I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H 1930-1980"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩN I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Συντάκτες Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης Έργο "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού του ήµου της Νέας Σµύρνης Αθήνα Μάιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού" του ήµου της Νέας Σµύρνης έργο του Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κύριο ερευνητή κ. ηµήτρη ηµητρόπουλο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε µε την σύνταξη του παρόντος καταλόγου το Μάιο του Το χρονικό ανάπτυγµα του αρχειακού υλικού εκτείνεται στην περίοδο από την δεκαετία του 1930 µέχρι το Αφορά δηλαδή το ανενεργό τµήµα του αρχείου που παράγεται από τις ανάγκες και τη καθηµερινή ζωή της δηµοτικής υπηρεσίας. Το χρονικό αυτό terminus καθορίστηκε για λόγους αρχειονοµικούς αφού τα έγγραφα που δεν έχουν παρέλθει 30 χρόνια από το έτος παραγωγής τους χαρακτηρίζονται ως ενεργό/ηµιενεργό αρχείο ως έχοντα δηλαδή υπηρεσιακή ακόµα χρήση και σε αρκετές περιπτώσεις είναι στενά συνδεδεµένα µε το ενεργό αρχείο του ήµου. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, στις πρώτες µας επισκέψεις στο αρχείο, σχετίζονται µε τις συνήθεις συνθήκες φύλαξης των αρχείων. Το υλικό βρισκόταν είτε σε µεγάλες µαύρες σακούλες είτε κατευθείαν ακουµπισµένο στο πάτωµα είτε είχε τοποθετηθεί ατάκτως, χωρίς καµία χρονολογική ή θεµατική σειρά, στα ντέξιον της αποθήκης της οδού Αρτάκη. Οι πρώτες µας ενέργειες ήταν: α) να αφαιρέσουµε τις σακούλες, για να έρθουµε σε µια άµεση επαφή µε το υλικό αφού µε τη µορφή που ήταν δεν µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ούτε τον όγκο του, ούτε το χρονικό του ανάπτυγµα και β) να το διαχωρίσουµε χοντρικά ανάλογα µε την υπηρεσία παραγωγής του ( ιοικητική, Οικονοµική, Τεχνική υπηρεσία και ποικίλα). Η εικόνα του αρχειακού υλικού παρουσίαζε ορισµένα προβλήµατα: λυτά έγγραφα είχαν αναµιχθεί καθώς οι σπάγκοι σε µερικούς φακέλους είχαν σπάσει ενώ η έντονη υγρασία και η µούχλα είχε αρχίσει να καταστρέφει, σε µερικές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα, το υλικό. Η καταγραφή άρχισε από τα κατάστιχα και συνεχίστηκε µε τους φακέλους και τα λυτά έγγραφα λυτούς υποφακέλους. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα αναλυτικό δελτίο καταγραφής για το καθένα ξεχωριστά που αποτελείτο από τα ακόλουθα επτά πεδία: κωδικός: σηµειώνεται ο ταξινοµικός αριθµός τίτλος: σηµειώνεται σε εισαγωγικά ο τίτλος του φακέλου ή του βιβλίου ή η ένδειξη: [ εν φέρει τίτλο]. 2

3 περιγραφή: περιλαµβάνεται η περιγραφή του περιεχοµένου του φακέλου ή του βιβλίου και η χρονική έκταση του υλικού. παρατηρήσεις: σηµειώνεται ο αριθµός των υποφακέλων, η κατάσταση του υλικού όπου κρίθηκε απαραίτητο καθώς και δευτερεύοντα σχόλια. φύλλα/διαστάσεις: σηµειώνονται τα φύλλα και οι διαστάσεις, κυρίως των βιβλίων. σηµείωση: σηµειώνεται πιθανή συνάφεια του φακέλου αυτής της κατηγορίας µε υλικό άλλων κατηγοριών (στην παρούσα φάση αυτό το πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί). ιατηρήθηκε η ορθογραφία των τίτλων καθώς και η δοµή των φακέλων, δηλαδή δεν έγιναν παρεµβάσεις στο περιεχόµενο τους όταν δεν ήταν οµοιογενές. Όπου χρειάστηκε αντικαταστάθηκαν οι φάκελοι, ενώ τα λυτά έγγραφα-λυτοί υποφάκελοι χωρίστηκαν ανά θέµα και τοποθετήθηκαν σε κούτες. Τα βιβλία µετά την αρχική καταγραφή τους αρχειοθετήθηκαν θεµατικά και χρονικά, ενώ για τους φακέλους δηµιουργήσαµε θεµατικό ευρετήριο για το περιεχόµενό τους. Η Νέα Σµύρνη θα συσταθεί ως αυτόνοµη Κοινότητα στις 6 Ιουνίου 1933 (ΦΕΚ 135Α), αφού αποσπάστηκε από την Κοινότητα Καλλιθέας και δέκα χρόνια αργότερα στις 29 Ιανουαρίου, αναγνωρίστηκε σε ήµο (ΦΕΚ 22Α-29/1/1943). Παρά την σηµαντική διοικητική αλλαγή που υπήρξε, αυτή δεν φαίνεται -µε βάση τουλάχιστον το αρχειακό υλικό- να επέφερε καθοριστικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για κενά του αρχειακού υλικού. Ο όγκος του διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ και η πυκνότητά του διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Το χρονικό ανάπτυγµα των φακέλων, συγκρινόµενο µε εκείνο των βιβλίων, είναι πολύ µεγαλύτερο. Τα βιβλία κατά κανόνα χρησιµοποιούνταν για µερικά χρόνια, µε τους φακέλους δεν συνέβαινε το ίδιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο φάκελος έµεινε «ανοιχτός» παραπάνω από δυο δεκαετίες. Το ίδιο διαπιστώθηκε και µε την θεµατολογία των φακέλων. Τα µονοθεµατικά βιβλία (π.χ. αποφάσεις, πρακτικά, προϋπολογισµοί κτλ.) έρχονται σε αντιδιαστολή µε την πολυθεµατικότητα των φακέλων. Το υλικό που καταγράφηκε και ταξινοµήθηκε είναι ογκώδες. Υπερβαίνει τους φακέλους (περίπου έγγραφα), 730 κατάστιχα και 21 κούτες και αποτελεί µια πολύτιµη πηγή τροφοδότησης της ιστορικής έρευνας. Εµπεριέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Κοινότητας και του ήµου Νέας Σµύρνης και µας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουµε σε βάθος, τη φυσιογνωµία, την εσωτερική δοµή, 3

4 τις ποικίλες δραστηριότητες της περιοχής καθώς και τους εσωτερικούς µετασχηµατισµούς της. Στην πλειονότητά του το υλικό είναι αποτέλεσµα του διοικητικού µηχανισµού της τοπικής αρχής και ο χαρακτήρας του είναι κατά βάση επίσηµος. Παρά ταύτα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που διαφαίνονται οι απόψεις των κατοίκων και οι αντιπαραθέσεις τους µε την τοπική διοίκηση. Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης 4

5 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άδειες (οικοδοµών, εκσκαφών, τραπεζοκαθισµάτων, µαγαζιών) - Υψόµετρα: φ.11/ φ.47/ φ.49/ φ.59-65/ φ.94-96/ φ.331/ φ. 725/ φ / φ. 768/ φ. 780/ φ. 809/ φ / φ / φ. 836/ φ / φ / φ. 878/ φ. 880/ φ / φ. 1077/ φ. 1283/ φ. 1451/ φ. 1472/ φ. 1506/ φ. 1509/ φ / φ / φ. 1542/ φ. 1546/ Αθλητισµός: φ. 136/ φ / φ. 901/ φ. 917/ φ. 921/ φ / φ / φ. 1085/ φ Αλληλογραφία: (Νοµαρχία, υπηρεσίες, αρχές-οργανισµοί, υπουργεία, σύλλογοισωµατεία, ιδιώτες κ.λπ.) φ. 2/ φ. 4/ φ.22/ φ. 117/ φ.131/ φ.137/ φ. 142/ φ.183/ φ.220/ φ.277/ φ.279/ φ.282/ φ.312/ φ.322/ φ.329/ φ.330/ φ.365/ φ.399/ φ.400/ φ.438/ φ.521/ φ. 707/ φ / φ. 737/ φ. 754/ φ. 760/ φ. 798/φ / φ. 910/ φ / φ. 917/ φ. 920/ φ. 922/ φ. 1012/ φ / φ. 1080/ φ. 1082/ φ. 1108/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ / φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ. 1280/ φ. 1305/ φ / φ. 1348/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1389/ φ / φ. 1466/ φ. 1475/ φ / φ / φ / φ / φ. 1552/ φ. 1556/ φ / φ Αιτήσεις-Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά: φ. 2/ φ. 4/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ. 1192/ φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ. 1280/ φ / φ / φ. 1346/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1418/ φ. 1466/ φ Ασφαλιστικά Ταµεία (ΙΚΑ ΟΓΑ): φ. 424/ φ.561/ φ.592/ φ / φ. 1037/ φ. 1044/ φ. 1051/ φ / φ. 1148/ φ / φ. 1309/ φ. 1326/ φ. 1373/ Αυτοκίνητα: (επισκευές-συντήρηση, κίνηση κ.λπ.) φ. 229/ φ. 431/ φ. 466/ φ. 745/ φ. 877/ φ / φ. 893/ φ. 895/ φ. 897/ φ. 916/ φ. 942/ φ. 947/ φ / φ Γεωργία-κτηνοτροφία: φ. 118/ Γιορτές Τελετές Πολιτιστικές εκδηλώσεις: φ.18/ φ.20-21/ φ.120/ φ.148/ φ.156/ φ.218/ φ.251/ φ.286/ φ.309/ φ.318/ φ.320/ φ.325/ φ.467/ φ.639/ φ. 735/ φ / φ. 961/ φ / φ / φ. 1052/ φ άνεια: φ. 266/ φ. 557/ φ. 982/ φ ηµοτικά τέλη φόροι -πρόστιµα: φ.24/ φ.30/ φ.33/ φ. 37/ φ.43/ φ.48/ φ. 99/ φ. 127/ φ. 140/ φ. 144/ φ.150/ φ.163/ φ.171/ φ.224/ φ.228/ φ.285/ φ. 301/ φ / φ. 391/ φ.415/ φ.501/ φ.520/ φ.553/ 5

6 φ.621/ φ / φ / φ. 960/ φ. 1000/ φ. 1016/ φ. 1021/ φ / φ / φ. 1192/ φ. 1202/ φ. 1219/ φ. 1311/ φ. 1343/ φ. 1397/ φ. 1399/ φ / φ / φ. 1472/ φ / φ / φ / φ. 1530/ φ / φ. 1547/ φ. 1549/ φ / φ / φ. 1561/ φ / φ ηµοτικό Ιατρείο: φ.623/ φ. 1013/ φ ηµοτικό Νεκροταφείο: (αιτήσεις αγοράς-χρήσης τάφων, φύλακτρα οστών κ.λπ.) φ.100/ φ.125/ φ.272/ φ. 310/ φ / φ. 963/ φ. 971/ φ / φ. 1081/ φ. 1168/ φ. 1505/ φ. 1525/ φ ηµοτολόγιο-μητρώο-στρατολογία: φ / φ. 1045/ φ / φ / φ / φ. 1167/ φ / φ. 1186/ φ / φ. 1197/ φ / φ. 1226/ φ. 1235/ φ. 1247/ φ. 1263/ φ. 1265/ φ. 1347/ φ / φ. 1396/ φ. 1412/ φ. 1421/ φ. 1571/ ικαστικά Νοµικά: (δικαστικές υποθέσεις του δήµου, Νοµικός Σύµβουλος δήµου, Κλητήρια Θεσπίσµατα, πλειστηριασµοί, κατασχέσεις, νοµοθεσία-φεκ κ.λπ.) φ.51/ φ.91-93/ φ.119/ φ.157/ φ.167/ φ.276/ φ.323/ φ.392/ φ.414/ φ. 422/ φ. 444/ φ.456/ φ.464/ φ.476/ φ.478/ φ.484/ φ.490/ φ.534/ φ.551/ φ.636/ φ / φ. 944/ φ. 961/ φ / φ / φ. 995/ φ. 998/ φ / φ. 1086/ φ. 1203/ φ. 1239/ φ. 1248/ φ. 1304/ φ. 1314/ φ / φ. 1342/ φ. 1361/ φ / φ. 1393/ φ / φ. 1436/ φ. 1461/ φ. 1477/ φ. 1543/ φ. 1547/ φ. 1561/ φ. 1574/ φ. 1577/ Εκλογικά: (εκλογικοί κατάλογοι, σχετική αλληλογραφία, δηµοτικές-νοµαρχιακέςεθνικές εκλογές κ.λπ.) φ.112/ φ.145/ φ.302/ φ.408/ φ.417/ φ.440/ φ.457/ φ.461/ φ.510/ φ.516/ φ / φ.600/ φ.629/ φ.645/ φ. 656/ φ / φ. 661/ φ. 704/ φ. 721/ φ. 962/ φ. 964/ φ. 968/ φ. 983/ φ. 1217/ φ. 1312/ φ. 1339/ φ. 1354/ φ. 1387/ φ Εκπαίδευση: φ. 116/ φ. 367/ φ. 422/ φ. 558/ φ. 644/ φ. 776/ φ. 974/ φ / φ / φ. 1026/ φ. 1099/ φ. 1115/ φ. 1318/ φ Εκτιµητική Επιτροπή: φ.6 / φ.8/ φ.17/ φ.34/ φ.44/ φ.45/ φ.50/ φ.66/ φ.67/ φ.68/ φ.69/ φ.166/ φ.257/ φ.442/ φ.624/ φ. 663/ φ. 743/ φ. 1000/ φ / φ. 1343/ φ. 1457/ φ / Έντυπα, φόρµες, διαφηµιστικά-προσφορές κ.λπ.: φ. 660/ φ. 736/ φ. 779/ φ. 798/ φ. 879/ φ. 902/ φ. 906/ φ. 928/ φ. 978/ φ. 1000/ φ. 1014/ φ / φ. 1050/ φ. 1338/ φ. 1353/ φ Ενοικιάσεις, µισθώσεις, εκποιήσεις, δηµοπρασίες: φ.165/ φ. 410/ φ. 426/ φ. 434/ φ. 613/ φ / φ. 1109/ φ. 1306/ φ / φ. 1472/ φ Έξοδα απάνες Προµήθειες Υλικών: 6

7 φ.107/ φ. 135/ φ.138/ φ.162/ φ.176/ φ.221/ φ.229/ φ.248/ φ.273/ φ.311/ φ.317/ φ.364/ φ.366/ φ / φ. 410/ φ.416/ φ.420/ φ.425/ φ.427/ φ. 431/ φ. 437/ φ / φ. 466/ φ.477/ φ. 483/ φ / φ / φ.514/ φ / φ.531/ φ / φ.538/ φ.540/ φ / φ.554/ φ.562/ φ.566/ φ.583/ φ.586/ φ.588/ φ.591/ φ / φ / φ.610/ φ.620/ φ / φ.631/ φ.633/ φ.637/ φ.642/ φ / φ / φ / φ. 924/ φ / φ. 1032/ φ. 1078/ φ. 1079/ φ. 1097/ φ. 1099/ φ. 1100/ φ. 1103/ φ / φ / φ / φ / φ. 1281/ φ. 1340/ φ. 1383/ φ / φ / φ / φ / φ. 1528/ φ. 1531/ φ. 1541/ φ. 1560/ φ Έργα: (οδοποιία, κρασπεδορείθρα, χωµατουργικές εργασίες, κάλυψη ρεµάτων, τοίχοι αντιστήριξης, αποχέτευση-υπόνοµοι, γέφυρες κ.λπ.) φ.1/ φ.35/ φ.55-56/ φ.80-81/ φ / φ.125/ φ.130/ φ.133/ φ.151/ φ.154/ φ / φ / φ.170/ φ.172/ φ / φ / φ / φ.249/ φ.250/ φ / φ / φ / φ. 268/ φ.274/ φ / φ.300/ φ / φ. 310/ φ / φ / φ.432/ φ.435/ φ. 437/ φ / φ / φ.471/ φ.474/ φ / φ.504/ φ / φ.523/ φ.537/ φ / φ.546/ φ.548/ φ. 550/ φ.559/ φ.564/ φ / φ.579/ φ.581/ φ / φ. 589/ φ / φ.619/ φ.628/ φ.630/ φ.638/ φ. 644/ φ. 773/ φ / φ. 738/ φ. 740/ φ / φ / φ / φ / φ / φ / φ. 838/ φ. 842/ φ / φ. 881/ φ. 894/ φ. 896/ φ / φ / φ. 918/ φ. 921/ φ. 925/ φ. 927/ φ / φ / φ. 943/ φ / φ. 986/ φ. 988/ φ. 997/ φ. 1007/ φ. 1011/ φ / φ. 1031/ φ / φ. 1036/ φ / φ. 1054/ φ / φ. 1085/ φ. 1099/ φ. 1319/ φ. 1398/ φ. 1437/ φ / φ. 1565/ φ. 1569/ φ Έσοδα-Έξοδα: (πίνακες εσόδων-εξόδων, καταστάσεις εισπράξεων/εισπρακτέων, ηµόσιο ταµείο κ.λπ.) φ. 98/ φ.153/ φ.155/ φ.228/ φ.285/ φ. 423/ φ.497/ φ. 578/ φ.617/ φ. 971/ φ. 1168/ φ. 1428/ φ. 1433/ φ. 1452/ φ. 1454/ φ. 1458/ φ / φ. 1510/ φ / φ. 1529/ φ. 1532/ φ Ηλεκτροφωτισµός: φ. 46/ φ. 124/ φ. 448/ φ. 726/ φ. 731/ φ / φ. 837/ φ / φ. 889/ φ. 896/ φ / φ. 1006/ φ. 1016/ φ / φ Ιθαγένεια-πολιτογραφήσεις: φ. 1074/ φ Καθαριότητα: φ. 139/ φ. 332/ φ / φ. 940/ φ. 944 Καλλωπισµός-δενδροφύτευση-πράσινο κ.λπ.: φ. 911/ φ. 915/ φ / φ. 1029/ φ. 1341/ φ Κοινόχρηστοι χώροι: φ / φ Ληξιαρχικά - Ληξιαρχείο: (πράξεις, αιτήσεις, αλληλογραφία κ.λπ.) φ.25/ φ.160/ φ.324/ φ / φ.532/ φ.563/ φ.570/ φ.618/ φ.643/ φ. 1183/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1229/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ / φ

8 Ποικίλα: φ.121/ φ. 141/ φ. 303/ φ / φ / φ. 622/ φ. 767/ φ. 773/ φ. 972/ φ / φ. 993/ φ. 999/ φ. 1169/ φ. 1171/ φ. 1200/ φ. 1241/ φ. 1308/ φ. 1346/ φ / φ / φ / φ. 1371/ φ Πολυθεµατικοί Φάκελοι Γενικό Αρχείο: φ.5/ φ.19/ φ.28/ φ.38/ φ.42/ φ.108/ φ.109/ φ.110/ φ.111/ φ.113/ φ.114/ φ.115/ φ.126/ φ.128/ φ.129/ φ.134/ φ.152/ φ.164/ φ.173/ φ.175/ φ.177/ φ.217/ φ.236/ φ.267/ φ.269/ φ.270/ φ.271/ φ.275/ φ.283/ φ.284/ φ.315/ φ.321/ φ.369/ φ.370/ φ.371/ φ.372/ φ.373/ φ.374/ φ.375/ φ.376/ φ.377/ φ.378/ φ.379/ φ.393/ φ.398/ φ.401/ φ.406/ φ.418/ φ.552/ φ.599/ φ. 1015/ φ / φ. 1263/ φ. 1386/ φ. 1398/ φ Πρακτικά Αποφάσεις Προσκλήσεις: ( ηµοτικού Συµβουλίου, ηµάρχου, Γενικού Γραµµατέα, ηµαρχιακής Επιτροπής) φ.3/ φ.52-54/ φ.57-58/ φ.97/ φ.123/ φ.132/ φ.149/ φ.174/ φ / φ.182/ φ / φ.219/ φ / φ.252/ φ.255/ φ.258/ φ / φ.305/ φ / φ / φ.405/ φ.430/ φ.441/ φ.446/ φ.449/ φ. 547/ φ.569/ φ. 597/ φ.616/ φ.641/ φ / φ / φ. 739/ φ. 744/ φ. 798/ φ / φ. 1102/ φ / φ / φ / φ / φ. 1176/ φ / φ / φ / φ. 1201/ φ. 1208/ φ. 1218/ φ / φ. 1228/ φ / φ / φ. 1240/ φ / φ. 1254/ φ. 1258/ φ / φ. 1282/ φ. 1313/ φ. 1370/ φ. 1376/ φ. 1389/ φ / φ Πρόνοια, έρανοι κ.λπ.: φ. 316/ φ. 413/ φ. 419/ φ. 434/ φ. 500/ φ. 634/ φ. 999/ φ. 1053/ φ. 1391/ φ Προσωπικό: (καταστάσεις και έγγραφα ηµεροµισθίων µισθοδοσίας, υπερωριών, άδειες, προσωπικοί φάκελοι, δελτία παρουσίας, εργασιακά, σωµατείο εργαζοµένων, διανοµές-επιδόµατα κ.λπ.) φ.7/ φ.247/ φ.256/ φ.319/ φ.368/ φ. 390/ φ.407/ φ.428/ φ.445/ φ.455/ φ.470/ φ.472/ φ.473/ φ.475/ φ.479/ φ.480/ φ.481/ φ.482/ φ.485/ φ.486/ φ.487/ φ.493/ φ.498/ φ.499/ φ.502/ φ.503/ φ.505/ φ.511/ φ.515/ φ.517/ φ.518/ φ.519/ φ.530/ φ.544/ φ.580/ φ.593/ φ.598/ φ.601/ φ.602/ φ.611/ φ.612/ φ.632/ φ.635/ φ.640/ φ. 705/ φ. 734/ φ / φ / φ. 774/ φ / φ. 876/ φ / φ. 1012/ φ / φ / φ. 1044/ φ / φ / φ. 1087/ φ. 1230/ φ. 1242/ φ. 1287/ φ. 1291/ φ / φ / φ. 1314/ φ / φ / φ. 1327/ φ. 1345/ φ / φ. 1376/ φ. 1384/ φ. 1388/ φ. 1398/ φ. 1416/ φ / φ. 1422/ φ. 1426/ φ. 1430/ φ / φ. 1476/ φ / φ / φ Προϋπολογισµοί - Απολογισµοί Εκθέσεις Πεπραγµένων φ.161/ φ.278/ φ.421/ φ.429/ φ.433/ φ.436/ φ / φ / φ.522/ φ / φ.539/ φ.545/ φ.572/ φ / φ.590/ φ.594/ φ.627/ φ / φ. 1096/ φ. 1098/ φ / φ. 1427/ φ / φ. 1475/ φ Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών ιαφορών: φ.9-10/ φ.12-16/ φ.23/ φ.26-27/ φ.29/ φ.31-32/ φ.36/ φ.39-41/ φ.70-79/ φ.82-90/ φ / φ.246/ φ / φ.308/ φ / φ.439/ φ.443/ φ.447/ φ.452/ φ.509/ 8

9 φ / φ.560/ φ.571/ φ.582/ φ.587/ φ / φ. 1061/ φ. 1284/ φ. 1300/ φ. 1423/ φ / φ. 1453/ φ / φ / φ. 1463/ φ. 1547/ φ Ρυµοτοµία-πολεοδοµία, Σχέδιο Πόλης: φ. 304/ φ. 907/ φ. 923/ φ Στατιστικά (απογραφικά δελτία κ.λπ.): φ. 413/ φ. 926/ φ Σύλλογοι-σωµατεία: φ. 367/ φ / φ Ύδρευση: φ. 575/ φ / φ. 843/ φ. 890/ φ. 898/ φ. 1042/ φ Φύλλα εφηµερίδων: φ.143/ φ.181/ φ / φ.533/ φ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ Κωδικός: φ.1 Τίτλος: «Μικροέργα» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που σχετίζονται µε την κατασκευή έργων ή την προµήθεια υλικών (προσφορές, αναθέσεις, εκθέσεις, µελέτες, συµφωνητικά έργων, αποδείξεις κλπ) Υπάρχουν 13 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.2 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.3 Τίτλος: «Α Ε. Φακ. ηµαρχ. Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά και αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής και προσκλήσεις στις συνεδριάσεις Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.4 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 2» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Κωδικός: φ.5 Τίτλος: «ιαφηµίσεις 1971» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα (κυρίως αιτήσεις) που αφορούν την χορήγηση αδειών για διαφηµίσεις (διανοµή, τοιχοκόλληση κλπ), ονοµαστικούς καταλόγους είσπραξης δηµοτικών τελών για τον φωτισµό, την καθαριότητα, τις διαφηµίσεις, την χρήση των πεζοδροµίων κλπ. καθώς και ένα κατάλογο, για το έτος 1969, των ταξί της Νέας Σµύρνης Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.6 10

11 Τίτλος: «Εκτήµησις Οικοπέδων 1962», «Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.7 Τίτλος: «Φάκελλος Υποµηχανικού Ιωάννου Πιτσινού», «Υποµηχανικός Πιτσινός Ιωανν.» Περιγραφή: Πρόκειται για προσωπικά έγγραφα του Ιωάννη Πιτσινού, υποµηχανικό του ήµου, που αφορούν το διορισµό και την παραίτησή του, πιστοποιητικό εργασίας του στο ήµο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κλπ., Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.8 Τίτλος: «Εκθέσεις Εκτιµητικής Επιτροπής 1976», «Εκτιµήσεις 1976» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.9 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.10 Τίτλος: « ευτεροβάθµιος» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.11 Τίτλος: «Άδειες Οικοδοµών» Περιγραφή: Πρόκειται για άδειες οικοδοµών Κωδικός: φ.12 11

12 Τίτλος: «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής 1972», «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για πρόχειρα σχέδια αποφάσεων της ευτεροβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών καθώς και ασυµπλήρωτες φόρµες Κωδικός: φ.13 Τίτλος: «Α. Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.14 Τίτλος: «3. Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.15 Τίτλος: «Φάκελλος Πρωτοβαθµίον και ευτεροβαθµίον Επιτροπών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Υπάρχουν 10 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.16 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από », «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (προσφυγές, αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά, αποφάσεις κλπ) Κωδικός: φ.17 Τίτλος: «Εκτιµητική Επιτροπή 1972», «Εκτιµητική 1972» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις και πρακτικά από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

13 Κωδικός: φ.18 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Ε34 28 ος Οκτωβρίου, 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου και 25 ης Μαρτίου) όπως εγκυκλίους από την Νοµαρχία, προγράµµατα εορτασµών και παρελάσεων, αποφάσεις του ηµάρχου, προσκλήσεις Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.19 Τίτλος: «Ταµείου Σ.. Καταστάσεις εσόδων και εξόδων ταµείου» Περιγραφή: Περιέχει οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων, χρηµατικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και αλληλογραφία προς το ταµείο Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.20 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου Σµύρνης 17 α Ηµέρα των Ψυχών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 2 υποφακέλους Κωδικός: φ.21 Τίτλος: «Ε α Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου ετών » Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου, τηλεγραφήµατα, αποκόµµατα εφηµερίδων) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 6 υποφακέλους Κωδικός: φ.22 Τίτλος: «Α Αστυν. Τµήµα ΚΒ, 4 Αστ. Τµήµα ΚΒ (Παράρτηµα), 5 Αστυν/κη /νσις Αθηνών, 6 /νσις Τροχαίας Αθηνών, 7 Αστυν. Σταθµός Αγ. Παρασκευής, 8 Αστυν. Τµήµα Λ Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει αλληλογραφία του ήµου προς τα διάφορα αστυνοµικά τµήµατα Περιέχει 6 υποφακέλους, δυο εκ των οποίων είναι κενή. 13

14 Κωδικός: φ.23 Τίτλος: «Φάκελος Επεκτάσεως Σχεδείων Κτήµα Γερµανού 1) Εκτιµήσεις, 2) Αποδεικτικά, 3) Αποφάσεις», «Επέκτασις Σχεδείου Κτµήµα Γερµανού» Περιγραφή: Περιέχει δηλώσεις πολιτών για την έκταση και την αξία των οικοπέδων τους στην Νέα Σµύρνη και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 1 υποφάκελο Κωδικός: φ.24 Τίτλος: «1969 Φάκελλος Πεζοδροµίων κατ/των οικιών», «Φάκελλος πεζοδροµίων, οικιών και καταστηµάτων 1969» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 3 υποφακέλους Κωδικός: φ.25 Τίτλος: «Πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως από 20/7/1973 έως 31/12/1973» Περιγραφή: Πρόκειται για χειρόγραφες αιτήσεις δηµοτών για να τους χορηγηθούν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης Κωδικός: φ.26 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή », «.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις) Περιέχει 7 υποφακέλους Κωδικός: φ.27 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Περιέχει αποδεικτικά επιδόσεως και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.28 Τίτλος: «Ε. 51 Εράνων, 52 Εκθέσεως Θεσ/νικης, 54 Έργα Ανεργίας» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τους εράνους (Υπέρ του Ερυθρού Σταυρού, του Αντικαρκινικού Αγώνα, των Ιδρυµάτων παιδικής προστασίας) καθώς 14

15 και µια αίτηση και βεβαίωση του ήµου ότι έχει εργαστεί ένας υπάλληλος εκεί για να την προσκοµίσει στο Επικουρικό Ταµείο Περιέχει 4 υποφακέλους εκ των οποίων ο ένας είναι κενός (Εκθέσεως Θεσσαλονίκης) Κωδικός: φ.29 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1964, 1965 και 1966 από » Περιγραφή: Περιέχει εφέσεις, ενστάσεις, εκθέσεις αυτοψίας και αποφάσεις της ευτεροβάθµιας επιτροπής φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.30 Τίτλος: «Πεζοδρόµια οικιών και Καταστηµάτων 1968», «Φάκελος Πεζοδροµίων» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.31 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.32 Τίτλος: «1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 2-139» Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.33 Τίτλος: «Φάκελλος Ζύθου», «Φάκελλος Ζύθου 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την απόδοση φόρου για τους ήµους ή της Κοινότητες από την πώληση ζύθου ("υπέρ των ήµων επιβληθέν τέλος 3% επί του διατεθέντος εις την κατανάλωσιν ζύθου") Περιέχει 6 υποφακέλους. Κωδικός: φ.34 15

16 Τίτλος: «Ε », «Εκτήµησις 1961» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.35 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις της ΕΗ προς το ήµο µε σκοπό να χορηγηθεί άδεια να σκάψουν στους δρόµους για να περάσουν καλώδια ηλεκτρισµού και συνηµµένα στις αιτήσεις υπάρχουν και οι άδειες εκσκαφής από την Τεχνική υπηρεσία του ήµου Κωδικός: φ.36 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1969 από 28-69» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.37 Τίτλος: «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων», «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων, Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την καταβολή προστίµων για χρήση πεζοδροµίων χωρίς άδεια (αναφορές µε τα ονόµατα των παραβατών, εκθέσεις, αποφάσεις ηµάρχου µε τα πρόσθηµα κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.38 Τίτλος: «Φάκελλος Τελών Τέλη» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον καθορισµό της εισφοράς των δηµοτικών τελών από τα κέντρα διασκέδασης, τις λαϊκές αγορές, τις διαφηµίσεις και την χρήση των πεζοδροµίων. Ακόµη περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και επισκευή πεζοδροµίων, την δηµιουργία πρασίνου, εκποίηση µαρµάρων από εκταφές στο νεκροταφείο Υπάρχουν 11 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.39 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος 1970 από » 16

17 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.40 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.41 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.42 Τίτλος: «ιάφορα Τεχν.» Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας, όπως µίσθωση µηχανηµάτων, επιδιορθώσεις οχηµάτων, προϋπολογισµοί έργων, αλληλογραφία από και προς το Υπουργείο ηµόσιων Έργων και την Νοµαρχία, τοπογραφικά σχέδια κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι Κωδικός: φ.43 Τίτλος: «Φάκελλος Βεβαιώσεων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την είσπραξη δηµοτικών τελών, κυρίως κατάλογοι ονοµάτων, καταστάσεις είσπραξης αλληλογραφία µε την Νοµαρχία κλπ Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.44 Τίτλος: «Ε », «Εκτίµησις Οικοπέδων 1959» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

18 Κωδικός: φ.45 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1968» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.46 Τίτλος: «ΕΗ 1» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ΕΗ, όπως νέες παροχές, φωτισµοί δρόµων και πλατειών, εκκρεµείς λογαριασµοί, δαπάνες στύλων κλπ Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.47 Τίτλος: «Υψοµετρ » Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.48 Τίτλος: «Κατάλογοι Ακαλύπτων , Κατάλογοι Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για καταλόγους ακάλυπτων χώρων (άκτιστων οικοπέδων) για την είσπραξη φόρων Κωδικός: φ.49 Τίτλος: «Φέκελλος Υψοµέτρων 1974» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.50 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

19 Κωδικός: φ.51 Περιγραφή: Πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις οικονοµικών ζητηµάτων, έγγραφα κατασχέσεων και προγράµµατα πλειστηριασµών για οφειλές, εκθέσεις ελέγχου σε επιχειρήσεις και έχουν σηµειωθεί παραβάσεις, πρόσθηµα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κλπ Κωδικός: φ.52 Τίτλος: «1965 ικαιώµατα ηµάρχου 3/4 15/5» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.53 Τίτλος: «1966 Α ικαιώµατα ηµάρχου», «Α 1966 ικαιώµατα ηµάρχου 9/8 33/9» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.54 Τίτλος: «Β 9/9 35/ ικαίωµα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.55 Τίτλος: «Οδοποιία Βενιζέλου», «Οδοποιία Ελευθ. Βενιζέλου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, αποσπάσµατα πρακτικών, οικονοµικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, τεχνικές εκθέσεις µηχανικών, δικαστικά έγγραφα για µια διαµάχη που είχε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών κλπ.) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.56 19

20 Τίτλος: «1971 Οδοποιία 10 οδών», «ήµος Ν. Σµύρνης, Έργον: κατασκευή 10 οδών (Λέσβου-Ενώπης κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 10 οδών: Λέσβου, Ενώπης, Εύξεινου Πόντου, Σεφερειάδου, Άρτης, Μηδείας, Σολωµονίδου, Α Πάροδος Σολωµονίδου, Β Πάροδος Σολωµονίδου, Ναζλίου (τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις συµφωνητικό, πρωτόκολλο περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.57 Τίτλος: «1962 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.58 Τίτλος: «1963 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.59 Τίτλος: «1971, 1972, 1973 Υψόµετρα» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.60 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.61 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 2» 20

21 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.62 Τίτλος: «Υψόµετρα 1976, 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.63 Τίτλος: «1 ος Υψόµετρα 1977», «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.64 Τίτλος: «Υψόµετρα 78» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.65 Τίτλος: «2 ος Υψόµετρα 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.66 Τίτλος: «Εκτιµήσεις Οικοπέδων 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

22 Κωδικός: φ.67 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1966» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.68 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1969» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.69 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων και αποδεικτικά τοιχοκόλλησης και δηλώσεις οικοπέδων Κωδικός: φ.70 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή», «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1953» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος και 1 τετράδιο «Πρακτικά ευτεροβαθµίου Επιτροπής 1954» Κωδικός: φ.71 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος από 1-50» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης, προσκλήσεις των µελών της επιτροπής για συνεδριάσεις κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.72 Τίτλος: «1974 ευτεροβάθµιος από 1-33» 22

23 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι Κωδικός: φ.73 Τίτλος: «Αποφάσεις Α/πρωτοβαθµίου Επιτροπής έτους 1965»,«Α Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1965» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδροµίων, υπεύθυνες δηλώσεις για διάφορα θέµατα, αποδείξεις καταβολής δηµοτικών φόρων, κλπ Υπάρχουν 6 υποφάκελοι Κωδικός: φ.74 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.75 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχει και 1 βιβλίο «Πρωτόκολλον Πρωτοβαθµίου Επιτροπής », (δεν έχει αριθµηθεί), 20x14 Κωδικός: φ.76 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.77 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ)

24 Κωδικός: φ.78 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.79 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.80 Τίτλος: «Οδοποιία», «ήµος Ν. Σµύρνης, έργον: κατασκευή 12 οδών του ήµου (Καπαδοκίας Νεαπόλεως κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 12 οδών: Καππαδοκίας, Νεαπόλεως, Προικονήσου, Σοφούλη, Καλύµνου, Οδεµησίου, Τσακύρογλου, ηλανά, Μυριοφύτου, Στρ. Παπούλα, Τσακάλου, Κοραή (προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις, συµφωνητικά, πρωτόκολλα περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.81 Τίτλος: «Οδοποιία 1974 Προµετρήσεις, Σχέδια» Περιγραφή: Πρόκειται για τοπογραφικά σχέδια για την κατασκευή δρόµων (σχέδια υψοµετρικών δικτύων, οριζοντιογραφίες, τοµές κατά πλάτος και µήκος) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.82 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή από 1 62» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 9 υποφάκελοι 24

25 Κωδικός: φ.83 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος 1970 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.84 Τίτλος: «ΑΠΕ 1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.85 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1960 από 1-225», «Π.Ε. 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.86 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1959 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.87 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 121 έως » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.88 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958 πεζοδρόµια, διαφηµίσεις, καθαριότης, φωτισµός από 1 έως 177» 25

26 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.89 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958», «Π.Ε 1958» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι και 1 βιβλίο πρακτικών της επιτροπής «Έτος Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Πρωτοβαθ. Επιτρ. Επιλ. Φορολ. ιαφορών» µε διαστάσεις 20x15 που δεν έχει αριθµηθεί Κωδικός: φ.90 Τίτλος: «Ο ΠΕ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 1 έως 177», «Π.Ε. 1955» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.91 Τίτλος: «Μ 6-7 (1)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.92 Τίτλος: «Μ 6-7 (2)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Κωδικός: φ.93 Τίτλος: «Μ 8-9», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος. 26

27 Κωδικός: φ.94 Τίτλος: «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.95 Τίτλος: «Υψόµετρα», «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.96 Τίτλος: «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.97 Τίτλος: «1966 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµάρχου και του ηµοτικού Συµβουλίου Κωδικός: φ.98 Τίτλος: «1978 Φ. Ταµείου» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων του ήµου Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.99 Τίτλος: «ηλώσεων» Περιγραφή: Πρόκειται για καταστάσεις και δηλώσεις οικιών, καταστηµάτων, οικοπέδων, χρήση διαφηµίσεων ή αιτήσεις για άδεια χρήσης πεζοδροµίων καθώς τριπλότυπα είσπραξης

28 Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.100 Τίτλος: «Φάκελλος Νεκροταφείου» Περιγραφή: Πρόκειται για οικονοµικούς πίνακες καταθέσεων στο ταµείου του δήµου από τον Ναό του νεκροταφείου (τριπλότυπα είσπραξης), αλληλογραφία σχετικά µε θέµατα του νεκροταφείου καθώς και ο κανονισµός λειτουργίας του (1970) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.101 Τίτλος: «Έργα ανείου Οµήρου Αγ. Φωτεινής 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 3 δρόµων: Οµήρου, Αγίας Φωτεινής και 25 ης Μαρτίου (πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, ΦΕΚ, καταστάσεις πληρωµών, φύλλα από εφηµερίδες που είχε δηµοσιευτεί η προκήρυξη των έργων, αποσπάσµατα πρακτικών, τεχνικές µελέτες κλπ.) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.102 Τίτλος: «Έργα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και τον εξωραϊσµό των πλατειών Αϊδινίου, Προφήτου Ηλία και Οµηρείου, την κατασκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο, προµήθεια υλικών κ.ά. (αποφάσεις ηµάρχου, εκθέσεις δαπανών, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.103 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Αρώνη Τσουρουκτσόγλου κλπ. ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Αρώνη, Τσουρουκτσόγλου, Αργυροπούλου και ιακόνου Γούναρη (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.104 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως κλπ.», «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως Σταδίου ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Ζαρίφη, Ακροπόλεως και Σταδίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 28

29 Κωδικός: φ.105 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Σταµούλη-Κρήνης » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Σταµούλη, Κρήνης, Βρυούλων, Κοτυαίων και Αϊδινίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.106 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. ήµος Νέας Σµύρνης έργων: αρδανελίων κ.τ.λ. Αριθ. Μελέτης: 57/1966» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: αρδανελλίων, Βοσπόρου, αµάρεως, Κερασούντος, Σινώπης, Γρηγορίου Ε (ένα τµήµα), Ελλησπόντου και Βουλγαροκτόνου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.107 Τίτλος: «Αποδόσεις ηµ. Σ/λιου 1962» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αποδόσεως δαπανών ή πιστώσεων για διάφορες Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.108 Τίτλος: «Θ.3 Α», «1. Φονευθέντων, 2. Στρατ. Μακρον., 3. Βοηθηµάτων, 4. ιαφ. Συστατικών Εγκυκλ. Αγορας Βιβλίων κ Εντύπων, 5. Πεσόντων Βρεττανών κ Νεοζηλ.» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τον θάνατο στρατιωτών κατά την διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου, την τέλεση µνηµόσυνου και αποστολή διπλώµατος ευγνωµοσύνης στην οικογένεια του πεσόντα, δηµότη της Νέας Σµύρνης, στον πόλεµο της Κορέας, την αποστολή οικονοµικής βοήθειας στις οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών ή την οικονοµική ενίσχυση της επιτροπής για την δηµιουργία µνηµείου στην Ελλάδα των πεσόντων Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών, έγγραφα σχετικά µε την αγορά βιβλίων καθώς και έγγραφα σχετικά µε τους πολιτικού και τους στρατιωτικούς κρατουµένους Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.109 Τίτλος: «Θ.4 Α», «1. Πολυτέκνων, 2. Παν. Ένωσις Εφέδρων Οπλιτών και Υπαξ/κων , 3. Επαγγελµατιών κ Καταστηµ., 4. Προσκόπων Τοπικ. Εφορίας, 5. Εθνικού Παιδικού Σταθµού» 29

30 Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν τον παιδικό σταθµό, το σώµα ελλήνων οδηγών, την πανελλήνια ένωση εφέδρων οπλιτών και υπαξιωµατικών του , τους προσκόπους και την ένωση βιοτεχνών-επαγγελµατιών και καταστηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.110 Τίτλος: «Θ.5 Α», «1. Μετονοµασίας οδών, 3. Εντολών διαθέσεως αυτοκιν. δια εκκδροµάς, 4. Αθλητισµού εν γένει, 5. Κωσταράζι.» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διαφόρων θεµατικών, όπως ηλεκτροφωτισµού, µετονοµασίας οδών, αθλητισµού, υλική βοήθεια στο χωρίο Κωσταράζι κ.ά Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.111 Τίτλος: «Θ.5 Β», «1. Αµερικανικής αποστολής, 2. Οργανισµού τηλεπικοινωνιών, 3. Ο ΙΣΥ., 4. Ελληνοαµερ. Επιµορφ. ινστιτούτου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως του οργανισµού τηλεπικοινωνιών, του Οργανισµού διαχείρισης συµµαχικού υλικού, ψηφίσµατα κ.ά Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.112 Τίτλος: «Θ.ii 1», «1. ηµοτικών εκλογών, 2. Εκλογών γυναικών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε εκλογές, όπως ΦΕΚ, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, τηλεγραφήµατα, αποτελέσµατα, εκλογικοί κατάλογοι κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 113 Τίτλος: «Θ.7 Β», «Φάκελλος αντιγράφων διαφόρων υπηρεσιών του ήµου» Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα της διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 114 Τίτλος: «Θ.13 1», «1. Ανακοινώσεων, 2. Αναφορών Προϊσταµένων, 3. ιαταγών Προσωπικού, 4. Κλάδος υγείας υπαλλήλων, 5. Αιτήσεις προς διορισµόν» 30

31 Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεµάτων, όπως αιτήσεις για διορισµούς υπαλλήλων στο δήµο, αναφορές προϊσταµένων και του εφόρου του Νεκροταφείου, της υγειονοµικής επιτροπής και του τοµέα υγείας των υπαλλήλων κ.ά Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.115 Τίτλος: «Θ.18 Β», «1. Επιτροπής Άρθρου 14 Ν. 1726, 2. Υγειονοµικής Επιτροπής άρθρ. 111, 3. Υπηρεσιακού Συµβουλίου άρθρ. 109, 4. Άλσους, 6. Αντίγραφα Ηλεκτρικής Εταιρίας, 7. Εταιρίας Υδάτων, 8. Επιτροπής Ερανικού Καταλόγου, 9. Εντολών δ. Ιατρού Βούζαν» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως της εταιρίας υδάτων, της επιτροπής ερανικού καταλόγου, της λέσχης αυτοκινητιστών, του δηµοτικού γιατρού, εκθέσεις πεπραγµένων στο δήµο, δηµοπρασίες για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου του Άλσους και την εκµετάλλευσή του Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.116 Τίτλος: «Θ.8 Α», «1. Υποτροφ. Κ ιδακτόρων Ευαγγελικής Σχολής, 2. Ευαγγελική Σχολή, 3. Γ ηµοτικόν Σχολείον, 4. Β ηµοτικόν Σχολείον, 5. Α ηµοτ. Σχολείον» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την Ευαγγελική Σχολή και την Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού "Η Σµύρνη" καθώς και των ηµοτικών σχολείων Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.117 Τίτλος: «Θ.9 Β», «1. Α Οικονοµική Εφορία, 2. Α Οικονοµική Εφορία Ν. Σµύρνης, 3. Β Οικονοµική Εφορία, 4. Ζ Οικονοµική Εφορία, 5. Ι Οικονοµική Εφορία, 6. ΣΤ Οικονοµική Εφορία» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα από διάφορες εφορίες οικονοµικών Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.118 Τίτλος: «Θ.12 1», «1. Αγροφυλακής, 2. Απαγορεύσεως Βοσκής, 3. Απογραφής κτηνών, 4. Γεωργικής Παραγωγής, 5. Γεωργικής απογραφής» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε γεωργικά και κτηνοτροφικά θέµατα, όπως απαγορεύσεις βοσκής, απογραφή των ζώων και τις γεωργικής παραγωγής, πρόσληψη αγροφύλακα κ.α Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ

32 Τίτλος: «Θ. i 1», «1. Ατοµ. φακελ. Μιλτ. Σαράντη "Νοµικού Συµβούλου", 2. Ατοµ. φακελ. Ι. Νασόπουλου " ηµάρχου", 3. Ατοµ. φακελ. Α. Καρύλλου " ηµάρχου"» Περιγραφή: Περιέχει κυρίως έγγραφα του νοµικού συµβούλου της κοινότηταςδήµου για διάφορα θέµατα Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.120 Τίτλος: «Θ.2 Α», «1 α Ηχώ Νέας Σµύρνης, 1. Εκθέσεως Θεσσαλονικ., 2. Εορτασµού 28 ης Οκτωβρίου, 3. Μνηµοσύνων, ης Μαρτίου, 5. Εορτής Α.Μ. Βασιλέως, 6. Εορτασµός Ηµέρας Μητέρας» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, την εφηµερίδα Ηχώ, τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου 25 ης Μαρτίου), της γιορτής του Βασιλιά, της Ηµέρας της Μητέρας και την τέλεση µνηµόσυνου στην µνήµη του Χρυσοστόµου Σµύρνης Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.121 Τίτλος: «Θ.10 1», «1. Σανατόριον "Σισµανόγλειον" "Σωτηρία", 2. Ψυχιατρείον, 3. ηµοτ. Νοσοκ. "Η Ελπίς", 4. Νοσοκοµ. "Παίδων", 5. Πτωχοκοµείον Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το δηµοτικό νοσοκοµείο Η Ελπίς, το δηµοτικό ψυχιατρείο, το νοσοκοµείο Παίδων, το πτωχοκοµείο Αθηνών και µε τα σανατόρια Σισµανόγλειο και Σωτηρία, Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.122 Τίτλος: «Θ.8 Β», «1. Ορφανοτροφ. "Εθνική Στέγη", 2. "Άσυλον Άγιου Ανδρέου", 3. ιδακτρ. Απόρων Μαθητών, 4. Υποτροφειών Σιβιτανιδείου, 5. Παιδικών κατασκηνώσεων» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το ορφανοτροφείο "Εθνική Στέγη", το άσυλο "Άγιος Ανδρέας", τον σύλλογο "ο Φάρος" (προς διεκδίκηση ένταξης της συνοικίας τους στο σχέδιο πόλης), τις παιδικές κατασκηνώσεις και τις υποτροφίες της Σιβιτανιδείου Σχολής Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.123 Τίτλος: «Πρακτικά ηµ. Συµβουλίου 2» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά του ηµοτικού Συµβουλίου και προσκλήσεις των τακτικών µελών για τις συνεδριάσεις 1977 Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 32

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 1 [Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845.

Διαβάστε περισσότερα

.Α.Α./ΣΤΕ/6: «Απολογισµός 1995»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό απολογισµό του έτους 1995 [1995, 150 έγγραφα]

.Α.Α./ΣΤΕ/6: «Απολογισµός 1995»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό απολογισµό του έτους 1995 [1995, 150 έγγραφα] .Α.Α./ΣΤΕ/1-.Α.Α./ΣΤΕ/140.Α.Α./ΣΤΕ/1: «Απολογισµός 1990»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό απολογισµό του έτους 1990 [1990, 150.Α.Α./ΣΤΕ/2: «Απολογισµός 1991»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1951-1980 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙ/φ1 Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς, κυρίως, φορείς ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ηµάρχου Τηλ: Φαξ:

Γραφείο ηµάρχου Τηλ: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Λιτόχωρο 23 Φεβρουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 41 ΗΜΟΣ ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αριθ. Πρωτ. 2656 Ε ΡΑ Λιτόχωρο Γραφείο ηµάρχου Τηλ: 2352350102 Φαξ: 2352350128

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5 Ταχ. Κώδικας: 50 300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τηλέφωνο: 2465350100 FAX: 2465023270 E-mail : info@dimosvoiou.gr ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκάλα 01/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 140 ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ταχ. /νση: Σκάλα Ταχ. Κώδικας: 23051 Τηλέφωνο: 2735360028 FAX: 2735024032 ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 Αριθμ.Πρωτ. 54519 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Αρχείο Πάρου Κοινότητα Νάουσας 1

Δημοτικό Αρχείο Πάρου Κοινότητα Νάουσας 1 Δημοτικό Αρχείο Πάρου Κοινότητα Νάουσας 1 Κατάστιχα ΔΑΠ/ΝΑΟΥΣΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ1: «Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Ναούσης», 19/2/1916-1/7/1923, φ.50, χωρίς ράχη, 23Χ36 ΔΑΠ/ΝΑΟΥΣΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 04.04.2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 9556 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Tò Γενικό 'Αρχείο τής ΔΕΗ 311 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Στην οδό Μηνοδότου 8 στην 'Ακαδημία Πλάτωνος βρίσκεται Ινας χώρος αποθήκευσης με την ένδειξη «Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ». Στο χώρο αυτό μεταφέρονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 20/1/2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2684 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων

Προϋπολογισµός Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2003 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 21 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014. Ο ήµαρχος Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014. Ο ήµαρχος Καρπενησίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 15968 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο ηµάρχου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔHMOTIKA APXEIA. 6. Aρχείο: Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου A.E.E.: ΔHM. 6 Μέγεθος αρχείου: 29 φάκελοι

ΔHMOTIKA APXEIA. 6. Aρχείο: Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου A.E.E.: ΔHM. 6 Μέγεθος αρχείου: 29 φάκελοι ΔHMOTIKA APXEIA 1. Aρχείο: Δήμου I. Π. Mεσολογγίου 1 A.E.E.: ΔHM. 1 Μέγεθος αρχείου: 714 φάκελοι και 38 γραμικά μέτρα Περιεχόμενο: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Δημαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8243 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΟΤΑΡΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 30.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 29018 ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑ Σ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460 H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003 Σελίδα : 1 από 20 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1 Εσοδα απο αστικά και αγροτικά ακίνητα 1.1- Μισθώµατα από Αστικά Ακίνητα (Αρθρο 178 Ν.. 222/73). 06.00.000.111 1.2- Μισθώµατα βοσκησίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 15-9-2011 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 25990 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων και Προέδρους Δημοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 23/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. Αποφ.: 259 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθ 3/2016 αποφάσεως περί Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΚΥ-ΞΦΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΚΥ-ΞΦΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 20 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό από 2-0-20 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. /229/2-0-20

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο 02.02.2015 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1840/22.01.2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της 3ΗΣ ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 31/10/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 31/10/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 31/10/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25/10/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29193/21-10-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Πρόσκληση Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Η Αντπεριφερειάρχης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα