Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!"

Transcript

1 Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!: μία πρόταση για ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου Μαργαρού Ελένη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Χειμαριού Ελένη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Περίληψη: Η εισήγηση περιγράφει μία πρόταση για ερευνητική εργασία με θέμα τον έρωτα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου και ειδικότερα της θεματικής ενότητας Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, παρουσιάζονται, αφενός, οι σκοποί και οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος, αφετέρου περιγράφεται το σκεπτικό της προτεινόμενης ερευνητικής εργασίας, το οποίο συνδέεται τόσο με την πολυσημία της έννοιας «ΕΡΩΣ» και το σχετικό προβληματισμό που αναπτύσσουν οι έφηβοι της μέσης εφηβικής ηλικίας, όσο και με την ελλιπέστατη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του ελληνικού λυκείου. Με την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο ενδιαφέρει τους μαθητές και προσφέρεται για διαθεματική εργασία, επιδιώκεται πέραν της γλωσσικής καλλιέργειας, η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη φιλοσοφική σκέψη και η σύνδεσή της με την καθημερινή πρακτική μέσα από διαδικασίες βιωματικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται το υλικό, η μεθόδευση, ενδεικτικά ορισμένα φύλλα εργασίας και προτάσεις αξιολόγησης. Λέξεις-κλειδιά: Λύκειο-Νεοελληνική Γλώσσα- Φιλοσοφία- Project- Έρωτας ISSN

2 1. Θεωρητικό μέρος Η εισήγηση αποτελεί μια πρόταση ερευνητικής εργασίας με αφορμή την θεματική ενότητα για την αγάπη και τον έρωτα που συμπεριλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου. Βασίζεται σε ένα βαθμό σε μία από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα σχολικά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates II / Comenius 1/ Υποδράση 1.3. Ανάπτυξη σχολικών ιδρυμάτων, με θέμα: «Η Φιλοσοφία και οι Κοινωνικές Επιστήμες: ο νέος ανθρωπισμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση». Αφόρμηση για την παρούσα πρόταση αποτέλεσαν δύο δεδομένα: καταρχάς, το ότι στη βαθμίδα του ελληνικού Λυκείου η διδασκαλία της Φιλοσοφίας είναι ελλιπέστατη. σύμφωνα με την πρόσφατη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος για το Νέο Λύκειο διδάσκεται ως επιλεγόμενο μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης στη β μόνο τάξη, ενώ ως μάθημα επιλογής στη γ τάξη σπανίως επιλέγεται, με δεδομένη τη σύνθεση και τη δυσκολία των περιεχομένων του. Για τους υπόλοιπους μαθητές η Φιλοσοφία ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως μέθοδος διατύπωσης ερωτημάτων, σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, αποτελεί terra incognita. Επίσης, παραμένει άγνωστη γι αυτούς η σχέση της με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μάλιστα το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μόλις πριν μερικά χρόνια, διαπίστωνε την «επιτακτική και επείγουσα ανάγκη» ανανέωσης του Προγράμματος Σπουδών του αντίστοιχου μαθήματος, έτσι ώστε αυτό να αναβαθμιστεί και να καταστεί εύληπτο και ελκυστικό για τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων. Δυστυχώς, όμως, στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών εξακολουθεί να προτάσσεται η θετικιστική κι επιστημολογική προσέγγιση, να δίνεται έμφαση στην ιστορία της επιστήμης και τη γνώση των βασικών φιλοσοφικών σχολών, ενώ παραμελείται τελείως η πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται αυτή και σήμερα από τους μαθητές σαν αντικείμενο στατικό, ακαδημαϊκό, αποκλειστικά θεωρητικό και ως εκ τούτου ανιαρό. (Δραγώνα-Μονάχου, χ.χ.). Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, παρότι σε αυτήν διδάσκονται και εφαρμόζονται, θεωρητικά τουλάχιστον, βασικές αρχές της Λογικής, δεν γίνεται καμία σύνδεση με τη διαδικασία της φιλοσοφικής σκέψης. Ενώ τα γλωσσικά μαθήματα θα μπορούσαν «να εμπλουτισθούν με τους προβληματισμούς της φιλοσοφικής ανάλυσης και να αναδείξουν έτσι τα σύνθετα νοήματα των λέξεων», να βοηθήσουν τους μαθητές /τριες να αποφύγουν σφάλματα που αφορούν το βάθος και το πλάτος των εννοιών, στην πράξη δεν δίνεται σε αυτούς / ές η ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη σχέση της γλώσσας με τη σκέψη. (Μωραϊτου, 2002, σ ). Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Νέο Λύκειο) επισημαίνεται ότι η σύγχρονη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική πραγματικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι θα διαθέτουν αναπτυγμένες ικανότητες λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Για το λόγο αυτό το σύγχρονο άτομο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, διαχειριστική ικανότητα και οπωσδήποτε επικοινωνιακές και κριτικές αρετές. Από αυτές πρώτιστη ικανότητα που θα πρέπει να αποκτήσει, είναι η επικοινωνιακήγλωσσική επάρκεια, η οποία θα του επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μελλοντικός πολίτης σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας (στον επαγγελματικό χώρο, στο καθημερινό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, στον χώρο του πολιτισμού κλπ.) προς όφελος δικό του και της κοινωνίας. ISSN

3 Οι αρχές αυτές συγκροτούν ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην Α Λυκείου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση ενός νέου σχολείου που θα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κατάκτηση γνώσεων με τρόπο πρόσφορο για τις μαθητικές κοινότητες στις οποίες απευθύνεται, αλλά κυρίως με τρόπο που να καλλιεργεί και να υποστηρίζει τη γλωσσική δημιουργικότητα, την πραξιακή αλλά και την ακαδημαϊκή γνώση. Για το λόγο αυτό μέσα από τη διδασκαλία κάθε μαθήματος επιδιώκεται να αποκτηθούν πρωτίστως από τους μαθητές και τις μαθήτριες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται και πηγάζουν από το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος (γλωσσικοί στόχοι), παράλληλα όμως επιβάλλεται να καλλιεργούνται αξίες, συμπεριφορές και θέσεις που έχουν σχέση με την κοινωνία (αξιακοί στόχοι) (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας προβλέπεται, μεταξύ των άλλων διδακτικών πρακτικών, η ερευνητική εργασία, η οποία από το Σεπτέμβριο του 2011 αποτελεί διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου. Με την πρακτική αυτή ενταγμένη στο διδακτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης οι μαθητές ως μικροί «διανοούμενοι», «επιστήμονες» και «ερευνητές» συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις (Ματσαγγούρας, Βασάλα, 2011). Ειδικότερα για το μάθημα της γλώσσας, η ερευνητική εργασία διευκολύνει την εναλλαγή ανάμεσα στην καθημερινή και την επιστημονική προσέγγιση ποικίλων ζητημάτων, τη διεύρυνση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών, την απόκτηση γνώσεων, τη διαμόρφωση νηφάλιων στάσεων για τα μελετώμενα θέματα, καθώς και τη με λειτουργικό και κριτικό τρόπο αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών πρακτικής γραμματισμού: του έντυπου και του διαδικτυακού κόσμου κατά την αναζήτηση πληροφοριών και όλων των μέσων παραγωγής γραπτού λόγου κατά τη γραφή (μολύβι, χαρτί, Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, Προγράμματα Παρουσίασης κλπ.) (Baynham, ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Ειδικότερα, η προτεινόμενη ερευνητική εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος με την οποία επιδιώκεται η κατανόηση της υφής του προφορικού και του γραπτού λόγου, του υβριδικού και πολυτροπικού λόγου, των μεταξύ τους διαφορών και των διαφορετικών χρήσεων και η σύνδεσή τους με μορφές επικοινωνίας και κοινωνικές πρακτικές (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Σε ό,τι αφορά το θέμα που επιλέξαμε να πραγματευτούμε, αυτό του Έρωτα, θεωρήσαμε ότι προσφέρεται λόγω της πολυσημίας και του σχετικού προβληματισμού που αναπτύσσουν οι έφηβοι της μέσης εφηβικής ηλικίας. Επιπλέον προσφέρεται για διαθεματική ερευνητική εργασία, καθώς απασχολεί τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία, τη Θεολογία, την Ψυχολογία και μπορεί, επίσης, να αξιοποιήσει μαθήματα όπως της Πληροφορικής ή της Θεατρικής Αγωγής. (Τσολάκης, 2006, σ.138. Ματσαγγούρας, 2007, σ ). Με την προσέγγισή του, λοιπόν, επιδιώκεται: (1) η γλωσσική καλλιέργεια, μέσα από την κατανόηση, ανάλυση, κριτική και σύνθεση ποικίλων κειμένων. Επιπλέον, στους μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται στο μάθημα της Γλώσσας βασικές αρχές της Λογικής χωρίς σύνδεση, όμως, με τη φιλοσοφική σκέψη, δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτήν ακριβώς τη σχέση γλώσσας και σκέψης, (2) η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη φιλοσοφική σκέψη, (3) η σύνδεση της τελευταίας με την καθημερινή πρακτική μέσα από διαδικασίες βιωματικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών και ISSN

4 (4) η προώθηση της ομαδικής εργασίας στο σχολείο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ακόμη και σε επίπεδο σκοποθεσίας δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση μιας επικοινωνιακής συνθήκης στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που θα οδηγήσει σταδιακά στην ολική εξάσκηση των μαθητών, στην αναζήτηση ποιοτικότερων κινήτρων και στη μάθηση με φυσικό τρόπο (φυσικοί ομιλητές) (Σπανός, 2003, σ. 190). Μία τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παράμετρος που λάβαμε υπόψη, σχετίζεται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της γλώσσας, και ειδικότερα με τις τρεις βασικές διαστάσεις που είναι απαραίτητο να τη διακρίνουν: α) τη χρηστική, που αναφέρεται στη λειτουργική εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες των υπολογιστών ως τεχνολογικών μέσων πρακτικής γραμματισμού με άλλα λόγια, τη γνώση της χρήσης τους ως μέσων για διάβασμα και γράψιμο. β) την πολιτισμική, με την έννοια ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως ένα από τα μέσα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι της κοινωνικής πρακτικής στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές (π.χ. διερεύνηση θεμάτων, άντληση υλικού, επικοινωνία κτλ.). γ) την κριτική, με την οποία δίνεται έμφαση όχι μόνο στην απλή συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντικές κοινωνικές πρακτικές αλλά και στην κριτική προσέγγισή τους (Βακαλούδη, Κουτσογιάννης, ). Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή της πρότασης, προτείνεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η οποία, υποστηριζόμενη από έναν «καθοδηγούμενο ερμηνευτικό και κριτικό διάλογο», συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας οικείωσης και βιωματικότητας. (Πολέμη-Τοδούλου, Χατζηδήμου, 2011, σ ). Έτσι επιδιώκεται να αισθανθούν οι μαθητές την άνεση να διατυπώσουν αυθόρμητα προσωπικούς προβληματισμούς και να καταθέσουν τεκμηριωμένες απόψεις και εμπειρίες. Αφορμώνται από συγκεκριμένα πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τον Έρωτα και την πολυσημία του, και στη συνέχεια έχουν την ευκαιρία να τα εντάξουν στο ευρύτερο θεωρητικό φιλοσοφικό ζήτημα και να προσεγγίζουν τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό (Μανωλίδης, 2000, σ ). Μέσα από τον έλεγχο των απαντήσεων αυτών, που θα οδηγήσει φυσιολογικά στην απόρριψη κάποιων και την επιλογή άλλων, θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το πνεύμα και το ήθος τους και να διαμορφώσουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, τη δική τους στάση για το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα, θα εξοικειωθούν με τη δομή και το ύφος του φιλοσοφικού λόγου, τους τρόπους της λογικής και αποδεικτικής στήριξής του. Κατά συνέπεια θα μπορέσουν να ασκήσουν την επιχειρηματολογική τους ικανότητα, με την πεποίθηση ότι η επιχειρηματολογία και ο διάλογος αποτελούν τα κυριότερα όπλα ενάντια στην αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και τη βία. (Βενέτη, Μ., 2001) 2. Υλικό Για τα φύλλα εργασίας επιλέχθηκαν αποσπάσματα φιλοσοφικού λόγου με διαχρονική προοπτική, γιατί οι μαθητές ανατρέχοντας σε απαντήσεις που κατά εποχές δόθηκαν στο ζήτημα του Έρωτα, μπορούν να παρατηρήσουν πώς κάθε φορά διαμορφώνονταν οι αντιλήψεις των ανθρώπων ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες και τι επιπτώσεις είχαν κάθε φορά οι θέσεις που πήραν για την η- θική δεοντολογία της εποχής τους. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πως η διαδικασία της διατύπωσης προβλημάτων και εξέτασής τους δεν έχει τέλος, καθώς καθολικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η επιλογή των κειμένων ακολούθησε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη, μέσω των κειμένων, του νοήματος του φιλοσοφικού λόγου και την επισήμανση των κύριων σημείων του. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, τα προτεινόμενα κείμενα ISSN

5 ελέγχθηκαν κατά πόσο χαρακτηρίζονται από πληρότητα και λογική συγκρότηση ως προς το περιεχόμενο, αν έχουν σαφήνεια στη διατύπωση και αν τηρούν τις προδιαγραφές του γλωσσικού επιπέδου ύφους στο οποίο ανήκουν (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997, σ. 75). Η δεύτερη αρχή είναι η εγγραμματοσύνη που αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με κείμενα ποικίλων μορφών και ποικίλης κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης, έτσι ώστε να αναπτύξουν οι ίδιοι την ικανότητα να κατανοούν την πολιτισμική και κοινωνική δύναμη των κειμένων αυτών αλλά και τις κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτά. Φυσικά δεν θα ήταν δυνατό κατά την επιλογή των κειμένων να αγνοηθούν η αντίστοιχη με την ηλικία των μαθητών αντιληπτική ικανότητα και δεκτικότητά τους, ο ψυχισμός και τα ενδιαφέροντά τους, η παρωθητική αξία των οποίων είναι σημαντική. Προκειμένου να αναδειχθεί και η πολυσημία την έννοιας του Έρωτα κρίθηκε σκόπιμο κατά την επιλογή των κειμένων να τεθούν οι εξής προκαθορισμένοι θεματικοί άξονες. (Huisman, 1998, σ. 83 κ.ε.. Lancelin & Lemonnier, 2008). Ο έρωτας ως: (1) Συμφωνία [την άποψη του Αριστοφάνη για τον έρωτα, όπως παρουσιάζεται στο Συμπόσιο του Πλάτωνα], (2) Ευμένεια [αποσπάσματα από το έργο του René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), εκδ. Κριτική], (3) Συμπάθεια [αποσπάσματα από το έργο του René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), εκδ. Κριτική], (4) Ιδιοτέλεια [αποσπάσματα από το έργο του Μπάρουχ Σπινόζα ( ), Ηθική (1675), εκδ. Πέλλα, σς ] (5) Αισθησιακή απόλαυση [αποσπάσματα από το έργο του Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκάσσετ, Δοκίμια για τον Έρωτα (1939), εκδ. Αίολος], (6) Υποταγή [αποσπάσματα από το έργο της Σιμόν ντε Μπωβουάρ ( ), Το Δεύτερο Φύλο (1949), μετάφρ. Κ. Σιμόπουλου, εκδ. Γλάρος, 1979]. Βέβαια η προτεινόμενη επιλογή κειμένων δεν είναι δεσμευτική ούτε για τον εκπαιδευτικό αλλά ούτε και για τους μαθητές. Σε άλλη περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν από κοινού άλλα κείμενα, διαδικασία που κρίνεται πολύ εποικοδομητική, γιατί επιτρέπει κυρίως στους μαθητές να διαβάζουν και να κατανοούν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα κείμενα και να επιλέγουν τα πιο κατάλληλα. Τα φύλλα εργασίας που καλούνται να επεξεργαστούν οι μαθητές, περιλαμβάνουν: αποσαφηνισμένους γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους παραπομπές σε ιστοσελίδες όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για την εποχή και τον φιλόσοφο-συγγραφέα (ζωή, έργο, δράση, προσφορά) της κάθε πηγής γλωσσάρι όπου κρίνεται σκόπιμο αποσπάσματα από χαρακτηριστικά έργα φιλοσόφων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές σχολές σκέψης ερωτήσεις δραστηριότητες που διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου και θέτουν γενικούς θεωρητικούς, αλλά και πρακτικούς επίκαιρους προβληματισμούς για περαιτέρω συζήτηση. Τα κείμενα παρατίθενται μεταφρασμένα στη νεοελληνική γλώσσα, ώστε να ISSN

6 διευκολυνθεί η κατανόησή τους, τονίζεται, ωστόσο, εμφαντικά το χρονικό πλαίσιο γραφής τους, για να καταδειχθεί η πιθανή επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αντιλήψεων. Ενδεικτικά παρατίθενται τα εξής τρία φύλλα εργασίας: Φύλλο εργασίας Α : Ο Έρως ως συμφωνία Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του Αριστοφάνη για τον έρωτα, όπως παρουσιάζεται στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. (4) Να συνειδητοποιήσουν τον έρωτα ως συμφωνία, ως μια σχέση που στην τελειότερη μορφή της έχει αιώνια διάρκεια και απελευθερώνει από τις συνηθισμένες συνθήκες της επίγειας ύπαρξης. ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Ξεκινώντας την περιήγησή μας στον έρωτα από φιλοσοφική σκοπιά, αποσαφηνίζουμε την έννοια έρωτας μελετώντας το σχετικό λήμμα στη διεύθυνση και συζητούμε τι μας έκανε εντύπωση. (2) Επειδή θα ασχοληθούμε με ένα απόσπασμα από τον πλατωνικό διάλογο Συμπόσιον, παρακολουθούμε ένα βίντεο για τη ζωή του Πλάτωνα και σημειώνουμε όσα μας κινούν το ενδιαφέρον. (3) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Πλάτωνα και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (4) Στη συνέχεια καταγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων του και από τη διεύθυνση κάνουμε ένα πίνακα με αυτά. (5) Τώρα εστιάζουμε την προσοχή μας στο έργο του Πλάτωνα Συμπόσιον και από την ελληνική βικιπαίδεια καταγράφουμε την αφετηρία και τη δομή του με αντιγραφή επικόλληση. Ποια άποψη για τον έρωτα εκφράζει κατ αρχήν; (6) Στη συνέχεια διαβάζουμε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασμα (191d και 193d) από το λόγο του Αριστοφάνη για τον έρωτα και απαντούμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κρατώντας σημειώσεις που θα τις παρουσιάσουμε με ppt: ( ) Έτσι ρίζωσε ο έρωτας στον άνθρωπο από τη μακρινή εκείνη εποχή και με αυτόν ξαναβρίσκει την ενότητά της η πρώτη μας φύση. Κι αυτός κάνει ό, τι μπορεί, για να σχηματίσει από τα δύο ένα και να φέρει τη γιατρειά στην ανθρώπινη φύση. Από τα παραπάνω βγαίνει ότι ο καθένας μας είναι το μισό από ολόκληρο άνθρωπο, αφού είναι κομμένος όπως η γλώσσα (το ψάρι) το ένα από τα δύο κομμάτια της πρώτης του φύσης. Για αυτό δεν κουράζεται ποτέ ο κάθε άνθρωπος να αποζητά το άλλο μισό του. ( )Λοιπόν, αν θέλουμε να υμνήσουμε για αυτή την καλή μας τύχη το θεό που ISSN

7 μας την έστειλε, δίκαια θα υμνούσαμε τον Έρωτα, που και τώρα μας κάνει τις μεγαλύτερες ευεργεσίες φέρνοντάς μας κοντά σε αυτό που νιώθουμε δικό μας, και που μας δίνει τις πιο μεγάλες ελπίδες για το μέλλον φτάνει εμείς να δείχνουμε ευσέβεια στους θεούς αφού μας αποκαταστήσει στην πρωταρχική μας φύση και μας δώσει την υγεία μας, να μας κάνει αξιοζήλευτους και ευτυχισμένους. α) Ποια είναι η γιατρειά του ανθρώπου κατά τον Αριστοφάνη; β) Πώς συμβάλλει ο Έρωτας σε αυτήν; γ) Ποια είναι τα «οφέλη» της γιατρειάς αυτής; Φύλλο εργασίας Β : Ο Έρως ως ευμένεια Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να γνωρίσουν τον πατέρα της νεότερης φιλοσοφίας Rene Descartes (Ντεκάρτ ή Καρτέσιο) και να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του για τον έρωτα ως ευμένεια. II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Ντεκάρτ και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (2) Από τη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά το εκτενές βιογραφικό σημείωμα και κρατούμε σημειώσεις σχετικά με: α) τη δράση και το έργο του φιλοσόφου και β) την προσφορά του. Ετοιμάζουμε μια σύντομη παρουσίαση για τους συμμαθητές μας σε ένα powerpoint, το οποίο θα αναρτήσουμε και στο ιστολόγιο της τάξης μας. (3) Διαβάζουμε προσεκτικά από τη διεύθυνση τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Ντεκάρτ Τα Πάθη της Ψυχής και καταγράφουμε το βασικό θέμα του βιβλίου για να το παρουσιάσουμε στην τάξη. (4) Διαβάζουμε το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Ντεκάρτ Τα πάθη της ψυχής και απαντούμε στις ερωτήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας: Άρθρο 81. Περί της συνήθους διακρίσεως μεταξύ ηδυπαθούς και ευμενούς αγάπης. Διακρίνουμε γενικά δύο είδη αγάπης: Το ένα αφορά στην αποκαλούμενη ευμενή αγάπη, δηλαδή στην αγάπη που μας παρακινεί να θέλουμε το καλό αυτού που αγαπάμε. Το άλλο αφορά στην αποκαλούμενη ηδυπαθή αγάπη, δηλαδή στην αγάπη εξαιτίας της οποίας μας κυριεύει ηδυπάθεια για ό,τι αγαπάμε. Ωστόσο νομίζω ότι η διάκριση αυτή αφορά τις συνέπειες της αγάπης και διόλου στην ουσία της. Διότι, αμέσως μόλις συνδεθούμε αυτοβούλως με κάποιο αντικείμενο, το αντιμετωπίζουμε με ευμενή διάθεση, όποια και να είναι η φύση του, και συνδέουμε επίσης αυτοβούλως με αυτό τα πράγματα που νομίζουμε ότι του αρμόζουν, γεγονός που αποτελεί μία από τις πρωταρχικές συνέπειες της αγάπης. Εφ όσον πάλι κρίνουμε ότι ISSN

8 η κατοχή αυτού του αντικειμένου ή η σύνδεση μαζί του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην εκείνου που προϋποθέτει τη δική μας βούληση είναι κάτι το καλό, τότε το επιθυμούμε και τούτο αποτελεί επίσης μία από τις συνηθισμένες συνέπειες της αγάπης. (René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), μτφρ. Γιάννης Πρελορέντζος. Αθήνα: Κριτική, 1996, σ. 145.) α) Ποια είναι τα δύο είδη αγάπης που διακρίνει ο φιλόσοφος; β) Να εξηγήσετε πώς εννοείτε εσείς την «ηδυπαθή» αγάπη (για διευκόλυνσή σας αναζητήστε στο δικτυακό τόπο την ερμηνεία της λέξης «ηδυπάθεια»). γ) Ας υποθέσουμε ότι ερωτεύεστε το αγόρι της καλύτερής σας φίλης (ή το κορίτσι του καλύτερού σας φίλου). Ποιο είδος αγάπης, σύμφωνα με τον Ντεκάρτ, τρέφετε για το αντικείμενο του έρωτά σας; Φύλλο εργασίας Γ : Ο έρως ως αισθησιακή απόλαυση Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να γνωρίσουν το μεγάλο ανθρωπιστή φιλόσοφο Jose Ortega Y Gasset (Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκασσέτ) και να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του για τον έρωτα ως αισθησιακή απόλαυση. ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Χοσέ Ορτέγκα ι Γκασέτ (άλλη γραφή του Y Gasset) και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (2) Από τη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά το εκτενές βιογραφικό σημείωμα και κρατούμε σημειώσεις σχετικά με: α) τη δράση και το έργο του φιλοσόφου και β) την προσφορά του. Ετοιμάζουμε μια σύντομη παρουσίαση για τους συμμαθητές μας σε ένα powerpoint, το οποίο θα αναρτήσουμε και στο ιστολόγιο της τάξης μας. (3) Από τη διεύθυνση κρατούμε σημειώσεις σχετικά με το πότε ιδρύθηκε το ίδρυμα και πού έχει την έδρα του, ποιοι είναι οι σκοποί του και πού εστιάζεται η δράση του. (4)Πληκτρολογώντας το όνομα «Γκάσσετ» στη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Υ Γκάσσετ «Δοκίμια για τον έρωτα» και καταγράφουμε το βασικό θέμα του βιβλίου για να το παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας. (5) Διαβάζουμε τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του Γκασσέτ «Δοκίμια για τον έρωτα» και απαντούμε στις ερωτήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας: ( ) Ο έρωτας μοιάζει με την επιθυμία, αφού το αντικείμενό του πρόσωπο ή πράγματον ερεθίζει. Ένα κέντρισμα έρχεται από το αντικείμενο του έρωτα προς την ψυχή μας, ISSN

9 που νιώθει αναστατωμένη, ανεπαίσθητα πληγωμένη. Αυτό το κέντρισμα έχει κατεύθυνση κεντρομόλο: από το αντικείμενο προς εμάς. Όμως, η ερωτική λειτουργία δεν αρχίζει παρά μονάχα μετά απ αυτό το ερέθισμα. ή καλύτερα την παρότρυνση. Από τη σχισμή που άνοιξε το βέλος αναβλύζει ο έρωτας και κατευθύνεται δυναμικά προς το αντικείμενο. Κινείται δηλαδή με φορά αντίστροφη προς την παρότρυνση και προς οποιαδήποτε επιθυμία. Κινείται απ αυτόν που αγαπά προς το αγαπώμενο από μένα προς τον άλλο- με κατεύθυνση φυγόκεντρη. Παρ όλα αυτά, δε χρειάζεται να κινηθούμε σωματικά προς αυτό που αγαπάμε, να εξασφαλίσουμε την εξωτερική προσέγγιση και συνύπαρξη. Όλες αυτές οι εξωτερικές ενέργειες γεννιούνται βέβαια από τον έρωτα και είναι συνέπειές του, δεν αφορούν, όμως, στον ορισμό ( )ο έρωτας παρατείνεται μέσα στο χρόνο. Δεν αγαπάμε με μια αλληλουχία αιφνίδιων στιγμών που αναβοσβήνουν όπως η σπίθα μιας μαγνητογεννήτριας, αλλά αγαπάμε, αυτό που αγαπάμε, συνεχώς. (...) Ο έρωτας είναι ροή, ένας πίδακας έμψυχης ύλης, ένα υγρό που αναβλύζει διαρκώς, σαν από μια πηγή. ( ) Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας του έρωτα, είναι απολύτως απαραίτητο να προσδιορίσουμε με κάποια σχολαστικότητα πώς παρεμβαίνει σ αυτήν το σεξουαλικό ένστικτο. Όσο ανόητο είναι να λέμε ότι ο αληθινός έρωτας ανάμεσα σ έναν άνδρα και μια γυναίκα δεν έχει καμιά σχέση με την ερωτική πράξη, άλλο τόσο ανόητο είναι να πιστεύουμε ότι έρωτας σημαίνει σεξουαλικότητα. Ανάμεσα στα πολλά που κάνουν αυτά τα δύο να διαφέρουν υπάρχει και ένα βασικό: το ένστικτο έχει την τάση να αυξάνει απεριόριστα το πλήθος των αντικειμένων που το ικανοποιούν, ενώ ο έρωτας κλίνει προς την αποκλειστικότητα. Η αντίθεση των δύο τάσεων φαίνεται καθαρά στο γεγονός ότι τίποτα δεν κάνει έναν άνδρα τόσο απρόσβλητο από άλλους σεξουαλικούς πειρασμούς όσο ο ερωτικός ενθουσιασμός για μια συγκεκριμένη γυναίκα. (Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκάσσετ ( ), Δοκίμια για τον Έρωτα (1939), μτφρ. Κυριάκος Φιλιππίδης. Αθήνα: Αίολος, 2000, σσ. 19, 20, 21, 22, 23). α) Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στον έρωτα και το σεξουαλικό ένστικτο; β) Να εξηγήσετε πώς κατά τον Υ Γκάσσετ ο έρωτας λειτουργεί με κεντρομόλο και φυγόκεντρη κατεύθυνση. Θα μπορούσατε να απεικονίσετε την ερωτική λειτουργία με ένα σκίτσο; γ) Πότε νομίζετε ότι παρεμβαίνει η ερωτική επιθυμία; δ) Θεωρείτε ότι στην περιγραφή του έρωτα από τον Υ Γκάσσετ παρεμβαίνει η οπτική γωνία ενός άντρα ή όχι; Για κάθε περίπτωση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 3. Μεθόδευση Για την οργάνωση της διδασκαλίας επιστρατεύεται η διαλεκτική τεχνική του Αριστοτέλη, που στηρίζεται στην απορία (έκθεση του προβλήματος), τα ένδοξα (έλεγχο των κοινά αποδεκτών θέσεων) και την ευπορία (λύση της απορίας). H διαδικασία ολοκληρώνεται με τη θεμελίωση του προβληματισμού σε αποσπάσματα κειμένων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φιλοσοφικό, κοινωνικό, ηθικό και υπαρξιακό ζήτημα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες χωρίζονται σε ομάδες των δύο ή τριών, η καθεμία από τις οποίες αναλαμβάνει την επεξεργασία ενός φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, η οποία καλό είναι να διεξαχθεί σε δύο επίπεδα: α) ελεύθερη συζήτηση που αναπτύσσουν οι μαθητές μεταξύ τους, όταν επεξεργάζονται σε μικρές ομάδες τα φύλλα εργασίας. Ο ανεπίσημος χαρακτήρας των συζητήσεων αυτών ευνοεί τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και οικειότητας μέσα στο ISSN

10 οποίο ενθαρρύνεται η «διερευνητική ομιλία», ούτως ώστε η ομιλία να μην είναι απλώς έκφραση μιας σκέψης, αλλά να μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για τη διαμόρφωση της ίδιας της σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη μπορεί να γεννηθεί τη στιγμή που συνομιλεί κάποιος. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός, παίζοντας το ρόλο του καλού ακροατή, μπορεί να διατυπώνει ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τους μαθητές να διευκρινίσουν, να αναπτύξουν τη σκέψη τους ή να εξετάσουν εναλλακτικές δυνατότητες. β) συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης», κατά την οποία οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τις εισηγήσεις τους σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού συντονιστή, ενώπιον ακροατηρίου που μπορεί να είναι ευρύτερο από αυτό της τάξης τους, ειδικά αν προβλέπεται η συζήτηση αυτή να αποτελεί μέρος μιας εκδήλωσης αφιερώματος. Μετά την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με αφορμή ερωτήσεις, κριτική ή τοποθετήσεις που θα θέσει το ακροατήριο (Αυδή, χ.χ.. Στυλιανού, Α., Ματσαγγούρας, ). 4. Αξιολόγηση Οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες τους σε ένα ιστολόγιο της τάξης, φτιαγμένο ειδικά για το σκοπό αυτό, εμπλουτίζοντάς τες με εικόνα και ήχο όπου το επιθυμούν. Για την ατομική και ομαδική αξιολόγηση θα εκτιμηθούν ο βαθμός επίτευξης των στόχων που εξαρχής θέσαμε και η ποιότητα της παρουσίασης του τελικού προϊόντος. Το ποιο θα είναι το προϊόν αυτό, εναπόκειται στην από κοινού απόφαση εκπαιδευτικού-μαθητών. Πέραν της αξιολόγησης, όμως, το ουσιαστικό είναι ότι η πραγμάτευση ενός θέματος σαν αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να διαπιστώσουν οι ίδιοι πως το γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινή πράξη. Μια θεώρηση φιλοσοφικών θεμάτων με την προτεινόμενη μεθοδολογία θα τους βοηθήσει ίσως να επανεξετάσουν παγιωμένες αντιλήψεις που προέρχονται από φιλοσοφικές θεωρίες του μακρινού ή κοντινού παρελθόντος, ανακυκλώνονται και καθορίζουν κανόνες, στάσεις ζωής και συμπεριφορές που υιοθετούμε μεμονωμένα ή ως σύνολο και τις αποφάσεις που συνακόλουθα παίρνουμε. Οι μαθητές μας καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν πως πολλές από αυτές επινοήθηκαν, διαμορφώθηκαν από κάποιους σε άλλες εποχές και συγκυρίες, για να ερμηνεύσουν τη δική τους ζωή. Εμείς πρέπει με τη σειρά μας να νοηματοδοτήσουμε τη δική μας ζωή και ύπαρξη διατυπώνοντας νέα ερωτήματα και απαντήσεις σε αυτά. Βιβλιογραφικές παραπομπές Αυδή, Α., Έκφραση- Εκθεση Α Λυκείου, Η ενότητα «Ο λόγος», διδακτική δοκιμή, Ανακτήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση os_a/logos.htm Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκης. Βασάλα, Π. (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση: εκπαιδευτικό υλικό για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-book. Baynham, M. (2002). Πρακτικές Γραμματισμού, (Μ. Αραποπούλου, Μετ.) Αθήνα: Μεταίχμιο. Βενέτη, Μ. (2001). Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας. Αθήνα: Παπαδήμας. Βιρβιδάκης,Σ., Καρασμάνης, & Β., Τουρνά, Χ. (2011). Αρχές Φιλοσοφίας, Β τάξη Γενικού Λυκείου, θεωρητική κατεύθυνση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ISSN

11 Βιρβιδάκης, Σ., Καρασμάνης, & Β., Τουρνά, Χ. (2011). Αρχές Φιλοσοφίας, Β τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Δημητράκος, Γ. (1993). Η Φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Δραγώνα Μονάχου, Μ., Νικολακόπουλος, Π., & Νούτσος, Π. (χ.χ.) Νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της φιλοσοφίας στη β τάξη ενιαίου λυκείου. Ανακτήθηκε στις 15/9/2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση Huisman, D., (1998). Η φιλοσοφία για αρχαρίους (Δ. Ρήσος, Μετ.). Αθήνα: Γράμματα. Κολιάδης, Ε. (2006) 5. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τομ. Β και Δ. Αθήνα. Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2008). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τευχ. 3: Κλάδος ΠΕ02, στη Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Lancelin, A., & Lemonnier, M. (2008). Οι φιλόσοφοι και ο έρωτας: Από το Σωκράτη στη Σιμόν ντε Μποβουάρ. (Ε. Λουπάκη, Μετ.). Αθήνα: Πατάκης. Μανωλίδης, Γ.(2000). Σκοπός του προγράμματος του μαθήματος της Φιλοσοφίας (σύμφωνα με το νέο Π.Σ.). Η Βιβλιοθήκη του «Φιλολόγου». Ματσαγγούρας, Η. (2007). Διαθεματικότητα (Διεπιστημονικότητα). Στο Ξωχέλλης Π. (Επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής. (σ ). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Ματσαγγούρας, Η. (2007) 5. Στρατηγικές διδασκαλίας: η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. κ. άλ. (2011). Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Νέο Λύκειο, βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Μωραϊτου, Δ. (2002). Δίκαιος και άδικος λόγος: η σύνδεση φιλοσοφίας και γλώσσας ως σωκρατική επιταγή. Φιλολογική, 80, Νημά, Ε., & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πολέμη-Τοδούλου, Μ (2011). Φροντίζοντας τη διαμόρφωση της ομάδας των παιδιών στην τάξη: Βασικά στοιχεία και μεθοδολογία για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στο ΜΠΕ. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Τόμος Δ, (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σπανός, Γ. (2003). Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση της Γλώσσας και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικού κειμένου. Στο Σπανός Γ. & Φρυδάκη Ε. (Επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, (σ ). Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν. Στυλιανού, Α. (2004). Σκέψεις για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Φιλόλογος, 115, Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε., Τάνης, Δ. (2011). Έκφραση- Έκθεση, Αναθεωρημένη έκδοση, τευχ. Α. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε., Τάνης, Δ. (2006). Έκφραση- Έκθεση: Βιβλίο Καθηγητή, τευχ. Α. Αθήνα ΟΕΔΒ. ΥΠΔΒΜΘ (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ΦΕΚ Β 1562/ ISSN

12 Χαραλαμπόπουλος, Αγ., & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Χατζηδήμου, Δ. (2011). Εναλλακτικές μορφές, Τεχνικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Τόμος Α : Γενικό Μέρος, (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ISSN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Επίπεδα ωριμότητας γνώσης γνώμης: χρήσιμη, νομίζω, σπουδή για όσες / όσους έχουν έργο κύριο τη διδασκαλία για οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1562 27 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 70001/Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Οικιακή Οικονομία Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα