ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5494 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: Fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 18 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :77 /2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2 ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελέσµατος πρόχειρου διαγωνισµού-κατακύρωση αποτελέσµατος για τη προµήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προϋπολογισµού Μελέτης ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,26. Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής, την 16 η του µηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 5238/ έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) µέλη. Ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Σταµέλος Ηλίας ήµαρχος - Πρόεδρος 1.Βούρλος ηµήτριος 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 4.Βασιλάκη Αικατερίνη 5.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αν.µέλος) Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 5253/ πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αποτελέσµατος πρόχειρου διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/5/2016 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5253 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης αποτελέσµατος Πρόχειρου ιαγωνισµού για τη προµήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προϋπολογισµού Μελέτης ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,26 έχοντας υπόψη: 1) Το από 22/4/2016 ακόλουθο πρακτικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/4/2016 ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στην Καισαριανή, την 22/4/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ η επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελέσµατος Πρόχειρου ιαγωνισµού για τη προµήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προϋπολογισµού Μελέτης ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,26 συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. 2987/ ιακήρυξη του ηµάρχου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα µέλη της επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής13/2016) ήταν: Παρόντες Σκοπλάκη Μαρία (τακτικό µέλος) Γκαϊδατζής Σωτήρης (τακτικό µέλος) Μελαχροινίδης Χαράλαµπος (τακτικό µέλος)

3 Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 1) το από 28/3/2016 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 2) το από 6/4/2016 πρακτικό αξιολόγησης αποτελέσµατος διαγωνισµού 3) την αριθµ. πρωτ. 4115/ ένσταση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ 4) την 4115/ εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού & αξιολόγησης αποτελέσµατος προς την Οικονοµική Επιτροπή για την εξέταση της ανωτέρω ένστασης 5) την αριθµ. 65/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την εξέταση ένστασης της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Τεχνικών Οικονοµικών προσφορών και διαπίστωσε τα εξής: Α) Η συνολική οικονοµική προσφορά του κάθε υποψηφίου για τα είδη που προσέφερε και έγιναν αποδεκτά σύµφωνα µε την µελέτη όπως περιγράφονται στους συνηµµένους αναλυτικούς πίνακες αξιολόγησης έχει ως εξής: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ PROLIGHT G.P.B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 7.964, ,00 Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 361,80 Σηµειώνουµε ότι για το είδος «ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63Α» διαπιστώθηκε ισοδυναµία οικονοµικής προσφοράς µεταξύ των εταιρειών ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ PROLIGHT G.P.B. και Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ µε προσφερόµενη τιµή µονάδος 1,00 και η προσφερόµενη ποσότητα ισοκατανεµήθηκε στους 2 προσφέροντες µε βάση το άρθρο 21 παρ. δ του ΕΚΠΟΤΑ. Β) Για τα ακόλουθα είδη της µελέτης και για συνολική δαπάνη προϋπολογισµού 3.418,50 (χωρίς Φ.Π.Α) των εν λόγω ειδών: α/α Μελέτης Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Συν. απάνη 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125 WHg E27 ΤΕΜ 100 2,50 250,00 23 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TEM 10 3,20 32,00 ΕΩΣ 40W 25 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT TEM 25 6,90 172,50 27 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg E40 TEM ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α ΤΕΜ 400 0,10 40,00 37 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 38 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 39 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide Προβολέας Ε40 70 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16W 120mm 72 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W ΤΕΜ 10 28,00 280,00 ΤΕΜ 50 16,00 800,00 ΤΕΜ 15 97, ,40 ΣΥΝΟΛΟ 3418,50

4 είτε δεν υποβλήθηκαν είτε δεν έγιναν αποδεκτές προσφορές σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες. τεχνικές & οικονοµικές Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται: Α) την κατακύρωση µέρους της προµήθειας στους: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ,97 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ PROLIGHT G.P.B ,00 Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 361,80 Β) Για τα ακόλουθα είδη της µελέτης µε συνολικό προϋπολογισµό των εν λόγω ειδών 3.418,50 (χωρίς Φ.Π.Α) που είτε δεν υποβλήθηκαν είτε δεν έγιναν αποδεκτές τεχνικές & οικονοµικές προσφορές α/α Μελέτης Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Συν. απάνη 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125 WHg E27 ΤΕΜ 100 2,50 250,00 23 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TEM 10 3,20 32,00 ΕΩΣ 40W 25 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT TEM 25 6,90 172,50 27 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg E40 TEM ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α ΤΕΜ 400 0,10 40,00 37 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 38 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 39 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide Προβολέας Ε40 70 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16W 120mm 72 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W ΤΕΜ 10 28,00 280,00 ΤΕΜ 50 16,00 800,00 ΤΕΜ 15 97, ,40 ΣΥΝΟΛΟ 3418,50 την προµήθεια αυτών µε διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος στις τιµές τιµολογίου µελέτης. Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους και θα τοιχοκολληθεί στο ηµαρχείο Καισαριανής. Καισαριανή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22/4/2016 Σκοπλάκη Μαρία (τακτικό µέλος) Γκαϊδατζής Σωτήρης (τακτικό µέλος) Μελαχροινίδης Χαράλαµπος (τακτικό µέλος)

5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ 1 250W ΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ε ,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 10,56 844,80 10,56 ΚΑΥΚΑΣ AE 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125WHg Ε ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70W 3 ΝΑ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΑΧΛΑ Ι Ε ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 160W ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27 20 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 500 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 300 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 200 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 300 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 200 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 100 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 100 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 500 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 300 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 100 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 300 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2, ,50 9,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 7,20 576,00 4,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 4,00 80,00 7,20 ΚΑΥΚΑΣ AE 4,00 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,36 180,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,50 250,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,49 245,00 0,36 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,91 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,55 165,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 0,55 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,43 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,83 166,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,40 280,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,40 280,00 0,83 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,93 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,54 162,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 0,54 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,87 174,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,50 300,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,45 290,00 0,87 ΚΑΥΚΑΣ AE 2,33 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,34 134,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,30 230,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,30 230,00 1,34 ΚΑΥΚΑΣ AE 3,47 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,94 194,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,40 340,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,40 340,00 1,94 ΚΑΥΚΑΣ AE 5,79 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,21 321,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 5,50 550,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 3,21 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,62 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,39 195,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,60 300,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,60 300,00 0,39 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,92 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,57 171,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 0,57 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,46 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 90,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,40 140,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,45 145,00 0,90 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,93 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,60 180,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 270,00 0,60 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,51 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,92 276,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,50 450,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,45 435,00 0,92 ΚΑΥΚΑΣ AE

6 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ 18 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ ,34 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,45 145,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,30 230,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,30 230,00 1,45 ΚΑΥΚΑΣ AE ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 100 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 7Χ7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 10Χ10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 10Χ15 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 40 W 10 BALLAST 250W (ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ) 5 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT 25 ΒΑΣΕΙΣ 80W Hg ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg Ε40 20 ΛΑΜΠΕΣ CDO-ET 100W Ε40 10 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4Α 400 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΛΕΜΑΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 230V 50 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ 150 ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 10 ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20Α 100 3,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,17 217,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,50 350,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,40 340,00 2,17 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,20 2,00 3,00 3,20 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,20 12,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,00 20,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,00 30,00 16,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 11,50 57,50 6,90 (δεν είναι ανθυγρού) 0,00 1,20 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT (δεν είναι ανθυγρού) 0,00 2,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT (δεν είναι ανθυγρού) 0,00 3,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 11,50 ΚΑΥΚΑΣ AE ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 35,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 35,00 350,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 19,00 190,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 32,00 320,00 19,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT 5,53 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 5,58 111,60 40,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 17,20 172,00 0,10 4,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 4,00 200,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 0 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 17,20 ΚΑΥΚΑΣ AE 4,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,52 78,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,60 90,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,80 120,00 0,52 ΚΑΥΚΑΣ AE 10,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 7,58 75,80 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 10,00 100,00 0,70 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 7,58 ΚΑΥΚΑΣ AE ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,70 70,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,65 65,00 0,65

7 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25Α 100 ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35Α 100 ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63Α 100 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α 30 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α 30 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α 30 ΤΣΕΡΚΙ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 50m / 2cm 4 ΤΣΕΡΚΙ ΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 25m / 2cm 1 3 Χ 1,5 mm2 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 200 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ 2Χ36 W (120mm) 2 ΕΜΑΤΙΚΑ TIRE UP ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 4mmX30cm 400 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11W E14/E27 50 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W 10 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W 50 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W 5 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400W 2 0,70 0,70 1,00 3,00 3,00 3,00 20,00 8,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,70 70,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,65 65,00 0,65 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,70 70,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,65 65,00 0,65 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,00 100,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,00 100,00 1,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 20,00 80,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 8,00 8,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 (δεν είναι κίνησης) 0,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 20,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 8,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,38 76,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,00 200,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,80 160,00 0,38 ΚΑΥΚΑΣ AE 38,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 25,53 51,06 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 35,00 70,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 32,00 64,00 25,53 ΚΑΥΚΑΣ AE 0,05 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,02 8,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,05 20,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,05 20,00 0,02 ΚΑΥΚΑΣ AE 3,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,00 100,00 3,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,46 14,60 3,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,48 74,00 3,50 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,88 9,40 2,00 ΚΑΥΚΑΣ AE ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,50 15,00 1,46 ΚΑΥΚΑΣ AE ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1,90 95,00 1,48 ΚΑΥΚΑΣ AE ΑΠΟ ΕΚΤΗ 3,00 15,00 1,88 ΚΑΥΚΑΣ AE 50,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 26,20 52,40 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 45,00 90,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 39,00 78,00 26,20 ΚΑΥΚΑΣ AE 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε ,00

8 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 6mm 300 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 80W 60 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 21W 60 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 400VOLT 2 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 25Α 20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 35Α 20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 50Α 20 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 63Α 20 2,00 0,40 0,40 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2,00 600,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 2,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,39 23,40 0,39 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,39 23,40 0,39 30,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 22,21 44,42 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 30,00 60,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 29,00 58,00 22,21 ΚΑΥΚΑΣ AE 30,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 15,11 30,22 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 30,00 60,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 15,11 ΚΑΥΚΑΣ AE 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 18,00 0,90 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 18,00 0,90 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,80 16,00 0,80 1,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 0,90 18,00 0, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ5Χ ΜΟΥΦΕΣ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΤΙΝΗ ΓΙΑ ΝΥΥ 5Χ10 3 ΜΟΥΦΕΣ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΤΙΝΗ ΓΙΑ ΝΥΥ 5Χ25 3 ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' ΒΤ. 6Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 5 2,34 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1, ,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 2, ,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 1, ,00 1,43 ΚΑΥΚΑΣ AE 14,12 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 13,74 41,22 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 14,00 42,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 14,10 42,30 13,74 ΚΑΥΚΑΣ AE 33,80 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 20,33 60,99 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 29,00 87,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 33,00 99,00 20,33 ΚΑΥΚΑΣ AE 120,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 120,00 600,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 120,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT

9 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ 6/ΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' 6Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 4 ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ 6/ΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' 8Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 2 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΜΟΙΝΟΙ- ISO 9001-CE 15 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΙΠΛΟΙ ο - ISO CE 5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΟΜΟΥ ΝΤΟΥΙ Ε27/Ε40 (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΠΑΛΑΣΤ ΚΛΠ) 15 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΡΟΜΟΥ LED 120 W 6 ΛΑΜΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16.W 1200mm 50 ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W ,00 460,00 10,50 23,00 89,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 350, ,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 460,00 920,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 6,00 90,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 23,00 115,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 68, ,00 500,00 ΑΠΟ ΕΚΤΗ 219, ,56 16,00 97,56 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 350,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 460,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 6,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 23,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 68,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 219,76 ΚΑΥΚΑΣ AE ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 0,00

10 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 1 250W ΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ε ,00 10,56 844,80 844,80 960,00 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125WHg Ε ,50 0,00 250,00 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125WHg Ε27 250,00 3 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70W ΝΑ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΑΧΛΑ Ι Ε ,50 7,20 576,00 576,00 760,00 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 160W ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε ,00 4,00 80,00 80,00 80,00 5 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1, ,50 0,36 180,00 180,00 250,00 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2, ,91 0,55 165,00 165,00 273,00 7 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ ,43 0,83 166,00 166,00 286,00 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1, ,93 0,54 162,00 162,00 279,00 9 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2, ,50 0,87 174,00 174,00 300,00 10 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ ,33 1,34 134,00 134,00 233,00 11 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ ,47 1,94 194,00 194,00 347,00 12 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ ,79 3,21 321,00 321,00 579,00 13 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1, ,62 0,39 195,00 195,00 310,00 14 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2, ,92 0,57 171,00 171,00 276,00 15 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ ,46 0,90 90,00 90,00 146,00 16 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1, ,93 0,60 180,00 180,00 279,00 17 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2, ,51 0,92 276,00 276,00 453,00

11 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 18 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ ,34 1,45 145,00 145,00 234,00 19 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ ,50 2,17 217,00 217,00 350,00 20 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 7Χ7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 1,20 1,20 12,00 12,00 12,00 21 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 10Χ10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 2,00 2,00 20,00 20,00 20,00 22 ΚΟΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 10Χ15 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΘΥΓΡΟΥ 10 3,00 3,00 30,00 30,00 30,00 23 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 40 W 10 3,20 0,00 32,00 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 40 W 32,00 24 BALLAST 250W (ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ) 5 25 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT 25 16,00 11,50 57,50 57,50 80,00 6,90 0,00 172,50 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT 172,50 26 ΒΑΣΕΙΣ 80W Hg ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10 35,00 19,00 190,00 190,00 350,00 27 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg Ε ,53 0,00 110,60 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg Ε40 110,60 28 ΛΑΜΠΕΣ CDO-ET 100W Ε ,00 17,20 172,00 172,00 400,00 29 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4Α 400 0,10 0,00 40,00 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4Α 40,00

12 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 30 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΛΕΜΑΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 230V 50 4,00 4,00 200,00 200,00 200,00 31 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ 150 1,00 0,52 78,00 78,00 150,00 32 ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20Α ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25Α ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35Α ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63Α ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α 30 ΤΣΕΡΚΙ 40 ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 50m / 2cm 4 10,00 7,58 75,80 75,80 100,00 0,70 0,65 65,00 65,00 70,00 0,70 0,65 65,00 65,00 70,00 0,70 0,65 65,00 65,00 70,00 1,00 1,00 50,00 1,00 50,00 100,00 100,00 3,00 0,00 90,00 3,00 0,00 90,00 3,00 0,00 90,00 20,00 20,00 80,00 80,00 80,00 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α 90,00 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α 90,00 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α 90, ΤΣΕΡΚΙ ΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 25m / 2cm 1 3 Χ 1,5 mm2 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 200 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 0,38 76,00 76,00 200,00 43 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ 2Χ36 W (120mm) 2 38,00 25,53 51,06 51,06 76,00

13 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 44 ΕΜΑΤΙΚΑ TIRE UP ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 4mmX30cm 400 0,05 0,02 8,00 8,00 20,00 45 ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11W E14/E ,50 2,00 100,00 100,00 175,00 46 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W 10 3,00 1,46 14,60 14,60 30,00 47 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W 50 3,00 1,48 74,00 74,00 150,00 48 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W 5 3,50 1,88 9,40 9,40 17,50 49 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400W 2 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε ,00 26,20 52,40 52,40 100,00 28,00 0,00 280,00 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε40 280,00 51 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 6mm 300 2,00 2,00 600,00 600,00 600,00 52 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 80W 60 0,40 0,39 23,40 23,40 24,00 53 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 21W 60 0,40 0,39 23,40 23,40 24,00 54 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 400VOLT 2 30,00 22,21 44,42 44,42 60,00 55 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 56 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 25Α ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 35Α 20 30,00 15,11 30,22 30,22 60,00 1,00 0,90 18,00 18,00 20,00 1,00 0,90 18,00 18,00 20,00

14 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 58 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 50Α ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 63Α ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ5Χ ,00 0,80 16,00 16,00 20,00 1,00 0,90 18,00 18,00 20,00 2,34 1, , , ,00 61 ΜΟΥΦΕΣ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΤΙΝΗ ΓΙΑ ΝΥΥ 5Χ ,12 13,74 41,22 41,22 42,36 62 ΜΟΥΦΕΣ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΤΙΝΗ ΓΙΑ ΝΥΥ 5Χ ,80 20,33 60,99 60,99 101,40 63 ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' ΒΤ. 6Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 5 120,00 120,00 600,00 600,00 600,00 64 ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ 6/ΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' 6Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 4 350,00 350, , , ,00

15 ΚΑΥΚΑΣ AE ΒΑΣΙΛΑΚΗ PROLIGHT ΕΝ. Σ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 65 ΣΙ ΗΡΟΪΣΤΟΙ ΡΟΜΟΥ 6/ΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' 8Μ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 2 460,00 460,00 920,00 920,00 920,00 66 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΜΟΙΝΟΙ- ISO 9001-CE 15 10,50 6,00 90,00 90,00 157,50 67 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΙΠΛΟΙ ο - ISO 9001-CE 5 23,00 23,00 115,00 115,00 115,00 68 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΟΜΟΥ ΝΤΟΥΙ Ε27/Ε40 (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΠΑΛΑΣΤ ΚΛΠ) 15 89,00 68, , , ,00 69 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΡΟΜΟΥ LED 120 W 6 500,00 219, , , ,00 70 ΛΑΜΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16.W 1200mm 50 16,00 0,00 800,00 ΛΑΜΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16.W 1200mm 800,00 72 ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W 15 97,56 0, ,40 ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W 1.463, , ,00 361, , , ,50

16 2) Την 73/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής σχετικά µε την εξέταση υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και αναλυτικότερα Α) την κατακύρωση µέρους της προµήθειας στους: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ,97 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ PROLIGHT G.P.B ,00 Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 361,80 Β) Για τα ακόλουθα είδη της µελέτης µε συνολικό προϋπολογισµό των εν λόγω ειδών 3.418,50 (χωρίς Φ.Π.Α) που είτε δεν υποβλήθηκαν είτε δεν έγιναν αποδεκτές τεχνικές & οικονοµικές προσφορές α/α Μελέτης Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Συν. απάνη 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125 WHg E27 ΤΕΜ 100 2,50 250,00 23 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TEM 10 3,20 32,00 ΕΩΣ 40W 25 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT TEM 25 6,90 172,50 27 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg E40 TEM ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α ΤΕΜ 400 0,10 40,00 37 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 38 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 39 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide Προβολέας Ε40 70 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16W 120mm 72 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W ΤΕΜ 10 28,00 280,00 ΤΕΜ 50 16,00 800,00 ΤΕΜ 15 97, ,40 ΣΥΝΟΛΟ 3418,50 την προµήθεια αυτών µε διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος στις τιµές τιµολογίου µελέτης. Καισαριανή 12/5/2016 Η Επιτροπή ιενέργειας Αξιολόγησης ιαγωνισµού Σκοπλάκη Μαρία Γκαϊδατζής Σωτήρηςς Μελαχροινίδης Χαάλαµπος

17 Ο Πρόεδρος ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) την κατακύρωση µέρους της προµήθειας στους: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ,97 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ PROLIGHT G.P.B ,00 Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 361,80 Β) Για τα ακόλουθα είδη της µελέτης µε συνολικό προϋπολογισµό των εν λόγω ειδών 3.418,50 (χωρίς Φ.Π.Α) που είτε δεν υποβλήθηκαν είτε δεν έγιναν αποδεκτές τεχνικές & οικονοµικές προσφορές α/α Μελέτης Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος Συν. απάνη 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 125 WHg E27 ΤΕΜ 100 2,50 250,00 23 BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TEM 10 3,20 32,00 ΕΩΣ 40W 25 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ WATT TEM 25 6,90 172,50 27 ΛΑΜΠΕΣ 250W Hg E40 TEM ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4 Α ΤΕΜ 400 0,10 40,00 37 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 38 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 39 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α ΤΕΜ 30 3,00 90,00 50 ΛΑΜΠΕΣ 400W Metal Halide Προβολέας Ε40 70 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ G13 ΚΑΛΥΚΑ LED 16W 120mm 72 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ 100W ΤΕΜ 10 28,00 280,00 ΤΕΜ 50 16,00 800,00 ΤΕΜ 15 97, ,40 ΣΥΝΟΛΟ 3418,50

18 την προµήθεια αυτών µε διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος στις τιµές τιµολογίου µελέτης. Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Γεωργοπούλου Κανέλλα 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 5. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αν.µέλος) ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Καισαριανή 17/05/2016 Ακριβές απόσπασµα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 14.5.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5137 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

1.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

1.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 8/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8736 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13752 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/6-4-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:2010 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.

ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 15.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 10112 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 01-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2338 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 &

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8692 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 1.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11889 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14/1/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 391 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2 Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/12.1.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 2.11.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ:12033 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:1.2.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13355 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 18/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 18/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/1/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 18/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/18.1.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28.7.206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8695 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 3.8.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8896 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 165/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 165/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 14056 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 133/2015. Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 133/2015. Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 2.11.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.12027 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/5/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.117

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/5/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.117 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/5/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.117 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.5.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/06/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/06/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.141 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/06/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/06/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.141 Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/16.06.2015, συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11643 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/01/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 942 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/26.01.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π. 116/2004.

τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π. 116/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 6.6.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6322 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/02/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/02/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 01/03/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2421 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/02/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30 Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/28.02.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/07/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/07/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 28/07/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8414 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/07/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153 Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/23.07.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 11 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51 /2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 11 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 29/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3480 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Με την υπ αριθµό 26/2013, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής αποφασίστηκε οµόφωνα η παροχή πληρεξουσιότητας

1. Με την υπ αριθµό 26/2013, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής αποφασίστηκε οµόφωνα η παροχή πληρεξουσιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα αµοιβών της δικηγόρου Αθηνών, Μωραΐτη Αθηνά, για παραστάσεις της ενώπιον ικαστηρίων σε υποθέσεις του ήµου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα αµοιβών της δικηγόρου Αθηνών, Μωραΐτη Αθηνά, για παραστάσεις της ενώπιον ικαστηρίων σε υποθέσεις του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 162 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/07/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 162 Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/10.07.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/09/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173 Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/15.9.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 201 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 201 Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/ 11/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229 Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8190 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 149

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 149 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 7/7/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 149 Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/ 01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/ 01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/ 01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 7 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1.Βούρλος ηµήτριος 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 3.Βασιλάκη Αικατερίνη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.

1.Βούρλος ηµήτριος 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 3.Βασιλάκη Αικατερίνη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 8.10.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:11092 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 28 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/1/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 28 Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/28.1.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 631 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 631 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 631 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/07/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 10/07/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153 Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/10.07.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 05/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 05/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 63 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/03/20157 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 05/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 63 Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/05.03.2017, ειδικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 243

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 243 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 243 Πρακτικό της µε αριθµό 29ης/15.12.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 29 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ /2/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 28/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 29 Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/28.1.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002370300 2014-10-30 A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 30/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 48951 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44 Πρακτικό της με αριθμό 10ης/24.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01 /2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01 /2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. . ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01 /2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 21 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 7/7/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016, συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/04/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/04/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/04/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4961 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/04/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/24.04.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η /11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 222

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η /11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 222 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η /11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 222 Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 62 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/2/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 62 Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/23.2.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 8/3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 8/3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 64 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 9/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 8/3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 64 Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/8.3.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 17/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 17/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 17/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2972 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/03/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77 Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/20.03.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/1/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 467 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/1/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 467 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/1/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 467 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 Πρακτικό της με αριθμ. 2ης/15.01.2015 τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 71 Πρακτικό της με αριθμό 14ης/26.03.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 21/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 271

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 21/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 271 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/12/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14324 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 21/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 271 Πρακτικό της µε αριθµό 39ης/21/12/2015, τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/11/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/11/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 216 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/11/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/11/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 216 Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/08.11.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-2-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/01/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 5 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 29/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 217

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 29/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 217 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3/11/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12072 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 29/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 217 Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/29.10.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/09/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/09/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/09/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 08/09/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180 Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/08.09.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 154/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1.Βαρβαγιάννη Χρύσα 2. Βούρλος Δημήτριος 2.Τζόκας Σπύρος 3. Χασάπης Δημήτριος 4. Έξαρχος Βασίλης

1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1.Βαρβαγιάννη Χρύσα 2. Βούρλος Δημήτριος 2.Τζόκας Σπύρος 3. Χασάπης Δημήτριος 4. Έξαρχος Βασίλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 20/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 177 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14/1/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 401 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 12/1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6 Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/12.1.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα Ιουνίου 0, ημέρα Τρίτη και ώρα 0:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 Πρακτικό της με αριθμό 5ης/04.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την

Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 176/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-6-2014 Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 4 η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα