ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Θέση: T.K. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προκειμένου να προβεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων των οικιστικών κέντρων του, προβλέπει στη μελέτη αυτή πλακοστρώσεις οδών- μονοπατιών, αναπλάσεις πλατειών, επένδυση τοιχείων σκυροδέματος με πέτρα, τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών και ηλεκτροφωτισμό πλατειών-χώρων αναψυχής. Ανά Τ.Κ. οι εργασίες που προβλέπονται είναι: ΛΑΜΠΕΡΟ Στην Τ.Κ. Λαμπερού θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης. Συγκεκριμένα, θα πλακοστρωθεί μια κυκλική περιοχή διαμέτρου περίπου 9 μέτρων στο κέντρο περίπου του αύλειου χώρου, η οποία θα συνδεθεί με πλακοστρωμένους διαδρόμους με τις δύο εισόδους του αύλειου χώρου (μήκους περίπου 12 και 55 μέτρων και μέσου πλάτους 1,50 και 1,20 μέτρων αντίστοιχα). Κατά μήκος των διαδρόμων θα τοποθετηθούν φωτιστικά. Δεν προβλέπεται να κυκλοφορούν στους πλακοστρωμένους διαδρόμους και στην κυκλική περιοχή οχήματα. Η πλακόστρωση θα γίνει με πλάκες μέσου πάχους 5 εκ.. Επίσης θα επενδυθεί ένα τμήμα των περιμετρικών τοιχείων με πέτρα. - Στο Λαμπερό θα γίνουν επενδύσεις δύο τοιχείων στην είσοδο του χωριού (το ένα τοιχείο έχει μέσο ύψος 2 μέτρων σε μήκος 18 μέτρων περίπου και 0,80 μ. ύψος σε μήκος 21,50 μέτρων, ενώ το δεύτερο έχει μέσο ύψος 1,10 μέτρων σε μήκος 9,50 μέτρων και 2,40 μ. ύψος σε μήκος 5 μέτρων περίπου). Θα πλακοστρωθεί δρόμος στη θέση Μήνος σε εμβαδόν 250,00 μ2 περίπου. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. Θα τοποθετηθούν τρία παγκάκια στην πλατεία του χωριού. - Θα κατασκευαστούν δύο χτιστές βρύσες, μία στο γήπεδο 5Χ5 και μία στη θέση Σταυρός, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας. - Θα γίνει διαμόρφωση χώρου στη θέση Τουλούμπα στον Άγιο Αθανάσιο με την κατασκευή περίφραξης 25 περίπου μέτρων και χτιστών χαμηλών πέτρινων τοιχείων σε μήκος περίπου 13,5 μέτρων με ύψος 0,40 μέτρων. Επίσης, θα κατασκευαστεί πλακόστρωση μεταβλητού πλάτους μήκους περίπου 41 μέτρων, μικρού πλάτους επί της οποίας δε θα κυκλοφορούν οχήματα, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης των υπαρχόντων μεταλλικών παγκακιών 1

2 και ενός ξύλινου τραπεζοπάγκου. ΜΟΣΧΑΤΟ Στην Τ.Κ. Μοσχάτου θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Θα γίνουν επενδύσεις με πέτρα σε τοιχεία της πλατείας Τσιτσιά σε συνολικό μήκος περίπου 20,00 μέτρων και μέσο ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 0,35 και 0,80 μ. - Θα επενδυθούν τα τοιχεία στις σκάλες μεταξύ των δύο κεντρικών πλατειών, συνολικού μήκους 20 περίπου μέτρων και μεταβλητού ύψους. - Θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην περιοχή περί της εκκλησίας Αγ. Νικολάου. Συγκεκριμένα, θα γίνουν επενδύσεις με πέτρα των τοιχείων κάτω από την εκκλησία σε τρία τμήματα τα οποία έχουν μήκος 7,50, 6,00 και 47,50 μέτρα και μέσο ύψος 0,60, 1,00 και 3,00 μέτρα αντίστοιχα. Θα γίνει πλακόστρωση στην πλατεία κοντά στην εκκλησία σε επιφάνεια περίπου 125,00 τ.μ. Θα επενδυθούν με πέτρα τα υπάρχοντα σκαλοπάτια και θα πλακοστρωθεί τμήμα δρόμου από οικία Χρ. Κούση έως Αριστ. Κανδήλα σε μήκος 70 περίπου μέτρων με μεταβαλλόμενο μέσο πλάτος 2,50 μ. καθώς και ο δρόμος προς το γήπεδο 5Χ5 σε μήκος 90 περίπου μέτρων με μέσο πλάτος 3,50 μέτρων περίπου. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. ΚΕΡΑΣΙΑ Στην Τ.Κ. Κερασιάς θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Στη θέση Ανθούλας Σήψα, θα γίνει πλακόστρωση σε συνολική επιφάνεια 250,00 περίπου τ.μ, με διαμόρφωση και πλακόστρωση σκαλοπατιών όπου απαιτείται, ενώ θα επενδυθεί και ένα τοιχείο με πέτρα μήκους 5,00 περίπου μέτρων και μέσου ύψους 1,10 μέτρου, αφού τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας D200mm μήκους 7,00 μέτρων για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Στα σημεία που θα γίνει πλακόστρωση, όπου προβλέπεται να κυκλοφορούν οχήματα, οι εργασίες θα γίνουν επί υφιστάμενης υποδομής, τσιμεντοστρωμένης με πάχος πλάκας σκυροδέματος 15 εκατοστών, οι δε πέτρες που θα τοποθετηθούν θα έχουν μέσο πάχος 5 εκατοστών. Στη θέση Ξαξήρα Δημοσθένη, θα καθαιρεθεί τσιμεντόστρωση σε μήκος 3,00 μέτρων και πλάτος 5,00 μέτρων και θα κατασκευαστεί πλακόστρωση συνολικής επιφάνειας 280,00 περίπου τ.μ, με διαμόρφωση σκαλοπατιών όπου απαιτείται, ενώ θα γίνει και επένδυση ενός τοιχείου μήκους 5,70 μέτρων και μέσου ύψους 0,70 μέτρα με πέτρα. Επί της πλακόστρωσης δεν προβλέπεται να γίνεται κυκλοφορία οχημάτων. - Στο πάρκινγκ πλησίον του Πολιτιστικού Κέντρου θα γίνουν πλακοστρώσεις σε μήκος 70,00 μέτρων περίπου με μεταβαλλόμενο μέσο πλάτος σε μια συνολική επιφάνεια 130,00 περίπου τ.μ και διαμόρφωση με πλακόστρωση σκαλοπατιών. 2

3 - Στη θέση Θυμ. Κόφφα-Τσικρικά θα γίνει πλακόστρωση σε συνολική επιφάνεια 340,00 περίπου τ.μ. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. - Στη θέση Σοφοκλή Μιαρίτη θα γίνουν πλακοστρώσεις σε μήκος περίπου 60,00 μέτρων με μέσο πλάτος 2,30 μέτρων. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. - ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Στη θέση Λατινέικα θα γίνουν εργασίες πλακόστρωσης σε συνολική επιφάνεια 1000,00 περίπου τ.μ. Οι δρόμοι είναι υφιστάμενοι, τσιμεντοστρωμένοι με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής τους θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. - Θα πλακοστρωθεί τμήμα δρόμου μεταξύ των θέσεων Τζάβαλου-Μπούρδα_Γάτου σε συνολική επιφάνεια 400,00 περίπου τ.μ. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. - Θα πλακοστρωθεί δρόμος μήκους 125,00 μέτρων περίπου μεταξύ των θέσεων Ρεφενέ Σωτήρη Βρύση Λύβινη σε συνολική επιφάνεια 440,00 περίπου τ.μ. Ο δρόμος είναι υφιστάμενος, τσιμεντοστρωμένος με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής του θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ Στην Τ.Κ. Μεσενικόλα θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές.: - Θα γίνει καθαίρεση πλακόστρωσης σε μήκος 33,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 2,50 μέτρων από τον Δημοτικό Ξενώνα έως την οικία Παπαναστάση και στη συνέχεια θα γίνει πλακόστρωση σε μήκος 80,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 3,00 μέτρων. - Πλησίον της οικίας Ποδηματά Τάκη, καθώς επίσης και Χαλκιά Θύμιου θα γίνει πλακόστρωση σε μήκος 80,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 3,00 μέτρων. - Από την οικία Θάλειας Τσαγανού έως στο Σπίτι Κρασιού θα γίνει πλακόστρωση με μήκος 50,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 2,50 μέτρων. - Από την οικία Μπάτζιου έως το σιδηρουργείο Καταραχιά θα γίνει πλακόστρωση σε μήκος 70,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 2,20 μέτρων. - Στην περιοχή Κορωνέικα θα γίνουν πλακοστρώσεις δρόμων σε συνολικό μήκος 90,00 περίπου μέτρων και μεταβαλλόμενο πλάτος. - Στη θέση Σεραφείμ Ζάχου θα πλακοστρωθεί δρόμος μήκους 20,00 περίπου μέτρων και μέσο 3

4 πλάτος 2,80 μέτρων. - Θα γίνει πλακόστρωση τμήματος της Πλατείας Ζάχου διαστάσεων 8,00Χ7,00 μέτρων. - Θα πλακοστρωθεί δρόμος 20,00 περίπου μέτρων στη θέση Βρύσες με μέσο πλάτος 3,00 περίπου μέτρων, καθώς και δρόμος μήκους 45,00 περίπου μέτρων από τις Βρύσες έως την οικία Αντωνούλα και μέσο πλάτος 2,00 μέτρων. - Στη θέση Γιαννακέικα θα γίνει πλακόστρωση μήκους 23,00 περίπου μέτρων και μέσο πλάτος 2,50 μέτρων. ΦΥΛΑΚΤΗ Στην Τ.Κ.Φυλακτής θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Θα γίνει κατασκευή πέτρινου χαμηλού τοίχου ύψους εως 1,0μ. και μήκους 140,0μ. στη θέση Καλύβια Φυλακτής επί του κεντρικού δρόμου. - Θα γίνει πλακόστρωση με πλάκες περιοχής, σε μονοπάτια που σήμερα είναι τμηματικά τσιμεντοστρωμένα, γύρω από την πλατεία του οικισμού : Μονοπάτι Μαγαλέικα -Εκκλησία μήκους 60,0μ. και πλάτους 1,0-1,5μ. Μονοπάτι Κορδέλα -Πλατεία μήκους 60,0μ και πλάτους 1,0-1,5μ. Μονοπάτι Καραγιάννη -Εκκλησία.:μήκους 120μ. και πλάτους 1,0-1,2μ. Σκαλοπάτια Πλατεία -Εκκλησία μήκους 80μ. και μέσου πλάτους 1,25μ. Από τα παραπάνω μονοπάτια δεν διέρχονται οχήματα παρα μόνο πεζοί ΚΑΡΙΤΣΑ Στην Τ.Κ. Καρίτσας θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Θα γίνουν επενδύσεις με πέτρα σε τοιχεία του οικισμού,μήκους 73.μ. και μέσου ύψους 2μ..Επίσης θα γίνει πλακόστρωση στο κιόσκι σε επιφάνεια 100μ2. - Θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην θέση Σταυρός. Συγκεκριμένα, θα γίνει πλακόστρωση του χώρου σε επιφάνεια 5Χ10μ. και θα τοποθετηθεί 1 ξύλινο κιόσκι, 5 παγκάκια και 2 τραπεζοπάγκοι. - Θα γίνει πλακόστρωση σε τσιμεντοστρωμένο μονοπάτι, πίσω από την κεντρική πλατεία μήκους 65μ. και πλάτους από 1,5-2,0μ. - Από τα παραπάνω μονοπάτι δεν διέρχονται οχήματα παρα μόνο πεζοί. ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ Στην Τ.Κ. Καρβασαρά θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Θα γίνει κατασκευή πέτρινου χαμηλού πεζουλιών στις θέσεις;.έναντι της Εκκλησίας επι του κεντρικού δρόμου ύψους εως 0,5μ. και μήκους 16,0μ. 4

5 .στην πλατεία ύψους 0,3μ. και μήκους 13,0μ..στο κοινοτικό γραφείο ύψους 0,4μ. μήκους 5,5μ. - Αρμολόγημα όψης πέτρινου τοίχου στη θέση Πλατεία --Οικονόμου Α μήκους 25μ. και ύψους 2μ. - Στο χώρο της πλατείας παράλληλα με την περίφραξη θα τοποθετηθεί ξύλινη πέργκολα διαστάσεων 5,50 Χ 3,00 μ. με 4 παγκάκια - Θα γίνει πλακόστρωση με πλάκες περιοχής, σε τμηματικώς τσιμεντοστρωμένα μονοπάτια,γύρω από την πλατεία του οικισμού : Πεζοδρόμιο κεντρικου δρόμου, μήκους 43,0μ. και πλάτους 1,0-3,0μ. Πλατεία επιφάνειας 23μ2 Μονοπάτι Οικονόμου Κ.: μήκους 100,0μ. και πλάτους 1,5-2,0μ. Πλακόστρωτο θέση Κρόκου : 85,0μ. και πλάτους 3,0μ. Πλακόστρωτο θέση Κοινοτικό γραφείο επιφάνειας 85,2μ2 Από τα παραπάνω μονοπάτια δεν διέρχονται οχήματα παρα μόνο πεζοί. ΠΕΖΟΥΛΑ Στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας της τοπικής κοινότητας Πεζούλας θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Στην πλατεία θέση Λειβαδάκι θα γίνει πετρόκτιστος τοίχος μήκους 11,00μ., πλάτους 0,40μ. και ύψους 40 εκ. για την οριοθέτηση του χώρου. Θα αντικατασταθεί αρδευτικός αύλακας μήκους 40,00μ. με εγκιβωτισμένο αγωγό Φ40 εκ. και πάνω του θα δημιουργηθεί πεζοδρόμιο μήκους 40,00 μ. και πλάτους 2,00 μ. Θα γίνει τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα πάχους 15εκ. του δρόμου πρόσβασης στην παιδική χαρά μήκους 26,00 μ. πλάτους 4,00 μ.και στη συνέχεια θα επιστρωθεί με φυσικές πλάκες. Θα επιστρωθεί η στέψη υπάρχοντος πέτρινου τοιχείου περίφραξης μήκους 40,00 μ. με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Επίσης θα κατασκευαστεί μία λιθόκτιστη βρύση μήκους 2,00μ. και θα τοποθετηθούν 5 παγκάκια. και θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά σώματα Στον οικισμό Πεζούλας της τοπικής κοινότητας Πεζούλας θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Θα γίνει πλακόστρωση στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου εμβαδού 190,00 μ2, θα τοποθετηθεί περιμετρικά του οικοπέδου κάγκελο μήκους 86,00 μ. ύψους 1,00μ. και θα κατασκευαστεί σε ένα τμήμα μήκους 40,00 μ. χαμηλός τοίχος πέτρινος περίφραξης. Θα κατεδαφιστούν εξωτερικές τουαλέτες διαστάσεων 3,00χ3,00 μ. ύψους 2,50μ. και θα επιστρωθούν με πέτρα σκαλοπάτια μήκους 5,00μ. ύψους 2,00μ.. Θα γίνει αρμολόγημα υπάρχοντος τοίχου περίφραξης αντιστήριξης μήκους 27,00 μ. 5

6 --Στη θέση ανάμεσα Κούτρα και Φλώρου θα καθαρισθεί μονοπάτι μήκους 50,00 μ. πλάτους 2,00μ. και θα επιστρωθεί με πέτρα. Από το παραπάνω μονοπάτι δεν διέρχονται οχήματα παρα μόνο πεζοί. ΚΡΥΟΝΕΡΙ Στον οικισμό Κρυονερίου της Τ.Κ. Κρυονερίου θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Το ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος θα επενδυθεί με πέτρα μήκους 5,00μ. και ύψους 3,00 μ. - Έναντι Βασιλείου Κωνσταντίνου θα γίνει επένδυση του τοίχου με πέτρα μήκους 18,00 μ ύψους 1,20 μ. - Στη θέση Δήμου Γιάννη θα κατασκευαστεί πέτρινο πεζοπυλι οριοθέτησης του δρόμου μήκους 50,00 ύψους 0,40 μ. - Στη θέση Ζηνέλη Ελευθερίας θα επενδυθεί ο τοίχος με πέτρα μήκους 15,00μ. ύψους 1,00 μ. - Στη θέση Σπύρου Ηλία θα επενδυθούν 2 τοίχοι με πέτρα μήκους 8,30μ. και 5,00μ. σε ύψους 0,50μ. και θα επιστρωθεί ο μεταξύ τους χώρος 14,00 μ2 με χονδρόπλακες ακανόνιστες. - Στη θέση Χριστάκη Αθανάσιου θα γίνει επένδυση τοίχου με πέτρα,μήκους 25,00μ., ύψους 1,80 μ. - Στην θέση πλατεία Αλώνια θα επενδυθούν 2 τοίχοι με πέτρα συνολικού μήκους 76,00 μ. ύψους 1,70μ., θα δημιουργηθούν πλακόστρωτα τμήματα επιφανείας 140 μ2 και θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά σώματα. - Στη θέση Σουλτάνη Βάιου θα γίνει επένδυση με πέτρα σε τοίχο μήκους 17,00μ. ύψους 1,50μ. - Στη θέση έναντι Καραγιώργου Βασιλείου θα γίνει τοιχείο από σκυρόδεμα μήκους 26,00μ. ύψους 1,00μ. που θα επενδυθεί με πέτρα και θα επενδυθεί αρδευτικός αύλακας μήκους 26,00μ.. - Στη θέση Παπουτσή Ελευθερίου θα επενδυθεί με πέτρα τοίχος μήκους 8,50 μ. ύψους 1,50μ. - Στη θέση Παπουτσή Χρήστου και Ελένης θα δημιουργηθούν πέτρινα σκαλοπάτια σε μήκος 20,00μ. πλάτους 2,50 μ. με ύψος 0,20μ. και θα επενδυθούν περιμετρικά τοιχεία μήκους 13,00μ. με πέτρα. - Στη θέση Παπουτσής Θωμάς θα επενδυθεί τοιχείο με πέτρα μήκους 10,00μ και ύψους 1,50 μ. - Στη θέση Κρικέλης Θωμάς θα επενδυθεί τοιχείο με πέτρα μήκους 10,00μ. και ύψους 1,80μ. - Στη θέση Τσούλα Παναγιώτη θα επεκταθεί καθ ύψος 0,30 μ. τοιχείο σε μήκος 14,00μ. - Στη θέση κιόσκι Σκουλακαρίτη θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης μήκους 10,00μ. ύψους 2,00μ. και θα επιστρωθεί με πλάκες ο περιβάλλοντας χώρος του κιοσκιού επιφανείας 20,00 6

7 μ2. - Στη θέση Κωστούλα Φώτη θα κατασκευασθεί πέτρινο πεζούλι ύψους 0,40μ. -,μήκους 40,00μ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ Στον οικισμό Μπελοκομίτη της τοπικής κοινότητας Μπελοκομίτη θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: - Στο πάρκο αναψυχήης των Αγίων Αποστόλων θα αντικατασταθούν τα ξύλα στα 12 υπάρχοντα παγκάκια. Θα τοποθετηθούν 13 φωτιστικά σώματα. Θα κατασκευαστεί τοίχος μήκους 26,00 μ. ύψους 1,00μ. από κορμούς δένδρων. Θα κατασκευαστεί 1 ξύλινο κιόσκι. Θα γίνουν πλακοστρώσεις στο δρόμο πρόσβασης και θα συμπληρωθούν υφιστάμενες πλακοστρώσεις σε τμήματα του πάρκου που είναι χωμάτινα συνολικής επιφάνειας 100 μ2. Θα κατασκευαστεί 1 πέτρινη βρύση μήκους 2,00 μ. και θα τοποθετηθούν 4 δοχεία αποριμμάτων. - Επίσης θα αντικατασταθούν τα ξύλα στα 3 υπάρχοντα παγκάκια, θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά σώματα. Θα κατασκευαστεί σιδερένιο κιγκλίδωμα μήκους 25,00μ. στις πλευρές που λείπει και θα επιστρωθεί η στέψη υπάρχοντος τοίχου 35,00μ. με χονδρόπλακες ακανόνιστες. ΝΕΟΧΩΡΙ Στον οικισμό Νεοχωρίου θα γίνουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές: ΘΕΣΗ ΑΓΝΑΝΤΙ -Στη θέση Αγνάντι θα γίνει πλακόστρωση σε υπάρχον πεζοδρόμιο μήκους 65,00μ. πλάτους 2,80 μ. - Θα θέση Προφήτη Ηλία θα κατασκευασθεί πέτρινο πεζούλι ύψους 0,4μ. μήκους 60,00μ και πλακόστρωση τμήματος 16,00 μ2. - Θα γίνει πλακόστρωση στο μονοπάτι Προφήτης Ηλίας Αγνάντι μήκους 58,5μ πλάτους 1,00μ. ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Θα γίνει πλακόστρωση μήκους 50,00μ. πλάτους 3,00 μ. - Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από σκυρόδεμα.επενδεδυμένος με πέτρα σε μήκος 25,00μ. και ύψος 1,50-2,0μ. - Κατασκευή σκαλοπατιών και επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες. - Θα κατασκευαστεί ξύλινο κιόσκι και θα γίνει επίστρωση με πλάκες ακανόνιστες σε επιφάνεια 50,00 μ2 - Θα γίνει πλακόστρωση στο μονοπάτι στη θέση Παλιό Σχολείο-Μαντζαφός με χονδρόπλακες ακανόνιστες,μήκους 80μ. και πλάτους 2μ. Από το παραπάνω μονοπάτι δεν διέρχονται οχήματα παρα μόνο πεζοί. 7

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ πλακοστρώσεις που θα γίνουν σε δρόμους με κυκλοφορία οχημάτων αλλά και μονοπατιών που διέρχονται μόνο πεζοί, δεν θα επιφέρουν αλλαγή στη σημερινή κατάσταση της κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν θα γίνουν πεζοδρομήσεις οδών, και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται όπως σήμερα. Επίσης στα υφιστάμενα μονοπάτια που πρόκειται να πλακοστρωθούν δεν υπάρχει η δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων λόγω του μικρού πλάτους τους (1,0-1,5μ). Σημειώνεται ότι όλες οι πλακοστρώσεις θα γίνουν επί υφιστάμενων δρόμων τσιμεντοστρωμένων με πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκ. και επί της υφιστάμενης υποδομής τους θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με μέσο πάχος πλάκας 5 εκ. Επομένως δεν προκύπτει θέμα φέρουσας ικανότητας ούτε για την υφιστάμενη υποδομή -η οποία παραλαμβάνει τα φορτία κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να παρουσιάσει προβλήματα- ούτε για τις πλακοστρώσεις,το μεγάλο πάχος των οποίων εξασφαλίζει την επαρκή αντοχή τους. Τα στοιχεία που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι είναι φυσικοί λίθοι (πλάκες) και θα είναι κατά DIN EN 1341 για φυσικές πλάκες, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο της ΤΣΥ. Στις πλάκες, η σχέση της επιφάνειας (σε εκ2 ) ως προς το πάχος (σε εκ) είναι > 100. Θα έχουν πάχος 3-5 εκ. για λιγότερες από 150 διελεύσεις φορτηγών την ημέρα Η αντοχή σε θλίψη των πλακών πρέπει να είναι >0,005 MPa. (που θα παραλαμβάνουν οχήματα με κινητό φορτίο>500kg/m2) Οι πλάκες που επιλέγονται είναι ασβεστολιθικής σύστασης και σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε αντοχή. Ελάχιστες τιμές Αντοχής σε θλίψη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM Τύπος πετρώματος Αντοχή σε θλίψη Compressive Strength psi MPa Μάρμαρα Ασβεστόλιθοι υψηλής πυκνότητας (>2560 kg/m 3 ) Ασβεστόλιθοι μεσαίας πυκνότητας ( kg/m 3 )

9 Ασβεστόλιθοι χαμηλής πυκνότητας ( kg/m 3 ) Τραβερτίνες για εξωτερική χρήση Τραβερτίνες για εσωτερική χρήση ,5 Γρανίτες ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Στα προτεινόμενα έργα διαμόρφωσης (πλακοστρώσεις, κ.λπ.) δεν προβλέπεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές στις υφιστάμενες κλίσεις του εδάφους, οι οποίες είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή, όπου κριθεί απαραίτητο ή προκύψουν νέα δεδομένα, θα ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή χειρολισθήρων και ραμπών για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σημεία όπου θα γίνουν παρεμβάσεις. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ » Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε ,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 25/06/12 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 9

ΡΟΚΑ. Τεχνική Έκθεση Ανάπλαση Οικισμού Ρόκας. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων Τ.Υ.Δ.Χ. Ιανουάριος 2013

ΡΟΚΑ. Τεχνική Έκθεση Ανάπλαση Οικισμού Ρόκας. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων Τ.Υ.Δ.Χ. Ιανουάριος 2013 ΡΟΚΑ Τεχνική Έκθεση Ανάπλαση Οικισμού Ρόκας ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων Τ.Υ.Δ.Χ. Ιανουάριος 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Δ. ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 100 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...1 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ...2 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ αρ. μελ. ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Μελέτης. 20 /2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : Δ.Δ. Τ.Π. 30.7332.0012 600.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 17-3-2014 2 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πρόνοιας Τμήμα Καθαριότητας-Πρασίνου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/ 2015 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΚΟΡΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΘΕΣΗ: ΘΕΡΜΑ Τ.Κ. ΚΟΡΝΟΥ - Ν. ΛΗΜΝΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ.

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμμανουήλ Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41717 Fax: 28210 73847 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας. ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνδημότες, Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα