διδασκαλίας ή επιθεώρησης. Οι επαγγελματίες επιθεωρητές που αποτελούν τα μέλη ομάδων επιθεώρησης επιθεωρούν ιδιαίτερες πτυχές του έργου ενός σχολείου (όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος σπουδών -National Curriculum και άλλα ειδικά θέματα) και να συμβάλλουν με τα ευρήματά τους στην διαμόρφωση της έκθεσης αξιολόγησης που θα συνθέσει η ομάδα αξιολόγησης ενός σχολείου. 3 Κάθε ομάδα επιθεώρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν επιθεωρητή, χωρίς προσωπική εμπειρία στη διαχείριση ή την παροχή εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο. Αυτοί είναι γνωστές ως Lay Επιθεωρητές (Lis), και μπορεί να προέρχονται από τη βιομηχανία και το εμπόριο ή από την ευρύτερη κοινότητα. Οι Lay επιθεωρητές αναμένεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση ενός σχολείου με μια άποψη «κοινής λογικής». Σε κάθε σχολική ομάδα επιθεώρησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Lay Επιθεωρητής. Η οργάνωση της Επιθεώρησης με τον τρόπο αυτό σημαίνει ότι οι επιθεωρητές της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας (HMIs) που είναι μέλη της Υπηρεσίας για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση (OFSTED), συμμετέχουν μόνο σε μικρό βαθμό στις σχολικές επιθεωρήσεις. Ο ρόλος των επιθεωρητών της Βασίλισσας ( HMI ) έχει αλλάξει από την άμεση επιθεώρηση των σχολείων στο να παρέχουν τις επαγγελματικές συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση του συστήματος της εκπαίδευσης. 3

4 Υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των εργασιών των επιθεωρητών της Βασίλισσας (HMI) και των Εγγεγραμμένοι Επιθεωρητών και των ομάδων τους. Οι επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) ανήκουν στο προσωπικό του Γραφείου Εκπαιδευτικών Μέτρων. Οι Εγγεγραμμένοι επιθεωρητές δεν είναι μέλη του OFSTED, αλλά επιθεωρούν τα σχολεία στο πλαίσιο μιας σύμβασης που υπογράφουν με τον οργανισμό OFSTED, και έχουν την μορφή εργολάβων επιθεώρησης και πληρώνονται από τον οργανισμό OFSTED από έναν κεντρικό προϋπολογισμό. To έτος 2005 στον οργανισμό OFSTED υπήρχαν καταχωρημένες 207 εργολαβικές ομάδες αξιολόγησης σχολέιων που τις αποτελούσαν εγγεγραμμένοι επιθεωρητές, επιθεωρητές μέλη ομάδων αξιολόγησης και 1545 επιθεεωρητές «κοινής λογικής» ή Lay επιθεωρητές. Οι πιστοποιημένοι αυτοί επιθεωρητές των διαφόρων κατηγοριών που είναι καταχωρημένοι στο αρχείο του οργανισμού OFSTED, υποβάλλουν προσφορά ως ομάδες για 4 αξιολόγηση σχολείου ή σχολείων ανταποκρινόμενοι σε σχετικές προκηρύξεις του οργανισμού OFSTED, και ανατίθεται η αξιολόγηση ενός σχολείου από τους επιθεωρητές της Βασίλισσας που είναι μόνιμα μέλη του οργανισμού OFSTED, στην ομάδα που θα υποβάλλει την καλύτερη προσφορά. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ Για να γίνει κάποιος μέλος του σώματος των Επιεωρητώντης Βασίλισσας απαιτείται εμπειρία δέκα ετών για τη σχετική θέση. Σε γενικές γραμμές απαιτείται επίσης εμπειρία σε διαχείριση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμούς τριών (3) τουλάχιστον ετών. Δεν υπάρχει καμία εξέταση για τις προσλήψεις, αλλά τουλάχιστον μια συνέντευξη με 3 ανώτερα μέλη του οργανισμού OFSTED. Οι Επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) προσλαμβάνονται μέσω ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού με βάση την αξία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων. Σε πρόσφατους διαγωνισμούς υπήρχαν περισσότερες από 400 αιτήσεις για περίπου 10 θέσεις. 4

5 Για Επιθεωρητές που υπογράφουν συμβάσεις με τον οργανισμό OFSTED για να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις σχολείων ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρόσληψης όσον αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας: Για τα μέλη της ομάδας: Εκπαιδευτικό Πιιστοποιητικό για επάρκεια διδασκαλίας σε σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο και μια υποχρεωτική εκπαίδευση 5 ημερών ακολουθούμενη από 1 ημέρα αξιολόγησης σε 5 συγκεκριμένες δεξιότητες. Για Εγγεγραμμένους Επιθεωρητές: Εκπαιδευτικό πιστοποιητικό για επάρκεια διδασκαλίας σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως μέλη ομάδας, με μια επιπλέον εκπαίδευση. Για τους Lay Επιθεωρητές «κοινής λογικής» : Δεν απαιτείται κανένα συγκεκριμένο προσόν, εκτός από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 ημερών, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και αξιολόγηση. 5 Το επίκεντρο του προγράμματος κατάρτισης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου για την επιθεώρηση των σχολείων. Η περαιτέρω κατάρτιση των Εγγεγραμμένων Επιθεωρητών περιλαμβάνει το να εργάζονται παράλληλα με τους μόνιμους επιθεωρητές της Αυτής Μεγαλειότητας σε μια πραγματική επιθεώρηση σε σχολείο. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Η δουλειά του επιθεωρητή της Βασίλισσας (HMI) είναι πλήρης κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επιθεωρητές της Αυτής Μεγαλειότητας είναι μόνιμοι. Η μονιμότητα είναι η παραδοσιακή μέθοδος διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία. Πρόσφατα ωστόσο, έχουν χρησιμοποιηθεί συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την αύξηση της ευελιξίας. Οι εγγεγραμμένοι Επιθεωρητές επανα-καταχωρούνται στο αρχείο του OFSTED εκ νέου κάθε 5

6 πέντε χρόνια, ανάλογα με το ιστορικό του επιθεωρητή. Η δραστηριότητα κάθε επιθεωρητή σε ατομική βάση ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ένα σύστημα της αγοράς λειτουργεί, έτσι ώστε η απασχόληση των επιθεωρητών να εξαρτάται από την κατάσταση της αγοράς. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Ο νόμος για την εκπαίδευση του 1992 εισήγαγε ένα θεσμοθετημένο σύστημα ανεξάρτητης επιθεώρησης κάθε σχολείου, και άλλαξε το ρόλο της Εθνικής Επιθεώρησης. Στη συνέχεια το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά από νομοθετικές πράξεις, οι οποίες διαμορφώνουν το έργο του Γραφείου Εκπαιδευτικών Μέτρων OFSTED. Ο σκοπός της OFSTED είναι να βελτιώσει τα πρότυπα της επιτυχίας και της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω τακτικών ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, η πληροφόρησης του κοινού και η παροχή συμβουλών που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Κύριο καθήκον του OFSTED είναι η διαχείριση του ανεξάρτητου συστήματος της σχολικής επιθεώρησης (τακτική επιθεώρηση όλων των σχολείων στην Αγγλία, που εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από το κράτος). Οι διάφορες περιοχές της ευθύνης Επιθεώρησης στα εκπαιδευτικά επίπεδα που αναφέρθηκαν φωτίζονται περισσότερο σε ό, τι 6 ακολουθεί. Αναφέρονται επίσης παρακάτω οι ευθύνες των εργολάβων επιθεωρητών που υπογράφουν συμβόλαιο για μια επιθεώρηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πλήρεις επιθεωρήσεις από επιθεωρητές που έχουν υπογράψει συμβόλαια Οι πλήρεις επιθεωρήσειςσχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ειδικών σχολείων πραγματοποιούνται με Επιθεωρητές που έχουν υπογράψει σχετικά συμβόλαια. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου του 1996, ο OFSTED είναι επίσης υπεύθυνος για τη ρύθμιση ενός συστήματος αξιολόγησης για τον έλεγχο των χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο νηπιαγωγείων. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται από Εγγεγραμμένους Νηπιαγωγούς Επιθεωρητές (RGN] s) και προγραμματίζονται κατά τρόπο παρόμοιο με τις επιθεωρήσεις των σχολείων. 6

7 Η αξιολόγηση του σχολείου ως συνόλου εμπεριέχει πλήρη έλεγχο. Ο πλήρης έλεγχος απαιτεί οι επιθεωρητές να αξιολογήσουν και να αναφέρουν 4 βασικά στοιχεία: την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το σχολείο. τις εκπαιδευτικές προδιοαγραφές που έχουν επιτευχθεί στο σχολείο. το κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στο σχολείο έτυχαν αποτελεσματικής διαχείρισης ώστε να συντελέσουν στο μέγιστο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, και τις πνευματικές, ηθικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις των μαθητών στο σχολείο. Ο οργανισμός OFSTED έχει αναπτύξει ένα ενιαίο πλαίσιο και διάφορα εγχειρίδια για την επιθεώρηση των σχολείων ώστε να αξιολογήσει ουσιαστικά κάθε σημαντική πτυχή του έργου και της ζωής του σχολείου κατά αξιόπιστο, έγκυρο και συνεπή τρόπο. Προκειμένου να φθάσουν σε μια απόφαση σχετικά με τα 4 βασικά στοιχεία,οι πλήρεις επιθεωρήσεις από τους 7 συμβεβλημένους Επιθεωρητές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ακόλουθων πτυχών : Θέματα σχετικά με το σχολείο Εκπαιδευτικά Πρότυπα που πέτυχαν οι μαθητές στο σχολείο και εκπαιδευτικές προδιαγραφές που ικανοποίησαν. Πρόοδος που επικεντρώνεται στην πρώτη προτεραιότητα της επιθεώρησης: να καθορίσει τι γνωρίζουν οι μαθητές, τι κατανοούν και τι μπορούν να κάνουν, και πώς αυτό συγκρίνεται με τις εθνικές προδιαγραφές ή τις προσδοκίες, και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Στάσεις, συμπεριφορές και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών που αποτελεί την αντίδραση /έκφραση των μαθητών σε ό, τι το σχολείο προσφέρει μέσω της διδασκαλίας και άλλων προσφορών. τη συμμετοχή και παρακολούθηση των μαθητών 7

8 Ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης Η διδασκαλία είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην παρακολούθηση από πλευράς μαθητών, την πρόοδο και την θετική ανταπόκριση. Διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας και της επίδρασής της στις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που πέτυχαν οι μαθητές, είναι ως εκ τούτου στο επίκεντρο του ελέγχου. Οι επιθεωρητές αξιολογούν και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας μόλλον και όχι σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας μεμονωμένων καθηγητών. Αυτό βαθμολογείται σε μια κλίμακα 7 σημείων. Με τη βαθμολογία αυτή ενημηρώνονται εμπιστευτικά μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής των εκπαιδευτικών.. Γενικότερα, οι επιθεωρητές αξιολογούν και υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας στο σχολείο, και τη συμβολή της στην επίτευξη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και την πρόοδο των μαθητών. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του πώς το 8 σχολείο παρέχει και αξιολογεί ένα πλήρες φάσμα μαθησιακών εμπειριών, προκειμένου να προωθήσει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, την πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη όλων των μαθητών. Οι επιθεωρητές πρέπει να αξιολογήσουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη συμβολή του στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών που επιτυγχάνεται από όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την παρακολούθηση, το φύλο, την εθνική προέλευση και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει αναφορές στην προσωπική και την κοινωνική εκπαίδευση, καλύπτει την εκπαίδευση και την καθοδήγηση, επιπλέον εξωσχολικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών, και των διαδικασιών για την ενίσχυση και την αξιοποίηση της παρακολούθησης εκ μέρους των μαθητών. Η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών ασχολείται με τέσσερεις πτυχές της προσωπικής ανάπτυξης, στους οποίους τα σχολεία έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. 8

9 Η υποστήριξη, η καθοδήγηση και η καλή διαβίωση των μαθητών επικεντρώνεται στην παροχή που κάνει το σχολείο να επιτρέψει σε όλους τους μαθητές να επωφεληθούν πλήρως από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται, να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν υψηλού επιπεδου αλλά ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό τους. Ησυνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα διερευνά τους συνδέσμους που μπορεί να ενισχύσουν την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μαθητών, να εμπλουτίσουν τις ευκαιρίες του προγράμματος σπουδών και να βοηθήσει τους μαθητές να προοδεύσουν. Η Διοίκηση και η αποτελεσματικότητα του σχολείου Η ηγεσία και η διαχείριση ασχολείται με το πόσο καλά η κυβερνητική διοίκηση, οι διευθυντές και το προσωπικό με αρμοδιότητες διαχείρισης συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών προτύπων που πέτυχαν οι μαθητές. Το πλαίσιο της Επιθεώρησης απαιτεί από τους επιθεωρητές να αξιολογηθεί επίσης ο βαθμός στον οποίο το σχολείο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του νόμου για να διδαχθούν τα μαθήματα του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος, η θρησκευτική και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπου αυτές εφαρμόζονται. Αξιολογούνται επίσης και υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με το βαθμό στον 9 οποίο ικανοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις από τους κυβερνητικούς μηχανισμούς σε τομείς όπως η ενημέρωση των γονέων με σχολικά φυλλάδια, η πολιτική υποδοχής που εφαρμόζεται και οι πρακτικές σε θέματα υγείας & ασφάλειας. Οι επιθεωρητές πρέπει να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το πόσο καλά παρακολουθεί το σχολείο και αξιολογεί το έργο και την ανάπτυξή του. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μια ισχυρή συνιστώσα της επιθεώρησης. Η αυτοαξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας επιθεώρησης. Η στελέχωση, ο εξοπλισμός και οι διαθέσιμες πηγές για μάθηση αξιολογούνται σχετιικά με την επάρκεια των πόρων του σχολείου και των επιπτώσεών τους στην επίτευξη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται. 9

10 Η αποτελεσματικότητα του σχολείου απαιτεί την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία το σχολείο διαχειρίζεται τους πόρους του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων επιχορηγήσεων και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το βαθμό στον οποίο το σχολείο εκφράζει σε εκπαιδευτική αξία τα χρήματα που του παρέχονται. Με αυτή την έννοια αξιολογείται ο προϋπολογισμός-οικονομική διαχείριση. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δημοσιονομικού ελέγχου και της διοίκησης του σχολείου, ωστόσο, δεν είναι μια σημαντική εστίαση των ελέγχων. Περιοχές του εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρεται και μαθήματα Οι επιθεωρητές δεν έχουν μόνο την υποχρέωση να αξιολογήσουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις διάφορες πτυχές του σχολείου, αλλά και για το κάθε ένα από τα μαθήματα του εθνικού προγράμματος σπουδών και τη θρησκευτική εκπαίδευση. Δίνεται ισχυρή έμφαση σε αυτή την αξιολόγηση. Ορισμένα σχολεία ελέγχονται σύμφωνα με ειδικές συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα θέματα ή μαθήματα που θα αξιολογηθούν και θα γίνει ειδική 10 αναφορά στην έκθεση αξιολόγησης. Για την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, ο έλεγχος περιλαμβάνει την υλοποίηση και την πρόοδο σε σχέση με τους ακόλουθους τομείς μάθησης των μαθητών: γλωσσικός και λογοτεχνικός τομέας, μαθηματικά, επιστημονικός και τεχνολογικός τομέας, δημιουργικότητας και αισθητικής, φυσική, ανθρωπιστικός και κοινωνικός τομέας, τομείς ηθικός και πνευματικός. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οργάνωση του προγράμματος σπουδών ποικίλλει από σχολείο σε σχολείο. Συχνά, oρισμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα «φιλοξενούνται» και εντάσσονται σε ορισμένες ενότητες ή θέματα. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αξιολογηθούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών. Με την εξαίρεση της αγγλικής γλώσσας, των μαθηματικών και τις επιστήμες οι Εγγεγραμμένοι επιθεωρητές είναι ελεύθεροι να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης σε ομάδες για τα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια ξεχωριστή έκθεση, πρέπει να αναγράφεται για 10

11 κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο. Σε περιπτώσεις όπου τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ομαδοποιούνται, πρέπει να συμπεριληφθεί μια σαφής αξιολόγηση για το κάθε θέμα. Επιθεωρήσεις από τους Επιθεωρητές της Αυτής Μαγαλειότητας (Her Magesty Inspectors) Οι επιθεωρητές της τής Μεγαλειότητας (HMI) του OFSTED είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, τον έλεγχο των ανεξάρτητων σχολείων, και των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και για την εργασία των νέων. Οι επιθεωρητές της Βασίλισσας ( HMI ) διενεργούν επίσης ελέγχους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πλαίσια.. Αλλά αυτά τα πλαίσια είναι πολύ διαφορετικά από τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται από τους συμβεβλημένους επιθεωρητές που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις με βάση την υπογραφή συμβολαίων. Με βάση τον νόμο του 1998 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η 11 ομάδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των εκπαιδευτικών του OFSTED επιθεωρεί την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) και ο οργανισμός OFSTED επιθεωρούν Ανεξάρτητα Σχολέια προκειμένου αυτά να καταχωρηθούν ως ισότιμα των άλλων δημόσιων σχολείων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου περί εκπαίδευσης του 1997, ο οργανισμός OFSTED είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση και για τη στήριξη των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών (LEA) για βελτίωση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Ο στόχος των ελέγχων αυτών είναι να επανεξετασθεί ο τρόπος που οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές (LEA) επιτελούν τις λειτουργίες τους και ιδίως για να καθορισθεί η εισφορά που έχει η υποστήριξη στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές (LEA), συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για μεμονωμένους μαθητές, στη βελτίωση του σχολείου. Ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση των τοπικών εκπαιδευτκών αρχών (LEA) έχει δημοσιευθεί από τον οργανισμό OFSTED. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) με τη συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου ιδρύθηκε το 1983 και είναι 11

12 υπεύθυνη για το διορισμό των ελεγκτών προς τις τοπικές αρχές,σχετικά με την υγεία και την εκπαίδευση. Η ομάδα του OFSTED για την Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση επιθεωρεί τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές ( LEA) που παρέχουν περαιτέρω εκπαίδευση (εκπαίδευση ενηλίκων, εργασία για τους νέους), την εκπαίδευση στις φυλακές και σε ιδρύματα επιθετικών Νέων. Πτυχές της αξιολόγησης OFSTED έχει επίσης άλλα καθήκοντα αξιολόγησης όπως οι αξιολογήσεις σχετικά με διάφορες πτυχές. Οι έλεγχοι αυτοί χρησιμοποιούν κάποιες πληροφορίες από ελέγχους που πραγματοποιούνται με βάση συμβόλαια, αλλά βασίζονται κυρίως σε επισκέψεις ελέγχου των επιθεωρητών της Βασίλισσας (HMI), (που είναι συχνά επισκέψεις μιας (1) ημέρας). Η επιθεώρηση των σχολείων από τους επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) γίνεται για τους σκοπούς της έρευνας, όπως για παράδειγμα για την αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία. Αυτό γίνεται συνήθως με την ανάλυση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών για μεγάλη ποσότητα σχολείων που είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του OFSTED. Με 12 αυτόν τον τρόπο η επιλογή της εθνικής εκπαιδευτικής στρατηγικής μπορεί να γίνει από κάποια πολύ καλά και ορισμένα ελαττωματικά σχολεία, για παράδειγμα, όσον αφορά τις πτυχές των μαθηματικών. Ένα τέτοιο δείγμα σχολείων χρησιμοποιείται από τους Επιθεωρητές του OFSTED για να προβούν σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Η ομάδα για την μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση του OFSTED επιθεώρησε πρόσφατα το σύστημα GCE A-Level ( τα σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ) και συνεχίζει να επιθεωρεί το σύστημα αξιολόγησης GNVQ ( το Εθνικό σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης ). Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από μια ειδικά σχεδιασμένη ομάδα επιθεώρησης από επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI). ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ( από τον οργανισμό OFSTED) Συμβεβλημένοι Επιθεωρητές παρακολούθησης με συμβόλαιο Το κύριο καθήκον του οργανισμού OFSTED είναι να καθιερώσει και να διατηρεί το σύστημα για την τακτική επιθεώρηση από ανεξάρτητους ελεγκτές όλων των χρηματοδοτούμενων από 12

13 την πολιτεία σχολείων στην Αγγλία. Για να γίνει αυτό οι Επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMΙ) έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε σχέση με τα μέλη των ομάδων σχολικής επιθεώρησης: Έγκριση της κατάρτισης των εγκεκριμένων και εγγεγραμμένων στις σχετικές λίστες επιθεωρητών, των μελών των επαγγελματικών ομάδων επιθεώρησης, και των επιθεωρητών κοινής λογικής (Lay Επιθεωρητές). Η δημιουργία και η διατήρηση ενός μητρώου «ικανών και κατάλληλων προσώπων» που μπορούν να διενεργήσουν επιθεωρήσεις. Στο πλαίσιο του νόμου της Σχολικής Επιθεώρησης του 1996 ο αρχηγός των επιθεωρητών της Βασίλισσας ( HMCI ) μπορεί να επιβάλει γενικούς ή ειδικούς όρους σχετικά με την καταχώριση ενός επιθεωρητή. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης των επιθεωρητών της Βασίλισσας (HMI) καταγράφονται και αποστέλλονται εμπιστευτικά προς τους καταχωρημένους επιθεωρητές. Στην επιστολή αναφέρονται πλεονεκτήματα, καθώς και τομείς για βελτίωση όσον αφορά: τον σχεδιασμό της επιθεώρησης. τη διαχείριση της επιθεώρησης. τις επαγγελματικές γνώσεις και την κρίση που θα γίνει και θα εκφρασθεί. την προφορική και γραπτή επικοινωνία. 13 Δίνοντας οδηγίες για Εγγεγραμμένους Επιθεωρητές για την επιθεώρηση και την υποβολή εκθέσεων. Η καθοδήγηση αυτή επικεντρώνεται στη χρήση του πλαισίου ελέγχου, αλλά και δίνει συμβουλές για ένα πολύ ευρύ φάσμα τεχνικών και ποιοτικών θεμάτων που προκύπτουν από την επιθεώρηση. Κρατώντας υπό συνεχή αναθεώρηση τις προδιαγραφές των ελέγχων και των εκθέσεων που γράφονται και υποβάλλονται, και του βαθμού στον οποίο οι απαιτήσεις του τηρούνται από τους Εγγεγραμμένους πιστοποιημένους Επιθεωρητές. Η κατασκευή της βάσης δεδομένων Η ομάδα Έρευνας & Ανάλυσης του OFSTED κατασκευάζει μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας δεδομένα από επιθεωρήσεις συμβεβλημένων επιθεωρητών. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να παρέχουν μια εθνική θέση για τις προδιαγραφές και την ποιότητα και 13

14 για την παραγωγή ενός πλαισίου πριν από την επιθεώρηση και εκθέσεις δεικτών για το σχολείο για τους επιθεωρητές, και πρόσφατες Εκθέσεις Αξιολόγησης και απόδοσης για τα σχολεία και για τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. Οι συμβεβλημένοι επιθεωρητές που υπογράφουν συμφωνίες για επιθεωρήσεις χρησιμοποιούν στοιχεία από τις εθνικές εξετάσεις για να διαμορφώσουν κρίσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Η ισχυρή βάση δεδομένων του OFSTED χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση των κειμένων και των στοιχείων από τις επιθεωρήσεις, ιδίως για την διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης του διευθυντή αρχι-επιθεωρητή της Βασίλισσας (HMCI) προς το κοινοβούλιο. Διάδοση των καλών πρακτικών Ο οργανισμός OFSTED δεν αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, έχει ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων και της ποιότητας με τη διάδοση των ορθών πρακτικών, για παράδειγμα μέσω δημοσιεύσεων. Από τον OFSTED έχει παραχθεί, για παράδειγμα το " Καλές Τέχνες και Πρωτοβουλία των νέων: Καλή Πρακτική", "Καλές 14 Πρακτικές στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Παρουσίαση Μελετών-Περιπτώσεων " και "Βίντεο και οδηγίες για Μαθήματα Γλωσσικά και Αριθμητικής ". ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Επιθεωρητές με Συμβόλαια Οι Συμφωνημένες με συμβόλαια επιθεωρήσεις παρέχουν αξιολόγηση και όχι συμβουλές. Μια πιο προσεκτική ματιά στην καθημερινή πρακτική της εργασίας των επιθεωρητών εκπαίδευσης καταδεικνύει, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του σχολείου και βεβαίως στη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης με τη διοίκηση του σχολείου, το συμβουλευτικό έργο «γίνεται σχεδόν υποχρεωτικά». Κατά τη διάρκεια των προφορικών συζητήσεων άτυπες συμβουλές θα μπορούσαν να δοθούν στους εκπαιδευτικούς. Στη τελική γραπτή έκθεση 14

15 αξιολόγησης, θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει τα "βασικά ζητήματα για δράση» ως ένα είδος συμβουλών. Ο Οργανισμός OFSTED Ο Οργανισμός OFSTED δίνει συμβουλές και συνεργάζεται με διάφορους φορείς, οργανώσεις και ομάδες για να βοηθήσει να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές : Ο Υπουργός έχει την υποχρέωση να παρέχει συμβουλές σχετικά με μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων με βάση τα στοιχεία ελέγχου. Ο υπουργός καθορίζει τους τομείς στους οποίους επιθυμεί να λάβει συμβουλές (π.χ. πρότυπα στον τομέα της εργασίας της νεολαίας, ταξίδια και διαπολιτισμική εκπαίδευση, προδιαγραφές μόρφωσης κλπ. Ο OFSTED συμβουλεύει επίσης τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ποιότητα της αρχικής και μετέπειτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Προσφέρει επίσης συμβουλές που βασίζονται στις επιθεωρήσεις, στον Οργανισμό Εκπαίδευσης Καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, που παρέχεται 15 από συγκεκριμένα ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και παρόχους. Ο OFSTED διατηρεί στενούς δεσμούς με και την Αρχή προσόντων και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. μέσω της παροχής συμβουλών σχετικά με την πολιτική εισαγωγής και ποιότητας των φοιτητών). Ο OFSTED συνεργάζεται επίσης στενά με τα Συμβούλια Χρηματοδότησης της Ανώτερης και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία. Ο OFSTED συμβουλεύει, επίσης, σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για την υποχρεωτική αναδιοργάνωση του σχολείου και για τις σημαντικές αλλαγές του χαρακτήρα, των ανεξάρτητων σχολείων, για λόγους αναγνώρισης και επίσης των ανεξάρτητων και ειδικών σχολείων για έγκριση της λειτουργίας τους και αναγνώριση των παρεχομένων σπουδών. Ο OFSTED συμβουλεύει σχετικά με την ανάπτυξη των εθνικών εξετάσεων, για παράδειγμα, με βάση τα δεδομένα ελέγχου και των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν, 15

16 συμβουλεύει σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Ο OFSTED παρέχει επίσης συμβουλές σχετικά με τον Οργανισμό της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης των παιδιών, σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε ένα εγκεκριμένο δείγμα των σχολείων τους. Ο OFSTED συνεχίζει επίσης να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο OFSTED λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανισμών και ομάδων που έχουν ένα μερίδιο στην εκπαίδευση με διάφορους τρόπους. OFSTED λειτουργεί σε συνεργασία με εκείνους που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες ομάδες συμφερόντων στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως οι καθηγητές, οι διοικητές περιφερειών, οι γονείς, οι Διευθυντές σχολείων και άλλοι για τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου. Αντιπροσωπευτικές ομάδες, εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία της διαβούλευσης. Για παράδειγμα,ο OFSTED έχει εργαστεί από κοινού με την Επιτροπή των Αντιπρυτάνεων και Διευθυντών, για την αποσαφήνιση των όρων εργασίας, για την επιθεώρηση των 16 ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών. Ο OFSTED συνεργάζεται με μια σειρά από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα και με άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με τους ελέγχους ιδρυμάτων όπου παρέχεται εκπαίδευση για να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι του OFSTED των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών (LEA) διεξήχθησαν με τη βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου: Η εξειδίκευση στις ελεγκτικές εργασίες της επιτροπής αυτής συμπληρώνει τις επαγγελματικές γνώσεις του OFSTED στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο OFSTED συνεργάζεται επίσης με το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την επιθεώρηση της εκπαίδευσης στις φυλακές και με την Επιθεώρηση Κοινωνικών Υπηρεσιών όταν επιθεωρούν ασφαλείς μονάδες. Ο OFSTED έχει στενούς δεσμούς με τον αντίστοιχο οργανισμό της Ουαλίας και με τους ομολόγους οργανισμούς στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Επιπλέον, ο OFSTED έχει επαφή με Επιθεωρητές σε άλλες χώρες. 16

17 Η Διαμόρφωση των εκθέσεων/ αξιολογήσεων Οι εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις των σχολείων / ιδρυμάτων / οργανισμών Οι εκθέσεις των συμβεβλημένων επιθεωρητών που υπέγραψαν συμφωνία για κάποια επιθεώρηση καθώς και η έκθεση του αρχιεπιθεωρητή της Βασίλισσας (HMI) για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους στην εργασία στα σχολεία και τα ιδρύματα που παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδική εκπαίδευση, αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών, προνηπιακή με δημόσια χρηματοδότηση και τα ιδρύματα των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών (LEA) που παρέχουν περαιτέρω εκπαίδευση (εργασίας των νέων και εκπαίδευση ενηλίκων). Εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία για τα σχολεία και τις τοπικές εκπαίδευτικές αρχές ( LEA) O οργανισμός OFSTED παρέχει στα σχολεία και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές (LEA) σχετική στατιστική ανάλυση προερχόμενη από τις επιθεωρήσεις /αξιολογήσεις και από άλλα 17 στοιχεία συμπληρωματικά των επιθεωρήσεων. Κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφοδιάζεται με μια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του και την αξιολόγησή του, η οποία προσφέρει σε κάθε σχολείο τα στοιχεία που προέρχονται από την αξιολόγησή του και από την επιθεώρηση που του έγινε. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τις Εθνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και με στοιχεία σχολείων που έχουν παρόμοιο μαθητικό πληθυσμό. Κάθε τοπική εκπαίδευτική αρχή ( LEA), εφοδιάζεται επίσης με μια έκθεση ανάλογη με αυτή που εφοδιάζεται κάθε σχολείο. Εκθέσεις σχετικά με αξιολογήσεις σε διάφορα θέματα Ο OFSTED εκδίδει μια σειρά από δημοσιεύσεις, ως αποτέλεσμα της έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής σημασίας που ενημερώνουν τον εθνικό διάλογο για θέματα εκπαίδευσης (π.χ. εκθέσεις που ζητήθηκαν από τον Πρωθυπουργό ). Ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Παιδείας 17

18 Επειδή η αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείται ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό, ο επικεφαλής των επιθεωρητών της Βασίλισσας (HMCI) έχει θεσμική αρμοδιότητα να συντάσσει ετήσια έκθεση ενώπιον του Κοινοβουλίου, την κυβέρνηση και το κοινό σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης. Εκτός από τους ελέγχους με βάση τις συμβάσεις που υπογράφονται, η ετήσια έκθεση βασίζεται στις επιθεωρήσεις στις οποίες ηγούνται επιθεωρητές τις Βασίλισσας (HMI) και σε αξιολογήσεις από έρευνα που ανατέθηκε από τον οργανισμό OFSTED. Η υποχρεωτική φύση των στοιχείων επηρεάζει τις Κυβερνήσεις μέσω της δημόσιας και πολιτικής συζήτησης, για παράδειγμα, με την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών για τη βελτίωση της μόρφωσης και της διδασκαλίας της αριθμητικής. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Αρχι-επιθεωρητής της Αυτής Μεγαλειότητος είναι ένας από τους φορείς που συμβουλεύουν τον υπουργό για την προετοιμασία της πολιτικής. Ο υπουργός διορίζεται από τον 18 πρωθυπουργό και λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο για τον έλεγχο, δίνοντας κατεύθυνση προς το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Πρωθυπουργού και επικουρείται από έναν υπουργό Επικρατείας και γραμματείς του κοινοβουλίου. Ο υπουργός επικουρείται επίσης από το επαγγελματικό και το διοικητικό προσωπικό του υπουργείου και το προσωπικό των μη δημόσιων φορέων όπως είναι ο OFSTED και τη αρχή προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (QCA-Qualification and Curriculum Authority). Η παροχή συμβουλών του αρχι-επιθεωρητή (HMCI) γίνεται μέσω δημοσιεύσεων και εκθέσεων που έχουν ανατεθεί μέσω ειδικών αιτημάτων. Η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται από τον Υπουργό και το Υπουργείο Παιδείας. Ο οργανισμός OFSTED δεν συμμετέχει άμεσα στη διαμόρφωση της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων αλλά παρέχει συμβουλές. Το υπουργείο επίσης αναθέτει αξιολογήσεις συγκεριμένων θεμάτων στους επιθεωρητές της Βασίλισσας, για παράδειγμα, για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της Εθνικής Στρατηγικής 18

19 Αλφαβητισμού. Αυτές οι επιθεωρήσεις αξιολογούν την πολιτική με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων των προδιαγραφών και της ποιότητας στα σχολεία. Επιπλέον, η τακτική επιθεώρηση των σχολείων με υπογραφή συμβάσεων παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή της πολιτικής. Ποιος είναι υπεύθυνος; Το έργο του OFSTED διαμορφώνεται από τη νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά από πράξεις που διαμορφώνουν το έργο του. Η διεύθυνση του OFSTED καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς του. Αυτά παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο μαζί με τα κριτήρια για την επιτυχία. Το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης κάνει παρατηρήσεις σχετικά με τους στόχους του OFSTED, αλλά αυτό δεν υπαγορεύει το πρόγραμμα εργασίας του ή τις τις συμβουλές που δίνονται στον Υπουργό. Οι στόχοι και το σχέδιο Ανάπτυξης του OFSTED πρέπει να έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών πριν από την χρηματοδότηση του OFSTED να 19 πραγματοποιήσει τους στόχους του. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί σε μια συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες. Οι ομάδες των Μάνατζερς μέσα στον OFSTED καθορίζουν στη συνέχεια τα προγράμματα των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που ικανοποιούνται με τους διαθέσιμους πόρους. Οι επιμέρους Επιθεωρητές της Βασίλισσας (HM) σχεδιάζουν τις λεπτομέρειες των σχεδίων επιθεώρησης που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι που προσδιορίζονται και διαχειρίζονται συγκεκριμένα έργα. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Το OFSTED είναι μια μη-υπουργική κυβερνητική υπηρεσία. Συμβουλεύει τον υπουργό, αλλά 19

20 δεν λογοδοτεί απευθείας σε αυτόν. Αν το OFSTED πρέπει να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο, αυτό γίνεται από τον Υπουργό. Ο Αρχι-επιθεωρητής (HMCI) μπορεί να κληθεί να εμφανισθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Το OFSTED παρέχει επίσης συμβουλές για το Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης, το οποίο μερικές φορές μπορεί να ζητήσει από το OFSTED συγκεκρίμένες εργασίες. Η Επιθεώρηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και για συγκεκριμένες ελλείψεις στο σύστημα. Επιπλέον, το OFSTED παρέχει συμβουλές με βάση τις επιθεωρήσεις σε διάφορους οργανισμούς, όπως π.χ.: Την αρχή για τα απαραίτητα προσόντα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοσθεί. Τους φορείς για τις εισαγωγικές εξετάσεις εξετάσεις GCE A-Level στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τον φορέα για τα Εθνικά Επαγγελματικά προσόντα. (General National Vocational Qualification ), (GNVQ). Την Υπηρεσία Εκπαίδευσης καθηγητών. 20 Το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκπαίδευση στις φυλακές και τις ασφαλείς μονάδες. Τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για τα παιδιά. Επιτροπές ελέγχου και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. Οι επιθεωρητές της Βασίλισσας (HMI) έχουν στενούς δεσμούς με ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανώσεων και ομάδων που έχουν ένα μερίδιο στην εκπαίδευση, π.χ. εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τους διευθυντές σχολείων, τους γονείς, εκπροσώπους τοπικών εκπαιδευτικών αρχών (LEA), με άλλους επιθεωρητές άλλων χωρών. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Το πρώτο βήμα στη διαδικασία πλήρους ελέγχου από ανεξάρτητους επιθεωρητές είναι η επιλογή από τον οργανισμό OFSTED των σχολείων που θα επιθεωρηθούν/ αξιολογηθούν μια συγκεκριμένη περίοδο.. 20

21 Σαν αποτέλεσμα της οικονομίας της αγοράς, υπάρχουν αυτόματα τόσοι επιθεωρητές, όσοι απαιτούνται. Ο OFSTED είναι σε θέση να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών αναδόχων και να συνάπτει συμβόλαιο για μια συγκεκριμένη επιεώρηση με βάση τον ανταγωνισμό. Έτσι, για όλους τους θεσμικούς ελέγχους που διενεργούνται από τους καταχωρημένους Επιθεωρητές, ο OFSTED λειτουργεί ένα σύστημα ανοικτού ανταγωνισμού. Αφού έχει αποφασιστεί ο κατάλογος των σχολείων που πρέπει να ελεγχθούν μια συγκεκκριμένη περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για τις επιθεωρήσεις. Οι προσφορές αξιολογούνται αυστηρά σχετικά με την αξία που θα έχουν και συγκριτικά με τα χρήματα που θα πληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της προτεινόμενης ομάδας, την καταλληλότητά της για τον συγκεκριμένο σκοπό, και την τιμή που προτείνει να πληρωθεί. Όταν η σύμβαση έχει υπογραφεί ο OFSTED ενημερώνει το σχολείο και ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής της ομάδας έρχεται σε επαφή με το σχολείο για να κανονίσει μια ημερομηνία επιθεώρησης. Σε αυτό το σημείο ξεκινά η πραγματική διαδικασία επιθεώρησης. Οι ομάδες διαφέρουν ως προς την προσέγγισή τους, και έτσι η περιγραφή της διαδικασίας δεν 21 θα ισχύει η ίδια ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, δίνει μια καλή εικόνα για τις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται. Η ομάδα έχει επικεφαλή τον Εγγεγραμμένο Επιθεωρητή και συνήθως διαιρείται σε μέλη που αποτελούν τον πυρήνα και τα μέλη της ομάδας. Τα βασικά μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τον εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιθεώρηση. Για κάθε μέγεθος και τύπο σχολείου, προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός ημέρών επιθεώρησης και καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τα σχολεία ενημερώνονται μια εκπαιδευτική περίοδο πριν από την επιθεώρηση. Πρόσφατα, η περίοδος μεταξύ της ανακοίνωσης της επιθεώρησης του σχολείου και της ίδιας της επιθεώρησης μειώθηκε σημαντικά, σε περίπου 12 εβδομάδες πριν. 21

22 Σε κάθε επιθεώρηση, ο OFSTED παρέχει στον Εγγεγραμμένο Επιθεωρητή αντίγραφα ενός πλαισίου Προ-επιθεώρησης και την έκθεση των ποιοτικών δεικτών του σχολείου. Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες για το σχολείο, τους μαθητές, την κοινότητα, το πρόγραμμα σπουδών, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, κλπ. Ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής πρέπει να υποβάλλει στην κατάλληλη εκπαιδευτική αρχή και τον διευθυντή του σχολείου έναν κατάλογο με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται. Επιπλέον, ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής θα πρέπει να επισκεφθεί το σχολείο και να προετοιμάσει την επιθεώρηση (ονομάζεται πρώτη επίσκεψη). Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης μαθημάτων και άλλες πτυχές της μεθοδολογίας. Ορισμένα στοιχεία προ-επιθεώρησης συγκεντρώνονται για τη διαμόρφωση του Προφίλ του Σχολείου μέσω συζήτησης με το διευθυντή, το λοιπό προσωπικό και τους εκπροσώπους των αρμοδίων αρχών, εάν υπάρχουν. Ο Εγγεγραμμένος επιθεωρητής πρέπει επίσης να καλέσει την αρμόδια αρχή να διανείμει ερωτηματολόγιο για τους γονείς, προκειμένου να επιστραφεί στον Επιθεωρητή πριν από τη συνάντηση με τους γονείς. Η συνάντηση αυτή, με τους γονείς των μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, έχει ως στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με την επιθεώρηση και να ακούσει τις απόψεις τους για το σχολείο. Με βάση την πληροφόρηση που συγκεντρώνεται από τα κείμενα σχετικά με το σχολείο, τα ερωτηματολόγια για τους γονείς, τις πρώτες συζητήσεις με το συμβούλιο του σχολείου, και τους καθηγητές, ο Εγγεγραμμένος επιθεωρητής συμπληρώνει την φάση προετοιμασίας για την αξιολόγηση και συνθέτει ένα «σχολικό προφίλ». Το «σχολικό προφίλ» περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρρησης. Η τελική δραστηριότητα προετοιμασίας είναι η πληροφόρηση της ομάδας επιθεώρησης από τον Εγγεγραμμένο Επιθεωρητή. Επιλέον της συζήτησης σχετικά με όλη την πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη, διαμορφώνεται ένα σχέδιο των υπευθυνοτήτων και των στόχων που πρέπει να ικανοποιηθούν από κάθε μέλος της ομάδας. 22 Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο έλεγχος διαρκεί συνήθως μία εβδομάδα (3 έως 10 ημέρες) παρουσίας στο σχολείο τριών (3) 22

23 έως οκτώ (8) επιθεωρητών. Εκτός από τον έλεγχο των προσφερομένων μαθημάτων, διοργανώνονται συνεντεύξεις με βασικά στελέχη για να συζητήσουν θέματα που δεν μπορεί να εκτιμηθούν με την παρατήρηση, ή για να ζητήσουν περαιτέρω στοιχεία. Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου απαιτεί ένα επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του σχολείου, θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που θα ληφθούν υπόψη. Τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αναλύονται κατωτέρω. Καθώς η εβδομάδα προχωρά, μια συναινετική άποψη αρχίζει να αναδύεται σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του σχολείου, καθώς και σχετικά με τον τόνο που η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να λάβει. Τα σημεία που απαιτούν περαιτέρω έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία που εντοπίστηκαν. Ο εγγεγραμμένος επιθεωρητής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συνολικές αποφάσεις και κρίσεις για το σχολείο έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας επιθεώρησης. Αυτές οι εταιρικές αποφάσεις μπορούν πιο εύκολα να επιτευχθούν μέσω της συζήτησης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας προς το τέλος της επιθεώρησης. Εάν είναι απαραίτητο ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής έχει την τελευταία λέξη των αποφάσεων και των κρίσεων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην αναφορά του /της. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής και η ομάδα θα πρέπει επίσης να καθορίσουν αν για ένα σχολείο απαιτούνται ειδικά μέτρα. Προς το τέλος της εβδομάδας προφορική ανατροφοδότηση παρέχεται σε άτομα με σημαντικές αρμοδιότητες το σχολείο. 23 Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Στο τέλος της επιθεώρησης, γίνονται συναντήσεις μεταξύ του Εγγεγραμμένου Επιθεωρητή και του διευθυντή του σχολείου και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό του σχολείου το οποίο ο διευθυντής επιθυμεί να καλέσει, κατά κανόνα την διευθυντική ομάδα του σχολείου. Κατά τη συνάντηση αυτή, δίνεται μια προφορική έκθεση των κύριων πορισμάτων στην αρμόδια αρχή ( που συνήθως είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του σχολείου ). Αυτό παρέχει μια ευκαιρία στο σχολείο για να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες και πιθανόν να θέσει υπό αμφισβήτηση την έμφαση και πολλές ερμηνείες στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης. Ο Εγγεγραμμένος Επιθεωρητής έχει στη διάθεσή του το πολύ πέντε εβδομάδες για να γράψει το τελικό κείμενο της αξιολόγησης και περίληψη της έκθεσης. 23

24 Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΑΣΗ Ο OFSTED πραγματοποιεί στη συνέχεια μια επίσκεψη σε σχολεία που διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες 6 και 8 μήνες μετά την πλήρη επιθεώρηση. Τα σχολεία που απαιτούν ειδικά μέτρα πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης. Όταν το σχέδιο δράσης έχει συμφωνηθεί οι Επιθεωρητές της Βασίλισσας επισκέπτονται το σχολείο μέσα σε 6 μήνες και, αν είναι απαραίτητο, μέχρι να κρίνουν ότι το σχολείο παρέχει στους μαθητές ένα αποδεκτό επίπεδο εκπαίδευσης. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους Επιθεωρητές θα πρέπει να συγκροτήθηκε με μια σειρά από μεθόδους, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στις μεθόδους αυτές συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, η συλλογή εγγράφων και η χρήση δεδομένων. 24 Ερωτηματολόγια Ένα τυποποιημένο έντυπο συμπληρώνεται από τον επικεφαλή καθηγητή ( Διευθυντή ) προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τους επιθεωρητές. Αυτό περιέχει ένα ελάχιστο πυρήνα ποσοτικών στοιχείων για το σχολείο μαζί με σύντομα σχόλια του διευθυντή για το σχολείο που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του σχολείου, των μαθητών του, και εκείνων των χαρακτηριστικών της περιοχής που υπηρετεί, τα οποία επηρεάζουν το έργο του. Ένα ερωτηματολόγιο αποστέλλεται σε όλους τους γονείς για να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το σχολείο. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 24

25 Οι επιθεωρητές συναντώνται με τους γονείς πριν από την επιθεώρηση και καλούν τους γονείς να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το σχολείο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές παίρνουν συνέντευξη από τον επικεφαλή καθηγητή ( Διευθυντή ), τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα πρότυπα εκπαίδευσης που τηρούνται και την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται. Οι επιθεωρητές παίρνουν συνέντευξη επίσης από τους μαθητές για να κρίνουν τα εκπαιδευτίκά πρότυπα που επιτυγχάνονται και των αποτελεσμάτων από την παρεχόμενη εκπαίδευση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στις επιθεωρήσεις για τις οποίες υπογράφονται συμβόλαια επιθεωρούνται μαθήματα και η πραγματοποίηση της διδασκαλίας. Παίρνονται αποφάσεις και γίνονται κρίσεις για την ποιότητα της διδασκαλίας, την ανταπόκριση των μαθητών, την παρακολούθηση και την πρόοδό τους. Οι επιθεωρητές είναι υποχρεωμένοι να ξοδεύουν το 60% του διαθέσιμου χρόνου επιθεώρησής τους στην τάξη. Ένα δείγμα της δουλειάς των μαθητών επίσης επιθεωρείται. Οι μαθητές παρατηρούνται στην τάξη και γύρω από το σχολείο. Για παράδειγμα, συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες παρατήρησης για την αξιολόγηση της παρακολούθησης των μαθητών. 25 Τεστ / Εξετάσεις Οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν δεδομένα από δημόσιους καταλόγους αποτελεσμάτων εξετάσεων για να κρίνουν την παρακολούθηση και την πρόοδο των μαθητών. Και χρησιμοποιούν επίσης τα αποτελέσματα από τυχόν τυποποιημένες εξετάσεις, για παράδειγμα, σχετικά με την ανάγνωση, οι οποίες παρέχονται από το σχολείο. Οι μαθητές δίνουν συνέντευξη στους επιθεωρητές και αναλύονται οι γραπτές εργασίες τους, αλλά δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις. Συλλογή εγγράφων 25

26 Οι επιθεωρητές αντλούν πορίσματα από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τεστ και αποτελεσμάτων εξετάσεων των μαθητών, τα σχέδια ανάπτυξης του σχολείου, τα χρονοδιαγράμματα, τα αρχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και τις κυρώσεις, τις σχολικές πολιτικές και τα προγράμματα εργασίας. Οι επιθεωρητές πρέπει επίσης να διαβάσουν την ετήσια έκθεση που στέλνει το σχολείο στους γονείς. Οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν επίσης τα αποτελέσματα από τυχόν τυποποιημένες εξετάσεις, για παράδειγμα, σχετικά με την ανάγνωση, τα οποία παρέχει το σχολείο. Ο οργανισμός OFSTED έχει περιορίσει σκόπιμα την ποσότητα των εγγράφων που θα πρέπει να ζητήσουν οι επιθεωρητές, προκειμένου να μειώσει την πίεση που προκαλεί η επιθεώρηση. Χρήση των Εθνικών στοιχείων Για τις επιθεωρήσεις με συμβάσεις ο οργανισμός OFSTED παρέχει ένα πλαίσιο προεπιθεώρησης και μια έκθεση σχετικά με τους δείκτες του σχολείου, η οποία περιέχει βασικά δεδομένα απόδοσης για το σχολείο από τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουν να αναγνωριστούν οι τάσεις. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχολείου και συγκριτικά στοιχεία για να βοηθήσει τους επιθεωρητές να τοποθετήσουν τα δεδομένα του σχολείου σε ένα εθνικό πλαίσιο. Δημόσιοι καταλόγοι με τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών χρησιμοποιούνται επίσης για να ενημερωθούν οι κριτές για την εθνική συγκριτική θέση του σχολείου. 26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εργαλεία για Επιθεωρητές που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις με συμβόλαια. Ο οργανισμός OFSTED έχει σχεδιάσει ένα πλαίσιο για την επιθεώρηση των σχολείων για να παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την επιθεώρηση και για να εξασφαλιστεί το επίπεδο των επισκέψεων ελέγχου. Σκοπός του πλαισίου είναι να εξασφαλίσει τη συνέπεια, τη 26

27 συγκρισιμότητα και ένα υψηλό επίπεδο επιθεωρήσεως των σχολείων. Το πλαίσο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της άσκησης ελέγχου και να καθορίζει τις υποχρεώσεις των ανεξάρτητων επιθεωρητών. Ο οργανισμός OFSTED θέλει να κρατήσει το πλαίσιο απλό αλλιώς θα είναι μη διαχειρίσιμο τόσο για τους επιθεωρητές όσο και για τα σχολεία. Το πλαίσιο καθορίζει τα πρότυπα που οι επιθεωρήσεις πρέπει να πληρούν, περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται, και ορίζει το χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Το χρονοδιάγραμμα καθορίζει τα θέματα που πρέπει να ελεγχθούν, αναφέρει τις πηγές των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, και ορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης. Το ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιείται για τους ελέγχους από ανεξάρτητους επιθεωρητές στα νηπιαγωγεία, την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και την ειδική εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως κάποιες περισσότερο λεπτομερείς και ξεχωριστές οδηγίες για τους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης για όλες τις πτυχές του ελέγχου στα διάφορα εγχειρίδια του OFSTED για την επιθεώρηση των σχολείων. Κάθε εγχειρίδιο περιέχει ένα πλαίσιο και καθοδήγηση για τη χρήση του πλαισίου. Τα εγχειρίδια επίσης ασχολούνται με την καθοδήγηση σχετικά με την οργάνωση του ελέγχου,τις ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης και αυτά που πρέπει να υποβληθούν στον οργανισμό OFSTED. Επιπλέον, η καθοδήγηση υποστηρίζει τους Επιθεωρητές ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις και να κάνουν κρίσεις ποιότητας. Καθορίζει την ενίσχυση των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάκριση ανάμεσα στην καλή και η κακή ποιότητα σε όλο το φάσμα των θεμάτων ελέγχου, υποδεικνύει τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά τηνεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων, απαριθμεί τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη μιας απόφασης, και σημειώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερμηνείας του πλαισίου σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του: 27 Των σχολείων. Των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Των προτύπων επιτυχίας και της ποιότητας της μάθησης. Την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Την προσωπική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των μαθητών. 27

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα