ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα παρακάτω οξέα ιοντίζεται πλήρως στο νερό; α. HClΟ 4 β. HF γ. H S δ. HCN. Μονάδες Μια ουσία Β δρα στο νερό ως ασθενής βάση κατά Brönsted- Lowry. Τότε η έκφραση της σταθεράς ιοντισμού K b είναι: - [ HB ][ OH ] α. b - [ B ] K = β. K b B + OH - = BOH + - [ HB ][ OH ] γ. Kb [ B ] = δ. K b B H O = HB + - OH Μονάδες Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας την λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Η προπανάλη και η προπανόνη μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους με επίδραση φελίγγειου υγρού. β. Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) δεν αντιδρά με υδατικό διάλυμα NaΟH. γ. Το Buna είναι ένα πολυμερές που προκύπτει από πολυμερισμό του αιθυλενίου. δ. Η χλωρίωση του CH 4 παρουσία διάχυτου φωτός οδηγεί στο σχηματισμό μίγματος χλωροπαραγώγων. ε. Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος HCl με πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ, στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα έχει ph=7 (στους 5 C). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Μονάδες Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: CH -CH -CH-CH +NaOH αλκοόλη, Θ Α + Β + Γ Βr (όπου Α: κύριο προϊόν) H O CH -CH -CH - Cl + NaOH Δ + Ε Μονάδες Αφού μελετήσετε τις παρακάτω εξισώσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). +Na (B) + H CHO 8 (A) +KMnO 4+ HSO4 CHO 6 (Γ) +... Μονάδες 6 ΘΕΜΑ ο Υδατικό διάλυμα Δ 1 περιέχει ΝΗ 4 Cl συγκέντρωσης 0,1Μ. α. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 1. Μονάδες 8 β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των mol αέριας ΝΗ που πρέπει να διαλυθούν σε 500 ml του διαλύματος Δ 1, ώστε να προκύψουν 500 ml ρυθμιστικού διαλύματος Δ που να έχει ph = 9. Μονάδες 7 γ. Αναμειγνύονται 500 ml του διαλύματος Δ με 500 ml υδατικού διαλύματος ΝaΟΗ 0,1Μ. Έτσι προκύπτει τελικά διάλυμα Δ όγκου 1000 ml. Να υπολογίσετε στο τελικό διάλυμα Δ : i. Το ph ii.το βαθμό ιοντισμού α της ΝΗ. Μονάδες 8 Μονάδες Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 C και Κ b(nh ) = 10-5, K w = Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3 ΘΕΜΑ ο.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση συμπληρωμένη με τις σωστές λέξεις: Κατά την οξείδωση της ακετυλομάδας του ακετυλο-coa στον κύκλο του κιτρικού οξέος, παράγονται τα ανηγμένα συνένζυμα... και.... Μονάδες 4.. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε μεταβολική πορεία της Στήλης Ι το σωστό τελικό προϊόν της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Α. Γλυκονεογένεση Β. Γαλακτική ζύμωση Γ. Γλυκόλυση Δ. Αλκοολική ζύμωση Στήλη ΙΙ 1. Πυροσταφυλικό οξύ. Γλυκερόλη. Αιθανόλη 4. Γλυκόζη 5. Γαλακτικό οξύ Μονάδες 4.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Στο RNA οι πουρίνες είναι πάντοτε σε ισομοριακή ποσότητα με τις πυριμιδίνες. β. Στις αντιδράσεις του αναβολισμού ως δότης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται το NADPH. γ. Η αμυλόζη είναι ένας δισακχαρίτης. Μονάδες.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Το πυροσταφυλικό οξύ που παράγεται στα μυϊκά κύτταρα κατά τη διάρκεια έντονης μυϊκής δραστηριότητας μεταβολίζεται σε: α. ακεταλδεΰδη β. αιθανόλη γ. CO και H O δ. γαλακτικό οξύ. Μονάδες 5.5. Σε μια απλή ενζυμική αντίδραση προστίθεται ένας συναγωνιστικός αναστολέας. α. Να περιγράψετε τον τρόπο δράσης του αναστολέα αυτού. Μονάδες 6 β. Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η έκταση της παραπάνω αναστολής. Μονάδες Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4 ΘΕΜΑ 4 ο Από την υδρόλυση ενός πεπτιδίου με το ένζυμο Α προκύπτουν τα παρακάτω τέσσερα ολιγοπεπτίδια: Asp-Tyr-Ala-Lys, Gly-Arg, Leu-Trp-Gly-His, Ala-Glu-Arg. Με υδρόλυση του ίδιου πεπτιδίου με το ένζυμο Β προκύπτουν τα παρακάτω τρία ολιγοπεπτίδια: Ala-Lys-Ala-Glu-Arg-Leu-Trp, Gly-Arg-Asp-Tyr, Gly-His. α. Να κατασκευαστεί ο πεπτιδικός χάρτης των επικαλυπτόμενων θραυσμάτων. Μονάδες 7 β. Να βρεθεί η πρωτοταγής δομή του αρχικού πεπτιδίου. Μονάδες γ. Πάνω στην πρωτοταγή δομή να δείξετε με βέλη τους πεπτιδικούς δεσμούς που διασπώνται από το ένζυμο Α. Μονάδες δ. Σε ένα στάδιο της ανάλυσης απομονώνεται το τριπεπτίδιο Ala- Glu-Arg, το οποίο υδρολύεται πλήρως με HCl. Το διάλυμα που προκύπτει ρυθμίζεται έτσι, ώστε να αποκτήσει ph = 6. Αν στο διάλυμα αυτό διαβιβαστεί συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, τότε να προσδιορίσετε την κατεύθυνση μετακίνησης του κάθε αμινοξέος (προς το θετικό ή το αρνητικό ηλεκτρόδιο). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνονται τα ισοηλεκτρικά σημεία (pi) των αμινοξέων: Ala: pi=6 Arg: pi=10,8 Μονάδες Μονάδες 9 Glu: pi=, Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1 α 1. γ 1. α Σ β Λ γ Λ δ Σ ε Σ 1.4 A B Γ CH -CH -CH-CH + NaOH CH CH=CHCH + NaBr + H O Br CH -CH -CH -Cl + NaOH CH CH CH OH + NaCl 1.5 A: CH CH CH OH B: CH CH CH ΟΝa Γ: CH CH CΟOH ΘΕΜΑ ο + α. ΝΗ 4 Cl NH 4 + Cl Διίστ./Παράγ. 0,1 Μ 0,1 Μ 0,1 Μ + ΝΗ 4 + H Ο Δ ΝΗ + Η Ο + Αρχικά 0,1 Μ Ιόντ./Παράγ. x x x + + = Τελικά [ NH 4 ] = 0,1 x = 0,1 M, [ ] = x, [ H O ] x k k α α 10 NH + ( ) = k + ( ) = = 10. ΝΗ α ΝΗ ( ΝΗ ) 4 = k k w b(nh ) + [ NH] [ HO ] + [ NH ] O = 10 M ph = Άρα [ H ] x = x = 10 0,1 5. β. Έστω n NH = ω mol Στα 500 ml = 0,5 L του Δ 1 περιέχονται n NH 4 Cl = 0,1 0,5 = 0,05 mol. ω Το Δ είχε C NH = Μ 0,5 και 0,05 C NH Cl 0,5 0,1 M 4 = Μ = και = pη = 9 poh = 5 [ OH ] 10 M. 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 Χρησιμοποιούμε την εξίσωση Henderson Hasselbach ω C βασ ,5 [ OH ] = k b 10 = 10 ω = 0, 05 Cοξ. 0,1 Άρα n NH = 0,05 mol. γ. Στα 500 ml = 0,5 L του Δ περιέχονται 0,05 mol NH 4 Cl και 0,05 mol NH. Στα 500 ml = 0,5 L του δ/τος NaOH περιέχονται n NaOH = 0,1 0,5 = 0,05 mol. mol ΝΗ 4 Cl + ΝaΟΗ NH + H O + NaCl Αρχικά 0,05 0,05 0,05 Αντιδρούν 0,05 0,05 Παράγονται 0,05 0,05 Τελικά 0,1 0,05 Στο διάλυμα Δ όγκου 1000 ml έχουμε 0,1 mol 0,05 mol C NH = = 0,1 M και C NaCl = = 0,05M 1 L 1 L Ιοντισμός ΝΗ + ΝΗ + H Ο Δ ΝΗ 4 + ΟΗ Αρχικά 0,1 Μ Ιοντ./Παράγ. y y y + Τελικά [ NH 4 ] = y + [ ] [ OH ] k b = ΘΕΜΑ ο [ NH ], [ OH ] = y, [ NH ] = 0,1 y = 0,1 M NH 4 5 y 10 = y = 10. 0,1 [ OH ] = 10 M poh = ph = α = = 10. 0,1.1 Συνένζυμα ΝΑDΗ και ηλέκτρυλο-coa. A. B. 5 Γ. 1,4 Δ.. α. Λάθος β. Σωστό γ. Λάθος.4 δ. γαλακτικό οξύ.5 Συναγωνιστικός αναστολέας σελ. 9 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 ΘΕΜΑ 4 ο α. Πεπτιδικός χάρτης Gly-Arg Gly-Arg-Asp-Tyr Asp-Tyr-Ala-Lys Ala-Lys-Ala-Glu-Arg-Leu-Trp Ala-Glu-Arg Leu-Trp-Gly-His Gly-His β. Πεπτίδιο Gly-Arg-Asp-Τyr-Ala-Lys-Ala-Gly-Arg-Leu-Trp-Gly-His γ. Gly-Arg-Asp-Τyr-Ala-Lys-Ala-Gly-Arg-Leu-Trp-Gly-His δ. Glu pi =, < ph = 6 το αμινοξύ φορτίζεται αρνητικά κινείται προς το θετικό Ala pi = 6 = ph = 6 το αμινοξύ με φορτίο μηδέν όχι κινητικότητα Arg pi = 10,8 > ph = 6 το αμινοξύ φορτίζεται θετικά κινείται προς το αρνητικό. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1. και δίπλα στη κάθε μία το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα στους 5 ο C έχει τη μεγαλύτερη τιμή ph; α. ΝΗ 0,1 M β. Ca(OH) 0,1 M γ. ΝαΟΗ 0,1 Μ δ. ΝαCN 0,1 Μ Μονάδες Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει όταν υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη αραιώνεται με νερό, σε σταθερή θερμοκρασία; α. το ph του διαλύματος πάντοτε μειώνεται β. η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα αυξάνεται γ. η σταθερά ιοντισμού του ηλεκτρολύτη μειώνεται δ. ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη αυξάνεται. Μονάδες Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστές και με τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένες. α. Το HCl αντιδρά τόσο με τη μεθυλαμίνη (CH NH ) όσο και με το αιθένιο (CH =CH ). β. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. γ. Τα αλκίνια του τύπου R C CH αντιδρούν με Νa. δ. Η προπανόνη οξειδώνεται από το αντιδραστήριο Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgNO ) Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: CH -CH -Cl + CH -COONa A + B CH -CH -ΟΗ + SOCl Γ + Δ + Ε Μονάδες 4 Μονάδες Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά αντιδράσεων, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). + Br CH CH CH CH = CCl 4 (A) + ΝαΟΗ αλκοόλη, θ (B) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

9 + Η καταλύτες Ο καρβονυλική ένωση (Γ) Μονάδες 6 ΘΕΜΑ ο Υδατικό διάλυμα Δ 1 όγκου 1L περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης c M. Αν ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ είναι α 1 =10 - και το ph του διαλύματος είναι ίσο με : α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c M και τη σταθερά ιοντισμού Κ a του ΗΑ. β. Στο διάλυμα Δ 1 διαλύουμε 0,1 mol αερίου HCl οπότε προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού α του οξέoς ΗΑ στο διάλυμα Δ. γ. Στο διάλυμα Δ διαλύουμε 0, mol στερεού ΝαΟΗ και προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ. Μονάδες 8 Μονάδες 8 Μονάδες 9 Να θεωρήσετε ότι μετά από κάθε διάλυση ο όγκος των διαλυμάτων παραμένει σταθερός και ίσος με 1L. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 ο C όπου Κ w = Να γίνουν οι δυνατές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. ΘΕΜΑ ο.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω φράση συμπληρωμένη με τη σωστή λέξη. Όταν τα μόρια του υποστρώματος καταλαμβάνουν τα ενεργά κέντρα όλων των διαθέσιμων μορίων του ενζύμου, τότε προκαλείται του ενζύμου... Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Το κύριο όργανο της γλυκονεογένεσης είναι: α. οι μύες β. το ήπαρ γ. ο στόμαχος δ. οι ενδοκρινείς αδένες. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone Μονάδες 4 Μονάδες 5.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Το ph δεν επηρεάζει την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων. β. Η οξείδωση ενός μορίου του μιτοχονδρικού NADH μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας αποδίδει μόρια ΑΤΡ. γ. Tα αμινοξέα δίνουν χαρακτηριστική χρωστική αντίδραση με διάλυμα νινυδρίνης.

10 Μονάδες 6.4. Σε κάθε πρωτεΐνη της Στήλης Ι να αντιστοιχίσετε το βιολογικό της ρόλο που αναφέρεται στη Στήλη ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ Α. Μυοσφαιρίνη 1. Μυϊκή συστολή Β. Γλυκαγόνη. Μεταφορική πρωτεΐνη Γ. Ριβονουκλεάση. Αμυντική πρωτεΐνη Δ. Τροπονίνη 4. Αποθηκευτική πρωτεΐνη Ε. Ωαλβουμίνη 5. Ένζυμο 6. Ορμόνη Μονάδες 10 ΘΕΜΑ 4ο 4.1. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα μικρό τμήμα μιας αλυσίδας RNA. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ των Α, Β, Γ παριστάνονται με απλές γραμμές. Γ Γ Β Α Β Α Β α. Ποια είναι τα συστατικά Α, Β που αποτελούν το σταθερό τμήμα της αλυσίδας και ποιες μπορεί να είναι οι ενώσεις Γ του μεταβλητού τμήματος της αλυσίδας; Μονάδες 7 β. Πώς ονομάζεται η ένωση Α-Γ και πώς η ένωση Γ-Α-Β; Μονάδες 4.. Σε διάλυμα γλυκόζης προστίθενται βακτηρίδια που συμμετέχουν στο ξίνισμα του γάλακτος (λακτοβά-κιλλοι), οπότε η γλυκόζη διασπάται αναερόβια όπως δείχνει η παρακάτω μεταβολική πορεία: 4 4 Γλυκόζη γλυκόλυση Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

11 όπου τα και 4 είναι συνένζυμα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. i. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της παραπάνω μεταβολικής πορείας και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή από τις παρακάτω επιλογές: Α. ΑΤP Β. γαλακτικό οξύ Γ. NADH + H + Δ. ADP + Pi Ε. NAD + Ζ. πυροσταφυλικό οξύ ii. Ποιο ένζυμο καταλύει τη μετατροπή της ένωσης 1 στην ένωση ; Μονάδες 6 Μονάδες 4 Ποια είναι η σημασία της μετατροπής της ένωσης 1 στην ένωση για την ομαλή διεξαγωγή της γλυκολυτικής πορείας; Μονάδες 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

12 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β. δ. α-σ, β-λ, γ-σ, δ-λ 4. CH CH -Cl+CH COONa CH COOCH CH +NaCl CH -CH -OH+SOCl CH CH Cl+ SO + HCl Τα ζητούμενα προϊόντα της αντίδρασης είναι τα: A = CH COOCH CH B = NaCl Γ = CH CH Cl Δ = SO E = HCl 5. A. CH -CH-CH-CH Br Br Β. CH -C C-CH Γ. CH -C-CH CH O ΘΕΜΑ ο α. [H O + ] = α 1 C = 10 - C (1) ph = - log[h O + ] = -log[h O + ] [H O + ] = 10 - M () 10 (1) και () 10 - Μ = 10-1 C C = = 10 M 10 α τρόπος: Σύμφωνα με τον νόμο αραίωσης του Ostwald ισχύει: k α =α 1 C k α =(10 - ) 10-1 = 10-5 M. β τρόπος: k β. α = + [ Η Ο][ Α ] [ ΗΑ] k Τεχνική Επεξεργασία: Keystone α = ( 10 Μ) ( 10 Μ) 1 ( 10 Μ) Υπολογίζω την συγκέντρωση [HCl] = n V = = Μ M = 10 1 M 5

13 Από την αντίδραση ιοντισμού του HCl προκύπτει: HCl + H O H O + + Cl - Αρχικά 10-1 M Τελικά 10-1 M *προκύπτουν από τον ιοντισμό του HCl Στην παραπάνω χημική ισορροπία ισχύουν : + [ Η Ο][ Α ] [ ΗΑ] [ 10 + α 10 ][ 10 α ] 1 [ 10 α 10 ] k 5 α = 10 = 1 (1) Επειδή ισχύουν οι προσεγγίσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι: [ α 10-1 ] = 10-1 Μ [ α 10-1 ] = 10-1 Μ επομένως η (1) γράφεται: [ 10 ][ 10 α ] 1 [ 10 ] = 10 = 10 α α = = γ [NaOH] = = 10 M. 1 Το ΝaΟΗ αντιδρά με τα δύο οξέα του διαλύματος σύμφωνα με τις αντιδράσεις: ΝaΟΗ + HCl NaCl + H O 10-1 Μ 10-1 M Μ. NaOH + HA NaΑ + Η Ο 10-1 M 10-1 M M Στις παραπάνω αντιδράσεις καταναλώνονται τόσο το NaOH όσο και τα οξέα HCl και HA Το ΝaΑ διΐσταται στο νερό σύμφωνα με την αντίδραση: ΝaΑ -> Νa + + Α - Το Α - αντιδρά με το νερό σύμφωνα με την αντίδραση: Α - + Η Ο ΗΑ + ΟΗ - Γνωρίζουμε ότι: k 10 k b w 9 = k b = =. 5 k α 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

14 Επίσης ισχύει: k b = [ ΗΑ][ ΟΗ ] x x x = = 1 1 [ Α ] 10 x 10 (Επειδή ισχύουν οι προσεγγίσεις θεωρούμε ότι :10-1 -x =10-1 ) άρα η παραπάνω σχέση γράφεται: x = x = = x = 10-5 M όμως [H O + ]. [OH - ]=10-14 [H O + 10 ] = [OH = ] = 10 Άρα ph = -log[h O + ] ph = 9. 9 M ΘΕΜΑ ο.1 Κορεσμός (σελ. 9). Β (σελ. 8). β: Σωστό (σελ. 89) γ: Σωστό (σελ. 0) α: Λάθος (σελ 8).4 Α (σελ 1) Β 6 (σελ 1) Γ 5 (σελ 1) Δ 1 (σελ 1) Ε 4 (σελ 1) ΘΕΜΑ 4ο 4.1 α. Α: (πεντόζη) D ριβόζη (σελ. 48) 4. Β: Φωσφορική ομάδα Γ: Αδενίνη (Α), ουρακίλη (U), Γουανίνη (G), Κυτοσίνη (C) β. Α Γ νουκλεοσίδιο Α Β Γ νουκλεοτίδιο i. 1-Ζ, -Β, -Ε, 4-Γ, 5-Δ, 6-Α ii. Γαλακτική αφυδρογονάση (σελ 8) Η μετατροπή του πυροσταφυλικού σε γαλακτικό οδηγεί στην επανοξείδωση του NADH σε NAD + προκειμένου αυτό να αναγεννηθεί και να είναι διαθέσιμο στο κύτταρο για την ομαλή διεξαγωγή της γλυκολυτικής πορείας (σελ 8) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

15 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Δίνεται η χημική εξίσωση: + NH + H O NH 4 + OH Σύμφωνα με τη θεωρία των Brönsted - Lowry η αμμωνία (ΝΗ ) στην αντίδραση που περιγράφεται από την παραπάνω χημική εξίσωση συμπεριφέρεται ως: α. οξύ β. αμφιπρωτική ουσία γ. βάση δ. δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων. Μονάδες Με δεδομένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος, ο βαθμός ιοντισμού του ασθενούς οξέος ΗF σε σταθερή θερμοκρασία αυξάνεται με προσθήκη: α. αερίου HCl β. στερεού NaCl γ. νερού δ. στερεού NaF Μονάδες Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Κατά την προσθήκη ενός δείκτη ΗΔ (ασθενές οξύ) σε ένα άχρωμο υδατικό διάλυμα, το χρώμα που παίρνει τελικά το διάλυμα εξαρτάται μόνο από τη σταθερά ιοντισμού του δείκτη (K ahδ ). β. Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν με κετόνες και μετά από υδρόλυση του ενδιάμεσου προϊόντος δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες. γ. Τα καρβοξυλικά οξέα RCOOH και οι αλκοόλες ROH αντιδρούν με νάτριο (Na). Μονάδες Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: πυκνό Η SO o 4 C CH CH OH A + B O CH C O CH CH CH + H O H + Γ + Δ Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

16 1.5. Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). αντιδραστή Fehling ριο Η Ο KMnO /H αλκένιο + C H OH CH6O δεν αντιδρά (Α) (Β) (Γ) ΘΕΜΑ ο κύριο προϊόν Μονάδες 6 Διαθέτουμε τρία υδατικά διαλύματα Δ 1, Δ και Δ, τα οποία έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση c M. Το Δ 1 περιέχει HCl και έχει ph = 1. Το Δ περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ και έχει ph =. Το Δ περιέχει το άλας NaA. Να υπολογίσετε: α. τη συγκέντρωση c M των τριών διαλυμάτων καθώς και τη σταθερά ιοντισμού K a του οξέος ΗΑ. Μονάδες 8 β. το ph του διαλύματος Δ. Μονάδες 8 γ. πόσα ml του διαλύματος Δ 1 πρέπει να προσθέσουμε σε 00 ml του διαλύματος Δ, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα που έχει ph= 5. Μονάδες 9 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 ο C όπου K w = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. ΘΕΜΑ ο.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω φράση συμπληρωμένη με τους σωστούς όρους. Από τη μετατροπή ενός μορίου γλυκόζης σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος το κύτταρο κερδίζει δύο μόρια..., ενώ ταυτόχρονα σχηματίζονται και δύο μόρια.... Μονάδες 6.. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της πρότασης που δεν είναι σωστή. α. Το άμυλο αποτελείται από επαναλαμβανόμενες μονάδες γλυκόζης. β. Το άμυλο εμφανίζεται με δύο μορφές την αμυλόζη και την αμυλοπηκτίνη. γ. Το άμυλο βοηθά στο έντερο την ανάπτυξη μικροοργανισμών που συνθέτουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β. δ. Το άμυλο με επίδραση διαλύματος Ι σε ΚΙ χρωματίζεται ερυθρωπό. Μονάδες 5.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

17 α. Το αμινοξύ γλυκίνη (ΝΗ -CΗ -CΟΟΗ) σε κρυσταλλική κατάσταση έχει + τη μορφή του διπολικού ιόντος NH CH COO. β. Οι πουρίνες που βρίσκονται στο DNA είναι παρούσες και στο RNA. γ. Ο αλλοστερικός τροποποιητής δεσμεύεται πάντα στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Μονάδες 6.4. Σε κάθε ιχνοστοιχείο της Στήλης Ι να αντιστοιχίσετε την ουσία της Στήλης ΙΙ, της οποίας αποτελεί συστατικό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ. (Μια ουσία της Στήλης ΙΙ περισσεύει.) Στήλη Ι Στήλη ΙΙ Α. Ιώδιο 1. Αιμοσφαιρίνη Β. Κοβάλτιο. Κολλαγόνο Γ. Σίδηρος. Κερουλοπλασμίνη Δ. Χαλκός 4. Βιταμίνη Β 1 5. Θυροξίνη Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 4ο 4.1. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται, σε γενικές γραμμές, η μεταβολική πορεία του αναβολισμού. Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε αριθμό του σχήματος και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α. NADP + Β. ADP+Pi Γ. NADPH+H + Δ. ΑΤΡ Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

18 4..α. 4..β. Ποιες είναι οι κύριες θέσεις αποθήκευσης του γλυκογόνου στον οργανισμό μας; Σε ποιο μέρος του κυττάρου και με ποια μορφή υπάρχει; Μονάδες 4 Ποια είναι τα βασικά ένζυμα για την πορεία διάσπασης και σύνθεσης του γλυκογόνου; Μονάδες 4 4..γ. Τι γνωρίζετε για τη δομή του γλυκογόνου (μονάδες ); Να εξηγήσετε γιατί η συγκεκριμένη δομή έχει ιδιαίτερη σημασία από φυσιολογική άποψη στο μεταβολισμό του γλυκογόνου (μονάδες 6). Μονάδες 9 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

19 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1.1. γ 1.. γ 1.. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό 1.4. πυκνό Η SO CH CH OH CH CH H O 170 o 4 = + C O H+ CH - C- O - CH CH CH + H O CH COOH + CH CH CH OH 1.5. Α: CH - CH = CH Β: CH - CH - CH OH Γ: CH - C - CH O ΘΕΜΑ ο α. Τη συγκέντρωση θα την υπολογίσουμε από το διάλυμα Δ 1 που περέχει HCl το οποίο είναι ισχυρό οξύ. Cl + H O Cl H + H O C ph=1 [H O + ]=10 -ph [H O + ]=10-1 M=C Το HA είναι ασθενές οξύ + Μ ΗΑ + H O A - + H O + Αρχ Ιοντ./Παρ. -x x x Ισορ x x x ph= [H O + ]=10 - M=X [A ][HO [HA] ] x = 10 x K a = 1 10 Επειδή α = = 10 < έχουμε x 10-1 Μ άρα + 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

20 x (10 ) K a = K 1 a = = β. Μ ΝaΑ Να + + Α Τα ιόντα Νa + δεν αντιδρούν με το νερό γιατί προέρχονται από την ισχυρή βάση ΝαΟΗ. Τα ιόντα Α - αντιδρούν με το νερό, γιατί το συζυγές οξύ ΗΑ είναι ασθενές, άρα: Μ Α - + Η Ο ΗΑ + ΟΗ - Αρχ Αντ./Παρ.-y y y Ισορ y y y Υπολογίζουμε την K b των ιόντων Α - K Κ w 9 b = K b = = 10 5 K a 10 [ HA] [ OH ] y = [ A ] 10 y K b = 1 Θεωρούμε ότι y 10 M άρα: [ ] y K b = y = = 10 M = OH 1 10 poh = log[oh ] = log10 5 = 5 Οπότε ph=pk w poh = 14 5 = 9 γ. Έστω ότι προσθέτουμε ωl διαλύματος Δ 1. Με την ανάμειξη των διαλυμάτων πραγματοποιείται η εξής αντίδραση: mol NaA + HCl HA + NaCl Αρχ. 0,0 0,1ω Αντ/Παρ -0,1ω -0,1ω 0,1ω 0,1ω Τελ. 0,0-0,1ω - 0,1ω 0,1ω n NaA = C V = , = 0,0 mol n HCl = CV 1 = 10-1 ω mol Για να πάρουμε στο τέλος ρυθμιστικό διάλυμα, θα πρέπει να αντιδράσει πλήρως το HCl. Το ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει HA / NaA. Η παρουσία του άλατος NaCl δεν επηρεάζει το ph του διαλύματος αφού κανένα από τα ιόντα του (Na + και Cl - ) δεν αντιδρά με το νερό. Ισχύει η εξίσωση Henderson Hasselbalch άρα: C B 5 C B ph = pk a + log 5 = log10 + log Cοξ Cοξ C B 0,0 0,1ω 0,1ω 5 = 5 + log C B = Cοξ = Cοξ 0, + ω 0, + ω 0,0 0,1ω = 0,1ω 0,0 = 0,ω ω = 0,1L Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

21 ΘΕΜΑ ο.1 ATP, NADH. δ. α. Σ β. Σ γ. Λ.4 Α-5, Β-4, Γ-1, Δ- ΘΕΜΑ 4ο Δ, -Β, -Γ, 4-Α 4..α. Οι κύριες θέσεις αποθήκευσης του γλυκογόνου είναι οι σκελετικοί μυς και το ήπαρ. Το γλυκογόνο βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα με τη μορφή κόκκων o διαμέτρου A. (Σχολικό βιβλίο ενότητα 9.6. σελ. 8) 4..β. Η φωσφορυλάση και η συνθετάση του γλυκογόνου αποτελούν τα βασικά ένζυμα για την πορεία της διάσπασης και της σύνθεσης του γλυκογόνου αντίστοιχα. (Σχολικό βιβλίο ενότητα 9.6. σελ.84) 4..γ. Το γλυκογόνο είναι ένα μεγάλο διακλαδισμένο πολυμερές, που αποτελείται από μόρια γλυκόζης ενωμένα με γλυκοζιτικούς δεσμούς. (Σχολικό βιβλίο Ενότητα 84, σελ 74) Ο μεγάλος αριθμός των διακλαδώσεων του γλυκογόνου έχει ιδιαίτερη σημασία από φυσιολογική άποψη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται πολλά ελεύθερα άκρα, στα οποία προσκολλώνται τα πλεονάζοντα μόρια της γλυκόζης που αποθηκεύεται προσωρινά και από τα οποία μπορεί να αρχίσει συγχρόνως η απομάκρυνση μορίων γλυκόζης, όταν οι ανάγκες του οργανισμού το απαιτούν. (Σχολικό βιβλίο Ενότητα 96, σελ 8-84) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

22 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Υδατικό διάλυμα NaOH με ph=11 αραιώνεται με νερό σε σταθερή θερμοκρασία 5ºC. To ph του νέου διαλύματος μπορεί να είναι ίσο με: α. 1. β. 11. γ. 10. δ.. Μονάδες Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος - βάσης κατά Brönsted - Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό; α. HCl / Cl. β. HNO /. NO γ. δ. HClO /. HF / F. 4 ClO 4 Μονάδες Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Κατά τη διάρκεια μιας ογκομέτρησης με οξέα ή βάσεις (οξυμετρία ή αλκαλιμετρία) το ph του ογκομετρούμενου διαλύματος παραμένει σταθερό. β. Το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό) είναι αμμωνιακό διάλυμα AgNO. γ. Tο προπίνιο ( CH C CH ) έχει ιδιότητες οξέος. Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

23 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: HC CH + H O καταλύτες A ( τελικό σταθερό προϊόν) CH - C - CH + HCN O B Μονάδες Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. CH CH MgCl +H O A + Mg(OH)Cl +CH CHO ενδιάμεση ένωση +H O B SOCl Γ Μονάδες 6 ΘΕΜΑ ο Υδατικό διάλυμα Δ 1 όγκου 4L περιέχει 0, mol ΝΗ και έχει ph = 11. α. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ στο διάλυμα Δ 1 και τη σταθερά ιοντισμού K b της ΝΗ. Μονάδες 8 β. Στο διάλυμα Δ 1 προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCl 0,1Μ μέχρι να εξουδετερωθεί πλήρως η ΝΗ, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος του HCl που απαιτήθηκε. Μονάδες 8 γ. Το διάλυμα Δ αραιώνεται με νερό και προκύπτει διάλυμα Δ όγκου 100L. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ Μονάδες 9 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5ºC, όπου Κ w = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

24 ΘΕΜΑ ο.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους. Ο χημικός δεσμός που δημιουργείται από την αντίδραση δύο αμινοξέων με ταυτόχρονη απελευθέρωση νερού ονομάζεται δεσμός. Ο αναβολισμός περιλαμβάνει αναγωγικές αντιδράσεις, για την πραγματοποίηση των οποίων ως δότης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται το. Μονάδες 6.. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της πρότασης που είναι σωστή. Οι πρωτεΐνες είναι αμφολύτες διότι: α. έχουν συνολικό φορτίο μηδέν. β. εμφανίζουν τόσο τον όξινο, όσο και τον βασικό χαρακτήρα. γ. υδρολύονται τόσο σε διαλύματα βάσεων, όσο και σε διαλύματα οξέων. δ. διασπώνται σε πεπτίδια. Μονάδες 5.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Στο μόριο του DNA υπάρχει πάντοτε ίσος αριθμός βάσεων αδενίνης και γουανίνης. β. Το αμινοξύ Α εμφανίζει θετικό συνολικό φορτίο σε υδατικό διάλυμα με ph < pi (pi = ισοηλεκτρικό σημείο του αμινοξέος Α). γ. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης που εμφανίζει διακλαδώσεις. Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

25 .4. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Ένα δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι Α. Νευροπεπτίδιο Β. Ορμόνη θυρεοειδούς Γ. Ορμόνη παγκρέατος Δ. Ένζυμο Στήλη ΙΙ 1. Ινσουλίνη. Αιμοσφαιρίνη. Εγκεφαλίνη 4. Ριβονουκλεάση 5. Καλσιτονίνη Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 4ο 4.1.α. Δίνεται η ενζυμική αντίδραση: E S P, όπου S = υπόστρωμα, Ρ = προϊόν και Ε = ένζυμο. Να γράψετε την εξίσωση Michaelis - Menten που δίνει την ταχύτητα της αντίδρασης αυτής (Μονάδες 4). Ποια σχέση προκύπτει από την εξίσωση αυτή όταν η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με το μισό της μέγιστης ταχύτητας; (Μονάδες ). Μονάδες β. Ποια πληροφορία μας δίνει η τιμή της σταθεράς Michaelis (Κm) ως προς το βαθμό συγγένειας ενζύμου-υποστρώματος; E Μονάδες 4.1.γ Στην ενζυμική αντίδραση S P, προστίθεται ένας συναγωνιστικός αναστολέας. Ποια είναι η επίδραση της προσθήκης αυτής στη σταθερά Michaelis (Km) του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα καθώς και στην τιμή της μέγιστης ταχύτητας της ενζυμικής αντίδρασης; Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

26 4. Το α-κετογλουταρικό μεταβολίζεται σε φουμαρικό μέσω των αντιδράσεων του κύκλου του κιτρικού οξέος, όπως φαίνεται στην παρακάτω πορεία: NAD + NADH+H + GDP+P i GTP FAD FADH α-κετογλουταρικό ηλεκτρυλο-coa ηλεκτρικό φουμαρικό CoA CO CoA Με δεδομένο ότι η πορεία αυτή συνδέεται με την οξειδωτική φωσφορυλίωση, να υπολογίσετε πόσα μόρια ΑΤΡ παράγονται σ αυτή για κάθε μόριο α-κετογλουταρικού αιτιολογώντας τον υπολογισμό σας. Μονάδες 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

27 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1ο 1.1. γ 1.. δ 1. Λάθος Λάθος Σωστό 1.4 HC CH + H O CH CH = O ( A) CH C CH O + H CN CH CH C OH CN (B) 1.5 Α: CH CH B: Γ: Θέμα ο 0, mol α. C NH = = 0,05 M 4 L NH + H O + NH 4 + OH (0,05 X)M XM XM Είναι ΡΗ = 11 δηλ. [ΟΗ - ] = 10 - Μ. Άρα x = x 10 α = α = α = 0,0 0,05 0,05 ( 10 ) 5 [NH ][OH ] =. + 4 K b [NH ] K b = 0,05 K b = 10 n NH = 0,05 4 = 0, Πρέπει n NH = n HCl n HCl = 0, mol β. mol C n HCl 0,0 mol = VHCl = Vδ/τος HCl L. V 0,1 mol/l HCl = HCl Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

28 γ. Στο διάλυμα Δ περιέχονται 0, mol ΝΗ 4 Cl. NH + HCl NH 4 Cl 0, mol 0, mol 0, mol 0, mol Άρα CNH 4 Cl = = 10 M 100 L Διάσταση NH 4 Cl Ιοντισμός ΝΗ 4 Cl NH + + Cl Διιστ M Παρ M 10 - M + NH 4 + NH 4 + H O NH + Αρχ, H O M Ιονιζ. y Παρ, y y Τελικά [ΝΗ ] = [Η Ο + ] = y + [NH ] = 10 y 10 M. K K 4 14 K w α = K α (NH4 ) = K 5 b (NH4 ) = 5 10 K b (NH) [NH][HO ] 10 y 6 b (NH 4 ) = 5 10 = y = (NH 4 ) 10 Άρα [Η Ο + ] = 10-6 Μ PH = 6. ΘΕΜΑ ο.1 - πεπτιδικός - ΝΑDΡΗ. Β. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό.4 Α Β5 Γ1 Δ4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

29 ΘΕΜΑ 4ο 4.1. α. Δυο κορυφαίοι ενζυμολόγοι, οι Μικαέλις (Michaelis) και Μέντεν (Menten) (191) πρότειναν ότι, για να δράσει το ένζυμο (Ε) πρέπει να δημιουργήσει με το υπόστρωμα (S) ένα σύμπλοκο (ES), το οποίο μπορεί να διασπαστεί σε ένζυμο (Ε) και προϊόν (Ρ). Ε + S ES E + P Μελετώντας τη φύση της καμπύλης κατέληξαν να εκφράσουν μαθηματικά την πορεία της ενζυμικής αντίδρασης με την παρακάτω σχέση, που είναι γνωστή ως εξίσωση Michaelis - Menten. Vmax[S] v = Km + [S] όπου v η ταχύτητα της αντίδρασης, V max η μέγιστη ταχύτητα, [S] η συγκέντρωση του υποστρώματος και Km μία σταθερά, γνωστή ως σταθερά Michaelis. Εάν θεωρήσουμε ότι σε κάποια στιγμή η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με το μισό της μέγιστης ταχύτητας δηλαδή v = V max /, τότε η εξίσωση Michaelis - Menten γίνεται: V V [S] 1 [S] max max = = Km + [S] = [S] Km [S] Km + [S] Km + [S] = οπότε η Km ισούται με τη συγκέντρωση του υποστρώματος, όταν η ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης είναι η μισή της μέγιστης β. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της Κm τόσο μεγαλύτερη η συγγένεια ενζύμου - υποστρώματος γ. Με τη προσθήκη συναγωνιστικού αναστολέα η Κm του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα αυξάνεται ενώ η Umax παραμένει σταθερή Κατά τη μετατροπή του α-κετογλουταρικού σε ηλεκτρο-coa παράγεται 1 μόριο NADH ATP. Κατά τη μετατροπή του ηλεκτρο-coa σε ηλεκτρικό παράγεται 1 μόριο GTP 1 ATP. Κατά τη μετατροπή του ηλεκτρικού σε φουμαρικό παράγεται 1 μόριο FADH ATP Σύνολο 6 ATP Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

30 - ' ( ) μ μμ :. μ a F μ μ. μ.. μ μ.. af.. HCl. 4.. μ μ CH COOH μ μ NaOH, 5 C, ph μ μ μ. μ 7.. μ 7.. μ 7.. μ , μμ,,, μ.. μ Cl, - μ μ.. μ RCOOH, μ.. μ (RONa) μ μ. 6 : Keystone

31 .4. μ μ : CH Cl + CH COONa A + B CH CH OH H S o C μ μ μ,,. +KCN +H CH CH CH + HCl A ( ) 6 μ 0,.. ph μ. 7. L μ 0, mol μ, L μ. ph μ. 8. L μ 0, mol HCl μ, L μ. ph μ μ μ μ. 0 μ 5 C, a( ) = 0-5 w = 0-4. μ μ μ. : Keystone

32 .. μ μ μ μ. μ μ..., μ, μ μμ. μ μ μ , μμ,,, μ.... μ μ.. «μ» μ μ. 6.4., μ μμ. ( ).. μ... μ μ. μ. μ 4. rrna. μ 5. ATP. μ. μ μ 0 : Keystone

33 4 μ μ : μ μ μ μ μ (μ 4) (μ ). 6 : Keystone 4

34 μ... ), ), ).4 CH Cl CH COONa CH COOCH NaCl SO4 CH CH OH CH CH H O 70OC.5 : : : CH CH CH Cl CHCH CN CH CHCH CH NH CH μ. ( ) , / x x x II 0, - x x x x Ka 0, x ( ) : Keystone 5

35 Ka C , - x 0, ( ) 0 5 x x 0, 0 6 x 0 H O 0 M H O ph ph log. : n = CV = 0, mol/l L = 0, mol (mol) HA + KOH KA + H O 0, 0, / 0, 0, 0, 0, n 0, mol KA : C = = = 0, M V L + + 0, 0, 0, ( ) + + 0, / x x x II 0, x x x 4 Kw 0 9 Ka Kb Kw Kb Kb 0 Ka 5 0 x Kb 0, x () Kb , - x 0, C () 0 9 x x 0, 0 0 x 0 5 : Keystone 6

36 5 OH 0 M -5 poh og OH =- og 0 poh 5 ph n 0, mol. HC : C 0, M V L HCl + H O Cl + H O + 0, M 0, M 0, M (M) HA + H O A + H O +. 0, 0, / x x x 0, x x 0, +x x (0, x) () 0, x 0 0, x = 0, C 0, + x 0, 5 x 0, 5 () 0 x 0 0, [H O + ] = 0, + x = 0, , M PH = log[h O + ] = log0, PH= x 0, μ o, μ.. ) ) ) : Keystone 7

37 , 8. 4.,.. : Keystone 8

38 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1. και 1.. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Η συζυγής βάση του HSO 4 είναι το α. β. SO. SO 4. γ. HSO 4. δ. S. σύμφωνα με τη θεωρία των Brönsted Lowry Μονάδες Ο δείκτης ΗΔ είναι ένα ασθενές οξύ. Κατά κανόνα το χρώμα της όξινης μορφής ΗΔ του δείκτη επικρατεί όταν α. ph < pk aηδ 1. β. ph > pk aηδ + 1. γ. ph = pk aηδ. δ. ph > pk aηδ. Μονάδες Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. To υδατικό διάλυμα KNO στους 5 C έχει ph = 7. β. Η μεθυλαμίνη (CH NH ) αντιδρά με HCl. γ. H προσθήκη Η στην CH C CH δίνει 1 προπανόλη. O Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

39 1.4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: α. CH CH OH + Na A + B β. CH CH COOH + CH OH Γ + Δ Μονάδες Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. ΘΕΜΑ ο +Br + NaOH + CuCl+NH CCl 4 αλκοόλη CH =CH A B Γ Μονάδες 6 Υδατικό διάλυμα Δ 1 όγκου 400 ml περιέχει λ mol HCOOH και έχει ph =. Στα 00 ml του διαλύματος Δ 1 προσθέτουμε 0,0 mol στερεού HCOONa και προκύπτει διάλυμα Δ όγκου 00 ml. Να υπολογίσετε: α. Την τιμή του λ. Μονάδες 7 β. Το ph του διαλύματος Δ και το βαθμό ιοντισμού του HCOOH σε αυτό. Μονάδες 10 γ. Τον όγκο υδατικού διαλύματος KMnO 4 0,1 M, παρουσία H SO 4, που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως με τα υπόλοιπα 00 ml του διαλύματος Δ 1. Μονάδες 8 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 C, όπου Κ a (HCOOH) = Να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

40 ΘΕΜΑ ο.1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση συμπληρωμένη με τους σωστούς όρους: Οι ορμόνες που εκκρίνονται από το πάγκρεας και ρυθμίζουν τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα είναι η και η. Μονάδες 4.. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της. Οι συμπληρωματικές βάσεις στο μόριο του DNA συνδέονται με δεσμούς α. φωσφοδιεστερικούς. β. υδρογόνου. γ. γλυκοζιτικούς. δ. πεπτιδικούς. Μονάδες 5.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Ο ρόλος του trna είναι να μεταφέρει, κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης, τα κατάλληλα αμινοξέα από το κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα. β. Τα αμινοξέα έχουν αμφολυτικό χαρακτήρα. γ. Η οξείδωση ενός μορίου FADH μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας αποδίδει μόρια ΑΤΡ. Μονάδες 6.4. Κάθε χρωστική αντίδραση της Στήλης Ι να την αντιστοιχίσετε με την εμφάνιση του σωστού χρώματος από τη Στήλη ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το γράμμα της Στήλης ΙΙ. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει. Δύο χρωστικές αντιδράσεις αντιστοιχούν στο ίδιο χρώμα). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

41 Στήλη Ι 1. Αμινοξύ + Διάλυμα νινυδρίνης. Άμυλο + Διάλυμα Ι σε ΚΙ. Γλυκογόνο + Διάλυμα Ι 4. Πρωτεΐνη + αλκαλικό διάλυμα CuSO 4 (αντίδραση διουρίας) 5. Κυτταρίνη + Διάλυμα Ι Στήλη ΙΙ Α. Ερυθρωπό Β. Ιώδες Γ. Καστανοκίτρινο Δ. Πράσινο Ε. Κυανό Μονάδες 10 ΘΕΜΑ 4o 4.1. i. Να αναφέρετε τα συστατικά από τα οποία δομείται το ΑΤΡ. Μονάδες ii. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο κύκλος ΑΤΡ ADP που αποτελεί το βασικό τρόπο ανταλλαγής ενέργειας στα βιολογικά συστήματα. 4 5 Οξείδωση καυσίμων μορίων Σύνθεση βιομορίων, κίνηση Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

42 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του σχήματος και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α. CO + H O B. ADP + Pi Γ. Η Ο Δ. O E. ATP Μονάδες Ορισμένες ενώσεις που ρυθμίζουν την ενεργότητα ενός ενζύμου ονομάζονται αλλοστερικοί τροποποιητές. i. Να περιγράψετε πώς δρα ένας αλλοστερικός τροποποιητής. Μονάδες 6 ii. Κατά τη μεταβολική πορεία της γλυκόλυσης πραγματοποιείται η αντίδραση: 6 φωσφορική φρουκτόζη ADP 1,6 διφωσφορική φρουκτόζη Η αντίδραση αυτή καταλύεται από το ένζυμο φωσφοφρουκτοκινάση το οποίο ρυθμίζεται αλλοστερικά. Πώς γίνεται η ρύθμιση της ενεργότητας του ενζύμου αυτού, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου; Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

43 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1.1. β 1.. α 1.. α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος (Α) (Β) 1.4. α) CH CH OH+Nα 1 CH CH ONα+ H (Γ) (Δ) β) CH CH COOH+CH OH CH CH COOCH +H O 1.5. Α: CH - CH Β: CH Ξ CH Γ: CuC Ξ CCu B B ΘΕΜΑ ο λ α) C HCOOH = Μ 0, 4 (Μ) HCOOH + H O HCOO - + H O + λ Αρχ. 0,4 Ισορ. λ x x x 0,4 PH= [H O + ]=10 - =x Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

44 + [ HCOO ][H O ] Kα= [HCOOH] ή 10 4 = λ 10 0,4 Έστω λ 10 0,4 λ 0, = ή λ 0,4 0,4 = ή λ=0, mol λ 4 0, Kα 10 4 C HCOOH = = 0,5M = = 4 10 < 0, 01. 0,4 C 0,5 λ 0, β) C HCOOH = = = 0, 5 M 0,4 0,4 C 0,0 0, HCOON α = = 0,1 στο Δ (Μ) HCOOH + H O HCOO - + H O + Aρχ. 0,5 Ισορ. 0,5 y y+0,1 y (M) ΗCOONα HCOO - + Να + 0,1 0,1 0,1 + [ HCOO ][H O ] Κα= [HCOOH] ή 10 4 = (y + 0,1) y 0,5 y K α 0,01 C άρα y+0,1 0, 1 και 0,5-y 0,5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

45 10 4 = ή ΡΗ= 0,1y 0,5 ή y = 10 άρα PH= - og l [H O + ] ή PH= -log10 - α= y c = 10 0,5 = 10 γ) 5HCOOH + KMnO 4 + H SO 4 5CO + MnSO 4 + K SO 4 + 8H O n HCOOH =c v=0,5 0,=0,1 mol Βάσει στοιχειομετρίας 0,1 mol HCOOH απαιτούν 0,1 5 = 0,04mol ΚMnO 4 n c = ή V n V = ή c 0,04 V KMnO 4 = = 0, 4 L ή 400 ml 0,1 ΘΕΜΑ ο.1. Ινσουλίνη, γλυκαγόνη.. β.. α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος.4. 1-Β, -Ε, -Α, 4-Β, 5-Γ ΘΕΜΑ 4ο 4.1. i) Από σχολ. βιβλίο σελ. 41 «Το ΑΤΡ αποτελείται από το σάκχαρο ριβόζη, τη βάση αδενίνη και τρεις φωσφορικές ομάδες, γι αυτό λέγεται και τριφωσφορική αδενοσίνη. ii) 1-E, -B, -Δ, 4-A, 5-Γ 4.. i) Από σχολ. βιβλίο σελ. 41, όλη η παράγραφος 4.6. ii) Από σχολ. βιβλίο σελ «Το ένζυμο αυτό αναστέλλεται αλλοστερικά μέχρι αυξάνεται ταχύτατα». Το ένζυμο αυτό αναστέλλεται αλλοστερικά από υψηλές συγκεντρώσεις ΑΤΡ ενώ αντίθετα ενεργοποιείται από το ADP και το ΑΜΡ. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

46 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιο από τα παρακάτω επηρεάζει την τιμή της σταθεράς ιοντισμού Κ a του CH COOH σε αραιά υδατικά διαλύματα; α. η συγκέντρωση του CH COOH. β. η θερμοκρασία του διαλύματος. γ. ο βαθμός ιοντισμού του CH COOH. δ. η επίδραση κοινού ιόντος. Μονάδες 4 1. Ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα συμπεριφέρεται σε υδατικό διάλυμα ως διπρωτικό οξύ κατά Brönsted-Lowry; α. HSO 4 β. HCOOH γ. CH OH δ. H S Μονάδες 5 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. β. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με αλκοξείδιο του νατρίου (RONa) οδηγεί στον σχηματισμό εστέρα. γ. Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν με το νερό και δίνουν αλκάνια. Μονάδες Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες α. CH C CH + HOH Α (τελικό προϊόν) Η + β. CH COOCH CH + HOH B + Γ Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

47 1.5 Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α και Β. A ( ) αντιδραστήριο Grignard + B ( ) καρβονυλική ένωση CH ενδιάμεσο +H O ( προϊόν ) H C C -Mg(OH)X OH CH Μονάδες 6 ΘΕΜΑ ο Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: διάλυμα Δ 1 : ΝaOH 0,1 Μ διάλυμα Δ : ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ διάλυμα Δ : HCl 0,1 Μ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα σύμβολα Δ 1, Δ, Δ της Στήλης 1 και δίπλα σε κάθε σύμβολο τη σωστή τιμή ph από τη Στήλη του παρακάτω πίνακα (χωρίς αιτιολόγηση). Στήλη 1 Στήλη (ph) Δ 1 : ΝaOH 0,1 Μ 1 Δ : ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ 1 Δ : HCl 0,1 Μ 5. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ιοντισμού K b της ΝΗ. Μονάδες Μονάδες 6. Σε 1,1 L του διαλύματος Δ διαλύεται αέρια ΝΗ, οπότε προκύπτει 1,1 L ρυθμιστικού διαλύματος Δ 4 με pη = 9. Να υπολογίσετε τα mol της ΝΗ που διαλύθηκε. Μονάδες 7.4 Στο διάλυμα Δ 4, όγκου 1,1 L, προστίθενται 0,9 L διαλύματος Δ. Έτσι προκύπτει διάλυμα Δ 5 όγκου L. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 5. Μονάδες 9 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5 C, όπου Κ w = Για τη λύση του προβλήματος να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

48 ΘΕΜΑ ο.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους: Η δευτεροταγής δομή μιας πρωτεΐνης μπορεί να έχει είτε τη μορφή..., είτε τη μορφή.... Η πρόσδεση του υποστρώματος και η κατάλυση μιας ενζυμικής αντίδρασης γίνεται στο... του ενζύμου. Μονάδες 6. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποιο από τα παρακάτω σάκχαρα δεν πέπτεται από τον άνθρωπο; α. άμυλο. β. γλυκογόνο. γ. κυτταρίνη. δ. σακχαρόζη. Μονάδες. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Οι δύο συμπληρωματικές αλυσίδες του DNA είναι μεταξύ τους αντιπαράλληλες. β. Κατά τη μετουσίωση των πρωτεϊνών καταστρέφεται η πρωτοταγής δομή τους. γ. Σε υδατικό διάλυμα ενός αμινοξέος, όταν ph<pi, το αμινοξύ εμφανίζεται φορτισμένο αρνητικά. Μονάδες 6.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης 1 και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς της Στήλης, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στήλη 1 Στήλη α. φωσφοδιεστερικοί δεσμοί 1. υπάρχουν στο μόριο του αμύλου β. πεπτιδικοί δεσμοί γ. γλυκοζιτικοί δεσμοί δ. δεσμοί υδρογόνου ε. δισουλφιδικοί δεσμοί. ενώνουν τα διαδοχικά νουκλεοτίδια μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. δεσμοί μεταξύ ατόμων θείου δύο κυστεϊνών 4. ενώνουν τα διαδοχικά αμινοξέα μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας 5. ενώνουν μεταξύ τους τις συμπληρωματικές βάσεις του DNA Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

49 ΘΕΜΑ 4ο Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα αποικοδόμησης της γλυκόζης: Γλυκόζη γλυκόλυση A Β οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση Κύκλος κιτρικού οξέος α. Να ονομάσετε τις ενώσεις Α και Β. Μονάδες 8 β. Πώς ονομάζεται το πολυενζυμικό σύμπλεγμα που καταλύει την μετατροπή: Α Β; Μονάδες 4 γ. Σε ποια μέρη του ευκαρυωτικού κυττάρου γίνονται οι αντιδράσεις: i. της γλυκόλυσης; ii. του κύκλου του κιτρικού οξέος; Μονάδες 6 δ. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ένωση Α μεταβολίζεται σε γλυκόζη. Πώς ονομάζεται η μεταβολική αυτή πορεία (μονάδες ) και πότε πραγματοποιείται στον οργανισμό; (μονάδες 4). Μονάδες 7 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

50 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1.1 β. 1. δ 1..α Σ, β Λ, γ Σ 1.4 καταλύτες α. CH - C CH + HOH CH C CH O β. CH COO CH CH + H OH CH COOH + CH CH OH Η CH ενδιάμεσο προϊόν CH + H O MgX + CH C CH CH C CH Mg(OH)X O OH ΘΕΜΑ ο.1 Δ 1 : 1 Δ : 5 Δ : 1 +. M NH 4 Cl NH 4 + Cl 0,1 0,1 0,1 M + NH 4 H O NH + H O + Αρχ. 0,1 Ιοντ/παρ x x x ΙΙ 0,1 x x x PH = 5, άρα [H O + ] = 10 5 M x x K a = 0,1 x 0,1 οπότε K a = = Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

51 K w 5 a K b = K w K b = = = 10-9 K a 10 K. C poh = pk b + log C C οξ 5 = 5 + log Cοξ = Cβ C Cβ οπότε n NH = C V = 0,1 1,1 = NH οξ β NH = 0,1 M 0,11 mol.4 n HCL = C HCl V HCl = 0,1 0,9 = 0,09 mol mol NH + HCl NH 4 Cl αρχ 0,11 0,09 0,11 αντ/παρ 0,09 0,09 0,09 τελ 0,0 0, C 0,0 = T = NH 0,01 M C T NH4Cl 0, = = 0,1 M C poh = pk b + log C οξ β 0,1 poh = 5 + log poh = 6 οπότε ph = 8 0,01 ΘΕΜΑ ο.1.α έλικας, β πτυχωτής επιφανείας ενεργό κέντρο.. γ..α Σ, β Λ, γ Λ.4. β 4, ε, γ 1, α, δ 5. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

52 ΘΕΜΑ 4ο α. Α: πυροσταφυλικό οξύ Β: διοξείδιο του άνθρακα β. πυροσταφυλική αφυδρογονάση γ. i. κυτταρόπλασμα ii. μιτοχόνδρια δ. γλυκονεογένεση Προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός να επιβιώσει σε περιόδους ασιτίας, συνθέτει γλυκόζη από μη υδατανθρακικές πηγές. Ακόμη, η γλυκονεογένεση είναι απαραίτητη σε περιόδους εντατικής άσκησης, οπότε παράγεται μεγάλη ποσότητα γαλακτικού οξέος. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

53 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα είναι το συζυγές οξύ του θεωρία Brönsted Lowry; α. Η ΡΟ 4 β. Η ΡΟ γ. H PO 4 δ. PO 4 HPO 4 σύμφωνα με τη Μονάδες 1. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί αύξηση του βαθμού ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, σε υδατικό διάλυμα στους 5 ο C; α. Προσθήκη νερού β. Αύξηση της συγκέντρωσης του ΗΑ γ. Προσθήκη στερεού ΝaΑ δ. Προσθήκη HCl Μονάδες 4 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Η μεθανόλη (ΗCH=O) με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard και υδρόλυση του ενδιάμεσου προϊόντος δίνει δευτεροταγή αλκοόλη. β. Η αιθανόλη αντιδρά με ΝaΟΗ. γ. Οι αλδεΰδες αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens). Μονάδες Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: H SO 4 α. CH CH C HCH. (κύριο προϊόν) 170 C OH H β. HCOOH + CH CH OH +. Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

54 1.5 Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ. A Γ +H O H SO 4 Hg, HgSO4 +SOCl CH CCH O B +K Cr O / H 7 + Μονάδες 6 ΘΕΜΑ ο Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: διάλυμα Δ 1 : KOH με ph = 1,0 διάλυμα Δ : KF με ph =,5 διάλυμα Δ : KF με συγκέντρωση 0,1 Μ.1 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση σε mol / L του διαλύματος Δ 1 σε KOH. Μονάδες 4. Ογκομετρούμε 5,0 ml διαλύματος Δ με το διάλυμα Δ 1 παρουσία κατάλληλου δείκτη. Για την πλήρη εξουδετέρωση απαιτούνται 5,0 ml διαλύματος Δ 1. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιος από τους παρακάτω δείκτες είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση αυτή (μονάδες ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες ): Δείκτης Περιοχή ph αλλαγής χρώματος δείκτη Ερυθρό του Κογκό,0 5,0 φαινολοφθαλεΐνη 8, 10,1 Μονάδες 5 β. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση σε mol / L του διαλύματος Δ σε HF και την τιμή της σταθεράς ιοντισμού Κ a του HF. Μονάδες 8. Πόσος όγκος διαλύματος Δ πρέπει να προστεθεί σε 1 L διαλύματος Δ ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με ph = 5,0; Μονάδες 8 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 5º C, όπου K W = Για τη λύση του προβλήματος να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

55 ΘΕΜΑ ο.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους: α. Η αμινομάδα ενός αμινοξέος μπορεί να αντιδράσει με την.. ενός άλλου αμινοξέος. Ο δεσμός που σχηματίζεται ονομάζεται.. δεσμός. β. Το φαινόμενο κατά το οποίο το προϊόν μιας αντίδρασης αναστέλλει τη σύνθεσή του καλείται ρύθμιση με. Μονάδες 6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει κατά τη μη συναγωνιστική αναστολή; α. Η K m του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα μειώνεται. β. Ο αναστολέας καταλαμβάνει το ενεργό κέντρο του ενζύμου. γ. Η V max της αντίδρασης μένει σταθερή. δ. Η K m του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα μένει σταθερή. Μονάδες 5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Ο ρόλος του αγγελιαφόρου RNA είναι η μεταφορά των γενετικών πληροφοριών από το DNA στα ριβοσώματα.. β. Η ανηγμένη μορφή του συνενζύμου NADPH σχηματίζεται στους αυτότροφους οργανισμούς κυρίως κατά τη φωτοσύνθεση. γ. Η συνολική ενεργειακή απόδοση σε ΑΤΡ κατά την οξείδωση ενός μορίου ακετυλο- CoA μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος είναι μόρια ΑΤΡ. Μονάδες 6.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. θυροξίνη 1. αποθηκευτική πρωτεΐνη β. κολλαγόνο. ένζυμο γ. καζεΐνη. λιπαρό οξύ δ. αμυλάση 4. συνδετικός ιστός 5. ορμόνη Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 4ο 4.1 Η λακτόζη είναι σάκχαρο που συναντάται στο γάλα των θηλαστικών. Με βάση το βιολογικό ρόλο της λακτόζης να εξηγήσετε γιατί το γάλα των θηλαστικών είναι σημαντικό για τη διατροφή του ανθρώπου. Μονάδες 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

56 4. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα αποκοδόμησης της γλυκόζης: διαδικασία 1 διαδικασία Γλυκόζη Πυροσταφυλικό οξύ στάδιo I A στάδιo II Αιθανόλη α. Πως ονομάζονται οι διαδικασίες 1 και ; Μονάδες 4 β. Πως ονομάζεται η ένωση Α; Μονάδες γ. Κάτω από ποιες συνθήκες και σε ποιους οργανισμούς συμβαίνει η διαδικασία ; Μονάδες 6 δ. Σε ποιο από τα δύο στάδια της διαδικασίας έχουμε επανοξείδωση του συνενζύμου NADH; Μονάδες ε. Ποια είναι η σημασία της επανοξείδωσης του συνενζύμου NADH στο διάγραμμα α- ποικοδόμησης της γλυκόζης που μελετάμε; Μονάδες 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

57 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1.1 γ 1. α 1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ HSO α. CH CH CH(OH)CH CH CH= CHCH + H O β. HCOOH + CH CH OH 1.5 A: CH C CH 170 o C H + HCOOCH CH + H O B: CH CH(OH)CH Γ: CH CHClCH ΘΕΜΑ ο.1 Έστω C 1 η συγκέντρωση του διαλύματος Δ 1 (mol/l) ΚΟΗ Κ + + OH - Αρχικά C Τελικά - C 1 C 1 Αφού ph = 1 προκύπτει ότι poh = 14 1 = 1 επομένως [ΟΗ - ] = 0,1Μ. Άρα C 1 = 0,1Μ. α. Η χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται είναι: HF + KOH KF + H O To KF διίσταται: KF K + + F και το ιόν F αντιδρά με το H O: F - + H O HF + OH To διάλυμα που προκύπτει είναι βασικό, επομένως ο δείκτης που είναι κατάλληλος για αυτήν την ογκομέτρηση είναι η φαινολοφθαλεΐνη η οποία αλλάζει το χρώμα της στην βασική περιοχή ph. β. Τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης ισχύει ότι: n HF = n KOH επομένως C V = C 1 V 1 δηλαδή C = 0, άρα C = 0,1M. Στο διάλυμα Δ το HF ιοντίζεται Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

58 (mol/l) HF + H O F - + H O + Aρχικά 0,1 - - Ισορροπία 0,1-x x x Αφού ph =,5 πρέπει [Η Ο + ] = 10 -,5 Μ επομένως x = 10 -,5 M. K + [ F ][ H O ] x x 10 =. 0,1 x 0,1 0,1 5 4 α, HF = = K α, HF = 10 [ HF]. Έστω V ο άγνωστος όγκος του Δ. Με την ανάμιξη των διαλυμάτων αλλάζουν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών, επομένως για τις νέες συγκεντρώσεις ισχύει : Για το KF: C (τελ) C = = (1) V V + V 1 V 1+ V και για το HF: C (τελ) C V = = () V + V 0, V Το διάλυμα που προκύπτει είναι ρυθμιστικό επομένως από την εξίσωση των Henderson- Hasselbalch : Cβάσης ph = pkα + log () C όπου C οξέος = C (τελ) και C βάσης = C (τελ) αφού KF K + + F και pκα = logk α, HF (4) οξέος Αντικαθιστώντας στην σχέση () τις (1), () και (4) έχουμε: 5 V = 4 + log ή 1+ V 0,1 1+ V V 1 = log επομένως V = 1L. 0,1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

59 ΘΕΜΑ ο.1. α. καρβοξυλομάδα, πεπτιδικός β. ανάδραση.. δ... α. Σ β. Σ γ. Λ.4. α. 5 β. 4 γ. 1 δ. ΘΕΜΑ 4ο 4.1. Η λακτόζη ή γαλακτοσάκχαρο είναι το κύριο σάκχαρο που συναντάται στο γάλα των θηλαστικών και προέρχεται από τη συνένωση ενός μορίου γλυκόζης και ενός μορίου γαλακτόζης. Η λακτόζη βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου, ενώ υδρολύεται σχετικά αργά και έτσι παραμένει στο έντερο πολύ περισσότερο από άλλους υδατάνθρακες, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη μικροοργανισμών οι οποίοι συνθέτουν χρήσιμα για τον άνθρωπο συστατικά, όπως π.χ. διάφορες βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 4.. α. Διαδικασία 1: Γλυκόλυση, Διαδικασία : Αλκοολική ζύμωση β. Α: Ακεταλδεΰδη γ. Το πυροσταφυλικό που παράγεται κατά τη διάσπαση της γλυκόζης μετατρέπεται σε αναερόβιες συνθήκες, στους ζυμομύκητες και μερικούς άλλους μικροοργανισμούς, σε αιθανόλη. δ. Στο στάδιο ΙΙ η παραγόμενη από στο στάδιο Ι ακεταλδεΰδη ανάγεται σε αιθανόλη με ταυτόχρονη επανοξείδωση του NADH σε NAD +. ε. Με την επανοξείδωση του συνενζύμου NADH αναγεννάται το ΝΑD + και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής πορεία της γλυκόλυσης αφού το NAD+ είναι εκ νέου διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

60 ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της: Α1. Σε όξινο υδατικό διάλυμα και σε θερμοκρασία 5 ο C ισχύει ότι: α. [Η O + ] = 10 7 Μ β. [Η O + ] < 7 γ. [Η O + ] > 10 7 Μ δ. [Η O + ] + [ΟΗ ] = Μονάδες 4 Α. Σε ένα διάλυμα ΝΗ προσθέτουμε ποσότητα ΝΗ 4 Cl χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας, οπότε: α. το ph αυξάνεται β. ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ (α) μειώνεται γ. η σταθερά ιοντισμού της ΝΗ (K b ) μειώνεται δ. ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ (α) αυξάνεται Μονάδες 5 Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Όλες οι αλκοόλες με μοριακό τύπο C 4 H 10 O οξειδώνονται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής τους αλυσίδας. β. Κατά την ογκομέτρηση υδατικού διαλύματος ΝΗ άγνωστης συγκέντρωσης με πρότυπο διάλυμα ΗCl, το ph στο ισοδύναμο σημείο και σε θερμοκρασία 5 ο C είναι ίσο με 7. γ. Η σταθερά ιοντισμού του νερού, K w, αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μονάδες 6 Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: α. CHCHBr β. CH CH MgCl + CH COONa + CH + H O + Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

61 Α5. Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. Α + KMnO (H ) 4 + Β + H CH CH CH OH + Β Γ Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ (Διάλυμα Δ 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ 1. Μονάδες 6 Β. Σε 00 ml διαλύματος Δ 1 διαλύουμε 0,01 mol HCl (χωρίς μεταβολή του όγκου) και προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ και το βαθμό ιοντισμού του CH COOH στο διάλυμα αυτό. Μονάδες 10 Β. Στο διάλυμα Δ (όγκου 00 ml) προσθέτουμε 1, g NaOH και προκύπτει διάλυμα Δ (χωρίς μεταβολή του όγκου). Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ. Μονάδες 9 Δίνεται ότι: Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 C, όπου Κ w = 10 14, K a (CH COOH) = Σχετικές ατομικές μάζες: Na =, O = 16, H = 1. Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. ΘΕΜΑ Γ Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους: Οι... πρωτεΐνες είναι ευδιάλυτες στο νερό, ενώ οι... πρωτεΐνες είναι α- διάλυτες. Η αντίδραση διουρίας δίνεται από τις ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους... δεσμό. Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

62 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης. Τα μονομερή των νουκλεϊκών οξέων είναι: α. το DNA και το RNA. β. τα νουκλεοτίδια. γ. τα σάκχαρα και οι οργανικές βάσεις. δ. οι αζωτούχες βάσεις. Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Σε διάλυμα με pη = το αμινοξύ γλυκίνη, με ισοηλεκτρικό σημείο pi = 5,97, θα κινηθεί προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος). β. Ο χαλκός είναι συστατικό της αιμοσφαιρίνης. γ. Στις πιο πολλές αναγωγικές αντιδράσεις ως δότης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται το NADPH. Μονάδες 6 Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα έ- ναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι α. Συναγωνιστικοί αναστολείς β. Μη συναγωνιστικοί αναστολείς γ. Αλλοστερικοί τροποποιητές δ. Συνένζυμα ε. Προσθετικές ομάδες Στήλη ΙΙ 1. Καταλύουν την ίδια αντίδραση. Αναστέλλουν ή ενεργοποιούν το ένζυμο. Είναι οργανικές ενώσεις χαλαρά δεμένες στα ένζυμα 4. Αλλάζουν τη Vmax 5. Είναι οργανικές ενώσεις ισχυρά δεμένες στα ένζυμα 6. Αλλάζουν την Κm Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

63 ΘΕΜΑ Δ Δ1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα αποικοδόμησης της γλυκόζης σε μυϊκά κύτταρα σπονδυλωτών, παρουσία και απουσία οξυγόνου. γλυκόζη 1 παρουσία Ο 9 (ένζυμο) O απουσία Ο (ένζυμο) 4 5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του σχήματος και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. α. ΑΤΡ β. ΝΑDH γ. γαλακτικό δ. ακετυλο-coa ε. CO στ. πυροσταφυλικό ζ. γαλακτική αφυδρογονάση η. NAD + θ. πυροσταφυλική αφυδρογονάση ι. ΑDP+Pi Μονάδες 10 Δ. Από ποια μη υδατανθρακικά πρόδρομα μόρια συντίθεται γλυκόζη κατά τη γλυκονεογένεση; Μονάδες 6 Δ. Ποιο μόριο αποτελεί την κύρια αποταμιευτική μορφή γλυκόζης στα ζωικά κύτταρα, (μονάδες ), ποια είναι η δομή του (μονάδες ) και γιατί η δομή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία από φυσιολογική άποψη; (μονάδες 4) Μονάδες 9 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

64 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Α1. γ Α. β Α. α Λ, β Λ, γ Σ Α4. α. CH CH Br + CH COONa CH COOCH CH + NaBr β. CH CHCH + H O CH CH CH + Mg(OH)Cl MgCl Α5. Α. CH CH CH=Ο Β. CH CH COOH Γ. CH CH COOCH CH CH ΘΕΜΑ Β Β1. + CHCOONa CHCOO + Na 0,1M 0,1M 0,1M (Μ) CH COO + H O CH COOH + ΟΗ Αρχ. 0,1 Ιοντ/Παρ. x x x Ισορρ. 0,1 x x x K a K b = Kw 14 Kw 10 K = = = 10 b 5 Ka 10 9 K b C 10 0,1 x 0,1M < K b [CH COOH][OH ] x x = = [CHCOO ] 0, x = x = 10 = [OH ] POH= log10 5 = 5 PH + POH = 14 PH = 14 5 PH = 9. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

65 B. CH COONa 0,1M 00 ml n = 0,1 0,= 0,0 mol n CHCOONa HCl = 0,01 mol (mol) CH COONa + HCl CH COOH + NaCl Αρχ. 0,0 0,01 Αντ./Παρ. 0,01 0,01 0,01 Τελ. 0,01 0,01 V = 00 ml n 0,01 C (CHCOONa) = = = 0,05M V 0, n 0,01 C (CHCOOH) = = = 0,05M V 0, CH COONa CH COO + Na + 0,05M 0,05M 0,05M (Μ) CH COOH + H O CH COO + Η O + Αρχ. 0,05 0,05 Ιοντ/Παρ. x x x Ισορρ. 0,05 x 0,05 + x x Ka C 0,05 + x 0,05M < 10 0,05 x 0,05M + [CHCOO ][HO ] 0,05 x 5 = = =. Άρα PH = 5. Ka x 10 [CH COOH] 0,05 5 x 10 a = = = 10 C 0,05 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

66 B. Mr NaOH = = 40 m 1, n = = = 0,0mol Mr 40 n = 0,01 mol n CHCOOH CHCOONa = 0,01 mol (mol) CH COOH + NaOH CH COONa + H O Αρχ. 0,01 0,0 0,01 Αντ./Παρ. 0,01 0,01 0,01 Τελικά 0,0 0,0 Το PH θα το καθορίσει το NaOH n 0,0 C(NaOH) = = = 0,1M V 0, NaOH Na + + OH 0,1 M 0,1 M 0,1 M [OH ] = 10 1 M POH = log10 1 POH = 1 PH + POH = 14 PH = 14 1 PH = 1 ΘΕΜΑ Γ Γ.1. Οι σφαιρικές πρωτεΐνες είναι ευδιάλυτες στο νερό, ενώ οι ινώδεις πρωτεΐνες είναι α- διάλυτες (σελ. 9). Η αντίδραση διουρίας δίνεται από τις ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους πεπτιδικό δεσμό (σελ. 0). Γ.. Γ.. Τα μονομερή των νουκλεϊκών οξέων είναι: β. τα νουκλεοτίδια. α. Σ β. Λ γ. Σ Γ.4. α. 6 β. 4 γ. δ. ε. 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

67 ΘΕΜΑ Δ Δ.1. 1 στ. πυροσταφυλικό 9 θ. πυροσταφυλική αφυδρογονάση δ. ακετυλο-coa 8 ε. CO 4 β. ΝΑDH 5 η. NAD + 6 ι. ΑDP+Pi 7 α. ΑΤΡ 10 ζ. γαλακτική αφυδρογονάση γ. γαλακτικό Δ.. Δ.. Σελ. 8: "Τα κύρια, μη υδατανθρακικά. πρόδρομα μόρια που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση της γλυκόζης, είναι το γαλακτικό οξύ, ορισμένα αμινοξέα που ονομάζονται γλυκοπλαστικά αμινοξέα (π.χ. αλανίνη) και η γλυκερόλη. Τα μόρια αυτά εισέρχονται στη μεταβολική πορεία της γλυκονεογένεσης σε διαφορετικά σημεία". Σελ. 8-84: Κύρια αποταμιευτική μορφή γλυκόζης στα ζωικά κύτταρα αποτελεί το γλυκογόνο. "Ιδιαίτερα πλούσια σε γλυκογόνο... αποτελούν τα βασικά ένζυμα για την πορεία της διάσπασης και της σύνθεσης του γλυκογόνου αντίστοιχα". Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

68 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της: Α1. Μια ουσία ορίζεται ως οξύ κατά Brönsted-Lowry, όταν μπορεί: α. να δώσει ένα ή περισσότερα Η + β. να πάρει ένα ή περισσότερα Η + γ. να δώσει ένα ή περισσότερα ΟΗ δ. να πάρει ένα ή περισσότερα ΟΗ Μονάδες Α. Το ph ενός υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσης Β συγκέντρωσης 0,01 Μ σε θερμοκρασία 5 o C μπορεί να είναι: α. β. 1 γ. 9 δ. 7 Μονάδες 4 Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Αν προσθέσουμε σε υδατικό διάλυμα ΗCl υδατικό διάλυμα ΝaCl, η συγκέντρωση των ιόντων H O + θα ελαττωθεί. β. Όταν σε υδατικό διάλυμα ΝΗ προσθέσουμε μικρή ποσότητα ΚΟΗ χωρίς μεταβολή όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ θα αυξηθεί. γ. Η προπανόνη αποχρωματίζει διάλυμα Br σε CCl 4. Μονάδες 6 Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:... α. CH CH Cl + CH ONa Αλκοόλη β. CH CH CHCl + NaOH... Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

69 Α5. Αφού μελετήσετε την παρακάτω σειρά χημικών μετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. CH CH = O + HCN A B Κ Cr O 7 /H + +Na Γ Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: Διάλυμα Δ 1 : NH με βαθμό ιοντισμού α = 10 Διάλυμα Δ : HBr συγκέντρωσης 0,01 Μ Β1. Να υπολογίσετε το ph των διαλυμάτων Δ 1 (μονάδες 6) και Δ (μονάδες ). Μονάδες 8 Β. Σε κάθε ένα από τα διαλύματα Δ 1 και Δ προσθέτουμε λίγες σταγόνες δείκτη ΗΔ. Ο δείκτης ΗΔ είναι ασθενές οξύ με K a = 10 6, για τον οποίο δίνεται ότι: όταν σε υδατικό διάλυμα το πηλίκο [ΗΔ]/[Δ ] είναι μεγαλύτερο του 10, το χρώμα του διαλύματος γίνεται κόκκινο, ενώ, όταν το πηλίκο [ΗΔ]/[Δ ] είναι μικρότερο του 0,1, το χρώμα του διαλύματος γίνεται μπλε. Να υπολογίσετε την τιμή του λόγου [ΗΔ]/[Δ ] για το κάθε διάλυμα και να προβλέψετε το χρώμα που θα πάρει. Να θεωρήσετε ότι, κατά την προσθήκη του δείκτη, δεν αλλάζει ο όγκος των διαλυμάτων. Μονάδες 5 Β. Αναμιγνύονται 40 ml του διαλύματος Δ 1 και 00 ml του διαλύματος Δ και προκύπτει διάλυμα Δ με όγκο 40 ml. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ. Μονάδες 1 Δίνεται ότι: Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 C, όπου Κw=10 14, K b (NH ) = 10 5 Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

70 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους: Το μόριο του DNA, εξαιτίας των... ομάδων που περιέχει, είναι αρνητικά φορτισμένο. Το κάθε μόριο του καλαμοσακχάρου προέρχεται από τη συνένωση ενός μορίου... και ενός μορίου... με απόσπαση ενός μορίου νερού. Μονάδες 6 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης. Το ΑΤΡ: α. χρησιμοποιείται ως μακροπρόθεσμη μορφή αποθήκευσης ενέργειας. β. θεωρείται ως το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου. γ. περιέχει την πεντόζη δεοξυριβόζη (- δεοξυ-d-ριβόζη). δ. περιέχει μόνο μία φωσφορική ομάδα. Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Η μελέτη της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης στηρίζεται στη μέθοδο αποικοδόμησης κατά Edman. β. Η καλσιτονίνη εκκρίνεται από τον θυρεοειδή αδένα και ελαττώνει την περιεκτικότητα του πλάσματος σε ασβέστιο. γ. Σύμφωνα με το μοντέλο της επαγόμενης προσαρμογής, το ενεργό κέντρο του ενζύμου έχει συμπληρωματικό σχήμα ως προς το σχήμα του υποστρώματος. δ. Η γλυκόλυση πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα. Μονάδες 8 Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι α. Κύκλος κιτρικού οξέος β. Γαλακτική ζύμωση γ. Αλκοολική ζύμωση δ. Γλυκόλυση Στήλη ΙΙ 1. Γαλακτική αφυδρογονάση. Αιθανόλη. Ηλέκτρυλο-CoA 4. Ριβόζη 5. Πυροσταφυλικό οξύ Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

71 ΘΕΜΑ Δ Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τη διαδικασία του καταβολισμού Μεγάλα μόρια A μικρότερα μόρια H + + e ενέργεια οξειδωμένα συνένζυμα 1 ανηγμένα συνένζυμα 4 Δ1. Το γράμμα Α περιγράφει το είδος των αντιδράσεων του καταβολισμού. Τι είδους αντιδράσεις περιλαμβάνει ο καταβολισμός; α. Οξειδωτικές β. Αναγωγικές Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, χωρίς αιτιολόγηση. Μονάδες Δ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς του σχήματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. α. ADP + Pi β. NAD +, FAD γ. NADH, FADΗ δ. ATP Μονάδες 8 Δ. Να περιγράψετε τι συμβαίνει στο πρώτο στάδιο της διάσπασης των τροφών. Μονάδες 4 Δ4. Πολλές τροφές περιέχουν κυτταρίνη. Γιατί η κυτταρίνη δεν πέπτεται από τον άνθρωπο; Ποιος είναι ο ρόλος της στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού; Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

72 Δ5. Στην παρακάτω μεταβολική οδό, οι διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν ρύθμιση με ανάδραση μιας σειράς ενζυμικών αντιδράσεων από τα προϊόντα Χ και Γ. Α E 1 B E Γ E Δ E 4 Χ E 5 Ζ Ποια από τις παρακάτω ενζυμικές αντιδράσεις θα πραγματοποιηθεί, αν το Χ βρεθεί στο κύτταρο σε υψηλές συγκεντρώσεις; α. Α Γ β. Α Ζ γ. Α Χ Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (μονάδες ) και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες ). Μονάδες 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

73 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Α1. α Α. γ Α. α. Σ β. Λ γ. Λ Α4. α. CHCHCl+ CHONa CHOCHCH + NaCl β. l+ + l+ CH CH CH C NaOH CH C CH NaC H O Cl Α5. Α CH CH CN OH Β CHCHOH Γ CHCHONa ΘΕΜΑ Β Β1. Δ1 NH + HO NH4 + OH Αρχ. C Ιοντ. /Παρ. αc αc αc Ισορ. C αc αc αc [ NH ] + + NH 4 OH Kb = Kb = α C 5 Kb 10 C= = = 0,1Μ ( ) α 10 = = = = x α C 10 0,1 10 OH ΡΟΗ = log10 = ph = 14 = 11. Δ. ΗBr + H O H O + + Br 0,01 M 0,01 M 0,01 M [H O + ] = 10 pη = log10 = Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

74 Β. Δ 1. ΗΔ + Η Ο Η Ο + + Δ [ ] 11 ΗΔ 10 5 = 6 = < [ ΗΔ] + + ΗΟ Δ ΗΟ Kα = = [ ΗΔ] Δ Κα Δ ,1 Άρα το χρώμα του δείκτη στο διάλυμα Δ 1 θα είναι μπλε. Δ. ΗΔ + Η Ο Η Ο + + Δ [ ] ΗΔ 10 4 = 6 = > [ ΗΔ] + + ΗΟ Δ ΗΟ Kα = = [ ΗΔ] Δ Κα Δ Άρα το χρώμα του δείκτη στο διάλυμα Δ θα γίνει κόκκινο. Β. Δ1. ΝΗ 0,1Μ 40mL Δ. HBr 0,1Μ 00mL V = V + V = = 40 ml Δ Δ1 Δ n Δ 1 = C V 0,1 0,04 0,004 mol nδ = C V 0,01 0, 0,00mol (mol) NH + HBr NH 4 Br Αρχ. 0,004 0,00 Αντ/Παρ. 0,00 0,00 0,00 Τελ. 0,00 0,00 n 0,00 C NH = = M V 0,4 Δ n 0,00 C NH4Cl = = M V 0,4 Δ Άρα στο τελικό διάλυμα έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ,ΝΗ 4 Cl. Kα Kb = Kw 14 Kw 10 Kα = = = 10 5 Kb 10 9 CNH PH = PKα + log CNH Cl 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

75 0,00 PH = log10 9 0, 4 + log 0,00 0, 4 PH = log log1 PH = 9 ΘΕΜΑ Γ Γ1. φωσφορικών, γλυκόζης, φρουκτόζης Γ. β Γ. α. Λ, β. Σ, γ. Λ, δ. Σ Γ4. α., β. 1, γ., δ. 5 ΘΕΜΑ Δ Δ1. α (οξειδωτικές) Δ. 1. β,. γ,. δ, 4. α Δ. Στο σχολικό βιβλίο σελ. 67 παράγραφος 7.5 «Στο πρώτο στάδιο... για τη σύνθεση του ATP» Δ4. Στο σχολικό βιβλίο σελ. 75 «Κυτταρίνη. Η Κυτταρίνη είναι ένας πολυσακχαρίτης... όχι όμως από τον άνθρωπο». και επίσης παράγραφος 8.5 Ρόλος σακχάρων «Άλλοι υδατάνθρακες έχουν ειδικό ρόλο. Για παράδειγμα, η κυτταρίνη... τη διαδικασία αποβολής των κοπράνων». Δ5. β. Α Ζ Το Χ δρα ανασταλτικά στο Ε, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μετατροπή του Γ στο Δ. Επομένως θα αυξηθεί πολύ η συγκέντρωση του Γ, το οποίο θα δράσει ανασταλτικά στη δράση του ενζύμου Ε 1. Έτσι θα εμποδιστεί και η αντίδραση Α Γ. Επομένως, η μόνη ενζυμική αντίδραση που θα πραγματοποιηθεί είναι η Α Ζ που μένει ανεπηρέαστη από τις συγκεντρώσεις των Γ και Χ. Σχολικό βιβλίου σελ 40. Θεωρία ρύθμισης με ανάδραση. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

76 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ερωτήσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, το ph στο ισοδύναμο σημείο είναι: α. β. 5 γ. 7 δ. 9 Μονάδες Α. Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες, όταν διαλυθεί σε νερό, δεν μεταβάλλει το ph του; α. NH 4 NO β. CH COONa γ. CaCl δ. KF Μονάδες Α. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας σωστό (Σ) ή λάθος (Λ), δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση (μονάδες ). α. Κατά την προσθήκη στερεού NaF σε υδατικό διάλυμα HF η K a του HF αυξάνεται. β. Κατά την προσθήκη H Ο, παρουσία H SO 4 HgSΟ 4, σε αιθίνιο προκύπτει ως προϊόν η αιθανάλη. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας (μονάδες 4). Μονάδες 6 Α4. Να συμπληρωθούν οι επόμενες χημικές εξισώσεις: CH CH CHCH + NaOH (υδατικό)... Cl CH CH CHCH + NaOH(αλκοολικό) κύριο προϊόν +... Cl θ (μονάδες ) (μονάδες ) Μονάδες 5 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

77 Α5. Προπένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Α (κύριο προϊόν). Η ένωση Α αντιδρά με Mg, σε απόλυτο αιθέρα, και δίνει ένωση Β, η οποία στη συνέχεια αντιδρά με μεθανάλη και δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ με υδρόλυση δίνει οργανική ένωση Δ. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων (oι οργανικές ενώσεις να γραφούν με συντακτικούς τύπους). Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: Διάλυμα Δ 1 : NaOH συγκέντρωσης 0,01 Μ Διάλυμα Δ : CH COOH συγκέντρωσης 0,1 Μ Διάλυμα Δ : CH COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ Β1. Αραιώνουμε με νερό 10 ml διαλύματος Δ 1 μέχρις όγκου 100 ml και 10 ml διαλύματος Δ μέχρις όγκου 100 ml. Να υπολογιστεί το ph καθενός από τα δύο αραιωμένα διαλύματα. Μονάδες 8 Β. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα Δ 1 και Δ, για να προκύψει διάλυμα με ph = 6; Μονάδες 8 Β. Πόσος όγκος (L) H Ο πρέπει να προστεθεί σε 500 ml του Δ, για να μεταβληθεί το ph του κατά μία μονάδα; Μονάδες 9 Δίνεται ότι: Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 C Κ w = 10 14, K a (CH COOH) = 10 5 Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

78 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες με τους σωστούς όρους: Από τις πρωτεΐνες που έχουν... ρόλο, η... είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά Ο στο αίμα, ενώ η... είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη Ο από τους μυς. Μονάδες 6 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα της παρακάτω πρότασης. Το t-rna α. αποτελεί δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων. β. μεταφέρει κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης, αμινοξέα από το κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα. γ. αποτελείται από αμινοξέα. δ. μεταφέρει γενετικές πληροφορίες από το DNA στα ριβοσώματα. Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Τα αμινοξέα που μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό ονομάζονται απαραίτητα. β. Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα συγκροτείται με τη βοήθεια δεσμών υδρογόνου. γ. Ένα πενταπεπτίδιο είναι μείγμα πέντε πεπτιδίων. δ. Όταν ένα αμινοξύ με pi = 5,6 διαλυθεί σε διάλυμα HCl 0,1Μ, τότε το αμινοξύ εμφανίζεται φορτισμένο θετικά. Μονάδες 8 Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης Ι περισσεύει). Στήλη Ι α. Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί β. Πεπτιδικοί δεσμοί γ. Γλυκοζιτικοί δεσμοί δ. Δισουλφιδικοί δεσμοί ε. Δεσμοί υδρογόνου Στήλη ΙΙ 1. Ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων θείου δύο κυστεϊνών. Ενώνουν τα διαδοχικά νουκλεοτίδια μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. Συγκρατούν μεταξύ τους τις συμπληρωματικές βάσεις του DNA 4. Ανιχνεύονται με την αντίδραση της διουρίας. Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

79 ΘΕΜΑ Δ Δ1. Σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται η σύνθεση γλυκόζης από μη υδατανθρακικές πηγές στον ανθρώπινο οργανισμό; (μονάδες 5) Πώς ονομάζεται αυτή η μεταβολική πορεία (μονάδα 1); Σε ποια όργανα του ανθρώπινου οργανισμού πραγματοποιείται η πορεία αυτή και σε τι βοηθάει τις μεταβολικές του ανάγκες; (μονάδες 4) Μονάδες 10 Με βάση το παρακάτω σχήμα να απαντήσετε στα Δ, Δ, Δ4. γλυκογόνο Ε 1(ένζυμο) Ε (ένζυμο) γλυκόζη (Γ) Ε (ένζυμο) (Δ) γαλακτικό πυροσταφυλικό E 4 (πολυενζυμικό σύμπλεγμα) (Φ) αιθανόλη ακέτυλο-coa O ATP (Θ) ADP+Pi e- (Κ) CoA CO Δ. Να ονομαστούν οι μεταβολικές πορείες (Γ), (Δ), (Κ), (Θ), (Φ). Μονάδες 5 Δ. Να ονομαστούν τα ένζυμα Ε 1, Ε, Ε καθώς και το πολυενζυμικό σύμπλεγμα Ε 4. Μονάδες 4 Δ4. Σε ποια περιοχή του κυττάρου πραγματοποιείται η μεταβολική πορεία (Γ) και σε ποια η (Κ); Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

80 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Α1. γ Α. γ Α. α. Λάθος β. Σωστό Αιτιολόγηση στο Α: α) Η τιμή της Κ a αλλάζει μόνο με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. HSO 4 β) CH CH + HO CH = CH CH CH = O HgSO 4 OH Α4. CH CH CH CH + NaOH CH CH CH CH + NaCl υδατικό Cl ΟΗ CH CH CH CH + NaOH CH CH=CH CH + NaCl + Η Ο αλκοολικό Cl Α5. + CH CH=CH HCl CH CH CH (Α) CH CH CH + Mg CH CH CH (B) αιθέρας Cl Cl MgCl CH CH CH + CH =Ο CH CH CH Ο MgCl (Γ) MgCl CΗ CH CH CH OMgCl + H O CH CH CH Ο H(Δ)Mg(OH)Cl CH CΗ Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

81 ΘΕΜΑ Β CV 1 1 B1. Για το Δ 1 : CV 1 1= CV ή C = ή C V (Μ) ΝΟΗ a Νa + ΟΗ 0,001 0,001 0,001 0,01 10 = = 0,001 M. 100 POH = log OH ή POH = log 0,001 = 14 Όμως ph + POH = 14 και επειδή K W = 10, άρα ph = 11. CV 1 1 0,1 10 Για το Δ : C = ή C = = 0,01 M V 100 CH COOH + H O CH COO + H O + (Μ) αρχ. 0,01 ιον./ σχ. x x x ισορ. 0,01 x x x K a Kα C + CHCOO HO = ή 10 x 0,01 x 5 [ CHCOOH] = 5 10 = = 10 < 0,01 άρα 0,01 0, 01 0,01 (1) x () 5 x Από τις (1) και () προκύπτει: 10 = ή x = 10 0,01 +,5 Άρα HO = 10 ph = log H O + ή,5 ph = log10 =,5. Β. Έστω V 1 L διαλύματος Δ 1 και V L διαλύματος Δ.,5 n = C V = 0,01 V mol NaOH 1 nch COOH = C V = 0,1 V mol Παρατηρούμε ότι κατά την πλήρη εξουδετέρωση του CHCOOH με το ΝaΟΗ προκύπτει βασικό διάλυμα, λόγω υδρόλυσης του CHCOO. Άρα κατά την εξουδετέρωση θα πρέπει να βρίσκεται σε περίσσεια το CHCOOH ώστε να προκύψει διάλυμα ph = 6. (mol) CHCOOH + NaOH CHCOONa + HO αρχικά 0,01V 0,01V 1 αυτ/σχ. 0,01V 1 0,01V 1 0,01V 1 τελικά 0,1V 0,01V 1 0,01V 1 Το τελικό διάλυμα είναι ρυθμιστικό διάλυμα CHCOOH / CHCOONa, οπότε Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

82 0,01V 1 Cβ V1+ V 0,01V 1 ph = PK a + log ή 6= 5+ log ή 1= log Cο 0,1 V 0,01 V1 0,1 V 0,01 V1 V1+ V log10 log 0,01V 1 = ή 0,1 V 0,01 V 10 log 0,01V 1 = ή 0,1 0,01 1 V V1 V1 100 V 0,1V1 = 0,01V1 ή V = 0,11V1 ή V = 11. ή Β. Υπολογίζω το αρχικό ph του Δ. (Μ) CH COONa CH COO + Na + 0,1 0,1 0,1 Το CH COO υδρολύεται (Μ) CH CO O + H Ο CH COOΗ + ΟΗ αρχ 0,1 ιον/σχ x x x ισορ 0,1 x x x Κ 10 K = ή K = ή K = w β β 5 β Κα 10 9 [ ] CHCOOH OH 9 x Όμως Kβ = ή 10 = CH 0,1 COO x 9 x 10 = ή x = Κ β 10 0,1 = < 0,01 άρα 0,1 x 0,1 C 0,1 Άρα: ΡΟΗ 1 = log[oh] ή ΡΟΗ 1 = log10 5 ή ΡΟΗ 1 = 5. Όμως Κ w = 10 14, δηλαδή ph + POH = 14 άρα ph 1 = 9. Έστω προσθέτουμε VL H O οπότε CV 1 1 0,1 0,5 0,05 C = ή C = ή C = V 0,5 + V 0,5 + V Άρα: (Μ) CH COONa CHCOO + Na + C C C (Ι) (M) CH COO + H O CH COOH + OH ισορ. C y y y Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

83 K y β = 9 C y 10 = C y C y C (1) Με την αραίωση μειώνεται η [OH ] οπότε αυξάνεται το POH και μειώνεται το ph οπότε pη = 8 δηλαδή POH = 6 και άρα [ΟΗ ] = 10 6 = y (). 6 9 (10 ) Από (1) και () έχουμε 10 = ή C = 10 M. C 0,05 Οπότε από (Ι) έχω = 10 ή V = 49,5 L. 0,5 + V ΘΕΜΑ Γ Γ1. μεταφορικό, αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη. Γ. β Γ. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό. Γ4. α., β. 4, δ. 1, ε. ΘΕΜΑ Δ Δ1. Σχολικό βιβλίο σελ. 8. Δ. Γ γλυκόλυση Δ γαλακτική ζύμωση Κ κύκλος του κιτρικού οξέος Θ οξειδωτική φωσφορυλίωση Φ αλκοολική ζύμωση Δ. Ε 1 φωσφορυλάση Ε συνθετάση του γλυκογόνου Ε γαλακτική αφυδρογονάση Ε 4 πυροσταφυλική αφυδρογονάση Δ4. Η Κ στα μιτοχόνδρια και η Γ στο κυτταρόπλασμα. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

84 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από τα παρακάτω ρυθμιστικά διαλύματα, περισσότερο όξινο είναι το: α) ΝΗ 0,1 Μ ΝΗ 4 Cl 0, M β) ΝΗ 0,1 Μ ΝΗ 4 Cl 0,1 M γ) ΝΗ 0, Μ ΝΗ 4 Cl 0,1 M δ) ΝΗ 0, Μ ΝΗ 4 Cl 0, M Μονάδες A. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος CΗ COONa με Η Ο, ελαττώνεται: α) ο αριθμός mol OH β) η [H O + ] γ) το ph δ) ο αριθμός mol Na + Μονάδες A. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Το ph υδατικού διαλύματος ΝaF 0,1 M είναι μεγαλύτερο από το ph υδατικού διαλύματος ΝaCl 0,1 M. β) Αν αναμείξουμε ίσους όγκους διαλυμάτων NaOH με ph = 10 και ph = 1 αντίστοιχα, προκύπτει διάλυμα με ph = 11. (Μονάδες ) Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 4) Μονάδες 6 A4. Για την ογκομέτρηση οξέος με βάση (αλκαλιμετρία) γίνεται χρήση της διπλανής διάταξης: α) Να ονομαστούν τα γυάλινα σκεύη Α και Β. (Μονάδες ) β) Ποιο από τα διαλύματα Γ και Δ είναι το πρότυπο και ποιο το ογκομετρούμενο; (Μονάδα 1) Μονάδες A Γ B Δ Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

85 A5. α) Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη (Α) κατά την οξείδωσή της με διάλυμα KMnO 4 / H SO 4 δίνει οργανική ένωση Β, ενώ με αφυδάτωσή της δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ με προσθήκη Η Ο σε όξινο περιβάλλον δίνει ως κύριο προϊόν την ένωση Δ. Κατά την αντίδραση των ενώσεων Β και Δ παίρνουμε την οργανική ένωση Ε, ενώ κατά την αντίδραση των ενώσεων Α και Β παίρνουμε την οργανική ένωση Ζ. Οι ενώσεις Ε και Ζ έχουν μοριακό τύπο C 6 H 1 O. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. (Μονάδες 6) β) Να γραφεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης οξείδωσης της -βουτανόλης με διάλυμα KMnO 4 / H SO 4. (Μονάδες ) γ) Να προτείνετε δύο τρόπους πειραματικής διάκρισης της -προπανόλης από το προπανικό οξύ (να μη γραφούν χημικές εξισώσεις). (Μονάδες ) Μονάδες 10 ΘΕΜΑ B Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: Διάλυμα Δ 1 : CH COOH 0,1 M (K a = 10 5 ) Διάλυμα Δ : HCl 0, M Διάλυμα Δ : CH COONa 0,4 M Διάλυμα Δ 4 : NaOH 0,075 Μ Β1. Να υπολογιστεί το ph του διαλύματος Δ 1 (Μονάδες ) και ο βαθμός ιοντισμού του CH COOH (Μονάδα 1). Μονάδες 4 Β. Διάλυμα Δ 5 προκύπτει με ανάμειξη 500 ml διαλύματος Δ 1 και 500 ml διαλύματος Δ. Να υπολογιστεί το ph του διαλύματος Δ 5 (Μονάδες 4) και ο βαθμός ιοντισμού του CH COOH (Μονάδες ). Μονάδες 6 Β. Σε 500 ml διαλύματος Δ προσθέτουμε 500 ml διαλύματος Δ. Να υπολογιστεί το ph του διαλύματος που προκύπτει. Μονάδες 7 Β4. Στο διάλυμα Δ 5 προστίθενται 4 L διαλύματος Δ 4 και προκύπτει το διάλυμα Δ 6. Να υπολογιστεί το ph του διαλύματος Δ 6. Μονάδες 8 Δίνεται ότι: - Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 ο C. - Kw = Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

86 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Δίνεται τμήμα νουκλεοτιδικής αλυσίδας DNA που αποτελείται από τρία νουκλεοτίδια: α) Να γράψετε τα ονόματα των τμημάτων Χ, Υ, Ζ καθώς και το όνομα του δεσμού μεταξύ των τμημάτων Υ Χ Υ. (Μονάδες 4) β) Να αντιστοιχίσετε τα άκρα Α και Β με τα άκρα 5 και της νουκλεοτιδικής αλυσίδας. (Μονάδα 1) Μονάδες 5 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. α) Η καλσιτονίνη αυξάνει την περιεκτικότητα του πλάσματος σε ασβέστιο. β) Η καζεΐνη έχει ως ρόλο την αποθήκευση ασβεστίου. γ) Η λακτόζη παρεμποδίζει την απορρόφηση ασβεστίου. δ) Τα ιόντα ασβεστίου δεν ρυθμίζουν τη μυϊκή συστολή. Μονάδες 4 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Κατά την αλκοολική ζύμωση συμβαίνει επανοξείδωση του NADH σε NAD +. β) Στον αναβολισμό συμβαίνει διάσπαση βιομορίων σε απλούστερες ενώσεις. γ) Τα αμινοξέα και οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν αμφολυτικό χαρακτήρα. δ) Τα τελικά προϊόντα του αερόβιου μεταβολισμού είναι CO και H O. Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

87 Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης IΙ περισσεύει). ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ α. Ενδοκρινείς αδένες 1. στήριξη β. Αίμα. παραγωγή ορμονών γ. Νευρικό σύστημα. απέκκριση δ. Νεφροί 4. μέσο μεταφοράς 5. αποδοχή και μεταβίβαση ερεθισμάτων Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Δ Δ1. Διαθέτουμε τα ένζυμα Ε 1 και Ε που καταλύουν τη βιοχημική αντίδραση S P α) Από μελέτη της κινητικής συμπεριφοράς του ενζύμου Ε 1 στην παραπάνω αντίδραση προκύπτει το διάγραμμα ταχύτητας/συγκέντρωσης υποστρώματος: Για το ένζυμο Ε 1, ποια είναι η τιμή της Κm 1 ; (Μονάδες ) β) Από πειραματικές μετρήσεις που έγιναν με το ένζυμο Ε στις ίδιες συνθήκες και για την ίδια αντίδραση, προέκυψαν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα: Για [S] = 0, μmol / L μετρήθηκε V = 0,1 unit. Δίνεται: V max = 0, unit. Για το ένζυμο Ε, να υπολογίσετε την τιμή της Κm. (Μονάδες 4) γ) Από τη σύγκριση των τιμών Κm 1 και Κm, τι συμπέρασμα προκύπτει για τη συγγένεια των δύο ενζύμων ως προς το υπόστρωμα S; (Μονάδες 4) Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

88 Δ. Όταν ένα πεπτίδιο υδρολύεται με ένζυμο Α, προκύπτουν τα μικρότερα πεπτίδια: Met Ser Cys Phe Pro Tyr His Lys Ala Ala Όταν το ίδιο πεπτίδιο υδρολύεται με ένζυμο Β, προκύπτουν τα μικρότερα πεπτίδια: Cys His Lys Ala Ala Phe Met Ser Pro Tyr α) Να κατασκευάσετε τον πεπτιδικό χάρτη των επικαλυπτόμενων θραυσμάτων (peptide map). (Μονάδες ) β) Να προσδιορίσετε την πρωτοταγή δομή του πεπτιδίου. (Μονάδες ) Μονάδες 5 Δ. Από την υδρόλυση ενός τριπεπτιδίου παίρνουμε τα ακόλουθα αμινοξέα: Ala, Gly, Val. α) Να γραφούν όλες οι δυνατές πρωτοταγείς δομές του τριπεπτιδίου. (Μονάδες ) β) Πόσοι πεπτιδικοί δεσμοί περιέχονται στο μόριο του; (Μονάδα 1) γ) Με ποιους τρόπους μπορούν να υδρολυθούν οι πεπτιδικοί δεσμοί σε μια πρωτεΐνη; (Μονάδες 6) Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

89 ΘΕΜΑ A Α1. α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. γ) Α. α) Σ NaF Na + + F Το ιόν F υδρολύεται οπότε σχηματίζεται βασικο διάλυμα: F + HOH HF + OH Για το NaCl δεν υδρολύεται κανένα ιόν και άρα σχηματίζει ουδέτερο διάλυμα β) Λ ph 1 = 10 στους 5 o 4 C POH 1 = 4 άρα [OH ] 1 = 10 M 4 και [NaOH] 1 = C1 = 10 M ph = 1 άρα POH = και [OH ] = 10 M και [NaOH] = C = 10 M κατά την ανάμειξη ίσων όγκων των δύο διαλυμάτων ισχύει: C1+ C C 1 V + C V = C T V ή CT = ή CT = = = 50,510 = 5,0510 Mπου δεν δίνει ph = 11. Α4. α) A προχοΐδα Β κωνική φιάλη β) Γ πρότυπο Δ ογκομετρούμενο Α5. α) Α: CH CH CH OH Β: CH CH COOH Γ: CH CH=CH Δ: CH CH CH ΟΗ Ε: CHCHCOO CH CH CH Ζ: CH CH COOH CH CH Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

90 β) 5CHCHCH CH+ kmno4 + HSO4 ΟΗ 5CHCH C CH + MnSO4 + K SO4 + 8HO Ο γ) i) Με επίδραση διαλύματος I /NaOH, στο δοχείο που περιέχει τη - προπανόλη θα σχηματιστεί κίτρινο ίζημα. ii) Με επίδραση διαλύματος Na CO, στο δοχείο που περιέχει το προπανικό οξύ εκλύεται αέριο (CO ). ΘΕΜΑ B B1. M CH COOH + H O CH COO + H O + Ισορ. 0,1 x x x x K α = 0,1 x 5 x 10 ή x = = Μ K α ,1 = = 10 < 0,01 άρα 0,1 x 0,1 c 0,1 Άρα ph = log10 ή ph =. B. Για το Δ 5 έχουμε:. 0,1 500 CHCOOH : CT = ή C 1 T = 0,05M , 500 HCl : CT = ή C T = 0,01M 1000 M HCl + H O H O + + Cl 0,1 0,1 0,1 M CH COOH + H O CH COO + H O + Ισορ. 0,05 y y y + 0,1 y(y + 0,1) K α = 0,05 y y 0,1 ισχύουν οι προσεγγίσεις 10 = ή y = ,05 y + 0,1 0,1 0,05 y 0, άρα 6 y 5 10 α= = = 10 c 0,05 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

91 Το ph καθορίζεται πρακτικά από τον ιοντισμό του ΗCl άρα [H O + ] = y + 0,1 0,1 άρα ph = log0,1 ή ph = 1. B. nch COONa = C V = 0,4 0,5= 0,mol. n = C V = 0, 0,5 = 0,1mol. HCl mol CH COOΝa + HCl CH COOH + ΝaCl Αρχ. 0, 0,1 Aντ./σχ. 0,1 0,1 0,1 0,1 Τελ. 0,1 0,1 Προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα με 0,1 CCHCOONa = CCHCOOH = = 0,1M 1 Cβ 0,1 ph = pk α + log ή ph = 5 + log C 0,1 ή ph = 5 B4. nhcl = C V = 0,1 1= 0,1mol. = = = CHCOOΗ οξ n C V 0,05 1 0,05 mol. n = C V = 0,075 4 = 0,15 mol. NaOH (mol) HCl + ΝaOΗ ΝaCl + H O Αρχ. 0,1 0,15 Aντ. 0,1 0,1 0,1 Τελ. -- 0,05 0,1 (mol) CH COOΗ + ΝaΟH CH COOΝa + H O Αρχ. 0,05 0,05 Aντ. 0,05 0,05 0,05 Τελ. -- 0,05 To ph του Δ σ καθορίζεται από την υδρόλυση του CH COOΝa. 0,05 CCHCOONa = = 0,01M 5 (Μ) CH COOΝa CH COO + Νa + 0,01 0,01 0,01 Υδρολύεται το CH COO (Μ) CH COO + ΗΟΗ CH COOΗ + ΟΗ (Ισορ.) 0,01 φ φ φ K β K K w = ή α Kβ = = Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

92 φ Κβ = 9 φ 5,5 0,01 φ 10 = φ = 10 0,01 0,01 φ 0,01 Άρα POH = log10-5,5 ή POH = 5,5 και pη = 8,5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. α) Χ = Φωσφορική ομάδα (Φωσφορικό οξύ) Υ = δεόξυ D ριβόζη Ζ = αζωτούχα βάση Ο δεσμός Υ- Χ- Υ ονομάζεται φωσφοδιεστερικός Γ. β) Γ. α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Σ Γ4. α. β. 4 γ. 5 δ. β) Το πρώτο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερη τη φωσφορική ομάδα του 5 ου ατόμου άνθρακα ενώ το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του ου άνθρακα. Άρα η αλληλουχία των βάσεων στην πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει φορά πολυμερισμού 5. Οπότε το Α αντιστοιχεί στο 5 άκρο και το Β στο άκρο. ΘΕΜΑ Δ Δ1. α) Μελετώντας τη γραφική παράσταση, ισχύει η μαθηματική εξίσωση Michaelis- Menten. Vmax [ S] [ S] v = Km + Παρατηρούμε ότι σε κάποια στιγμή η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με το V μισό της μέγιστης τιμής, δηλαδή v =, οπότε η εξίσωση Michaelis- Menten max γίνεται : V Vmax [ S max ] 1 [ S] = = Km + [ S] = [ S] Km = [ S] Km+ [ S] Km+ [ S] Οπότε η Km ισούται με τη συγκέντρωση του υποστρώματος όταν η ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης είναι η μισή της μέγιστης. Άρα Km1 = 0,1. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 9

93 β) Vmax v = Km + [ S] [ S] 0, 0, 0,1= 0,1Km + 0,0 = 0,06 0,1Km = 0,04 Km + 0, Km = 0,4. γ) Η Km μας πληροφορεί για το βαθμό συγγένειας του ενζύμου υποστρώματος. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της Km, τόσο μεγαλύτερη η συγγένεια ενζύμουυποστρώματος. Άρα, εφόσον η Κm είναι μεγαλύτερη από την Km 1 (Κm > Km 1 ), το ένζυμο Ε έχει μικρότερη συγγένεια από αυτήν του Ε 1. Δ. α) Met- Ser Met- Ser- Cys Cys- His- Lys His- Lys- Ala- Ala Ala- Ala Phe Phe- Pro- Tyr Pro- Tyr β) Met- Ser- Cys- His- Lys- Ala- Ala- Phe- Pro- Tyr Δ. α) Ala- Gly Val Ala- Val- Gly Val- Gly Ala Val- Ala- Gly Gly Ala- Val Gly Val- Ala β) Σχηματίζεται τριπεπτίδιο. Άρα στο μόριο περιέχονται πεπτιδικοί δεσμοί (Σχολικό βιβλίο σελίδα 9). γ) Η υδρόλυση μπορεί να γίνει: α) με χημική υδρόλυση β) με ενζυμική υδρόλυση (Σχολικό βιβλίο σελίδα 0) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 10

94 Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Στις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. A1. Από τα παρακάτω διαλύματα τη μικρότερη τιμή ph έχει το διάλυμα α) HΝO 0,1 Μ β) HF 0,1 Μ γ) H SO 4 0,1 Μ δ) ΝΗ 4 Cl 0,1 Μ Μονάδες A. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος ΝΗ 0,1 Μ α) ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ μειώνεται β) η σταθερά ιοντισμού K b της ΝΗ αυξάνεται γ) η συγκέντρωση των OH αυξάνεται δ) ο αριθμός των mole των OH αυξάνεται. Μονάδες A. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται με επίδραση Mg σε διάλυμα RX σε απόλυτο αιθέρα. (μονάδες ) β) Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 o C το ph του απεσταγμένου νερού έχει τιμή μικρότερη από 7, συνεπώς το νερό είναι όξινο. (μονάδες ) γ) Το μοναδικό οργανικό οξύ που εμφανίζει αναγωγικό χαρακτήρα είναι το μεθανικό οξύ. (μονάδες ) Μονάδες 6 A4. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του νερού με τις παρακάτω ενώσεις: α) CH CN β) CH CH γ) CH ΝΗ Να αναγράψετε, όπου χρειάζεται, τις συνθήκες αντίδρασης. Μονάδες ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

95 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ A5. α) Με βάση το σχήμα που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. β) Να γράψετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: (μονάδες 6) (μονάδες 4) Μονάδες 10 Θέμα Β Δίνεται εστέρας (Α) κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος με κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη που έχει μοριακό τύπο C 6 H 1 O. O εστέρας υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον και δίνει ενώσεις (Β) και (Γ). H ένωση (Γ) οξειδώνεται πλήρως με επίδραση όξινου διαλύματος ΚMnO 4 και δίνει την ένωση (Β). Β1. Με δεδομένο ότι η ένωση (Γ) έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα, να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β), (Γ) και να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις. Μονάδες 5 ΤΕΛΟΣ ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

96 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Β. 0,1 mol της ένωσης (Β) διαλύονται στο νερό μέχρι όγκου 1 L, οπότε προκύπτει διάλυμα (Δ 1 ) που έχει ph=. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού της ένωσης (Β). Μονάδες 5 Β. Ορισμένη ποσότητα της ένωσης (Β) διαλύεται στο νερό μέχρι τελικού όγκου 50 ml, οπότε προκύπτει διάλυμα (Δ ). Το διάλυμα (Δ ) ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH 0, Μ. Μετά την προσθήκη 50 ml προτύπου διαλύματος, καταλήγουμε στο ισοδύναμο σημείο. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της (Β) στο διάλυμα (Δ ) και το ph στο ισοδύναμο σημείο. Μονάδες 7 Β4. Σε διάλυμα ΗCΟΟNa 0,1 Μ και όγκου V=100 ml, προσθέτουμε 0,005 mol ΗCl. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος που προκύπτει, καθώς και τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων που περιέχονται σε αυτό. Δίνεται ότι: K α (HCOOH) = 10 4, K w = 10 14, θ=5 ο C. Θέμα Γ Μονάδες 8 Στις προτάσεις Γ1, Γ και Γ να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Γ1. Το ιώδιο χρησιμεύει στον ανθρώπινο οργανισμό για τη σύνθεση α) ινσουλίνης β) θυροξίνης γ) κερουλοπλασμίνης δ) καλσιτονίνης. Μονάδες 5 Γ. Η έκταση της μη συναγωνιστικής αναστολής ενός ενζύμου εξαρτάται από α) τη συγκέντρωση του υποστρώματος β) τη συγγένεια του ενζύμου ως προς τον αναστολέα γ) τη συγγένεια του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα δ) τη V max. Μονάδες 5 Γ. Η μελέτη της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης γίνεται με α) ενζυμική υδρόλυση β) χημική υδρόλυση γ) κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ δ) χρωματογραφία. Μονάδες 5 Γ4. Δίνεται η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων στη μία αλυσίδα ενός τμήματος δίκλωνου μορίου DNA. 5 AATGCCGATGC Nα γράψετε την αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων στη συμπληρωματική αλυσίδα και τον προσανατολισμό της. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5 ΤΕΛΟΣ ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

97 ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Γ5. Τι είναι οι προσθετικές ομάδες ενζύμων και ποια είναι η βασική διαφορά τους από τα συνένζυμα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα προσθετικής ομάδας. Μονάδες 5 Θέμα Δ Δ1. Ο ζυμομύκητας Saccharomyces cerevisae χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κρασιού. Είναι ευκαρυωτικός οργανισμός και έχει την ικανότητα να μεταβολίζει τη γλυκόζη σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες. α) Σε αερόβιες συνθήκες o ζυμομύκητας οξειδώνει πλήρως ένα μόριο γλυκόζης, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα i) Σε ποιο μέρος του κυττάρου πραγματοποιείται η γλυκόλυση και πόσα μόρια ATP παράγονται συνολικά ανά μόριο γλυκόζης στη γλυκολυτική πορεία; (μονάδες ) ii) Να ονομάσετε το ένζυμο-κλειδί για τη ρύθμιση της γλυκόλυσης. (μονάδα 1) Να περιγράψετε το μηχανισμό ρύθμισης του συγκεκριμένου ενζύμου. (μονάδες 4) iii) Σε ποιο οργανίδιο του κυττάρου πραγματοποιείται η οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος και πόσα μόρια NADH και CO παράγονται σε αυτό το στάδιο ανά μόριο γλυκόζης; (μονάδες ) ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

98 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ β) Σε αναερόβιες συνθήκες ο ζυμομύκητας οξειδώνει τη γλυκόζη σε αιθανόλη. Σε ποιο μέρος του κυττάρου πραγματοποιείται η διαδικασία αυτή και πόσα μόρια ATP και CO παράγονται ανά μόριο γλυκόζης; (μονάδες ) Μονάδες 1 Δ. Δίνεται μια πρωτεΐνη με ισοηλεκτρικό σημείο pi=6,5. Σε ph=7,5 παρουσία ηλεκτρικού πεδίου, η πρωτεΐνη θα κινηθεί προς την άνοδο, προς την κάθοδο ή θα παραμείνει ακίνητη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4 Δ. Μια πρωτεΐνη υποβάλλεται σε χημική υδρόλυση με διάλυμα HCl. Mε ποια εργαστηριακή δοκιμασία μπορείτε να διαπιστώσετε, μετά το τέλος της αντίδρασης, αν η υδρόλυση είναι πλήρης; Μονάδες 4 Δ4. Σε ένα δείγμα πρωτεΐνης του εμπορίου υπάρχει η υποψία ότι έχει προστεθεί γλυκόζη. Πώς μπορείτε να ανιχνεύσετε την πιθανή νοθεία; Μονάδες 4 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις () ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.0 π.μ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

99 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Α1. γ Α. δ Α. α) Σ, β) Λ, γ) Λ

100

101

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2003

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2003 ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις. και. και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 1.2 1.1. γ. Μονάδες 5 1.2. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 1.2 1.1. γ. Μονάδες 5 1.2. Μονάδες 5 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1. και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα στους 5 ο C έχει τη µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε μία το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε μία το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: καταλύτες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1. και 1.. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό; α. HCl / Cl _.

1.2. Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος βάσης κατά Brönsted Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό; α. HCl / Cl _. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τρίτη, 7 Μαΐου 008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ερωτήσεις Α και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ.. Υδατικό διάλυµα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0, Μ έχει pη = στους 5 C, Αν το διάλυµα ΗΑ αραιωθεί σε δεκαπλάσιο όγκο το pη του θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. δ A3. α) Σ β) Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του α. ΝaCl. β. ΝΗ 4 Cl. γ. CH 3 COONa. δ. KOH. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 Όξινο είναι το υδατικό διάλυμα του α. ΝaCl. β. ΝΗ 4 Cl. γ. CH 3 COONa. δ. KOH. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. . Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted Lowry συζυγές ζεύγος οξέος βάσης είναι το ζεύγος α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. . Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted Lowry συζυγές ζεύγος οξέος βάσης είναι το ζεύγος α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ.

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ CH 3 CΗ=Ο CH CHCH Γ. CH CHCH Ζ. MgBr H OH. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ CH 3 CΗ=Ο CH CHCH Γ. CH CHCH Ζ. MgBr H OH. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΘΕΜΑ Α Α1. γ, Α2. δ Α. α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Θέμα Α Α1. γ Α2. δ Α3. α)

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 19-21 -10681 210 3824614 210 3847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 To αντιδραστήριο Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgNO 3 ) οξειδώνει την ένωση α. CH 3 CH 2 ΟΗ. β. γ. CH 3 COOH. δ. CH 3 CH=O.

ΘΕΜΑ 1 ο. 1.2 To αντιδραστήριο Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgNO 3 ) οξειδώνει την ένωση α. CH 3 CH 2 ΟΗ. β. γ. CH 3 COOH. δ. CH 3 CH=O. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΘΕΣΜΟΣ» ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1.

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2003

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2003 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 200 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Για τις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και,

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

συμπεριφέρεται ως α. βάση. β. οξύ. γ. πρωτονιοδότης. δ. αμφολύτης. Μονάδες 5

συμπεριφέρεται ως α. βάση. β. οξύ. γ. πρωτονιοδότης. δ. αμφολύτης. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ο αριθμός mol OH ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η

1.3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α. δ Α2 Α3 Α4 Α5 α Σ Λ Σ Λ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 5 Απριλίου 205 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Α: CH3CH2COOCH2CH3 Β:

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Στις προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA-BIOXHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. δ A2. β A3. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Δίνονται: Κ a CH 3 COOH = 10 5, Κ b NH 3 = 10 5 Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ 2 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2. Μονάδες Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph=7 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει:

NH 2. Μονάδες Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph=7 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η συζυγής βάση του Η 2 SO 4 είναι α. SO 4 2. β. HSO 4. γ. H 2 SO 3. δ. H 2 S. Μονάδες 5

1.1 Η συζυγής βάση του Η 2 SO 4 είναι α. SO 4 2. β. HSO 4. γ. H 2 SO 3. δ. H 2 S. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών www.othisi.gr ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 Τετάρτη, Ιουνίου 06 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΥ ΓΕΝΙΚΥ ΛΥΚΕΙΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΛΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΣ ΤΕΧΝΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΛ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2. Μονάδες Ένα υδατικό διάλυµα έχει ph=7 στους 25 ο C. Το διάλυµα αυτό µπορεί να περιέχει: β. NaC. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

NH 2. Μονάδες Ένα υδατικό διάλυµα έχει ph=7 στους 25 ο C. Το διάλυµα αυτό µπορεί να περιέχει: β. NaC. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ 12 ΙΟΤΝΙΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α1. δ (διαφέρουν κατά 1 Η + ) κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ κύριο ΤΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2010-11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1. Τι είναι η Βιοχημεία και με ποιες ενώσεις ασχολείται. 2. Πόσα και ποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. ΘΕΜΑ Α Απαντήσεις Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν εξουδετερώσουμε υδατικό διάλυμα ΝaOH 0.1M με υδατικό διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα