I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H 1930-1980"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩN I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L R E S E A R C H ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Συντάκτες Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης Έργο "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού του ήµου της Νέας Σµύρνης Αθήνα Μάιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η "Καταγραφή και η Ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού" του ήµου της Νέας Σµύρνης έργο του Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κύριο ερευνητή κ. ηµήτρη ηµητρόπουλο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε µε την σύνταξη του παρόντος καταλόγου το Μάιο του Το χρονικό ανάπτυγµα του αρχειακού υλικού εκτείνεται στην περίοδο από την δεκαετία του 1930 µέχρι το Αφορά δηλαδή το ανενεργό τµήµα του αρχείου που παράγεται από τις ανάγκες και τη καθηµερινή ζωή της δηµοτικής υπηρεσίας. Το χρονικό αυτό terminus καθορίστηκε για λόγους αρχειονοµικούς αφού τα έγγραφα που δεν έχουν παρέλθει 30 χρόνια από το έτος παραγωγής τους χαρακτηρίζονται ως ενεργό/ηµιενεργό αρχείο ως έχοντα δηλαδή υπηρεσιακή ακόµα χρήση και σε αρκετές περιπτώσεις είναι στενά συνδεδεµένα µε το ενεργό αρχείο του ήµου. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, στις πρώτες µας επισκέψεις στο αρχείο, σχετίζονται µε τις συνήθεις συνθήκες φύλαξης των αρχείων. Το υλικό βρισκόταν είτε σε µεγάλες µαύρες σακούλες είτε κατευθείαν ακουµπισµένο στο πάτωµα είτε είχε τοποθετηθεί ατάκτως, χωρίς καµία χρονολογική ή θεµατική σειρά, στα ντέξιον της αποθήκης της οδού Αρτάκη. Οι πρώτες µας ενέργειες ήταν: α) να αφαιρέσουµε τις σακούλες, για να έρθουµε σε µια άµεση επαφή µε το υλικό αφού µε τη µορφή που ήταν δεν µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ούτε τον όγκο του, ούτε το χρονικό του ανάπτυγµα και β) να το διαχωρίσουµε χοντρικά ανάλογα µε την υπηρεσία παραγωγής του ( ιοικητική, Οικονοµική, Τεχνική υπηρεσία και ποικίλα). Η εικόνα του αρχειακού υλικού παρουσίαζε ορισµένα προβλήµατα: λυτά έγγραφα είχαν αναµιχθεί καθώς οι σπάγκοι σε µερικούς φακέλους είχαν σπάσει ενώ η έντονη υγρασία και η µούχλα είχε αρχίσει να καταστρέφει, σε µερικές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα, το υλικό. Η καταγραφή άρχισε από τα κατάστιχα και συνεχίστηκε µε τους φακέλους και τα λυτά έγγραφα λυτούς υποφακέλους. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα αναλυτικό δελτίο καταγραφής για το καθένα ξεχωριστά που αποτελείτο από τα ακόλουθα επτά πεδία: κωδικός: σηµειώνεται ο ταξινοµικός αριθµός τίτλος: σηµειώνεται σε εισαγωγικά ο τίτλος του φακέλου ή του βιβλίου ή η ένδειξη: [ εν φέρει τίτλο]. 2

3 περιγραφή: περιλαµβάνεται η περιγραφή του περιεχοµένου του φακέλου ή του βιβλίου και η χρονική έκταση του υλικού. παρατηρήσεις: σηµειώνεται ο αριθµός των υποφακέλων, η κατάσταση του υλικού όπου κρίθηκε απαραίτητο καθώς και δευτερεύοντα σχόλια. φύλλα/διαστάσεις: σηµειώνονται τα φύλλα και οι διαστάσεις, κυρίως των βιβλίων. σηµείωση: σηµειώνεται πιθανή συνάφεια του φακέλου αυτής της κατηγορίας µε υλικό άλλων κατηγοριών (στην παρούσα φάση αυτό το πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί). ιατηρήθηκε η ορθογραφία των τίτλων καθώς και η δοµή των φακέλων, δηλαδή δεν έγιναν παρεµβάσεις στο περιεχόµενο τους όταν δεν ήταν οµοιογενές. Όπου χρειάστηκε αντικαταστάθηκαν οι φάκελοι, ενώ τα λυτά έγγραφα-λυτοί υποφάκελοι χωρίστηκαν ανά θέµα και τοποθετήθηκαν σε κούτες. Τα βιβλία µετά την αρχική καταγραφή τους αρχειοθετήθηκαν θεµατικά και χρονικά, ενώ για τους φακέλους δηµιουργήσαµε θεµατικό ευρετήριο για το περιεχόµενό τους. Η Νέα Σµύρνη θα συσταθεί ως αυτόνοµη Κοινότητα στις 6 Ιουνίου 1933 (ΦΕΚ 135Α), αφού αποσπάστηκε από την Κοινότητα Καλλιθέας και δέκα χρόνια αργότερα στις 29 Ιανουαρίου, αναγνωρίστηκε σε ήµο (ΦΕΚ 22Α-29/1/1943). Παρά την σηµαντική διοικητική αλλαγή που υπήρξε, αυτή δεν φαίνεται -µε βάση τουλάχιστον το αρχειακό υλικό- να επέφερε καθοριστικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για κενά του αρχειακού υλικού. Ο όγκος του διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ και η πυκνότητά του διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Το χρονικό ανάπτυγµα των φακέλων, συγκρινόµενο µε εκείνο των βιβλίων, είναι πολύ µεγαλύτερο. Τα βιβλία κατά κανόνα χρησιµοποιούνταν για µερικά χρόνια, µε τους φακέλους δεν συνέβαινε το ίδιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο φάκελος έµεινε «ανοιχτός» παραπάνω από δυο δεκαετίες. Το ίδιο διαπιστώθηκε και µε την θεµατολογία των φακέλων. Τα µονοθεµατικά βιβλία (π.χ. αποφάσεις, πρακτικά, προϋπολογισµοί κτλ.) έρχονται σε αντιδιαστολή µε την πολυθεµατικότητα των φακέλων. Το υλικό που καταγράφηκε και ταξινοµήθηκε είναι ογκώδες. Υπερβαίνει τους φακέλους (περίπου έγγραφα), 730 κατάστιχα και 21 κούτες και αποτελεί µια πολύτιµη πηγή τροφοδότησης της ιστορικής έρευνας. Εµπεριέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Κοινότητας και του ήµου Νέας Σµύρνης και µας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουµε σε βάθος, τη φυσιογνωµία, την εσωτερική δοµή, 3

4 τις ποικίλες δραστηριότητες της περιοχής καθώς και τους εσωτερικούς µετασχηµατισµούς της. Στην πλειονότητά του το υλικό είναι αποτέλεσµα του διοικητικού µηχανισµού της τοπικής αρχής και ο χαρακτήρας του είναι κατά βάση επίσηµος. Παρά ταύτα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που διαφαίνονται οι απόψεις των κατοίκων και οι αντιπαραθέσεις τους µε την τοπική διοίκηση. Νίκος Αλεβυζάκης Στέφανος Βαµιεδάκης 4

5 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άδειες (οικοδοµών, εκσκαφών, τραπεζοκαθισµάτων, µαγαζιών) - Υψόµετρα: φ.11/ φ.47/ φ.49/ φ.59-65/ φ.94-96/ φ.331/ φ. 725/ φ / φ. 768/ φ. 780/ φ. 809/ φ / φ / φ. 836/ φ / φ / φ. 878/ φ. 880/ φ / φ. 1077/ φ. 1283/ φ. 1451/ φ. 1472/ φ. 1506/ φ. 1509/ φ / φ / φ. 1542/ φ. 1546/ Αθλητισµός: φ. 136/ φ / φ. 901/ φ. 917/ φ. 921/ φ / φ / φ. 1085/ φ Αλληλογραφία: (Νοµαρχία, υπηρεσίες, αρχές-οργανισµοί, υπουργεία, σύλλογοισωµατεία, ιδιώτες κ.λπ.) φ. 2/ φ. 4/ φ.22/ φ. 117/ φ.131/ φ.137/ φ. 142/ φ.183/ φ.220/ φ.277/ φ.279/ φ.282/ φ.312/ φ.322/ φ.329/ φ.330/ φ.365/ φ.399/ φ.400/ φ.438/ φ.521/ φ. 707/ φ / φ. 737/ φ. 754/ φ. 760/ φ. 798/φ / φ. 910/ φ / φ. 917/ φ. 920/ φ. 922/ φ. 1012/ φ / φ. 1080/ φ. 1082/ φ. 1108/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ / φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ. 1280/ φ. 1305/ φ / φ. 1348/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1389/ φ / φ. 1466/ φ. 1475/ φ / φ / φ / φ / φ. 1552/ φ. 1556/ φ / φ Αιτήσεις-Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά: φ. 2/ φ. 4/ φ / φ / φ. 1169/ φ / φ. 1183/ φ. 1192/ φ. 1204/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ. 1280/ φ / φ / φ. 1346/ φ. 1364/ φ. 1370/ φ. 1418/ φ. 1466/ φ Ασφαλιστικά Ταµεία (ΙΚΑ ΟΓΑ): φ. 424/ φ.561/ φ.592/ φ / φ. 1037/ φ. 1044/ φ. 1051/ φ / φ. 1148/ φ / φ. 1309/ φ. 1326/ φ. 1373/ Αυτοκίνητα: (επισκευές-συντήρηση, κίνηση κ.λπ.) φ. 229/ φ. 431/ φ. 466/ φ. 745/ φ. 877/ φ / φ. 893/ φ. 895/ φ. 897/ φ. 916/ φ. 942/ φ. 947/ φ / φ Γεωργία-κτηνοτροφία: φ. 118/ Γιορτές Τελετές Πολιτιστικές εκδηλώσεις: φ.18/ φ.20-21/ φ.120/ φ.148/ φ.156/ φ.218/ φ.251/ φ.286/ φ.309/ φ.318/ φ.320/ φ.325/ φ.467/ φ.639/ φ. 735/ φ / φ. 961/ φ / φ / φ. 1052/ φ άνεια: φ. 266/ φ. 557/ φ. 982/ φ ηµοτικά τέλη φόροι -πρόστιµα: φ.24/ φ.30/ φ.33/ φ. 37/ φ.43/ φ.48/ φ. 99/ φ. 127/ φ. 140/ φ. 144/ φ.150/ φ.163/ φ.171/ φ.224/ φ.228/ φ.285/ φ. 301/ φ / φ. 391/ φ.415/ φ.501/ φ.520/ φ.553/ 5

6 φ.621/ φ / φ / φ. 960/ φ. 1000/ φ. 1016/ φ. 1021/ φ / φ / φ. 1192/ φ. 1202/ φ. 1219/ φ. 1311/ φ. 1343/ φ. 1397/ φ. 1399/ φ / φ / φ. 1472/ φ / φ / φ / φ. 1530/ φ / φ. 1547/ φ. 1549/ φ / φ / φ. 1561/ φ / φ ηµοτικό Ιατρείο: φ.623/ φ. 1013/ φ ηµοτικό Νεκροταφείο: (αιτήσεις αγοράς-χρήσης τάφων, φύλακτρα οστών κ.λπ.) φ.100/ φ.125/ φ.272/ φ. 310/ φ / φ. 963/ φ. 971/ φ / φ. 1081/ φ. 1168/ φ. 1505/ φ. 1525/ φ ηµοτολόγιο-μητρώο-στρατολογία: φ / φ. 1045/ φ / φ / φ / φ. 1167/ φ / φ. 1186/ φ / φ. 1197/ φ / φ. 1226/ φ. 1235/ φ. 1247/ φ. 1263/ φ. 1265/ φ. 1347/ φ / φ. 1396/ φ. 1412/ φ. 1421/ φ. 1571/ ικαστικά Νοµικά: (δικαστικές υποθέσεις του δήµου, Νοµικός Σύµβουλος δήµου, Κλητήρια Θεσπίσµατα, πλειστηριασµοί, κατασχέσεις, νοµοθεσία-φεκ κ.λπ.) φ.51/ φ.91-93/ φ.119/ φ.157/ φ.167/ φ.276/ φ.323/ φ.392/ φ.414/ φ. 422/ φ. 444/ φ.456/ φ.464/ φ.476/ φ.478/ φ.484/ φ.490/ φ.534/ φ.551/ φ.636/ φ / φ. 944/ φ. 961/ φ / φ / φ. 995/ φ. 998/ φ / φ. 1086/ φ. 1203/ φ. 1239/ φ. 1248/ φ. 1304/ φ. 1314/ φ / φ. 1342/ φ. 1361/ φ / φ. 1393/ φ / φ. 1436/ φ. 1461/ φ. 1477/ φ. 1543/ φ. 1547/ φ. 1561/ φ. 1574/ φ. 1577/ Εκλογικά: (εκλογικοί κατάλογοι, σχετική αλληλογραφία, δηµοτικές-νοµαρχιακέςεθνικές εκλογές κ.λπ.) φ.112/ φ.145/ φ.302/ φ.408/ φ.417/ φ.440/ φ.457/ φ.461/ φ.510/ φ.516/ φ / φ.600/ φ.629/ φ.645/ φ. 656/ φ / φ. 661/ φ. 704/ φ. 721/ φ. 962/ φ. 964/ φ. 968/ φ. 983/ φ. 1217/ φ. 1312/ φ. 1339/ φ. 1354/ φ. 1387/ φ Εκπαίδευση: φ. 116/ φ. 367/ φ. 422/ φ. 558/ φ. 644/ φ. 776/ φ. 974/ φ / φ / φ. 1026/ φ. 1099/ φ. 1115/ φ. 1318/ φ Εκτιµητική Επιτροπή: φ.6 / φ.8/ φ.17/ φ.34/ φ.44/ φ.45/ φ.50/ φ.66/ φ.67/ φ.68/ φ.69/ φ.166/ φ.257/ φ.442/ φ.624/ φ. 663/ φ. 743/ φ. 1000/ φ / φ. 1343/ φ. 1457/ φ / Έντυπα, φόρµες, διαφηµιστικά-προσφορές κ.λπ.: φ. 660/ φ. 736/ φ. 779/ φ. 798/ φ. 879/ φ. 902/ φ. 906/ φ. 928/ φ. 978/ φ. 1000/ φ. 1014/ φ / φ. 1050/ φ. 1338/ φ. 1353/ φ Ενοικιάσεις, µισθώσεις, εκποιήσεις, δηµοπρασίες: φ.165/ φ. 410/ φ. 426/ φ. 434/ φ. 613/ φ / φ. 1109/ φ. 1306/ φ / φ. 1472/ φ Έξοδα απάνες Προµήθειες Υλικών: 6

7 φ.107/ φ. 135/ φ.138/ φ.162/ φ.176/ φ.221/ φ.229/ φ.248/ φ.273/ φ.311/ φ.317/ φ.364/ φ.366/ φ / φ. 410/ φ.416/ φ.420/ φ.425/ φ.427/ φ. 431/ φ. 437/ φ / φ. 466/ φ.477/ φ. 483/ φ / φ / φ.514/ φ / φ.531/ φ / φ.538/ φ.540/ φ / φ.554/ φ.562/ φ.566/ φ.583/ φ.586/ φ.588/ φ.591/ φ / φ / φ.610/ φ.620/ φ / φ.631/ φ.633/ φ.637/ φ.642/ φ / φ / φ / φ. 924/ φ / φ. 1032/ φ. 1078/ φ. 1079/ φ. 1097/ φ. 1099/ φ. 1100/ φ. 1103/ φ / φ / φ / φ / φ. 1281/ φ. 1340/ φ. 1383/ φ / φ / φ / φ / φ. 1528/ φ. 1531/ φ. 1541/ φ. 1560/ φ Έργα: (οδοποιία, κρασπεδορείθρα, χωµατουργικές εργασίες, κάλυψη ρεµάτων, τοίχοι αντιστήριξης, αποχέτευση-υπόνοµοι, γέφυρες κ.λπ.) φ.1/ φ.35/ φ.55-56/ φ.80-81/ φ / φ.125/ φ.130/ φ.133/ φ.151/ φ.154/ φ / φ / φ.170/ φ.172/ φ / φ / φ / φ.249/ φ.250/ φ / φ / φ / φ. 268/ φ.274/ φ / φ.300/ φ / φ. 310/ φ / φ / φ.432/ φ.435/ φ. 437/ φ / φ / φ.471/ φ.474/ φ / φ.504/ φ / φ.523/ φ.537/ φ / φ.546/ φ.548/ φ. 550/ φ.559/ φ.564/ φ / φ.579/ φ.581/ φ / φ. 589/ φ / φ.619/ φ.628/ φ.630/ φ.638/ φ. 644/ φ. 773/ φ / φ. 738/ φ. 740/ φ / φ / φ / φ / φ / φ / φ. 838/ φ. 842/ φ / φ. 881/ φ. 894/ φ. 896/ φ / φ / φ. 918/ φ. 921/ φ. 925/ φ. 927/ φ / φ / φ. 943/ φ / φ. 986/ φ. 988/ φ. 997/ φ. 1007/ φ. 1011/ φ / φ. 1031/ φ / φ. 1036/ φ / φ. 1054/ φ / φ. 1085/ φ. 1099/ φ. 1319/ φ. 1398/ φ. 1437/ φ / φ. 1565/ φ. 1569/ φ Έσοδα-Έξοδα: (πίνακες εσόδων-εξόδων, καταστάσεις εισπράξεων/εισπρακτέων, ηµόσιο ταµείο κ.λπ.) φ. 98/ φ.153/ φ.155/ φ.228/ φ.285/ φ. 423/ φ.497/ φ. 578/ φ.617/ φ. 971/ φ. 1168/ φ. 1428/ φ. 1433/ φ. 1452/ φ. 1454/ φ. 1458/ φ / φ. 1510/ φ / φ. 1529/ φ. 1532/ φ Ηλεκτροφωτισµός: φ. 46/ φ. 124/ φ. 448/ φ. 726/ φ. 731/ φ / φ. 837/ φ / φ. 889/ φ. 896/ φ / φ. 1006/ φ. 1016/ φ / φ Ιθαγένεια-πολιτογραφήσεις: φ. 1074/ φ Καθαριότητα: φ. 139/ φ. 332/ φ / φ. 940/ φ. 944 Καλλωπισµός-δενδροφύτευση-πράσινο κ.λπ.: φ. 911/ φ. 915/ φ / φ. 1029/ φ. 1341/ φ Κοινόχρηστοι χώροι: φ / φ Ληξιαρχικά - Ληξιαρχείο: (πράξεις, αιτήσεις, αλληλογραφία κ.λπ.) φ.25/ φ.160/ φ.324/ φ / φ.532/ φ.563/ φ.570/ φ.618/ φ.643/ φ. 1183/ φ. 1209/ φ. 1227/ φ. 1229/ φ. 1264/ φ / φ. 1272/ φ / φ

8 Ποικίλα: φ.121/ φ. 141/ φ. 303/ φ / φ / φ. 622/ φ. 767/ φ. 773/ φ. 972/ φ / φ. 993/ φ. 999/ φ. 1169/ φ. 1171/ φ. 1200/ φ. 1241/ φ. 1308/ φ. 1346/ φ / φ / φ / φ. 1371/ φ Πολυθεµατικοί Φάκελοι Γενικό Αρχείο: φ.5/ φ.19/ φ.28/ φ.38/ φ.42/ φ.108/ φ.109/ φ.110/ φ.111/ φ.113/ φ.114/ φ.115/ φ.126/ φ.128/ φ.129/ φ.134/ φ.152/ φ.164/ φ.173/ φ.175/ φ.177/ φ.217/ φ.236/ φ.267/ φ.269/ φ.270/ φ.271/ φ.275/ φ.283/ φ.284/ φ.315/ φ.321/ φ.369/ φ.370/ φ.371/ φ.372/ φ.373/ φ.374/ φ.375/ φ.376/ φ.377/ φ.378/ φ.379/ φ.393/ φ.398/ φ.401/ φ.406/ φ.418/ φ.552/ φ.599/ φ. 1015/ φ / φ. 1263/ φ. 1386/ φ. 1398/ φ Πρακτικά Αποφάσεις Προσκλήσεις: ( ηµοτικού Συµβουλίου, ηµάρχου, Γενικού Γραµµατέα, ηµαρχιακής Επιτροπής) φ.3/ φ.52-54/ φ.57-58/ φ.97/ φ.123/ φ.132/ φ.149/ φ.174/ φ / φ.182/ φ / φ.219/ φ / φ.252/ φ.255/ φ.258/ φ / φ.305/ φ / φ / φ.405/ φ.430/ φ.441/ φ.446/ φ.449/ φ. 547/ φ.569/ φ. 597/ φ.616/ φ.641/ φ / φ / φ. 739/ φ. 744/ φ. 798/ φ / φ. 1102/ φ / φ / φ / φ / φ. 1176/ φ / φ / φ / φ. 1201/ φ. 1208/ φ. 1218/ φ / φ. 1228/ φ / φ / φ. 1240/ φ / φ. 1254/ φ. 1258/ φ / φ. 1282/ φ. 1313/ φ. 1370/ φ. 1376/ φ. 1389/ φ / φ Πρόνοια, έρανοι κ.λπ.: φ. 316/ φ. 413/ φ. 419/ φ. 434/ φ. 500/ φ. 634/ φ. 999/ φ. 1053/ φ. 1391/ φ Προσωπικό: (καταστάσεις και έγγραφα ηµεροµισθίων µισθοδοσίας, υπερωριών, άδειες, προσωπικοί φάκελοι, δελτία παρουσίας, εργασιακά, σωµατείο εργαζοµένων, διανοµές-επιδόµατα κ.λπ.) φ.7/ φ.247/ φ.256/ φ.319/ φ.368/ φ. 390/ φ.407/ φ.428/ φ.445/ φ.455/ φ.470/ φ.472/ φ.473/ φ.475/ φ.479/ φ.480/ φ.481/ φ.482/ φ.485/ φ.486/ φ.487/ φ.493/ φ.498/ φ.499/ φ.502/ φ.503/ φ.505/ φ.511/ φ.515/ φ.517/ φ.518/ φ.519/ φ.530/ φ.544/ φ.580/ φ.593/ φ.598/ φ.601/ φ.602/ φ.611/ φ.612/ φ.632/ φ.635/ φ.640/ φ. 705/ φ. 734/ φ / φ / φ. 774/ φ / φ. 876/ φ / φ. 1012/ φ / φ / φ. 1044/ φ / φ / φ. 1087/ φ. 1230/ φ. 1242/ φ. 1287/ φ. 1291/ φ / φ / φ. 1314/ φ / φ / φ. 1327/ φ. 1345/ φ / φ. 1376/ φ. 1384/ φ. 1388/ φ. 1398/ φ. 1416/ φ / φ. 1422/ φ. 1426/ φ. 1430/ φ / φ. 1476/ φ / φ / φ Προϋπολογισµοί - Απολογισµοί Εκθέσεις Πεπραγµένων φ.161/ φ.278/ φ.421/ φ.429/ φ.433/ φ.436/ φ / φ / φ.522/ φ / φ.539/ φ.545/ φ.572/ φ / φ.590/ φ.594/ φ.627/ φ / φ. 1096/ φ. 1098/ φ / φ. 1427/ φ / φ. 1475/ φ Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως Φορολογικών ιαφορών: φ.9-10/ φ.12-16/ φ.23/ φ.26-27/ φ.29/ φ.31-32/ φ.36/ φ.39-41/ φ.70-79/ φ.82-90/ φ / φ.246/ φ / φ.308/ φ / φ.439/ φ.443/ φ.447/ φ.452/ φ.509/ 8

9 φ / φ.560/ φ.571/ φ.582/ φ.587/ φ / φ. 1061/ φ. 1284/ φ. 1300/ φ. 1423/ φ / φ. 1453/ φ / φ / φ. 1463/ φ. 1547/ φ Ρυµοτοµία-πολεοδοµία, Σχέδιο Πόλης: φ. 304/ φ. 907/ φ. 923/ φ Στατιστικά (απογραφικά δελτία κ.λπ.): φ. 413/ φ. 926/ φ Σύλλογοι-σωµατεία: φ. 367/ φ / φ Ύδρευση: φ. 575/ φ / φ. 843/ φ. 890/ φ. 898/ φ. 1042/ φ Φύλλα εφηµερίδων: φ.143/ φ.181/ φ / φ.533/ φ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ Κωδικός: φ.1 Τίτλος: «Μικροέργα» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που σχετίζονται µε την κατασκευή έργων ή την προµήθεια υλικών (προσφορές, αναθέσεις, εκθέσεις, µελέτες, συµφωνητικά έργων, αποδείξεις κλπ) Υπάρχουν 13 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.2 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.3 Τίτλος: «Α Ε. Φακ. ηµαρχ. Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά και αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής και προσκλήσεις στις συνεδριάσεις Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.4 Τίτλος: «Αιτήσεις Πολιτών ΚΒ Αστυν. Τµήµα 2» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις πολιτών προς τον ήµο και το Αστυνοµικό τµήµα ή υποµνήµατα και αναφορές του ήµου προς το Αστυνοµικό τµήµα για επίλυση διάφορων ζητηµάτων Κωδικός: φ.5 Τίτλος: «ιαφηµίσεις 1971» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα (κυρίως αιτήσεις) που αφορούν την χορήγηση αδειών για διαφηµίσεις (διανοµή, τοιχοκόλληση κλπ), ονοµαστικούς καταλόγους είσπραξης δηµοτικών τελών για τον φωτισµό, την καθαριότητα, τις διαφηµίσεις, την χρήση των πεζοδροµίων κλπ. καθώς και ένα κατάλογο, για το έτος 1969, των ταξί της Νέας Σµύρνης Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.6 10

11 Τίτλος: «Εκτήµησις Οικοπέδων 1962», «Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.7 Τίτλος: «Φάκελλος Υποµηχανικού Ιωάννου Πιτσινού», «Υποµηχανικός Πιτσινός Ιωανν.» Περιγραφή: Πρόκειται για προσωπικά έγγραφα του Ιωάννη Πιτσινού, υποµηχανικό του ήµου, που αφορούν το διορισµό και την παραίτησή του, πιστοποιητικό εργασίας του στο ήµο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κλπ., Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.8 Τίτλος: «Εκθέσεις Εκτιµητικής Επιτροπής 1976», «Εκτιµήσεις 1976» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.9 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.10 Τίτλος: « ευτεροβάθµιος» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις, καταστάσεις) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.11 Τίτλος: «Άδειες Οικοδοµών» Περιγραφή: Πρόκειται για άδειες οικοδοµών Κωδικός: φ.12 11

12 Τίτλος: «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής 1972», «Σχέδια ευτεροβάθµιας Επιτροπής» Περιγραφή: Πρόκειται για πρόχειρα σχέδια αποφάσεων της ευτεροβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών καθώς και ασυµπλήρωτες φόρµες Κωδικός: φ.13 Τίτλος: «Α. Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.14 Τίτλος: «3. Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.15 Τίτλος: «Φάκελλος Πρωτοβαθµίον και ευτεροβαθµίον Επιτροπών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Υπάρχουν 10 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.16 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από », «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (προσφυγές, αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά, αποφάσεις κλπ) Κωδικός: φ.17 Τίτλος: «Εκτιµητική Επιτροπή 1972», «Εκτιµητική 1972» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις και πρακτικά από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

13 Κωδικός: φ.18 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Ε34 28 ος Οκτωβρίου, 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου και 25 ης Μαρτίου) όπως εγκυκλίους από την Νοµαρχία, προγράµµατα εορτασµών και παρελάσεων, αποφάσεις του ηµάρχου, προσκλήσεις Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.19 Τίτλος: «Ταµείου Σ.. Καταστάσεις εσόδων και εξόδων ταµείου» Περιγραφή: Περιέχει οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων, χρηµατικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και αλληλογραφία προς το ταµείο Περιέχει 5 υποφακέλους Κωδικός: φ.20 Τίτλος: «Εορτών, Τελετών, Μνηµόσυνων Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου Σµύρνης 17 α Ηµέρα των Ψυχών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 2 υποφακέλους Κωδικός: φ.21 Τίτλος: «Ε α Μνηµόσυνον Χρυσοστόµου ετών » Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα (προγράµµατα εκδηλώσεων, προσκλήσεις, αποφάσεις ηµάρχου, τηλεγραφήµατα, αποκόµµατα εφηµερίδων) σχετικά µε τις εκδηλώσεις µνήµης της Μικρασιατικής καταστροφής: µνηµόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης, κατάθεση στεφάνων και φιλολογικό µνηµόσυνο Περιέχει 6 υποφακέλους Κωδικός: φ.22 Τίτλος: «Α Αστυν. Τµήµα ΚΒ, 4 Αστ. Τµήµα ΚΒ (Παράρτηµα), 5 Αστυν/κη /νσις Αθηνών, 6 /νσις Τροχαίας Αθηνών, 7 Αστυν. Σταθµός Αγ. Παρασκευής, 8 Αστυν. Τµήµα Λ Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει αλληλογραφία του ήµου προς τα διάφορα αστυνοµικά τµήµατα Περιέχει 6 υποφακέλους, δυο εκ των οποίων είναι κενή. 13

14 Κωδικός: φ.23 Τίτλος: «Φάκελος Επεκτάσεως Σχεδείων Κτήµα Γερµανού 1) Εκτιµήσεις, 2) Αποδεικτικά, 3) Αποφάσεις», «Επέκτασις Σχεδείου Κτµήµα Γερµανού» Περιγραφή: Περιέχει δηλώσεις πολιτών για την έκταση και την αξία των οικοπέδων τους στην Νέα Σµύρνη και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 1 υποφάκελο Κωδικός: φ.24 Τίτλος: «1969 Φάκελλος Πεζοδροµίων κατ/των οικιών», «Φάκελλος πεζοδροµίων, οικιών και καταστηµάτων 1969» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 3 υποφακέλους Κωδικός: φ.25 Τίτλος: «Πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως από 20/7/1973 έως 31/12/1973» Περιγραφή: Πρόκειται για χειρόγραφες αιτήσεις δηµοτών για να τους χορηγηθούν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης Κωδικός: φ.26 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή », «.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (εκθέσεις και αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, ενστάσεις, εφέσεις, αιτήσεις) Περιέχει 7 υποφακέλους Κωδικός: φ.27 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Περιέχει αποδεικτικά επιδόσεως και αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.28 Τίτλος: «Ε. 51 Εράνων, 52 Εκθέσεως Θεσ/νικης, 54 Έργα Ανεργίας» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τους εράνους (Υπέρ του Ερυθρού Σταυρού, του Αντικαρκινικού Αγώνα, των Ιδρυµάτων παιδικής προστασίας) καθώς 14

15 και µια αίτηση και βεβαίωση του ήµου ότι έχει εργαστεί ένας υπάλληλος εκεί για να την προσκοµίσει στο Επικουρικό Ταµείο Περιέχει 4 υποφακέλους εκ των οποίων ο ένας είναι κενός (Εκθέσεως Θεσσαλονίκης) Κωδικός: φ.29 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1964, 1965 και 1966 από » Περιγραφή: Περιέχει εφέσεις, ενστάσεις, εκθέσεις αυτοψίας και αποφάσεις της ευτεροβάθµιας επιτροπής φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.30 Τίτλος: «Πεζοδρόµια οικιών και Καταστηµάτων 1968», «Φάκελος Πεζοδροµίων» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για αιτήσεις για να χορηγηθεί άδεια χρήσης των πεζοδροµίων καθώς και ονοµαστικοί κατάλογοι είσπραξης τελών για την χρήση τους Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.31 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Περιέχει 4 υποφακέλους. Κωδικός: φ.32 Τίτλος: «1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 2-139» Περιγραφή: Περιέχει ενστάσεις, εκθέσεις, αποφάσεις, υποµνήµατα από την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών Κωδικός: φ.33 Τίτλος: «Φάκελλος Ζύθου», «Φάκελλος Ζύθου 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την απόδοση φόρου για τους ήµους ή της Κοινότητες από την πώληση ζύθου ("υπέρ των ήµων επιβληθέν τέλος 3% επί του διατεθέντος εις την κατανάλωσιν ζύθου") Περιέχει 6 υποφακέλους. Κωδικός: φ.34 15

16 Τίτλος: «Ε », «Εκτήµησις 1961» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.35 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις της ΕΗ προς το ήµο µε σκοπό να χορηγηθεί άδεια να σκάψουν στους δρόµους για να περάσουν καλώδια ηλεκτρισµού και συνηµµένα στις αιτήσεις υπάρχουν και οι άδειες εκσκαφής από την Τεχνική υπηρεσία του ήµου Κωδικός: φ.36 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1969 από 28-69» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.37 Τίτλος: «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων», «Καταλογισµοί Πεζοδροµίων, Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την καταβολή προστίµων για χρήση πεζοδροµίων χωρίς άδεια (αναφορές µε τα ονόµατα των παραβατών, εκθέσεις, αποφάσεις ηµάρχου µε τα πρόσθηµα κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.38 Τίτλος: «Φάκελλος Τελών Τέλη» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε τον καθορισµό της εισφοράς των δηµοτικών τελών από τα κέντρα διασκέδασης, τις λαϊκές αγορές, τις διαφηµίσεις και την χρήση των πεζοδροµίων. Ακόµη περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και επισκευή πεζοδροµίων, την δηµιουργία πρασίνου, εκποίηση µαρµάρων από εκταφές στο νεκροταφείο Υπάρχουν 11 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.39 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος 1970 από » 16

17 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.40 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Κωδικός: φ.41 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.42 Τίτλος: «ιάφορα Τεχν.» Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας, όπως µίσθωση µηχανηµάτων, επιδιορθώσεις οχηµάτων, προϋπολογισµοί έργων, αλληλογραφία από και προς το Υπουργείο ηµόσιων Έργων και την Νοµαρχία, τοπογραφικά σχέδια κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι Κωδικός: φ.43 Τίτλος: «Φάκελλος Βεβαιώσεων » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την είσπραξη δηµοτικών τελών, κυρίως κατάλογοι ονοµάτων, καταστάσεις είσπραξης αλληλογραφία µε την Νοµαρχία κλπ Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.44 Τίτλος: «Ε », «Εκτίµησις Οικοπέδων 1959» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

18 Κωδικός: φ.45 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1968» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.46 Τίτλος: «ΕΗ 1» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ΕΗ, όπως νέες παροχές, φωτισµοί δρόµων και πλατειών, εκκρεµείς λογαριασµοί, δαπάνες στύλων κλπ Υπάρχουν 7 υποφάκελοι Κωδικός: φ.47 Τίτλος: «Υψοµετρ » Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.48 Τίτλος: «Κατάλογοι Ακαλύπτων , Κατάλογοι Καταστηµάτων » Περιγραφή: Πρόκειται για καταλόγους ακάλυπτων χώρων (άκτιστων οικοπέδων) για την είσπραξη φόρων Κωδικός: φ.49 Τίτλος: «Φέκελλος Υψοµέτρων 1974» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.50 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

19 Κωδικός: φ.51 Περιγραφή: Πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις οικονοµικών ζητηµάτων, έγγραφα κατασχέσεων και προγράµµατα πλειστηριασµών για οφειλές, εκθέσεις ελέγχου σε επιχειρήσεις και έχουν σηµειωθεί παραβάσεις, πρόσθηµα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κλπ Κωδικός: φ.52 Τίτλος: «1965 ικαιώµατα ηµάρχου 3/4 15/5» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.53 Τίτλος: «1966 Α ικαιώµατα ηµάρχου», «Α 1966 ικαιώµατα ηµάρχου 9/8 33/9» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.54 Τίτλος: «Β 9/9 35/ ικαίωµα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.55 Τίτλος: «Οδοποιία Βενιζέλου», «Οδοποιία Ελευθ. Βενιζέλου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, αποσπάσµατα πρακτικών, οικονοµικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, τεχνικές εκθέσεις µηχανικών, δικαστικά έγγραφα για µια διαµάχη που είχε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών κλπ.) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.56 19

20 Τίτλος: «1971 Οδοποιία 10 οδών», «ήµος Ν. Σµύρνης, Έργον: κατασκευή 10 οδών (Λέσβου-Ενώπης κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 10 οδών: Λέσβου, Ενώπης, Εύξεινου Πόντου, Σεφερειάδου, Άρτης, Μηδείας, Σολωµονίδου, Α Πάροδος Σολωµονίδου, Β Πάροδος Σολωµονίδου, Ναζλίου (τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις συµφωνητικό, πρωτόκολλο περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.57 Τίτλος: «1962 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.58 Τίτλος: «1963 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου και του ηµάρχου Κωδικός: φ.59 Τίτλος: «1971, 1972, 1973 Υψόµετρα» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.60 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 1» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.61 Τίτλος: «1975 Υψόµετρα 2» 20

21 Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.62 Τίτλος: «Υψόµετρα 1976, 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.63 Τίτλος: «1 ος Υψόµετρα 1977», «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.64 Τίτλος: «Υψόµετρα 78» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.65 Τίτλος: «2 ος Υψόµετρα 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.66 Τίτλος: «Εκτιµήσεις Οικοπέδων 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων

22 Κωδικός: φ.67 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1966» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.68 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1969» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων Κωδικός: φ.69 Τίτλος: «Εκτιµήσεις 1979» Περιγραφή: Πρόκειται για εκθέσεις από την Εκτιµητική Επιτροπή που αποφάσιζε για την αγοραία αξία των οικοπέδων και αποδεικτικά τοιχοκόλλησης και δηλώσεις οικοπέδων Κωδικός: φ.70 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή», «ευτεροβάθµιος Επιτροπή 1953» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος και 1 τετράδιο «Πρακτικά ευτεροβαθµίου Επιτροπής 1954» Κωδικός: φ.71 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος από 1-50» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης, προσκλήσεις των µελών της επιτροπής για συνεδριάσεις κλπ) Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.72 Τίτλος: «1974 ευτεροβάθµιος από 1-33» 22

23 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι Κωδικός: φ.73 Τίτλος: «Αποφάσεις Α/πρωτοβαθµίου Επιτροπής έτους 1965»,«Α Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1965» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδροµίων, υπεύθυνες δηλώσεις για διάφορα θέµατα, αποδείξεις καταβολής δηµοτικών φόρων, κλπ Υπάρχουν 6 υποφάκελοι Κωδικός: φ.74 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1967 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.75 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Υπάρχει και 1 βιβλίο «Πρωτόκολλον Πρωτοβαθµίου Επιτροπής », (δεν έχει αριθµηθεί), 20x14 Κωδικός: φ.76 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.77 Τίτλος: «Α.Π.Ε », «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ)

24 Κωδικός: φ.78 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.79 Τίτλος: «Α.Π.Ε » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (αποδεικτικά επιδόσεως, πρακτικά-αποφάσεις, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής κλπ) Κωδικός: φ.80 Τίτλος: «Οδοποιία», «ήµος Ν. Σµύρνης, έργον: κατασκευή 12 οδών του ήµου (Καπαδοκίας Νεαπόλεως κλπ)» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 12 οδών: Καππαδοκίας, Νεαπόλεως, Προικονήσου, Σοφούλη, Καλύµνου, Οδεµησίου, Τσακύρογλου, ηλανά, Μυριοφύτου, Στρ. Παπούλα, Τσακάλου, Κοραή (προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις, τοπογραφικά σχέδια, προϋπολογισµός, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, εγκρίσεις, αποφάσεις, συµφωνητικά, πρωτόκολλα περαίωσης και παραλαβής κλπ) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.81 Τίτλος: «Οδοποιία 1974 Προµετρήσεις, Σχέδια» Περιγραφή: Πρόκειται για τοπογραφικά σχέδια για την κατασκευή δρόµων (σχέδια υψοµετρικών δικτύων, οριζοντιογραφίες, τοµές κατά πλάτος και µήκος) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.82 Τίτλος: «ευτεροβάθµιος Επιτροπή από 1 62» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Υπάρχουν 9 υποφάκελοι 24

25 Κωδικός: φ.83 Τίτλος: «1970 ευτεροβάθµιος 1970 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποµνήµατα, αποφάσεις - πρακτικά της επιτροπής, αποδεικτικά επίδοσης, εφέσεις - προσφυγές, αποδείξεις είσπραξης κλπ) Κωδικός: φ.84 Τίτλος: «ΑΠΕ 1966 Πρωτοβάθµιος Επιτροπή » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.85 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1960 από 1-225», «Π.Ε. 1960» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.86 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1959 από » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.87 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 121 έως » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.88 Τίτλος: «Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958 πεζοδρόµια, διαφηµίσεις, καθαριότης, φωτισµός από 1 έως 177» 25

26 Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.89 Τίτλος: «ΕΠ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή 1958», «Π.Ε 1958» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι και 1 βιβλίο πρακτικών της επιτροπής «Έτος Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Πρωτοβαθ. Επιτρ. Επιλ. Φορολ. ιαφορών» µε διαστάσεις 20x15 που δεν έχει αριθµηθεί Κωδικός: φ.90 Τίτλος: «Ο ΠΕ Πρωτοβάθµιος Επιτροπή από 1 έως 177», «Π.Ε. 1955» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών (επιδοτήρια, αποφάσεις και πρακτικά, προσφυγές, αποδείξεις πληρωµής) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.91 Τίτλος: «Μ 6-7 (1)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος Κωδικός: φ.92 Τίτλος: «Μ 6-7 (2)», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Κωδικός: φ.93 Τίτλος: «Μ 8-9», «Πλειστηριασµών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε δηµόσιους πλειστηριασµούς ακινήτων (οικιών, οικοπέδων κλπ.) λόγω οφειλών Υπάρχει 1 υποφάκελος. 26

27 Κωδικός: φ.94 Τίτλος: «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.95 Τίτλος: «Υψόµετρα», «Υψόµετρα 1978» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.96 Τίτλος: «Υψόµετρα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις προς την τεχνική υπηρεσία του ήµου για χορήγηση βεβαιώσεων υψοµετρικών στοιχείων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών (συνηµµένο µε την αίτηση προσκοµίζεται και το τοπογραφικό σχέδιο) Κωδικός: φ.97 Τίτλος: «1966 ικαιώµατα ηµάρχου» Περιγραφή: Πρόκειται για την έγκριση από την Νοµαρχία των οικονοµικών αποφάσεων του ηµάρχου και του ηµοτικού Συµβουλίου Κωδικός: φ.98 Τίτλος: «1978 Φ. Ταµείου» Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για οικονοµικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων του ήµου Υπάρχουν 3 υποφάκελοι Κωδικός: φ.99 Τίτλος: «ηλώσεων» Περιγραφή: Πρόκειται για καταστάσεις και δηλώσεις οικιών, καταστηµάτων, οικοπέδων, χρήση διαφηµίσεων ή αιτήσεις για άδεια χρήσης πεζοδροµίων καθώς τριπλότυπα είσπραξης

28 Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.100 Τίτλος: «Φάκελλος Νεκροταφείου» Περιγραφή: Πρόκειται για οικονοµικούς πίνακες καταθέσεων στο ταµείου του δήµου από τον Ναό του νεκροταφείου (τριπλότυπα είσπραξης), αλληλογραφία σχετικά µε θέµατα του νεκροταφείου καθώς και ο κανονισµός λειτουργίας του (1970) Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.101 Τίτλος: «Έργα ανείου Οµήρου Αγ. Φωτεινής 25 ης Μαρτίου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή 3 δρόµων: Οµήρου, Αγίας Φωτεινής και 25 ης Μαρτίου (πίνακες πιστώσεων και πληρωµών, ΦΕΚ, καταστάσεις πληρωµών, φύλλα από εφηµερίδες που είχε δηµοσιευτεί η προκήρυξη των έργων, αποσπάσµατα πρακτικών, τεχνικές µελέτες κλπ.) Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.102 Τίτλος: «Έργα 1977» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή και τον εξωραϊσµό των πλατειών Αϊδινίου, Προφήτου Ηλία και Οµηρείου, την κατασκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο, προµήθεια υλικών κ.ά. (αποφάσεις ηµάρχου, εκθέσεις δαπανών, πρωτόκολλα, συµφωνητικά, κλπ) Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.103 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Αρώνη Τσουρουκτσόγλου κλπ. ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Αρώνη, Τσουρουκτσόγλου, Αργυροπούλου και ιακόνου Γούναρη (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.104 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως κλπ.», «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Ζαρίφη Ακροπόλεως Σταδίου ρχ » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Ζαρίφη, Ακροπόλεως και Σταδίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 28

29 Κωδικός: φ.105 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. Σταµούλη-Κρήνης » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: Σταµούλη, Κρήνης, Βρυούλων, Κοτυαίων και Αϊδινίου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.106 Τίτλος: «Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε. ήµος Νέας Σµύρνης έργων: αρδανελίων κ.τ.λ. Αριθ. Μελέτης: 57/1966» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε την κατασκευή των οδών: αρδανελλίων, Βοσπόρου, αµάρεως, Κερασούντος, Σινώπης, Γρηγορίου Ε (ένα τµήµα), Ελλησπόντου και Βουλγαροκτόνου (τεχνικές µελέτες και εκθέσεις, πρωτόκολλα περατώσεως, τοπογραφικά σχέδια κλπ) Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.107 Τίτλος: «Αποδόσεις ηµ. Σ/λιου 1962» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αποδόσεως δαπανών ή πιστώσεων για διάφορες Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.108 Τίτλος: «Θ.3 Α», «1. Φονευθέντων, 2. Στρατ. Μακρον., 3. Βοηθηµάτων, 4. ιαφ. Συστατικών Εγκυκλ. Αγορας Βιβλίων κ Εντύπων, 5. Πεσόντων Βρεττανών κ Νεοζηλ.» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τον θάνατο στρατιωτών κατά την διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου, την τέλεση µνηµόσυνου και αποστολή διπλώµατος ευγνωµοσύνης στην οικογένεια του πεσόντα, δηµότη της Νέας Σµύρνης, στον πόλεµο της Κορέας, την αποστολή οικονοµικής βοήθειας στις οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών ή την οικονοµική ενίσχυση της επιτροπής για την δηµιουργία µνηµείου στην Ελλάδα των πεσόντων Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών, έγγραφα σχετικά µε την αγορά βιβλίων καθώς και έγγραφα σχετικά µε τους πολιτικού και τους στρατιωτικούς κρατουµένους Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.109 Τίτλος: «Θ.4 Α», «1. Πολυτέκνων, 2. Παν. Ένωσις Εφέδρων Οπλιτών και Υπαξ/κων , 3. Επαγγελµατιών κ Καταστηµ., 4. Προσκόπων Τοπικ. Εφορίας, 5. Εθνικού Παιδικού Σταθµού» 29

30 Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν τον παιδικό σταθµό, το σώµα ελλήνων οδηγών, την πανελλήνια ένωση εφέδρων οπλιτών και υπαξιωµατικών του , τους προσκόπους και την ένωση βιοτεχνών-επαγγελµατιών και καταστηµάτων Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.110 Τίτλος: «Θ.5 Α», «1. Μετονοµασίας οδών, 3. Εντολών διαθέσεως αυτοκιν. δια εκκδροµάς, 4. Αθλητισµού εν γένει, 5. Κωσταράζι.» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διαφόρων θεµατικών, όπως ηλεκτροφωτισµού, µετονοµασίας οδών, αθλητισµού, υλική βοήθεια στο χωρίο Κωσταράζι κ.ά Υπάρχουν 6 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.111 Τίτλος: «Θ.5 Β», «1. Αµερικανικής αποστολής, 2. Οργανισµού τηλεπικοινωνιών, 3. Ο ΙΣΥ., 4. Ελληνοαµερ. Επιµορφ. ινστιτούτου» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως του οργανισµού τηλεπικοινωνιών, του Οργανισµού διαχείρισης συµµαχικού υλικού, ψηφίσµατα κ.ά Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.112 Τίτλος: «Θ.ii 1», «1. ηµοτικών εκλογών, 2. Εκλογών γυναικών» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά µε εκλογές, όπως ΦΕΚ, αλληλογραφία µε την Νοµαρχία, τηλεγραφήµατα, αποτελέσµατα, εκλογικοί κατάλογοι κλπ Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 113 Τίτλος: «Θ.7 Β», «Φάκελλος αντιγράφων διαφόρων υπηρεσιών του ήµου» Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα της διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Υπάρχουν 4 υποφάκελοι. Κωδικός: φ. 114 Τίτλος: «Θ.13 1», «1. Ανακοινώσεων, 2. Αναφορών Προϊσταµένων, 3. ιαταγών Προσωπικού, 4. Κλάδος υγείας υπαλλήλων, 5. Αιτήσεις προς διορισµόν» 30

31 Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεµάτων, όπως αιτήσεις για διορισµούς υπαλλήλων στο δήµο, αναφορές προϊσταµένων και του εφόρου του Νεκροταφείου, της υγειονοµικής επιτροπής και του τοµέα υγείας των υπαλλήλων κ.ά Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.115 Τίτλος: «Θ.18 Β», «1. Επιτροπής Άρθρου 14 Ν. 1726, 2. Υγειονοµικής Επιτροπής άρθρ. 111, 3. Υπηρεσιακού Συµβουλίου άρθρ. 109, 4. Άλσους, 6. Αντίγραφα Ηλεκτρικής Εταιρίας, 7. Εταιρίας Υδάτων, 8. Επιτροπής Ερανικού Καταλόγου, 9. Εντολών δ. Ιατρού Βούζαν» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχοµένου, όπως της εταιρίας υδάτων, της επιτροπής ερανικού καταλόγου, της λέσχης αυτοκινητιστών, του δηµοτικού γιατρού, εκθέσεις πεπραγµένων στο δήµο, δηµοπρασίες για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου του Άλσους και την εκµετάλλευσή του Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.116 Τίτλος: «Θ.8 Α», «1. Υποτροφ. Κ ιδακτόρων Ευαγγελικής Σχολής, 2. Ευαγγελική Σχολή, 3. Γ ηµοτικόν Σχολείον, 4. Β ηµοτικόν Σχολείον, 5. Α ηµοτ. Σχολείον» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την Ευαγγελική Σχολή και την Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού "Η Σµύρνη" καθώς και των ηµοτικών σχολείων Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.117 Τίτλος: «Θ.9 Β», «1. Α Οικονοµική Εφορία, 2. Α Οικονοµική Εφορία Ν. Σµύρνης, 3. Β Οικονοµική Εφορία, 4. Ζ Οικονοµική Εφορία, 5. Ι Οικονοµική Εφορία, 6. ΣΤ Οικονοµική Εφορία» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα από διάφορες εφορίες οικονοµικών Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.118 Τίτλος: «Θ.12 1», «1. Αγροφυλακής, 2. Απαγορεύσεως Βοσκής, 3. Απογραφής κτηνών, 4. Γεωργικής Παραγωγής, 5. Γεωργικής απογραφής» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε γεωργικά και κτηνοτροφικά θέµατα, όπως απαγορεύσεις βοσκής, απογραφή των ζώων και τις γεωργικής παραγωγής, πρόσληψη αγροφύλακα κ.α Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ

32 Τίτλος: «Θ. i 1», «1. Ατοµ. φακελ. Μιλτ. Σαράντη "Νοµικού Συµβούλου", 2. Ατοµ. φακελ. Ι. Νασόπουλου " ηµάρχου", 3. Ατοµ. φακελ. Α. Καρύλλου " ηµάρχου"» Περιγραφή: Περιέχει κυρίως έγγραφα του νοµικού συµβούλου της κοινότηταςδήµου για διάφορα θέµατα Υπάρχουν 3 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.120 Τίτλος: «Θ.2 Α», «1 α Ηχώ Νέας Σµύρνης, 1. Εκθέσεως Θεσσαλονικ., 2. Εορτασµού 28 ης Οκτωβρίου, 3. Μνηµοσύνων, ης Μαρτίου, 5. Εορτής Α.Μ. Βασιλέως, 6. Εορτασµός Ηµέρας Μητέρας» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, την εφηµερίδα Ηχώ, τον εορτασµό των εθνικών επετείων (28 ης Οκτωβρίου 25 ης Μαρτίου), της γιορτής του Βασιλιά, της Ηµέρας της Μητέρας και την τέλεση µνηµόσυνου στην µνήµη του Χρυσοστόµου Σµύρνης Υπάρχουν 8 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.121 Τίτλος: «Θ.10 1», «1. Σανατόριον "Σισµανόγλειον" "Σωτηρία", 2. Ψυχιατρείον, 3. ηµοτ. Νοσοκ. "Η Ελπίς", 4. Νοσοκοµ. "Παίδων", 5. Πτωχοκοµείον Αθηνών» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το δηµοτικό νοσοκοµείο Η Ελπίς, το δηµοτικό ψυχιατρείο, το νοσοκοµείο Παίδων, το πτωχοκοµείο Αθηνών και µε τα σανατόρια Σισµανόγλειο και Σωτηρία, Υπάρχουν 5 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.122 Τίτλος: «Θ.8 Β», «1. Ορφανοτροφ. "Εθνική Στέγη", 2. "Άσυλον Άγιου Ανδρέου", 3. ιδακτρ. Απόρων Μαθητών, 4. Υποτροφειών Σιβιτανιδείου, 5. Παιδικών κατασκηνώσεων» Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά µε το ορφανοτροφείο "Εθνική Στέγη", το άσυλο "Άγιος Ανδρέας", τον σύλλογο "ο Φάρος" (προς διεκδίκηση ένταξης της συνοικίας τους στο σχέδιο πόλης), τις παιδικές κατασκηνώσεις και τις υποτροφίες της Σιβιτανιδείου Σχολής Υπάρχουν 7 υποφάκελοι. Κωδικός: φ.123 Τίτλος: «Πρακτικά ηµ. Συµβουλίου 2» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα πρακτικά του ηµοτικού Συµβουλίου και προσκλήσεις των τακτικών µελών για τις συνεδριάσεις 1977 Υπάρχουν 2 υποφάκελοι. 32

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το ευρετήριο που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί προϊόν της ταξινόμησης και καταγραφής του αρχείου του Δήμου Δραπετσώνας που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ Α. Έγγραφα «ΔΠ 29 Διάφοροι Φάκελοι:» ΔΑΠ/Π/1:«Φάκελος 22: Εκπαιδεύσεως-Συλλόγων κ.λπ.» 1972-77 έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/2:Χρηματικά εντάλματα 1983, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/3:«Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας»

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩ N Τελική έκθεση πεπραγμένων Ερευνητικό έργο «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» 1 Το Σεπτέμβριο του 2012 το Ινστιτούτο Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13-8-2008 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/13-8 - 2008 Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα 13-8 - 2008 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Κολοκοτρώνη 1 Καλαµάτα Τ.Κ. 24100 : (27210) 60704 FAX :(27210) 92444 E mail :dkalamat@otenet.gr Καλαµάτα 9 /

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ) 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.1.1 Ιστορική Εξέλιξη 1 Το Χαλάνδρι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με σχετικές αποφάσεις της, διαμόρφωσε την ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 06 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα