ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.: FAX : ΘΕΜΑ : «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης µονίµων και Ι ΑΧ υπαλλήλων του Τµήµατος Καθαριότητας και του Τµήµατος Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τµήµατος ηµοτικού Κοιµητηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Βύρωνα» ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α / ) και τροποποιήθηκαν πιο πρόσφατα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α / ), καθώς και του άρθρου 176 του Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107 Α / ). 1

2 4. Την αρ /16937/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2637 Β / , µε την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Βύρωνα. 5. Την µε αρ. 649/31510/ Απόφαση ηµάρχου Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού. 6. Την υπ αριθ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών. 7. Τις από , και υποβληθείσες προς το ηµοτικό Συµβούλιο εισηγήσεις των Προϊσταµένων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και του Προϊσταµένου Τµήµατος ηµοτικού Κοιµητηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ήµου και τις µε αρ. 320/2014, 321/2014 και 322/2014 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου, περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση (όλες τις ηµέρες του µήνα, Κυριακές και εξαιρέσιµες) των Τµηµάτων Καθαριότητας και Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όσον αφορά το Τµήµα ηµοτικού Κοιµητηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε 12ωρη βάση για τον Οστεοφύλακα και Επιστάτη του ηµοτικού Κοιµητηρίου, ενώ σε 24ωρη βάση για τους Φύλακες. 8. Τις µε αρ. πρωτ /56551/ , 86499/56550/ και 86495/56547/ εγκριτικές αποφάσεις του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής που δηµοσιεύθηκαν οι µεν δύο πρώτες στο ΦΕΚ 166 Β / , η δε τρίτη στο ΦΕΚ 196 Β / , σύµφωνα µε τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία σε 24ωρη βάση των Τµηµάτων Καθαριότητας και Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όσον αφορά το Τµήµα ηµοτικού Κοιµητηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε 12ωρη βάση για τον Οστεοφύλακα και Επιστάτη του ηµοτικού Κοιµητηρίου, ενώ σε 24ωρη βάση για τους Φύλακες. 9. Τις από έγγραφες βεβαιώσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου µας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους Κ.Α. που αφορούν την καθιέρωση της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης. 10. Τις από , και αναλυτικές εισηγήσεις των Προϊσταµένων των ανωτέρω υπηρεσιών, µε αναφορά στον αριθµό των υπαλλήλων, ανά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και στο σύνολο των ωρών που θα απαιτηθεί ως άνω να απασχοληθούν. 11. Τον αριθµό των υπηρετούντων µονίµων και Ι..Α.Χ. υπαλλήλων του ήµου µας. 12. Την έλλειψη του προσωπικού του ήµου λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς και την αδυναµία πρόσληψης προσωπικού λόγω αναστολής των διορισµών στο ηµόσιο Τοµέα. 2

3 13. Την ανάγκη εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι κατά τις απογευµατινές ώρες, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιµες ηµέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας απασχόλησης των µονίµων και Ι..Α.Χ. υπαλλήλων του ήµου µας, κατά το έτος 2015, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω : ٠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20) Προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυξηµένες και έκτακτες ανάγκες, λόγω έλλειψης προσωπικού και των ιδιαίτερων συνθηκών που αφορούν στον καθαρισµό της πόλης και την αποκοµιδή των απορριµµάτων (λειτουργία τριών λαϊκών αγορών οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται πέραν του κανονικού ωραρίου, η αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων που πραγµατοποιείται και κατά τις απογευµατινές ώρες και τις Κυριακές, η περισυλλογή των απορριµµάτων που ξεκινάει πολύ πρωινές ώρες για την αποφυγή του κυκλοφοριακού προβλήµατος, λόγω στενότητας των οδών, η συντήρηση και επισκευή των απορριµµατοφόρων) ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. ٠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (30) Προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την ιδιοµορφία των αντικειµένων της ως άνω υπηρεσίας (επείγουσες παρεµβάσεις για αποκαταστάσεις βλαβών στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού-ύδρευσης-αποχέτευσης, εκτέλεση επειγουσών εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σε κτίρια και εγκαταστάσεις, επίβλεψη έργων, υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων του ήµου, λειτουργία ηµοτικής Συγκοινωνίας, κ.λ.π.) απαιτείται η λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, αλλά και κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες και γενικά σε 24ωρη βάση καθηµερινά. ٠ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (45) Προκειµένου να λειτουργεί σε 12ωρη βάση το οστεοφυλάκιο (λόγω επισκεπτηρίου του κοινού), να διευκολυνθεί η 12ωρη επιστασία και παρακολούθηση του χώρου του Κοιµητηρίου και η ανάγκη φύλαξης της 3

4 πύλης του χώρου, σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες του µήνα, Κυριακές και εξαιρέσιµες και νυχτερινές ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας, ώστε να αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα (καταστροφές ταφικών µνηµείων, κλοπές κανδηλίων, κ.λ.π.) 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση -που ισχύει από τη δηµοσίευση περίληψής της σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και παράλληλα µε τη δηµοσίευση, κατά το πλήρες κείµενό της, στο δηµοτικό κατάστηµα του ήµου µας- σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 και του άρθρου 284 του Ν. 3463/06, προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους ,08 Ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015, σύµφωνα µε τις από έγγραφες βεβαιώσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, ως εξής : Κ.Α ποσό ,04 Ευρώ Κ.Α ποσό ,00 Ευρώ Κ.Α ποσό 2.000,00 Ευρώ Κ.Α ποσό 5.110,32 Ευρώ Κ.Α ποσό 4.698,72 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ : ποσό ,08 Ευρώ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουµε την -από τη δηµοσίευση της παρούσας, κατά το πλήρες κείµενό της, στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Βύρωνα µέχρι καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης µονίµων και Ι..Α.Χ. υπαλλήλων του Τµήµατος Καθαριότητας και του Τµήµατος Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τµήµατος ηµοτικού Κοιµητηρίου του ήµου Βύρωνα, κατά τις απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, και κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και τις ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών είτε εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του ήµου µας, συνολικής δαπάνης ,08 περίπου, µέσα στα όρια των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρουµε παρακάτω : 4

5 Οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο µηνιαίως (µε ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες που δύναται να αυξηθεί µέχρι τις εκατόν πενήντα (150) ώρες για το πρώτο εξάµηνο, µε ισόποση µείωση κατά το δεύτερο εξάµηνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 που τροποποιεί τις ανάλογες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011). Οι ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ή κατά τις νυχτερινές δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις δεκάξι (16) ώρες ανά υπάλληλο µηνιαίως, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Καθαριότητας και Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/2014 που ορίζουν, για τις ως άνω υπηρεσίες, σαν ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ώρες µηνιαίως, χωρίς δικαίωµα ανακατανοµής εντός του έτους. Όσον αφορά τον αριθµό των ωρών (Κυριακών, εξαιρεσίµων, νυχτερινών) της καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, το ανώτατο όριο των ενενήντα έξι (96) ωρών για το πρώτο εξάµηνο δύναται να αυξηθεί µέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για το πρώτο εξάµηνο, µε τους ίδιους όρους που παραπάνω αναφέρεται). Ειδικότερα : ٠ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (20) 96 υπάλληλοι συνολικά (84 Μόνιµοι και 12 Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), µέχρι 20 απογευµατινές ώρες και µέχρι 30 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µηνιαίως, ανά υπάλληλο, καθώς και ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας. Σύνολο ωρών : Η προκαλούµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,04 ٠ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (30) 11 µόνιµοι υπάλληλοι συνολικά, µέχρι 20 απογευµατινές ώρες και µέχρι 16 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µηνιαίως, ανά υπάλληλο. Σύνολο ωρών : 400. Η προκαλούµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 5

6 ٠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (45): α) 8 υπάλληλοι συνολικά (5 Μόνιµοι και 3 Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), µέχρι 20 απογευµατινές ώρες υπερωριακής εργασίας µηνιαίως ανά υπάλληλο β) 3 υπάλληλοι και µέχρι 16 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες γ) 4 υπάλληλοι και µέχρι 16 ώρες Κυριακές και εξαιρέσιµες και νυχτερινής απασχόλησης προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας µηνιαίως ανά υπάλληλο. Σύνολο ωρών : Η προκαλούµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.809,04 Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται µηνιαίως υπό των καθ ύλη αρµόδιων οργάνων ή των Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, µε την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθµού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθµού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία. Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στην ιστοσελίδα του ήµου και περίληψη αυτής να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ 6

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 6 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ XIOY Αριθµ. Πρωτ.: 14998 ΗΜΟΣ XIOY Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 821 00, Χίος Πληροφορίες: Μαρία Φραγκάκη Μαρία Γεωργιλή Τηλέφωνο: 22713 50817 & 22713 50815 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 82 100 Χίος Τηλέφωνο: 22713-50 8 21, 22713-50817 FAX: 22713-50 8 55 Αριθ.πρωτ. 34947 Χίος 01/07/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 15-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 9842 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 21/10/2013 Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 Αριθµ. Πρωτ.: Π Σ/143 50100 ΚΟΖΑΝΗ (8970/18-10-2013) ΤΗΛ. 2461051500 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 30-04-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 11189 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Tαχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30, Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι: 06-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. :10401 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 2/7/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ. : 4530 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Βόλου Λαρίσης - Τζαβέλα, 38334 Βόλος Αριθμ. Πρωτ. : 52412 Ημερομηνία : 02/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα