ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Valtropin 5 mg/1,5 ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο κόνεως περιέχει 5 mg σωµατοτροπίνης (το οποίο αντιστοιχεί σε 15 IU). Μετά την ανασύσταση µε 1,5 ml διαλύτη, 1 ml περιέχει: σωµατοτροπίνη* 3,33 mg (το οποίο αντιστοιχεί σε 10 IU) * παράγεται σε κύτταρα Saccharomyces cerevisiae µέσω τεχνολογίας ανασυνδυασµένου DNA. Έκδοχα: 1,5 ml διαλύτη περιέχει 4,5 mg metacresol. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. Λευκή ή υπόλευκη κόνις. Ο διαλύτης είναι διαυγές διάλυµα. Μετά την ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη, το Valtropin έχει ph περίπου 7,5 και ωσµωγραµµοµοριακότητα περίπου 320 mosm/kg. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Παιδιατρικοί ασθενείς - Μακροχρόνια θεραπεία παιδιών µε αυξητική ανεπάρκεια λόγω ανεπαρκούς έκκρισης της φυσιολογικής ενδογενούς αυξητικής ορµόνης. - Θεραπεία του µικρού αναστήµατος σε παιδιά µε σύνδροµο Turner, επιβεβαιωµένο µέσω ανάλυσης χρωµοσωµάτων. - Θεραπεία της αυξητικής καθυστέρησης σε παιδιά κατά την προεφηβεία µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ενήλικες ασθενείς - Θεραπεία αντικατάστασης σε ενήλικες µε έντονη έλλειψη αυξητικής ορµόνης, µε αιτιολογία προερχόµενη από την παιδική ή την ώριµη ηλικία. Ενήλικες ασθενείς µε σοβαρή έλλειψη αυξητικής ορµόνης ορίζονται ως ασθενείς µε γνωστή παθολογία του υποθαλάµου-υπόφυσης και τουλάχιστον µία πρόσθετη γνωστή έλλειψη υποφυσικής ορµόνης άλλης από την προλακτίνη. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε µία και µόνη δυναµική δοκιµασία µε σκοπό τη διάγνωση ή τον αποκλεισµό της έλλειψης αυξητικής ορµόνης. Σε ασθενείς µε µεµονωµένη έλλειψη αυξητικής ορµόνης στην παιδική ηλικία (απουσία ενδείξεων νόσου του υποθαλάµου-υπόφυσης ή κρανιακής ακτινοθεραπείας), συνιστώνται δύο δυναµικές δοκιµασίες, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενών µε χαµηλές συγκεντρώσεις αυξητικού παράγοντα 1 προσοµοιάζοντος µε ινσουλίνη (IGF-1) (βαθµολογία τυπικής απόκλισης < 2 (SDS)), οι οποίοι µπορούν να παραπεµφθούν για µία δοκιµασία. Το οριακό σηµείο της δυναµικής δοκιµασίας πρέπει να είναι αυστηρό. 2

3 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία µε Valtropin πρέπει να ξεκινά και να παρακολουθείται από ιατρούς που διαθέτουν επαρκή εµπειρία στη διάγνωση και διαχείριση ασθενών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης. Το πρόγραµµα δοσολογίας και χορήγησης πρέπει να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. οσολογία σε παιδιατρικούς ασθενείς Έλλειψη αυξητικής ορµόνης σε παιδιά Η συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία είναι 0,025-0,035 mg/kg σωµατικού βάρους, χορηγούµενη ως υποδόρια ένεση. Παιδιά µε σύνδροµο Turner Η συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία είναι 0,045-0,050 mg/kg σωµατικού βάρους, χορηγούµενη ως υποδόρια ένεση. Παιδιά κατά την προεφηβεία µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Η συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία είναι 0,045-0,050 mg/kg σωµατικού βάρους, χορηγούµενη ως υποδόρια ένεση. οσολογία σε ενήλικες ασθενείς Έλλειψη αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες Η συνιστώµενη αρχική δόση είναι 0,15-0,30 mg/ηµέρα, χορηγούµενη ως υποδόρια ένεση. Μπορεί να απαιτείται χαµηλότερη αρχική δόση σε ηλικιωµένους και παχύσαρκους ασθενείς. Αυτή η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες κάθε ασθενή µε βάση την κλινική ανταπόκριση και τις συγκεντρώσεις IGF-1 στον ορό. Η συνολική ηµερήσια δόση συνήθως δεν υπερβαίνει το 1 mg. Οι συγκεντρώσεις IGF-1 πρέπει να διατηρούνται κάτω από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού εύρους για τη συγκεκριµένη ηλικία. Πρέπει να χρησιµοποιείται η ελάχιστη αποτελεσµατική δόση. Οι δοσολογικές απαιτήσεις µπορεί να µειώνονται µε την αυξανώµενη ηλικία του ασθενή. Η δοσολογία της σωµατοτροπίνης πρέπει να µειώνεται σε περιπτώσεις επίµονου οιδήµατος ή σοβαρής παραισθησίας, µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης συνδρόµου του καρπιαίου σωλήνα. Χορήγηση Το Valtropin χορηγείται µε υποδόρια ένεση. Τα σηµεία της ένεσης πρέπει να ποικίλλουν ώστε να αποφευχθεί η λιποατροφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανασύσταση και τη χορήγηση, βλ. παράγραφο

4 4.3 Αντενδείξεις - Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα (π.χ. metacresol) (βλ. παράγραφο 4.4). - Κάθε ένδειξη δραστηριότητας όγκου. Οι ενδοκρανιακές βλάβες πρέπει να είναι αδρανείς και να έχει ολοκληρωθεί η αντινεοπλασµατική θεραπεία πριν την έναρξη θεραπείας µε αυξητική ορµόνη. Η χορήγηση του Valtropin πρέπει να διακοπεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη όγκου. - Το Valtropin δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για προώθηση της ανάπτυξης σε παιδιά µε κλειστές επιφύσεις. - Ασθενείς µε οξεία κρίσιµη νόσο, λόγω επιπλοκών µετά από χειρουργική επέµβαση ανοικτής καρδιάς ή χειρουργική επέµβαση στην κοιλιακή χώρα, πολλαπλό τραυµατισµό µετά από δυστύχηµα, ή ασθενείς µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση εν υπάρχουν ενδείξεις που να δηµιουργούν υποψίες ότι η αντικατάσταση της αυξητικής ορµόνης επηρεάζει το ρυθµό επανεµφάνισης ή επανανάπτυξης ενδοκρανιακών νεοπλασµάτων, αλλά η καθιερωµένη κλινική πρακτική απαιτεί τακτική απεικονιστική παρακολούθηση της υπόφυσης σε ασθενείς µε ιστορικό παθολογίας της υπόφυσης. Στους συγκεκριµένους ασθενείς, συνιστάται µια σάρωση αναφοράς πριν τη χορήγηση θεραπείας αντικατάστασης αυξητικής ορµόνης. Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαµβανόµενης κεφαλαλγίας, προβληµάτων όρασης, ναυτίας ή/και έµετου, συνιστάται βυθοσκόπηση για οίδηµα της οπτικής θηλής. Εάν επιβεβαιωθεί οίδηµα της οπτικής θηλής, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση διάγνωσης καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης και, εάν κριθεί απαραίτητο, η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη πρέπει να διακοπεί. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που θα µπορούσαν να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων για ασθενείς στους οποίους η ενδοκρανιακή υπέρταση έχει αντιµετωπιστεί. Σε περίπτωση επανέναρξης της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη, απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση για συµπτώµατα ενδοκρανιακής υπέρτασης. Επειδή η ανθρώπινη αυξητική ορµόνη µπορεί να προκαλέσει κατάσταση αντοχής στην ινσουλίνη, ασθενείς που λαµβάνουν σωµατοτροπίνη πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις δυσανεξίας στη γλυκόζη. Η αυξητική ορµόνη αυξάνει την εξωθυρεοειδική µετατροπή της T4 σε T3 και µπορεί, ως αποτέλεσµα, να επιδείξει αρχόµενο υποθυρεοειδισµό. Συνεπώς, πρέπει να διενεργείται παρακολούθηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς σε όλους τους ασθενείς. Σε ασθενείς µε υποϋποφυσισµό, η συνήθης θεραπεία αντικατάστασης πρέπει να παρακολουθείται στενά όταν χορηγείται θεραπευτική αγωγή µε σωµατοτροπίνη. Ασθενείς µε ενδοκρινικές διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένης και της έλλειψης αυξητικής ορµόνης, µπορεί να αναπτύξουν συχνότερα από άλλους ασθενείς διολίσθηση στις κεφαλικές επιφύσεις. Κάθε παιδί που παρουσιάζει σηµάδια χωλότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη πρέπει να αξιολογείται. Ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία µε αυξητική ορµόνη κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας µέχρι να φθάσουν το τελικό τους ύψος, πρέπει να επαναξιολογούνται για έλλειψη αυξητικής ορµόνης µετά το κλείσιµο των επιφύσεων, πριν την έναρξη της θεραπείας αντικατάστασης σε δόσεις συνιστώµενες για ενήλικες. Στα παιδιά, η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί µέχρι να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους. Συνιστάται να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης δοσολογίας, λόγω πιθανού κινδύνου µεγαλακρίας, υπεργλυκαιµίας και γλυκοζουρίας. Πριν την έναρξη της θεραπείας µε σωµατοτροπίνη για αυξητική καθυστέρηση δευτερογενή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, πρέπει να έχει προηγηθεί παρακολούθηση των παιδιών για ένα έτος µε σκοπό 4

5 την επαλήθευση της αυξητικής διαταραχής. Συντηρητική θεραπεία για νεφρική ανεπάρκεια (η οποία συµπεριλαµβάνει έλεγχο της οξέωσης, του υπερπαραθυρεοειδισµού και της διατροφικής κατάστασης για ένα έτος πριν από τη θεραπεία) πρέπει να έχει εδραιωθεί και να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία µε σωµατοτροπίνη πρέπει να διακόπτεται κατά το χρόνο της µεταµόσχευσης νεφρού. Για να επιτευχθεί ο καθορισµένος στόχος της θεραπείας, οι άνδρες ίσως να χρειάζονται λιγότερη αυξητική ορµόνη από ό,τι οι γυναίκες. Η χορήγηση οιστρογόνων από το στόµα αυξάνει τις δοσολογικές απαιτήσεις στις γυναίκες. Με το χρόνο, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αυξανόµενη ευαισθησία στην αυξητική ορµόνη (εκφραζόµενη ως µεταβολή στον IGF-1 ανά δόση αυξητικής ορµόνης), ειδικά στους άνδρες. Η ακρίβεια της δόσης αυξητικής ορµόνης πρέπει συνεπώς να ελέγχεται κάθε 6 µήνες. Η ανασύσταση του Valtropin δεν πρέπει να γίνεται µε τον παρεχόµενο διαλύτη για ασθενείς µε γνωστή ευαισθησία στην ουσία metacresol. Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία στο συνοδευτικό διαλύτη, η ανασύσταση των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται µε ύδωρ για ενέσιµα και κάθε φιαλίδιο να χρησιµοποιείται ως φιαλίδιο µίας χρήσης (βλ. παράγραφο 6.3). Ασθενείς µε σύνδροµο Turner πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για µέση ωτίτιδα και άλλες διαταραχές του ωτός, καθώς οι συγκεκριµένοι ασθενείς διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης διαταραχών του ωτός ή της ακοής. Μετά από τυχαία ενδοµυϊκή ένεση, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπογλυκαιµία. Η εµπειρία από τη θεραπεία µε σωµατοτροπίνη σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών είναι περιορισµένη. Η εµπειρία από την παρατεταµένη θεραπεία (πάνω από 5 έτη) µε σωµατοτροπίνη στους ενήλικες είναι περιορισµένη. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Υπερβολική θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή αναστέλλει την αυξητική δράση της ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης. Σε ασθενείς µε συνυπάρχουσα έλλειψη της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορµόνης (ACTH), η δόση αντικατάστασης γλυκοκορτικοειδών πρέπει να προσαρµόζεται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται µια ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη. Σε γυναίκες που λαµβάνουν οιστρογόνα από το στόµα, µπορεί να απαιτείται υψηλότερη δόση σωµατοτροπίνης για να επιτευχθεί ο στόχος της θεραπείας. Ασθενείς που λαµβάνουν ινσουλίνη για σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε σωµατοτροπίνη. Ενδέχεται να απαιτείται προσαρµογή της δόσης ινσουλίνης. Tα δεδοµένα µιας µελέτης αλληλεπίδρασης που διενεργήθηκε σε ενήλικες ασθενείς µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης επέδειξαν ότι η χορήγηση σωµατοτροπίνης µπορεί να αυξήσει την κάθαρση ενώσεων οι οποίες είναι γνωστό ότι µεταβολίζονται µέσω ισοενζύµων κυτοχρώµατος P450. Η κάθαρση ενώσεων οι οποίες µεταβολίζονται µέσω του κυτοχρώµατος P450 3A4 (π.χ. στεροειδή του φύλου, κορτικοστεροειδή, αντισπασµωδικοί παράγοντες και κυκλοσπορίνη) µπορεί να αυξηθεί µε αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα αυτών των ενώσεων στο πλάσµα. Η κλινική σηµασία του τελευταίου είναι άγνωστη. 4.6 Κύηση και γαλουχία εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα σχετικά µε έκθεση στο Valtropin κατά την εγκυµοσύνη. Είναι ανεπαρκείς οι µελέτες σε ζώα σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του 5

6 εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Συνεπώς, το Valtropin δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. εν έχουν διεξαχθεί κλινικές µελέτες για το Valtropin σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. εν είναι γνωστό εάν η σωµατοτροπίνη απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Συνεπώς, η χορήγηση του Valtropin σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας πρέπει να γίνεται µε προσοχή. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Το Valtropin δεν έχει καµία ή ασήµαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Κατά τη διάρκεια κλινικών µελετών, 128 παιδιά (98 παιδιά µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης και 30 µε σύνδροµο Turner) εκτέθηκαν στο Valtropin. Το προφίλ ασφαλείας του Valtropin που παρατηρήθηκε σε αυτές τις κλινικές µελέτες ήταν σύµφωνο µε εκείνο που αναφέρθηκε για το προϊόν αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε στις µελέτες αυτές και για άλλα προϊόντα που περιέχουν σωµατοτροπίνη. Με βάση δηµοσιευµένες πληροφορίες, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες παρενέργειες και οι αντίστοιχες συχνότητες τους σε σχέση µε τη θεραπεία µε σωµατοτροπίνη: Πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100, < 1/10), όχι συχνές (> 1/1.000, < 1/100), σπάνιες (> 1/10.000, < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000) συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών ιαταραχές του ενδοκρινικού συστήµατος Υποθυρεοειδισµός: συχνός ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Ήπια υπεργλυκαιµία : συχνή (1% στα παιδιά, 1% - 10% στους ενήλικες) Αντοχή στην ινσουλίνη ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση: σπάνια Κεφαλαλγία: πολύ συχνή στους ενήλικες Αϋπνία: πολύ σπάνια στα παιδιά, συχνή στους ενήλικες Παραισθησία: σπάνια στα παιδιά, πολύ συχνή στους ενήλικες Αγγειακές διαταραχές Υπέρταση: σπάνια στα παιδιά, συχνή στους ενήλικες ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Τοπικός πόνος των µυών (µυαλγία): συχνή στους ενήλικες Aρθραλγία και διαταραχή των αρθρώσεων (αρθραλγία): πολύ συχνή στους ενήλικες ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού Γυναικοµαστία: πολύ σπάνια στα παιδιά, όχι συχνή στους ενήλικες Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Αδυναµία: όχι συχνή Άλγος της θέσης ένεσης (αντίδραση): συχνός Οίδηµα (τοπικό ή γενικευµένο): συχνό (1% - 10% στα παιδιά, 10% στους ενήλικες) Όπως και µε όλα τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν σωµατοτροπίνη, ένα µικρό ποσοστό των ασθενών µπορεί να αναπτύξει αντισώµατα στη σωµατοτροπίνη. Σε µια κλινική µελέτη µε το Valtropin, 3% των παιδιών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης ανέπτυξαν τέτοια αντισώµατα. Η ικανότητα σύνδεσης αυτών των αντισωµάτων ήταν χαµηλή και δεν παρατηρήθηκε καµία επίδραση 6

7 στο ρυθµό ανάπτυξης. Συνιστάται έλεγχος για αντισώµατα στη σωµατοτροπίνη σε κάθε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Αντισώµατα έναντι πρωτεϊνών των κυττάρων-ξενιστών (αντι-s. Cerevisiae) δεν εντοπίστηκαν συχνά σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε Valtropin. Η παραγωγή τέτοιων αντισωµάτων µε χαµηλή ικανότητα σύνδεσης είναι µάλλον απίθανο να έχει κλινικές επιπτώσεις. Σε αντίθεση µε τα βακτήρια (E. coli), οι ζυµοµύκητες δεν αναφέρονται να προκαλούν ενισχυτική δράση, τροποποιώντας έτσι την ανοσολογική ανταπόκριση. Υπήρξε µία περίπτωση (< 1%) οξείας υπερευαισθησίας, συµπεριλαµβανοµένης κνίδωσης και κνησµού, σε έναν ασθενή στον οποίο χορηγήθηκε Valtropin. Παιδιατρικοί ασθενείς Παρατηρήθηκε ήπιο και παροδικό οίδηµα στα πρώιµα στάδια της θεραπείας µε σωµατοτροπίνη. Αναφέρθηκε λευχαιµία σε ένα µικρό αριθµό παιδιών στα οποία χορηγήθηκε σωµατοτροπίνη. Εντούτοις, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συχνότητα εµφάνισης λευχαιµίας σε ασθενείς που έλαβαν σωµατοτροπίνη είναι αυξηµένη χωρίς να υπάρχουν παράγοντες προδιάθεσης. Ενήλικες ασθενείς Γενικά, σε ασθενείς µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης που εµφανίστηκε στην ώριµη ηλικία, αναφέρθηκαν κατά τα πρώιµα στάδια της θεραπείας οίδηµα, µυαλγία, αρθραλγία και διαταραχές των αρθρώσεων, τα οποία έτειναν να είναι παροδικά. Οι ενήλικες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε σωµατοτροπίνη µετά από διάγνωση έλλειψης αυξητικής ορµόνης κατά την παιδική ηλικία, παρουσίασαν ανεπιθύµητες ενέργειες λιγότερο συχνά από ό,τι οι ασθενείς µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης που εµφανίστηκε κατά την ώριµη ηλικία. 4.9 Υπερδοσολογία Οξεία υπερδοσολογία θα µπορούσε να οδηγήσει αρχικά σε υπογλυκαιµία και στη συνέχεια σε υπεργλυκαιµία. Η µακροχρόνια υπερδοσολογία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα σηµεία και συµπτώµατα µεγαλακρίας, συναφή µε τα γνωστά αποτελέσµατα της περίσσειας ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Σωµατοτροπίνη και ανάλογα, κωδικός ATC: H01A C01 Η σωµατοτροπίνη είναι µια ορµόνη πολυπεπτιδίων που προέρχεται από ανασυνδυασµένο DNA. Έχει 191 κλάσµατα αµινοξέων και µοριακό βάρος daltons. Η σειρά αµινοξέων του προϊόντος είναι ταυτόσηµη µε εκείνη της ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης υποφυσικής προέλευσης. Το Valtropin συντίθεται σε κύτταρα ζυµοµύκητα (Saccharomyces cerevisiae). Οι βιολογικές επιδράσεις της σωµατοτροπίνης είναι ισοδύναµες µε εκείνες της ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης υποφυσικής προέλευσης. Η σηµαντικότερη επίδραση της σωµατοτροπίνης είναι η διέγερση των αυξητικών χόνδρων των µακρών οστών. Επιπλέον, προωθεί τη σύνθεση κυτταρικών πρωτεϊνών και την κατακράτηση αζώτου. Η σωµατοτροπίνη διεγείρει το µεταβολισµό των λιπιδίων, αυξάνει τα λιπαρά οξέα πλάσµατος και τις χοληστερόλες λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL), ενώ µειώνει την ολική χοληστερόλη πλάσµατος. Η θεραπεία µε σωµατοτροπίνη έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στη σωµατική σύνθεση των ασθενών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης, καθώς µειώνει τα αποθέµατα σωµατικού λίπους και αυξάνει την καθαρή 7

8 µυϊκή µάζα. Η µακροχρόνια θεραπεία σε ασθενείς µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης αυξάνει την πυκνότητα των ιχνοστοιχείων στα οστά. Η σωµατοτροπίνη µπορεί να προκαλέσει αντοχή στην ινσουλίνη. Μεγάλες δόσεις σωµατοτροπίνης ενδέχεται να επηρεάσουν την ανοχή γλυκόζης. Κλινικές µελέτες Η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια του Valtropin αξιολογήθηκαν σε µια τυχαιοποιηµένη, διπλήτυφλή, παράλληλη, ελεγχόµενη µελέτη Φάσης III σε παιδιά µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης. εν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ του Valtropin και του προϊόντος αναφοράς όσον αφορά την ταχύτητα αύξησης ύψους και τη βαθµολογία τυπικής απόκλισης (SDS) ταχύτητας αύξησης ύψους. Μια ανοικτή µελέτη Φάσης III ενός σκέλους, η οποία διερεύνησε την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της θεραπείας µε Valtropin σε κορίτσια µε χαµηλό ανάστηµα σχετιζόµενο µε το σύνδροµο Turner, κατέδειξε µια σηµαντική επίδραση της θεραπείας υπό µελέτη στην ταχύτητα αύξησης ύψους. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιηµένη, µονής δόσης, µελέτη διασταύρωσης σε 24 υγιείς εθελοντές κατέδειξε ότι το φαρµακοκινητικό προφίλ του Valtropin ήταν παρεµφερές µε εκείνο του προϊόντος αναφοράς. Η υποδόρια χορήγηση 0,073 mg/kg σωµατικού βάρους Valtropin είχε ως αποτέλεσµα C max 43,97 ng/ml και AUC 0-24 h 369,90 ng h/ml. Το C max επετεύχθη στις 4 ώρες και η ηµιπερίοδος ζωής t ½ ήταν 3 ώρες. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα προκλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση τις συµβατικές µελέτες µε το Valtropin, τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων, γονοτοξικότητας και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. Μελέτες σε ζώα µε το Valtropin δεν επαρκούν για την αξιολόγηση της ενδεχόµενης τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα. Από τις µελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα που διεξάχθηκανµε άλλα προϊόντα σωµατοτροπίνης, δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξηµένου κινδύνου παρενεργειων για το έµβρυο. εν έχουν διεξαχθεί µακροχρόνιες µελέτες ενδεχόµενης καρκινογόνου δράσης. εν υπάρχουν ειδικές µελέτες τοπικής ανοχής σε ζώα µετά από υποδόρια ένεση µε Valtropin. Εντούτοις, σε µελέτες γενικής τοξικότητας µίας αλλά και επαναλαµβανόµενων δόσεων, δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες στο σηµείο της ένεσης. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κόνις: Γλυκίνη Μαννιτόλη Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο ιβασικό φωσφορικό νάτριο Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθµιση ph) Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθµιση ph). ιαλύτης: Metacresol Ύδωρ για ενέσιµα. 8

9 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών σχετικά µε τη συµβατότητα, το παρόν φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 6.3 ιάρκεια ζωής 30 µήνες. Μετά το πρώτο άνοιγµα ή µετά την ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη: Μετά την ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη, η χηµική και η φυσική εν χρήσει σταθερότητα καταδείχθηκε για 21 ηµέρες σε θερµοκρασία 2 C - 8 C (ψυγείο). Από µικροβιολογική άποψη το προϊόν, αφού ανοιχθεί, µπορεί να αποθηκευθεί για µέγιστο χρονικό διάστηµα 21 ηµερών σε θερµοκρασία 2 C - 8 C (ψυγείο). Μετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα: Μετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως και να θεωρηθεί ως φιαλίδιο µίας χρήσης. Εάν δε χρησιµοποιηθεί αµέσως, οι χρόνοι φύλαξής του εν χρήσει και οι συνθήκες πριν τη χρήση κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες σε θερµοκρασία 2 C - 8 C (ψυγείο), εκτός εάν η ανασύσταση έλαβε χώρα σε ελεγχόµενες και πιστοποιηµένες συνθήκες ασηψίας. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 C - 8 C). Μην καταψύχετε. Για σκοπούς µεταφοράς ή/και περιπατητικής χρήσης, το µη ανασυσταµένο προϊόν µπορεί να διατηρηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου (όχι πάνω από 25 C) για µία χρονική περίοδο µέχρι 2 εβδοµάδες. Οι ασθενείς µπορούν να διατηρήσουν το µη ανασυσταµένο προϊόν σε θερµοκρασία δωµατίου για µία χρονική περίοδο µέχρι τρεις ηµέρες πριν τη χρήση. Για τις συνθήκες διατήρησης του ανασυσταµένου φαρµακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη 5 mg κόνεως σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου I) κλεισµένο µε πώµα εισχώρησης (βουτυλικό ελαστικό) και ανοιγόµενο πώµα (πλαστικό αργιλίου). 1,5 ml διαλύτη σε προγεµισµένη σύριγγα (γυαλί τύπου I) κλεισµένο µε πώµα άκρου (βουτυλικό ελαστικό επικαλυµµένο µε FluroTec ) Μέγεθος συσκευασίας 1 φιαλίδιο και 1 προγεµισµένη σύριγγα. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Για χρήση και χειρισµό Η ανασύσταση του Valtropin δεν πρέπει να γίνεται µε τον παρεχόµενο διαλύτη για ασθενείς µε γνωστή ευαισθησία στο metacresol (βλ. παράγραφο 4.3). Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία στο συνοδευτικό διαλύτη, η ανασύσταση των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται µε ύδωρ για ενέσιµα και κάθε φιαλίδιο να χρησιµοποιείται ως φιαλίδιο µίας χρήσης. 9

10 Ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη Η ανασύσταση κάθε φιαλιδίου Valtropin πρέπει να γίνεται χρησιµοποιώντας το συνοδευτικό διαλύτη. Ο διαλύτης δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί εάν παρουσιάζει αποχρωµατισµό ή θολερότητα. Ο διαλύτης πρέπει να ενίεται µέσα στο φιαλίδιο στοχεύοντας προς το γυάλινο τοίχωµα. Μετά την ανασύσταση, το φιαλίδιο πρέπει να στροβιλίζεται µε ΑΠΑΛΗ περιστροφική κίνηση εώς ότου διαλυθεί τελείως το περιεχόµενο. ΜΗΝ ΑΝΑΤΑΡΑΣΣΕΤΕ. Το διάλυµα που προκύπτει πρέπει να είναι διαυγές, χωρίς σωµατιδιακή ύλη. Εάν το διάλυµα είναι αποχρωµατισµένο, θολό ή περιέχει σωµατιδιακή ύλη, το περιεχόµενο ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ενίεται. Πριν και µετά από κάθε ένεση, το διάφραγµα του φιαλιδίου πρέπει να σκουπίζεται µε αλκοόλη ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση του περιεχοµένου από τις επανειληµµένες εισαγωγές της βελόνης. Εάν έχει ανασυσταθεί µε το διαλύτη, το διάλυµα προορίζεται για χρήση πολλαπλών δόσεων (βλ. παράγραφο 6.3). Ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα Μετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως (βλ. παράγραφο 6.3) και το διάλυµα προορίζεται για µία µόνο χρήση. Χορήγηση Για τη χορήγηση του Valtropin, πρέπει να χρησιµοποιούνται στείρες σύριγγες και βελόνες µίας χρήσης. Ο όγκος της σύριγγας πρέπει να είναι τόσο µικρός ώστε η συνταγογραφηµένη δόση να µπορεί να αφαιρεθεί από το φιαλίδιο µε αρκετή ακρίβεια. Απόρριψη Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Γερµανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το φαρµακευτικό προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMEA) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11

12 Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού της βιολογικώς δραστικής ουσίας LG Life Sciences Ltd., Iksan Plant, 601 Yongje-dong, Iksan-si, Jeonbuk-do , Νότια Κορέα Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων BioPartners GmbH, Eisenstrasse 3, Rüsselsheim, Γερµανία Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2). ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ εν εφαρµόζεται. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας (MAH) πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης υπάρχει και βρίσκεται σε λειτουργία πριν την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά και κατά το χρονικό διάστηµα που το εµπορεύσιµο προϊόν παραµένει εν χρήσει. Πρόγραµµα ιαχείρισης Κινδύνων Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεσµεύεται να αναλάβει επιπρόσθετες δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο Πρόγραµµα Φαρµακοεπαγρύπνησης. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 13

14 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 14

15 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Valtropin 5 mg/1,5 ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα Σωµατοτροπίνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 1 φιαλίδιο κόνεως περιέχει 5 mg (15 IU) σωµατοτροπίνης (3,33 mg/ml σωµατοτροπίνης µετά την ανασύσταση µε 1,5 ml διαλύτη). 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Κόνις: γλυκίνη, µαννιτόλη, µονοβασικό φωσφορικό νάτριο, διβασικό φωσφορικό νάτριο. Ρύθµιση ph: υδροξείδιο του νατρίου και υδροχλωρικό οξύ. ιαλύτης: metacresol (βλ. το φύλλο οδηγιών για περισσότερες πληροφορίες) και ύδωρ για ενέσιµα. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 1 φιαλίδιο (κόνις) και 1 προγεµισµένη σύριγγα (1,5 ml διαλύτη). 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υποδόρια χρήση Για πληροφορίες σχετικά µε την ανασύσταση και χρήση, διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ Μετά την ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη: µπορεί να φυλαχθεί για 21 ηµέρες στο ψυγείο. Μετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα: πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως. 15

16 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Φυλάσσετε σε ψυγείο. Μην καταψύχετε. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BioPartners GmbH, Eisenstrasse 3, D Rüsselsheim, Γερµανία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Valtropin 5 mg/1,5 ml 16

17 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΙΑΛΙ ΙΟ ΚΟΝΕΩΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Valtropin 5 mg/1,5 ml Κόνις για ενέσιµο διάλυµα Σωµατοτροπίνη Υποδόρια χρήση 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 5 mg (15 IU) σωµατοτροπίνη 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φυλάσσετε σε ψυγείο. Μην καταψύχετε. 17

18 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΑΛΥΤΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Valtropin 5 mg/1,5 ml ιαλύτης για ενέσιµο διάλυµα Υποδόρια χρήση 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 1,5 ml (ύδωρ για ενέσιµα µε metacresol) 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φυλάσσετε σε ψυγείο. Μην καταψύχετε. Περιέχει 4,5 mg metacresol. 18

19 B. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 19

20 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Valtropin 5 mg/1,5 ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα Σωµατοτροπίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Valtropin και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Valtropin 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Valtropin 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Valtropin 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Valtropin ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το φάρµακό σας ονοµάζεται Valtropin. Είναι µια µάρκα ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης, που ονοµάζεται και σωµατοτροπίνη. Το Valtropin παρασκευάζεται στο εργαστήριο µέσω µιας ειδικής διεργασίας γνωστής ως τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA σε κύτταρα ζυµοµύκητα (Saccharomyces cerevisiae). Έχει την ίδια δοµή µε την αυξητική ορµόνη που το σώµα παράγει στην υπόφυση. Η αυξητική ορµόνη ρυθµίζει την αύξηση και ανάπτυξη των κυττάρων. Όταν διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων στα µακρά οστά των ποδιών και στη σπονδυλική στήλη, προκαλεί αύξηση του ύψους. Το Valtropin χρησιµοποιείται - για τη θεραπεία παιδιών που δεν αναπτύσσονται στο φυσιολογικό τους ύψος λόγω κακής ανάπτυξης των οστών, η οποία οφείλεται σε έλλειψη αυξητικής ορµόνης (σχετική έλλειψη αυξητικής ορµόνης), στο σύνδροµο Turner ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (πάθηση κατά την οποία τα νεφρά σταδιακά αδυνατούν να εκτελέσουν τις φυσιολογικές τους λειτουργίες, όπως η αποµάκρυνση των απορριµµάτων και της περίσσειας υγρών από το σώµα). - για τη θεραπεία ενηλίκων µε σοβαρή έλλειψη αυξητικής ορµόνης, οι οποίοι είχαν ήδη έλλειψη αυξητικής ορµόνης όταν ήταν παιδιά ή για κάποια άλλη αιτία δεν έχουν αρκετή αυξητική ορµόνη στην ώριµη ηλικία. Στο παρόν φύλλο οδηγιών, ο ασθενής αναφέρεται ως εσείς. Τα άτοµα που χορηγούν Valtropin στα παιδιά τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το εσείς αναφέρεται στο παιδί. 20

21 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ Valtropin Μην χρησιµοποιήσετε το Valtropin: - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη σωµατοτροπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό της κόνεως ή του διαλύτη του Valtropin, π.χ. στο metacresol (βλ. παράγραφο 2, Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Valtropin Εµφάνιση ορισµένων ανεπιθύµητων ενεργειών ) - για προώθηση της ανάπτυξης εάν αυτή έχει ήδη σταµατήσει - εάν έχετε υποβληθεί σε σοβαρή καρδιακή ή κοιλιακή χειρουργική επέµβαση - εάν λαµβάνετε θεραπεία για περισσότερα από ένα τραύµατα µετά από σοβαρό ατύχηµα - εάν παρουσιάσετε αιφνίδια σοβαρά αναπνευστικά προβλήµατα - εάν έχετε ενεργό όγκο στον εγκέφαλο ή έναν οποιονδήποτε άλλον όγκο (καρκίνο), εφόσον η αυξητική ορµόνη θα τον επιδεινώσει. Οι όγκοι πρέπει να είναι ανενεργοί και να έχει ολοκληρωθεί η αντινεοπλασµατική θεραπεία για να είναι δυνατή η συνταγογράφηση αυξητικής ορµόνης. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη όγκου, η θεραπεία µε Valtropin πρέπει να διακοπεί. /!\ Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Valtropin Εξετάσεις πριν την έναρξη της θεραπείας: - Ένας εξειδικευµένος γιατρός εκπαιδευµένος στις ορµονικές διαταραχές πρέπει να σας εξετάσει για να αποφασίσει εάν είναι ασφαλές να χρησιµοποιήσετε το Valtropin. - Οι ενήλικες οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία µε αυξητική ορµόνη κατά την παιδική ηλικία πρέπει να επαναξιολογηθούν για έλλειψη αυξητικής ορµόνης πριν την έναρξη κάθε περαιτέρω θεραπείας µε αυξητικές ορµόνες. Κατά τη διάρκεια ή µετά από σοβαρή νόσο: - Σε περίπτωση που είχατε στο παρελθόν όγκο στον εγκέφαλο, πρέπει να επανεξετάζεστε συχνά ώστε να διασφαλιστεί ότι ο όγκος δεν έχει επανέλθει. - Εάν τα παιδιά υποβλήθηκαν σε µεταµόσχευση νεφρού, η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη πρέπει να διακοπεί. - Εάν το παιδί πάσχει από σύνδροµο Turner, ο γιατρός του παιδιού πρέπει να ελέγξει προσεκτικά για µολύνσεις του αυτιού όπως µέση ωτίτιδα, καθώς ασθενείς µε σύνδροµο Turner διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο διαταραχών του ωτός ή της ακοής. Εµφάνιση ορισµένων ανεπιθύµητων ενεργειών: - Σε περίπτωση που παρουσιάσετε συµπτώµατα όπως πονοκέφαλο (σοβαρός και επαναλαµβανόµενος), οπτικές µεταβολές, ναυτία ή/και έµετο, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας. - Σε περίπτωση που ενέσατε Valtropin κατά λάθος στο µυ αντί κάτω από το δέρµα, το σάκχαρο του αίµατός σας µπορεί να πέσει σε πολύ χαµηλό επίπεδο (υπογλυκαιµία). - Εάν το παιδί αρχίσει να χωλαίνει ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία µε Valtropin, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας. - Υπερβολική λήψη αυξητικής ορµόνης µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερη από τη φυσιολογική ανάπτυξη των αυτιών, της µύτης, των χειλέων, της γλώσσας και των ζυγωµατικών (µεγαλακρία), υψηλό σάκχαρο του αίµατος (υπεργλυκαιµία) και παρουσία σακχάρου στα ούρα (γλυκοζουρία). Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το Valtropin σύµφωνα µε τις συστάσεις του γιατρού σας. - Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία στο διαλύτη, η ανασύσταση των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται µε ύδωρ για ενέσιµα χωρίς συντηρητικό και το κάθε φιαλίδιο να χρησιµοποιείται ως φιαλίδιο µίας χρήσης (βλ. παράγραφο 5 Πώς να φυλάσσεται το Valtropin ). Μη χρησιµοποιείτε τον παρεχόµενο διαλύτη εάν έχετε γνωστή ευαισθησία στο συντηρητικό metacresol. Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας από το γιατρό σας: - Το Valtropin µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο το σώµα σας χειρίζεται το σάκχαρο από τις τροφές και τα ποτά. Ο γιατρός σας µπορεί να ελέγξει την ποσότητα σακχάρου στα ούρα ή στο αίµα σας. 21

22 - Το Valtropin µπορεί να επηρεάσει την ποσότητα της θυρεοειδούς ορµόνης στο αίµα, έτσι πρέπει να κάνετε εξετάσεις της λειτουργίας του θυρεοειδούς από καιρό σε καιρό. Εάν ο θυρεοειδής δε λειτουργεί κανονικά, η δράση του Valtropin µπορεί να είναι µειωµένη. Χρήση άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρµακα: - επινεφριδιακή στεροειδή ορµόνη, όπως κορτιζόνη ή πρεδνιζολόνη - ινσουλίνη - οιστρογόνα από το στόµα - άλλα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (π.χ. στεροειδή του φύλου, κορτικοστεροειδή, αντισπασµωδικά ή κυκλοσπορίνη) ή φάρµακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ο γιατρός σας µπορεί να χρειαστεί να προσαρµόσει τη δόση του Valtropin ή του άλλου φαρµάκου. Κύηση Το Valtropin δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Εάν µείνετε έγκυος, ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας. θηλασµός Εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε, παρακαλείσθε να ζητήσετε τη συµβουλή του γιατρού σας προτού χρησιµοποιήσετε Valtropin. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Valtropin δεν έχει καµία ή ασήµαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Valtropin Ο συνοδευτικός διαλύτης του Valtropin περιέχει metacresol. Μην χρησιµοποιείτε αυτόν τον διαλύτη εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στο metacresol (βλ. παράγραφο 2, Μην χρησιµοποιήσετε το Valtropin ). Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία στο διαλύτη, η ανασύσταση των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται µε ύδωρ για ενέσιµα και κάθε φιαλίδιο να χρησιµοποιείται ως φιαλίδιο µίας χρήσης (βλ. παράγραφο 5 Πώς να φυλάσσεται το Valtropin ). 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ Valtropin Να χρησιµοποιείτε πάντοτε το Valtropin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Μην ενίετε το Valtropin στον εαυτό σας εάν έχετε αµφιβολίες για τη δόση. οσολογία Ο γιατρός σας θα καθορίσει τη δόση που θα πρέπει να χορηγείται. Αυτό ποικίλλει ανάλογα µε τον ασθενή. Παρακαλείσθε να µην αλλάζετε τη δοσολογία χωρίς να συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Η ακρίβεια της δόσης Valtropin πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 µήνες από το γιατρό σας. Γενικά, η δοσολογία υπολογίζεται όπως περιγράφεται παρακάτω. Ωστόσο, οι ατοµικές δόσεις µπορεί να ποικίλλουν και ο γιατρός σας µπορεί να αλλάξει τη δόση σας µε βάση τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες. Παιδιά Έλλειψη αυξητικής ορµόνης στα παιδιά Ενέσατε 0,025-0,035 χιλιοστογραµµάρια (mg) για κάθε χιλιόγραµµο (kg) σωµατικού βάρους µία φορά ηµερησίως κάτω από το δέρµα (υποδόρια). 22

23 Παιδιά µε σύνδροµο Turner Ενέσατε 0,045 0,050 χιλιοστογραµµάρια (mg) για κάθε χιλιόγραµµο (kg) σωµατικού βάρους µία φορά ηµερησίως κάτω από το δέρµα (υποδόρια). Παιδιά κατά την προεφηβεία µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Ενέσατε 0,045 0,050 χιλιοστογραµµάρια (mg) για κάθε χιλιόγραµµο (kg) σωµατικού βάρους µία φορά ηµερησίως κάτω από το δέρµα (υποδόρια). Ενήλικες Έλλειψη αυξητικής ορµόνης στους ενήλικες Ενέσατε 0,15-0,30 χιλιοστόγραµµα (mg) µία φορά ηµερησίως κάτω από το δέρµα (υποδόρια). Μπορεί να απαιτείται χαµηλότερη αρχική δόση εάν είστε ηλικιωµένος ή υπέρβαρος. Εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας θα αυξήσει σταδιακά αυτή τη δόση σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας µε βάση το κλινικό αποτέλεσµα και τη µέτρηση των επιπέδων του αποκαλούµενου αυξητικού παράγοντα (γνωστού ως IGF-1) στο αίµα. Η συνολική ηµερήσια δόση συνήθως δεν υπερβαίνει το 1 mg. Οι συγκεντρώσεις IGF-1 πρέπει να µετρώνται τακτικά και να διατηρούνται κάτω από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού εύρους για την ηλικία και το φύλο σας. Ο γιατρός σας θα συνταγογραφεί πάντοτε την ελάχιστη αποτελεσµατική δόση για χρήση. Προσαρµογή της δόσης Σε ηλικιωµένους ασθενείς, µπορεί να απαιτείται µείωση της δόσης. Η δόση σωµατοτροπίνης πρέπει να µειώνεται σε περιπτώσεις παρατεταµένου πρηξίµατος (οιδήµατος) ή σοβαρής αφύσικης αίσθησης (παραισθησία), ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη µιας σπάνιας παρενέργειας που ονοµάζεται σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα (µούδιασµα και πόνος στο χέρι). Αφού το φάρµακο χρησιµοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, µπορεί να είναι απαραίτητη µια µείωση της δόσης, ειδικά στους άνδρες. Όταν χρησιµοποιούνται άλλα φάρµακα, η δόση του Valtropin ή του άλλου φαρµάκου µπορεί να χρειάζεται προσαρµογή (βλ. παράγραφο 2, Χρήση άλλων φαρµάκων ). Χορήγηση Το Valtropin προορίζεται για υποδόρια χρήση µετά την ανασύσταση. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την ανασύσταση της κόνεως µε τον παρεχόµενο διαλύτη, το διάλυµα ενίεται µε µια κοντή βελόνη στον λιπώδη ιστό ακριβώς κάτω από το δέρµα. Εάν ενίετε αυτό το φάρµακο εσείς οι ίδιοι, θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά µε την προετοιµασία και εκτέλεση της ένεσης. Μην ενίετε το Valtropin εσείς οι ίδιοι εάν δεν έχετε προηγουµένως εκπαιδευτεί σχετικά. Λεπτοµερείς οδηγίες για υποδόρια χορήγηση παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών (βλ. παράγραφο Πληροφορίες για αυτοχορήγηση του Valtropin στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών). Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Valtropin από την κανονική Σε περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε µεγαλύτερη δόση Valtropin από τη συνιστώµενη, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας. Εάν χρησιµοποιήσατε υπερβολική δόση Valtropin, αρχικά το σάκχαρο στο αίµα σας θα µειωθεί και θα γίνει υπερβολικά χαµηλό (υπογλυκαιµία) και στη συνέχεια θα αυξηθεί και θα γίνει πολύ υψηλό (υπεργλυκαιµία). Εάν χρησιµοποιήσατε υπερβολική δόση Valtropin για µεγάλη χρονική περίοδο, αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη από τη φυσιολογική ανάπτυξη των αυτιών, της µύτης, των χειλέων, της γλώσσας και των ζυγωµατικών (µεγαλακρία). 23

24 Εάν ξεχάσετε να χρησιµοποιήσετε το Valtropin Μην χορηγήσετε πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τις δόσεις που ξεχάσατε. Συνεχίστε µε την συνταγογραφηµένη δοσολογική αγωγή. Εάν έχετε αµφιβολίες, παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Valtropin Παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε το γιατρό σας πριν διακόψετε τη θεραπεία. ιακοπή ή πρώιµος τερµατισµός της θεραπείας µε Valtropin µπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Valtropin µπορεί να προκαλέσει παρενέργειες αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι παρενέργειες των φαρµάκων ταξινοµούνται ως εξής: πολύ συχνές συχνές όχι συχνές σπάνιες πολύ σπάνιες συµβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς συµβαίνουν σε 1 στους 100 έως 1 στους 10 ασθενείς συµβαίνουν σε 1 στους έως 1 στους 100 ασθενείς συµβαίνουν σε 1 στους έως 1 στους ασθενείς συµβαίνουν σε λιγότερους από 1 στους ασθενείς, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών Μπορεί να παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παρενέργειες µετά από τη χορήγηση Valtropin: Γενικές και τοπικές παρενέργειες Αδυναµία: όχι συχνή Πόνος ή αντίδραση στο σηµείο της ένεσης: συχνός Πρήξιµο (τοπικό ή γενικευµένο οίδηµα): συχνό (συχνότερο στους ενήλικες από ότι στα παιδιά) Ορµονικές παρενέργειες Χαµηλότερη από τη φυσιολογική δραστηριότητα του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισµός): συχνή Υπερτροφία των µαστών (γυναικοµαστία): πολύ σπάνια (παιδιά), όχι συχνή (ενήλικες) Παρενέργειες στο µεταβολισµό Ήπια αύξηση του σακχάρου του αίµατος (ήπια υπεργλυκαιµία): συχνή Αντοχή στην ινσουλίνη. Αντοχή στην ινσουλίνη σηµαίνει ότι µειώνεται η κανονική επίδραση της ινσουλίνης στα µυϊκά, λιπώδη και ηπατικά κύτταρα. Παρενέργειες στο νευρικό σύστηµα Συµπτώµατα καλοήθους αυξηµένης εγκεφαλικής πίεσης (καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση): σπάνια Πονοκέφαλος: πολύ συχνός (ενήλικες) Αϋπνία: πολύ σπάνια (παιδιά), συχνή (ενήλικες) Αφύσικη αίσθηση (παραισθησία): σπάνια (παιδιά), πολύ συχνή (ενήλικες) Παρενέργειες στο αγγειακό σύστηµα Υψηλή πίεση του αίµατος (υπέρταση): σπάνια (παιδιά), συχνή (ενήλικες) Παρενέργειες στις αρθρώσεις και στους µυς Πόνος και διαταραχή των αρθρώσεων (αρθραλγία): πολύ συχνός (ενήλικες) Τοπικός πόνος των µυών (µυαλγία): συχνός (ενήλικες) 24

25 Όπως και µε όλα τα φάρµακα που περιέχουν αυξητική ορµόνη, ένα µικρό ποσοστό ασθενών µπορεί να αναπτύξει χηµικούς παράγοντες αποκλεισµού, δηλ. αντισώµατα στην αυξητική ορµόνη. Σε µια κλινική µελέτη µε το Valtropin, 3% των παιδιών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης ανέπτυξαν τέτοια αντισώµατα. Εντούτοις, αυτά τα αντισώµατα δεν είχαν καµία επίδραση στην αυξητική ανταπόκριση στο Valtropin. Εάν δεν ανταποκρίνεστε στη θεραπεία µε Valtropin, ο γιατρός σας θα ελέγξει για αντισώµατα. Υπήρξε ένας ασθενής (< 1%) ο οποίος παρουσίασε οξείες αντιδράσεις υπερευαισθησίας συµπεριλαµβανοµένης κνίδωσης και κνησµού µετά τη χορήγηση του Valtropin. Παιδιά Αναφέρθηκε λευχαιµία σε ένα µικρό αριθµό παιδιών στα οποία χορηγήθηκε σωµατοτροπίνη. Εντούτοις, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σωµατοτροπίνη προκαλεί λευχαιµία όταν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες προδιάθεσης. Ενήλικες Κατά τα πρώιµα στάδια της θεραπείας µε σωµατοτροπίνη αναφέρθηκαν πρήξιµο, µυαλγία, αρθραλγία και διαταραχές των αρθρώσεων, αλλά οι παρενέργειες αυτές έτειναν να είναι παροδικές. Εάν κάποια παρενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια παρενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ Valtropin Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Valtropin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στις επισηµάνσεις και στο κουτί. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. Συνθήκες φύλαξης του µη ανοιγµένου προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 C - 8 C). Μην καταψύχετε. Το µη ανασυσταµένο προϊόν µπορεί να διατηρηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου (όχι πάνω από 25 C) για µία χρονική περίοδο µέχρι τρεις ηµέρες πριν τη χρήση. ιάρκεια ζωής µετά την ανασύσταση µε το διαλύτη: Μετά την ανασύσταση µε τον παρεχόµενο διαλύτη, το προϊόν µπορεί να φυλαχθεί σε ψυγείο (2 C - 8 C) για µέγιστο χρονικό διάστηµα 21 ηµερών. ιάρκεια ζωής µετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα (ΟΧΙ νερό της βρύσης): Μετά την ανασύσταση µε ύδωρ για ενέσιµα, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως ως φιαλίδιο µίας χρήσης. Να µην χρησιµοποιήσετε το Valtropin εάν παρατηρήσετε ότι ο διαλύτης ή το ανασυσταµένο διάλυµα είναι θολό ή αποχρωµατισµένο. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 25

26 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Valtropin Κόνις: - Η δραστική ουσία είναι η σωµατοτροπίνη. Ένα φιαλίδιο κόνεως περιέχει 5 mg σωµατοτροπίνης (το οποίο αντιστοιχεί σε 15 IU). Μετά την ανασύσταση µε 1,5 ml διαλύτη, 1 ml περιέχει 3,33 mg σωµατοτροπίνης (το οποίο αντιστοιχεί σε 10 IU). - Τα άλλα συστατικά είναι γλυκίνη, µαννιτόλη, µονοβασικό φωσφορικό νάτριο, διβασικό φωσφορικό νάτριο και, για ρύθµιση του ph, υδροξείδιο του νατρίου και υδροχλωρικό οξύ. ιαλύτης: - Η προγεµισµένη σύριγγα περιέχει ύδωρ για ενέσιµα και metacresol (βλ. παράγραφο 2, Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Valtropin ). Εµφάνιση του Valtropin και περιεχόµενο της συσκευασίας Το Valtropin παρουσιάζεται ως κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. Μία συσκευασία περιέχει: - 1 φιαλίδιο µε λευκή έως υπόλευκη κόνι - 1 προγεµισµένη σύριγγα µε 1,5 ml διαλύτη για ανασύσταση ως διαυγές διάλυµα. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Γερµανία Τηλ.: +49 (0) Fax: +49 (0) Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: Belgique/België/Belgien Nycomed Belgium Chaussée de Gand 615 B-1080 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tél/Tel : Česká republika BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Německo Tel: +49 (0) Danmark Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Tlf: Luxembourg/Luxemburg Nycomed Belgium Chaussée de Gand 615 B-1080 Bruxelles/Brüssel Belgique/Belgien Tél/Tel : Magyarország BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Németország Tel: +49 (0) Malta BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Ġermanja Tel: +49 (0)

27 Deutschland BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Tel: +49 (0) Eesti Nycomed SEFA AS Pirita tee 20T EE Tallinn Tel: Ελλάδα Nycomed Hellas SA 196 Λεωφόρος Κηφισίας GR Χαλάνδρι, Aθήνα Τηλ: España BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Alemania Tel: +49 (0) France BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Allemagne Tél: +49 (0) Ireland BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Germany Tel: +49 (0) Ísland Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danmörk Tel: Italia BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Germania Tel: +49 (0) Nederland Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 NL-4823 AE Breda Tel: Norge Nycomed Pharma AS Drammensveien 852 NO-1372 Asker Tlf: Österreich Nycomed Austria GmbH Lemböckgasse 49 A-1230 Wien Tel: Polska BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Niemcy Tel: +49 (0) Portugal BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Alemanha Tel: +49 (0) Slovenija BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Nemčija Tel: +49 (0) Slovenská republika BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Nemecko Tel: +49 (0) Suomi/Finland Oy Leiras Finland Ab PL/PB 1406 FIN Helsinki Puh/Tel:

28 Κύπρος BioPartners GmbH Eisenstrasse 3 D Rüsselsheim Γερµανία Τηλ: +49 (0) Latvija Nycomed East Europe Vairoga 4 LV-1039 Riga Tel: Sverige Nycomed AB Box SE Stockholm Tel: United Kingdom Cambridge Laboratories Deltic House Kingfisher Way Silverlink Business Park Wallsend Tyne & Wear NE28 9NX - UK Tel: +44 (0) Lietuva Austrijos bendroves "Nycomed Osteuropa Marketing Service GmbH" atstovybe Seimyniskiu 3 LT Vilnius Tel: Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις { ηµεροµηνία } Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMEA): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΧΟΡΗΓΗΣΗ Valtropin Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε το Valtropin. Εισαγωγή Οι ακόλουθες οδηγίες εξηγούν πώς να ενίετε το Valtropin εσείς οι ίδιοι. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να τις ακολουθείτε βήµα προς βήµα. Ο γιατρός σας ή ο/η βοηθός του θα σας καθοδηγήσουν για να κάνετε αυτοχορήγηση του Valtropin. Μην επιχειρήσετε την αυτοχορήγηση εάν δεν είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της αυτοχορήγησης. Γενικές σηµειώσεις Για ασθενείς µε γνωστή ευαισθησία στο metacresol, δεν πρέπει να γίνεται ανασύσταση του Valtropin µε τον παρεχόµενο διαλύτη (βλ. παράγραφο 2, Μην χρησιµοποιήσετε το Valtropin ). Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία στο συνοδευτικό διαλύτη, η ανασύσταση των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται µε ύδωρ για ενέσιµα (βλ. παράγραφο 5 Πώς να φυλάσσεται το Valtropin ). Μην χρησιµοποιείτε νερό της βρύσης. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα είδη πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. Αυτά είναι: Περιλαµβάνονται στη συσκευασία φιαλίδιο Valtropin µε κόνι για ενέσιµο διάλυµα προγεµισµένη σύριγγα µε 1,5 ml διαλύτη για ενέσιµο διάλυµα ΕΝ περιλαµβάνονται στη συσκευασία στείρα σύριγγα ένεσης και βελόνες βαµβάκι µε οινόπνευµα 28

29 στεγνή γάζα ή βαµβάκι επικολλούµενο επίδεσµο κουτί απόρριψης για τις χρησιµοποιηµένες σύριγγες και βελόνες. Προετοιµασία του διαλύµατος 1. Πλύνετε τα χέρια σας πολύ καλά µε σαπούνι και νερό πριν προετοιµάσετε το φάρµακο. 2. Βγάλτε το χάρτινο κουτί Valtropin από το ψυγείο και βγάλτε το φιαλίδιο µε την κόνι και την προγεµισµένη σύριγγα µε το διαλύτη από το κουτί. Ελέγξτε ότι δεν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης του φαρµάκου. 3. Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό πώµα από το φιαλίδιο µε την κόνι. 4. Καθαρίστε το ελαστικό πώµα εισχώρησης στο επάνω µέρος του φιαλιδίου µε την κόνι µε ένα βαµβάκι µε οινόπνευµα. Μετά τον καθαρισµό, µην αγγίζετε το επάνω µέρος του φιαλιδίου. Φιαλίδιο που περιέχει την κόνι του φαρµάκου σας 5. Πάρτε την προγεµισµένη σύριγγα µε το διαλύτη που παρέχεται στη συσκευασία για να προετοιµάσετε το φάρµακό σας. Αφαιρέστε το ελαστικό πώµα άκρου και προσαρτήστε σταθερά τη βελόνη στη σύριγγα. Ο γιατρός σας ή ο/η βοηθός του θα σας υποδείξουν το µέγεθος βελόνης που πρέπει να χρησιµοποιήσετε. 6. Αφαιρέστε την προστατευτική θήκη της βελόνης χωρίς να αγγίξετε τη βελόνη. 7. Εισάγετε αργά τη βελόνη στο κέντρο του ελαστικού πώµατος εισχώρησης του φιαλιδίου. 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Valtropin 5 mg/1,5 ml κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia 10mg ανά ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin*....10 mg (10 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pevison (1% + 0,1%) κρέμα Econazole nitrate + triamcinolone acetonide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. FEVAXYN PENTOFEL, ενέσιµο διάλυµα για γάτες

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. FEVAXYN PENTOFEL, ενέσιµο διάλυµα για γάτες ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FEVAXYN PENTOFEL ενέσιµο διάλυµα για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Skinoren 15% Γέλη Aζελαϊκό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ B. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NAXCEL 100 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις: Ceftiofur (as sodium) 1 g Ceftiofur (as sodium) 4 g ιαλύτης: Water for injections Ανασυσταµένο διάλυµα: Ceftiofur

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜ Α ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας. Εάν έχετε περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 / 5 Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες Για Τον Χρήστη DONAROT 1500 mg κόνις για πόσιμο διάλυμα Θειική Γλυκοσαμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 0,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,25

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Loceryl, λάκα ονύχων 5% w/v Αμορολφίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VAXIGRIP για παιδιά, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Αντιγριπικό εμβόλιο (split virion, αδρανοποιημένο). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin* 4 mg (1,3 ή 3,3 mg/ml µετά από ανασύσταση) * Παράγεται σε κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eurican Herpes 205 κόνις και διαλύτης για ενέσιµο γαλάκτωµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax RCP FeLV 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστικά συστατικά: Σε κάθε 1ml δόσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φυσίγγιο περιέχει 10 mg (30 IU) σωµατροπίνης*.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac L4, ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε.Μ. (HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN, I.M.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TETAGAM P 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, 5 ml EMADINE 0,05% β/ο Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα Emedastine 0,05% β/ο (ως difumarate). 5 ml Χλωριούχο βενζαλκόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Dicural 50 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/19 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NAXCEL 100 mg/ml ενέσιµο εναιώρηµα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 10 mg δισκία για σκύλους Onsior 20 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Faslodex 250 mg ενέσιμο διάλυμα Fulvestrant

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Faslodex 250 mg ενέσιμο διάλυμα Fulvestrant Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Faslodex 250 mg ενέσιμο διάλυμα Fulvestrant Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Omnitrope 1,3 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά την ανασύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Hiberix, Κόνις και διαλυτικό μέσο για ενέσιμο διάλυμα Εμβόλιο έναντι του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β (Hib)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Hiberix, Κόνις και διαλυτικό μέσο για ενέσιμο διάλυμα Εμβόλιο έναντι του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β (Hib) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Hiberix, Κόνις και διαλυτικό μέσο για ενέσιμο διάλυμα Εμβόλιο έναντι του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β (Hib) Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο, πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Cerenia ταμπλέτες για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 10 mg (30 IU)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Doribax 500 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση δοριπενέμη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Doribax 500 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση δοριπενέμη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Doribax 500 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση δοριπενέμη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 2. Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση Δραστικό συστατικό Cypermethrin high cis 2% (w/v) Έκδοχα Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MIRAPEXIN 0,088 MG, KOYTI ΤΩΝ 30 Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipexole ισοδύναμη με διυδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Covexin 8Α ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

-ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. -ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Procox 0,9 mg/ml + 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα P r o

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Purevax Rabies ενέσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

Kάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Zoetis HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900

Kάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Zoetis HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Covexin 8 Ενέσιμο εναιώρημα για πρόβατα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα