Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!"

Transcript

1 Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!: μία πρόταση για ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου Μαργαρού Ελένη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Χειμαριού Ελένη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Περίληψη: Η εισήγηση περιγράφει μία πρόταση για ερευνητική εργασία με θέμα τον έρωτα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου και ειδικότερα της θεματικής ενότητας Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, παρουσιάζονται, αφενός, οι σκοποί και οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος, αφετέρου περιγράφεται το σκεπτικό της προτεινόμενης ερευνητικής εργασίας, το οποίο συνδέεται τόσο με την πολυσημία της έννοιας «ΕΡΩΣ» και το σχετικό προβληματισμό που αναπτύσσουν οι έφηβοι της μέσης εφηβικής ηλικίας, όσο και με την ελλιπέστατη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του ελληνικού λυκείου. Με την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο ενδιαφέρει τους μαθητές και προσφέρεται για διαθεματική εργασία, επιδιώκεται πέραν της γλωσσικής καλλιέργειας, η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη φιλοσοφική σκέψη και η σύνδεσή της με την καθημερινή πρακτική μέσα από διαδικασίες βιωματικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται το υλικό, η μεθόδευση, ενδεικτικά ορισμένα φύλλα εργασίας και προτάσεις αξιολόγησης. Λέξεις-κλειδιά: Λύκειο-Νεοελληνική Γλώσσα- Φιλοσοφία- Project- Έρωτας ISSN

2 1. Θεωρητικό μέρος Η εισήγηση αποτελεί μια πρόταση ερευνητικής εργασίας με αφορμή την θεματική ενότητα για την αγάπη και τον έρωτα που συμπεριλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου. Βασίζεται σε ένα βαθμό σε μία από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα σχολικά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates II / Comenius 1/ Υποδράση 1.3. Ανάπτυξη σχολικών ιδρυμάτων, με θέμα: «Η Φιλοσοφία και οι Κοινωνικές Επιστήμες: ο νέος ανθρωπισμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση». Αφόρμηση για την παρούσα πρόταση αποτέλεσαν δύο δεδομένα: καταρχάς, το ότι στη βαθμίδα του ελληνικού Λυκείου η διδασκαλία της Φιλοσοφίας είναι ελλιπέστατη. σύμφωνα με την πρόσφατη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος για το Νέο Λύκειο διδάσκεται ως επιλεγόμενο μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης στη β μόνο τάξη, ενώ ως μάθημα επιλογής στη γ τάξη σπανίως επιλέγεται, με δεδομένη τη σύνθεση και τη δυσκολία των περιεχομένων του. Για τους υπόλοιπους μαθητές η Φιλοσοφία ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως μέθοδος διατύπωσης ερωτημάτων, σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, αποτελεί terra incognita. Επίσης, παραμένει άγνωστη γι αυτούς η σχέση της με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μάλιστα το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μόλις πριν μερικά χρόνια, διαπίστωνε την «επιτακτική και επείγουσα ανάγκη» ανανέωσης του Προγράμματος Σπουδών του αντίστοιχου μαθήματος, έτσι ώστε αυτό να αναβαθμιστεί και να καταστεί εύληπτο και ελκυστικό για τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων. Δυστυχώς, όμως, στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών εξακολουθεί να προτάσσεται η θετικιστική κι επιστημολογική προσέγγιση, να δίνεται έμφαση στην ιστορία της επιστήμης και τη γνώση των βασικών φιλοσοφικών σχολών, ενώ παραμελείται τελείως η πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται αυτή και σήμερα από τους μαθητές σαν αντικείμενο στατικό, ακαδημαϊκό, αποκλειστικά θεωρητικό και ως εκ τούτου ανιαρό. (Δραγώνα-Μονάχου, χ.χ.). Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, παρότι σε αυτήν διδάσκονται και εφαρμόζονται, θεωρητικά τουλάχιστον, βασικές αρχές της Λογικής, δεν γίνεται καμία σύνδεση με τη διαδικασία της φιλοσοφικής σκέψης. Ενώ τα γλωσσικά μαθήματα θα μπορούσαν «να εμπλουτισθούν με τους προβληματισμούς της φιλοσοφικής ανάλυσης και να αναδείξουν έτσι τα σύνθετα νοήματα των λέξεων», να βοηθήσουν τους μαθητές /τριες να αποφύγουν σφάλματα που αφορούν το βάθος και το πλάτος των εννοιών, στην πράξη δεν δίνεται σε αυτούς / ές η ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη σχέση της γλώσσας με τη σκέψη. (Μωραϊτου, 2002, σ ). Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Νέο Λύκειο) επισημαίνεται ότι η σύγχρονη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική πραγματικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι θα διαθέτουν αναπτυγμένες ικανότητες λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Για το λόγο αυτό το σύγχρονο άτομο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, διαχειριστική ικανότητα και οπωσδήποτε επικοινωνιακές και κριτικές αρετές. Από αυτές πρώτιστη ικανότητα που θα πρέπει να αποκτήσει, είναι η επικοινωνιακήγλωσσική επάρκεια, η οποία θα του επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μελλοντικός πολίτης σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας (στον επαγγελματικό χώρο, στο καθημερινό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, στον χώρο του πολιτισμού κλπ.) προς όφελος δικό του και της κοινωνίας. ISSN

3 Οι αρχές αυτές συγκροτούν ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην Α Λυκείου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση ενός νέου σχολείου που θα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κατάκτηση γνώσεων με τρόπο πρόσφορο για τις μαθητικές κοινότητες στις οποίες απευθύνεται, αλλά κυρίως με τρόπο που να καλλιεργεί και να υποστηρίζει τη γλωσσική δημιουργικότητα, την πραξιακή αλλά και την ακαδημαϊκή γνώση. Για το λόγο αυτό μέσα από τη διδασκαλία κάθε μαθήματος επιδιώκεται να αποκτηθούν πρωτίστως από τους μαθητές και τις μαθήτριες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται και πηγάζουν από το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος (γλωσσικοί στόχοι), παράλληλα όμως επιβάλλεται να καλλιεργούνται αξίες, συμπεριφορές και θέσεις που έχουν σχέση με την κοινωνία (αξιακοί στόχοι) (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας προβλέπεται, μεταξύ των άλλων διδακτικών πρακτικών, η ερευνητική εργασία, η οποία από το Σεπτέμβριο του 2011 αποτελεί διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου. Με την πρακτική αυτή ενταγμένη στο διδακτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης οι μαθητές ως μικροί «διανοούμενοι», «επιστήμονες» και «ερευνητές» συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις (Ματσαγγούρας, Βασάλα, 2011). Ειδικότερα για το μάθημα της γλώσσας, η ερευνητική εργασία διευκολύνει την εναλλαγή ανάμεσα στην καθημερινή και την επιστημονική προσέγγιση ποικίλων ζητημάτων, τη διεύρυνση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών, την απόκτηση γνώσεων, τη διαμόρφωση νηφάλιων στάσεων για τα μελετώμενα θέματα, καθώς και τη με λειτουργικό και κριτικό τρόπο αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών πρακτικής γραμματισμού: του έντυπου και του διαδικτυακού κόσμου κατά την αναζήτηση πληροφοριών και όλων των μέσων παραγωγής γραπτού λόγου κατά τη γραφή (μολύβι, χαρτί, Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, Προγράμματα Παρουσίασης κλπ.) (Baynham, ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Ειδικότερα, η προτεινόμενη ερευνητική εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος με την οποία επιδιώκεται η κατανόηση της υφής του προφορικού και του γραπτού λόγου, του υβριδικού και πολυτροπικού λόγου, των μεταξύ τους διαφορών και των διαφορετικών χρήσεων και η σύνδεσή τους με μορφές επικοινωνίας και κοινωνικές πρακτικές (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Σε ό,τι αφορά το θέμα που επιλέξαμε να πραγματευτούμε, αυτό του Έρωτα, θεωρήσαμε ότι προσφέρεται λόγω της πολυσημίας και του σχετικού προβληματισμού που αναπτύσσουν οι έφηβοι της μέσης εφηβικής ηλικίας. Επιπλέον προσφέρεται για διαθεματική ερευνητική εργασία, καθώς απασχολεί τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία, τη Θεολογία, την Ψυχολογία και μπορεί, επίσης, να αξιοποιήσει μαθήματα όπως της Πληροφορικής ή της Θεατρικής Αγωγής. (Τσολάκης, 2006, σ.138. Ματσαγγούρας, 2007, σ ). Με την προσέγγισή του, λοιπόν, επιδιώκεται: (1) η γλωσσική καλλιέργεια, μέσα από την κατανόηση, ανάλυση, κριτική και σύνθεση ποικίλων κειμένων. Επιπλέον, στους μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται στο μάθημα της Γλώσσας βασικές αρχές της Λογικής χωρίς σύνδεση, όμως, με τη φιλοσοφική σκέψη, δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτήν ακριβώς τη σχέση γλώσσας και σκέψης, (2) η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη φιλοσοφική σκέψη, (3) η σύνδεση της τελευταίας με την καθημερινή πρακτική μέσα από διαδικασίες βιωματικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών και ISSN

4 (4) η προώθηση της ομαδικής εργασίας στο σχολείο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ακόμη και σε επίπεδο σκοποθεσίας δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση μιας επικοινωνιακής συνθήκης στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που θα οδηγήσει σταδιακά στην ολική εξάσκηση των μαθητών, στην αναζήτηση ποιοτικότερων κινήτρων και στη μάθηση με φυσικό τρόπο (φυσικοί ομιλητές) (Σπανός, 2003, σ. 190). Μία τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παράμετρος που λάβαμε υπόψη, σχετίζεται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της γλώσσας, και ειδικότερα με τις τρεις βασικές διαστάσεις που είναι απαραίτητο να τη διακρίνουν: α) τη χρηστική, που αναφέρεται στη λειτουργική εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες των υπολογιστών ως τεχνολογικών μέσων πρακτικής γραμματισμού με άλλα λόγια, τη γνώση της χρήσης τους ως μέσων για διάβασμα και γράψιμο. β) την πολιτισμική, με την έννοια ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως ένα από τα μέσα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι της κοινωνικής πρακτικής στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές (π.χ. διερεύνηση θεμάτων, άντληση υλικού, επικοινωνία κτλ.). γ) την κριτική, με την οποία δίνεται έμφαση όχι μόνο στην απλή συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντικές κοινωνικές πρακτικές αλλά και στην κριτική προσέγγισή τους (Βακαλούδη, Κουτσογιάννης, ). Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή της πρότασης, προτείνεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η οποία, υποστηριζόμενη από έναν «καθοδηγούμενο ερμηνευτικό και κριτικό διάλογο», συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας οικείωσης και βιωματικότητας. (Πολέμη-Τοδούλου, Χατζηδήμου, 2011, σ ). Έτσι επιδιώκεται να αισθανθούν οι μαθητές την άνεση να διατυπώσουν αυθόρμητα προσωπικούς προβληματισμούς και να καταθέσουν τεκμηριωμένες απόψεις και εμπειρίες. Αφορμώνται από συγκεκριμένα πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τον Έρωτα και την πολυσημία του, και στη συνέχεια έχουν την ευκαιρία να τα εντάξουν στο ευρύτερο θεωρητικό φιλοσοφικό ζήτημα και να προσεγγίζουν τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό (Μανωλίδης, 2000, σ ). Μέσα από τον έλεγχο των απαντήσεων αυτών, που θα οδηγήσει φυσιολογικά στην απόρριψη κάποιων και την επιλογή άλλων, θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το πνεύμα και το ήθος τους και να διαμορφώσουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, τη δική τους στάση για το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα, θα εξοικειωθούν με τη δομή και το ύφος του φιλοσοφικού λόγου, τους τρόπους της λογικής και αποδεικτικής στήριξής του. Κατά συνέπεια θα μπορέσουν να ασκήσουν την επιχειρηματολογική τους ικανότητα, με την πεποίθηση ότι η επιχειρηματολογία και ο διάλογος αποτελούν τα κυριότερα όπλα ενάντια στην αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και τη βία. (Βενέτη, Μ., 2001) 2. Υλικό Για τα φύλλα εργασίας επιλέχθηκαν αποσπάσματα φιλοσοφικού λόγου με διαχρονική προοπτική, γιατί οι μαθητές ανατρέχοντας σε απαντήσεις που κατά εποχές δόθηκαν στο ζήτημα του Έρωτα, μπορούν να παρατηρήσουν πώς κάθε φορά διαμορφώνονταν οι αντιλήψεις των ανθρώπων ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες και τι επιπτώσεις είχαν κάθε φορά οι θέσεις που πήραν για την η- θική δεοντολογία της εποχής τους. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πως η διαδικασία της διατύπωσης προβλημάτων και εξέτασής τους δεν έχει τέλος, καθώς καθολικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η επιλογή των κειμένων ακολούθησε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη, μέσω των κειμένων, του νοήματος του φιλοσοφικού λόγου και την επισήμανση των κύριων σημείων του. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, τα προτεινόμενα κείμενα ISSN

5 ελέγχθηκαν κατά πόσο χαρακτηρίζονται από πληρότητα και λογική συγκρότηση ως προς το περιεχόμενο, αν έχουν σαφήνεια στη διατύπωση και αν τηρούν τις προδιαγραφές του γλωσσικού επιπέδου ύφους στο οποίο ανήκουν (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997, σ. 75). Η δεύτερη αρχή είναι η εγγραμματοσύνη που αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με κείμενα ποικίλων μορφών και ποικίλης κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης, έτσι ώστε να αναπτύξουν οι ίδιοι την ικανότητα να κατανοούν την πολιτισμική και κοινωνική δύναμη των κειμένων αυτών αλλά και τις κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτά. Φυσικά δεν θα ήταν δυνατό κατά την επιλογή των κειμένων να αγνοηθούν η αντίστοιχη με την ηλικία των μαθητών αντιληπτική ικανότητα και δεκτικότητά τους, ο ψυχισμός και τα ενδιαφέροντά τους, η παρωθητική αξία των οποίων είναι σημαντική. Προκειμένου να αναδειχθεί και η πολυσημία την έννοιας του Έρωτα κρίθηκε σκόπιμο κατά την επιλογή των κειμένων να τεθούν οι εξής προκαθορισμένοι θεματικοί άξονες. (Huisman, 1998, σ. 83 κ.ε.. Lancelin & Lemonnier, 2008). Ο έρωτας ως: (1) Συμφωνία [την άποψη του Αριστοφάνη για τον έρωτα, όπως παρουσιάζεται στο Συμπόσιο του Πλάτωνα], (2) Ευμένεια [αποσπάσματα από το έργο του René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), εκδ. Κριτική], (3) Συμπάθεια [αποσπάσματα από το έργο του René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), εκδ. Κριτική], (4) Ιδιοτέλεια [αποσπάσματα από το έργο του Μπάρουχ Σπινόζα ( ), Ηθική (1675), εκδ. Πέλλα, σς ] (5) Αισθησιακή απόλαυση [αποσπάσματα από το έργο του Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκάσσετ, Δοκίμια για τον Έρωτα (1939), εκδ. Αίολος], (6) Υποταγή [αποσπάσματα από το έργο της Σιμόν ντε Μπωβουάρ ( ), Το Δεύτερο Φύλο (1949), μετάφρ. Κ. Σιμόπουλου, εκδ. Γλάρος, 1979]. Βέβαια η προτεινόμενη επιλογή κειμένων δεν είναι δεσμευτική ούτε για τον εκπαιδευτικό αλλά ούτε και για τους μαθητές. Σε άλλη περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν από κοινού άλλα κείμενα, διαδικασία που κρίνεται πολύ εποικοδομητική, γιατί επιτρέπει κυρίως στους μαθητές να διαβάζουν και να κατανοούν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα κείμενα και να επιλέγουν τα πιο κατάλληλα. Τα φύλλα εργασίας που καλούνται να επεξεργαστούν οι μαθητές, περιλαμβάνουν: αποσαφηνισμένους γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους παραπομπές σε ιστοσελίδες όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για την εποχή και τον φιλόσοφο-συγγραφέα (ζωή, έργο, δράση, προσφορά) της κάθε πηγής γλωσσάρι όπου κρίνεται σκόπιμο αποσπάσματα από χαρακτηριστικά έργα φιλοσόφων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές σχολές σκέψης ερωτήσεις δραστηριότητες που διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου και θέτουν γενικούς θεωρητικούς, αλλά και πρακτικούς επίκαιρους προβληματισμούς για περαιτέρω συζήτηση. Τα κείμενα παρατίθενται μεταφρασμένα στη νεοελληνική γλώσσα, ώστε να ISSN

6 διευκολυνθεί η κατανόησή τους, τονίζεται, ωστόσο, εμφαντικά το χρονικό πλαίσιο γραφής τους, για να καταδειχθεί η πιθανή επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αντιλήψεων. Ενδεικτικά παρατίθενται τα εξής τρία φύλλα εργασίας: Φύλλο εργασίας Α : Ο Έρως ως συμφωνία Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του Αριστοφάνη για τον έρωτα, όπως παρουσιάζεται στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. (4) Να συνειδητοποιήσουν τον έρωτα ως συμφωνία, ως μια σχέση που στην τελειότερη μορφή της έχει αιώνια διάρκεια και απελευθερώνει από τις συνηθισμένες συνθήκες της επίγειας ύπαρξης. ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Ξεκινώντας την περιήγησή μας στον έρωτα από φιλοσοφική σκοπιά, αποσαφηνίζουμε την έννοια έρωτας μελετώντας το σχετικό λήμμα στη διεύθυνση και συζητούμε τι μας έκανε εντύπωση. (2) Επειδή θα ασχοληθούμε με ένα απόσπασμα από τον πλατωνικό διάλογο Συμπόσιον, παρακολουθούμε ένα βίντεο για τη ζωή του Πλάτωνα και σημειώνουμε όσα μας κινούν το ενδιαφέρον. (3) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Πλάτωνα και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (4) Στη συνέχεια καταγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων του και από τη διεύθυνση κάνουμε ένα πίνακα με αυτά. (5) Τώρα εστιάζουμε την προσοχή μας στο έργο του Πλάτωνα Συμπόσιον και από την ελληνική βικιπαίδεια καταγράφουμε την αφετηρία και τη δομή του με αντιγραφή επικόλληση. Ποια άποψη για τον έρωτα εκφράζει κατ αρχήν; (6) Στη συνέχεια διαβάζουμε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασμα (191d και 193d) από το λόγο του Αριστοφάνη για τον έρωτα και απαντούμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, κρατώντας σημειώσεις που θα τις παρουσιάσουμε με ppt: ( ) Έτσι ρίζωσε ο έρωτας στον άνθρωπο από τη μακρινή εκείνη εποχή και με αυτόν ξαναβρίσκει την ενότητά της η πρώτη μας φύση. Κι αυτός κάνει ό, τι μπορεί, για να σχηματίσει από τα δύο ένα και να φέρει τη γιατρειά στην ανθρώπινη φύση. Από τα παραπάνω βγαίνει ότι ο καθένας μας είναι το μισό από ολόκληρο άνθρωπο, αφού είναι κομμένος όπως η γλώσσα (το ψάρι) το ένα από τα δύο κομμάτια της πρώτης του φύσης. Για αυτό δεν κουράζεται ποτέ ο κάθε άνθρωπος να αποζητά το άλλο μισό του. ( )Λοιπόν, αν θέλουμε να υμνήσουμε για αυτή την καλή μας τύχη το θεό που ISSN

7 μας την έστειλε, δίκαια θα υμνούσαμε τον Έρωτα, που και τώρα μας κάνει τις μεγαλύτερες ευεργεσίες φέρνοντάς μας κοντά σε αυτό που νιώθουμε δικό μας, και που μας δίνει τις πιο μεγάλες ελπίδες για το μέλλον φτάνει εμείς να δείχνουμε ευσέβεια στους θεούς αφού μας αποκαταστήσει στην πρωταρχική μας φύση και μας δώσει την υγεία μας, να μας κάνει αξιοζήλευτους και ευτυχισμένους. α) Ποια είναι η γιατρειά του ανθρώπου κατά τον Αριστοφάνη; β) Πώς συμβάλλει ο Έρωτας σε αυτήν; γ) Ποια είναι τα «οφέλη» της γιατρειάς αυτής; Φύλλο εργασίας Β : Ο Έρως ως ευμένεια Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να γνωρίσουν τον πατέρα της νεότερης φιλοσοφίας Rene Descartes (Ντεκάρτ ή Καρτέσιο) και να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του για τον έρωτα ως ευμένεια. II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Ντεκάρτ και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (2) Από τη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά το εκτενές βιογραφικό σημείωμα και κρατούμε σημειώσεις σχετικά με: α) τη δράση και το έργο του φιλοσόφου και β) την προσφορά του. Ετοιμάζουμε μια σύντομη παρουσίαση για τους συμμαθητές μας σε ένα powerpoint, το οποίο θα αναρτήσουμε και στο ιστολόγιο της τάξης μας. (3) Διαβάζουμε προσεκτικά από τη διεύθυνση τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Ντεκάρτ Τα Πάθη της Ψυχής και καταγράφουμε το βασικό θέμα του βιβλίου για να το παρουσιάσουμε στην τάξη. (4) Διαβάζουμε το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Ντεκάρτ Τα πάθη της ψυχής και απαντούμε στις ερωτήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας: Άρθρο 81. Περί της συνήθους διακρίσεως μεταξύ ηδυπαθούς και ευμενούς αγάπης. Διακρίνουμε γενικά δύο είδη αγάπης: Το ένα αφορά στην αποκαλούμενη ευμενή αγάπη, δηλαδή στην αγάπη που μας παρακινεί να θέλουμε το καλό αυτού που αγαπάμε. Το άλλο αφορά στην αποκαλούμενη ηδυπαθή αγάπη, δηλαδή στην αγάπη εξαιτίας της οποίας μας κυριεύει ηδυπάθεια για ό,τι αγαπάμε. Ωστόσο νομίζω ότι η διάκριση αυτή αφορά τις συνέπειες της αγάπης και διόλου στην ουσία της. Διότι, αμέσως μόλις συνδεθούμε αυτοβούλως με κάποιο αντικείμενο, το αντιμετωπίζουμε με ευμενή διάθεση, όποια και να είναι η φύση του, και συνδέουμε επίσης αυτοβούλως με αυτό τα πράγματα που νομίζουμε ότι του αρμόζουν, γεγονός που αποτελεί μία από τις πρωταρχικές συνέπειες της αγάπης. Εφ όσον πάλι κρίνουμε ότι ISSN

8 η κατοχή αυτού του αντικειμένου ή η σύνδεση μαζί του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην εκείνου που προϋποθέτει τη δική μας βούληση είναι κάτι το καλό, τότε το επιθυμούμε και τούτο αποτελεί επίσης μία από τις συνηθισμένες συνέπειες της αγάπης. (René Descartes ( ), Τα πάθη της ψυχής (1649), μτφρ. Γιάννης Πρελορέντζος. Αθήνα: Κριτική, 1996, σ. 145.) α) Ποια είναι τα δύο είδη αγάπης που διακρίνει ο φιλόσοφος; β) Να εξηγήσετε πώς εννοείτε εσείς την «ηδυπαθή» αγάπη (για διευκόλυνσή σας αναζητήστε στο δικτυακό τόπο την ερμηνεία της λέξης «ηδυπάθεια»). γ) Ας υποθέσουμε ότι ερωτεύεστε το αγόρι της καλύτερής σας φίλης (ή το κορίτσι του καλύτερού σας φίλου). Ποιο είδος αγάπης, σύμφωνα με τον Ντεκάρτ, τρέφετε για το αντικείμενο του έρωτά σας; Φύλλο εργασίας Γ : Ο έρως ως αισθησιακή απόλαυση Ι. ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ; (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) (1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές τριες στοχαστικά τον έρωτα ως ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. (2) Να διαμορφώσουν σταδιακά προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τον έρωτα, με αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας τους. (3) Να γνωρίσουν το μεγάλο ανθρωπιστή φιλόσοφο Jose Ortega Y Gasset (Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκασσέτ) και να προσεγγίσουν κριτικά την άποψη του για τον έρωτα ως αισθησιακή απόλαυση. ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Αναζητούμε στην ελληνική βικιπαίδεια πληροφορίες για τη ζωή του Χοσέ Ορτέγκα ι Γκασέτ (άλλη γραφή του Y Gasset) και φτιάχνουμε στο powerpoint ένα σύντομο χρονολόγιο για τη ζωή του, το οποίο θα παρουσιάσουμε στην τάξη. (2) Από τη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά το εκτενές βιογραφικό σημείωμα και κρατούμε σημειώσεις σχετικά με: α) τη δράση και το έργο του φιλοσόφου και β) την προσφορά του. Ετοιμάζουμε μια σύντομη παρουσίαση για τους συμμαθητές μας σε ένα powerpoint, το οποίο θα αναρτήσουμε και στο ιστολόγιο της τάξης μας. (3) Από τη διεύθυνση κρατούμε σημειώσεις σχετικά με το πότε ιδρύθηκε το ίδρυμα και πού έχει την έδρα του, ποιοι είναι οι σκοποί του και πού εστιάζεται η δράση του. (4)Πληκτρολογώντας το όνομα «Γκάσσετ» στη διεύθυνση διαβάζουμε προσεκτικά τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Υ Γκάσσετ «Δοκίμια για τον έρωτα» και καταγράφουμε το βασικό θέμα του βιβλίου για να το παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας. (5) Διαβάζουμε τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του Γκασσέτ «Δοκίμια για τον έρωτα» και απαντούμε στις ερωτήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας: ( ) Ο έρωτας μοιάζει με την επιθυμία, αφού το αντικείμενό του πρόσωπο ή πράγματον ερεθίζει. Ένα κέντρισμα έρχεται από το αντικείμενο του έρωτα προς την ψυχή μας, ISSN

9 που νιώθει αναστατωμένη, ανεπαίσθητα πληγωμένη. Αυτό το κέντρισμα έχει κατεύθυνση κεντρομόλο: από το αντικείμενο προς εμάς. Όμως, η ερωτική λειτουργία δεν αρχίζει παρά μονάχα μετά απ αυτό το ερέθισμα. ή καλύτερα την παρότρυνση. Από τη σχισμή που άνοιξε το βέλος αναβλύζει ο έρωτας και κατευθύνεται δυναμικά προς το αντικείμενο. Κινείται δηλαδή με φορά αντίστροφη προς την παρότρυνση και προς οποιαδήποτε επιθυμία. Κινείται απ αυτόν που αγαπά προς το αγαπώμενο από μένα προς τον άλλο- με κατεύθυνση φυγόκεντρη. Παρ όλα αυτά, δε χρειάζεται να κινηθούμε σωματικά προς αυτό που αγαπάμε, να εξασφαλίσουμε την εξωτερική προσέγγιση και συνύπαρξη. Όλες αυτές οι εξωτερικές ενέργειες γεννιούνται βέβαια από τον έρωτα και είναι συνέπειές του, δεν αφορούν, όμως, στον ορισμό ( )ο έρωτας παρατείνεται μέσα στο χρόνο. Δεν αγαπάμε με μια αλληλουχία αιφνίδιων στιγμών που αναβοσβήνουν όπως η σπίθα μιας μαγνητογεννήτριας, αλλά αγαπάμε, αυτό που αγαπάμε, συνεχώς. (...) Ο έρωτας είναι ροή, ένας πίδακας έμψυχης ύλης, ένα υγρό που αναβλύζει διαρκώς, σαν από μια πηγή. ( ) Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας του έρωτα, είναι απολύτως απαραίτητο να προσδιορίσουμε με κάποια σχολαστικότητα πώς παρεμβαίνει σ αυτήν το σεξουαλικό ένστικτο. Όσο ανόητο είναι να λέμε ότι ο αληθινός έρωτας ανάμεσα σ έναν άνδρα και μια γυναίκα δεν έχει καμιά σχέση με την ερωτική πράξη, άλλο τόσο ανόητο είναι να πιστεύουμε ότι έρωτας σημαίνει σεξουαλικότητα. Ανάμεσα στα πολλά που κάνουν αυτά τα δύο να διαφέρουν υπάρχει και ένα βασικό: το ένστικτο έχει την τάση να αυξάνει απεριόριστα το πλήθος των αντικειμένων που το ικανοποιούν, ενώ ο έρωτας κλίνει προς την αποκλειστικότητα. Η αντίθεση των δύο τάσεων φαίνεται καθαρά στο γεγονός ότι τίποτα δεν κάνει έναν άνδρα τόσο απρόσβλητο από άλλους σεξουαλικούς πειρασμούς όσο ο ερωτικός ενθουσιασμός για μια συγκεκριμένη γυναίκα. (Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκάσσετ ( ), Δοκίμια για τον Έρωτα (1939), μτφρ. Κυριάκος Φιλιππίδης. Αθήνα: Αίολος, 2000, σσ. 19, 20, 21, 22, 23). α) Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στον έρωτα και το σεξουαλικό ένστικτο; β) Να εξηγήσετε πώς κατά τον Υ Γκάσσετ ο έρωτας λειτουργεί με κεντρομόλο και φυγόκεντρη κατεύθυνση. Θα μπορούσατε να απεικονίσετε την ερωτική λειτουργία με ένα σκίτσο; γ) Πότε νομίζετε ότι παρεμβαίνει η ερωτική επιθυμία; δ) Θεωρείτε ότι στην περιγραφή του έρωτα από τον Υ Γκάσσετ παρεμβαίνει η οπτική γωνία ενός άντρα ή όχι; Για κάθε περίπτωση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 3. Μεθόδευση Για την οργάνωση της διδασκαλίας επιστρατεύεται η διαλεκτική τεχνική του Αριστοτέλη, που στηρίζεται στην απορία (έκθεση του προβλήματος), τα ένδοξα (έλεγχο των κοινά αποδεκτών θέσεων) και την ευπορία (λύση της απορίας). H διαδικασία ολοκληρώνεται με τη θεμελίωση του προβληματισμού σε αποσπάσματα κειμένων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο φιλοσοφικό, κοινωνικό, ηθικό και υπαρξιακό ζήτημα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες χωρίζονται σε ομάδες των δύο ή τριών, η καθεμία από τις οποίες αναλαμβάνει την επεξεργασία ενός φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, η οποία καλό είναι να διεξαχθεί σε δύο επίπεδα: α) ελεύθερη συζήτηση που αναπτύσσουν οι μαθητές μεταξύ τους, όταν επεξεργάζονται σε μικρές ομάδες τα φύλλα εργασίας. Ο ανεπίσημος χαρακτήρας των συζητήσεων αυτών ευνοεί τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και οικειότητας μέσα στο ISSN

10 οποίο ενθαρρύνεται η «διερευνητική ομιλία», ούτως ώστε η ομιλία να μην είναι απλώς έκφραση μιας σκέψης, αλλά να μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για τη διαμόρφωση της ίδιας της σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη μπορεί να γεννηθεί τη στιγμή που συνομιλεί κάποιος. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός, παίζοντας το ρόλο του καλού ακροατή, μπορεί να διατυπώνει ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τους μαθητές να διευκρινίσουν, να αναπτύξουν τη σκέψη τους ή να εξετάσουν εναλλακτικές δυνατότητες. β) συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης», κατά την οποία οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τις εισηγήσεις τους σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού συντονιστή, ενώπιον ακροατηρίου που μπορεί να είναι ευρύτερο από αυτό της τάξης τους, ειδικά αν προβλέπεται η συζήτηση αυτή να αποτελεί μέρος μιας εκδήλωσης αφιερώματος. Μετά την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με αφορμή ερωτήσεις, κριτική ή τοποθετήσεις που θα θέσει το ακροατήριο (Αυδή, χ.χ.. Στυλιανού, Α., Ματσαγγούρας, ). 4. Αξιολόγηση Οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες τους σε ένα ιστολόγιο της τάξης, φτιαγμένο ειδικά για το σκοπό αυτό, εμπλουτίζοντάς τες με εικόνα και ήχο όπου το επιθυμούν. Για την ατομική και ομαδική αξιολόγηση θα εκτιμηθούν ο βαθμός επίτευξης των στόχων που εξαρχής θέσαμε και η ποιότητα της παρουσίασης του τελικού προϊόντος. Το ποιο θα είναι το προϊόν αυτό, εναπόκειται στην από κοινού απόφαση εκπαιδευτικού-μαθητών. Πέραν της αξιολόγησης, όμως, το ουσιαστικό είναι ότι η πραγμάτευση ενός θέματος σαν αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να διαπιστώσουν οι ίδιοι πως το γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινή πράξη. Μια θεώρηση φιλοσοφικών θεμάτων με την προτεινόμενη μεθοδολογία θα τους βοηθήσει ίσως να επανεξετάσουν παγιωμένες αντιλήψεις που προέρχονται από φιλοσοφικές θεωρίες του μακρινού ή κοντινού παρελθόντος, ανακυκλώνονται και καθορίζουν κανόνες, στάσεις ζωής και συμπεριφορές που υιοθετούμε μεμονωμένα ή ως σύνολο και τις αποφάσεις που συνακόλουθα παίρνουμε. Οι μαθητές μας καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν πως πολλές από αυτές επινοήθηκαν, διαμορφώθηκαν από κάποιους σε άλλες εποχές και συγκυρίες, για να ερμηνεύσουν τη δική τους ζωή. Εμείς πρέπει με τη σειρά μας να νοηματοδοτήσουμε τη δική μας ζωή και ύπαρξη διατυπώνοντας νέα ερωτήματα και απαντήσεις σε αυτά. Βιβλιογραφικές παραπομπές Αυδή, Α., Έκφραση- Εκθεση Α Λυκείου, Η ενότητα «Ο λόγος», διδακτική δοκιμή, Ανακτήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση os_a/logos.htm Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκης. Βασάλα, Π. (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση: εκπαιδευτικό υλικό για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-book. Baynham, M. (2002). Πρακτικές Γραμματισμού, (Μ. Αραποπούλου, Μετ.) Αθήνα: Μεταίχμιο. Βενέτη, Μ. (2001). Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας. Αθήνα: Παπαδήμας. Βιρβιδάκης,Σ., Καρασμάνης, & Β., Τουρνά, Χ. (2011). Αρχές Φιλοσοφίας, Β τάξη Γενικού Λυκείου, θεωρητική κατεύθυνση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. ISSN

11 Βιρβιδάκης, Σ., Καρασμάνης, & Β., Τουρνά, Χ. (2011). Αρχές Φιλοσοφίας, Β τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Δημητράκος, Γ. (1993). Η Φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Δραγώνα Μονάχου, Μ., Νικολακόπουλος, Π., & Νούτσος, Π. (χ.χ.) Νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της φιλοσοφίας στη β τάξη ενιαίου λυκείου. Ανακτήθηκε στις 15/9/2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση Huisman, D., (1998). Η φιλοσοφία για αρχαρίους (Δ. Ρήσος, Μετ.). Αθήνα: Γράμματα. Κολιάδης, Ε. (2006) 5. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τομ. Β και Δ. Αθήνα. Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2008). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τευχ. 3: Κλάδος ΠΕ02, στη Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Lancelin, A., & Lemonnier, M. (2008). Οι φιλόσοφοι και ο έρωτας: Από το Σωκράτη στη Σιμόν ντε Μποβουάρ. (Ε. Λουπάκη, Μετ.). Αθήνα: Πατάκης. Μανωλίδης, Γ.(2000). Σκοπός του προγράμματος του μαθήματος της Φιλοσοφίας (σύμφωνα με το νέο Π.Σ.). Η Βιβλιοθήκη του «Φιλολόγου». Ματσαγγούρας, Η. (2007). Διαθεματικότητα (Διεπιστημονικότητα). Στο Ξωχέλλης Π. (Επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής. (σ ). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Ματσαγγούρας, Η. (2007) 5. Στρατηγικές διδασκαλίας: η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. κ. άλ. (2011). Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Νέο Λύκειο, βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Μωραϊτου, Δ. (2002). Δίκαιος και άδικος λόγος: η σύνδεση φιλοσοφίας και γλώσσας ως σωκρατική επιταγή. Φιλολογική, 80, Νημά, Ε., & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πολέμη-Τοδούλου, Μ (2011). Φροντίζοντας τη διαμόρφωση της ομάδας των παιδιών στην τάξη: Βασικά στοιχεία και μεθοδολογία για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στο ΜΠΕ. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Τόμος Δ, (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σπανός, Γ. (2003). Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση της Γλώσσας και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικού κειμένου. Στο Σπανός Γ. & Φρυδάκη Ε. (Επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, (σ ). Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν. Στυλιανού, Α. (2004). Σκέψεις για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Φιλόλογος, 115, Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε., Τάνης, Δ. (2011). Έκφραση- Έκθεση, Αναθεωρημένη έκδοση, τευχ. Α. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε., Τάνης, Δ. (2006). Έκφραση- Έκθεση: Βιβλίο Καθηγητή, τευχ. Α. Αθήνα ΟΕΔΒ. ΥΠΔΒΜΘ (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ΦΕΚ Β 1562/ ISSN

12 Χαραλαμπόπουλος, Αγ., & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Χατζηδήμου, Δ. (2011). Εναλλακτικές μορφές, Τεχνικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Τόμος Α : Γενικό Μέρος, (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ISSN

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ.

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. Ακολουθεί µια διδακτική πρόταση που αφορά τη διδασκαλία συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας (νεοελληνική γλώσσα, Α Γυµνασίου)

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project)

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Η βαθμολογία των πρακτικών ασκήσεων του 8ου εξαμήνου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στις πρακτικές ασκήσεις (διδασκαλία στα σχολεία, σχέδια μαθήματος [πλάνα]

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα οργάνωσης και υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών (projects) σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12

Θέματα οργάνωσης και υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών (projects) σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Θέματα οργάνωσης και υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών (projects) σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Θέματα οργάνωσης και υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών (projects)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα