ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ -ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή υποχρεώσεων - 1 -

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Τίτλος Μελέτης: Προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για την «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη προμήθειας, εγκατάστασης & παραμετροποίησης 2 Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων» του Δήμου μας, συνολικού ποσού ,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) και αποτελεί το 2 ο υποέργο. Η πράξη έχει εγγραφεί στον άξονα προτεραιότητας «01- Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείταια από το Ταμείο Συνοχής» Για το σκοπό έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, πίστωση με Κ.Α , και τίτλο «Προμήθεια Μετρητικού εξοπλισμού για την Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων» και ποσό ,00. Mαρούσι 24/02/2015 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Αμίτσης Δημήτριος - 2 -

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Τίτλος Μελέτης: Προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για την «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων» Κ.Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μετρητικός Μετεωρολογικός Σταθμός ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 4.140,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Mαρούσι 24/02/2015 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Αμίτσης Δημήτριος - 3 -

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Τίτλος Μελέτης: Προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για την «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων» Κ.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και διαλειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού με τις κάτωθι κατ ελάχιστο λειτουργικές προδιαγραφές: Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ο μετρητικός-μετεωρολογικός σταθμός να είναι ενεργειακά αυτόνομος, αυτοτροφοδοτούμενος μέσω χρήσης φωτοβολταϊκών στοιχείων Να διατίθεται ασύρματη κονσόλα λήψης των μετρήσεων του σταθμού με οθόνη τεχνολογίας LCD Η ασύρματη εκπομπή να έχει αποτελεσματικότητα με εμβέλεια σήματος σε LOS (Line Of Sight) άνω των 500 μέτρων και μέσω εμποδίων άνω των 200 Η ασυρματική εκπομπή να λειτουργεί με τεχνολογία hopping διασκορπισμένου φάσματος από 902 έως 928 MHz Η ασύρματη κονσόλα να μπορεί να αναμεταδώσει πληροφορίες και σε άλλες κονσόλες (του ίδιου κατασκευαστή) πάλι μέσω ασυρματικού δικτύου Να μπορεί να αυξηθεί η εμβέλεια της ασυρματικής εκπομπής του σταθμού μέσω επαναλήπτων (repeaters) ανάλογα με τα εμπόδια του εδάφους Ο κάθε σταθμός πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα αισθητήρια και διατάξεις ώστε να µετρά / καταγράφει τα εξής: Θερµοκρασία περιβάλλοντος Θερµοκρασία εδάφους Θερµοκρασία γειτονικών επιφανειών µέσω ΙR υπέρυθρης θερµοµέτρησης Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο (Ολική & Διάχυτη) - 4 -

5 Ταχύτητα & Διεύθυνση Ανέμου Σχετική Υγρασία Βαρομετρική πίεση Ποσότητα Βροχόπτωσης από τα οποία θα εξάγονται πληροφορίες για τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς δείκτες όπως: Δείκτης Θερμικής Άνεσης / Δυσφορίας, Βαρομετρική τάση, Σημείο Δρόσου, κ.λπ. Δυνατότητα αντοχής ανεμόμετρου σε ταχύτητες άνεμου και άνω των 65m/s ( 135 mph ) Θερμοκρασία λειτουργίας του σταθμού από -30 Ο C έως +65 ο C Επεκτασιμότητα του σταθμού με έως και 8 επιπλέον διαφορετικούς αισθητήρες Ύπαρξη εφεδρικής μπαταρίας με διάρκεια ζωής έως και 2 έτη Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών alerts στην κονσόλα για την εξασφάλιση προαιρετικών λειτουργιών 13 Συσκευή Data Logger 14 Συνοδευτικό Λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων για λειτουργία σε προσωπικό υπολογιστή Πιο αναλυτικά τα αισθητήρια όργανα μέτρησης πρέπει να καλύπτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Θερμόμετρα αέρα και επιφανείας Μονάδα μέτρησης ºC ή ºF Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -30ºC έως +70ºC Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ±0,1ºC 2. Πυρανόμετρο: για τη μέτρηση της ολικής και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας, με εύρος μέτρησης από 0 έως 2000 W/m2 και μέτρηση φασματικής περιοχής (spectral range) από nm. 3. Ανεμόμετρο Εμβέλεια Ταχύτητας ανέμου με εύρος 0-60m/s (134mph) Ακρίβεια ταχύτητας ανέμου ±2% για 12/m/s Ανάλυση ακρίβειας ταχύτητας ανέμου ± από 0,01m/s (0.02mph) Διεύθυνση ανέμου 0 έως 359º Ακρίβεια και ανάλυση διεύθυνσης ανέμου ±3º για 12m/s για διεύθυνση ανέμου από 1º - 5º 4. Υγρόμετρο Μονάδα μέτρησης - Σχετική Υγρασία % RH Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας : 0-100% RH Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας ±από 0,8 έως 1% στους 23ºC - 5 -

6 5. Βαρόμετρο Μονάδα μέτρησης βαρομετρικής πίεσης hpa, mbar Εύρος μέτρησης βαρομετρικής πίεσης: hpa Ακρίβεια / ανάλυση μέτρησης βαρομετρικής πίεσης: ± 0,1 hpa Ο Μετρητικός εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια, ενώ η μονάδα θα περιλαμβάνει ακόμα: Καταγραφική μονάδα, με ψηφιακές θύρες κατάλληλες για επικοινωνία με τα ανωτέρω αισθητήρια, με δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω δικτύου GSM/GPRS, με δυνατότητα μετάδοσης και διαχείρισης συναγερμών (alarm). Σύστημα τηλεμετρίας, αποτελούμενο από μόντεμ GSM/GPRS, κεραία και καλώδια τροφοδοσίας / μεταφοράς δεδομένων. Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει μνήμη τύπου FLASH τουλάχιστον 16 GB. Μεταλλικό ερμάριο προστασίας εξοπλισμού, ΙΡ66/67, πλήρες, εξοπλισμένο με ασφάλειες, κανάλια, δομημένη καλωδίωση, αφυγραντικά προστασίας εξοπλισμού και κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα τροφοδοσίας, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ κατάλληλης ισχύος, ηλιακό φορτιστή 24V και μπαταρία 24V. Ιστό εγκατάστασης του εξοπλισμού, κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένο χάλυβα, ύψους 3,0 m, με ακροκιβώτιο αλουμινίου, τσιμεντένια βάση και αγκύρια, και μεταλλικό πίλλαρ με πόδια και κλειδαριά ασφαλείας για την εγκατάσταση του ερμαρίου προστασίας. Ο τύπος του ιστού και του πίλλαρ θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία, ώστε να ενσωματώνονται στον χαρακτήρα της Πράξης. Ο μετεωρολογικός σταθμός και ποιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός και τα αισθητήρια μέτρησης που προτείνονται, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, να έχουν πιστοποιητικό CE, να έχουν εγκριθεί κατά ENEC και το εργοστάσιο κατασκευής τους να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένα εργαστήρια ή φορείς διαπίστευσης. Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται μετάφραση αυτών. Σε άλλη γλώσσα απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, ή ισοδύναμά τους, θα πρέπει, να προσκομισθούν με την προσφορά και να αφορούν το συγκεκριμένο τύπο μετεωρολογικού σταθμού (εξοπλισμού και αισθητηρίων μέτρησης). Η ευθύνη της απόδειξης της ισοδυναμίας των πιστοποιητικών βαρύνει τον προμηθευτή-κατασκευαστή

7 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης και φωτογραφίες παρόμοιων εγκαταστάσεων. Περίφραξη Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει απλές περιφράξεις με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 4 x 4 μέτρα. Κατάλληλη πόρτα με σύρτη και λουκέτο. Τα μέταλλα θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα, ή θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη βαφή. Το ύψος του πλέγματος θα πρέπει να είναι εκ. πάνω από το έδαφος. Πάνω από το πλέγμα θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) σειρές αγκαθωτού σύρματος με απόσταση 10εκ. μεταξύ τους. Στις γωνιές της περίφραξης θα πρέπει να τοποθετηθούν πάσσαλοι σε σχήμα Γ ή σωλήνες 1 Ό - 1½. Δεξιά και αριστερά της πόρτας θα τοποθετηθούν αντίστοιχοι πάσσαλοι. Στο μισό της κάθε πλευράς θα τοποθετηθεί πάσσαλος όμοιος με τους γωνιακούς. Τοποθέτηση του σταθμού Ο ανωτέρω ηλεκτρονικός / μετρητικός εξοπλισμός (τα αισθητήρια), η κεραία επικοινωνίας και το φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας, θα εγκατασταθούν πάνω στον ιστό σε ύψος 3-4 μέτρων. Όλος ο εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνει αισθητήρια ή κεραίες θα εγκατασταθεί εντός του μεταλλικού ερμαρίου, στο πίλλαρ. Το αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας εδάφους θα εγκατασταθεί στον χώρο κάτω από το πίλλαρ. Η ενσύρματη σύνδεση των ανωτέρω θα γίνει εντός εύκαμπτου σωλήνα HDPE που θα διέρχεται στο εσωτερικό του ιστού, χωρίς εμφανή τμήματα. Το πίλλαρ θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ανοικτούς δημόσιους χώρους και θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. Ο τύπος του, ο χρωματισμός, η σήμανση και τα λοιπά χαρακτηριστικά εμφάνισής του τελούν υπό την έγκριση της επίβλεψης. Ο σταθμός θα διαθέτει σύστημα μετάδοσης δεδομένων μέσω GSM/GPRS/SMS. H καταγραφή των δεδομένων στο σταθμό θα γίνεται κάθε τριάντα (30) λεπτά καθώς και η μετάδοσή τους στο κέντρο ελέγχου. Η διαδικασία μεταφοράς θα είναι εντελώς αυτόματη μέσω GPRS και Internet. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από κατάλληλο, συμβατό, λογισμικό καταγραφής και απεικόνισης των τιμών των μετρούμενων μεγεθών, σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα διατηρείται ιστορικό των δεδομένων. Το λογισμικό εγκαθίσταται στον server του Δήμου, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και είναι απαλλαγμένο από την ανάγκη πληρωμής οποιασδήποτε συνδρομής. Θα μπορεί να παρέχει αυτόματα την δυνατότητα απεικόνισης των μετρούμενων τιμών σε ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Δήμου, αν υπάρχει. Ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση κατασκευής της ιστοσελίδας, αλλά θα μπορεί - 7 -

8 μόνο να συνεργάζεται και να υποστηρίζει το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Ο κάθε σταθμός θα διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση (ADSL). Το κόστος επικοινωνίας θα είναι πληρωμένο από τον ανάδοχο για 12 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Έπειτα από την παρέλευση των 12 μηνών η Υπηρεσία θα επιβαρυνθεί το κόστος της γραμμής (ADSL). Πέραν του κόστους των γραμμών, δεν θα υπάρχει κανένα άλλο κόστος σε συνδρομητική ή μη συνδρομητική βάση για τη μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, προσπέλαση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων επεξεργασίας τους (όπως κόστος χρήσης web sever, χώρου αποθήκευσης, χρήσης λογισμικού κ.λπ.). Τα δεδομένα θα καταλήγουν απευθείας στον server της υπηρεσίας χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσου server του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των σταθμών. Για τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους διαγωνιζόμενους στον φάκελο των δικαιολογητικών. Στην υλοποίηση του Έργου, η μόνη υποχρέωση του Δήμου Αμαρουσίου είναι να προσφέρει ασφαλείς τοποθεσίες ιδιόκτητων υποδομών (όπου αυτό είναι εφικτό) και να παράσχει διαδικτυακές συνδέσεις (ADSL) στα σημεία που θα υποδειχθούν για την εγκατάσταση των σταθμών. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας και πριν την οριστική παραλαβή του έργου, υποχρεούται να θέσει το σύστημα σε πιλοτική λειτουργία για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού, τη σύνδεση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και βαθμονόμηση για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του και την επίδειξη και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου. Η παραλαβή του συστήματος γίνεται εφόσον αυτό είναι πλήρως εγκατεστημένο και λειτουργικό. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Αμίτσης Δημήτριος - 8 -

9 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας 1.1 Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση 2 Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής Πεζών Ποδηλάτων». Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισμό, µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. 1.2 Ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη υποχρέωση του Δήμου Αμαρουσίου είναι να προσφέρει ασφαλείς τοποθεσίες ιδιόκτητων υποδομών (όπου αυτό είναι εφικτό) και να παράσχει διαδικτυακές συνδέσεις (ADSL) στα σημεία που θα υποδειχθούν για την εγκατάσταση των σταθμών θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Δήμο Μελέτη Εφαρμογής στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφονται: I. Οι βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης των μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών σύμφωνα με το τεύχος προσδιορισμού θέσεων εγκατάστασης του Συμβούλου της πράξης (υποέργο 2) II. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και III. Η μεθοδολογία εγκατάστασης. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα µε τις διατάξεις : 1. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 2. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 3. το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 4. το ΠΔ 28/80 περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 5. το ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 6. την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αρ /93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)» 7. το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 8. το Ν. 2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ» - 9 -

10 9. τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267 Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει 10. τα άρθρα 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 11. τον N. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74. Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η Σύμβαση. β. Η Διακήρυξη. γ. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. δ. Τεχνικές προδιαγραφές ε. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 4 Στοιχεία προσφοράς Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά όλων των προς προμήθεια ειδών. Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ, πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών και τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτεται ως απαράδεκτη Άρθρο 5 Ειδικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών προσδιορίζονται ακριβώς στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Άρθρο 6 ο Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 15 Οκτωβρίου

11 Άρθρο 7 ο Τρόπος και χρόνος παράδοσης Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ελέγχου, μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την παράδοση του υλικού. Άρθρο 8 Τρόπος- χρόνος πληρωμής Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος (100%) θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών από την ανάδοχο εταιρεία στην υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκρίσεις. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Μαρούσι 24/02/2015 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων Αμίτσης Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα