ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?"

Transcript

1 ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ. Ιωάννη Αθανασιάδη και κ. Χαράλαµπο Τσίτουρα (εφεξής καλούµενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «JNL+», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Καρτάλη 4 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από την κ. Αγγέλικα Λεούση (εφεξής καλούµενη η «Διαφηµιστική»), διοργανώνει ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου διαγωνισµό µε ενδεικτικό τίτλο «What s The Form/Chipsters?» (εφεξής καλούµενος ο «Διαγωνισµός»), ο οποίος θα διενεργηθεί µέσω της ιστοσελίδας (εφεξής καλούµενη η «Ιστοσελίδα»), που θα λειτουργήσει η Διοργανώτρια στα πλαίσια του Διαγωνισµού. 2. Σκοπός του Διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µέσω κληρώσεων 20 νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που ορίζονται κατωτέρω. 3. Στο Διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 15 ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούµενοι οι «Συµµετέχοντες»). Οι Συµµετέχοντες όµως που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους µπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συµµετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεµόνων τους ή των ασκούντων την γονική µέριµνα αυτών ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού και πάντως κατά την παραλαβή του δώρου τους. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισµού ένα µόνο µέλος ανά οικογένεια δικαιούται να λάβει µέρος εγκύρως στο Διαγωνισµό. Ως µέλη της ίδιας οικογένειας νοούνται οι ενδιαφερόµενοι µε το ίδιο επώνυµο και κοινή διεύθυνση κατοικίας. 4. Για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφηµιστικής. 5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από τις 26/03/2015 ώρα 20:00, έως και τις 29/06/2015, ώρα 20:00. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 3 και 10 του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στο Διαγωνισµό ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: (α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, (β) Παρακολουθεί ένα βίντεο µικρής διάρκειας µε περιεχόµενο σχετικά µε το πως πιστεύει ότι φτιάχτηκαν τα πατατάκια ΤΣΑΚΙΡΗΣ που έχουν τις τρεις γεύσεις «ΤΡΥΠΑΤΟ» Αλάτι, Smokey BBQ, Spicy Pizza (εφεξής καλούµενες οι «γεύσεις») και πατά την επιλογή «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ», (γ) Στη συνέχεια καλείται να απαντήσει στην ερώτηση «Πως φτιάχτηκε το ΤΡΥΠΑΤΟ;», επιλέγοντας για βοήθεια ένα εκ των διαθέσιµων εργαλείων (τρυπάνι, τόξο, καρφί, δύναµη του µυαλού), δ) Ανάλογα µε το εργαλείο που θα επιλέξει, παρακολουθεί ένα βίντεο µικρής διάρκειας, µε πρωταγωνιστή έναν από τους τρεις τρισδιάστατους χαρακτήρες-ήρωες των γεύσεων (εφεξής οι «Chipsters»), ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει το ΤΡΥΠΑΤΟ µε το εργαλείο που επελέγη στο ως άνω βήµα δ), ε) Καλείται να επιλέξει το κουµπί «Πες µας την ιδέα σου για να κερδίσεις» στ) Συµπληρώνει ειδική φόρµα µε τα πεδία «Η ιδέα µου», «Όνοµα», «Επώνυµο», «Τηλέφωνο» και «Ε-mail» προκειµένου να συµµετάσχει στην κλήρωση, ζ) Αποδέχεται τους παρόντες όρους συµµετοχής στο Διαγωνισµό η) Καλείται να πατήσει την επιλογή «Τέλος» και µεταφέρεται στην τελική σελίδα, και θ) Στην τελική σελίδα ενηµερώνεται ότι έχει συµµετάσχει επιτυχώς στην κλήρωση και ότι η επιλογή του/της µπορεί να δώσει µια ιδέα για το επόµενο τρισδιάστατο animation video της ΤΣΑΚΙΡΗΣ µε πρωταγωνιστές τους Chipsters. 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής συµµετοχής στο Διαγωνισµό.

2 7. Διευκρινίζεται ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος επιθυµεί να συµµετάσχει στο Διαγωνισµό για την ανάδειξη των 20 νικητών πρέπει να ακολουθήσει την ως άνω διαδικασία κατά το χρονικό διάστηµα από τις 26/03/2015 ώρα 20:00, έως και τις 29/06/2015, ώρα 20: Οι Συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. 9. Οι Συµµετέχοντες µπορούν να κερδίσουν δώρο διά του Διαγωνισµού µία (1) µόνο φορά. Περαιτέρω, σε κάθε διεύθυνση IP (Internet Protocol address - IP address) αντιστοιχεί µόνο µια συµµετοχή στο Διαγωνισµό. Περισσότερες συµµετοχές από την ίδια διεύθυνση IP δεν θα γίνονται δεκτές. Η Διοργανώτρια, µε επιφύλαξη των όρων του παρόντος, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποιαδήποτε συµµετοχή αντιβαίνει στα όσα ορίζονται στον παρόντα όρο. 10. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισµού, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 30/06/2015/ και ώρα 14:00π.µ. για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισµού (εφεξής καλούµενοι οι «Νικητές»), στην οποία θα συµµετάσχουν οι Συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν την ειδική φόρµα µε τα πεδία «Η ιδέα µου», «Όνοµα», «Επώνυµο», «Τηλέφωνο» και «Ε-mail» Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας 60, Μαρούσι), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 20 Νικητές. 11. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και 10 επιλαχόντες νικητές (εφεξής καλούµενοι οι «Αναπληρωµατικοί»), οι οποίοι θα µπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο µε σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση µη έγκυρης συµµετοχής ενός από τους Νικητές είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους Νικητές, είτε σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν/δεν παραλάβουν το δώρο, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία επικοινωνίας µε τους τελευταίους. 12. Οι Νικητές θα κερδίσουν έκαστος από µια κούτα µε τις γεύσεις. 13. Οι Νικητές θα ενηµερωθούν από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφηµιστική σχετικά µε την παραλαβή του δώρου τους στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό. Το δώρο θα αποσταλεί στη διεύθυνση που δήλωσαν οι Νικητές στη φόρµα υποβολής συµµετοχής που συµπλήρωσαν κατά τη διαδικασία συµµετοχής τους στο Διαγωνισµό κατόπιν της ως άνω επικοινωνίας τους µε τη Διοργανώτρια. 14. Το δώρο των Νικητών θα αποσταλεί στη διεύθυνση που δήλωσαν οι Νικητές στη φόρµα υποβολής συµµετοχής που συµπλήρωσαν κατά τη διαδικασία συµµετοχής τους στο Διαγωνισµό από συνεργάτη της Διοργανώτριας, κατόπιν επικοινωνίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφηµιστικής µε τους Νικητές. 15. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφηµιστική δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωµατικών- κατά περίπτωση, επειδή δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο είτε στο που τους απεστάλη από τη Διοργανώτρια είτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή η ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) ή ο αριθµός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν δεν είναι ορθά ή έχουν απενεργοποιηθεί. Η προσπάθεια ειδοποίησης θα αποδεικνύεται πλήρως µε την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισµένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας. 16. Για την παραλαβή των δώρων είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας των Νικητών, καθώς και η συµπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης

3 αποδοχής που εύλογα θα τους ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούµενο παράδοσης των δώρων. Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα αποστολής των δώρων βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια. 17. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι Νικητές που δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, µπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το δώρο τους αποκλειστικά και µόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεµόνα ή τον ασκούντα νόµιµα τη γονική µέριµνα αυτών. 18. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφηµιστική δεν φέρουν καµία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή οι Αναπληρωµατικοί- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αµέλεια προκειµένου να παραλάβουν το δώρο τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία επικοινωνίας µε τους τελευταίους, ή αν η συµµετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής τους στον Διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές (ή οι Αναπληρωµατικοί - κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωµα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του δώρου, το οποίο παραµένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του µη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του. 19. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται µε αιτία το Διαγωνισµό, αποκλειόµενης της εφαρµογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφηµιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφηµιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αµέλεια τελούµενες και σε καµία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 20. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισµού είναι απολύτως συγκεκριµένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα µεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα προϊόντα ή δώρα. 21. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφηµιστική πέραν των ρητά αναφεροµένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καµία άλλη δαπάνη, που ενδεχοµένως δηµιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συµµετεχόντων κατά τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό κατά τα ανωτέρω. 22. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισµό ή να µεταβάλει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συµπεριλαµβανοµένου χωρίς κανέναν περιορισµό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισµού. Οι µεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό µέσω της Ιστοσελίδας µε ηµεροµηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ηµεροµηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια µπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισµό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφηµιστική ουδεµία ευθύνη φέρουν έναντι των Συµµετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε µαταίωσης του Διαγωνισµού οι Συµµετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφηµιστικής ούτε

4 νοµιµοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισµού ή οποιαδήποτε αποζηµίωση λόγω οποιασδήποτε µεταβολής του. 23. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο (internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφηµιστική δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήµατα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραµµών, online συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτηµάτων υπολογιστών, λογισµικού, µη αποστολή ή λήψη δεδοµένων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου ή λόγω τεχνικών προβληµάτων ή συµφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασµού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης µε το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνοµες ενέργειες ή επεµβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισµού. 24. Οι Συµµετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιµοποιούν τις εφαρµογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δηµόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδοµένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιµής και αξιοπρέπειας περιεχόµενο έναντι Δηµόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. 25. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συµµετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστηµα ή λογισµικό αυτών, η συµµετοχή του στον Διαγωνισµό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφηµιστική διατηρούν το δικαίωµα να αναφέρουν το ζήτηµα στις αρµόδιες αρχές. 26. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφηµιστική έχουν το δικαίωµα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συµµετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέµβει παρανόµως στη διαδικασία συµµετοχής ή του οποίου η συµµετοχή δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή οποιουδήποτε Συµµετέχοντα στον Διαγωνισµό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ οιονδήποτε χρόνο, ακόµη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ όσον κρίνει ότι η συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις, του νόµου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νοµοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο γράµµα και το πνεύµα του Διαγωνισµού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ οιονδήποτε τους όρους του. 27. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφηµιστική δεν φέρουν καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άµεσα ή έµµεσα από τον Διαγωνισµό. 28. Οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεµόνες/ασκούντες τη γονική µέριµνα αυτών) δίνουν στην Διοργανώτρια ή/και στη Διαφηµιστική το δικαίωµα, δηµοσίευσης του ονόµατος και της εικόνας τους, για διαφηµιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε µέσο και µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονοµική ή άλλη απαίτηση από µέρους τους. 29. Στα πλαίσια του Διαγωνισµού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, , αρχεία εικόνας), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισµού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας µε κάθε τρόπο ή/και µέσο. Τα δεδοµένα δύνανται να διαβιβαστούν στη Διαφηµιστική καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της

5 Διοργανώτριας που ενεργούν κατ εντολή και για λογαριασµό τους για τους ως άνω σκοπούς. 30. Οι Συµµετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεµόνες/ασκούντες τη γονική µέριµνα αυτών) δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο µε τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδοµένα θα τηρηθούν µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/ Κάθε Συµµετέχων (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεµόνες/ασκούντες τη γονική µέριµνα αυτού) έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωµα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν µέσω αποστολής συστηµένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι, είτε να αποστείλει σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόµου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. 32. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της η Διαφηµιστικής. 33. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων αναλυτικών όρων συµµετοχής και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και τη συνακόλουθη παραίτηση των συµµετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωµα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφηµιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφηµιστική ουδεµία ευθύνη φέρουν έναντι των Συµµετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ µέρους των Συµµετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook ή/και του Twitter. 34. Ο Διαγωνισµός δεν χρηµατοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ οιονδήποτε τρόπο µε το Facebook ή/και το Twitter και τα τελευταία ουδεµία ευθύνη φέρουν έναντι των Συµµετεχόντων για τον Διαγωνισµό. 35. Όσοι επιθυµούν να ενηµερωθούν περαιτέρω σχετικά µε τον Διαγωνισµό, µπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτηµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 36. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική µε τον Διαγωνισµό επιλύεται από τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 37. Οι παρόντες όροι συµµετοχής έχουν κατατεθεί στην Συµβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ ), απ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών µε δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου µέσω της Ιστοσελίδας. Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2015 Για τη Διοργανώτρια Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITY UNITY COLLEGE» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα