ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν έχουν αποδειχθεί επιλύσιµα ούτε άλυτα. 1. εξιά της εντολής εκχώρησης δεν µπορεί να βρίσκεται η ίδια µεταβλητή που τοποθετήθηκε αριστερά. 3. Ο µεταγλωττιστής µπορεί να ανιχνεύσει λογικά λάθη. 4. Οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιµότητα. 5. Μια συνάρτηση µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία εκτελεί και ένα πρόγραµµα. (10 Μονάδες) Β. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω διαγράµµατα ροής ανάλογα µε το τι παριστάνει το καθένα. 1 Α. Επεξεργασία ή εκτέλεση πράξεων 2 Β. Λογική συνθήκη 3 Γ. Αρχή και τέλος κάθε αλγόριθµου 4. Είσοδος ή έξοδος (5 Μονάδες ) Γ. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. Κ Λ ΟΧΙ Κ Η Λ (Κ ΚΑΙ Λ) Η ΟΧΙ Λ Α Α Α Ψ Ψ Ψ Ψ Α Όπου Κ, Λ λογικές µεταβλητές και οι καταστάσεις τους: Α= ΑΛΗΘΗΣ, Ψ= ΨΕΥ ΗΣ ( 5 Μονάδες ) 1

2 . Να γράψετε τις εντολές της σειριακής αναζήτησης οι οποίες θα µας επιστρέψουν τη πρώτη θέση στην οποία βρίσκεται το υπό αναζήτηση στοιχείο (key) σε ένα µονοδιάστατο πίνακα Α[Ν]. Θεωρήστε γνωστά: το µέγεθος του πίνακα, τα στοιχεία του και το υπό αναζήτηση στοιχείο. (10 µονάδες) Ε. Ποια τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού; (10 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα, να γίνει πίνακας τιµών όλων των µεταβλητών και να γράψετε τι θα εµφανίσει αν εκτελεστεί. (20 µονάδες) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Κ,Λ,Ι,ΑΠ,Ζ ΑΡΧΗ Κ 4 Λ 6 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 Ζ ΒΗΜΑ_1(Κ,Λ) Κ Κ+2 Λ Λ+1 ΑΝ Ζ DIV 3 > 4 ΤΟΤΕ ΑΠ Κ+Λ ΑΛΛΙΩΣ ΑΠ Κ-Λ ΚΑΛΕΣΕ ΒΗΜΑ_2(ΑΠ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΗΜΑ_1(Χ,Ψ):ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ,Ψ ΑΡΧΗ ΒΗΜΑ_1 Χ MOD Ψ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ_2(Τ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Τ ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ:',Τ ΤΕΛΟΣ_ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 2

3 ΘΕΜΑ 3 ο Να πραγµατοποιηθεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει το ποσό του µισθού ενός υπαλλήλου και θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το ποσό που πρόκειται να δοθεί ως αύξηση στον υπάλληλο καθώς και το νέο µισθό, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Ο αλγόριθµος να εκτελείται όσες φορές επιθυµεί ο χρήστης. Επίσης να εξασφαλίζεται ότι ο µισθός του υπαλλήλου είναι θετικός αριθµός. (20 µονάδες) Μισθός σε Ποσοστό αύξησης < % Από 600 έως και % Από 1000 έως και % > % ΘΕΜΑ 4 o Να πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα το οποίο: 1. θα δέχεται τους αριθµούς που κληρώθηκαν στο ΛΟΤΤΟ στις τελευταίες 50 κληρώσεις και θα εµφανίζει 2. Τον αριθµό που εµφανίστηκε τις περισσότερες φορές 3. Τον αριθµό που εµφανίστηκε τις λιγότερες φορές 4. Τους αριθµούς που δεν έχουν εµφανισθεί σε καµία κλήρωση. (Σε κάθε κλήρωση κληρώνονται 6 αριθµοί, από το 1 µέχρι και το 46) 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1. Σ 2. Λ 3. Λ 4. Σ 5. Λ Β. 1 Γ 2 Α 3 4 Β Γ. Κ Λ ΟΧΙ Κ Η Λ (Κ ΚΑΙ Λ) Η ΟΧΙ Λ Α Α Α Α Α Ψ Ψ Α Ψ Ψ Α Α Ψ Α Α Ψ. Σχολικό βιβλίο σελ :64, παρ: 3.6 Αναζήτηση Ε. Σχολικό βιβλίο σελ: 136, παρ: ΘΕΜΑ 2 Ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ Λ Ι Ζ Απ Χ Υ ΒΗΜΑ_1 Τ ΘΕΜΑ 3 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ_3 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ΩΣΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 4

5 ΙΑΒΑΣΕ Χ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0 ΑΝ Χ<600 ΤΟΤΕ Α Χ*10/100 Χ Χ+Α ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ<=1000 ΤΟΤΕ Α Χ*8/100 Χ Χ+Α ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ<=1500 ΤΟΤΕ Α Α*5/100 Χ Χ+Α ΑΛΛΙΩΣ Α Α*4/100 Χ Χ+Α ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:,Α ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΝΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ:,Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ :ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΒΑΣΕ Κ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Κ<> ΝΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑ_3 ΘΕΜΑ 4 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΜΑ_10 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,J,Α[6,50],Π[49],ΜΙΝ,ΜΑΧ,Κ,Θ ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΡΑΨΕ' ΩΣΕ ΤΟ ',Ι,'ο ΑΡΙΘΜΌ ΤΗΣ',J,'ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ' ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι,J] ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 49 Π[Ι] 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 Π[Α[Ι,J]] Π[Α[Ι,J]]+1 ΜΑΧ Π[1] 5

6 Θ 1 ΜΙΝ Π[1] Κ 1 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 49 ΑΝ Π[Ι]> ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΑΧ Π[Ι] Θ Ι ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι]< ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Π[Ι] Κ Ι ΓΡΑΨΕ' Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο:',Θ ΓΡΑΨΕ' Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο:',Κ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 49 ΑΝ Π[Ι]= 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ'Ο ΑΡΙΘΜΟΣ:',Ι,' ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ' ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6

7 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο συµβολοµεταφραστής µεταφράζει ένα πρόγραµµα από γλώσσα µηχανής σε γλώσσα χαµηλού επιπέδου. 2. Ένας αλγόριθµος τερµατίζεται µετά από πεπερασµένα βήµατα. 3. Μια διαδικασία «επιστρέφει» στο πρόγραµµα που την κάλεσε µια µόνο τιµή. 4. Οι παράµετροι είναι ειδικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για το «πέρασµα» τιµών από το πρόγραµµα στο υποπρόγραµµα και αντίστροφα. 5. Η είσοδος είναι το µοναδικό κριτήριο το οποίο µπορεί να µην ικανοποιεί ένας αλγόριθµος. ( 10 µονάδες) Β. Να µετατραπούν οι παρακάτω επαναληπτικές δοµές σε επαναλήψεις µε την χρήση της δοµής επανάληψης «όσο επανάλαβε» 1. Κ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 120 ΙΑΒΑΣΕ Χ Κ Κ+Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ 2. Σ 0 Β 0 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΙΑΒΑΣΕ Χ Σ Σ+1 ΑΝ Σ MOD 3= 0 ΤΟΤΕ Β Β+Χ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Σ=10 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Β,Σ Γ. ΑΝ Α=4, Β=12 και Γ= 3, τι αποτέλεσµα θα δώσουν οι παρακάτω λογικές πράξεις; 1. (Α MOD 3>2 ) H ( Γ+Β DIV 2=0) 2. (Γ > Α) ΚΑΙ ( Β ΜΟD 6< 4) 3. ( Β+Γ DIV A=5) KAI OXI (A>B) 7

8 4 OXI ( Γ ΜΟD 2=1). 1.Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των γλωσσών χαµηλού επιπέδου; ( 10 µονάδες) 2.Για πoιούς λόγους αναθέτουµε την επίλυση προβληµάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή; ( 10 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα, να εξετάσετε τι θα εµφανίσει αν εκτελεστεί και δεχθεί ως είσοδο τους αριθµούς: 4,9,-6,13,21. ( 20 µονάδες) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΜΑ_2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[5],Σ ΑΡΧΗ ΚΑΛΕΣΕ ΕΙΣ_ΠΙΝ(Α) Σ ΑΘΡ(Α) ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ :',Σ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑ_2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ_ΠΙΝ(Α) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[5],Ι ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 ΓΡΑΨΕ ' ΩΣΕ ΤΟΝ ',Ι, 'ο ΑΡΙΘΜΟ' ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι] ΤΕΛΟΣ_ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΘΡ(Α):ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Α[5],Ι,Σ ΑΡΧΗ Σ <-- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 ΑΝ (Α[Ι] MOD 3 = 0 ) TOTE Σ <-- Σ+Α[Ι] TEΛΟΣ_ΑΝ ΑΘΡ <-- Σ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 8

9 ΘΕΜΑ 3 Ο Να πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία δυο πινάκων, δέκα και είκοσι θέσεων αντίστοιχα και θα υπολογίζει: 1. Πόσα είναι τα κοινά στοιχεία των δύο πινάκων, αν υπάρχουν. 2. Να εµφανίζει τα στοιχεία του 2 ου πίνακα τα οποία είναι µεγαλύτερα από τον µέσο όρο του πρώτου. 3. Να δέχεται ένα στοιχείο προς αναζήτηση και να εµφανίζει πόσες φορές υπάρχει το στοιχείο αυτό στον κάθε πίνακα. ΘΕΜΑ 4 Ο Ο υπεύθυνος µιας αποθήκης τροφίµων µε σκοπό την καλύτερη οργάνωσή της σας αναθέτει την δηµιουργία ενός προγράµµατος το οποίο θα δέχεται σε ένα πίνακα τα ονόµατα των 200 προϊόντων της αποθήκης και σε κατάλληλο δισδιάστατο πίνακα τον αριθµό του ραφιού στο οποίο βρίσκεται το κάθε προϊόν καθώς και την διαθέσιµη ποσότητα του προϊόντος (σε τεµάχια). Το πρόγραµµα θα δίνει την δυνατότητα στο χρήστη: 1. Να εισάγει το όνοµα του προϊόντος και να του εµφανίζει σε ποιο ράφι βρίσκεται το προϊόν καθώς και την διαθέσιµη ποσότητα. 2. Να ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση τη διαθέσιµη ποσότητα κατά φθίνουσα σειρά και θα εµφανίζει τα ονόµατα των δέκα προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν τις χαµηλότερες τιµές διαθέσιµης ποσότητας. Το πρόγραµµα θα «ρωτά» τον χρήστη για το ποια από τις δυο λειτουργίες επιθυµεί να εκτελέσει. 9

10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1. Λ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Σ Β. 1. Κ 0 Ι 1 ΟΣΟ Ι<=120 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΙΑΒΑΣΕ Χ Κ Κ+Χ Ι Ι+1 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ 2. Σ 0 Β 0 ΟΣΟ Σ<>10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΙΑΒΑΣΕ Χ Σ Σ+1 ΑΝ Σ MOD 3= 0 ΤΟΤΕ Β Β+Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Β,Σ Γ. 1. Ψ 2. Ψ 3. Ψ 4. Ψ. Σχολικό βιβλίο σελ :118 ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ε. Σχολικό βιβλίο σελ: 19 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 24 10

11 ΘΕΜΑ 3 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ3 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,J,Α[10],Β[20],ΚΟΙΝΑ,Σ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Μ ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ' ΩΣΕ ΤΟ ',Ι,'ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ 1ου ΠΙΝΑΚΑ' ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι] ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΓΡΑΨΕ ' ΩΣΕ ΤΟ',Ι,'ο ΣΤΟΙΣΕΙΟ ΤΟΥ 2 ου ΠΙΝΑΚΑ' ΙΑΒΑΣΕ Β[Ι] ΚΟΙΝΑ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΝ Α[Ι] = Β[J] ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΑ ΚΟΙΝΑ +1 ΓΡΑΨΕ'ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:',ΚΟΙΝΑ Σ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σ Σ+Α[Ι] Μ Σ/10 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΝ Β[Ι]>Μ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ',Ι,'ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ 2ου ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ' ΓΡΑΨΕ ΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΑΒΑΣΕ ΚΕΥ Π 0 Λ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΑΝ Α[Ι]=ΚΕΥ ΤΟΤΕ Π Π+1 11

12 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΝ Β[Ι]=ΚΕΥ ΤΟΤΕ Λ Λ+1 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:,ΚΕΥ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Α ΠΙΝΑΚΑ:,Π, ΦΟΡΕΣ ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:,ΚΕΥ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Β ΠΙΝΑΚΑ:,Λ, ΦΟΡΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 4 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΜΑ_4 ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Ι, J, POS, Β[200,2],Χ, ΤΕΜP ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[200], Κ ΛΟΓΙΚΕΣ: D ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 ΓΡΑΨΕ ' ΩΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ',Ι,'ου ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ' ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι] ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 ΓΡΑΨΕ' ΩΣΕ ΤΟ ΡΑΦΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ' ΙΑΒΑΣΕ Β[Ι,J] ΓΡΑΨΕ'ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ:1' ΓΡΑΨΕ'ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΓΗΣΤΕ:2' ΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ =1 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ' ΩΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ' ΙΑΒΑΣΕ ΚΕΥ Ι -1 POS 0 D ΨΕΥ ΗΣ ΟΣΟ D=ΨΕΥ ΗΣ ΚΑΙ Ι<=200 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Α[Ι]= ΚΕΥ ΤΟΤΕ D ΑΛΗΘΗΣ POS Ι ΑΛΛΙΩΣ Ι Ι+1 ΑΝ POS=0 ΤΟΤΕ 12

13 ΓΡΑΨΕ' ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ:',ΚΕΥ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ'ΤΟ ΠΡΟΙΝ:',ΚΕΥ,'ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ:',Β[POS,1],' ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:',Β[POS,2],' ΤΕΜΑΧΙΩΝ' ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ=2 ΤΟΤΕ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 200 ΓΙΑ J ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1 ΑΝ Β[J,2]> B[J-1,2] ΤΟΤΕ TEMP B[J,2] B[J,2] B[J-1,2] B[J-1,2] TEMP TEMP B[J,1] B[J,1] B[J-1,1] B[J-1,1] TEMP K A[J] A[J] A[J-1] A[J-1] K ΓΡΑΨΕ 'ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:' ΓΙΑ I ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ 191 ΜΕ ΒΗΜΑ -1 ΓΡΑΨΕ Α[Ι] ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ'ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ' ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13

14 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Χαρακτηρίστε µε Σ ( σωστό ) ή Λ ( λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο. 2. Μια συνάρτηση µπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία εκτελεί και µια διαδικασία. 3. Οι παράµετροι είναι σηµαντικές µόνο για τις διαδικασίες. 4. Ο τµηµατικός προγραµµατισµός δεν βοηθά στην ανάπτυξη µακροσκελών εφαρµογών- προγραµµάτων. 5. Οι πίνακες είναι στατικές δοµές δεδοµένων. ( 10 µονάδες) Β. ίνεται το παρακάτω τµήµα δηλώσεων. Αντιστοιχίστε τις τιµές της στήλης Α µε τις µεταβλητές της στήλης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Κ,Λ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ε ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Ζ,Μ ΛΟΓΙΚΕΣ : Τ,Π ΤΙΜΕΣ ΨΕΥ ΗΣ Λ ΑΛΗΘΗΣ Μ 17 Π 3,45 Τ ΚΑΡΕΚΛΑ Ε ( 10 µονάδες) Γ. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η οµάδα εντολών στις παρακάτω επαναλήψεις; 1. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 ΟΜΑ Α ΕΝΤΟΛΩΝ 2. Σ 0 ΟΣΟ Σ>10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΟΜΑ Α ΕΝΤΟΛΩΝ Σ Σ+1 3. Π 6 14

15 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΜΑ Α ΕΝΤΟΛΩΝ Π Π+2 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Π=12 ( 10 µονάδες). 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων; Αναλύστε ένα από αυτά. (5 µονάδες) 2. Ποιες οι διαφορές µεταξύ των στατικών και δυναµικών δοµών δεδοµένων; Τι είδους δοµή δεδοµένων είναι οι πίνακες; (5 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος 1. να εξετάσετε τι θα εµφανίσει αν εκτελεστεί. Α[1] 6 Για ι από 2 µέχρι 7 Αν (ι mod 3 = 0) τότε Α[ι] Α[ι-1] + 2 Αλλιώς Α[ι] Α[ι-1] div 2 Τελος_αν Τέλος_επανάληψης Σ 0 Για ι από 1 µέχρι 7 Αν (Α[ι] mod 2) = 0 τότε Σ Σ+ Α[ι] Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εµφάνισε Σ 3. Να γίνει το διάγραµµα ροής. (10 µονάδες) ( 10 µονάδες) ΘΕΜΑ 3 Ο Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο: 1. θα διαβάζει τα ονόµατα και τις εισπράξεις 50 αεροπορικών εταιρειών. 1.Θα εµφανίζει τα ονόµατα εκείνων που είχαν εισπράξεις πάνω από τον µέσο όρο. 2. Θα εµφανίζει τα ονόµατα της καλύτερης και χειρότερης εταιρίας (βάση εισπράξεων). 15

16 3 Θα ζητά το όνοµα µιας εταιρίας και θα εµφανίζει την είσπραξή της. ΘΕΜΑ 4 Ο Σε ένα ξενοδοχείο που µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι 100 πελάτες σε καθεµιά από τις 8 πτέρυγες, ο υπάλληλος του ταµείου τηρεί στοιχεία εισπράξεων που παριστάνονται µε την εξής µορφή: ονοµατεπώνυµο και ποσό που πλήρωσε ο πελάτης. Αναπτύξτε αλγόριθµο που: 1. να διαβάζει δεδοµένα αυτής της µορφής (6 µονάδες) 2. να εµφανίζει το ονοµατεπώνυµο του πελάτη που πλήρωσε το µεγαλύτερο ποσό, (7 µονάδες) 3. τον αριθµό της πτέρυγας µε την µικρότερη είσπραξη και τις συνολικές εισπράξεις του ξενοδοχείου. (7 µονάδες) 16

17 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1. Σ 2. Λ 3. Λ 4. Λ 5. Σ Β. ΤΙΜΕΣ ΨΕΥ ΗΣ Π ΑΛΗΘΗΣ Μ 17 Λ 3,45 Ε ΚΑΡΕΚΛΑ Μ Γ ΦΟΡΕΣ 2. 9 ΦΟΡΕΣ 3. 3 ΦΟΡΕΣ. Σχολικό βιβλίο σελ :207 ΠΑΡ: 10.2 Ε. Σχολικό βιβλίο σελ: 56 ΠΑΡ

18 ΘΕΜΑ 2 Ο Α. ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :8 Β. ΑΡΧΗ Α[1] 6 Ι 1 I I+1 Ι<=7 Ι MOD 3 = 0 Α[ι] Α[ι-1] + 2 Ι 1 Α[ι] Α[ι-1] div 2 Σ 0 I I+1 Ι<=7 A[I]ΜΟD2 =0 Σ Σ+Α[Ι] ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ ΤΕΛΟΣ 18

19 ΘΕΜΑ 3 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΜΑ_13 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,Β[50],ΜΙΝ,ΜΑΧ,Κ,Θ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Μ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Α[50] ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΓΡΑΨΕ' ΩΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ',Ι,'ης ΕΤΑΙΡΙΑΣ' ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι],Β[Ι] Μ 0 ΜΑΧ Β[1] Θ 1 ΜΙΝ Β[1] Κ <-- 1 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 Μ Μ+Β[Ι] ΑΝ Β[Ι]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΑΧ Β[Ι] Θ Ι ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β[Ι]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Β[Ι] Κ Ι Μ Μ/50 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5Ο ΑΝ Β[Ι]>Μ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Α[Ι] ΓΡΑΨΕ'ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΧΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ:',Α[Θ] ΓΡΑΨΕ'ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΧΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ:',Α[Κ] ΓΡΑΨΕ ΩΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΒΑΣΕ ΚΕΥ Ι 1 ΟΣΟ (Α[Ι]<> ΚΕΥ ) ΚΑΙ (Ι<=50) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι Ι+1 ΑΝ Α[Ι]=ΚΕΥ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:,Β[Ι] ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 19

20 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΗΜΑ_4 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι,J] ΜΑΧ Α[1,1] ONOMA B[1,1] ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΑΝ Α[Ι,J]> ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΑΧ Α[Ι,J] ΟΝΟΜΑ Β[Ι,J] TΕΛΟΣ_ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 Σ[J] 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 Σ[J] Σ[J]+ Α[Ι,J] ΜΙΝ Σ[1] Θ 1 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΑΝ Σ[J]< MIN ΤΟΤΕ ΜΙΝ Σ[J] Θ J ΕΜΦΑΝΙΣΕ Η ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ Η:,Θ SUM 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 SUM SUM+A[I,J] ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:,SUM TEΛΟΣ ΖΗΤΗΜΑ_4 20

21 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ [ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Οι πίνακες είναι δυναµικές δοµές δεδοµένων. 3. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός ακολουθεί τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού. 3. Μια γλώσσα που υποστηρίζει παράλληλο προγραµµατισµό είναι η SQL. 4. Η καλύτερη γλώσσα προγραµµατισµού είναι η Java. 5. Μια διαδικασία µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία εκτελεί και ένα πρόγραµµα. (10 Μονάδες) Β. Να αντιστοιχίσετε τα περιεχόµενα της στήλης α µε αυτά της στήλης β. Α Β 1 Στατική δοµή Α. συνάρτηση δεδοµένων 2 Υποπρόγραµµα Β. Πίνακας 3 Τρόπος Γ. ιαδικασία αναπαράστασης αλγορίθµου 4 Χαρακτήρας. Κωδικοποίηση Γ. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. (5 Μονάδες ) Κ Λ ΟΧΙ Κ Η Λ ΚΑΙ Κ Α Α Α Ψ Ψ Ψ Ψ Α (Κ ΚΑΙ Λ) Η ΟΧΙ Λ ΚΑΙ Κ Όπου Κ, Λ λογικές µεταβλητές και οι καταστάσεις τους: Α= ΑΛΗΘΗΣ, Ψ= ΨΕΥ ΗΣ ( 5 Μονάδες ) 21

22 . Ι. Από ποιες σκοπιές µελετά η επιστήµη της πληροφορικής τα δεδοµένα; (5 µονάδες) ΙΙ. Αναφέρατε επιγραµµατικά τρεις τεχνικές επίλυσης προβληµάτων (5 µονάδες) Ε. Σε ποιες κατηγόριες διακρίνονται οι δοµές δεδοµένων; Τι γνωρίζετε για την κάθε µια; (10 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος, Α. να εξετάσετε τι θα εµφανίσει αν εκτελεσθεί, αν για είσοδο δώσουµε τους αριθµούς 3, 6, 2, 7,8,12,1 ( 10 µονάδες) Β. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα ροής. ( 10 µονάδες) Α[1] 6 Για ι από 2 µέχρι 7 Αν (ι mod 3 = 0) τότε Α[ι] Α[ι-1] + 2 Αλλιώς ιαβασε Α[ι] Τελος_αν Τέλος_επανάληψης Σ 0 Για ι από 1 µέχρι 7 Αν (Α[ι] mod 2) = 0 τότε Σ Σ+ Α[ι] Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εµφάνισε Σ ΘΕΜΑ 3 ο Να γίνει αλγόριθµος οργάνωσης τηλεκαρτών κατά τον παρακάτω τρόπο: a. Θα διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα ΤΙΤΛΟΣ, µε τον τίτλο της τηλεκάρτας και τον πίνακα ΕΤΟΣ µε το έτος κυκλοφορίας της ( 3 µονάδες) b. Θα υπολογίζει και θα εµφανίζει πόσες κάρτες κυκλοφόρησαν το 2001 ( 3 µονάδες) 22

23 c. Θα εµφανίζει τους τίτλους των καρτών που έχουν κυκλοφορήσει το 1996 ( 3 µονάδες) d. Θα αναζητήσει αν υπάρχει τηλεκάρτα µε τον τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ( 6 µονάδες) Θα εντοπίζει και θα εµφανίζει πότε έχει εκδοθεί η τηλεκάρτα µε το όνοµα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (αν υπάρχει) ΘΕΜΑ 4 o Να πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα στο οποίο: ιαβάζεται µονοδιάστατος πίνακας ονοµάτων 100 θέσεων και δισδιάστατος πίνακας 3Χ100, ο οποίος στην πρώτη στήλη έχει µισθό, στην δεύτερη χρόνια υπηρεσίας (πραγµατικός) και στην τελευταία επίπεδο µόρφωσης (ακέρ 1-3). Κατά το γέµισµα των πινάκων να εξασφαλιστεί ότι οι αριθµοί είναι στα αποδεκτά εύρη τιµών. ( 5 µονάδες ) Έφτασε το τέλος του χρόνου (λογιστικά) και πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές και υπολογισµοί: ικαιούνται αύξηση όσοι συµπλήρωσαν 5 χρόνια υπηρεσίας. (προσοχή, όσοι συµπλήρωσαν τα έτη κατά αυτόν τον χρόνο). Η αύξηση να είναι ανάλογη µε το επίπεδο µόρφωσης (10%-20%-30%, αντίστοιχα). ( 5 µονάδες ) Να εµφανιστούν αναλυτικά οι πληροφορίες για τους 10 πλέον υψηλόµισθους, µε τη χρήση κατάλληλης διαδικασίας. ( 5 µονάδες ) Να βρεθούν οι µέσοι όροι αµοιβών για κάθε κατηγορία µόρφωσης πόση απόλυτη και πόση ποσοστιαία διαφορά υπάρχει µεταξύ τους? ( 5 µονάδες ) 23

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1 Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα