Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 203 / ΤΙΜΗ 0,90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 203 / ΤΙΜΗ 0,90"

Transcript

1 Ἀντιφωνητὴς Τό ζήτημα δέν εἶναι τόσο ποιά πράγματα τέλειωσαν, ἀλλά μέ τί τ ἀντικαθιστοῦμε ἐμεῖς πού ζοῦμε Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 203 / ΤΙΜΗ 0,90 Ἀποκαλυπτικές ἀντιδράσεις! Ὅπως πρό µηνός µόνο στόν «Ἀντιφωνητή» διαβάσατε τήν πραγµατικότητα µέ τήν πρωτοβουλία γιά (προαιρετική) διδασκαλία τῶν τουρκικῶν στά ἑλληνικά Γυµνάσια, ἔτσι καί τώρα µονάχα στό ἀνά χείρας ἔντυπο µπορεῖτε νά δεῖτε τί πραγµατικά συµβαίνει µέ τούτη τήν ὑπόθεση καί ποιές εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τῆς Τουρκίας, ἔτσι ὅπως διαφαίνονται ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τῶν προξενοσυλλόγων τῆς Θράκης. (Στή σελίδα 5) 5 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α 5η ἐπέτειος τῆς 11ης Σεπτεµβρίου καί ἡ µυθολογία µέ τίς Ἀλκάιντες καί τούς Μπινλάντεν δείχνει νά κλονίζεται: ὅταν κοτζάµ ΤΙΜΕ φτάνει νά φιλοξενεῖ τούς ἀµφισβητίες (42% στίς ΗΠΑ) τῆς ἠλίθιας ἐπίσηµης ἐκδοχῆς, αὐτό σηµαίνει ὅτι οἱ αὐτουργοί ἀνησυχοῦν. Τί παθαίνει ὅµως ὅποιος δέν πείθεται ἀπό τίς νηπιωδίες περί ἀεροπειρατῶν, κτλ; Διαβάστε το στή σελίδα 3 Προεκλογικὴ Θράκη Καθώς οἱ τοπικές ἐκλογές πλησιάζουν καί στή µικροκλίµακα τῆς ἐπαρχίας ὅλα ἀναφέρονται σέ προσωπικό ἐπίπεδο, θέλουµε νά ξεκαθαρίσουµε (περισσότερο χάριν τῶν νέων µας φίλων) τά ἑξῆς: - Ὅσο κι ἄν φαίνεται περίεργο σέ µερικούς, οἱ κρίσεις µας γιά τούς ὑποψήφιους τῆς Αὐτοδιοίκησης δέν ἐξαρτῶνται οὔτε ἀπό κοµµατικές καθηλώσεις οὔτε ἀπό ὑποτραπέζιες δοσοληψίες. Ξέρουµε ὅτι χαλᾶµε τήν πιάτσα µέ τή στάση µας αὐτή ἀλλά τί νά κάνουµε, ἄς µᾶς συγχωρηθεῖ τοῦτο τό κόλληµά µας. - Ὅταν γράφουµε θετικά ἤ ἀρνητικά γιά κάποιους, αὐτό δέν σηµαίνει τήν πλήρη ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψη ὅσων λένε καί κάνουν. Γενικά, ἡ λογική «ἄσπρο / µαῦρο» µᾶς εἶναι καί ξένη καί ἀπεχθής. Ἐπικροτοῦµε ἤ ἀποδοκιµάζουµε µονάχα αὐτό πού γράφουµε καί τίποτε πέραν αὐτοῦ! - Βεβαίως καί γνωρίζουµε τό ἐλεεινό τέλµα στό ὁποῖο βρίσκεται ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση. Πάντα, ὡστόσο, µπορεῖ κανείς νά βρεῖ τό µή χεῖρον καί νά τό ἐπιδοκιµάσει. Μπορεῖ καί νά λαθεύουµε, ἀλλά ἡ γνώµη µας αὐτή εἶναι καί τήν διατυπώνουµε δίχως καµµία ἀξίωση υἱοθέτησής της ἀπό ὁποιονδήποτε. - Σέ νοµαρχιακό ἐπίπεδο ἐλάχιστα πιά πράγ- µατα (καί κάτι µικρορουσφέτια) κρίνονται. Ὁ ξωφληµένος θεσµός τῆς νοµαρχίας βαρύνει κυρίως προπαγανδιστικά γιά τά κόµµατα ἐξουσίας (στόν γνωστό πρασινοµπλέ χάρτη τῆς χώρας) καί δέν ἔχουµε παρά νά ἐλπίζουµε στήν γρήγορη κατάργησή του. Ἡ ἐκλογική ἀποδοκιµασία, πάντως, τῶν τριῶν νῦν ἀρχόντων νοµίζουµε πώς θά ἔσωζε τήν τιµή τῶν θρακικῶν κοινωνιῶν, δέν δείχνει ὅµως πιθανή. - Στούς µεγάλους δήµους τά πράγµατα εἶναι πιό περίπλοκα. Στήν Ξάνθη τό µόνο ἐνδιαφέρον ἐπικεντρώνεται στό ποσοστό πού θά συσπειρώσει ὁ µειονοτικός συνδυασµός: ἄν πατώσει τό σχῆµα τοῦ Χιουσνιού θά πρόκειται γιά µεγάλη ἑλληνική νίκη. Στήν Ἀλεξανδρούπολη µέ τούς 6 (!) συνδυασµούς ἔχουµε µπλέξει: Βεβαίως οἱ περισσότεροι φίλοι µας βρίσκονται στό πλευρό τῆς Ἑλένης Γκιοκτσέ. ὡστόσο ὁ ἴδιος ὁ Σάββας ὁ Δευτεραῖος, ὑποψήφιος δήµαρχος τοῦ ΚΚΕ, εἶναι µιά ξεχωριστή παρουσία ἰδιαιτέρως προσφιλής, ἐνῷ φίλους ἔχουµε καί στά ἄλλα ψηφοδέλτια. Στήν δέ Κοµοτηνή, παράλληλα µὲ τήν προτίµησή µας γιά τόν νῦν δήµαρχο Τάσο Βαβατσικλή, συµβαίνει νά ἔχουµε καλούς φίλους καί ἀγαπητούς συνδροµητές κι ἀλλοῦ. - Ἔλα ὅµως πού δυό βασικοί συνεργάτες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» κατεβαίνουν µέ τόν Τάσο! Καί οἱ ὁποῖοι, µέ δεδοµένη τή συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς τους ἀλλά καί τή µέχρι τοῦδε δηµόσια διαδροµή τους, ὄντως θά κοσµοῦν τό ψηφοδέλτιο τῆς «Νέας Πορείας»! Μία ἐκλογή τους ὄχι µόνο θά δώσει στό µελλοντικό δηµοτικό σχῆµα δύο ἱκανά καί τίµια στελέχη µά θά ἀναβαθµίσει καί τήν παρέµβαση τοῦ ἀνά χεῖρας ἐντύπου στά τοπικά πράγµατα. Σᾶς ἐνδιαφέρει κάτι τέτοιο; Στηρίξτε το! Ἀφγανιστάν: Ἀµερικανική «βοήθεια»... Στό πεδίο βολῆς τῆς Γάζας Θά σᾶς διηγηθοῦµε µιά ἱστορία ἀπό τό µακρινό Ἀφγανιστάν. Ἱστορία ἐξόχως τριτοκοσµική µά καί οὐδόλως ἄσχετη µέ ὅσα γνωρίζουµε κι ἐµεῖς στήν ἔνδοξη πατρίδα µας. Καθώς ἡ ἀσιατική, πάµφτωχη χώρα διανύει τόν 5ο χρόνο τῆς Κατοχῆς της (δυστυχῶς καί µέ ἑλληνική παρουσία, ἔστω συµβολική), παράλληλα µέ τήν ὀγκούµενη ἀντίσταση τῶν Ταλιµπάν, συνεχίζεται ἡ «ἀνασυγκρότησή» της χάρη στήν διεθνή «βοήθεια» (τά εἰσαγωγικά ἐξηγοῦνται παρακάτω - καί ΔΕΝ θά ἀναφερθοῦµε στήν ἀνακατασκευή τῶν ὑποδοµῶν πού κατέστρεψαν οἱ ἴδιοι οἱ ἀµερικανικοί βοµβαρδισµοί). Τυπικό δεῖγµα τῆς ἀνασυγκρότησης αὐτῆς ἦταν ἡ κατασκευή τοῦ αὐτοκινητόδροµου (φωτογραφία) Καµπούλ - Κανταχάρ, µήκους 389 χιλιοµέτρων, ἀπό τούς λίγους ἀσφαλτοστρωµένους δρόµους τῆς χώρας. Τήν κατασκευή του εἶχε ἀναλάβει ἡ ἑταιρεία Louis Berger Group, ἀµερικανικῶν συµφερόντων, µέ τιµή δολάρια τό χιλιόµετρο, παρότι ὑπῆρξαν προσφορές µέχρι καί δολάρια τό χιλιόµετρο. Ἡ διαφορά στήν τιµή δικαιολογήθηκε ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἀµερικάνικων ἔργων, ὅµως τή δουλειά δέν τήν ἔκαναν Ἀµερικανοί: τή δώσαν ὑπεργολαβία σέ τούρκικες καί ἰνδικές ἑταιρεῖες, µέ ἀποτέλεσµα 1) νά κατασκευαστεῖ ἕνας ἄθλιος δρόµος δύο µόλις λωρίδων κυκλοφορίας 2) τό κόστος του νά ξεπεράσει τό δολάρια ἀνά χιλιόµετρο 3) ὁ δρόµος ἤδη νά ἀρχίσει σέ πολλά σηµεῖα νά καταρρέει 4) νά δηµιουργηθοῦν προκλητικά ἀκριβά ἑστιατόρια, ξενοδοχεῖα κτλ γιά τούς ξένους 5) νά φυτρώσουν ὀκτώ πορνεῖα δίπλα στόν δρόµο, µέ τήν ἴδια πελατεία - σέ µιά χώρα πού οἱ γυναῖκες ἀκόµη φορᾶνε τή µπούρκα καί 6) νά ἐγκατασταθοῦν µηνιαῖα διόδια τῶν 20 δολαρίων γιά τόν ἐξαθλιωµένο πληθυσµό! Αὐτό θά πεῖ ἀµερικανική βοήθεια! Θυµίζουµε ἐδῶ ὅτι ἐπισήµως οἱ ΗΠΑ δίνουν 8 δολάρια κατά κεφαλήν βοήθεια στόν κόσµο (τό 0,02% τοῦ ΑΕΠ τους), ὅταν ἡ Σουηδία δίνει 193 καί ἡ Νορβηγία 309 δολάρια. Ἀλλά κι ἀπό αὐτά τά 8 ἀµερικάνικα δολάρια, µόνο τό 14% εἶναι ἀληθινή βοήθεια. τά ὑπόλοιπα, ὅπως ἀποκάλυψε πέρυσι ἡ νοτιοαφρικανική ΜΚΟ Action Aid, εἶναι εἴτε προϊόντα εἴτε «ὑπηρεσίες» (ὑποχρεωτικά ἀπό τήν Ἀµερική, βεβαίως) πού στέλνονται στήν ἀναξιοπαθούσα χώρα, χωρίς κἄν νά περάσουν ἀπό αὐτήν τά χρήµατα τῆς «βοήθειας»! Ἔτσι λοιπόν οἱ βασικοί ἀποδέκτες τῆς βοήθειας εἶναι οἱ ἀµερικάνικες ἑταιρεῖες πού ὄχι µόνο πουλᾶνε ἄκοπα µά καί τιµολογοῦν σκανδαλωδῶς, εἰδικά τίς ὑπηρεσίες (ὅπως ἀποκαλύφθηκε ὅτι συνέβη κατά συρροή καί στό Ἰράκ). Σιγκινητικά φιλάνθρωποι οἱ γιάνκηδες, ἔ; Τό νεκροκρέββατο τοῦ Σαλαµέχ Ἀµπού Ἐντουάν, στόν προσφυγικό καταυλισµό Ράφα τῆς Γάζας, εἶναι ἕνα κιλίµι πάνω στό χωµάτινο δάπεδο τῆς παράγκας του. Ὁ θρῆνος τῶν οἰκείων του, κλεισµένος µέσα στίς λαµαρίνες πού ὅριζαν τὸ σπίτι του, δέν φτάνει στ αὐτιά τῆς Οἰκουµένης, αὐτιά στοµωµένα µέ ψέµµατα τῶν σιωναζιστῶν δολοφόνων πού ἀπό τά F-16 βοµβαρδίζουν φτωχογειτονιές καταδικασµένες στήν πείνα (καταγγελίες ΟΗΕ). Ἔτσι, αὔριο ἡ σκηνή θὰ ἐπαναληφθεῖ γιά τόν µικρό του ἀδερφό, πού τώρα κλαίει πλάι στή µάνα του - ποιός θά τό ἐµποδίσει; Οἱ ἐλάχιστοι γενναῖοι Ἑβραῖοι, σάν τόν καθηγητή Ἴλαν Πάπε πού µιλᾶ γιά γενοκτονία τῶν Παλαιστινίων στή Γάζα ἤ σάν τόν δηµοσιογράφο Γιδεών Λεβί (βλ. σελ. 3), δέν ἀρκοῦν γιά νά ἀνατραπεῖ τό βαρβαρικό κλῖµα στό Ἰσραήλ. Ὑπάρχει ὅµως καί κάτι γιά τό ὁποῖο µπορεῖ κανείς νά µακαρίσει τόν νεκρό: Πάνω στό σάβανό του εἶναι ζωγραφισµένη ἡ πατρίδα του καί δυό ἔνοπλα χέρια πού µάχονται γι αὐτήν. Ἄραγε πάνω στό δικό µας σάβανο τί θά µποροῦσε ἀντίστοιχα νά εἰκονίζεται; Πόσοι ἀπό ἐµᾶς θά εἶχαν νά ζητήσουν κάτι πού δέν θά προερχόταν ἀπό τηλεοπτική διαφήµιση;

2 2 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Θρακιώτικα Γράµµατα στον Πρωθυπουργό Η στήλη συνεχίζει να ασχολείται µε ορισµένα από τα κακώς κείµενα του τόπου µας, να συντάσσει προς τους αρµοδίους τα σχετικά υποµνήµατα, και να τα απευθύνει δηµοσίως και µε τον προσήκοντα σεβασµό στον αξιότιµο Πρωθυπουργό της Χώρας, όχι ως πρόσωπο αλλά ως αρχηγό της Εκτελεστικής Εξουσίας. Και τούτο διότι η Θράκη σκέφτεται την Ελλάδα, παρ όλο που το αντίστροφο είναι υπό εξέτασιν. Επειδή όµως ζούµε στην οµορφότερη των χωρών, η στήλη έχει το γνώθι σαυτόν και δεν προσδοκά οφέλη ή αποτελέσµατα. ΠΕΡΙ ΟΥΤΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο) Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ, Σε δηµοσίευµά µας στο φύλλο 201 της 16ης Αυγούστου περιγράψαµε διεξοδικά τα αδιέξοδα, τα παράλογα και τα σουρρεαλιστικά που αντιµετωπίζουν ο Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην χώρα µας. Δύο γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία θίξαµε: Α. Ολοσέλιδο αφιέρωµα στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 27ης Αυγούστου Β. Απάντηση εκ µέρους του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δηµήτρη Σιούφα µε ηµεροµηνία 4 Αυγούστου 2006! Από το ολοσέλιδο αφιέρωµα στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ συνάγονται εν ολίγοις τα εξής: 1. Όπως λέει επί λέξει η αρθρογράφος χωρίς να επιδέχεται κανένα σχόλιο: Το ερµαφρόδιτης φύσεως καθεστώς της συνύπαρξης θεσµικής απελευθέρωσης, µε τη µονοπωλιακή πραγµατικότητα της ΔΕΗ, αποτελεί βασική πηγή προβληµάτων στο σύνολο του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας. Πέραν αυτού όµως λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ίδια την πορεία της απελευθέρωσης η οποία θα µπορούσε εάν προχωρήσει σε µια υγιή βάση να δώσει λύση στα προβλήµατα. «Παραµένει ευάλωτο το εγχώριο ηλεκτρικό σύστηµα», Χρυσα Λιαγγου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/8/ Ο τίτλος και µόνο του άρθρου τα λέει όλα: «Χωρίς εθνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές», Κ.Ν.Σταµπολή, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/8/ Ο νέος νόµος του περασµένου Ιουνίου για τις ΑΠΕ, (Ν.3468/06), ενώ υποτίθεται ότι θα έλυνε όλα τα προβλήµατα, πριν καλά-καλά δηµοσιευτεί σκόνταψε σε δύο νοµικούς υφάλους: α). Την απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενεργείας να διακόψει επ αόριστο την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων για άδεια παραγωγής έργων ΑΠΕ. (απόφαση 136/ της ΡΑΕ). β). Την απόφαση 2569/2004 του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία µε σκεπτικό την έλλειψη συνολικού εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για αιολικά πάρκα, ουσιαστικά αναστέλλει όλες τις διαδικασίες για αυτόν τον κλάδο των ΑΠΕ. Μάλιστα υπουργός ΠΕΧΩΔΕ είχε δεσµευτεί στις 30 Μαΐου 2005 ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ θα ήταν έτοιµο τον Μάρτιο του 2006! «Δύο νέα αγκάθια παγώνουν τις επενδύσεις στην αιολική ενέργεια», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/8/ Στο ίδιο ολοσέλιδο αφιέρωµα υπάρχουν και δύο αξιόλογα σηµειώµατα, του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, Διευθύνοντα Συµβούλου της ΔΕΣΜΗΕ, µε τίτλο «Αντεπεξήλθε επιτυχώς στις αυξηµένες απαιτήσεις» και του Νίκου Στεφάνου, Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας, µε τίτλο «Η υποδοµή του έχει ενισχυθεί σηµαντικά», όπου αµφότεροι επαίρονται, επειδή µέσα σε ένα ήπιο από πλευράς καύσωνα καλοκαίρι το σύστηµα άντεξε και δεν σηµειώθηκε γενική συσκότιση. Β. Σε αυτό το πλαίσιο της κυβερνητική έπαρσης και της λογικής «βλέπω το (κοµµατικό) δένδρο και χάνω το (εθνικό) δάσος» κινείται και το πολύ ωραίο κατά τα άλλα γράµµα που µας έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης δια του εκπροσώπου του. Το παραθέτουµε ολόκληρο γιατί αξίζει να το διαβάσετε και να εννοήσετε! Με τιµή, Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης. Υπουργείο Ανάπτυξης Γραφείο Υπουργού Κύριε Κωνσταντινίδη, Με αφορµή την επιστολή σας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δηµήτρη Σιούφα, στις 25 Ιουλίου 2006 και τις απόψεις που εκφράζετε µε την επιστολή αυτή, θέλουµε να τονίσουµε τα εξής: Είναι γεγονός ότι κατά την ανάληψη της Νέας Διακυβέρνησης βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ουσιαστικές ελλείψεις σε µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων, που εκτείνονται πέρα από τον τοµέα της ενέργειας. Από την άλλη όµως µε συγκροτηµένη στρατηγική και ισχυρή πολιτική βούληση τις αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά σε επίπεδο θεσµών και υποδοµών. Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια και µέχρι την ανάληψη της Νέας Διακυβέρνησης - Δεν είχε γίνει κανένα σηµαντικό έργο ενίσχυσης του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα κάθε καλοκαίρι να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής ηλεκτροδότηση αλλά και να µην είναι δυνατή η απορρόφηση ενέργειας από νέους αιολικούς σταθµούς - Δεν είχαν αρθεί όλοι εκείνοι οι λόγοι που εµποδίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αλλά ούτε είχε διαµορφωθεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς του φυσικού αερίου και των βιοκαυσίµων, παρά την αυξηµένη διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο πολλών ευρωπαϊκών χωρών και την άµεση υποχρέωση για εναρµόνιση των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών - Δεν υπήρχε µια συγκροτηµένη και ολοκληρωµένη ενεργειακή στρατηγική που να προετοιµάζει τη χώρα µας για την αντιµετώπιση δυσµενών καταστάσεων, µε συνέπεια να την καθιστά µία από τις πλέον εξαρτηµένες χώρες από το πετρέλαιο, που υποφέρει σηµαντικά από την παρατεταµένη διεθνή πετρελαϊκή κρίση. Τέλος, είναι γεγονός ότι οι πολιτικές του παρελθόντος στην Ελλάδα αναζητώντας άλλοθι για την µη έµπρακτη στήριξη των ΑΠΕ, θεωρούσαν µη ώριµες τις τεχνολογίες των αιολικών, των φωτοβολταϊκών και της γεωθερµίας. Ενώ ταυτόχρονα στην Ευρώπη ήδη χρησιµοποιούνταν από πολίτες, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση, για την κάλυψη των καθηµερινών ενεργειακών αναγκών τους. Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν την απαισιόδοξη πλευρά που πηγάζει από την έλλειψη πολιτικών και δράσεων στο παρελθόν. Όµως από την άλλη, υπάρχει η αισιόδοξη πλευρά. Αυτή που πηγάζει από την ανάληψη της Νέας Διακυβέρνησης, µε την συγκροτηµένη ενεργειακή πολιτική που εφαρµόζουµε. Με τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα που παρατηρούµε αε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Με τη Νέα Διακυβέρνηση αποτελεί γεγονός: - Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ και τη συµπαραγωγή, όπου πέραν της απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας που επιτυγχάνεται, εξασφαλίζει επενδυτική σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα ειδικά για τα φωτοβολταϊκά, οι τιµές που αποζηµιώνονται οι επενδυτές, αυξάνονται κατά 600%. - Ο νέος αναπτυξιακός νόµος που επιδοτεί έως και 55% τα έργα ΑΠΕ καθώς και τη διασύνδεσή τους µε το σύστηµα - Ο νόµος που ρυθµίζει την αγορά των βιοκαυσίµων για τη διείσδυσή τους στον τοµέα των µεταφορών, δηµιουργώντας σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και εναλλακτικό εισόδηµα για τους αγρότες, πέραν των προφανών περιβαλλοντικών ωφελειών - Ο νόµος που διαµορφώνει την αγορά του φυσικού αερίου ενώ καθηµερινή είναι η ενίσχυση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό και βιοµηχανικό τοµέα - Ότι για πρώτη φορά αποφασίστηκε η σύνδεση όλων των κτιρίων του δηµόσιου τοµέα µε φυσικό αέριο αλλά και η τοποθέτηση πυκνωτών σε αυτά, επιτυγχάνοντας εξοικονόµηση ενέργειας µε σηµαντικά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη - Η σύσταση του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής για την αντιµετώπιση των καίριων ενεργειακών ζητηµάτων µε επιστηµονική υπευθυνότητα και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Ποτέ δέν έγιναν τόσα πολλά σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, έχοντας ταυτόχρονα να λύσουµε σηµαντικές εκκρεµότητες ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2004 αλλά και να αντιµετωπίσουµε την διαρκή άνοδο των διεθνών τιµών του πετρελαίου. Δεν εφησυχάζουµε αλλά κινούµαστε µε πιο γοργά βήµατα για την ανάπτυξη της χώρας και για ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους µας. Με εκτίµηση, Δηµήτρης Μαγκούτας ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ἡ µελέτη τῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἀνάδειξης τῆς τοπικῆς κληρονοµιᾶς στοὺς ἄλλους τοµεῖς τῶν θεωρητικῶν ἐπιστηµῶν ἔχουν στρέψει τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν ἔρευνα πρὸς τὴν τοπικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία µέχρι πρότινος παρέµενε πολλὲς φορὲς στὴ σκιὰ τοῦ ἐπιστηµονικοῦ ἐνδιαφέροντος χάρη τοῦ γενικοῦ. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ὁ ῆµος Σαµοθράκης διοργάνωσε Πανελλήνιο Ἐπιστηµονικὸ Συνέδριο µὲ σκοπὸ νὰ ἀναδείξει πτυχὲς τῆς ἱστορίας, τῆς ἀρχαιολογίας καὶ τοῦ πολιτισµοῦ στὸ νησί. Τὸ Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στὴ Χώρα τῆς Σαµοθράκης µεταξὺ 1-3 Σεπτεµβρίου 2006, στὸ Πνευµατικὸ Κέντρο ποὺ φέρει τὸ ὄνοµα τοῦ µεγάλου Σαµοθρακίτη ἰατροφιλόσοφου Νικόλαου Φαρδύ, µὲ στόχο µέσα ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις νὰ ἀναδειχτεῖ ἡ ἱστορία τοῦ νησιοῦ, νὰ παρουσιαστοῦν τὰ εὑρήµατα ποὺ ἔχει φέρει στὸ φῶς ἕως σήµερα ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη, νὰ φωτιστοῦν πτυχὲς τοῦ ἰδιαίτερου πολιτισµοῦ, ποὺ σχετίζονται µὲ τὴ λαογραφία ἀλλὰ καὶ νὰ διατυπωθοῦν σκέψεις καὶ προτάσεις γιὰ τὴν ἀνάδειξή του, τὴν τουριστικὴ προβολὴ καὶ ἀξιοποίησή του, τὴ διάσωση τοῦ φυσικοῦ του κάλλους, τὸ περιβάλλον καὶ τὴν οἰκολογία, τὰ πολιτιστικὰ δρώµενα κ.ἄ. Τὴν πρώτη ἡµέρα τοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία συνέπεσε µὲ τὴν ἐπέτειο τοῦ ὁλοκαυτώµατος τοῦ νησιοῦ (1η Σεπτεµβρίου 1821) ἔγιναν χαιρετισµοὶ ἀπὸ τὸν γ.γ. τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισµοῦ καὶ τὸν ήµαρχο τῆς Σαµοθράκης Γ. Χανό, ὁ ὁποῖος τίµησε καὶ τὸν γραµµατέα τῆς (πρώην) κοινότητας Σαµοθράκης Γ. Λενούδια. Στὴ συνέχεια ἔγιναν ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὸν Η. Μαριολάκο γιὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ ορδάνου στὴ Σαµοθράκη, ἀπὸ τὸν Γ. Λεκάκη γιὰ τὴ Βασιλεία ὡς πρόδροµο τῶν Καβείρων καὶ ἀπὸ τὸν. Μάτσα γιὰ τὴ νεότερη ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα. Στὴ συνέχεια ἡ Μ. Μπάφα Γκιρτζή, µίλησε γιὰ τὶς δυνατότητες ἐκπαιδευτικῆς ἀξιοποίησης τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Παλιάπολης Σαµοθράκης, ἡ Π. Ἠλίεβα Βελίτσκοβα, γιὰ τὴν ὑπογεωµετρικὴ κεραµικὴ παράδοση τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου καὶ ὁ Π. εληγιάννης γιὰ τὴν Καβειρικὴ λατρεία στὴ Σαµοθράκη καὶ τὴ σχέση της µὲ τὸν βόρειο Εὔξεινο Πόντο. Κατόπιν µίλησαν ὁ Ε. Παπαθανασίου γιὰ τὸν «(Ἔ)φκά» τὴν τοποθεσία τοῦ ὁλοκαυτώµατος, ἡ Ι. Μαλτέζου γιὰ τὶς µαρτυρίες καὶ τὸ εἰκαστικὸ ὑλικὸ τό ἐµπνευσµένο ἀπὸ τὴ συµµετοχὴ τῶν Σαµοθρακιτῶν στὸν ἀγώνα τοῦ 21, ὁ Π. Ἀργυρόπουλος γιὰ τὸν Ὅσιο Θεοφάνη τὸν Ὁµολογητή, τὸν ἐξόριστο στὴ Σαµοθράκη, ὁ Ν. Σιώκης γιὰ τοὺς Ἅγιους Πέντε Νεοµάρτυρες τῆς Σαµοθράκης καὶ ἡ Χ. Βαµβούρη γιὰ τὰ µετόχια τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴ Σαµοθράκη. Στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς πρώτης ἡµέρας µίλησαν ὁ Β. Καλογριᾶς, γιὰ τὴν στρατιωτικὴ κατάληψη τῆς Σαµοθράκης τὸ 1941, ὁ Σ. ορδανᾶς γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἐξόριστους καὶ ὁ Φ. Μαλκίδης γιὰ τὴ µεταπολεµικὴ µετανάστευση. Τὴ δεύτερα ἡµέρα τοῦ συνεδρίου µίλησαν ὁ Ν. Ζάικος γιὰ τὸ νοµικὸ καθεστὼς τῆς Σαµοθράκης ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ διεθνοῦς δικαίου, οἱ Η. Ντίνας καὶ Κ. Γεµενὴς γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς τοπικῆς πολιτικῆς κουλτούρας µέσα ἀπὸ τὴν µελέτη τῶν Σαµοθρακιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ Ε. Αὐδίκος γιὰ τοὺς Ἀγριοκουρνάτους καὶ τὴν ὑπαλληλία τῶν χώρων καὶ ὁ Θ. Πολίτης γιὰ τὶς κατάρες τῆς Σαµοθράκης. Ο Θ. Κούγκουλος ἔκανε τὴν ἀνακοίνωση «Κυρκοραδος ὁ τσαρλατάνος ἐν Σαµοθρακῃ»: Μία ἀνέκδοτη ἠθογραφικὴ σάτιρα τοῦ Νικολάου Β. Φαρδύ, ἡ Ζ. ούκαινα µίλησε γιὰ τὴν ἠθογραφία Σαµοθρακιτῶν καὶ ὁ Λ. Φλιτούρης γιὰ τὴ Σαµοθράκη στὸν κινηµατογράφο, ἡ Κ. Σκαναβὴ Τσαµπούκου γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Περιβάλλοντος, ὁ Α. Πανταζής, γιὰ τὴ λειτουργία, δοµὴ καὶ διαχείριση τῆς περιοχῆς Θερµῶν, ὁ Η. Μαριολάκος γιὰ τὸ γεωµυθολογικὸ πάρκο καὶ ὁ Μ. Μαργαρίτης γιὰ τὴ Σαµοθράκη µέσα ἀπὸ τὸν φωτογραφικὸ φακό. Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό Ἔντυπο Γνώµης Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, , Κοµοτηνή Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ἠλ. διεύθυνση: Κωδικός 1380 Ἔκδοση τοῦ σωµατείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: Καραΐσκος Κώστας Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ἐτήσια συνδροµή: Ἰδιωτῶν 22 Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, κλπ: 44 Ἀριθµοί λογαριασµῶν: EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ

3 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἀνα-γνώσεις Μπρός Αμερική και πίσω Κούρδοι Στήν «Ελευθεροτυπία» (3-9) η έγκυρη ανάλυση του κουρδικού γρίφου: «Αν και η ίδρυση του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) έγινε το 1978 και η έναρξη του ένοπλου αγώνα το 1984, σημείο καμπής για το Κουρδικό αποτελεί το έτος Ήταν τότε που η «Δύναμη Σφυρί» άρχισε να προστατεύει από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν την περιοχή όπου σταδιακά αναπτύχθηκαν οι αυτονομιστές του νότιου Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ). Σ αυτή την περιοχή, που συγκέντρωνε το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ, αναπτύχθηκε το αυτόνομο κουρδικό κράτος των Μπαρζανί-Ταλαμπανί, που, εντός του 2007, με βάση τη συνταγματική πρόβλεψη, προετοιμάζεται να προσαρτήσει και το πλούσιο σε κοιτάσματα πετρελαίου Κιρκούκ. Στην περιοχή που τύγχανε της προστασίας της Ουάσιγκτον, στις δυσπρόσιτες χαράδρες του αλεξανδρινού όρους Κανδήλι και στο τριεθνές σύνορο Ιράν-Ιράκ-Τουρκίας, αναπτύχθηκαν και οι κύριες διοικητικές-στρατιωτικές δομές του ΡΚΚ, τις οποίες οι Κούρδοι αντάρτες χρησιμοποιούσαν τη δεκαετία του 90 ως ορμητήρια για τις επιθέσεις τους εναντίον διαφόρων στόχων στη ΝΑ Τουρκία. Αυτές τις επιθέσεις του ΡΚΚ επικαλέστηκε ως άλλοθι η Άγκυρα, όταν εκστράτευε στο νότιο Κουρδιστάν, καταλύοντας, έτσι, την κυριαρχία του κράτους των Μπαρζανί-Ταλαμπανί. Εκεί, ανάμεσα στους ανταγωνισμούς και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, Συρίας-Ιράν και Τουρκίας, προσπαθούσε να δημιουργήσει το ΡΚΚ τη δική του πολιτική μάζα, που θα το καθιστούσε κύριο παίκτη του Κουρδικού. Η παράδοση, μάλιστα, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Τουρκία το 1999, αποτελούσε, ίσως, έναν ελιγμό των ΗΠΑ, για να σταματήσει το ΡΚΚ τη στρατιωτική του δράση, να χάσει η Τουρκία το «δικαίωμα» της εισβολής στο ιρακινό έδαφος και να αποκλειστεί έτσι η Αγκυρα από τις κρίσιμες εξελίξεις στο νότιο Κουρδιστάν. Μετά την καταδίκη του Άπο, το ΡΚΚ, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων και για να συνέλθει από το μεγάλο σοκ, ανέστειλε τον ένοπλο αγώνα και απέσυρε τις ένοπλες δυνάμεις του από το έδαφος της Τουρκίας. Ετσι, αφαίρεσε και από την Αγκυρα το δικαίωμα της ενεργού ανάμειξης στο νότιο Κουρδιστάν, όπου πλέον, ειδικά μετά την ανατροπή του Χουσέιν, φυσούσε ο αέρας της δημιουργίας και της ανεξαρτησίας για τους Κούρδους του Ιράκ. Πολλοί, τότε, προεξόφλησαν τη διάλυσή του, ενώ κάποιοι στην Ελλάδα έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Οτσαλάν για δειλία, ακόμη και για μακρόχρονη συνεργασία με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως ο ηγέτης των Κούρδων της Τουρκίας, παρά την περιορισμένη και ελεγχόμενη ενημέρωση, χρησιμοποιώντας τους δικηγόρους του, κατόρθωσε να κρατήσει ενωμένο το ΡΚΚ και το κουρδικό κίνημα και να κατευθύνει τη δράση του ΡΚΚ, που διεκδικεί τώρα με αξιώσεις ρόλο στην κυοφορούμενη συνολική διευθέτηση του Κουρδικού. Η Τουρκία από την πλευρά της, πιεζόμενη από τις εξελίξεις και από την προσάρτηση του Κιρκούκ, που με το πλούσιο σε πετρέλαιο υπέδαφός του θα προσδώσει βιωσιμότητα στο κουρδικό κράτος, προσπαθεί να εξουδετερώσει το ΡΚΚ, χωρίς να διαρρήξει τις ήδη βεβαρημένες σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Μπροστά σ αυτή την «αγωνία» η τουρκική κυβέρνηση επέβαλε στον κούρδο ηγέτη είκοσι ημερών απομόνωση. Την επόμενη ημέρα, τη στιγμή που ο σκληροπυρηνικός στρατηγός Μπουγιούκανιτ, δήλωνε ότι πλησιάζει το τέλος του ΡΚΚ, τα «Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν», με μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων στην Πόλη, τη Μαρμαρίδα και την Αττάλεια, του έδιναν ένα ηχηρό μήνυμα, που, ως στρατιωτικός σύμβουλος του Ετζεβίτ, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύλληψη του Οτσαλάν. Σε αυτήν την ιδιότυπη συγκυρία καλείται να αναλάβει τα καθήκοντά του ο πτέραρχος Ράλστον, που τοποθετήθηκε από την Ουάσιγκτον «συντονιστής» μεταξύ των κυβερνήσεων ΗΠΑ-Ιράκ- Τουρκίας για την εξουδετέρωση του ΡΚΚ. Ορισμένες φωνές όμως, στην Άγκυρα προβλέπουν ότι ο Ράλστον, αντί για την εξουδετέρωση, θα εργαστεί τελικά, για την ανάδειξη του ΡΚΚ και του Οτσαλάν σε νόμιμο συνομιλητή της Άγκυρας για τη διευθέτηση του Κουρδικού.» Γάζα - Όνειδος για την ανθρωπότητα Ο γενναίος Γιδεών Λεβί στή «Χααρέτζ» για το ισραηλινό στρατόπεδο θανάτου της Γάζας: «Η Γάζα έχει ξανακαταληφθεί. Ο κόσμος πρέπει νά το γνωρίζει αυτό, όπως και οι Ισραηλινοί. Βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ. Από την απαγωγή του Γκιλάντ Σαλίτ και ειδικά με το ξέσπασμα του πολέμου στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός ρημάζει τή Γάζα - δεν υπάρχει άλλη λέξη - σκοτώνοντας και κατεδαφίζοντας, βομβαρδίζοντας καί κανονιοβολώντας αδιακρίτως. Κανείς δέν σκέφτεται γιά σύσταση Διερευνητικής Επιτροπής. το θέμα δεν βρίσκεται καν στην ατζέντα. Κανείς δεν ρωτά γιατί γίνεται αυτό και ποιός το αποφάσισε. Με το σκοτεινό προκάλυμα του πολέμου στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε στις παλιές του πρακτικές στη Γάζα, σαν να μην υπήρξε ποτέ απεμπλοκή. Πρέπει λοιπόν να ειπωθεί ευθαρσώς: Η απεμπλοκή είναι νεκρή. Δίπλα στους οικισμούς που παραμένουν στοίβες από μπάζα, τίποτε δεν απέμεινε από την απεμπλοκή και τις υποσχέσεις της. Πόσο άθλια δείχνει τώρα όλη εκείνη η μεγαλειώδης και ανόητη φιλολογία για «τέλος της Κατοχής» και «μοιρασιά της γής». Η Γάζα είναι υπό Κατοχή και με μεγαλύτερη θηριωδία από πριν. Το γεγονός ότι είναι πολύ πιο βολικό για τον κατακτητή να την ελέγχει από έξω, δεν έχει να κάνει με τις αβίωτες συνθήκες ζωής των κατακτημένων. Μεγάλες περιοχές της Γάζας σήμερα δεν έχουν ρεύμα. Το Ισραήλ βομβάρδισε τον μόνο σταθμό παραγωγής και για έναν τουλάχιστο χρόνο ακόμη το μισό ρεύμα θα είναι κομμένο. Υπάρχει ελάχιστο νερό - χωρίς ηλεκτρισμό η ύδρευση των σπιτιών είναι σχεδόν αδύνατη. Η Γάζα είναι πιο βρωμερή από ποτέ: εξαιτίας του εμπάργκο που το Ισραήλ και ο κόσμος επέβαλαν στις εκλεγμένες Αρχές οι μιθοί δεν πληρώνονται και οι οδοκαθαριστές απεργούν εδώ και μέρες. Στοίβες σκουπιδιών και βρωμερά σύννεφα πνίγουν την παράλια λωρίδα, μετατρέποντάς την σε Καλκούτα. Περισσότερο από ποτέ η Γάζα είναι σαν φυλακή. Η συνοριακή πύλη στο Ερέζ είναι κενή, στο Κάρνι άνοιξε μόνο για λίγες μέρες το τελευταίο δίμηνο και το ίδιο ισχύει και για τη Ράφα. Κάπου άνθρωποι περίμεναν δύο μήνες να μπουν στην Αίγυπτο, κάποιοι ακόη περιμένουν, πολλοί άρρωστοι και τραυματίες. Άλλοι περίμεναν από την άλλη πλευρά να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κάποιοι πέθαναν περιμένοντας. Πρέπει κάποιος να δει τις σκηνές στη Ράφα για να καταλάβει πόσο βαθειά είναι η ανθρώπινη τραγωδία που διαδραματίζεται. Μία πύλη που δεν προβλεπόταν να έχει ισραηλινή παρουσία συνεχίζει να είναι ένα μέσο του Ισραήλ για να καταπιέζει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Είναι μια επαίσχυντη και σκανδαλώδης συλλογική τιμωρία. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, που οι αστυνομικοί τους βρίσκονται στην πύλη της Ράφα, είναι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση. Η Γάζα είναι φτωχότερη και πιο πεινασμένη από ποτέ. Εμπόριο σχεδόν δεν υπάρχει, το ψάρεμα απαγορεύεται, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι της Παλαιστινιακής Αρχής δεν πληρώνονται και δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα εργασίας στο Ισραήλ. Και ακόμη δεν αναφερθήκαμε στον θάνατο, την καταστροφή και τον τρόμο. Τους δύο τελευταίους μήνες το Ισραήλ σκότωσε 224 Παλαιστίνιους, 62 ήταν παιδιά και 25 γυναίκες. Βομβάρδισε, δολοφόνησε, κατέστρεψε και κανένας δεν το σταμάτησε. Κανένας Κασάμ και καμμία σήραγγα λαθρεμπορίου δεν δικαιολογεί τέτοιας ευρείας κλίμακας δολοφονίες. Δεν περνάει μέρα χωρίς θανάτους, οι περισσότεροι αθώων πολιτών. Πού είναι οι μέρες που ακόμη συζητιόταν στο Ισραήλ οι δολοφονίες; Σήμερα το Ισραήλ ρίχνει αναρίθμητους πυραύλους, βόμβες, σφαίρες σε σπίτια και σκοτώνει ολόκληρες οικογένειες. Στο νοσοκομείο της Shifa, το μόνο στη Γάζα που μπορεί να το αποκαλέσεις νοσοκομείο, είδα τήν προηγούμενη εβδομάδα σπαραξικάρδιες σκηνές. Παιδιά ακρωτηριασμένα, σέ αναπνευστήρες, παράλυτα, σακατεμένα για την υπόλοιπη ζωή τους. Οικογένειες που δολοφονήθηκαν στον ύπνο τους, πάνω στα γαϊδούρια τους, δουλεύοντας στα χωράφια τους. Τρομοκρατημένα παιδιά, μέ τραύματα απ όσα έχουν δει, συνωστίζονται στα σπίτια τους με μία φρίκη στα μάτια τους που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Δημοσιογράφος από την Ισπανία που πέρασε πρόσφατα από τη Γάζα, βετεράνος από ζώνες πολέμου και καταστροφών σε όλον τον κόσμο, έλεγε ότι ποτέ δεν είχε ξαναδεί τόσο φρικτές σκηνές όσο αυτές που αντίκρυσε και κατέγραψε το τελευταίο δίμηνο...» Νά ἑτοιµαζόµαστε γιά τά χειρότερα... «Βιβλίο µίσους καί ψευδῶν» ἡ Καινή Διαθήκη! Ὁ εἰκονιζόµενος Ἀβραάµ Φόξµαν, ἐπικεφαλῆς τῆς πανίσχυρης ἀµερικανοεβραϊκῆς ὀργάνωσης Anti-Defamation League τῆς B nai B rith, ἐξέδωσε ἐσχάτως στίς ΗΠΑ βιβλίο ὑπό τόν τίτλο «Ποτέ ξανά; Ἡ ἀπειλή τοῦ Νέου Ἀντισηµιτισµοῦ». Βασική θέση τοῦ βιβλίου του εἶναι πώς ὅσο οἱ Χριστιανοί δέχονται τά «ψέµµατα» τῆς Καινῆς Διαθήκης περί εὐθύνης τῶν Φαρισαίων καί τῶν Ἰουδαίων (καί ὄχι τῶν... Ρωµαίων) γιά τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἑβραῖοι θά συνεχίσουν νά ὑποφέρουν καί νά διώκονται στόν κόσµο. Ἡ «ἀντισηµιτική» χριστιανική ἱστορία γιά τό Πάσχα «ὁδηγεῖ κατευθείαν στό χιτλερικό Ὁλοκαύτωµα», κατά τόν κύριο Ἀβραάµ καί «ὅλοι οἱ χριστιανοί ἔχουν εὐθύνη γιά τούς φούρνους», κτλ κτλ. Γραφικός; Καθόλου. Ἀπολύτως «προφητικός»! Ἀκαδηµαϊκή ἐλευθερία καί 11η Σεπτεµβρίου Καθώς οἱ Ἀµερικανοί πολίτες δέν εἶναι ὅλοι... ἀµερικανάκια, τό κίνηµα πού διεκδικεῖ τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας γιά ὅσα συνέβησαν στήν 11η Σεπτεµβρίου 2001 γιγαντώνεται. Δέν εἶναι τυχαῖο πώς καί ὁ πλέον κατεστηµένος Τῦπος τῶν ΗΠΑ ἀσχολεῖται - ἔστω καί γιά νά ψευδολογήσει - µαζί του. Οὔτε βεβαίως εἶναι τυχαῖο ὅτι βγάλαν παραµονές τῆς ἐπετείου τόν Σαουδάραβα πράκτορα τῆς CIA, µέσῳ Ἀλ Τζαζίρα, νά συζητᾶ µέ δύο ἐκ τῶν «ἀεροπειρατῶν» (ἄρα...). Νέα εὐρωκλωτσιά στά ὀθωµανικά ὀπίσθια Τήν περασµένη Δευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου, ἐγκρίθηκε ἀπό Εὐρωπαίους νοµικούς ἡ ὑψηλῶν τόνων ἀναφορά πού κατηγορεῖ τήν Τουρκία γιά ἐπιβράδυνση τῶν ἀναγκαίων µεταρρυθµίσεων πού θά τήν φέρουν κοντύτερα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, κατά πῶς ὑπέγραφε τόν περσινό Ὀκτώβριο. Ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου δέν µάσησε τά λόγια της καί αὐτά πού χαρακτήρισε «ἐπίµονες ὑστερήσεις» τά ὀνόµασε ξεκάθαρα: Ἡ ἀνεπαρκὴς πρόοδος στά µειονοτικά, γυναικεῖα, θρησκευτικά δικαιώµατα καί στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης. Ἡ µή ἀναγνώριση τῆς Κύπρου καί ἡ ἄρνησή της νά ἐξοµαλύνει τίς κυπροτουρκικές σχέσεις (κρατώντας κλειστά τά λιµάνια καί τόν ἐναέριο χῶρο της, θέτοντας βέτο στήν εἴσοδο τῆς Κύπρου σέ διεθνεῖς ὀργανισµούς), ἀποσύροντας σέ ἕνα λογικό χρονικό διάστηµα τόν Κατοχικό στρατό. Ἡ µή ἀναγνώριση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη καί ἡ ἄρνηση λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τό ὑψηλό ὅριο τοῦ 10% πού ἀπαγορεύει Ἐδῶ καί ἀρκετούς µῆνες ἡ ὁµάδα τῶν ἐπιστηµόνων πού διερευνᾶ ἀνεξάρτητα τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου (9/11 γιά τούς Ἀµερικανούς) ἔφτασε τά 75 µέλη καί ἕνα ἀπό τά πλέον ἐξέχοντα ἦταν ὁ καθηγητής φυσικῆς στό Brigham Young University τῆς Γιούτα, Στῆβεν Τζόουνς, ἐρευνητής σέ θέµατα ψυχρῆς τήξεως. Ὁ Τζόουνς πρίν δύο ἑβδοµάδες κυκλοφόρησε τήν ἐργασία του µέ τίτλο «Γιατί κατέρρευσαν οἱ Δίδυµοι Πύργοι;», ὅπου ὑπερασπίστηκε τήν ἐπιστηµονικά τεκµηριωµένη θέση γιά ἐλεγχόµενη κατεδάφιση µέ ἐκρηκτικά πού εἶχαν τοποθετηθεῖ πρίν τήν ἐπιθεση στό Κέντρο Παγκοσµίου Ἐµπορίου. Τήν ἄποψη αὐτή τήν ὑπερασπίζεται ἐδῶ καί ἕναν χρόνο ἀλλά ἐνισχύθηκε ὅταν οἱ ἔρευνες πού ἔκανε στό Πανεπιστήµιό του πάνω σέ ὑλικά ἀπό τούς Πύργους ἐντόπισαν ἴχνη θερµίτη, ἑνός µίγµατος πού χρησιµοποιεῖ ὁ Στρατός γιά κατεδαφίσεις. Τελευταίως, λοιπόν, ἦταν πιό ἐπιθετικός στίς δηλώσεις του, µιλώντας γιά (ἀνώνυµες) ὁµάδες κοντά στήν Κυβέρνηση. Τό ὑπονοούµενο γιά τή νεοσυντηρητική συµµορία ἦταν σαφέστατο... Τήν περασµένη Πέµπτη λοιπόν, τό Πανεπιστήµιο τῆς Γιούτα τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τίθεται σέ ἀναγκαστική ἄδεια, οἱ ἐργασίες του θά ἐπανεξεταστοῦν (γιά 3η φορά) καί ὅτι µετά ἀπό 21 χρόνια ὑπηρεσίας δέν τοῦ ἐπιτρέπεται νά διδάσκει! Αὐτά στήν Ἀµερική τοῦ 21ου αἰώνα, γιά ὅποιον δέν πείθεται πώς τό ἀτσάλι λυώνει τώρα σέ... ἄλλη θερµοκρασία, στούς 800 ο C! τήν κοινοβουλευτική ἐκπροσώπηση τῶν Κούρδων. Ἡ Ἀναφορά ὅµως πού προετοίµασε ὁ Ὁλλανδός εὐρωβουλευτής Camiel Eurlings πάει καί παραπέρα: Καλεῖ τήν Τουρκία νά ἀναγνωρίσει τήν γενοκτονία πού διέπραξαν οἱ Ὀθωµανοί σέ βάρος Ἀρµενίων, Ἑλλήνων καί Ἀσσυρίων! Στά τέλη τοῦ µήνα ἡ Ἀναφορά θά συζητηθεῖ στήν Ὁλοµέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Περιττό νά ποῦµε, φυσικά, ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἀρνήθηκε ὁποιανδήποτε ὑποχώρηση ἀπό τίς σηµερινές της θέσεις καί οἱ τούρκικες ἐφηµερίδες, πού κυκλοφόρησαν µέ τή φωτογραφία τοῦ Ὁλλανδοῦ εὐρωβουλευτῆ πρωτοσέλιδα, γράψανε δίνοντας µεγάλη ἔµφαση στό ζήτηµα τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, τούς ὁποίους οἱ ἴδιοι ἀνέφεραν ὡς «Πόντιους». Προφανῶς ἔχουν τή µύγα καί µυγιάζονται - καί µάλιστα πολύ ἔντονα τελευταίως! Χαρακτηριστικό παράδειγµα: Προχθές (11/9/06) τὸ τουρκικό Ὑπουργεῖο Τύπου (Γενική Γραµµατεία Πληροφοριῶν) στό Δελτίο Ἐξωτερικῶν Εἰδήσεων ἀπό τήν Ἑλλάδα µετέδωσε πρώτη εἴδηση τήν κυκλοφορία τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Φάνη Μαλκίδη «Ὁ Ἑλληνισµός τοῦ Πόντου»!

4 4 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Σχεδιασµός γιά τή Ροδόπη τοῦ αὔριο Μιά σοβαρή δουλειά σχεδιασµοῦ γιά τό µέλλον τῆς Ροδόπης ὁλοκληρώνεται καί παρουσιάζεται τοῦτες τίς µέρες: Πρόκειται γιά τόν Ἀναπτυξιακό Στρατηγικό Σχεδιασµό (µάστερ πλάν) τοῦ νοµοῦ, τόν ὁποῖον ἑτοίµασε ὁµάδα εἰδικῶν ἐπιστηµόνων ὑπό τόν καθηγητἠ τοῦ ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Γιῶργο Χατζηκωνσταντίνου. Μιλώντας µέ τόν κ. Χατζηκωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος εἰρήσθω ἐν παρόδῳ εἶναι ἀπό τούς µετρηµένους στά δάχτυλα πανεπιστηµιακούς πού συνδέθηκαν µέ τήν τοπική κοινωνία καί προσέφεραν πράγµατι στήν Κοµοτηνή, πληροφορηθήκαµε πώς, σέ ἀντίθεση µέ ὅ,τι συνήθως συµβαίνει, δέν πρόκειται γιά συρραφή - ἐπικαιροποίηση παλαιότερων προτάσεων ἀλλά γιά µία ἐντελῶς νέα ἔρευνα, ὅµοια τῆς ὁποίας δύσκολα θά βρεῖ κανείς γιά ἄλλο νοµό τῆς χώρας. Πέρα ἀπό τίς ἐπιµέρους προτάσεις πού περιέχει, βασικό της γνώρισµα εἶναι ἡ κατεύθυνση πού χαράσσει γιά τήν κατάκτηση ἑνός ἀναγνωρίσιµου χαρακτήρα καί τήν κατοχύρωση τῆς ἐπωνυµίας (brand name) τῆς περιοχῆς. Ἔτσι, βασικούς ἄξονες ἑνός µέλλοντος τοῦ τόπου µας ἡ ἔρευνα ἐντοπίζει τό περιβάλλον, τήν φύση, τήν οἰκολογία καί τόν πολιτισµό. Στόν ἀγροτικό τοµέα ὁ θάνατος τῶν µονοκαλλιεργιῶν πρέπει νά µᾶς προσανατολίσει ὄχι µόνο πρός τά χιλιοειπω- µένα γιά ἐκπαίδευση τῶν ἀγροτῶν (βιολογικές καλλιέργειες κ.ἄ.) καί στροφή πρός τά ἐνεργειακά - ἀρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά µά καί στήν δηµιουργία µονάδων ἐπεξεργασίας τους, ὥστε νά µεγιστοποιεῖται τό κέρδος ἀπό τήν καλλιέργειά τους. Στόν τοµέα τοῦ τουρισµοῦ τό σχέδιο προτείνει ἀνάπτυξη µέ στόχευση τά ἄτοµα µέ εἰδικές ἀνάγκες, καθώς εἶναι ἐλάχιστοι οἱ προορισµοί σήµερα πού εἶναι προσβάσιµοι σ αὐτά. Ἐπίσης χρήζουν προσοχῆς οἱ δὐο πόλοι τῆς περιοχῆς, ἡ Μαρώνεια καί τό Παπίκιο, πού σήµερα εἶναι σχεδόν ἀπρόσιτοι γιά κἀθε ἐπισκέπτη τῆς Ροδόπης, καθώς καί ὁ ὀρεινός ὄγκος πού ἐπίσης συγκαταλέγεται στά ἀξιοθέατα τοῦ Σχεδιασµοῦ. Οὔτε τά ὑπάρχοντα εὐρωπαϊκά µονοπάτια σήµερα ἀξιοποιοῦνται, οὔτε καί οἱ ἀρχαιότητες (βυζαντινές καί παλαιότερες) ἀναδεικνύονται. Ὁ τοµέας τῶν συγκοινωνιῶν χρειάζεται ἐπίσης ἐπεµβάσεις, κυρίως στό λιµάνι τῆς Μαρώνειας, τό ὁποῖο θά µποροῦσε Στό Παπίκιο εἶναι θαμμένος ὁ βυζαντινός τουριστικός μας πόρος, ἡ θρακική μας ταυτότητα. Θά ἀναδειχθεῖ ποτέ; νά ἐξυπηρετήσει µελλοντικά ἐπιβάτες καί ἐµπορεύµατα. Στόν σχεδιασµό προβλέπονται ἐπίσης καί συγκεκριµένες δράσεις (action plan) πού θά ὁδηγήσουν στίς κατευθύνσεις οἱ ὁποῖες χαράσσονται. Κατά τόν κ. Χατζηκωνσταντίνου ὅλα εἶναι ζήτηµα πόρων µά καί πολιτικῆς βούλησης: Βεβαίως καί χρειάζονται πολλά χρήµατα προκειµένου νά ξεφύγει ἀπό τό σηµερινό τέλµα ἡ Ροδόπη ἀλλά παράλληλα πρέπει νά βρεθοῦν καί ἄνθρωποι τῆς Αὐτοδιοίκησης πού θά ἀφήσουν πίσω τους τό πελατειακό σύστηµα σχέσεων µέ τήν τοπική κοινωνία καί πού θά ἀναλάβουν νά τήν πείσουν γιά τήν ἀνάγκη ὑλοποίησης τοῦ σχεδιασµοῦ αὐτοῦ. Αὐτό τό τελευταῖο ἴσως ἀποτελεῖ καί τόν µεγαλύτερο κίνδυνο, ἕναν βασικό παράγοντα πού ἐνδέχεται νά ἀφἠσει καί τούτη τήν µελέτη στό ράφι... Σ χ ό λ ι α π τ ε ρ ό ε ν τ α Ἕνα σηµαντικό συµπόσιο σάν αὐτό τοῦ Δήµου Νέας Ἰωνίας (25-27/11/05) γιά τήν ἐκπαίδευση στήν ἑλληνική Ἀνατολή δὲν θὰ µποροῦσε νὰ µὴν ἔχει καὶ ἐξίσου ἄρτια πρακτικά. τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν τὸ καλοκαίρι τοῦ 2006 µὲ ἐπιµέλεια τοῦ Χ. Σαπουντζάκη καὶ τοῦ Μ. Λυκούδη, προέδρου καὶ τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Κέντρου Σπουδῆς κι Ἀνάδειξης Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀντίστοιχα. Στὰ πρακτικά παρουσιάζουν τὶς ἐργασίες τους γιὰ τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς οἱ Χ. Μπαµπούνης, Κ. Φωτιάδης, Α. Παυλίδης, Κ. Πιτσάκης, Φ. Μαλκίδης, Π. Κονόρτας, Μ. Λίτινα, Α. Παπαδοπούλου, Δ. Ἀντωνίου, Λ. Ἰστικοπούλου, Ι. Παπαδόπουλος, Θ. Πυλαρινὸς, Μ. Εὐαγγελίδης, Α. Χρήστου, Χ. Σολδάτος, Χ. Σαπουντζάκης, Ν. Παραρᾶ Εὐτυχίδου, Α. Καζατζόγλου. Τὰ πρακτικά τοῦ 2ου συµποσίου τοῦ ΚΕΜΙΠΟ, ἀποτελοῦν µία ἰδιαίτερη συµβολὴ στὴ µελέτη καὶ τὴν ἔρευνα τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Δῆµοι, ἔχοντας ἄρχοντες καὶ πολίτες µὲ σαφή γνώση τῆς ταυτότητάς τους, µποροῦν νὰ ξεπεράσουν τὴν καθηµερινότητα καὶ τὸν ἀτοµικὸ εὐδαιµονισµὸ καὶ νὰ συµβάλουν ἀποφασιστικὰ στὴν καταγραφὴ τῆς ἱστορικῆς διαδροµῆς καὶ ἀλήθειας, φωτίζοντας τὴν ἔννοια τοῦ ἄρχοντα καὶ τοῦ πολίτη µὲ τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτέλεια προσέγγιση. Μετά τό γραφεῖο τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ πού τέθηκε σέ λειτουργία στήν Ὀργάνη, ἕνα ἀκόµη ἀνάλογο, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ὀρεσίβιων Ποµάκων, στήθηκε στόν νοµό Ξάνθης. Τό παλιό στρατιωτικό κτίριο, ὀκτώ χιλιόµετρα ἔξω ἀπό τόν Ἐχῖνο, ἀνακατασκευάστηκε καί ἐγκαινιάστηκε στίς 2 Σεπτεµβρίου ἀπό τόν ὑπουργό Προκόπη Παυλόπουλο. Ἦταν µία ἀπαραίτητη ἐνέργεια, τόσο γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐκεῖ κατοίκων, ὅσο καί γιά τήν ἴδια τήν παρουσία καί λειτουργία τοῦ κράτους, καθώς τό σύνολο τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου τῆς Ροδόπης στερεῖται καί τήν στοιχειώδη πολιτειακή παρουσία (εἰδικά µετά τήν κατάργηση δεκάδων στρατιωτικῶν φυλακίων καί ἀστυνοµικῶν σταθµῶν). Εὐχόµαστε µόνο οἱ ὑπάλληλοι πού θά στελεχώσουν τά συγκεκριµένα γραφεῖα νά µήν ξεχνοῦν ὅτι - πέρα ἀπ ὅλα τ ἄλλα - ἐκεῖ θά ἐκπροσωποῦν στά µάτια τῶν ντόπιων τήν ἐπίσηµη Ἑλλάδα, κι ἑποµένως κάθε σύµπτωµα τεµπελοϋπαλληλικῆς ἤ ἐξουσιολαγνικῆς συµπεριφορᾶς θά ἔχει πολλαπλάσιες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις ἀπ ὅ,τι ἄν συνέβαινε κάπου ἀλλοῦ. Ἀρκετά σπασµένα πληρώνουµε γιά κάποιους κωλοέλληνες (ἔνστολους καί µή) τοῦ ὄχι καί τόσο µακρινοῦ παρελθόντος... Ἡ «Δαντέλα Μνήµης» πού προβλήθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη (2/9/06) ἦταν µία γοητευτική ψηφίδα πολιτισµοῦ, προσφορά τῆς Ἀγγέλας Γιαννακίδου στή Θράκη. Ἕνα ντοκυµαντέρ, παραγωγή τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου, πού παρακολούθησε τήν ἐπιστροφή τῆς ζωγράφου Νίκης Καναγκίνη στήν πατρώα γῆ τοῦ Ὀρτάκιοϊ (σηµερινή Βουλγαρία). Μνῆµες καί καταβολές πού ἐπιβιώσαν µυστικά ἐπί δεκαετίες, ἀναδύονται ὁλοζώντανες καί καθοριστικές, τήν ὥρα πού ἡ ζωγράφος ἔχει ὡριµάσει γιά τό ταξείδι πίσω στήν ρίζα της. Πράγµατα πού, χάρη στήν εὐαισθησία καί τήν δηµιουργικότητα τῆς καλλιτέχνιδος, µεταµορφώνονται σέ βασικό θέµα ἤ βαθύτερο φόντο τοῦ ἔργου της καί ἀποκτοῦν µιάν ἄλλη ζωή, πέρα ἀπό τή φθορά πού συσσωρεύει ὁ χρόνος. Αὐτά πού «φτιάχνουν τήν ἀληθινή µας φωτογραφία» εἶναι ἀκόµα γύρω µας, ὄχι πολύ µακρυά, καί µᾶς περιµένουν νά τ ἀνακαλύψουµε. Ἡ ἐξαιρετική δουλειά τῆς Ἀγγέλας Γιαννακίδου ὑπόσχεται νά σταθεῖ ἀρωγός στό ἐγγύς µέλλον καί σέ ἄλλα τέτοια ταξείδια στό συλλογικό µας προσφυγικό παρελθόν. Παραγωγικές Παρατηρήσεις Πολλά γράφτηκαν ἐδῶ καί 13 χρόνια γιά τόν ἀγωγό πετρελαίου Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης καί δέν θέλουµε νά φλυαρήσουµε καί µεῖς γιά τήν γεωπολιτική καί οἰκονοµική σηµασία τοῦ ἔργου, τόσο γιά τή Θράκη ὅσο καί γιά τή χώρα µας ὁλόκληρη. Μέ ἀφορµή ὅµως τήν πρόσφατη συµφωνία Ρωσίας - Ἑλλάδος - Βουλγαρίας γιά ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν, ὥστε κάποτε νά φτάσουµε καί στήν ὑλοποίηση τοῦ ἀγωγοῦ, θέλουµε νά σηµειώσουµε µερικά πραγµατάκια πού κινοῦνται περιφερειακά τῆς κύριας συζήτησης γιά τό ἔργο. Πρῶτον: Παρά τήν τόσο αὐτονόητη καί... χειροπιαστή ἀξία τοῦ ἀγωγοῦ γιά τόν τόπο µας, ὑπάρχουν λόγοι γιά τούς ὁποίους θά ἔπρεπε νά νιώθουµε ἀνήσυχοι µὲ τίς πιθανές ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον (π.χ. µιά πετρελαιοκηλίδα στό Αἰγαῖο ἤ τά προβλήµατα ἀπό τὸ ἕρµα τῶν δεξαµενόπλοιων). Οἱ φόβοι δέν εἶναι ὑπερβολικοί. Θά ἦταν αὐτοκτονία ἄν µέσα στήν γεωπολιτική µας ὀνείρωξη παραµελούσαµε τά δρακόντεια µέτρα πού ἐπιβάλλονται γιά νά µήν δοῦµε τήν ἐν µιᾷ νυκτί καταστροφή τοῦ τουρισµοῦ καί τῆς ἁλιείας µας. Δεύτερον: Εἶναι πραγµατικά ἐντυπωσιακό τό πῶς ἄλλαξαν τά πράγµατα ἐδῶ καί λίγα χρόνια, µέ τήν Ἑλλάδα νά προσφέρεται - µέ τό ἀζηµίωτο, φυσικά - ὡς καλός ἀγωγός τῶν ρωσικῶν συµφερόντων καί τήν (πάλαι ποτέ σοβιετική) Βουλγαρία νά κωλυσιεργεῖ, ἐξυπηρετώντας ἔτσι τίς ἀµερικανικές ἐπιφυλάξεις γιά τήν ἐνεργειακή ἐπέκταση τῆς Μόσχας πρός τήν Εὐρώπη. Τρίτον: Τό πόσο πίσω ἀπό τήν Τουρκία εἴµαστε φάνηκε καί µέ τούτην τήν ὑπόθεση τοῦ ἀγωγοῦ ρωσικοῦ πετρελαίου. Ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἤδη ἀγωγούς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου κι ἐκµεταλλεύονται τήν στρατηγική θέση τῆς χώρας τους ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν πιέσεων, ἐµεῖς συζητᾶµε χωρίς τέλος ἕνα ἔργο 700 ἑκατοµµυρίων εὐρώ, λές καί θά συνδέσουµε τήν... Αὐστραλία µέ τήν Ἰσλανδία. Τέταρτον: Ἀπό τόν Μιχάλη Χαραλαµπίδη, κυρίως, µά καί ἀπό ἄλλους σκεπτόµενους Ἕλληνες, ἔχουν γίνει προτάσεις γιά συνδυασµό τοῦ ἀγωγοῦ πετρελαίου καί µέ µία εὐρύτερη σύνδεση τῆς Ἀλεξανδρούπολης µέ τήν παρευξείνια Θράκη τῆς Βουλγαρίας (π.χ. µέ σιδηροδροµική γραµµή), πού θά φέρει τόν Ἑλληνισµό κοντύτερα στήν ἱστορική του βόρεια κοιτίδα. Ψιλά γράµµατα γιά τούς περισσότερους ἀλλά δέν πειράζει, οὕτως ἤ ἄλλως ἐµεῖς δέν γράφουµε γιά τούς πολλούς... Κ.Κ. ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. & τ/o: ,

5 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Τουρκικὰ στὰ σχολεῖα µας καί... Ἀποκαλυπτικές ἀντιδράσεις! Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1 Ὁδηγίες πρὸς πολιτευοµένους: Προξενειό µὲ τὸν Πρόξενο Βεβαίως, ἔχοντας µιά στοιχειώδη γνώση προσώπων καί πραγµάτων*, δέν περιµέναµε καί τίποτε διαφορετικό. Καί τό πρῶτο δεῖγµα ἀπόρριψης τοῦ µέτρου τό ἔδωσε ὁ µειονοτικός Τῦπος. Στήν «Τζουµχουριέτ» τοῦ κ. Σαλίχ Χακκί, γιά παράδειγµα, ὁ Σεζέρ Ριζά ἔγραφε στίς 18 Αὐγούστου: «...Ναί, τούτη τή στιγµή εἴµαστε ἐνάντιοι σ αὐτό! Γιατί αὐτό τό (ἐκπαιδευτικό) σύστηµα δέν εἶναι δίκαιο, διότι δέν δίνει τό δικαίωµα ἐκλογῆς (σχολείου) στά παιδιά καί στούς γονεῖς τους. Ἀπό τή µιά µέ ἐνσυνείδητες πολιτικές καταδικάζετε τό µειονοτικό σχολεῖο σέ µεσαιωνικές συνθῆκες καί ἀπό τήν ἄλλη παίρνετε κάθε µέτρο γιά νά τραβήξετε τά παιδιά τῆς µειονότητας στά δηµόσια σχολεῖα. Ἔ, δέν γίνεται!...» Ἀκολούθησε στίς 22/8/06 ἡ «καταγγελία» τῆς «Ἕνωσης Τούρκων Δασκάλων Δ. Θράκης», ἕνα κατάπτυστο κείµενο στό ὁποῖο ἐζητεῖτο «νά λειτουργήσουν νέα δίγλωσσα γυµνάσια καί λύκεια στή Ροδόπη, στήν Ξάνθη καί στόν Ἕβρο, ὅπου εἶναι ἔντονο τό µειονοτικό στοιχεῖο, σχολεῖα πού ἡ ἰδιοκτησία καί ἡ διοίκησή τους θά ἀνήκει στήν µειονότητα», «νά σταµατήσουν τήν λειτουργία τους τά γυµνάσια Ὀργάνης, Ἐχίνου, Γλαύκης, Θερµῶν καί Σµίνθης πού ἱδρύθηκαν παρά τίς βασικές ἀποφάσεις τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης» καί νά «καταργηθοῦν οἱ νόµοι» σάν τόν 695/1977 (ἄρθρο 3) πού διορίζει τούς ΕΠΑΘίτες δασκάλους στά µειονοτικά σχολεῖα! Ὅσον δέ ἀφορᾶ τό συγκεκριµένο µέτρο τῆς διδασκαλίας τῶν τουρκικῶν, τό µόνο πού ἔχουν νά ποῦν καταγγέλοντάς το, εἶναι τό ὅτι δέν... ρωτήθηκαν! Ἔπρεπε δηλαδή νά ρωτήσει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἕναν παράνοµο µειονοτικό σύλλογο, φερέφωνο τῆς Ἄγκυρας καί διαλυµένο ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια, ἄν θά προχωρήσει στό µέτρο αὐτό πού ἀφορᾶ ὄχι µόνο τὰ τουρκόφωνα παιδιὰ τῆς µειονότητας µά καί ὁλόκληρη τή χώρα! Καί γιά νά µήν µένει καµµία ἀµφιβολία ἀναφορικά µέ τή στάση τῆς Τουρκίας, δυό µέρες µετά, ἡ ἄτυπη Ἀνώτατη Συµβουλευτική Ἐπιτροπή ὅπου συγκεντρώνονται ὅλες οἱ κεφαλές τῆς µειονοτικῆς ἡγεσίας, ἐπανέλαβε τίς ἴδιες ἀκριβῶς θέσεις: Δέν µᾶς ζήτησαν τήν γνώµη µας, βλάπτεται ἡ µειονοτική ἐκπαίδευση, κτλ κτλ. Τό γεγονός ὅτι γιά πρώτη φορά µετά ἀπό 35 χρόνια ἦρθαν νέα βιβλία τουρκικῶν ἀπό τήν Τουρκία γιά τά µειονοτικά σχολεῖα (βλέπε τίς σχετικές δηλώσεις Ἰλχάν Ἀχµέτ) καί τό γεγονός ὅτι ξοδεύτηκαν δισεκατοµµύρια στό πρόγραµµα «Ἐκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» χάριν τῆς βελτίωσης τοῦ ἐπιπέδου ἑλληνοµάθειας στά µειονοτικά σχολεῖα, δέν ἔχουν σηµασία γιά τούς ἀγκιτάτορες τῆς γείτονος. Ἡ ἐπέκταση τοῦ Μειονοτικοῦ Γυµνασίου - Λυκείου, τό νέο κτίριο τοῦ Ἱεροσπουδαστηρίου Κοµοτηνῆς, οἱ συχνές δωρεές τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σέ ὑλικό γιά τά µειονοτικά σχολεῖα δέν τούς ἀφοροῦν. Ἀκόµη καί τό γεγονός ὅτι τά παιδιά τους, πού ἤδη προτιµοῦν τήν δηµόσια ἐκπαίδευση, θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά διδαχθοῦν τουρκικά, τό βλέπουν κι αὐτό ἀρνητικά - ζητοῦν µάλιστα νά... κλείσουν τά σχολεῖα αὐτά! Νά θυµηθοῦµε τήν ἀντίδρασή τους ὅταν ἐπρόκειτο νά προσληφθοῦν γυµναστές καί δάσκαλοι ἀγγλικῶν στά µειονοτικά σχολεῖα; Νά πᾶµε λίγο πιό πίσω καί νά θυµηθοῦµε τά σκοταδιστικά τους πογκρόµ καί τούς ἐµπρησµούς τῶν βιβλίων πού εἶχε παράξει ἡ Ἑλλάδα βλέποντας τήν ὀλιγωρία τῆς Τουρκίας; Ποιά λοιπόν ἡ ἔκπληξη γιά τήν σηµερινή τους στάση; * Δυστυχῶς ἡ ἐθνικά εὐαίσθητη κοινή γνώµη τῆς χώρας µας, καχύποπτη ἔναντι ὁποιασδήποτε κρατικῆς πρωτοβουλίας µας, τάχθηκε κατά τοῦ µέτρου. Ὅµως ὁ «Ἀντιφωνητής» δείχνει τήν ἀλήθεια µέσα στήν εἴδηση, τό τί πρέπει νά προσέξουµε, τί νά δεχθοῦµε καί τί νά ἀπορρίψουµε, τοὐλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό µειονοτικό θέµα τῆς Θράκης. Καί χαιρόµαστε πού ἡ ἄποψή µας πλέον ἀναζητεῖται καί γίνεται σεβαστή, ἀκόµη κι ὅταν ξενίζει. Μέσα στό πλῆθος τῶν ἄσχετων, τῶν ἀνόητων καί τῶν πουληµένων νοµίζουµε ὅτι κάτι προσφέρουµε σ αὐτή τήν ἕρµη τήν πατρίδα. «Ἰσότητα στόν Δῆµο Ξάνθης» Νά λοιπόν πού ὑπό τόν παλιό πολιτευτή τῆς ΝΔ, Χιουσνιού Σερδαρδάζε (ἐκλεγµένος τρίς δηµοτικός σύµβουλος Ξάνθης , 1982, 1986) συγκροτήθηκε τό περιλάλητο µειονοτικό ψηφοδέλτιο στόν Δῆµο Ξάνθης. Ἀποκλειστικά γιά µουσουλµάνους, µέ σαφῶς διακηρυγµένη στόχευση: τήν ἀνάδειξη τῶν «Τούρκων» τῆς Ξάνθης καί τήν ἀνεξάρτητη ἐκπροσώπησή τους στόν δῆµο τῆς πόλης. Ὅλα τά γνωστά στελέχη τοῦ νοµοῦ δείχνουν στρατευµένα στόν σκοπό τοῦ συνδυασµοῦ: παλιοί καί νεότεροι, νεοδηµοκράτες καί πασόκες, ἐκλεγµένοι καί µή. Σύνθηµα ἡ ἑνότητα καί ἡ διεκδίκηση τῶν λύσεων στά προβλήµατα τῶν µειονοτικῶν, κόντρα στίς «ἀδικίες» καί τίς «καταπιέσεις» (Ἰλκνούρ Τουζλατζί) µά καί σέ ὅσους δείχνουν νά µήν ἐνστερνίζονται τό ρατσιστικό κριτήριο (Χουσεΐν Μπαντάκ: «...Ἀκούω ὅτι κάποιοι θέλουν νά κατέβουν µέ ἄλλα ψηφοδέλτια. Τούς καλῶ ν ἀλλάξουν γνώµη καί νά συµµετέχουν στόν συνδυασµό µας. Μ αὐτόν τόν συνδυασµό θ ἀποδείξουµε ὅτι εἴµαστε Τοῦρκοι»!) Μάλιστα κάποιοι σάν τόν Χατζηµεµίς Τουρκές (πού µᾶς τόν φόρτωσαν, ὡς «φέρελπι», καί γιά πρόεδρο τοῦ διευρυµένου νοµαρχιακοῦ συµβουλίου στήν ὑπερνοµαρχία) διαµαρτύρονται καί γιά... παραβίαση τοῦ σχεδιαζόµενου γκέττο: «Βλέπουµε τούς Ἕλληνες ὑποψηφίους νά συµµετέχουν στίς ἐκδηλώσεις µας καί νά ζητᾶνε τήν ψῆφο τῆς τουρκικῆς µειονότητας. Ὅµως ἐγώ δέν πῆγα ποτέ ὥς τώρα σέ καµµία σαρακατσάνικη ἐκδήλωση»! Ἡ διακήρυξη τοῦ συνδυασµοῦ πραγµατοποιήθηκε προχθές, 11 Σεπτεµβρίου 2006, µέ τόν προαναφερθέντα τουρκόφρονα Ποµάκο κ. Μπαντάκ, πρώην πρόεδρο καί µεγαλοπαράγοντα τῶν Κιµµερίων, σέ πρῶτο ρόλο. Παρουσιάστηκαν 7 µόνον ὑποψήφιοι καί δηλώθηκε ἡ στήριξη τῶν πρώην πολιτευτῶν τοῦ νοµοῦ Φαΐκογλου, Ἰχτσάν καὶ Μπυρόλ. Ὁ Χιουσνιού, ποὺ δήλωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τή ΝΔ προσδιόρισε τόν ἑαυτό του ὡς Τοῦρκο καί τόν συνδυασµό του τόν χαρακτήρισε «τουρκικό», δέχθηκε ἐρωτήσεις στό τέλος καί τότε δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά διατυπωθοῦν καὶ µερικές σοβαρές, πέρα ἀπό τίς συνήθεις δηµοσιογραφικές ἀνοησίες. Ρωτήθηκε συγκεκριµένα (ἀπό τόν παρόντα Ξανθιώτη φίλο µας κ. Σταῦρο Ναθαναηλίδη) ἄν ὁ αὐτοχαρακτηριζόµενος ὡς «Τοῦρκος» ὑποψήφιος ἀποδέχεται τήν ποµακική ἰδιαιτερότητα, τήν ὕπαρξη τῶν Ποµάκων καί πῶς θά δεχόταν ἕναν Ποµάκο συνυποψήφιο. Ὁ Χιουσνιού τότε ἄρχισε τό γνωστό ποίηµα τῶν Ποµάκων ὡς τουρκικό φῦλο (ὅπως οἱ Πόντιοι π.χ. εἶναι Ἕλληνες), ὅτι καθένας ἄς λέει ὅ,τι θέλει ἀλλά στήν ἐρώτηση ἄν θά δεχόταν ἕναν αὐτοπροσδιοριζόµενο ὡς Ποµάκο στό ψηφοδέλτιό του ἀπάντησε πώς «µᾶλλον ὄχι». Τά γνωστά, δηλαδή, τά ὁποῖα ὅµως πρέπει νά τούς ὑποχρεώνουµε νά τά λένε κι ὄχι νά τά προσπερνᾶµε κι ἐµεῖς ἀπό... τάκτ. Ὅσο γιά τή συµµετοχή τοῦ συνδυασµοῦ στίς ἐκλογές καί τήν ἐπίδοσή του, σίγουρα θά ἔχουν µεγάλο ἐνδιαφέρον. Ὁ ἀντιµειονοτικός χαρακτήρας τῆς µπαϊντούσκας Θέλουµε νά ρωτήσουµε τούς ἁρµόδιους στήν Μειονοτική Ἐκπαίδευση γιά ἕνα ζήτηµα πολύ χαρακτηριστικό τοῦ πνεύµατος πού διακινοῦν ὁρισµένοι δάσκαλοι στά σχολεῖα τῶν µουσουλµανοπαίδων. Ἀφορᾶ τό µάθηµα τῆς Γυµναστικῆς. Ἀληθεύει ὅτι οἱ γυµναστές πού ἐργάζονται στά σχολεῖα αὐτά, µετά ἀπό τήν ἀντίδραση κάποιων µειονοτικῶν δασκάλων, ΕΝ διδάσκουν τούς παραδοσιακούς χορούς, ἔτσι ὅπως προβλέπεται (γιά 12 διδακτικές ὧρες) ἀπό τό ἀναλυτικό πρόγραµµα; Γνωρίζουν οἱ προϊστάµενοι, ὁ συντονιστής λ.χ., ἄν σέ κάποια σχολεῖα τῆς Ροδόπης συνέβη κάτι τέτοιο; Ἤ φτάσαµε νά δεχόµαστε κι ἐµεῖς ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ... τσάµικου καί τῆς µπαϊντούσκας προσβάλλει τό ἐθνοσυναίσθηµα τῶν µουσουλµανοπαίδων; Κάποιοι µειονοτικοί δάσκαλοι πού ρωτήσαµε ἀπέδωσαν τήν µή διδασκαλία τῶν χορῶν στή ραθυµία καί τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ὁρισµένων καθηγητῶν φυσικῆς ἀγωγῆς, πού προτιµοῦν νά δώσουν στά παιδιά µερικές µπάλλες νά παίξουν, ὅσο ἐκεῖνοι θά περιµένουν νά χτυπήσει τό κουδούνι. Μπορεῖ νά συµβαίνει κι αὐτό. Θά ἀπαντήσει ἄραγε κανείς; Λάβαµε µία ἐνδιαφέρουσα ἐπιστολή πού ὄχι µόνο τή δηµοσιεύουµε ἀπαντηµένη κατωτέρω, ἀλλά µᾶς ἔβαλε καί ἰδέες: Λέτε νά ἀνοίξουµε κανένα γραφεῖο παροχῆς προεκλογικῶν ὁδηγιῶν; Γιά σκεφτεῖτε το καί σεῖς καί πεῖτε µας... Ἀγαπητέ «Ἀντιφωνητή», Λέγοµαι (...) καί σκοπεύω νὰ πολιτευτῶ στόν Δῆµο (...), µέ τή σηµαία τοῦ κόµµατός µου (...). Καθώς οἱ ἐκλογές φτάνουν, µέ τούς Χριστιανούς συµβούλους ἔχουµε σχεδόν κλείσει: Λίγο τὰ παλιά ρουσφέτια, λίγο τά µελλοντικά, οἱ προσδοκίες µερικῶν νά βάλουν χέρι στό ταµεῖο, τό ἄχτι ἄλλων ἐναντίον σηµερινῶν συµβούλων, µήν τά πολυλογοῦµε, ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιά νά ὑπηρετήσει κανείς τόν τόπο, ὅπως λέµε. Ἐκεῖ ὅµως πού δέν ἔχουµε παρά ἐλάχιστη πρόσβαση εἶναι οἱ λιγοστοί µειονοτικοί τοῦ δήµου. ἀδύνατον νά βροῦµε, ρέ γαµῶτο. Κινδυνεύουµε νά χάσουµε γιά µερικούς κωλότουρκους, τό καταλαβαίνεις; Ὅλοι λοιπόν µέ παρέπεµψαν στόν νέο Τοῦρκο Πρόξενο πού ἔρχεται µεθαύριο: αὐτός, λέει, θά καθαρίσει στή στιγµή. Μέ τόν παλιό εἴχαµε γνωριστεῖ µιά φορά, ὄχι τίποτε σπουδαῖο, ἀλλά ἔφυγε. Ἐπειδή ἐσύ ἀσχολεῖσαι µ αὐτά, µήπως ξέρεις τί πρέπει νά κάνω, πῶς νά ἐµφανιστῶ ρέ παιδί µου, τί νά ζητήσω; Ἀπάντηση «Α»: Ἀγαπητέ κ. (...). Καταλαβαίνουµε τό πρόβληµά σας καί συµµεριζόµαστε τό ἄγχος σας. Μάλιστα ἐπειδή πέσατε καί πάνω στήν ἀλλαγή Προξένου, ἄν δέν εἴχατε µιά ἐγκατεστηµένη ἐπαφή µέ τόν µηχανισµό του, τά πράγµατα εἶναι δύσκολα. Πρέπει νά κερδίσετε χρόνο καί βρίσκεστε πολύ πίσω. Ἄλλος πήγαινε ὥς καί στό γήπεδο µαζί µέ τόν προκάτοχο, ἄλλος ἔλυωνε µέ τό πού τόν ἔβαζαν στά δεξιά του στό τραπέζι (καί τὄγραφε καί στίς ἐνδοκοµµατικές του µηχανορραφίες γιά τό χρῖσµα), καταλαβαίνεις γιά τί µιλᾶµε... Πρέπει λοιπόν ἀγαπητέ νά κάνετε µία ἐντυπωσιακή, εὔγλωττη ἐµφάνιση πού θά πρωτοτυπήσει καί θά κερδίσει τόν κ. Ντεµιρέρ. Προτείνουµε λοιπόν: Νο 1: Μία ροµαντική ἐµφάνιση, πού θά ἀφήνει νά διαγραφεῖ ὁ λεπτεπίλεπτος, εὐαίσθητος χαρακτήρας σας, ὁ τόσο σπάνιος στίς κυνικές µας µέρες. Δῶστε προσοχή στίς λεπτοµέρειες. Τὰ ντραπέ, ἀπό µουσελίνα, ὀργαντίνα, τούλι, ταφτά, ἔχουν γίνει γιὰ αὐτή τὴ σαιζόν ἡ πιό must λεπτοµέρεια, χαρίζοντας στὴν ἐµφάνιση λίγο ἀρχιτεκτονικό ἐνδιαφέρον καὶ πολλή φαντασία, ὡς ἐντυπωσιακές πινελιές τοῦ σχεδίου. Νο 2: Μία πιό τολµηρή ἐµφάνιση, πού θά ἐπιτρέπει στή φαντασία τοῦ συνοµιλητῆ σας τούς πιό ξέφρενους καλπασµούς γιά τήν συνέχεια τῆς σχέσης σας. Δεῖξτε πώς τό πάθος εἶναι ἡ κινητήρια δύναµή σας σέ ὅ,τι κάνετε στή ζωή: χωρίς συµβιβασµούς, χωρίς µικροψυχίες. Οἱ σεµνότυφες ἀναστολές δέν εἶναι ὁ καλύτερος σύµβουλος, δεῖτε πιό ἐλεύθερα µιά σχέση πού θά σᾶς «ἀνεβάσει». δέν ζοῦµε δά καί στά χρόνια τοῦ... Κολοκοτρώνη! Νο 3: Ἡ ἀπόλυτη ἐµφάνιση, τό τόπ γκάν! Τό ἐπιστέγασµα µιᾶς ἀληθινῆς σχέσης πού ὑπόσχεται διάρκεια, ἐµπιστοσύνη, ἀφοσίωση, ἀλληλοκατανόηση. Μήν σᾶς προβληµατίζουν τά ἐπί µέρους καί χάνετε τόν κύριο στόχο: Γιά τίς ἀνατοµικές λεπτοµέρειες ὑπάρχει ἡ Βραζιλία, γιά τίς θεσµικές διευθετήσεις ἡ Ὁλλανδία. Θάρρος, ὁ εὐγενής προεκλογικός ἀγώνας, ἡ γιορτή τῆς δηµοκρατίας σᾶς περιµένει!

6 6 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ Δὲν πρόκειται γιὰ λογοπαίγνιο, ἀλλὰ γιὰ µία πραγµατικότητα, τὴν ὁποία εἰσπράττει ὁ ἐπισκέπτης σὲ κάθε βῆµα τῆς ἀντιφατικῆς αὐτῆς χώρας. Ἡ Ἀλβανία ἔζησε τὴν πιὸ ἰδιότυπη ἔκφανση τοῦ κοµµουνισµοῦ, στὰ ἐπιτεύγµατα τοῦ ὁποίου ὁρκίζονταν οἱ ἐγχώριοι ὁµοϊδεάτες, τόσο στὶς φοιτητικὲς αἴθουσες ὅσο καὶ στὰ ἰδεολογικὰ µανιφέστα καὶ στὰ βιβλία, εἶναι πλέον ἕνα θλιβερὸ κουφάρι ἑνὸς ἀποτυχηµένου ἀλλὰ καὶ ἐπώδυνου πειράµατος ποὺ τραυµάτισε βαθύτατα τὸ περιβάλλον καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ χώρα εἶναι τὸ βασίλειο τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἔκνοµης δραστηριότητας, τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἰσχυροῦ στὸν ἀνίσχυρο. Εἶναι ὁ παράδεισος τῶν Ἀµερικανῶν στὰ Βαλκάνια, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ἀπίστευτη ἐπιρροὴ πάνω στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονοµικᾶ πράγµατα. Πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ καµµία ἄλλη χώρα, ὁ ἐπισκέπτης δὲν θὰ συναντήσει τόσες ἀµερικανικὲς σηµαῖες, ὅσες στὴν Ἀλβανία. Κυµατίζουν σὲ σπίτια, κτίρια, ἐπιχειρήσεις κ.ἅ. Ἡ Ἀµερικὴ µὲ τὸν ἰµπεριαλιστικὸ πόλεµο κατὰ τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀπέκοψε τὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ ὁδήγησε τὸ ὄνειρο τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας κοντὰ στὴν ἀπόλυτη ἐκπλήρωσή του. Κύριες διαστάσεις τοῦ µέσου ἀλβανικοῦ τρόπου σκέψης εἶναι ὁ ἐθνικισµός, ὁ φιλοαµερικανισµός, ὁ φιλοτουρκισµὸς καὶ ὅπως φυσικὰ θὰ ἦταν ἀναµενόµενο ὁ ἀνθελληνισµός. Ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ τὴ χώρα πρότυπο, τὸ µεγάλο περιφερειακὸ σύµµαχο µετὰ τὴν Ἀµερική. Τουρκικὲς σηµαῖες κυµατίζουν σὲ ἀρκετὰ σηµεῖα τῆς χώρας καὶ ἐσχάτως σὲ ὅλα τὰ ἐντυπωσιακὰ γιὰ τὰ ἀλβανικὰ δεδοµένα βενζινάδικα τῆς ἑταιρείας Ἀλβανικὰ Πετρέλαια (ALPET), ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τουρκικὰ κεφάλαια. Στραβά αρμενίζουμε! Άλλη μία θερινή περίοδος διακοπών έφτασε στο τέλος της, και καθώς οι μαζικές μετακινήσεις ταξιδιωτών προς τα νησιά μας λιγοστεύουν, είναι καιρός να κάνουμε έναν πρόχειρο απολογισμό των προβλημάτων που ανέκυψαν καί φέτος στον τομέα των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια, έτσι και το φετινό καλοκαίρι παρακολουθήσαμε από τα τηλεοπτικά κανάλια εξοργισμένους πολίτες να καταγγέλλουν για πολλοστή φορά (και για πολλοστή, φυσικά, χωρίς αποτέλεσμα!) τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή τις ακυρώσεις τους, τις άθλιες συνθήκες υγιεινής σε πολλά πλοία, την επιβίβαση υπεράριθμων ταξιδιωτών, την παραμέληση των νησιών της «άγονης» γραμμής, την κακή συντήρηση των πλοίων που προκαλεί μηχανικές βλάβες και τα αναγκάζει συχνά να μένουν μεσοπέλαγα ακυβέρνητα. Τα προβλήματα είναι οπωσδήποτε σημαντικά και οι αιτίες τους πολλές. Οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες συνήθως μιλούν για την αδιαφορία της πολιτείας, την κερδοσκοπική διάθεση των πλοιοκτητών, Ἂν καὶ τὸ καλοκαίρι τὰ 2 στὰ 10 ἀλβανικὰ αὐτοκίνητα ἔχουν ἑλληνικὲς πινακίδες, ἂν καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα τὸ συνάλλαγµα τῆς ὁποίας ἔσωσε τὸ µέσο ἀλβανικὸ νοικοκυριό (πάνω ἀπό τὸ 10% τοῦ ΑΕΠ τῆς Ἀλβανίας εἶναι τὰ ἐµβάσµατα ἀπό τὴ χώρα µας), ἐν τούτοις ἕνας ἀνθελληνισµὸς τροφοδούµενος σταθερὰ ἀπὸ κυβερνητικὲς πηγές, σηµασιοδοτεῖ τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐχθρικὸ κράτος. Ὁ Σαλὶ Μπερίσα ἀποτελεῖ σταθερὰ ἕναν ἀνθέλληνα Ἀλβανό, ὁ ὁποῖος δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ κρύψει τὰ αἰσθήµατά του. Ἡ Ἀλβανία διαθέτει σήµερα τὸν µεγαλύτερο στόλο σὲ αὐτοκίνητα MERCEDES σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, µὲ τὴ µόνη διαφορὰ ὅτι ὅλα εἶναι πάνω ἀπὸ 15 ἐτῶν, ἀλλὰ εἶναι κεῖνα τὰ µοντέλα ποὺ µποροῦν νὰ ἀντέξουν τοὺς ἄθλιους δρόµους τῆς χώρας. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς χώρας στηρίζεται στὸ συνάλλαγµα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ παράνοµο χρῆµα ποὺ διακινεῖται καὶ ἀποκτᾶται σὲ µεγάλο βαθµὸ µέσα στὴ χώρα. Σὲ ὁρισµένες περιπτώσεις, ἔχει κανεὶς τὴν αἴσθηση ὅτι οἱ κάτοικοι πολιτισµικὰ εἶναι ἀπευθείας ἀπόγονοι την αμέλεια των πληρωμάτων, η οποία οφείλεται συχνά και στον φόρτο εργασίας που επιφέρει υπερκόπωση. Πέρα ωστόσο απ όλα αυτά τα τετριμμένα, ο «Α», πρωτοπόρος για μία ακόμη φορά, ερεύνησε σε βάθος το θέμα και διείσδυσε στην ουσιαστικότερη αιτία των προβλημάτων, η οποία σχετίζεται με μία κατασκευαστική ατέλεια των ελληνικών καραβιών. Όπως, δηλαδή, προκύπτει και από τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το πηδάλιο των ελληνικών πλοίων βρίσκεται σε εντελώς ακατάλληλη θέση για την σωστή πλοήγησή τους: καθώς είναι τοποθετημένο στην πρύμνη του πλοίου, σε μεγάλη απόσταση από την πλώρη του και σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο από αυτήν, καθίσταται σχεδόν αδύνατο για τον τιμονιέρη να ελέγξει επαρκώς την πορεία του πλοίου. Στο γεγονός αυτό οφείλονται οι πολύωρες καθυστερήσεις και η επακόλουθη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η ατέλεια αυτή σημαδεύει και το καράβι της πόλης μας που δένει κάβο στην κεντρική πλατεία, διαψεύδοντας παράλληλα και τον ανυποψίαστο ποιητή που ρηχά επιμένει πως κανείς δεν είδε «ένα καράβι από την Κρήτη/ να πιάνει Ξάνθη, Κομοτηνή»! Η αποκάλυψή μας, έχοντας ήδη διαρρεύσει στους δημοσιογραφικούς κύκλους, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Μάλιστα ο Νίκος Ευαγγελάτος ζήτησε να παρουσιάσουμε την έρευνά μας στην εκπομπή του «Αποδείξεις». Περισσότερες λεπτομέρειες, συνεπώς, στην οθόνη των τηλεοράσεών μας! Γ.Σ. τῶν τουρκαλβανῶν, µία καὶ ἡ σκληρότητα στὴν συµπεριφορά, ἡ ἀγένεια καὶ ἡ πρόκληση γιὰ πολὺ ἁπλὰ καὶ καθηµερινὰ πράγµατα (στὸ δρόµο, στὴν ὁδήγηση, στὴν παραβίαση τῆς σειρᾶς κλπ) ἀποτελοῦν τὸν κανόνα καὶ ὄχι τὴν ἐξαίρεση. Μέσα σὲ τέτοιες συνθῆκες εἶναι εὔκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς τὶς συνθῆκες διαβίωσης τῶν Ἑλλήνων στὴ Βόρεια Ἤπειρο ἢ στὴ νότιο Ἀλβανία. Τὸ κόµµα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων δηµιούργησε µία ἀσπίδα προστασίας ἀλλὰ ὄχι πάντα ἱκανὴ νὰ ἀποτρέψει τὸν πρωτόγονο ἀλβανικὸ ἐθνικισµό. Γιὰ παράδειγµα ὅταν ἀναµετρήθηκαν οἱ ἐθνικὲς ὁµάδες ποδοσφαίρου Ἑλλάδας καὶ Ἀλβανίας, µετὰ τὴ νίκη τῆς δεύτερης, µεγάλες ὁµάδες Ἀλβανῶν µὲ σηµαῖες ἔφθασαν ἀπειλητικὰ µέχρι τὴν εἴσοδο τῆς Δερβιτσάνης καὶ µόνο χάρη στὴν ἐπέµβαση τῆς ἀστυνοµίας ἀ π ε τ ρ ά π η σ α ν ἐκτεταµένα ἐπεισόδια. Ὅποιος ἔχει στὸ µυαλό του ὡς µοντέλο λειτουργίας προξενείου σὲ µειονοτικὲς περιοχές τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κοµοτηνῆς, τότε ἂς µὴν κάνει τὸ λάθος νὰ σκεφθεῖ τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ προξενεῖα στὴν Ἀλβανία. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀλβανοὶ ἀναφέρουν αὐτόµατα σὲ κάθε συζήτηση ὅτι ἡ «µίζα γιὰ τὴ βίζα» γιὰ Ἑλλάδα εἶναι 1500 εὐρώ, τὰ ὁποία ἐνθυλακώνουν ἐπιτήδειοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν κτιρίων. Ἂν αὐτὸ ἔχει τὴν ἐλάχιστη βάση ἀληθείας, τότε θὰ ἔπρεπε νὰ κρεµαστοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀρωµατισµένοι καὶ λεπτεπίλεπτοι φλούφληδες, οἱ ὁποῖοι πλουτίζουν πλήττοντας τὸ κῦρος καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας στὰ Βαλκάνια, ἀντὶ νὰ ἀσχοληθοῦν µὲ τὴν προάσπιση τῶν ἑλληνικῶν συµφερόντων στὶς περιοχὲς αὐτές. Ν.Γ. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ Σάρτη Χαλκιδικῆς τηλ. - τ/ο: , Ἀγαπητέ Κώστα... Παρακολούθησα τό μεγαλύτερο μέρος τῆς πρόσφατης συνέντευξής σου στή Θεσσαλονίκη μέ ἀφορμή τήν ΔΕΘ καί θέλω, ἐντελῶς καλοπροαίρετα, νά σοῦ γράψω δυό λόγια, ὄντας σίγουρος ὅτι θά τά διαβάσεις. Παρότι ποτέ δέν εἶχα ψηφίσει στή ζωή μου τό κόμμα σου, ἀκόμα καί σήμερα, δυόμιση χρόνια ἀπό τή μέρα πού ἀνέλαβες πρωθυπουργός, οὔτε τήν σωτήρια ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν ψευδοεκσυγχρονιστική λαίλαπα ἔχω ξεχάσει οὔτε ἡ συμπάθεια πρός τό πρόσωπό σου ἔχει ἐξαντληθεῖ. Αὐτά πιστεύω ἰσχύουν καί γιά τήν μεγάλη μερίδα τοῦ (κομματικά) ἀνένταχτου κόσμου τῆς χώρας. Ὅμως παρακολουθώντας τίς ἐρωταποκρίσεις μέ τούς δημοσιογράφους καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιπαρῆλθες κάθε οὐσιαστική ἀπάντηση (εἰδικά στήν ἐρώτηση - κόλαφο τοῦ «Ριζοσπάστη»), σκεφτόμουν πώς δέν γίνεται νά συνεχίσεις ἔτσι. Τό κεφάλαιο τῆς προσωπικῆς σου αἴγλης θά ἐξαντληθεῖ, ὅσο λελογισμένη χρήση του κι ἄν κάνεις: Δέν γίνεται νά ἐπιδοκιμάζεσαι ἐκλογικά ξανά καί ξανά, ἀνεξαρτήτως τῶν προβλημάτων πού ὄχι μόνο χρονίζουν μά καί ἐντείνονται. Ναί, δέν εἶσαι ὁ κύριος φταίχτης. Οὔτε καί μποροῦν νά γίνουν πολλά πράγματα, εἶναι γνωστό. Ὡστόσο, ἀκόμη καί σ ἕνα προτεκτορᾶτο, δέν μπορεῖ ὁ ἄλλος νά δεχθεῖ ὅτι κοτζάμ πρωθυπουργός οὔτε μερικές μικροδουλειές δέν μπορεῖ νά διεκπεραιώσει! Προσφορά - Ἔκπτωση 10% στούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

7 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ξαναγράφοντας τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας: Μὲ ποιὸν τρόπο καὶ µὲ ποιὸν ἀκριβῶς σκοπό; Ν. Δαπέργολας Δρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ Πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ Ν. Ροδόπης Προβλήµατα σὲ σχέση µὲ τὴ διδακτική της Ἱστορίας Παρὰ τὸ ὅτι ἡ Ἱστορία ἀποτελεῖ µία συναρπαστικὴ ἐπιστήµη, ἡ µοίρα ποὺ τῆς ἐπιφύλαξε ἡ δηµόσια ἐκπαίδευση σχεδὸν ἀπὸ καταβολῆς της, τὴν ἔχει ἀναγάγει σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀµφιλεγόµενα διδακτικὰ ἀντικείµενα τοῦ ὡρολογίου προγράµµατος. Τὸ πρόβληµα βεβαίως κυρίως ἔγκειται στὴν ἀνεπάρκεια τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων, ἐπιτείνεται ὅµως καὶ ἀπὸ ἄλλα δεδοµένα, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ διδασκαλία τοῦ µαθήµατος ἀπὸ µὴ εἰδικούς, ποὺ συχνὰ ἁπλῶς ἐκτελοῦν τὴν ἀγγαρεία τῆς «παράδοσης» τῆς διδακτέας ὕλης, δίχως νὰ ἔχουν καµµία περαιτέρω δυνατότητα ἢ καὶ διάθεση γιὰ νὰ τὴ συµπληρώσουν µὲ ἄλλα στοιχεῖα καὶ νὰ τῆς δώσουν µία νέα διάσταση. Εἰδικὰ ὅµως στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης τὸ ὅλο πρόβληµα εἶναι ἀκόµη ἐντονότερο, καθὼς διογκώνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἐπιπλέον δεδοµένο τῆς συνύπαρξης µαθητῶν ποὺ ἐκπροσωποῦν διαφορετικὲς κουλτοῦρες. Τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια προβάλλουν κυρίως τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ σχέσεις τοῦ Ἑλληνισµοῦ µὲ τὸ Ἰσλὰµ ὑπῆρξαν ἐξαρχῆς (7ος αἰ.) ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συγκρουσιακές, τὸ πρόβληµα ἐπιτείνεται ἀκόµη περισσότερο, καθὼς ἐνίοτε ὑψώνονται µέσα στὴ σκέψη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ τὰ ἐρωτήµατα «τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ διδάξει», ἀλλὰ καὶ «πῶς θὰ τὸ διδάξει». Καὶ γίνεται πραγµατικὰ πολύπλοκο, ἂν ἀναλογιστοῦµε ὅτι τὰ ἐν λόγῳ ἐρωτήµατα ἀπορρέουν µὲν ἀπὸ τὴν ἀνάγκη σεβασµοῦ τοῦ «διαφορετικοῦ», ποὺ ὀρθῶς ἀποτελεῖ βασικὴ προϋπόθεση στὴν ἐκπαίδευση, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅµως µοιραῖα προσκρούουν σὲ ἕνα µεῖζον ζήτηµα ἠθικῆς τάξεως, τὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ στὸ ἐρώτηµα τοῦ κατὰ πόσον ἔχουµε ἐπιστηµονικὰ τὸ δικαίωµα σκόπιµης ἀποσιώπησης ἢ παραµόρφωσης τῆς ἱστορικῆς γνώσης, ὥστε νὰ φτάσουµε τελικὰ σὲ µία εὔπεπτη Ἱστορία, ποὺ «δὲν θὰ ἐνοχλεῖ τὰ αὐτιά» κανενός. Τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια καὶ ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους Θὰ πρέπει βεβαίως στὸ σηµεῖο αὐτὸ νὰ ἐπισηµανθεῖ ὅτι σὲ σχέση µὲ τὰ σχολικὰ ἱστορικὰ ἐγχειρίδια ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καὶ χρόνια µία µεγάλη συζήτηση. Τὸ κύριο ἐπιχείρηµα τῶν πολεµίων τῆς ἐπίσηµης σχολικῆς ἄποψης γιὰ τὴν Ἱστορία (Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα, Ε. Ἀβδελὰ κ.ἅ.) εἶναι ὅτι αὐτὴ ἔχει ἔντονο ἐθνοκεντρικὸ χαρακτήρα καὶ ὅτι βασίζεται µάλιστα σὲ µία σχεδὸν µεταφυσικὴ ἀντίληψη περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ὡς προαιώνιου ὀργανισµοῦ ποὺ παραµένει ἀναλλοίωτος στὸ πέρασµα τοῦ χρόνου, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ µονοµερὴ προβολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ, στὴν ὑποτίµηση τῶν ἄλλων ἀλλὰ καὶ σὲ παρεπόµενες παρενέργειες, ὅπως ἡ καλλιέργεια ἐθνικιστικῶν αἰσθηµάτων καὶ ἡ ἀνάπτυξη τάσεων ἀποµονωτισµοῦ, ρατσισµοῦ καὶ ξενοφοβίας. Οἱ ὑποστηρικτὲς µάλιστα αὐτῆς τῆς ἄποψης προχωροῦν ἐνίοτε ἀκόµη πιὸ πέρα, βάλλοντας ὄχι µόνο Τό Κρυφό Σχολειό, τυπικό δεῖγµα «ἐκσυγχρονιστικῆς» ἄρνησης κάθε ἐπιστηµονικοῦ δεδοµένου χάριν τῆς «ἰδεολογίας» κατὰ τῆς διαχρονικῆς ἔννοιας τοῦ Ἑλληνισµοῦ ὡς ἔθνους ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς εὐρύτερης γλωσσικῆς καὶ πολιτισµικῆς του συνέχειας, τὴν ὁποία ἐπίσης συνήθως ἀντιµετωπίζουν ὡς ἰδεολόγηµα, ποὺ προφανῶς θὰ πρέπει καὶ αὐτὸ νὰ ἐκβληθεῖ ἀπὸ τὴ σχολικὴ Ἱστορία. Πρόκειται πάντως γιὰ ἐπιχειρηµατολογία τὴν ὁποία προσωπικὰ - γιὰ νὰ τὸ θέσω κοµψά - δυσκολεύοµαι νὰ τὴν παρακολουθήσω µὲ νηφαλιότητα. Θὰ συµφωνήσω βεβαίως στὸ ὅτι ἡ παραπάνω ἀντίληψη περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀναδύεται πράγµατι ἐνίοτε ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια, κυρίως µὲ τὸ νὰ ὑποτιµοῦνται οἱ ἐπιδράσεις ποὺ δέχτηκε ὁ ἑλληνικὸς πολιτισµὸς στὸ πέρασµα τῶν αἰώνων. Ἡ ἐπιστηµονικὰ ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἄποψη θὰ πρέπει πράγµατι νὰ ἐκριζωθεῖ, ὅπως βεβαίως καὶ νὰ δοθεῖ σίγουρα µεγαλύτερη ἔµφαση στὴ µελέτη τῶν ξένων πολιτισµῶν σὲ σύγκριση µὲ τὶς σηµερινὲς ἐλάχιστες ἀναφορές τους. Θὰ συµφωνήσω ἀκόµη στὸ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους µὲ τὴ σύγχρονη σηµασία τοῦ ὅρου ἀποτελεῖ πράγµατι σχετικὰ πρόσφατο ἰδεολόγηµα, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. µὲ τὴν ἐµφάνιση στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη τῶν λεγόµενων ἐθνικῶν κρατῶν, καὶ γι αὐτὸ ἡ ἀναγωγή της µὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς σηµασία σὲ παλαιότερες ἱστορικὲς περιόδους συνιστᾶ ἐπίσης πράξη ἀντιεπιστηµονική. Αὐτὸ ὅµως ἰσχύει µόνο γιὰ τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπου πραγµατικὰ θὰ ἀποτελοῦσε Θεόδωρος Νταϊλιάνης ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ Στα άδυτα της µοναστικής ζωής µας οδηγεί ο συγγραφέας µέσα από ένα συναρπαστικό µυθιστόρηµα, όπου η πραγµατικότητα διαπλέκεται µε τη φαντασία, µε εικόνες δυνατές, µε λόγο σκληρό, µε λογοτεχνικό ύφος ξεχωριστό. Στην Καλαµπάκα, σε µια Ελλάδα που δεν έχει ξεπεράσει ακόµη τις εθνικές και κοινωνικές συνέπειες του εµφυλίου πολέµου, ο σκηνοθέτης Περικλής προσπαθεί να ανακαλύψει αυτό που τον τυραννά από την παιδική του ηλικία, το ποιοι είναι οι πραγµατικοί γονείς του. Η αναζήτησή του, που πηγάζει τόσο από την προσωπική του πλάνη νὰ «ἀναζητοῦµε» τὰ σηµερινὰ ἔθνη στὴ µεσαιωνικὴ λ.χ. περίοδο. Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνογένεση, ἀντίθετα, τὰ δεδοµένα µοιάζουν τελείως διαφορετικά, καθὼς (σὲ πεῖσµα ἐδῶ πλέον τῆς γνωστῆς θεωρίας τοῦ Χοµσµπάουµ) πρόκειται γιὰ διαδικασία ποὺ πιστοποιεῖται ἀπὸ ἀµέτρητα τεκµήρια σαφέστατα ἤδη πρὶν ἀπὸ τὴν 1η χιλιετία π.χ. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνισµὸς παρὰ τὸν πολιτικὸ κατακερµατισµὸ του διατηρεῖ στὸ ἑξῆς ἐµφανέστατη ἐθνικὴ συνείδηση (καὶ µάλιστα ἀκριβῶς µὲ τὰ ἴδια κριτήρια ποὺ θεωροῦνται καὶ σήµερα ὡς συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ ἔθνους), ἡ ὁποία ἁπλῶς µεταβάλλεται κατὰ τοὺς πρώτους βυζαντινοὺς αἰῶνες (καθὼς διευρύνεται µὲ τὴν ἐνσωµάτωση νέων στοιχείων, ὅπως ὁ Χριστιανισµός), γιὰ νὰ προσλάβει τὴν τελικὴ µορφὴ της κυρίως κατὰ τὴν ὑστεροβυζαντινὴ περίοδο (καὶ ἐµφανέστερα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας). Ἐθνογένεση, ἐθνικὴ συνείδηση καὶ ἡ ἑκούσια πλάνη τοῦ «ἐκσυγχρονιστικοῦ» µοντέλου Ἡ ἀλήθεια συνεπῶς εἶναι ὅτι ἀπόψεις ποὺ ἀντιµετωπίζουν ὡς συλλήβδην ἰδεολογικὸ µύθευµα τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισµοῦ εἶναι ἀκόµη πιὸ ἀντιεπιστηµονικές, καθὼς ὄχι µόνο δὲν εὐνοοῦνται, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀντιστρατεύονται κάθε ἱστορικό, ἀρχαιολογικό, γλωσσολογικὸ ἢ ἄλλο δεδοµένο. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ βέβαια ὅτι οἱ ὑποστηρικτὲς τους οὐδόλως διευκρινίζουν ποιὰ εἶναι κατὰ τὴ γνώµη τους ἡ ἀλήθεια ἀντὶ τοῦ «µυθεύµατος». καὶ ἐνῶ ἀµφισβητοῦν τὴ συνέχεια, δὲν παίρνουν ὅµως ρητὰ θέση οὔτε καὶ ὑπὲρ τῆς ἀσυνέχειας. Οἱ ἀπόψεις τους εἶναι προδήλως νεφελώδεις καὶ ἀσαφεῖς καὶ ἁπλῶς µοιάζουν νὰ ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὴ συνειδητὴ ἐπιλογή τους νὰ ἀποκηρύξουν τὸν ἐθνικισµό, κινούµενοι στὸ ἄλλο ἄκρο, ἐκεῖνο ἑνὸς µεταµοντέρνου «ἐκσυγχρονιστικοῦ» διεθνισµοῦ. Τὸ προσφιλές τους µοντέλο ὅµως, ἐκεῖνο τῶν πολυπολιτισµικῶν κοινωνιῶν, ποὺ προφανῶς καὶ σ αὐτὴν τὴν περίπτωση δυναστεύει τὴ σκέψη τους, µοιάζει πολὺ ὡς πρὸς αὐτὸ µὲ τὴ ροµαντικὴ ἀντίληψη περὶ ἔθνους: ἡ ἀναγωγὴ του στὸ ἱστορικὸ παρελθὸν καὶ ἡ χρήση του ὡς ἑρµηνευτικοῦ µηχανισµοῦ τῶν ἀρχαίων καὶ µεσαιωνικῶν κοινωνιῶν εἶναι ἕνα γεγονὸς ἀπὸ ἐπιστηµονικῆς ἄποψης ἐπίσης ἀπορριπτέο, γιατί εἶναι ἐξίσου αὐθαίρετο καὶ ἀντιϊστορικό. Ἐξίσου αὐθαίρετο, γιατί οὔτε αὐτὸ στηρίζεται στὸ παραµικρὸ ἐπιστηµονικὸ δεδοµένο καὶ ἐξίσου ἀντιϊστορικό, γιατί καὶ αὐτὸ ἀγνοεῖ κατ οὐσίαν τὴν ἔννοια τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης. Αὐτὸ µάλιστα ἰσχύει γιὰ τὴ µελέτη τῆς ἱστορίας ὄχι µόνο τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν αγωνία όσο και από την επιθυµία για µια επαγγελµατική επιτυχία, διασταυρώνεται µε την εκ πρώτης όψεως άσχετη αναζήτηση της Στάσας, µιας µυστηριώδους Νεοζηλανδής τουρίστριας, για να γίνει γρήγορα αντιληπτό ότι οι δρόµοι και των δυο όχι απλώς διασταυρώνονται αλλά ταυτίζονται, µέσα από ένα τραγικό παιχνίδι της µοίρας, η εξέλιξη του οποίου κρατά καθηλωµένο τον αναγνώστη. Σελίδες 320, 14 Χ 21 εκ, Tιµή 15,68 (µε ΦΠΑ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ Κεντρικό: Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, Υποκατάστηµα: Θερµοπυλῶν 17, ΞΑΝΘΗ Τηλ. - Τηλεοµοιότυπο: λαῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἐθνικὴ συνείδηση διαµορφώνεται πράγµατι πολὺ ἀργότερα. Γιατί τὰ στοιχεῖα ἁπλούστατα δείχνουν ὅτι ὅλα τὰ ἔθνη σχηµατίζονται βάσει κάποιων κοινῶν φυλετικῶν, γλωσσικῶν ἢ ἄλλων χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα βεβαίως µεταβάλλονται µὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου (ἐφόσον δὲν ζοῦν σὲ συνθῆκες γεωγραφικῆς ἀποµόνωσης), ἐνῶ ὁ βαθµὸς τῆς µεταβολῆς ἐξαρτᾶται προφανῶς ἀπὸ τὴ συχνότητα καὶ τὴν ἔνταση ποὺ ἔχουν οἱ ἐπαφές τους µὲ ἄλλους λαούς. Ἀνάλογα µεταβάλλονται καὶ οἱ πολιτισµοὶ αὐτῶν τῶν λαῶν, ἀλληλεπιδροῦν καὶ ἐξελίσσονται, ἀφοµοιώνοντας νέα στοιχεῖα καὶ ἀντιδάνεια, ἐνῶ ταυτόχρονα διαµορφώνονται καὶ οἱ ἑκάστοτε µορφὲς εὐρείας συλλογικῆς συνείδησης, ποὺ ὅσο κι ἂν συνήθως δὲν ταυτίζονται βεβαίως µὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦµε σήµερα «ἐθνικὴ συνείδηση», ὡστόσο εἶναι ὑπαρκτὲς καὶ χαρακτηρίζουν ὅλες τὶς ἀρχαῖες καὶ µεσαιωνικὲς κοινωνίες, καθοριζόµενες ἀπὸ ἐπίσης ὑποκείµενα σὲ µεταβολή, ἀλλὰ συγκεκριµένα ἀνὰ ἱστορικὴ περίοδο κριτήρια αὐτοπροσδιορισµοῦ καὶ ἐτεροπροσδιορισµοῦ. Γι αὐτοὺς τοὺς λόγους ἰσχυρίζοµαι ὅτι ὁ ὅρος «ἐθνικὴ ἱστορία» ἀκόµη καὶ γιὰ ἕναν Γάλλο ἢ ἕναν Γερµανὸ ἔχει κάποια ὑπόσταση, ἐφόσον θεωρηθεῖ στὸ πλαίσιο ποὺ προανέφερα, καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἐντελῶς αὐθαίρετη ἰδεολογικὴ σχηµατοποίηση, ὅταν χρησιµοποιεῖται µὲ προϋποθέσεις καὶ γιὰ τὴν πρὸ τοῦ 17ου αἰ. ἐποχὴ (ἀρκεῖ νὰ διευκρινίζουµε φυσικὰ κάθε φορὰ τί ἐννοοῦµε). Ὁ ὅρος «ἑλληνικὴ ἱστορία» πάλι ἔχει, ὅπως προανέφερα, ἀκόµη πιὸ δεδοµένη ὑπόσταση ἤδη ἀπὸ τὴ 2η χιλιετία π.χ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀκόµη πιὸ προφανὲς ὅτι δὲν µπορεῖ νὰ ἐκβληθεῖ ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἐν ὀνόµατι ἁπλῶς ἑνὸς δῆθεν προοδευτικοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ. Ἡ ἐπιστηµονικὴ µελέτη τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καταρρίπτει βεβαίως τὴ ροµαντικὴ ἀντίληψη περὶ ἔθνους, γιατί ἀποδεικνύει πὼς οἱ λαοὶ δὲν ἀποτελοῦν τοὺς καρποὺς µιᾶς προαιώνιας παρθενογένεσης, ποὺ ἀναφύονται αὐτόµατα καὶ ὑπερφυσικὰ καὶ παραµένουν ἔκτοτε ἀναλλοίωτοι στὸ πέρασµα τοῦ χρόνου ἀποδεικνύει ὅµως ταυτόχρονα πὼς δὲν εἶναι οὔτε τὰ προϊόντα µίας ἄλλης, ἰδεολογικῆς αὐτὴ τὴ φορὰ παρθενογένεσης, τὰ ὁποῖα ξεπηδοῦν αἴφνης περὶ τὸν 17-18ο αἰ. µέσα ἀπὸ τὴν ἀπρόσωπη χοάνη ἑνὸς (ἐπιµελῶς ἱστορικὰ ἀπροσδιόριστου) πολυπολιτισµικοῦ ἀχταρµά. Μπινιές ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Τήν µοίρα µόνο σάν µερίδιο τήν δέχοµαι. Ἡ κλεψύδρα τῆς ζωῆς µου θά γεµίσει καί θ ἀδειάσει σέ ὁρισµένο χρόνο. Ἔ, καί; Ἀπό κεῖ καί πέρα ὅλα δικά µου! Ἡ µοίρα ἁπλᾶ µοῦ δίνει τό πλαίσιο Γιά πράξε γιά µετάπραξε γιά πο τόν κόσµο λείψε Τό γέλιο ἔφερε τήν πρώτη ρωγµή στή µοίρα καί ἡ ὀργή τήν δεύτερη. Τό δίκαιο εἶχε τό πρόσταγµα Ὁ χορτάτος ἐπιβάλλεται νἄναι «ἀπογοητευµένος». Ὁ πεινασµένος ἀπαγορεύεται νά ἔχει τέτοια πολυτελέστατα αἰσθήµατα, ἄν θέλει νά χορτάσει ψωµί κάποτε... Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

8 8 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα Ἕνα ἔργο µεγάλο πού γίνεται ἀπό χρόνια στούς τσιγγάνικους µαχαλάδες δίνει σιγά σιγά καρπούς. Συγχαρητήρια καί καλή συνέχεια σέ ὅλους τούς συντελεστές! Ὁ γνωστός Μεσαίωνας Τὸ τουρκικὸ Ἴδρυµα Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων (ΤΙΗV) δηµοσίευσε ἀναφορὰ µὲ τίτλο Καὶ τὸ 2006 οἱ διανοούµενοι στοὺς διαδρόµους τῶν δικαστηρίων. Σὲ αὐτὴν ἀναφέρεται πὼς τὸ 2006, 80 δηµοσιογράφοι, συγγραφεῖς καὶ διανοούµενοι παραπέµφθηκαν σὲ δίκη λόγῳ τῶν γραπτῶν τους, καὶ πὼς συνεχίστηκαν οἱ πρακτικὲς ἀπόσυρσης (µὲ ἐντολὴ εἰσαγγελέα) ἐφηµερίδων, βιβλίων καὶ περιοδικῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀπαγορεύσεις βιβλίων. Ἐπίσης σηµειώνεται πὼς µετὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐνόπλων συγκρούσεων καὶ τὶς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν στρατό, τὴν ἀστυνοµία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους κύκλους, τοῦ τύπου παραπῆγε µὲ τὴν ἐλευθερία, ἡ κυβέρνηση ἔκανε νοµοθετικὰ βήµατα πρὸς τὰ πίσω. (22-8, ἐφ. Γενί Σαφάκ) Στὴ ζούγκλα τῆς τουρκικῆς ἀσφάλτου Στὸ 47 χιλιόµετρο τῆς Ε.Ο. Ἀδάνων Ἄγκυρας, ἡ ὥρα 11 τὸ βράδυ. Στὸ αὐτοκίνητο ὑπάρχουν ἡ Νετσµιὲ Γιλντιρίµ, ὁ ἄντρας της, τὰ δυό τους παιδιά, ὁ πατέρας της καὶ ἡ νύφη της. Ξαφνικὰ τὸ αὐτοκίνητό τους πέφτει σὲ µιὰ βαθειὰ - 6 µέτρων - καὶ σκοτεινὴ σὰν τάφο τρύπα στὸν δρόµο. Ἡ Νετσµιὲ µόλις ἀνοίγει τὰ µάτια τῆς καλεῖ τὰ παιδιὰ της χωρὶς ἀνταπόκριση. Μετὰ ἀπὸ 7 ὧρες µέσα στὰ αἵµατα κατορθώνει νὰ βγεῖ καὶ καλεῖ τὴν τροχαία. Ἀργότερα στὸ νοσοκοµεῖο, µόλις ἄνοιξε τὰ µάτια της ρώτησε πῶς εἶναι τὰ παιδιά της. Τῆς εἶπαν πὼς βρίσκονται µαζὶ µὲ τὸν ἄντρα της σὲ ἄλλο νοσοκοµεῖο καὶ πὼς εἶναι καλά. Ἡ ἴδια βρίσκεται στὴν ἐντατικὴ ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι στὸ αὐτοκίνητο σκοτώθηκαν. Στὴν περιοχὴ τοῦ ἀτυχήµατος γινόταν ἔργα. (29-8, ἐφ. Χουριέτ) Φιλοχουντική Ἀριστερά Ἡ ἐφηµερίδα Τουρκικὴ Ἀριστερὰ δίνει τὸ µήνυµα τῆς ἔνοπλης ἀντίδρασης, καλεῖ τὸν στρατὸ νὰ ἐπέµβει καὶ ἰσχυρίζεται πὼς ὁ πρωθυπουργὸς Ἐρντογάν θὰ καταλήξει στὴν ἀγχόνη. Μετὰ τὸ δελτίο µὲ τοὺς πηχαίους τίτλους Ἀνακοινώνουµε αὐτοὺς ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ἐπίθεση στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατευθυνόµαστε στὸ µέρος ὅπου κλήθηκαν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τύπου. Ὅµως τὸ µέρος δὲν εἶναι οὔτε ἡ Εἰσαγγελία οὔτε ἡ Γενικὴ Ἀσφάλεια, ἀλλὰ τὸ γραφεῖο τῆς ἐφηµερίδας Τουρκικὴ Ἀριστερὰ στὴν Κων/ λη. Βρίσκεται στὴν περιοχὴ Σιράσελβιλερ καὶ στὴν πολυκατοικία ὅπου βρίσκεται µετὰ τὸν 2ο ὄροφο ἀναγκαστικὰ παίρνεις τὸ ἀσανσὲρ διότι τὸ κλιµακοστάσιο εἶναι κλειστό. Στὸ 3 ἀτόµων ἀσανσὲρ µᾶς περιµένει µία µικρὴ ἔκπληξη. Μία κάµερα ἡ ὁποία καταγράφει τὶς ὁµιλίες καὶ τὶς κινήσεις µας. Τέλος φτάνουµε στὴν αἴθουσα τῆς συγκέντρωσης ὅπου βρίσκεται ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἐφηµερίδας Ὀζγκιοὺρ Ἐρντέµ. Μᾶς δηλώνει πώς πίσω ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις Σέµντινλι καὶ Συµβουλίου Ἐπικρατείας βρίσκεται τὸ κόµµα ΑΚΡ. Στὸ Σέµντινλι ὑπῆρξε προσπάθεια συντριβῆς τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν ἐθνικῶν δυνάµεων. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν τὴν ἐπίθεση στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας εἶναι σύµβουλοι τοῦ Ἐρντογάν. Ἐπικεφαλῆς τους ἡ ὁµάδα τῶν Κούρδων Ἰσλαµιστῶν Τζουνέιτ Ζαπσοὺ καὶ Ὀµέρ Ντιντζέρ. Στήριγµά τους ὁ ὑπουργὸς δικαιοσύνης Τζεµὶλ Τσιτσέκ. Οἱ δηλώσεις του δὲν προκαλοῦνε καµµία ταραχὴ στὸ ἀκροατήριο, ἄλλωστε δὲν εἶναι προϊὸν ἔρευνας ἀλλὰ θεωρία συνωµοσίας. Φεύγοντας ρίχνουµε µιά µατιὰ στὸ φῦλλο ποὺ µᾶς µοιράζει καὶ βλέπουµε ἕνα περίεργο ἄρθρο. Γραµµένο ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ δικηγόρο (συνήγορο τοῦ Ἀλαατὶν Τσακιντζί) Μποζκοὺρτ Νούχογλου. Ἡ ἐπικεφαλίδα γράφει πὼς ἡ Δηµοκρατία ἱδρύθηκε µὲ ὅπλα καὶ θὰ διαφυλαχτεῖ µὲ ὅπλα! Γράφει πὼς ἡ πατρίδα µας βρίσκεται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ὀπισθοδροµικῶν (βλ. Ἐρντογάν) καὶ τῶν ἰµπεριαλιστῶν. Ἂν θέλουµε νὰ φτάσουµε στὴν πραγµατικὴ δηµοκρατία καὶ ἀνεξαρτησία πρέπει ὄχι νὰ ἀποµακρυνθοῦµε ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνάµεις ἀλλὰ νὰ τὶς χτυπήσουµε. Ὁ λαὸς µας εἶναι πατριώτης. Ἡ δηµοκρατία µὲ αἷµα ἱδρύθηκε καὶ µὲ αἷµα θὰ προστατευτεῖ. (30-8, ἐφ. Ἀκσιόν) Μ.Κ. Νά ρέ σεῖς εὐαισθησία ἀπό τούς Δηµοκρατικούς τῶν ΗΠΑ: Ζητοῦν νά πάψει τό κυνήγι ἀπό ἀεροπλάνο τοῦ λύκου τῆς Ἀλάσκας! Γιά Ἀφγανούς, Παλαιστίνιους, Ἰρακινούς ὄχι, δέν εἶπαν λέξη. Δέν θά κινδυνεύουν, φαίνεται, µέ ἐξαφάνιση, εἶναι πολλοί... Μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ Δηµοτικοῦ Συµβουλίου Νέας Ὑόρκης, ἐκπαιδευτικοί 1400 γυµνασίων θά παρακολουθήσουν στό Ἰσραήλ σεµινάριο γιά τή χώρα (ἱστορία, οἰκονοµία...) Πολλοί θά πᾶνε γιά τά µόρια πού δίνει γιά ἀκαδηµαϊκή καριέρα, µά ὁ Πρόξενος πού τό ὀργανώνει ποῦ στοχεύει; «Μέσῳ αὐτῶν µιά γενιά νέων ἡγετῶν θά ἐκπαιδευτεῖ νά διατηρήσει τήν εἰδική σχέση ΗΠΑ - Ἰσραήλ»! Κι ἐνῷ ὅλος ὁ κόσµος τρέχει νά πληρώσει τά σπασµένα τῶν ἰσραηλινῶν στόν Λίβανο, ἐκεῖνοι παρήγγειλαν στή Γερµανία 2 ἀκόµη ὑπερσύγχρονα ὑποβρύχια τύπου Ντόλφιν, ἱκανά νά φέρουν καί πυρηνικά ὅπλα Αὐτό ὅµως δέν πρέπει νά σᾶς ἀνησυχεῖ, ὄχι. Πρέπει νά ἀσχολούµαστε ὅλοι µέ τίς Κατιούσες τῆς Χεζµπολά καί τό κακό Ἰράν Τό βρετανικό δηµοκρατικό σύστηµα δέν τὄχω καταλάβει. Ὅποιος κερδίζει 3 ἐκλογές (Θάτσερ, Μπλαίρ) καίγεται καί παραιτεῖται; Μήπως οἱ Βρετανοί δέν εἶναι τόσο κυρίαρχος λαός (σάν ἐµᾶς, π.χ.); Καί ἐννοεῖται ὅτι δέν θά µᾶς λείψει ὁ τζουτζές τοῦ ΗΠΑνθρώπου. κάποια ἄλλη κουράδα θά πάρει ἐπάξια τή θέση του Θέλω νά δῶ τή νέα ταινία τοῦ Ρίτσαρντ Γκήρ, ὅπου ὡς καλός (φυσικά) δηµοσιογράφος ψάχνει τόν ἐγκληµατία Κάρατζιτς. Ὄχι ὅλη τήν ταινία. µόνο τήν τελική σκηνή πού θά TA TOΞIKA Καθὼς οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴ βαθµολογικὴ βάση τοῦ 10 (ἢ τῶν µορίων) στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις ἐντείνονται, λάβαµε καὶ ἀναδηµοσιεύουµε σήµερα καὶ µία δεύτερη ὀργισµένη ἐπιστολὴ, ποὺ τὴν ὑπογράφουν διδάσκοντες Τ.Ε.Ι., τοπικὲς ἀρχὲς καὶ παραγωγικοὶ φορεῖς ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἄνω καὶ Κάτω Καρδιτσοπετροµαγούλας, ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὴ Νέα Γκαµτσίδα (ὅπως βγαίνεις πρὸς τὰ ῶθε Λάπατα, τρίτος δρόµος δεξιά). Ἐµεῖς, πάντοτε εὐαίσθητοι ἀπέναντι στὸ ἐκπαιδευτικὸ greek dream τῆς νεοελλαδικῆς χωµατερῆς (σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο πρέπει ὁπωσδήποτε ΟΛΟΙ νὰ γίνουν ἐπιστήµονες), σᾶς τὴν παραθέτουµε αὐτούσια: ΚΕΙΜΑΙΝΟ ΙΑΜΑΡΤΟΙΡΕΙΑΣ «Διαμαρτοιρώμαστε αίντωνα για τον πλύρη αφανοισμώ του εκπεδεφτικού τουρισμού παρντόν ωργασμού της περοιοχής μας από την ανάλγοιτη κοιβαιρνιτική πωλητική. Παρώτι φαίτος οι βάσυς των σχωλών μας αυξήθηκαν δραματεικά και τόσοι αρυστούχοι μαθηταίς κατώρθοσαν έπειτα από σκληρή μελαίτη να ισαχθούν ουσοιαστικά σε αυταίς, συγκεντρόνωντας ακόμη και τον ιλυγκιόδη αρειθμώ των 53 μορείων, τελοικά ΔΕΝ θα σπουδάσουν χάρη στο αντοιεκπεδεφτικό μέτρω του Ηπουργείου Πεδίας. Τα 14 απώ τα 15 Τ.Ε.Ι. της Παναιπιστημιούπωλις Παιτροκαρδιτσωμαγούλας πάβουν απώ φαίτος να ηφίσταντε. Το εκπεδεφτικό πρωσωπικό απομακρείνετε βυαίως απώ το μεγαλώπνοο ερεβνητικό του αίργο, παίρνει τά τέτοια τοῦ Σέρβου ἡγέτη Ἔ, εἶπα ν ἀνεχτῶ τίς «ἀνθρώπινες ἱστορίες» τους ἀλλά δέν γινόταν: Μᾶς γκάστρωσαν µέ τίς ἀπαχθεῖσες 18χρονες Νατάσες καί τά σαδοµαζοχιστικά ἀπωθηµένα τοῦ κυνοῦ, οἱ κοπρίτες! Λοιπόν, µ ἀρέσει αὐτό τό παζάρι κάθε χρόνο µεταξύ συνδικάτων καί κυβέρνησης πρίν τήν ΔΕΘ. Θυµίζει κάτι ἀπό βυζαντινά χρόνια (Ἱππόδροµος, Πράσινοι, Βένετοι...) (Τώρα πού τὄγραψα δέν µοὔκατσε καλά: Ἡ Θεσσαλονίκη θέλει 2 σίγµα ἤ 3 λάµδα;) Ξεπουλάει ἡ δεξιά κυβέρνηση τόν ΟΤΕ, καταγγέλει τό ΠαΣοΚ. ΟΚ, σύντροφοι. Αὐτό πού δέν ἀντιλήφθηκα εἶναι ἐσεῖς τί ἀκριβῶς ζητᾶτε. Πνευµατικά δικαιώµατα; Σηµαντική ἡµερίδα αὔριο ὑπέρ Λιβάνου καί Παλαιστίνης ἀπό τήν Βαλκανική Ἑνωση Φιλίας καί ἄλλους 8 φορεῖς (ΑΔΕΔΥ, ΚΕΔΚΕ, ΕΚΑ, ΟΤΟΕ...). Καιρός νά ξυπνήσουµε! Νέες καραβιές λαθροµεταναστῶν φτάνουν καί ὅλοι πρέπει νἄµαστε πανευτυχεῖς (ἤ ρατσιστές). Ἄλλος ρηµάζει τίς χῶρες τους, ἄλλος κονοµάει κουβαλώντας τους κι ἐµεῖς εὐλογούµαστε µέ... πολυπολιτισµικότητα. Ὥς τώρα ξέραµε γιά ἐργαζόµενους ἐργολάβων δηµοσίων ἐργων χωρίς ἄδεια ἐργασίας. Τώρα µαθαίνουµε πώς κάποιοι χωρίς ἄδειες παραµονῆς µπαινοβγαίνουν καθηµερινά καί στήν... Περιφέρεια! Στίς Γιορτὲς Παλιᾶς Πόλης, µία ξεχωριστή θεατρική παράσταση ἀνέβηκε (7/9/06) στὴν Ξάνθη: Ἡ «Εἰρήνη» τοῦ Ἀριστοφάνη, ἀπό τσιγγανόπουλα τοῦ Δροσεροῦ, πού τὴ συνόδευσαν µὲ συναυλία κρουστῶν πάνω απώ μαθοιτές χάνουν την πρώσβαση στην ανότατει επηστιμονικοί γνόσυ και άπασα η τωποική κοινωνεία θρηνή για την επαιρχώμενη οικωνωμική καταστρωφοί. Δυλώνουμε στεντωρίως ότοι εμύς μία τέτια εξαίληξη ΔΕΝ πρώκοιται να την αναιχθούμαι. Η αντοιλαηκή και αντοιεκπεδεφτική πωλητική της κοιβαίρνισης ΔΕΝ θα παιράση». Τὸ κείµενο συνυπογράφουν: 1) Οἱ διδάσκοντες τῶν Τ.Ε.Ι. Πεντικιούρ, Ντεκαπάζ, Ἀποχυµωτῶν Ἀβοκάντο, Φανοποιΐας, Τσεµπεροποιΐας, Καλλιεργητῶν Βρουβοβλάσταρου, Ἀποφλοιωτῶν Ἡλιοσπόρου καὶ Ἐλαιοχρωµατιστῶν µὲ αὐγοτέµπερα τῆς Ἄνω Καρδιτσοπετρο- µαγούλας. 2) Οἱ διδάσκοντες τῶν Τ.Ε.Ι. Συλλεκτῶν Τζάνερου, Χειριστῶν Πλυντηρίου Πιάτων, Στιλβωτῶν Γκασµάδων, Ἀποξέσεως Νταµαρόπετρας, Κλαδευτῶν Περικοκλάδας καὶ Ἁπλώµατος Τραχανᾶ τῆς Κάτω Καρδιτσοπετροµαγούλας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ Τµῆµα Ψυκτῶν Ρυζόγαλου (Σ.Σ.: χωρὶς κανέλλα ἐννοεῖται, καθότι οἱ Ψύκτες Ρυζόγαλου µὲ κανέλλα ἤδη ἀπὸ πρόπερσι εἶναι πλέον Α.Ε.Ι.). 3) Ὁ δήµαρχος Εὔχαρις Λαµόγιας, ὁ νοµάρχης Λούλης Κουκλεντὲς καὶ οἱ τοπικοὶ βουλευτὲς Θράσος Κονοµόπουλος καὶ Χαρίδηµος Ντενεκιάδης. 4) Οἱ κυριότεροι παραγωγικοὶ φορεῖς τῆς περιοχῆς, ὅπως ὁ Τραπεζικὸς Ὅµιλος Ἁρπαχτῆς - Ἀναλήψεις «Ἡ ὡραία Ρεµέδιος», ἡ Κρεπερὶ - Πατισσερὶ «Ὁ Μπουχέσας», ἡ Ἕνωση Μεσιτῶν «Μὴ βαριοχτυπᾶς τὶς χάντρες», ἡ Πολιτιστικὴ Κίνηση Μπαρόβιων «Τὸ βοϊδόβλεµµα», ὁ Ὅµιλος Οἰκοδοµικῶν Ἑταιρειῶν «Ἔβγαλε ἡ µὕγα κῶλο κι ἔχτισε τὸν κόσµο ὅλο», ἡ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιµος. Μέ τίς καλύτερες εὐχές µας, νά περισώσει (ἐν µέσῳ ἁρπακτικῶν) τήν ποιότητα ποὺ τόν διακρίνει καί τήν ἐλπίδα πού ἐνσαρκώνει Διασχίζοντας ὁδικῶς τήν ΒΑ Ροδόπη, µετά τή Γρατινή, σέ χτυπάει ἡ µπόχα τῶν φυτοφαρµάκων. Εἰσάγονται παράνοµα ἀπό τήν Τουρκία, χρησιµοποιοῦνται ὅπως νἄναι, δέν βιοδιασπῶνται, δηλητηριάζουν τόν κόσµο... Γιά τούς ἄπιστους Θωµᾶδες: στό χωριό Μπόστανλι τῆς Καισάρειας ἕνας 45χρονος νεκρός καί 3 εἶναι βαρειά στό νοσοκοµεῖο ἔχοντας φάει ψεκασµένες ντοµάτες Οἱ γεωπόνοι τῆς περιοχῆς τό κατήγγειλαν, ὅλος ὁ ἀγροτικός κόσµος τό γνωρίζει. Κανένας ὑπεύθυνος ὑπάρχει γιά νά διαπιστώσει τό προφανές καί νά κάνει κ ά τ ι ; Προµελέτη ἀξιοποίησης τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Μαρώνειας ἐνέκρινε τό ΚΑΣ. Γιά ἀρχή καλά εἶναι, τό τέλος ὅµως φαίνεται πολύ µακρινό. Τόσο µακρινό πού... δέν φαίνεται. Ξεκινάει τή λειτουργία του τό σχολεῖο στίς Φυλακές Κοµοτηνῆς. Μία θαυµάσια ἰδέα πού θά ἐπιτρέψει στούς τρόφιµους νά µάθουν κεῖνα πού ἄν τά µάθαιναν στήν ὥρα τους, ἴσως νά βρίσκονταν σήµερα ἀλλοῦ Πέθανε ὁ ψευτοµουφτῆς Ξάνθης, Μεχµέτ Ἐµίν Ἀγκά. Θεός σχωρέστον. Νά δοῦµε τήν διαδοχή του - ἀπό τό Ὡραῖον; - καί τούς (ὅποιους) ἑλληνικούς χειρισµούς Γιατί τό πρόβληµα, πέρα ἀπό τίς σχέσεις του µέ τήν Ἄγκυρα, ἦταν ἡ καθολική ἀποδοχή του ἀπό τούς ἰµάµηδες καί τούς πιστούς τοῦ νοµοῦ Ξάνθης. Χειρότερα δέν γινόταν. Ἕνωση Κυριῶν «Ἡ ἐπίµονη τεκνατζοῦ», ὁ Σύλλογος Μεσηλίκων «Ρίξε µία µπουµποῦ καλὴ καὶ σ ἐµένα, βρὲ ζωή», ὁ Σύλλογος Φορτοεκφορτωτῶν «Τὸ Τανάση», ἡ Ἕνωση Νυχτερινῶν Ἐπιχειρηµατιῶν «Ὁ ὸν Κορλεόνε», ἡ Ἕνωση Ταβερνιάρηδων «Τὸ τσικνισµένο κολοβακτηρίδιο», ὁ Σύλλογος Μπουγατσατζήδων «Ἡ Μπουγάτσα» (καλά, αὐτοὶ δὲν εἶχαν φαντασία), ὁ Σύλλογος Ταξιτζήδων «Λίγο ΤΕΙ, λίγο θάλασσα, νὰ τ ἀγώγι µου» (αὐτοὶ παραεῖχαν), καθὼς καὶ τὸ Γραφεῖο Τελετῶν «Ἡ Ἀχερουσία» (αὐτοὶ πάλι δὲν εἶχαν σχέση ἀλλὰ εἶπαν νὰ δείξουν τὴν ἀλληλεγγύη τους) Ἡ στήλη (φυσικά) συµπαρίσταται: α) στὴν ὀργὴ γιὰ κάποια ἀπὸ τὰ νιάτα µας, ποὺ παρὰ τὴ σκληρὴ µελέτη τους καὶ τὴ συγκέντρωση ἕως καὶ 53 ὁλόκληρων µορίων, τὸ κράτος τοὺς στερεῖ τὴν πρόσβαση στὴν ἀνώτερη γνώση καὶ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ γίνουν ἐπιστήµονες, β) στὸν πόνο τῶν διδασκόντων ἐκείνων τῶν ἀνωτέρω ΤΕΙ ποὺ πλέον θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν προτέρα ἐργασία τους ὡς σοβατζῆδες καὶ ροδακινοσυλλέκτες, γ) στὴ θλίψη γιὰ ὅλη τὴν ὑπερσύγχρονη κτιριακὴ ὑποδοµὴ τῶν ἐν λόγῳ Τ.Ε.Ι., πού δυστυχῶς θὰ (ξανα)χρησιµοποιοῦνται καὶ στὸ ἑξῆς ὡς σιλὸ γιὰ σιτάρι, ἀλλὰ καὶ γ) στὴν ἀγανάκτηση ἁπάσης τῆς τοπικῆς κοινωνίας γιὰ τὴν προκύψασα οἰκονοµικὴ συµφορά, καθὼς ἀπὸ τοὺς ἀναµενόµενους φοιτητὲς φέτος θὰ τὰ κονοµήσει µόνο ἀπὸ 19, µιὰ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ προαναφερθέντα ἱδρύµατα τὸ µόνο ποὺ θὰ παραµείνει πλέον ἀνοιχτὸ εἶναι τὸ Τ.Ε.Ι. Peeling! Ναί, καλὰ ἀκούσατε! Μόνον αὐτὸ καὶ τίποτ ἄλλο δυστυχῶς! «Peeling! Nothing more than peeling!» Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ DEPUTY MINISTER OF ENVIRONMENT ENERGY AND CLIMATE CHANGE, GREECE TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 1 Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 Κυρίες και Κύριοι, Η διαδρομή μου λίγο πολύ γνωστή. Εκτός από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα ανέλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. κου ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Στην δημόσια εκδήλωση με θέμα «Προβληματισμός για μια σύγχρονη κεντροδεξιά», στο πλαίσιο του κύκλου «οι προκλήσεις της πολιτικής σε καιρό κρίσης» Η κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ*ΕΛΛΗΝΕΣ* ΓΡΑΦΕΙΟ*ΤΥΠΟΥ*Κ.Ο.*********************************************************************ΤΗΛ.*(210)*3707970* ***********************************************************************************************************FAX:*(210)*3707976*

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

λόγια. Ωςυποψήφια βουλευτήςτου ΣΥΡΙΖΑ στιςκυκλάδες, σε μια συμβολικήπαρουσία σε μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου με βάση και τη συλλογικήαπόφαση των

λόγια. Ωςυποψήφια βουλευτήςτου ΣΥΡΙΖΑ στιςκυκλάδες, σε μια συμβολικήπαρουσία σε μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου με βάση και τη συλλογικήαπόφαση των Το διακύβευμα των εκλογών σε τρία ερωτήματα Και οι απαντήσεις δεσμεύσειςδουλειάς τηςπολιτικήςοικολογίας Χριστίνα Ευθυμιάτου, συντονίστρια της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της Επιπεδίας

Το παραμύθι της Επιπεδίας Το παραμύθι της Επιπεδίας Ιστορία του J.Weeks, βασισμένη σε ιδέες του μυθιστορήματος Flatland: a romance in many dimensions, του E.A.Abbott, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1884, και στο οποίο βασίστηκε το κινηματογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ ΙΙ.1. Η Οργάνωση της είδησης ΙΙ.1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης Φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφος εξωτερικών ανταποκρίσεων και συλλέξατε τα ακόλουθα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Σταυρίδη, άκουσα πολλά για τα οράματα και το επείγον ότι πρέπει να είμαστε γενναίοι, αλλά δεν άκουσα καμία λέξη για το τι σκοπεύετε πρακτικά να κάνετε. Ήλπιζα ότι θα ακούσω σχετικά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα