I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H 1930-1980"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩN I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Συντάκτες Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης Έργο "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού του ήµου της Νέας Σµύρνης Αθήνα Μάιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού" του ήµου της Νέας Σµύρνης έργο του Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κύριο ερευνητή κ. ηµήτρη ηµητρόπουλο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε µε την σύνταξη του παρόντος καταλόγου το Μάιο του Το χρονικό ανάπτυγµα του αρχειακού υλικού εκτείνεται στην περίοδο από την δεκαετία του 1930 µέχρι το Αφορά δηλαδή το ανενεργό τµήµα του αρχείου που παράγεται από τις ανάγκες και τη καθηµερινή ζωή της δηµοτικής υπηρεσίας. Το χρονικό αυτό terminus καθορίστηκε για λόγους αρχειονοµικούς αφού τα έγγραφα που δεν έχουν παρέλθει 30 χρόνια από το έτος παραγωγής τους χαρακτηρίζονται ως ενεργό/ηµιενεργό αρχείο ως έχοντα δηλαδή υπηρεσιακή ακόµα χρήση και σε αρκετές περιπτώσεις είναι στενά συνδεδεµένα µε το ενεργό αρχείο του ήµου. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, στις πρώτες µας επισκέψεις στο αρχείο, σχετίζονται µε τις συνήθεις συνθήκες φύλαξης των αρχείων. Το υλικό βρισκόταν είτε σε µεγάλες µαύρες σακούλες είτε κατευθείαν ακουµπισµένο στο πάτωµα είτε είχε τοποθετηθεί ατάκτως, χωρίς καµία χρονολογική ή θεµατική σειρά, στα ντέξιον της αποθήκης της οδού Αρτάκη. Οι πρώτες µας ενέργειες ήταν: α) να αφαιρέσουµε τις σακούλες, για να έρθουµε σε µια άµεση επαφή µε το υλικό αφού µε τη µορφή που ήταν δεν µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ούτε τον όγκο του, ούτε το χρονικό του ανάπτυγµα και β) να το διαχωρίσουµε χοντρικά ανάλογα µε την υπηρεσία παραγωγής του ( ιοικητική, Οικονοµική, Τεχνική υπηρεσία και ποικίλα). Η εικόνα του αρχειακού υλικού παρουσίαζε ορισµένα προβλήµατα: λυτά έγγραφα είχαν αναµιχθεί καθώς οι σπάγκοι σε µερικούς φακέλους είχαν σπάσει ενώ η έντονη υγρασία και η µούχλα είχε αρχίσει να καταστρέφει, σε µερικές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα, το υλικό. Η καταγραφή άρχισε από τα κατάστιχα και συνεχίστηκε µε τους φακέλους και τα λυτά έγγραφα λυτούς υποφακέλους. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα αναλυτικό δελτίο καταγραφής για το καθένα ξεχωριστά που αποτελείτο από τα ακόλουθα επτά πεδία: κωδικός: σηµειώνεται ο ταξινοµικός αριθµός τίτλος: σηµειώνεται σε εισαγωγικά ο τίτλος του φακέλου ή του βιβλίου ή η ένδειξη: [ εν φέρει τίτλο]. 2

3 περιγραφή: περιλαµβάνεται η περιγραφή του περιεχοµένου του φακέλου ή του βιβλίου και η χρονική έκταση του υλικού. παρατηρήσεις: σηµειώνεται ο αριθµός των υποφακέλων, η κατάσταση του υλικού όπου κρίθηκε απαραίτητο καθώς και δευτερεύοντα σχόλια. φύλλα/διαστάσεις: σηµειώνονται τα φύλλα και οι διαστάσεις, κυρίως των βιβλίων. σηµείωση: σηµειώνεται πιθανή συνάφεια του φακέλου αυτής της κατηγορίας µε υλικό άλλων κατηγοριών (στην παρούσα φάση αυτό το πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί). ιατηρήθηκε η ορθογραφία των τίτλων καθώς και η δοµή των φακέλων, δηλαδή δεν έγιναν παρεµβάσεις στο περιεχόµενο τους όταν δεν ήταν οµοιογενές. Όπου χρειάστηκε αντικαταστάθηκαν οι φάκελοι, ενώ τα λυτά έγγραφα-λυτοί υποφάκελοι χωρίστηκαν ανά θέµα και τοποθετήθηκαν σε κούτες. Τα βιβλία µετά την αρχική καταγραφή τους αρχειοθετήθηκαν θεµατικά και χρονικά, ενώ για τους φακέλους δηµιουργήσαµε θεµατικό ευρετήριο για το περιεχόµενό τους. Η Νέα Σµύρνη θα συσταθεί ως αυτόνοµη Κοινότητα στις 6 Ιουνίου 1933 (ΦΕΚ 135Α), αφού αποσπάστηκε από την Κοινότητα Καλλιθέας και δέκα χρόνια αργότερα στις 29 Ιανουαρίου, αναγνωρίστηκε σε ήµο (ΦΕΚ 22Α-29/1/1943). Παρά την σηµαντική διοικητική αλλαγή που υπήρξε, αυτή δεν φαίνεται -µε βάση τουλάχιστον το αρχειακό υλικό- να επέφερε καθοριστικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για κενά του αρχειακού υλικού. Ο όγκος του διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ και η πυκνότητά του διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Το χρονικό ανάπτυγµα των φακέλων, συγκρινόµενο µε εκείνο των βιβλίων, είναι πολύ µεγαλύτερο. Τα βιβλία κατά κανόνα χρησιµοποιούνταν για µερικά χρόνια, µε τους φακέλους δεν συνέβαινε το ίδιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο φάκελος έµεινε «ανοιχτός» παραπάνω από δυο δεκαετίες. Το ίδιο διαπιστώθηκε και µε την θεµατολογία των φακέλων. Τα µονοθεµατικά βιβλία (π.χ. αποφάσεις, πρακτικά, προϋπολογισµοί κτλ.) έρχονται σε αντιδιαστολή µε την πολυθεµατικότητα των φακέλων. Το υλικό που καταγράφηκε και ταξινοµήθηκε είναι ογκώδες. Υπερβαίνει τους φακέλους (περίπου έγγραφα), 730 κατάστιχα και 21 κούτες και αποτελεί µια πολύτιµη πηγή τροφοδότησης της ιστορικής έρευνας. Εµπεριέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Κοινότητας και του ήµου Νέας Σµύρνης και µας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουµε σε βάθος, τη φυσιογνωµία, την εσωτερική δοµή, 3

4 τις ποικίλες δραστηριότητες της περιοχής καθώς και τους εσωτερικούς µετασχηµατισµούς της. Στην πλειονότητά του το υλικό είναι αποτέλεσµα του διοικητικού µηχανισµού της τοπικής αρχής και ο χαρακτήρας του είναι κατά βάση επίσηµος. Παρά ταύτα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που διαφαίνονται οι απόψεις των κατοίκων και οι αντιπαραθέσεις τους µε την τοπική διοίκηση. Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης 4

5 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άδειες (οικοδοµών, εκσκαφών, τραπεζοκαθισµάτων, µαγαζιών) - Υψόµετρα: φ.11/ φ.47/ φ.49/ φ.59-65/ φ.94-96/ φ.331/ φ. 725/ φ / φ. 768/ φ. 780/ φ. 809/ φ / φ / φ. 836/ φ / φ / φ. 878/ φ. 880/ φ / φ. 1077/ φ. 1283/ φ. 1451/ φ. 1472/ φ. 1506/ φ. 1509/ φ / φ / φ. 1542/ φ. 1546/ Αθλητισµός: φ. 136/ φ / φ. 901/ φ. 917/ φ. 921/ φ / φ / φ. 1085/ φ Αλληλογραφία: (Νοµαρχία, υπηρεσίες, αρχές-οργανισµοί, υπουργεία, σύλλογοισωµατεία, ιδιώτες κ.λπ.) φ. 2/ φ. 4/ φ.22/ φ. 117/ φ.131/ φ.137/ φ. 142/ φ.183/ φ.220/ φ.277/ φ.279/ φ.282/ φ.312/ φ.322/ φ.329/ φ.330/ φ.365/ φ.399/ φ.400/ φ.438/ φ.521/ φ. 707/ φ / φ. 737/ φ. 754/ φ. 760/ φ. 798/φ / φ. 910/ φ / φ. 917/ φ. 920/ φ. 922/ φ. 1012/ φ / φ. 1080/ φ. 1082/ φ. 1108/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ / φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ. 1280/ φ. 1305/ φ / φ. 1348/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1389/ φ / φ. 1466/ φ. 1475/ φ / φ / φ / φ / φ. 1552/ φ. 1556/ φ / φ Αιτήσεις-Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά: φ. 2/ φ. 4/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ. 1192/ φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ. 1280/ φ / φ / φ. 1346/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1418/ φ. 1466/ φ Ασφαλιστικά Ταµεία (ΙΚΑ ΟΓΑ): φ. 424/ φ.561/ φ.592/ φ / φ. 1037/ φ. 1044/ φ. 1051/ φ / φ. 1148/ φ / φ. 1309/ φ. 1326/ φ. 1373/ Αυτοκίνητα: (επισκευές-συντήρηση, κίνηση κ.λπ.) φ. 229/ φ. 431/ φ. 466/ φ. 745/ φ. 877/ φ / φ. 893/ φ. 895/ φ. 897/ φ. 916/ φ. 942/ φ. 947/ φ / φ Γεωργία-κτηνοτροφία: φ. 118/ Γιορτές Τελετές Πολιτιστικές εκδηλώσεις: φ.18/ φ.20-21/ φ.120/ φ.148/ φ.156/ φ.218/ φ.251/ φ.286/ φ.309/ φ.318/ φ.320/ φ.325/ φ.467/ φ.639/ φ. 735/ φ / φ. 961/ φ / φ / φ. 1052/ φ άνεια: φ. 266/ φ. 557/ φ. 982/ φ ηµοτικά τέλη φόροι -πρόστιµα: φ.24/ φ.30/ φ.33/ φ. 37/ φ.43/ φ.48/ φ. 99/ φ. 127/ φ. 140/ φ. 144/ φ.150/ φ.163/ φ.171/ φ.224/ φ.228/ φ.285/ φ. 301/ φ / φ. 391/ φ.415/ φ.501/ φ.520/ φ.553/ 5

6 φ.621/ φ / φ / φ. 960/ φ. 1000/ φ. 1016/ φ. 1021/ φ / φ / φ. 1192/ φ. 1202/ φ. 1219/ φ. 1311/ φ. 1343/ φ. 1397/ φ. 1399/ φ / φ / φ. 1472/ φ / φ / φ / φ. 1530/ φ / φ. 1547/ φ. 1549/ φ / φ / φ. 1561/ φ / φ ηµοτικό Ιατρείο: φ.623/ φ. 1013/ φ ηµοτικό Νεκροταφείο: (αιτήσεις αγοράς-χρήσης τάφων, φύλακτρα οστών κ.λπ.) φ.100/ φ.125/ φ.272/ φ. 310/ φ / φ. 963/ φ. 971/ φ / φ. 1081/ φ. 1168/ φ. 1505/ φ. 1525/ φ ηµοτολόγιο-μητρώο-στρατολογία: φ / φ. 1045/ φ / φ / φ / φ. 1167/ φ / φ. 1186/ φ / φ. 1197/ φ / φ. 1226/ φ. 1235/ φ. 1247/ φ. 1263/ φ. 1265/ φ. 1347/ φ / φ. 1396/ φ. 1412/ φ. 1421/ φ. 1571/ ικαστικά Νοµικά: (δικαστικές υποθέσεις του δήµου, Νοµικός Σύµβουλος δήµου, Κλητήρια Θεσπίσµατα, πλειστηριασµοί, κατασχέσεις, νοµοθεσία-φεκ κ.λπ.) φ.51/ φ.91-93/ φ.119/ φ.157/ φ.167/ φ.276/ φ.323/ φ.392/ φ.414/ φ. 422/ φ. 444/ φ.456/ φ.464/ φ.476/ φ.478/ φ.484/ φ.490/ φ.534/ φ.551/ φ.636/ φ / φ. 944/ φ. 961/ φ / φ / φ. 995/ φ. 998/ φ / φ. 1086/ φ. 1203/ φ. 1239/ φ. 1248/ φ. 1304/ φ. 1314/ φ / φ. 1342/ φ. 1361/ φ / φ. 1393/ φ / φ. 1436/ φ. 1461/ φ. 1477/ φ. 1543/ φ. 1547/ φ. 1561/ φ. 1574/ φ. 1577/ Εκλογικά: (εκλογικοί κατάλογοι, σχετική αλληλογραφία, δηµοτικές-νοµαρχιακέςεθνικές εκλογές κ.λπ.) φ.112/ φ.145/ φ.302/ φ.408/ φ.417/ φ.440/ φ.457/ φ.461/ φ.510/ φ.516/ φ / φ.600/ φ.629/ φ.645/ φ. 656/ φ / φ. 661/ φ. 704/ φ. 721/ φ. 962/ φ. 964/ φ. 968/ φ. 983/ φ. 1217/ φ. 1312/ φ. 1339/ φ. 1354/ φ. 1387/ φ Εκπαίδευση: φ. 116/ φ. 367/ φ. 422/ φ. 558/ φ. 644/ φ. 776/ φ. 974/ φ / φ / φ. 1026/ φ. 1099/ φ. 1115/ φ. 1318/ φ Εκτιµητική Επιτροπή: φ.6 / φ.8/ φ.17/ φ.34/ φ.44/ φ.45/ φ.50/ φ.66/ φ.67/ φ.68/ φ.69/ φ.166/ φ.257/ φ.442/ φ.624/ φ. 663/ φ. 743/ φ. 1000/ φ / φ. 1343/ φ. 1457/ φ / Έντυπα, φόρµες, διαφηµιστικά-προσφορές κ.λπ.: φ. 660/ φ. 736/ φ. 779/ φ. 798/ φ. 879/ φ. 902/ φ. 906/ φ. 928/ φ. 978/ φ. 1000/ φ. 1014/ φ / φ. 1050/ φ. 1338/ φ. 1353/ φ Ενοικιάσεις, µισθώσεις, εκποιήσεις, δηµοπρασίες: φ.165/ φ. 410/ φ. 426/ φ. 434/ φ. 613/ φ / φ. 1109/ φ. 1306/ φ / φ. 1472/ φ Έξοδα απάνες Προµήθειες Υλικών: 6

7 φ.107/ φ. 135/ φ.138/ φ.162/ φ.176/ φ.221/ φ.229/ φ.248/ φ.273/ φ.311/ φ.317/ φ.364/ φ.366/ φ / φ. 410/ φ.416/ φ.420/ φ.425/ φ.427/ φ. 431/ φ. 437/ φ / φ. 466/ φ.477/ φ. 483/ φ / φ / φ.514/ φ / φ.531/ φ / φ.538/ φ.540/ φ / φ.554/ φ.562/ φ.566/ φ.583/ φ.586/ φ.588/ φ.591/ φ / φ / φ.610/ φ.620/ φ / φ.631/ φ.633/ φ.637/ φ.642/ φ / φ / φ / φ. 924/ φ / φ. 1032/ φ. 1078/ φ. 1079/ φ. 1097/ φ. 1099/ φ. 1100/ φ. 1103/ φ / φ / φ / φ / φ. 1281/ φ. 1340/ φ. 1383/ φ / φ / φ / φ / φ. 1528/ φ. 1531/ φ. 1541/ φ. 1560/ φ Έργα: (οδοποιία, κρασπεδορείθρα, χωµατουργικές εργασίες, κάλυψη ρεµάτων, τοίχοι αντιστήριξης, αποχέτευση-υπόνοµοι, γέφυρες κ.λπ.) φ.1/ φ.35/ φ.55-56/ φ.80-81/ φ / φ.125/ φ.130/ φ.133/ φ.151/ φ.154/ φ / φ / φ.170/ φ.172/ φ / φ / φ / φ.249/ φ.250/ φ / φ / φ / φ. 268/ φ.274/ φ / φ.300/ φ / φ. 310/ φ / φ / φ.432/ φ.435/ φ. 437/ φ / φ / φ.471/ φ.474/ φ / φ.504/ φ / φ.523/ φ.537/ φ / φ.546/ φ.548/ φ. 550/ φ.559/ φ.564/ φ / φ.579/ φ.581/ φ / φ. 589/ φ / φ.619/ φ.628/ φ.630/ φ.638/ φ. 644/ φ. 773/ φ / φ. 738/ φ. 740/ φ / φ / φ / φ / φ / φ / φ. 838/ φ. 842/ φ / φ. 881/ φ. 894/ φ. 896/ φ / φ / φ. 918/ φ. 921/ φ. 925/ φ. 927/ φ / φ / φ. 943/ φ / φ. 986/ φ. 988/ φ. 997/ φ. 1007/ φ. 1011/ φ / φ. 1031/ φ / φ. 1036/ φ / φ. 1054/ φ / φ. 1085/ φ. 1099/ φ. 1319/ φ. 1398/ φ. 1437/ φ / φ. 1565/ φ. 1569/ φ Έσοδα-Έξοδα: (πίνακες εσόδων-εξόδων, καταστάσεις εισπράξεων/εισπρακτέων, ηµόσιο ταµείο κ.λπ.) φ. 98/ φ.153/ φ.155/ φ.228/ φ.285/ φ. 423/ φ.497/ φ. 578/ φ.617/ φ. 971/ φ. 1168/ φ. 1428/ φ. 1433/ φ. 1452/ φ. 1454/ φ. 1458/ φ / φ. 1510/ φ / φ. 1529/ φ. 1532/ φ Ηλεκτροφωτισµός: φ. 46/ φ. 124/ φ. 448/ φ. 726/ φ. 731/ φ / φ. 837/ φ / φ. 889/ φ. 896/ φ / φ. 1006/ φ. 1016/ φ / φ Ιθαγένεια-πολιτογραφήσεις: φ. 1074/ φ Καθαριότητα: φ. 139/ φ. 332/ φ / φ. 940/ φ. 944 Καλλωπισµός-δενδροφύτευση-πράσινο κ.λπ.: φ. 911/ φ. 915/ φ / φ. 1029/ φ. 1341/ φ Κοινόχρηστοι χώροι: φ / φ Ληξιαρχικά - Ληξιαρχείο: (πράξεις, αιτήσεις, αλληλογραφία κ.λπ.) φ.25/ φ.160/ φ.324/ φ / φ.532/ φ.563/ φ.570/ φ.618/ φ.643/ φ. 1183/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1229/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ / φ

8 Ποικίλα: φ.121/ φ. 141/ φ. 303/ φ / φ / φ. 622/ φ. 767/ φ. 773/ φ. 972/ φ / φ. 993/ φ. 999/ φ. 1169/ φ. 1171/ φ. 1200/ φ. 1241/ φ. 1308/ φ. 1346/ φ / φ / φ / φ. 1371/ φ Πολυθεµατικοί Φάκελοι Γενικό Αρχείο: φ.5/ φ.19/ φ.28/ φ.38/ φ.42/ φ.108/ φ.109/ φ.110/ φ.111/ φ.113/ φ.114/ φ.115/ φ.126/ φ.128/ φ.129/ φ.134/ φ.152/ φ.164/ φ.173/ φ.175/ φ.177/ φ.217/ φ.236/ φ.267/ φ.269/ φ.270/ φ.271/ φ.275/ φ.283/ φ.284/ φ.315/ φ.321/ φ.369/ φ.370/ φ.371/ φ.372/ φ.373/ φ.374/ φ.375/ φ.376/ φ.377/ φ.378/ φ.379/ φ.393/ φ.398/ φ.401/ φ.406/ φ.418/ φ.552/ φ.599/ φ. 1015/ φ / φ. 1263/ φ. 1386/ φ. 1398/ φ Πρακτικά Αποφάσεις Προσκλήσεις: ( ηµοτικού Συµβουλίου, ηµάρχου, Γενικού Γραµµατέα, ηµαρχιακής Επιτροπής) φ.3/ φ.52-54/ φ.57-58/ φ.97/ φ.123/ φ.132/ φ.149/ φ.174/ φ / φ.182/ φ / φ.219/ φ / φ.252/ φ.255/ φ.258/ φ / φ.305/ φ / φ / φ.405/ φ.430/ φ.441/ φ.446/ φ.449/ φ. 547/ φ.569/ φ. 597/ φ.616/ φ.641/ φ / φ / φ. 739/ φ. 744/ φ. 798/ φ / φ. 1102/ φ / φ / φ / φ / φ. 1176/ φ / φ / φ / φ. 1201/ φ. 1208/ φ. 1218/ φ / φ. 1228/ φ / φ / φ. 1240/ φ / φ. 1254/ φ. 1258/ φ / φ. 1282/ φ. 1313/ φ. 1370/ φ. 1376/ φ. 1389/ φ / φ Πρόνοια, έρανοι κ.λπ.: φ. 316/ φ. 413/ φ. 419/ φ. 434/ φ. 500/ φ. 634/ φ. 999/ φ. 1053/ φ. 1391/ φ Προσωπικό: (καταστάσεις και έγγραφα ηµεροµισθίων µισθοδοσίας, υπερωριών, άδειες, προσωπικοί φάκελοι, δελτία παρουσίας, εργασιακά, σωµατείο εργαζοµένων, διανοµές-επιδόµατα κ.λπ.) φ.7/ φ.247/ φ.256/ φ.319/ φ.368/ φ. 390/ φ.407/ φ.428/ φ.445/ φ.455/ φ.470/ φ.472/ φ.473/ φ.475/ φ.479/ φ.480/ φ.481/ φ.482/ φ.485/ φ.486/ φ.487/ φ.493/ φ.498/ φ.499/ φ.502/ φ.503/ φ.505/ φ.511/ φ.515/ φ.517/ φ.518/ φ.519/ φ.530/ φ.544/ φ.580/ φ.593/ φ.598/ φ.601/ φ.602/ φ.611/ φ.612/ φ.632/ φ.635/ φ.640/ φ. 705/ φ. 734/ φ / φ / φ. 774/ φ / φ. 876/ φ / φ. 1012/ φ / φ / φ. 1044/ φ / φ / φ. 1087/ φ. 1230/ φ. 1242/ φ. 1287/ φ. 1291/ φ / φ / φ. 1314/ φ / φ / φ. 1327/ φ. 1345/ φ / φ. 1376/ φ. 1384/ φ. 1388/ φ. 1398/ φ. 1416/ φ / φ. 1422/ φ. 1426/ φ. 1430/ φ / φ. 1476/ φ / φ / φ Προϋπολογισµοί - Απολογισµοί Εκθέσεις Πεπραγµένων φ.161/ φ.278/ φ.421/ φ.429/ φ.433/ φ.436/ φ / φ / φ.522/ φ / φ.539/ φ.545/ φ.572/ φ / φ.590/ φ.594/ φ.627/ φ / φ. 1096/ φ. 1098/ φ / φ. 1427/ φ / φ. 1475/ φ Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών ιαφορών: φ.9-10/ φ.12-16/ φ.23/ φ.26-27/ φ.29/ φ.31-32/ φ.36/ φ.39-41/ φ.70-79/ φ.82-90/ φ / φ.246/ φ / φ.308/ φ / φ.439/ φ.443/ φ.447/ φ.452/ φ.509/ 8

9 φ / φ.560/ φ.571/ φ.582/ φ.587/ φ / φ. 1061/ φ. 1284/ φ. 1300/ φ. 1423/ φ / φ. 1453/ φ / φ / φ. 1463/ φ. 1547/ φ Ρυµοτοµία-πολεοδοµία, Σχέδιο Πόλης: φ. 304/ φ. 907/ φ. 923/ φ Στατιστικά (απογραφικά δελτία κ.λπ.): φ. 413/ φ. 926/ φ Σύλλογοι-σωµατεία: φ. 367/ φ / φ Ύδρευση: φ. 575/ φ / φ. 843/ φ. 890/ φ. 898/ φ. 1042/ φ Φύλλα εφηµερίδων: φ.143/ φ.181/ φ / φ.533/ φ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ Κωδικός: φ.1 Τίτλος: «Μικροέργα» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που σχετίζονται µε την κατασκευή έργων ή την προµήθεια υλικών (προσφορές, αναθέσεις, εκθέσεις, µελέτες, συµφωνητικά έργων, αποδείξεις κλπ) Υπάρχουν 13 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.2 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.3 Τίτλος: «Α Ε. Φακ. ηµαρχ. Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά και αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής και προσκλήσεις στις συνεδριάσεις Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.4 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 2» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Κωδικός: φ.5 Τίτλος: «ιαφηµίσεις 1971» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα (κυρίως αιτήσεις) που αφορούν την χορήγηση αδειών για διαφηµίσεις (διανοµή, τοιχοκόλληση κλπ), ονοµαστικούς καταλόγους είσπραξης δηµοτικών τελών για τον φωτισµό, την καθαριότητα, τις διαφηµίσεις, την χρήση των πεζοδροµίων κλπ. καθώς και ένα κατάλογο, για το έτος 1969, των ταξί της Νέας Σµύρνης Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.6 10

11 Τίτλος: «Εκτήµησις Οικοπέδων 1962», «Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.7 Τίτλος: «Φάκελλος Υποµηχανικού Ιωάννου Πιτσινού», «Υποµηχανικός Πιτσινός Ιωανν.» Περιγραφή: Πρόκειται για προσωπικά έγγραφα του Ιωάννη Πιτσινού, υποµηχανικό του ήµου, που αφορούν το διορισµό και την παραίτησή του, πιστοποιητικό εργασίας του στο ήµο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κλπ., Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.8 Τίτλος: «Εκθέσεις Εκτιµητικής Επιτροπής 1976», «Εκτιµήσεις 1976» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.9 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.10 Τίτλος: « ευτεροβάθµιος» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.11 Τίτλος: «Άδειες Οικοδοµών» Περιγραφή: Πρόκειται για άδειες οικοδοµών Κωδικός: φ.12 11

12 Τίτλος: «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής 1972», «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για πρόχειρα σχέδια αποφάσεων της ευτεροβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών καθώς και ασυµπλήρωτες φόρµες Κωδικός: φ.13 Τίτλος: «Α. Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.14 Τίτλος: «3. Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.15 Τίτλος: «Φάκελλος Πρωτοβαθµίον και ευτεροβαθµίον Επιτροπών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Υπάρχουν 10 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.16 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από », «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (προσφυγές, αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά, αποφάσεις κλπ) Κωδικός: φ.17 Τίτλος: «Εκτιµητική Επιτροπή 1972», «Εκτιµητική 1972» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις και πρακτικά από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

13 Κωδικός: φ.18 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Ε34 28 ος Οκτωβρίου, 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου και 25 ης Μαρτίου) όπως εγκυκλίους από την Νοµαρχία, προγράµµατα εορτασµών και παρελάσεων, αποφάσεις του ηµάρχου, προσκλήσεις Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.19 Τίτλος: «Ταµείου Σ.. Καταστάσεις εσόδων και εξόδων ταµείου» Περιγραφή: Περιέχει οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων, χρηµατικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και αλληλογραφία προς το ταµείο Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.20 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου Σµύρνης 17 α Ηµέρα των Ψυχών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 2 υποφακέλους Κωδικός: φ.21 Τίτλος: «Ε α Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου ετών » Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου, τηλεγραφήµατα, αποκόµµατα εφηµερίδων) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 6 υποφακέλους Κωδικός: φ.22 Τίτλος: «Α Αστυν. Τµήµα ΚΒ, 4 Αστ. Τµήµα ΚΒ (Παράρτηµα), 5 Αστυν/κη /νσις Αθηνών, 6 /νσις Τροχαίας Αθηνών, 7 Αστυν. Σταθµός Αγ. Παρασκευής, 8 Αστυν. Τµήµα Λ Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει αλληλογραφία του ήµου προς τα διάφορα αστυνοµικά τµήµατα Περιέχει 6 υποφακέλους, δυο εκ των οποίων είναι κενή. 13

14 Κωδικός: φ.23 Τίτλος: «Φάκελος Επεκτάσεως Σχεδείων Κτήµα Γερµανού 1) Εκτιµήσεις, 2) Αποδεικτικά, 3) Αποφάσεις», «Επέκτασις Σχεδείου Κτµήµα Γερµανού» Περιγραφή: Περιέχει δηλώσεις πολιτών για την έκταση και την αξία των οικοπέδων τους στην Νέα Σµύρνη και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 1 υποφάκελο Κωδικός: φ.24 Τίτλος: «1969 Φάκελλος Πεζοδροµίων κατ/των οικιών», «Φάκελλος πεζοδροµίων, οικιών και καταστηµάτων 1969» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 3 υποφακέλους Κωδικός: φ.25 Τίτλος: «Πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως από 20/7/1973 έως 31/12/1973» Περιγραφή: Πρόκειται για χειρόγραφες αιτήσεις δηµοτών για να τους χορηγηθούν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης Κωδικός: φ.26 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή », «.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις) Περιέχει 7 υποφακέλους Κωδικός: φ.27 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Περιέχει αποδεικτικά επιδόσεως και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.28 Τίτλος: «Ε. 51 Εράνων, 52 Εκθέσεως Θεσ/νικης, 54 Έργα Ανεργίας» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τους εράνους (Υπέρ του Ερυθρού Σταυρού, του Αντικαρκινικού Αγώνα, των Ιδρυµάτων παιδικής προστασίας) καθώς 14

15 και µια αίτηση και βεβαίωση του ήµου ότι έχει εργαστεί ένας υπάλληλος εκεί για να την προσκοµίσει στο Επικουρικό Ταµείο Περιέχει 4 υποφακέλους εκ των οποίων ο ένας είναι κενός (Εκθέσεως Θεσσαλονίκης) Κωδικός: φ.29 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1964, 1965 και 1966 από » Περιγραφή: Περιέχει εφέσεις, ενστάσεις, εκθέσεις αυτοψίας και αποφάσεις της ευτεροβάθµιας επιτροπής φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.30 Τίτλος: «Πεζοδρόµια οικιών και Καταστηµάτων 1968», «Φάκελος Πεζοδροµίων» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.31 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.32 Τίτλος: «1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 2-139» Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.33 Τίτλος: «Φάκελλος Ζύθου», «Φάκελλος Ζύθου 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την απόδοση φόρου για τους ήµους ή της Κοινότητες από την πώληση ζύθου ("υπέρ των ήµων επιβληθέν τέλος 3% επί του διατεθέντος εις την κατανάλωσιν ζύθου") Περιέχει 6 υποφακέλους. Κωδικός: φ.34 15

16 Τίτλος: «Ε », «Εκτήµησις 1961» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.35 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις της ΕΗ προς το ήµο µε σκοπό να χορηγηθεί άδεια να σκάψουν στους δρόµους για να περάσουν καλώδια ηλεκτρισµού και συνηµµένα στις αιτήσεις υπάρχουν και οι άδειες εκσκαφής από την Τεχνική υπηρεσία του ήµου Κωδικός: φ.36 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1969 από 28-69» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.37 Τίτλος: «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων», «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων, Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την καταβολή προστίµων για χρήση πεζοδροµίων χωρίς άδεια (αναφορές µε τα ονόµατα των παραβατών, εκθέσεις, αποφάσεις ηµάρχου µε τα πρόσθηµα κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.38 Τίτλος: «Φάκελλος Τελών Τέλη» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον καθορισµό της εισφοράς των δηµοτικών τελών από τα κέντρα διασκέδασης, τις λαϊκές αγορές, τις διαφηµίσεις και την χρήση των πεζοδροµίων. Ακόµη περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και επισκευή πεζοδροµίων, την δηµιουργία πρασίνου, εκποίηση µαρµάρων από εκταφές στο νεκροταφείο Υπάρχουν 11 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.39 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος 1970 από » 16

17 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.40 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.41 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.42 Τίτλος: «ιάφορα Τεχν.» Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας, όπως µίσθωση µηχανηµάτων, επιδιορθώσεις οχηµάτων, προϋπολογισµοί έργων, αλληλογραφία από και προς το Υπουργείο ηµόσιων Έργων και την Νοµαρχία, τοπογραφικά σχέδια κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι Κωδικός: φ.43 Τίτλος: «Φάκελλος Βεβαιώσεων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την είσπραξη δηµοτικών τελών, κυρίως κατάλογοι ονοµάτων, καταστάσεις είσπραξης αλληλογραφία µε την Νοµαρχία κλπ Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.44 Τίτλος: «Ε », «Εκτίµησις Οικοπέδων 1959» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

18 Κωδικός: φ.45 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1968» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.46 Τίτλος: «ΕΗ 1» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ΕΗ, όπως νέες παροχές, φωτισµοί δρόµων και πλατειών, εκκρεµείς λογαριασµοί, δαπάνες στύλων κλπ Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.47 Τίτλος: «Υψοµετρ » Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.48 Τίτλος: «Κατάλογοι Ακαλύπτων , Κατάλογοι Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για καταλόγους ακάλυπτων χώρων (άκτιστων οικοπέδων) για την είσπραξη φόρων Κωδικός: φ.49 Τίτλος: «Φέκελλος Υψοµέτρων 1974» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.50 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

19 Κωδικός: φ.51 Περιγραφή: Πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις οικονοµικών ζητηµάτων, έγγραφα κατασχέσεων και προγράµµατα πλειστηριασµών για οφειλές, εκθέσεις ελέγχου σε επιχειρήσεις και έχουν σηµειωθεί παραβάσεις, πρόσθηµα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κλπ Κωδικός: φ.52 Τίτλος: «1965 ικαιώµατα ηµάρχου 3/4 15/5» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.53 Τίτλος: «1966 Α ικαιώµατα ηµάρχου», «Α 1966 ικαιώµατα ηµάρχου 9/8 33/9» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.54 Τίτλος: «Β 9/9 35/ ικαίωµα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.55 Τίτλος: «Οδοποιία Βενιζέλου», «Οδοποιία Ελευθ. Βενιζέλου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, αποσπάσµατα πρακτικών, οικονοµικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, τεχνικές εκθέσεις µηχανικών, δικαστικά έγγραφα για µια διαµάχη που είχε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών κλπ.) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.56 19

20 Τίτλος: «1971 Οδοποιία 10 οδών», «ήµος Ν. Σµύρνης, Έργον: κατασκευή 10 οδών (Λέσβου-Ενώπης κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 10 οδών: Λέσβου, Ενώπης, Εύξεινου Πόντου, Σεφερειάδου, Άρτης, Μηδείας, Σολωµονίδου, Α Πάροδος Σολωµονίδου, Β Πάροδος Σολωµονίδου, Ναζλίου (τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις συµφωνητικό, πρωτόκολλο περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.57 Τίτλος: «1962 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.58 Τίτλος: «1963 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.59 Τίτλος: «1971, 1972, 1973 Υψόµετρα» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.60 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.61 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 2» 20

21 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.62 Τίτλος: «Υψόµετρα 1976, 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.63 Τίτλος: «1 ος Υψόµετρα 1977», «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.64 Τίτλος: «Υψόµετρα 78» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.65 Τίτλος: «2 ος Υψόµετρα 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.66 Τίτλος: «Εκτιµήσεις Οικοπέδων 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

22 Κωδικός: φ.67 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1966» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.68 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1969» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.69 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων και αποδεικτικά τοιχοκόλλησης και δηλώσεις οικοπέδων Κωδικός: φ.70 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή», «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1953» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος και 1 τετράδιο «Πρακτικά ευτεροβαθµίου Επιτροπής 1954» Κωδικός: φ.71 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος από 1-50» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης, προσκλήσεις των µελών της επιτροπής για συνεδριάσεις κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.72 Τίτλος: «1974 ευτεροβάθµιος από 1-33» 22

23 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι Κωδικός: φ.73 Τίτλος: «Αποφάσεις Α/πρωτοβαθµίου Επιτροπής έτους 1965»,«Α Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1965» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδροµίων, υπεύθυνες δηλώσεις για διάφορα θέµατα, αποδείξεις καταβολής δηµοτικών φόρων, κλπ Υπάρχουν 6 υποφάκελοι Κωδικός: φ.74 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.75 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχει και 1 βιβλίο «Πρωτόκολλον Πρωτοβαθµίου Επιτροπής », (δεν έχει αριθµηθεί), 20x14 Κωδικός: φ.76 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.77 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ)

24 Κωδικός: φ.78 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.79 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.80 Τίτλος: «Οδοποιία», «ήµος Ν. Σµύρνης, έργον: κατασκευή 12 οδών του ήµου (Καπαδοκίας Νεαπόλεως κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 12 οδών: Καππαδοκίας, Νεαπόλεως, Προικονήσου, Σοφούλη, Καλύµνου, Οδεµησίου, Τσακύρογλου, ηλανά, Μυριοφύτου, Στρ. Παπούλα, Τσακάλου, Κοραή (προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις, συµφωνητικά, πρωτόκολλα περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.81 Τίτλος: «Οδοποιία 1974 Προµετρήσεις, Σχέδια» Περιγραφή: Πρόκειται για τοπογραφικά σχέδια για την κατασκευή δρόµων (σχέδια υψοµετρικών δικτύων, οριζοντιογραφίες, τοµές κατά πλάτος και µήκος) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.82 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή από 1 62» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 9 υποφάκελοι 24

25 Κωδικός: φ.83 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος 1970 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.84 Τίτλος: «ΑΠΕ 1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.85 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1960 από 1-225», «Π.Ε. 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.86 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1959 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.87 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 121 έως » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.88 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958 πεζοδρόµια, διαφηµίσεις, καθαριότης, φωτισµός από 1 έως 177» 25

26 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.89 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958», «Π.Ε 1958» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι και 1 βιβλίο πρακτικών της επιτροπής «Έτος Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Πρωτοβαθ. Επιτρ. Επιλ. Φορολ. ιαφορών» µε διαστάσεις 20x15 που δεν έχει αριθµηθεί Κωδικός: φ.90 Τίτλος: «Ο ΠΕ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 1 έως 177», «Π.Ε. 1955» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.91 Τίτλος: «Μ 6-7 (1)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.92 Τίτλος: «Μ 6-7 (2)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Κωδικός: φ.93 Τίτλος: «Μ 8-9», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος. 26

27 Κωδικός: φ.94 Τίτλος: «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.95 Τίτλος: «Υψόµετρα», «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.96 Τίτλος: «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.97 Τίτλος: «1966 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµάρχου και του ηµοτικού Συµβουλίου Κωδικός: φ.98 Τίτλος: «1978 Φ. Ταµείου» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων του ήµου Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.99 Τίτλος: «ηλώσεων» Περιγραφή: Πρόκειται για καταστάσεις και δηλώσεις οικιών, καταστηµάτων, οικοπέδων, χρήση διαφηµίσεων ή αιτήσεις για άδεια χρήσης πεζοδροµίων καθώς τριπλότυπα είσπραξης

28 Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.100 Τίτλος: «Φάκελλος Νεκροταφείου» Περιγραφή: Πρόκειται για οικονοµικούς πίνακες καταθέσεων στο ταµείου του δήµου από τον Ναό του νεκροταφείου (τριπλότυπα είσπραξης), αλληλογραφία σχετικά µε θέµατα του νεκροταφείου καθώς και ο κανονισµός λειτουργίας του (1970) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.101 Τίτλος: «Έργα ανείου Οµήρου Αγ. Φωτεινής 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 3 δρόµων: Οµήρου, Αγίας Φωτεινής και 25 ης Μαρτίου (πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, ΦΕΚ, καταστάσεις πληρωµών, φύλλα από εφηµερίδες που είχε δηµοσιευτεί η προκήρυξη των έργων, αποσπάσµατα πρακτικών, τεχνικές µελέτες κλπ.) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.102 Τίτλος: «Έργα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και τον εξωραϊσµό των πλατειών Αϊδινίου, Προφήτου Ηλία και Οµηρείου, την κατασκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο, προµήθεια υλικών κ.ά. (αποφάσεις ηµάρχου, εκθέσεις δαπανών, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.103 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Αρώνη Τσουρουκτσόγλου κλπ. ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Αρώνη, Τσουρουκτσόγλου, Αργυροπούλου και ιακόνου Γούναρη (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.104 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως κλπ.», «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως Σταδίου ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Ζαρίφη, Ακροπόλεως και Σταδίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 28

29 Κωδικός: φ.105 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Σταµούλη-Κρήνης » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Σταµούλη, Κρήνης, Βρυούλων, Κοτυαίων και Αϊδινίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.106 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. ήµος Νέας Σµύρνης έργων: αρδανελίων κ.τ.λ. Αριθ. Μελέτης: 57/1966» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: αρδανελλίων, Βοσπόρου, αµάρεως, Κερασούντος, Σινώπης, Γρηγορίου Ε (ένα τµήµα), Ελλησπόντου και Βουλγαροκτόνου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.107 Τίτλος: «Αποδόσεις ηµ. Σ/λιου 1962» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αποδόσεως δαπανών ή πιστώσεων για διάφορες Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.108 Τίτλος: «Θ.3 Α», «1. Φονευθέντων, 2. Στρατ. Μακρον., 3. Βοηθηµάτων, 4. ιαφ. Συστατικών Εγκυκλ. Αγορας Βιβλίων κ Εντύπων, 5. Πεσόντων Βρεττανών κ Νεοζηλ.» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τον θάνατο στρατιωτών κατά την διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου, την τέλεση µνηµόσυνου και αποστολή διπλώµατος ευγνωµοσύνης στην οικογένεια του πεσόντα, δηµότη της Νέας Σµύρνης, στον πόλεµο της Κορέας, την αποστολή οικονοµικής βοήθειας στις οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών ή την οικονοµική ενίσχυση της επιτροπής για την δηµιουργία µνηµείου στην Ελλάδα των πεσόντων Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών, έγγραφα σχετικά µε την αγορά βιβλίων καθώς και έγγραφα σχετικά µε τους πολιτικού και τους στρατιωτικούς κρατουµένους Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.109 Τίτλος: «Θ.4 Α», «1. Πολυτέκνων, 2. Παν. Ένωσις Εφέδρων Οπλιτών και Υπαξ/κων , 3. Επαγγελµατιών κ Καταστηµ., 4. Προσκόπων Τοπικ. Εφορίας, 5. Εθνικού Παιδικού Σταθµού» 29

30 Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν τον παιδικό σταθµό, το σώµα ελλήνων οδηγών, την πανελλήνια ένωση εφέδρων οπλιτών και υπαξιωµατικών του , τους προσκόπους και την ένωση βιοτεχνών-επαγγελµατιών και καταστηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.110 Τίτλος: «Θ.5 Α», «1. Μετονοµασίας οδών, 3. Εντολών διαθέσεως αυτοκιν. δια εκκδροµάς, 4. Αθλητισµού εν γένει, 5. Κωσταράζι.» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διαφόρων θεµατικών, όπως ηλεκτροφωτισµού, µετονοµασίας οδών, αθλητισµού, υλική βοήθεια στο χωρίο Κωσταράζι κ.ά Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.111 Τίτλος: «Θ.5 Β», «1. Αµερικανικής αποστολής, 2. Οργανισµού τηλεπικοινωνιών, 3. Ο ΙΣΥ., 4. Ελληνοαµερ. Επιµορφ. ινστιτούτου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως του οργανισµού τηλεπικοινωνιών, του Οργανισµού διαχείρισης συµµαχικού υλικού, ψηφίσµατα κ.ά Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.112 Τίτλος: «Θ.ii 1», «1. ηµοτικών εκλογών, 2. Εκλογών γυναικών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε εκλογές, όπως ΦΕΚ, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, τηλεγραφήµατα, αποτελέσµατα, εκλογικοί κατάλογοι κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 113 Τίτλος: «Θ.7 Β», «Φάκελλος αντιγράφων διαφόρων υπηρεσιών του ήµου» Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα της διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 114 Τίτλος: «Θ.13 1», «1. Ανακοινώσεων, 2. Αναφορών Προϊσταµένων, 3. ιαταγών Προσωπικού, 4. Κλάδος υγείας υπαλλήλων, 5. Αιτήσεις προς διορισµόν» 30

31 Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεµάτων, όπως αιτήσεις για διορισµούς υπαλλήλων στο δήµο, αναφορές προϊσταµένων και του εφόρου του Νεκροταφείου, της υγειονοµικής επιτροπής και του τοµέα υγείας των υπαλλήλων κ.ά Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.115 Τίτλος: «Θ.18 Β», «1. Επιτροπής Άρθρου 14 Ν. 1726, 2. Υγειονοµικής Επιτροπής άρθρ. 111, 3. Υπηρεσιακού Συµβουλίου άρθρ. 109, 4. Άλσους, 6. Αντίγραφα Ηλεκτρικής Εταιρίας, 7. Εταιρίας Υδάτων, 8. Επιτροπής Ερανικού Καταλόγου, 9. Εντολών δ. Ιατρού Βούζαν» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως της εταιρίας υδάτων, της επιτροπής ερανικού καταλόγου, της λέσχης αυτοκινητιστών, του δηµοτικού γιατρού, εκθέσεις πεπραγµένων στο δήµο, δηµοπρασίες για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου του Άλσους και την εκµετάλλευσή του Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.116 Τίτλος: «Θ.8 Α», «1. Υποτροφ. Κ ιδακτόρων Ευαγγελικής Σχολής, 2. Ευαγγελική Σχολή, 3. Γ ηµοτικόν Σχολείον, 4. Β ηµοτικόν Σχολείον, 5. Α ηµοτ. Σχολείον» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την Ευαγγελική Σχολή και την Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού "Η Σµύρνη" καθώς και των ηµοτικών σχολείων Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.117 Τίτλος: «Θ.9 Β», «1. Α Οικονοµική Εφορία, 2. Α Οικονοµική Εφορία Ν. Σµύρνης, 3. Β Οικονοµική Εφορία, 4. Ζ Οικονοµική Εφορία, 5. Ι Οικονοµική Εφορία, 6. ΣΤ Οικονοµική Εφορία» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα από διάφορες εφορίες οικονοµικών Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.118 Τίτλος: «Θ.12 1», «1. Αγροφυλακής, 2. Απαγορεύσεως Βοσκής, 3. Απογραφής κτηνών, 4. Γεωργικής Παραγωγής, 5. Γεωργικής απογραφής» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε γεωργικά και κτηνοτροφικά θέµατα, όπως απαγορεύσεις βοσκής, απογραφή των ζώων και τις γεωργικής παραγωγής, πρόσληψη αγροφύλακα κ.α Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ

32 Τίτλος: «Θ. i 1», «1. Ατοµ. φακελ. Μιλτ. Σαράντη "Νοµικού Συµβούλου", 2. Ατοµ. φακελ. Ι. Νασόπουλου " ηµάρχου", 3. Ατοµ. φακελ. Α. Καρύλλου " ηµάρχου"» Περιγραφή: Περιέχει κυρίως έγγραφα του νοµικού συµβούλου της κοινότηταςδήµου για διάφορα θέµατα Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.120 Τίτλος: «Θ.2 Α», «1 α Ηχώ Νέας Σµύρνης, 1. Εκθέσεως Θεσσαλονικ., 2. Εορτασµού 28 ης Οκτωβρίου, 3. Μνηµοσύνων, ης Μαρτίου, 5. Εορτής Α.Μ. Βασιλέως, 6. Εορτασµός Ηµέρας Μητέρας» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, την εφηµερίδα Ηχώ, τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου 25 ης Μαρτίου), της γιορτής του Βασιλιά, της Ηµέρας της Μητέρας και την τέλεση µνηµόσυνου στην µνήµη του Χρυσοστόµου Σµύρνης Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.121 Τίτλος: «Θ.10 1», «1. Σανατόριον "Σισµανόγλειον" "Σωτηρία", 2. Ψυχιατρείον, 3. ηµοτ. Νοσοκ. "Η Ελπίς", 4. Νοσοκοµ. "Παίδων", 5. Πτωχοκοµείον Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το δηµοτικό νοσοκοµείο Η Ελπίς, το δηµοτικό ψυχιατρείο, το νοσοκοµείο Παίδων, το πτωχοκοµείο Αθηνών και µε τα σανατόρια Σισµανόγλειο και Σωτηρία, Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.122 Τίτλος: «Θ.8 Β», «1. Ορφανοτροφ. "Εθνική Στέγη", 2. "Άσυλον Άγιου Ανδρέου", 3. ιδακτρ. Απόρων Μαθητών, 4. Υποτροφειών Σιβιτανιδείου, 5. Παιδικών κατασκηνώσεων» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το ορφανοτροφείο "Εθνική Στέγη", το άσυλο "Άγιος Ανδρέας", τον σύλλογο "ο Φάρος" (προς διεκδίκηση ένταξης της συνοικίας τους στο σχέδιο πόλης), τις παιδικές κατασκηνώσεις και τις υποτροφίες της Σιβιτανιδείου Σχολής Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.123 Τίτλος: «Πρακτικά ηµ. Συµβουλίου 2» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά του ηµοτικού Συµβουλίου και προσκλήσεις των τακτικών µελών για τις συνεδριάσεις 1977 Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 32

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το ευρετήριο που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί προϊόν της ταξινόμησης και καταγραφής του αρχείου του Δήμου Δραπετσώνας που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κλιµατιστικών Αρ. Πρωτ.: 61541 / 02-10 - 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 57.540,00 (µε ΦΠΑ) Χρηµατοδότηση: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισµού:10-6613, 25-6613,30-6613, 50-6613, 70-6613.

Προϋπολογισµός: 57.540,00 (µε ΦΠΑ) Χρηµατοδότηση: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισµού:10-6613, 25-6613,30-6613, 50-6613, 70-6613. Κυδωνιάς 2, Χάνια Κρήτης 3 1 Τηλ. 213 410, Φαξ 213 413 Προϋπολογισµός:.40,00 (µε ΦΠΑ) Κωδ. Προϋπολογισµού:-13, 2-13,30-13, 0-13, 0-13.001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου:

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 24.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35948 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 27-Ιανουαρίου-2014 Αριθ. Πρωτ: -944- Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. νση : 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες: Τάσιος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 6777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.325,38 Φ.Π.Α. 23% : 304,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ :.630,22 ΕΥΡΩ C:\p26\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 205\ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 205.doc ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα